Page 1

Leve habitatge


Loft Poblenou

Loft Poblenou Barcelona, 1999-2009 Un espai d’oci habitable És un lloc per a un atípic consumidor d’elegància, cultura i classe, hedonista, urbanita, melòman i cinèfil. El projecte inventa un interior, resolt sense cap porta, on es deixa tot el protagonisme a una escala i els seus replans –habitacions– que es comporten com a diferents balcons que concorren dins del gran buit. El projecte converteix un local de dimensions industrials –12m d’alçada– en un espai de lleure habitable. Tota la intensitat del projecte s’ha concentrat en anar ocupant el buit, a través d’una escala que serà el protagonista absolut de l’espai. L’escala organitza el recorregut pels diferents altells-estança que van organitzant el loft d’allò més social a allò més íntim.

leve 2

32


L’entrada es produeix per una de les arestes de la planta triangular. La sala s’obre cap a les vistes panoràmiques dels grans finestrals tant en amplada com en altura. Un parell de graons separen el rebedor de la sala i preparen el nivell de tarima que s’entrega contra els finestrals existents reduint-los l’ampit i provocant una forta sensació de façana oberta.

ARQUITECTOS: Josep Bohigas, Francesc Pla e Iñaki Baquero PROMOTOR: Privado PRESUPUESTO: 150,000.00 € SUPERFICIE: 70 m2

Lleugerament desplaçada sobre un lateral, la tarima de fusta es deforma i prepara el primer tram de l’escala. En el gest es fa possible desdoblar el parament per amagar-hi un petit servei i un office que acabarà provocant el segon tram penjat de l’escala. El primer altell és la cuina-menjador. Fa de fals sostre a l’espai d’entrada i queda obert com un balcó al doble espai de la sala potenciant la relació entre els programes més públics del loft. El següent tram s’eleva fins l’altell dormitori que fa de fals sostre a la sala. A mitja planta encara hi ha l’altell de lavabo que s’obre a una petita terrassa en el punt més alt de tots. Entre ells s’estableix també una continuïtat visual entre els àmbits més privats. El conjunt d’altells va formant un gran buit en forma de pati on s’estableixen, creuades, totes les relacions visuals entre tots els diferents nivells, que a la fi són el que realment cus aquest gran volum.


Casa El Maset

Sant Carles de la Ràpita, Tarragona, 1999 El projecte s’ubica en una de les poques parcel·les arbrades que queden al passeig marítim de Sant Carles, coronada amb una pèrgola de dubtosa qualitat arquitectònica però que forma part del paisatge de la ciutat. Des de l’inici, la nostra intenció ha estat intervenir respectant les qualitats paisatgístiques del solar. El projecte es col·loca a la parcel·la conservant la majoria dels pins existents i sense modificar la imatge del front marítim. leve 4

32


ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Privat PRESSUPOST: 210,500.00 € SUPERFÍCIE: 266.80 m2

El programa d’habitatge unifamiliar es distribueix en dues plantes que tenen perfils diferents per generar els porxos d’entrada i d’estar i per crear una terrassa privada a la planta alta. Aquest recurs ens permet minimitzar l’efecte de les obertures que es dissenyen pensant en les vistes “sota pins” que retallen el magnífic paisatge del Delta.


Casa Pijoan

Casa Pijoan Barcelona, 2004 La parcel·la es troba al límit del parc de Collserola i això confereix a l’emplaçament un caràcter quasi forestal. El programa es desenvolupa des de la part superior del solar on es produeix l’accés i va descendint per la topografia fins a aturar-se envoltant un arbre i creant un espai familiar central format per les finestres i els balcons dels programes més públics de l’habitatge. Una única gran coberta, la pendent de la qual reprodueix el terreny, es desplega unint els diferents nivells. leve 6

32


ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Privat PRESSUPOST: 20,146.00 € SUPERFÍCIE: 367 m2


Habitatges Fòrum

Habitatges Fòrum Barcelona, 2000-2009 Aquest projecte és la continuació d’una investigació prèvia que desenvolupa un tipus d’habitatge buit, permeable, on la vida es fa a l’exterior gràcies a un ampli balcó corregut que actua alhora com a terrassa i entrada. La solució organitza l’edifici en blocs, simplificant la construcció i les utilitats. Des del principi, la intenció ha estat generar un interior de mançana semipública en continuïtat amb el carrer i els espais comuns de l’habitatge, que, com els carrers, el travessen integrant i exterioritzant els programes públics i privats.

leve 8

32

Cadascun d’aquests programes viu una transició progressiva de l’espai públic al privat, passant per l’espai comú. D’aquesta manera, partint de l’espai completament públic –el carrer i el pati interior– s’accedeix a les zones de circulació de l’edifici –hall i nuclis de moviment vertical. Aquestes zones donen pas als espais comuns horitzontals –passadissos-terrasses–, que condueixen a cadascun dels habitatges i alhora funcionen com una dilatació exterior de l’interior de les llars.


ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Patronat Municipal de l’Habitatge PRESSUPOST: 1,800,000.00 € SUPERFÍCIE: 2.100 m2

Dins dels mòduls habitacionals hi ha dos nivells clarament diferenciats: un d’ells, el que conté el programa col·lectiu –la sala d’estar, la cuina i el rentador-, creua perpendicularment l’edifici mantenint absoluta continuïtat amb el passadís-terrassa; l’altre, que també travessa l’edifici perpendicularment, conté allò estrictament privat –les dues habitacions i el bany. La separació entre la zona comú i l’estrictament privada de l’habitatge genera una franja de 80 cm que recorre el mòdul de façana a façana. Dins d’aquest espai, es col·loca una seqüència d’infraestructura mínima per fer habitable l’habitatge, que conté la porta d’accésrebedor, les infraestructures de la sala, l’accés a la zona privada, el mobiliari de la cuina i el mobiliari del rentador.


Habitatges Les Corts

Habitatges Les Corts Barcelona, 2002 Una comunidad abierta a la calle L’edifici reuneix nou unitats d’habitatge i un espai comercial en una parcel·la de 500 m2 situada a la cantonada dels carrers Anglesola i Vilamur, al cor del centre històric del barri barcelonès de Les Corts. El projecte abasteix en un sol edifici les dues tipologies i normatives presents al barri. D’una banda, al carrer Vilamur es distribueixen tres habitatges en planta baixa d’accés directe des del carrer que s’estenen amb un pati a l’interior d’illa, i, d’altra banda, la planta baixa del carrer Anglesola es destina a espais comercials.

leve 10 32

ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Vilamur 89 S.L PRESSUPOST: 900,000.00 € SUPERFÍCIE: 1,465 m2


La separació de les dues tipologies es produeix a través de l’entrada de l’aparcament i de la porteria que prepara el gir de la cantonada i dóna accés a la resta d’habitatges a les plantes superiors. Als quatre pisos de la primera planta, de 50 m2, s’accedeix per un passadísbalcó sobre el carrer Vilamur generant una obertura horitzontal que organitza l’ús i la composició de la façana. La solució estableix una connexió entre l’exterior urbà i l’interior enjardinat expressant una idea de comunitat oberta al carrer.


Leve Projects

Francesc Pla + Eva Serrats Es van conèixer estudiant arquitectura. Francesc ha estat durant més de vint anys la P de BOPBAA, estudi d’arquitectura caracteritzat per obrir el camp de joc de les especialitzacions a què es pot dedicar un arquitecte. Eva ha practicat oficis diversos en camps com la fotografia, el cine, la creació d’esdeveniments, projectes culturals, pedagògics i activismes. D’aquest recorregut en paral·lel conserven la inquietud per la pluralitat de formats i interessos. Des de fa tres anys convergeixen en un projecte comú a La Floresta, on s’impliquen en la creació de la Plataforma veïnal local, que vehicula els impulsos de millora del barri existent. La seva metodologia d’assaig, atenta a les oportunitats d’escalabilitat i replicabilitat dels projectes, està present en propostes com Assaig General, simulacre de comportament sostenible a escala urbana realitzat pel FAD, o La Besosada, una festa de riu transmunicipal, coproduïda i metropolitana per reconèixer i posar en valor la vitalitat del territori que envolta el riu Besòs, desenvolupada per al Consorci d’ajuntaments que col·laboren per visibilitzar el tram final d’aquest espai fluvial. Són arquitectes de capçalera d’Arrels Fundació, organització que atén persones sense sostre. En el marc d’aquesta col·laboració han desenvolupat el Pis Zero, una prova pilot d’habitatge temporal de baixa exigència per a persones sense llar, així com l’espai ocupacional Escola Taller La Troballa, i actualment articulen una proposta estratègica global per millorar les condicions de les diverses instal·lacions de la fundació.

leve 12 32

Plaça Miquel Ros 5 08198 La Floresta, Barcelona t. 662 398 300 leve@levenet.com levenet.com

Leve Habitatge / Versió en Català  
Leve Habitatge / Versió en Català  
Advertisement