Page 1

Leve projectes escollits, museografies, pensaments, paisatges, patrimoni, arquitectures, exposicions, espais socials


Exposició ‘Univers Gaudí’

Exposició ‘Univers Gaudí’ al CCCB Barcelona, 2002 L’exposició s’inclou dins els actes commemoratius del 150è aniversari del naixement d’Antoni Gaudí. El projecte es planteja com un recorregut per tres àmbits: el període de formació del Gaudí estudiant (Les Coses Vistes), la manera de treballar del Gaudí arquitecte-escultor (El Taller) i les influències que se’n van desprendre, La Fortuna. A cada un d’aquests àmbits li correspon una ala de la sala d’exposicions del CCCB. El projecte es basa en la definició d’un mecanisme flexible que permeti unificar i, simultàniament, diferenciar les tres parts de l’exposició. | p. 2


A la primera part, es construeixen els marcs que contindran els quadres, emmarcant la profunditat de la mirada individual de Gaudí. Cada imatge és una finestra. A la segona part, s’interpretarà l’interior del taller de Gaudí a partir de recórrer prèviament la sala-jardí d’escultures col·locades sobre peanyes-muntanya, que no són altra cosa que les mampares que hem vist a la primera secció col·locades horitzontalment sobre el paviment. A la tercera i última part de l’exposició el mecanisme s’inverteix. Els espais profunds de la primera part es converteixen en extensions extravertides. Estem a l’altra banda de les mateixes finestres.

| p. 3

ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: CCCB i MNCARS PRESSUPOST: 21,000 € SUPERFÍCIE: 1,900 m2


Exposició ‘Reciclando Madrid: Ábalos & Herreros’

‘Reciclando Madrid: Ábalos & Herreros’ Barcelona, 2003 L’exposició ‘Reciclando Madrid’ es presenta com un immens collage que s’organitza sobre un mapa ibèric relacionant llocs, fases i escales de projectes inèdits. Una exposició centrípeta que recorre els documents més rellevants de la desena de projectes disseminats per la Península que suposen una secció transversal de la producció aleshores més recent de l’estudi Ábalos & Herreros.

| p. 4

La instal·lació es basa en construir una nova topografia per a la sala d’exposicions del Col·legi d’Arquitectes. L’emblemàtic espai ha estat massa vegades utilitzat d’esquenes al carrer, aliè a la vida mundana que l’envolta en aquest insòlit emplaçament, davant de la catedral. D’aquí que el muntatge expositiu fabriqui un nou paviment, un nou terra que dona continuïtat al nivell del paviment de l’espai públic circumdant i l’introdueix en continuïtat cap a l’interior de la sala fabricant un nou centre.


Aquesta decisió permet la construcció d’un gran pla. Els recursos gràfics impresos poden ser vistos des de l’interior de la sala i des de l’exterior indistintament. La geometria del muntatge, alhora, redibuixa la silueta de la península ibèrica i, de retruc, ens permet anar situant els projectes del despatx A&H segons la seva ubicació geogràfica. Aquesta decisió dona peu també al títol de l’exposició: Panorama Centro. El muntatge és la construcció directa d’una metàfora, és un muntatge panoràmic, per ser mirat des d’un centre privilegiat a una perifèria plena de producció. La materialitat del muntatge es basa en la lleugeresa monumental. Un tractat d’arquitectura tan proper a l’obra d’aquests arquitectes madrilenys que serveix per explicar i combinar subtilesa i escala. Part del contingut de què tracten les obres exposades d’aquest període creatiu.

ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: COAC PRESSUPOST: 25,000 € SUPERFÍCIE: 700 m2

| p. 5


Ampliació del Museo Thyssen–Bornemisza

Ampliació del Museo Thyssen—Bornemisza Madrid, 2004 Posar al dia el museu Gràcies a l’adquisició dels dos immobles adjacents al Palacio de Villahermosa, el Museo pot ampliar-se per a ubicar-hi la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. Des del principi, l’ampliació també representa una oportunitat per actualitzar i potenciar tots aquells espais i programes complementaris a l’exposició de la Colección Permanente que resulten de vital importància per a qualsevol museu modern: sala d’exposicions temporals i de context, recepció i emmagatzematge de les obres, taller de restauració, espais per a programes docents i actes privats, cafeteria, oficines, guarda-robes, magatzems, cuines... I, per tant, els usos i relacions es dimensionen d’acord amb un museu resultant que passa a gestionar dues col·leccions, dos-cents mil visitants més i un terç de la seva superfície nova.

| p. 6

El cel de Madrid creix L’ampliació, lluny de provocar un augment de la volumetria resultant, la disminueix. Aquesta sorprenent renúncia especulativa permetrà dimensionar el nou edifici, que renuncia a les seves dues últimes plantes, amb la volumetria del lloc, retornar el protagonisme al Palacio de Villahermosa, acomodar-se al seu Jardí-vestíbul i crear una nova imatge unitària per al museu a l’escala d’aquesta realitat urbana recuperada.


Una casa no és un palau Les característiques dels dos edificis objecte de l’ampliació feien del tot impossible adaptar-los per ubicar-hi una col·lecció com la Thyssen. Les altures entre plantes, el decalatge amb els nivells de l’actual museu, la tipologia estructural mitjançant murs de càrrega, la ubicació dels accessos i la seva orientació cap als carrers posteriors feien del tot incompatible la preservació total dels edificis encara que aquests estiguessin protegits. Rebel·lar-se contra aquesta obvietat ens va permetre explorar millor quins eren els límits del suposat enderroc i vam concloure que una subtil demolició parcial podria preservar algunes de les qualitats inicials dels edificis històrics i, al mateix temps, fer-los compatibles amb una nova construcció adaptada a les necessitats del museu.

L’operació de cirurgia va consistir en mantenir la crugia posterior i tota la seva façana per a rehabilitar-la i ubicar-hi l’ús que millor podria adaptar-se a aquestes qualitats domèstiques inicials: les oficines. D’aquesta manera, no només es mantindria la relació de les façanes centenàries amb el barri, sinó que es podria mantenir la relació dels seus balcons i vestíbuls amb el carrer al qual pertanyen. Al mateix temps, la intervenció alliberava gran part de l’antiga parcel·la per aixecar-hi un edifici modern a mida per als usos més públics: les sales.

ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Museo Thyssen—Bornemisza PRESSUPOST: 12,200,000 € SUPERFÍCIE: 9,000 m2

| p. 7


Botiga Museu Thyssen—Bornemisza

Botiga Museu del Museo Thyssen—Bornemisza Madrid, 2004 Les botigues dels museus són una peça molt atractiva, una màquina de comunicar i emetre missatges i, sobretot, una font d’ingressos per a la institució. La primera decisió per concebre la nova botiga del museu és la seva ubicació. Per una banda, se situa directament al final del recorregut museogràfic que fa el públic per dins l’edifici, argument que permet presentar la botiga com una extensió natural dels espais expositius. Per un altre, fer-la visible des del carrer. Però les botigues dels museus com el Thyssen-Bornemisza combinen dues identitats: la botiga dels objectes i complements, d’una banda, i la botiga dels llibres i catàlegs, de l’altra. Aquestes dues realitats no sempre obeeixen al mateix tipus d’usuari i requereixen d’espais i mobiliari d’exposició diferents. Però l’estratègica proximitat de la botiga al circuit expositiu

| p. 8


suggereix un tractament espacial afí al museogràfic. La seva formalització ha de resultar familiar i d’acord amb la resta de museu perquè la seva visita ha de produir-se amb tota la naturalitat dins el mateix trànsit. Aquesta dependència es veu emfatitzada amb l’organització interior de l’espai, ritmat per estances, separades per murs gruixuts, plens de llum i d’objectes. Finalment, la botiga fa un esforç per separar llibres de complements en un mateix espai a través d’un corredor central que també emula la seqüència en enfilada que el museu proposa.

| p. 9

ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Museo Thyssen—Bornemisza PRESSUPOST: 65,000 € SUPERFÍCIE: 360 m2


Centre d’Interpretació de la Cultura Castreña

Centre d’Interpretació de la Cultura Castreña San Cibrao, Galicia, 2005 El Centre d’Interpretació, a través d’una innovadora exposició, ofereix totes les claus per conèixer els aspectes més rellevants i enigmàtics d’aquesta cultura: la seva relació amb el territori, l’organització social en l’àmbit local i general, els contactes amb altres cultures, el seu món simbòlic i les seves formes d’expressió. La intervenció es planteja com un llarg recorregut pel jaciment arqueològic on l’exposició és un primer estadi. La intervenció a l’edifici existent se centra en l’obertura d’una gran finestra panoràmica que permet la visió al jaciment des de la mateixa entrada a l’edifici. Aquesta visual genera un eix sobre el qual s’articula tot el recorregut. A l’inici del circuit s’ubiquen els àmbits més interpretatius. Una primera sala amb un gran audiovisual projectat sobre la maqueta del territori galaic permet introduir el paisatge, la geografia i la seva orografia al centre del discurs.

| p. 10


ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Servicio de Arqueología Xunta de Galicia PRESSUPOST: 350,000 € SUPERFÍCIE: 450 m2

A manera d’espai complementari s’ubica el cybercastro, lloc de consulta i interacció dels visitants amb els continguts i la xarxa de castros museïtzats que des d’aquest primer fixen una ruta. La geometria circular dels castros i la seva relació amb el paisatge són les bases formals sobre les quals es desenvolupen tots els continguts de la museïtzació. Són el recurs espacial que permet una idea de concatenació, continuïtat, recinte, seqüència de mides, interior i exterior, que ajuden a ubicar i potenciar el missatge expositiu.

| p. 11

L’últim dels àmbits expositius va destinat als arqueòlegs que treballen al jaciment. Una mena de gabinet científic va deixant en exposició els elements més recents del descobriment i van mostrant al visitant el propi procés d’anàlisi. El recorregut per entre les ruïnes del jaciment es va emfatitzant amb la instal·lació d’unes petites plataformes circulars on s’ubica informació gràfica i un banc. Són petits pedestals en el paisatge des d’on observar el jaciment immediat i el paisatge llunyà que tan determinant és per a aquesta cultura.


Centre de Cultura Contemporània

Centre de Cultura Contemporània Octubre València, 2006 Des del principi, la nostra intenció ha estat definir el Centre Cultural “Octubre” com un espai únic. El projecte ha volgut fer compatibles la diversitat i simultaneïtat d’activitats amb la percepció i organització del Centre com un únic espai comú. Així, el pati central i la “plaça” d’accés en planta baixa es converteixen en un espai gairebé exterior on s’organitzen els diferents programes funcionals i des d’on s’entén el funcionament de tot el Centre.

| p. 12

L’actitud ha estat la de sobreposar el projecte als molts projectes que aquest solar ha tingut. Una actitud que queda reflectida en la gràfica de Claret Serrahima on diverses tipografies se sobreposen unes a les altres fins a configurar la suma de lectures sense que cap esborri completament l’anterior. Un solar per on discorria la muralla medieval, un edifici comercial de principis del XX i que avui és un modern centre cultural. Tres capes que en sumen una.


El caràcter marcadament públic que li atorga la seva cèntrica ubicació i el fet d’obrir-se a dos carrers peatonals assegura l’èxit d’un Centre Cultural amb decidida vocació d’espai de reunió i trobada, com una extensió natural del trànsit intens que caracteritza aquesta zona peatonal. La planta baixa, eminentment buida, s’organitza a través d’un nou passatge que uneix els dos carrers a través de dues portes enfrontades i que permet creuar l’edifici com si d’un passatge es tractés. Aquesta traça a nivell de planta baixa defineix la primera de les quatre franges longitudinals que qualifiquen l’espai i les activitats que reuneix: franja de pas, franja de llibreria, franja de plaça i franja d’escales. La resta de programes oberts i públics –sala d’exposicions i sala d’actes– es col·loquen al soterrani que queda comunicat a través de dos patis a façana amb el carrer i la planta d’accés. La resta d’usos –aules i oficines– s’organitzen radialment entorn al gran pati central. Un gran teló informatiu uneix tot el buit interior, insistint amb la idea de Centre únic, mostrant la primera de les superposicions de la nova arquitectura sobre la rehabilitada i proposant una idea de relació, de rehabilitació i de diàleg entre allò existent i allò nou, com el primer dels debats que tindran lloc en aquest nou Centre Cultural.

ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Acció Cultural del País Valencià PRESSUPOST: 1,900,000 € SUPERFÍCIE: 3,010 m2

| p. 13


Museu Thyssen Costa Brava Centre d’Art al Complex Cultural del Monestir Sant Feliu de Guíxols, Girona, 2008 El nou Centre d’art s’ubicarà en l’àmbit del recinte del Monestir de Sant Feliu de Guíxols. Concretament a l’antiga fàbrica surera Serra- Vicens situada davant el Monestir. Acollirà els espais expositius propis de la Col·lecció Permanent del fons de pintura catalana Carmen Thyssen-Bornemisza i dels espais per a les futures Exposicions Temporals que s’hi exhibiran. El projecte s’encarrega a la vegada de l’adequació dels espais exteriors, la urbanització de l’entorn i l’aparcament adjacent.

| p. 14


El projecte arquitectònic preserva les naus de la fàbrica Serra-Vicens, però no per fer el museu a dins, sinó per inventar un pati exterior que emboliqui i protegeixi la pinacoteca. El projecte proposa buidar les naus per conservar-les. Desmuntarles selectivament per convertir-les en un espai exterior, com si fos un umbracle, on es conserven l’estructura, els paraments i alguns revestiments, per convertir-lo en un singular vestíbul a l’aire lliure. Més enllà del seu caràcter atmosfèric i de la part funcional del programa que resol, l’umbracle és un mecanisme, una màquina climàtica. Gràcies a la secció i els embigats convertits en filtre horitzontal s’obtenen unes condicions de temperatura estables a la part més baixa que permet convertir aquest extrem en la font d’aportació d’aire de renovació de les màquines de climatització internes. Per contra, els espais expositius i de treball es construiran en el jardí actual. Buit per ple. Es construeix en el buit del pati actual un edifici nou, modern, diàfan i equipat que acollirà els espais per les exposicions semblant a un hivernacle. La part de nova construcció es concep lleugera, metàl·lica, prefabricada i muntada en sec. Els forjats seran construïts per plaques i els casquets de les escates de coberta totalment prefabricats És un espai bàsicament definit per la llum natural que entra per la seva coberta de lluernes que resol la captació de llum i d’energia solar. L’opció d’ostensibilitat en aquest projecte ve marcada desde la decisió inicial. La cara llarga del rectangle de parcel·la està orientada a nord. Aquesta coincidència geomètrica permet disposar lluernes captadores de llum de nord seguint l’ortogonalitat de la parcel·la. Com a conseqüència, es construeix el buit i es buida el ple. El que fins ara ha estat l’edifici es desmunta justament per conservarlo i el que fins ara ha estat un espai a l’aire lliure es cobreix per convertir-lo en un interior. Aquesta opció permet, entre altres coses, un edifici respectuós amb l’entorn i integrat al campus d’edificis culturals del Monestir, sense renunciar a la necessària modernitat de l’equipament.

ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Fundació Col·lecció Catalana Carmen Thyssen PRESSUPOST: 15,000,000 € SUPERFÍCIE: 3,800 m2

| p. 15


Arxiu Comarcal de La Selva

Arxiu Comarcal de La Selva Santa Coloma de Farners, Girona, 2008 Un edifici urbà, un exercici d’integració El repte del projecte ha consistit en inserir dins de la trama urbana d’un casc antic de cases baixes i carrers estrets el volum construït d’un equipament com un arxiu. La decisió d’emplaçar l’Arxiu Comarcal en la trama urbana de Santa Coloma de Farners respon a la voluntat de donar valor a aquesta activitat, normalment ubicada a les àrees suburbanes de les poblacions, assignant-li un lloc privilegiat, visible, accessible, és a dir, inserint-lo en la vida del poble. No només l’activitat de l’arxiu ha de gaudir d’aquest emplaçament, sinó que amb aquesta ubicació el mateix arxiu vol mostrar la seva activitat i pretén convidar a ser utilitzat com un edifici decididament públic.

| p. 16


Tenint en compte que, a més a més, dues terceres parts d’aquest tipus d’edificis van destinades al dipòsit de documents –funció que exigeix espais tancats, protegits i de gairebé nul·la relació amb l’exterior– ubicar un edifici eminentment opac en aquesta cantonada tan urbana demana una adequació volumètrica a l’entorn construït que ha convergit en una decisió de tractament de la façana i, d’altra banda, una clara separació programàtica que ha permès una planta baixa oberta i pública.

Aquesta adaptació es fa més explícita quan la volumetria manté l’alineació de contacte amb la finca veïna, número 1 del carrer del Centre. Aquesta reculada permet, al mateix temps, oferir una resposta al carrer Hospital que té, en aquest punt, la façana de l’Arxiu per frontal. Aquest tram de parament també reflecteix el ritme d’obertures de la finca veïna, produint un àmbit de transició entre dues arquitectures d’escales diferents.

La coberta comença embolcallant l’última planta, la tercera, que queda enretirada del pla de façana. Desapareix. Així, el parament ceràmic entre els tres forjats inferiors, l’autèntica façana, s’adapta a les altures de les finques veïnes renunciant a part de la seva possible altura.

ARQUITECTES: Eva Serrats i Francesc Pla PROMOTOR: Ajuntament de Santa Coloma de Farners PRESSUPOST: 1,700,000 € SUPERFÍCIE: 3,200 m2

| p. 17


Seu central d’un partit polític

Nova Seu d’Iniciativa per Catalunya-Verds Barcelona, 2009 El local està situat en ple Gòtic Sud, al centre d’un triangle format per la Plaça de la Mercè, la Plaça Reial i la Plaça de Sant Miquel, a dos-cents cinquanta metres de la Seu actual. L’immoble en qüestió té façana al carrer Còdols i al carrer Escudellers, just davant de la Plaça George Orwell, principal espai públic del barri. La singularitat de l’edifici ve donada pel seu passatge interior de veïns i comerços. L’edifici està catalogat d’Interès Local a la zona de conservació del Casc Antic. Al local s’accedeix indistintament des del passatge i des del carrer Còdols. De fet, la planta baixa, actual garatge privat, té vint-i-dos metres de façana al carrer Còdols i vint-i-quatre al passatge, en dos trams. Aquesta condició permet una gran relació amb el carrer, facilita els accessos i el fa present des de fins a quatre carrers diferents, al final de la seva perspectiva.

| p. 18

Per tant, es tracta d’un local amb forta vocació exterior que estableix una sèrie de subtils relacions visuals i d’accés des d’un segon pla, protegit del bullici de l’urbs. Es pot considerar que la planta baixa és una gran sala. En part per la seva geometria quasi rectangular i en part també per la neteja de paraments que al seu dia es va dur a terme per transformar una planta baixa bancària en un aparcament de cotxes. Aquest gran rectangle té obertures al carrer en la totalitat de dos dels seus costats. Aquesta qualitat es complementa amb l’existència de dos patis de ventilació i un conjunt de lluernes interiors. La planta pis, a la qual s’accedeix per una escala mínima que hauria substituït una escala més majestuosa, es divideix en dos àmbits: l’espai construït dins del pati interior de mançana, amb la gran lluerna com a protagonista, i els espais interiors de l’edifici pròpiament dits amb els seus quatre balcons al carrer Còdols.


En un estadi molt previ ja es van observar les potencialitats d’aquest local: l’emplaçament, la singularitat del lloc i l’edifici, el parentesc veïnal amb la Seu actual, el compromís amb la rehabilitació d’un bé d’interès local, la intensa activitat urbana, el teixit social on s’inscriu, la qualitat arquitectònica i espacial del local en si mateix, les qualitats ambientals per a la futura activitat, la facilitat de distribució i la comprensió dels diferents àmbits, la varietat d’accessos que suggereixen una gran flexibilitat d’usos, la sorpresa de la gran lluerna interior...

| p. 19

ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Iniciativa per Catalunya-Verds PRESSUPOST: 2,400,000 € SUPERFÍCIE: 1,100 m2


Teatre El Molino

Cafè-Concert El Molino Barcelona, 2010 Amb aquesta intervenció es planteja rellançar l’antic Molino adequant-lo a les exigències d’avui aplicables a un local de pública concurrència. Amb la voluntat de recuperar aquest esperit de complicitat, comunicació i picaresca que el va fer famós i popular, s’ha previst una activitat artística, d’espectacle que, recuperant l’antiga “màgia”, aconsegueixi adaptar-se al moment actual, tant en la proposta de programa com en la seva forma de gestió. És necessari un programa cosmopolita, capaç d’interessar els ciutadans d’aquí –els nostàlgics de l’antic Molino, així com els joves– i també els que, cada vegada més, ens visiten. El projecte arquitectònic busca acollir activitats musicals i escèniques en un ambient acollidor, proper a l’espectador, que faciliti la comunicació i la complicitat, mentre pren una copa o gaudeix d’un menjar adequat. Es pensa en una oferta mixta, variada i diversa, que combini o alterni espectacles de flamenc, de cabaret modern, | p. 20

de varietats, i recitals musicals que en conjunt converteixin el Nou Molino en un reclam cultural, d’oci i turístic. Un nou símbol de la Barcelona animada, alegre i acollidora. La recuperació i posada al dia de l’antiga i molt espatllada sala Cafè-Concert ‘El Molino’ comporta una remodelació total de l’espai interior de l’edifici. La situació actual a mig demolir fa visibles les moltes patologies i insuficiències constructives que pateix l’edifici. Aquesta situació, i la necessitat de tornar a formular un programa d’arts escèniques actualitzat, amb noves exigències tècniques i moltes obligacions normatives, propicia la remodelació total de l’interior de l’antic edifici. L’edifici està destinat a Cafè-Concert, tal i com ha estat sempre, i oferirà sopar i espectacle per a un nombre de persones limitat que es disposaran en taules de restaurant.


Les evidents limitacions espacials que té la parcel·la fan que la concreció de l’ús es produeixi en la superposició de programes, generant un edifici actual, així com també provoca la construcció de dues plantes de soterrani.

Les necessitats de sostre per al desenvolupament de l’activitat comporten la construcció d’un nou volum sobre l’existent, que aproximadament correspon a l’altura de la planta baixa +8. En realitat, però, es tracta d’una sala en planta baixa amb un doble altell, una planta de club i terrassa annexa a l’espai anterior, una planta alta d’instal·lacions on apilar maquinària i una planta d’oficina amb sala d’assaig.

| p. 21

ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Oclopuro S.L PRESSUPOST: 4,710,000 € SUPERFÍCIE: 3,200 m2


El Born Centre Cultural

El Born Centre Cultural Barcelona, 2010 Un jaciment dins un altre Amb la ciutat del segle XVIII “congelada” al seu subsòl, l’edifici del Mercat del Born ha passat a convertir-se en una cobertura de luxe d’un magnífic jaciment. A aquestes insòlites condicions de partida s’afegeix que l’edifici queda inscrit dins d’una trama urbana que en bona mesura continua la ciutat del XVIII que el jaciment ens mostra i la del segle XIX que el Mercat tan bé representa. Seguint aquesta curiosa seqüència cronològica, la ciutat contemporània s’estén a l’interior de l’edifici en forma de làmina horitzontal, recreant part del terra desaparegut, interposant-se entre la coberta i el jaciment, per fer-nos veure des d’un mirador privilegiat aquest sorprenent efecte especular.

| p. 22


ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: ICUB i Ajuntament de Barcelona PRESSUPOST: 1,700,000 € SUPERFÍCIE: 12,000 m2

Interferència comprensible

Jaciment intacte

Aquest nivell zero recuperat és el terreny de joc dels trànsits públics, dels encontre, dels inicis de les visites, del deambular, de les exposicions, de la cafeteria, de la llibreria o del simple creuar sense aturar-se. La manera d’entendre-ho, per tant, estarà sempre vinculada a aquesta condició quasi urbana. Aquesta dependència d’allò públic és una manera de seguir vinculant l’interior a aquella trama urbana però també és la manera de fer explícit el que s’ha dissenyat poc. El llenguatge dels nous elements que colonitzen aquestes safates ve precedit per les complicitats amb el carrer. Per dir-ho d’alguna manera, les noves interferències troben els seus referents en elements que ens resulten familiars.

La concentració de les novetats en aquest nou nivell: vestíbul, mirador, els nous espais expositius i els seus serveis, fa possible veure el jaciment com a intacte. En part perquè el jaciment arqueològic ja està suficientment interferit. Les descarnades fonamentacions, les pantalles de formigó, els baixants o les mateixes estructures d’aquest nou altell són accions extemporànies sobrevingudes molt potents. I encara que la presència d’alguns d’aquests elements forma part d’una narració que la museografia no renuncia a incorporar, també és cert que el jaciment ja està ple.

| p. 23


Nova Cafeteria del Museo Thyssen–Bornemisza

Nova Cafeteria del Museo Thyssen— Bornemisza Madrid, 2014 Una nova terrassa per al Museo El projecte de terrassa de cafeteria desenvolupa definitivament l’ús del jardí com a vestíbul exterior del Museo Thyssen-Bornemisza, conservant la seva essència com a espai exterior, d’equilibri entre l’arquitectura històrica i la nova, i de lloc d’ús i gaudi per als visitants i la ciutat. La proposta ha pretès associar la necessària instal·lació d’una cobertura de protecció que permetés usar-la amb l’ampliació del Museo, deslligant-se física i formalment de la façana històrica tal com van fer els nous volums de la recent ampliació.

| p. 24

D’aquesta pren prestat el seu llenguatge arquitectònic, la seva materialitat, el seu color i les seves directrius geomètriques. La nova terrassa s’entén com a part indissociable de les idees de conjunt que es van proposar l’any 2004 i insisteix en una ubicació retirada, lateral i de fons de parcel·la, intentant que el nou element formi part del món formal de les instal·lacions de jardí (un umbracle) i que s’identifiqui tant amb el llenç prefabricat de la nova façana com amb la geometria de la llosa de formigó en corba existent. S’identificarà, per tant, amb allò nou i no amb allò històric.


Un umbracle en jardí

Un interior a l’aire lliure

El projecte de la nova terrassa aprofita les cobertes de la pròpia cafeteria. La solució permet la formalització de plataformes i balcons en grada adaptats a la curvatura de la coberta estructural, alhora que activa definitivament l’accés des del carrer Zorrilla que mai s’havia utilitzat de manera natural. La imatge sobre la qual es completa aquesta primera decisió és la d’un umbracle. Un umbracle de jardí que farà possible habitar l’espai com a terrassa exterior tant a l’estiu com a l’hivern, i que, al mateix temps, farà possible tamisar, filtrar, velar, la seva activitat cap a l’exterior. No fent-la evident d’entrada a la resta de visitants que accedeixen al recinte o transiten per l’exterior, que sempre han de sentir entrar a un museu i no a una cafeteria.

Les lamel·les inclinables permeten insistir en la idea de tamís, de vel d’ombra davant d’una façana. A la vegada, les lamel·les es programen segons diferents escenaris i moments solars. Aquestes variants atmosfèriques es combinen amb les espacials. De la doble combinació surten diferents ambients per al descans, la contemplació i la conversa. Aquesta disposició en terrassa complementa la cafeteria interior, que s’ha aprofitat per renovar. Un nou fals sostre de lamel·les resol els problemes acústics i permet posar en relació la cobertura de la sala interior amb la de l’umbracle superior, proposant una cafeteria en dos actes. La reforma interior, per últim, també ha fet possible la inclusió d’un tram de rampa per permetre l’ascens cap a la terrassa.

ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Museo Thyssen—Bornemisza PRESSUPOST: 600,000 € SUPERFÍCIE: 1,500 m2

| p. 25


Hotel Nervión

Ampliació de l’Hotel Avenida

Ampliació de l’Hotel Avenida Bilbao, 2000-2004 Façana i Hall de l’Hotel Nervión Bilbao, 1998-1999 La nova façana a la Ria és l’anunci d’un Hotel remodelat. El projecte pretén amplificar les dimensions i l’oferta de l’hotel estratificant programes i integrant els missatges a la façana. L’accés és el seu primer sòcol que s’obre a l’exterior fent seus els programes públics. Els àtics s’enretiren per a adequar les alçades a les façanes veïnes. Les suites que les ocupen s’orienten ”mirant de reüll” el nou Bilbao en transformació. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Barceló Clavel Vascohoteles PRESSUPOST: 700,000 € SUPERFÍCIE: 1,475 m2

El projecte amplia l’actual hotel Avenida amb 46 noves habitacions organitzades en un nou edifici connectat. Alhora, l’ampliació és una oportunitat per endreçar el conjunt i proposar una nova imatge que doni resposta a un indret marcat per una forta topografia i una sobreedificació. La imatge fragmentada s’inicia donant visibilitat al nivell del vestíbul de planta baixa, d’una banda, i al balcó mirador de la quarta planta, de l’altra. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Inmobiliaria Atucha S.A. PRESSUPOST: 1,600,000 € SUPERFÍCIE: 2,500 m2

Habitatges al Fòrum

Casa El Maset

Barcelona, 2000-2009 Sant Carles de la Ràpita, Tarragona, 1999 La casa se situa en un dels pocs reductes verds que queden del construït front marítim de Sant Carles. L’objectiu principal de la proposta és conservar el caràcter del lloc col·locant la casa fent ziga-zaga al voltant dels grans pins que ocupen el solar. La planta baixa es resol oberta al jardí, mentre que la planta pis es desconnecta de la inferior per convertir-se en un reducte de la intimitat. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Private PRESSUPOST: 210,500.00 € SUPERFÍCIE: 210 m2

| p. 26

El projecte dóna continuïtat a la recerca del Projecte Final de Carrera d’en Francesc Pla, desenvolupant una tipologia d’habitatge passant, buit, que fa bona la vida a l’aire lliure gràcies a una ampla passera que fa les feines de terrassa i accés. La solució passant permet una organització en franges que simplifica la construcció i els serveis de l’edifici. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Patronat Municipal de l’Habitatge PRESSUPOST: 1,800,000 € SUPERFÍCIE: 2,100 m2


Habitatges a Les Corts

Hotel Gat Tànger

Tànger, Marroc, 2007 El projecte planteja una idea d’ampliació que permeti la conservació de la tipologia de Villa, tan pròpia del barri dels espanyols de la zona portuària de Tànger. La necessària ampliació es construeix com un teló de fons, arabescs i textures cal·ligràfiques que amaguen i endrecen les fortes mitgeres sobrevingudes al voltant de la parcel·la. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Clavel Hoteles PRESSUPOST: 1,259,200 € SUPERFÍCIE: 1,300 m2

Barcelona, 2002

Hotel Gat Rossio

El projecte contempla la construcció de vuit habitatges i un local comercial en una parcel·la de 500 m2 enmig del casc antic del barri barcelonès de Les Corts. L’edifici resol la combinació de tipologies que obliguen la diferent relació amb l’exterior urbà i l’interior enjardinat, fent explícit en la seva solució una certa idea de comunitat oberta al carrer. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Vilamur 89 S.L. PRESSUPOST: 900,000 € SUPERFÍCIE: 1,465 m2

Centre de Recursos Logístics

Molins de Rei, Barcelona, 2004

Lisboa, 2007-2009

La nau es compromet volumètricament amb el traspàs d’un carrer d’habitatges a un carrer de grans equipaments. Pren la silueta de les darreres cases adossades i la transforma en una nau plana que suggereix la topografia existent. La tria del material de façana neix d’entendre el magatzem, els tallers i les oficines com un aparador “insinuat”.

L’operació es composa d’una rehabilitació integral d’un edifici d’habitatges i de la construcció d’una ampliació sobre la parcel.la adjacent per a un hotel. Entre les dues reformes es fa néixer una terrassa compartida que es convertirà en el centre de la vida social.

ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Ajuntament de Molins de Rei PRESSUPOST: 130,000 € SUPERFÍCIE: 700 m2

| p. 27

ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Clavel Hoteles PRESSUPOST: 2,250,000 € SUPERFÍCIE: 2,072 m2


Hotel Gat Point Charlie

La cabana volta s’adapta com a cuina i menjador i l’altra com a dormitori i lloc d’estar. Enmig, una pèrgola que les lliga i fa possible les tardes d’estiu. La construcció és totalment respectuosa amb l’existent, amb el fet patrimonial i energèticament cent per cent autònoma. ARQUITECTE: Francesc Pla PROMOTOR: Privat PRESSUPOST: 18,000 € SUPERFÍCIE: 50 m2

Estació de Rodalies

Berlin, 2007-2010 El projecte es basa en la rehabilitació d’un edifici de postguerra prefabricat de formigó per ubicar-hi un hotel. Les noves façanes tracten d’escalar el volum i d’incorporar-lo en el ritme i la secció contínua de les edificacions contigües. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Clavel Hoteles PRESSUPOST: 4,220,000 € SUPERFÍCIE: 4,990 m2

Camp de Softbol

Barcelona, 2012 La nova estació de Sant Andreu Comtal ha de resoldre el desgraciat desnivell que quedarà després de la consolidació de la nova caixa de formigó per tapar les vies i que donarà peu al parc lineal de coberta. La nova estació és alhora una façana, una manera de resoldre el desnivell, una porta al parc i una construcció lleugera, tipus umbracle, que permet ubicar l’entrada a les vies inferiors i usos oberts al nou parc. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: BSAV+Adif PRESSUPOST: 6,700,000 € SUPERFÍCIE: 11,650 m2

Selecció d’obres d’urbanisme

Sant Boi de Llobregat, Barcelona, 2009

Passarel·la sobre l’AP-7

El projecte tria l’emplaçament dins el solar de manera que la nova ubicació de l’edifici de serveis i les grades que el cobreixen pugui integrar-se dins el complex esportiu i concloure el recinte amb una idea paisatgística. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. PRESSUPOST: 1,700,000 € SUPERFÍCIE: 8,650 m2

Cabana de pedra Barberà del Vallès, Barcelona, 2014 Passera que unirà la rambla que travessa la zona industrial de Barberà amb el centre comercial Baricentro. La passera es concep com una porta nítida i contundent vers el paisatge i com un camí panoràmic vers el vianant. La solució funcional passa per entendre la passera com l’extensió del bulevard interior del centre comercial. La solució constructiva, necessàriament prefabricada, associa les baranes a les bigues i aquestes als pilars, que es van adaptant a les mitjanes de l’autopista, permetent un recorregut sinuós amb naturalitat.

Nàlec, Tarragona, 2009 Reforma i restauració de cabanes de pedra aïllades com a refugi pel propietari de les vinyes que les rodegen. | p. 28

ARQUITECTES: Eva Serrats i Francesc Pla PROMOTOR: Ajuntament de Barberà del Vallès PRESSUPOST: 1,250,000 € SUPERFÍCIE: 170 m2


Passarel·la Can Can

Selecció d’Obres d’Interiorisme i Instal·lacions Efímeres

Exposició Andrea Palladio al Tinell Sant Cugat del Vallès, Barcelona, 2014 Passera dipositada dins un paisatge agrícola que ha de saltar per sobre de dues vies de tren, FFCC i Adif, per a connectar una estació amb un barri. La distància i la pretesa relació paisatgística amb un magnífic entorn permeten entendre la passera com un camí delicadament dipositat sobre una topografia canviant, que transforma la idea de connexió en una idea de passeig, oferint diferents rutes i diferents places balcó que conviden a creuar i a romandre. ARQUITECTES: Eva Serrats i Francesc Pla PROMOTOR: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès PRESSUPOST: 850,000 € SUPERFÍCIE: 310 m2

Pla Director d’Il·luminació del Passeig de Gràcia

Barcelona, 1994 El projecte es concentra en la construcció d’una tarima que es desplega fins a formar peanyes-caixa de les maquetes. La disposició en planta i secció reprodueix alguna de les relacions visuals que els edificis tenen en el seu entorn real. A la façana, la col·lisió de dues arquitectures: l’arc gòtic del Tinell amb l’arc profund del Teatre Olímpic de Palladio. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Museu d’Història de Barcelona PRESSUPOST: 52,000 € SUPERFÍCIE: 300 m2

Exposició Hermès París

Barcelona, 2014

Barcelona, 1990

El nou Pla Director sobre les façanes del Passeig de Gràcia proposa una idea d’imatge nocturna no oposada a la diürna, una imatge de nit que no emfatitzi només els edificis de mèrit fabricant un passeig d’edificis contra la idea d’un passeig de mançanes, unitari. D’aquí que la recerca es basi en la idea de la transició lluminosa i la llum d’acompanyament. Per altra banda, el Pla també regula la consolidació de tota la U urbana com a espai públic.

‘Kelly: una seducció’ va ser un muntatge temporal que mirava de transformar un petit local situat al Passeig de Gràcia de Barcelona en un esdeveniment urbà que donés a conèixer l’univers Hermès a la ciutat. El projecte convertia la gran façana en una porta-pantalla que s’obria de dia definint el recorregut interior de l’exposició i es tancava de nit, omplint-se de fum per a transformar-se en una gran pantalla d’imatges retroprojectades.

AUTORS: ANOCHE il·luminació. Eva Serrats i Francesc Pla, col·laboradors PROMOTOR: Ajuntament de Barcelona PRESSUPOST: 1,500,000 €

ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Hermès

| p. 29


Espai Vidre

Olnet Shop

Barcelona, 2000 Barcelona, 1997 El projecte resol una petita galeria on exposar i vendre objectes artístics realitzats en vidre, ja sigui pels alumnes de l’Escola del Vidre o per artistes artesans, a través de la idea de passatge. Un passatge que separa els dos usos a través de dos sistemes i de dos materials: la fusta i el formigó. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Centre del Vidre de Barcelona PRESSUPOST: 15,000 € SUPERFÍCIE: 300 m2

Una botiga de venda d’articles per a la purificació d’aire condicionat concebuda com un interior de conducte on la mateixa porta, giratòria, fa de l’aparador una hèlix. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Olnet Showroom PRESSUPOST: 223,000 € SUPERFÍCIE: 230 m2

Oficines al Poblenou

Loft al Poblenou

Barcelona, 1999-2000 És un lloc per un atípic consumidor d’elegància, cultura i classe. El projecte inventa un interior, resolt sense cap porta, on es deixa tot el protagonisme a una escala i els seus replans –habitacions–, que es comporten com a diferents balcons que concorren dins el gran buit. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Privat PRESSUPOST: 150,000 € SUPERFÍCIE: 70 m2 | p. 30

Barcelona, 2002 Oficines per a una cadena hotelera dins un espai industrial. El programa interior es resol com un recorregut per espais de reunió, treball i direcció, fabricant una mena de llibreria arxiu visitable, que té com a màxima expressió un despatx de direccióteatre flotant enmig de l’espai, fals sostre a la sala de reunions. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Gat Accommodation PRESSUPOST: 150,000 € SUPERFÍCIE: 130 m2


Exposició ‘Ampliando el Museo Thyssen– Bornemisza’

Nit Laus

Exposició itinerant, 2004 L’exposició és alhora un sistema d’emmagatzematge, una conferència i una web (www.museothyssen.org). Es presenta com una caixa amb rodes dins la qual viatgen les dotze maquetes més destacades que s’han realitzat durant el projecte d’ampliació del Museu. L’obertura de la caixa la converteix en una gran taula-peanya sobre la qual queden exposades totes les maquetes juntament amb dibuixos i gràfiques traçades sobre les superfícies interiors del volum, que són pissarres. Cadascuna de les maquetes desenvolupa un tema concret i parcial del projecte, que només es percep com un de sol amb la suma de totes elles. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Fundación Colección Museo Thyssen-Bornemisza PRESSUPOST: 25,000 € SUPERFÍCIE: 50 m2

Exposició Fòrum 2004

Exposició ‘Ciutats, Cantonades’ Barcelona, 2004 La nostra intenció com a projectistes de l’exposició ha estat generar un paisatge urbà comú que, passejant-lo, ens transportés de la idea de cantonada aïllada –encreuament i edifici– a la seva multiplicació –ciutat–, establint una relació bidireccional entre l’edifici i la ciutat. Dins l’exposició ens movem com ho fem a la ciutat: deambulant. L’àmbit és un espai contenidor de grans elements volumètrics que té els límits estesos i que es deformen per conformar espais autònoms on s’exposen diferents visions pluridisciplinàries sobre la cantonada i l’encreuament. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Fòrum Universal de les Cultures PRESSUPOST: 50,000 € SUPERFÍCIE: 2,000 m2 | p. 31

Barcelona, 2006 Disseny de l’exposició dels finalistes als Premis Laus de disseny gràfic, entrega de premis i festa final. El projecte es resolia amb el disseny de 24 taules que, aixecades amb la tramoia del teatre, es convertien en exposició i que en baixar es descobrien com a taules totalment equipades amb menjar i beguda per donar sopar a 500 persones. Al final del sopar, les taules tornaven a pujar per tal d’alliberar l’espai i convertir-lo en una gran sala de festes. ARQUITECTES: Eva Serrats i Francesc Pla PROMOTOR: FAD PRESSUPOST: 20,000 € SUPERFÍCIE: 200 m2

Expo Zaragoza 2007

Escenari i exposició itinerant Expo Zaragoza, 2007 Es tracta d’un escenari efímer a base de contenidors de vaixell, reconstruint una secció d’un aqüeducte. En el seu interior s’alberguen els espais aeris dels malabaristes i una petita exposició que resumeix els continguts i les construccions més importants de l’Expo de Zaragoza. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Expo Zaragoza PRESSUPOST: 450,000 € SUPERFÍCIE: 250 m2


Exposició ‘Mater in progress’

Museu Marítim

Barcelona, 2010

Exposició ‘Mater in progress’ al FAD Barcelona, 2008 Qui és el valent que tria un material per construir una exposició sobre materials? La resposta ha acabat sent tan senzilla com contundent: els materials ja hi eren, són el propi FAD convertit temporalment en un proveïdor de materials. En una cantera de préstecs. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: MaterFad PRESSUPOST: 200,000 € SUPERFÍCIE: 350 m2

Des del principi, la nostra intenció ha estat interpretar la convocatòria del concurs com una oportunitat no simplement per definir una proposta museogràfica de la col·lecció del Museu Marítim, sinó que fonamentalment creiem que és una oportunitat per encaixar l’edifici de les Drassanes en el teixit urbà i en la memòria ciutadana, multiplicant els efectes narratius –científics, històrics, èpics, pedagògics...– dels continguts del Museu. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Museu Marítim PRESSUPOST: 800,000 € SUPERFÍCIE: 3,000 m2

Reforma de Monestir

Museografia Pavelló d’Espanya Reforma del Palau de l’Abat i Botiga Sant Feliu de Guíxols, Girona, 2011 Adequació del recent rehabilitat Palau de l’Abat com a espai permanent on exposar-hi pintura i adequació del vestíbul del Monestir com a botiga i mostrador d’informació del Complex Cultural del Monestir. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols PRESSUPOST: 48,000 € SUPERFÍCIE: 760 m2

Shanghai, 2010 La museografia es resol en tres espais i amb tres comissaris cineastes diferents: Bigas Luna, l’espanya anterior; Basilio Aurelio Patino, l’actual; i, amb Isabel Coixet, el futur, la imatge que el Reino de España volia oferir a la Xina durant l’exposició universal. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Sociedad Española Exposiciones Internacionales PRESSUPOST: 4,500,000 € SUPERFÍCIE: 5,000 m2

| p. 32


Exposició dins d’un Dipòsit Exposició Pixar Cornellà de Llobregat, Barcelona, 2013

Exposició ‘Pixar: 25 anys d’animació’ Barcelona, 2012-2015 La pintura, les fotografies i els escrits s’exposen de forma panoràmica, a l’estel.la d’una geometria potent com el cercle i convidant a un privilegiat i abstracte punt de vista, que és alhora l’inici de la visita, al bell-mig de la sala. Uns faristols invisibles evoquen un recorregut per entre unes obres flotants. Aquesta presència ingràvida, aquosa, s’emfatitza amb les pendents dels paviment que et fan anar tornant a l’origen, quasi involuntàriament. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Fundación Agbar PRESSUPOST: 35,000 € SUPERFÍCIE: 860 m2

Adaptar la gran exposició sobre els processos creatius i de producció de la factoria Pixar demanava d’una idea expositiva potent. La distribució de l’espai per pel·lícules es fa al voltant d’una plaça on s’evoquen les diferents estances convertides en cel·les. L’aportació de cada film a l’espai comú es fa a través de grans peanyes on s’observen les maquetes dels personatges, que en són els primers ocupants. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: La Caixa PRESSUPOST: 120,000 € SUPERFÍCIE: 500 m2

Exposició d’Il·lustració

Centre de Divulgació del Port de Barcelona

Exposició a l’edifici DHUB Glòries Barcelona, 2014-1015 Barcelona, 2014 El nou Centre de Divulgació s’emplaça dins de la planta baixa de l’edifici del Portal de la Pau. La proposta permetrà una visita pel passat, pel present i pel futur del Port a través d’un muntatge expositiu en tres etapes que n’emfatitza una: el present. La proposta se centra en un gran diorama multimèdia que ocupa el centre de l’espai i el centre de la narració que proposa l’experiència reproduïda d’un dia del port. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Autoritat Portuària de Barcelona PRESSUPOST: 1,200,000 € SUPERFÍCIE: 500 m2

| p. 33

L’exposició de cartellera i disseny gràfic s’ubica al vestíbul de la sala d’actes del DHUB. Aquesta promiscuïtat d’usos fa proposar una instal·lació movible, que es pugui retirar quan sigui necessari utilitzar el vestíbul en tota la seva dimensió. La solució passa per elevar tot el dispositiu de taules expositores a través d’un sistema de motors i politges simultanis. L’exposició s’organitza com un circuit cronològic per entre les taules. ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: BIMSA i Ajuntament de Barcelona PRESSUPOST: 420,000 € SUPERFÍCIE: 600 m2


Francesc Pla Ferrer Arquitecte per l’ETSAB. Qualificació Projecte Final de Carrera: 10/10. El 1990 funda BOPBAArquitectura (Bohigas-Pla-Baquero arquitectes) amb Josep Bohigas i Iñaki Baquero. L’any 2014 funda Leve Projects, encarregant-se amb Eva Serrats dels projectes d’arquitectura.

Experiència docent 1998-04 2008-10 Professor de Projectes a l’Escola Elisava 1998

Professor convidat Màster Urbanisme Universidad Piloto Bogotà

Premis i distincions 1991 1991 1992 1993 2001 2003 2007

Beca Comunitat Europea a Joves Euro-emprenedors per fundar el col·lectiu “Gòtic Sud” Finalista als Premis FAD “Sala Distrito” Primer Premi Concurs Reforma “Sala Distrito” Finalista en los Premis FAD, “Palladio al Tinell” Finalista en los Premis FAD, “Ciutats Cantonades” Finalista en los Premis FAD, “Tienda Hermès” Finalista als Premis FAD

1993

Primer Premi Concurs “Plaça de l’Església” a Caldes de Montbui

1998/07 Premi FAD d’Opinió d’interiorisme

2000-02 Professor Taller Càtedra Mies (prof. Wiel Arets) a l’ETSAB

1998

Selecció al Concurs per a l’Ampliació de la Fundació Mies

2000-04 Professor de Projectes a l’ESARQ-UIC

1999

Accèssit al Concurs per l’Estand de Telefónica

2000

Premi FAD d’Interiorisme efímer

2000

Primer Premi Concurs Ampliació del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid

2000

Primer Premi Concurs Habitatges del Fòrum 2004

2002

Finalistes Concurs Ciutat Judicial Barcelona

2003

Primer Premi en interiorisme de la Biennal del Vallès

2003

Professor organitzador Taller “Colònia Hidalgo” Univesidad de Anáhuac del Sur, Mèxic

2005

Director del curs d’estiu a El Escorial “El Tiempo en el Museo” Universidad Complutense de Madrid

2006

Professor Taller “Nova cultura de l’aigua” Universitat d’Alacant

2005-09 Professor al Màster “Laboratorio del siglo XXI” ETSAB 2006-08 Professor al Màster “Història, Art, Arquitectura i Ciutat” ETSAB 2003

Premi II Triennal d’Arquitectura de l’Ebre

2009-14 Professor organitzador cursos d’estiu del Programa Internacional de la Universidad Pontifícia Javeriana de Bogotà

2005

Selecció ADI FAD cadira “efe”

2010

Professor Postgrau “Espai Expositiu” UPC-CCCB

2005

Primer Premi Concurs Ordenació del barri sud-19 de Lleida

2011

Professor coordinador Mòdul Hàbitat Futur a l’Escola Elisava

2006

Primer Premi Concurs Arxiu Comarcal de la Selva (amb Eva Serrats, arq)

2014

Coordinador Innovation LAB Elisava projectes Arrels Fundació 2006

Primer Premi Concurs Piscines Municipals Corbera de Llobregat

2006

Premi Ciutat de Barcelona Disseny per la ‘’Nit Laus’’

2007

Finalistes Premis Saloni per la ‘’Nit Laus’’

2007

Primer Premi Concurs Edifici Polivalent i Pàrquing a Corbera de Llobregat

2007

Primer Premi Concurs Projecte Museogràfic CCBorn (amb Varis Arquitectes)

2008

Primer Premi Concurs Projecte Museogràfic Pavelló Espanya Shanghai 2010

2008

Primer Premi Concurs Centre d’Art Carmen Thyssen a la Costa Brava

2009

Primer Premi Concurs Pavelló Poliesportiu Santa Coloma de Gramenet

2015-18 Professor al Departament de Projectes (ETSAV-UPC)

Altres activitats professionals 2000

Comissari Exposició Panorama Centro al COAC

2008

Membre del jurat de la 1era Triennal d’Arquitectura COAC

2010

Membre del jurat Premis Lamp Ligth Design 2010

2010-15 Membre representant del COAC a diferents jurats 2007-08 Assessor i presentador de la docusèrie “Un lloc per viure” TV3 2008-09 Arquitecte Municipal Ribes de Freser 2010

Director Projecte “Arquitectura i ciutadania” COAC

2010

Primer Premi Concurs Museu Marítim de Barcelona

2015

Coordinador Jornades sobre Participació COAC

2012

Primer Premi Concurs “Portes de Collserola”

| p. 34


2013

Primer Premi Concurs Port Center Port de Barcelona

2014

Premi Ciutat de Barcelona d’Arquitectura i Urbanisme CCBorn

2015

Primer Premi Concurs Piscines Municipals a Cornellà

“El Molino. Un edificio de siete plantas” Diari La Vanguardia Vivir, 14 d’octubre, pàgina 2

“El Molino” El Molino Revista Tendències, Editor El Mundo, pàgina 6, gener 2009, Cristina Rubio

Publicacions sobre obra conjunta

“De las Estrellas al Suelo”

“Arquitectura para no quedar descolgados”

Revista Scalae, Juliol 2009, Laura Acosta

Revista Cultural, La Vanguardia, número 352, pàgines 1-3, març 2009, Llàtzer Moix

“Una discusión que se convierte en arquitectura”

Diari El País, Octubre 2012, blogs de cultura, Anatxu Zabalbeascoa

“Low Cost” “El Born abrirá sus puertas la diada del 2013”

ADG-FAD, Juliol 2009

Diari La Vanguardia, Setembre 2012, pàgina 4, Silvia Angulo

“El Nuevo Molino Inicia un Giro en el Paral·lel” “El Born i la seva Bcn”

El Periódico Distrito 3 Sants-Montjuïc, Setembre 2009, Josefa Iñigo

Diari El Periódico, Setembre 2012, pàgina 34, Ramón Comorera

“Busca Talento, antes que fama” “El Molino. Historia sentimental” Revista Proyecto Contract, Febrer 2011, número 72, pàgina 22

Diari Público – en Privado, Octubre 2009, Marco Islas Espinosa (Guadalajara-México)

“El Molino. De Luz”

“Consulta 22@” 22@ Consultation

Revista Diseño Interior, Febrer 2011, número 222, pàgina 62

“El Molino”

Catalog Exhibition Architecture without a Place, Juny 2009, editor COAC, pàgina 146, ISBN. DL B-23612-09

Revista ANOTHER ARCHITECTURE MARK, Juliol 2011, número 32, pàgines 54-55

“El arquitectes del Thyssen de Madrid faran el de Sant Feliu de Guíxols”

“La Dignitat no es mesura en metres quadrats”

“El Molino, levantará de nuevo el telón a finales del 2009”

Diari El Punt Cultura, pàgina 45, maig 2008, Joan Trillas

Diari ARA estiu, 31 d’agost de 2011, pàgina 14

Diari El Periódico, pàgina 37, juny 2008, Jordi Subirana

“El Espectáculo debe continuar”

“Andamios en El Molino”

Revista Zoom Spain Contract, pàgines 51-57

Diari La Vanguardia, pàgina 7, juny 2008, Lluís Sierra

“Persistir a través del canvi”

“El Museu Thyssen de Sant Feliu es construirà al costat del Monestir”

Revista Visions número 9, pàgines 68-73

Diari El Periódico Cultura, pàgina 54, octubre 2008, Anna Punsí

“La Tercera dimensión” Diari Avui, 13 Gener 2010, pàgina contraportada

“El Thyssen Sant Feliu ja té projecte arquitectònic” Diari Avui Cultura, pàgina 41, octubre 2008, Elisabet Escriche

“Un buen punto de partida”

“Enderrocat El Molino”

Diari ABC, 13 Gener 2010, pàgina 24

Diari El Periódico, pàgina 43, novembre 2008, autor Joan Subirats

“El Nou Molino”

“El Molino al desnudo”

Diari Público, 14 d’octubre, pàgines 1-2

Diari La Vanguardia Vivir, pàgina 7, novembre 2008, Lluís Permanyer

“El Molino vuelve a sacar las Plumas en el Paral·lel”

“El Molino”

Diari La Razón Catalunya, 14 d’octubre, pàgina 5

Diari El País, pàgina 2, desembre 2008, Joan Subirats

“El Molino gira al futur”

“Entrevista a Bopbaa”

Diari El Periódico, 14 d’octubre, pàgina 54

Journal Barcelona Mag. Editor R. Exclusiva SL, pàgines 72-75, juliol 2008

“Alma de Molino, cuerpo de Vedette” Diari El Mundo ,14 d’octubre, pàgina 55

“Expo Aqüeducte”

“El Molino es reinventa”

“Proinosa inicia la remodelación de El Molino”

Revista Container Architecture, pàgines 113-117, desembre 2008

Diari Avui, 14 d’octubre, pàgina 28

Revista Via Construcción Grupo Via, número 58, pàgina 27, juliol 2008

“El Molino Torna a Girar”

“Entrevista Bopbaa”

Diari Quadern, 14 d’octubre, pàgina 2

| p. 35

Cultural Journal L’Arjau - Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols número 58, pàgines 30-33, desembre 2008


“Centre d’Art Thyssen Sant Feliu de Guíxols”

“El Molino”

Diari La Vanguardia Cultura, pàgina 30, octubre 2008

Diari El Punt, pàgina 7, febrer 2007, Mariona Sòria

“Moda Fad en Bread & Butter: BOPBAA-Transportable Kit”

“El Molino”

Llibre Barcelona Bradnew Fashion Designers. Twentyfive Editons Actar, ISBN: 978-84-96959-65-6

Diari La Razón, pàgina 38, febrer 2007, Carlos Sala

“Arquitectura de la Conversación”

Diari La Vanguardia Cultura, pàgina 32, febrer 2007

Revista Promateriales Protiendas SL, número 3, pàgines 30-32, abril 2007

“Premis Nit Laus” Journal Via Interiorismo Grupo Via, número 9, pàgines 18-21, abril 2007

“Entrevista a Bopbaa” Revista Casa Viva Press Map SL, número 36, pàgines 54-72, juliol 2007

“Premis Ciutat de Barcelona”

“El teatro añade un edificio de línea actual” Diari El País, pàgina 32, febrer 2007, B.G.

“30 m2” Diari Heraldo de Aragón, pàgina 80, abril 2007

“Obra Bopbaa”

“Casa El Maset”

Diari El Mundo Fira Construmat, pàgina 8, maig 2007

Revista Arquitectura Plus Grupo Via, número 4, pàgines 34-36, juny 2007

“Espais Efímers BOPBAA” Revista DAU COAC Lleida, número 27-28, juny 2006

“Centre de Recursos Logístics a Molins de Rei” Revista Via Construcción Grupo Via, número 48, pàgina 60, setembre 2004

“BOPBAA”

“Revolució a l’Escala”

“Octubre Centre de Cultura Contemporània”

Diari Avui, pàgina 17, març 2007, Oscar Guayabero

“Una mesa tres posiciones. Nit Laus” Journal Construcciones Patentes New Architectura Actar, número 174, setembre 2007

Revista COAM, pàgines 64-65, abril 2006

Revista El Temps, pàgines 3-7, número 1168, octubre 2006

“Taller de arquitectura flotante Naumon” Revista Proyecto Contract Casa Viva Press Map SL, número 15, pàgines 96-107, febrer 2005, Patí Nuñez

“Nit Lau Premis Fad” Revista On Diseño, número 286, pàgines 50-56, abril 2007

“Eines Inèdites, 25 anys de la cooperativa Capell”

“Entrevista a Bopbaa”

“Eines Inèdites, 25 anys de la cooperativa Capell”

Revista Diseño Interior Globus, número 187, pàgines 95-102, juny 2007, Anatxu Zabalbeascoa

“El Molino” Diari El Periódico, pàgina 37, juny 2007, Jordi Subirana

“El Molino Renaixerà com a cafè-teatre” Diari El Poble Sec, pàgina 3, gener 2007, Jordi Ortet

“El Molino reabrirá en 2008” Diari La Vanguardia/Vivir, pàgina 5, gener 2007, Ramon Suñé

“El Molino desempolva sus luces”

Revista INDE COAC pàgines 30-33, febrer 2005

Revista Eupalinos Cooperativa Jordi Capell, pàgines 46-47, abril 2005

“Entrevista a Bopbaa” Revista Via Construcción número 17, pàgines 46-47, febrer 2005

“Ampliamento del Museo Thyssen–Bornemisza” Revista Casabella Staff, número 730, pàgines 32-43, febrer 2005

“Palladio Exhibition, Saló del Tinell” Revista New Interior Design Collidoscope Lauren King Publishing, 2004

“Un Gato en el Barrio Chino”

Diari La Vanguardia, pàgina 2, febrer 2007, Lluís Permanyer

Revista Proyecto Contract Casa Viva Press Map SL, número 14, pàgines 100-111, desembre 2004

“El Molino”

“L’escala de Gulliver”

Diari El Periódico Cosas de la vida, pàgina 39, febrer 2007, Albert Ollés

Revista INDE COAC, pàgines 44-45, octubre 2004

“El Molino una oportunitat pel Paral·lel”

“Vivenda unifamiliar El Maset”

Diari ABC Catalunya, pàgina 49, febrer 2007, A. Gubern

Revista COAC, pàgina 28, setembre 2004

“El Molino”

“Els monogràfics de Barcelona”

Diari El País, pàgina 36, febrer 2007, autor B.G

“El Molino” Diari El Mundo Cultura, pàgina 40, febrer 2007, Silvia Taulés

“El Molino” Diari Avui, pàgina 35, febrer 2007, Maria Ortega | p. 36

Revista Els monogràfics de Barcelona, pàgines 64-65, febrer 2003

“La Vivienda Mínima” Book Emergentes 03, pàgines 50-69, abril 2003

“Exposició Thyssen–Bornemisza” Revista 2a Biennal d’Arquitectura COAC n. 09/03, pàgines 96-97, 2003


“II Progra Residenziale”

“Reciclando Madrid: Abalos&Herreros”

Revista Bologna/Barcelona número 10/03, octubre 2003

Revista On Diseño, número 223, pàgines 271-276, novembre 2001

“Estudi Bopbaa: Oficines a Barcelona”

“Glamour and Grace”

Revista Diseño Interior Globus, número 136, pàgines 130-139, novembre 2003

Revista Frame Globus, número 112, pàgines 114-115, agost 2001

“Ampliant el Museu Thyssen-Bornemisza en el Paseo del Prado” Journal Arquitectura Viva Garal, número 89-90, juny 2003

“Bopbaa, Un Joven Estudio Aún” Diari El Periódico Arquitectura opinión, octubre 2003

“Allestimiento Della Mostra Universo Gaudí” Revista Casabella Staff, número 710, pàgina 94, abril 2003

“Nodepol a Sant Boi de Llobregat” Revista Visions ETSAB, issue 1, pàgina 76, maig 2003

“Estudio Bopbaa, Loft en Barcelona” Revista Diseño Interior Globus, issue 135, p. 112-119, novembre 2003

“Barcelona, Garaje en Horta” Revista Quaderns COAC, número 238, febrer 2003

“MIT ECKEN UND KANTEN” Revista Atrium Herausgeber Verlag, pàgines 48-58, desembre 2003

“Barraca Barcelona” Revista INDE COAC, pàgines 32-33, juliol 2003

“Hangar de manteniment d’autobusos a l’Estació del Nord” Revista INDE COAC, pàgina 16, abril 2003

“Arquitectura de nova generació” Revista INDE COAC, pàgina 16, febrer 2003

“Opinan los Arquitectos. Revestimientos en el Proyecto” Revista Constructiva, número 15, març 2003

“Nueva Generación” The New Generation Revista Dominical, El Periódico, pàgina 91, abril 2002

“El Color crea Atmósferas” Journal Tonos issue fall/winter 2002

“En Torno a una escalera Loft M1” Revista Magazine, La Vanguardia, pàgines 72-73, febrer 2002

“La Ciutat de la Justicia” Revista Architecture Today, número 128, pàgina 24, maig 2002

“Una silueta en zigzag ‘Maset’” Revista El mueble, Arquitectura y Diseño RBA, número 18, pàgina 82, maig 2002

“Entre Pinos. ‘El Maset’” Magazine La Vanguardia, juny 2002

“Concurs de l’Ampliació del Museo Thyssen–Bornemisza”

“Reciclando Madrid” Revista Diseño Interior, número 112, pàgines 84-85, abril 2001

“El Cad de Caldes” Revista INDE, pàgines 56-57, desembre 2001

“Kelly, una seducció” Revista INDE COAC, pàgina 13, abril 2000

“Kelly, una seducción” Anuari Premis Fad 2000 ON Diseño, pàgines 144-147, abril 2000

“Kelly, una seducción” Revista On Diseño, número 214, juliol 2000

“Kelly, una seducción” Revista INDE COAC, pàgina 13, juliol 2000

“Exposició Abalos&Herreros” Revista INDE COAC, pàgina 12-15, octubre 2000

“3 Casas, 1 Mundo en cada piso” Revista Magazine, La Vanguardia, pàgines 88-100, novembre 2000

“Palladio al Tinell” Revista On Diseño, número 184, pàgina 166, maig 1997

“El Conflicte de dues escales” Revista Quaderns, número 5, pàgines 13-15, juliol 1994

“Esto Agrava las cosas” Revista On Diseño Aram Edicions, pàgines 140-143, gener 1993

“Distrito Distinto i iStand de Taber” Revista Ardi, pàgina 29, gener 1992

“Objecte de Disseny Industrial a Jovenews” Revista Ardi, pàgina 13, juny 1992

“Muntatge Distrito Distinto” Revista Diseño Interior Globus, número 5, pàgines 74-76, juny 1991

“Palladio al Tinell”, exposició de maquetes d’edificis d’Andrea Palladio Anuari Fad d’arquitectura i interiorisme Aram Edicions, número FAD 97, pàgina 68, juny 1997

Publicacions pròpies “Una Casa es Muchas Casas” per Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero Llibre APTM 2007 Multihabitats Manuel Gausa, ISBN 978-84-9340507-6, ACTAR

Revista Casabella Staff, número 693, pàgina 78, octubre 2001

“OBRA BOPBAA. Cicle de conferències”

“Opera Doméstica Loft M1”

per Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero Llibre - Emergentes 03 Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Zaragoza, pp. 50-69

Diari Dependente, número 04/01, pàgina 36, octubre 2001 | p. 37


“Carta a Iñaki y Juan Abalos&Herreros” per Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero Llibre - Reciclando Madrid ISBN 849527342X, ACTAR

“Museo di Belle arti di Castellón. At-tenti!” per Josep Bohigas, Francesc Pla, Iñaki Baquero BOPBAA Journal Casabella Staff, número 687, pàgines 22-23, març 2001

“Strange Conditions (la Mirada estràbica)” per Josep Bohigas i Francesc Pla

“30 m2, 2007” Convidat, Cicle de conferències La Vivienda Mínima COAA, Zaragoza

“Efímers, 2006-2007” Convidat, Cicle de conferències Deia School, Barcelona

“De Barraca a APTM” Convidat, Màster en vivienda colectiva MCH ETSAM, Madrid, 2007

Llibre - Càtedra Mies Van Der Rohe 2000 ISBN 84-7653-776-X, pàgina 67, any 2000

“Obra Pròpia”

Conferències i Tallers

“Univers Gaudí”

Ha impartit conferències i tallers a Alacant, Barcelona, Bogotà, València, Saragossa, Madrid, Piran, Atenes i Mèxic Obra Bopbaa “Efímers” Conferència Fundació Privada Elisava, Barcelona

Bopbaa Project “Habitatge” Housing Convidat, Conferència Meet Room, Barcelona

“Obra Bopbaa” Bopbaa Projects Convidat, Taller Escuela de Arquitectura Hernando Colon, Sevilla

“Museo Thyssen–Bornemisza, Madrid” Convidat, Cicle de conferències CCCB, Barcelona “Habitatges” Convidat, Cicle de conferències Fundació Privada Elisava, Barcelona

“El ladrillo feroz” Convidat, Cicle de conferències ETSAB, Barcelona

“ESAC” Convidat, Cicle de conferències Grupo Via, Barcelona

“El Paral·lel” Convidat, Cicle de conferències LAB Library, Urbanisme ETSAB

“Thyssen” Convidat, Cicle de conferències CCCB, Barcelona

“Obra Bopbaa”

Convidat, Cicle de conferències Escuela de Arquitectura Hernando Colon, Sevilla

“Projectes Efímers Bopbaa” Convidat, Cicle de conferències Fundació Privada Elisava. Barcelona

“APTM Seis proyectos de apartamentos mínimos, 2008” Convidat Màster “Laboratorio de la Vivienda del s. XXI” ETSAB, Bcn

“El Molino–Barça, 2008” Convidat, Cicle de conferències Camp del Barça, Barcelona

“Around the Corner, 2008”

Convidat, Càtedra Blanca ETSAV, Valencia

Convidat, Cicle de conferències Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

“Obra Pròpia” Convidat, Cicle de conferències Mexico City

Exposicions sobre obra pròpia “Concurso Espasios espesiales” Exposició de projectes Distrito Distinto Club

“La Mirada del Arquitecto”, dibuixos, anotacions, paisatge II Biennal d’arquitectura i urbanisme de Zaragoza Exposició col·lectiva i catàleg de dibuixos Itinerant

“Concurs Ampliació Fundació Mies” Exposició Arquerías de Nuevos Ministerios, Madrid

“Exposició dels projectes finalistes del FAD 1997” Exposició Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

“Ampliando el Museo Thyssen–Bornemisza” Exposició Itinerant, 2002-2005

“Exposició dels projectes finalistes del FAD 2000” Exposició Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Tarragona

“Dibujos de Arquitectos, una expoExpedición” Exposició La Casa Encendida, Madrid

“Joves Arquitectes” Young Architects Exposició Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Barcelona

“Exposició EM3 i de maquetes de l’Estudi Bopbaa” Exposició BOPBAA

“La Casa Somiada” Exposició Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Girona

“Low Cost” Instal·lació FAD

“Arquitectures sense lloc”

Convidat, IAAC Lecture Series Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya

Instal·lació Arts Santa Mònica, Barcelona

“Efímers, 2008-2009”

“Exposició”

Convidat, Màster “Nous Espais Expositius”, Escola de disseny Elisava

Exposició Arts Santa Mònica, Barcelona

| p. 38


Eva Serrats Luyts

2007-08 Classe sobre Fotografia i Cinema al Màster d’ “Història, Art, Arquitectura i Ciutat” de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Arquitecta per l’ETSAB. Qualificació Projecte Final de Carrera: Excel·lent. Llengües català, castellà, anglès (avançat) i holandès (avançat) Altres interessos Cuinar, menjar, viatjar Nacionalitat Doble: espanyola i belga

Projectes i mèrits destacats En arquitectura: Ha realitzat el projecte “Jardí d’hivern al Pati de les Dones del CCCB” (concurs, 1er premi i construcció), l’habitatge Cutillas-Terribas i l’Arxiu Comarcal de La Selva (concurs, primer premi). Premi FAD’01 a la intervenció efímera per a la instal·lació “Àfriques al Pati del CCCB”. També ha estat membre del jurat dels premis FAD’99

En fotografia: Entre 1990 i 2010 ha realitzat nombrosos reportatges d’arquitectura i ciutat, per a despatxos i revistes especialitzades i en els llibres monogràfics “Barcelona interiors”, “Barcelona 92- 2004” i “Destrucción de Barcelona”. També ha realitzat exposicions i ha col·laborat com a fotògrafa en el treball d’artistes com Susana Solano, entre d’altres

En cinema: Ha treballat amb realitzadors com Joaquim Jordà a “Al otro lado del espejo” i Mercedes Álvarez a “El Cielo Gira” i “Mercat de Futurs”, un assaig cinematogràfic sobre la ciutat contemporània del qual és productora executiva. Com a directora destaquen els llargmetratges “TROLL” (2006), d’ “Amor a l’Art” (2011) entorn la figura de la Baronesa Carmen ThyssenBornemisza, i “La Panamericana” (2012), una road movie des de Buenos Aires fins a Ciudad Juarez amb el personatge de La Mala Rodríguez a la recerca de veus femenines singulars A partir de l’any 2000 ha realitzat tasques relacionades amb la gestió cultural. Primer com a Architectural Manager en el projecte de Festival d’estiu “Johny” per al Palais de Beaux Arts de Brusseles comissariat per l’artista londinenc Craigie Horsfield (La Ciutat de la Gent) dins el marc de Brussels 2000, capitalitat cultural europea. L’any 2001 es va encarregar de la programació, coordinació i muntatge de la instal.lació d’arquitectura efímera del Festival d’Àfriques per a Arquitectes sense Fronteres i el CCCB i, l’any 2002, de la programació i producció del projecte Veus del Magrib per al CCCB. Ha treballat en el projecte web “Xarxes d’opinió” per al FAD i ha format part de l’equip de desenvolupament d’una aplicació per a mòbil WiNK, especialment ideada per a potenciar l’intercanvi cultural i productiu entre persones que comparteixen un mateix espai. Destaca, com a projecte fallit, la direcció i producció del festival “Arquitectura en acció”, el primer festival bianual a Espanya de Cinema i Arquitectura, encarregat l’any 2009 per la Fundació Caixa d’Arquitectes i el Ministerio de Vivienda, que finalment no es va poder realitzar

Docència, conferències i publicacions 2000-04 Professora del Taller de Projectes de l’ESARQ-UIC 2005 Article “De la fotografia tradicional a la cultura visual”. Revista Nexus nº34. Revista bianual de la Fundació Caixa de Catalunya | p. 39

2009-10 Conferència sobre “Lorenzo Soler” com a part del cicle de projeccions i conferències “Projecting what is real. Film Architecture and Languages”, primer a la Tabakalera de San Sebastian i més tard a Sevilla. Produït per BNV Producciones 2010 Curs “Found Footage” sobre cinema i arquitectura a la Fundació Cristina Enea, Donostia 2011 Conferència i article “Fotografía sin grafía y arquitectura sin tectura” al llibre “Arquitectura y fotografía. Encuentros y desencuentros en un relación de conveniencia” per Iñaki Bergera i Ricardo Lampreave Eds., Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 127 pàgines

2012 Seminari de cinema com a part del curs “BCN Desire Lab 2012” organitzat pels arquitectes Pere Riera i Xavier Vancells, al Barcelona International Institute of Architecture 2015-16 Professora de “Cinema i Ciutat” al grau de “Comunicació Cultural”, Universitat de Girona Professora de l’assignatura “Urban Planning” al “Màster Smart Cities”, Universitat de Girona.

Projectes culturals 2000 Mànager d’arquitectura “Johny” per al Palau de les Belles Arts de Brussel·les, organitzat per l’artista Craigie Horsfield (Gran Bretanya) els mesos juny, juliol i agost del 2000 dins el marc de Brussels2000 (Capitalitat Cultural Europea). Destaca la tasca d’exhibició d’obra d’artistes internacionals com Marcel Duchamp, El Lissitzki, Dan Graham, Steve McQueen, etc.

2001 Programació i coordinació del programa d’activitats “Festival d’Àfriques” Programa d’activitats per a Arquitectes sense fronteres i CCCB en motiu de l’exposició Àfriques al CCCB. 4 dies d’activitats culturals a partir de la implicació de la comunitat immigrada subsahariana a Catalunya. Co-autoria en la instal·lació d’arquitectura al Pati del CCCB, premi FAD’01 en la categoria d’espais efímers

2002 Programació i producció “Festival Veus del Magrib” Tres dies d’activitats culturals a partir de la implicació de la comunitat immigrada marroquina a Catalunya. CCCB, Barcelona

2005 Programació i Coordinació del curs “El tiempo en el Museo”

Seminari intensiu sobre Museus i Exposicions en el Campus Universitari d’estiu de El Escorial. Organitzat per la Universidad Complutense de Madrid. Amb Francesc Pla

2006 Concepte i direcció artística “Xarxes d’opinió” del FAD

Espai web de discussió amb taules rodones virtuals i interactives entorn temes de l’actualitat social vinculats al disseny, l’arquitectura i la ciutat. fad. cat/xarxes opinió/


2006 Direcció compartida amb Gloria Salvadó “Fundació Quico Sabaté”

1988

Seminari “Conceptos visuales” a càrrec de Mariano Zuzunaga

del cineasta Joaquín Jordà, a Santa Coloma de Farners. Fundació dedicada a la discussió entorn el cinema documental i els seus límits. Projecte no realitzat

1989

Seminari “Conceptos del lenguaje fotográfico” a càrrec de Manuel Santos

1990

Seminari “Fine Printing” a càrrec de Manuel Serra

1994

Seminari “Tratamiento electrónico de fotografías” a càrrec de l’equip digital del laboratorio EGM

2000

Curs “Fotografia i cinema” a càrrec de Juan José Lahuerta (ETSAB)

2009-2012 Guió, direcció y producció compartida amb l’artista Jorge Raedó “Què és Arquitectura?” Projecte educatiu creat per apropar els nens al món de l’arquitectura. El projecte es desenvolupa a partir d’una pàgina web, uns vídeos fets per arquitectes i la realització de tallers ”fets a mida” vinculats a esdeveniments culturals de la ciutat. www.queesarquitectura.org

2008-09 Direcció artística i producció (7 mesos) “Arquitectura en acción. 1er Festival de Arquitectura y Cine, León 2009” Projecte impulsat per la Fundación Arquia (Caja de Arquitectos de España) i co-produït pel Ministerio de Vivienda. Festival dedicat als amants del cinema i de l’arquitectura i la ciutat i de tot el que es deriva de la seva estreta relació. No realitzat

2011 Desenvolupament del projecte de comunicació audiovisual (no presencial) per a web i dispositius mòbils “Arquitectura i Ciutadania” Projecte impulsat pel COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya) per a divulgar la importància de l’arquitectura i la utilitat de l’arquitecte en temes que preocupen a la ciutadania

2012 Participació en la conceptualització i disseny app, disseny d’una campanya de comunicació específica “WiNK” App mòbil que promou l’intercanvi entre persones anònimes que comparteixen un mateix espai

2014-2015 Organització d’un Procés Participatiu per al “Camí Escolar” al barri de La Floresta, Sant Cugat del Vallès, Barcelona

2015 Organització d’un Procés Participatiu

per a “Pavimentació de Camins Naturals i Peatonals” al barri de La Floresta, Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Altres Membre del Grup “Celluloid City Lunch”, creat inicialment per l’Architectural Film Festival de Rotterdam /AFFR) com a lloc de trobada de les diferents iniciatives (sobretot festivals) que a nivell internacional exploren la relació entre cinema i arquitectura. Es concreta en la celebració d’uns “lunch” o trobades i el treball de col·laboració entre tots.

Articles publicats 2005 “De la fotografia tradicional a la cultura visual” Revista Nexus nº34 Revista semestral de cultura Fundació Caixa de Catalunya

2006 “Fotografia sin grafía y arquitectura sin tectura” en el Llibre “Arquitectura y fotografía. Encuentros y desencuentros en un relación de conveniencia” d’Iñaki Bergera i Ricardo Lampreave Eds., Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 127 pàgines

Reportatges fotogràfics d’arquitectura 1990-2012 Fotoreportatges d’obres d’arquitectura, inclosos treballs de: Norman Foster, Rafael Moneo, Enric Miralles-Benedetta Tagliabue, MBM, Elías Torres, Josep A. Llinàs, Jean Nouvel, BOPBAA, CollLeclerc, Carme Pinós, Enric Batlle-Joan Roig, Iñaki Ábalos-Juan Herreros, Luís Moreno Mansilla-Emilio Tuñón i Josep Miàs, entre d’altres Aquest reportatges han estat publicats en nombroses revistes especialitzades, incloses: Casabella, Architectural Review, Architectural Record, ON Diseño, Quaderns, Summa+, Arquitectura Viva, El País Semanal EPS, Magazine La Vanguardia, etc.

Llibres publicats 1999

“Barcelona Interiors” Loft Publicacions, Barcelona Text de Francesc Alvarez 2004

“Barcelona 1992-2004”

Fotografia Formació 1987-90 Cursos, seminaris i tallers amb els fotògrafs Manuel Serra, Mariano Zuzunaga i Manolo Laguillo, entre altres

Editorial Gustavo Gili, Barcelona Text de Guim Costa 2004

“Destrucción de Barcelona” Editorial Mudito&Co, Barcelona Text de Juan José Lahuerta

Exposicions de fotografia 2003

1987

Curs “Superior Laboratorio b/n” a càrrec de Manuel Serra

“Can Tunis 1979-2003”

1988

Curs “Historia de la Fotografía” a càrrec de Carmen Rodríguez

2003

1988

Seminari “Fotomontajes” a càrrec de Michael Bennett

| p. 40

Exposició al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya COAC, Barcelona

“Artistas contemporáneos”

Exposició col·lectiva Galeria La Santa, Barcelona


2004

“Ciutat emergent” Treball fotogràfic en diàleg amb l’obra del fotògraf Oriol Maspons Col·legi d’Arquitectes de Catalunya COAC, Barcelona

Premi especial del jurat al “Digital Barcelona Film Festival 2005”, seleccionat en diversos festivals nacionals i internacionals 2007 Guió, direcció y producció compartits amb Andrés Antebi, José González Morandi i Pablo González

2005

“Basant, la guerra dels estels”

“Madrid-Barcelona en paralelo: dos ciudades en 40 imágenes”

Documental (50 min) sobre la festa dels estels a la ciutat pakistanesa de Lahore. Coproduïda per Leve Productora i OVQ (Observatori Vida Quotidiana), amb el finançament de Casa Asia i el Departament de Benestar de la Generalitat de Catalunya

Exposició col·lectiva Colegio de Arquitectos de Madrid i Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Madrid i Barcelona 2006

“The Photographers Company” Exposició col·lectiva Galeria Fotonauta, Barcelona 2012

“Make Mothers Visible” Projecte promogut per l’IMOW-Internacional Museum of Women (Califòrnia) en col·laboració amb el White Ribbon Alliance for Safe Motherhood. Retrata mares i llevadores d’arreu del món per visualitzar el valor de la cura per la vida assumida per les mares. Forma part d’INSIDE OUT, un projecte artístic global que instal·la retrats personals a gran escala a l’espai públic. Comissariat a Bcn per Eva Triantafyllidou

Publicitat 1995-08 Fotografia publicitària per a diverses marques i institucions: Conselleria d´Interior de la Generalitat de Catalunya, Fundación ThyssenBornemisza, Fundación Mies Van der Rohe, Fundació Caixa de Catalunya, Futbol Club Barcelona, Schneider Electric, Hermès, entre d’altres Altres Membre de “The Photographers Company” des de 2005, any de fundació

Projectes audiovisuals

2008 Cap de producció i Productora executiva

“Mercado de futuros” per Mercedes Álvarez. Coproduïda per IBCinema i Leve Productora. Assaig cinematogràfic sobre la ciutat contemporània 2011 Producció executiva, direcció i guió

“Amor a l‘Art” Documental entorn de la figura de la col·leccionista Carmen Thyssen Bornemisza, en motiu del projecte de construcció d’un Centre Cultural a La Costa Brava on dipositarà la seva Col·lecció de Pintura Catalana. Projecte de Leve Productora amb finançament de l’ICAA i TVCatalunya (no realitzat) 2012 Direcció i guió

“La Mexicana” Road movie en què quatre dones remunten el territori mexicà d’Isla Mujeres a Ciudad Juarez, on una d’elles, la Mala Rodríguez, farà un concert. En el trajecte realitzaran petites peces audiovisuals i aniran trobant-se amb diferents dones (en preproducció)

Altres formats audiovisuals: instal·lacions, exposicions i esdeveniments

Formació

2003 Guió, direcció i producció

2002-03 Màster “Documental de Creació” Universitat Pompeu Fabra, UPF

Barcelona al CCCB 2004 Guionista, directora i productora amb José González Morandi

2006-07 Doctorat “Teoria, anàlisi i documentació cinematogràfica” UPF

“10 anys BAC”, Videoclip per a la presentació del Festival BAC2003 a

“12 second stories” Video de presentació de la Fundació Thyssen-Bornemisza a la fira “ArtBasel’04” de Suïssa

Llargmetratges

2004 Guió, direcció i producció compartida amb José González Morandi

2002-03 Cap de producció

“Mediterranean Windows”

“El cielo gira”

Instal·lació audiovisual de 6 pantalles per a la Fundació Mies Van der Rohe. Exposada inicialment a la Biennal d’Arquitectura de Venècia 2004, en el Port de Barcelona a bord del vaixell Naumón de la Fura dels Baus (2004) i posteriorment a l’exposició “BCN peix de plata” al FAD (Barcelona 2005) i a Photoespaña05 (Madrid, 2005). Recentment ha estat adquirida per al fons artístic de la Fundación Canal de Isabel II de Madrid

de Mercedes Álvarez. Produïda per Txepe lara P.C. 2004 Projecte de preproducció

“Inside a Dark Mirror” per Joaquim Jordà, produït per Ovideo 2005 Guió, direcció i producció compartida amb José González Morandi

“Troll” Documental (69 min). Produït per Leve Productora. | p. 41

2004 Guió, direcció i producció compartida amb José González Morandi

“Floating Point” Documental 30 min per a la Fundació Mies van der Rohe sobre el taller realitzat a bord del vaixell Naumón l’Octubre de 2004 a Barcelona


2004 Guió compartit amb José González i José Ángel Montiel

2012 Direcció i producció

“Barcelona a 1000 días del Futuro”

“Territori Besòs”

Documental de Discovery Channel en motiu de la inauguració del Forum2004 de Barcelona

Vídeo per al Consorci del Besòs per a l’activació social de la llera del riu Besòs

2005 Realització compartida amb Lucho Marcial

“COAC Manifesto”

“Luz cenital”

Vídeo viral de l’acció de mobilització convocada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) el 18 de juny a la plaça Nova de Barcelona sota el lema “Sí a l’Arquitectura”

Muntatge audiovisual de 15 minuts per a la presentació del llibre “Luz Cenital” de l’arquitecte Elías Torres al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, COAC

2013 Direcció i producció

2013 Guió, direcció i producció

“Quién Manda” 2005 Guió i direcció

“Turisme cultural” Vídeo d’entrevistes 45 min per al simposi sobre Turisme Cultural organitzat per la Fundació Caixa de Catalunya el mes de Juny de 2005 2005 Guió, direcció i produció compartida amb José González Morandi

“Cambio de forma”

Videoclip per a la cantant hip-hop Mala Rodríguez Altres Col·laboració amb el “Digital Barcelona Film Festival” com a cap de producció i responsable de desenvolupament dels tallers de documental impartits pels cineastes Ricardo Iscar, Isaki Lacuesta, Adan Aliaga i Juan Lopez, durant els anys 2007, 2008 i 2009

Videoclip presentació de l’obra arquitectònica de l’estudi Ábalos&Herreros a l’Exposició Universal de Aichi (Japó)

Arquitectura

2005 Guió, direcció i producció compartida amb José González Morandi

Formació

“Madriterráneo” Documental per a Photoespaña 2005. Exposat a la Fundación Canal a Madrid

1989-2001 Arquitectura Tècnica Superior a l’ETSAB (PFC Qualificació Excel.lent)

2005 Realització compartida amb Yuri Alemany

1991 Curs “L’Architettura Di Andrea Palladio” del Centro Internazionale Di Studi Di Architettura “Andrea Palladio” a Vicenza, Itàlia

“Ex-posicions” Video de 3 minuts per a l’exposició homenatge a l’arquitecte Santiago Roqueta al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, COAC 2006 Guió, direcció i producció

“Schönberg Barcelona” Audiovisual interactiu amb 12 entrevistes al voltant de la figura de Schönberg per a l’exposició “Schönberg Barcelona” de la Fundació Caixa de Catalunya 2007 Producció, guió i direcció compartits amb José González Morandi i Maria del Mar Arnús

“En Comillas” Documental entorn la figura d’Antonio Lopez, impulsor del modernisme, per a l’exposició “En Comillas” realitzada a l’Antiguo Ayuntamiento de Comillas durant el Juliol i Agost de 2007. Per encàrrec de la “Fundació La Caixa” 2008 Realització i producció

“GassinpeGas” Vídeos educatius per a Gas Natural 2010 Guió, direcció i producció

“Josep A. Llinàs”

1992 Curs Estètica i Història organitzat per l’ “Institut d’Humanitats” del CCCB, coordinat per Fèlix Fanés 1992 Seminari “Projectar la Perifèria”, Laboratori d’Urbanisme ´92 a càrrec d’Elías Torres, arquitecte. Seminari organizat per l’ “Institut d’Humanitats” del CCCB i l’ETSAB 1993 Curs “Estètica i Història” organitzat per l’ “Institut d’Humanitats” del CCCB, coordinat per J.J. Lahuerta 1993 Curs “Generación de Modelos Virtuales en Arquitectura” a càrrec de la Càtedra de Dibuix de l’ETSAB 1994 Curs “Estètica i Història” organitzat per l’ “Institut d’Humanitats” del CCCB, coordinat per J.J. Lahuerta

Instal·lació de vuit vídeos loop (3 min cadascun) per a l’ exposició “Cases viscudes” sobre l’obra de l’arquitecte Josep A. Llinàs, comissariada per Pedro Azara i Victòria Garriga. FAD, Barcelona

1996 Curs “Taller Internacional de Arquitectura y Diseño” organitzat per la Pontificia Universidad Javeriana i l’ETSAB

2012 Direcció

1999 Curso “Arquitectura i surrealime” a càrrec de J.J. Lahuerta, ETSAB

“MMM” Vídeo homenatge a la poetessa catalana Maria Mercè Marçal. Projecte col·lectiu en què 22 realitzadores fan una peça audiovisual personal de 2-3 minuts sobre l’autora. Comissariat de Fran Ruvira, per a la Fundació Maria Mercè Marçal

| p. 42

2010 “Història de les exposicions. Més enllà de la ideologia del cub blanc”, MACBA


Projectes

1999-00 Gabinet d’advocats Almazor & Espuny Projecte interiorisme i construcció

1995

Consulta Dra. Pla, Barcelona Projecte i construcció. Amb Francesc Pla

2000-01 Botiga Calzados Alvarez a l’Illa Diagonal Projecte interiorisme i construcció. Amb Imma Jansana

1996

“El Grec al metro de Barcelona” Concurs. Quart premi

2001

1996-97 Forjat C/Call, Sant Feliu de Guíxols Projecte i construcció. Amb Francesc Pla 1997

Cabina ballarina i passarel·la go-go al KGB Projecte Interiorisme. Amb R. Faura, S. Ibarra i X. Osarte

1996-97 Nau Industrial al Polígon Bujonis, Sant Feliu de Guíxols Projecte i construcció. Amb J. Serrats i F. Pla 1996

Habitatge Anna Mas Projecte Interiorisme. Amb Kiko Solsona

1996

Bar Moog Projecte interiorisme i construcció. Amb Kiko Solsona

1996

Sala Hemodinàmia a l’Hospital de Sant Joan de Déu Projecte i construcció

1996-00 Habitatge al C/Escudellers Blancs nº5 Pral 2a Projecte i construcció. Amb Francesc Pla 1996-98 Edifici Corachan 3. Disseny interior de 21 consultoris mèdics Projectes interiorisme i construcció 1996

Aparador de Nadal Marcelo Vilà, Barcelona Projecte i construcció. Amb Marta Capdevila

1997

Aparador de Primavera Marcelo Vilà, Barcelona Projecte i construcció. Amb Marta Capdevila

1997

Stand Grupo Kanda al Congrés “Barcelona Meeting Point”

1997

Jardí d’hivern al Pati de les Dones del CCCB Primer premi concurs i construcció. Amb Marta Capdevila Seleccionat als premis FAD’97 d’arquitectura efímera

1997

Rehabilitació edifici Passeig de Gràcia 82, Barcelona Projecte. Amb BOPBAA Arquitectura

1997

Finestra-Aparador Gòtic Sud Projecte i construcció. Amb Marta Capdevila

1998

Stand Grupo Kanda al Congrés “Barcelona Meeting Point”

1998

Hostal Fornells a Menorca Projecte interiorisme i execució

1999

Edifici 10 habitatges al C/ Santa Maria de Cadaqués Projecte de rehabilitació. Amb Susana Guillermo

1999

Stand COAC al Construmat Concurs. Segon premi. Amb Susana Guillermo

Festival d’Àfriques per a Arquitectes sense fronteres i CCCB

Instal·lació d’arquitectura efímera al Pati de les Dones del CCCB Amb Gianni Ruggiero i Xavier Codina, Premi FAD’01 arq. efímera

2000-01 Dos habitatges a Orfes Projecte i construcció. Amb Imma Jansana 2001

Oficines KodaK Barcelona Projecte de reforma interior. Amb M.A.C. P.D.F.

2001 Església i Centre Parroquial Sant Ferran, Barcelona Projecte 2001

Habitatge Abril-Pla a Sant Cugat del Vallès Projecte de reforma interior. Amb Francesc Pla

2000

Centre d’Oncologia IDOC Projecte d’Interiorisme

2002

Centre d’Art a Carlow Concurs. Amb S. Vespasiani, A. Tous i P. Magnusson

2003

Exposició “Can Tunis” al COAC Instal·lació audiovisual sobre la història de Can Tunis Projecte i construcció

2006-08 Habitatge unifamiliar a La Floresta Projecte i construcció. Amb Francesc Pla 2007-08 Habitatge unifamiliar Casa Cutillas-Terribas, Bellaterra Projecte i construcció 2006-16 Arxiu Comarcal de La Selva, Santa Coloma de Farners Primer premi Concurs i construcció. Amb BOPBAArquitectura

Projecte i construcció

Projecte i construcció

| p. 43

2014-15 Pla director d’il·luminació de les Façanes del Passeig de Gràcia Projecte. Amb Francesc Pla, per a Anoche Iluminación 2014-16 Passera per a vianants i bicicletes sobre l’autopista AP/7, Barberà del Vallès Projecte. Amb Francesc Pla 2015-16 Passera CANCAN per a vianants i bicicletes, Sant Cugat del Vallès Projecte. Amb Francesc Pla 2015-16 Ampliació Piscines Municipals Can Millars, a Cornellà Projecte. Amb Francesc Pla, Albert Salazar i Joan Carles Navarro Altres 2000

Membre del jurat en la convocatòria Premis FAD’99

2002

Finalista premis FAD efímers per al Festival d’Àfriques

2016

Finalista premis FAD en categoria Ciutat i Paisatge per Pis Zero


Leve Projects

Francesc Pla + Eva Serrats Es van conèixer estudiant arquitectura. Francesc ha estat durant més de vint anys la P de BOPBAA, estudi d’arquitectura caracteritzat per obrir el camp de joc de les especialitzacions a què es pot dedicar un arquitecte. Eva ha practicat oficis diversos en camps com la fotografia, el cine, la creació d’esdeveniments, projectes culturals, pedagògics i activismes. D’aquest recorregut en paral·lel conserven la inquietud per la pluralitat de formats i interessos. Des de fa tres anys convergeixen en un projecte comú a La Floresta, on s’impliquen en la creació de la Plataforma veïnal local, que vehicula els impulsos de millora del barri existent. La seva metodologia d’assaig, atenta a les oportunitats d’escalabilitat i replicabilitat dels projectes, està present en propostes com Assaig General, simulacre de comportament sostenible a escala urbana realitzat pel FAD, o La Besosada, una festa de riu transmunicipal, coproduïda i metropolitana per reconèixer i posar en valor la vitalitat del territori que envolta el riu Besòs, desenvolupada per al Consorci d’ajuntaments que col·laboren per visibilitzar el tram final d’aquest espai fluvial. Són arquitectes de capçalera d’Arrels Fundació, organització que atén persones sense sostre. En el marc d’aquesta col·laboració han desenvolupat el Pis Zero, una prova pilot d’habitatge temporal de baixa exigència per a persones sense llar, així com l’espai ocupacional Escola Taller La Troballa, i actualment articulen una proposta estratègica global per millorar les condicions de les diverses instal·lacions de la fundació.

Plaça Miquel Ros 5 08198 La Floresta, Barcelona t. 662 398 300 leve@levenet.com levenet.com

Leve Selected / Versió en Català  
Leve Selected / Versió en Català  
Advertisement