Tidningen Bifrost nr 3 2020

Page 1

Bifrost

Tidskrift för Bifrostorden Nr 3 2020 Årgång 94

Tema logen 15 Norheim

och Västervik – “Ostkustens Pärla”!


OSM:

Ordens Styrande Mästare Patrick G Lundeberg Oxbrovägen 21 124 33 Bandhagen Mobil: 070-264 43 37

Bifrostordens Direktorium OSSM:

OL:

Limhamnsvägen 18 A 217 59 Malmö Mobil: 070-544 72 52

Trädgårdsgatan 10 572 30 Oskarshamn Tel: 0491-185 84 Mobil: 070-377 72 77

Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare Thommy Brännström

#Ordens Styrande Mästare

ossm@bifrostorden.se

OI:  Ordens Intendent Allan Jensen

OM:  Ordens Marskalk Hans Wallberg

OK:

Nämndemansvägen 15 178 37 Ekerö Tel: 08-560 369 69 Mobil: 070-571 10 10

Önneredsvägen 34 B 426 56 Västra Frölunda Tel: 031-47 15 00 Mobil: 070-647 15 85

Tranebergs strand 19 167 40 Bromma Tel: 08-31 71 05 Mobil: 070-936 80 65

oi@bifrostorden.se

om@bifrostorden.se

ok@bifrostorden.se

OR:

OC:

OH:

Götagatan 20 504 30 Borås Mobil: 070-999 95 51

Nygatan 5 734 30 Hallstahammar Tel: 0220-159 95 Mobil: 070-683 98 82

Bergsgatan 1B 593 31 Västervik Mobil: 070-090 36 35

or@bifrostorden.se

Bifrost

TIDSKR IF T F ÖR B IFR O S T O RD E N

Bifrost Bifrost Bifrost Årgång en nr 4 2010

för Bifrostord

84

4 2018 Årgång 92 Tidskrift för Bifrostorden Nr

ur Ruby och Utdelning av stipendier Stockholms Lars Ullmans stiftelse på 2018. konserthus den 23 oktober Läs mer på sidorna 24-25.

Bifrostor

dens me

I detta

dlems

tidning

Nr 1 20 15

Årgång

89

Aktivitet

er utan

gerna

för loge

arbetet

Unik bila

bjuder

in till Bif

– Logerap

ga om

porter

Bifrostord

rostorden

– BDR

ens Hist

rapporte

oria

s Rikstin

g

rar – Pers

onalia

OBSERVERA! Det är kort tid för anmälan och betalning årets Riksting! Vänta inte. till Anmäl Dig nu! Inbjudan i tidningen.

I detta nummer följer som bilaga en historieskrift författad av Runheimsbrodern Astor Baldesten. Den 8-sidiga bilagan kan tas loss från tidningen och därmed användas i egna logesammanhang.

ANSVARIG UTGIVARE Bifrostorden, Sverige Patrick G Lundeberg Upplaga: 3.000 ex Utkommer med 4 nummer/år

Ordens Kansler  Olavi Ollikainen

Ordens Härold Tomas Östman

Ordens Curator Anders Randelius

oc@bifrostorden.se

BIFROSTORDENS KANSLI Gotlandsgatan 44 116 65 Stockholm Tel: 08-640 21 23 Öppet: Måndagar 9.00-13.00

E-post: kansliet@bifrostorden.se www.bifrostorden.se Bankgiro: 625-0419

nummer bl.a:

nför logemötena Sån´t som hänt uta BDR informerar lningen Nya storlogeinde Karlskoga Tema Carolus & gernas sammanträden Rapporter från lo rån en Veteran Stockh Tankar f Personalia olmslo

ol@bifrostorden.se

osm@bifrostorden.se

Ordens Räntmästare Fredric Björk

Medlemstidning

Ordens Lagman Bo Löfgren

STIFTELSEN BIFROSTBÅGEN Gotlandsgatan 44 116 65 Stockholm Tel: 08-640 21 23

Bankgiro: 625-0419 E-post: bifrostbagen@bifrostorden.se

oh@bifrostorden.se

BIFROSTS REDAKTION

E-post: redaktionen@bifrostorden.se

MATS HYLTÉN Redaktör

S:t Johannesgatan 5 B 211 46 Malmö Mobil: 070-931 53 14 E-post: mats.hylten@gmail.com

PRODUKTION

Rapp Tryckproduktion AB Löpargatan 6, 573 37 Tranås Tel: 070-538 55 63 E-post: hakan@rapptryck.se

BIFROSTORDENS ARKIV Anders Lord, Ordens arkivarie E-post: arkiv@bifrostorden.se

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


OSM har ordet 2020/3

En svår tid – men ändå går solen upp!

Idag läste jag att restriktionerna kopplat till Covid-19 ska fortsätta ett år framöver. Man släpper på besöksförbudet på äldreboenden men faran är inte på långa vägar över, tydligen. Man talar om att finna en balans i samhället genom att fortsatt hålla distans, vara hemma även vid milda symptom, att inte skapa stora folksamlingar och om möjligt fortsatt hemarbete. Vid första anblick blir detta dystra nyheter för logebesökshungriga bröder och systrar i Bifrostorden. Folkhälsomyndigheten talar om samhällelig balans och samtidigt uppmuntrar till att de som kan arbeta ska göra det. Då tänker jag att vi alla kommer anpassa oss till detta, vilket vi redan nu behövt göra.

Här i Stockholm ser det olika ut beroende på situation. Det finns en genomgående medvetenhet med klisterlappar som manar till avstånd och avstängda sektioner för att även de skapa avstånd. På vissa ställen finns inga skyddsåtgärder förutom handsprit, då får vi tänka själva och skapa den säkerhet vi tror att vi behöver. Personligen så åker jag buss och tunnelbana varje vardag, går på gymmet, träffar kunder och leverantörer, har lunchmöten och arbetar som utbildare och föreläsare med deltagare på plats så att säga ”live”. Vidare så har jag vissa möten och utbildar även digitalt. Detta kan jämföras med hur vi i OD har möten. OD-mötet senast genomfördes digitalt. Jag hade ett möte i förra veckan på Kansliet på Gotlandsgatan. Vi var fyra personer som satt med behörigt avstånd och en var med på telefon. Detta är anpassningar till rådande läge. Att ingen av oss som träffades hade symptom är en självklarhet. Vi ser att en del loger har tagit beslut om att arrangera en logekväll eller träff med restriktioner. Som jag förstår har man inte vid de tillfällena spridit någon smitta och arrangemanget har förlöpt bra. Vi kommer få se många beslut av den här slaget framöver. Det är det som är vägen. Att prata ihop sig inom logen om vilka försiktighetsåtgärder man måste vidta och därefter vilka åtgärder man ytterligare väljer att ta för alla ledamöters väl. Det finns ingen begränsning för vad man kan göra för att skydda varandra, däremot finns det nog en gräns där vi inte känner igen oss i vad en logekväll brukar innehålla. I de loger som valt att ha någon logekväll finns kunskap om hur de gick tillväga och tolkat de restriktioner och rekommendationer som FHM beskrivit. Om detta håller i sig så är det detta vi har att planera för, att tillsammans dela med oss av erfarenheter för

Innehåll Bifrost nr 3

OSM har ordet ........................................................................................................ sid 3 OD i korthet ............................................................................................................... sid 4 Info från Bifrostbågen ...................................................................................... sid 4 Referat från stor- och grundloger ........................................................... sid 5 Vad händer på kansliet? ............................................................................ sid 11 Tema Logen 15 Norheim och Västervik ..................................... sid 12 Lite om Bifrostordens begrepp............................................................ sid 14 BDR rapporterar .............................................................................................. sid 16 Västerviks föreningsliv.................................................................................... sid 18 Kåseri av Sören Molander ......................................................................... sid 18 Redaktören har ordet .................................................................................. sid 19 Aktiviteter utanför logearbetet................................................................ sid 20 OD-ledamöter från 1925 och framåt – en historik ....... sid 24 BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020

att kunna ses över huvud taget. MEN fortfarande har vi många ledamöter i riskgrupperna och det kommer var och ens ansvar Vi kan inte vara så hemliga så att depåsom faktiskt vill vara attoss, själveller se tillinte att just ta hand om sig. Jag förstår till fullo att en finner information om oss. logekväll står högt på önskelistan men ingen får ”chansa”. Jag kan något mer tragiskt vi ipå Bifrostorden Viinte kantänka intemig vara så hemliga att än vi att inte ett sansat sätt kan arrangerat en träff leder till att fleraför insjuknar. Detta det innebär attsom varasedan en Bifrostbroder en intresserad man leder direkt in på att vi just nu behöver kommunicera mycket mer Såvarandra det sominom krävs nu äroch en mellan bra dialog omFör hurdedetta ska gå ti med logerna logerna. som inte har roller eller uppgifter i logen behöver vi också ha kontakt med vad fåroch vivideomöten. säga? och vad vi visa? viaFrågor telefon,som; e-post, brev Vi fårfår aldrig tappamåste kon- bli takten med varandra – det är nu som det avgörs om vi har det Därför kommer vi ägna en stor del av Mästaremötet i Söde som krävs för att kallas ett Ordenssällskap. Det handlar inte om attSedan jag baraska skaMästarna sitta och vänta på attfrågan någon till ska era ringa, det handlar ta hem Loger för att dis lika mycket om vad jag själv väljer att göra för att hålla konfram era positioner så som en oerhört viktig och stark spela takten. kommer en uppgift: Ta ikontakt med en broder eller våra Här framtida bröders fritid anspråk. syster som du inte talat med på låt oss säga ett år. Detta kommer Vi ska så pass intressant gemenskap att erbjuda att d gynna allt ha det en vi tror på inom Bifrostorden.

Det en svår går upp varje Precis som kunna Såärtänk tilltid, ommen intesolen du kan bidra tillmorgon. idéer som skulle solen så sprider alla ledamöter i Orden ljus på sin vandring. publicitet på något sätt. Oavsett om vi inte kan ses så är vi Bifrostbröder och systrar till nytta alla kontakt vi möter och omgivning. Det har vi eller lovat storloge Ta för gärna medförenvår Mästare i grundloge varandra och det ska vi hålla! Eftersom allt du gör – och allt du Och dubetydelse professionell erfarenhet av ämnet så ta nu och inte görhar - har för Bifrostorden!

Vi behöver just dig – just nu! Och handen på hjärtat mina bröder, vi måste försöka.

Vi tappar medlemmar varje år och just denna del av vår Or

Så låt oss visa grundarna till detta Ordenssällskap vår erkä denna trend och återigen göra Bifrostorden till ett växande

Med dessa ord överlämnar jag åter ordet till dig broder Mä bordsritus.

Patrick G Lundeberg, Ordens Styrande Mästare

Patrick G Lundeberg

Rapport från 2020 års Bifrostmästerskap i Golf ............. sid 30 1969 – Bifrostorden omorganiseras............................................. sid 31 Korsord....................................................................................................................... sid 32 Personalia................................................................................................................. sid 36 In Memoriam ......................................................................................................... sid 38 Vänta inte till sista manusdagen med att skicka in referat! Respektera manusstoppet! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och stryka i insänt material. Sänd Er text via e-mail: redaktionen@bifrostorden.se Bifoga texten som en Word-fil. Skriv inte direkt i mailprogrammet! Skriv logens nummer och namn i ämnesrutan. Bilder bifogas,”råa” som JPG-filer.

Bifrost nr 4

Manusstopp senast 22 november 2020. I brevlådan vecka 51. 3


Rapporter från OD i korthet

Som framgick i det förra numret av Bifrosttidningen, under rubriken OD i korthet, blev mycket av det som planerats under våren och sommaren inställt. Endast någon enstaka loge genomförde sina logekapitel enligt uppgjord planering. Mitt i sommaren hade OD ett telefonmöte för att då stämma av förutsättningarna för att komma igång med normal verksamhet under hösten. Eftersom det fortfarande fanns restriktioner och rekommendationer om att begränsa resande och kontakter i nya miljöer beslutade OD då att ställa in sitt besök i Borlänge och istället ha ett OD-möte via Zoom den 12 september. OSM tillskrev samtliga Logemästare och meddelade att de bedömningar man gjorde lokalt i logerna också fick gälla under hösten. Varje loge får lokalt avgöra vilken möjlighet man har att på ett säkert sätt kunna ha aktiviteter. Logernas ålderssammansättning, lokaliteter och liknande förutsättningar får väga in i de lokala besluten om man kan ha logekapitel eller ej. Vid OD:s Zoommöte den 12 september diskuterades och fattades beslut i ett antal frågor: Den Grafiska Profil som vi haft i Orden sedan drygt 10 år tillbaka är fortfarande aktuell och relevant. Men vi konstaterar också att det i själva tillämpningen av densamma finns en del övrigt att önska. Därför kommer den aktuella Grafiska Profilen att kompletteras med en manual som ger stöd för hur den ska användas. Det färdiga materialet ska presenteras vid Mästaremötet i Nyköping i mars 2021. Arbetet med att rulla ut Grad V har påbörjats. Den nya Konstitutionen, som slutgiltigt godkändes på det digitala Rikstinget den 9 maj, är nu tryckt och på väg att distribueras ut via Storlogerna. Arbete med en uppdaterad version av Mästarehandboken har startat. Beräknas vara färdigt för att kunna visas upp vid Mästaremötet 2021. Utvecklingsgruppens arbete med att stötta behövande loger hålls levande. I dessa Coronatider har det kanske inte kunnat bli så mycket gjort, men ambitionen är att det ska komma igång igen, så snart läget normaliserats. Samarbetet med föreningen Burn Camp fortsätter. Den kommer att ha en inspirationsdag på Karolinska Sjukhuset den 24 oktober, vid vilken man kommer att ha föreläsare med olika erfarenheter av brännskador och hur dessa behandlas. Bifrostorden sponsrar evenemanget genom OSM-fonden. Värdskapet för Mästaremötet i mars 2023 tilldelas Logen 26 Vanadis i Karlskrona.

Den numera traditionella Mästareutbildningen, för nyutnämnda Logemästare, kommer att hållas på Bifrostordens kansli i Stockholm lördagen den 23 januari 2021. Det planerade OD-mötet i Växjö i november ställs in. Detta till följd av att läget med Coronaviruset fortfarande är oklart. Hur och var OD kommer att hålla mötet blir bestämt senare. Novembermötet är normalt det då utnämningar av Logemästare och utmärkelser samt planering av installationerna i februari görs. OD kommer att återkomma till logerna Gagnrad och Linneus med förslag på att kunna förlägga kommande möten till Borlänge respektive Växjö, så snart tillfälle gives och kalendern tillåter.

4

Info Bifrostbågen

Stiftelsen Bifrostbågen har haft styrelsemöte i augusti. Vi kan konstatera att årets utdelning på stiftelsens aktiekapital blev nära nog obefintligt. Vid val av aktier har styrelsen gjort samma val för inköp som för Bifrostordens andra Stiftelser. Det vill säga, aktier som ger utdelning varje år. Detta ska ju ge oss möjlighet att använda utdelade pengar till stipendier eller donationer. Under 2018 och 2019 var utdelningarna normala, vilket möjliggjorde att Bifrostbågen kunde ge en donation på 50 000 kr till Prostatacancerförbundet för ett år sedan. I år blev alla svenska aktiebolag tillsagda av regeringen att om de gav utdelning till aktieägarna så skulle de ej kunna förvänta sig statligt stöd för förluster orsakade av Coronapandemin. Resultatet av detta ser vi nu. I stort sett inga aktieutdelningar har skett från de stora svenska företagen, varken inom tillverkningsindustri eller inom banker. Styrelsen kan dock se med tillfredsställelse att aktieinnehavet ökat i värde med nära 15%. Detta trots det stora värdefallet som skedde i början av pandemin. Vi får nu se fram mot 2021 och hoppas på ett nytt år utan pandemi och med en finanssektor som återgår till det normala. Stiftelsen Bifrostbågen är alla Bifrostbröders Stiftelse och vi önskar att alla bröder kommer att vara delaktiga i Stiftelsen genom gåvor till hjälpverksamhet. För att få den hjälp som behövs måste logernas ombud för hjälpverksamheten vara vår aktiva mellanhand i kontakten mellan enskild Bifrostbroder och Bifrostbågen. Enligt §28 i Konstitutionen ska Valkollegiet avge förslag på ombud för Logens Hjälpverksamhet. Detta sker under höstens arbete, inför nyårets Årsmöte. Vi kommer att aktivt att följa upp detta arbete med logernas Mästare. Nu hoppas vi alla att vi får återgå till en ordning som vi är vana vid. Många Bifrostbröder längtar efter logemöte med gradgivning och brödramåltid. Må vi få uppleva detta snart igen! Anders Randelius, Ordens Curator BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


Referat från stor- och grundlogerna Heimdal Stockholm 1 S:t Örjan FAKTARUTA

Grad VII: Sanningens Grad Datum: Fredagen den 28 augusti 2020 Antal besökare inkl recipiender: 36 Recipiender: Hans-Owe Hidlund 4 Valhall, Tommy Backlund, Kjell Hedman, Bo Persson, Bo Öberg 5 Åsagård, Jan Larsson 8 Manheim, Tommy Jerräng, Seppo Leinonen 16 Runheim, Kenneth Holgersson 29 Rosheim Gäster: OK Olavi Ollikainen, IOEM Astor Baldesten Sammankomsten genomfördes i Odd Fellows lokaler, Stockholm. SLM Björn Torstenius med sitt direktorium genomförde en mycket fin och välrepeterad gradgivning, som var något justerad med hänsyn till Corona pandemin och folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Även under brödramåltiden togs alla vederbörliga hänsyn och Storlogemästaren konstaterade i sitt välkomsttal att det var en historisk händelse i Storlogen – att det var så få gäster (31 till brödramåltiden) Talet till Orden hölls av Bengt Hellström, som underströk Ordens betydelse och mening samt alla visa ord som finns i vår ritus. Talet till recipienterna hölls av Charlie Magnusson som talade om sanningen dess betydelse i vardagen, och kanske särskilt i dessa tider. Recipienternas tacktal hölls av Tommy Jerräng som även han, förutom att tacka, berörde olika aspekter på sanning. Under kapitlet uppvaktades Mattias Boldt, Sven-Inge Neij och Per Dyberg vilka samtliga fyllt ”jämt”. Mästarbordets blommor överräcktes till Sören Nordén. Referent Charlie Magnusson. Fotograf Gunnar Holmsten

Stockholm

FAKTARUTA

Logerna 1 S:t Örjan/5 Åsagård Grad I: Frihetens Grad Datum: Fredagen den 11 september 2020 Antal besökare inkl. recipiender: 30 Recipiender/faddrar: Kenth Bergman/Stefan Billerstam, Hans Söderström/Miguel de Paula, Attila Fülöp/Miguel de Paula, Robert Höög/Mikael Rosholm, Daniel Spathon/Mikael Rosholm. Gäster: OK Olavi Ollikainen, SLM Heimdal Björn Torstenius, Carsten Bach Kristiansen 8 Manheim, Urban Hiärne, Gustaf Högberg, Peter Höög, Robert Höög, Göran Mattisson, Mikael Rosholm, Philip Rosholm 4 Valhall På grund av den nya världsordningen med Covid 19-virus som plågar hela vårt jordklot har det inte kunnat hållas en Frihetens Grad i S:t Örjan sedan februari. Och då många av våra äldre brr visst nog bestämt sig för att hålla sig hemma även fortsättningsvis nu när Folkhälsomyndigheten öppnat upp restriktionerna något slog S:t Örjan ihop sig med Åsagård vid detta tillfälle. Trots att det var två loger som anordnade kvällens Grad I gemensamt och ett stort antal gäster från Valhall var det inte mer än trettio brr på plats varav 11 endast var Grad III eller lägre. Räknar man dessutom in de fem rec. var det alltså mer än hälften av de samlade i de lägre graderna. Förmodligen pga att högre grader oftast hör ihop med äldre brr. Förhoppningsvis kommer vi i en snar framtid kunna träffas allihop igen under säkra former. Denna gång träffades vi i den stora logesalen i Odd Fellowhuset vilket gav oss gott om plats att hålla avstånd i bänkraderna vilket även IL Kent Andersson påminde oss om när han öppnade mötet. LM Johan Lööf vigde sedan in våra rec. innan det var dags för brödramåltiden. SLM höll Ordens tal där han påtalade vikten av att vi yngre förmågor nu måste hålla igång vår Orden under denna svåra pandemi. Samarbete är vägen framåt säger SLM till de närvarande Mästarna innan han tillägnar sin skål till alla icke-närvarande brr. Miguel de Paula håller sedan talet till rec. och uppehåller sig även han vid Covid 19 vilket han kopplar ihop med kvällens gradgivning med tvång och frihet. Hans Söderström håller rec. tal i vilken han tackar å rec. vägnar för ett varmt välkomnande och anser det stort att få tillhöra en Orden där frihet är ett av ledorden. Sist påminner OK oss alla om att han gärna ser besök mellan 08:0014:00 på måndagar på kansliet på Gotlandsgatan 44. Referent & Fotograf Christoffer Sorner

Storlogen Heimdals recipiender tillsammans med Astor Baldesten, tvåa från vänster nedre raden. Därefter SLM, Björn Torstenius och OK Olavi Ollikainen BIFROST

Utgivningsschema 2020 Nr 1 2 3 4

Manusstopp

2 februari 17 maj 27 september 22 November

Till läsare

V 9 V 24 V 43 V 51

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Fr v. bakre raden Mikael Rosholm, fadder, Johan Lööf LM, Miguel de Paula fadder, Stefan Billerstam, fadder Fr v. främre raden Robert Höög, rec., Hans Söderström, rec., Daniel Spathon, rec., Attila Fülöp, rec., Kenth Bergman, rec.

Temasidor

28 Gondler 2 Eyrabro/Havamal 15 Norheim 9 Carolus

Oktober 2020

Besök i logekapitel i stor- och grundloge är en av förutsättningarna för befordran till högre grad

5


5 Åsagård

Stockholm

FAKTARUTA

Grad I: Vänskapens Grad Datum: Onsdagen den 23 september 2020 Antal besökare inkl recipiender: 27 Recipiender: Esse Hellberg och Håkan Filipsson, Åsagård, Morten Kammer Pedersen, S:t Örjan, samt Gustaf Högberg, Philip Rosholm och Peter Höög, Valhall Gäster: OK Olavi Ollikainen, IOEM Tom Stjernschantz, SLM Heimdal Björn Torstenius I samarbete med 1 S:t Örjan genomförde 5 Åsagård en logeafton i Vänskapens Grad. Totalt invigdes sex bröder från tre olika loger i graden. För att kunna genomföra logeaftonen i den rådande pandemin fick att antal anpassningar av ritus göras, liksom begränsning av antal deltagare och större spridning av platserna i såväl kapitelsal som matsal. Trots större avstånd mellan bröderna än vanligt fanns en värme och en strålande känsla av vänskap under kvällen. Vi var många som hade längtat efter att återigen få träffas. Johan Lööf höll talet till Orden och blickade tillbaka på sina första steg i Bifrostorden. Osäkerheten om hur han skulle bli bemött vändes i glädje när han upptäckte den vänskaplighet som bröderna delade med sig av och han uppmanade alla att fortsätta dela med sig av vänskap, särskilt i en tid som denna när många bröder inte kan vara med på Bifrostordens sammankomster. Petri Salonen höll talet till recipienderna och Peter Höög höll recipiendernas tacktal. Referent Kent Andersson. Fotograf Charlie Magnusson

BIFROST

7 Junehus

Stående Fr. v Esse Hellberg, Gustaf Högberg, Morten Kammer Pedersson och M Kent Andersson. Sittande Fr. v Håkan Filipsson, Philip Rosholm och Peter Höög

Jönköping

FAKTARUTA

Grad II: Vänskapens Grad Datum: Måndagen den 7 september 2020 Antal besökare inkl recipiender: 14 Recipiender: Anders Fredborg, Nicklas Malmquist och Peter Landin Måndag morgon den 7 september samlades ”byggänget” äntligen igen efter mer är sex månaders ”paus” för att ta sig an att iordningställa kapitelsalen för Grad II. Vår M Christer Jörliden hade efter moget övervägande och avstämning beslutat att vi i logen skulle genomföra tre gradgivningar på tre dagar. En riktig utmaning med en del logistik i bakgrunden. De vana byggarna gjorde i ordning för den första receptionen samma kväll men förberedde också för de två följande dagarna för att underlätta förändringen som skulle ske till Grad III och Grad IV tisdagen respektive onsdagen i samma vecka. När kapitlet så startade på måndagskvällen var Ritus anpassad för att följa de restriktioner som förelåg. Det betydde att endast logens ämbetsmän deltog i ceremonin och en del återfanns på flera platser. Själva genomförandet gick som vanligt mycket bra med den efterföljande brödramåltiden fick vi avstå ifrån. Det var en säregen upplevelse att avsluta direkt efter brödernas befordran. De befordrade bröderna var Anders Fredborg, Nicklas Malmquist och Peter Landin som delgavs

6

vår lära om Vänskapens dygder. Talet till recipienderna hölls i kapitelsalen och de fick med sig några ord på den fortsatta vandringen att förhålla sig till. Av naturliga skäl fick vi invänta förvandlingen till Grad III efter det att de i Vänskapens grad befordrade bröderna lämnat byggnaden. En allmän reflektion är att måtte det snart bli som vanligt igen med den gemenskap som är så nödvändig för oss bröder i Bifrostorden. Även om gradgivningen var värdig och tjänade sitt syfte, är det ju så att alla bröder, vill samlas i brödrakretsen och umgås under de former vi är vana vid. Vi ses! Referent Jörgen Steén

BIFROST

FAKTARUTA

Grad III: Kunskapens Grad Datum: Tisdagen den 8 september 2020 Antal besökare inkl recipiender: 13 Recipiender: Peter Andersson och Joakim Thorp Efter en dygnsvila var det åter dags att träda in i vår vackra kapitelsal som för aftonen var smyckad till fest i Kunskapens Grad. Några bröder hade hörsammat kallelsen från vår M Christer Jörliden att komma till insikt om vad kunskap innebär inom vår Orden. De fördes till vårt recipiendrum och blev där väntande tills det var dags för YL att föra in bröderna Peter Andersson och Joakim Thorp att ta emot ytterligare visdom från det församlade auditoriet och vårt direktorium. Graden har ett betydelsefullt budskap om hur våra bröder i synnerhet och människor i allmänhet kan dela med sig till sin omgivning. I kapitlet fick de recipierande bröderna en gedigen genomgång av detta. Allt i vederbörlig ordning. Även denna afton var brödrakretsen decimerad och anpassad att på bästa sätt genomföra vår Ritus innanför kapitelsalens väggar. Logens direktorium kunde trots att alla inte kunde deltaga ändå genomföra en reception som såväl de som recipienderna säkerligen kommer att minnas för all framtid. Det är ju ändå recipiendernas kväll och de syntes tagna av situationen och följde noggrant allt som sades och utfördes och som de förhoppningsvis tar med sig från denna speciella kväll. Inte heller denna kväll erbjöd någon brödramåltid vilket naturligtvis var synd eftersom det är en del av vår Ritus. Således riktade M Christer några ord om kunskap till recipierande bröder inne i kapitelsalen och efter den avslutande delen var det hela över. Återigen kändes det samkväm som vi alltid har efterlängtat men det är bara att bida tiden. Dessa kommer småningom tillbaka. Alla får hålla ut och se fram emot den. Vi ses! Referent Jörgen Steén BIFROST

FAKTARUTA

Grad IV: Hoppets Grad Datum: Onsdagen den 9 september 2020 Antal besökare inkl recipiend: 14 Recipiend: Leif Gustafsson För tredje kvällen i rad samlades tjänstgörande bröder för reception i Ordens fjärde grad – Hoppets Grad. M Christer Jörliden hade kallat två bröder att recipiera men efter ett återbud kunde vi få se när broder Leif Gustafsson befordrades till innehavare av Grad IV. Denna grad som ger så mycket energi för den fortsatta vandringen på den stig vi alla går är mycket speciell, i detta fall som den ensamme recipienden fick ta del av. Han föreföll ta till sig dessa tankar under begrundande och det är ju precis det som skall ske. Då når budskapet fram. Trots att uppställningen av tjänstgörande bröder fick kastas om just innan vi startade kvällen blev slutresultatet över förväntan. I Logen 7 Junehus håller vi alltid våra gradgivningar på fredagar medan vi vid detta tillfälle hade valt att försöka ta igen förlorad tid genomförde tre gradgivningar under veckans tre första dagar. Kan synas som något av ett experiment men som visade sig fullt genomförbart under de speciella omständigheter som råder. Kvällens recipiend gav oss goda BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


vitsord för det sätt som det hela skedde på. Broder Leif har tjänstgjort som ämbetsman flera gånger så han vet vad han talar om. Han liksom vi andra saknade brödramåltiden och vad som där tilldrager sig men som omnämnts tidigare har vi något att se fram emot i den delen. Till alla de bröder som inte kunde delta vill M Christer Jörliden rikta ett tack för visad aktning och sin respekt och tack till de bröder som kunde delta under dessa dagar. Vi ses! Referent Jörgen Steén

BIFROST

21 Midgård

Linköping

livet och vänskap. Vi genomförde ritus på ett Coronasäkert sätt. Vi hade också en parentation för vår bortgångna broder Göran Eriksson. Detta genomfördes på ett väldigt värdigt och fint sätt. Efter ritus och innan brödramåltiden passade M Lars Bengtsson på att dela ut gratulationer till våra jubilarer Carl-Erik Malm, Christer Forsberg & Mattias Karlsson. Detta pga att inte alla kunde vara med på brödramåltiden. Mästarebordets blommor gick till Jesper Rosell för sitt engagemang och sitt fina inhopp som YL. Efter tal och brödramåltid så rundade vi av kvällen i fåtöljerna i nedre hallen. Referent & Fotograf Peter Alvhed

FAKTARUTA

Jubilarer Fr. v Carl-Erik Malm, Christer Forsberg, Mattias Karlsson, M Lars Bengtsson

Grad II: Vänskapens Grad Datum: Fredagen den 4 september 2020 Antal besökare inkl. recipiender: 22 Recipiender: Roger Backman, Thomas Nilsson, Peter Wiström, Mattias Karlsson, Erik Berg, Mats Ekberg Härlig start efter Covid-19 nedsvängning sedan i våras. Några recipiender har fått vänta ett år på att få Grad II detta för att vårens Grad I blev sista graden innan vi stängde ner. Vid denna gradgivning hade vi fullt direktorie men bara en besökande broder. Härligt med sex nya bröder i Grad II dom skötte sig bra och fick sin nya grad. Hela kvällen var Corona anpassad tillexempel anpassning av ritus med avstånd och ingen beröring, obemannad bar med kupongsystem som förbetalats via Swish, utglesad dukning och ingen extern serveringspersonal. Trots alla anpassningar blev det glada möten igen efter ganska lång tids frånvaro utan att träffa alla bröder. Talet till Orden hölls av M Lars Bengtsson, för recipienderna var det Thomas tur att hålla talet, detta efter en överenskommelse med Mattias när dom tog Grad I för ett år sedan. Mästarebordets blommor tilldelades Peter Alvhed för sin insats att ha två roller IL & MU och Mickael Granath för sitt inhopp som YL samt att både Peter och Mickael fyllde år i närtid. Referent Peter Alvhed. Fotograf Peter Alvhed/P-A Friberg Nedre raden Fr v Peter Wiström, M Lars Bengtsson, Roger Backman, Mats Ekberg, Tomas Nilsson, Erik Berg, Mattias Karlsson.

Mästarebordets blommor till Jesper Rosell

BIFROST

28 Gondler

Kalmar

FAKTARUTA

Grad II: Vänskapens Grad Datum: Fredagen den 28 augusti 2020 Antal besökare inkl. recipiender: 31 Recipiender: Anders Johansson, Leif Jönsson, Ulf Karlsson, Urban Sparre, Evert Sandell, Kenneth Thorén, PeO Wittenberg, Peter Åkesson

Fr v Mickael Granath, Peter Alvhed, M Lars Bengtsson som tar emot Mästarebordets blommor

BIFROST

FAKTARUTA

Loge utan reception samt parentation Datum: Fredagen den 25 september Antal besökare: 25 Många turer blev det innan vi till slut genomförde Loge utan reception. Vi skulle först ha en Grad 1 för en ny broder som var intresserad men honom fick vi inte kontakt med, sedan frågade vi ett par bröder som har Grad I som inte kunde komma när vi gav Grad II tidigare i månaden, om någon av de var intresserade. En broder var intresserad men fick tyvärr förhinder, därför blev det en Loge utan reception. Om det inte sker så ofta så är det en trevlig ritus med mycket fina ord om BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020

Kvällens recipiender med M Tommy Eriksson. Stående från vänster: Ulf Karlsson, Peter Åkesson, M Tommy Eriksson, Urban Sparre, PeO Wittenberg. Sittande från vänster Leif Jönsson, Evert Sandell, Anders Johansson och Kenneth Thorén Så var det redan dags för logekväll för första gången på ett halvår på grund av ett virus, Covid-19. Alla bröder var glada över att äntligen få träffas men medvetna om att det skulle bli lite annorlunda för vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En konsekvens av vårt ofrivilliga uppehåll var att vi för kvällen hade åtta recipiender varav flera fått vänta längre än vanligt på sin nya grad. Efter en något annorlunda men ändå lika högtidlig ritus uppvaktades Bröderna Bo Agmell, Tord Jungå, Evert Sandell, PeO Wittenberg och Adolf Wogatai med blommor eftersom dessa herrar har fyllt år. Efter

7


sedvanliga hyllningar under brödramåltiden höll M Tommy Eriksson ett fint tal till Orden om Vänskapen. Han poängterade skillnaden mellan vän, kompis och bekant och att ett Brödraskap är en vänskap på en djupare nivå. Mästaren passade också på att hälsa kvällens recipiender välkomna i sin nya grad och tyckte det var lite extra roligt med hela åtta recipiender. Tacktal från recipienderna hölls av Urban Sparre som tackade för att det gjorts möjligt att ha denna logekväll i Vänskapens Grad. Urban berättade också om en saknad av logekvällar och hoppades nu på kommande loger och att vi ändå kan gå stärkta ur detta uppehåll. Innan Mästarebordets blommor utdelades tackade M Tommy Eriksson för kvällen och ett särskilt tack till alla som på något sätt hjälpt till att genomföra denna kväll. Mästarebordets blommor tilldelades den nye krögaren på Överstens Festvåning tillika Ordensbroder Jörgen Engdahl. Ett lycka till med rörelsen och samarbetet framfördes också. Denna kväll blev det inget ”barhäng” utan fortsatte vid sittande bord. Kaffe, avec och lottdragning. Efter kvällen tyckte nog alla, äntligen är det igång. Referent Per-Olof Svensson. Fotograf Jörgen Palmér BIFROST

FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad Datum: Fredagen den 18 september 2020 Antal besökare inkl. recipiender: 21 Recipiender/Fadder: Bengt Gustavsson/Jörgen Palmér, Peter Johannesson/Sune Carlsson Gäster: Peter Andersson 7 Junehus

Fr. v M Tommy Eriksson, recipiend Bengt Gustavsson, recipiend Peter Johannesson med sin fadder Sune Carlsson Så var det dags för höstens andra logemöte och även det andra efter pandemistoppet. Covid-19 gjorde sig dock påmind på flera sätt, bland annat var det betydligt färre deltagare än vanligt. Vid samma gradgivning förra året var vi mer än dubbelt så många och av sexton tjänstgörande Bröder var endast fem ordinarie. Detta hindrade inte att det blev en fin och trevlig kväll. Efter sedvanlig hyllning till fosterlandet var det Ex M Bo-Johnny Eklund som höll kvällens första tal. Det var ett mycket fint och rörande tal, bland annat om hur viktig Orden och framför allt logen med dess logearbete är i dessa tider men även om glädjen att det är igång igen. Logen gör mycket för att bryta den isolering som många kan känna. Också en viktig uppmaning var att hålla kontakt med de Bröder som ännu inte kan ta sig hit eller ännu inte vill exponera sig. M Tommy Eriksson hälsade de nya bröderna välkomna i vår loge och sin första grad. M kom också med en uppmaning att höra av sig så fort man hade en undran om något eller en tanke om något. Det är så vi utvecklas. Recipiendernas tal hölls av Bengt Gustavsson som tackade för en fin gradgivning och att han och sin medrecipiend Peter Johannesson kän-

8

de stor tillfredställelse till ett så fint mottagande. Bengt slutade sitt tal med ”I mitt hjärta känns detta jättebra”. Mästarebordets blommor tilldelades Markus Hagström som i kväll tjänstgjorde som YL för första gången. Den andra buketten gick till Anders Bergenfeldt som denna kväll fått hoppa in som AV och även skötte baren tillsammans med Johan Thorstensson. Anders skänkte sedan sin bukett till ExM Johnny Eklund för sitt fina tal. Kvällen fortsatte med kaffe, avec och lottdragning i den ommöblerade kapitelsalen bara för att kunna hålla avstånd. Som vanligt allt detta under stort gemyt. En och annan rolig vits blev det också. Referent & Fotograf Per-Olof Svensson

BIFROST

29 Rosheim

Norrtälje

FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad Datum: Fredagen den 18 september 2020 Antal besökare inkl recipiender: 23 Recipiender: Jan-Erik Gauffin, Henrik Eriksson och Jacob Christman Gäst: SLM Heimdal Björn Torstenius Övre raden: SLM Björn Torstenius, M Håkan Holgersson. Nedre raden: Jan-Erik Gauffin, Henrik Eriksson och Jacob Christman Fredagen den 18 september samlades 29 Rosheim till gradgivning i Frihetens tecken med celebert besök av SLM Björn Torstenius, Storlogen Heimdal. Efter lite uppstart med korv och bröd samt något att skölja ner med, blev kvällens recipiender hämtade och förda till recipiendrummet där de med Uppvaktande broderns sällskap inväntade den Yttre Ledsagaren (vilket de naturligtvis inte hade en aning om). Att sedan Skrivare och Skattmästare gjorde entré bidrog säkerligen till att pulsen steg ytterligare några steg. Att sedan Mästaren med direktorium genomförde kvällens ritus på ett exemplariskt sätt gjorde säkert ett bestående intryck på de nya bröderna. Som ett resultat av den pågående pandemin kunde vi inte hålla varandras händer när brödrakedjan bildades, istället uppmanade Mästaren alla att hålla höger hand på axel till den som stod vid sidan om varför kedjan ändå kunde slutas. När kapitelet var avslutat återgick alla till sina platser och Mästaren Håkan Holgersson kunde tala till recipienderna, vilket normalt sker vid brödramåltiden, och hälsa dem välkomna i Orden och Logen 29 Rosheim. På grund av lokalernas utformning tilläts ingen brödramåltid, något som alla djupt beklagade. Hoppas att vi snart kan återgå till normala rutiner. Referent & Fotograf Gunnar Holmsten Forts. på sidan 10

Ordens Minnesfond – När Du eller logen vill hedra en bortgången broder. BG 625-0419. Märkes ”Minnesfonden”. Text och namn skickas till or@bifrostorden.se

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


Byggande broder sökes! Gillar du att koda och vill förstärka vårt team? Vi söker dig som vill vara med och bygga klart Bifrostordens nya webbportal. Arbetet går framåt men vårt utvecklarteam behöver förstärkning för att snabba på processen. Har du erfarenhet av Angular, NodeJS, GraphQL, SQL databas eller andra teknologier som kan vara till hjälp? Då är du varmt välkommen att kontakta oss på bifrostportalen@bifrostorden.se Tillsammans bygger vi Bifrostordens nya webbportal för framtiden!

B I F R O S TO R D E N S K A N S L I | G O T L A N D S G ATA N 4 4 | 11 6 6 5 S TO C K H O L M [ W W W. B I F R O S TO R D E N . S E


forts. från sidan 8

31 Rimfaxe

Helsingborg

FAKTARUTA

Grad III: Kunskapens Grad Datum: Fredagen den 4 september 2020 Antal besökare inkl. recipiend: 14 Recipiend: Thomas Malmborg Gäst: ExM Hans Berggren, 20 Vesthav Recipiend Thomas Malmborg, M Thomas Johansson Efter en lång vår och sommar utan att bröderna träffats beslöt vi vid direktoriemötet föregående gradgivningen att försöka genomföra en Corona-anpassad gradgivning. Flera av de biträdande bröderna är 70+ och således i riskgrupp. Därför blev inte alla platser besatta av ordinarie biträdande bröder utan några bröder fick tjänstgöra i stället. Mästaren är dessutom i utsatt risk med underliggande sjukdom varför vi ordnade så att han behöll sin plats på podiet under gradgivningen. Då både FSM och ASM biträder M i Grad III iklädde FSM recipienden gradbandet vilket inte är ett avsteg från ritus. Samtliga bröder bar vita handskar, intåg med två meters lucka, på rad och ingen kontakt, bröderna emellan, varför brödrakedjan fick utgå. Vår värd ODD FELLOW hade placerat borden i matsalen så att fyra bröder placerats med minst en och en halv meter från varandra vid varje bord varför matsalen som normalt rymmer 110 personer nu inte tillåter fler än 48 personer sittande. Biträdande Mu – ordinarie Mu i riskgrupp – serverade en Corona-anpassad måltid, plastinpackade delikata danska Smörrebröd. Broder Lars Bertram hyllades för fyllda 75 år, han hade tidigare under våren uppvaktats på sedvanligt vis samt uppvaktades broder Thomas Malmborg för fyllda 60 år, dock något i förtid. Referent Olle Bergqvist. Fotograf Christer Lind

BIFROST

33 Danheim FAKTARUTA

Kristianstad

Grad V: Trohetens Grad Datum: Fredagen den 29 maj 2020 Antal besökare inkl. recipiend: 17 Recipiend: Marcus Petersson Fr v Fadder Jonas Nilsson, Recipiend Marcus Peterson, Mästare Peter B Arvidsson Bröderna i logen samlades denna afton för att genomföra sin fyrtiosjunde logeafton sedan starten 2011. Denna gång genomförde vi för första gången en loge i Grad V, Trohetens Grad. Glädjande var också att

10

se att ett antal bröder som inte kommit så långt i vandringen inom Bifrostorden deltog i samkvämet före och till brödramåltiden efter ritus. Broder Marcus Peterson från Logen 33 Danheim recipierade och upptogs i graden samt gratulerades till sin befordran av de närvarande bröderna. Referent & Fotograf Jörgen Elvstrand

BIFROST

FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad Datum: Lördagen den 4 juli 2020 Antal besökare inkl. recipiender: 33 Recipiend /Fadder: Kevin Östergren / Thorbjörn Jönsson Gäster: OHL Lars-Erik Furuskog 10 Withala, M Magnus Fridälv 18 Mjölner, ExM Göran Straume 10 Withala, ExM Sten Svensson 18 Mjölner, Glenn Danielsson 18 Mjölner, Torbjörn Bergqvist 18 Mjölner, Thomas Karlsson 18 Mjölner, Leif-Göran Nilsson 18 Mjölner, Carl Sköldback 18 Mjölner Logen bjöd i år ännu en gång in till ”Sommarloge” i Frihetens Grad. Logens bröder, ett antal gäster från andra loger, samt en recipiend hade hörsammat Mästare Peter B Arvidssons kallelse till reception och sommarloge denna lördag. De tillresta gästerna samt de närvarande bröderna såg till att det, som alltid, blev en trevlig tillställning. Recipienden Kevin Östergren upptogs i Frihetens Grad och gratulerades av de närvarande bröderna. Referent & Fotograf Jörgen Elvstrand

Fr v Fadder Thorbjörn Jönsson, Recipiend Kevin Östergren, M Peter B Arvidsson BIFROST

FAKTARUTA

Grad I: Frihetens Grad Datum: Fredagen den 28 augusti 2020 Antal besökare inkl. recipiend: 27 Recipiend: Marcus Sjöstedt Gäster: Siv Persson och Camilla Rosqvist, båda från Kvinnojouren i Kristianstad Logens Mästare, Peter B Arvidsson, hade denna afton kallat bröderna till en logeafton i Frihetens tecken. Den för aftonen tjänstgörande Mästaren, Marcus Petersson, genomförde på ett förtjänstfullt sätt en stämningsfull ritus. Recipienden Marcus Sjöstedt upptogs i Frihetens Grad och gratulerades av de närvarande bröderna. I och med dagens, i Logen 33 Danheim, invigda recipiend fick logen sin femtionde broder. Under brödramåltiden, där logens bröder och närvarande gäster såg till att det blev en trevlig tillställning och en kväll värd att minnas, berättade våra gäster från Kvinnojouren i Kristianstad, Siv Persson och Camilla Rosqvist om Kvinnojourens verksamhet för bröderna och tackade för det bidrag på 10 000 kr som de tidigare i veckan mottagit från logen. Fr. vä: SK Dan Löfgren, Siv Persson, Camilla Rosqvist, och M Peter B Arvidsson BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


Fr v Recipiend Marcus Sjöstedt, TjM Marcus Peterson

Referent & Fotograf Jörgen Elvstrand

BIFROST

FAKTARUTA

Grad II: Vänskapens Grad Datum: Fredagen den 18 september 2020 Antal besökare inkl. recipiender: 30 Recipiender Ola Karlsson, Fredrik Valdt, Jörgen Suurvärav Gäst: Hans-Ove Lunde 18 Mjölner Logens bröder samt tre recipiender hade hörsammat Mästare Peter B Arvidssons kallelse till reception i Vänskapens grad denna fredag. Det var en lite speciell begivenhet denna afton eftersom 33 Danheim genomförde sin femtionde logeafton sedan vi startade 2011 i Kristianstad. Som av en lycklig slump är vi nu också femtio bröder i logen, därför var det dubbel anledning att fira lite extra denna gång. De närvarande bröderna såg till att det blev en trevlig och minnesvärd tillställning. Recipienderna Ola Karlsson, Fredrik Valdt och Jörgen Suurvärav upptogs i Vänskapens grad och gratulerades av de närvarande bröderna. Referent & Fotograf Jörgen Elvstrand Fr. v Ola Karlsson, Fredrik Valdt, Mästare Peter B Arvidsson, Jörgen Suurvärav

BIFROST

Bifrostordens Riksting

Vad händer på kansliet?

När covid-19 slog till i början av året gällde det även vårt kansli, dock har vi klarat oss från att bli alltför allvarligt drabbade personalmässigt. Arbetsuppgifterna har märkbart minskat men det känns att vi har börjat komma igång igen. Före sommaruppehållet fick vi ett konferensbord i gåva av en broder, därefter införskaffades en bildskärm som ersatte projektorn och duken som användes vid våra möten, numera används laptop så även vi har följt utvecklingen gällande konferensteknik. Nu blev detta så bra att golvet behövde en uppsnyggning, så under sommaruppehållet passade vi på att lägga nytt golv i den delen av vår lokal. Under vinteruppehållet hade några arbetsvilliga bröder redan lagt nytt golv i kontors- och biblioteksdelen. Stort tack till Göran Mattisson, Rickard Axelsson och Mikael Ollikainen för ett proffsigt arbete! Nu är arbetet med registrering av nya och befordrade bröder igång som vanligt, även arkivering av GDPR samtycken och logeprotokoll som vi får insända till kansliet, (tyvärr ej från alla loger). Ansökningshandlingarna som skall sändas till kansliet senast två veckor efter att den nya brodern har antagits sätter Ulf in i pärmar och de förvaras sedan i våra brandsäkra skåp tillsammans med GDPR samtyckena. Vi är även igång med inventering av vårt rekvisitaförråd samt städning av detsamma för att ge utrymme för nytt material. Mellan allt detta händer det att vi får besök och kan ha en trevlig fikastund med någon eller några bröder. Kansliet är bemannat helgfri måndagar kl. 8.00 - 14.00 Bemanningen består av: Ordens Kansler Olavi Ollikainen, Göran Mattisson, Ulf Adelstrand samt Sören Nordén. Några praktiska regler för hantering av beställningar och dokument: Ansökningshandling och GDPR samtycke skall insändas i original. Logeprotokoll kan sändas via mail eller läggas in i portalen under Dokument logeprotokoll Beställning av rekvisita skall göras vi e-post, kansliet@bifrostorden.se Kansliets adress: Bifrostordens Kansli Gotlandsgatan 44 116 65 Stockholm Tel. 08–6402123

Tll höger ses Göran Mattisson och Olavi Ollikainen...

Rikstinget är Ordens högsta beslutande organ. BifrostDamernasRiksorganisation, BDR, har då också sin årliga sammankomst. Under Rikstingshelgen har vi också en gemensam bankett.

År Plats Värdloge Datum 2021 2022 2023 2024 2025

Kalmar Nyköping Oskarshamn Eslöv Stockholm

28 Gondler 12 Nicopia 17 Grimner 18 Mjölner Bifrostorden

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

7-9 maj 6-8 maj 5-7 maj 3-5 maj 9-11 maj

Oktober 2020

...och här har vi Sören Nordén och Ulf Adelstrand 11


Västervik – Ostkustens Pärla! Västervik är staden som blommar ut under sommarhalvåret och besöks av tiotusentals turister från när och fjärran. Just i år är ju läget som bekant lite annorlunda då vi befinner oss mitt i Covid 19-pandemin. Många av de årligen återkommande evenemangen har fått ställas in, exempelvis Hojrock, Sportbilsdagarna, Floorball Open, Löga Beach Party med flera. Stadens kanske äldsta och mest kända evenemang, Visfestivalen, genomfördes i Corona-anpassad form och gick att uppleva via webbsändningar. Ett evenemang som startade förra året är BANK! Street Art Festival med konstnärer i världsklass som målar på husfasader på bland annat skolor, sjukhusbyggnader och privata fastigheter. Festivalen fortsatte i år med utsmyckningar i norra delen av Västerviks kommun. Streetartbild på Ellen Key-skolan Pandemin har dock inte hindrat turisterna att besöka staden och det har varit ovanligt många som hemestrat. Trots det mindre utbudet av evenemang så finns det mycket besökaren kan se och uppleva. Västervik Resort är en av Sveriges största och bästa campingplatser och lockar alltid många besökare. Skärgården med sina 5 000 öar och stadskärnan med 1700-tals bebyggelse lockar också många

Nya Slottsholmen När vi ändå är inne på stadskärnan måste området vid Stegeholms slottsruin nämnas. Här färdigställdes 2018 Slottsholmen on Water. Här finns lägenheter, hotell, restaurang, marina mm. och det hela kompletterades i våras med en flytande hotelldel. Björn Ulvaeus ligger till stor del bakom projektet och verk-

samheten präglas både av minnen från hans uppväxt i Västervik och av ABBA. I omgivningarna finns numera också strandpromenader, badbryggor, parksoffor och gräsytor för till exempel picknick mitt inne i staden.

Västervik har även ett rikt föreningsliv trots sin relativt lilla storlek. Det finns det många olika loger och körer, flera sport och idrottsföreningar som har varit framträdande i vårt land samt teaterföreningen Teaterskeppet har varit och tävlat i Revy-SM. Det finns även lite udda föreningar för riktat specialintresse som till exempel ett glatt gäng entusiaster som kör veteranmopeder under sommarhalvåret. I Västerviks kommun finns många klassiska bruksorter med kända produkter och namn. Gunnebo med tillverkning av spik, skruv och kätting, Ankarsrum med produktion av elmotorer och hushållsassistenten, Gamleby med sin produktion av kamouflageutrustning och i Överum byggs det plogar och andra jordbruksredskap. Nya tillskott på senare år är bland annat Aquavilla som designar och bygger flytande bostadshus och Inzile som utvecklar och producerar elektriska arbetsfordon. Några axplock i historien om Västervik Staden Västervik blev egen kommun 1863 och 1 januari 1971 bildas Västerviks kommun så som den ser ut i dag. Ursprungligen låg Västervik längst in i Gamlebyviken vid det vi nu känner som Gamleby. Västervik omtalas i historien som stad redan 1275. År 1433 beordrades borgarna i Västervik att flytta ut närmare till havet vid Stäkeholm av Erik av Pommern, som då var Sveriges konung. I skydd av Stegeholms Borg anlade man Västervik. Gamleby kallas sedan för Gamla Västervik ända fram till 1600-talet, men får senare sitt nuvarande namn Gamleby (1456 skrivs det som Gamblaby). Västervik flyttade flera gånger fram och tillbaka då staden brändes fem gånger mellan 1452 och 1677. Västervik och Stegeholms Borg av härjades och brändes 1517 av danskarna och folket flyttade åter in i Gamlebyviken. 30 år senare beordrar Kung Gustav Vasa att staden skulle flyttas ut igen till sin nuvarande plats och den har inte flyttats sedan dess. En stark historisk dam var Märta Eriksdotter Leijonhufvud. Riksrådet Svante Sture som var Märtas man avrättades i Sturemorden 1567 av kung Erik XIV. Märta övertog Stegeholms grevskap och hon styrde det med så fast hand och stor skicklighet att hon kom att kallas ”kung Märta”. Hon levde på Stegeholm fram till sin död 1584. Idag finns hennes minne kvar som gatunamn och även en av rundtursbåtarna har hennes namn. Stegeholms slottsruin används i dag till olika tillställningar så som till exempel Visfestivalen som är en av Sveriges äldsta festivaler. Festivalen såg dagens ljus första gången 1968 som arrangerades av bland annat av Hansi Schwartz (medlem i Hootenanny Singers). Sedan dess har festivalen firat 20- och 50-årsjubileum, över 1 000 artister har sjungit inne i ruinen sedan starten. Slottsruinen har även varit plats för Sverigepremiären av en storfilm, nämligen Mamma Mia 2 Here we go again, som Björn Ulvaeus är medskapare till. Västervik i dag är en stad som expanderar på olika platser. Nämnas kan Gertrudsvik Stad som är det gamla mentalsjukhusområdet som man håller på att göra om till bostadsområde i varierande stil med allt från villor till bostadsrätter. Gertrudsviksområdet huserar även en av stadens största arbetsgivare, Kriminalvården, som har över 250 anställda vid Anstalten Västervik Norra.

12

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


Jutskär i Västerviks skärgård gheten i kvarteret. Ordenshuset förvärvades 1987 tillsammans med Odd Fellow och fastigheten delar vi broderligt. Här huserar också damlogen Norhild, Rebeckalogen och Vasa Orden av Amerika. På senare år har mycket energi och pengar lagts på vår fastighet med omfattande renoveringar både in- och utvändigt. Vi står väl rustade inför framtiden. Vår Damloge, Damlogen Norhild bildades 1969 och firade hösten 2019 50 år med högtidsloge och tillhörande festligheter. Norheim och Norhild har ett mycket bra samarbete på många plan och där det märks tydligast är vid måltiden efter respektive gradgivning då herrarna serverar damerna och vice versa. Gertrudsvik stad (Klockhuset och Anstalten till vänster) Västerviksanstalten håller även de på att bygga ut och när bygget är klart så kommer det finnas över 300 platser för intagna.

Text: Michael Steiner, Peter Jonsson, Lars Petersson Fotograf: Anders Söderström

Logen 15 Norheim invigdes 1963 och närmar sig alltså snart 60 år. Logen 7 Junehus är fadderloge och några av dessa bröder som flyttat till Västervik bidrog starkt till att Norheim blev en realitet. Norheim består idag av cirka 130 bröder och har en stabil verksamhet. Det finns också en seniorklubb som träffas vid några gånger per termin. Höjdpunkter i logens historia är bland annat Rikstingen 1969, 1973 och 1983, samt 50-årsjubileet 2013. Sedan 2012 har Storlogen Ladulås sitt säte i Västervik. Vårt fina Ordenshus i kvarteret Rorgängaren på Strömsgatan 42 i södra innerstaden uppfördes som Missionskyrka 1930 och är den yngsta fastiBIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020

13


Lite om Bifrostordens olika begrepp Bifrosts grundare tilldelade Ordens Höga Värdigheter olika benämningar, för att karakterisera dessa personers uppgifter. På samma sätt namngavs de tjänstgörande bröderna, som genomför ritus under gradgivningarna. Nästan alla de här orden tycks ha en gemensam nämnare i tiden kring Gustaf Wasas första regeringsperiod. Visserligen går en del namn tillbaka till ännu äldre källor men det var under denna epok i vårt lands historia, som större delen av Bifrosts titulatur blev så att säga etablerad.

gen. Ännu på 1300-talet var det en svensk med namnet Eringisle Sunesson. ”Sju vise Mästare” är namnet på ett uråldrigt österländskt sagoverk. En fursteson uppfostras av sju visa Mästare i de sju dygderna. När han skall återvände till faderns hov, blir han av sju stjärnor underrättad om, att han inte får tala under de sju första dagarna efter hemkomsten, med risk att annars mista livet. Styvmodern, vars kroppsliga kärlek han tillbakavisat, försöker under de sju dagarna genom berättelser egga fadern till att döda sonen. De sju Mästarna ingriper Ordet ”MÄSTARE” är den germanska och berättar under dessa dagar var sin språkvärldens översättning av latinets egen saga. De kan på så sätt skjuta ”MAGISTER” och betecknade först upp furstens beslut. Mästarnas dygder en person, som i sitt yrke, verksamhet och den därmed förknippade etiska eller konst utbildats till den högsta tankebyggnaden påminner om Bifrosts fullkomlighet. I Sverige började ordet grader med efter hand ökad insikt. användas allmänt under 1500-talet. Den äldsta nedtecknade versionen Först i betydelsen föreståndare, fogde är arabisk från 900-talet men bygger och det finns på många ställen i den på äldre indisk och persisk tradition. första ”Biblia pa Svensko” från år Riddarordnar förde hem sagan från 1541; exempelvis ”En Mestare för the Orienten till Europa och införlivade Nazareners partij”. Axel Oxenstierunder medeltiden dess filosofiska na ger 1624 en förordning: ”Till vart budskap i sin verksamhet. En röd tråd, hospital skall förordnas en ährlig och som har löpt ända fram till Bifrost. redelig bofast man till föreståndare som Det är en trevlig tanke, att människor är hospitalets mestare.” I de medelsamlats kring liknande idéer under åttida riddarordnarna var titeln vanlig minstone 3000 år. Lägg därtill att den och så antecknades år 1208 Vinno af formella strukturen med gradvis ökad Rolubach som den livländska Svärdsrikunskap och medvetenhet är snarlik ddarorden förste ”Mestare”. Det fanns det, vi upplever på gradgivningarna i ordenssällskapen olika grader såsom hos Bifrosts regi. Ett steg i taget. Stormästare, Härmästare, Korsmästare, Områdesmästare o.s.v. På 1700-talet Kansler kommer från latinets ”cancesägs: ”Svea och Götha Konung äger llus”, vilket betyder stängsel, räcke. alltid vare Herre och Mestare af den Det är i sin tur dimunitivform av låfvärda Seraphimer-Orden.” Dess”cancer” = skyddande pansar = kräfta. förinnan var den gängse beteckningen I Sverige kallades medeltidens brös”Ålderman” för den person som ledde tpansar ”kräveta” även det = kräfta. I någon form av sammanslutning. De det grammatiskt ofullkomliga kökslaäldsta kända titlarna för de män som för tinet kallades korskranket i en kyrka kungens räkning styrde över ett visst för ”cancelli” och så blev kyrkvaktlandområde eller andra män är ”teghn” mästaren ”cancellarius”. Med tiden och ”dräng”. Annars var Jarlen länge flyttades titeln över till en furstes seden främste av kungens rådgivare. Han kreterare och kungens sigillbevarare. ledde ledungsflottan och var rikets I Frankrike är justitieministern = ”Le amiral. Ordet kommer från fornnordis- Chancelier”. I England är ”The Lord kans ”erilar” (= kunganamnet Erik) och Chancellor” landets främste jurist och betyder fri man i motsats till träl. Över Tyskland har sin ”Bundeskanzler”. ordet ”eorl” fick engelskan ”earl”, viNär den femtonårige Johan Sverkerslket ursprungligen betecknade en hjälte. son blir krönt till svensk kung år 1216 Så styrdes Orkneyöarna, åtminstone utses biskopen Karl av Linköping från 800-talet, av jarlar under sveakun- till hans förmyndare under tre år och 14

utnämns då som den förste till kansler. Därefter ges titeln under femhundra år till en av kungens närmast förtrogne och rådgivare. Sveriges mest inflytelserike och bekante rikskansler är Axel Oxenstierna. Han var den trettonde av sin ätt, som innehade posten och efterträddes av sonen Erik. Det heter 1593 ”Det fierde Collegium är Cantzeliet öfwer hwilket Rijkzens Cantzeler förer directionen”. När det svenska kungliga ordensväsendet lanserades 1748 leddes det praktiska arbetet av ”Herr Grefve Carl Gustaf Tessin, Canceller af alla Kongl. Maj:ts Orden”. I Johanniterorden ledde ”Herremästaren” biträdd av sin ”Cancler” det profana, dagliga arbetet. Lagman är det ena av de två äldsta germanska ord, som kommit till användning när grundarna av Bifrost namngav Ordens tjänstemän. Lagman var den person som vid de forntida tingen ledde förhandlingarna. Varje område hade sin egen Lagman. Han var inte bara ordförande på tinget utan föreslog och formulerade de domar, som det församlade tinget fällde. Därmed skapades för varje enskilt landskap en unik sedvanerätt eller lag. Det ålåg lagmannen att bevara denna rätt (lagsagan) i minnet och vid varje ting ”tälja rätt” (föredra lagen), ”skilja lag” (tala om vad lagen sade i ett visst fall), ”tyda lag” (fastställa domen) och vid behov ”göra lag” (tingets medlemmar hade att godkänna den nya paragrafen). Vidare skulle han föra menighetens (d.v.s. de fria männens) talan inför kungen och på landskapets vägnar vid Eriksgatan erkänna den nyvalde kungen. Från mitten av 1300-talet deltog han tillsammans med tolv edsvurna män i kungavalet på Mora ting. (Vid Mora Stenar s.ö. Uppsala). Länge utsågs lagmannen av landskapets fria män bland de förnämsta ätterna. Det blev oftast en son efter fadern och befattningen var på livstid. En ny innehavare av ämbetet var skyldig att felfritt memorera föregångarens lagkunskap. Med kristendomens intåg och kungens ökande makt utsåg kyrkan och de inflytelserikaste i landskapet tre personer bland vilka kungen fritt valde lagmannen. På Island från år 930 och fram till 1800 leddes ”Alltinget” av en lagman vald på tre år. I

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


”Västgötalagen” sägs: ”Then förste Laghman i Wästgöthaland hett Lumber”. En berömd uppländsk lagman var Viger Spåe i Tiundaland. En annan var den heliga Birgittas far, riddaren Birger Persson på Finsta. Även hennes man riksrådet Ulf Gudmunsson till Ulvåsa var lagman. Titeln kom även att i stort sett motsvara vår tids landshövding. Ordet lagman användes flitigt i den första svenska bibelöversättningen från 1541 och avsåg person med rätt att tolka både den världsliga och religiösa rätten och där sägs exempelvis: ”Moses war then förste Laghman.” Så småning om blev lagmannen medlem av kungens råd och under en tid var titeln ett adelsprivilegium. Den praktiska rättskipningen sköttes då av en vikarie, ”lagläsaren”. I dag är lagmannen ordförande i en hovrätt.

statsförvaltning och ansvarade för vägar, hamnar, livsmedelsförråd, renhållning och liknande inför senaten. De motsvarade dagens svenska verkschefer. På 1600-talet var ”curatorn” i Sverige den person som för regeringen handhade ledningen av ett universitet. Det betecknade också en person tillsatt för att omhänderta annans rätt när denne är förhindrad att göra det själv. I 1687 års lagbok nämns ”Curator af en bankrut” liktydigt med konkursförvaltare. I dag är kuratorn en person med uppgift att ge råd och hjälp i sociala och personliga angelägenheter men det är även beteckningen på ordföranden i en studentnation vid universiteten.

Räntmästare och Skattmästare var i Sverige länge titlar på män, som hade olika uppgifter i skötseln av rikets ekonomi. Räntmästare tycks vara ett ord som kommit in svenskan via bibelöversättningarna. Luther har i sin bibel från 1526 formen ”Rendmeister” och i den svenska bibelöversättningen från 1541 exempelvis ur Romarbrevet: ”Helsar idher Erastus, stadzens rentomestare”. På ett annat ställe står det: ”Juda, then ther hade et höght kal och ämbete ibland apostlarna, så att han baar pungen och war Rentomestare.” Gustaf Wasa utnämnde 1557 Hinrich Matzson till ”H. K. Maj:ttz:s Räntemästare”. Han var tydligen den person som under skattmästaren ledde det praktiska arbetet med statens finanser. Omkring 1530 talas om: ”De fem Rijksens höghe Embeten; Drotzet, Marsk, Ammiral, Cantzler, och Skattmester.” Den sistnämnde skulle först bara utöva uppsikt över och förvalta rikets dyrbarheter. Uppgiften att driva in skatter och handha ekonomi tillkom senare. På 1600-talet sägs det: ”Fougdar och Skattmester hafva Peningen och Försten Pungen. Det Fembte och sidste Collegium är Räkne-Cammaren hwarest präsiderer Rijkszens Skattmestare”. Riddaren Bengt Gylta till Påltorp, är landets förste kände ”Öfverste Skattmestare”.

Marskalk kommer från latinets ”Marscalcus” och betecknade under den äldre medeltiden hästskötare eller stalldräng hos en storman men under seklernas gång har betydelsen ändrats. I Sverige har det länge varit en titel vid hovet, (riksmarskalk, hovmarskalk) och endast i krig utnämner försvaret en marskalk. Den siste svenske fältmarskalken var J. A. Sandels utsedd 1824. I mer krigiska länder har de högsta militära befattningshavarna regelbundet burit den guld- eller silverbeslagna blåa, sammetsklädda marskalkstaven i egenskap av ”Field Marchel” i England, ”Maréchal de Camp eller Maréchal de France” i Frankrike och ”Generalfeldtmarschall eller Reichsgeneralfeldtmarschall” i Tyskland. I den äldre germanska världen fanns titeln Marsk (från fornnordiska ”marah” = häst). Det var förmodligen först en benämning för folk, som arbetade i en furstes stall men ersatte tydligen senare ”stabularius” = stallare som chef för kungens beridna sällskap. Torgils Knutsson utsågs av Magnus Ladulås till Marsk och kungens närmaste man i slutet av 1200-talet och han styrde även en tid landet efter kungens död. Det tycks närmast som om Marsk under åtskilliga sekel var en hög hederstitel för en adelsman, som stod kungen nära, utan att denne hade ett definierat ämbete. Den siste riksmarsken var Carl Gustaf Wrangel på Skokloster.

Curator (= uppsyningsman) var titeln på de romerska ämbetsmän vilka ledde de olika enheterna inom rikets

Härold har förmodligen forngermanskt ursprung och anses komma från ”hari - walda” = härförare eller

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020

den som härskar eller befaller och är den andra riktigt ålderdomliga titeln Bifrost använder. Under medeltiden ledde härolden över hela Europa riddarspelen eller tornerlekarna. De övervakade att allt gick rätt till, såg till att sköldmarkeringarna var korrekta och att ridderliga ideal iakttogs. Ur detta växte riksheraldikerämbetet fram, för att förhindra att någon gjorde intrång på annans adelsvapen men också för att bevara ceremonielet kring kungen eller fursten. Det skulle vara hövligt och underdånigt. En del i detta var att vid förflyttningar rida eller gå framför processionerna och bereda väg. Det var inte bara en gest av fåfänga utan minskade risken för överfall och gjorde det möjligt att undvika de grisigaste platserna i dåtidens städer. Han ledde naturligtvis också offentliga festligheter, t.ex. kröningar och kungabröllop. En annan viktig uppgift för en härold blev att iklädd särskilda dräkter och förande häroldsstaven läste upp proklamationer från överheten. Han var som regel åtföljd av en trumpetare eller trumslagare. Han är ett lite pompöst sändebud eller förkunnare av viktiga tilldragelser och sprider glans över fsetliga tillfällen än i dag. Intendent är hämtat från latinets ”intendens” = den som övervakar. Det skall ha varit den franske kungen Karl den store (”Charlemagne”), som för så där 1100 år sedan införde titeln för personer vi i dag skulle kalla ministrar eller generaldirektörer. Dessa män stod kungen nära och ledde den frankiska statsapparaten. Med tiden blev de i stället kungens kontrollanter vid sidan av ministrar och guvernörerna i de olika provinserna. När systemet avskaffades 1789 fanns 33 impopulära ”intendants” i Frankrike. Vi skulle nog kalla dem kungens privata spioner. I Sverige har titeln sedan 1500-talet använts inom museer, statliga inrättningar och vid försvarets olika förband av cheferna för mathållning och förnödenheter. Inom försvaret samlades de i en särskild intendenturkår. Även om intendent var en underofficersgrad hade de kaptens tjänsteställning och fick inta sina måltider i officersmässen. Astor Baldesten 15


BDR – BifrostDamernasRiksorganisation Rapporter, information och händelser

18 Fjorgun – 29 augusti 2020

En tisdagskväll i början av september samlades 10 damer från Fensala för höstens första aktivitet, en guidad visning i Botaniska trädgården. Under ledning av trädgårdsintendenten Jesper Kårehed fick vi en visning av delar av trädgården men även en historielektion. För även om de flesta av oss kommer från trakterna kring Uppsala så var det inte alla som kände till historian kring bildandet av trädgården. Botaniska trädgården låg från början där Linnéträdgården ligger idag. Mot slutet av 1700-talet hade trädgården blivit trångbodd och Carl Peter Thunberg, Linnés lärjunge och efterträdare, lyckades övertala kung Gustaf III att 1787 donera Uppsala slottsträdgård till universitetet att använda som ny botanisk trädgård. År 1807 hade alla växter flyttats till den nya trädgården som invigdes den 21 maj, 100 år efter Linnés födelse. Årets skördetema i Botaniska trädgården var om Potatis och guidningen började i den tillfälliga utställningen om familjen Potatis. Att tomat, chili och aubergine ingår visste de flesta men vi fick också lära oss om deras giftiga släktingar så som alruna, bolmört och spikklubba vilka var väl skyddade i ett eget växthus. Vi fick även veta att den stora damm som finns i trädgården tillkom när man grävde efter lera för att använda till tegel när man byggde Linnéanum och orangeriet i början av 1800-talet. Orangeriet i Uppsala är ett av de få orangerier som fortfarande används till sitt ursprungliga syfte. Orangeriväxterna flyttas ut i trädgården sommartid och står ute från maj till oktober.

Ja, så kunde vi äntligen träffas efter ett par annorlunda månader pga pandemin. Tre systrar i styrelsen träffades och skickade vykort till systrarna i Fjorgun, önskade glad sommar och påminde om 20-årsjubileet, som fick firas i det nya normala. Både vykort och det alternativa jubileet blev uppskattat.

Fensala – Guidad visning av Botaniska Trädgården

Christina Johansson, Lena Andersson och Anne Olsson skrivandes vykort

Föreställande det alternativa 20-årsjubileet vid Trollsjön i Eslöv

Idavall – Årsmöte med

gradgivning i Grad 5 den 7 februari 2020

Presesbyte och två systrar som recipierade i grad 5.Preses blev Helene Johansson 16

Idavall – Skaldjursafton

den 26 augusti 2020

Idavall – Stadsvandring den 2 september 2020

Efter ett långt uppehåll var Skaldjursafton. 10 glada systrar samt en 70-års uppvaktning

Stadsvandring 11:e året i rad, med Urban Olsson som guide. Då även vår herrloge blivit inbjudna BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


Ganndul – Logeträff i Coronatider i Kalmarsunds-

parken den 3 september 2020

Efter en märklig vår och sommar bestämde vi oss för att göra ett försök att träffas igen. Onsdagen den 23 september samlades 30 förväntansfulla systrar till gradgivning, men det var tre systrar som var extra spända då de var kallade för att motta grad IV, vishetens grad. Vi hade även kallat systrar att motta både grad I, gemenskapens grad och grad II, vänskapens grad men tyvärr anmälde de förhinder att delta.

Vi var 23 spirituella glada Systrar och 1 ny gäst som sammanstrålade på bänken, i gräset och på campingstolar i en ljummen eftermiddag med bara 2–3 droppar från ovan. Vi åt och drack vår medhavda matsäck och dryck, språkade mestadels om hur våren och sommaren varit och var allmänt glada att äntligen få ses igen. Vi diskuterade även hur vi skall kunna utföra framtida logeträffar med hänsyn till de risker som råder i dessa tider och en hel del bra idéer uppkom. Vid pennan & Kameran Maj Erlandsson Preses i Ganndul

Skogull – Årsmöte med gradgivning i Grad 1 och

Grad 4 den 16 februari 2020

Styrelsen ansvarade för kvällen med Gradgivning och årsmöte. Vi inledde med att ge Grad 4, Vishetens Grad, till Ann-Britt Danielsson. Därefter gav vi Grad 1, Gemenskapens grad, till Annsofie Lindman som därmed blev ny medlem i logen. Efter gradgivningen hade vi en Äppelcermoni där Ann-Britt Danielsson fick sitt födelsedagsäpple. På Årsmötet omvalde vi Eva Ekström till Preses på två år. Till middag fick vi Skagenröra till förrätt och varmrätten var Kyckling med dragonsås. Det var gott. Efter maten Kaffe och god kaka som Ulrikas dotter Nina hade bakat. Skogull bjöd på maten som vi brukar göra när vi har årsmöte. Under middagen hölls sedvanliga tal och tacktal. Efter middagen hade vi lottdragning. Eva tackade gubbarna som serverat med presentkort och en kram emedan systrarna applåderade herrarna som tack för serveringen. Kvällen var som vanligt trevlig i gemenskapens och vishetens tecken. Referent & Fotograf Ulrika Halldén. Bakre raden Fr. v Gradvärdinna Meit Jegréus, Prestav Angela Gustavsson, Fadder Irene Ryderborn, Prestav Anne Palm, Prestav MarieLouise Lind, Främre raden fån vänster: Preses Eva Ekström, Recipiend Grad 4, Ann-Britt Danielsson, Recipiend Grad 1, Ann-Sofie Lindman, Syster 1 Lissie Hagestrand BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Norhild – Grad I den 23 september 2020

Oktober 2020

Först genomfördes ritus för de systrar som skulle erhålla vishetens grad och sedan även de andra båda graderna även om det var utan recipiender. Vi behöver ju se till att de som måste se sin grad för att kunna få möjlighet till nästa grad faktiskt får se sin grad. Efter en högtidlig och stämningsfull stund i kapitelsalen samlades alla systrar för gemensam måltid. Normalt sett brukar vi ha herrar från Logen 15 Norheim som hjälper oss med serveringen, men denna gång valde vi att inte göra så. Vi visste inte vilket gensvar vi skulle få och det vore tråkigt att få neka systrar att delta för att vi hade herrar på plats om det skulle bli fler än 50 intresserade. När de sedvanliga skålarna och talen var avklarade förärades dagens recipiender med varsin blomma och därefter var det dags för lottdragning. Stämningen under kvällen var mycket bra och det kändes som att många av systrarna tyckte ”äntligen får vi träffas igen”. Vi planerar fortsätta med de träffar som sedan tidigare är planerade för resten av hösten. Jag önskar alla systrar och bröder en skön höst och hoppas att vi alla får vara friska och njuta av logelivet. Referent Christina Rooth, Preses Damlogen Norhild. Fotograf Renee Granberg. Fr v Preses Christina Rooth, Kristina Nilsson, Saga Nilsson och vice preses Yvonne Eriksson. Yvonne tjänstgjorde som denna kväll som preses då Christina var en av dagens recipiender.

Bröder och Systrar

Har ni en fru, sambo/särbo eller bekant som är intresserad av gemenskapen i Bifrosts damloger? Tag kontakt med damlogens Preses, Skrivare eller er egen loges Skrivare. Vi vill på alla sätt öka och förbättra samarbetet mellan våra dam- och herrloger i Bifrostorden! 17


Västervik har ett rikt föreningsliv

Västervik har ett rikt föreningsliv och många av våra bröder har engagemang i flera föreningar vid sidan om Bifrostorden. I Västervik har studieförbundet samlat flera föreningar under samma tak i gamla fabriken för järnförädling och den har fått det passande namnet Järnet. Där finns fotoklubben, damsklubben Danzvett, Jägarförbundet och Västerviks spelsförening för att nämna några. I komunen finns det även små intresse föreningar/klubbar som samlar folk med specialintressen och de har träffar och utflykter. Br Lars Pettersson är en vetransmopedsentusiast. De träffas varje onsdag under sommarhalvåret och gör utflykter. Där sammlas de och bestämmer vilket mål för fikapaus som gäller för kvällen och då brukar det bli en utflykt på ca: 4-5 mil. Att de har trevligt går inte att ta miste på när Lars berättar om det. Referent Lars Pettersson & Peter Jonsson Fotograf Lars Pettersson

Intent ont utan att det har något gott med sig....

Ett gammalt talesätt som man kan hålla med om. Coronaviruset är nog mest på ont, utan tvekan, även den ofrivilliga karantänen som blev ett faktum när i synnerhet 80 åringar och äldre uppmanades stanna hemma undvikande all samvaro med familjemedlemmar, vänner och i mitt fall också föreningslivet. Som vän av flera ideella föreningars verksamhet blev plötsligt tillvaron ganska grå, för att inte säga rentav ganska trist, Facebook, e-post och mobilen blev liksom tysta de också, ingenting att dryfta ingenting att planera. Kan man inte tycka att ordensverksamhet i vårt fall Bifrostorden, med sin sociala ambition drabbats extra hårt av virusets Covid-19. Vårvintern 2020 bara förrann, uteslutande se tiden an och hoppas på nya och bättre rapporter från folkhälsomyndigheten, men tji fick vi. En ljusglimt i min egen tillvaro blev mitt eget hus och hem och en alert hustru som alltid ansett att jag ägnat alltför mycket tid åt föreningslivet i stället för underhåll och skötsel av vår villa och tomt. Frugans uppmaning var; nu kan du passa på att riva gamla vedboden, det fula ”åbäket” som vi inte längre behöver, värmepumpen fungerar ju bra sedan flera år konstaterade hon. Min fru hade givetvis rätt men först behövde vi ett mindre uthus för andra saker som tidigare fått plats i vedboden, cyklarna, gräsklipparen och snöslunga och en skvätt ved till Brännös myskamin. Även om min far var snickare, som man sa på den tiden, ärver man inte med automatik vare sig kunskap eller händighet men bygget påbörjades med betongplintar avvägda i sättbetong. Syllring, resningsvirke, hammarband och takstolar var liksom skelettet, eller som far sa ”ritet” gick ganska bra även om brädstumpar vittnad om att en och annan planka sågats av på fel ställe. Att bygga ett mindre uthus på bara 8 kvm tog sin tid, hela sommaren om jag skall vara ärlig, men i byggtiden ingick att flytta ett antal odlingslådor till ett soligt hörn av trädgården för att bereda plats åt nybygget, medsänder foto, ett resultat av Covid-19 härjningar i Sverige. Inte att förglömma, vänner i Bifrostorden och Logen 30 Torgrim, (I) Robban och (M) K-G. K som räckt mig en hjälpande hand när gamla ”åbäket” av handhugget timmer återigen förpassats till hälsingeskogarna, nu som gapskjul och regnskydd med milsvidd utsikt.

Njutånger den 18 september 2020. Sören Molander

18

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


Redaktören har ordet – nr 3 Mats Hyltén, Redaktör

Tiden går fort och det är dags för ett nytt nummer av vår tidskrift. Pandemin är inte över, dock har inte aktiviteterna varit på sparlåga. Bröder och systrar har spelat Bifrostgolfen som gick av stapeln på Eslövs Golfbana. Sedan har det skett en del utflykter som går att läsa om. Några loger har också haft genomförda gradgivningar. Tack alla som bidrar med referat och

reportage samt bilder. Det gör att vi får ett underlag att bearbeta. Hoppas Ni fann korsordslösandet som trevligt. Ett facit på den lösningen, samt ett nytt kryss inför höstens avkoppling. Sommaren som gått har varit intressant på många sätt. Mitt i all restriktion kring mängden människor och besökande på museum osv har utflyktsmål blivit en positiv syssla. Numera bor jag bredvid Konstmuseet i Malmö. En anledning till ett besök är på ”att göra listan”. Var rädda om varandra, så hoppas jag att vi snart ses i logerna och på våra sammankomster. Önskar Er alla en fin höst! Mats Hyltén, Redaktör S:t Johannesgatan 5 B – 211 46 Malmö Mobil 070-931 53 14 – redaktionen@bifrostorden.se

Dessa Vetlandaföretag stödjer 10 Withala - gynna dessa Du också -

Withalaföretag som stöder Bifrost – Gynna dessa företag–

Storgatan 3 A Vetlanda

SI-BYGG AB

Withalaföretag som Bada, stöder Bifrost träna eller relaxa för halva priset! 50% rabatt mot inlämnande av denna annons relaxa för halva priset! Bada, träna eller Gäller engångsentré eller familjeentré. Roger Christian Johansson tel.: tel.:0383 0383 7611 1130 30träna eller Bada, Roger Johansson Christian Johansson - -76 50% för rabatt mot inlämnande avJohansson denna annons relaxa halva priset! Withalaföretag Gäller engångsentré eller familjeentré. M A E simhall T IHB N G badhusR K Myresjö BYGG Välkomna! Tel. 0383-123 relaxa för2350% halva rabatt motpriset! inlämnande avVetlanda dennaTVETA annons Bad & motion för alla

(Gäller t o m 31 okt 2010)

(Gäller t o m 31 okt 2010)

Data - Tele CCTV - Passersystem Inbrott - Brandlarm Kyla - Värmepumpar

Elteknik AB Avd Vetlanda

140 65

Gäller engångsentré eller familjeentré.

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus tel 0383-103 87 180x70

Vetlandavägen 10, Myresjö

Tel.0383-830medley.se/myresjosimhall 40, 070-55 41 205 tel 0383-911 89

Myresjö simhall Thor-Erik Rydén Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89

Bada, träna eller Vetlanda badhus Myresjö simhall www.holsbyfonster.se relaxa för halva priset! El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

(Gäller t o m 31 okt 2010)

www.elajo.se

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus tel 0383-103 87

Vetlanda badhus Bad & motion för alla

Christian JohanssonElektriska Tel. 0383-76 11 30 installationer

(Gäller t o m 31 okt 2010)

Bad & motion för alla

som Gäller stödjer engångsentré eller familjeentré. 50% rabatt mot inlämnande av denna annons Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus

tel 0383-103 87 badhus Myresjö simhall 50% rabattVetlanda mot inlämnande av denna annons

Norra Esplanaden 16, Vetlanda

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89

Vetlandavägen 10, Myresjö

- Din kontakt i branschen

tel 0383-911 89

0383-140 65

Gäller engångsentré eller familjeentré. medley.se/myresjosimhall medley.se/vetlandabadhus 87 (Gäller t o m 31tel okt0383-103 2010)

Myresjö simhall Logen 10 Withala

Vetlanda badhus

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus tel 0383-103 87

Roger Johansson

Joakim Asp

SI-BYGG AB Vetlanda tel: 0383 - 132 34 34 Vetlanda 0383-132

Bad & motion för alla

Bada, träna eller Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Bad & motion för alla

Vetlanda tel.: 0383 - 132 34

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89



 

www.elajo.se

Elteknik AB Avd Vetlanda

M A R K E T I N G

www.holsbyfonster.se 90x35 Joakim Asp

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi - Din kontakt i branschen



0383-140 65 Elteknik AB Avd Vetlanda

www.elajo.se

Nybakat bröd alla dagar www.sundins-skogsplantor.se Niklas Rydén och Christer Axelsson Anders Englund från eget bageri!

Stolta och glada. Men inte klara.

Roger Johansson Vi kan el, vvs och ventilation

BIL &MOTOR i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Christer Johansson

Aukt. Toyotaförsäljare

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020

Tel. 070-508 82 71 Weimar Dahlesson Storgatan 3 A Vetlanda

AUTOLACKEN AB

Tel.: 0383 - 76 33 25

– för bästa kvalitet –

Hammargatan 7, tel. 0383 187 87 Lars-Olof Wigh

Tel. 0382-13085

Mikael Richardsson

19


Aktiviteter utanför Ordens ordinarie logemöte 10 Withala, Vetlanda

10 Withalas ”Entusiatfordonsträff” den 7 juni 2020

5 100-ÅRSJUBILEUM 1925–202

Äntligen fick vi då träffas igen! Bröder och systrar från Withala och Prisman hade blivit inbjudna av Peter Erlandsson, till att delta i en tipsrunda i den Småländska trädgården. Klockan 13.00 samlades vi på Stortorget i Vetlanda. Ett femtontalfordon i form av gamla veteranbilar, motorcyklar, nyare och äldre entusiastbilar och några ”nedcabbade” sportbilar förstås. Det var c: a 25 bröder, systrar och gäster som trotsade pandemirisken och höll sig på vettiga avstånd från varandra. Det var meningen att det skulle vara en ”tipsrunda” på hjul genom det som kallas Smålands Trädgård. Karavanen rullade i väg så sakta mot Nye och ned mot Stenberga. Från Stenberga mot ”Näcken i Björneström” och vidare ned mot Virserum där det blev ett längre stopp för att avnjuta den medhavda fikakorgen. Det var blåsigt just nere vid sjön där vi stannade, men vi klarade oss undan ihållande regn i alla fall. Det kom några droppar under färden, men inte så mycket så någon stannade och fällde upp cabben, det var väl skönt. På vägen hemåt färdades vi genom Skirö och Nye igen, innan vi så småningom landade utanför vår Ordenslokal i Hargen Vetlanda. Under hela resan gjordes stopp på lämpliga ställen, så att vi skulle få svara på tipsfrågor. Vilka svåra frågor!!! Det visade sig att ingen klarade alla frågorna, men det var två som inte hade något rätt?!? Jag var säkert en av dem, borde inte det finnas pris för det också? Det är ju nästan lika svårt det, eller hur? Väl inne i Ordenshuset kontrollerades tipskupongerna och en värdig vinnare kunde utses. Det blev br Per Rosander som endast hade ett fel och kammade därmed hem den ståtliga trofén. Vi alla tackar br Peter Erlandsson för en härlig eftermiddag och för att vi på detta sätt äntligen fick träffas igen. Det bästa av allt – Peter lovade att komma igen med en ny runda till nästa år.

”Aktiviteter utanför Ordens ordinarie logemöten” visar på ett utmärkt sätt hur bifrostbröder träffas och trivs också i andra sammanhang. Detta är viktigt för logernas fortlevnad och utveckling och ger presumtiva bröder enM chans få 5en inblick i hur 100-ÅRSJUBILEU 1925–202 trevligt logearbete kan vara. Bröder kan i ett lite mindre formellt sammanhang berätta om hur Bifrostorden fungerar!

12 Nicopia och Nicopia Dam, Golfmästerskap den 3 september 2020

Nyköping

I logerna 12 Nicopia och Nicopia Dam finns ett stort antal bröder och systrar som med entusiasm har anammat golfsporten och dess sociala nätverk. Detta har nu resulterat i instiftandet av ett lokalt Golfmästerskap att årligen genomföras på någon av de inom kommunen befintliga banorna. Arrangörer för den första tävlingen var Leif Johansson, Anders Lundgren och Sten Karlsson vilka i god tid skickade ut inbjudan till logernas golfare att anmäla sig till Invigningsmästerskapet som skulle genomföras torsdagen den 3 september på Ärilabanan.

25 Nicopia-herrar och damer hade hörsammat inbjudan och samlats på Nyköpings Golfklubb för att göra upp om de av Broder Boo Nilsson Referent Göran Straume. Fotografer Anita Kling & Göran Straume tillverkade vandringspriserna - ett dam- och ett herr pris.

Samling på torget innan avfärd

Fikapaus i Virserum

Till vänster: Peter Erlandsson rättar tipskuponger Tillhöger:Värdig vinnare Per Rosander med årets trofé

20

Tävlingen var en Poäng-Boogie över 18 hål som genomfördes i ett skönt höstväder som tyvärr avslutades med ett kraftigt regn i slutet av tävlingen. När så alla kommit in och poängen räknats visade det sig att Jan Merelius och Karin Bergström vann respektive klass och fick mottaga det ståtliga vandringspriset. Resultat enligt nedanstående tabell: Damklassen Namn SHCP Poäng 1. Karin Bergström 33 2. Yvette Alkelind 32 3. Lena Eklund 31 4. Antonia Holmgren 31 Herrklassen Namn SHCP Poäng 1. Jan Merelius 39 2. Kenth Sundqvist 36 3. Hans Eriksson 35 4. Stefan Englund 35 5. Per Annerbäck 35 Närmast hål 1:an Damer: Lena Eklund 9,0 meter Herrar: Anders Lundgren 12,4 meter Referent enligt hörsägen Lennart Zetterström BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


25 Alvheim, Eskilstuna

Alvheim Golfmästerskap 13 augusti 2020

Då var det dags för den 20:e upplagan av den prestigeladdade golftävlingen.Tävlingen spelades på Eskilstuna golfklubbs bana. Vädret bjöd på solsken och en måttlig vind. Perfekt för golf. Startfältet innehöll tre damer och tolv herrar, I damklassen fick Birgitta Brandell sällskap av två damer utom tävlan. De var även med förra året. Även i herrarnas tävling så hade vi en utom tävlan nämligen broder Karl-Gunnar Karlstedt från Åsagård. Vinnaren i damklassen blev som vanligt Birgitta Brandell. Berndt Larsson vann på sanslösa 64 slag före Lars Brandell 66 slag och Stephan Bendz 67 slag. Damklas 1 Gunilla Sällström 2 Monica Gunnarsson 3 Birgitta Brandell

Herrklass 1 Berndt Larsson 2 Lars Brandell 3 Stephan Bendz 4 Håkan Gustafsson 5 Håkan Hammargren 6 Agne Olofsson 7 Karl-Gunnar Karlstedt 8 Sören Lindell 9 Björn Brodd 10 Hans Andersson 11 Conny Halvardsson 12 Per-Åke Larsson

29 Rosheim, Södertälje

Bangolf och frågesport den 26 juni 2020

Fredagen den 26 juni samlades ett tjugotal Rosheimbröder samt presumtiva för att under trivsamma former spela lite bangolf och dessutom deltaga i en frågetävling. Att det var många som välkomnade att det äntligen hände något inom logens organisation då Covid19 lagt locket på för gradgivningar och klubbaftnar sedan början av mars månad. Abstinensen, efter inte få träffas, var mycket påtaglig. Men att träffas utomhus hade ju Folk Hälsomyndigheten gång på gång sagt att man kunde göra. Vad skall man då hitta på för att bereda bröderna en trevlig samvaro under gemytliga former? Valet landade på Bangolf, något som vi alla någon gång testat, att sedan en frågesport på gick parallellt bidrog ytterligare till förbrödring och trivsam stämning. När golfen var avslutad och priset utdelat gick samtliga till andra sidan gatan, där Pensionat Granparken ligger, för att utomhus intaga en gemensam måltid. Att kvällen bjöd på sol och ljumma vindar bidrog också till att alla trivdes och såg fram emot nya träffar. Referent & Fotograf Gunnar Holmsten

Referent Conny Halvardsson

BIFROST

28 Gondler, Kalmar Digitalt möte hos Gondler

Brödravård i Coronatider viktigare än någonsin. Här sitter Logen 28 Gondlers referent och lyssnar på det digitala logemötet

Efter att vi i Gondler har missat flera logekvällar och ett uppskjutet Riksting beslutades det att vi skulle försöka ha en logekväll över internet. Det är trevligare att höra en röst än att få information via brev eller mejl. Fredagen den 29 maj var det ju meningen att ha en logekväll med Grad II men detta gick ju inte på grund av ett elakt virus. Men varför inte försöka att träffas via internet. Vi gör i alla fall ett försök, sagt och gjort så lades det upp en plan för detta. M Tommy Eriksson ledde det hela och drygt tjugo bröder var med på detta möte. Många gillade att höra en känd röst, det gav ett mervärde. Möte var upplagt så att om någon utöver Mästaren ville säga något så måste detta föranmälas. Det hela fungerade mycket bra och vi fick information om hur läget och logearbetet fungerade trots Corona tider, hur det är tänkt med vår inställda Riksting 2020 som nu skjuts ett år framåt. Att det hållit ett digitalt Riksting fick vi också veta, vilket var bra genomfört i Linköping. En hälsning från OSM Patrick G Lundeberg framfördes. Nu får vi se om det blir fler digitala logemöten även om de flesta ser fram emot de fysiska så var detta en bra upplevelse. Referent & Fotograf Per-Olof Svensson

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020

21


29 Rosheim, Södertälje

29 Rosheim, Södertälje

Utflykt till Posrhanken den 10 juli 2020

Bifrostlunch på Restaurang Bergstugan den 5 augusti 2020

Som ett resultat av den pågående pandemin blev, för första, och hoppas jag, sista gången, den traditionsenliga Sommarlogen, vilken normalt samlar femtio till sextio bröder blev inställd. Istället reste Rosheims bröder den 10 juli till friluftsområdet Porshanken, c: a 1 mil utanför Norrtälje, där Club Of Western huserar. Väl där blev vi mottagna av två officerare ur Nordstaternas Armé, i full uniform, vilka informerade om vad COW sysslar med när de bedriver sin verksamhet. Årligen sker, välregisserade, autentiska slag mellan Nord och Syd, vilka brukar vara välbesökta tillställningar. Efter att vi informerats om verksamheten vidtog en tipspromenad där vi fick testa vår kunskap om den Amerikanska Westernhistoriken. Som en extra attraktion fick den som så ville även testa prickskytte med en svartkrutsrevolver från 1883. Mycket rök och knall uppstod när revolvern avfyrades mot de uppsatta ballongerna som skulle ”avlivas”, trots att revolvern

För att stärka gemenskapen inom logen har vi i Rosheim beslutat att vi den första onsdagen i varje månad träffas på restaurang Bergstugan för att äta en gemensam lunch. Onsdagen den 5 augusti träffades 10 hungriga bröder för första gången till måltid bestående av Wallenbergare. Tanken är att denna gemensamma lunch skall bli en tradition på samma sätt som vår sommarloge och att fler bröder väljer att sluta upp för en gemensam trivsam stund.

Referent & Fotograf Gunnar Holmsten

BIFROST

31 Rimfaxe, Helsingborg Våravslutning hos 31 Rimfaxe

bara var laddad med okokt ris så ”avrättades” alla ballonger. Efter skottlossningen vidtog grillmåltiden som vår eminenta Munskänk och kock Günter Lippert ordnat. Grillspett med vinägrettpotatissallad smakade ljuvligt i sommarkvällen. Referent & Fotograf Gunnar Holmsten

Då vi är flera bröder i Rimfaxe som är äldre än 70+ och därmed i riskzonen för Coronavirus beslöt Mästaren och direktoriet tidigt att ställa in de resterande logekvällarna under våren, vi skulle givit Grad III och Grad V. Vi hade således inte träffats sedan Årsmötet den 14 mars. Det var därför trevligt att se några bröder och systrar från Gersimi, vår Damloge. Vi var sju bröder och sex systrar som träffades till årets våravslut med Bangolf, lördagen den 13 juni, som traditionen är i Rimfaxe. I härligt väder spelade vi de 18 hålen och höll påbjuden distans oss emellan. På det 19:e hålet hade Mästaren ordnat med grillkorv till oss alla. Vann gjorde Mats Lindskoog delat med Christer Lind, båda väl under 60 slag. Vi övriga höll oss emellan 60 och 80 slag. Vi hoppas nu att viruseländet tar sådant slut att vi kan träffas under vanliga former till hösten med första logekväll i början av september. Referent Olle Bergqvist. Fotograf Thomas Johansson

22

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


33 Danheim, Kristianstad

34 Linneus,

Klubbmästerskap i Golf den 8 augusti 2020

Denna lördag den 8:e augusti 2020 samlades bröderna i Logen 33 Danheim för att återigen avgöra vem som skulle erövra Danheims vandringspris i golf. Tävlingen spelades som slaggolf med Hcp på Skepparslövs GK strax utanför Kristianstad i stekande sol och efter en jämn kamp där endast sju slag skiljde mellan första och sista plats stod till slut broder Ulf Jaremo som vinnare och fick därmed en inteckning i 33 Danheims vandringspris för ”Klubbmästerskap Golf”. Referent Jörgen Elvstrand. Fotograf Christoffer Nilsson Från vänster: Mikael Edel, Stefan J Johansson, Vinnaren Ulf Jaremo, Peter B Arvidsson, Staffan Elvstrand, Jörgen Elvstrand. Saknas i bild: Christoffer Nilsson

BIFROST

33 Danheim, Kristianstad Golf den 15 augusti 2020

Lördagen den 15 augusti samlades några bröder från logen 33 Danheim för att spela golf på Degeberga GK korthålsbana. Eftersom vi var en blandad skara med både golfare och icke-golfare började vi först med lite övningar på rangen för att sedan fortsätta med en niohåls golfrunda på Degeberga GK:s utmärkta PnP-korthålsbana. Efter några trevliga timmar avslutade vi med lite samkväm i skuggan under träden. Vi som spelar golf hoppas att vi lyckades inspirera till fortsatt spel bland några av de andra deltagande bröderna. Referent & Fotograf Jörgen Elvstrand

Fr v Robin Andersson, Bo Andersson, Jan Nilsson, Staffan Elvstrand, Peter B Arvidsson, Stefan Johansson, Andreas Hörström. Saknas i bild: Jörgen Elvstrand. BIFROST

Växjö Sommarfika utomhus

Mitt i sommaren brukar Linneus försöka samla, de bröder som har möjlighet att komma, till en sommar-fika utomhus. I år kändes det mer angeläget att göra detta efter det långa uppehållet i verksamheten p.g.a convid-19. Vår ExM Sten Sjödahl tog initiativet att bjuda in oss till en våffel- och kaffebuffé i Hembygdsparken i Braås, som också är hans hemort. Trots ett kraftigt regnande på förmiddagen, så var vi 15 bröder som samlades. Sten hälsade oss välkomna och därefter gav Bifrostbröderna Nils-Ragnar och Einar oss en utförlig presentation av den fina parken. Det konstaterades att den var exakt lika gammal som Bifrostorden, och kommer att ha sitt 100 års jubileum 2025. Efter information och fika var det möjligt för oss att vandra kring och titta på vad som presenterats. En gammal Peugeot från 1908, i originalskick tilldrog sig stort intresse. Men där fanns också käkbenen på en Val i ett båthus, en oväntad syn, även om Parken ligger bredvid sjön Örken. Många gamla fina byggnader fanns också att beskåda i den fina parken.M Alexander passade förstås på att ta upp det aktuella läget både när det gällde verksamhet och ekonomi, som hänger ihop i allra högsta grad. Risken är stor att vi inte kan genomföra några gradgivningar i år, vi har personer som står på kö och väntar, den planerade informationen kan vi heller inte genomföra trots att vi hade intressenter till den också. Det som fortfarande rullar på är utgifterna för lokalen som är bokad för hela året. Uthyraren vill inte ge någon rabatt. Hur vi hanterar dessa frågor diskuterades, information om läget skall ske till de köande. När det gäller ekonomin, så klarar vi oss till årsskiftet bara, därför måste vi hitta på aktivitet för att förstärka kassan. Efter diskussion så kommer arbetsutskottet att komma med förslag till alla Linneus bröder. Dessutom kommer vi att kallas till ett lämpligt möte i säker miljö i september. Tiden gick fort under den trevliga eftermiddagen, det var så trevligt att regnet försvann och solen glimtade till som en vinkning om att vi går mot ljusare tider inom Bifrost, inget kan stoppa oss, inte ens en pandemi.

33 Danheim, Kristianstad

Referent & Fotograf Hans Bild

Gåva till Kvinnojouren i Kristianstad

Lion-Peugeot typ VC tillverkad år 1908. Totalt tillverkades cirka 1 000 exemplar av denna modell mellan åren 1906 och 1910.

Bröderna i logen stödjer det arbete som Kvinnojouren i Kristianstad gör för att hjälpa utsatta kvinnor och barn. Vid en ceremoni hos Kvinnojouren i Kristianstad onsdagen den 26:e augusti 2020 överräcktes en check på den gåva som denna viktiga organisation erhållit från Bifrostorden och Logen 33 Danheim. Referent & Fotograf Jörgen Elvstrand Fr v SK Dan Löfgren, Siv Persson, Mona Skanse, M Peter B Arvidsson

Våfflorna serverades fram

Forts. på sidan 32 BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020

23


OD-ledamöter från 1925-

Den första april 1925 hölls Bifrostordens konstituerade sammanträde på Stallmästaregården. Första valet var att utse Ordens Styrande Mästare. Den t.f. Chefen för Kungliga försäkringsrådet, Byråchefen i Kungliga Pensionsstyrelsen, Kommendören av Kungliga Vasaordens andra klass och Riddaren av Kungliga Nordstjärneorden Oskar Fritiof Enbom. Nyutnämnda OSM utsåg till innehavare av Ordens Nio Höga Värdigheter följande till: OFSM G. F Svensson OASM Harald Åkerberg OL Th Åkermark OK Per-Henning Sjöblom OM Carl-Erik Kinman O.Sk Fredrik Larsson OC Sigurd Scherling OH Nils Holmgren OI Einar Landtgren OFSM (Ordens Förste Ställföreträdande Mästare) som beteckning används under perioden 1925 - 1971 då det blev OSSM (Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare). OASM (Ordens Andre Ställföreträdande Mästare) Befattningen fanns mellan perioden 1925 – 1968. OL (Ordens Lagman) Befattningen har funnits med sedan 1925. OK (Ordens Kansler) Befattningen som Ordens Kansler har funnits under två perioder i Ordens historia. Perioden 1925–1968 och från år 1981 så finns befattningen som Ordens höga värdigheter. Under åren 1969 – 1980 sköts kansliet av följande föreståndare: David Sundén 1969 fram till sommaren. Anledningen vara att Br David avled. Sture Svenson 1969 - 1972 Henning Gustavsson 1972 – september 1976. Bengt Isblad september 1976 till årsskiftet 1976–1977. Arne Persson 1977–1980 (Kansler 1981–1983). OM (Ordens Marskalk) Befattningen har funnits med sedan 1925. O. Sk (Ordens Skattmästare) Denna beteckning användes under perioden 1925 – 1960 då det blev OR (Ordens Räntmästare). OC (Ordens Curator) Denna titel har funnits med sedan 1925. OH (Ordens Härold) Denna titel har funnits med sedan 1925. Under perioden 1960 – 2007 hade Ordens Härold förutom sitt ansvarsområde Ordens Ritus, även Ordens Intendentens uppgifter. OI (Ordens Intendent) Denna titel har funnits med sedan 1925. Mellan åren 1960 - 2006 så låg arbetsuppgifterna på OH (Ordens Härold). Ordens Orator (Ordens Talare) en titel som fanns mellan åren 1960 - 1968.

24

Mellan åren 1969 reducerades Ordens Direktoriet till Sex Höga Värdigheter som tidigare var nio. Titlarna OASM, OK, Ordens Orator togs bort. Denna reducering fanns till 1981 då återvände titeln OK (Ordens Kansler). OI (Ordens Intendent) återvände 2007 efter 46 år. Här följer ett utdrag ur Ordens Förordning 101:3 gällande arbetsfördelning och utformning av Ordens Direktoriet. ORDENS STYRANDE MÄSTARE är Bifrostordens högste styresman och har till uppgift: att utveckla Orden och formulera mål för Ordens verksam- het på kort och lång sikt att utfärda av Rikstinget antagna lagar och förordningar att utfärda av Ordens Direktorium beslutade förordningar att utfärda instiftelsebrev för upprättade av Storloger och Grundloger att säkerställa att det finns valbara kandidater för Ordens fortsatta ledning efter mandatperioden att utfärda antag- ningsbrev för nya ledamöter i Orden att bland ledamöter i Grad IX enligt särskild förordning utse och kalla ledamot till Grad X att inom Storlogerna och Grundlogerna för en mandatperi- od i sänder utnämna Mästare att förläna inom Orden enligt Allmän lag förekommande utmärkelsetecken att inom Orden utnämna Hedersledamot Ordens Styrande Mästare biträdes vid utövandet av sitt ämbete, av Ordens Höga Värdigheter. Det är Ordens Styrande Mästares uppgift att utnämna Innehavare av Ordens Höga Värdigheter. Det är Ordens Styrande Mästare som fördelar arbetsuppgifter inom Ordensdirektoriet. Vissa uppgifter är dock i Ordens konstitution reglerade. Som förslag till arbetsordning kan nämnas: ORDENS STÄLLFÖRETRÄDANDE STYRANDE MÄSTARE fullgör Ordens Styrande Mästares åligganden, då denne är förhindrad att utöva sitt ämbete. Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare ansvarar för Ordens utvecklingsprojekt. Han ansvarar för generell samt specifik tryckt information om Bifrostorden. ORDENS LAGMAN tillser, att Ordens lagar och förordningar är avfattade i överensstämmelse med Ordens Konstitution och fattade beslut. Han är ordförande och föredragande i Ordensrätten. Ordens Lagman ansvarar för Bifrosttidningen, Bifrostordens publika hemsida samt Bifrostorden i sociala medier. ORDENS KANSLER åligger att handha och utöva den direkta ledningen av Ordens kansli, och medlemsportalens innehåll. Att föra protokoll vid sammanträden med Ordens Direktorium och i Rikstinget. ORDENS RÄNTMÄSTARE handhar förvaltningen av Ordens fonder och penningmedel och utanordnar beslutade medel under kontrasignation av den som Ordens Direktorium därtill utsett. I Ordens direktorium är han föredragande i ekonomiska frågor. ORDENS CURATOR handlägger frågor rörande Ordens hjälpverksamhet och ansvarar för Ordens fonder. Han är föredragande i Ordens Direktorium vid handläggning av dessa BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


frågor samt är självskriven ordförande i Stiftelsen Bifrostbågen. Han kan också vara adjungerad i Bifrostordens övriga avhängiga stiftelser. ORDENS MARSKALK ansvarar tillsammans med SLM för implementering av nya Loger samt svarar i samband med detta för information om Orden. Han ansvarar för kontakten med kommande värdloger för Ordens Riksting och att genomförandena verkställs på vederbörligt sätt. ORDENS HÄROLD handlägger frågor om Ordens Ritus, övervakar att Ritus följes, ansvarar för Ordens historiearkiv och är föredragande i Ordens Direktorium i dessa frågor. ORDENS INTENDENT har överinseendet av Ordens rekvisita, regalier och dekoration och övervakar att dessa är av fastställt utförande och brukas i enlighet med Ritus föreskrifter. Han ansvarar för inköp och försäljning av produkter som Orden har till försäljning. Han ansvarar för Rikslogens rekvisita. Han är ansvarig för Bifrostordens grafiska identitet samt att densamma efterlevs. Ordens Direktorium handlägger och beslutar i löpande ärenden som inkommer till Orden. Ordens Direktorium handlägger frågor rörande befordran till Riksloge samt utnämningar och utmärkelsetecken. Ordens Direktorium äger från Loge direktorium infordra yttrande över ärenden, då det anses erforderligt. Ordens Direktorium skall genom bl.a. visitation utöva tillsyn av Storloger och Grundloger gällande deras ekonomi samt efterföljande av Ritus, Lagar och förordningar. Visitationsprotokoll bör upprättas. Nu följer förteckningar över samtliga befattningshavare från 1925 till i dag: Mats Hyltén, Redaktör

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

OSM – Ordens Styrande Mästare År Namn 1925 Oskar Fritiof Enbom 1 S:t Örjan 1926 Oskar Fritiof Enbom 1927 Oskar Fritiof Enbom 1928 Oskar Fritiof Enbom 1929 Oskar Fritiof Enbom 1930 Oskar Fritiof Enbom 1931 Oskar Fritiof Enbom 1932 Oskar Fritiof Enbom 1933 Oskar Fritiof Enbom 1934 Oskar Fritiof Enbom 1935 Oskar Fritiof Enbom 1936 Oskar Fritiof Enbom 1937 Oskar Fritiof Enbom 1938 Oskar Fritiof Enbom 1939 Sven Wall 1 S:t Örjan 1940 Sven Wall 1941 Sven Wall 1942 Sven Wall 1943 Sven Wall 1944 Sven Wall 1945 Hjalmar Malmström 8 Manheim 1946 Hjalmar Malmström 1947 Hjalmar Malmström 1948 Hjalmar Malmström 1949 Hjalmar Malmström 1950 Hjalmar Malmström 1951 Hjalmar Malmström 1952 Hjalmar Malmström 1953 Hjalmar Malmström 1954 Hjalmar Malmström 1955 Hjalmar Malmström 1956 Hjalmar Malmström 1957 Hjalmar Malmström 1958 Hjalmar Malmström 1959 Hjalmar Malmström 1960 Hjalmar Malmström 1961 Hjalmar Malmström 1962 Hjalmar Malmström 1963 Hjalmar Malmström 1964 Hjalmar Malmström 1965 Hjalmar Malmström 1966 Hjalmar Malmström 1967 Hjalmar Malmström 1968 Hjalmar Malmström 1969 Hjalmar Malmström 1970 Hjalmar Malmström 1971 Hjalmar Malmström 1972 Hjalmar Malmström 1973 Hjalmar Malmström 1974 Hjalmar Malmström 1975 Hjalmar Malmström 1976 Hjalmar Malmström 1977 Hjalmar Malmström 1978 Hjalmar Malmström 1979 Hans Larsson 1 S:t Örjan 1980 Hans Larsson

Oktober 2020

1981 Hans Larsson 1982 Hans Larsson 1983 Hans Larsson 1984 Hans Larsson 1985 Hans Larsson 1986 Hans Larsson 1987 Hans Larsson 1988 Hans Larsson 1989 Hans Larsson 1990 Hans Larsson 1991 Hans Larsson 1992 Hans Larsson 1993 Hans Larsson 1994 Hans Larsson 1995 Karl-Gunnar Roth 1 S:t Örjan 1996 Karl-Gunnar Roth 1997 Karl-Gunnar Roth 1998 Karl-Gunnar Roth 1999 Karl-Gunnar Roth 2000 Karl-Gunnar Roth 2001 Karl-Gunnar Roth 2002 Karl-Gunnar Roth 2003 Karl-Gunnar Roth 2004 Karl-Gunnar Roth 2005 Karl-Gunnar Roth 2006 Karl-Gunnar Roth 2007 Karl-Gunnar Roth 2008 Karl-Gunnar Roth 2009 Karl-Gunnar Roth 2010 Lars-Erik Furuskog 10 Withala 2011 Lars-Erik Furuskog 2012 Lars-Erik Furuskog 2013 Lars-Erik Furuskog 2014 Lars-Erik Furuskog 2015 Lars-Erik Furuskog 2016 Patrick G Lundeberg 8 Manheim 2017 Patrick G Lundeberg 2018 Patrick G Lundeberg 2019 Patrick G Lundeberg 2020 Patrick G Lundeberg OSSM – Ordens Ställföreträndae Styrande Mästare År Namn 1925 Gustav Svensson 2 Eyrabro 1926 Gustav Svensson 1927 Gustav Svensson 1928 Gustav Svensson 1929 Harald Åkerberg 2 Eyrabro 1930 Harald Åkerberg 1931 Harald Åkerberg 1932 Harald Åkerberg 1933 Harald Åkerberg 1934 Harald Åkerberg 1935 Harald Åkerberg 1936 Harald Åkerberg 1937 Torsten Ericsson 5 Åsagård 1938 Torsten Ericsson 1939 Torsten Ericsson 25


1940 Torsten Ericsson 1941 Torsten Ericsson 1942 Torsten Ericsson 1943 Torsten Ericsson 1944 Torsten Ericsson 1945 Torsten Ericsson 1946 Torsten Ericsson 1947 Torsten Ericsson 1948 Torsten Ericsson 1949 Gustav Leon Jansson 2 Eyrabro-Havamal 1950 Gustav Leon Jansson 1951 Gustav Leon Jansson 1952 Gustav Leon Jansson 1953 Gustav Leon Jansson 1954 Gustav Leon Jansson 1955 Gustav Leon Jansson 1956 Gustav Leon Jansson 1957 Gustav Leon Jansson 1958 Gustav Leon Jansson 1959 Gustav Leon Jansson 1960 Gustav Leon Jansson 1961 Uno Henström 5 Åsagård 1962 Uno Henström 1963 Uno Henström 1964 Uno Henström 1965 Uno Henström 1966 Uno Henström 1967 Uno Henström 1968 Uno Henström 1969 Uno Henström 1970 Uno Henström 1971 Uno Henström 1972 Uno Henström 1973 Uno Henström 1974 Uno Henström 1975 Uno Henström 1976 Uno Henström 1977 Waldemar Sjöberg 7 Junehus 1978 Waldemar Sjöberg 1979 Waldemar Sjöberg 1980 Waldemar Sjöberg 1981 Waldemar Sjöberg 1982 Waldemar Sjöberg 1983 Waldemar Sjöberg 1984 Waldemar Sjöberg 1985 Waldemar Sjöberg 1986 Waldemar Sjöberg 1987 Waldemar Sjöberg 1988 Waldemar Sjöberg 1989 Waldemar Sjöberg 1990 Waldemar Sjöberg 1991 Sigfrid Lagerström 11 Löfstad 1992 Sigfrid Lagerström 1993 Sigfrid Lagerström 1994 Sigfrid Lagerström 1995 Carl Gustaf Alexandersson 9 Carolus 1996 Carl Gustaf Alexandersson 1997 Carl Gustaf Alexandersson 26

1998 Carl Gustaf Alexandersson 1999 Carl Gustaf Alexandersson 2000 Carl Gustaf Alexandersson 2001 Carl Gustaf Alexandersson 2002 Carl Gustaf Alexandersson 2003 Carl Gustaf Alexandersson 2004 Carl Gustaf Alexanderson 2005 Tommy Albinsson 15 Norheim 2006 Tommy Albinsson 2007 Christer Magnusson 22 Righeim 2008 Christer Magnusson 2009 Christer Magnusson 2010 Nils-Gunnar Johnsson 26 Vanadis 2011 Nils-Gunnar Johnsson 2012 Nils-Gunnar Johnsson 2013 Nils-Gunnar Johnsson 2014 Nils-Gunnar Johnsson 2015 Patrick G Lundeberg 8 Manheim 2016 Per Murander 2 Eyrabro-Havamal 2017 Thommy Brännström 17 Grimner 2018 Thommy Brännström 2019 Thommy Brännström 23 Forsete 2020 Thommy Brännström OL – Ordens Lagman År Namn 1925 Jacob Åkermark 1926 Jacob Åkermark 1927 Jacob Åkermark 1928 Arthur Östlund 1929 Nils Holmgren 1930 Torsten Ericsson 1931 Torsten Ericsson 1932 Torsten Ericsson 1933 Torsten Ericsson 1934 Torsten Ericsson 1935 Torsten Ericsson 1936 Torsten Ericsson 1937 Rudolf Linse 1938 Rudolf Linse 1939 Rudolf Linse 1940 Rudolf Linse 1941 Charles Clifford 1942 Charles Clifford 1943 Charles Clifford 1944 Charles Clifford 1945 Charles Clifford 1946 Charles Clifford 1947 Charles Clifford 1948 Martin Lenander 1949 Martin Lenander 1950 Martin Lenander 1951 Martin Lenander

2 Eyrabro 1 S:t Örjan 1 S:t Örjan 5 Åsagård

7 Junehus

2 Eyrabro

6 Havamal

1952 Martin Lenander 1953 Hjalmar Enér 5 Åsagård 1954 Hjalmar Enér 1955 Helmer Larsson 1956 Helmer Larsson 1957 Helmer Larsson 1958 Helmer Larsson 1959 Helmer Larsson 1960 Helmer Larsson 1961 Bengt Hallmén 2 Eyrabro-Havamal 1962 Bengt Hallmén 1963 Bengt Hallmén 1964 Bengt Hallmén 1965 Bengt Hallmén 1966 Bengt Hallmén 1967 Bengt Hallmén 1968 Valdemar Sjöberg 7 Junehus 1969 Valdemar Sjöberg 1970 Valdemar Sjöberg 1971 Valdemar Sjöberg 1972 Valdemar Sjöberg 1973 Valdemar Sjöberg 1974 Valdemar Sjöberg 1975 Valdemar Sjöberg 1976 Valdemar Sjöberg 1977 Hans Larsson 1 S:t Örjan 1978 Hans Larsson 1979 Sven Wigerfelt 2 Eyrabro-Havamal 1980 Sven Wigerfelt 1981 Jan Ottenstedt 5 Åsgård 1982 Jan Ottenstedt 1983 Gustav Hargel 1984 Arne Persson 14 Solheim 1985 Arne Persson 1986 Arne Persson 1987 Gunnar Leidberg 15 Norheim 1988 Gunnar Leidberg 1989 Gunnar Leidberg 1990 Gunnar Leidberg 1991 Jan Ottenstedt 5 Åsagård 1992 Sven Kristiansson 17 Grimner 1993 Sven Kristiansson 1994 Sven Kristiansson 1995 Berndt Andersson 16 Runheim 1996 Berndt Andersson 1997 Berndt Andersson 1998 Berndt Andersson 1999 Berndt Andersson 2000 Berndt Andersson 2001 Sture Brännström 8 Manheim 2002 Sture Brännström 2003 Sture Brännström 2004 Nils-Gunnar Johnsson 26 Vanadis 2005 Nils-Gunnar Johnsson 2006 Nils-Gunnar Johnsson 2007 Lars-Erik Furuskog 10 Withala 2008 Lars-Erik Furuskog

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lars-Erik Furuskog Bo Löfgren 17 Grimner Bo Löfgren Bo Löfgren Bo Löfgren Bo Löfgren Bo Löfgren Bo Löfgren Bo Löfgren Bo Löfgren Bo Löfgren Bo Löfgren

OI – Ordens Intendent År Namn 1925 Einar Landtgren 1 S:t Örjan 1926 H A Ring 1927 Gottfrid Ström 1928 Gottfrid Ström 1929 Martin Lien 2 Eyrabro 1930 Martin Lien 1931 Martin Lien 1932 Martin Lien 1933 Martin Lien 1934 Martin Lien 1935 F A Kling 5 Åsagård 1936 F A Kling 1937 F A Kling 1938 F A Kling 1939 F A Kling 1940 F A Kling 1941 F A Kling 1942 F A Kling 1943 F A Kling 1944 Hjalmar Malmström 8 Manheim 1945 Knut Görgenson 8 Manheim 1946 Knut Görgenson 1947 Knut Görgenson 1948 Knut Görgenson 1949 Knut Görgenson 1950 Ernst Gustavsson 7 Junehus 1951 Ernst Gustavsson 1952 Ernst Gustavsson 1953 Hilding Ljungfeldt 8 Manheim 1954 Hilding Ljungfeldt 1955 Hilding Ljungfeldt 1956 Hilding Ljungfeldt 1957 Hilding Ljungfeldt 1958 Hilding Ljungfeldt 1959 Hilding Ljungfeldt 2007 Tommy Leiding 4 Valhall 2008 Tommy Leiding 2009 Tommy Leiding 2010 Ulf Adelstrand 8 Manheim 2011 Ulf Adelstrand 2012 Mikael Lindberg 27 Odinsal 2013 Mikael Lindberg BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mikael Lindberg Allan Jensen Allan Jensen Allan Jensen Allan Jensen Allan Jensen Allan Jensen

8 Manheim

OM – Ordens Marskalk År Namn 1925 Carl Erik Kinman 1 S:t Örjan 1926 Carl Erik Kinman 1927 Carl Erik Kinman 1928 Carl Erik Kinman 1929 Sven Wall 1 S:t Örjan 1930 Sven Wall 1931 Sven Wall 1932 Sven Wall 1933 Sven Wall 1934 Sven Wall 1935 Sven Wall 1936 Sven Wall 1937 Sven Wall 1938 Sven Wall 1939 Per Lundgren 5 Åsagård 1940 Per Lundgren 1941 Per Lundgren 1942 Per Lundgren 1943 Per Lundgren 1944 Henning Sederholm 5 Åsagård 1945 Björn Barck-Holst 8 Manheim 1946 Sven Khan 5 Åsagård 1947 Sven Khan 1948 Sven Khan 1949 Hilding Ljungfeldt 8 Manheim 1950 Hilding Ljungfeldt 1951 Hilding Ljungfeldt 1952 Elias Lundberg 5 Åsagård 1953 Elias Lundberg 1954 Elias Lundberg 1955 Elias Lundberg 1956 Elias Lundberg 1957 Elias Lundberg 1958 Elias Lundberg 1959 Elias Lundberg 1960 Hilding Ljungfeldt 8 Manheim 1961 Hilding Ljungfeldt 1962 Nils Alsén 4 Valhall 1963 Nils Alsén 1964 Nils Alsén 1965 Nils Alsén 1966 Nils Alsén 1967 Nils Alsén 1968 Nils Alsén 1969 Arne Persson 14 Solheim 1970 Arne Persson 1971 Arne Persson 1972 Arne Persson 1973 Arne Persson 1974 Arne Persson

Oktober 2020

1975 Arne Persson 1976 Arne Persson 1977 Torsten Olsson 8 Manheim 1978 Torsten Olsson 1979 Torsten Olsson 1980 Torsten Olsson 1981 Sven Wigerfelt 2 Eyrabro-Havamal 1982 Sven Wigerfelt 1983 Sven Wigerfelt 1984 Sven Wigerfelt 1985 Sven Wigerfelt 1986 Sven Wigerfelt 1987 Erik Hackzell 20 Vesthav 1988 Erik Hackzell 1989 Erik Hackzell 1990 Erik Hackzell 1991 Carl-Gustaf Alexandersson 9 Carolus 1992 Carl-Gustaf Alexandsson 1993 Carl-Gustaf Alexandersson 1994 Carl-Gustaf Alexanssson 1995 Tommy Albinsson 15 Norheim 1996 Tommy Albinsson 1997 Tommy Albinsson 1998 Tommy Albinsson 1999 Tommy Albinsson 2000 Tommy Albinsson 2001 Göran Kimell 4 Valhall 2002 Göran Kimell 2003 Göran Kimell 2004 Göran Kimell 2005 Göran Kimell 2006 Göran Kimell 2007 Nils-Gunnar Johnsson 26 Vanadis 2008 Nils-Gunnar Johnsson 2009 Nils-Gunnar Johnsson 2010 Hans Wallberg 20 Vesthav 2011 Hans Wallberg 2012 Hans Wallberg 2013 Hans Wallberg 2014 Hans Wallberg 2015 Hans Wallberg 2016 Hans Wallberg 2017 Hans Wallberg 2018 Hans Wallberg 2019 Hans Wallberg 2020 Hans Wallberg OR – Ordens Räntmästare År Namn 1925 Fredrik Larsson 1 S:t Örjan 1926 Fredrik Larsson 1927 Rickard Kjellgren 4 Valhall 1928 Nils Holmgren 1 S:t Örjan 1929 Rickard Kjellgren 4 Valhall 1930 Rickard Kjellgren 1931 Rickard Kjellgren 1932 Rickard Kjellgren 27


1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 28

Rickard Kjellgren Rickard Kjellgren Rickard Kjellgren Rickard Kjellgren Rickard Kjellgren Rickard Kjellgren Rickard Kjellgren Rickard Kjellgren Rickard Kjellgren Rickard Kjellgren Rickard Kjellgren Rickard Kjellgren Sven Werner 4 Valhall Sven Werner Sven Werner Sven Werner Sven Werner Sven Werner Sven Werner Sven Werner Sven Werner Sven Werner Sven Werner Sven Werner Sven Werner Sven Werner Sven Werner Sven Werner Sven Werner Hilding Ljungfeldt 8 Manheim Hilding Ljungfeldt Hilding Ljungfeldt Hilding Ljungfeldt Hilding Ljungfeldt Hans Larsson 1 S:t Örjan Hans Larsson Hans Larsson Hans Larsson Hans Larsson Hans Larsson Hans Larsson Hans Larsson Hans Larsson Hans Larsson Arne Persson 14 Solheim Arne Persson Arne Persson Arne Persson Torsten Olsson 8 Manheim Torsten Olsson Torsten Olsson Torsten Olsson Torsten Olsson Jan Ottenstedt 5 Åsagård Jan Ottenstedt Jan Ottenstedt Jan Ottenstedt Jan Ottenstedt Karl-Gunnar Roth 1 S:t Örjan Karl-Gunnar Roth

1993 Karl-Gunnar Roth 1994 Karl-Gunnar Roth 1995 Sture Brännström 8 Manheim 1996 Sture Brännström 1997 Sture Brännström 1998 Sture Brännström 1999 Sture Brännström 2000 Sture Brännström 2001 Stig Haraldsson 10 Withala 2002 Stig Haraldsson 2003 Stig Haraldsson 2004 Stig Haraldsson 2005 Stig Haraldsson 2006 Stig Haraldsson 2007 Stig Haraldsson 2008 Mikael Lindberg 27 Odinsal 2009 Mikael Lindberg 2010 Tom Stjernschantz 5 Åsagård 2011 Tom Stjernschantz 2012 Tom Stjernschantz 2013 Tom Stjernschantz 2014 Tom Stjernschantz 2015 Tom Stjernschantz 2016 Fredric Björk 24 Gungner 2017 Fredric Björk 2018 Fredric Björk 2019 Fredric Björk 2020 Fredric Björk OC – Ordens Curator År Namn 1925 Sigurd Scherling 1 S:t Örjan 1926 Sigurd Scherling 1927 Sigurd Scherling 1928 Sigurd Scherling 1929 Hjalmar Lindskoog 2 Valhall 1930 Oscar Lindahl 5 Åsagård 1931 Oscar Lindahl 1932 Oscar Lindahl 1933 Oscar Lindahl 1934 F A Kling 5 Åsagård 1935 Rudolf Linse 7 Junehus 1936 Rudolf Linse 1937 N Söderberg 5 Åsagård 1938 N Söderberg 1939 Carl Aspling 8 Manheim 1940 Carl Aspling 1941 Carl Aspling 1942 Hjalmar Enér 5 Åsagård 1943 Hjalmar Enér 1944 Hjalmar Enér 1945 Hjalmar Enér 1946 Hjalmar Enér 1947 Hjalmar Enér 1948 Hjalmar Enér 1949 Hjalmar Enér 1950 Hjalmar Enér 1951 Hjalmar Enér 1952 Hjalmar Enér 1953 Ernst Gustavsson 7 Junehus

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ernst Gustavsson Waldemar Sjöberg 7 Junehus Waldemar Sjöberg Waldemar Sjöberg Waldemar Sjöberg Waldemar Sjöberg Waldemar Sjöberg Waldemar Sjöberg Waldemar Sjöberg Waldemar Sjöberg Waldemar Sjöberg Waldemar Sjöberg Waldemar Sjöberg Waldemar Sjöberg Sture Olsson 13 Torkild Sture Olsson Sture Olsson Sture Olsson Sture Olsson Sture Olsson Sture Olsson Sture Olsson Sture Olsson Sixten Lindström 8 Manheim Sixten Lindström Sixten Lindström Sixten Lindström Sixten Lindström Sixten Lindström Sixten Lindström Sixten Lindström Sixten Lindström Sixten Lindström Sigfrid Lagerström 11 Löfstad Sigfrid Lagerström Sigfrid Lagerström Sigfrid Lagerström Ingvar Larsson 7 Junehus Ingvar Larsson Ingvar Larsson Ingvar Larsson Ingvar Larsson Ingvar Larsson Ingvar Larsson Ingvar Larsson Sven-Åke Rundin 9 Carolus Sven-Åke Rundin Sven-Åke Rundin Sven-Åke Rundin Sven-Åke Rundin Rolf Hackzell 20 Vesthav Rolf Hackzell Rolf Hackzell Kenneth Lundahl 24 Gungner Kenneth Lundahl Kenneth Lundahl Mikael Lindberg 27 Odinsal Mikael Lindberg Hans Söderström 22 Righeim Hans Söderström

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hans Söderström Thommy Brännström 17 Grimner Thommy Brännström Anders Randelius 3 Aroshus Anders Randelius Anders Randelius Anders Randelius

OH – Ordens Härold År Namn 1925 Nils Holmgren 1 S:t Örjan 1926 Nils Holmgren 1927 Nils Holmgren 1928 Erik Lindh 1 S:t Örjan 1929 Erik Lindh 1930 Fritiof Schäring 8 Manheim 1931 Fritiof Schäring 1932 Hjalmar Malmström 8 Manheim 1933 Hjalmar Malmström 1934 Hjalmar Malmström 1935 Martin Lenander 6 Havamal 1936 Martin Lenander 1937 Martin Lenander 1938 Martin Lenander 1939 Martin Lenander 1940 Martin Lenander 1941 Martin Lenander 1942 Martin Lenander 1943 Gustav Leon Jansson 2 Eyrabro 1944 Gustav Leon Jansson 1945 Gustav Leon Jansson 1946 Gustav Leon Jansson 1947 Gustav Leon Jansson 1948 Gustav Leon Jansson 1949 Erik Thapper 2 Eyrabro/1 S:t Örjan 1950 Erik Thapper 1951 Erik Thapper 1952 Erik Thapper 1953 Erik Thapper 1954 Erik Thapper 1955 Erik Thapper 1956 Erik Thapper 1957 Erik Thapper 1958 Erik Persson 11 Löfstad 1959 Erik Persson 1960 Erik Persson 1961 Erik Persson 1962 Erik Persson 1963 Erik Persson 1964 Erik Persson 1965 Erik Persson 1966 Erik Persson 1967 Erik Persson 1968 Erik Persson 1969 Erik Persson 1970 Erik Persson BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Erik Persson Erik Persson Erik Persson Erik Persson Erik Persson Erik Persson Erik Persson Erik Persson Erik Persson Erik Persson Erik Persson Erik Persson Erik Persson Erik Persson Erik Persson Erik Persson Erik Persson Sten Sjödahl 10 Withala Sten Sjödahl Sten Sjödahl Knut Larsson 9 Carolus Knut Larsson Knut Larsson Knut Larsson Sven Kristiansson 17 Grimner Sven Kristiansson Sven Kristiansson Sven Kristiansson Sven Kristiansson Sven Kristiansson Charles Sundqvist 7 Junehus Charles Sundqvist Charles Sundqvist Tom Stjernschantz 5 Åsagård Tom Stjernschantz Tom Stjernschantz Bo Löfgren 17 Grimner Bo Löfgren Bo Löfgren Jon Asp 10 Withala Jon Asp Jon Asp Jon Asp Jon Asp Jon Asp Jon Asp Tomas Östman 15 Norheim Tomas Östman Tomas Östman Tomas Östman

OASM –Ordens Andre Ställföreträdande Mästare År Namn 1925 Harald Åkerberg 1 S:t Örjan 1926 Harald Åkerberg 1927 Harald Åkerberg 1928 Harald Åkerberg 1929 Anders Branzell 1 S:t Örjan 1930 Anders Branzell

Oktober 2020

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Anders Branzell Anders Branzell Anders Branzell Anders Branzell Anders Branzell Anders Branzell Martin Lien Martin Lien Martin Lien Martin Lien Martin Lien Martin Lien Martin Lien Martin Lien Martin Lien Sven Söderlund Sven Söderlund Sven Söderlund Sven Söderlund Sven Söderlund Sven Söderlund Sven Söderlund Sven Söderlund Sven Söderlund Sven Söderlund Thure Åkerlund Thure Åkerlund Otto Grimlund Otto Grimlund Otto Grimlund Otto Grimlund Otto Grimlund Otto Grimlund Otto Grimlund Otto Grimlund Otto Grimlund Otto Grimlund Otto Grimlund

Ordens Orator År Namn 1960 Uno Henström 1961 Arne Persson 1962 Arne Persson 1963 Arne Persson 1964 Arne Persson 1965 Arne Persson 1966 Arne Persson 1967 Arne Persson 1968 Arne Persson

2 Eyrabro

9 Carolus

5 Åsagård 5 Åsagård

5 Åsagård 14 Solheim

29


2020 år Bifrostmästerskap i Golf är avgjort!

Bifrostmästerskapet i golf 2020 startade för vår del den 7 september 2019 i Kristianstad där vi på stående fot tog på oss värdskapet i egenskap som vinnare som bästa Loge. Där och då visste vi inte att en riktig, hemsk och ojust motståndare vid namn Covid-19 skulle försöka göra allt för att sätta käppar i hjulet. Precis innan den hemska nyheten om pandemin publicerades i Bifrosttidningen vår vision och tankar om mästerskapet 2020. Vi fick snällt sitta still i båten och invänta direktiv och restriktion från myndigheter och även golfförbundet.

Vi har haft en intensiv och fantastik korrespons med golfklubben och båda parter följde noga utvecklingen, detta resulterade i en del förändringar. Kanonstart fick ersättas med löpande tee off, gruppfoto med banderollen gick inte att genomföra och den stora ovissheten om huruvida middagen skulle arrangeras fick sväva lite fritt. Vi tog tidigt ett beslut att göra allt för påminna Bifrostsverige att tävlingen kommer gå av stapeln (då det tidigt visades sig att golf var den ”perfekta” aktiviteten i den rådande pandemin). Alla loger blev kontaktade och många loger anammade vår önskan om en samordnare dels för att underlätta för oss, dels för framtida mästerskap, tack för dessa positiva samtal där viljan att träffas lyste sig stark.

Vacker Golfboll med Ordens grafiska profil

Tillsammans är man starka heter det och utan vår gemensamma strävan från systrar och bröder samt den stöttande responsen från OD, hade det kanske rent av inte blivit ett mästerskap 2020. Vi är helt övertygade om att hade det inte varit just för denna pandemi hade vi tillsammans uppnått 50 spelare (det enda målet som inte uppfylldes), 38 anmälda spelare, 17 olika loger representerade varav nästan 10 systrar hade sin avsikt att besöka Eslövs GK. När väl Flaggan var hissad, banderollen uppsatt och frukosten uppdukad på tävlingsdagen landade vi i att 33 spelare kom till start (en händelserik sista vecka som innehöll fallolycka, ryggproblem, lunginflammation och att regerande Mästare Br Thomas Johansson 18 Mjölner avstod sitt deltagande pga hosta). I detta något småkalla morgonvädret kallades det till genomgång där rådande regler och information gällande middagen samt små justeringar i startfälten förkunnades Startern gjorde sig redo, servicebilen laddades med det som blev över från frukosten och regerande mästarinnan Inger Wedenby Bengtsson gick ut i första bollen och visade vägen. Det dröjde inte länge från det att solen bröt igenom de tunna molnen och gjorde det allt svårare för de tävlande att kunna ha yttre förhållanden att skylla på vid ev. dåligt spel. Dock gjorde sig Tor och Mjölner sig påmind under en halvtimme och bjöd på en rejäl dusch under mycket intensiva 15 minuter, den riktigt observanta kunde finna styrka i att se den Bifrostbåge som skymtades (så där kom ursäkten för de behövande som en sk. skänk från ovan). Från storm till näst intill vindstilla och 20 grader varmt kunde dock tävlingen genomföras med hjälp av regeln fri dropp för tillfälligt vatten på ett fåtal platser. Banan höll högklassig kvalité och golfklubbens samt restaurangens personal riktar vi ett stort tack till för ett mycket trevligt samarbete, bemötande och service. 30

Till vår glädje behövdes inte vi ta till vår reservplan för middagen utan den ordinarie tanken om att hålla denna i vår logelokal på Odengatan i Eslöv fullföljdes. Portarna öppnades 17.30 där redan vid entrén stod två sk yttre väktare beskaffade med vandringspriserna för längsta drive och korslade dessa drivers för att släppa in BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


Året var 1969 och Bifrostorden omorganiserades

gäster två och två, för att visa att vi tar Covid-19 på fullaste allvar. Handsprit stod som nästa station innan det var dags för betalning och köp av lotter, därefter serverades en aptitretare (korv m bröd) till förrätt. Munskänk Rikard Sjöstedt hade tagit varje spelares normala bekantskap i betänklighet och fixat bordplacering därefter med rätt avstånd till annat bord, ett undantag blev dock bordet som vi fick kalla för Bifrostsverige, men där var extra tilltaget med plats. Kvällens konferencier säkerställde sig att alla köpt lotter, på så vis blev löftet uppfyllt om att ingen skulle gå lottlös från middagen/prisutdelning. En två rätters avnjöts i härlig, sann glädje och i varm gästfrihet. En hel del priser delades ut såväl till spelare för deras bedrifter (se bilderna) såsom till de glada lottvinnararna. Den utlovade överraskningen sparades till sist, och under pompa och ståt, ett band i Bifrost

färger klipptes och sedan avtäcktes det nya vandrarpriser nämligen priset till bästa Loge (se bild), ett härligt wow och applåder fyllde logelokalen och vandringspriset överlämnades till laget 18 Mjölner. Till slut hoppas vi att samtliga spelare deltager nästa år i synnerhet dem som har titlar att försvara. Stor tack till er alla för en underbar dag och kväll. Vi ses i Vetlanda 2021! Svinga lugnt men gör det ofta. MBH/AU-Bifrostgolfen 2020

Glenn Danielsson vid Tee (utslagsplats)

För 51 år sedan vid Riksmötet och den förstärkta Rikslogens sammankomst den 2–3 maj, så genomfördes en stor omorganisation inom vår Orden. Denna helg genomfördes den sista förstärkta Rikslogen. Därefter föddes den gemensamma begreppet Riksting. Vad innebar förstärkta Rikslogen? Den förstärkta Rikslogen bestod utav bröder som var innehavare av Grad X samt logemästarna. Detta blev nu ersatt av ett Riksting, bestående av Rikslogens bröder som är innehavare av Grad X, samt logernas Mästare och av logen vald tingsman. Tingsman jämte ersättare utsågs vid varje grundloges årsmöte. Villkoret att bli vald, att brodern innehar lägst Grad III. Kostnaderna för deltagandet vid Rikstinget skall varje grundloge stå för. Vidare beslutades det att reducera Ordens direktorium till att bestå av, förutom Ordens Styrande Mästare, sex innehavare av Ordens höga värdigheter mot tidigare nio. Befattningarna OASM (Ordens Andra Ställföreträdande Mästare), Ordens Kansler, samt Ordens Orator kan översättas till Ordens talare togs bort. Vidare vid detta möte beslutades att landskapslogerna skall upphöra. En anledning var att göra grundlogernas program fylligare. Grundlogerna hade vid tidpunkten gradgivningar i Grad I-III. Landskapslogerna Grad IV-VI. Storlogerna VII- IX. Rikslogen Grad X. Beslutet som resulterade är som vi har det idag: Grundlogerna skall genomföra gradgivningarna i Grad I-V samt att storlogerna har Grad VI-IX. Samtliga beslut skall genomföras senast före 1970-års utgång. Hur såg då organisationen ut med landskapslogerna, logernas namn osv. Här följer nu lite fakta: Landskapslogen Svitoid (Stockholm) Invigdes 2 november 1925. Upplöstes 12 februari 1970.

Inger Wedenby-Bengtsson med maken Bo Bengtsson som chaufför BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Sven Dahlberg har slagit ut med en Driver

Oktober 2020

Loger som ingick i landskapslogen var 1 St: Örjan, 4 Valhall, 5 Åsagård, 8 Manheim, 12 Nicopia, 13 Torkild, 16 Runheim. 31


Mästare Svitoid 1925–1969: 1925–1927 Arthur Östlund 1928–1941 Rickard Kjellgren 1942–1944 Ernst Magnusson 1945–1946 Björn Barck-Holst 1947–1952 Uno Henström 1953–1954 Hjalmar Ewerton 1955–1965 Knut Crigström 1966–1969 John A. Lindhe

Tillhörande grundloge: 1 S:t Örjan 4 Valhall 4 Valhall 8 Manheim 5 Åsagård 5 Åsagård 5 Åsagård 8 Manheim

Landskapslagen Vanadis (Västerås) Invigdes 27 januari 1927. Upplöstes 4 april 1970. Loge som ingick i landskapslogen var 3 Aroshus. Mästare 1927–1969: Tillhörande grundloge: 1927 Helge Cronholm 3 Aroshus 1928–1932 Martin Lien 2 Eyrabro-Havamal 1933–1936 Gustaf Dahlberg 3 Aroshus 1937–1948 Henric Fors 3 Aroshus 1949–1951 Svenn Swenelius 3 Aroshus 1952–1954 Ragnar Josefsson 3 Aroshus 1955–1957 Gösta Lidman 3 Aroshus 1958–1962 Gösta Samrelius 3 Aroshus 1963–1967 Martin Johansson 3 Aroshus 1968–1969 Gunnar Sannefors 3 Aroshus Landskapslogen Midgård (Örebro) Invigdes 21 maj 1927. Upplöstes 4 mars 1970. Loge som ingick i landskapslogen var 2 Eyrabro-Havamal. Mästare 1927–1969: Tillhörande grundloge: 1927 Arthur Östlund 1 S:t Örjan 1928–1936 Gustaf Leonard Jonsson 2 Eyrabro-Havamal 1937–1939 Arvid Adamsson 2 Eyrabro-Havamal 1940–1941 Martin Ridderstein 2 Eyrabro-Havamal 1942–1944 Charles Clifford 2 Eyrabro-Havamal 1945–1951 Nils Eklund 2 Eyrabro-Havamal 1952–1953 Bengt Hallmén 2 Eyrabro-Havamal 1954–1958 Sven Prenker 2 Eyrabro-Havamal 1959–1965 Sven Fredlund 2 Eyrabro-Havamal 1966–1969 Rune Lindgren 2 Eyrabro-Havamal

Forts. från sidan 23

34 Linneus,

Växjö Ost- och vinprovning vid Kronobergshed

Vi var två handfull bröder som samlades för en dryckes-, marmelad- och ostprovning under Broder Claes ledning på det fina och annorlunda vapenmagasinet vid Kronobergshed. Claes handledde oss mycket vant genom provningen av sex ostar, tre marmelader och diverse dryckestips. Alla ostar var från en småländsk lokalproducent vid namn ”Räven & Osten”. Vilken smaksensation! Detta blev en brödrakväll när den är som bäst; goda samtal, högt till tak, mycket skratt och god mat. Vi avslutade kvällen med ett samtal om omvärldsläget och planerna för logens eventuella verksamhet under senhösten. En enkät kommer skickas ut till bröderna i syfte att undersöka hur logens alla bröder ställer sig till en höst med Coronaanpassade logekvällar. Vi hade alla mycket trevligt och vi önskade varandra på återseende inom en förhoppningsvis snar framtid. Referent & Fotograf Martin Lamme

Landskapslogen Ladulås (Jönköping) Invigdes 4 juni 1932. Upplöstes mars 1970. Loger som ingick i landskapslogen var 7 Junehus, 10 Withala, 11 Löfstad, 15 Norheim. Mästare 1932–1969: Tillhörande grundloge: 1932 Nils Larsson 7 Junehus 1933–1942 Rudolf Linse 7 Junehus 1943–1950 Ernst Gustafsson 7 Junehus 1951–1954 Arvid Carlheim 7 Junehus 1955–1959 Waldemar Sjöberg 7 Junehus 1960–1961 Hilding Örnemark 7 Junehus 1962–1965 Fritz Löfgren 10 Withala 1966–1969 Gustaf Svensson 7 Junehus

Landskapslogen Torheim (Karlskoga) Invigdes 28 oktober 1944. Upplöstes mars 1970. Loger som ingick i landskapslogen var 9 Carolus, 14 Solheim. Mästare 1944–1969: Tillhörande grundloge: 1944–1948 Oscar Flodin 9 Carolus 1949–1953 Lars Bergström 9 Carolus 1954–1955 Sven Petersson 9 Carolus 1956–1958 Ligne Swartz 9 Carolus 1959–1967 Arne Persson 9 Carolus 1968–1969 Olov Bylander 9 Carolus Mats Hyltén, Redaktör

32

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


Bifrostorden

100 år! 100 år!

Bifrostorden

2025 smäller det! Bifrostorden fyller 100 år och det ska vi fira med en oförglömlig jubileumskväll på Stadshuset i Stockholm.

Nu söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta sitt namn på brödrakartan och bidra till att sättadet! guldkant på vårtfyller 100 årsjubileum. 025 smäller Bifrostorden 100 år ch det ska vi fira med en oförglömlig Vårt exklusiva sponsorpaket innehåller: ubileumskväll på Stadshuset i Stockholm. • 2 VIP-biljetter till banketten – 1 natt försom 2 personer i Nu söker •viHotellrum 10 huvudsponsorer vill sätta dubbelrum itt namn på brödrakartan och bidra till att • Helsida – samlingsannons med samtliga ätta guldkant på vårt 100 årsjubileum. sponsorer i varje nummer av Bifrostordens tidning (4 nr/år) fram till år 2025 Vårt exklusiva sponsorpaket innehåller: • Pluggannons för varje sponsorföretag i 2 VIP-biljetter till banketten en för tidning/år frami till år 2025 Hotellrumminst – 1 natt 2 personer • Exponering på hemsidan dubbelrum Helsida – samlingsannons med samtliga Kostnad: 000 kr/år fram till 2025 vid sponsorer i varje 10 nummer av Bifrostordens under Samtliga intäkter tidning tecknande (4 nr/år) fram till 2019. år 2025 går oavkortat vårt jubileum. i Pluggannons för varjetill sponsorföretag minst en tidning/år fram till år 2025 För mer information kontakta kansliet eller Exponering på hemsidan ordens intendent. ostnad: 10 000 kr/år fram till 2025 vid ecknande under 2019. Samtliga intäkter år oavkortat till vårt jubileum.

ör mer information kontakta kansliet eller rdens intendent.

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


ÄR OFTA VINTERSJÖAR

FINNS DEN FINNS SOM BÅDE SOM INDIANLADU OCH VARIANT BACK ALAN PÅ FILM

EN SPARAR SEDELN RÄTTS- PLATS FÖR UTAN LIGGER I CHERRY SAKEN STATION VID VÄRDE MICKEN

PÅ ÅK I ATEN

KALVNING UTAN KOSSA

DET SKJUTER BLÄNKER ALLAS SALVA PÅ AMERI- I MUN TILL ÄRA KANARE

SPORT MED FJÄDERSLAG GÖRS DET STUNDOM FÖR KRÅKAN BAKDELARNA SUND

INGET NAMN NÄMNT

SJUNGA UTAN ORD APART FYNDPLATSEN

BOCKAS

MEDLA

TOR BÄR BLÅ BÄR ROVFÅGEL

COGNACLIKT

GLIMMA KLEMA TAR DIG UPPÅT I HUSET FÖLJER TU

DEN BETALAS EFTER RÄTT SNARLIKT

ORANGUTANGÖ FÖRE NUMMER

VASSTRÅ

NITTIO I ROM PRICK ÖVER PRICK FÖRE SOL

DEN FRAMSTÄLLS MED JÄRN

WILANDER VID BASLINJEN RYSSJA GJORDE DEN FÖRKYLDE

ARBETAR MED ARBETE

DEN HÅLLER UPP EN FRÅGESPEL

BEKVÄM DET VIKTIGASTE

ALLSÅNGSTJEJ

ERLÄGGA EN PARADISTJEJ

DEN BESKRIVER TINGENS NATUR

UTSLAGSPLATS DISTRIBUERA

KRYPER OFTA LÅNGSAMT

VAR DEN PÅ GOTBÄSTA LÄNDSKT MISSEN? TAK EN AV TRE I AFRO-DITE DOSVARAN

DALTA EGEN GARNMASKA TRETTONTIDEN

SALTHOLM RE IBLAND

BILSTOLEN

GÅR DET REPRISERADE

SMIL ÄR JU HAMBURGAREN

ELEKTRONIKBOLAG KAROS VÄN

ÄR TALLRIK HÅN LYSER I SKYLT

DELAS UT STADSDEL FÖR STADSDEL Vilken svamp? Karljohansvampen är en av våra mest omtycka matsvampar. Den har även ett annat svenskt namn. Vilket? SAMSA- VATTEN- TIDNINGS- ÄNGSLIG DES OM FALL FÅGEL MÅLORD LADA

FRIDFULLT SLITER SOFFLOCK VARUHUS

HYSER ABSOLUT RÖRELSE TUBERNA DANSKT EN VAR LOGI GREDELIN

UNDER JOCKEY SMYGA STARKT TILL KAFFET

KLADD SES MED DIEGO

EN MOTBJUDANDE PLATS

HAR TOPPKÄN- BETRAKTA MILDEL NING SPARKA

34

PÅ I KENT I VISSA SKYLTAR

SITTS DET PÅ HOPPAS DET I

KVÄVE

TUGGATS

ATLANTFARARE

FÅR DUNSTER ATT DUNSTA BUKTAT

VÄDERSTRÄCK FASTÄN FÖRR

EN ELIOT

ÄR TAGGAD PÅ

EN AMIN BOTTENSLAM ÖVER SOLDATAXEL

ADELSMÄRKE LIGGER MÅNGA

BANKTRÄD KRAFTORD SVANTE DREJENSTAM

PARDON

©MEDIAKRYSS

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


HA DET BRA FÅ ANVÄNDA

”Kryssa höst” i hösten nr 3! Ett korsord kan vara ett litet tidsfördriv i dessa pandemi-tider. Lösningen på detta kryss ”Kryssa höst” presenteras i Bifrost nr 4. Lycka till! Med Broderliga Häsningar Mats Hyltén

Till höger ser ni lösningen på korsordet ”Kryssa lugnt” i Bifrost nr 2

FACK FÖR FRÖKEN PÅVEKRONA

ANORDNAR GKSS MÅNGEN

D U HOP SOM HÄNGER G IHOP Ä G RÅTT R ÖVER M E G N RÄDD FLYGARE ANRIK SEGELKLUBB LÄGGA MINDRE TILL KVÄLLEN

TAR FJUTTHUNG- SPARRIG KAR

M MELLAN TJÖRN E OCH ORUST B R BLIR HÄR A HÄR MANSNAMN

MÅTTLIG HAR NEDER- EGEN BÖRD SKRAPA I NY RIK

AVSLÅ GADDEN

OCH V GÅINTE B PÅ T F Ä R D I Ä N G Å S T R A D A R A M K UTSLAGS- T S E E PLATS K S S K N FÖRA T T A SVARA (SIG) USLING T Å A R F A L T E R M A N N E TILLO SLAGET R A I D BÖR MAN R M E AVLÄGGA O A MED ELLER BAGATELLEN BRAGD

FÖRORSAKA VAR SOM LÄN I DK

DEN SNURRAR PÅ BÅT

SES RUNT OLJA KLEPTOMAN

JÄMRADE FÅR MÅNGA RINGAR

LANTARBETARE FÖRR

KLAGOFISK ULLEVI

VÄXT SOM SES MED KISSAR

HAN ÄR ÄKTA MED RING MJÖLBO

BÄR ARV KAN VARA TJUGOETT

SÅDANT LIV ÄR HÖGT MJÄKA

KOLIK M H P Å M Å L A D E RYGGAR MAN BLI OCH B O KANBLÅST Å S A R UPPNÄSTE PARADISISKT E D E N L R URHEM R E G A T T A KAN MAN PÅ N O I A N FLÄCKEN G VAR GÖTA- STRAFFL A SKÄRS GÅRD VERKEN FRIHET Y ETT KAN V A C K E R Ö RASKLISTPÅ VARA A M K A A V E R N A T Ä T V E D O F R I S J Ö F O L K UNDVEK NI O T TILLTAL D U A D E GJORT TVÅ EN V I D E BETRAKJ LIKA T TELSE Ä KORAT U T S E T T N A Filmfrågan Stiger-Helmers ständige N BOKDEL följeslagare är den prylgalne Ole Bramserud. E N Vad är han utklädd till i ”S.O.S. – En segelsällskapsR T resa”? SOM SPELADE ÄR JU CLOWN- STIG- BARA EN MUNNAR HELMER FLUGA

STAD OCH TON BOKORM

BONDFLEMING SES NÖJD

GAMMALT FARVÄL BÖNMAT

SNABEL-A SKIVSPELARE

HAR FLYT I TILLVARON RIVALER

BUNDEN RÅDER INGEN ÖVER

MATORDER TEATERHALL

© MEDIAKRYSS, SVANTE DREJENSTAM

Beställ redan nu våra jubileumsmanschettknappar

Unikt tillfälle! Passa på att beställa våra exklusiva manschettknappar.

Begränsad upplaga!

Pengarna går oavkortat till Bifrostordens 100-årsjubileum. Beställning sker via din loge eller kansliet.

495 kr/pa

r

5

100-ÅRSJUBILEUM 1925–202

www.bifrostorden.se BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

35

Oktober 2020 1925–2025


Personalia

Jubilerande Bröder Oktober 2020

November 2020

Dat År Loge

Namn

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 11 13 13 14 15 15 15 17 17 17 18 18 22 22 23 24 25 27 27 29 30

Mikael Johansson Lennart Zetterström Paul Head Teddy Johansson Robert Malmgren Jonas Bergman Krister Persson Lennart Svensson Rolf Palm Bertil Grahn Gunnar Hållén Christer Nyman Hans Bild Gunnar Spångberg Carsten Kvist Benny Engslinder Andreas Melin Peter Brenander Weine Gustafsson Bernt Söderquist Tomas Petersson Assar Åberg Arne Björklund Anders Jones Conny Holm Helge Johansson Björn Nyberg Bo Herborn Christer Smedh John Ferry Bengt Rauseus Sture Brännström Seppo Leinonen Karl Gustav Johansson

60 80 70 60 50 50 70 60 75 90 75 60 75 75 60 60 50 60 60 95 60 80 70 85 75 85 70 90 75 50 80 90 70 70

Eyrabro-H Nicopia Valhall Rosheim Åsagård Eyrabro-H Carolus Eyrabro-H Torkild Runheim Righeim Forsete Linneus Valhall Forsete Norheim Odinsal Grimner Löfstad Torkild Grimner Junehus Löfstad Carolus Rosheim Aroshus Righeim Gondler Manheim Nicopia Eyrabro-H Manheim Runheim Gondler

Dat År Loge 1 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 20 22 28

75 75 75 70 50 70 60 60 75 95 75 75 60 60 75 85 75 75

Aroshus Löfstad Gondler Valhall Grimner Withala Solheim Norheim Aroshus Forsete Gondler Eyrabro-H Withala Mjölner Grimner Alvheim Löfstad Grimner

December 2020

Dat År Loge

Namn Hans-Erik Svensson Lars Axehill Leif Källén Kjell Moberg Joakim Stenborg Ulf Skarve Tomas Jonasson Hans A O Eriksson Roland Eklund Hugo Wagéus Bo-Lennart Holmsten Ragnvald Sjökvist Mikael Porss Robert Johansen Thommy Johansson Ulf G Derestav Jan Lundin Lars-Gunnar Johansson

2 2 6 7 8 10 16 17 19 21 25 26 28 30 31

50 50 50 60 75 50 90 75 85 75 80 75 60 75 80

Alvheim Manheim Odinsal Norheim Runheim Norheim Vesthav Aroshus Vesthav Mjölner Withala Aroshus Grimner Löfstad Junehus

Namn Peter Mårtensson Jonas Fougstedt Stefan Karlsson Joakim T Petersson Stig-Göran Björkman Fredrik Carlsson Erik Dahllöf Antero Piispanen Lars Gunnar Johansson Leif Göran Nilsson Gunnar Malmqvist Deva Kahanda-liyanage Mats Persson Carl-Johan Torphammar Börje Sällberg

Brustna länkar

Datum

Namn

25 april 3 maj 18 juni 21 juni 10 juli 10 juli 27 juli 28 juli 28 juli 30 juli 11 augusti 13 augusti 21 augusti 12 september

N ya Bifrostbröder Dat

Namn

2020-07-04 Kevin Östergren 2020-08-28 Marcus Sjöstedt 2020-09-11 Kenth Bergman 2020-09-11 Attila Fülöp

36

Loge

Grad

Lars-Eric Andersson Löfstad Andersson IX Per-Olof Steinholtz Norheim Steinholtz IX Hugo go Lindberg Lindberg Runheim IX Baltzar Karlsson Alvheim VI Karlsson Sven-Olof Fagerberg Alvheim Fagerberg IX Olle Dahlberg Dahlberg Aroshus X Gunnar Enerstrand Torkild Enerstrand IX Bernt Andersson Andersson Junehus IX Åke Melander Melander Nicopia IX Hans Gustafson Gustafson Carolus X Hans G Hellström Runheim Hellström IX Anders Forslund Forslund Rosheim IV Gunnar Hulting Hulting Junehus VI Åke Ahlgren Ahlgren Runheim VI

Grad I – Frihetens Grad

Loge

Dat

Namn

Danheim Danheim Åsagård Åsagård

2020-09-11 Hans Söderström 2020-09-11 Robert Höög 2020-09-11 Daniel Spathon 2020-09-18 Jacob Christman

Loge

Dat

Åsagård Valhall Valhall Rosheim

2020-09-18 Henrik Eriksson 2020-09-18 Jan-Erik Gauffin

Namn

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Loge Rosheim Rosheim

Oktober 2020


Grad II

B efordrade bröder Dat

Namn

2020-08-28 Peter Åkesson 2020-08-28 Anders Johansson 2020-08-28 Leif Jönsson 2020-08-28 Ulf Karlsson 2020-08-28 Evert Sandell 2020-08-28 Urban Sparre 2020-08-28 Kenneth Thorén 2020-08-28 Peo Wittenberg 2020-09-04 Roger Backman 2020-09-04 Erik Berg 2020-09-04 Mats Ekberg 2020-09-04 Mattias Karlsson

Loge Gondler Gondler Gondler Gondler Gondler Gondler Gondler Gondler Midgård Midgård Midgård Midgård

Grad II – Vänskapens Grad

Dat

2020-09-04 Tomas Nilsson 2020-09-04 Peter Wiström 2020-09-07 Anders Fredborg 2020-09-07 Andreas Karlsson 2020-09-07 Peter Landin 2020-09-07 Nicklas Malmquist 2020-09-17 Christer Ädehl 2020-09-17 Stefan Englund 2020-09-17 Stefan Hultgren 2020-09-17 Daniel Klingzell 2020-09-17 Anders Öresjö 2020-09-18 Ola Karlsson

Namn

Loge

Loge

Dat

Midgård Midgård Junehus Junehus Junehus Junehus Nicopia Nicopia Nicopia Nicopia Nicopia Danheim

2020-09-18 Jörgen Suurvärav Danheim 2020-09-18 Fredrik Valdt Danheim 2020-09-23 Håkan Filipsson Åsagård 2020-09-23 Esse Hellberg Åsagård 2020-09-23 Morten Kammer Pedersen S:t Örjan 2020-09-23 Gustaf Högberg Valhall 2020-09-23 Peter Höög Valhall 2020-09-23 Philip Rosholm Valhall

Namn

Loge

Grad III

B efordrade bröder Dat

Namn

Grad III – Kunskapens Grad

Dat

Namn

Loge

Dat

Namn

Loge

Dat

Namn

Loge

Dat

Namn

Loge

2020-09-04 Thomas Malmborg Rimfaxe 2020-09-08 Peter Andersson Junehus

Grad IV

B efordrade bröder Dat

Namn

2020-09-09 Leif Gustavsson

Loge

Grad IV – Hoppets Grad

Dat

Namn

2020-05-29 Marcus Petersson

Grad V

Loge

Grad V – Trohetens Grad

Dat

Namn

Namn

Loge

Danheim

Grad VII

B efordrade bröder Dat

Loge

Junehus

B efordrade bröder Dat

Namn

Loge

2020-08-28 Tommy Backlund Åsagård 2020-08-28 Kjell Hedman Åsagård 2020-08-28 Bo Å Öberg Åsagård 2020-08-28 Bo Persson Åsagård 2020-08-28 Jan Larsson Manheim 2020-08-28 Kenneth Holgersson Rosheim 2020-08-28 Tommy Jerräng Runheim 2020-08-28 Seppo Leinonen Runheim 2020-08-28 Hans-Owe Hidlund Valhall 2020-09-26 Kent Andersson Åsagård 2020-09-26 Lennart Ericson Gondler 2020-09-26 Jonny Hasselström Gondler 2020-09-26 Hans Andersson Grimner 2020-09-26 Jan Björnholm Grimner 2020-09-26 Thomas Gustafsson Grimner 2020-09-26 Göran Karlsson Grimner 2020-09-26 Kjell Borg Löfstad 2020-09-26 Jan Pettersson Löfstad

BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Grad VII – Sanningens Grad

Dat

Namn

2020-09-26 Peter Alvhed 2020-09-26 Patrik Fernlund 2020-09-26 Vlado Spasovski 2020-09-26 Kenth Sundqvist 2020-09-26 Mikael Eriksson 2020-09-26 Peter Jonsson 2020-09-26 Sören Matsson 2020-09-26 Anders Söderström 2020-09-26 Michael Steiner 2020-09-26 Thomas Svensson

Oktober 2020

Loge Midgård Nicopia Nicopia Nicopia Norheim Norheim Norheim Norheim Norheim Norheim

Bröder! Möteskalendern med logernas aktiviteter har justerats efter hand och tid. Följ aktuella uppgifter via Bifrostordens portal. Bifrostordens Kansli

37


In Memoriam BIFROSTBÅGAR – Din insats för Ordens Nytta Ett av Bifrostordens ändamål är att bedriva hjälpverksamhet och Stiftelsen Bifrostbågen är en av flera möjligheter att uppfylla det målet. Bifrostbågen ges möjlighet att bedriva hjälpverksamhet genom att Bröder skänker en fri summa pengar alternativt en eller flera Diplomandelar, Bifrostbågar. En Jubelbroder har gått ur tiden. Den 10 juli nåddes Logen 3 Aroshus av det sorgliga budskapet, att Jubelbrodern Olle Dahlberg lämnat oss. Olle recipierade i Orden 1962 och hade vid sin bortgång Grad X. Han var en flitig besökare av logen och har haft flera olika tjänsteuppdrag i Direktoriet och var med i valkollegiet och antagningsnämnden i många år. Han har också med sitt måleriyrke ideellt hjälpt till att rusta logelokalerna. Man hade aldrig tråkigt tillsammans med Olle vilket undertecknad bland annat upplevde på de många trevliga resorna med våra respektive fruar till Riksting landet runt. Han hade en förmåga att med sitt glada humör lätta upp stämningen i vilket sällskap som helst och han hade en outsinlig källa med roliga historier som han gärna berättade. Han hade alltid glimten i ögat och det blev många glada skratt. Han hade också ett stort hundintresse och var med sitt kunnande ofta domare i olika hundtävlingar. I sitt fritidshus i Ottsjö hade han ett smultronställe som han ofta besökte tillsammans med hustrun eller familjen för att fiska, åka skidor och vandra eller på sista tiden, när krafterna tröt, åka skoter upp på fjället med barnbarn på kälke efter. Olle var en handlingens man och hade ofta kluriga lösningar på det mesta, han tog det som fanns till hands och ingenting var omöjligt. Han hann också med ett uppdrag som FN-soldat i Kongo. Men nu har Olle satt punkt och lämnat ett stort tomrum efter sig. Vi kommer att sakna honom och minnas honom med sitt glada humör. Bo Hedlund ExM 38

Hur gör jag? Logernas ombud för Bifrostbågen kommer att på nytt utnämnas i logerna. Ombudet kommer att ge Dig hjälp och informerar om hur Du går tillväga för att skänka pengar till Bifrostbågen eller andelar. En andel är 1000 kr. Som ett litet bevis på Din insats för Bifrostordens hjälpverksamhet delar Bifrostbågen ut ett diplom till givaren. Bifrostbågen har idag ett skänkt kapital på nära en miljon kronor. Kapitalet är till största delen placerat i aktier med god utdelning, vilket redan i år ger möjlighet att på en blygsam nivå återupptaga Bifrostbågens hjälpverksamhet. Betydelsefullt? På den frågan är svaret absolut JA! Ditt bidrag till Bifrostbågen kan redan nu betalas in på Bankgiro 5275–8679. Bifrostorden har förmånen och glädjen av att ha två framstående Stiftelser som bedriver hjälpverksamhet i vår Ordens namn. Bifrostbågen skiljer sig från dessa två genom att det är alla bröders Stiftelse. Bifrostbågen har också möjlighet att bedriva hjälpverksamhet inom ett vidare område än de övriga två Stiftelserna.

Ordens Styrande Mästares Fond (OSM-Fonden) – När Du vill hylla en broder – BG 625-0419

Text och jubilar med adress skickas till or@bifrostorden.se BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020


Marknadens mest effektiva och långtidsverkande bakterieskydd! Sanitiser Hand från Bacteria Shield Norden ger dig ett tryggt och långtidsverkande bakterieskydd. Innehållet är vattenbaserat, helt utan brandfarlig alkohol och doft. Sanitiser Hand ger dig ett maximalt skydd till minimal kostnad. Vår 50 ml förpackning i fickformat, har en praktisk skumkork

som gör att produkten räcker länge, ungefär 125 doser, vilket motsvarar ca 2 månaders förbrukning. Innehållet är inte brandfarligt och det ger inga fläckar. Sanitiser Hand torkar inte ut huden såsom alkoholbaserade produkter gör och det skyddar dina händer även efter flera handtvättar. Under åtta timmar behövs bara två doser för ett fullgott skydd medan alkoholbaserade produkter kräver ca 16 doser.

Beställ via vår webbsida bsnab.com eller skicka e-post till info@bsnab.com. Glöm inte märka din beställning med ”Bifrost”. Vattenbaserad Hand Sanitiser

Alkoholbaserad handsprit/alcogel

Verkningstid

>4 tim

30 min

Fullgott skydd i 8 tim

2 doser

16 doser

Ger en skyddande yta mot bakterier och tillväxt av virus

Ja =

Nej =

Avdödar bakterier

Ja =

Ja =

Avdödar virus

Nej =

Nej =

Torkar ut huden

Nej =

Ja =

Doft

Nej =

Ja =

Toxisk för människan (giftig vid invärtes bruk)

Nej =

Ja =

Farosymbol

Nej =

Ja =

Brandfarligt

Nej =

Ja =

Ger fläckar

Nej =

Ja =

Kampanjpris!

95 kr

*

(ordinarie pris 120 kr) * exklusive frakt

Sanitiser Hand är godkänd enligt EN 1500 EN 13727 och EN 1650 samt har en dokumenterad långtidseffekt på 4 timmar. EN 13727 används inom medicinska områden som exempelvis vid hygienisk och kirurgisk handtvätt samt instrumentdesinfektion. Samtliga produkter är registrerade hos Kemikalieinspektionen.

En produkt från GreenAquaCare A/S Oslo. Marknadsförs av Bacteria Shield Norden AB. www.bsnab.com • Norra Mariedalsvägen 12 • 749 48 Enköping BIFROST Tidskrift för Bifrostorden nr 3

Oktober 2020

Exklusivt erbjudande till Bifrostordens bröder och systrar!

Norden AB

39


B Avs. Bifrostorden, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm

En tidlös sammanslutning för mänskliga värden

Bifrostorden är en svensk orden, instiftad år 1925. Den är i sig en tidlös sammanslutning, men i ordenssammanhang ses den som en ung och modern orden. Bifrostorden står öppen för varje man, som är känd för ett hederligt och aktningsvärt leverne. Inget avseende fästes vid om man är svenskfödd eller invandrare.

Men, och detta är viktigt, Orden överlämnar till den enskilde brodern att lösa sina religiösa och politiska ställningstagande utanför Ordensarbetet. – att Orden i sin hjälpverksamhet ska bidra till en mänskligare tillvaro för Ordensbröder och våra medmänniskor, samt att ekonomiskt stödja projekt av kulturell eller medmänsklig art.

Av var och en fordras ärlighet, pålitlighet och en god vilja. Broderskapets och jämlikhetens grundidéer är utmärkande för Bifrostorden och därför välkomnas män ur alla samhällsklasser och yrken.

Bifrostorden bedriver lokalt sin verksamhet i s.k. loger. Logen sammanträder i regel en gång per månad, med undantag för sommarmånaderna. Dessa möten genomförs enligt fastställda ritualer. Dessa ritualer är kända endast för den i respektive grad Bifrostorden vill se sina ledamöter utvecklas till goda invigde. Meningen med detta är att gradgivningarna och uppriktiga män med ansvar för medmänniskor ska bli fina upplevelser för den sökande brodern. och med tolerans för oliktänkande. Syftet med gradgivningarna är att Orden på ett stegvist och logiskt sätt vill framställa sitt budskap. Bifrostordens ideologi har redovisats öppet sedan år 1925 och är alltjämt gällande och lyder: Sammanträdets första del präglas av högtidlighet och allvar enligt en ritual, medan den andra delen uppfyl- Orden ska befrämja utbredandet av en sund ler kravet ”att bereda bröderna tillfälle till sällskaplig livsåskådning. samvaro” och består av samkväm där måltid och ibland - Orden ska bereda sina bröder tillfälle till underhållning ingår.

sällskaplig samvaro. - Orden ska bedriva hjälpverksamhet.

Detta betyder konkret: — att Orden i sin verksamhet vill försöka ge sina bröder lust till personlig utveckling, förmåga till eftertanke, ökad självkänsla och stärkt socialt medvetande.

Utöver de programenliga sammankomsterna ordnas klubbaftnar, utflykter och studiebesök i logens regi. Åtminstone en gång om året ordnas i Ordens regi festlighet till vilken även broderns partner inbjuds. På vissa orter finns damloge.

Patrick G Lundeberg Ordens Styrande Mästare


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.