Page 1

Leden 2014 / čÍSLO 1 / ROčNÍK IX.

33 000 odběratelů

Vratislavice

porsche a vášně kolem něj Ilustrační foto na titulní straně

Volby 2014

eurovolby udělají Z poslanců milionáře!

HL Li AS be DÍ UJT re VK E c U, PR ké jí po O S li SM šlete V s t OU y S

Vzali jste si člověka s dluhy? Připravte se na exekutora

ss

<

Vratislavice jsou bezvýznamnou obcí

Mi

grabštejn má od ledna mladou kastelánku


aktuálně liberecké listy

v libereckém kraji bude ubývat počet obyvatel

P

očet obyvatel v Libereckém kraji bude v příštích letech klesat. Podle prognózy Českého statistického úřadu (ČSÚ) bude v roce 2050 žít v kraji jen 419 258 lidí, zatímco na začátku loňského roku jich bylo 438 594. Liberecký kraj je po Karlovarském kraji co do počtu obyvatel druhým nejmenším v  zemi, a  na této pozici zůstane podle statistiků i v polovině jednadvacátého století. ČSÚ očekává v příštích letech méně narozených dětí. Tento trend bude podle odhadů pokračovat až do roku 2031, pak se bude po dobu devíti let porodnost nepatrně zvyšovat, aby v  dalších letech opět klesala. Zároveň bude přibývat zemřelých, a  to až do roku 2044, teprve pak jich zase bude méně. V  posledních letech v  Libereckém kraji obyvatel pomalu přibývá především díky tomu, že se rodí víc dětí, než je zemřelých. Tento trend ale podle statistiků dlouho nevy-

drží. „Už v roce 2016 se předpokládá, že počet zemřelých přesáhne počet narozených o 61 osob,“ uvádí zpráva ČSÚ. V následujících letech se pak má tento rozdíl dál prohlubovat a v roce 2050 ztratí kraj podle statistiků tímto způsobem už 164 lidí. Nižší porodnost přinese stárnutí obyvatelstva a zvýšení podílu seniorů. V roce 2050 bude v kraji jen 13,6 procenta dětí do 14 let, zatímco na začátku loňského roku se na struktuře obyvatelstva kraje podílely z  15,4 procenta. Přes 31 procent budou v tu dobu představovat senioři nad 65 let, na začátku loňského jich bylo jen 16,2 procenta obyvatelstva. Zatímco loni na 100 dětí připadalo 105,2 seniorů a síly tak byly vyrovnané, na konci roku 2050 už bude na stejný počet dětí připadat 226 seniorů. Průměrný věk se kvůli tomu zvýší z 41 na 48 let.  (čtk)

ceny benzinu jsou zatím stabilní

N

ejlevnější cena benzinu na Liberecku se několik týdnů drží na hodnotě 34,50 Kč za litr Naturalu 95. Nejnižší ceny jsou tradičně u Tank Ono ve Cvikově, u  libereckého Primu v  Růžodole a  u  Globusu. Všude tam stojí benzin stejně - 34,50 Kč. S naftou je to stejné a stejná je i cena. Zajímavé je, že neexistuje odstupňování ceny u  jiných čerpacích stanic. Druhá nejlevnější nafta je v Mníšku u Liberce - o 1,20 Kč dražší. Ceny pak u jiné konkurence stoupají o desetihaléře.  (jac)

postrach liberce opět u soudu Česká pošta v liberci propouští

O

kresní soud v Liberci se začal znovu zabývat případem rozsáhlého žhářství v  centru Liberce. Podle obžaloby třiatřicetiletý Petr Hrubý založil v  obytných domech v  centru města 24 požárů, vinu odmítá. Muž podle spisu požáry zakládal od jara 2010 až do března následujícího roku, kdy jej policisté zadrželi. Město za informace vedoucí k vypátrání pachatele tehdy vypsalo odměnu a  policie kvůli jeho dopadení dokonce vytvořila speciální tým ZICO, který byl později oceněn poděkováním ministra vnitra za mimořádný čin. V domech zpravidla začalo hořet v pozdních večerních nebo nočních hodinách, někdy v  podvečer či ráno. Oheň v  bytových domech způsobil škodu v řádu od několika tisíc korun až po statisíce. Nikdo se při nich vážně nezranil, několik lidí ale muselo být ošetřeno poté, co se nadýchali kouře. Řada dalších byla evakuována. Žhář k založení požáru používal papír, který na místě našel, ale i  oděvy a  obuv, botníky, skříně nebo dveře. Okresní soud se už rozsáhlým případem žhářství zabýval před dvěma lety. Tehdy ale Hrubého podmíněně potrestal jen za držení dětské pornografie a drog a žhářské útoky z projednávání vyloučil s tím, že by se

2

Č

eská pošta zruší v Liberci k 1. dubnu 99 pracovních míst. Uzavře třídírnu v Liberci - Hanychově a nahradí ji stroji v Praze. Část pracovníků sice převede na jiné pozice, i tak ale o práci přijde až 76 lidí, uvedl Liberecký deník. „Musíme reagovat na dění a požadavky na trhu a být konkurenceschopní,“ řekla deníku mluvčí pošty Marta Selicharová. Podle ní rušení provozu v  Hanychově je součástí změn logistické sítě v celé zemi. Mluvčí také uvedla, že část lidí převedou na jiné pozice. Budou potřebovat 11 řidičů a  dalších 12 lidí najde uplatnění na jiných místech pošty v  Liberci a  Turnově. Dalším nabídne pošta práci v Praze, to však jeden z propuštěných Petr Socha považuje za nereálné. „Naše práce je na směny a začíná ve čtyři ráno,“ konstatoval. Zaměstnanci by tak museli stokilometrovou vzdálenost překonat vlastními auty, tak brzy autobusy mezi oběma městy nejezdí.  (čtk)

jimi měl zabývat krajský soud. Vrchní soud ale rozhodl, že kauza žhářských útoků náleží okresnímu soudu. Snad tedy konečně soud žháře potrestá, místo toho, aby si případ soudci přehazovali jak horký brambor. Obyvatele Liberce postup okresního soudu značně znechutil. Petr Hrubý se cítí nevinen a tvrdí, že s požáry nemá nic společného. Soud s ním bude pokračovat v březnu.  (čtk), (phr)

www.libereckelisty.cz Soukromé nezávislé noviny. E-mail: redakce@liberecke-listy.cz Manažer inzerce: 604 232 238 Vydavatel: BOHEMIA WERBUNG, s. r. o. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za obsah inzerce odpovídá její zadavatel. Materiály označené (PI) a (PR) jsou placenou inzercí. Registrační značka: MK ČR E 16697

Leden 2014


volby 2014 liberecké listy

Pozor na eurovolby! Z poslanců uděláte milionáře Pouze 27,5 % voličů rozhodlo v roce 2009 kdo z Čechů usedne do lavic Evropského parlamentu. Stejné rozhodnutí nás čeká letos v květnu, kdy jsou eurovolby opět na pořadu dne. Nezájem voličů o tyto volby je sice pochopitelný, ale není vůbec na místě. Ze zvolených poslanců totiž udělají milionáře. Doslova.

Š

irší diskuze o smyslu europarlamentu a  našich zvolených zástupců až podezřele chybí. Vypadá to jako úmysl, moc o tomto tématu nemluví ani politické strany. A mají být proč zdrženlivé. Sice musí vystupovat ve schizoidní roli - na jednu stranu chtějí dostat do Bruselu své zástupce, na stranu druhou o tom moc vykřikovat nemohou. Slova o důležitosti Evropské unie (rozuměj bruselské byrokracie) ale slýcháme neustále. Důvodem tak velkého nadšení politiků pro EU je ale možnost lukrativní kariéry. Zvolený europoslanec si totiž ročně vydělá cca 4 miliony korun jen na základním platu a  příplatku za účast na zasedání! K  tomu jim náleží 1,4 milionu ročně paušálu bez zdanění a  dokladování, 120 tisíc cestovného a  dalších 7 milionů dostávají na platy poslaneckých asistentů. K  tomu jim bude vyplácen důchod cca 370 tisíc ročně od věku 63 let.

Téměř půl milionu měsíčně a pak krásný důchod! Suma sumárum si takový europoslanec vydělá měsíčně cca 460 000 korun a pak se může těšit na pěkný důchod. Parádní feudalismus! Tak poměry v Bruselu nazývá německý tisk. Poslanci totiž nemají žádnou odpovědnost a  nenesou žádné riziko. Ať je krize nebo ne, ať se zvyšuje nezaměstnanost nebo ne, žádná odpovědnost jako mají manažeři ve firmách, kteří jsou navíc odvolatelní a musí skládat účty.

Ráj je nyní v Bruselu… V Bruselu je ráj a vyvolené do ráje posíláme my. To je třeba si uvědomit. „Evropští občané mají pocit, že v  Bruselu vládne kasta bez ostychu a bez kontroly,“ uvedla například německá asociace daňových poplatníků. Nevole k neuvě-

Leden 2014 

řitelně vysokým platům, které překonávají nejvyšší představitele zemí, z nichž europoslanci pocházejí, je po celé Evropě. Například český europoslanec má o  stěží uvěřitelných 1  820 % větší plat než je průměr českého občana a  téměř třikrát větší plat než prezident Miloš Zeman.

MILIONÁŘI Z BRUSELU

Eurokomisař má 670 tisíc

Český politik se ale může dostat i do vyšší ligy. Takový eurokomisař, jakým byl Vladimír Špidla nebo je Štefan Fülle, si měsíčně přijde na 570 000 Kč + příplatky, tedy celkem nějakých 670 000 korun měsíčně, tj. 8 milionů korun ročně! (Angela Merkelová má jako kancléřka plat cca 450 000 Kč měsíčně, Miloš Zeman cca 186 000 Kč). A  schválně, kolik je váš roční plat? Eurokomisařům navíc náleží po dobu tří let po skončení funkce 40-65 % původního platu. Neuvěřitelné. A nejde jen o poslance. Obrovské platy pobírají bruselští úředníci, kterých je cca 55 tisíc dohromady. Více než 4 tisíce úředníků mají měsíční plat větší než půl milionu korun a  plat vyšší než Miloš Zeman má 26 tisíc zaměstnanců Evropské unie… Evropská byrokracie je největší feudální moloch všech dob. Celkem tato sranda stojí občany EU 124 miliard korun ročně jen na platech.

Otázka, jestli tato byrokracie podává odpovídající výkon, je zcela na místě. Velmi těžko najdete někoho, kdo odpoví kladně.  Jaroslav Čížek

3


kauza liberecké listy

Vratislavice jsou bezvýznamnou obcí Porsche - jak mnoho emocí toto jméno v Liberci a zvlášť ve Vratislavicích nad Nisou v poslední době vyvolává.

V

polovině prosince nové vedení Vratislavic nechalo odstranit cedule u vjezdů do obce hlásající, že Vratislavice nad Nisou jsou rodištěm zakladatele automobilky Volkswagen a značky Porsche.

Zmizela také zajímavá expozice věnovaná vozům Porsche. Automobilka si vystavené vozy bez komentáře odvezla navždy a zbyly jen holé stěny. Hlavním důvodem tažení proti automobilovému konstruktérovi Ferdinandu Porsche je fakt, že aktivně spolupracoval s  nacistickým režimem Třetí říše a  kamarádil se s  Adolfem Hitlerem. Skutečnosti známé více jak 70 let. Nikdo je nezatajoval ani Porscheho neomlouval. Přesto je tato automobilová osobnost vzpomínána jako jedna z hybatelů výroby automobilů ve 20. století. Snad právem na něj Vratislavičtí nechtěli zapomenout. Jedním z  hlavních důvodů je také atraktivnost tohoto jména z hlediska turistické-

4

ho ruchu. Ať je tomu jak chce, jméno Porsche platí za synonymum špičkových vozů po celém světě a automobilka VW, kterou Porsche založil, patří mezi hlavní pilíře ekonomické stability Německa, a to zase drží nad vodou celou Evropskou unii včetně naší ekonomiky. Ano, souvislosti jsou to široké, nicméně, takový je stav věcí. V  loňském roce se dva vratislavičtí občané rozhodli proti nacistovi Porschovi bojovat.

Jeden z nich, Pavel Hrstka, podal absurdní žalobu na vratislavickou radnici za šíření nacismu. Nové vedení obce poté, co byl odstaven starosta Lukáš Pohanka, se údajně z obav soudních tahanic rozhodlo odstranit cedule uvádějící, že Maffersdorf, tedy Vratislavice nad Nisou, jsou rodištěm Ferdinanda Porsche. Mediální mela a  masáž novinářů učinila zadost a  tak byla automobilkou odvezena i  auta vystavená ve vratislavické expozici. Taková firma jako je Porsche, nemá zapotřebí nechat se propírat v  novinách. Pochopitelná reakce, negativní kampaň totiž může mít další následky. Vratislavice nad Nisou jsou nyní kvůli kauze Porsche slavné. Ale svých pět minut mají už za sebou. Po zrušení památníku světoznámého konstruktéra sem už automobiloví fandové jez-

dit nebudou. Ba co víc, budou se do Vratislavic bát jezdit a o Porscheho se zajímat. Co kdyby je místní aktivisté obvinili z  neonacismu? Zdá se vám to absurdní? V absurdnostech pokračujme dál. Pokud aktivisté z  Vratislavic budou dostatečně zarputilí a  média v  zájmu pokrytecké hyperkorektnosti budou jejich hlásání podporovat, může se nakrásně stát, že toto halekání dolehne až třeba do USA. A pokud se toho chytí zaslepení humanisté, může to ve

svém důsledku ohrozit automobilku Porsche i celý koncern VW. Obě značky totiž v USA platí za prémiové a tyto vozy si pořizují lidé lépe situovaní. Najednou se jim ale dostane informace, podaná s dodatečnou mediální hysterií o tom, že jejich lepší auto má kořeny u Adolfa Hitlera. A  to řada z  nich nebude moci překousnout - v dobré společnosti se přece nenosí mít cokoliv, co je spojené s nacistickým Německem. A  to by mohl být začátek konce prodejů VW a  Porsche za mořem. Pak budou opravdu Vratislavice slavné. Může nastat i  opačný extrém, dnešní neonacisté začnou Porsche vzývat jako své kultovní auto… zkázonosný efekt by to mělo stejný.

Leden 2014


kauza liberecké listy

Pokud považujete takovou konstrukci za hodně přitaženou za vlasy, tak možná nevíte, co se za mořem děje: ruší se Santa Claus, protože je to běloch a USA je plná různých ras a vyzná-

vání a uctívání Santy je diskriminační. Ze stejného důvodu je tepáno vedení největší technologické společnosti světa - Apple. Tato společnost totiž nemá ve svém vedení ženu ani zástupce menšin. Samí bílí muži. Opět je to problém, tentokrát pro akcionáře. Demagogie pseudohumanistů došla až tak daleko, že byl dokonce jako symbol Vánoc zrušen v roce 2012 v Bruselu

Leden 2014

stromeček, stejně tak v Berlíně v roce 2013. Ten totiž odpovídá pouze křesťanské tradici a to je diskriminační například vůči muslimům, byť jsme ve střední Evropě. Ale zpět k  Porschemu. Jak se asi nyní cítí všichni lidé nosící stejné jméno, kteří se do Vratislavic sjeli před pár lety na setkání lidí jmenujících se Porsche? Přijeli tam na pozadí přehlídky sportovních vozů uctívat nacistického zločince? Těžko. Ferdinand Porsche byl nepopiratelně významný vynálezce a au-

tomobilový konstruktér, otec známých značek Porsche a VW. Na přelomu tisíciletí byl z tohoto důvodu jmenován nejlepším konstruktérem století. Jeho VW Brouk motorizoval půl planety (byť původní návrh vozu patří Hansi Ledwinkovi a  Tatře - i  on byl v  Hitlerově přízni). Jeho ponurou minulost nikdo nepopírá, nevyvrací.

Vzpomínán je však pro přínos technickému pokroku a ano, využil při své práci politickou situaci v Německu 40. let. Možná kdyby se zpěčoval, tak by dnes Německu chyběl jeden z pilířů průmyslu. Nelze v těchto souvislostech nezmínit jméno Wernera von Brauna. Génia, který pro Hitlera postavil rakety V2, aby o  pár let později pod vlajkou USA poslal člověka na Měsíc. Kdyby se šlo do důsledku, bylo by nutné bojkotovat řetězec Ikea, jehož zakladatel si zavdal s fašisty. Hitlera podporovaly takové instituce jako Deutsche Bank, Dresdner Bank nebo pojišťovna Allianz. Z  dalších známých jmen uveďme třeba Hugo Bosse, který šil pro wermacht i Hitlerovce… a tak dále. Jsou desítky firem a společností, které chtěli ve své době přežít a  prosperovat… a  které dnes dělají Německu dobré jméno.  Petr Hrach

5


liberecké listy

Vzali jste si člověka s dluhy?

Připravte se na exekutora

P

ozornost veřejnosti se po Novém roce soustředí na nový občanský zákoník a snadno tak mohou čtenáři uniknout ostatní právní novinky, které rovněž vstoupily v účinnost k 1. ledna 2014. Jedna z těchto novinek nově umožňuje soudním exekutorům postihnout společné jmění manželů nejen pro dluhy vzniklé za manželství, ale i pro dluhy, které vznikly některému z nich před uzavřením manželství, a to bez ohledu na to, že druhý z manželů o  jejich existenci nemusí mít do poslední chvíle tušení. Podle úpravy platné do 31. 12. 2013 bylo možné majetek spadající do společného jmění manželů postihnout pouze pokud se jednalo o dluh vzniklý za trvání manželství. Pokud tak například manželé zakoupili za trvání manželství byt a následně se ukázalo, že jeden z nich opomenul zmínit, že se před uzavřením manželství zadlužil, nebylo možné tento byt bez dalšího postihnout. Věřitelé museli být schopni dosáhnout prohlášení konkursu na tento majetek a teprve poté se mohli uspokojit prodejem vypořádacího podílu připadajícího na dlužníka. Novelizované znění exekučního řádu však umožňuje, aby v  takovéto situaci byl postižen dotčený společný byt přímo v rámci exekučního řízení. „V praxi bylo oprávněně kritizováno, že společné jmění manželů nemá sloužit k  ochraně majetku dlužníků, právní úprava vyžadující absolvování konkursu je vůči věřitelům nepřiměřeně tvrdá a  v  tomto ohledu lze změnu právní

úpravy označit za krok vpřed,“ komentuje situaci JUDr. Ondřej Načeradský z Občanské poradny o. s. Společnou cestou. Obratem však upozorňuje, že je rovněž třeba pamatovat na ochranu druhého z manželů, který nabýval majetek v  dobré víře a  dost dobře po něm není možné požadovat, aby byl schopen před uzavřením manželství s určitostí zjistit, zda jeho nastávající nemá závazky, pro které by mohlo být následně postiženo společné jmění. V  rámci konkursního řízení bylo toto možné

řešit v rámci stanovení vypořádacích podílu. Nová právní úprava je však pro běžného občana poněkud nebezpečnější, jelikož nový občanský zákoník umožňuje omezit rozsah postižení společného majetku, ale pouze na základě skutečnosti, že druhý z manželů bez zbytečného prodlení prokazatelně informuje věřitele, že dluh vznikl proti jeho vůli. „Lze se obávat, že zvláště v počátečních obdobích budou časté případy, kdy bude zcela zbytečně postiženo celé společné jmění manželů, protože si občané nebudou vědomi nutnosti informovat věřitele“, komentuje JUDr. Ondřej Načeradský. Manželé mohou být rovněž velmi nepříjemně zaskočeni skutečností, že zatímco nový občanský zákoník jim dává široký prostor pro úpravu majetkového režimu manželů, novela exekučního řádu stanoví, že pro účely exekuce se za majetek patřící do společného jmění považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku. Jinými slovy, pokud např.  manželé budou předpokládat, že je před odpovědností za dluhy druhého z  manželů ochrání předmanželská smlouva, ve které si stanovili oddělené hospodaření, tak v  případě exekuce zjistí, že pro tyto účely je smlouva jen bezcenný cár papíru. (aop)

podvodníci z pojišťovny

P

okud vás kontaktoval zástupce Asociace pojišťoven České republiky například kvůli kontrole smlouvy o životním pojištění, tak vězte, že se jedná o podvod. Asociace pojišťoven ČR neexistuje; jedinou skutečnou oborovou organizací je Česká asociace pojišťoven. Názvy jsou podobné, ale pro spotřebitele představují zásadní rozdíl. „Takzvaná Asociace pojišťoven ČR je totiž jen fiktivním subjektem, kterým se zaštiťuje operátorka při sjednávání schůzky spotřebitele s  pojišťovacím agentem. Ten pak spotřebiteli nabídne uzavření

6

nové smlouvy, z níž má provizi, a často ho přiměje ke zrušení původní, třeba i  výhodnější smlouvy,“ varuje Lukáš Zelený, vedoucí právní poradny dTestu. Volající operátor zná osobní údaje volaného a  tvrdí, že Asociace má zákonnou povinnost kontrolovat podmínky jeho životního pojištění. „Zákon žádnou povinnost kontrolovat podmínky smluv nestanoví a  společně s  nepravdivým tvrzením o existenci Asociace pojišťoven ČR se tedy jedná o klamavou obchodní praktiku podle zákona o ochraně spotřebitele,“ uvádí postup na

pravou míru Lukáš Zelený. Cílem hovoru je sjednání schůzky se zástupcem Asociace, který pak spotřebiteli sdělí, že pracuje rovněž pro makléřskou společnost. Jde jen o jiný způsob, jak se dostat lidem do domácnosti. „Důrazně varujeme spotřebitele, aby si předem ověřili identitu volající organizace i osoby, s níž se mají setkat. Je třeba nepodlehnout nátlaku, na místě nerušit žádné smlouvy a  trvat na dostatečné lhůtě k  prostudování veškerých dokumentů a pojistných podmínek,“ zdůrazňuje Lukáš Zelený.  (det)

Leden 2014


česká pošta liberecké listy

obce bojují za poštovní úřady Celostátní petice za záchranu venkovských pošt má zhruba 80 000 podpisů.

S

ministrovi vnitra spolupráci při vytvoření strategie pro budoucnost pošt, žádná taková strategie totiž dosud neexistuje,“ doplnila předsedkyně Juřenčáková. O alarmující situaci přímo na venkově ví své i Karel Drašner, starosta Háje u Duchcova. „Česká pošta v současnosti omezuje provozní dobu na vesnických poštách, což je případ i  naší obce. Máme obavu, že se jedná o první krok postupného utlumení venkovských poboček. Jsme odhodláni i nadále sbírat podpisy občanů, aby budoucí premiér pochopil, že nespokojenost občanů je skutečně velká,“ zdůraznil starosta Drašner. Zajímavostí je, že v současnosti kolují celkem tři petice podobného ražení. Kromě Sdružení místních samospráv organizují další akce někteří zaměstnanci České pošty. Téma tak nabývá na rozměrech, spolu s rostoucími počty podpisů se ukazuje, že nová vláda dostane k  řešení velmi ožehavý soubor problémů. (tc)

tarostové se peticí snaží přimět vládu, aby nevyslyšela návrh Českého telekomunikačního úřadu na stanovení minimálního počtu pošt na 2 100. „Česká pošta v současnosti provozuje asi 3 220 pošt. Je alarmující, že právě ze strany Českého telekomunikačního úřadu necítíme podporu pro zachování dostupných pošt také na venkově,“ uvádí Jan Sedláček, spoluautor petice a starosta Křižánek na Vysočině. Sdružení místních samospráv ústy své předsedkyně Jany Juřenčákové tlumočilo své výhrady předsedovi Českého telekomunikačního úřadu Jaromíru Novákovi. „Panu předsedovi jsem zopakovala zásadní nesouhlas obcí s návrhem na stanovení minimálního počtu pošt. Dohodli jsme se, že Sdružení místních samospráv ČR do konce ledna předá ČTÚ naše návrhy na řešení současné situace a po jmenování nové vlády nabídneme novému

Hledáte platící klienty? B 2 B

D A T A B Á Z E

F I R E M

ALBERTINA

Proč si již v okamžiku, kdy hledáme a oslovujeme nové zákazníky, nevybrat rovnou ty, o kterých víme, že jsou solidní a spolehliví?

www.albertina.cz 2013-11 Liberecké listy - Albertina 205x124.indd 1

Leden 2014 

5.11.2013 12:41:25

7


historie, kultura liberecké listy

grabštejn má mladou kastelánku Novou kastelánkou státního hradu Grabštejn se v lednu stala Iva Bártová. Dosavadní kastelán Jan Sedlák odešel na vlastní žádost po více než dvacetiletém působení.

V

e svém kastelánském působení chce Iva Bártová podporovat a rozvíjet stávající oblíbené a  úspěšné kulturní akce, které chápe také jako odkaz bývalého kastelána, neboť díky jeho aktivitě právě na poli kulturních akcí se Grabštejn stal velmi známým a také navštěvovaným hradem. „Plánuji také rozšíření a  instalaci nových prohlídkových tras, rozšíření nabídky prohlídek o tzv. „kastelánské prohlídky“ a také prohlídky „stavebně-historické“, či pro nadšence prohlídky „od sklepa po půdu“. Z  hlediska komerčních projektů bych ráda využila rozsáhlé zázemí hradu ke svatbám, ale také pořádání kongresů či nabídce komerčního pronájmu za dodržení podmínek a  standardů památkové péče. Ráda bych se také věnovala zázemí pro návštěvníky, tedy větší možnosti

občerstvení, rozmístění laviček v areálu hradu a dalším „drobnostem“, které ale návštěvník velmi vnímá a  které často ovlivní jeho vnímání památky více, než-li samotná prohlídka“, dodává nová kastelánka. Ředitel Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec plány nové kastelánky podporuje a  pevně věří, že se s  novými nápady

hrad otevře i těm skupinám návštěvníků, kteří si tam zatím nenašli cestu. „Jan Sedlák zanechal na Grabštejně hlubokou a  pozitivní stopu. Hrad se za jeho působení změnil z objektu v  havarijním stavu v  národní kulturní památku, jejíž celková obnova a  rehabilitace je považována v památkové péči za příkladnou. Byl to i pan kolega Sedlák, kterému se podařilo hrad oživit kulturními akcemi a  vytvořit z  něho přirozené kulturní centrum regionu.“. (jk)

ZÁMECKÝ MASOPUST na SYCHROVě Sobota 8. února 10.00–16.00 hodin

T

radiční česká řemesla doplní klasická zabíjačka, která neodmyslitelně patří k masopustu, zrovna tak jako sladkosti z  kynutého těsta. To jsou hlavní lákadla Zámeckého masopustu v parku zámku Sychrov. Nabídku obohatí stánek s královskou čokoládou a protože bude masopust, tak bude stánek pojatý jako čokoládové uzenářství s  čokopárky, čokojátrovkou a čokotlačenkou. Nebude chybět ani masopustní průvod. Náladu celé akce podtrhne národopisný soubor Krkonošský Horal z  Vrchlabí a  folklórní soubor Horačky, který se zaměřuje na lidové písně z  Podještědí. Pro děti bude připraveno loutkové divadlo. Kastelán zámku Miloš Kadlec dodává: „Když jsme s masopustem začínali, nevěděli jsme, zda to bude akce jednorázová, nebo zda se stane tradiční. Ohlasy návštěvníků byly ale natolik pozitivní, že masopust letos organizujeme již čtvrtým rokem a pravděpodobně ne naposledy.

8

Oproti podobným akcím jinde si návštěvníci cení možnosti procházky v parku, posezení v zámecké oranžerii a celkové atmosféře, kdy na jedné straně ochutnáváte dobroty a na druhé se rozhlížíte po romantickém prostředí.

Návštěvníky samozřejmě zveme také na prohlídku zámku Sychrov, kde se dozví o historii rodu Rohanů.“ V  době konání masopustu zve k  příjemnému posezení i zámecká oranžérie v parku.(jk)

Leden 2014


zamyšlení liberecké listy

Kouzelná tovární předměstí

P

okaždé, když vstupuji do komplexu budov libereckého Babylonu, centra zábavy a poučení bratří Vajnerů v současné době rozšířeném o  hotel, Aquapark, a  blízká setkání s  vědou, mám prapodivný pocit, že jsem svědkem transmutace prvků v  kabalistické kuchyni císaře Rudolfa II, blahé paměti. Svědkem proměny obyčejných běžných kovů, ze kterých se razí zlaté mince.

Neodhalil jsem kámen mudrců, to už přede mnou udělali ti, co správně investovali, rodiče oněch tří šťastných majitelů komplexu poznání a zábavy pro celou rodinu. Jedno z  těch lepších řešení otázky, co udělat se Silkou, Hedvou n. p. a nedělat s hlavním závodem Textilany. Tak či onak, je to konec legendy o bohatství textilních baronů a konec výroby textilu v Čechách. V případě revitalizace nefunkční textilky sázka na volný čas, relaxaci a naučné programy pro žáky škol. Jsem přesvědčen, že mohu mít pravdu. Psal se rok 1962 a  nevím, co se dělo v  hlavách úředníků ministerstva školství, že přišli s tím, že vedle maturitního vysvědčení si studenti dvanáctiletky (tehdejší ekvivalent čtyřletého gymnázia) odnesou do života výuční list z nejbližší textilní fabriky. Pro nás to byla Hedva a Silka pod nádražím v Liberci. A tak jsme chodili každé úterý na

šest hodin do fabriky, abychom tam, kde je dnes komplex Babylonu, splynuli s dělnickou třídou a  přišli na chuť časnému rannímu vstávání, následné nezaměnitelné vůni textilního prachu, hukotu textilních stavů, hrčení vozíků, naložených zbožím, adjustaci balíků, navazování popraskaných nitek, klábosení při přestávkách. Jak moc mi to připomíná dnešní čas, kdy „Babylon“ hledá cestu, jak nově zabavit i  poučit

a není daleko dosáhnout na výsledek, který není v okolí tak často k vidění. Musíme vzít na vědomí, že do starých budov textilek se výroba nevrátí, a že jejich osud je jim jednou provždy dán. Buďme vděčni za jakoukoli snahu revitalizovat část města a nedopustit další jámy, muldy a opuštěné tovární haly. Oživit části, které město odepsalo – kouzelná tovární předměstí.  Egon Wiener

Na rozcestí pod Ještědem

K

udy a kam? Kterou mám jít a slzy polykat? Určitě dlážděnou a  dát si pozor, abych nesešel z cesty. Už nikdy úvozem, roklí, po pražcích, mělkým potokem. Pamatuji se, když počátkem let padesátých v naší obci měnili hlavní silnici dosud samosprašnou na kámen politý thérem. A byl čas všimnout si i  chodníků, protože ještě žili sprostí dlaždiči první republiky, kteří dláždili téměř na věčné časy. Babo, chyť se za bradu! Vše kolem praskalo pod koly těžkých nákladních vozů a traktorů. Bylo to až k nevíře. Byl toho plný Dikobraz, plné místní noviny. Jen, co práce na jedné straně ulice končila, na druhé straně začala. Sotva se položil plyn a chodník se znova vydláždil, byly tu všelikeré dráty, trubky, bůh ví od čeho, a když byl chodník předlážděn, došlo na vodu. Dnes je to trochu jiné. Technici používají lasery, počítače, sondy, mají vysoké školy, stáže v Americe, ve Švýcarsku. Sejdou se nad jámou, ke které přijeli třemi služební vozy. V jámě se nachá-

Leden 2014 

zejí kopáči ukrajinsko-cikánské národnosti a vyjednávají. To, co je ovšem hrozné, že kravaťáci přinesli špatnou zprávu. Chodník se nebude dláždit, ale vylévat asfaltem. A tak se stalo, že metro-

pole severu Liberec spadla na úroveň měst Beskyd a Jeseníků v době z počátků průmyslové revoluce. Asfalt ve středu města. To není dobrá vizitka. Dlažební kostka je vizitkou bohatého města, asfalt popraskaných černých ker pak sibiřských pastí na mamuty. Kudy kam? Kde na to lepší vzít? Když má mít město přízvisko, vraťme se k  původnímu: metropole severu – Liberec. A  pokud se vrátí Liberec i  k  významu přídomku, ,metropole“, pak jsme na správné cestě získat prestiž pro turisty, obchodníky a podnikatele, kteří začnou proudit do města s vypráskanou pokladnou. Jak prapodivně zní, že Liberec je městem sportu, když si současný Liberečák nevzpomene ani na jeden finální výrobek libereckého současného průmyslu. Jsme na rozcestí krásných snů a konkrétních výsledků. Egon Wiener

9


liberecké listy

VELKÁ ZIMNÍ FOTOSOUTĚŽ pro čtenáře LIBERECKÝCH LISTŮ pokračuje. Soutěž vyhlásila společnost ANIMA CZ, s.r.o. výrobce kvalitních krmných směsí. Posílejte fotografie ptáčků, krmítek a ptačích budek V březnu budou v LIBEREC- Autoři obou  vítězných  fotografií  KÝCH LISTECH vyhlášeni vítě- obdrží krmnou směs ANIMA CZ dle  vlastního  výběru  v  hodnotě  zové ve dvou kategoriích: 500  Kč.  Absolutní  vítěz,  kterého  vybere  zástupce  výrobce  krmných  1. Kategorie: směsí  získá  možnost  přihlásit  své  Fotografie nejkrásnějšího krmítka nebo ptačí krmítko či ptačí budku na Slavnosti  ptačích  budek  konané  každoročně  budky vlastní výroby v  Luhačovicích  a  obdrží  poukaz 

2. Kategorie: Fotografie s nejzajímavějším „úlovkem“ fotografie ptáčků a krmítka

na wellness  víkend  pro  dvě  osoby  Akční nabídka společnosti do lázeňského města Luhačovic.  ANIMA CZ, s.r.o.: Zimní krmítková směs Fotografie  posílejte  elektronicky  sáček 5 kg – 110,70 Kč vč. DPH na email: soutez@animacz.cz. Nejlepší  zaslané  fotografie  budou  zveřejněny v LIBERECKÝCH LISTECH.

Soutěž o wellness víkend pro dvě osoby v hodnotě 3000 Kč

Slunečnice černá sáček 5 kg – 119,60 Kč vč. DPH

Představujeme Vám vybrané fotografie

Tyto ceny platí pro prvních 200 objednávek prostřednictvím e-mailu.

Petr Horáček, Liberec

10

Karel Brož, Česká Lípa

Telefon: Mobil: E-mail: Web:

312 591 490 777 759 402 obchod@animacz.cz www.animacz.cz

Leden 2014


MISS Liberecké listy V. Hlasujte: MLL 14 na 900 06 09

Pátý ročník soutěže dívek z Liberce a Libereckého kraje

Michaela Lamačová, 16 let, Česká Lípa Zájmy: zpěv, malování, sport Oblíbené sporty: běh, cyklistika

Foto © Luboš J. Marek; ww.fotowerbung.cz

Průběžné výsledky hlasování 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Marie Szénásiová Nelly Grindlerová Lenka Janoušková Veronika Adamcová Kristina Bergmanová Lucie Nedbalová

Pošlete SMS a změňte

MLL 7 MLL 5 MLL 3 MLL 10 MLL 11 MLL 12

pořadí!

Fotografie všech soutěžících dívek najdete na webových stránkách Libereckých listů www.liberecke-listy.cz

Opět se setkáváte s dívkami, které exkluzivně pro Listy a naši soutěž nafotila agentura BOHEMIA WERBUNG. Každá z dívek má své číslo, na které můžete posílat SMS hlasy a určit tak nejsympatičtější dívku Listů roku 2013. Posílejte hlasy pro svou favoritku a posuňte ji k vítězství. Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Pod každou dívkou je uveden tvar SMS a číslo, kam jí můžete poslat hlas (příklad: MLL 30, pošlete na č. 900 06 09). Cena je 9 Kč vč. DPH. SMS servis poskytuje Erika, a. s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00.

Podrobná pravidla najdete na www.liberecke-listy.cz. Dívka s nejvíce hlasy opět získá zahraniční zájezd a spoustu hodnotných cen. Vyhlášení MISS SMS LIBERECKÉ LISTY 2013 a MISS LIBERECKÉ LISTY 2013 se uskuteční na slavnostním večeru v roce 2014.

Hlasujte: MLL 15 na 900 06 09

Jana Marvanová, 16 let Míry: 80 – 60 – 75, výška 165 cm Zájmy: moderní tanec, čtení, jízda na koni Oblíbené sporty: tanec, bruslení

Lékařský dům Praha 7, a. s. www.plasticka­‑chirurgie.us

Luxusní dámské prádlo a sportovní oblečení

CK PLUSTOUR M Nový Bor T. G. Masaryka 810 473 01 Nový Bor

Vítězka získá zájezd pro dvě osoby do Říma nebo Paříže

Francouzská rostlinná kosmetika

Každý měsíc odměníme toho, kdo pošle nejvíce SMS hlasů pro svou favoritku v 5. ročníku MISS LIBERECKÝCH LISTŮ. Věcné ceny věnuje redakce LIBERECKÝCH LISTŮ. Za listopad vyhrává cenu od Yves Rocher majitel tel.: čísla: 607 938 062.

Foto © Luboš J. Marek; ww.fotowerbung.cz

plustour@volny.cz Tel./fax: 487 725 155 Tel.: 487 721 330 GSM: 602 440 611


liberecké listy

Nejhorší řidiči jsou z metropolí, nejlepší z menších měst a obcí

S

největším procentem zaviněných nehod stanuli v čele tradičního žebříčku ČSOB Pojišťovny podle okresů za uplynulý rok 2013 motoristé z  Prahy, Ostravy a  Brna. Na opačném pólu tabulky figurují řidiči z  okresů Havlíčkův Brod, Klatovy a Rychnov nad Kněžnou. Vyplývá to z  ČSOBP Indexu, kterým ČSOB Pojišťovna dlouhodobě sleduje, jak se liší frekvence pojistných událostí z povinného ručení u řidičů osobních aut z jednotlivých okresů republiky. „V  metropolích jako Praha, Ostrava či Brno je mnohem větší koncentrace vozidel. Míra rizika vzniku nehody je tu tak mnohem větší než v městech a oblastech s nižší hustotou silniční sítě a počtem aut. Faktem ale je, že postavení motoristů z Prahy, Ostravy a  dalších metropolí ČR coby těch, kteří bourají nejčastěji, dlouhodobě nikdo neohrožuje. Stejně tak i  na opačné straně žebříčku

12

ČSOBP Indexu kralují po několik let vždy motoristé z Vysočiny či východních Čech,“ uvedl Jaroslav Král, ředitel odboru pojištění vozidel ČSOB Pojišťovny. Hodnoty ČSOBP Indexu počítá ČSOB Pojišťovna už od roku 2008 na  základě statistik škod z povinného ručení pro vozidla do 3,5 tu-

ny, a to jako podíl počtu pojistných událostí z  povinného ručení způsobených v daném období řidiči z příslušného okresu a  počtu vozidel pojištěných v této době v daném okrese. Hodnota 10,48 % pro motoristy z  Prahy za rok 2013 tak znamená, že na každých sto pojištěných aut zde připadlo více než 10 zaviněných nehod. Naproti tomu u řidičů z okresu Havlíčkův Brod, kteří jezdili v uplynulém roce nejbezpečněji, je riziko zavinění nehody téměř čtyřikrát nižší (2,82 nehody na 100 pojištěných aut). Z  velkých měst je na tom Liberec nejlépe s indexem 5,54 %. Otázkou je, od jaké míry jsou to vypovídající hodnoty, neboť ČSOB pojišťovna nepatří mezi největší pojistitele motorových vozidel u nás. Její podíl na trhu je cca 7,5 %. (pc)

Leden 2014


křížovka listů

Vážení čtenáři, po vyluštění křížovky zašlete tajenku a vaše jméno pomocí SMS na číslo 900 06 09 v tomto tvaru:

Vylosovaný výherce obdrží knihu Egona Wienera.

LISTY KR jmeno vylustena tajenka Cena je 9 Kč vč. DPH. SMS servis poskytuje: Erika, a. s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00.

Výherce z minulého vydání Listů: Tel.: 731 814 504

Nevíte, jestli jste vyhráli v našich soutěžích? Přehled všech výherců najdete na www.libereckelisty.cz

Murphyho zákon:… (najdete v tajence)

Leden 2014 

13


vaše inzerce

Prodej - různé

gumičky úchytek nánožníku). Preferuji

➤ Nabízím k pronájmu prostorný 2+1

Byty

➤ Prodám rodinnou vilu o dvou bytových

➤ Prodám žulové kameny vhodné na

osobní odběr Praha, Liberec, Semily. Ji-

➤ SMS: Prodam dvere do bytu Sapeli

v Liberci Ruprechticích. Velmi dobrý

jednotkách + 3 nezávislé pokoje. Dům

zahradu jako soliterní kusy (velké kusy),

nak poštovné dle tarifů ČP. Tel.: 608

s protipozar. odolnosti, buk, 95x198 cm

stav, před pár lety po kompletní rekon-

s půdou, podsklepením, garáží a sklado-

na stavbu skalek, opěrných zdí, zpevně-

516 281.

prave, 3 panty, kukatko, kovani s bezp.

strukci. Malý cihlový dům. Cena 8 000

vacími prostory. Zahrada s ovocnými

ní břehů, do základů apod. Jsou pěkné,

➤ Nabízím dětskou lyžařskou přilbu vel.

vlozkou. Bez zarubne, pouzivane 3 mes.,

Kč měsíčně vč. topení a vody + elektři-

stromy, možnost přikoupení dalšího po-

zaoblené. Množství není omezené. Men-

51 - 52. Jako nová. Cena 450 Kč. Jablo-

jako nove. Tel.: 608 169 364.

na. Satelit, dostupnost internetu. Tel.:

zemku na chov domácího zvířectva

ší kusy, větší jsou i více než metrové.

nec, Liberec zdarma dovezu. Tel.: 721

777 335 372.

a pěstitelství. Dům se nachází v  obci

Krásná žula. Cena dohodou. Tel 606

530 540.

Hrádek nad Nisou, kraj Liberecký. RK

340 430.

➤ Hvězdářský dalekohled - teleskop pro

Koupě - různé

nevolejte! Tel: 602 939 694.

➤ Drcený polystyren, velké množství.

začínající astronomy, kompletní soupra-

➤ SMS: KOUPIM STOJANEK S TRPASLI-

➤ Klub českých turistů vypisuje výběro-

➤ Prodej družstevní dvojgaráže, ulice

Volat po 17 hod. 732 572 415.

va včetně hledáčku, kompasu, stativu,

KY. STARE VANOCNI OZDOBY. STROME-

vé řízení na nájemce turistické chaty

Kunratická, naproti sídlišti Králův Háj.

➤ Elektrický paralyzér - vzhled mobilu -

nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč.

CEK Z PERI. ZVONICI STROMEK. BET-

KČT, Polesí u Rynoltic č. 66. Termín po-

Velikost garáže je 40m2, je v dobrém,

výkon 1 200 000 V - nepostradatelný

Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 604 961

LEM. TEL. 274 814 448.

dání nabídky je 20. 3. 2014 do 14 hod.

udržovaném stavu. Jsou zde police po

ochránce na večerních procházkách, na

269.

➤ SMS: KOUPIM Bizuterii zbytky z vyro-

na ústředí KČT v Praze. Podrobnosti jsou

stranách, sloužící jako menší úložný či

cestě z práce  apod. Nový, nepoužitý,

➤ Prodám asi 200 různých mincí, Evro-

by.van.ozdoby.i dily na vyrobu.tel. 603

uvedeny na www.kct.cz v sekci Aktuality.

odkládací prostor a nástěnná světla.

s vestavěnou svítilnou. Orig. balení, ce-

pa a svět 20. stol., pouze dohromady, 3

410 736.

➤ Stylová chata u lesa na vlastním po-

Dveře jsou vybaveny bezpečnostním za-

na 390 Kč. Zašlu i na dobírku. Tel.: 723

Kč za ks. Na dobírku. T: 723 509 549.

➤ SMS: Koupím LP a SP gramodes-

zemku 600 m2, jižní svah, klidné místo,

víráním. Elektřina 220/380. V blízkosti

509 549.

➤ Prodám jakekoliv množství betono-

ky,rock-beat-jazz,neponičené obaly a ne-

bezproblémový příjezd po obecní cestě,

se nachází potok, z kterého je možno

➤ Prodám dveře plastové vč. zárubně,

vých panelu velikost 3*1 metr. Nakládka

poškrabané vinyly. Tel.: 607 979 183.

elektřina 220/380V, terasa s výhledem

brát vodu. Velmi dobrá přístupnost

bílé a zlatý dub, dále plechové dveře do

zajištěna. Jako nové. Cena 900 Kč/ks

do krajiny, vnitřní krb, kuchyňka s klasic-

z hlavní silnice. Ihned volná. Tel.: 721

stávající zárubně a kompletní oplocení

kontakt. Tel.: 606 855 843.

kými kuchyňskými kamny a el., voda, wc,

666 771.

zahrady - bránu, branku a pletivo. Neu-

➤ Prodám cca 20 ks radiátorů Radik -

Auta prodej

spací podkroví, vše solidní materiály a

➤ Pronajmu garáž v garážovém dvoře

skutečněná stavba, přivezu. Tel: 777

nové ale rozbalené nebo min. použité.

➤ Prodám endurovou motorku YAMAHA

provedení, žulová podezdívka, chráněné

v Liberci - Pavlovicích, naproti Bille. Cena

106 709.

Cena při odběru všech najednou 300,–

XT 600e r. v.2003, vše originál, najeto

stání pro automobil, upravený pozemek,

nájmu za měsíc 1300 Kč. Kontakt: Jan

➤ Prodám nepromokavou plachtu na

Kč / ks bez ohledu na rozměr. K odvozu

16 500 Km. Zakoupena v Yamaze v Pra-

venkovní ohniště s posezením, místo

Uretschlager, tel. 602 160 615.

auto, lehká, pevná, odolná proti slunci

z Liberce. Tel.: 737 248 481.

ze, nebouraná, nutno vidět. Cena 62

i mrazu, na všechny typy os. aut, zesíle-

➤ Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m,

000 Kč. Tel.: 722 234 199.

ný okraj s kovovými oky, nová v orig. ba-

odolné proti slunci i mrazu, ze silnější

➤ Honda CRV 2007, 2.0, Automat, TOP

Nemovitosti

pro bazén, dětská houpačka, atd., udr-

informace na tel. č. 608 982 512.

Jen 590 Kč. T: 731 719 454.

žováno, nekuřáci, vše bez nutnosti

Elektronika prodej

oprav, ihned k využití, velmi pěkné místo

➤ Prodám tablet Prestigio Multipad

lení, cena jen 390 Kč. Zašlu i na dobír-

plast. hmoty, univerz. použití na stavbě,

STAV. Po prvním majiteli (nekuřák), kou-

- za chatou les - na houbaření, koupališ-

PMP3370B. Koupen letos na jaře, v zá-

ku.T: 776 168 887.

zahradě apod., úplně nové v orig. balení,

peno nové v ČR, servisováno pouze

tě a restaurace cca 15 minut chůze,

ruce, v perfektním stavu, bezchybná

➤ Prodám nové nepoužité modřínové

290 Kč/ks. I na dob. Tel.: 731 342 476.

v autorizovaném servisu Honda Liberec.

obchod a městečko Český Dub cca 2km,

funkce ověřena, nepoškozený (bez škrá-

palubky. Šíře 72 mm, síla 18 mm, délka

➤ Prodám dalekohled 25 x 60 mm,

Perfektní stav bez dalších investic. Naje-

Liberec cca 20 km, pěkná čistá krajina v

banců!) zabalen v originálním obalu. Ne-

od 1 do 2 m. Palubky jsou obroušené

Russia, klasický binokulár, černý, s braš-

to pouze 70 500 km. Vozidlo je v plné

okolí, ideální rekreace, jedinečná příleži-

využívám jej, proto jej prodávám. Původ-

a 2 x nalakované - připravené na obklá-

nou, výborný stav, úplně nový, jen 450

výbavě + tažné zařízení! Můžu zaslat fo-

tost. Cena k jednání 595 000 Kč. RK

ní cena 3000 Kč. Předám osobně nebo

dání, jsou velmi pěkné. Celková plocha

Kč. Zašlu i na dobírku. T: 731 342 476.

tografie vozidla ve vysokém rozlišení.

nevolat. Tel. 606 429 943.

zašlu na dobírku. Telefon: 721 754 949.

je 15 m2. Cena za 1 m2 je 80 Kč. Možný

➤ Prodám koupelnový radiátor, bílá

Cena 293 000 Kč. Tel.: 602 172 722.

➤ Prodám rodinnou vilu o dvou bytových

➤ Nový dětský notebook, mnoho výuko-

osobní odběr Tanvald, nebo dovezu Jab-

barva. V ceně jsou držáky do zdi, záslep-

➤ Prodám jednorychlostní Babettu

jednotkách + 3 nezávislé pokoje. Dům

vých programů, Ideální dárek pro každé

lonec n. Nis., Liberec, Železný Brod

ky atd. Velmi výhodná koupě! Nejedná

207/100. První typ se zadním odpruže-

s půdou, podsklepením, garáží a sklado-

předškolní dítě! Cena 990 Kč. I na dobír-

a okolí. Tel.: 702 398 673.

se o polský výrobek! Volejte kdykoliv na

ním a tachometrem. Ještě nemá hlubo-

vacími prostory. Zahrada s ovocnými

ku. Tel.: 776 168 887.

➤ Autosedačka Firkon 0–11 kg. Certifi-

736 779 630.

ká řidítka. Součástí nabídky je i originál

stromy, možnost přikoupení dalšího po-

➤ Prodám úplně nový originál zabalený

kát bezpečnosti. Nánožník, stříška, no-

➤ Prodám úplně nový kvalitní daleko-

světlo s tachometrem, pouze s prasklým

zemku na chov domácího zvířectva

v originál folii, APPLE iPad 3 16 GB

vorozenecká vložka. Po 1 dítěti, nekuřác-

hled, 12násobné zvětšení, optické sklo

sklem. Babetta je pojízdná. Bez štítku.

a pěstitelství. Dům se nachází v  obci

černý s retina displejem, zakoupený

ké auto. Bez poškození (pouze vytahané

BK7. Vynikající dalekohled pro turistiku.

2 000 Kč. Tel.: 721 584 654.

Hrádek nad Nisou, kraj Liberecký. RK

v oficiální distribuci pro ČR, nikdy nevy-

nevolejte! Tel: 602 939 694.

balen, záruka do 19. 8. 2015, za super

➤ Prodám družstevní garáž v Liberci -

cenu. Předání nejlépe Liberec, Jablonec

Františkov. Elektrická přípojka. Cena do-

nad Nisou nebo po dohodě v Praze.

hodou. Kontakt: 732 639 062.

Jednalo se o nevhodný dárek. Tel. 602

➤ Prodam byt 2+kk, OV, 37m2 ve stre-

323 432.

du Liberce vcetne garaze, cena 1,1 mil.

➤ Prodám mobilní telefon Nokia 3310,

Kc. Tel.: 602 784 919.

málo používaný, s nabíječkou, ve 100 %

➤ Pronajmu garsonku s balkonem

stavu, jednoduché ovládání, velká pís-

o celkové ploše 25m2 v ulici Březová alej

mena – vhodný pro seniory, jen 500 Kč.

(v blízkosti Technické univerzity). Bližší

I na dobírku. Tel : 731 342 476.

Trynity ples 1. kadeřnický ples v Liberci 1. 3. 2014 od 20.00 hod.

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010 Srdečně zveme na historicky první kadeřnický ples v Liberci, který pořádá Salon Trynity.

900 06 09

www.trynity.cz 14

Program: Přehlídka svatebních šatů a účesů Pole dance – Polechicas Kadeřnická show TIGI Přehlídka italské módy Missingale Fashion Kadeřnická show Salonu Trynity – karneval v Riu K tanci a poslechu zahraje J.V.S. – Band Slosovatelné vstupenky o zajímavé ceny Cena vstupenky: 190,- Kč Předprodej vstupenek v síti www.evstupenka.cz

Leden 2014


horoskop listĹŻ

HOROSKOP ListĹŻ Beran 21. 3. - 20.4. PĹ&#x2122;estoĹže to vypadalo v prĂĄci v poslednĂ­ dny tak dobĹ&#x2122;e, najednou mĹŻĹže dojĂ­t ke zlomu. Kolega, kterĂ˝ nerozumÄ&#x203A;l vaĹĄemu ĂşspÄ&#x203A;chu, ale tuĹĄil tady nÄ&#x203A;co neÄ?estnĂŠho, hned oznĂĄmil vaĹĄe tajnĂŠ plĂĄny a postupy Ä?lovÄ&#x203A;ku, kterĂ˝ to vÄ&#x203A;dÄ&#x203A;t nemÄ&#x203A;l. MĂĄte co dÄ&#x203A;lat, abyste svoji pozici dokĂĄzali uhĂĄjit. Tato situace je pro vĂĄs pouÄ?enĂ­m do budoucna, na koho si mĂĄte dĂĄt pozor.

ByĚ k 21. 4. - 21. 5. PracovnĂ­ problĂŠmy skuteÄ?nÄ&#x203A; zĹŻstaly nÄ&#x203A;kde daleko za vĂĄmi, vytvĂĄĹ&#x2122;Ă­te zcela novĂŠ projekty. Nic pro vĂĄs nenĂ­ nemoĹžnĂŠ. Firma, pro kterou pracujete, je vĂĄm tĂŠmÄ&#x203A;Ĺ&#x2122; jako ĹživotnĂ­ partner, myslĂ­te na ni ve dne v noci. VĹĄechno se zrychluje, objevujĂ­ se novĂŠ kontakty, novĂŠ nabĂ­dky, pĹ&#x2122;ichĂĄzejĂ­ novĂ­ obchodnĂ­ partneĹ&#x2122;i. MĹŻĹžete se tÄ&#x203A;ĹĄit, je to zajĂ­mavĂŠ a rozhodnÄ&#x203A; byste se nemÄ&#x203A;li nudit.BlĂ­Ĺženci 22. 5. - 21.6. HrozĂ­ vĂĄĹžnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ konflikt na pracoviĹĄti nebo dramatiÄ?tÄ&#x203A;jĹĄĂ­ vĂ˝mÄ&#x203A;na nĂĄzorĹŻ. NemusĂ­te se nutnÄ&#x203A; pouĹĄtÄ&#x203A;t do vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ch debat, neprosazujte vlastnĂ­ nĂĄzor za kaĹždou cenu a neprorĂĄĹžejte zbyteÄ?nÄ&#x203A; zeÄ?. Ke konci tĂ˝dne se napÄ&#x203A;tĂ­ zklidnĂ­. Dojde k urovnĂĄnĂ­ sporĹŻ a objevĂ­ se novĂŠ Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ­. Ne-

Kozoroh 22. 12. - 20.1. Jistoty, kterĂŠ v prĂĄci zaŞívĂĄte, jsou jistÄ&#x203A; na jedm nu strĂĄnku moc dobrĂŠ, ale pĹ&#x2122;esto byste radÄ&#x203A;ji ĹĄli jinudy. BavĂ­ vĂĄs totiĹž nevyzkouĹĄenĂŠ cestiÄ?ky. RĂĄdi zpracovĂĄvĂĄte vÄ&#x203A;ci tak, jak to jeĹĄtÄ&#x203A; nikoho nenapadlo, jste rozenĂ­ prĹŻkopnĂ­ci. I do vyzkouĹĄenyĚ ch a bÄ&#x203A;ĹžnyĚ ch procesĹŻ vnĂĄĹĄĂ­te novĂŠ prvky a stĂĄle nÄ&#x203A;co inovujete. Ani chvilku se nenudĂ­te.

musĂ­te na sebe pĹ&#x2122;itom nijak vyĚ raznÄ&#x203A; upozorĹ&#x2C6;ovat.

ani tak nezajĂ­mĂĄ. Jde vĂĄm pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m o srdce.

Rak 22. 6. - 22. 7. V prĂĄci si zatĂ­m svoji pozici uchovĂĄte. DĹŻvody ale budou spĂ­ĹĄe prozaickĂŠ. MĂĄte proti kolegĹŻm jistĂŠ zĂĄvazky, menĹĄĂ­ dÄ&#x203A;ti, zdravotnĂ­ indispozici nebo jinĂŠ problĂŠmy, na kterĂŠ vĂĄĹĄ nadĹ&#x2122;Ă­zenĂ˝ naĹĄtÄ&#x203A;stĂ­ slyĹĄĂ­. TakĹže zĂĄvora se pĹ&#x2122;ed vĂĄmi jeĹĄtÄ&#x203A; na chvĂ­li zvedla, mĹŻĹžete pracovat, ale uĹž nebudete mĂ­t takovĂ˝ klid jako dĹ&#x2122;Ă­ve.

VĂĄhy 24. 9. - 23. 10. KoneÄ?nÄ&#x203A; jste se dostali na jistou pozici, vĂ­te, Ĺže vĂĄs ostatnĂ­ pĹ&#x2122;ijĂ­majĂ­. Jako byste jedinĂ­ vystoupali na vysokou horu, kam se z kolegĹŻ zatĂ­m jeĹĄtÄ&#x203A; nikdo nedostal. Dostane se k vĂĄm zajĂ­mavĂĄ zprĂĄva, kterou byste mohli vyuŞít ve svĹŻj prospÄ&#x203A;ch, kdybyste ovĹĄem chtÄ&#x203A;li. Nechcete operovat s vyĚ hodou, kterou mĂĄte jenom vy.

Lev 23. 7. - 23. 8. Rozruch, kterĂ˝ jste v prĂĄci udÄ&#x203A;lali, byl moc dobrĂ˝. Upozornili jste na sebe a kaĹždĂ˝ si teÄ? bude dĂĄvat pozor, neĹž nÄ&#x203A;co smÄ&#x203A;rem k vĂĄm Ĺ&#x2122;ekne. MoĹžnĂĄ uĹž nebude kaĹždĂ˝ k vĂĄm tak upĹ&#x2122;Ă­mnĂ˝ jako dĹ&#x2122;Ă­v, ale jasno jste si udÄ&#x203A;lat museli. Zase se mĹŻĹžete soustĹ&#x2122;edit na prĂĄci, budete muset trochu pĹ&#x2122;idat, abyste dohnali menĹĄĂ­ zpoĹždÄ&#x203A;nĂ­.

Ĺ tĂ­r 24. 10. - 22. 11. FinanÄ?nÄ&#x203A; jste se vyÄ?erpali a o odmÄ&#x203A;nĂĄch si mĹŻĹžete nechat jenom zdĂĄt. Nejste s pracovnĂ­m kolektivem pĹ&#x2122;Ă­liĹĄ spokojenĂ­. MyslĂ­te si, Ĺže jinde by vĂĄm mohlo bĂ˝t lĂŠpe. Ale odvahu odejĂ­t do neznĂĄmĂŠho zatĂ­m nemĂĄte. Vyhovovalo by vĂĄm, kdyby spolu s vĂĄmi odeĹĄel kolega nebo kolegynÄ&#x203A;, s kterĂ˝mi kamarĂĄdĂ­te.

VodnĂĄĹ&#x2122; 21. 1. - 19. 2. VydĂĄvĂĄte se dĂĄl, ale prakticky vĹŻbec nemĂĄte tuĹĄenĂ­, do Ä?eho jdete. PĹ&#x2122;ed sebou vnĂ­mĂĄte obrovskou zeÄ?, nechce se vĂĄm mÄ&#x203A;nit to, co znĂĄte a umĂ­te. OvĹĄem tentokrĂĄt to nenĂ­ jenom na vĂĄs. Budete se muset koneÄ?nÄ&#x203A; rozhoupat. Jakmile ten prvnĂ­ krok udÄ&#x203A;lĂĄte, jako mĂĄvnutĂ­m kouzelnĂŠho proutku se najednou problĂŠmy rozplynou.

StĹ&#x2122;elec 23. 11. - 21. 12. OhlíŞíte se poĹ&#x2122;ĂĄd dozadu, jako by tam pro vĂĄsbyly nÄ&#x203A;jakĂŠ zĂĄsadnĂ­ informace, nÄ&#x203A;jakĂŠ nĂĄvody, postupy, kudy a jak zaÄ?Ă­t. Ale mÄ&#x203A;li byste se zaÄ?Ă­t dĂ­vat pĹ&#x2122;ed sebe, takhle se totiĹž vĹŻbec nikam nedostanete. MinulĂŠ Ä?asy uĹž dĂĄvno skonÄ?ily. Proberte se a pochopte koneÄ?nÄ&#x203A;, Ĺže vaĹĄe omezujĂ­cĂ­ mantinely jsou jenom ve vĂĄs.

Ryby 20. 2. - 20. 3. KrĂĄsnÄ&#x203A; se zbavujete svĂŠ starĂŠ masky, pod kterou jste byli skoro nekoneÄ?nĂŠ obdobĂ­ schovĂĄni. Jste koneÄ?nÄ&#x203A; sami sebou, to je skoro jako zĂĄzrak. UĹž dobĹ&#x2122;e vĂ­te, co nikdy nechcete dÄ&#x203A;lat, osvobozujete se od vĹĄeho, co vĂĄs dosud svazovalo. Sice to nebude snadnĂĄ cesta, ale penĂ­ze si vĂĄs takĂŠ najdou.Panna 24. 8. - 23. 9. PrĂĄce je pro vĂĄs citovou zĂĄleĹžitostĂ­. Takhle to kaĹždĂ˝ nemĂĄ, gratulujte si. VĂĄs musĂ­ vĹĄechno, Ä?emu se vÄ&#x203A;nujete, opravdu bavit. Jinak byste snad do toho neĹĄli. NudnĂŠ stereotypnĂ­ Ä?innosti, to by nebylo nic pro vĂĄs. ZajĂ­mavĂŠ je, Ĺže finanÄ?nĂ­ strĂĄnka, ohodnocenĂ­, kterĂŠ vĂĄm nĂĄleŞí, vĂĄs

Ă&#x161;nor Ă&#x161;nor je podle gregoriĂĄnskĂŠho kalendĂĄĹ&#x2122;e druhĂ˝ mÄ&#x203A;sĂ­c v roce. MĂĄ 28 dnĂ­, v pĹ&#x2122;estupnĂŠm roce mĂĄ 29 dnĂ­. TĹ&#x2122;ikrĂĄt v  historii mÄ&#x203A;l Ăşnor i  30 dnĂ­. Ä&#x152;eskĂ˝ nĂĄzev mÄ&#x203A;sĂ­ce vysvÄ&#x203A;tlujĂ­ jazykovÄ&#x203A;dci tĂ­m, Ĺže se v tuto dobu pĹ&#x2122;i tĂĄnĂ­ ledu ponoĹ&#x2122;ujĂ­ ledovĂŠ kry na Ĺ&#x2122;ekĂĄch (Ăşnor = noĹ&#x2122;iti se). V  Ĺ&#x2122;Ă­mskĂŠm kalendĂĄĹ&#x2122;i byl Ăşnor poslednĂ­m mÄ&#x203A;sĂ­cem v roce. PrĂĄvÄ&#x203A; proto tento mÄ&#x203A;sĂ­c mĂĄ promÄ&#x203A;nlivĂ˝ poÄ?et dnĹŻ a  prĂĄvÄ&#x203A; k  nÄ&#x203A;mu se pĹ&#x2122;idĂĄval v pĹ&#x2122;estupnĂŠm roce jeden den. PĹ&#x2122;i pĹ&#x2122;echodu z juliĂĄnskĂŠho na gregoriĂĄnskĂ˝ kalendĂĄĹ&#x2122; se tento zavedenĂ˝ postup nemÄ&#x203A;nil. Varianty pĹŻvodnÄ&#x203A; Ĺ&#x2122;Ă­mskĂŠho (respektive latinskĂŠho) nĂĄzvu Februarius obsahuje vÄ&#x203A;tĹĄina evropskĂ˝ch jazykĹŻ. Ă&#x161;nor zaÄ?Ă­nĂĄ vĹždy stejnĂ˝m dnem v  tĂ˝dnu jako bĹ&#x2122;ezen a  listopad, s  vĂ˝jimkou pĹ&#x2122;estupnĂŠho roku. Ă&#x161;nor zaÄ?Ă­nĂĄ vĹždy stejnĂ˝m dnem v  tĂ˝dnu jako loĹ&#x2C6;skĂ˝ Ä?erven. PĹ&#x2122;i vĂ˝poÄ?tu ĂşrokĹŻ podle nÄ&#x203A;kterĂ˝ch metod se Ăşnor bere jako ostatnĂ­ mÄ&#x203A;sĂ­ce, tzn. Ĺže mĂĄ 30 dnĹŻ.

LIBERECKĂ&#x2030; LISTY a agentura BOHEMIA WERBUNG poĹ&#x2122;ĂĄdajĂ­

5. roÄ?nĂ­k MISS LIBERECKĂ?CH LISTĹŽ DĂ­vky i hlasujĂ­cĂ­ opÄ&#x203A;t hrajĂ­ o hodnotnĂŠ ceny Hlasovat pro svĂŠ favoritky mĹŻĹžete aĹž do vyhlĂĄĹĄenĂ­ MISS SMS LIBERECKĂ?CH LISTĹŽ 2013 a MISS LIBERECKĂ?CH LISTĹŽ 2013, kterĂŠ se uskuteÄ?nĂ­ na finĂĄlovĂŠm veÄ?eru v roce 2014 Pravidla soutÄ&#x203A;Ĺže a pĹ&#x2122;ihlaĹĄovacĂ­ formulĂĄĹ&#x2122; naleznete na webu LibereckĂ˝ch listĹŻ/soutÄ&#x203A;Ĺže Zde se nachĂĄzĂ­ i fotografie z pĹ&#x2122;edchozĂ­ch roÄ?nĂ­kĹŻ Do soutÄ&#x203A;Ĺže se mĹŻĹžete hlĂĄsit tĂŠĹž formou SMS na telefon 605 279 393 nebo na e-mail miss@liberecke-listy.cz

Leden 2014

15


Udělejte také své šťastné rozhodnutí Reklamní kampaň emotivně, čistě & jednoduše

Obohaťte své reklamní materiály o emoce originální fotografií střiženou na míru. Využijte zázemí našeho fotoateliéru a našeho týmu komunikační a public relations agentury. Propojujeme fotografický um s marketingovou odborností a kreativním myšlením.

BOHEMIA WERBUNG, s.r.o. Habartická 578/1d 190 00, Praha 9

Tel.: 283 882 700 Tel.: 604 232 238

office@bohemia-werbung.cz www.bohemia-werbung.cz

Liberecké listy 01/14  

Vratislavice nad Nisou jsou bezvýznamnou obcí - Porsche a vášně kolem něj Pozor na to, koho zvolíte! Eurovolby udělají z poslanců milionáře...

Liberecké listy 01/14  

Vratislavice nad Nisou jsou bezvýznamnou obcí - Porsche a vášně kolem něj Pozor na to, koho zvolíte! Eurovolby udělají z poslanců milionáře...

Advertisement