Page 1

N°174

BIMESTRIEEL - Augustus / September 2011

SPULLENHULPNIEUWS SPULLENHULP vzw - RRP 407.139.088 - 101 Amerikaansestraat, 1050 Brussel - tel 02 537 30 26

> EDITO We stellen u in dit nummer ons Atelier voor Opleiding door Tewerkstelling (AOT) Horizon voor. Dit erkende AOT kadert binnen de «socioprofessionele herinschakeling». Al enkele jaren wordt [eindelijk] door zowel de operatoren als de overheid erkent dat dit werk twee belangrijke componenten omvat. Enerzijds de professionele inschakeling die mensen de kans wil geven om theoretische kennis te vergaren [opleiding] en een zekere mate van praktijkkennis, knowhow [door het werk]. En anderzijds is er de meer recente component van de sociale inschakeling. Met andere woorden: het verwerven van existentiële vaardigheden en bekwaamheden zoals een beleefde houding tegenover oversten en collega’s, op tijd komen en vertraging vermijden, zelfrespect en het plezier van goed geleverd werk, enz.

D!

Toen ik mijn eerste stappen zette in de sector van de sociale economie was ik in de eerste plaats verbaasd dat dit soort sociale inschakeling überhaupt bestond. Want hoe komt het dat een vereniging zonder winstoogmerk, die de persoon helemaal niet kent, toch belast is met het aanleren van beleefdheid?! Vandaag ben ik getroffen door, en zelfs verontrust over het belang van dit aspect binnen ons vakgebied. Zowel in ons AOT als in ons onthaalhuis, of tijdens het werken met artikel 60 stagiairs, moeten we, om tastbare resultaten te behalen op het vlak van tewerkstelling, huisvesting, enz., steeds meer tijd spenderen aan aspecten waarvan ik dacht dat ze al op zeer jonge leeftijd onderwezen en aangeleerd werden door ouders, familie, de school, enz.

en.

@

Ik wil zeker niet de eerste zijn om deze instanties te beschuldigen, of om met te beklagen over het verval van de betekenis van het begrip familie. Ik maak me vandaag vooral ongerust over de gevolgen van dit gebrek aan bakens en over de toekomst van onze samenleving in deze omstandigheden. Ik maak me ongerust over de toenemende ongelijkheid op alle vlakken die vandaag de dag overal ter wereld blijft bestaan.

HORIZON ATELIER VOOR OPLEIDING DOOR TEWERKSTELLING Het Centrum Horizon is een Atelier voor Opleiding door Tewerkstelling dat een zwakke maatschappelijke doelgroep wil opvangen en helpen om zich opnieuw in te schakelen in de beroepswereld. Het Centrum werd opgericht in 1993 dankzij het Horizon-programma van de Europese Commissie. Op dit ogenblik krijgt het Centrum de steun van de Franse Gemeenschapscommissie, het Europees Sociaal Fonds, Actiris en Bruxelles Formation. Het Centrum Horizon werd oorspronkelijk opgericht om de bewoners van het Onthaalhuis van Spullenhulp de mogelijkheid te bieden om een professioneel diploma te behalen voor de herstelling van « grote huishoudtoestellen » en elektromechanica. Sindsdien werd het aanbod van opleidingen uitgebreid om ook externe werkzoekenden te kunnen opleiden. Een AOT biedt een opleiding in een reële werksituatie binnen een atelier. Dit moet leiden tot de al dan niet commerciële productie van goederen en diverse diensten. Dankzij de opleiding verwerft de kandidaat de professionele vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van een baan. De AOT biedt ook persoonlijke begeleiding van de stagiairs om hen op weg te helpen naar socioprofessionele herinschakeling.

Dit werk legt namelijk even sterk het accent op het aanleren van verantwoordelijkheid en zelfstandig werken, het zich weer leren aanpassen aan het levensritme dat eigen is aan het werken in een bedrijf, stiptheid en nauwkeurigheid op het werk, het naleven van uurroosters, zorg dragen voor materiaal en gereedschap dat ter beschikking gesteld wordt, respect voor de collega’s, als op het verwerven van vaardigheden en kennis. Daarom krijgen de stagiairs zowel lessen op het vlak van theorie als praktijk. Ze werken met tweedehands toestellen die ze demonteren en volledig ontleden, en daarna weer helemaal in elkaar zetten en correct laten werken. De toestellen worden dan aan Spullenhulp gegeven die ze wegschenkt of verkoopt in haar tweedehandswinkels waarmee de vzw haar sociale projecten ondersteunt. Deze manier van werken is bovendien milieuvriendelijk omdat de goederen op die manier een tweede leven krijgen. Deze opleiding is een echte springplank voor de professionele toekomst van de stagiairs. Aan het einde van de opleiding of facultatieve stage gaan de kandidaten bovendien actief op zoek naar werk. In 2010 vonden 7 van de 13 stagiairs die beide sessies volgden daarna werk.

Wat me in feite werkelijk verontrust zijn niet de onvolkomenheden van de manier waarop wij functioneren als gevolg van onze evolutie tijdens de voorbije tienduizenden jaren. Neen, wat me zorgen baart is het feit dat ik de indruk krijg dat weinig, al te weinig mensen, zich hierover ongerust maken… Julien Coppens / Algemeen directeur

Verantwoordelijke uitgever : J. Coppens - 101 Amerikaansestraat, 1050 Elsene - Texte français sur demande

journal174.indd 4

5/08/2011 16:51:55


INTERVIEW

VÉRONIQUE BRASSEUR

COÖRDINATRICE VAN HET CENTRUM HORIZON Wat is precies het Centrum Horizon? Het Centrum Horizon is een Atelier voor Opleiding door Tewerkstelling, dit betekent dat het een pedagogische begeleiding van stagiairs ontwikkelt die socialisatie, permanente educatie, het verwerven van vaardigheden en socioprofessionele inschakeling combineert. Het plaatst de stagiair binnen een structuur waar de gerealiseerde productie een pedagogische drager vormt die samen met hen evolueert. Horizon biedt opleidingen in een reële werksituatie, in een intern georganiseerd activiteitenkader met betrekking tot de herstelling van grote huishoudtoestellen. De 12 maanden durende opleiding is gericht op de « kwalificerende verwerving van de noodzakelijke professionele vereisten voor de uitoefening van een baan als elekromechanicus-installateur, monteur, hersteller van grote huishoudtoestellen » of op de voortzetting van een kwalificerende beroepsopleiding. De opleiding wordt noodzakelijk voorafgegaan door een kwalificerende vooropleiding. De personen die in aanmerking komen voor socioprofessionele herinschakeling moet als werkzoekende ingeschreven zijn bij Actiris en ouder zijn dan 18 jaar. Ze kunnen ook als werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB [Vlaams Gewest] of bij de Forem [Waals Gewest], mits een afwijking toegestaan door Actiris.

de beroepspraktijk en de inhoud van de opleiding hen overtuigen van de noodzaak om een lange opleiding van een jaar te volgen. Het contact met de vereisten van het vak en de collectieve dynamiek zijn de dagelijkse instrumenten voor het opbouwen van zelfrespect. Door de diversiteit van de individuele trajecten en de zwakheid van de eerder verworven kennis moeten we ons niveau afstemmen op het profiel van de stagiairs. Ieder AOT past methodes toe voor opleiding door tewerkstelling die afgestemd zijn op het profiel van de doelgroep waardoor de AOT’s zich onderscheiden van andere projecten op het vlak van socioprofessionele herinschakeling. AOT’s werken met « gestructureerde vorming in reële situaties ». De stagiairs verwerven in flexibele omstandigheden professionele vaardigheden op het vlak van kennis, bekwaamheden en verantwoordelijkheden. Ze moeten geleidelijk aan meer zelfstandig kunnen werken en zin voor initiatief en een zekere snelheid van uitvoering ontwikkelen. Hoe werkt het centrum?

Wat is het doel van deze opleiding?

Het Centrum is ontstaan vanuit de vzw Spullenhulp. Het werkt dankzij de steun van Spullenhulp en van overheidspartners als Actiris, Bruxelles Formation, Cocof, en het Europees Sociaal Fonds, die zowel strategische als financiële ondersteuning bieden.

De AOT heeft als enige taak het socialiseren van de doelgroep. De doelstellingen op het vlak van socialisatie worden tijdens de hele duur van de opleiding op transversale wijze ontwikkeld. Om het proces van ontwikkeling tijdens de opleiding op gang te laten komen is zelfvertrouwen erg belangrijk. De stagiairs kunnen op hun eigen tempo en op een individuele manier de basiskennis en vaardigheden verwerven van een professionele praktijk.

Het centrum is erkend als organisme voor socioprofessionele herinschakeling voor 14 stagiairs. Het richt zich in de eerste plaats tot personen die niet in het bezit zijn van een diploma lager secundair onderwijs. Partnerbedrijven zoals de MIVB, Sabemaf en Smeg bieden hen 152 uur stage en/of tewerkstelling. Ook het Atheneum Fernand Blum verleent zijn medewerking als partner door het aanbieden van lessen Nederlands.

Als AOT ontwikkelt het Centrum Horizon een gedifferentieerde pedagogische aanpak die de de cursisten centraal plaatst. Deze aanpak past zich aan de kandidaten aan en steunt op permanent onderricht, zowel op het vlak van theorie als praktijk. Het is de bedoeling om de stagiair zich zo ver mogelijk te laten ontwikkelen vanuit zijn specifieke profiel. De doelstellingen van de opleiding zijn dus voor iedereen gelijk, maar iedere kandidaat kan zich ontwikkelen op een ander ritme en verschillende competentieniveaus behalen.

Een nieuwe vormingssessie is voorzien in de maand oktober en hiervoor heeft een toegangsexamen plaats begin september. Diegene die wensen deel te nemen mogen contact opnemen met Véronique Brasseur op het nummer 0496/275.111 of door een mail te sturen naar horizon@spullenhulp.be.

Er wordt van de stagiairs gevraagd dat ze de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen begrijpen, dat ze geen belangrijke contra-indicaties vormen voor de veiligheidsnormen, en dat ze gemotiveerd zijn om de opleiding te volgen met het oog op de ontwikkeling van hun professioneel project. Voor deze doelgroep kan enkel de permanente link tussen

journal174.indd 1

5/08/2011 16:52:02


Anouar Hoe ben je bij het Centrum Horizon terechtgekomen? Ik was werkzoekende en omdat ik al over basiskennis elektromechanica beschikte, stelde Actiris me voor om de opleiding in het Centrum Horizon te volgen. Na deze opleiding liep ik eerst 14 dagen stage bij Spullenhulp en daarna een maand bij het bedrijf Smeg. Dit bedrijf heeft later opnieuw contact opgenomen met mij om me een openstaande baan aan te bieden als « technicus elektromechanica». Ik heb mijn stage afgerond in mei 2011 en ik werd nu in augustus aangeworven door Smeg. Hoe verliep je opleiding? De toelatingsproef was vrij simpel, maar de leerstof werd geleidelijk aan meer complex. Maar doordat elke « theoretische» module opgevolgd werd door een

«praktische» module kon ik het vak op een meer directe manier aanleren. Het opnieuw vertrouwd geraken met het ritme van het beroepsleven en van het werken in een bedrijf na een lange periode van inactiviteit was vrij moeilijk, maar dankzij de steun van mijn vrouw ben ik hier toch in geslaagd. Zou je deze opleiding aanraden? Ja, aan wie houdt van elektromechanica. Het is immers niet louter een « manueel » vak. Je moet in de eerste plaats inzicht hebben in de werking van de toestellen waaraan je werkt, en in welke herstellingen je moet uitvoeren, alvorens je «de handen uit de mouwen steekt». Als het nodig was, zou ik deze opleiding zonder aarzelen overdoen.

Ludovic Hoe ben jij terechtgekomen in het Centrum Horizon? Ik woonde in het Onthaalhuis van Spullenhulp en kreeg daar te horen dat het mogelijk was om een opleiding elektromechanica te volgen in het Centrum Horizon. Een kans die ik met beide handen heb gegrepen. Aan het einde van de opleiding liep ik stage bij de MIVB die me in juni een contract van onbepaalde duur aanbood als « onderhoudsagent rollend materieel». Sindsdien heb ik ook het Onthaalhuis verlaten en ben ik mijn intrek genomen in mijn eigen woning. Hoe is je opleiding verlopen? Na de toelatingsproef ga je meteen aan de slag. De theorie vormde voor mij geen probleem, maar voor het praktijkgedeelte had ik wat meer tijd nodig. Het duurt

even voor je je weg vind in een atelier en voor je de zuiver theoretisch verworven kennis in de praktijk kunt toepassen. Zou je deze opleiding aanraden? Ja, want na de opleiding krijg je een certificaat dat even veel waard is als een diploma behaald na een lange opleiding. Dankzij deze opleiding beschik ik over alle vaardigheden om aan de slag te gaan an elektromechanicus. Maar je mag de opleiding niet onderschatten: het vraagt heel wat persoonlijke motivatie om op tijd in de les te zijn. De docenten leren ons de basisvaardigheden en steunen ons doorheen de verschillende stappen en fasen, maar de wil van de stagiair om te slagen is van essentieel belang.

Heropening van Magasin de la Chasse

Salon « Volontairement Vôtre »

De Magasin de la Chasse, aan de Waversesteenweg in Etterbeek, heropent zijn deuren begin september. Deze ruimte van 60m² zal volledig gewijd zijn aan kleding en accessoires voor dames.

Op 23 en 24 september neemt Spullenhulp deel aan het Salon « Volontairement Vôtre » in Namen. Op deze beurs krijgen verenigingen uit Namen de gelegenheid om zichzelf in het daglicht te stellen, om nieuwe engagementen aan te gaan en om hun projecten aan het grote publiek voor te stellen. Het biedt hen ook de kans om toekomstige vrijwilligers te informeren, om andere verenigingen te ontmoeten en om onderlinge ervaringen uit te wisselen.

journal174.indd 2

5/08/2011 16:52:04


C

Vanaf 3 september komt onder het bekende uithangbord aan de Amerikastraat naast het bestaande fietsatelier ook een nieuwe winkel die volledig toegespitst is op de fiets, onder de naam « Bike Paradise ». Onder leiding van een echte fietsprofessional biedt het team van fietsherstellers u « maximale » kwaliteit tegen een « mini» prijs. Dit nieuw avontuur bevestigt nogmaals onze wil om een product aan te bieden dat voldoet aan sterk in onze omgeving verankerde ethische, ecologische en economische criteria.

N°174

INHULDIGING VAN EEN FIETSATELIER

>E

U wenst mee te werken aan dit nieuwe project? Dan hebt u de keuze uit vier opties: 1. Geef uzelf een volledig gecontroleerde en herstelde fiets cadeau 2. Schenk uw fiets een verdiend onderhoud 3. Vraag een offerte aan voor specifieke herstellingen 4. Schenk ons uw ongebruikte fietsen PRAKTISCHE INFORMATIE:

Waar? Amerikastraat 101, 1050, Elsene [koer voor de winkel] Wanneer? Vanaf 3 september. Van dinsdag tot zaterdag, van 12 u tot 17.30 u.

SECOND HAND SECOND LIFE : DE DATUM VOOR HET DEFILÉ VAN SPULLENHULP IS GEKEND ! De VZW « Spullenhulp » heeft zopas de datum vastgelegd voor de negende editie van hun jaarlijkse fashion show. Het defilé zal plaats hebben op vrijdag 18 november 2011 in Tour en Taxis te Brussel. Kleine opfrissing : designers en stylisten, bekend en herkend, evenals jonge veelbelovende talenten ontwerpen unieke stukken met kleding, meubelen en accessoires die ze bij Spullenhulp gevonden hebben. Deze unieke creaties worden die avond tentoongesteld,

tijdens een prachtig defilé en daarna worden ze geveild ten gunste van de sociale projecten van Spullenhulp. Op het ogenblik dat we deze lijnen neerschrijven hebben beroemde ontwerpers als Édouard Vermeulen, Pol Quadens, of Isabelle Lenfant hun deelname bevestigd aan de zijde van jonge talenten wiens naam op ieders lippen brandt zoals Les Filles à Papa of Emmanuel Gardin.

Wat ? Second Hand Second Life, Fashion & Design Modedefilé en tentoonstelling gevolgd door een veiling Bar, traiteur en animaties.

Waar ? Tour en Taxis Havenlaan 86c 1000 BRUSSEL

Wanneer ? Op 18 november 2011 vanaf 19u

Prijs ? VIP plaatsen 55 € Plaatsen 30 €

De verkoop van de plaatsen begint eind september, ga naar onze site www.spullenhulp.be om op de hoogte te blijven.

SPULLENHULP HEEFT U NODIG : Deponeer uw kleding in één van onze 850 kledingcontainers in alle uithoeken van het land. Doe een gift online. Neem contact op met 02/541.13.86 voor een gratis ophaling. Ontdek onze 18 winkels.

www.spullenhulp.be

@

Dit magazine wordt op gerecycleerd papier gedrukt. Uit zorg voor het milieu, kan u kiezen voor een elektronische verzending, met een bericht naar :

info@spullenhulp.be journal174.indd 3

Verantw

5/08/2011 16:52:06

Spullenhulp Nieuws 174  

Spullenhulp Nieuws 174

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you