Tidningen Bifrost 4 2020

Page 1

Bifrost

Tidskrift för Bifrostorden Nr 4 2020 Årgång 94

Statyn föreställer Alfred Nobel och står på Alfred Nobels torg i Karlskoga. Statyn invigdes 2018. På platsen grävdes det då ner en tidskapsel. Kapseln ska grävas upp och öppnas år 2086 när Karlskoga firar 500 år som stad.


OSM:

Ordens Styrande Mästare Patrick G Lundeberg Oxbrovägen 21 124 33 Bandhagen Mobil: 070-264 43 37

Bifrostordens Direktorium OSSM:

OL:

Limhamnsvägen 18 A 217 59 Malmö Mobil: 070-544 72 52

Trädgårdsgatan 10 572 30 Oskarshamn Tel: 0491-185 84 Mobil: 070-377 72 77

Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare Thommy Brännström

#Ordens Styrande Mästare

ossm@bifrostorden.se

OI:  Ordens Intendent Allan Jensen

OM:  Ordens Marskalk Hans Wallberg

OK:

Nämndemansvägen 15 178 37 Ekerö Tel: 08-560 369 69 Mobil: 070-571 10 10

Önneredsvägen 34 B 426 56 Västra Frölunda Tel: 031-47 15 00 Mobil: 070-647 15 85

Tranebergs strand 19 167 40 Bromma Tel: 08-31 71 05 Mobil: 070-936 80 65

oi@bifrostorden.se

om@bifrostorden.se

ok@bifrostorden.se

OR:

OC:

OH:

Götagatan 20 504 30 Borås Mobil: 070-999 95 51

Nygatan 5 734 30 Hallstahammar Tel: 0220-159 95 Mobil: 070-683 98 82

Bergsgatan 1B 593 31 Västervik Mobil: 070-090 36 35

or@bifrostorden.se

Bifrost

TIDSKR IF T F ÖR B IFR O S T O RD E N

Bifrost Bifrost Bifrost Årgång en nr 4 2010

för Bifrostord

84

4 2018 Årgång 92 Tidskrift för Bifrostorden Nr

ur Ruby och Utdelning av stipendier Stockholms Lars Ullmans stiftelse på 2018. konserthus den 23 oktober Läs mer på sidorna 24-25.

Bifrostor

dens me

I detta

dlems

tidning

Nr 1 20 15

Årgång

89

Ordens Kansler  Olavi Ollikainen

Ordens Härold Tomas Östman

Ordens Curator Anders Randelius

oh@bifrostorden.se

oc@bifrostorden.se

BIFROSTORDENS KANSLI

BIFROSTS REDAKTION

Gotlandsgatan 44 116 65 Stockholm Tel: 08-640 21 23 Öppet: Måndagar 9.00-13.00

E-post: redaktionen@bifrostorden.se

MATS HYLTÉN Redaktör

S:t Johannesgatan 5 B 211 46 Malmö Mobil: 070-931 53 14 E-post: mats.hylten@gmail.com

E-post: kansliet@bifrostorden.se www.bifrostorden.se Bankgiro: 625-0419

nummer bl.a:

nför logemötena Sån´t som hänt uta BDR informerar lningen Nya storlogeinde Karlskoga Tema Carolus & gernas sammanträden Rapporter från lo rån en Veteran Stockh Tankar f Personalia olmslo

Aktivitet

er utan

gerna

för loge

arbetet

Unik bila

bjuder

in till Bif

– Logerap

ga om

porter

Bifrostord

rostorden

– BDR

ens Hist

rapporte

oria

ol@bifrostorden.se

osm@bifrostorden.se

Ordens Räntmästare Fredric Björk

Medlemstidning

Ordens Lagman Bo Löfgren

s Rikstin

g

rar – Pers

onalia

OBSERVERA! Det är kort tid för anmälan och betalning årets Riksting! Vänta inte. till Anmäl Dig nu! Inbjudan i tidningen.

I detta nummer följer som bilaga en historieskrift författad av Runheimsbrodern Astor Baldesten. Den 8-sidiga bilagan kan tas loss från tidningen och därmed användas i egna logesammanhang.

ANSVARIG UTGIVARE Bifrostorden, Sverige Patrick G Lundeberg Upplaga: 3.000 ex Utkommer med 4 nummer/år

STIFTELSEN BIFROSTBÅGEN Gotlandsgatan 44 116 65 Stockholm Tel: 08-640 21 23

Bankgiro: 625-0419 E-post: bifrostbagen@bifrostorden.se

PRODUKTION

Rapp Tryckproduktion AB Löpargatan 6, 573 37 Tranås Tel: 070-538 55 63 E-post: hakan@rapptryck.se

BIFROSTORDENS ARKIV Anders Lord, Ordens arkivarie E-post: arkiv@bifrostorden.se

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020


OSM har ordet 2020/4

Vi är Bifrostorden!

Söndagen den 22 november talade statsministern till nationen. Ett tal som innehöll ett allvar som ingen kunde ta miste på. Ett tal som beskrev vårt lands nuläge och en fortsatt vädjan till besinning i att hålla sig till de regler som satts upp. Han sa att det kommer dröja innan vi kan återgå till det normala. I Stockholm ska de förstärkta reglerna gälla till och med 12 december, men blir datum i närtid så viktiga just nu? Jag och Ordensdirektoriet hade sammanträde lördagen den 21 november. I princip allt handlade om pandemin kopplat till de beslut vi hade att hantera, de aktiviteter vi hade att planera och inte minst hur vi ser på Bifrostorden i framtiden. Det blev tydligt att vi planerar för det värsta och hoppas på det bästa. Det vi nu planerar för är hur logerna ska kunna genomföra ett årsmöte utan fysisk närvaro. Hur vi genomför övergången till ny Mästare utan Installationsloge. Hur vi genomför en Mästareutbildning online. Hur vi tänker kring utdelningar av utmärkelser i februari om vi inte kan ses fysiskt. Detta är alltså tre månader framåt. Månaderna efter det kommer Mästaremötet och Rikstinget, vågar vi hoppas? Att skapa dubbla planer för allt framöver är tidsödande men vi har inget val som det ser ut just nu. Vi kan i detta nummer se hur en del loger faktiskt hann att bedriva verksamhet under ett kort tag. Idag med den situation som råder är ett stort nöje att läsa dessa referat, en glimt av hur det var. Men det kommer en dag när alla loger har sin verksamhet igång fullt ut. När Bifrosttidningen är fylld med referat från våra verksamheter eftersom alla vill berätta om hur fantastiskt det är att vara en del av Bifrostorden! Vi är alla redo för att motta den dagen – må den komma snart! Jag tänker på delar av vad stadsministern sa; Att vi efter pandemin kommer minnas hur vi hjälpte varandra. Att det

Innehåll Bifrost nr 4

OSM har ordet ........................................................................................................ sid 3 Referat från stor- och grundloger ........................................................... sid 4 OD i korthet ............................................................................................................... sid 4 Tema Logen 9 Carolus och Karlskoga ..................................... sid 12 Ordens Marskalk har ordet ................................................................. sid 17 Aktiviteter utanför logearbetet................................................................. sid 18 Korsord....................................................................................................................... sid 19 BDR rapporterar .............................................................................................. sid 20 Redaktören har ordet .................................................................................. sid 21 Ordens Excelsiormedalj ........................................................................... sid 22 Stor- och Grundlogernas vårprogram ...................................... sid 24 In Memoriam ........................................................................................................ sid 26

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020

vi har är starkare än detta virus. Och så är det, jag förstår kan inte vara hemliga de som vill vara attVi många av oss serså viruset som så denattfiende somfaktiskt omöjliggör oss, eller inte finner information om oss. oss att ses och ta del av allt det fantastiska som Orden ger oss. att visåistället ska försöka se allt detsansat goda och ViJag kantänker inte vara hemliga att vi inte på ett sätt kan positiva som finns inom Bifrostorden just nu. det innebär att vara en Bifrostbroder för en intresserad man Jag förstår att logekvällarna och aktiviteterna är en bärande som krävs är enärbra om hurgemenskadetta ska gå ti delSåi det ordenslivet, mennustörst dendialog omfattande pen, brödraochvad systerskapet. Frågor som; får vi säga? och vad får vi visa? måste bli

Vi sätts på prov och bekänner färg nu – vem är jag som Därför kommer vi ägna en stor del av Mästaremötet ledamot? Står jag stolt bredvid Bifrostordens banér i allai Söde väder? vi Mästarna många som lika i till denna SedanÄrska ta tänker hem frågan era fråga, Loger att förviatt dis har ett ansvar mot de som en gång bildade sällskapet och spela fram era positioner så som en oerhört viktig och stark möter med fritid mod –i anspråk. då kommer vi gå stärkta våra svårigheterna framtida bröders ur detta – jag vill tro att det är vi – för vi är Bifrostorden! Vi ska ha en så pass intressant gemenskap att erbjuda att d Allt du gör – och allt du inte gör Så tänk till om du kan bidra till idéer som skulle kunna - har betydelse förinte Bifrostorden! publicitet på något sätt.

Ta gärna kontakt med en Mästare i grundloge eller storloge Och har du professionell erfarenhet av ämnet så ta nu och Vi behöver just dig – just nu! Och handen på hjärtat mina bröder, vi måste försöka.

Vi tappar medlemmar varje år och just denna del av vår Or

Så låt oss visa grundarna till detta Ordenssällskap vår erkä denna trend och återigen göra Bifrostorden till ett växande

Med dessa ord överlämnar jag åter ordet till dig broder Mä bordsritus.

Patrick G Lundeberg, Ordens Styrande Mästare

Patrick G Lundeberg

Nyhet! Bifrostordens Webbshop........................................................ sid 27 Ordens Jubelbröder......................................................................................... sid 28 Personalia................................................................................................................. sid 30 Vänta inte till sista manusdagen med att skicka in referat! Respektera manusstoppet! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och stryka i insänt material. Sänd Er text via e-mail: redaktionen@bifrostorden.se Bifoga texten som en Word-fil. Skriv inte direkt i mail0programmet! Skriv logens nummer och namn i ämnesrutan. Bilder bifogas,”råa” som JPG-filer.

Bifrost nr 1

Manusstopp senast 31 januari 2021. I brevlådan vecka 9. 3


Referat från stor- och grundlogerna Ladulås Västervik FAKTARUTA

Grad VII: Sanningens Grad Datum: Lördagen den 26 september 2020 Antal besökande bröder inkl. recipiender: 42 Recipiender: Kent Andersson 5 Åsagård, Kjell Borg och Jan Pettersson 11 Löfstad, Kenth Sundqvist, Patrik Fernlund och Vlado Spasovski från 12 Nicopia, Mikael Eriksson, Peter Jonsson, Michael Steiner, Thomas Svensson, Anders Söderström, Sören Matsson från 15 Norheim. Hans Andersson, Jan Björnholm, Thomas Gustafsson och Göran Carlsson från 17 Grimner. Peter Alvhed 21 Midgård, Lennart Ericson och Jonny Hasselström 28 Gondler Gäst: OHL Lars-Erik Furuskog 10 Withala

”Sången till Ladulås”. Senare hölls talet till Orden av OHL Lars-Erik Furuskog. Han passade då på att tacka för sin mottagna medalj och talade om för bröderna hur det gick till när Storlogen Ladulås bildades under hans tid som OSM. Recipiendernas tacktal hölls av br Michael Steiner 15 Norheim Ett mycket bra tal som han ville skulle avslutas med en tackskål. Värdlogens Mästare, Börje Berzén tackade storlogen för sin närvaro och önskade oss alla välkomna tillbaka igen. Ladulås Sk, Lars Hultman 11 Löfstad, meddelade att insamlingen till storlogens verksamhet inbringade 1 200 kr. Mästarebordets blommor tilldelades vår tjänstgörande S, Lennart Zetterström. Br Lennart har fått hoppa in eftersom vår ordinarie S Kjell Karlsson tillhör riskgrupp som inte bör syssla med sådana här övningar. Referent Göran Straume Fotografer Börje Berzén och Göran Straume Mästarebordets blommor till Lennart Zetterström

Recipienderna. Fotot togs utomhus för att minska smittorisken. Namnen finns på annan plats i referatet Storlogen gästade idag Logen 12 Nicopias vackra kapitelsal i Nyköping. SLM Peder Grahn öppnade och förde Storlogen på ett föredömligt sätt. Recipierande bröder, 19 till antalet, fick lära vad ritus hade att lära om Sanningen. Jag upplevde att högtidligheten var extra stor när bröderna i denna grad fick ta emot Ordensringen. Ring och bandutdelningen skedde på Corona säkert sätt. Detta var en gradgivning som var framskjuten från i våras på grund av varande Corona-pandemi. Ritusen var i delar omgjord på ett väldigt fint sätt och bröderna placerades på ett så smitt säkert sätt som möjligt. Antalet bröder var också maximerat och vi hoppas alla att detta skall ha varit riskfritt. Vid brödramåltiden sjöng inledningsvis de 41 bröderna som brukligt

Rapport från OD i korthet När vi nu är i slutet av november kan vi konstatera att även höstens aktiviteter inom Orden i stort sett uteblivit, till följd av att smittorisken av Coronaviruset fortfarande är kvar och till och med ökat, allteftersom tiden gått under höstmånaderna. ODs planerade möte i Växjö med logebesök hos Logen 34 Linneus fick avbokas och istället hade OD ett möte via Zoom den 21 november. Som vanligt under ODs novembermöte hade OD att behandla frågor om utnämningar till Logemästare och tilldelning av utmärkelser. Så skedde också denna gång. Under 4

Utdelning av SBT till OHL Lars-Erik Furuskog som själv sätter på sig sin medalj

Bifrostorden

100 år!

Besök i logekapitel i stor- och grundloge är en av förutsättningarna2025 för smäller befordran till högrefyller grad100 år det! Bifrostorden och det ska vi fira med en oförglömlig jubileumskväll på Stadshuset i Stockholm.

Nu söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta sitt namn på brödrakartan och bidra till att sätta guldkant på vårt 100 årsjubileum.

nästa år kommer åtta loger att byta Mästare. Hur installationerna och utdelningen av utmärkelserna rent praktiskt kommer att genomföras kommer OD att senare återkomma om. Just nu är läget med Coronaviruset och hur det utvecklar sig framöver med smittorisken alldeles för osäkert. Det går inte att planera på samma sätt som tidigare gjorts. Den utbildning som de nya Mästarna ska få för att kunna vara rustade för sitt uppdrag kommer att äga rum, antingen på kansliet i Stockholm eller att man genomför den virtuellt via Zoom. Inbjudan till nästa års Riksting i Kalmar är under utarbetning. Planeringen

exklusiva sponsorpaket innehåller: är attVårt vårt Riksting 2021 ska kunna • 2 VIP-biljetter till banketten • Hotellrum –i 1dess natt förfulla 2 personer i genomföras omfattning, dubbelrum – samlingsannons med samtliga men• Helsida självfallet spelar utvecklingen av sponsorer i varje nummer av Bifrostordens Coronaviruset in.fram Såtillde första månatidning (4 nr/år) år 2025 • Pluggannons för varje sponsorföretag i derna av en 2021 blir fram avgörande minst tidning/år till år 2025 för hur • Exponering på hemsidan det kan realiseras. Kostnad: 10gäller 000 kr/år fram till 2025 vid som Detsamma Mästaremötet, tecknande under 2019. Samtliga intäkter går oavkortat till vårt jubileum. är avsett att äga rum i Nyköping i mitten av information mars 2021. Planen att det För mer kontakta kanslietär eller ska ordens kunnaintendent. genomföras, men slutgiltigt beslut måste komma lite senare.

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020


FAKTARUTA

Grad VIII: Skönhetens Grad Datum: Lördagen den 17 oktober 2020 Antal besökare inkl. recipiender: 34 Recipiender: Sten Svensson, Magnus Fridälv 18 Mjölner. Bernt Seger 12 Nicopia. Stefan Edmark, Mats Fältsjö 15 Norheim. Mikael Nyquist, HansPeter Kjellgren 17 Grimner. Stig Granath 21 Midgård. Adolf Wogatai, Hans-Erik Lindeblad 28 Gondler Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog

Recipienderna: Främre raden fr. v Magnus Fridälv, Stefan Edmark och Mikael Nyquist. Mellersta raden fr. v Stig Granath, Sten Svensson, Adolf Wogatai, Hans-Peter Kjellgren. Översta raden fr. v Bernt Seger, Mats Fältsjö och Hans-Erik Lindeblad

Storlogen gästade idag Oskarshamn och 17 Grimners kapitelsal. Storlogens Mästare Peder Grahn öppnade och förde Storlogen i en Corona anpassad ritus. Denna hade samtliga tjänstgörande bröder fått hemskickad och nu innan kapitlet fått öva och träna på. Med ett stort lugn och mycket värdighet blev det en mäktig upplevelse för samtliga bröder. Idag fick tio recipierande bröder lära vad ritus hade att lära ut om Grad VIII – Skönhetens Grad. Bland bröderna syntes också gästande OHL Lars-Erik Furuskog. Vid brödramåltiden sjöng inledningsvis Bröderna ”Sången till Ladulås”. Senare hölls talet till Orden av FSM Joakim Asp, där han förmedlade vad Bifrost betyder för oss alla. SLM Peder Grahn höll talet till recipienderna. Han bad då alla recipiender att snarast besöka storlogen och vara flitiga besökare, så att de om tre år, kunde se fram emot att få recipiera i Grad IX. Tacktalet från recipienderna hölls av br Adolf Wogatai 28 Gondler. Dagens lotteri hade vinster som var vackra blomsteruppsättningar. Mästarebordets blommor tilldelades idag vår tacksamme och glade referent Göran Straume. Dagens insamling till förmån för Storlogens verksamhet inbringade 1 100 kronor. Detta tycker jag var ett bra resultat med tanke på de relativt få besökande storlogen hade idag.

Heimdal

Stockholm

FAKTARUTA

Grad VIII: Skönhetens Grad Datum: Torsdagen den 1 oktober 2020 Antal besökare inkl recipiender: 32 Recipiender: Sören Andersson 8 Manheim, Roland Johansson 16 Runheim, Stig-Åke Pettersson 29 Rosheim, Claes Örsing 1 S:t Örjan, Jörgen Palm 8 Manheim (Kammarrecipierade 201911-27). Gäster: OK Olavi Ollikainen, IOEM Tom Stjernschantz, IOEM Astor Baldesten Torsdagen 1 oktober valde ett trettiotal bröder att trotsa pandemins faror för att bevista Skönhetens gradgivning och ta del av Ordens sedelärande budskap till denna grad. SLM Björn Torstenius, med ett välrepeterat direktorium, lotsade fyra förväntansfulla recipiender genom gradens alla turer och piruetter på ett sätt som alla närvarande torde ha upplevt som givande. Många tänkvärda ord som tarvar lite eftertanke förmedlades de intet ont anande recipienderna. När väl gradens insignier var placerade på respektive axel infann sig ett synbart lugn bland de nya Skönhetsbröderna. Vid ordet fritt lät SLM kalla fram Harald Ortliden till Mästarebordet för att överräcka en blombukett till honom som ett litet tecken på uppskattning över Haralds gärning i logen samt även på sedvanligt sätt hylla honom eftersom han fyllt jämt. Så snart all rekvisita var undanstuvad i förrådet kunde alla ta plats i matsalen där det, enligt programmet, serverades: SOS, Jättegod huvudrätt samt kaffe och kaka. Talet till Orden hölls av SLM Björn Torstenius som framhöll värdet av att logelivet fortsätter fungera med och för de bröder som är vid vigör och inte tillhör gruppen multisjuka. Björn påtalade att ingen av de bröder som inte kan besöka logen blir gladare eller bättre av att vi andra undviker att fortsätta logelivet. Gunnar Holmsten talade till de nya Skönhetsbröderna. När det så var dags för recipiendernas tal föll valet på Roland Johansson som framförde ett kort och kärnfullt tack för graden och utbringade därefter en skål för alla som kommit för att deltaga i deras högtidsstund. Mästarebordets blommor överlämnades till Claes-Göran Hörnqvist som efter ett hastigt sjukdomsfall i direktoriet hoppade in och tjänstgjorde som FSM. Efter kaffe och kaka hölls dragning i lotteriet med en trippelvinnare, som inte bara tog två småvinster utan även lade beslag på toppvinsten. Grattis. Referent & Fotograf Gunnar Holmsten

Referent Göran Straume. Fotograf Anders Kling Mästarebordets blommor till den glade referenten Göran Straume

SLM Peder Grahn tackar de glada hjälpsamma damerna i köket

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

Fr. v Jörgen Palm, (kammarrecipierade 2019-11-27), Sören Andersson, Stig-Åke Pettersson, SLM Björn Torstenius, Claes Örsing och Roland Johansson

December 2020

5


4 Valhall

Stockholm

FAKTARUTA

Datum: Torsdagen den 29 oktober 2020 Antal besökande inkl. recipiender: 25 Recipiender: Peter Eriksson och Mikael Rosholm 4 Valhall, Filip Brännström, Soran Gameel, Mikael Johnsson, Per-Anders Jönsson 5 Åsagård Gäster: OI Allan Jensen, SLM Heimdal Björn Torstenius, Johan Lööf 1 S:t Örjan

föredömligt sätt av vår Intendent Sigge Hammarnäs. Logens uppskattade Munskänkar Leif och Hansi startade också arbetet på fredag morgon med att förbereda matsalen på ett Coronasäkert sätt inför kvällens gradgivning. Tyvärr insjuknade vår Mästare Christer Jörliden hastigt under veckan så vi fick kalla in ExM Jan-Ove Lipponen för att kunna genomföra gradgivningen. Trots att det var över sex år sedan Jan-Ove tjänstgjorde som Mästare tackade han utan tvekan ja och genomförde gradgivningen på ett mycket föredömligt sätt. Till kvällens gradgivning i Vänskapens grad hade logens Mästaren Christer Jörliden kallat två bröder men efter ett återbud fick Niclas Thorp insikt och kunskap och Bifrostordens lära om vänskap och vi kunde befordra honom till innehavare av Grad II. Efter gradgivningen kunde bröder transportera sig upp en trappa i Frimurarhuset och inta en mycket efterlängtad brödramåltid. Mästarebordets blommor tilldelades broder Anders Fredborg och dagens recipiend Niclas Thorp. Anders höll ett kort tal och till stort jubel från övriga bröder meddelade han att han tar logens hyreskostnader vid två gradgivningar under år 2021. Som en uppskattning från alla församlade bröder kunde logens IL Dan Bäckman även överraska kvällens tjänstgörande Mästare Jan-Ove Lipponen med blommor.

Planeringen inför torsdagens Grad III blev i dessa Corona tider mycket turbulent då ett antal tjänstgörande bröder fick lämna återbud på grund av hälsoskäl. Efter ett lyckat pusslande blev alla tjänster tillsatta, problemen slutade ej där då FHM samma dag meddelade ytterligare restriktioner för oss. Logen var då redan uppdukad så det beslutades att genomföra kapitlet till stor glädje för de förväntansfulla bröderna från Vänskapens grad. Denna kväll blev det inget barhäng då restaurangen endast hade CoroReferent Dan Bäckman. Fotograf Peter Andersson na säker bordsservering. BIFROST Kulturkommittén i Valhall hade bjudit in ordförande Aapo Sääsk från Xzeros att hålla ett föredrag om att återanvända vatten, Xzeros har tagit fram ett helt nytt sätt att rena vattnet till 100% rent vatten att återanvändas i produktionen. (kan bli Sveriges nästa världsföretag?) Vetlanda Mästaren Bengt Hellström genomförde kapitlet på ett mycket professionellt och värdigt sätt med sitt för kvällens ihopsatta direktorium. Vid ordet fritt tilldelades Bröderna Göran Mattisson och Jan Rojsek Valhalls standar då de uppnått den värdiga åldern 75 år, även Per DyGrad I: Frihetens Grad berg uppvaktades av samma anledning med blommor då han redan Datum: Fredagen den 18 september 2020 tidigare erhållit standaret. Antal besökare inkl. recipiender: 26 Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av Ordens Kansler Olavi Recipiend: Carl-Åke Göransson/fadder Stefan Sandberg Ollikainen. Talet till Recipienderna hölls av M Bengt Hellström. ReciGäst: OHL Lars-Erik Furuskog piendernas tacktal hölls av broder Mikael Rosholm.

10 Withala FAKTARUTA

Referent Olavi Ollikainen. Fotograf Urban Hiärne M Bengt Hellström 4 Valhall och M Kent Andersson 5 Åsagård tillsammans med recipienderna

BIFROST

7 Junehus

Jönköping

FAKTARUTA

Grad II: Vänskapens Grad Datum: Fredagen den 30 oktober 2020 Antal besökande inkl. recipiender: 29 Recipiend: Niclas Thorp Gäster: Roger Pierre Alisson 10 Withala, Ingemar Gustavsson 24 Gungner

Fr. v Stefan Sandberg (fadder), Carl-Åke Göransson och LM Peter Wrethander Äntligen fick vi då träffas! De bröder som hade infunnet sig till gradgivningen denna kväll hade blivit lovade en Coronasäker upplevelse, och så blev det. Mästaren hade omarbetat ritus så, att det inte fanns så stora risker med smittspridning i lokalen. Det var ändå härligt att få se och träffa bröderna Mästarebordets blommor till S Mikael Granlund

Fr. v Åke Smedberg, Niclas Thorp, Tjg M Jan-Ove Lipponen Fredag morgon samlades några pigga bröder för att förbereda kapitelsalen inför kvällens gradgivning. Arbetet är förberett och strukturerat på ett på ett mycket

6

Två glada och hjälpsamma damer. Fr v. Lena Josefsson och Anita Kling tackas BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020


igen. Brödragåvan kunde fixas med hjälp av Swish och brödrakedjan bildades utan att vi tog varandra i händerna. Brr Stig Haraldsson och Curt Sandberg, som inte kunde närvara, skickade hälsningar till oss bröder i kapitelsalen. Mästaren meddelade att nästa gradgivning, Grad II, blir med fem recipiender. Det var långa avstånd mellan bröderna under Brödramåltiden, så det blev inte så mycket förtroligt viskande mellan bordsgrannarna, man var allt tvungen att prata lite högre. Efter sedvanlig nationalsång och talet till Orden, där LM redogjorde vad frihet är, enligt Wikipedia, så hälsades kvällens recipiend varmt välkommen.

FAKTARUTA

Grad II: Vänskapens Grad Datum: Fredagen den 16 oktober 2020 Antal besökare inkl. recipiend: 37 Recipiend: Tomas Erlandsson Gäst: OHL Lars-Erik Furuskog Höstsäsongens andra gradgivning gavs denna kväll. Eftersom jag var sjuk vid septembergradgivningen så var det extra spännande att se hur det skulle fungera med Covid-19 rekommendationerna, avseende avstånd med mera. Jag kan berätta för er att M Peter Wrethander med tjänstgörande bröder, förberett allt på ett utmärkt sätt. Det kändes säkert hela tiden både i kapitelsalen, baren och i matsalen och jag måste berömma de övriga besökande bröderna som alla visade omtanke och respekt för varandra. Grad II gavs enligt en anpassad ritus som trots detta blev väldigt högtidlig och fin. Vi välkomnade vår recipiend Tomas Erlandsson med en applåd. Lite ovant men ändå fint. Under gradgivningen uppvaktades broder Mikael Rickardsson som hade hunnit fylla 60 år. Avseende gradgivningens genomförande, måste en eloge ges till samtliga tjänstgörande bröder och en extra stjärna till vår nye IL Morgan Kiskanyadi som tjänstgjorde för andra gången. Vid den efterföljande brödramåltiden fick vi som vanligt god mat och dryck

Under brödramåltiden gratulerade LM vår Br Tomas Erlandsson som fyllt 60 år. Likaså Br Peter Erlandsson också 60 år. Dessutom fick han med hjälp gratulera sig själv för nyss fyllda 50 år. Mästarebordets blommor tilldelades S Mikael Granlund som tack för all hjälp till LM. Till sist avtackades damerna i köket av oss bröder. Jag tror nog att vår Munskänk var mest besviken över att han inte fick ge damerna sin vanliga bamsekram. Brödragåvan kunde då inte redovisas denna kväll, för att den inkommit på Swish kontot, men kommer att redovisas vid nästa gradgivning.

Withalaföretag som stöder Bifrost – Gynna dessa företag–

Referent Göran Straume. Fotograf Anders Kling

Dessa Vetlandaföretag som stödjer stöder Logen 10 Withala Withalaföretag Bifrost

relaxa för halva priset! 50% rabatt mot inlämnande av denna annons relaxa för halva priset! Bada, träna eller Gäller engångsentré eller familjeentré. Roger Johansson Christian Johansson tel.: 0383 76 11 30 Bada, träna eller 50% för rabatt mot inlämnande av denna annons relaxa halva priset! Withalaföretag Gäller engångsentré Vetlanda ellerM familjeentré. A R eller KMyresjö E simhall T IHB N G badhus TVETA BYGG Välkomna! Tel. 0383-123 relaxa för2350% halva rabatt motpriset! inlämnande av denna annons Bada, träna Tel.0383-830 40, 070-55 41 205 som Gäller stödjer engångsentré eller familjeentré. 50% rabatt mot inlämnande av denna annons Vetlanda badhus för Myresjö simhall relaxa halva priset! Bada, träna eller Gäller engångsentré eller familjeentré. Bad & motion för alla

Bada, träna eller Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Bad & motion för alla

Withalaföretag som stöder Bifrost Bada, träna eller – Gynna dessa - gynna dessa Duföretag– också (Gäller t o m 31 okt 2010) Tandvård för hel familjen – Barn Bada, tränaoch ellervuxna

Thor-Erik Rydén

50% rabatt motsimhall inlämnande av denna annons Vetlanda badhus Myresjö Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall

Bad & motion för alla

relaxa för priset! Bada, träna eller relaxa för halva priset! Elhalva / Tele / Data Larm / Kyla / Värme / Energi Gäller engångsentré eller/familjeentré.

(Gäller t o m 31 okt 2010)

Bada, träna ellerför halva priset! relaxa Withalaföretag A R KBYGG E T IHB N G relaxa för halva priset! MTVETA

tel 0383-103 87 tel 0383-911 89 Vetlanda badhus Myresjö simhall Roger Christian Johansson tel.: tel.:0383 038350% 76 11 30 rabatt mot inlämnande av denna annons Roger Christian Johansson - -76 11 30 50%10,rabatt mott oinlämnande avJohansson denna annons (Gäller m 31 okt 2010)Johansson Norra Esplanaden 16, Vetlanda Vetlandavägen Myresjö - Din kontakt i branschen Gäller engångsentré eller familjeentré. medley.se/myresjosimhall medley.se/vetlandabadhus Gäller engångsentré eller familjeentré. 87 tel 0383-911 89 (Gäller t o m 31tel okt0383-103 2010) Vetlanda badhus Myresjö simhall Välkomna! Tel. 0383-123 23 0383-140 65 50% rabatt(Gäller mott oinlämnande avNorra denna annons Esplanaden 16, Vetlanda Vetlandavägen 10, Myresjö m 31 okt 2010) Vetlanda badhus Myresjö simhall Tel.0383-830 40, 070-55 41 205 medley.se/vetlandabadhus medley.se/myresjosimhall Logen 10 Withala www.elajo.se Gäller engångsentré eller familjeentré. Roger Johansson tel Elteknik 0383-103 87AB Avd Vetlandatel 0383-911 89 50% rabatt mot inlämnande av denna annons www.elajo.se

som stödjer

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus tel 0383-103 87

Data - Tele Asp Joakim CCTV - Passersystem

SI-BYGG AB

Inbrott - Brandlarm Kyla - Värmepumpar

Elteknik AB Avd Vetlanda

140 65

www.elajo.se

Vetlanda tel: 0383 - 132 34 34 Vetlanda 0383-132

o m 31 okt 2010) Gäller engångsentré (Gäller eller tfamiljeentré.

Vetlanda badhus

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus tel 0383-103 87 180x70



Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus  tel 0383-103 87 50% rabatt mot inlämnande av denna annons Norra Esplanaden 16, Vetlanda Vetlandavägen 10, Myresjö  Gäller engångsentré eller familjeentré. medley.se/vetlandabadhus medley.se/myresjosimhall  87 tel 0383-911 89 (Gäller t o m 31tel okt0383-103 2010)

Vetlanda badhus

Myresjö simhall

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus tel 0383-103 87

Roger Johansson

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89

Tel. 070-508 82 71

Vetlanda tel: 0383 - 132 34 34 Vetlanda 0383-132



AUTOLACKEN AB

BIL &MOTOR i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Aukt. Toyotaförsäljare

www.elajo.se

90x35Anders Englund

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi - Din kontakt i branschen

0383-140 65 Elteknik AB Avd Vetlanda

www.elajo.se

– för bästa kvalitet –

Roger Johansson Vi kan el, vvs och ventilation

Christer Johansson

0383-140 65

www.elajo.se

M A R K E T I N G



Hammargatan 7, tel. 0383 187 87

Aukt. Toyotaförsäljare

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

Weimar Dahlesson

 Storgatan 3 A Vetlanda

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

- Din kontakt i branschen 0383-140 65

- Din kontakt i branschen

www.holsbyfonster.se www.sundins-skogsplantor.se Niklas Rydén och Christer Axelsson Stolta och glada. Men inte klara.

Roger Johansson

Christer Johansson

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89 El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

Elteknik AB Avd Vetlanda

 Vi kan el, vvs och ventilation SI-BYGG AB Joakim Asp

i Vetlanda AB

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89

Elteknik AB Avd Vetlanda

Myresjö simhall Logen 10 Withala

Vetlanda badhus

BIL &MOTOR

Myresjö simhall Thor-Erik Rydén

Bada, träna eller Vetlanda badhus www.holsbyfonster.se M A R K E T I N G Myresjö simhall (Gäller t o m 31 okt 2010) www.holsbyfonster.se relaxa för halva priset! El / Tele /90x35 Data / Larm / Kyla / Värme / Energi Bad & motion för alla

Christian JohanssonElektriska Tel. 0383-76 11 30 installationer

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89

Bad & motion för alla

140 65

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89

Bad & motion för alla

Elteknik AB Avd Vetlanda

Data - Tele CCTV - Passersystem Inbrott - Brandlarm Kyla - Värmepumpar

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus tel 0383-103 87

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus tel 0383-103 87 180x70 Bad & motion för alla

Christian JohanssonElektriska Tel. 0383-76 11 30 installationer

Bad & motion för alla

(Gäller t o m 31 okt 2010)

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla

Withalaföretag som stöder Bifrost (Gäller t o m 31 okt 2010)

December 2020

Lars-Olof Wigh

www.sundins-skogsplantor.se Niklas Rydén och Christer Axelsson Stolta och glada. Men inte klara.

Tel. 070-508 82 71 Weimar Dahlesson Storgatan 3 A Vetlanda

Anders Englund

Tel. 0382-13085

Mikael Richardsson

AUTOLACKEN AB – för bästa kvalitet –

Hammargatan 7, tel. 0383 187 87

7

Lars-Olof Wigh

Tel. 0382-13085

Mikael Richardsson


och vi kunde trots ett rekommenderat avstånd mellan oss bröder hålla många bra samtal. M och IL såg till så att bordsritus följdes denna kväll också och i kväll var det referentens tur att hålla talet till Orden och jag hoppas att det gillades. När det blev dags för Mästarebordets blommor kallades en av våra åldermän, Lennart Lundberg fram för att få motta dem. När alla var mätta och belåtna avslutades kvällen med lotteridragning och som vanligt var det några bröder med nöjda miner som kunde gå hem med vinsterna och våra två damer, Majvor Karlsson och Ewa Straume, tackades för hjälpen i köket denna kväll. Referent Curt Sandberg. Fotograf Anders Kling Mikael Rickardsson som uppvaktas av M Peter Wrethander

Recipienden Tomas Erlandsson och M Peter Wrethander

M Peter Wrethander har just överlämnat Mästarebordets blommor till Lennart Lundberg

12 Nicopia

Nyköping

FAKTARUTA

Grad II: Vänskapens Grad Datum: Torsdagen den 17 september 2020 Antal besökare inkl. recipiender: 28 Recipiender: Stefan Englund, Stefan Hultgren, Daniel Klingzell, Christer Ädel, Anders Öresjö Äntligen som en annan känd mediaprofil en gång sa iklädd i rosa overall, så var det dags för gradgivning och möte med bröderna i 12 Nicopia. Efter en närmare 6 månaders uppehåll var vi igång igen med Corona restriktioner med intåg och avstånd. Efter en liten trevande inledning i kapitelsalen så kom gradgivningen igång i Vänskapens grad. YL ledde in dom kallade bröderna till sedvanlig gradgivning som gick bra. Vid brödramåltiden så talade ASM Gustaf Pedersen till bröderna om livet med dödsfall samt nyfött barn i familjen och livets gång etc, ett tänkvärt tal om livets gång. M Börje Berzén talade till recipienderna om vikten av fortsatt vandring inom logen, samt att det är viktigt att se sin egen grad framöver innan man går vidare till nästa grad. Recipiendernas svarstal hölls av Stefan Hultgren. Efter avslutad brödramåltid så bjöds det på sedvanligt kaffe och lite från baren för den som önskade. Referent & Fotograf Krister Johansson F. v Stefan Englund SLM Peder Grahn, Stefan Hultgren, Daniel Klingzell, M Börje Berzén, Christer Ädel, Anders Öresjö BIFROST

En God Jul och Ett Gott Nytt År önskar

Bröderna i logen10 WITHALA och systrarna i damlogen PRISMAN 8

FAKTARUTA

Logen 11 Löfstad, Tranås

Grad III: Kunskapens Grad Datum: Torsdagen den 1 oktober 2020 Antal besökare inkl. recipiender: 25 Recipiender: Christer Bergström, Daniel Bengtsson, Anders Lundgren, Tomas Sjödelius

tillönskar alla loger och Bifrostbröder

en God Jul och Ett Gott Nytt År

Fr. v Christer Bergström, Daniel Bengtsson, SLM Peder Grahn, Börje Nyström, M Börje Berzén, Anders Lundgren, Tomas Sjödelius Bröderna hörsammade kallelsen och steg in i kapitelsalen ledd av YL. SLM Peder Grahn gästade och höll tal i kapitelsalen där Broder Börje Nyström hedrades med Logernas Hederstecken för idogt arbete som skrivare och klanderfritt uppträde och med sedvanlig noggrannhet och plikttrohet som skrivare. I kapitelsalen uppmärksammades broder Patrik Fernlund för sin Grad VII som mottog den 26 september. BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020


Vid brödramåltiden så informerades det om Grad VIII i Oskarshamn framöver, samt att vi ger en Grad IV den 29 oktober. IL Anders Lindgren höll tal om kunskap, och tog fram en del kul jämförelser, samt ett ord som jag ej kommer ihåg nu, samt några jämförelser med idrott mm. Kvällen avnjöts av god mat samt umgänge med bröderna. Munskänken Örjan tackade för maten och kaffe samt lite annat gott som avnjöts i matsalen. Referent & Fotograf Krister Johansson BIFROST

nat hela proceduren med omtanke om varandra både i kapitelsalen och vid brödramåltiden hela arrangemanget avlöpte elegant och de två recipienderna upptogs i vår loge. Samtidigt som vi gladde oss åt våra nya bröder så var det en något dämpad stämning då två bröder även lämnat oss, det är nog inte så vanligt att som ny broder samma kväll också får vara med om parentation men LM Assar Åberg ledde oss säkert genom båda ceremonierna. När vi sen hälsat de nya bröderna välkomna på lämpligt sätt vart det en kort stund ute i samlingsrummet medan maten som vi lagade själva denna gång dukades fram. Fr. v Nicklas Ingesson, M Assar Åberg, Anders Svennerstedt

FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad Datum: Torsdagen den 29 oktober 2020 Antal besökare inkl. recipiender: 28 Recipiender: Krister Johansson, Claes-Göran Borrman, Benny Hjalmarsson

De sedvanliga talen hölls och kaffet serverades vid borden för att undvika spring och trängsel. Efter den vanliga lottdragningen så var kvällen avslutad och alla kunde vända hemåt och hoppas på att vi snart ska kunna ha fler vanliga logekvällar framöver. Referent & Fotograf Mikael Bergh

Torsdagen den 29 oktober gav Logen 12 Nicopia ytterligare en grad, tre bröder recipierade i Hoppets grad, det var höstens tredje gradgivning i Logen 12 Nicopia och det skedde liksom de två tidigare på ett Corona säkert sätt. 28 bröder inklusive recipienderna och en ytterligare broder med lägre grad deltog i brödramåltiden. LM Börje Berzén med biträdande bröder ledde gradgivningen på ett Covid-19 säkert BIFROST sätt, men följde trots det ritus. Talet till Orden hölls av LM Börje Berzén och talet till recipienderna hölls av Patrik Fernlund tar han på ett mycket fint sätt delgav bröderna hur han såg på hoppet. Västervik Mästarbordets blommor fick Peter Andrén som på kort varsel hoppade in som IL på ett utmärkt sätt. Gästande LM i Logen 21 Midgård Lars Bengtsson berättade att han tyvärr måste ställa in kommande gradgivning på grund av de nya restriktionerna för Östergötland. Grad II: Vänskapens Grad Lennart Zetterström tackade för uppvaktningen med anledning av Datum: Lördagen den 10 oktober 2020 hans 80 årsdag och likaledes gjordes av Benny Hjalmarsson som har Antal besökare inkl. recipiend: 25 fyllt 70 år. Recipiend: Bo Jakobsson Tf. Referent & Fotograf Leif Johansson

15 Norheim FAKTARUTA

Även att fredag fortfarande är vår ordinarie logekväll så provar vi igen att ha en Grad II på lördagen. En fantastisk höstdag med vackert väder och härliga färger på träden utanför Ordenshuset. Och det fungerar ju bra med lördagsloge och det känns extra bra att kunna ha gradgivning idag istället för den som vi valde att inte genomföra i början av september. Tyvärr avstår en recipiend och några andra bröder i sista stund då de inte känner sig helt kuranta. I kapitelsalen märktes ingen ringrostighet alls bland de tjänstgörande bröderna, dock en viss utmaning när det är dag istället för afton plus att vi bara har en recipiend. Mästaren gratulerade också de sex Norheim bröderna som varit hos Ladulås i Nyköping och tagits upp i Grad VII, Sanningens Grad. Talet till orden hålls av S Peter Jonsson. Han berättade med glimten i ögat att han som fadder till dagens recipiend fick ägna en del tid till att skapa intresse och övertala men att när recipiendens fru gick med i Fr. v Benny Hjalmarsson, M Börje Berzén, Claes-Göran Borrman, damlogen så gick det lättare. Peter fortsatte att tala om vad Bifrost beKrister Johansson tyder för honom och han gjorde det genom att utgå från de bokstäver BIFROST som bildar ordet Bifrost. B för bröder, I för initiering, F för fredag, R för roligt, O för otvunget, S för sammankomst och T för tillsammans. M Kenneth Drott håller talet till recipienden. Han talar om att reciSödertälje pienden nu lovat att följa Ordens lära om vänskap och att den bästa vän man kan ha är en vän som ställer upp utan tanke på sig själv och egen vinning. Den som har en sann vän ska glädjas över det och vårda den vänskapen ömt till skillnad från den ytliga vänskap som ibland går Grad I: Frihetens Grad att finna på diverse sociala medier. Dagen recipiend tackar för att han Datum: Onsdagen den 30 September 2020 fått tas upp i graden och han genom Bifrost fått en utökad vänkrets där Antal besökare inkl. recipiender: 28 bekantskap enkelt utvecklas till vänskap. Han replikerar också sin fadRecipiender/faddrar: Nicklas Ingesson/Lars Hjärpe Anders der och tackar för att han lät sig bli övertalad att bli en Bifrostbroder. Svennerstedt/Peeter Jensen Br Björn Fransson tackar logen för det stöd den visat den broder som blev allvarligt sjuk i vintras strax efter att blivit upptagen i Frihetens Detta var en bra start på höstsäsongen efter Corona uppehållet. Två Grad. Br Kurt Matsson passade på att berätta att han som fadder till nya bröder hade redan i våras sökt inträde i vår loge vi samlades alla Peter Jonsson gläds att se att Peter i sin tur tagit fadderollen på sig och med stor respekt till myndigheternas rekommendationer och hade ord- tagit in Bo Jakobsson i vår loge och Orden.

13 Torkild FAKTARUTA

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020

9


När alla anmälda talare sagt sitt delade M Kenneth Drott ut Mästarebordets blommor till Br Göran Johansson som kommer till våra logekvällar så ofta han kan, trots vissa problem med rörligheten. Därefter ett fång med rosor till de Norhild-damer som hjälpt oss med serveringen, Yvonne Eriksson och Kerstin Drott. Mu Anders Svensson avslutade kvällen med lotteridragningen och delade ut många fina vinster. Undertecknad lyckades som omväxling få med sig en vinst hem. Referent & Fotograf Michael Steiner

16 Runheim FAKTARUTA

Grad II: Vänskapens Grad Datum: Fredagen den 23 oktober 2020 Antal besökande inkl. recipiend: 20 Recipiend: Ingvar Pettersson Gäster: IOEM Tom Stjernschantz, SLM Heimdal Björn Torstenius, David Mårtensson 1 S:t Örjan

Fr. v S Peter Jonsson, Bo Jakobsson och M Kenneth Drott

Fr. v Kurt Matsson, Peter Jonsson och Bo Jakobsson BIFROST

FAKTARUTA

Grad 1: Frihetens Grad Datum: Fredagen den 25 september 2020 Antal besökare inkl. recipiend: 31 Recipiend/Fadder: Börje Norrman/Björn Alm Äntligen kunde vi samlas igen i vår fina Ordenslokal efter ett långt uppehåll och med vissa inställda träffar längs vägen. Kvällen genomfördes på ett så säkert sätt som möjligt enligt de rekommendationer och förutsättningar som nu är gällande för oss alla. Det sänkte absolut inte det trevliga samtalet bröder emellan som samlats före gradgivningen även om det skedde med vissa längre avstånd än tidigare. Kvällen fortsatte med en trevlig gradgivning i Frihetens Grad där vi välkomnade Börje Norrman in i vår gemenskap. Därefter hölls en fin och respektfull parentation av brustna länkar. Munskänken hade ordnat efterföljande brödramåltid mycket bra med större mellanrum mellan bröderna och borden och under kvällen fick vi maten ytterst bekvämt serverad till oss direkt till bordet. Kvällen bjöd på mycket god brödramåltid såsom toast Skagen till förrätt. M Kenneth Drott höll ett välkomnande tal till recipienten och överlämnade dessutom en bok om logens historia. Broder Börje fick sen möjligheten att tacka för trevlig afton och fint välkomnande innan sedvanliga lotteri och kaffestund kunde hållas. Som vanligt avtackades även damerna som bistått med stor hjälp i köket av M Kenneth med blomster. Denna kväll erbjöd många bröder en andningsstund under rådande pandemi och det visade hur viktiga vi är för varandra. Nästa gång får vi hoppas att Covid-19 distanserat sig från människan istället för att vi ska behöva distansera oss från varandra.

Järfälla

Kvällens recipiend Ingvar Pettersson flankerad av SLM Björn Torstenius och M Roland Johansson Gradgivning hos Logen 16 Runheim, Järfälla. Så fantastiskt att efter denna långa ”avstängning” kunna komma till vår loge igen och träffa våra bröder. Denna kväll gick ju dessutom i vänskapens tecken där Ingvar Pettersson fick mottaga sin andra grad. Vi var tjugo bröder som träffades i denna första logeafton när pandemin fortfarande lurar runt hörnet. Mästare Roland Johansson ledde logen på ett förträffligt sätt genom loge och gradgivningen. Gäster denna kväll var: IOEM Tom Stjernschantz, SLM Björn Torstenius och David Mårtensson 1 S:t Örjan som hedrade logen med sin närvaro. Vid brödramåltiden framförde SLM Björn Torstenius talet till Orden som bland annat ansåg att det var viktigt att vi kan börja träffas igen. Talet till recipienden hölls av Bror Strandberg och recipiendens svarstal av Ingvar Pettersson. När vi gick hemåt hade frosten lagt sig över bilrutorna - efter ännu en fantastisk kväll i logelokalen Fjällvik, Viksjö. Referent & Fotograf Roland Ljungkvist Trevligt samspråk vid honnörsbordet Björn Torstenius och Roland Johansson IL Thomas Johansson funderar nog på vilken tonart han skall ta upp till nästa visa

Referent Mikael Wikström. Fotograf Anders Söderström

Bifrostordens Riksting

Rikstinget är Ordens högsta beslutande organ. BifrostDamernasRiksorganisation, BDR, har då också sin årliga sammankomst. Under Rikstingshelgen har vi också en gemensam bankett.

Fr. v Recipiend Börje Norrman, Mästare Kenneth Drott och Fadder Björn Alm

10

År

2021 2022 2023 2024 2025

Plats

Kalmar Nyköping Oskarshamn Eslöv Stockholm

Värdloge

28 Gondler 12 Nicopia 17 Grimner 18 Mjölner Bifrostorden

Datum

7-9 maj 6-8 maj 5-7 maj 3-5 maj 9-11 maj

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020


17 Grimner

Oskarshamn

FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad Datum: Lördagen den 10 oktober 2020 Antal besökare inkl. recipiender: 40 Recipiender/Fadder: Patrik Johansson/Mikael Brorsson, Sven-Otto Johansson/Oscar Kindstrand, Johan Eriksson/Peter Mjösberg Gäster: OL Bo Löfgren, IOEM Sven Kristiansson

FAKTARUTA

Grad II: Vänskapens Grad Datum: Lördagen den 10 oktober 2020 Antal besökare inkl. recipiender: 41 Recipiender: Johan Andersson, Marcus Kroner, Pierre Carmefeldt, Kim Lund, Hampus Westin, Ulf Karlsson, Torbjörn Sternell, Marcus Widell, Daniel Hägerby När M Johan Brundin öppnade kapitlet för Grad I, prick 11:00, var det som vanligt och ändå inte. Varken barservering eller brödramåltid denna eftermiddag och en kapitelsal, som i möjligaste mån anpassats till de omständigheter pågående pandemi skapat. Dessutom en lördag innehållande två gradgivningar. En dag med ett antal tjänstgörande bröder, som p. g. a. långt uppehåll kände sig lite ringrostiga och nervösa. Detta visade sig ändå vara en oro som var obefogad, När väl ingångsmusiken tystnat förlöpte allt på ett fantastiskt sätt. Tre andäktiga recipiender upptogs i gemenskapen och OL Bo Löfgren tilldelade broder Fred Skarstedt OVT. Trots lite anpassad möblering, något annorlunda rörelseschema och placeringar, flöt gradgivningen på precis så högtidligt som alla hoppats på. En mycket stark insats av I Lennart I Nilsson och övriga medhjälpare därefter, för att på kort tid iordningställa kapitelsalen för en ny gradgivning ägnad Vänskapen. Tjänstgörande bröder infann sig, efter välbehövlig lunchvila, återigen vid 14:00 för att denna gång välkomna nio bröder till Grad II. Så många recipiender ställde såklart krav på ytterligare anpassning, men även denna utmaning löstes på ett bra sätt. Alla på plats var rörande överens om att man såklart hade önskat att kunna samlas runt en brödramåltid, men samtidigt var bröderna glada och nöjda att äntligen kunna samlas på nytt. Logen arbetar nu vidare för att, på ett ansvarsfullt sätt, se hur vi kan utveckla våra logeträffar på kort och lång sikt. Referent Toni Lavi. Fotograf: Christer Bricer Dagens tre recipiender i Grad I (fr.v.) Patrik Johansson, Johan Eriksson och Sven-Otto Johansson, flankeras avM Johan Brundin och OL Bo Löfgren Dagens nio recipiender i Grad II (fr.v.) Pierre Carmefeldt Ulf Karlsson, Marcus Widell, Daniel Hägerby, Hampus Westin, Johan Andersson, Marcus Kroner, Torbjörn Sternell, Kim Lund och M Johan Brundin BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020

18 Mjölner

Eslöv

FAKTARUTA

Grad II: Vänskapens Grad och Grad III: Kunskapens Grad Datum: Fredagen den 23 oktober 2020 Antal besökare inkl recipiender: 26 Recipiender: Grad II: Thomas Ocsko, Patrik Olsson, Carl Sköldback och Jimmy Eriksson. Grad III: Rikard Andersson, Lennart Roth, Michael Nilsson, Tom Sandström, Jan Nilsson, Torbjörn Bergqvist och Rikard Sjöstedt Efter många överläggningar, frågeställningar, direktiv och restriktioner beslutades det att återuppta verksamheten. Denna kväll sattes både kunskap och vänskap på prov då det skulle skrivas historia genom att genomföra två gradgivningar samma kväll. Kunskap om hur vi på bästa sätt handskas med säkerheten gällande smittspridning, vänskapen visade upp sin bästa sida genom att bröder gav sitt samtycke och ställde upp som tjänstgörande. Skillnaden på en normal logekväll och denna var påtaglig, inga gäster, nästintill tom Kapitelsal utöver de tjänstgörande. Men detta till trots genomfördes de två gradgivningarna på ett stämningsfullt och imponerande sätt. En extra eloge framförallt till de bröder som med kort varsel tog sig an sin första tjänstgörande roll. I Kapitelsalen uppvaktades Broder Gärt Hall med blommor för sin tidigare 85 års högtidsdag. Brr Lennart Nielsen och Mats Andersson som fyllt 70 år samt de tre nyblivna 50 åringarna Michael Nilsson, Glenn Danielsson och Tom Sandström blev alla stolta innehavare av Ordens standar. Ingen logekväll är komplett utan överraskningar: Kvällens blev att såväl Mästare Magnus Fridälv som ExM Sten Svensson uppvaktades för att de varit i Storlogen Ladulås och klarat av de uppdrag som krävs för att kunna bära gradbandet med alla de sju färgerna dvs Grad VIII. Brödramåltiden bestod av väldigt saftig och god färdigpaketerad landgång. Kvällens tal till Orden och Recipienderna höll MäsForts. på sidan 14

Logen 17 Grimner och Damlogen Grimhild Oskarshamn

tillönskar alla Bröder och Systrar i Bifrostsverige

God Jul och Gott Nytt År

11


En presentation av Karlskoga Kommun och Logen nr 9 Carolus Karlskogas historia Området för Karlskoga socken kallades ursprungligen Bodaskogen, och vid sjön Möckeln låg fäbodar som kallades Möckelns bodar och främst skall ha använts för fiske i sjön, tillhöriga bönderna i Knista och Kvistbro socknar. Karl IX minnessten som restes 30 oktober 1911, 300 år efter hans död

På slutet av 1500-talet var Hertig Karl, senare Karl den IX, och besökte trakten. Då ansåg han att det var hans hertigliga skogar. Så 1589 fick Karlskoga sitt namn Karls skogar. Det var även Karl den IX som beslöt att enligt ett brev från hertig Karl 1583 avträddes Möckelns bodars socken helt från Närke till Värmland. År 1638 blev Karlskoga bergslag och därefter inrättades snabbt flera järnhyttor, och ett flertal stångjärnshamrar och mindre bruk. I slutet av 1800-talet kom Bofors Järnbruk att bli Karlskoga sockens mest betydande, 1871 tillverkades den första kanonen där. Med tillkomsten av Nordvästra Stambanan och Nora-Bergslags järnväg på 1870-talet började en industriort växa fram i kyrkans närhet. År 1970 hade Karlskoga sin storhetstid och invånarna i kommunen var nästan 40 000, för att sedan sjunka. Idag finns det ca 30 000 invånare.

Karlskoga Bergslags Hembygdsgård

Alfred Nobel och Bofors

Björkborns herrgård byggdes 1812–1815. Alfred Nobel bodde här under sommarperioderna samt de sista åren av sitt liv. År 1978 invigdes ett museum i byggnaden för att visa hur Alfred Nobel bodde och levde

Paris. Många av hans släktingar ville upphäva testamentet helt. Men enligt en gammal lag enades fransk domstol om att ”där en man har sina hästar där anser han själv att han har sitt hem” och Alfred Nobel hade sina ryska hingstar på Björkborns herrgård. Testamentet lagfördes vid Karlskoga häradsrätt och instiftandet av Nobelpriset blev verklighet.

Karlskoga, Motorstaden Förutom Nobel har Karlskoga gamla anor som motorstad. Gelleråsen är idag Sveriges äldsta permanenta motorbana och den var klar 1949. Genom åren har många stora tävlingar och världsstjärnor kört här. Under kanonloppet 1965 vart det publikrekord som står sig än i dag med 44 000 åskådare. 1961 kördes den första Formula 1-tävlingen i Sverige med Sterling Moss överst på pallen. Under slutet av 70 talet arrangerades VM deltävlingar i road racing. Varje år har det arrangerats en motorsport vecka i Karlskoga men den har tvingats ställa in 2020 och även 2021 pga covid-19.

Ett viktigt datum för Karlskoga och hela världen är årsskiftet 1893/1894. Då köpte Alfred Nobel Bofors Industrier. I köpet ingick Björkborns Herrgård, där han valde att bo när han var i Sverige. Fram till sin död 1896. Det var inte många år han bodde på sin herrgård, men det är faktiskt den herrgården som gör att det existerar ett Nobelpris idag. Nobel skrev sitt testamente på svenska i Paris på den svensk-norska klubben. När Nobel dog 1896 så kunde man läsa om hur han ville instifta ett Nobelpris och hur det skulle fungera. Men han hade även en bostad i Paris. Så Franska intressenter som ansåg sig ha krav på testamentet ansåg att Frankrike var hans hemland. De ville att det lagfästes i Karlskoga Motorstadion - Gelleråsen 12

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020


Karlskoga Kyrka invigd ca år 1600

Karlskoga och idrotten Ishockeyn är nog den största sporten i Karlskoga där vi har BIK i allsvenskan och Karlskoga Flyers i div 2. BIK har fostrat många spelare bla Bengt-Åke Gustavsson. Han har både spelat och varit förbundskapten för Tre Kronor. Han är den förbundskaptenen som tagit både OS guld och VM guld. En förening som också skördat framgångar är Karlskoga Bats som tagit flera SM guld i baseboll.

Friluftslivet i och runt om Kalskoga Friluftsliv går också bra att bedriva. Det finns mängder av cykel och vandringsleder. Det finns Friluftsanläggningen Lunedet där man kan bada, fiska, fika och ströva kring i naturen. Om du vill fiska finns Kilsbergens Sportfiske. De har 16 sjöar och tjärn med Regnbåge, Öring och Fjällröding som dom planterar in. Det finns även ca 60 natursjöar med abborre gädda och annan vitfisk. Du kan både meta, kasta och flugfiska. En del sjöar är anpassade så även om du är funktionshindrad t. ex. rullstolsburen finns det möjligheter till fiske.

Logen nr 9 Carolus En stor händelse som inträffade i Karlskoga den 29 februari 1936 var att den nionde logen inom Bifrostorden bildades, Logen 9 Carolus. År 1950 bildades den andra damlogen och det var 2 Carola i Karlskoga.

Logen 9 Carolus är just nu inne i ett generationsskifte. Där de yngre bröderna håller på att ta över med hjälp av de äldre bröderna. Allt i broderlig anda. Gemenskapen mellan nya och gamla bröder har alltid varit god och det märks nu, vi får all hjälp vi behöver för att Orden ska leva vidare i bästa Bifrostanda. En annan stor händelse i Logen 9 Carolus historia är när Föreningsliv, idrott och kultur vi köpte vårt egent logehus tillsammans med Hantverkarna, Föreningslivet i Karlskoga är stort. Det är flera föreningar Frimurarna och Odd Fellow. som har haft stora framgångar bla Bofors Simhoppsklubb och Karlskoga Kanotklubb som har massor med SM, VM Nu har dock hantverkarna och Frimurarna dragit sig ur och och OS medaljer. Det finns föreningar för alla vare sig du Rebeccorna har gått in som delägare. Så alla logerna äger vill idrotta eller göra annat. Det finns allt från Bygdegillet 1/3 var av huset. Att huset ligger nästan mitt i Karlskoga ca 1–2 km från centrum, men med en känsla att det är på landet med sin folkdans till Karlskoga Fotoklubb. gör inte saken sämre. Det stora problemet vi har under panVi har även en av landets äldsta kommunala musikskolor demin är att vi har en liten kapitelsal så därför kan vi inte ha som nu har blivit Kulturskola. några gradgivningar som är säkrade för Covid-19 pandemin. Teaterlivet i Karlskoga är stort med Teaterföreningen Lyset Så vi får nöja oss med att bröder träffas och äter under Corosom är väldigt engagerade. Dom har en egen teater där de na pandemins alla regler. sätter upp flera föreställningar per år. Men vi ser ändå ljust på framtiden då vi har flera som vill bli Bifrostbröder och gå med i vår Orden. Text och foto: Hans Wester

En muralmålning av konstnären Christoffer Svedjeby på en av stadens husfasader, som en hyllning till motorstaden BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020

Logen nr 9 Carolus logehus 13


forts. från sidan 11

taren och budskapet i dessa var vikten av att vi bröder, tillsammans är vi starka och i dessa tider är det än viktigare att visa vår styrka. I denna speciella tid som råder ger möjlighet att vara social via telefon, ett möte på tu man hand med en god vän kanske leder till frågan som gör att vår Orden förkovras. Längtan till att få återgå till ett helt normalt läge utan den hemska främlingen Corona huserar fritt är nog lång, men som slutord önskar jag mig en enda sak i julklapp, och det är att pandemin skall vara över. Kära bröder vi i 18 Mjölner önskar Er God Jul och en fantastisk bra början på 2021. Referent Glenn Danielsson. Fotograf Jacob Ljungstedt Vänskapens Grad: Stående; Mästare Magnus Fridälv, sittande fr. v Carl Sköldbeck, Jimmy Eriksson, Patrik Olsson och Thomas Ocsko Kunskapens Grad: Fr. v Torbjörn Bergqvist, Rikard Andersson, Jan Nilsson, Mickael Nilsson, Lennart Roth, Tom Sandström, Rikard Sjöstedt och Mästare Magnus Fridälv

24 Gungner Borås FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad. Datum: Fredagen den 9 oktober 2020 Antal besökare inkl. recipiender: 24 Recipiender/Faddrar: Peter Eliasson/Johan Furuskog, Anders Kvist/Anders Dahlin Äntligen var det dags för en ny gradgivning. Kallelsen hade hörsammats av totalt 24 bröder varav två recipiender. Mästare Anders Svenningsson intog sin plats och genomförde en gradgivning med en ritus som var Corona anpassad och detta blev väldigt lyckat. Tyvärr fick vi även genomföra en parentation för broder Hans Kastendal som gått bort alldeles för tidigt. Även middagen var Corona anpassad med längre avstånd bröder emellan. Recipiendernas tal hölls av Peter Eliasson. Våra munskänkar Christer Lindell och Jarl-Åke Hugosson fick en rungande applåd efter att Stig Dalmyr uppmärksammat, vilket oerhört viktigt och bra arbete dessa personer gör för oss andra bröder. Mästarebordets blommor tilldelades Broder Christer Lindell som denna afton tillrett vår mat. Kvällen avslutades med sedvanlig lottdragning och kaffe med kaka. Alla bröder var oerhört glada över att vi nu äntligen kunde träffas och genomföra en gradgivning i frihetens tecken. Referent & Fotograf Gert Johansson Fr. v fadder Johan Furuskog, rec Peter Eliasson, M Anders Svenningsson, rec Anders Kvist, fadder Anders Dahlin

BIFROST

22 Righeim

Gävle

BIFROST

FAKTARUTA

Grad II: Vänskapens Grad Datum: Tisdagen den 20 oktober 2020 Antal besökande inkl. recipiender: 17 Recipiender: Anders Hedkvist, Björn Nyberg Gäst: SLM Tirfing Tomas Lindkvist I dessa tider av Corona tvekade vi om vi skulle våga oss på ett logemöte. En tapper skara samlades dock. I huvudsak tjänstgörande bröder för att låta två bröder inträda i Vänskapens Grad. Ingen arbetsgrupp tjänstgjorde denna gång. Dukning med säkert avstånd fungerade bra. SLM Tomas Lindkvist gästade oss denna gång och det skapar alltid glans åt våra möten. Det var med stor glädje vi träffades efter så lång tid. Vi ser framemot att träffas även i november. Referent & Fotograf Jan Källberg Dagens recipiender. Björn Nyberg och Anders Hedkvist framför M Hans Söderström och SLM Tomas Lindkvist.

25 Alvheim

Eskilstuna

FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad Datum: Torsdagen den 29 oktober 2020 Antal besökare inklusive recipiend: 21 Recipiend: Per-Åke Larsson Så var det dags för logekväll efter åtta månader sedan senast. Vi samlades först i Kungasalen för lite mingel (på behörigt avstånd för vi följer givetvis Folkhälsomyndigheternas rekommendationer). Bröderna var glada att vi kunde komma i gång och hade mycket att prata om efter så lång tid. Stämningen var hög från första stund. Det blir ett annat sätt att umgås när vi skall hålla avstånd och prata med flera samtidigt. Så var det dags för intåg i kapitelsalen för att övervara en Grad IV. En recipiend, fullt direktorie och fyra besökande bröder. Hela ritusen var Corona anpassad med avstånd och ingen beröring. Sedvanlig gratulation efter uttåg fick ske utan handskakning. Så var det dags att bänka sig i matsalen, 3–4 vid varje bord med avstånd mellan gjorde att bröderna fick höja rösten så alla skulle höra. Efter att vi inmundigat en god brödramåltid var det dags för att fortsätta med ritus. Talet till Orden och till dagens recipiend höll Mästaren. Recipienden tackade för att han blivit upptagen i Hoppets Grad. Mästarebordets blommor gick till Klaus Joki. Mästaren uppvaktade Jan-Erik Eriksson som fyllt 75 år och Ingvar Edin som fyllt 80 år med blommor och diplom. Skrivaren uppvaktade Mästaren som fyllt 80 år också med blommor och diplom. Alla fick ett fyrfaldigt leve och sång. Kvällen avslutades med kaffe och kaka. Referent Agne Olofsson

14

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020


26 Vanadis

Karlskrona

FAKTARUTA

Grad II: Vänskapens Grad Datum: Fredagen den 23 oktober 2020 Antal besökare inkl. recipiender: 35 Recipiender: Mathias Andersson, Niklas Belsing, Anders Hedfors, Jonas Kraft, Ola Lind YL Michael Hesselberg och M Patrik Cederholm framför fr.v. rec Mathias Andersson, Jonas Kraft, Ola Lind, Anders Hedfors och Ola Belsing Att mötas regelbundet i loge, att ta hand om varandra, utbyta tankar bröder emellan, diskutera om smått och stort, d.v.s. det vi i dagligt tal kallar för social samvaro är fundamentalt för vårt brödraskap och tas ofta som givet. Har jag som broder inte kunnat gå på loge vid något tillfälle, har det berott på enskilda orsaker. Men hälsomyndigheternas uttryck, ”i dessa tider” och ”under nuvarande omständigheter” har påtagligt påverkat förutsättningarna för att träffas. Vi måste nu gemensamt i logerna tackla de nya förutsättningarna, vara aktiva och finna nya vägar, utifrån var och en loges förutsättningar. Anpassning och uthållighet förväntas av oss. Så blev det, för första gången på mer än ett halvår, äntligen dags att samla Vanadisbröderna till loge i Vänskapens Grad. Vår lokal är rymlig och har förutsättningar för att träffas på ett tryggt sätt. Förbetalning för mat och dryck. Pollettsystem och Swish för kollekt, lotteri och bar förenklade kvällens medelshantering. Spridd placering i kapitelsalen, bordsplacering och bordsservering vid brödramåltiden. Förberedelserna för kvällen hade varit omfattande, tack alla inblandade. Kapitlet inleddes med en tyst minut för vår alldeles för tidigt bortgångne broder Urban Hesselberg. Fem bröder upptogs i Vänskapens Grad. Ritus var anpassad, men på ett sätt som inte störde och genomförandet fick på alla sätt Vanadisbrödernas gillande. Mästaren med gåvan från Damlogen Galatea Den efterföljande brödramåltiden inleddes med att en delegation från damlogen Galatea, med Preses Petra Östling, systrarna Elisabeth Johansson och Ingrid Sjöstedt, överlämnade till logens Mästare en jubileumsgåva i form av en ljusstake med sju ljus på en smidd kedja, symboliserande dam och herrlogens nära samhörighet. Munskänken hade för kvällen stöd av damlogen både vad gäller tillagning och servering, ett exempel hur logerna hjälper varandra. Efter Hyllningen till Fosterlandet höll ExM Jens Östling talet till Orden. Han uppehöll sig vid betydelsen av innebörden av ordet Brödraskap, ”något mera” som manar till ”individens skyldighet” att göra / att verka. Han berättade också att historiskt hade inte Bifrostorden pausat eller lagt ned verksamheten vid stora händelser, även om det varit på tal 1939. Anpassning av verksamheten blev lösningen då krigsåren påverkade samhället. Mästare Patrik Cederholm höll talade till dagens recipiender på temat, en sann vän rättar sin vän med omsorg men står också tillbaka för vännen. Logen 26 Vanadis skapar en plattform. Mästaren avslutade med ett citat ur Havamal om vänskap. Broder Jonas Kraft framförde de recipierades tack och beskrev deras känslor som värme, nyfikenhet och omtumlande samt ett stort tack till Munskänken å samtliga bröders vägnar. Enskilda tal hölls också av BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020

broder Ola Lind som framhöll det fantastiska arrangemanget. Jubilarerna Niklas Belsing, Ola Nilsson, Stefan Garsten, Michael Hesselberg, Anders Hedfors och Patrik Jönsson tackade för blomsteruppvaktning och sång. Mästarebordets blommor tackar tidningsreferenten å det varmaste för. Vi kände igen oss, vi kände oss hemma, om än vi saknade Er trogna bröder som av ”riskskäl” inte var med. Det blev en kväll, visserligen med mingel på distans, långt mellan stolarna och en Corona anpassad Brödrakedja. Vilken tur vi hade. De senast tillkomna restriktionerna hade omöjliggjort denna afton. Referent Nils-Gunnar Johnsson. Fotograf N-G J och Jens Östling BIFROST

27 Odinsal

Uppsala

FAKTARUTA

Grad II: Vänskapens Grad Datum: Tisdagen den 29 september 2020 Antal besökare inkl. recipiend: 30 Recipiend: Christoffer Pettersson Från vänster SLM Tomas Lindkvist, rec Christoffer Pettersson samt M Ola Lindström Äntligen var det loge igen, för ja det är faktiskt över ett halvår sedan föregående loge i Odinsal. Mästare Ola Lindström och dagens direktorium hade med små men nödvändiga justeringar av rutiner, utplacerad handsprit och innovativ möblering skapat möjligheter att utföra logen på ett tryggt och säkert sätt. Lite nya rutiner för betalningar och att hålla respektfulla avstånd gjorde faktiskt så att köer vid entré och bar faktiskt var kortare än någonsin. Talet till Orden hölls av Sten Arnekrans där vi fick några inspirerande ord av ordet vän och hur vi kan minnas hur man är en bra vän. Vi fick även hjälp med att tolka några av de mer mystiska replikerna från ritus av ExM Mikael Sjölander. I dessa Covidtider så var mycket annorlunda men fortfarande väldigt mycket på ett betryggande sätt precis som vanligt. Inga handslag denna gång men ändå fantastiskt roligt att få möjligheten att träffa bröderna igen. Referenter: Ola Jonsson/Johan Johansson Fotograf Fredrik Jonneryd BIFROST

28 Gondler

Kalmar

FAKTARUTA

Grad II: Vänskapens Grad med parentation Datum: Fredagen den 30 oktober 2020 Antal besökare inkl. recipiender: 25 Recipiender: Stefan Andersson och Mikael Carlevad Stående Åke Rudolfsson och M Tommy Eriksson, sittande kvällens recipiender Stefan Andersson och Mikael Carlevad Så var det dags för höstens tredje Corona anpassade logekväll. Det är gott om utrymme och bra avstånd i

15


både kapitelsal och matsal. En del saker får ju ändras men det tar inte på trevnaden och alla känner sig trygga vilket är viktigt. I kapitelsalen framfördes gratulationer till broder Sivert Tisell som fyllt jämna år och även ett grattis till de bröder som erhållit Grad VII och VIII under hösten. Efter ordinarie ritus hölls en Högtidsloge med parentation för bröderna Åke Assarsson och Ebbe Sondér som gått ur tiden. Parentationen var högtidlig och ett fint sista farväl till två bröder. Efter sedvanliga hyllningar höll broder Sune Carlsson talet till Orden. Det kom till stor del att handla om vänskap och vikten av att värna sina vänner. Även en uppmaning om att någon gång göra en vän inventering påtalades. M Tommy Eriksson hälsade kvällens recipiender välkomna i sin nya grad, Vänskapens Grad och med förklaringen att ”vänskap är grunden till utveckling i Bifrost”. Tacktal från recipienderna hölls av Stefan Andersson som tackade för en fin gradgivning. Han sa också att trots han inte varit Bifrostbroder så länge och inte varit på så många logemöten känner sig han varmt välkommen.

33 Danheim FAKTARUTA

Grad III: Kunskapens Grad Datum: Fredagen den 23 oktober 2020 Antal besökare inkl. recipiend: 21 Recipiend: Robin Andersson Fr. v M Peter B Arvidsson, Robin Andersson och Bo Andersson

Kunskapen stod i fokus när Logen 33 Danheim genomförde sin femtioförsta gradgivning på ett sätt vad Folkhälsomyndighetens föreskriver i den stund vi nu upplever med Covid-19 pandemin. Logens bröder såg till att det blev en trevlig tillställning och en kväll väl värd att minnas. Recipienden Robin Andersson upptogs i Kunskapens grad och gratulerades av närvarande bröder.

Mästarebordets blommor tilldelades Broder Johan Thorstensson som alltid ställer upp när det behövs, denna kväll som SM och bartender. Bukett nummer två gick till undertecknad. Kvällen fortsatte med kaffe, avec och lottdragning i en om dukad kapitelsal bara för att skapa mer utrymme för att bli mer Corona säkert. En och annan vits hanns också med innan kvällen var slut. BIFROST

Referent Per-Olof Svensson. Fotograf Tomas Gustavsson

29 Rosheim

Norrtälje

Kristianstad

BIFROST

FAKTARUTA

FAKTARUTA

Grad II: Vänskapens Grad Datum: Fredagen den 9 oktober 2020 Antal besökare inkl recipiender: 28 Recipiender: Fredrik Allvin, Johan Nyberg, Hans Sving Oktober månads gradgivning tog sin början efter lite korvätande och minglande. Den tre recipienderna fick sig några riktigt tänkvärda lärdomar till livs. Trots Coronans härjningar i samhället var det några tappra bröder som valde att hedra kvällens recipiender vid deras reception. Vid ordet fritt valde M Håkan Holgersson att kalla fram en av kvällens recipiender, Hans Sving samt VB Teddy Johansson till Mästarebordet för att där hylla dem då bägge hade fyllt jämt. Mästaren överlämnade varsitt Rosogram samt ett presentkort varefter IL påkallade hyllningen på sedvanligt sätt. Även denna sammankomst var tvungen att genomföras utan den efterföljande brödramåltiden då lokalerna inte medger att hålla de av folkhälsomyndigheten föreslagna avstånden. Tråkigt men hälsan måste komma i första rummet. Som vanligt var det inte heller denna gång min tur att bära hem någon lotterivinst, men jag är van. Jag gläds istället åt de bröder som hade turen på sin sida. Referent & Fotograf Gunnar Holmsten Övre raden M Håkan Holgersson. Sittande Fr. v Fredrik Allvin, Hans Sving och Johan Nyberg

Grad IV: Hoppets Grad Datum: Fredagen den 6 november 2020 Antal besökare inkl. recipiender: 22 Recipiender: Kurt Svensson, Zdenek Tancibudek Gäster: M Magnus Fridälv, ExM Sten Svensson, Svenåke Ståhl från 18 Mjölner Fr. v Zdenek Tancibudek, M Peter B Arvidsson, Kurt Svensson Logen samlades denna novemberkväll för att genomföra sin femtioandra, och som det senare visade sig sista, gradgivningen för året. Aftonen ägnades åt Hoppet, ett ämne som det kan vara väl värt att uppmärksamma i dessa tider. Efter en stämningsfullt genomförd ritus där bröderna Magnus Fridälv, Sten Svensson och Svenåke Ståhl, samtliga 18 Mjölner, tjänstgjorde under ritus, vidtog brödramåltiden med, som vanligt, god mat och dryck. Bröderna Kurt Svensson från 33 Danheim och Zdenek Tancibudek från 18 Mjölner recipierade och upptogs i graden samt gratulerades till sin befordran av de närvarande bröderna.

Ordens Minnesfond – När Du eller logen vill hedra en bortgången broder. BG 625-0419. Märkes ”Minnesfonden”. Text och namn skickas till or@bifrostorden.se

16

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020


Ordens Marskalk, Hans Wallberg, har ordet När vi i början av det här året såg på TV och läste i tidningarna om det märkliga virus som drabbat staden Wuhan i Kina och förundrades över den hårdhänta hanteringen som myndigheterna där utövade i spåren av viruset, kunde vi ändå inte riktigt förstå, att detta skulle få så stor inverkan för oss alla, över hela världen. Många av oss minns tidigare influensor av olika slag som kommit från Asien. Asiaten i slutet av 50-talet och Hongkong i slutet av 60-talet var två av de värsta, som vi då fruktade. Ebolaviruset som krävt många offer i Afrika är en annan farsot som vi kunnat följa på avstånd. Men ingen av dessa har lett till så omfattande effekter över hela världen som den pandemi som nu hemsöker oss med Coronaviruset och den därav följande sjukdomen Covid-19. De kraftiga inskränkningar i vårt leverne som detta virus medfört är inget som jag tidigare, under min livstid, har sett liknelsen till. Precis som för så mycket annat fick det också en påtaglig inverkan på Bifrostorden och alla dess Loger. Alldeles i början av mars i år samlades Ordensdirektoriet och alla Logemästare till det traditionella Mästaremötet. Den här gången i Västervik. Just under den helgen blev nog de flesta av oss varse, att riskerna med Coronaviruset och hur allvarlig skada det kunde orsaka, var avsevärt större än vad vi dessförinnan kunnat ana. Och att faran kommit oss mycket närmare än vi tidigare insett. Vi hann precis genomföra Mästaremötet. I den därpå följande veckan gick den svenska regeringen ut med sina första restriktioner, som också föranledde oss i Ordensdirektoriet att ha telefonmöte och därefter gå ut till logerna med hur vi såg på situationen. Vi rekommenderade samtliga loger att följa de direktiv som lämnades av Folkhälsomyndigheten och efterleva de regler som Sveriges regering påkallade. I den information som lämnades till alla Logemästare sa vi att man lokalt inom varje enskild Loge hade att fatta beslut om hur och i vilken omfattning man kunde bedriva verksamhet. Förutsättningarna för logerna kunde skilja sig åt beroende på geografisk belägenhet, BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

ålderssammansättningen bland Bröderna inom den egna logen, logelokalernas storlek och beskaffenhet etc etc. Just då, i det lite skärrade läget, blev resultatet att de allra flesta logerna fattade beslut om att ställa in de närmast aktuella logesammankomsterna. Efterhand blev det också så, att så gott som alla vårens planerade aktiviteter ute i logerna ställdes in. Ganska snart kom också frågan upp! Hur gör vi med Rikstinget i Kalmar? Anmälningstiden började gå mot sitt slut och många Bröder och Systrar hade anmält sig. Men kommer vi att kunna genomföra det? Får vi samlas så många? Frågorna var många och tiden började bli knapp. I min egenskap av Ordens Marskalk har jag i Ordensdirektoriet rollen att driva frågor som gäller Ordens evenemang. För Riksting, Mästaremöten, Logeinvigningar och liknande är det Ordens Marskalk som på Ordensnivå är föredragande och i sin tur driver frågorna med de lokala arrangörerna. Så därför blev det min uppgift att kontakta Rikstingsarrangören, för att få insyn i vad som gällde och var möjligt att fatta beslut om, gällande genomförandet av årets Riksting. Det slutliga beslutet, som fattades av hela Ordensdirektoriet i samråd med de ansvariga för Rikstingarrangemanget i Kalmar, blev att Rikstinget 2020 i Kalmar ställdes in. Av Rikstinget 2020 blev endast det obligatoriska Rikstingsmötet av. Det genomfördes digitalt på den planerade dagen 9 maj och resulterade i att verksamhetsåret 2019 kunde avslutas på ett korrekt sätt. Efter en del kontakter och diskussioner med den utsedda Rikstingsarrangören 2021, blev resultatet att värdlogerna Logen 26 Vanadis och Damlogen Galatea förklarade sig beredda att avstå från sitt arrangemang, för att därigenom göra det möjligt för Logen 28 Gondler och Damlogen Ganndul att ändå, för första gången, få stå som arrangörer av ett Riksting i Kalmar. Det innebär alltså att Rikstinget 2021 kommer att hållas i Kalmar. En strong hantering av logerna i såväl Karlskrona som Kalmar, i en besvärlig situation! När allt detta pågick under våren hade vi alla förhoppningen att allt skulle bli bättre efter sommaren och att vi skulle kunna komma igång med Ordenslivet

December 2020

till hösten enligt den planering vi haft. Det har ju nu visat sig att så inte kunnat ske, utan vi påverkas fortfarande och när detta skrivs i allt högre grad av att viruset gör att vi inte kan leva våra liv helt som vi önskar. Även de flesta av höstens logeaktiviteter runtom i landet har fått ställas in. Från Ordensdirektoriets sida gäller fortfarande beskedet att man lokalt måste fatta besluten om omfattningen av verksamheten i den enskilda logen. Normalt brukar Ordensdirektoriet förlägga sina möten på orter där vi har loger och då, i samband med dessa, kunna bevista en gradgivning hos den aktuella logen på orten. I september skulle vi varit i Borlänge och besökt Logen 19 Gagnrad och nu i november skulle vi ha varit i Växjö och besökt Logen 34 Linneus. Men vid båda tillfällena har vi nödgats avboka dessa besök, på grund av smittorisken. Vi återkommer till dessa loger så snart vi kan fungera normalt igen och möten kan planeras in. Istället har Ordensdirektoriets möten nu under hösten genomförts digitalt via Zoom. Det har fungerat väl, så i det avseendet är ingen stor skada skedd. Men nöjet av att få ta del av Ordens lära och glädjen av att få träffa Bröderna ute i landet gick vi miste om de här gångerna. Som läget är nu, i senare delen av november, ser det tyvärr inte ut som någon märkbar förbättring ska äga rum i början på 2021. Vi planerar för att de evenemang som vi ska genomföra också ska kunna äga rum och håller tummarna för att det vaccin som vi alla väntar på snart ska komma och dessutom visa sig så verkningsfullt som vi hoppas. Vi har mycket som vi vill göra framöver och, inte minst, ta igen allt det som vi gått miste om, under det jobbiga året 2020! Hans Wallberg, Ordens Marskalk

17


Aktiviteter utanför Ordens ordinarie logemöten 9 Carolus,

10 Withala, Vetlanda

Karlskoga Musikquiz den 16 oktober 2020

Corona har inte gått någon förbi. Även vi i Logen 9 Carolus har fått ställa in våra träffar. Eftersom vi har en liten kapitelsal så hade vi inte ens kunnat haft Corona säkert om så bara direktoriet samlades där inne. Men vi har haft kontakt med varandra ändå, när vi i vår och sommar träffats i smågrupper och klippte gräs och gjort fint runt vårt logehus. Men den 16 oktober när det var lite lugnare på Pandemin fronten hade vi en träff i logehuset där nio bröder tog mod till sig och träffades och åt pizza på Corona säkert sätt. Bröderna Hans och Lars Wester hade ordnat ett väldigt bra och trevligt musikquiz. Som var väldigt uppskattat, särskilt av broder Tomas Sjöberg som tog hem vinsten. En plopp med skumtomte fyllning. Trots att vi var få var det både roligt och trevligt att äntligen få träffa bröder under lugnare förhållande en stund. Referent Hans Wester. Fotograf Lars Wester P-O Joandén, Tomas Sjöberg och Klas Ahlstrand

Bifrostorden

100 år!

samling vid Logen 10 Withalas och Prismans Minnessten Withalas och Prismans gemensamma minnessten På Alla helgons dag lördagen den 31 oktober träffades vi som traditionen bjuder vid vår Minnessten på kyrkogården i Vetlanda. Den stora skillnaden i år var att vi gjorde det ihop med våra systrar i Prisman. I våras skänkte vi Withala-bröder plaketten till Minnesstenen för Prisman i samband med deras 50-årsjubileum. Den här gången samlades 20 Withala-bröder och åtta Prisman-systrar och en stund innan så hade ytterligare åtta Prismansystrar träffats. Vi tände många ljus och under en stunds tystnad hedrade vi våra hädangångna bröder och systrar. Vi sjöng även Härlig är jorden tillsammans. Vi stod med lämpligt avstånd mellan varandra på grund av Coronapandemin och symboliskt bildade vi vår brödrakedja, respektive systerkedja innan vi skildes åt. I framtiden hoppas vi Withala-bröder att vi kan fortsätta att ha den här traditionen tillsammans med Prisman-systrarna. Allt detta vill jag tacka vår broder Lasse Furuskog för som initiativtagare. Referent Curt Sandberg. Fotograf Lasse Furuskog Withala-bröder och Prismansystrar vid Minnesstenen

2025 smäller det! Bifrostorden fyller 100 år och det ska vi fira med en oförglömlig jubileumskväll på Stadshuset i Stockholm. JP Bäckström, gäst Henrik

Holmberg, Jan Asp, Johnny Nu söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta Sundberg, Hans Wester sitt namn på brödrakartan och bidra till att sätta guldkant på vårt 100 årsjubileum.

Vårt exklusiva sponsorpaket innehåller: • 2 VIP-biljetter till banketten • Hotellrum – 1 natt för 2 personer i dubbelrum • Helsida – samlingsannons med samtliga sponsorer i varje nummer av Bifrostordens tidning (4 nr/år) fram till år 2025 • Pluggannons för varje sponsorföretag i minst en tidning/år fram till år 2025 • Exponering påTill hemsidan Manusstopp läsare Temasidor

ÄR OFTA VINTERSJÖAR

Utgivningsschema Bifrosttidningen 2021 Nr

Kostnad: kr/år fram 2025 vid 1 31 januari10 000vecka 9 till 28 Gondler, Kalmar tecknande under 2019. Samtliga intäkter går oavkortat till vårt jubileum.

Övriga upplysningar och utgivningsschema för För mer information kontakta kansliet eller kommande nummer kommer i nr 1-2021 ordens intendent.

5 100-ÅRSJUBILEUM 1925–202

KALVNING UTAN KOSSA

DET SKJUTER BLÄNKER SALVA PÅ AMERITILL ÄRA KANARE

COGNACLIKT ALLSÅNGSTJEJ

S ORANGUTANGÖ FÖRE NUMMER

S A L U T E R A R

K R O M E T

SPORT MED FJÄDERSLAG GÖRS DET STUNDOM FÖR KRÅKAN I ALLAS MUN

O M T A L A D E

BAKDELARNA SUND

G A T T DEN BETALAS EFTER RÄTT SNARLIKT

D E G A R N A

INGET NAMN NÄMNT

N N BEKVÄM DET VIKTIGASTE

A O

BOCKAS

TOR

A S TAR DIG UPPÅT I HUSET FÖLJER TU

T WILANDER VID BASL R B LINJEN RYSSJA ERLÄGGA DALTA GJORDE EN PARADEN A M E EGEN DISTJEJ FÖRKYLDE GARNMASKA V N S S A TRETTONTIDEN BILVASSTRÅ Ö STOLEN S Ä T E DELAS UT STADSDEL FÖR STADSDEL S T O R S T Vilken EN ELIOT T svamp? Karljohansvampen är en av S våra mest omtycka matsvampar. KVÄVE Den har även ett N annat svenskt namn. HYSER Vilket? ABSOLUT Å RÖRELSE TUBERNA SAMSA- VATTEN- TIDNINGS- ÄNGSLIG DES OM EN VAR FALL LOGI FÅGEL V DANSKT R MÅLORD LADA GREDELIN TUGGATS S A M Å K T E EN MOTBJUDANDE K N A P R A T PLATS A U K T I O N SPARKA ÄR ATLANTFARARE R A TAGGAD G PARDON T A PÅ

I S B E T Ä C K T A

FINNS SOM BÅDE LADU OCH BACK

DEN FINNS SOM INDIANVARIANT ALAN PÅ FILM

S V A L O R

L A D D

BÄR BLÅ BÄR ROVFÅGEL

Ö R N

VAR DEN PÅ GOTBÄSTA LÄNDSKT MISSEN? TAK

S Ö T A S T SITTS DET PÅ HOPPAS DET I

H Ö KLADD SES MED DIEGO

A G SALTHOLM RE IBLAND

D VÄDERSTRÄCK FASTÄN FÖRR

E H U R U

FYNDPLATSEN

MEDLA

E N A DEN FRAMSTÄLLS MED JÄRN

V EN AV TRE I AFRO-DITE DOSVARAN

L Ö S S N U S E T

S O M M A R E N GLIMMA KLEMA

P J Å K A SMIL ÄR JU HAMBURGAREN

T Y S K

SPARAR SEDELN RÄTTS- PLATS FÖR UTAN SAKEN STATION VÄRDE

S P I S E N DEN HÅLLER UPP EN FRÅGESPEL

T P PRICK ÖVER PRICK FÖRE SOL

F A ELEKTRONIKBOLAG KAROS VÄN

F I D O FRIDFULLT

SLITER SOFFLOCK VARUHUS

L

N K

SMYGA STARKT TILL KAFFET

A HAR BETRAKTA MILDEL S TOPPKÄNV NING A V S K E N D E M C

S T N APART

A

N I T E N DEN BESKRIVER TINGENS NATUR

R I S K F Y L L D

O N T O L O G I N FÅR DUNSTER ATT DUNSTA BUKTAT

P L A T S

P U T A T

EN AMIN BOTTENSLAM ÖVER SOLDATAXEL

D Y

A K

LIGGER I

I D O G UTSLAGSPLATS DISTRIBUERA

U T D E L A GÅR DET REPRISERADE ÄR TALLRIK HÅN

N I D PÅ I KENT I VISSA SKYLTAR

G A S ADELSMÄRKE LIGGER MÅNGA

I BANKTRÄD KRAFTORD

E

EN CHERRY VID MICKEN

N E N E H ARBETAR MED ARBETE

PÅ ÅK I ATEN

G R SJUNGA UTAN ORD

N Y N N A

E R I ROM G NITTIO O N KRYPER OFTA N LÅNGSAMT O M M O LYSER I SKYLT R N G E O O N N T UNDER JOCKEY R S A A F D I E K L

SVANTE DREJENSTAM ©MEDIAKRYSS

18

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020


Korsord ”Vinterkryss” nr 4 KAN HAR MAN MOTEFTER STÅNDSHENNE KRAFT

FÖRTÄR ÄTER HAMDET TYVÄRR MESTA OLLE STRAR HAR MAN SÄLLAN PÅ KNOPPEN STARRTON FOTFÄSTE

TIDIG MORGON GALLSKRIK

FLÖT MED THOR AVISA I VÄST

SKÅNSK ORT

VILL LÄRA SIG MER GER GULA FÄLT GÖR FRANLITEN I CIUM MATEN I DANSMATEN CARINA

KAN KÄNNER UNDVEK NÄR DET VÄXER DRAMA- KRÄVA TILL RU- DU SVÄNGER MED KUNG SÄRSKILD PÅ SCEN ANNEX TINERNA LÖSNING

GE UT TA STRAFF FÖR

TORKAT PÅ LANDET

DELADES 1948 KORTSPEL

FRÅGADE VACKERT DEN KAN GÅ ÖVER GRÄNSEN TILLTALA SOM NUNA SES IS I

GÖR MÅNGEN MANDARIN KANSKE ETT VERK AV ATLE HAR FÅTT RÄTT

FÖRVIRRAD SYDVÄSTOST

SMÅVÅGAD ETT GLATT STÄLLE

DRA SÖDERUT HADE ARKIV I ÖST UPPRÖRD MED SIG

FRANSK IMPRESSIONIST KAMP

ROADE I SVENSKA ORD

BÖR KUR DEL AV NÄTSPEL SÖNDER MED I

GÖR BRYG- SVARTGARE PÅ FOT KORNET TUNGSINNE

BRONSFIGUR GOABRÖD

GÖRA LOCKANDE STICKA

AV SLEM NATUR

FÖRE FÖR MOT POPTRIO

GÅNGART MED FART

LEVER PÅ SPEL KORTAR LITE

LIKA GOD KVINNA VÄDRAT

VISTÖS GÅR SOM SEX SIGNALMEDEL

SAMLAS LIVE PÅ LÄGGER MATTA

VARA RIKTIGT VRED

FÖRMÅR SIG

VAR DE I PARADISET

GREKISK BOKSTAV SKIKT MAN SER

LOTT MATHÅLLNING

LÄGGA I PANNAN GENAR GÄRNA

TUNNSÅDD

KÖR I EKEN KÄRNÄMNE

FÄSTS I SEGEL JORDTITEL

TAR HAND OM STAM PALINDROMMAN

ILLA KÄNDA

KAN MAN SALTA

STÄDPLATS INOM VISSA GRÄNSER

SVANTE DREJENSTAM MEDIAKRYSS

Ett korsord kan vara ett tidsfördriv i dessa pandemi-tider. Lösningen på detta kryss ”Vinterkryss” presenteras 2021 i Bifrost nr 1. På föregående sida ses lösningen på korsordet ”Kryssa höst” i Bifrost nr 3. BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020

19


BDR – BifrostDamernasRiksorganisation Rapporter, information och händelser

Carina Clevesjö – en presentation Carina Clevesjö. Bilden tagen vid BDRs Riksmöte 2019 i Södertälje

På vårt Riksmöte (telefonmöte med landets alla Preses) valdes jag till BDRs Preses, en hedrande uppgift som jag känner att jag vill göra så mycket med, tillsammans med hela styrelsen och er systrar ute i logerna. Min ambition är att besöka alla loger, speciellt dem jag aldrig besökt. Men det får vänta tills det blir bättre tider. Vilket år, inte alls som jag tänkt att mitt första år som BDRs Preses skulle bli. Men något som faktiskt har varit positivt är att vi nu under hösten haft telefonmöte i BDRs styrelse en gång i månaden, så vi har fått se varandra ofta, även om det ”bara” är på bild. Jag tror dock att vi alla längtar tills vi kan ha riktiga möten igen. Vem är då jag? Många av er känner mig men långt ifrån alla, så här kommer en beskrivning av mig. Jag heter alltså Carina Clevesjö, före detta Avasjö och född Olsson. Jag är Åsa-Idun syster sedan 1995, satt i Åsa-Iduns styrelse mellan 1997–2015 varav 6 år som Preses. I BDRs styrelse har jag suttit sedan 2006. Jag är ett ”Bifrostbarn” Min mamma Gun Olsson är Åsa-Idunsyster och har vår högsta Grad Iduns Äpple, hon var Preses i Åsa-Idun före mig, mamma var också med och startade BDR, åkte land och rike runt och besökte damklubbar för att presentera BDR för dem. Hon satt i BDRs styrelse till 2003. Min Pappa Ingemar Olsson var fram till sin död 2000 en Manheimsbroder med Grad IX, Vishetens Grad. En av mina bröder Dan Olsson är en Bifrostbroder i Norheim. Sedan 2006 bor jag på norra Öland, med mina katter och höns. 2018 blev jag änka, då min man Mats dog efter en tids sjukdom. När livet rasade var det skönt att ha stor riktig familj med mamma, syskon, barn och barnbarn, men stödet från systrar i BDRs styrelse och från systrar och bröder ute i logerna betydde jättemycket, jag kände och känner att vi finns för varandra. Det är för mig oerhört betydelsefullt att få vara en del av vår stora Bifrostfamilj. Till sist vill jag och hela BDRs styrelse önska alla Systrar och Bröder i vårt avlånga land en God Jul och ett Gott Nytt År och en förhoppning om att vi kan ses snart igen. 20

Prisman

”Anpassat Jubileum” den 24 oktober 2020 Så var då den stora dagen den 24 oktober inne. Vi skulle ha ”Jubilerat” hela dagen och festat med systrar och bröder från flera loger. Allt var klart och vi bara väntade. Men så kom PANDEMIN!!! Vi fick lära oss att hålla avstånd och hålla ut och det betyder förstås att vi fick ställa in som ni alla vet. När det inte blir som man tänkt, gäller det att finna lösningar. Därför anordnade Prismorna en liten fest på den rätta dagen och naturligtvis bjöds det på skumpa. Tjugo damer skrattade, skålade, åt och hade frågesport som vår Syster Carina Ivarsson hade fixat. Allt gick i Corona säkerhet till och med hemtransporten. Vi återkommer med vårt Jubileum när vi har bättre tider. Jag vill också här passa på att önska alla systrar och bröder i hela landet en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Ewa Dalsjö, Preses i Prisman

Säker hemtransport från ett ”Anpassat Jubileum”

BDR Kalendarium 2021

23–24 januari 20–21 mars 8 maj 11–12 sept

BDR styrelsemöte BDR styrelsemöte Riksmöte Presesmöte

i Norrköping i Norrköping i Kalmar i Norrköping

Bröder och Systrar

Har ni en fru, sambo/särbo eller bekant som är intresserad av gemenskapen i Bifrosts damloger? Tag kontakt med damlogens Preses, Skrivare eller er egen loges Skrivare. Vi vill på alla sätt öka och förbättra samarbetet mellan våra dam- och herrloger i Bifrostorden!

BDRs Preses Carina Clevesjö BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020


Rättelse från förra numret beträffande Ordens Kansler ORDENS KANSLER åligger att handha och utöva den direkta ledningen av Ordens kansli och innehållet i

Ordens portal. Att föra protokoll vid sammanträden med Ordens Direktorium och i Rikstinget.

I föregående nummer presenterades OD-ledamöter genom tiderna. Av någon anledning så var inte Ordens Kansler med. Beklagar detta! Kan med glädje här presentera text samt sammanställningen av befattningen Ordens Kansler.

Under åren 1969 – 1980 sköts kansliet av följande föreståndare: David Sundén 1969 fram till sommaren. Anledningen vara att Br David avled. Sture Svenson 1969 - 1972 Henning Gustavsson 1972 – september 1976. Bengt Isblad september 1976 till årsskiftet 1976–1977. Arne Persson 1977–1980 (Kansler 1981–1983).

OK (Ordens Kansler) Befattningen som Ordens Kansler har funnits under två perioder i Ordens historia. Perioden 1925–1968 och från år 1981 så finns befattningen som Ordens Höga Värdigheter. År Namn Loge 1925 Per Henning Sjöblom 2 Eyrabro 1926 Per Henning Sjöblom 1927 Per Henning Sjöblom 1928 Per Henning Sjöblom 1929 Arthur Östlund 1 S:t Örjan 1930 Arthur Östlund 1931 Arthur Östlund 1932 Arthur Östlund 1933 Arthur Östlund 1934 Arthur Östlund 1935 Arthur Östlund 1936 Arthur Östlund 1937 Sven Söderlund 9 Carolus 1938 Sven Söderlund 1939 Sven Söderlund 1940 Sven Söderlund 1941 Sven Söderlund 1942 Sven Söderlund 1943 Sven Söderlund 1944 Sven Söderlund 1945 Thure Åkerlund 5 Åsagård 1946 Thure Åkerlund 1947 Thure Åkerlund 1948 Thure Åkerlund 1949 Thure Åkerlund 1950 Thure Åkerlund 1951 Thure Åkerlund 1952 Uno Henström 5 Åsagård 1953 Uno Henström 1954 Uno Henström 1955 Uno Henström 1956 Uno Henström 1957 Uno Henström

År Namn Loge 1958 Uno Henström 5 Åsagård 1959 Uno Henström 1960 Elias Lundberg 5 Åsagård 1961 Elias Lundberg 1962 Elias Lundberg 1963 Elias Lundberg 1964 Paul Ferb 8 Manheim 1965 Paul Ferb 1966 Erik Eurén 5 Åsagård 1967 Erik Eurén 1968 Erik Eurén 1969 Sture Svensson 1970 Sture Svensson 1971 Sture Svensson 1972 Henning Gustavsson 1973 Henning Gustavsson 1974 Henning Gustavsson 1975 Henning Gustavsson 1976 Bengt Isblad 1977 Arne Persson 1978 Arne Persson 1979 Arne Persson 1980 Arne Persson 1981 Arne Persson 14 Solheim 1982 Arne Persson 1983 Arne Persson 1984 Berndt Andersson 16 Runheim 1985 Berndt Andersson 1986 Berndt Andersson 1987 Berndt Andersson 1988 Berndt Andersson 1989 Berndt Andersson 1990 Berndt Andersson

År Namn Loge 1991 Berndt Andersson 16 Runheim 1992 Berndt Andersson 1993 Berndt Andersson 1994 Berndt Andersson 1995 Lars Ullman 5 Åsagård 1996 Lars Ullman 1997 Lars Ullman 1998 Lennart Köpberg 2 Eyrabro-H 1999 Ingvar Larsson 7 Junehus 2000 Ingvar Larsson 2001 Christer Magnusson 22 Righeim 2002 Christer Magnusson 2003 Christer Magnusson 2004 Christer Magnusson 2005 Christer Magnusson 2006 Christer Magnusson 2007 Tom Stjernschantz 5 Åsagård 2008 Tom Stjernschantz 2009 Tom Stjernschantz 2010 Christer Smedh 8 Manheim 2011 Christer Smedh 2012 Christer Smedh 2013 Christer Smedh 2014 Christer Smedh 2015 Christer Smedh 8 Manheim 2016 Christer Smedh 2017 Olavi Ollikainen 4 Valhall 2018 Olavi Ollikainen 2019 Olavi Ollikainen 2020 Olavi Ollikainen

Redaktören har ordet – nr 4

Vad tiden går fort just nu! Vi går mot slutet av detta annorlunda år 2020. Ett år som också innebär att idka andra kontaktytor, att ta sig tid att kontakta sina nära och kära på distans. Har använt vid många tillfällen ”Facetime”, ”Skype” med flera varianter av videosamtal. Sedan är det också naturligtvis bra att ringa vanliga samtal, skicka mejl osv. I vilket fall håll kontakten det betyder så mycket. Skall också erkänna att jag spelar Quiz Planet med bröder och systrar via de sociala medierna. Det är en trevlig avkoppling där allmänbildandet får sin prövning. Månad december är den tiden som summerar året, och den största önskan jag har, om det skulle vara en julklapp, skulle innehålla att vi kunde känna att Vi lägger Covid-19 bakom oss. Var rädda om varandra så ses och hörs vi inom en snar framtid! En riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Mats Hyltén, redaktör

S:t Johannesgatan 5 B – 211 46 Malmö – Mobil 070-931 53 14 – redaktionen@bifrostorden.se

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020

21


Bifrostordens Excelsiormedalj Bakgrunden till att vi i OD valde att ta fram en ny version av OEM hade sitt avstamp i att vi anser att den ursprungliga medaljens symboler inte är tydliga nog och medaljen upplevs som tung. Vidare så vill vi knyta OEM tydligare till bäraren genom att lägga till en gravyr med bärarens namn samt vilket år man erhöll utmärkelsen. Namnet - ordet Excelsior betyder “högre” och kommer av latinets celsus (upprätt, reslig). Utformningen av hals

tecknet, som man även skulle kunna kalla medaljen, har fått inspiration från De Engelska Baron-tecknen. Titeln Baron är en del av det brittiska belöningssystemet och indikerar att innehavaren har en särskilt instiftad värdighet. Kopplingen till Bifrostorden är att lyfta fram är just den särskilda instiftade värdigheten som innehavaren får av erhållandet av OEM. Vi ville även lyfta fram Bifrostordens

Allmän Lag gällande Ordens Excelsiormedalj Ordens Excelsiormedalj är Bifrostordens högsta utmärkelse och räknas som den mest exklusiva. Enligt allmän lag kan Ordens Styrande Mästare till innehavare av Ordens Excelsiormedalj utnämna ledamot av Orden, som genom särskilt betydelsefulla insatser för Orden gjort sig synnerligen förtjänt av Ordens tacksamhet och erkänsla. Excelsiormedaljen får innehas av högst 14 ledamöter vid Ordens ledamotsantal upp till 2000 ledamöter.

begynnelse genom att lägga till årtalet 1925. Den nya medaljen delades ut i samband med Rikslogens möte i Västerås Detta innebär att vi nu har två versioner av OEM. Innehavare av OEM har båda och väljer själv vilken man vill bära. Från och med Rikstinget i Västerås 2017 kommer endast den nya OEM delas ut till framtida mottagare. Allan Jensen, Ordens Intendent

Därutöver kan Ordens Styrande Mästare utnämna ytterligare 7 ledamöter när antalet i Orden motsvarar 2001–3000 ledamöter o.s.v. när antalet ökar. Enligt §6 i Ordens konstitution skall Ordens Styrande Mästare vara bärare av Ordens utmärkelsetecken och är därmed exkluderad ovanstående regel. Excelsiormedaljen är innehavarens egendom och behöver inte återlämnas till Orden vid broderns frånfälle.

Innehavare av Ordens Excelsiormedalj Delades ut för första gången vid Ordens 60-årsjubileum 1985 Namn Loge Sven Werner 4 Valhall Rupert Hedin 5 Åsagård Uno Henström 5 Åsagård Hilding Ljungfeldt 8 Manheim Arne Persson 9 Carolus Gustaf Hargel 5 Åsagård Eric Tapper 2 Eyrabro/H Sixten Lindström 8 Manheim Erik Persson 11 Löfstad Sture Olsson 13 Torkild Waldemar Sjöberg 7 Junehus Hans Larsson 1 S:t Örjan Jan Ottenstedt 5 Åsagård Lars Bergdahl 8 Manheim Åke Tambert 8 Manheim Gunnar Erling 1 S:t Örjan Yngve Strindholm 5 Åsagård Ingvar Andersson 15 Norheim Sigge Lagerström 11 Löfstad Sven Kristiansson 17 Grimner Karl-Gunnar Roth 1 S:t Örjan Ingvar Larsson 7 Junehus Berndt Andersson 16 Runheim Sture Brännström 8 Manheim Lars Ullman 5 Åsagård Tommy Albinsson 15 Norheim Charles Sundqvist 7 Junehus Lars-Erik Furuskog 10 Withala Göran Kimell 4 Valhall Tore Persson 31 Rimfaxe Christer Magnusson 22 Righeim Tom Stjernschantz 5 Åsagård Astor Baldersten 16 Runheim Jan Svensson 15 Norheim Christer Smedh 8 Manheim 22

Födelseår Grad Utnämnd Plats 1896 X 1985-04-20 Stockholm 1891 X 1985-04-20 Stockholm 1903 X 1985-04-20 Stockholm 1903 X 1985-04-20 Stockholm 1911 X 1985-04-20 Stockholm 1903 X 1986-05-10 Linköping 1908 X 1986-05-10 Linköping 1911 X 1987 Göteborg 1911 X 1988-04-23 Jönköping 1907 X 1988-04-23 Jönköping 1912 X 1989-04-22 Örebro 1920 X 1990-05-05 Västerås 1934 X 1993-05-15 Stockholm 1925 X 1994-06-04 Järfälla 1917 X 1999-04-24 Karlskoga 1925 X 1999-04-24 Karlskoga 1930 X 2001-04-28 Gävle 1925 X 2002-05-04 Göteborg 1925 X 2003-04-26 Linköping 1929 X 2004-04-24 Lund 1945 X 2004-05-05 1927 X 2005-04-23 Tranås 1933 X 2006-05-06 Borlänge 1930 X 2006-05-06 Borlänge 1928 X 2008-04-25 Eskilstuna 1940 X 2009-04-25 Norrtälje 1938 X 2010-05-08 Örebro 1954 X 2011-05-13 Linköping 1938 X 2011-05-14 Linköping 1944 X 2012-05-05 Borås 1945 X 2012-05-05 Borås 1948 X 2012-05-05 Borås 1931 X 2013-04-27 Oskarshamn 1943 X 2013-04-27 Oskarshamn 1945 X 2013-04-27 Karlskrona

Avliden 1987 1985 1994 2005 2002 1998 1995 1987 2001 1996 1998 2011 2007 1999 2008 2003 2002 2011 2011 2020

2013 2017

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020


Namn Nils-Gunnar Johnsson Lars Axehill Bo Löfgren Patrick G Lundeberg Hans Wallberg

Loge 26 Vanadis 11 Löfstad 17 Grimner 8 Manheim 20 Vesthav

Födelseår 1949 1945 1948 1970 1944

Grad Utnämnd X 2014-05-10 X 2015-04-25 X 2016-04-23 X 2017-05-05 X 2019-05-11

Plats Karlskrona Stockholm Uppsala Västerås Södertälje

Avliden

Exelsiormedaljen (OEM) att bäras runt halsen till frack eller högstidsdräkt OEM miniatyr

OEM i etui

Beställ redan nu våra jubileumsmanschettknappar

Unikt tillfälle! Passa på att beställa våra exklusiva manschettknappar.

Begränsad upplaga!

Pengarna går oavkortat till Bifrostordens 100-årsjubileum. Beställning sker via din loge eller kansliet.

495 kr/pa

r

5

100-ÅRSJUBILEUM 1925–202

www.bifrostorden.se BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

23

December 2020 1925–2025


Stor- och grundlogernas vårprogra 1 S:t Örjan

Mu Rickard Johanson reffe@live.se 070-971 85 06 2020-12-09 Loge Grad I

2021-01-29 Årsmöte 2021-02-26 Loge Grad I Installation 2021-03-19 Loge Grad II 2021-04-16 Loge Grad I

2 Eyrabro-Havamal

11 Löfstad

3 Aroshus Mu Saknas

12 Nicopia

Mu Torbjörn Näslund torbjorn.naslund52@gmail.com 0582-700 95 / 070-636 42 34 2020-12-09 Klubbafton INSTÄLLD!

2021-01-20 Direktoriemöte 2021-01-20 Årsmöte 2021-01-27 Loge Grad I Installation 2021-02-24 Loge Grad II 2021-03-24 Loge Grad III 2021-04-14 Direktoriemöte 2021-04-21 Loge Grad IV 2021-05-26 Loge Grad I Parentation

4 Valhall

Mu Rolf Lindh rolfdaglindh@gmail.com 072 371 0047 2020-12-31 Soaré Nyårskonserten 2020 är inställd 2021-01-29 Årsmöte Samt infomöte 2021-02-26 Loge Grad I Installation 2021-03-24 Loge Grad II 2021-04-23 Loge Grad III

5 Åsagård Mu Marko Salonen marko@salonenconsulting.com 070-782 20 27 2020-12-08 Loge Grad I Parentation, lucia 2021-01-28 Loge Grad I Installation 2021-03-04 Loge Grad II 2021-04-08 Loge Grad III 2021-05-27 Loge Grad IV 7 Junehus Mu Leif A Grytberg 1944lag@gmail.com 036-960 46 / 070 731 81 66 Event Saknas 8 Manheim Mu Johan Backman jepbackman@gmail.com 072-311 16 15 2020-12-10 Direktoriemöte P.g.a Covid-19 är det Zoom meeting, instr.i kallelsen. 2021-02-04 Loge Grad I Installation 2021-03-08 Loge Grad I 2021-04-19 Loge Grad I 2021-05-27 Loge Grad IV Tillsammans med Åsagård 9 Carolus Mu Krister Persson krister.p@telia.com 070-543 60 87 020-12-11 Loge Grad IV 10 Withala

Mu Emil Ljunggren ljunggren86@gmail.com 072-701 42 08 2020-12-04 Loge Grad IV 2021-01-11 Direktoriemöte 2021-01-15 Loge Grad V Bokas på Tranås hemsida 24

Mu Weine Gustafsson Weine@w-service.se 46-070-351 96 88 2021-01-15 Loge Grad V Tillsammans med 10 Withala Mu Örjan Johansson orjan.johansson@ssab.com 076 110 21 55 2020-12-10 Klubbafton med julbord 2021-01-21 Årsmöte 2021-02-18 Loge Grad I Parentation 2021-03-12 Loge Grad II 2021-04-15 Loge Grad III 2021-05-20 Loge Grad IV 2021-06-03 Klubbafton

13 Torkild Mu Patrik Berg patrik.berg198@gmail.com 070-253 45 23 020-12-09 Loge Grad V 2021-01-13 Direktoriemöte 2021-01-27 Årsmöte 2021-02-10 Loge Grad I nstallation 2021-02-24 Direktoriemötelje 2021-03-10 Loge Grad II 2021-03-24 Direktoriemöte 2021-04-14 Loge Grad IV 2021-04-28 Direktoriemöte 14 Solheim

Mu Thomas Börjeson thomas.0507@hotmail.com 054-21 00 94 / 070-482 00 24 Event Saknas

15 Norheim

Mu Anders Svensson anders.svensson.vvs@gmail.com 0766-33 38 70 2020-12-12 Loge Grad I Inställt 2021-01-15 Loge Grad V 2021-02-04 Årsmöte 2021-02-12 Loge Grad I Installation 2021-03-26 Loge Grad II 2021-04-16 Loge Grad III

16 Runheim Mu Kjell Hestad kj.hestad@gmail.com 08-580 334 36 / 070-686 86 97 2020-12-03 Julfest Inställt 2021-01-18 Direktoriemöte 2021-01-22 Loge Grad III 2021-02-22 Direktoriemöte 2021-02-22 Årsmöte 2021-02-26 Loge Grad I 2021-03-22 Direktoriemöte 2021-03-26 Loge Grad V 2021-04-19 Direktoriemöte 2021-04-23 Loge Grad IV BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020


am 2021 samt Mu-adresser/Telenr 17 Grimner Mu Jan Brandting jangunnar.br@telia.com 076-761 75 08 2021-01-15 Loge Grad V 2021-01-26 Årsmöte Årsmöte OBS ! Tisdag kl. 18:30 2021-02-12 Loge Grad I Installation 2021-03-12 Loge Grad II 2021-04-09 Loge Grad III

18 Mjölner Mu Rikard Sjöstedt rikard.sjostedt@gmail.com 073-931 32 86 Event Saknas 19 Gagnrad Mu Fredric Sundell fsmorbygden@gmail.com 46-070-609 65 54 2020-12-09 Julfest/Julbord med damer 2021-01-13 Loge Grad I 2021-02-10 Loge utan reception Årsmöte efter ritus. 2021-03-10 Loge Grad IV 2021-04-14 Loge Grad II 2021-05-12 Loge Grad V

20 Vesthav

Mu Olle Nordberg olle@brewgineers.com 076 715 35 65 Event Saknas

21 Midgård

Mu Peter Alvhed alvhed@gmail.com 0703-17 56 19 2021-01-22 Loge Grad V

22 Righeim

Mu Bo Axman bo.axman@22righeim.se 026-51 27 92 2020-12-08 Direktoriemöte julavslutning för tjänstgörande 2021-01-12 Årsmöte 2021-02-16 Loge utan reception installation 2021-03-23 Loge Grad III 2021-04-20 Loge Grad IV 2021-05-04 Direktoriemöte 2021-05-18 Loge Grad I

23 Forsete Mu Stefan Larsson nils.stefan.larsson@gmail.com 040-42 21 58 / 0734-29 30 10 2020-12-11 Loge utan reception Inställt pga Covid-19 2021-01-13 Loge Grad V 2021-02-24 Loge Grad I 2021-03-24 Loge Grad II 2021-04-23 Loge Grad III 24 Gungner

Mu Christer Lindell christer.lindell@boras.se 033-615 02 32 / 073 642 79 98 2020-12-11 Loge Grad IV Inställt pga Covid-19 2021-01-08 Loge Grad V 2021-02-12 Loge Grad I 2021-03-12 Loge Grad II 2021-04-09 Loge Grad III

25 Alvheim

Mu Ted Rönn tedronn@hotmail.com 070-652 89 03 2020-12-04 Julfest Inställt 2021-01-21 Direktoriemöte 2021-01-28 Loge Grad V 2021-02-18 Direktoriemöte 2021-02-18 Årsmöte 2021-02-25 Loge Grad I Installation 2021-03-18 Direktoriemöte 2021-03-25 Loge Grad IV 2021-04-22 Direktoriemöte 2021-04-29 Loge Grad III 2021-05-20 Direktoriemöte 2021-05-27 Loge Grad II

26 Vanadis

Mu Tommy Johansson tj65tj@gmail.com 070 515 56 79 2020-12-04 Loge Grad I Inställd pga Covid-19

27 Odinsal Mu Roine Thunberg Roine.Thunberg@icloud.com 46-070-580 12 54 2020-12-05 Fest Julbord Inställt 2021-01-26 Loge Grad V 2021-02-09 Årsmöte 2021-02-23 Loge Grad I Installation 2021-03-23 Loge Grad III 2021-05-28 Loge Grad I Fredagsloge 28 Gondler Mu Ulf Gustafsson uffeparvel58@gmail.com 076-306 73 79 2020-12-18 Loge Grad IV med Chokladlotteri 2021-01-29 Loge Grad V 2021-02-11 Årsmöte 2021-02-19 Loge Grad I 2021-03-26 Loge Grad II 2021-04-16 Loge Grad III

29 Rosheim Mu Günter Lippert inanna1@live.se 0176-26 80 91 / 073-175 88 14 2020-12-11 Loge Grad I Inställt p.g.a. Covid-19 2021-01-22 Loge Grad V 2021-02-05 Årsmöte 2021-02-19 Loge Grad I Installation 2021-03-19 Loge Grad II 2021-04-23 Loge Grad I 2021-05-28 Loge Grad III 30 Torgrim Mu Bengt Göran Persson goran@dellenova.se 0650-186 28 Event Saknas

31 Rimfaxe

Mu Åke Hylander mu@31rimfaxe.se 042-21 03 07 Event Saknas Fort. nästa sida

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020

25


32 Runrike Mu Alf R Karlsson alf.xx.karlsson@ericsson.com 08-768 39 89 2020-12-08 Loge Grad I Göran Alfelt 2021-01-26 Årsmöte Logen 17 Grimner 2021-02-09 Loge Grad I Det är med stor sorg och 2021-03-09 Loge Grad II smärta som vi bröder 2021-04-13 Loge Grad I 2021-05-11 Loge Grad I i 17 Grimner tvingats 2021-06-08 Loge Grad III ta farväl av en sann, värdig och älskvärd bro33 Danheim der. Göran var född 13 Mu Bengt Andersson bengan@bengtzandersson.se oktober 1927 och hade 044-21 82 76 / 073 947 09 31 endast åtta dagar kvar 2021-01-09 Direktoriemöte Everöd IP Idrottsplatsen fram till sin 93-årsdag. 2021-02-13 Årsmöte Återkommer Dödsdagen var den 5 2021-02-19 Loge Grad I Installation 2021-03-02 Direktoriemöte Matsalen 3:e våning oktober 2020. Göran invaldes i Orden hos 15 Norheim 2021-03-26 Loge Grad II den 29 sept 1972 som något år senare skulle bli fad2021-04-14 Direktoriemöte derloge till 17 Grimner. Invigningen genomfördes 2021-04-23 Loge Grad III 1973. Göran var en av instiftarna och fadder för Göran 2021-05-21 Loge Grad IV var Ingvar Andersson som var den första Mästaren för 17 Grimner. Göran fick det magiska ledamots numret 34 Linneus 7 i logen och magiskt skulle det bli när Göran visade Mu Claes Lövgren claes.lovgren@hotmail.com sig vara duktig på att spela piano. Det resulterade i att 0470-613 49 / 070 545 97 04 Göran fick många uppdrag i sitt musicerande. Logens 2020-12-12 Julfest 2021-01-28 Loge Grad IV Dirigent-syssla innehade Göran åren 1973–1999. En 2021-02-09 Årsmöte även direktoriemöte. nästan oslagbar bedrift som också kan kopplas som 2021-02-25 Loge Grad I gottfinnande till logen. Hans fina toner uppfångades 2021-03-25 Loge Grad II även av SL Gotheim där han tjänstgjorde åren 1994– 2021-04-29 Loge Grad III 1997. Dessa storverk gav flera utmärkelser såsom: 2021-05-24 Infoträff om Bifrostorden Logernas Hederstecken 1981. Grad X mottogs 14 maj 1993. Stockholmslogerna Ordens Förtjänsttecken 1996. Bifrostlunch. Ingen föranmälan behövs Ordens Veterantecken 1998. Första helgfria tisdagen varje månad: 12 januari, 2 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 6 juli, 3 augusti, Göran var också den drivande i några manskörer som 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december vi hade mycket underhållning och glädje av under eftersamkvämen. Storlogen Heimdal Mu Johan Backman jepbackman@gmail.com Jag vill lägga en guldkant i den inramning som Göran 072-311 16 15 skapade omkring sig. Allt till nytta och gagn för samt2021-02-19 Loge Grad VI Installation av M och Direktorie liga bröder i Logen 17 Grimner. Storlogen Gotheim Du fattas oss. Tack för allt. Mot Ljuset. Mu Mats Petersson macke@k-na.se Sture Iwarsson 2021-01-31 Årsmöte via skype. kl.14:00 2021-01-31 Direktoriemöte Växjö 2021-02-06 Loge Grad VI Jönköping 2021-03-06 Loge Grad VII Helsingborg Storlogen Tirfing Mu Lennart Eriksson lennarteriksson28@gmail.com 018-38 12 84 / 073-088 21 30 2021-01-16 Direktoriemöte Västerås 2021-02-13 Loge Grad VI Eskilstuna 2021-02-13 Årsmöte Eskilstuna 2021-04-17 Loge Grad VII Borlänge Redaktören och Bifrosts redaktion Storlogen Ladulås önskar alla i Bifrostsverige en Mu Mats Persson matss.persson@hotmail.com 0491-914 36 / 076-879 34 51 2021-02-20 Loge Grad VI Västervik Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete 2021-02-20 Direktoriemöte Västervik 2021-04-24 Loge Grad VII Vetlanda med Referenter och kåsörer under 2021

In Memoriam

God Jul & Gott Nytt År

26

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020


Ordens Webbshop – nu är den äntligen här! Det gångna året har dominerats av pandemin och inställda evenemang. Därför känns det extra härligt att kunna presentera en riktigt ljus nyhet i vintermörkret! Nu gör Ordens webbshop entré och ni hittar den på Bifrostordens webbsida: bifrostorden.se

har blivit försenade på grund av pandemin. De kommer dock att läggas in shopen så snart de anländer till vårt lager.

Inför varje nytt nummer av Bifrosttidningen under 2021 kommer mellan 3–5 nya produkter att lanseras. Vi kommer också erbjuda tillfälliga kampanjer, bland annat inför golf- och grillsäsongen samt mors- och farsdag. Vi ser även fram emot att BDR, under nästa år, kommer att presentera sitt produktutbud i shopen till alla systrar! Som ni förstår har det varit en mycket rolig men samtidigt utmanande resa, att få allt detta på plats. Nya produkter och leverantörer har vaskats fram och valts, design, sömnad och tryck har valts, allt har fotograferats och nya artikelnummer tagits fram. Bara för att nämna några av de saker som skett bakom kulisserna.

Detta hade inte varit möjligt utan samarbete och en stor arbetsinsats. Därför vill jag passa på att tacka bröderna Fredric Björk (OR), Olavi Ollikainen (OK), Johan Lööf samt Jesper Drevér. Har du några förslag på varor som bör finnas i Ordens webbshop? Maila ditt förslag till undertecknad så kikar vi närmare på det. Jag vill också påminna om att allt överskott går till Orden och dess verksamhet. Så låt oss alla hjälpa tomten att fixa paketen under granen samtidigt som vi stärker Orden. Önskar er alla bröder och systrar en riktigt God Jul och med förhoppningen om ett Gott Nytt År där Corona återgår till att framför allt vara en kall och somrig ölsort. Ordens Intendent och ansvarig för webbshopen:

Allan Jensen Gotlandsgatan 44 116 65 STOCKHOLM oi@bifrostorden.se

Jesper Drevér, Logen 24 Gungner, OR Fredric Björk och OI Allan Jensen Webbshopen erbjuder civila varor (icke regaliska) och ett antal snygga klädprodukter som även kan användas i loge. Vi vill också underlätta arbetet ute i logerna genom att göra det möjligt att beställa regalier och rekvisita till grund- och storloge. (Här krävs behörig inloggning för Mästare eller intendent i logen). Bifrostorden har lyckats få till ett antal nya och riktigt bra avtal hos flera klädproducenter, som exempelvis Cavaliere, och samtal pågår med fler potentiella kvalitetsleverantörer. Enda smolket i bägaren är att några av de produkter som skulle lanserats vid webbshopens lansering, dessvärre BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020

Johan Lööf, Logen 1 S:t Örjan, vid fotograferingen av produkter

27


Bifrostordens Jubelbröder genom historien I Ordens Allmänna lagar kring Ordens Jubelbrodertecken, OJT, står det följande: Ordens Styrande Mästare korar till innehavare av Ordens Jubelbrodertecken ledamot, som under löpande kalenderår nått eller når 50 års ledamotskap av Orden.

Namn Einar Andersson Gunnar Davidsson Hjalmar Malmström Hjalmar Möllgren Gustaf Lorentz Gerhard Enqvist Åke Åkestam Fred Pettersson Togo Danielsson Sixten Lindström Roland Molinder Alban Hag Gunnar Johansson Edvin Berg John Lindberg Gustav Hargel Sven Werner Artur Hellqvist Bertil Stohne Josef Lindström Uno Henström Eric Thapper Paul Ferb Arthur Elmqvist Waldemar Sjöberg Hilding Ljungfeldt Elis Krön Rune Hammargren Bertil Andersson Sture Gunnarsson Åke Thambert Ragnar Bouvin Erik Persson Rolf Possing Henry Persson Thorsten Hansson Torsten Storm Eric Hackzell Gunnar Ahlstrand Bertil Johansson Tore Blohm Harry Hedberg Georg von Adamski John Isaksson Gösta Wieger Rolf Gustafsson Torbjörn Ekendahl Sixten Svedberg Rune Pegenius Lennart Grönqvist Nils Wallén Sture Johansson Hans F Larsson 28

Född år 1897 1893 1900 1893 1887 1890 1901 1900 1904 1911 1908 1907 1906 1898 1891 1903 1896 1907 1897 1902 1903 1908 1905 1909 1912 1903 1907 1918 1915 1911 1917 1909 1911 1917 1902 1919 1920 1924 1923 1917 1914 1901 1917 1919 1913 1921 1921 1924 1928 1921 1926 1927 1920

Ordens första innehavare av OJT var broder Einar Andersson som var en av de 14 recipiender som den 1 april 1925 upptogs i vår Orden när Bifrostorden instiftades. Han var också den första recipienden att beträdda kapitelsalen vid gradgivningen. Broder Einar

Loge 9 Carolus 2 Eyrabro-H 8 Manheim 4 Valhall 7 Junehus 7 Junehus 2 Eyrabro-H 8 Manheim 5 Åsagård 8 Manheim 2 Eyrabro-H 2 Eyrabro-H 1 S:t Örjan 4 Valhall 5 Åsagård 5 Åsagård 4 Valhall 2 Eyrabro-H 5 Åsagård 2 Eyrabro-H 5 Åsagård 2 Eyrabro-H 8 Manheim 5 Åsagård 7 Junehus 8 Manheim 11 Löfstad 2 Eyrabro-H 7 Junehus 7 Junehus 8 Manheim 9 Carolus 11 Löfstad 12 Nicopia 1 S:t Örjan 11 Löfstad 7 Junehus 20 Vesthav 2 Eyrabro-H 7 Junehus 2 Eyrabro-H 4 Valhall 8 Manheim 4 Valhall 10 Withala 28 Gondler 10 Withala 3 Aroshus 20 Vesthav 12 Nicopia 11 Löfstad 12 Nicopia 1 S:t Örjan

var också den enda kvarvarande ledamoten som uppnådde 50 års ledamotskap. Utdelningen skedde på Ordens 50-årsjubileum i Stockholms Stadshus. Här följer en historisk sammanställning över de bröders som inom vår Orden som uppnått kriterierna för OJT. Mats Hyltén, Redaktör

Datum mottog Plats 1975-04-19 Riksting Orden 50 år i Stockholms Stadshus 1977-05-14 Riksting Stockholm 1978-04-29 Logen 8 Manheim 50 år 1978-05-20 Vid invigningen av 21 Midgård 1978-10-21 Logen 7 Junehus 50 år 1978-11-25 Storlogen Gotheim 1980-04-12 Riksting Borlänge 1980-04-12 Riksting Borlänge 1981-05-16 Riksting Karlskoga 1981-05-16 Riksting Karlskoga 1982-05-08 Riksting Vetlanda 1982-05-08 Riksting Vetlanda 1982-05-08 Riksting Vetlanda 1982-05-08 Riksting Vetlanda 1984-05-05 Riksting Oskarshamn 1984-05-05 Riksting Oskarshamn 1 1985-04-20 Riksting Orden 60 år Stockholms Stadshus 1985-04-20 Riksting Orden 60 år Stockholms Stadshus 1986-05-10 Riksting Linköping 1987-05-09 Riksting Göteborg 1987-05-09 Riksting Göteborg 1988-04-23 Riksting Jönköping 1990-05-05 Riksting Västerås 1993-05-15 Riksting Stockholm 1993-05-15 Riksting Stockholm 1993-05-15 Riksting Stockholm 1995-05-06 Riksting Linköping 1996-05-11 Riksting Göteborg 1996-05-11 Riksting Göteborg 1996-05-11 Riksting Göteborg 1996-05-11 Riksting Göteborg 1996 I sin bostad 1996 1997-05-03 Riksting Nyköping 1997-05-03 Riksting Nyköping 1999 I sin bostad 1998-05-09 Riksting Oskarshamn 1999-04-15 Riksting Karlskoga 1999-04-15 Riksting Karlskoga 2000-04-15 Riksting Orden 75 år Stockholms Stadshus 2000-04-15 Riksting Orden 75 år Stockholms Stadshus 2000 I sin bostad 2002-05-05 Riksting Göteborg 2003-04-26 Riksting Linköping 2003-02-21 I Logen 10 Withala 2004-04-24 Riksting Lund 2004 I Logen 10 Withala 2005-02-09 Logen 3 Aroshus 2005-04-23 Riksting Tranås 2005-04-23 Riksting Tranås 2006-05-06 Riksting Borlänge 2006-04-25 I sin bostad 2007-05-05 Riksting Karlskrona BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

Avliden 1982-03-21 1986-08-14 1978-05-08 1985-11-25 1980-11-05 1982-02-28 1983-04-09 1984-11-04 1991-04-06 1987-09-03 1995-04-19 1984-06-08 1991-05-18 1983-09-27 1988-11-18 998-05-14 1987-04-02 1989-03-28 1986-10-14 1989-03-03 1994-05-11 1995-07-30 1993-03-17 1996-09-15 1999-12-25 2005-07-02 1996-02-09 2010-12-10 2004-05-20 2005-08-17 2008-07-27 1996-11-08 2001-02-08 2000-07-12 2003-12-08 2011-02-14 2011-12-09 2000-12-14 2009-10-21 2001-11-24 2003-07-10 2005-05-02 2011-12-03 2004-03-24 2012-02-20 2005-03-03 2014-05-11 2020-08-23 2013-02-22 2019-09-28 2006-04-26 2011-10-12 December 2020


Namn Född år Loge Datum mottog Plats Avliden David Södergren 1922 8 Manheim 2008-04-26 Riksting Eskilstuna Kurt Wikenadler 1936 27 Odinsal 2008-04-26 Riksting Eskilstuna Sigge Lagerström 1925 11 Löfstad 2008-09-12 Logen 11 Löfstad 2011-06-15 Rune Sellö 1928 11 Löfstad 2009-02-12 Logen 11 Löfstad (hade förhinder 2008) 2018-04-02 Gunnar Dahl 1933 3 Aroshus 2009-04-25 Riksting Norrtälje Sixten Andersson 1916 11 Löfstad 2011-10-14 Logen 11 Löfstad 2018-10-05 Åke Skeberg 1928 8 Manheim 2012-05-05 Riksting Borås 2012-12-19 Rune Gustafsson 1922 15 Norheim 2012-09-07 Logen 15 Norheim 2014-09-28 Åke Svensson 1923 15 Norheim 2012-09-07 Logen 15 Norheim 2013-05-27 Nils Möller 1923 10 Withala 2013-03-24 Logen 10 Withala 2015-01-02 Sven Kristiansson 1929 17 Grimner 2013-04-27 Riksting Oskarshamn Oddvar Tranback 1924 1 S:t Örjan 2013-04-27 Riksting Oskarshamn Olle Dahlberg 1932 3 Aroshus 2013-04-27 Riksting Oskarshamn 2020-07-10 Lars-Eric Andersson 1935 11 Löfstad 2013-04-27 Riksting Oskarshamn 2020-04-25 Lars Svensson 1934 15 Norheim 2013-09-06 Logen 15 Norheim 2016-08-31 Jerry Bielke 1935 10 Withala 2014-05-10 Riksting Karlskrona Berndt Andersson 1933 16 Runheim 2015-04-25 Riksting Orden 90 år Stockholm Waterfront 2020-02-17 Astor Baldesten 1931 16 Runheim 2015-04-25 Riksting Orden 90 år Stockholm Waterfront Sture Brännström 1930 8 Manheim 2015-04-25 Riksting Orden 90 år Stockholm Waterfront Hans-Lennart Larsson 1927 1 S:t Örjan 2015-04-25 Riksting Orden 90 år Stockholm Waterfront Roy Nygren 1933 24 Gungner 2015-04-25 Riksting Orden 90 år Stockholm Waterfront 2015-11-09 Rudolf Sacher 1925 8 Manheim 2015-06-26 I sin bostad 2017-12-01 Kurt Bergman 1933 2 Eyrabro-H 2015-09-09 Logen 2 Eyrabro-H Lennart Ryrhagen 1933 11 Löfstad 2015-09-18 Logen 11 Löfstad 2018-03-20 Börje Nyzell 1929 17 Grimner 2016-05-14 Logen 17 Grimner Anders Isaksson 1929 7 Junehus 2017-01-27 Logen 7 Junehus 2018-10-14 Rune Melin 1925 10 Withala 2017-05-06 Riksting Västerås Börje Andersson 1941 15 Norheim 2018-05-05 Riksting Karlstad Anders Förnberg 1926 4 Valhall 2018-06-04 I sin bostad 2019-01-31 Gunnar Lindh 1940 15 Norheim 2018-09-28 Logen 15 Norheim Hans Berggren 1943 20 Vesthav 2019-05-11 Riksting Södertälje Anders Nilsson 1942 15 Norheim 2019-05-11 Riksting Södertälje Per-Olof Nilsson 1934 15 Norheim 2019-10-09 I sin bostad För år 2014 är följande broder berättigade till OJT Sixten Hamberg 3 Aroshus Kallad 2014, ej mottagit 2017-04-04 För år 2018 är följande bröder berättigade till OJT Olle Davidsson 1938 34 Runrike Kallad 2018 Hans Kastendal 1944 24 Gungner Kallad 2018, boende i Brasilien, ej mottagit 2019-08-17 Finn O Jensen 1930 5 Åsagård Kallad 2018, ej mottagit 2018-09-03 För år 2019 är följande bröder berättigade till OJT Carl-Gustaf Alexandersson 1934 9 Carolus Kallad 2019 För år 2020 är följande bröder berättigade till OJT Tommy Albinsson 1940 15 Norheim Rolf Gustafsson 1939 2 Eyrabro-Havamal Ulf Krantz 1945 10 Withala Lennart Lundberg 1932 10 Withala Sten Sjödahl 1937 34 Linneus Yngve Strindholm 1930 5 Åsagård Nils Uebel 1933 13 Torkild Broder Rune Pegenius, ledamot i Logen 20 Vesthav som avled 23 augusti 2020 i en ålder av nästan 92 år. Broder Rune inträdde i Bifrostorden i Logen 11 Löfstad den 8 oktober 1955 och hade följaktligen tillhört Bifrostorden i nästan 65 år. Han var i och med detta den Broder som innan sitt frånfälle hade flest år i Bifrostorden. När Logen 20 Vesthav instiftades i januari 1977 var Rune en av logens stiftare. Rune hade Grad IX och fick sitt Jubelbrodertecken vid Rikstinget 2005 i just Tranås, hans ursprungliga hemstad. I och med Broder Runes frånfälle är Broder Kurt Wikenadler den ledamot som nu har flest år i Bifrostorden. Han inträdde i Bifrostorden och Logen 2 Eyrabro-Havamal den 6 februari 1958 och blev som en av stiftarna av Logen 27 Odinsal transporterad till den logen 1998.

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4 December 2020

Hans Wallberg, Ordens Marskalk

29


Personalia

Jubilerande Bröder December 2020

Januari 2021

Dat År Loge

Namn

2 2 6 7 8 10 16 17 19 21 25 26 28 30 31

Peter Mårtensson Jonas Fougstedt Stefan Karlsson Joakim T Petersson Stig-Göran Björkman Fredrik Carlsson Erik Dahllöf Antero Piispanen Lars Gunnar Johansson Leif Göran Nilsson Gunnar Malmqvist Deva Kahanda-liyanage Mats Persson Carl-Johan Torphammar Börje Sällberg

50 50 50 60 75 50 90 75 85 75 80 75 60 75 80

Alvheim Manheim Odinsal Norheim Runheim Norheim Vesthav Aroshus Vesthav Mjölner Withala Aroshus Grimner Löfstad Junehus

Januari 2021

Dat År Loge 3 11 12 13 15 16 16 18 21 21 22 24

85 70 90 70 60 75 60 75 60 70 60 70

Torkild Withala Löfstad Mjölner Danheim Alvheim Forsete Åsagård Forsete Runheim Withala Åsagård

Dat År Loge

Namn Pehr Odell Sven Klaesén Boye Borg Sten Svensson Peter B Arvidsson Börje Hansson Anders Christensson Åke Broné Jörgen Hermansson Kaj Skoglund Peter Sköld Claes Lundqvist

25 25 27 27 27 29

70 75 70 70 75 75

Gondler Vanadis Runheim Withala Withala Vesthav

Februari 2021

Dat År Loge 2 2 3 6 8 9 9 12 13 14 16 17 18 19 23 24 24 25 26 28

50 75 85 75 60 80 50 60 60 75 70 70 60 70 60 80 85 70 75 60

Mars 2021

Dat År Loge

Namn Willy Höjer Urban Nilsson Dan Schöld Carl-Åke Göransson Kjell Johansson Roger S Berntsson

Namn

Carolus Mjölner Åsagård Vesthav Nicopia Mjölner Nicopia Odinsal Eyrabro-H Odinsal Solheim Grimner Gungner Forsete Forsete Alvheim Vesthav Carolus Gagnrad Norheim

Johnny Sundberg Arne N R Löfberg Ceved Karlsson Lars-Ingvar Nilsson Staffan Forsberg Bo Persson Henrik Wellander Lennart Eriksson Mats Tidholm Tord L Eriksson Bengt Håkansson Gunnar Ekermark Lars G Nilsson Rolf Magnusson Henrik Dagberg Sunny B.A Andersson Håkan Heestrand Bengt E Salomonsson Åke Larsson Anders Karlsson

1 1 3 5 6 7 9 10 11 11 12 13 13 14 15 16 17 17 18 19 19 21 21 23 24 28 29 30 31 31

75 80 85 80 80 70 70 70 70 75 75 80 80 50 70 90 75 70 85 75 70 75 70 60 60 70 70 70 60 80

Rimfaxe S:t Örjan Vesthav Mjölner Mjölner Mjölner Odinsal Linneus Aroshus Righeim Löfstad Junehus Torkild Odinsal Forsete Runheim Gondler Mjölner Runheim Junehus Odinsal Manheim Withala Vesthav Danheim Rosheim Manheim Vesthav Löfstad Midgård

Namn Börje Månsson Ulf E Kåvehed Jerrie Cederberg Jan Larsson Kjell Jeppsson Arne Ohlin Göran C Grape Carl-Johan Borg Pär J Johnsson Gunnar R Törmä Alexander Marszalek Evert Lundquist Ewert Arldén Mattias Jansson Bengt Widén Astor Baldesten Arne C G Säll Leif Nilsson Lars-Erik G Eriksson Leif A O Wiberg Anders G Sävborg Alf Stroff Curt Sandberg Rolf Sylven Christer Ohlsson Lennart K-A Eriksson Matti Vene Dan Nord Mikael Snive Hans Mårtensson

Brustna länkar

Datum

Namn

Loge

5 mars 23 augusti 26 augusti 19 september 28 september 4 oktober 5 oktober 13 oktober 7 november

Bertil Grahn Rune Pegenius Hans Bosma Bo Altefelt Urban Hesselberg Börje Lantz Göran Alfelt Gustaf Sandeen Sven-Olof Svensson

Runheim Vesthav Mjölner Nicopia Vanadis Rosheim Grimner Grimner Grimner

N ya Bifrostbröder Dat

Namn

Loge

2020-09-18 Bengt Gustavsson Gondler 2020-09-18 Peter Johannesson Gondler 2020-09-18 Jacob Christman Rosheim 2020-09-18 Henrik Eriksson Rosheim 2020-09-18 Jan-Erik Gauffin Rosheim 2020-09-18 Carl-Åke Göransson Withala 2020-09-25 Börje Norrman Norheim 2020-09-30 Niclas Ingesson Torkild 2020-09-30 Anders Svennerstedt Torkild 2020-10-09 Peter Eliasson Gungner

30

Grad I – Frihetens Grad Dat

Namn

Loge

2020-10-09 Anders Kvist Gungner 2020-10-10 Johan Eriksson Grimner 2020-10-10 Patrik Johansson Grimner 2020-10-10 Sven-Otto Johansson Grimner

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

December 2020


Grad II

B efordrade bröder Dat

Namn

Loge

2020-09-29 Christoffer Pettersson Odinsal 2020-10-09 Fredrik Allvin Rosheim 2020-10-09 Johan Nyberg Rosheim 2020-10-09 Hans Sving Rosheim 2020-10-10 Johan Andersson Grimner 2020-10-10 Pierre Carmefeldt Grimner 2020-10-10 Daniel Hägerby Grimner 2020-10-10 Ulf Karlsson Grimner 2020-10-10 Marcus Kroner Grimner 2020-10-10 Kim Lund Grimner 2020-10-10 Torbjörn Sternell Grimner 2020-10-10 Hampus Westin Grimner

B efordrade bröder Dat

Namn

Loge

B efordrade bröder Namn

2020-10-15 Miguel de Paula 2020-10-15 Ted Lundin 2020-10-15 Viktor Lundqvist 2020-10-15 Bengt Risinger

Dat

2020-10-10 Marcus Widell 2020-10-10 Bo Jakobsson 2020-10-16 Tomas Erlandsson 2020-10-20 Anders Hedkvist 2020-10-20 Björn Nyberg 2020-10-23 Jimmy Eriksson 2020-10-23 Thomas Ocsko 2020-10-23 Patrik Olsson 2020-10-23 Carl Sköldback 2020-10-23 Mathias Andersson 2020-10-23 Niklas Belsing 2020-10-23 Anders Hedfors

Namn

Loge

Dat

Grimner Norheim Withala Righeim Righeim Mjölner Mjölner Mjölner Mjölner Vanadis Vanadis Vanadis

2020-10-23 Jonas Kraft 2020-10-23 Ola Lind 2020-10-30 Stefan Andersson 2020-10-30 Mikael Carlevad 2020-10-30 Niklas Thorp

Namn

2020-10-01 Anders Lundgren 2020-10-01 Tomas Sjödelius 2020-10-07 Markus Andersson 2020-10-07 Patrik Holmgren 2020-10-07 Tomas Johansson 2020-10-23 Robin Andersson 2020-10-23 Rickard Andersson 2020-10-23 Torbjörn Bergqvist 2020-10-23 Jan Nilsson 2020-10-23 Michael Nilsson 2020-10-23 Lennart Roth

Loge Nicopia Nicopia Eyrabro-H Eyrabro-H Eyrabro-H Danheim Mjölner Mjölner Mjölner Mjölner Mjölner

Dat

Namn

Loge

2020-10-23 Tom Sandström 2020-10-23 Rikard Sjöstedt 2020-10-23 Ralf Nord 2020-10-23 Peter Nordström 2020-10-23 Henrik Stålhandske 2020-10-29 Filip Brännström 2020-10-29 Soran Gameel 2020-10-29 Mikael Johnsson 2020-10-29 Per-Anders Jönsson 2020-10-29 Peter Eriksson 2020-10-29 Mikael Rosholm

Mjölner Mjölner Rosheim Rosheim Rosheim Åsagård Åsagård Åsagård Åsagård Valhall Valhall

Grad IV – Hoppets Grad

Åsagård Åsagård Åsagård S:t Örjan

2020-10-15 Magnus Halvarsson Valhall 2020-10-15 Urban Hiärne Valhall 2020-10-29 Per-Åke Larsson Alvheim 2020-10-29 Claes-Göran Borrman Nicopia

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 4

Vanadis Vanadis Gondler Gondler Junehus

Grad IV Dat

2020-10-01 Sören Andersson Manheim 2020-10-01 Stig-Åke Pettersson Rosheim 2020-10-01 Roland Johansson Runheim 2020-10-01 Claes Örsing S:t Örjan 2020-10-10 Stefan Blomstrand Alvheim 2020-10-10 Conny Karlsson Alvheim 2020-10-10 Dan Lundhem Aroshus 2020-10-10 Thomas Andersson Odinsal 2020-10-10 Björn Å Bylund Odinsal 2020-10-10 Lennart Eriksson Odinsal 2020-10-10 Johan Johansson Odinsal 2020-10-10 Håkan Marklund Odinsal 2020-10-10 Johan Moilanen Odinsal 2020-10-10 Bertil Börjeson Solheim 2020-10-10 Bengt Håkansson Solheim 2020-10-10 Ove Engman Torgrim 2020-10-10 Bruno Hamberg Torgrim 2020-10-17 Hans-Erik Lindeblad Gondler 2020-10-17 Adolf Wogatai Gondler 2020-10-17 Hans-Peter Kjellgren Grimner

Loge

Grad III – Kunskapens Grad

Loge

Loge

Namn

Grad III

Namn

Loge

Dat

Namn

Loge

2020-10-29 Benny Hjalmarsson 2020-10-29 Krister Johansson 2020-11-06 Kurt Svensson 2020-11-06 Zdenek Tancibudek

Nicopia Nicopia Danheim Mjölner

Grad VIII

B efordrade bröder Dat

Namn

Dat

2019-11-07 Bengt Risinger S:t Örjan 2019-11-15 Staffan Wiberg Eyrabro-H 2020-02-28 Rikard Ottosson Junehus 2020-02-28 Anders Yngvesson Lovrin Junehus 2020-03-04 Kenneth Lindahl S:t Örjan 2020-03-04 Simon Lundmark S:t Örjan 2020-09-04 Thomas Malmborg Rimfaxe 2020-09-08 Peter Andersson Junehus 2020-09-08 Joakim Thorp Junehus 2020-10-01 Daniel Bengtsson Nicopia 2020-10-01 Christer B Bergström Nicopia

Dat

Grad II – Vänskapens Grad

Grad VIII – Skönhetens Grad

Dat

Namn

2020-10-17 Mikael Nyquist 2020-10-17 Stig Granath 2020-10-17 Magnus Fridälv 2020-10-17 Sten Svensson 2020-10-17 Bernt Seger 2020-10-17 Stefan Edmark 2020-10-17 Mats Fältsjö

December 2020

Loge Grimner Midgård Mjölner Mjölner Nicopia Norheim Norheim

Bröder! Möteskalendern med logernas aktiviteter har justerats efter hand och tid. Följ aktuella uppgifter via Bifrostordens portal. Bifrostordens Kansli 31


B Avs. Bifrostorden, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm

En tidlös sammanslutning för mänskliga värden

Bifrostorden är en svensk orden, instiftad år 1925. Den är i sig en tidlös sammanslutning, men i ordenssammanhang ses den som en ung och modern orden. Bifrostorden står öppen för varje man, som är känd för ett hederligt och aktningsvärt leverne. Inget avseende fästes vid om man är svenskfödd eller invandrare.

Men, och detta är viktigt, Orden överlämnar till den enskilde brodern att lösa sina religiösa och politiska ställningstagande utanför Ordensarbetet. – att Orden i sin hjälpverksamhet ska bidra till en mänskligare tillvaro för Ordensbröder och våra medmänniskor, samt att ekonomiskt stödja projekt av kulturell eller medmänsklig art.

Av var och en fordras ärlighet, pålitlighet och en god vilja. Broderskapets och jämlikhetens grundidéer är utmärkande för Bifrostorden och därför välkomnas män ur alla samhällsklasser och yrken.

Bifrostorden bedriver lokalt sin verksamhet i s.k. loger. Logen sammanträder i regel en gång per månad, med undantag för sommarmånaderna. Dessa möten genomförs enligt fastställda ritualer. Dessa ritualer är kända endast för den i respektive grad Bifrostorden vill se sina ledamöter utvecklas till goda invigde. Meningen med detta är att gradgivningarna och uppriktiga män med ansvar för medmänniskor ska bli fina upplevelser för den sökande brodern. och med tolerans för oliktänkande. Syftet med gradgivningarna är att Orden på ett stegvist och logiskt sätt vill framställa sitt budskap. Bifrostordens ideologi har redovisats öppet sedan år 1925 och är alltjämt gällande och lyder: Sammanträdets första del präglas av högtidlighet och allvar enligt en ritual, medan den andra delen uppfyl- Orden ska befrämja utbredandet av en sund ler kravet ”att bereda bröderna tillfälle till sällskaplig livsåskådning. samvaro” och består av samkväm där måltid och ibland - Orden ska bereda sina bröder tillfälle till underhållning ingår.

I december öppnas Bifrostordens webbshop. sällskaplig samvaro. - Orden ska bedriva hjälpverksamhet.

Detta betyder konkret: — att Orden i sin verksamhet vill försöka ge sina bröder lust till personlig utveckling, förmåga till eftertanke, ökad självkänsla och stärkt socialt medvetande.

Utöver de programenliga sammankomsterna ordnas klubbaftnar, utflykter och studiebesök i logens regi. Åtminstone en gång om året ordnas i Ordens regi festlighet till vilken även broderns partner inbjuds. På vissa orter finns damloge.

Håll utkik på

www.bifrostorden.se

Patrick G Lundeberg Ordens Styrande Mästare


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.