Page 1

Pro region Kutná Hora

Kolín

Čáslav

Zruč nad Sázavou

Uhlířské Janovice

Zbraslavice

PROSINEC 2014

Osobnost: Marie Brožová

ZDARMA do schránek a stojanů

inzerce firem a živnostníků

společnost

kultura

historie

Dobrá zpráva

Vánoce, Vánoce přicházejí...

…zpívejme přátelé! Kdo by neznal tenhle populární vánoční hit, který z vysílání rozhlasu či televize zní již více jak padesát let. Málokdo však ví, jak tato písnička vznikla a  dokonce, že má své „rodiště“ v našem regionu, v  Kutné Hoře. Zajímavé podrobnosti mi vyprávěl populární kutnohorský kapelník pan Mirek Jiřišta: „Ta historie je opravdu zajímavá a váže se k rodině bývalého známého kutnohorského zlatníka pana Viléma Reischela. Bratrancem jeho syna Slávka, mého kamaráda, jemuž se přezdívalo Dudla (hrál za  tehdejší místní fotbalový klub RESPO jako brankář), byl Zdeněk Borovec, náš přední textař populárních písní. A  protože zajížděl do Kutné Hory téměř pravidelně, tak ho bratranec Slávek při jedné z vánočních návštěv popíchnul, jestli by nechtěl napsat text k  nějaké vánoční písničce. A měla by obsahovat všechny vánoční zvyky v jejich rodině. V  ní opravdu teta (chápejme tak i  ostatní jmenované jako příbuzné pana Borovce) pekla pravidelně vánočku, o  které se zpívá ‚Nereptáme, aspoň máme něco pro kočku, byla však vždycky snědena do  posledního drobku. Strýc, pan Vilém Reischel (hrál první housle v  Kutnohorské filharmonii) opravdu vždy popadl Pokračování na str. 3

Téma

Moudro na listopad

Veselý info

Seriál

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi! (Mt 7,12) Taková velká rodina s. 6

Jak se žije v obci Vrdy s. 8

Anekdoty s. 29

Ježíš Kristus


INZERCE

2

Specializovaná prodejna

Makrolon Přítoky Nabízíme prodej a montáž komůrkových, trapézových a plných desek z polykarbonátu. řezání na míru - nacenění zdarma výhodné ceny - montáže

Přítoky 18 – u Kutné Hory, tel.: 777 Po–Pá: 8:00–12:00, 13:00–17:00

946 674

www.AbecedaStavebnin.cz Barborská 38, Kutná Hora(naproti antikvariátu),

tel.: 327 515 140

mitremineral@seznam.cz otevřeno DENNĚ včetně SO a NE: 9.00–17.00

Vánoce s českým šperkem SLEVA 20 %

VLTAVÍN ČESKÝ Ý GR ANÁT Á

na veškerý sortiment

při předložení tohoto kupónu (platí pro jakýkoliv nákup do 31. 12. 2014)

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ U SUDKŮ

PRODEJ POTRAVIN – OVOCE, ZELENINA, NOVINY, ČASOPISY A DROGISTICKÉ ZBOŽÍ

PLACKUJEME PRO VÁS TEL.: 607 892 740, Dolní 282, Kutná Hora

VÝROBA REKLAMNÍCH PLACEK JIŽ OD 1 KS www.lepor.cz


úvodem

3

Dobrá zpráva housle a hrál pod stromečkem koledy. A celá rodina byla srozuměna s tím, že se bude kolektivně zpívat. A znáte někoho, kdo každoročně neproklíná štědrovečerního kapra, že má kosti? A tak si Zdeněk Borovec nechal nalít skleničku dobrého vína, usedl ke stolu a  za  chvilku byla slova písničky Vánoce, Vánoce přicházejí na  světě. Zkrátka, s troškou básnické (tedy textařské) licence vznikl text nádherné písně, která za léta už zcela zlidověla. Zavolal ihned do  Prahy hudebnímu skladateli Jaromíru Vomáčkovi, bývalému manželovi tehdy velice populární zpěvačky Yvetty Simonové, a do telefonu mu text přečetl. Vomáčkovi se text zalíbil a  téměř obratem k  němu v Praze dodal hudbu. Jak je vidět, když se sejdou dva ‚machři‘, je hit na světě. Vánoční šlágr vzápětí nastoupil svoji cestu do  rozhlasových pořadů, na  gramofonové desky, do  televizního vysílání, ale i  do  repertoáru tehdejšího našeho kutnohorského tanečního orchestru. Ani další osudy rodiny, kde vznikla tato písnička, nepostrádají zajímavé detaily. Písnička, o  níž je řeč, byla také součástí předvánočního pořadu 31. 12. 2013, kde ji na  jevišti zpíval dětský pěvecký sbor z  Masarykovy školy, a já jsem tam v krátkosti historii vzniku písničky vyprávěl. Několik měsíců na  to jsem měl telefon. Ženský hlas se nadšeně vyjádřil k celému

Obsah

Dokončení ze str. 1 pořadu, ale hlavně k uvedení písničky i mému vyprávění o jejím vzniku. Ta paní mi do  telefonu řekla, že má osobní kontakt na rodinu Reischelových do zahraničí a že by jim videozáznam ráda předala, protože je to krásná rodinná vzpomínka. Několik let po  vzniku písně totiž syn Slávka Reischela emigroval do  Švýcarska, kde žije se svou rodinou dodnes a kde byl velmi úspěšný podnikatel. Následovalo osobní setkání v  Kutné Hoře s  velmi příjemnou a  kultivovanou dámou, která si opět celou historku nechala vyprávět, já jí předal DVD s pořadem. Předali jsme si

kontakty s tím, že pokud to jen trochu půjde, moje návštěvnice se pokusí zprostředkovat setkání s  panem Reischelem v  Kutné Hoře. A  tak by se po  dlouhém čase jeden z  členů rodiny, o  které se zpívá každý rok v mnoha českých rodinách, se mnou setkal.“ Poděkoval jsem Mirkovi Jiřištovi za  jeho vyprávění a  budu se těšit, až „kutnohorské“ Vánoce, Vánoce nám všem připomenou nastávající sváteční atmosféru. Miroslav Štrobl

PF2015

dobrá ZPRÁVA .................................... 1 OSOBNOST REGIONU Marie Brožová ........................................ 4 Téma Taková velká rodina ................................. 6 seriál Jak se žije v obci Vrdy ............................ 8 z regionu .......................................... 10 z obcí Život mezi knížkami.............................. 12 Kultura Milý Ježíšku ......................................... 14 KULTURA A SPOLEČNOST.................... 15 divadlo Proměny divadla ......................................20 Z obcí Obce sobě............................................ 21 Vaříme Fazolová polévka.................................. 22 finance Dopis od pojišťovny ............................. 23 Zdraví Znečištění organismu – plíce ............... 24 názor Prd - skrytá hrozba civilizace................ 25

tel.: +420 607 779 452 ICQ: 108-761-581

Zdroj fotografií z akcí i pro Dobrý info

tel.: +420 607 779 452 ICQ: 108-761-581

www.svoboda.info

www.svoboda.info

zamyšlení Depeše z veteše IV................................ 27 z dílny žáků Příběh za tři minuty............................... 28 Sport Medaile pro čáslavské judisty............... 28 veselý info........................................ 29 Řádková inzerce.............................. 30 soutěž................................................ 30


OSOBNOST V REGIONU / MARIE BROŽOVÁ

4

Královna víl, elfů a pastelek

Křehká, éterická bytost s velkýma modrýma očima a krásnými dlouhými vlasy, která obyčejnými pastelkami maluje velké, nádherně sytě barevné, půvabné, něžné a fantaskní obrazy připomínající surrealismus. Za květinami, stromy, keři, trávou a kameny se skrývají skřítkové, elfové, víly a další nehmotné bytosti, jež stráží rovnováhu v přírodě, a tím i v našem světě, který je na přírodě závislý - ačkoliv my si to neradi nepřipouštíme. To je výtvarnice Marie Brožová.

Kde hledat prameny vašeho výtvarného talentu? „Vyrůstala jsem v absolutní svobodě jako jediné dítě mezi čtyřmi dospělými lidmi, kteří se mi věnovali s velkou trpělivostí a  pomáhali mi realizovat všechny moje sny. Nemusela jsem chodit do  školky, a  tak pro mě bylo předškolní dětství s  dědečkem a  babičkou jedno velké dobrodružství. Spoustu času jsme trávili na  chatě v  Posázaví, stromy, květiny, kameny, to všechno pro mě byli kamarádi. Každý návrat do  města jsem oplakala. V  naší rodině kreslili všichni, velmi rádi a velmi dobře. Kreslení bylo pro mě odmalička stejně přirozené jako dýchání. Můj tatínek a  dědeček byli architekti, můj starší bratr je velmi úspěšný architekt ve  Spojených stá-

tech. Maminka vystudovala výtvarnou školu a věnovala se polygrafii. Dokázala mi vytvořit pohádkové dětství a dodnes mi pomáhá v našem nakladatelství s korekturami mých knih.“ Vzpomenete si, kdy jste vzala poprvé do ruky pastelku? „Moje první vzpomínky už jsou s pastelkou v ruce. Nosila jsem si kyblíček pastelek s sebou všude, i na pískoviště. Pamatuju si, jak jsem toužila mít nekonečně dlouhý papír, na  který bych stihla nakreslit celý svět, který se míhal za oknem vlaku. Pastelky jsem si nosila i  do  postele. Pomáhaly mi dávat konkrétní podobu mým snům, a já jsem snila od rána do večera.“ Co vás na  pastelkách tak fascinuje, že jste si je vybrala jako prostředek svého uměleckého vyjádření? „Je to technika ušitá na míru mé fantazie, která je plná drobných detailů (ty štětcem nikdy nenamalujete), a zároveň se s nimi dá pojmout i velká barevná plocha. Navíc si pastelky můžu vzít s sebou třeba i do knihkupectví nebo do  ZOO. Díky tomu si můžu místa pro svá kreslení na  veřejnosti vybírat bez omezení. Na výtvarné škole jsem měla možnost vyzkoušet si všechny tzv. mistrovské techniky, ale žádná z  nich mi tolik nesloužila.“ Můžete nám prozradit, co obnáší vaše vlastní pastelková technika, kterou jste si vytvořila ve 13 letech? „Na počátku byla náhoda jako vystřižená z alchymistické laboratoře. Úplně nechtěně jsem si do čtvrtky papíru udělala rýhu, která při kreslení zůstala bílá. Napadlo mě, že bych si papír mohla předem připravit, vytvořit do něj strukturu, která se při kreslení zobrazí. Můžu tupým hrotem předem do bílého papíru naťukat třeba hvězdy na nebi nebo vyrýt strukturu vlasů. Při použití této techniky v mnoha vrstvách výsledný obraz vůbec nevypadá jako nakreslený pastelkami.“ Hovoříte o  zklamání ze současného stavu výtvarného umění. Můžete nám to blíže vysvětlit? Co Vám vadí? „Výtvarné umění se vzdálilo chápání normálního člověka. Většina lidí vám řekne, že umění nerozumí, galeriím se z  dálky vyhýbá a  má pocit, že si z  ní umělci dělají srandu. Moderní umění je pro mě něco jako ‚císařovy nové šaty‘. Vždycky se najde dost lokajů, kteří budou císařovi říkat, jak úžasnou má róbu. Já už asi navždycky zůstanu tím obávaným dítětem, které bude vykřikovat, že je císař nahý. Když se studenti dnes zeptají znalců, co vlastně určuje hodnotu umělec-

kého díla, na kterém jsou tři svislé čáry, dostane se jim odpovědi, že je to móda. Věřím, že existují i trvalejší hodnoty, než je móda. Krása, harmonie a  řemeslná dovednost přece nepřestanou existovat jen proto, že se jim pár na  slovo vzatých odborníků vysmívá.“ Vaše obrazy jsou plné fantazie. S jakými tématy jste začínala, jaká jste dosud reflektovala? „O  námětech na  svoje obrazy jsem nikdy nemusela přemýšlet. Přicházejí za mnou jako hotový celek, většinou ve snu, kde je má duše zbavena všech omezení a může se toulat mezi světy. Ve svých obrazech stavím mosty mezi světem snů a světem skutečnosti, která by mohla být daleko krásnější a zajímavější, kdyby takových mostů bylo víc. Nechávám se také inspirovat svými zážitky z přírody, kreslím všechno to, co se nedá vyfotit, všechno to, co člověk jenom v posvátném úžasu tuší. Kreslím, co jsem chtěla nakreslit už v dětství, ale ruka na to nestačila.“ Jak dlouho trvá vytvoření jednoho velkoformátového obrazu A0? Kolik jste jich dosud vytvořila? „Na formátu A0 (cca 120 x 85 cm) je 100 až 150 hodin práce. Používám české pastelky, které jsou - na  rozdíl od  těch čínských - měkké a  stálobarevné. Jejich spotřeba je velká, kolem sta kusů na jeden obraz. Za deset let veřejných kreslení jsem nakreslila sto čtyřicet obrazů. Lidé se podivují nad mou trpělivostí, ale já jim vždycky říkám, že trpělivost nesmí být odvozena od  slova trpět. Musí to člověka opravdu hodně bavit, a  mě přivádět sny na svět baví ze všeho nejvíc.“ Jaké poselství vkládáte do svých obrazů? „Při kreslení na  veřejnosti vidím, že každému člověku přinesou úplně ji-

Kniha života

nou medicínu. Zdá se, že v sobě mají nějaké univerzální poselství, ze kterého si každý vybere to, co je určené jenom jemu. Někdo zůstane u barev, které mu vnesou radost do  života, někdo pronikne k  obsahu, který je mnohovrstevný. Já si nekladu vyšší cíl, než aby byl svět díky mé práci aspoň o trochu krásnější a aby mé obrazy lidem připomněly, že v  přírodě a přirozenosti je lék na všechny naše bolesti a starosti.“

Podzimní rovnodennost

Váš projekt Obhajoba pastelky slaví 10 let. Podařilo se vám za tu dobu splnit předsevzetí, která jste měla na začátku? „Podařilo se uskutečnit neuvěřitelné množství práce. Doufám, že se mi povedlo mnoha dětem pomoci objevit, že je tvůrčí činnost daleko větší dobrodružství než pasivní zábava, při které ani nemají důvod zapojit svou fantazii. Spoustu učitelů se podařilo nadchnout pro techniku pastelek, a  stále více dospělých objevuje dětskou radost z tvorby. Už šestým rokem mám svou vlastní galerii jen pár kroků od  pražského Orloje a  jsem moc ráda, že můžu turistům vysvětlit, že matrjošky nejsou náš národní suvenýr, a  že toho můžeme světu nabídnout daleko víc. Má práce v zahraničí dostala mnohá ocenění. Na  uznání českých znalců umění, kteří i na smrtelné posteli budou mít jasno v tom, že jsou pastelky nevýtvarná technika, opravdu nečekám. Jsem hrdá na to, že ke své práci nepotřebuji žádné granty z kapes daňových poplatníků. Celý projekt žije opravdu jen z  toho, že se má tvorba lidem líbí natolik, aby si aspoň nějakou maličkost chtěli odnést domů.“ Jaký je váš vztah ke Kutné Hoře? Co se Vám na stříbrném městě líbí?


5

OSOBNOST V REGIONU

Marie Brožová

Na křtu knihy Zakleté víly v paláci knih NeoLuxor

„Učarovalo mi na první pohled, když se zde konal v roce 1996 svátek keltské hudby Beltine. V té době jsem se seznámila se svým manželem a v roce 2000 jsme ve  Vlašském dvoře měli svatbu. Se svým kreslením jsem navštívila Kutnou Horu sedmkrát a  tři roky jsme tu dokonce žili. Na Kutné Hoře mám ráda právě to, co místní podnikatelé těžce nesou. Líbí se mi, jak odolává změnám, jak neochotně se mění v lunapark pro turisty. Město vnímám jako vstupní bránu do  dolních i horních světů, a jakmile mám možnost, toulám se v  tajemných zákoutích kolem říčky Bylanky a Vrchlice a pořád nacházím inspiraci.“

Černý panter noci

Co pro vás znamenají Vánoce? Jak u vás vypadají? Dodržujete staré tradice? „Vánoce jsou pro mě časem zastavení, zklidnění po  hektickém tempu roku. Pokaždé se v sobě snažím oživit svoje dětské já, vykřesat jiskřičku vnímání zázraků a tajemna, které se kdysi zdály být na dosah ruky. Vánoce slavíme sami na  chatě, u  kamen, obklopeni kočkami, cukrovím a  bramborovým salátem, konečně v tichu se všemi knihami, které jsme neměli čas si přečíst,

se všemi sny, které můžeme dosnít až do konce, aniž by nás budil budík.“ Jak vnímáte postavení ženy v dnešní společnosti? Vy jste zosobněním ženství, zachováváte si ho, spousta žen však chce dělat kariéru a své ženství tak ztrácí… Hovoří se i  o  tom, že nové tisíciletí a století bude stoletím a tisíciletím ženy. Co si o tom myslíte? Kam směřuje naše civilizace? „Tématu svízelného uplatnění ženské tvořivosti jsem zasvětlila svou nejnovější knihu ‚Zakleté víly, cesty žen za osvobozením tvůrčí podstaty‘. Žena je jistě víc než jen Adamovo žebro, má svoje vlastní sny, ale nemusí při jejich realizaci nutně popřít svoje ženství. Jsou ženy domácí a  ženy divoké. Cest je nekonečné množství, každý má právo na svou vlastní. Žijeme v doposud největší době svobody, která kdy v historii byla. Ale svoboda dá práci a po 25 letech je krásně vidět, že mnozí z nás netouží ani tak po svobodě, jako spíš po  hodném pánovi. Uskutečnit svůj potenciál stojí velké úsilí bez ohledu na  to, jestli jsme se narodili jako muž nebo žena. Jestli má naše civilizace vůbec nějakou budoucnost, bude záležet na tom, jestli si dokážeme znovu začít vážit přírody a  jejích zdrojů, na  kterých jsme závislí, nebo jestli se necháme ukolébat veřejným míněním a necháme za  sebe rozhodovat své politiky. Často jde o velice konkrétní rozhodnutí, třeba jestli je pro budoucnost důležitější vysokorychlostní trať nebo zdroje pitné vody. Velký problém vidím v tom, že jsme unavení, nemáme sílu vyhledat si všechny dostupné informace a neumíme uplatňovat svoje práva. Vzdáváme se bez boje. Sama za  sebe vím, že vzdorovat systému není vůbec jednoduché. Pokud se nám něco nelíbí a chceme to změnit, nikdo jiný to za nás neudělá.“ Dana Čermáková Fotografie Dagmar Pilcová a Dušan Lapáček

Narodila se 11. května 1975 v Praze, v  čase rozkvetlých kaštanů, ve  znamení Býka a  v  hodině novu. Své radostné a dobrodružné dětství prožila částečně na  starém Žižkově a částečně v divoké krajině Posázaví. Díky svým nejbližším se naučila nacházet krásu na  každém kroku, v  oprýskaných zdech města i  v  nekonečné rozmanitosti přírody, a na každém kroku ji provázely pastelky, kterými se snažila krásu světa zachytit, brala si je s sebou do vlaku i na hřiště a kreslila dříve, než začala mluvit. Tehdy také objevila vchod do  krajiny fantazie, kam si smí dodnes chodit pro nápady. Od  třinácti let si vyvinula svou vlastní pastelkovou techniku šitou na  míru její fantazie, která jí dodnes slouží jako nejlepší výrazový prostředek. Po maturitě na gymnáziu začala studovat knižní grafiku na  výtvarné škole Václava Hollara, kterou ale opustila, protože nenašla, co hledala. Od roku 1998 začala mít první samostatné výstavy. V té době se na své obrazy začala podepisovat zkratkou svého jména MAB podle mytologické královny elfů, která měla za úkol posílat lidem sny. V  roce 1998 se Marie s  manželem, hudebním pedagogem Martinem Brožem, který později převzal funkci jejího manažera, odstěhovala do malé chaloupky v Posázaví, obklopené hlubokými lesy. Bylo to místo, kde Marie prožila nejkrásnější chvíle svého dětství, a  při tomto návratu dokázala znovu objevit původní zdroj radosti z tvorby a zapomenout na zklamání ze současného stavu výtvarného umění. V souladu

s přírodou, se smečkou koček a bez vymožeností moderní doby zde prožili šest poustevnických let, během kterých měli dost času a klidu zjistit, co chtějí od osudu a co osud vyžaduje od nich. V té době vznikly první obrazy, které Marie vystavuje dodnes. V  roce 2004 Marie zahájila projekt Obhajoba pastelky jako výtvarného média a  prostřednictvím veřejných kreslení velkoformátových obrazů v Česku i zahraničí dokázala, že pastelky nejsou jen hračka pro děti, naopak, v ničem si nezadají s uznávanými výtvarnými technikami. Tento komunikativní projekt si získal srdce mnoha návštěvníků z laické i odborné veřejnosti a pozornost médií. Za svou práci získala několik mezinárodních ocenění, například cenu World Prize of Culture od Světové unie kultury (2010), European Prize od  European Union of Arts (2009) nebo 1. místo na  L‘ art au Soleil na  mezinárodním sympoziu výtvarníků z celé Evropy (2008). Založila s  manželem autorské nakladatelství Obhajoba pastelky s.r.o., aby mohla vydávat krásné a bohatě ilustrované knihy pro dospělé i pro děti podle svých představ. Její manžel Martin Brož se podílí na grafické podobě všech publikací. V  roce 2009 otevřela jako jediná z  českých malířů autorskou Galerii Pastelka v samém centru Prahy, jen pár kroků od Staroměstského orloje. Kromě veřejných kreslení tráví většinu času v ateliéru (ve který proměnila svou chaloupku v Posázaví), kde pracuje na  knihách, které ilustruje a většinou i sama píše.

Do 31. 12. 2014 můžete obrazy Marie Brožové vidět v knihkupectví s galerií Kosmas v Kutné Hoře.

Z veřejného kreslení obrazu „Vrchlice“ u chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře

„Výtvarná technika není podstatná, důležité je, co s ní umělec dokáže vytvořit.“ „Jedině umění, které je srozumitelné, může k lidem promluvit.“


TÉMA

Taková velká rodina…

Jedno z lidových přísloví praví, že „proti věku není léku“. Každého z nás totiž čeká etapa věku důchodového. Můžeme ji prožívat různě - zcela osamoceni, v kruhu své rodiny, případně v prostředí, které atmosféru rodinného zázemí přiblíží zcela specifickým způsobem a navíc nám poskytne nové impulzy při vstupu do věkové kategorie seniorů. Za přiblížením této třetí varianty jsme zajeli do Zruče nad Sázavou do Domova pro seniory Centrin CZ, s.r.o. Naším partnerem byla mladá, elegantní a energická dáma Mgr. et Bc. Helena Franclová, Dis., jednatelka této pozoruhodné rodinné firmy. Kdy vlastně vznikla vaše myšlenka zřízení domova pro seniory Centrin CZ s.r.o. ve Zruči nad Sázavou? „To se musím vrátit o několik let nazpátek. Moji rodiče podnikali na počátku tohoto století v  oblasti výroby a montáže dveří z Anglie a Německa. V  Kostelci nad Černými lesy také vlastnili objekt, který přebudovali na  ubytovnu, a  hledali další objekt s  možností stejného podnikatelského využití. Tehdy bývalá Správa spojů opouštěla takový objekt ve  Zruči a  naskytla se možnost jej odkoupit. Náš původní záměr vybudovat zde klasickou ubytovnu se změnil v okamžiku, kdy jsme se jako rodina setkali s potřebou pomoci mojí babičce z  otcovy strany, jejíž zdravotní stav vyžadoval trvalou a  kvalifikovanou

péči. Naše poznatky z jejího pobytu v  klasickém domově důchodců byly značně znepokojující. Já jsem v té době studovala fyzioterapii a mou reakcí na ony znepokojující poznatky bylo rozhodnutí poskytovat babičce péči přímo v  rodinném prostředí. To byl první impulz k rodinné radě’, jejímž závěrem bylo rozhodnutí zaměřit další podnikatelské aktivity na  sféru kvalifikované péče o  seniory v  prostředí, které by mělo spíše rodinnou atmosféru. Od záměru k realizaci však bylo ještě poměrně daleko. Museli jsme získat množství odborných informací. Teprve poté jsme zakoupili na úvěr dnešní budovu Centrinu a  získali jsme jako první soukromá společnost v  republice registraci na  poskytování sociálních služeb od  Krajského úřadu Středočeského kraje. To bylo 20. července 2007. Firma Centrin CZ, s.r.o. ovšem vznikla už předtím, 9. února 2007. Od  onoho 20. července jsme začali poskytovat prvním klientům zručského domova naše sociální služby.“ Vaši klienti nepocházejí zřejmě pouze ze Zruče, ale z  mnohem širšího okolí… „Jakožto společnost s  ručením omezeným nejsme ani krajské, ani městské zařízení, takže můžeme naše sociální služby nabízet v  rozsahu celé republiky. Vedle toho se na  nás obracejí i  zájemci o  pobyt v  našem domově ze zahraničí, což jsou nezřídka emigranti, kteří stále mají české občanství a  chtějí seniorská léta prožít ve své rodné zemi. Máme díky tomu klienty z Německa, Švýcarska či USA.“

Jednatelka společnosti Mgr.et Bc.Helena Franclová, DiS

Vrátím se ještě k pojmu „rodinná firma“. Jak vlastně máte rozdělené úkoly či povinnosti? „To rozdělení, jak vy říkáte, je téměř ideální. Já jakožto jednatelka mám na  starosti obecně provozní otázky, maminka jakožto ředitelka se stará o  velmi důležitou oblast ekonomiky a otec je důležitým technickým článkem našeho rodinného řetězu. Zatím tento triumvirát funguje k  naší spokojenosti a ráda bych věřila, že hlavně ke spokojenosti našich klientů.“ Pobyt klientů ve vašem domově s sebou nese jistě i  určité ekonomické otázky. „Samozřejmě, v  prvé řadě musíme postupovat podle platné ekonomické legislativy a musíme plnit všechny podmínky, platné pro státní zařízení tohoto typu. A  stejně tak jako státní zařízení, i  my žádáme Ministerstvo práce a  sociálních věcí ČR o  státní dotace. Ty však nejsou nárokové, takže ekonomické otázky zajištění kvalitního chodu všech našich tří domovů jsou leckdy značně zapeklité. Pro nás je hlavní zajistit kvalitní služby klientům. Dovolím si konstatovat, že o  peníze jde v  tomto případě až na druhém místě.“ Práce v  takto specializovaném zařízení s  klienty vyšší věkové kategorie, jejichž zdravotní stav je nezřídka značně specifický, vyžaduje určitě proškolený a  kvalifikovaný personál… „Víte, je to spíše poslání než povolání. Každý, kdo zde pracuje, k  němu musí mít vnitřní vztah. Práce s lidmi, a  zvláště pak v  kategorii seniorů, je velmi náročná. Dát dohromady kvalitní tým pracovníků není záležitost jednoduchá. Snažíme se tedy všem našim zaměstnancům vytvářet zázemí pro průběžné odborné doškolování a vzdělávání. Forem zvyšování odborné kvalifikace dnes existuje celá řada.“ Pojďme se podívat na denní život vašich klientů. Jaké aktivity, samozřejmě přiměřené věku či schopnostem, jim nabízíte?

6

„Výčet by byl značně obsáhlý. K dispozici mají aktivizační terapii, která nabízí různé formy využití volného času. Mohou se účastnit různých výletů, setkat se se zajímavými osobnostmi, například nedávno s  populárním hercem Jiřím Krampolem nebo baletním mistrem Vlastimilem Harapesem. V  nabídce jsou např. keramické dílny, klub vaření, pánský klub, animoterapie, tedy kontakt se speciálně připravenými domácími mazlíčky… To všechno je součástí našeho záměru vytvářet domácí rodinnou atmosféru. Paleta každodenních situací, s nimiž se setkáváme, je velmi pestrá, někdy velmi náročná, akce někdy také značně kuriózní. Měli jsme tu třeba svatbu páru, který se u nás seznámil a  rozhodl se žít spolu, oslavili jsme také diamantovou svatbu… Pokud k nám přijde klient s omezenými pohybovými schopnostmi, máme připraveno specializované oddělení s 12 lůžky. Připomeňme si skutečnost, že se staráme o klienty, kteří trpí příznaky Alzheimerovy choroby, stařeckou demencí a  podobně. Přístup k  nim vyžaduje opravdu velkou míru empatie, ale i  velkou dávku psychické odolnosti a někdy i značnou fyzickou námahu. Starat se o duševní hygienu našeho kolektivu považuji za  stejně důležité, jako pečovat o každého našeho klienta.“ Mluvíme o rodinném prostředí. Každý klient si přináší z  toho svého domácího určité zvyky a  návyky, a adaptovat se na prostředí nové, byť velice vstřícné, zřejmě není jednoduché? „To je záležitost nejméně půl roku. Ve spolupráci s rodinnými příslušníky hledáme ty nejoptimálnější cesty, jak klientovi nové prostředí přiblížit. Napomáhají k  tomu i  takové drobnosti, jako je možnost vybavit si pokoj vlastním nábytkem, v  němž člověk prožil řadu let, i drobnými osobními doplňky. Dalším prvkem je i  celkem volný režim domova, kde nejsou ni-


inzerce

7

jak stanoveny návštěvní hodiny. Jsme schopni vyjít rodině vstříc i v tom, že pokud chce se svým blízkým strávit u nás více času či několik dní, zajistíme jí ubytování přímo v objektu.“

Mohla byste v závěru našeho rozhovoru definovat cosi jako osobní vizi, tedy jak dál v  činnosti, kterou zcela zjevně děláte s vysokým osobním nasazením? „Současná vize se značně odvíjí od  toho, že jsem se v  letošním roce vdala a chtěla bych se víc věnovat své rodině i svým rodičům. Naprosto reálnou vizí je stále zdokonalovat úroveň péče o naše klienty, vytvářet nové motivační stimuly pro pečovatelský tým. Pokud jde konkrétně o  Centrin tady ve Zruči, dovolím si konstatovat, že je tím, co já nazývám ‚srdeční záležitost‘.“ A teď tedy otázka časově vlastně velmi aktuální: blíží se Vánoce. Jaké budou v Centrinu ? „Já věřím, že krásné, že našim klientům vytvoříme atmosféru pohody, klidu i  vzájemného procítění svátečních dnů ve  společenství se všemi ostatními. Uděláme pro to maximum. Víte, já je budu prožívat vlastně dva-

krát. Samozřejmě v kruhu své rodiny, tedy s manželem a rodiči, a pak také se svojí velkou rodinou našich klientů. Těším se na to.“ Dovolte mi na  závěr popřát vám, všem vašim klientům i  týmu vašich spolupracovníků opravdu krásné sváteční dny a do nového roku, který

E-shop pro on-line tvorbu „originálních fotoradostí‟ z vašich fotografií. Udělají radost všem obdarovaným.

POZOR, POZOR! Od 1.12. do 15.12. pořádáme charitativní sbírku pro pejsky z kutnohorského útulku. Pojďme společně zpříjemnit Vánoce našim čtyřnohým přátelům, kteří nemají to štěstí být se svou rodinnou smečkou. Přispět můžete jakoukoliv finanční částkou. Veškeré peníze poslouží pro nákup granulí, pamlsků a jiných potřebných věcí pro pejsky z útulku. Kasičku naleznete v agentuře Leporu (Lučanská 190), Librashopu (Kollárova 589) a Rodinné centrum Špalíček (Česká ulice č.p. 235) v Kutné Hoře. Jménem všech zatoulaných pejsků Vám děkujeme.

Tip na unikátní vánoční dárek v prodeji certifikovaná kopie kutnohorská iluminace – těžení stříbra v Kutné Hoře, 90. LÉTA 15. STOLETÍ, FRONTISPIS Z KUTNOHORSKÉ CHORÁLNÍ KNIHY. Kontakt e-mail: Pokladna-KH@gask.cz tel.: +420 725 377 433 GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Příspěvková organizace Barborská 51 – 53/Kutná Hora www.gask.cz

se nezadržitelně blíží, hodně zdraví a neutuchající pracovní elán. Děkuji za váš čas i za rozhovor. Miroslav Štrobl Fotografie autor


seriál

Jak se žije v obci… Vrdy

Setkání se starostou obce Vrdy na pomezí Středočeského a Východočeského kraje bylo první mezi novými starosty, kteří vzešli z podzimních komunálních voleb. Antonín Šindelář ovšem není žádný nováček, starostou Vrdů byl po dvě volební období v letech 2002 – 2010, a nyní se do této funkce po čtyřech letech vrátil. S trochou nadsázky by se dalo říci, že je k této práci předurčen – jeho otec pracoval v minulosti rovněž na zdejším obecním úřadě a on sám se v jeho budově, pocházející z roku 1942, narodil.

V našem letošním seriálu jsme se starostů ptali, co se jim podařilo zlepšit v jejich obci za poslední volební období. Vy jste do funkce nastoupil sice začátkem listopadu, v  minulém volebním období jste však byl členem zastupitelstva, takže máte o  dění ve Vrdech přehled, i když jste do něj nemohl zasahovat. Co se tedy za poslední léta podařilo ve vaší obci udělat pro lepší život jejích obyvatel? „Asi největší investiční akcí byla intenzifikace čističky odpadních vod včetně vybudování části kanalizace. Ještě za  mého působení vzešel dodavatel stavby, firma Hochtief, a.s.,

stavba byla zahájena a dokončena v  minulém volebním období. Hodnota díla představuje 36 000 000,- Kč s dotací více než 28 milionů korun. V  roce 2009 jsme zateplili budovu mateřské školy I v hodnotě šesti milionů korun a budovu základní školy v  hodnotě 12 milionů. Byla zřízena kanalizace v  celé místní části obce Horní Bučice. Ulice Na  Štěpnici v  Horních Bučicích byla upravena v  roce 2011 s  povrchem zámkové dlažby s předchozím uložením vodovodu včetně přípojek do  rodinných domů. Upravili jsme řadu chodníků a  místních komunikací s  povrchem zámkové dlažby. V minulosti, tj. v letech 2008 – 2009, jsme připravili a  realizovali koncepci bioodpadového hospodářství prostřednictvím dotačního titulu Státního fondu pro životní prostředí. Nyní máme po  obci rozmístěno 800 popelnic, z nichž bioodpad sváží naše vlastní auto s  velkoobjemovým kontejnerem jednou za  čtrnáct dní. Součástí projektu je také štěpkovač určený na štěpkování, tedy k likvidaci pokácených stromů a dřevin. K použití jsou i  velkoobjemové kontejnery jako nástavba na  uvedené nákladní auto MAN. Občané mohou drť dát buď do  vlastního kompostu, nebo ji odvezeme na  skládku bioodpadu do  Neškaredic. Dotací a  vlastní spoluúčastí obce tak vzniklo dílo v hodnotě šesti milionů korun. Minulé zastupitelstvo zajistilo dotaci na  zateplení dvou objektů Domu s  pečovatelskou službou v  hodnotě cca 4 780 000,- Kč bez DPH, které se v současné době dokončuje. Byly také upraveny parky ve Vrdech a Dolních Bučicích. Po bývalém vedení radnice jste určitě zdědili nějaké projekty… „Ano, například stavbu nové cyklostezky z Dolní Bučice do Koudelova, která naváže na již stávající cyklostezku z  Koudelova do  Filipova, otevřenou v loňském roce. Naše část představuje 2,2 km. Stavba je již zahájena, ale dodavatel ji přerušil z důvodu nutnosti dodatečné úpravy, resp. stabilizace podloží objektu stezky. Termín jejího dokončení je však neúprosný - 30. dubna 2015. Dotáhnout do  konce musíme také rekonstrukci domu č. p. 59 v Dolních Bučicích. Projekt řeší objekt s dispozicí tři bytové jednotky ve  druhém nadzemním podlaží a  dvě jednotky určené k  podnikání v  prvním nadzemním podlaží. Měla by zde najít místo například kavárna s  cukrár-

nou a prodejna. Původně měly mít všechny jednotky vlastní plynové kotle k vytápění, ale v současné době jsme převzali objekt s  tím, že rozvod původně etážového topení je proveden s  rozvodem pro ústřední topení. Projekt společné kotelny byl také předložen až nyní a nejsou nám známé důvody této změny, která není ani projednána jako změna stavby v  průběhu výstavby. Navíc byty jsou zbytečně velké. Původně měly být prý určeny VIP klientele. Kdo si ale koupí luxusní, i  když v  současné době nedokončený, byt vedle silnice č. I/17 se zpomalovacím semaforem pod okny? Viděl bych tam raději několik menších bytů, které by se snáze prodaly nebo pronajaly.“ Jaké úkoly vás čekají do budoucna? „Obec vlastní a provozuje koupaliště ve velmi pěkném prostředí. V letech 2006 byla zřízena pomocí dotací

8

úpravna vody v hodnotě 12 milionů korun. Nyní snad dojde na  II. etapu jeho modernizace, na  kterou minulé obecní zastupitelstvo neslyšelo, a která by přinesla vlastní úpravu bazénu a  vybavení areálu např. minigolfem, dětským koutkem nebo kioskem s  občerstvením, odpovídající dnešní době. Pomocí dotací jsme upravili polovinu chodníků v místní části obce v Horních Bučicích. Já osobně považuji dokončení druhé poloviny jako splacení dluhu občanům této části obce. Jsem přesvědčen, že se ale musíme vrátit na zem a pokračovat v dokončení objektů infrastruktury v  obci. Jsou stále ulice, kde chybí vodovod, kanalizace, a tím pádem jsou i jejich povrchy v  provizorním stavu, například pokryté silničními panely. Rozhodně mezi důležité akce patří i takové „maličkosti“, jako spolehlivá funkce místního rozhlasu. Máte dvě mateřské školy a  jednu základní, knihovnu, poštu. A  také

Vrdy Kotlina rozkládající se pod úpatím Železných hor, kterou klikatě protéká řeka Doubrava, byla již od pravěku plná života. Nejstarší doklady pravěkého osídlení okolí obce pocházejí z mladší doby kamenné, a to především přímé pozůstatky sídlišť kultury keramiky lineární a  vypíchané, kostrové hroby a  žárové pohřebiště z doby bronzové a sídliště z doby železné. První písemná zmínka o obci Vrdy pochází až z roku 1307 v zakládací listině Oldřicha z Lichtenburka. Místní jméno Vrdy souvisí s  vodou či řekou a  znamená místo, kde byla řeka kdysi přehrazena, poněvadž se často rozvodňovala. Povodně trápí obec dodnes. Do  roku 1849 spadaly Vrdy pod vrchnostenskou správu žlebského panství, o  rok později byly přiděleny k čáslavskému hejtmanství. Obce se dotkla jak pruská válka (1866), tak i  světová válka (1914 -1918). K  uctění památky padlým vojínům byl ve  Vrdech 18. 9. 1921 slavnost-

ně odhalen pomník. V období první republiky panoval v obci čilý stavební ruch. V  roce 1923 se začal stavět železobetonový most přes Doubravu, opravena byla radnice, zvonice, kaple a  vydlážděna cesta a  chodník na  návsi. V  poválečných letech byly nevyhnutelné rekonstrukce válkou poškozených budov, např. školy, ale i úpravy veřejných ploch. Až do roku 1960 existovaly na  území dnešního sídelního celku čtyři samostatné obce s  vlastní správou - Vrdy, Dolní a  Horní Bučice a  Zbyslav. V  roce 1969 byl připraven územní plán bytové výstavby sloučených obcí. V  červnu 1972 bylo otevřeno letní kino, v květnu 1976 koupaliště. Zbyslav je jednou z  nejstarších obcí regionu, připomínána je již roku 1131. Nachází se tu pozdně barokní kostel Nejsvětější Trojice. V  Horní Bučici zase kostel Všech svatých a  tzv. Červený mlýn pocházející z roku 1279, který je kulturní a technickou památkou.


9

zdravotní středisko. Jakou péči tam vaši občané mohou nalézt? „Máme dva praktické lékaře pro dospělé, pediatra a jezdí k  nám gynekolog. Máme dvě ordinace pro zubní lékaře, ale obě zejí prázdnotou. Budeme usilovat i za cenu nákladů obce zajistit alespoň službu pro naše seniory. Ne každý má možnost dojezdu do Čáslavi. Pokud čte tento rozhovor někdo, kdo je bez angažmá, rádi ho uvítáme.

V budově zdravotního střediska, která byla postavena v  roce 1986 a kterou jsme zateplili, vyměnili v ní okna a instalovali nové plynové kotle ústředního topení, sídlí také kadeřnictví, manikúra, pedikúra, masérské služby a další. Mám představu, že by bylo dobré zřídit v  objektu zdravotního střediska malý byt pro správce, který k tomuto zařízení jistě patří. Jak jsou aktivní zájmové spolky a sdružení ve vaší obci? „V  obci působí tři spolky dobrovolných hasičů - v  Dolních Bučicích,

PF 2015 www.unikom.cz

ve Vrdech a Zbyslavi, a dále jeden poloprofesionální s  označením JPO III ve Vrdech. Ty se podílejí na organizování kulturních a společenských akcí, které se u nás konají. Na území obce působí dvě tělovýchovné jednoty, Slavoj Vrdy a Dynamo Horní Bučice. Dynamo je soustředěno především na  fotbal, Slavoj má podstatně širší portfolio – kromě kopané a volejbalu je to především cvičení pro ženy, kulturistika, judo nebo cvičení pro děti. Dlouholetou tradici u nás mají taneční kurzy, které se mohou pochlubit doprovodem živé hudby, kterou zajišťuje místní kapela, což není zcela obvyklé v  jiných městech nebo vesnicích. Samostatnou kapitolu tvoří skauti, kroužek leteckých modelářů a za zmínku stojí i jezdecký kroužek, YVAHU a  kynologové. Obec těmto všem zájmovým organizacím přispívá každoročně finančními prostředky. Nemohu nezmínit také velmi aktivní spolky myslivců a rybářů. Měli jste také letní kino… „Ano, ale to už nefunguje, resp. je zrušeno. Máme však velice aktivní paní knihovnici, která namísto letního kina vymyslela pro děti letní promítání na zahradě knihovny. Organizuje v knihovně během roku spoustu zajímavých akcí, například Noc s Andersenem, Celé Česko čte dětem, ale i výstavy nebo Listování.“ Pořádáte jako obec také kulturní a společenské akce v průběhu roku? „Jistě, od  pálení čarodějnic, stavění Máje přes Dětské dny až po mikulášskou zábavu pro děti, rozsvěcení vánočního stromku a vánoční karneval. Letos jsme stromeček rozsvítili poprvé u základní školy, a to 28. listopadu. Ve  Zbyslavi, kde jsou místní velice šikovní v  pořádání akcí pro děti, ho rozsvítí 13. prosince. Když už hovo-

v němž jsme upozornili na  stížnosti občanů Vrdů týkající se silného zápachu a  černého kouře štípajícího do očí. Koncem října t. r. firma zprovoznila novou sušičku lihovarských výpalků, která by měla díky ukončení výroby mláta a  sirupu snížit zápach, hluk z  výroby a  dopravní zátěž. Stalo se tak? „Sušička pracuje ve  zkušebním provozu až do  jara 2015. Se zápachem je to lepší, Ethanol však překračuje limity hluku. Někteří obyvatelé musí říme o Zbyslavi, tam je velice aktivní Spolek pro záchranu kostela. Já si sice myslím, že sakrální stavby by měla udržovat církev, zvláště nyní, kdy se jí vrátily takové majetky, na  druhou stranu ty stavby nemohou za to, že se o  ně minulý režim nestaral. Aktivita Zbyslavských byla hybnou silou opravy jedné ze dvou bání kostela a nyní potřebují snést dolů a opravit druhou. Navrhneme zastupitelům finanční spoluúčast.“ Můžete zájemcům o  vlastní bydlení u  vás nabídnout nějaké pozemky na stavbu rodinného domu? „V  letech 2008 – 2010 jsme nabídli k  individuální výstavbě pozemky v lokalitě sídliště Sluneční. Dnes tam stojí deset rodinných domů a  další mají šanci, prostor tam je. V Horních Bučicích je připraveno deset parcel. Patří soukromníkovi, který ze svého investoval do  inženýrských sítí. Pracujeme na podmínkách dohody, která by vedla k jejich převzetí s tím, že by na nás zbyla povinnost dokončení komunikace. Dominantou Vrdů je bývalý lihovar uprostřed obce, v  němž dnes sídlí firma Ethanol Energy produkující biolíh. V  lednovém vydání našeho měsíčníku jsme publikovali článek,

v nočních hodinách zavírat okno, aby mohli spát. A  produkuje také nadměrné množství kouře, resp. páry ze sušičky. Uvidíme, jaké stanovisko firma zaujme na  dalších jednáních s  námi. Rozhodně však chceme být vnímáni jako rovnocenní partneři. Dostali jsme ve  volbách důvěru občanů k tomu, abychom je zastupovali, ale nestačí to jen deklarovat. Nechceme vést žádnou válku, ale nekompromisní a věcný dialog s kontrolovatelnými výstupy. “ Dana Čermáková Fotografie autorka

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v roce 2014. Přejeme Vám příjemné proži� � odně Vánočních svátků a šťastnou cestu při průjezdu rokem 2015. Do nového roku hodně áci. zdraví, štěs�, osobních i pracovních úspěchů. Zároveň se těšíme na další spolupráci. KolekƟv rmy UNIKOM a.s.

Čáslavská 217, Kutná Hora Tel.: 724 145 305

Hrnčířská 214, Kutná Hora Tel.: 606 814 843

Osecká 583, Kolín Tel.: 778 521 173


z regionu

10

Rockoví mistři v Kolíně Stovky fanoušků napříč generacemi přilákala první listopadovou středu do kolínského Městského společenského domu hudební lahůdka v  podobě vystoupení kapely Supergroup CZ. „Nejsme nějaká parta, která se sešla v  hospodě a  takhle se pojmenovala, zhmotnili si nás posluchači rádia Beat a čtenáři časopisu Rock & Pop,“ připomenul v úvodu koncertu zpěvák Kamil Střihavka vznik seskupení. Zmínění fanoušci hlasovali v anketě o nejlepšího tuzemského muzikanta na každém postu v rockové kapele, z níž coby vítězové kromě Střihavky vzešli bubeník Miloš Meier, kytarista Michal Pavlíček, baskytarista Vladimír Guma Kulhánek, hráč na klávesy Roman Dragoun

a houslista Jan Hrubý. Čas od času se pak podaří v  některém městě realizovat vystoupení tohoto ojedinělého seskupení, tentokrát byl jeho svědkem Kolín, kam však přijeli obdivovatelé hudebních mistrů z celé republiky. „Když jsme přemýšleli, jak ten koncert uchopit, napadly nás jako klíč hudební sešlosti Na Kloboučku,“ připomněl Kamil Střihavka oblíbený televizní cyklus rockových improvizací ve studiu Michala Pavlíčka, kde se sešly a na domácích i  zahraničních standardech jamovaly spousty tuzemských rockerů. A  podle toho vypadal i repertoár večera... Zdeněk Hejduk Fotografie autor

Pohádková filharmonie Ve velkém sále Městského společenského domu v Kolíně se 10. listopadu uskutečnil Podzimní koncert kolínské filharmonie, který si přišla poslechnout zhruba stovka milovníků vážné hudby. V  úvodu zazněla Předehra k  opeře Perníková chaloupka Engelberta Humperdincka. Hlavní a  nejdelší skladbou večera byla pětivětá Slovácká suita op. 32 Vítězslava Nová-

ka. Druhá polovina koncertu pak patřila Pohádce o Honzovi op. 18 Oskara Nedbala. „Ne, nesoustředili jsme se výhradně na  pohádky, je to náhoda, spíše jsme chtěli vzdát poctu letošnímu Roku české hudby,“ usmíval se po  několika závěrečných aplausech dirigent Robert Kružík. Zdeněk Hejduk Fotografie autor

Společně v knihovně Divadelní koštování 11. listopadu přesně v 11 hodin 11 minut se na některých místech v Česku otevíraly láhve se svatomartinským vínem, například v Brně. Tato novodobá tradice mladých, několik týdnů starých vín, vznikla v roce 2005, kdy byla svatomartinská vína poprvé oficiálně uvedena na domácí trh. Její začátek však lze hledat v roce 1995, kdy se někteří čeští vinaři nechali inspirovat celosvětově známou francouzskou tradicí „Beaujolais Nouveau est arrivée“, která představuje mladé beaujolais každý třetí čtvrtek v listopadu již od roku 1951. Označení svatomartinské víno se začalo užívat již na  dvoře císaře Josefa II. Začátkem listopadu končila vinařům pracujícím u  větších sedláků služba a  některá vína bývala už tou dobou ve  sklepě „vyčištěna“, proto

bylo zvykem ochutnávat novou úrodu. Blížil se klidný advent spojený s předvánočním půstem. Svatomartinské tak bylo vždy spjato s  časem bohatého hodování a bujarého veselí. Odtud pochází dnes již tradiční spojení – svatomartinská husa a  svatomartinské víno. V  našem regionu „Srdce Čech“ jsme je mohli ochutnat například na  Svatomartinských hodech v Kutné Hoře, ale také v Čáslavi 15. listopadu v Dusíkově divadle na  velmi půvabném Koštování, kde se hojným zájemcům představila čtyři moravská vinařství – Emil Štohandl z Josefova, Josef Uher z Lanžhota, Dalibor Osička z Velkých Bílovic a Sýkora z Čejkovic. -danFotografie Antonín Vodička

Městská knihovna v Kutné Hoře se i  letos zapojila do  celostátního festivalu Den poezie, který zahájila 10. listopadu klubovým večerem s  programem nazvaným Společně slovem, písní, obrazem. Ten je originálním projektem agentury Lepor, v  němž svou tvorbu představují čtyři kolegové – básně Jan Morávek, obrazy

Michal Cetkovský, komiksy Cyril Malík a skladby Dušan Lapáček. Básně přednesl Miroslav Štrobl. Hodinový pořad se setkal s velkým zájmem zcela zaplněného sálu knihovny. -danFotografie Antonín Vodička


z regionu

11

Moderní věda v barokní koleji 14. ročník největšího vědeckého festivalu u  nás, Týdne vědy a  techniky, složeného z workshopů, přednášek, seminářů a výstav, který pořádá Česká akademie věd za účelem přiblížení české vědy veřejnosti, proběhl ve  dnech 4. až 14. listopadu také v Kutné Hoře,

Farmářské trhy konečně i v Kutné Hoře

a to v prostorách GASK. Kromě výstavy Budoucnost začíná teď, aneb takhle vědce neznáte a několika workshopů, pořádaných Lektorským centrem galerie, mohli zájemci přijít na  dvě přednášky významných představitelů české vědy, docenta Jana Kremláčka o  zrakové iluzi a  profesorky Heleny Illnerové, bývalé předsedkyně ČAV, na téma vnitřního času našeho organismu. -danFotografie autorka 19. listopadu odstartovaly ve  stříbrném městě farmářské trhy, které se konají pravidelně každou středu a pátek od 8 do 18 hodin v zahradě domu ve  Štietkově ulici naproti parkovišti Na  Valech. Zájemci o  kvalitní a  čerstvé potraviny od  místních farmářů a zpracovatelů si mohli nakoupit například čerstvé domácí slané i sladké pečivo, mléčné výrobky z  rodinné

farmy a sýrárny, domácí paštiky, marmelády, bylinné sirupy, brambory, cibuli a česnek přímo od farmáře nebo třeba bio sušenky pro psy. Organizátoři nabídku produktů rozšiřují, takže se můžeme těšit na  čerstvé maso a  zvěřinu, kozí mléko a produkty a další sortiment, obvyklý na  farmářských trzích. Všichni milovníci čerstvých, domácích a zdravých potravin v Kutné Hoře tak určitě zajásali nad tím, že když se už o zřízení těchto trhů nepostaralo město, našel se soukromý nadšenec, který tuto mezeru v nabídce pro občany vyplnil. -danFotografie Antonín Vodička

Jsme ze stejné planety 25. výročí listopadu 1989 Od 20. do  28. listopadu se Kolínem doslova “mihla“ velice zajímavá výstava fotografií jednoho z  našich i ve světě nejuznávanějších fotografů, profesora Jindřicha Štreita, specialisty na  sociální dokumentární fotografii. Pod názvem Jsme ze stejné planety na ní představil 14 z kolekce 30 fotografií, které se zabývají problematikou postavení cizinců v  naší republice. Součástí putovní výstavy byly i příběhy státních příslušníků třetích zemí, sepsané novinářkou Martinou Vašíčkovou. O tom, proč si k životu vybrali právě Českou republiku a jak se tady cítí, vyprávěli během vernisáže cizinci žijící v Kolíně.

v Kutné Hoře bylo pestré

Výstavu uspořádalo kolínské Centrum pro integraci cizinců (CIC) a zapůjčila ji Charita ČR. -danFotografie archiv CIC

Legenda Miroslav Jiřišta Jedenáctý zábavný večer s Miroslavem Jiřištou opět vyprodal Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře. Na jevišti se kromě kutnohorského kapelníka představil 25. 11. Sepp Band Kutná

Hora, Věnovanka, Pepíno Band, Eva a Vašek a další. Hudební pořad, který produkuje Antonín Novotný, se tradičně setkává s velkým ohlasem zaplněného divadla v Kutné Hoře.

13. listopad byl opravdu nabitý oslavami 25. výročí sametové revoluce v KH. Zahájení vernisáží výstavy fotografií Jaromíra Procházky za hudebního doprovodu Pepy Nose. Následovala beseda s aktéry listopadu 1989, kde se sešli ostatní pamětníci historických událostí (např. Slávek Beneš – zakladatel OF). Ve spolkovém domě proběhla vernisáž další

výstavy o Karlu Krylovi, která pokračovala hudebním recitálem jeho bratra Jana v nedalekém kostele J. Nepomuckého. Slavnostní koncert Kutnohorského komorního orchestru a USPS Tyl KH se konal 14. 11. a 18. 11. Oslavy pokračovaly promítáním již 5. dílu (1989 – 1994) filmové kroniky Bohuslava Kučery „Kutná Hora ve 20. století“.


z obcí

12

Život mezi knížkami

Jak poznáte z následujících řádků, titulek nepřehání. Paní Jiřina Francová, majitelka vyhledávaného kutnohorského knihkupectví U Stříbrného groše na Palackého náměstí, vítá zájemce o dobrou knihu již téměř padesát let. Nejprve jako prodavačka bývalého národního podniku Kniha, od roku 1990 od téhož pultu ve stejné prodejně jako majitelka soukromého knihkupectví. Dodejme ještě, že knihkupectví je na stejné adrese celých 60 let. Dalším impulzem k rozhovoru s paní Francovou bylo nahlédnutí do kalendáře, který avizuje nezadržitelně se blížící Vánoce.

Vánoce a knížka pod stromečkem v mých vzpomínkách na dětství patřily neodmyslitelně k sobě. Platí to i dnes? „Jistě, ale v menší míře než před lety. Dneska v  mnoha případech nahrazují knížky elektronické dárky jako tablety, čtečky a podobně. Nic proti tomu, ale víte, podle mne nic nenahradí ten pocit dotýkat se novotou vonící knížky, obracet listy, vnímat její výtvarnou stránku…“

Jaké bylo vaše první seznámení s knížkami? „Samozřejmě v  dětství a  právě pod vánočním stromečkem. Jako malá holka jsem hrozně ráda četla, milovala jsem knížky. A tak po dokončení základní školy jsem v  Kladně absolvovala učiliště pro knihkupce, které bylo učilištěm nejen teoretickým, ale rovnou také praktickým. Výuka se totiž odehrávala vždycky půl roku ve škole a půl roku na praxi, v mém případě v  této, dnes naší prodejně. Tehdy tu byl vedoucím pan Kutílek, do  roku 1950 ještě jako soukromý majitel svého knihkupectví, které bylo záhy zestátněno a převedeno pod Národní podnik Kniha. Pan Kutílek zde zůstal ještě několik let jako vedoucí prodejny a  pod jeho vedením jsem tady absolvovala svojí praxi. Po složení závěrečných zkoušek – mimochodem, skládala jsem je přesně 21. srpna 1968 – jsem nastoupila do  zdejší prodejny. Následovalo krátké období mateřské dovolené a  zároveň adaptace prodejny. Když jsem se vrátila zpátky, byl zde již nový vedoucí, pan Pokorný. Ti dříve narození si možná připomenou jeho kulaťoučkou postavičku s věčně usměvavou tváří.“ To jsme, nepletu-li se, někde v období 70. let minulého století, kdy pro knížky byl pravidelně významným dnem čtvrtek, protože na pulty knihkupectví přicházely knižní novinky. „Tehdejší knižní čtvrtky s sebou přinášely nejen knižní novinky, ale také dlouhé fronty před prodejnami. Netrpěliví zájemci o  nové knihy byli schopni stát ve  frontě již od  velmi časných ranních hodin, byli i  tací, kteří před prodejnou nocovali. Na ty fronty vzpomínám s  určitou nostalgií, protože to byl hezký pocit jít

do práce a  vidět tu obětavou mnohohlavou skupinu nadšenců, čekající na tu ‚svoji‘ knížku.“ Pojem „fronta na  knížky“ je v  současnosti téměř nereálný sen každého knihkupce. Připomeňme si trochu tehdejší praxi v  prodeji knižních titulů. „Pravda je, že tehdy vycházely knížky v  stotisícových nákladech, což je dneska něco nepředstavitelného. Samozřejmě, výše nákladů nevypovídá nic o  hodnotě titulů, které přicházely na  pult. Součástí prodeje byl tak zvaný přídělový klíč, který vycházel z  hodnocení celkového obratu jednotlivých prodejen. Každá prodejna dostala z  centrálního skladu určitý počet výtisků od  každého nového titulu. Když nám na  prodejnu přišlo třeba 10 titulů od  velmi zajímavého autora nebo z žánru dobrých detektivek, jichž bychom podle zájmu klidně prodali třeba 300, docházelo k zapeklitým situacím, jak zákazníky uspokojit. V takové atmosféře se ty atraktivní tituly stávaly do  jisté míry i  výměnným artiklem se známými z  obchodů s jiným sortimentem, knížky byly „podpultovým“ zbožím… byly to situace dneska skoro nepochopitelné.“ V realitě současnosti to zní jako čirá fantazie. Který z knižních žánrů byl tehdy nejvíc podpultový? „Tak třeba kuchařské knihy, dětské knížky, tehdy velmi populární romány Karla Maye…. byl o ně velký zájem a  minimální možnost ho uspokojit. A vedle toho jsme měli v regálech nemalé množství tak zvaných „ležáků“, tedy titulů, o  něž nebyl zájem skoro žádný. Třeba sebrané spisy tehdejších politiků, romány z  pracovního prostředí od  tehdy současných autorů, překlady určité části literatury z tehdejšího socialistického bloku a  podobně. Ty jsme dostávali v nesmyslně velkém množství a  zájem o  ně byl minimální.“ Jak se s  takovými „ležáky“ dál zacházelo? „Dovolím si konstatovat, že pojem ‚knižního ležáku‘ platí i  dneska. Jen ten vnitřní obsah je jiný. Dnes je to snadný postup: knížka se zlevní, a  buď se prodá, nebo nám zůstane ve  skladu a  vrátíme ji dodavateli. Tehdy se zlevňovat nedalo, a  tak ležáky byly podle přesně stanovených předpisů určeny tak zvaně k likvidaci. Docházelo k absurdním situacím, kdy jsme museli takto určené tituly demontovat, tedy zbavit tvrdé vazby, aby se jejich papírové listy snadněji zpracovaly na  papírovou drť pro vý-

robu knížek nových. Byla to dost nepříjemná práce.“ Naopak jste se jistě setkávali s knížkami, které sice vyšly, ale jejichž autoři byli vzápětí z  tak zvaně vyšších míst prohlášeni za  nežádoucí a  jejich knížky se nesměly prodávat. „To byly také absurdní situace. Seznamy ‚zakázaných autorů‘ se na prodejnu dostávaly se zpožděním a  knížky už byly mezi svými zájemci. Pokud však některý z  těch zakázaných titulů na prodejně ještě byl, museli jsme jej vrátit zpět do  centrálních skladů a  jeho nezasloužený osud byl stejný jako osud oněch ‚ležáků‘. Manipulace s tak zvaně zakázanými knihami byla přísně hlídána tehdejšími stranickými orgány. Existovaly však způsoby, jak tyto tituly zachránit před potupnou likvidací rychlou nabídkou dobrým známým.“ Opusťme poněkud pochmurné téma socialistické etapy knihkupecké praxe. Změny po  roce 1989 vytvořily podmínky pro podnikání. Kdy, jak a  proč jste se rozhodla, že do  toho půjdete? „Tady hrála roli šťastná souhra náhod a  samozřejmě i  můj vztah k  profesi, ke knížkám, k lidem, kteří k nám denně přicházeli. Ale i to, že naše děti již byly velké, a  možnost soukromě podnikat byla velká výzva. Měla jsem štěstí i  na  vstřícné jednání s  majitelkou domu paní Součkovou, u níž jsme s naší prodejnou v nájmu, a tak jsme se, vlastně již jako rodina, rozhodli, že do toho půjdeme. Od zanikajícího Knižního velkoobchodu jsme za přijatelnou cenu odkoupili tehdejší zásoby knížek, začali jsme kontaktovat nově vznikající nakladatelské firmy, manžel objížděl vydavatele a přivážel knižní novinky… to byly první kroky našeho podnikání.“ A současná praxe? „Dnes již nové tituly nabízejí přímo vydavatelské firmy. Knížky přivezou, nabídnou a  je na  nás, co si z  nabídky vybereme. Naprostá většina z  tohoto výběru u  nás zůstává tak zvaně ‚do komise‘. To znamená, že každý měsíc se dělá evidence prodeje, dodavateli uhradíme v dohodnutém termínu danou částku pouze za  ty tituly, které jsme prodali, a  ty zbylé si dodavatel odveze do zvláštních prodejen se zlevněnými knihami. Ale to již jde mimo nás. Ovšem je výjimka: tituly, u nichž vydavatel předpokládá, že budou ‚trháky‘, platíme dopředu.“ Nejednou jsme použili pojmu „rodinná firma“. To znamená, že…


inzerce

13

„No, že jsme tu zaměstnáni jakou soukromí podnikatelé s mým man-

želem, který léta pracoval v bývalém kutnohorském ČKD. Do  denního chodu se zapojili i naši synové. Jeden si vzal na starost účetnictví a provozní záležitosti obchodu přes počítačovou evidenci a druhý vlastně zahajoval doplňkový prodej sortimentu CD, DVD, pohlednic, map apod. Nicméně to je v současnosti již opravdu okrajová záležitost.“ Podle jakého klíče si vybíráte z bohaté nabídky dodavatelů? „To není jednoduché. Předpokládá to určitou znalost nejen knižních novinek, přitažlivosti jejich autorských děl, ale také zájmů našich zákazníků. V  současné záplavě nových autorů není jednoduché se orientovat a  ne vždy se trefíte do  zákaznických po-

žadavků. Ale to platí i naopak. Například nedávno vydaná kuchařka populární televizní tváře Ládi Hrušky, kterou jsem považovala za  ne příliš atraktivní titul, se stala jednou z nejprodávanějších knížek.“ A  například knižní podoby oblíbených televizních seriálů, jsou to prodejní trháky? „To platilo ještě tak v 90. letech. Dnes tyto přepisy patří mezi ‚ležáky‘. Vkus čtenářů je opravdu proměnný. Stejně tak značně kolísavým zájmem prochází kdysi tak exponovaná memoárová literatura. Dovolím si na  toto téma říct vlastní pocit: ne vždy jsou tyto přepisy scénářů či memoárová literatura zpracovány v kvalitní literární formě. Ale to je můj názor.“

Závěrečnou otázku si dovolím formulovat v duchu „nošení dříví do lesa“. Vaše přání knižního dárku pod váš vánoční stromek? „Tak to jste mne dostal! Ale když už, tak by to mohlo být něco z  oblasti historických románů nebo kvalitní memoárové literatury. Pojmenování konkrétního titulu z  toho množství knih, které mám denně za  zády, ode mne, prosím, nechtějte.“ Dobrá. Tak mi dovolte popřát vám krásné a klidné Vánoce s vůní knížek, do jubilejního roku vašeho podnikání hodně úspěchů, a děkuji vám za rozhovor. Miroslav Štrobl Fotografie autor

Výsledky komunálních voleb 2014 v regionu „Srdce Čech“ Podívali jsme se za vás na složení nových zastupitelstev po  komunálních volbách, které se konaly ve dnech 10. a  11. října, a  to v  obcích, městysech a městech regionu Srdce Čech, kde je ve  stojanech k  dostání náš měsíčník. Nejprve uvádíme jména starostů, kteří svůj post obhájili, a dále jména nových starostů.

Obhájili: Kolín – Vít Rakušan Čáslav – Jaromír Strnad Zruč nad Sázavou – Martin Hujer Uhlířské Janovice – Jiří Buchta Zbraslavice – Ondřej Havlovic Žehušice – Zuzana Havlíková-Heřmánková Chotusice – Ludmila Zimová-Lehetová Červené Janovice – Miroslav Ptáček Žleby – Vladimír Šindelář

Křesetice – Marie Jirků Močovice – Milan Kos Suchdol – Jana Rychlíková Ratboř – Milan Jeneš Kácov – Soňa Křenová Krchleby – Bohumila Jeřichová Třebonín – Marie Francová Černíny – Miroslav Kyzour Týnec nad Labem – Dušan Žmolil

Noví: Kutná Hora – Martin Starý Vrdy – Antonín Šindelář Nové Dvory – Vanda Vöröšová Červené Pečky – Lubomír Jirků Miskovice – Marek Holinka Hlízov – Antonín Škarka

DobráHruška.cz, to nejlepší do košíku.

dobráHruška.cz je eshop zaměřený na prodej kvalitních, zdravých a originálních produktů převážně z ČR, ale i ze světa. V naše sortimentu také naleznete originální ručně dělané výrobky, netradiční sportovní vybavení a hry. Mezi naše aktivity také patří organizování trhů (farmářských, adventních, sousedských apod.), různých kulturních a společenských akcí. Pokud jste výrobce, prodejce nebo máte v portfoliu nějaký zajímavý a kvalitní produkt neváhejte nás kontaktovat na info@dobrahruska.cz. Rádi Vás uvidíme na některém z trhů nebo Váš výrobek zařadíme na náš eshop. Nově nabízíme rozvoz Farmářských bedýnek až na Váš stůl. Jděte na naše stránky www.dobrahruska.cz do sekce KH trhy - bedýnky a v nákupním seznamu vyberte potraviny, které chcete doručit. Od ledna 2015 bude otevřena i kamenná prodejna Štietkova 231/2, Kutná Hora. Veškeré informace naleznete na

www.dobrahruska.cz

-red-


kultura

14

Milý Ježíšku! Nepochybuji, že i vy jste kdysi psali svůj dopis Ježíškovi. Obsahoval různá přání, ale nepostrádal tu kouzelně naivní dětskou víru ve  všemohoucnost nebeské bytosti, symbolizující atmosféru Vánoc, a to štědrovečerní napětí, jestli právě ten váš dopis, vložený za  okno, si Ježíšek odnesl, aby splnil vaše očekávání. Jeden takový dopis jsem čirou náhodou objevil v  jedné zapůjčené knížce.

Je starý čtyři desetiletí a je určitým dokumentem o  přání tehdejších dětí i  o  tehdejší tržní nabídce. Napadlo mne zahrát si na Ježíška těch let a  Tomášovi splnit jeho přání. Jak by asi vypadaly vánoční dárky pod tehdejším stromečkem v onom „domě u  silnice“? Možná, že právě takto:

Bližší komentář snad není potřeba. A tak, až budete v kruhu svých blízkých rozbalovat své dárky, odpovídající našemu letopočtu, zkuste si připomenout tu vaši štědrovečerní nadílku před čtyřiceti lety. A nabízí se otázka: byli jsme šťastnější? Odpověď se může různit. Přeji vám krásné prožití vánočních svátků roku 2014. -mš-

tatínkovi Tomášovi

mamince

HUMORIÁDA hoďte trable za hlavu S pořadem Humoriáda bude Váš den veselejší. Vyberte si, kdo Vás bude bavit. Humoriáda – každý všední den od 16 hodin. Rádio vašeho kraje | 100.5 FM

ségře

dědečkovi

babičce


15

PROSINEC 2014

Kultura a společnost Kolín

1. – 31. 12. Severská literatura z cyklu Poznejte s námi literatury světa Výstava, Městská knihovna 2. – 7. 12. Devět bran 2014 – XV. ročník mezinárodního festivalu česko-německo-židovské kultury Městské divadlo, synagoga, Kino 99 Více informací o programu na www.9bran.cz a www.mukolin.cz 4. 12. Mikulášská besídka s Klemprdou – 15.00 Městský společenský dům Tři bratři – 17.00 Kino 99 Do mimo sfér s Markem Jelínkem – 17.30 Městská knihovna Hunger Games: Síla (1) – 17.30 Kino 99 Kaleidoskop Jana Rejžka – 19.00 Divadelní klub Scapino Jak jsme hráli čáru – 19.30 Kino 99 Klip – 20.00 Kino 99 5. 12. Tři bratři – 17.00 Kino 99 Hunger Games: Síla (1) – 17.30 Kino 99 Jak jsme hráli čáru – 19.30 Kino 99 Návrat blbýho a blbějšího – 20.00 Kino 99 6. 12. Mikulášská pro seniory a osoby se zdravotním postižením – 14.00 Zámecká Tři loupežníci – 15.00 Kino 99 Adventní koncert pěveckého sboru Continuo – 17.00 Kostel Českobratrské církve evangelické Tučňáci z Madagaskaru, 3D – 17.00 Kino 99 Tučňáci z Madagaskaru – 17.30 Kino 99 CrossDance Show 2014 – 18.00 Městské divadlo Jak jsme hráli čáru – 19.30 Kino 99 Mňága a Žďorp – 20.00 Městský společenský dům Návrat blbýho a blbějšího – 20.00 Kino 99 7. 12. Tučňáci z Madagaskaru, 3D – 17.00

Kino 99 Tučňáci z Madagaskaru – 17.30 Kino 99 Jak jsme hráli čáru – 19.30 Kino 99 Návrat blbýho a blbějšího – 20.00 Kino 99

8. 12. Interstellar – 19.30 Kino 99 Modelky s.r.o. – 20.00 Kino 99 9. 12. Dvakrát s Pavlem Novákem – 9.00 Městský společenský dům 14. ročník MISS Kolínska – 19.30 Městské divadlo Interstellar – 19.30 Kino 99 Modelky s.r.o. – 20.00 Kino 99 9. 12. – 15. 3. 2015 Vladimír Jan Hnízdo – pocta k 100. výročí narození – 17.00 Regionální muzeum, Červinkovský dům 10. 12. Česká mše vánoční J. J. Ryby – 18.00 Chrám sv. Bartoloměje The Backwards – Beatles revival – 19.00 Městské divadlo Interstellar – 19.30 Kino 99 Modelky s.r.o. – 20.00 Kino 99 11. 12. Vánoční trh – 8.00 – 16.00 Karlovo náměstí Předvánoční odpoledne s hudbou – 13.00 Městský společenský dům Hobit: Bitva pěti armád, 3D – 17.00 Kino 99 Hobit: Bitva pěti armád – 17.30 Kino 99 Černobílé Vánoce s Big Bandem – 19.00 Městské divadlo Hobit: Bitva pěti armád, 3D – 19.30 Kino 99 Hobit: Bitva pěti armád – 20.00 Kino 99 12. 12. Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi – od 14.45 Karlovo náměstí Hobit: Bitva pěti armád, 3D – 17.00 Kino 99 Hobit: Bitva pěti armád – 17.30 Kino 99 Ještěrka na slunci – 19.00 Hraje Divadlo v Řeznické Praha

Městské divadlo Hobit: Bitva pěti armád, 3D – 19.30 Kino 99 Hobit: Bitva pěti armád – 20.00 Kino 99

13. 12. Dvanáct měsíčků – 15.00 Kino 99 Hobit: Bitva pěti armád, 3D – 17.00 Kino 99 Hobit: Bitva pěti armád – 17.30 Kino 99 Vánoční koncert Městské hudby Františka Kmocha 2014 – 19.00 Městské divadlo Hobit: Bitva pěti armád, 3D – 19.30 Kino 99 Hobit: Bitva pěti armád – 20.00 Kino 99 14. 12. Když nastal čas Vánoc – 11.00 Regionální muzeum, Červinkovský dům Předvánoční taneční zábava na Zámecké – 14.00 Zámecká Vánoční koncert smyčcového orchestru ZUŠ Kolín Archi – 15.00 Městské divadlo Hobit: Bitva pěti armád, 3D – 17.00 Kino 99 Hobit: Bitva pěti armád – 17.30 Kino 99 Hobit: Bitva pěti armád, 3D – 19.30 Kino 99 Hobit: Bitva pěti armád – 20.00 Kino 99 15. 12. Šťastné Vánoce a trochu lidovky k tomu – 19.00 Městské divadlo Hobit: Bitva pěti armád, 3D – 19.30 Kino 99 Raluca – 20.00 Kino 99 16. 12. Můj báječný rozvod – 19.00 Městské divadlo Hobit: Bitva pěti armád, 3D – 19.30 Kino 99 Raluca – 20.00 Kino 99 17. 12. V. Mišík a ETC… Turné „ETC 40“ – 19.00 Městské divadlo Hobit: Bitva pěti armád, 3D – 19.30 Kino 99 Raluca – 20.00 Kino 99 18. 12. Sněhová královna – 17.00

Kino 99 Šťastná – 17.30 Kino 99 Hoochie Coochie Band – 19.00 Divadelní klub Scapino Noc v muzeu: Tajemství hrobky – 19.30 Kino 99 Je muž, který je vysoký a šťastný? – 20.00 Kino 99

19. 12. Sněhová královna, 3D – 17.00 Kino 99 Šťastná – 17.30 Kino 99 Noc v muzeu: Tajemství hrobky – 19.30 Kino 99 Příběh Marie – 20.00 Kino 99 20. 12. Česká filharmonie – 15.00 Kino 99 Sněhová královna, 3D – 17.00 Kino 99 Rybova Česká mše vánoční – přímý přenos koncertu České filharmonie z Rudolfina – 17.30 (živě od 14.45) Kino 99 Vánoční koncert H. a P. Ulrychových a sk. Javory – 19.00 Městské divadlo Noc v muzeu: Tajemství hrobky – 19.30 Kino 99 Příběh Marie – 20.00 Kino 99 21. 12. Bolšoj balět – 15.00 Kino 99 Sněhová královna – 17.00 Kino 99 Louskáček – 17.30 (živě od 15.45) Kino 99 Adventní koncert Radima Schwaba Chrám sv. Bartoloměje Kino 99 Noc v muzeu: Tajemství hrobky – 19.30 Kino 99 Příběh Marie – 20.00 Kino 99 22. 12. Jak postavit sněhuláka – 17.00 Kino 99 Tři bratři – 17.30 Kino 99 Andělé všedního dne – 19.30 Kino 99 Poklady Ermitáže – 20.00 Kino 99


KULTURA V REGIONU / PROSINEC 2014 23. 12. Pohled pod stromeček – 17.00 Kino 99 Tři bratři – 17.30 Kino 99 Andělé všedního dne – 19.30 Kino 99 Lang Lang v Royal Hall – 20.00 Kino 99 25. 12. Živý Betlém Park J. A. Komenského Vánoční koncert Cantores cantant Chrám sv. Bartoloměje 26. 12. Když nastal čas Vánoc… - 11.00 Regionální muzeum, Červinkovský dům Vánoční koncert k poctě betlémského světla Chrám sv. Bartoloměje 27. 12. Když nastal čas Vánoc… - 11.00 Regionální muzeum, Červinkovský dům Paddington – 17.00 Kino 99 Dva dny, jedna noc – 17.30 Kino 99 Exodus: Bohové a králové, 3D – 19.30 Kino 99 Hodinový manžel – 20.00 Kino 99 28. 12. Silvestr na Zámecké – 14.00 Zámecká Paddington – 17.00 Kino 99 Dva dny, jedna noc – 17.30 Kino 99 Exodus: Bohové a králové, 3D – 19.30 Kino 99 Hodinový manžel – 20.00 Kino 99 29. 12. Paddington – 17.00 Kino 99 Jimmy P. – 17.30 Kino 99 Exodus: Bohové a králové – 19.30 Kino 99 Hodinový manžel – 20.00 Kino 99 30. 12. Paddington – 17.00 Kino 99 Jimmy P. – 17.30 Kino 99 Exodus: Bohové a králové – 19.30 Kino 99 Hodinový manžel – 20.00 Kino 99 31. 12. Silvestrovský běh 3 km – 10.30 – 12.00 Atletický stadion M. Tučka v Borkách Silvestr s Melody Makers Ondřeje Havelky – 17.00

Městské divadlo Přímý přenos koncertu Berlínské filharmonie – 17.3é Kino 99

1. 1. 2015 Novoroční ohňostroj – 00.00 Karlovo náměstí

Kutná Hora

14. 9. – 31. 12. Pavel Kopřiva – Přímý přenos GASK XXL pohľadov na súčasné slovenské výtvarné umenie GASK 14. 9. – 25. 1. 2015 Jan Steklík – cyklus „Práce na papíře ze sbírek GASK“ GASK 24. 9. – 26. 2. 2015 Josef Slavíček – V hlavní roli žena Minigalerie v zimní zahradě Hotelu U Kata 12. 10. – 25. 1. 2015 Radek Jandera – Fototerapie GASK Michal Krejčík – Do nebe skrze kámen GASK Antonín Mužík – Obrazy a kresby GASK – Café Fatal Veronika Resslová – Den bez přestávky GASK Per Stibral – Fotoretrospektiva GASK 12. 10. – 22. 2. 2015 Vojtěch Kovářík – Práce z posledních let GASK Více info o stálé expozici Stavy mysli/Za obrazem, výstavách a programech Lektorského centra na www. gask.cz 8. 11. – 31. 12. Marie Brožová – Obrazy Knihkupectví a galerie Kosmas 14. 11. – 31. 12. Alva Hajn – Kresby, plastiky Galerie Felixe Jeneweina 29. 11. – 31. 5. 2017 Jezuitská expozice GASK 3. 12. Jiří Černý: Petr Kalandra – 19.00 Blues Café MY 2 – 19.00 Kino Modrý kříž 4. 12. Oslava sv. Barbory a rozsvícení vánočního stromu – 16.00 Palackého náměstí Adventní písně – Richard Pachman a Dita Hořínková – 17.30 Městská knihovna Slavnostní mše svatá na svátek sv. Barbory – 18.00 Chrám sv. Barbory Ouija – 19.00

16 Kino Modrý kříž Complex Irony – 20.00 Klub Česká 1 5. 12. Setkání se sv. Mikulášem – 16.00 Kostel sv. Jakuba Čertovské čtení v knihovně – 17.00 Městská knihovna Hentai Corporation – 20.00 Klub Česká 1 5. – 6. 12. Hunger Games: Síla vzdoru 1. část – 19.00 Kino Modrý kříž 6. 12. Patchwork – 9.30 – 11.30 DDM Originální závěs na stěnu – 12.30 – 14.30 DDM Winx Club: V tajemných hlubinách – 15.00 Kino Modrý kříž Charitativní koncert na podporu týraných zvířat – 15.30 Kostel sv. Jana Nepomuckého Laco Deczi/Celula New York – 20.00 Blues Café Švihadlo + Swamp Safari Sound Systém – 20.00 Klub Česká 1 6. – 7. 12. Barborky na Hrádku Adventní trhy – ČMS Hrádek Více o programu na www.cms-kh.cz 7. 12. Sedlecký klášter – prohlídka – 14.00 Více informací na www.pruvodcikutnahora.cz Mikulášská pohádka s nadílkou – 15.00 Tylovo divadlo Sex v Paříži – 19.00 Kino Modrý kříž 8. 12. The Strikeballs (Itálie) – 20.00 Klub Česká 1 8., 10., 15. 12. Tvořivá a hravá dopoledne – Šikovné ruce s sebou – 9.00 Centrum pro zdravotně postižené, Dolní 186 9. 12. Česká mše vánoční – Jan Jakub Ryba – 18.00 V podání žáků a učitelů ZUŠ Středočeského kraje Chrám sv. Barbory Hobit: Neočekávaná cesta, 3D – 18.00 Kino Modrý kříž 10. 12. Česko zpívá koledy… I v Kutné Hoře – 18.00 Palackého náměstí Hobit: Šmakova dračí poušť, 3D – 18.00 Kino Modrý kříž 11. – 16. 12. Hobit: Bitva pěti armád Kino Modrý kříž

Více informací o programu na www. kino-kutnahora.cz 11. 12. – 28. 1. 2015 20 let pomáháme – výstava k 20. výročí založení Oblastní charity Kutná Hora Sankturinovský dům 12. 12. Vypusťte balónky s přáním Ježíškovi – 15.00 Palackého náměstí Umění spojení 014/JUNIOR – 18.00 – benefiční aukce výtvarných děl GASK Petra Bornerová Duo – 20.00 Blues Café Luboš Pospíšil – 20.00 Klub Česká 1 13. 12. Vánoce v GASK Více informací na www.gask.cz Vánoční posezení v Klubu Sluníčko – 15.00 Adventní koncert KKO – 16.00 a 19.00 GASK – refektář Richard Wagner – Mistři pěvci norimberští – 17.45 Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku Kino Modrý kříž Sto zvířat /Payanoia /Yetti On – 20.00 Klub Česká 1 14. 12. Jezuité v Kutné Hoře – procházka – 14.00 Více informací na www.pruvodcikutnahora.cz Václav Neckář – Vánoční koncert – 19.00 Tylovo divadlo 16. 12. Coca-Cola Vánoční kamion – 16.00 Prostor parkoviště před plaveckým stadionem Darda – 19.00 Hraje Divadlo Na Jezerce Praha Tylovo divadlo 17. 12. Vánoční kavárnička pro seniory a zdravotně postižené – 14.00 GASK - kavárna Modelky s.r.o – 19.00 Kino Modrý kříž 18. 12. Interstellar – 19.00 Kino Modrý kříž 19. 12. Benefiční koncert Lucie Mrňákové – 19.00 GASK – refektář Šéfové na zabití 2 – 19.00 Kino Modrý kříž Roman Dragoun – 20.00 Blues Café Volant / Žádnej stres – 20.00 Klub Česká 1 20. 12. Sněhová královna – 15.00 Kino Modrý kříž


17 Předvánoční varhanní koncert Viktora Darebného – 17.00 Kostel sv. Jana Nepomuckého Cantica – Adventní koncert – 18.00 ČMS Hrádek Jak jsme hráli čáru – 18.00 Kino Modrý kříž Doors Revival Other Voices – 20.00 Klub Česká 1 21. 12. Kutnohorské radnice – procházka – 14.00 Více informací na www.pruvodcikutnahora.cz Princezna se zlatou hvězdou na čele – 15.00 Hraje Divadelní společnost Julie Jurištové Tylovo divadlo Vánoční koncert – Freetet – 17.00 Kostel sv. Vavřince na Kaňku Návrat blbýho a blbějšího – 19.00 Kino Modrý kříž 22. 12. Nadílka v městském psím útulku – 9.30 – 12.00 Sraz u hodin na autobusové zastávce U potravin, Masarykova ul. 24. 12. Urban Sound DJ Culture – 20.00 Klub Česká 1 25. 12. Muzikantské Vánoce – 20.00 Klub Česká 1 26. 12. Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba – 15.30 USPS Tyl Kutná Hora Chrám sv. Barbory Rambajs sound systém – 20.00 Klub Česká 1 27. 12. Paddington – 15.00 Kino Modrý kříž Exodus: Bohové a králové, 3D – 19.00 Kino Modrý kříž 28. 12. Paddington – 15.00 Kino Modrý kříž Silvestr pro děti – Kůzle Hu.Sou – 16.00 – 18.00 Klub Česká 1 Hodinový manžel – 19.00 Kino Modrý kříž 29. 12. Silvestrovská kavárnička pro seniory a zdravotně postižené – 14.00 GASK - kavárna Hodinový manžel – 19.00 Kino Modrý kříž 30. 12. Noc v muzeu: Tajemství hrobky – 19.00 Kino Modrý lříž 31. 12. Anna v ringu – 19.00 Hraje Ochotnický spolek Tyl Kutná Hora

Tylovo divadlo Charley Organaire (JAM) and the Prizefighters (USA) – 20.00 Klub Česká 1

Čáslav

2. 12. – 31. 12. Jan Kudláček – obrazy, kresby Výstavní síň 4. 12. Mezi náhrobními kameny – 20.00 Kino Miloše Formana 5. 12. Interstellar – 20.00 Kino Miloše Formana 6. 12. Věnovanka a střípky vzpomínek Miroslava Jiřišty – 17.00 Dusíkovo divadlo 6. – 7. 12. Šéfové na zabití 2 – v sobotu od 20.00, v neděli od 17.30 Kino Miloše Formana 8. 12. Sbohem, zůstávám! – 19.00 Hraje Divadlo Kalich Dusíkovo divadlo 9. 12. Kolaps neznamená konec – 17.00 Přednáška prof. Miroslava Bárty, Výstavní síň Jak jsme hráli čáru – 20.00 Kino Miloše Formana 10. 12. Sex v Paříži – 20.00 Kino Miloše Formana 11. – 14. 12. Hobit: Bitva pěti armád, 3D Kino Miloše Formana Více informací o programu na www. kulturacaslav.cz 13. 12. Adventní koncert v kostelíku v Lochách – 15.00 Lochy 14. 12. Tradiční vánoční výstava Evangelický kostel O zapomnětlivém Psaníčkovém Andělíčkovi – 15.00 Hraje Divadlo Gong Dusíkovo divadlo 16. 12. Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap – Petr Hirsch – 18.00 Dusíkovo divadlo – Nová scéna John Wick – 20.00 Kino Miloše Formana 17. 12. Pohádkář – 20.00 Kino Miloše Formana 18. 12. Vánoční koncert Jakuba Smolíka – 19.00 Dusíkovo divadlo 18. – 19. 12. Návrat blbýho a blbějšího – čtvrtek 20.00, pátek 17.30

KULTURA V REGIONU / PROSINEC 2014 20. 12. Vánoční oslava s V. A. Michnou z Otradovic – 17.00 Dusíkovo divadlo – Nová scéna 20. – 21. a 23. 12. Noc v muzeu: Tajemství hrobky Kino Miloše Formana Více informací o programu na www. kulturacaslav.cz 25. – 26. 12. Tučňáci z Madagaskaru, 3D – 17.30 Kino Miloše Formana 27. – 28. 12. Paddington – 17.30 Kino Miloše Formana Hodinový manžel – 20.00 Kino Miloše Formana 30. 12. Exodus: Bohové a králové, 3D – 20.00 Kino Miloše Formana

Zruč nad Sázavou 24. 11. – 31. 12. Krajina Islandu – výstava fotografií Zámecká galerie 3. 12. Poruchy paměti ve stáří – 14.00 Přednáška MUDr. Baráka Spolkový dům 6. 12. Vánoční koncert Roháči z Lokte Zrcadlový sál 7. 12. Vánoční koncert – Rakušanovi Spolkový dům 9. 12. Tvoření vánočních dekorací z pedigu – 15.00 Spolkový dům 10. 12. Školení Akademie třetího věku – 11.30 Spolkový dům Tichá bolest – promítání filmu – 18.30 Spolkový dům 16. 12. Zájezd do Divadla Hybernia na Sněhovou královnu Odjezd autobusu v 16.30 17. 12. Školení Akademie třetího věku – 11.30 Spolkový dům 19. 12. Vánoční koncert Diogenes – 19.00 20. 12. Vánoční koncert 21. 12. Vánoční odpoledne na zámku – 13.00 – 17.00 23. 12. Vánoční vytrubování 24. 12. 4. ročník Zručského salátinku – od 10.00 Zámecká restaurace 28. 12. Vánoční odpoledne na zámku –

13.00 – 17.00

Zbraslavice 28. 11. – 12. 12. Adventní prodejní výstava – 9.00 – 11.00, 14.00 – 17.00 Zámek – výstavní síň 12. 12. Strašidelné vypouštění balónků s Rádiem Impuls – od 14.45 Náměstí u OÚ 21. 12. Vánoční koncert – 16.00 Kostel sv. Vavřince 1. 1. 2015 Silvestrovský ohňostroj – 00.30 Náměstí

Žehušice 11. 12. Vánoční jarmark – od 16.00 ZŠ 24. 12. Vánoční zpívání v kostele sv. Marka – 15.00 Kostel sv. Marka 31. 12. Silvestrovský nohejbal – od 9.00 ZŠ

Chotusice 22. 12. Adventní koncert – 17.00 Kostel sv. Václava 4. 1. Tříkrálová sbírka – od 10.00

Hlízov 3. 12. Mikulášská besídka – 17.00 Kulturní dům

Černíny 6. 12. Mikulášská nadílka v Bahně – 13.00 Bývalá škola

Vrdy 9. 12. Předvánoční Listování pro děti a dospělé – 16.00 – 18.30 Knihovna 15. – 26. 12. Vánoční výstava Výstavní síň OÚ

Červené Pečky 6. 12. 2. Vánoční tvoření – 14.00 Sokolovna

Žleby 6. 12. od 9.00 – 7. 12. do 10.55 Adventní prohlídky zámku Žleby


KULTURA V REGIONU / PROSINEC 2014

18 ceska1_11_2014.qxd:Sestava 1

24.10.2014

8:41 Uhr

Stránka 1

KŘESETICE 25. 12. od 21:00 Hraje kapela BRIX a KABÁT REVIVAL

drahobudice prosinec2014 2014 LISTOPAD

26. 12. od 14:00 Vánoční koncert, SHŠ Páni z Kolína Kostel Nejsvětější Trojice

4. 12. 2014 | čtvrtek complex So 1. 11. b-DAy cOreironY

Kulturní a společenský přehled připravuje Dana Čermáková. Pořádáte-li kulturní nebo společenskou akci a chcete o ní dát vědět ostatním, informace o datu, hodině a místě konání posílejte na: dana.cermakova@centrum.cz

6. 12. 2014 | sobota ŠVIHADLO + swamp safari sound system

Jazz - fusion

PArTy vOL. I.

5. 12. 2014 | pátek Hentai Corporation > EMPTY HEARTS metalcore / Kutná Hora

Těžko popsatelná parta thrash-rock’n’rollových > NOOSTRAK death progressive-death / Havlíčkůvšílenců Brod stále na útěku před skupinou militantních asi největší/hudební zjevení na české > SUFFOCATE WITH YOUR FAME bobrů death-hardcore Černošice klubové scéně doby... netradičním způsobem > vstup: 100 Kč > narozeninová akceposlední podaná trochu

St 5. 11. ADAM bOMb Reggae legenda(USA) zpátky v České 1 + česko-jamajský reggae sound systém. > ostré kytarové riffy... pyroefekty... pravá rock’n’rollová show...

8. 12. 2014 | pondělí THE STRIKEBALLS (ITÁLIE) > newyorská kytarová legenda “Fuck This EU/UK Tour 2014” > vstup: 150 Kč Cool koktejl Rock and Rollu, Rockabilly, Swingu, neoClassic RnB...!

7. 11. LOcO LOcO / STATUS PrAeSenTS

12. 12. 2014 | pátek luboš pospíšil > rock-screamo / metal hardcore > vstup: 100 Kč

Rockový písničkář a jeho tradiční prosincový koncert v České 1, předproSo 8. 11. WOHnOUT dej na baru Česká 1. > jejich hudba je směsicí kytar, basy a bubnů, do čehož se kutálejí zpěvy 13. 12. 2014 | sobota sto zvířat / PAYANOIA

bratří Homolů... jejich předností chaotičnost a těkavost... > vstup: 250 Kč Oslava padesátých narozeninjeWillca Versteega, basáka Sto zvířat, předprodejSOUnD na baru Česká Pá 14. 11. UrbAn Dj1.cULTUre

19. 12. 2014 | pátek / ŽÁDNEJ STRES > dj’s volant > vstup: 50 Kč

Všem pankáčům jistě známá power-punková kapela z Pardubic, již 19 let na punkové scéně, nepřestává bavit hromady lidí a dokonce přijede s So 15. 11. krUcIPüSk třemi novými písněmi, jako předkapela se Kč představí ska-punkový Žádnej > strejda Tomáš se svým bandem > vstup: 200 stres z Třemošnice.

St 12.19. SAnTIAgO DOWnbeAT 20. 201411. | sobota doors revival other (cHILe) voices

> jihoamerický ska jazzový big band navazující na tradici jamajských

Tribute hrajícímix repertoár kultovníchaThe Doors. orchestrů 60.kapela let, skvělý ska, rocksteady reggae s velkým vlivem

24. 12. 2014 | středa jazzu urban a R & B > sound vstup: 150dj Kčculture 25. 12. 2014 | čtvrtek muzikantské vánoce

Pá 21. 11. rAMbAjSsváteční SOUnD SySTeM Tradiční setkání nejen kutnohorských a kolínských muzikantů, > hip hop, house, drum n bass, funk > vstup: 50 Kč koncerty, jam session... So12.22. vLADIMÍr eTc... 26. 201411. | pátek RAMBAJSMIŠÍk SOUND&SYSTEM

> ...slaví 40 lethouse, kapelydrum > vstup: 200funk. Kč Hip hop, n bass,

27. 201411. | sobota narozeninová jam/session bohouše dvořáka Pá12.28. TOTÁLnÍ nASAZenÍ cOverS FOr LOverS 28. 12. 2014 | neděle SILVESTR PRO DĚTI - KŮZLE HU.SOU. / DerATIZÉŘI večerní STARTER ŽÁ.BOU a dynamický punk-rock > Sváťa Šváb sekoncert svými kumpány + energetický + punk-folkrockový Sváti zpravidel!!! Totálního nasazení > vstup: 100 Kč Oslava Silvestraprojekt dle dětských 31. 201411. | středa CHARLEY So12. 29. brUTUS ORGANAIRE (JAM) AND THE PRIZEFIGHTERS (USA) European tour 2014 - 2015, silvestrovská party > bigbít, na který chodí spodních deset milionů lidí > vstup: 120 Kč

OTevŘenO: Čtvrtek / Pátek / Sobota od 18:00 - ostatní dny otevřeno pouze po předchozí domluvě

w w w. ce s k a 1 . c z

info: 725 440 759

advent a vánoce ve spolkovém domě 2014 kutná hora – spolkový dům a kostel sv. jana nepomuckého pořádá město kutná hora a agentura veselý lidový rok

&

www.blues-cafe.net

27. listopadu byla zahájena vánoční výstava s programem

Staročeská vánoční hra “narození krista pána” s jesličkami a nejznámějšími koledami, dále sborové adventní písně. Závěr programu obstarala komentovaná prohlídka výstavy.

1. prosince – 18. prosince betlémování v královském městě

Pořad pro předškolní a školní děti I. stupně zš; vždy od pondělí do čtvrtka od 9 do 13 hodin. Pořad pro kutnohorské i přespolní děti s poučením, zábavou i se svoji šikovností – v rámci programu si děti vyrobí svíčku, stanou se součástí narození krista pána, převléknou se za adventní postavičky a dozvědí se něco o vánočním koledování.

1. prosince – 11. ledna 2015 když vyjde hvězda nad betlémem

kontakt Blues Café 602 438 634

Vánoční výstava otevřena každý den od 10.30 do 16.30 hodin; zavřeno 1. ledna 2015. Výstava představuje to základní, co k typickým českým Vánocům patří – betlémy, trojrozměrné zvykoslovné předměty (vrkoče, zahrádky, polazy), základní postavy adventního času (barborky, lucky, perchty atd.) – vše doplněno krátkými psanými vysvětlujícími texty na panelech. Po delší době zprovozněn dřevěný betlém pana Duška

20. prosince 2014 Předvánoční varhanní koncert viktora darebného od 17 hodin


19

KULTURA

Dobré informace

z regionu vašeho srdce Kolín Kutná Hora Suchdol Miskovice Malešov

Čáslav

Uhlířské Janovice Červené Janovice Zbraslavice

Zruč nad Sázavou

Kde nás najdete

Kromě poštovních schránek najdete měsíčník Dobrý info ve stojanech na těchto distribučních místech: ▶ Kutná Hora Infocentrum – Palackého náměstí; Městský úřad, Vlašský dvůr Městský úřad, ul. Radnická; Potraviny U Sudků, ul. Dolní 262 Prodejna MamiFashion v supermarketu Albert, Masarykova 187 OC pasáž – kancelář KHnet.info, ul 17. listopadu 182 Prodejna Unikom/Bala, Masarykova 366 Prodejna Unikom/Bala, Ortenova 62; Park U Tří pávů; Vinotéka U kříže, Masarykova 578; KD Lorec; IC Domeček Lepor redakce, Lučanská 190; Prodejna LIBRA shop, Kolárova 589; Pošta Sedlec; Tylovo divadlo; Městská knihovna; GASK; Poliklinika; Kino Modrý kříž; Kaňk – Mozaika ▶ Kolín Městská knihovna; Info centrum; Městský společenský dům Nábytek Adamec, V Opletkách 585; Prodejna Unikom/Bala, Na Louži 871 Nemocnice, pavilon F ▶ Čáslav Prodejna Unikom/Bala, Husova 625; Kino Miloše Formana Městský úřad; Info centrum; Nemocnice; Restaurace Café LaDus ▶ Zruč n. S. MěÚ – Spolkový dům, Vinotéka Dalibor, nám. Mudr. Svobody 21 ▶ Uhlířské Janovice MěÚ; Info centrum a knihovna; Prodejna - p. Kopecký ▶ Kácov  Čerpací stanice; Ordinace MUDr. Jana Křivského ▶ Zbraslavice Obecní úřad ▶ Ratboř Obecní úřad ▶ Suchdol Sokolovna ▶ Červené Pečky Obecní úřad; Lékárna ▶ Miskovice Obecní úřad ▶ Žehušice Obecní úřad; Knihovna; Pizzerie Pod kostelem ▶ Chotusice Obecní úřad

www.lepor.cz

▶ Vrdy Obecní úřad; Knihovna; Obchod Domino ▶ Krchleby Obecní úřad ▶ Červené Janovice Obecní úřad ▶ Třebonín Prodejna potravin ▶ Hlízov Prodejna Bala ▶ Černíny ▶ Žleby Městský úřad ▶ Močovice ▶ KŘESETICE Prodejna Bala ▶ týnec nad labem Obecní úřad; Knihovna

www.dobryinfo.cz


divadlo

20

Proměny divadla Pravidelní návštěvníci kutnohorského Tylova divadla jistě zaznamenali výrazné změny interiérů, které jim poskytují mnohem pohodlnější prostředí pro společenská setkávání i vstřícnější návštěvnický servis. Tím však proměny více jak osmdesát let staré budovy s osobitou architekturou nekončí. Na další plány proměn divadelního prostředí jsme se zeptali ředitelky Tylova divadla v Kutné Hoře Veroniky Lebedové.

Na co se mohou návštěvníci historického Tylova divadla v Kutné Hoře těšit? „Pokud půjde vše dobře, měla by být zahájena úprava suterénních prostor divadla. Prostory bývalé Loutkové scény se promění v  multifunkční malou scénu, umožňující zde pořádat komornější vystoupení všech žánrů od malých hudebních skupin přes malé divadelní formy a  přednáškové večery až po  setkávání různých zájmových aktivit a  podobně. Prostor bude vybaven i  moderní audiovizuální technikou, takže nabídne opravdu širokou škálu využití.“

Vize obnovení bývalé loutkové scény je tedy mimo realitu? „Přesně tak. Je to nereálná vize z mnoha důvodů. Nicméně loutky, které provázely její činnost, jsou pečlivě uloženy v  archivu divadla a  budou příležitostně používány při různých výstavách, ale i  třeba při některých inscenacích kutnohorských ochotníků, jak tomu bylo při nedávném představení Tylovy hry Tvrdohlavá žena, budou použity pro poetickou předvánoční dekoraci divadelních prostor, atd.“ V  jakém stadiu je realizace budoucích úprav suterénních prostor? „V  tomto okamžiku jsou zajištěny finance z  Regionálního operačního programu se spoluúčastí města Kutná Hora. Celkový předpokládaný rozsah prací se pohybuje kolem 10 milionů

Vánoční pohodu můžete prožít před Štědrým dnem v dějišti TyjátrFestu, v domácím amfiteátru Václava Veselého v Kutné Hoře – Kaňku. Jan Baťha a Petr Němec se rozhodli zpříjemnit dětem čekání na Ježíška. Tak se také jmenuje pořad pod širým nebem, který společně přichystali pro nejmenší i jejich rodiče v  době, kdy přípravy na  vánoční svátky vrcholí. V úterý 23. prosince se proto areál zahradního divadla stane místem, kde si bude možné navzájem popřát radostné Vánoce a užít si zimní atmosféru trochu netradičně. Svátečně vyzdobenou zahradou budou znít koledy, zavoní teplé nápoje a děti mohou přinést obrázek se vzkazem pro Ježíška. Na rozdíl od dopisů s osobními přáními, jaké dárky by chtěly mít pod stromečkem, by to měla být tentokrát přání adresovaná přes Ježíška všem ostatním.

Z donesených obrázků bude instalována výstava v plenéru. V pořadu Čekání na Ježíška dojde také na krátké divadelní vystoupení studentů kutnohorské Tylovy herecké školy a  na  módní přehlídků kulíšků. Čím nápaditější čepička, tím větší šance na  úspěch. Setkání završí velkoplošné promítání animovaného a vánočně laděného filmu přímo pod širým nebem. Jeho název je zatím tajemstvím, sledujte proto sdělovací prostředky a plakátky, které se v předstihu objeví. Pokud se rozhodnete vypravit na  netradiční Vánoční setkání na Kaňk, nezapomeňte se teple obléci. Vánoční večírek startuje v 16 hodin. Pořadatelé pro milovníky atmosféry promítání filmů pod širým nebem chystají produkce letního kina v Kutné Hoře v době prázdnin. Bližší informace se včas dozvíte.

Letní kino v zimě? Ano, při čekání na Ježíška

korun. Koncepce záměru zahrnuje využití prostor bývalé jazykové školy, bývalého videostudia i dalších přilehlých místností, které tvořily zákulisí bývalé loutkové scény. Musím připomenout, že půjde o poměrně rozsáhlé úpravy. Předpokládaná multifunkční scéna má samostatný příchod do svých prostor, který je zcela mimo hlavní vchod k velké scéně. Bude vyhlášeno výběrové řízení na realizátory projektu i  budoucích stavebních úprav. Pokud vše půjde dobře, dá se předpokládat, že v  průběhu příštího roku by nové prostory mohly přivítat první diváky.“ Děkuji za  rozhovor. O  proměnách Tylova divadla budeme naše čtenáře průběžně informovat. Zatím přikládáme několik pohledů do stávajících prostor budoucí multifunkční malé scény. Miroslav Štrobl

Na náměstí „zamrznou“ mladí herci i kolemjdoucí, zapojte se Studenti Tylovy herecké školy Václava Veselého se opět po  roce pokusí zajímavým happeningem oslovit kolemjdoucí a  připomenout jim netradičně smysl adventu a nadcházejících Vánoc. Lidé procházející v  pátek 19. prosince kolem půl čtvrté odpoledne přes Palackého náměstí v Kutné Hoře mohou zažít zvláštní úkaz. Na okamžik tam „zamrzne“ několik skupinek i jednotlivců. Mladí studenti herectví se tak v určitý čas naráz zastaví v pozicích, tak jak je moment signálu překvapí. Pokusí se tak ve štronzu setrvat několik minut. „Smyslem této akce je dát kolemjdoucím symbolicky impuls, že doba před Vánocemi by měla být časem zklidnění

a zastavení, ale také setkávání přátel. K  aktérům se může připojit kdokoliv ze zájemců. Čím více lidí, tím zdařilejší efekt,“ říká organizátor happeningu Václav Veselý. Z  tohoto netradičního setkání bude rovněž pořízen filmový záznam. Jakub Sloup, který je členem herecké školy a je jako kameraman podepsán pod dosud vytvořenými krátkými filmy „herečáku“, situace z náměstí natočí a  v  herecké škole pak budou zpracovány v  další zajímavý audiovizuální projekt. Na  záznam z  loňského premiérového pokusu se můžete podívat na  youtube pod odkazem www. youtube.com/watch?v=W1OSbvcMkPU.


Obce sobÄ› KaĹždĂ˝ z nĂĄs nÄ›kde Ĺžije – na vesnici, v mÄ›styse Ä?i mÄ›stÄ›, a zajĂ­mĂĄ ho, jak si jeho obec poradĂ­ s běŞnĂ˝mi vÄ›cmi kaĹždodennĂ­ho Ĺživota, jakĂ˝mi jsou doprava, Ăşklid ulic a stav veĹ™ejnĂŠho prostoru, odpad, mĂ­sta ve ťkolkĂĄch a ťkolĂĄch, opravy silnic‌ Ĺ˜eĹĄenĂ­ problĂŠmĹŻ s tĂ­m spojenĂ˝ch nejsou vÄ›tĹĄinou jednoduchĂĄ ani okamĹžitĂĄ, coĹž nĂĄs, obÄ?any, obÄ?as rozÄ?iluje. A vede nĂĄs mnohdy k úvahĂĄm, proÄ? v sousednĂ­ obci to jde a u nĂĄs ne‌ Aby to i u nĂĄs ĹĄlo, o to se snaŞí pilotnĂ­ projekt Svazu mÄ›st a obcĂ­ zaměřenĂ˝ na rozvoj a podporu meziobecnĂ­ spoluprĂĄce.

z obcĂ­

21

samosprĂĄvy neboli volenĂŠ vedenĂ­ obcĂ­ si leckdy s urÄ?itĂ˝mi problĂŠmy nevĂ­ tak ĂşplnÄ› rady, potĹ™ebujĂ­ pomoc, a  tak nenĂ­ divu, Ĺže se do  projektu zapojilo 186 obcĂ­ s rozĹĄĂ­Ĺ™enou pĹŻsobnostĂ­, tedy drtivĂĄ vÄ›tĹĄina. Patří k  nim i  KutnĂĄ Hora. V  jejĂ­m rĂĄmci aktivnÄ› pracuje pÄ›t mikroregionĹŻ. O  co konkrĂŠtnÄ› v  tomto pilotnĂ­m projektu jde? RealizaÄ?nĂ­ tĂ˝my, vybranĂŠ na  zĂĄkladÄ› vĂ˝bÄ›rovĂ˝ch řízenĂ­, mÄ›ly za úkol s pomocĂ­ metodiky a Ä?asovĂŠho harmonogramu od Svazu mÄ›st a  obcĂ­ zmapovat situaci v  jednotlivĂ˝ch ĂşzemĂ­ch ve  tĹ™ech zĂĄkladnĂ­ch oblastech, kterĂŠ jsou pro samosprĂĄvy z  hlediska dlouhodobĂ˝ch zkuĹĄenostĂ­ nejdĹŻleĹžitÄ›jĹĄĂ­: pĹ™edĹĄkolnĂ­ vĂ˝chova a  zĂĄkladnĂ­ ĹĄkolstvĂ­, odpadovĂŠ hospodĂĄĹ™stvĂ­ a sociĂĄlnĂ­ sluĹžby. ÄŒtvrtĂŠ tĂŠma bylo volitelnĂŠ, takĹže zĂĄleĹželo na  tom, co kterĂ˝ region trĂĄpĂ­ – nÄ›kde to je doprava, jako například na Jablonecku, jinde bezpeÄ?nost, odpady nebo administrativnĂ­ podpora neuvolnÄ›nĂ˝ch starostĹŻ. V  KutnĂŠ HoĹ™e to je cestovnĂ­ ruch. ÄŒlenovĂŠ kutnohorskĂŠho tĂ˝mu spadajĂ­cĂ­ho pod odbor regionĂĄlnĂ­ho rozvoje a  ĂşzemnĂ­ho plĂĄnovĂĄnĂ­ se rozjeli po  regionu, aby zjistili, s  jakĂ˝mi problĂŠmy se starostky a  starostovĂŠ potĂ˝kajĂ­. ÄŒtyĹ™i mÄ›sĂ­ce shromaĹžÄ?ovali informace prostĹ™ednictvĂ­m dotaznĂ­kĹŻ i  osobnĂ­ch nĂĄvĹĄtÄ›v a  rozhovorĹŻ, nehledÄ› na  reĹĄerĹĄe z  oficiĂĄlnĂ­ch mĂ­st, jako jsou přísluĹĄnĂĄ ministerstva, obecnĂ­ úřady a  statistickĂ˝ úřad. Zjistili, Ĺže obce spolu Ä?asto kooperujĂ­, aniĹž by si jejich starostovĂŠ uvÄ›domovali, Ĺže jde o  meziobecnĂ­ spoluprĂĄci. NejvĂ˝raznÄ›ji se to projevuje v  oblasti ĹĄkolstvĂ­ – například nejsou-li nÄ›kde mĂ­sta ve ťkole nebo ĹĄkolce, starosta

Odstartoval v zåří loĹˆskĂŠho roku z penÄ›z EvropskĂŠho sociĂĄlnĂ­ho fondu a  jeho cĂ­lem je vytvoĹ™it odbornĂŠ a administrativnĂ­ zĂĄzemĂ­ pro podporu spoluprĂĄce obcĂ­ v danĂŠm regionu. TĂ˝kĂĄ se obcĂ­ s rozĹĄĂ­Ĺ™enou pĹŻsobnostĂ­, kterĂŠ v  podstatÄ› pĹ™ebraly agendu dřívÄ›jĹĄĂ­ch okresĹŻ. V  celĂŠ republice je jich 205. V  rĂĄmci jejich ĂşzemĂ­ si obce Ä?asto samy vytvoĹ™ily vlastnĂ­ formy spoluprĂĄce, kterĂ˝mi jsou tzv. mikroregiony nebo mĂ­stnĂ­ akÄ?nĂ­ skupiny (MAS). Jak se vĹĄak ukĂĄzalo, tyto iniciativy „zdola“ ĂşplnÄ› nestaÄ?Ă­,

NOVOROÄŒENKY 2015 OriginĂĄlnĂ­ novoroÄ?nĂ­ přånĂ­

NOVIN

KA

a elektronickĂŠ novoroÄ?enky 2015

PF s m chalou otivem pek

pf

2 115 5

zavolĂĄ sousedĹŻm, zda mohou umĂ­stit dĂ­tÄ› z jejich obce, apod. V  dalĹĄĂ­ch oblastech se ukazuje, Ĺže tam jsou moĹžnosti spoluprĂĄce otevĹ™enĂŠ, například v  odpadovĂŠm hospodĂĄĹ™stvĂ­. Obce Ĺ™eĹĄĂ­ sklĂĄdky, bioopad‌ TakĂŠ sociĂĄlnĂ­ sluĹžby jsou na poĹ™adu dne. Populace seniorĹŻ sĂ­lĂ­ a  obce si uvÄ›domujĂ­, Ĺže je tĹ™eba Ĺ™eĹĄit pĂŠÄ?i o nÄ›. Domovy dĹŻchodcĹŻ uĹž nestaÄ?í‌ Například na KĂĄcovsku se nÄ›kolik obcĂ­ spojilo a  najalo firmu, kterĂĄ jim zajiĹĄĹĽuje sociĂĄlnĂ­ sluĹžby pro jejich seniory. MoĹžnostĂ­ Ĺ™eĹĄenĂ­ v tĂŠto oblasti je ale vĂ­ce – obce mohou například poskytnout prostory pro poradenskou sluĹžbu, nebo zamÄ›stnat Ä?lovÄ›ka evidovanĂŠho na  Úřadu prĂĄce dĂ­ky nĂĄstrojĹŻm Úřadu prĂĄce na  podporu zamÄ›stnanosti, kterĂ˝ bude vykonĂĄvat tzv. depistĂĄĹž, coĹž

je cĂ­lenĂŠ vyhledĂĄvĂĄnĂ­ nemocnĂ˝ch Ä?i lidĂ­ v sociĂĄlnĂ­ nouzi. NynĂ­ zĂĄleŞí na tom, jak projekt Podpora meziobecnĂ­ spoluprĂĄce Svazu mÄ›st a  obcĂ­ dopadne v  rĂĄmci povolebnĂ­ situace. Věřme, Ĺže se jeho finĂĄlnĂ­ vĂ˝stupy, kterĂŠ budou z  celĂŠ republiky odevzdĂĄny v prosinci, stanou podnÄ›tnĂ˝m impulsem pro novĂĄ vedenĂ­ radnic k  dalĹĄĂ­mu zlepĹĄovĂĄnĂ­ Ĺživota nĂĄs, obÄ?anĹŻ. O  vĂ˝sledcĂ­ch projektu, i  pokud jde o  Kutnou Horu a  jejĂ­ obce, kterĂ˝ mĂĄ uzĂĄvÄ›rku v  kvÄ›tnu příťtĂ­ho roku, vĂĄs budeme vÄ?as informovat. Do tĂŠ doby se mĹŻĹžete podĂ­vat na webovĂŠ strĂĄnky projektu na www.kutnahora.cz/ Region KH /projekt meziobecnĂ­ spoluprĂĄce nebo na twitter @MOSORPKutnaHora. Dana ÄŒermĂĄkovĂĄ

NOVÉ

fotokalendåře

pro rok 2015

moŞnost osobního odběru

KutnĂĄ Hora

ųŚ/0*Ŏ*+2Ŏ.+' ų ųŚ Ś Ś/ Ś /0 / /0 0*Ŏ 0* *Ŏ *+ *Ŏ *+2Ŏ *+2Ŏ +2 +2 2Ŏ Ŏ .+ .+' +'

Ă“ĂŠĂ?+,Ă•

2–),Ĺ?!&! 2–) 2 2– – –) ), ) ),Ĺ? ,Ĺ?! , ,Ĺ?!&! Ĺ?!& Ĺ?! !&! ! &! &!

 2Ă•* 

--------------------------------------------------

pour fĂŠliciter 2015

Ke kaĹždĂŠ objednĂĄvce roÄ?nĂ­ kapesnĂ­ kalendåřík a pĹ™i objednĂĄvce nad 500,- magnetka s poznĂĄmkovĂ˝m blokem ZDARMA.

--------------------------------------------------

VaĹĄe logo V o

l o go f i rmy

2015

logo firmy

2 1 2015

-------------------------------------------------------------------

p o u r

f ĂŠ l i c i t e r

2 0 1 5

VaĹĄe logo V o

--- ---------------------------------------------------2Ă• *

pff

2 1 15 5 2–) 2–),Ĺ?!&! 2 2– – –) ), ) ),Ĺ? ,Ĺ?! Ĺ?!&! Ĺ? !& !&! ! &! &!Ă“ĂŠĂ?+,Ă•

ųŚ/0*Ŏ ų ųŚ ųŚ Ś Ś/ Ś /0 / /0 0*Ŏ 0* *Ŏ *+ *Ŏ *+2Ŏ.+' * *+2Ŏ +2 +2 +2Ŏ 2Ŏ Ŏ .+ .+' +'

pour fĂŠliciter 2015

Nenechte svÊ zåŞitky zapomenutÊ v digitålním světě! PF 2015

PříjemnĂŠ proĹžitĂ­ svĂĄtkĹŻ vĂĄnoÄ?nĂ­ch a mnoho pracovnĂ­ch i osobnĂ­ch ĂşspÄ›chĹŻ v novĂŠm roce VĂĄm pĹ™eje

PF 2015

i osobnĂ­ch ĂşspÄ›chĹŻ v novĂŠm roce VĂĄm pĹ™eje eje PříjemnĂŠ proĹžitĂ­ svĂĄtkĹŻ vĂĄnoÄ?nĂ­ch a mnoho pracovnĂ­ch

VĹĄechny druhy a formĂĄty NOVOROÄŒENEK NOVO NO VOR OR ROÄŒ RO OÄŒE ÄŒEN ÄŒENE NE EK na EK na strĂĄnkĂĄch strĂĄ st ĂĄnkĂĄ nk kĂĄ ĂĄch ĂĄc ch

www.lepor.cz epor.cz p cz por.cz z pou po ur

er

VeselÊ Vånoce, pohodový nový rok a mnoho osobních i pracovních úspěchů Våm přeje

VeselÊ Vånoce, ch pohodový nový rok a mnoho osobních i pracovních úspěchů Våm přeje Vaťe logo

www.fotoradosti.cz

VaĹĄe logo

VaĹĄe V ĹĄ llogo

VaĹĄe V ĹĄ llogo

p

Våm přeje i pracovních úspěchů ý ý

ObjednĂĄvkou nad 500,- KÄ? se rozumĂ­ cena vÄ?etnÄ› DPH za celkovou objednĂĄvku bez nĂĄkladĹŻ na pĹ™epravu.


vaříme / inzerce

22

Fazolová polévka Akční nabídka platí od 15.12. do 31.12. 2014

1090 5490

Plnohodnotné jídlo s ideální kombinací sacharidů, bílkovin, tuků, minerálů a vlákniny, snadné na přípravu Ingredience:

1 šálek vařených červených fazolí ½ šálku těstovin napolo uvařených 1 malá nasekaná cibule

UNIKOM Piškoty tradiční 120g

1 malé nasekané rajče 1 najemno nakrájená mrkev

19

90

Do hrnce nalijeme olivový olej a  zahřejeme ho, přidáme cibuli a česnek, které osmažíme dohněda. Přidáme celer, papriku, oregano a všechno necháme zpěnit. Pak přidáme mrkev, rajče, těstoviny, fazole a  vývar. Necháme asi 5 minut podusit, mírně osolíme a  opepříme. Nakonec posypeme lístky koriandru a bazalky.

2 šálky zeleninového vývaru 3 stroužky česneku

Suroviny můžete zakoupit

2 pokrájené stonky

v obchodě Jasmínek na adrese:

řapíkatého celeru paprika, oregano, pepř

Šultysova ulice, Kutná Hora

dle chuti

(pěší zóna u Morového sloupu)

olivový olej, lístky koriandru,

UNIKOM Cukr moučka Korunní 1kg

SOARÉ Moscato DeLuxe 0,75l

Akční nabídku najdete v prodejnách UNIKOM: Čáslav, Husova 625 Český Brod, Palackého 334 Český Dub, Nám. B. Smetany 9 Hlízov, Hlízov 163 Horní Beřkovice č. 11 Chroustovice, J. Haška 44 Chrudim, Václavská 761 Chvaletice, U Stadionu 240 Kostelec n. Č. lesy, Nám. Smiřických 29 Kolín , Na louži 871 Křesetice, Křesetice 10 Kutná Hora, Tyršova 399 Kutná Hora, Ortenova 62 Kutná Hora, Masarykova 366 Mělník, Italská 2775

Miřetice, Miřetice 166 Nové M. nad Metují, Dukelská 662 Nové Zákupy 521 Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1143 Přelouč, Hradecká 155 Říčany u Prahy, Komenského nám. 1619 Semily, Na Olešce 446 Týnec n.Labem, Nám. Masarykovo 49 Zásmuky, Havlíčkova 22 Zbýšov 81, Zbýšov 81 Zruč nad Sáz., Jiřice 43 Žleby, Žleby 249

Zboží obdržíte do vyčerpání zásob !

AUTOBATERIE J. Vrabčák, Kaňk  327 561 687

Prodej 7 dní v týdnu!

www.dobryinfo.cz


finance / inzerce

23

Dopis od pojišťovny V těchto předvánočních dnech začaly všechny pojišťovny posílat všem svým klientům dopisy. Dopisy jsou často nesrozumitelné, a proto se zde pokusím vše vysvětlit. Od 1. 1. 2015 dojde ke změnám v zákoně o životním pojištění. Tato změna hovoří o tom, že nově se smlouvy rozdělí na daňové a nedaňové.

Z daňových smluv již nepůjde vybírat odkupné libovolně v  průběhu platnosti smlouvy. Půjde to až po 5 letech od  uzavření smlouvy, a  současně se musí jednat o  rok, v  němž pojistník (majitel pojistky) dovrší minimálně 60 let věku. Z těch nedaňových smluv půjde vybírat i nadále. Na daňové smlouvy můžete nadále využívat daňové zvýhodnění. Toto zvýhodnění zůstává stejné, a  je to maximálně 1  800,Kč za  rok (roční platba za  pojistné 12 000,- Kč). Na nedaňové smlouvy již odpočty daně z příjmu nevyužijete. V  tuto chvíli je tedy zásadní to, zda využíváte daňové zvýhodnění. Pokud zvýhodnění využíváte, měli byste přejít na  daňovou smlouvu. Nejjednodušším způsobem, jak přejít na  daňovou smlouvu, je na  dopis neodpovídat. Bude se jednat o  takzvaný tichý souhlas a  vaše smlouva se automaticky stane smlouvou daňovou. Pokud však současně máte na  životním pojištění naspořenou vyšší částku, je vhodné zvážit, zda si ji nevybrat ještě do konce roku. Pak už to nepůjde tak snadno. Po  1. 1. 2015 byste totiž museli za výběr doplatit zpětně slevu na dani za posledních 10 let. Takže maximálně 18 000,- Kč. Vybrat naspořené peníze vám doporučuji v případě, že jste tak chtěli učinit, nebo očekáváte, že peníze budete nezbytně potřebovat. Druhým důvodem je to, že lze vždy nalézt způsob, jak peníze investovat výhodněji. Každý podobný případ je však nutné posuzovat individuálně. Pokud neuplatňujete slevu na  dani z  příjmu a  chcete mít smlouvu nedaňovou, musíte to pojišťovně nahlásit pomocí dopisu, který by vám měl přijít. Druhá změna v zákoně se týká smluv, na které přispívá zaměstnavatel. Nově již z  těchto smluv nepůjde použít automatický výběr každý měsíc. Za-

N.I.K.A. REALITNÍ KANCELÁŘ mobil 602 277 604

www.nikareality.cz

e-mail: nikakh@cmail.cz

PRODEJ – DOMY, BYTY, CHATY a POZEMKY 1. Dům v  centru Kutné Hory, poz. 581 m2, 2 byty 2+1, 1 byt 1+k.k., obchodní prostory v přízemí, vnitřní dvůr s možností parkování, cena 5,5 mil.Kč městnavatel může i  nadále přispívat na vaše životní pojištění. Z příspěvku se i nadále neplatí sociální a zdravotní pojištění. Výše ročního příspěvku je i nadále maximálně 30 000,- Kč. Bohužel však zůstalo i zdanění příspěvků zaměstnavatele i  výnosů z  investice. Pokud vám tedy zaměstnavatel bude i  nadále přispívat, vyberete si tyto příspěvky nejdříve ve věku 60 let. Třetí změnou v zákoně je to, že se již nadále nebude používat pojem „odbytné“ a  nově se zavádí pojem „odkupné“. No, co k tomu říci... To bylo skutečně důležité a  jsem rád, že naši zákonodárci mají čas vymýšlet nová slovíčka. Ještě, že se rozpravy o tomto zákoně neúčastnil ten pán z  Hradu. To bychom nejspíš měli nový pojem „odku*dné“. V nové úpravě je ještě několik divných změn, ale až čas ukáže, co tím chtěli lobbisté říci. Já k  tomu můžu říci to, že se stát opět ukázal jako ten, který si svévolně mění dříve nastavená pravidla, a občané tak neustále platí za chyby státu. Podle mého názoru by se měl každý z  vás rozhodnout, zda je rozumné státu věřit a investovat do produktů, které stát podporuje, nebo přímo doporučuje. Zatím se podle mého názoru ukazuje, že se státu věřit nedá. Stát v minulosti snížil podporu stavebního spoření a  zdanil výnosy. Zdanil výnosy ze životního pojištění i  výnosy z  doplňkového penzijního spoření. Nyní bude stát rušit II. pilíř penzijní reformy. Co bude dál? Závěrem si vás dovoluji upozornit, že této změny v zákoně ihned využije většina závislých i  nezávislých poradců k tomu, aby vás přesvědčili, že si musíte uzavřít pojistku novou. To rozhodně není nutné! Tato změna v  zákoně není důvodem pro změnu nebo pro ukončení vaší pojistky! Pokud budete potřebovat podrobnější vysvětlení, bez obav mě, prosím, kontaktujte. Dalimil Peša nezávislý finanční konzultant Tel: 608 261 040 Mail: dalimil@dalimilpesa.cz

2. Byt 2+1 – Kolín, ul. U Křižovatky, podl.pl. 69 m2 + 2 sklepy, činžovní dům , atypický, 1.patro, možnost parkování ve vnitřním dvoře, blízko centra i  nádraží ČD, BUS, cena 1,45 mil. Kč 3. Pozemky Řendějov – Nový Samechov – 2 pozemky o  výměře 2.220 m2 a  1.275 m2, mezi rodinnými domy, možnost výstavby rodinného domu i chaty, cena 350 Kč/m2 4. Patrová vila – Kutná Hora – Dolní Žižkov, poz. 1.011 m2, garáž, zahrada, venkovní posezení s  grilem, velmi dobrý stav, klidné místo, cena 3,4 mil.Kč 5. Komerční objekt – Kutná Hora – Masarykova ul., poz. 1.253 m2, obchodní prostory, dílny, sklady, garáže, vnitřní dvůr, zpevněná plocha, cena 4 mil. Kč 6. Byt 3+1 – Kutná Hora – Puškinská ul. – 3.patro, podl. plocha 70 m2, lodžie, sklep zateplený panelový dům, zmodernizované soc.zařízení, cena 1,15 mil. Kč 7. Chata v  Posázaví – Talmberk – Samopše, poz. 417 m2, 2 místnosti, předsíňka, zatravněný pozemek, přímo u  lesa a  říčky, klidné místo, cena 295 tis. Kč 8. Činžovní dům Kutná Hora – Štefánikova ul., poz. 807 m2, 6 bytů, nebytové prostory (2 obchody, kanceláře, sklady), vnitřní dvůr, zahrádka, cena 6 mil. Kč 9. Dům ve Zruči n.S. - ½ bať.dvojdomku, poz.49 m2, zčásti nově opravený, možnost dokoupení zahrady cena 650 tis. Kč 10. Pozemek Kralice – výměra 1.381 m2, na okraji obce, zatravněný, přípojky obecního vodovodu i kanalizace na hranici pozemku, cena 180 tis. Kč 11. Byt 2+1 – Kutná Hora – Puškinská ul. – podl. plocha 46 m2, 1 sklep zateplený panelový dům, udržovaný, původní stav, cena 730 tis. Kč 12. Rodinný dům – Malín, poz. 452 m2, 2 samostatné byty 2+k.k. o podl. pl. 70 m2, zrekonstruovaný, plast. okna, eurookna, nové obklady a  dlažby, zahrada, cena 2,65 mil. Kč.


ZDRAVÍ

Znečištění organismu I – PLÍCE V našem seriálu o detoxikaci těla podle MUDr. Josefa Jonáše budeme pokračovat vysvětlením toho, jak toxické zátěže z prostředí, v němž žijeme, i z našeho těla, mohou negativně ovlivnit naše zdraví. Začínáme plícemi, protože bez kyslíku není na naší planetě život.

Plíce

Dýchací cesty představují první a nejdůležitější přístupovou cestu pro mikroorganismy (viry, bakterie a plísně) a „neživé“ toxiny v podobě plynů a prachových částic, které se vzduchem dostávají do našeho těla. Jejich sliznice si vytvářejí na ochranu hlen, který obsahuje některé látky imunitního systému bránící tomu, aby se mikroorganismy a  další toxiny dostaly dál do  organismu. Hlen také sliznice zvlhčuje a umožňuje funkčnost celého dýchacího systému. To platí v ideálním případě. Hlen tedy sehrává pozitivní roli, jen pokud má tyto specifické vlastnosti. Pokud je nemá, což dnes najdeme u většiny lidí, zahušťuje se a  vytváří na  sliznicích tzv. hlenové zátky. Jejich obsahem bývá nejčastěji mléčný hlen mucin, ale i mléčná bílkovina (kasein) a také hlen vytvořený z  cukrů či pšeničného lepku. Do  zátek se ukrývají nejrůznější mikroorganismy nebezpečné pro dýchací systém – tuberkulózní, streptokokové, stafylokokové, různé plísně, chřipkové a  jiné respirační viry. Vznikají tak infekční ložiska. Ta produkují toxiny, které zhoršují stav v celém dýchacím ústrojí a jsou příčinou vzniku ložisek v dalších úsecích dýchacích cest. Dále se na  sliznici dýchacích cest nachází mikrofilm velkého množství mikroorganismů, které vylučují různé látky mající zabránit postupu nepřátelských mikroorganismů do  našeho těla. Je tu i množství dalších látek a buněk imunitního systému. Jde o přirozenou imunitní obranu, kterou má každý orgán. Člověk tyto přirozené nárazové štíty však zcela nesmyslně poškozuje vlastní neuváženou činností, ať už jde o kouření, příjem nezdravé stravy nebo znečisťování životního prostředí. Hlenová ložiska v  dýchacím ústrojí vznikají obvykle jako první, a  proto je lze nalézt již u velmi malých dětí. K dalším příčinám jeho oslabování patří stres, zejména psychické napětí. V  dýchacích cestách zatížených stresem a ložisky pak

špatně probíhá spontánní odbourávání toxinů ze životního prostředí a nezdravého životního stylu. V jejich sliznici se ukládají chemikálie, kovy, radioaktivní látky, zbytky léků, očkování a různé infekce. Tím se vytvářejí podmínky pro vznik akutních, opakujících se nebo chronických zánětů dýchacího ústrojí. Přidají-li se poruchy v  imunitním systému jako například alergie, vznikají závažnější alergické záněty, přidají-li se poruchy periferního nervového systému, vzniká astma. V dýchacích cestách však mohou probíhat nejen zánětlivé a degenerativní procesy, ale i procesy nádorové a cystické. Plíce, tlusté střevo a dysbióza Plíce ovládají kromě jiných dva orgány, které patří v  naší civilizaci k  nejpostiženějším – tlusté střevo a  kůži. Tlusté střevo se řadí k  vylučovacím orgánům, odchází jím odpad ze stráveného jídla. Vzhledem k  tomu, že plíce rozhodují o distribuci tekutin v těle, může se jejich toxické zatížení odrazit ve střevě a vyvolat buď příliš vodnatou (průjem), nebo příliš suchou stolici (zácpa). Pro přesnost musím dodat, že vlivu plic nepodléhá celé tlusté střevo, ale jeho převážná část. Slepé střevo včetně apendixu a konečník jsou pod vlivem jater a řitní otvor pod vlivem sleziny. Tlusté střevo je hustě osázeno mikroflórou, hovoří se asi o  400 druzích mikroorganismů. Ty zajišťují až 80 % procesů trávení živočišných bílkovin a tuků a také vznik některých vitaminů. Pokud dojde k jejich přemnožení či přesídlení do jiné části střeva – nejčastěji vlivem infekčních ložisek, ale také různých léků, antibiotik, hormonů či chybného složení trávicích šťáv -, nastává nefyziologický stav zvaný střevní dysbióza. Ta je velmi nebezpečná, protože vyvolává trávicí poruchy a  vznik jedovatých látek. Ty se vstřebávají, a  protože všechny látky vstřebané z tlustého střeva procházejí játry, kde se uskutečňují další metabolické či detoxikační procesy, játra jsou přetěžována, což má pro náš organismus závažné důsledky. Jedovaté látky z dysbiotického střeva se dostávají do  krevního oběhu, čímž ohrožují celý organismus, zejména však nervový systém, imunitní orgány a další tkáně. Ovšem nejen vlastní střevní mikroorganismy mohou být v případě přemnožení nebezpečné. Střevo totiž může sloužit také jako inkubátor pro přemnožení patogenních mikroorganismů, které se pak dále rozšiřují do těla, především do močových cest a gynekologického ústrojí. Typické utváření tlustého střeva, které má „buřtíkovitý“ charakter, způsobuje, že se v jeho záhybech usazují zbytky po-

travy, cholesterol, žlučové kyseliny a různé mikroorganismy. V těchto místech se zahnízďují bakterie, plísně, viry a paraziti. Vznikají tak infekční ložiska, která vylučují toxiny, jež poškozují střevní stěnu a vstřebávají se do celého organismu. Produkují i tzv. imunokomplexy a antigeny, které jsou vychytávány některými orgány či tkáněmi (stěny žil, cév, klouby ad.) a  mohou vyvolat záněty různých částí těla. Zánět střevní stěny může vést k poškození buněk imunitního systému, které jsou nakupeny ve  slepém střevě v  podobě tzv. Peyerských plaků. Může také způsobit zeslabení střevní stěny, čímž vzniknou střevní vychlípeniny (divertikuly), jež se pak stávají sídlem pro další infekce a  představují nebezpečí v podobě protržení střevní stěny a ohrožení života. Nejhorším důsledkem střevní dysbiózy je však porucha trávení tuků a  živočišných bílkovin, jež může zapříčinit vznik tzv. vnitřních střevních karcinogenů, které jsou základním průvodcem každého onkologického onemocnění. Plíce, kůže, žíly a deprese Plíce ovládají také kůži. Projevy toxických zátěží kůže mají opravdu pestrý charakter, všechni určitě znáte ekzém, vyrážku nebo plíseň na nohou. O atopickém ekzému jako nejčastějším kožním onemocnění malých dětí se teď zmiňovat nebudu, protože souvisí s játry a nervovým systémem. Nejčastějším kožním onemocněním obecně je zánět nazývaný ekzém, lišej nebo neurodermitis. V jeho pozadí ovšem stojí ložiska v  podkoží, a  podkoží podléhá vlivu nikoliv plic, ale ledvin. Detoxikace ekzému je velmi složitá, je třeba detoxikovat nejen plíce a  ledviny, ale i tlusté střevo. V  kůži se nacházejí mazové žlázy. Ty jsou ovládány játry, a  důsledkem jejich zánětu, vyvolaného ložisky, je akné, trápící většinu dospívající mládeže. Játra rozhodují obecně o tukovém metabolismu a distribuci tuku v organismu. Důsledkem poruchy funkce mazových žláz je ovšem i  přemašťování kůže, což je také častý kosmetický problém. Toxická zátěž potních žláz, které ovládají plíce, způsobuje zase nadměrné pocení. Na kůži se rovněž objevují charakteristické plísňové projevy. Na  zánětech kůže má podíl i  imunita a  nervový systém, především pleteň vegetativního nervového systému plic (plexus pulmonalis). K  významným orgánům, které ovládá dvojice plíce – tlusté střevo, patří také žíly. V  žilním systému se velmi často tvoří ložiska a žilní stěna podléhá usazování toxinů a volných infekcí. Při gene-

24

tické dispozici tak vznikají nejen poruchy žilní stěny a tvoří se křečové žíly, ale i záněty hluboko v žilním systému, které vedou ke vzniku městků neboli trombů. Ty představují velké nebezpečí, protože když se nějaký městek utrhne, cestuje žilním systémem a může způsobit orgánový infarkt. Týká se to především plic a mozku. Porucha žilního systému se projevuje nejen varixy a  emboliemi, ale i  špatným prokrvením končetin, pocity chladu v  nich, snadným tvořením modřin nebo vystupováním drobných žilek na povrch kůže, což je nepříjemný kosmetický problém. I  ten mnozí z  nás dobře znají. Plíce mají velký dopad také na stav naší psychiky. Děje se tak prostřednictvím ovlivnění mezimozku, který lze v podstatě označit za  emocionální mozek člověka, protože v něm vznikají emoce. Mezi základní emoce patří veselá nálada a  její opak - deprese. V  poruchách emocionality hraje významnou roli látka zvaná serotonin. Narušení jeho metabolismu bývá způsobeno jak plícemi a tlustým střevem, tak játry a žlučníkem. Plicní deprese je charakterizována pocity méněcennosti, pasivitou, sebeobviňováním a nehybností, jaterní deprese je provázena neklidem, někdy agresí, jindy sebepoškozujícím sebeobviňováním. Deprese ovšem neznamená jen poruchu nálady, ale i oslabení funkce látek nazývaných neurotransmittery, jejichž úkolem je mimo jiné přenášení vzruchů mezi nervovými buňkami. Existuje jich kolem šedesáti a  každá z  nich má specifickou funkci. Porucha funkce neurotransmitterů tedy může vést k poruchám funkcí všech možných orgánů v těle. Příště si povíme o  toxických zátěžích a jejich vlivu na fungování srdce a jeho okruhu. Dana Čermáková


NÁZOR

25

Prd - skrytá hrozba civilizace Nedávno jsem četl na lidovkách článek: „‘Emisní‘ krávy potřebují dietu. Vědci zjišťují, jak omezit jejich plynatost.“ Zkráceně řečeno, krávy prostě moc prdí a říhají, čímž produkují metan, který je skleníkovým plynem, jenž ohrožuje klima. A vědci vymýšlí způsob, jak upravit milým kravičkám trávení, aby tolik neprděly a neříhaly. Zkouší se tedy vymyslet pro krávy dieta, nebo „stravovací doplňky“, jako je podávání rybího tuku (pevně doufám, že se v příštím životě nenarodím z nějakého důvodu jako kráva). Tyto kraviny pro krávy bohužel nejsou recesí, ale holou skutečností…

Když jsem to dočetl, tak jsem konečně pochopil smysl té hry, kdy si lidé lijí na hlavu kýbl ledové vody, a  proč je to tak oblíbené. Je ale evidentní, že to nezabírá, nebo se prostě tou ledovou vodou nepolévají ti správní lidé… Jeden můj kamarád k tomu suše poznamenal: „No, je nejvyšší čas, aby se tato civilizace sama ukončila.“ Nicméně, jeho lakonická poznámka mě vedla k hlubšímu zamyšlení o problematickém prdu. Podíval jsem se na  daný problém očima dnešních vědců a badatelů. A  došel jsem k  opravdu zajímavým závěrům… Napadlo mě, že už možná ke  konci 15. století měl portugalský král Jan II. na  svém dvoře královský klimatický panel. A učenci z tohoto královského klimatického panelu získali zřejmě dojem, že ze zámoří přichází nestandardní počasí, a  na  vině bude metan vypouštěný volně žijícími a nijak neregulovanými bizoními stády. Hle-

dání nové cesty do Indie byla zřejmě pouze krycí zástěrka pro oklamání tehdejší veřejnosti. Prostě Kolumbus dostal za úkol najít cestu pro budoucí osadníky, kteří zregulují množství bizonů a nakonec i indiánů, kteří se evidentně proti regulaci bizonů stavěli. Možná by EU mohla vyčlenit nějaké tučné finance na  zkoumání této utajené historie boje za záchranu naší civilizace, když už se mermomocí chce zabývat zkoumáním kravin. Člověk a dinosaurus... Nicméně jsem šel ve  svých úvahách ještě dále. Vzpomněl jsem si na mamuty a dobu ledovou. To šílené kvantum býložravých ohromných mamutů! A to nesmírné množství metanu, co ze sebe museli uvolňovat!!! Už se mi začíná rýsovat důvod, proč přišla doba ledová. Mamuti se prostě proprděli a  pros… ke svému mrazivému konci. Nicméně se tím příroda zbavila jakousi samoregulací tohoto škodlivého metanotvořivého druhu. Ale pojďme se podívat na  období dinosaurů. Ohromné býložravé a  masožravé obludy po  celém světě. Taková obří přeslička, kterou to žralo, musela být jistě pěkně nadýmavá. A  požírání syrového masa… Ten, kdo někdy jedl tatarák, ví, co to umí způsobit… Možná žádný meteor nebyl a na zemi nikdy nespadl. Prostě se jen opět nahromadil metan do kritického množství. A kdoví, jestli už tehdy nebyl na světě člověk a nenašel se shodou náhod nějaký debil, který se zrovna učil rozdělávat oheň… Nakonec ta fotografie, na které jsou stopy dinosaura a člověka, by to zcela jasně potvrzovala. Pak je vcelku pravděpodobné, že přeživší lidé si tento poznatek předávali ústní cestou z  generace na  generaci. Pro jistotu pak oheň několik tisíc let nerozdělávali. Pokud mezi sebou našli nějakého pyromana, tak ho jistě

zfackovali do bezvědomí. Člověk se pak nemůže divit, že před 10 000 lety v  době mamutů pralidé pořád kopali jámy, kde mohli, a mamuty produkující metan se snažili nějakým způsobem zredukovat. To by dokazovalo, že evidentně již v té dávné době měli neandrtálci mezi sebou uvědomělé „zelené“ ekologické aktivisty a  odborníky, kteří organizovali jejich činnost a vytvářeli kvóty pro kopání děr na mamuty. Pak se ovšem nelze divit, že neandrtálci vyhynuli a zvítězili tehdy neuvědomělí Homo Sapiens Sapiens, kteří měli v té době jiné starosti, vymýšlejíce náboženství v  kombinaci s principem poptávky a nabídky a plně se věnujíce rozmnožovacímu cyklu, přenechávajíce metanovou hrozbu svým příbuzným neandrtálcům. Nicméně to kopání děr na  každém rohu lidem zůstalo dodnes. Zřejmě se jedná o  nějaký psychologický syndrom velmi hlubokého podvědomého strachu z metanového kataklyzmatu, přestože mamuti již dávno vyhynuli. A zřejmě to také potvrzuje fakt, že neandrtálci se asi občas křížili s dnešními lidmi…

Tak nějak mám na základě svého bádání pocit, že současní Homo EU skončí jako ti neandrtálci, kteří se snažili v rámci metanové hrozby bezvýsledně pochytat všechny ty mamuty. Historie se pouze opět zopakuje a  Homo EU, kteří budou bezhlavě chytat kravské prdy, nahradí Homo China. A až jednoho dne pro změnu zblbne Homo China, tak přijde opět někdo jiný… Přemýšlím, zda bych si na  toto své vlastní bádání, v rámci poznání našeho dávného ekologického uvažování a poučení z krizového metanového vývoje neměl požádat o nějaký hodnotný euro-grant. Dokud to naše krásné Homo EU ještě existuje a  funguje… Vývoj nelze zastavit. A  každá nová podoba civilizace z nějakého záhadného důvodu přebírá od těch civilizací původních některé zvyky a  metody, které vedou k nevyhnutelnému konci. Tak proč budoucí civilizaci Homo China nedopřát trochu inspirace studií, tak typickou pro dnešní Homo EU… Karel Jíra


inzerce

26

• DĚ D TSKÁ HŘIŠTĚ • TRAM A POLÍÍNY Y • DĚTS DĚTSKÉ K DOMEČKY • • SK SKLU L ZAVK LU ZA AVK VKY Y • HO HOUP UP U PAČ ČKY • HR RAČ AČKY K … KY

Showroom a kamenná prodejna

KAŽDOU ADVENTNÍ NEDĚLI, VÝHODNÝ VÁNOČNÍ NÁKUP U HEROLDA. Super cena BRIKETY

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

45,– *

SLEVA

*

-20%

včetně DPH

maximální odběr 20 balení za den

HRA HRAČKY S SLEVA

*

-15%

* Akce platí pouze v tyto dny:

Neděle – 7. 12. máme otevřeno od 900 do 1200 hod. Neděle – 14. 12. máme otevřeno od 900 do 1200 hod. Neděle – 21. 12. máme otevřeno od 900 do 1200 hod. VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY Přijděte se k nám zahřát VÁNOČNÍM PUNČEM, připravíme pro Vás alkoholický a nealkoholický. Kutná Hora – Karlov Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora tel: +420 724 733 937, www.skluzavky.cz


27

Depeše z veteše Díl 4. – Přepočítej

Podnikáme. Využili jsme té možnosti svobodně se rozletět svými životy a začali jsme se živit tím, pro co jsme se narodili. Je to úžasné nemít nad sebou šéfa, vedle sebe závistivého kolegu a pod sebou lidi, kteří čekají na vaši chybu. Tuto vcelku normální a přirozenou událost patřící k určitému věku ale v dnešní době vnímáme spíše jako naprostý zázrak, obrovský kus štěstí a možná i bláznovství. O čem budeme psát? Doufám, že to z  předchozího odstavce trochu vyplývá. Následující text bude o  tom, jak jsme se jako společnost nechali zbláznit a  dobrovolně žijeme proti své vůli. Naše doba, ač mi tento obrat připadá jako klišé, nabízí veliké možnosti. Alespoň se tak zdá. Máme plyn, uhlí, ropu, což je veliká spousta energie navíc k  lidské síle. Díky ní jsme udělali neskutečný průmyslový skok v  našem vývoji. V  technickém vývoji. Vyvinuli jsme computery, chcete-li počítače, které jsme bez větších problémů vřadili do  každodenního života člověka. A  stejně tak do  všech oblastí lidské práce. Vznikla celá řada nových oborů, zpřesnila se výroba, objevila se nanotechnologie. Člověku z  toho až přechází zrak. Nelze tomu všemu vůbec ani rozumět. Z  dostupných tabletů, mobilů a nevím, čeho se uživatelům protáčí panenky nad dalšími rozměry a možnostmi. A to ještě nevíme o  vymoženostech ukrytých v  zařízeních pro výzvědné služby a pro potřeby armády. Stroje a zařízení jsou na takové úrovni, že by bez sebemenších problémů dokázaly nahradit člověka. Ten by se mohl věnovat tolik potřebnému duchovnímu vývoji a  obnovení schopností, které od  začátku doby železné pravděpodobně začal díky odklonění ztrácet. Přesto lidé tráví mimo své domovy stále více času. Zůstávají „v  práci“ do  šesti, do  sedmi, do  deseti večer. Žijí v přesvědčení, že při selhání budou nahrazeni někým jiným, nechávají se deptat, spoutávat ve  strachu, že neuživí sebe či rodinu. Jejich čas je přepočítáván na peníze. V tomto je ukryto možná více, než jak nám to dneska na první pohled připadá. Čas jsou peníze. Jen to jen fráze, nebo se za tím skrývá víc? Věty jako tahle jsou velmi nebezpečné, pokud se zakoření v  podvědomí lidí. Je to druh „přísloví“, proti kterým se vlastně nedá nic říct, protože při pohledu

z nastaveného úhlu říkají pravdu. Ale je mnohem více úhlů, ze kterých se na věc dá dívat. Svoboda člověka spočívá přeci především v  disponování časem, který nic nestojí. Je to čas strávený láskou k činnosti, která člověka tvoří svobodným. Budu-li přepočítávat na  peníze hodiny, které jsem dal za devět let svým psům, kytaře, dětem nebo rodině, musím vždy zplakat nad výdělkem. Nikdy se mi to finančně nevyplatí. Proč by taky mělo? Mám-li zůstat svobodný, nechám si možnost rozhodnout o  tom, za  co mi nikdo nic nezaplatí. Jen potom budu vědět, že z mého osobního času plynou i jiné než finanční zisky. Začnu je jako zisky vnímat a  obohatí mě. Svoboda člověka totiž také spočívá v  činnostech, které dělá „navíc“ od těch, které si přeje systém. A zadarmo. Neplatí-li nás za  činnost systém, nemá nad námi moc. Systém používá technologie k  novodobému zotročování času lidí. Zmanipulované lidské podvědomí člověka samo odradí od prací, které se finančně nerentují. Proto zmizela ze zahrad zvířata a záhony. Lidé se více upjali na zaměstnání, a tím si volný čas sami sebrali. Sebrali sobě svobodu. Takže závěrem pár otázek. Kde všude se projevuje přínos technologií? Proč člověk vymýšlí stroje, přístroje, pomůcky, zlepšováky? Proč si člověk z  kamene oštípal pěstní klín? Nabízím odpověď. Aby si usnadnil práci. Aby měl více času na udržování smyslu a podstaty bytí. A  ještě jedna otázka na  závěr. Proč tomu tak vlastně stále není? Hezké časy přeje vaše Divadélko Kůzle.

zamyšlení


Z DÍLNY ŽÁKŮ / SPORT

28

Při projektovém dnu jsme vařili, malovali i cestovali Projektové dny jsou na  naší škole už tradicí. Vždy dvakrát ve  školním roce, na  podzim a  na  jaře, si vychutnáme speciálně zaměřený celodenní program, při němž se žáci napříč ročníky zapíší do  vypsaných dílen. Jaké dílny pro nás učitelé připravili letos a  co jsme společně zažili, se dozvíte v  následujících řádcích. Tentokrát byl projektový den zaměřený na Cestu světla a dílny byly rozděleny v  podstatě na  tři typy skupin. Za první lze považovat speciální dílny v  prostorách školy, při nichž si naši žáci „zavýtvarničili“, tvořili keramiku, kulisy na  vánoční školní besídku, svíčky z  včelího

vosku, milovníci sladkého pak pekli sluníčka z lineckého těsta a zdobili muffiny marcipánem. Druhou skupinu tvořily výjezdy a  výšlapy, při nichž si žáci trochu protáhli nohy, užili si kulturu v divadle Hybernia, mnozí navštívili Národní technické muzeum nebo nejbližší elektrárny. Na své si přišli i budoucí paleontologové, kteří prohledali zkameněliny u Kolína. Třetí skupinu tvořily děti z prvního stupně. Pro ně připravuje podzimní projektový den vždy jejich třídní učitelka. I  letos však byl program pestrý – děti nacvičovaly stínohru, absolvovaly dílny v  galerii GASK, vyráběly lucerničky, dělaly pokusy.

Z mého pohledu byl tento projektový den asi nejlepší ze všech, které jsem zažil. Zase mě posunul o  kousek dál. A  to je podle mého také jeho úkolem. Získat nové dovednosti, zkušenosti, zážitky. Josef S. Treml, Základní škola Žižkov, 8. C

Příběh za tři minuty s užitím vyznačených slov Byl jednou jeden pejsek, co se promenádoval s flákem masa v zubech. Viděla ho liška a  dostala nekalý nápad mu maso vzít. Malý pejsek byl pošetilý a liška to dobře věděla. Nalhala mu, že zná místo, kde je masa mnohem víc. Pejsek zahodil maso, aby mu nepřekáželo, a  běžel, kam mu liška řekla. Když tam pejsek doběhl, viděl tam jen další hořekující a  lamentující zvířátka podvedená liškou. Kateřina Dědičová, IX. B ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře

Další medaile pro čáslavské judisty Bronzové medaile si z Mistrovství České republiky juda v kategorii Masters přivezli čáslavští trenéři judistického oddílu Základní školy Sadová. Michal Černý a Martin Horský uspěli ve  své váhové a  věkové kategorii a  v  mezinárodní konkurenci účastníků z dvanácti států nakonec stanuli na  třetích místech. „Bylo to velmi

příjemné setkání všech judistických přátel, se kterými se již desítky let potkáváme na tatami,“ svěřil se oceněný Martin Horský po závodech, které se odehrály 15. listopadu v Praze - Vršovicích. Nejstaršímu účastníkovi klání bylo pětasedmdesát let a  přiletěl se „poprat“ až z Kanady. Oddíl juda při čáslavské Základní

škole Sadová pořádá také každoročně pro své členy a příznivce i pro ostatní veřejnost Judistický ples. Jeho čtvrté pokračování pořadatelé naplánovali na  sobotu 10. ledna 2015 do  hotelu Grand. Bližší informace najdete na plakátu.

Nabídka kalendářů s potiskem a reklamních předmětů Nenechávejte vše chvíli!!! na poslední

Lepor • Lučanská 190 • 284 01 Kutná Hora Po – Pá 8.00 – 18.00 hod. • tel.: 327 515 450 • www.lepor.cz

vlnách nápadůůů ůů ...na

r.cz www.lepo


Veselý

DĚTI / seriál

29

Anekdoty

V policejní cele předběžného zadržení stojí u  zamřížovaného okna dva zloději, zasněně koukají na  padající vločky a jeden říká: „Bílá poezie Štědrého večera. Lidé jdou pomalu na půlnoční. Nikdo doma. Bože, to by se to kradlo.“

Mladá žena chce začít nový rok s čistým štítem, tak jde ještě po Vánocích ke zpovědi. Když končí dlouhou zpověď, farář jí zdrceně říká:“ Víš, dcero, co by sis za takové hříchy zasloužila?“ „Vím, otče, když já to ale dělám strašně ráda i zadarmo.“

Trocha poezie Já jsem holka Se vším všady Já mám vnady Děsný Neseženu žádný Svetřík Všechny jsou mi těsný.

odika. Na otázku, proč zrovna tento titul, prohlásil, že kupuje vždy jen to dobrý.

Citát měsíce

První půlku života nám kazí rodiče, druhou půlku zase děti. Clarens Darow Anna Lepá

Zaručené super info Zruč nad Sázavou

Významný vědec celosvětového formátu, žijící v USA, Petr Netápal, rodák ze Zruče nad Sázavou, ohlásil další světový objev. Po  mnohaletém bádání tento špičkový pracovník univerzity v  Oxfiatu zjistil, že klasická facka / česky políček/, je stará jako lidstvo samo. Gratulujeme.

Čáslav

Novák - Skoupý

Miláčku, vždyť víš, že nemám žádnou fantazii.

Předvánoční vernisáž sebevědomého mistra malíře. Mistr se zastaví u uznávaného kritika a  říká mu: „Jistě Vás bude zajímat, jak maluju.“ Kritik na  to: „ No, to ani ne, spíš by mne zajímalo, proč malujete. Sibiř. Na břehu moře sedí chlap a chytá ryby, aby bylo něco na vánoční stůl. Najednou se z  vody vynoří americká ponorka, otevře se poklop a vyleze námořník. Chvíli kouká dalekohledem a pak do otvoru zavolá: „Směr severo - severovýchod!“ Zaleze, zabouchne poklop a ponorka zmizí v moři. Rybář chvíli kouká jako trubka, ale potom se zase věnuje chytání. Pár minut nato se z moře vynoří opět ponorka, tentokrát ruská, otevře se poklop, vyleze námořník a kouká kolem. Když uvidí rybáře, zahaleká na něj: „ Héééj, ty tam! Nebyla tady náhodou před chvílí americká ponorka?“ Rybář mu říká, že jo, že před chvílí odplula. Voják chce vědět, kterým směrem, tak mu rybář řekne: „ Směrem severo severo východ.“ Námořníka mu na  to: „Ty vole, nemachruj a ukaž rukou, ne!“ Přijde taková mladá, hezounká slečna k doktorovi a povídá:“ Pane doktore, já jak si dám skleničku alkoholu, hned mám chuť nějakýmu chlapovi padnout do náruče. Co mám dělat?“ Doktor vyndá ze stolu láhev slivovice a skleničku, postaví to na stůl a praví:“ Nalejte si.“

A jedna židovská

Potká pan Roubíček pana Kohna a povídá:“ Poslechněte, pane Kohn, já jsem dlouho neviděl toho jejich syna. Až včera jsem ho potkal a málem bych ho nepoznal. Jak ten jejich hoch vyrostl! A zesílil! To je dneska atlet, ten by mohl skály prodávat.“

Humor mezi paragrafy

Další historický objev učinil v nedaleké Čáslavi antropolog, dendrolog, patolog a  význačný historik docent Vilém Hopsala. Tento náš špičkový badatel byl přítomen novým moderním vyšetřením kalvy Jana Žižky, která nedávno probíhala. Studiem dalších materiálů zjistil, jakým způsobem se Jan Žižka dostal do  čela husitského hnutí. Ostatní kandidáty na hlavního hejtmana porazil v páce.

Kutná Hora

Kutnohorskou redakci stále oblíbenějšího měsíčníku Dobrý info navštívil nečekaně miliardář, ministr financí a tiskový magnát Andrej Babiš. Podle neobvykle dobře informovaných kruhů přijel jednat o  koupi tohoto peri-

Něco aforizmů

Někteří tráví čas na sociálních sítích, někteří na sociálce. Mnohý chytrý telefon má nepříliš chytrého pána. Záviděl všechno a  všem. Byl udřený závistí.

Mini test pro intoše Moderátor Jakub Železný je syn a. Vladimíra Železného b. Železného Zekona c. pluku Na Starém Bělidle měli psy a. Sultána a Tyrše b. Simultána a Tyrla c. Sultána a Tyrla Vincent van Gogh byl a. záložník Juventusu Turín b. ten, co si uřízl ucho c. objevitel minerální vody Vincentka Správné odpovědi posílejte na e-mail: dobryinfo@centrum.cz, vylosovaný šťastlivec dostane nemravný kalendář na  rok 2015 od  autorské dvojice Novák - Skoupý. Autor stránky J. Skoupý

Pořád říkal, že je z jižních Čech, recitoval něco o rybnících, slitých v stříbro, a  tak nás, když jsme ho házeli do  vody, ani ve  snu nenapadlo, že neumí plavat. Neustále a všude Jan M. prohlašuje, že si něco udělá. Vzhledem k tomu, jaký má špatný poměr k práci, nepřipadá toto v úvahu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o  znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o obzvláště solidního člověka s velmi pěkným měsíčním příjmem. Takto piji jen z radosti nad svým životem, z jiných důvodů se neopíjím.

Pokud tvoje peníze stačím utrácet, tak se nevytahuj, že hodně vyděláváš.

Sponzorem stránky „Veselý info“ je firma

Novák - Skoupý


řádková INZERCE / soutěž Dobrý.info Regionální měsíčník Kultura, společnost, historie a inzerce pro Kutnou Horu, Kolín, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou a okolí

Soukromá ŘÁDKOVÁ inzerce zdarma! • BYTY

30

KUPON koupím

pro řádkovou inzerci zdarma prodám foto

Vydavatel Lepor – svobodná agentura Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327 515 450 IČ: 41428293 www.lepor.cz Redakce PhDr. Dana Kornelie Čermáková – 608 957 160 dana.cermakova@centrum.cz Miroslav Štrobl – 605 760 323 mirekstrobl@seznam.cz Václav Veselý – 737 835 585 wendy.art@centrum.cz Korektura Dana Čermáková Grafická úprava, sazba Michal Cetkovský – 327 511 768 Editor Dušan Lapáček Produkce Monika Košatová – 731 156 214 Inzertní oddělení Monika Košatová – 731 156 214 Finanční oddělení Lenka Lapáčková – 603 193 583 Registrace MK ČR E 18774

Byt 4+1, 2 balkony, sklep, ústřední topení uhlí/plyn, garáž, dvorek s hospodářským stavením a  zahrádka, klidné prostředí, Vinaře u  Čáslavi. Informace na  telefonu 737  732  554. Nastěhování je možné ihned.

kontaktní telefon a adresa:

11/2016 + náhradní díly+letní a zimní pneu. Cena dohodou. Tel.: 603 813 064

• DARUJI

Daruji devítiletou britskou modrou kočku vykastrovanou, zdravou, zvyklou pouze v bytě. Tel.: 607565298

• PRODÁM

Prodám mláďata želvy žlutohnědé (Testudo graeca) a želvy zelenavé (Testudo hermanni). Cena 1300 Kč/ mládě. S chovem a výbavou poradím. Tel: 774 202 151, Kutná Hora Fiat Marea Weekend 1,6 – 16V rv1998, najeto 186 000 km, STK do

• KOUPÍM

Nevyhazujte popsané Vánoční pohledy z let 1960-2014. Darujte je sběratelce. Děkuji. Tel.: 723 644 236 Jakékoliv auto, pojízdné, nepojízdné, havarované i  vrak, s  doklady i  bez dokladů. .Cena do  2  000,-Kč, nebo dohodou. Stálá poptávka. Kontakt:

kovodvojek@seznam.cz. Tel.: 723 254 982 Motocykl JAWA, ČZ: kývačka, panelka, pérák, Stadion, Jaweta, pařez, Pionýr, vozík PAV, s spz i bez. Možno i díly a  vraky. Děkuji za  Vaše nabídky.Tel.: 777 589 258, Kutná Hora, Jarošova 630

• HLEDÁM

Hledam pronajem RD, CHALUPY, CHATKY se zahrádkou v okolí Kutné Hory. Tel.: 608 858 547

Řádkovou inzerci můžete také zasílat na e-mail: dobryinfo@centrum.cz

www.dobrý.info

Info o distribuci Václav Veselý – 737 835 585 wendy.art@centrum.cz Vydání 12/2014 Redakce neodpovídá za obsah zaslaných příspěvků.

Soutěž o USB paměť a kalendář na rok 2015 Najděte dva údaje, uvedené v některém z inzerátů prosincového čísla DOBRÝ INFO. Příslušné inzeráty s hledanými údaji vystřihněte a spolu s tímto lístkem a vyplněnými osobními údaji zašlete do 21. prosince 2014 na adresu naší redakce: LEPOR, Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, s nímž si písemně nebo telefonicky domluvíme formu převzetí věcné ceny. Jméno výherce a zároveň další soutěžní otázku uvedeme v lednovém vydání. Ve kterém z inzerátů nebo pr článků je uvedeno:

a) slovní spojení: „Ak.kh software“ b) slovní spojení: „Originální novoroční přání“ Jméno: ......................................................................................................................................................................... Adresa: ........................................................................................................................................................................ KUTNÁ

HORA

Telefon: ................................................................. E-mail: .............................................................................. 2015 V BARVÁCH ŠEDI

Nezapomeňte k vyplněnému kuponu přiložit ty správné inzeráty! „Těšíme se na Vaše odpovědi.“

Info o losování na www.lepor.cz

Distribuce Zdarma do schránek a stojanů. Vychází jednou měsíčně.

Vylosování XI. kola soutěže o věcné ceny 24. listopadu proběhlo v  LEPORu vylosování výherce XI. kola naší soutěže o věcné ceny v hodnotě 500 Kč. Ze správných odpovědí, zaslaných na  adresu redakce, byl redakcí vylo-

sován výherce, jímž se stala paní:

Majka Postřihačová, Zruč nad Sázavou Svoji výhru má šťastný výherce

připravenou od 14. prosince 2014 k  převzetí v  reklamní agentuře LEPOR, Lučanská ul. 190, Kutná Hora (Po–Pá 8–18 hod.).


inzerce

31 VÝPOČETNÍ A KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA

Děkujeme Vám za celoroční přízeň, které si vážíme a jako poděkování jsme pro Vás připravili

DÁREK

v podobě ashdisku diisku Kingston 16 GB. Ten obdržíte

ZDARMA

VÝPOČETNÍ A KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA prodej HW a SW, prodej servisních služeb provádíme instalaci počítačových sítí LAN, WiFi rozšířený sortiment monitorů, LCD a plazmových TV

záruční a pozáruční servis tiskáren EPSON, Canon, HP, Brother široký výběr tašek a batohů pro notebooky

č

31

.12 .2

01 4

0

K

a K s UP ák h O up di N u sk na Pla d 16 tno st d 20 o in

Internetový obchod na a

na

Hodně zdraví a spokojenosti do roku 2015 přeje tým LIBRA Shop

G

B

při jakémkoliv nákupu pu v hotovosti nad 200 K Kčč a předložení kuponu z Dobrého infa.

drese http:// eshop.libr ashopkh. cz kompletní dodávky SW a HW pro PC vč. kompletní instalace a zajištění internetového připojení znalecké posudky v oblasti výpočetní techniky

Kollárova 589, Kutná Hora, tel.: 327 512 218, 327 512 283, e-mail: info@librashopkh.cz, www.librashopkh.cz


INZERCE

32

Děkujeme všem za podporu a spolupráci a přejeme příjemné prožití vánočních svátků, mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2015.

Vážení zákazníci, v termínu

K nákupu nad 100 Kč dárek: Riva tekuté mýdlo fruit 500 g DROGERIE U MÝVALA Pražská 166, Čáslav

22. 12. 22 2 2 2014 0 – 4. 1. 2015 bude v DROGERII U MÝVALA

ZAVŘENO OTEVÍRACÍ DOBA: PO – PÁ 8 – 16, SO 8 - 11

(u hlavní silnice směr Praha; část Budín)

Akce platí do 20. 12. nebo do vyprodání zásob.

Prožijte Fajn rok 2015

s nástěnnými i stolními kalendáři z naší nabídky.

PRODEJ KALENDÁŘŮ v Kutné Hoře: www.lepor.cz Lepor | Knihkupectví U Stříbrného groše | Knihkupectví Kosmas | Informační centrum: Palackého náměstí

Dobry info 12 2014  
Dobry info 12 2014  
Advertisement