Tidningen Bifrost 2021-02

Page 1

Bifrost n ra g a G : Te m a

Grafiskt Tryck Bifrostordens Rikstingsmöte Jubileum 40-år Jubileum 50-år Logen 19 Gagnrad BDRs Stipendiat

d


OSM:

Ordens Styrande Mästare Patrick G Lundeberg Oxbrovägen 21 124 33 Bandhagen Mobil: 070-264 43 37 osm@bifrostorden.se

OSSM:

Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare Thommy Brännström

OL: Ordens Lagman Bo Löfgren

Limhamnsvägen 18 A 217 59 Malmö Mobil: 070-544 72 52 ossm@bifrostorden.se

Trädgårdsgatan 10 572 30 Oskarshamn Tel: 0491-185 84 Mobil: 070-377 72 77 ol@bifrostorden.se

OI:

OM:

OK:

Nämndemansvägen 15 178 37 Ekerö Tel: 08-560 369 69 Mobil: 070-571 10 10 oi@bifrostorden.se

Önneredsvägen 34 B 426 56 Västra Frölunda Tel: 031-47 15 00 Mobil: 070-647 15 85 om@bifrostorden.se

Tranebergs strand 19 167 40 Bromma Tel: 08-31 71 05 Mobil: 070-936 80 65 ok@bifrostorden.se

OR:

OC:

OH:

Ordens Curator Anders Randelius

Ordens Härold Tomas Östman

Nygatan 5 734 30 Hallstahammar Tel: 0220-159 95 Mobil: 070-683 98 82 oc@bifrostorden.se

Bergsgatan 1B 593 31 Västervik Mobil: 070-090 36 35 oh@bifrostorden.se

#Ordens Styrande Mästare

Ordens Intendent Allan Jensen

Ordens Räntmästare Fredric Björk Götagatan 20 504 30 Borås Mobil: 070-999 95 51 or@bifrostorden.se2

Ordens Marskalk Hans Wallberg

Ordens Kansler  Olavi Ollikainen

Bifrost ANSVARIG UTGIVARE Bifrostorden, Sverige Patrick G Lundeberg Upplaga: 3.000 ex Utkommer med 4 nummer/år STIFTELSEN BIFROSTBÅGEN Gotlandsgatan 44 116 65 Stockholm Tel: 08-640 21 23 Bankgiro: 625-0419 E-post: bifrostbagen@bifrostorden.se 2

BIFROSTS REDAKTION E-post: redaktionen@bifrostorden.se REDAKTÖR Mats Hyltén S:t Johannesgatan 5 B 211 46 Malmö Mobil: 070-931 53 14 E-post: mats.hylten@gmail.com BIFROSTORDENS ARKIV Anders Lord, Ordens arkivarie E-post: arkiv@bifrostorden.se

BIFROSTORDENSKANSLI Gotlandsgatan 44 116 65 Stockholm Tel: 08-640 21 23 Öppet: Måndagar 9.00-13.00 E-post: kansliet@bifrostorden.se www.bifrostorden.se Bankgiro: 625-0419 PRODUKTION Grafiskt Tryck AB E-post: info@grafiskttryck.se


Ordens Styrande Mästare

PLANERA FÖR ÅTERGÅNG I HÖST!

Patrick G Lundeberg Igår fick jag första vaccinationsdosen. Jag är inte ensam, nu är det runt 3,5 miljoner som fått första dosen i Sverige. Det är långt ifrån alla men ändå många. I mina olika möten inom Bifrostorden brukar jag numer fråga

hur vaccinationsläget är i gruppen. I princip alla förutom de yngre som inte ännu blivit kallade har fått första dosen. En grundloge har gjort en rundringning bland bröderna och konstaterar att vid midsommar har 90% av logens bröder fått andra dosen. Detta är givetvis mycket hoppingivande och ger logen möjlighet att börja planera för återstart framöver. Jag har tidigare sagt att det är två stora delar som behöver vara på plats för att vi ska kunna gå igång med vår verksamhet igen, den första är just vaccinationerna och för det andra en lättnad på restriktionerna för antal personer vid en så kallad träff eller sammanslutning. Jag är säker på att vi har goda möjligheter att starta upp vår verksamhet efter sommaren eller i höst. Så med det sagt så anser jag att vi nu ska börja planera för återgången, eller återtåget! Tänk er den tidningsrubriken: ”Bifrostordens lyckade återtåg!” Nåväl, vi har givetvis fått betala priset av denna svåra tid genom att vi tappat en del ledamöter i Orden. Men vi hör också om loger som haft ännu mer kontakt än tidigare, det vill säga kontakten mellan logesammanträdena, detta kommer troligen vara en framgångsfaktor för logen. Så vad behöver du och din loge tänka på vid en återstart av logens verksamhet? Behöver något göras annorlunda? Var är frågan om nya

ledamöter? Har ni kö på inträde i Orden och logen, om det är så, hur håller ni dessa presumtiva bröder ”varma”? Själv tänker jag att vi borde satsa för fullt! Det vill säga om det är både tillåtet och lämpligt att träffas så ska vi se till att så många som möjligt kan komma på nästa logekväll. Dessa mina tankar kan komma på skam framöver beroende på utvecklingen, men det är också ett uttryck för min djupaste önskan om att vi återigen kan ses många. Vi är vana vid att vara många när vi ses och så ska det alltid vara. Den dröjer sig kvar, den där tidningsrubriken som jag nu ser framför mig: ”Bifrostordens lyckade återtåg!” Nu går vi ut och ser till att göra rubriken till verklighet, då vi alla vet att: Allt Du gör – och allt Du inte gör har betydelse för Bifrostorden Patrick G Lundeberg Ordens Styrande Mästare

INNEHÅLL BIFROST NR. 2 OSM har ordet ................................................................ sid 3 OSSM har ordet................................................... sid 4 Redaktören har ordet ................................................... sid 4 OD i korthet..................................................................... sid 5 Grafiskt Tryck................................................................ sid 6 Inbjudan golf..................................................................... sid 7 Referat från Grundloge................................................. sid 8-13 40-års jubileum............................................................... sid 14-20 50-års jubileum............................................................... sid 21-25 Ordens första recipiend................................................ sid 26 Logen 19 Gagnrads historia....................................... sid 27-29 Covid-19 och Logen 19 Gagnrads historia............ sid 30-31 Korsord.............................................................................. sid 32-33 Justerade grader............................................................. sid 34 Jubilerade bröder........................................................... sid 35 BDRs ................................................................................. sid 36 Brustna länkar / In Memoriam.................................... sid 37-39

VÄNTA INTE TILL SISTA MANUSDAGEN MED ATT SKICKA IN REFERAT!

• Respektera manusstoppet! • Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och stryka i insänt material. • Sänd Er text via e-mail: redaktionen@bifrostorden.se • Bifoga texten som en Word-fil. Skriv inte direkt i mailprogrammet! • Skriv logens nummer och namn i ämnesrutan. • Bilder bifogas,”råa” som JPG-filer. BIFROST NR 3

Manusstopp senast 26 september 2021.

3


Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare har ordet

H

bidraget till Orden var ett utskick i april månad med en sammanställning över aktiviteter som sker inom Bifrostorden för att alla ska inspireras och ta med er det ni bedömer kan utveckla och föra er loge framåt. Vill utöver det ovanstående även nämna att när ni som Mästare eller tjänstgörande bröder i en loge känner att ni behöver stöd och hjälp i ert utvecklingsarbete, med fördel kan ta stöd i den ”Mästarhandbok” som finns digitalt på Portalen. Den innehåller många bra tips och råd för att man på ett bra sätt ska kunna bedriva och förstärka ett bra arbete i den egna logen.

ejsan Bifrostsverige!! Sitter i mitt hem och tittar ut över ett soldränkt Malmö och känner att det nog trots allt kommer bli en vår och med största sannolikhet även en skön sommar. Tror vi alla delar känslan av att det nu verkligen behövs sol och värme och då med bonusen av att viruset minskar rejält efter ett drygt år i pandemins tecken. Det har för många varit en jobbig tid och det är fortfarande jobbigt med stora begränsningar av vår vanliga sociala rörelsefrihet. Bifrostlivet har varit extra utmanande under denna period. Våra möten har initialt upphört och vi har behövt komma på nya sätt för att kunna mötas. Med en stor portion av digital utveckling har det visat sig fungera alldeles utmärkt! Ett av mina huvudsakliga uppdrag inom Bifrostorden och OD är att aktivt driva arbetet med att utveckla vår Orden. Av egen erfarenhet vet jag att arbetet med att driva och utveckla en loge är ett stort och viktigt ansvar med många svåra frågor att hantera. På Loge- och Storlogenivå finns Mästare och Direktorium som på ett förtjänstfullt vis vidmakthåller och utvecklar vår Orden och då, i många fall med en ”Utvecklare” som stöd. Till stor hjälp i det viktiga arbetet finns på Ordensnivå som bekant ett glatt och ambitiöst gäng bröder som benämns ”Utvecklingsgruppen”. Gruppens uppgift är att stödja Mästare och Direktorium i hela Bifrostorganisationen

Avslutningsvis kan jag konstatera att det sker väldigt mycket inom Bifrostorden trots pandemin. Det anordnas aktiviteter utomhus. Det sker en stor mängd möten digitalt. Och det planeras ambitiöst för att kunna starta upp en verksamhet som vi är vana vid och som vi så varmt önskar ska kunna komma igång så fort som möjligt. Jag tycker det är glädjande att vi som Orden har kunnat och verkligen visat att vi velat anpassa oss till den situation vi nu befinner oss i, allt för att vi ska kunna fortsätta att mötas och träffas för Bifrostordens bästa!! vilket de under de senaste åren med stor framgång bidragit till. För att kunna komma i åtnjutande av gruppens stöd kontaktar ni antingen mig eller Logen 28 Gondlers Mästare Tommy Eriksson. Min bild är att deras arbete är mycket uppskattat och det senaste

Jag önskar er alla en underbar sommar!! Med broderliga hälsningar Thommy Brännström OSSM

Redaktören har ordet

D

en blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror. Jag inleder min text med inledningen av en psalm. Israel Kolmodin (1643–1709) skrev dessa ord som jag tror att alla känner igen och även har sjungit. För mig skapar den alltid positiv känsla av framtid och förändring. I vår pandemi och i bekämpningen av Covid19 har stunden nu blivit positivare med att vaccineringen pågår och det initialt skapar en trygghet. Vi vill ju snart kunna ses igen som vi alltid kunnat göra. Med blomstertiden nu, som anlänt, så har jag känslan att vi gror och under hösten så blommar vi ut i all vår prakt. Vi får ha det som ett mål. I detta nummer fortsätter Ordens jubileum: 40 samt 50-års firanden av dessa. Orden har

4

haft Riksting och dess förhandlingar skedde den 8 maj i Linköping. Det finns en presentation av Göran Rönnerholm som sköter produktionen av vår tidskrift. Ni kan läsa om Logen 19 Gagnrad som har temasidorna. De som vill spela Bifrostgolfen i Vetlanda den 28 augusti, så finns en annons med information kring detta Bifrostmästerskap. Ha en trevlig läsning. Ni får gärna ringa mig om ni har lust, att prata om tidningens innehåll och allt mellan himmel och jord. Önskar Er en skön sommar! Vi ses och hörs. Mats Hyltén Redaktör


OD i korthet

S

om vi alla inom Bifrostorden kunnat konstatera har de allra flesta av vårens aktiviteter frusit inne. Inga gradgivningar har kunnat genomföras.

Rikstingen. Därigenom kunde året 2020 avslutas och med de val som ägde rum kan också det framtida arbetet för Ordens bästa säkerställas.

Årsmötena genomfördes dock digitalt av samtliga loger. Många loger har också haft andra digitala arrangemang och några loger har ordnat med promenader och liknande utomhusverksamhet, i syfte att hålla kontakten mellan bröderna vid liv också under den här svåra perioden. Inom OD är vi mycket tacksamma för de initiativ som tagits ute i landet för att vidmakthålla sammanhållningen bland bröderna.

Som avslutning på Rikstingsmötet blickade OSM framåt och underströk då hur angeläget det är att vi kan komma i gång på ett mera normalt sätt under höstsäsongen. Fokus för OD är att kunna ge allt det stöd vi kan till logerna, för att dessa ska få fart på verksamheten så snart som det överhuvudtaget är möjlig.

Som framgår på annat håll i tidningen fick vi även i år genomföra vårt Rikstingsmöte digitalt. OSM och några ytterligare bröder befann sig i en studio i Linköping medan alla övriga kunde följa mötet från sina datorer hemmavid. Totalt var vi ca 120 Bröder uppkopplade. Rikstingsmötet förlöpte väl och förvaltningsberättelsen med de ekonomiska rapporterna kunde godkännas och läggas till handlingarna för såväl Orden som för de Stiftelser som normalt brukar behandlas på

I vår publika hemsida www.bifrostorden.se finns en sammanfattning av det digitala Rikstinget och där de delar av OSM:s tal som kan göras offentliga finns med.

logekapitel med gradgivning, så att dessa Mästare kan bli vederbörligen installerade och de i sin tur kan utse sina Direktorium. Programmet under hösten kommer att vara fulltecknat. Mycket av det som gått förlorat under ca ett och ett halvt år ska tas igen! Eftersom det fortfarande är lite svårt att planera, då vi, när detta skrives, ännu inte fått några lättnader i restriktionerna och vi inte heller vet hur mycket som kan komma att släppas fritt, så har vi beslutat att det uppskjutna Mästaremötet från mars inte kommer att bli av under hösten. Storlogerna har då sina Mästaremöten och OD:s bedömning är att det i nuläget är vad som behövs och är möjligt. OD har i stället siktet inställt på att lägga all kraft på Mästaremötet i Oskarshamn i mars 2022.

Bifrostorden

Till följd av de restriktioner som rått kunde OD inte installera de nya Mästarna under februari månad. Inte heller kunde några återinstallationer göras i de loger där tvåårsförordnandet behövde förnyas. OD:s högsta prioritet är att de loger med nya Mästare (8 st) ska få OD-besök vid deras första

I övrigt finns att rapportera att vi etablerat en redaktionskommitté för tidningen med två representanter från varje Storloge. Med denna förstärkning kan vi se fram emot att vår fina tidning kan bli ännu bättre och innehållsrikare. Det ska bli spännande att följa det fortsatta arbetet!

100 år! 2025 smäller det! Bifrostorden fyller 100 år och det ska vi fira med en oförglömlig jubileumskväll på Stadshuset i Stockholm.

”På vår publika hemsida www.bifrostorden.se finns en sammanfattning av det digitala Rikstinget och där de delar av OSM:s tal, som kan göras offentliga, finns med”

Nu söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta sitt namn på brödrakartan och bidra till att sätta guldkant på vårt 100 årsjubileum. Vårt exklusiva sponsorpaket innehåller: • 2 VIP-biljetter till banketten • Hotellrum – 1 natt för 2 personer i dubbelrum • Helsida – samlingsannons med samtliga sponsorer i varje nummer av Bifrostordens tidning (4 nr/år) fram till år 2025 • Pluggannons för varje sponsorföretag i minst en tidning/år fram till år 2025 • Exponering på hemsidan Kostnad: 10 000 kr/år fram till 2025 vid tecknande under 2019. Samtliga intäkter går oavkortat till vårt jubileum. För mer information kontakta kansliet eller ordens intendent.

UTGIVNINGSSCHEMA BIFROSTTIDNINGEN 2021 Nr Manusstopp Till läsare 3 26 september vecka 42

5 100-ÅRSJUBILEUM 1925–202

4 21 november vecka 50

5


Bifrostordens Riksting lördagen den 8 maj via Zoom-länk från Linköping Till skillnad från förra året var alla Bifrostbröder välkomna att kunna följa denna sändning. Cirka 120 bröder var uppkopplade och fick uppleva ett bra och genomfört möte.

Parentation hölls över hädangångna bröder. Efter parentationen ledde OHL Karl-Gunnar Roth mötesförhandlingarna på ett förtjänstfullt sätt. Ordens Kansler Olavi Ollikainen förde protokollet. OSM Patrick G Lundeberg inledde Rikstinget med följande ord: Ordens Hedersledamöter, innehavare av Ordens Höga Värdigheter, Rikslogens ledamöter, Logemästare, mina bröder. Varmt välkomna hit till årets Riksting. Ett Riksting som av tradition och enligt konstitution genomförs varje år, innan maj månads utgång. Med denna textrad inleder jag även detta Riksting. Det är precis så självklart som det skall vara, att vi i Bifrostorden just håller Riksting varje år innan maj månads utgång varje år med eller utan en global pandemi. När jag stod här på den här platsen vid samma tid förra året; då sa jag att Bifrostorden hade blivit rejält utmanad. En utmaning som kommer utav något större, någonting större än vad vi bröder kan rå på. Idag har vi facit på hur tiden mellan maj 2020 och maj 2021 blev. Dock ser vi nu en ljusning. Mycket på grund av den utrullning av vaccinet som vi ser. Men kanske mer än vaccinet än de rekommendationer som vi har försökt att hålla oss till. Viruset är lömskt, den finner sin väg. För att vi människor har tillkortakommande kopplat till att vi är flockdjur. Vi vill umgås! Vi har valt att vara tillsammans! Vi vill söka upp varandra! Det här är en otrolig utmaning för oss. Vi har gjort vad vi har kunnat, det hoppas jag verkligen, det har vi också kommunicerat väldigt mycket inom Bifrostorden. När vi återupptar vår verksamhet i höst för det är min absoluta övertygelse att så kommer att bli möjligt, då skall vi minnas och hedra alla de som just varit i stormens öga som drabbad, anhöriga till drabbade, och de som uppehållit vård under den här tiden. Jag inleder årsstämman med ett urval av de slutord och kommentarer som sammanfattar verksamhetsåret 2020 i Bifrostorden. Med dessa ord förklarar jag Bifrostordens Riksting 2021 för öppnat.

6

Ordens Räntmästare Fredric Björk berättade kring bokslutet samt budget.

Revisor Eric Åhsberg föredrog revisorernas berättelser. När så mötesförhandlingarna var klara så lämnade Karl-Gunnar över klubban till OSM Patrick G Lundeberg.

OSM Patrick G Lundeberg som bland annat uttryckte följande: Vårt fokus nu är att få i gång logernas verksamheter och gradgivningar igen. Det vill jag verkligen poängtera nu, man kan göra massa olika saker synnerligen i Ordensledningen. Vi vill vara till stöd och hjälp att försöka få i gång verksamheten över Sverige. Jag hoppas ni delar den tanken med oss och givetvis hör

av er om ni funderar över, som vi brukar göra. Då säger vi så och går ut i vår värld, och sedan håller tummarna att vi gör allt vi ska för att kunna återses i höst. Gå gärna in på Bifrostordens hemsida och lyssna på OSM Patrick G Lundebergs anförande i sin helhet. Mats Hyltén Redaktör


BIFROSTORDENS RIKSTING Rikstinget är Ordens högsta beslutande organ. BifrostDamernas Riksorganisation, BDR, har då också sin årliga sammankomst. Under Rikstingshelgen har vi också en gemensam bankett.

ÅR PLATS VÄRDLOGE DATUM 2022 2023 2024 2025

Nyköping Oskarshamn Eslöv Stockholm

12 Nicopia 17 Grimner 18 Mjölner Bifrostorden

6-8 maj 5-7 maj 3-5 maj 9-11 maj

INFORMATION FRÅN BIFROSTORDENS KANSLI Kansliet kommer att hållas öppet sporadiskt. Alla samtal och inkommande mejl lyssnas av, läses av varje dag. Olavi Ollikainen ORDENS KANSLER

7


Hej! Jag heter Göran Rönnerholm och det är jag som har del i ansvaret för att tidningen Bifrost ser ut som den gör idag.

Vi är ett komplett team där alla drar åt samma håll. Vår personal är vår styrka.

Min resa inom grafiska branschen började egentligen när jag efter värnplikten 1984 blev erbjuden arbete som tryckare på företaget Högsby tryckeri AB. Skoltrött som jag var så nappade jag direkt på erbjudandet.

Jag ser verkligen fram emot uppdraget att jobba med tidningen, vilket jag tycker är ett väldigt intressant projekt. Göran Rönnerholm VD

Efter jobb inom företaget som bl.a. 4-färgstryckare blev jag så småning om mer och mer intresserad av branschen och lärde mig alla maskiner som fanns på tryckeriet. Det var allt från skärmaskiner, falsmaskiner till stationshäft m.m. När det blev en ledig plats som repromontör så blev det en naturlig fortsättning på karriären. Nu hade mitt intresse för företagande tagit rejäl fart (gener från både min mor och far). Läste in företagsekonomi på kvällstid och började nu även sköta om företagets bokföring och när företagets ägare hastigt gick bort 1996 och företaget blev till salu, så slog jag till direkt, egentligen utan någon som helst betänketid. Samma år träffade jag min blivande fru Carina. Hon kom in i företaget när hon fick tjänstledigt från sitt jobb som förskolelärarare. Carina sköter nu företagets ekonomi och jag sköter huvudsakligen original och layout framställning. Idag är vi ett litet personligt företag som producerar allt från visitkort till inbundna böcker. Vi har gått från ett renodlat tryckeri till att kunna erbjuda våra kunder allt vad de behöver för att synas i mediavärlden.

Foto: Roger Carlsson

G rafiskt Tr yck AB Starkast i detalj

88


INBJUDAN TILL BIFROSTMÄSTERSKAPET I GOLF 2021

LÖRDAGEN DEN 28 AUGUSTI Logen 10 Withala och Damlogen Prisman Vetlanda Inbjuder till Bifrostmästerskapet i golf Lördagen den 28 augusti 2021 Tävlingsbestämmelser Tävlingen är öppen för Systrar och Bröder inom Bifrost och BDR, samt presumtiva Bröder och Systrar (presumtiva deltar inte i tävlan om vandringspriser). Tävlingen genomförs i enlighet med Svenska Golfförbundet samt Vetlanda golfklubbs lokala regler aktuell speldag. Spelformen är slaggolf med Hcp, tee 56/47. Tre klasser: Herr, Dam och Bästa Loge (de tre bästa nettoresultaten bildar Logeresultat). Sidotävlingar: Längsta drive Herr/Dam hål 9, samt gemensam närmast håltävling på hål 8. Första start på Vetlanda Golfklubb kl 10.00. Lottade starttider samt regler meddelas senare. Anmälan Senast den 15 augusti 2021 i medlemsportalen. Ange Golf-ID. Har du ej tillgång till medlemsportalen kan du skicka ett mail till lasse.furuskog@hotmail.com. Ange namn, golf-ID, mailadress och Loge. Anmälan anses fullständig först efter att avgiften på 600 kronor är erlagd. Swish 123 275 3275 eller bankgiro 5132-5918 (ange Golf och namn som meddelande) I golfpaketet ingår: Frukost, greenfee, banguide, service vid hål 9 samt lunch efter ronden. Prisutdelning Prisutdelning och middag sker i 10 Withalas logelokal, Hargen i Vetlanda. Vi öppnar kl 17.30 för mingel och samvaro med öppen bar. Kamratmåltid serveras kl 19.00. Prisutdelningen från ett gediget prisbord sker direkt efter maten. Närvaro är en förutsättning för att få pris. Gäller ej vinnare av vandringspriser. Betalning för kvällen sker med Swish eller kontant vid ankomsten. Priset för maten är 200:Vi rekommenderar följande boenden: Östanå Camping, där det också finns ett antal enklare stugor (granne med golfbanan) 0383-171 77 KvarnDammens Bed&Breakfast 0383-199 21 Vetlanda stadshotell 0383-120 90 Centralhotellet Vetlanda 0383-100 07 9


LOGEN 7 JUNEHUS ÅRSMÖTE I LOGEN 7 JUNEHUS DATUM: ONSDAGEN 17 FEBRUARI 2021 ANTAL DELTAGARE: 24 Ett annorlunda men tyvärr alltför vanligt möte under de pressade tiderna vi lever med just nu har genomförts i Logen 7 Junehus. LM Christer Jörliden bjöd in samtliga bröder till ett digitalt möte och avhöll ett årsmöte för 2020. 24 bröder hade hörsammat möjligheten att delta via Teams som är ett av flera digitala verktyg som finns. Mötet utsåg M till ordförande för mötet samt de vid ett årsmöte normalt tjänstgörande bröderna utsågs och därmed startade det hela förtjänstfullt digitalt hanterat av vår Skrivare broder Jakob Olsson som satte upp länken till deltagande bröder och följde den av konstitutionen stadgade dagordningen. Genomgångar av Förvaltningsberättelsen och de ekonomiska rapporterna att insändas till Orden hade alla fått ta del av i förväg varför formaliteterna blev just formaliteter. Genom valberedningens idoga

arbete som leds av broder Roger Bergqvist var alla val förberedda och genomfördes utan missöden. Samtliga punkter genomfördes och en del frågor kom upp under övriga frågor. Inte oväntat handlar dessa om ekonomin. Vi tvingas konstatera att medlemsantalet i vår loge krymper. Tyvärr finns en del dödsfall bland oss men även bröder som slutat och man ska inte underskatta att den pandemiska effekten medför svårigheter till logesammanträden men även underminerar en bristande rekrytering av medlemmar. Det slår givetvis mot vår ekonomi och det allmänna budskapet är därför att hålla kostnaderna nere. Intäkterna har radikalt minskat. För egen del utsågs jag till Referent för logen till tidningen Bifrost. Det är fantastiskt att få vara logens inre öra och förmedla vår verksamhet via referaten till övriga Bifrostsverige. Ett för mig hedrande uppdrag där möjligheter att profilera vår loge utåt är det viktigaste uppdraget i logen. Det är självklart min största

förhoppning att det ska bli mycket framöver att förmedla till samtliga bröder i logen men även till andra loger som vill ta del av vad vi gör. Därför är det viktigt att vi kan komma igång med våra sammanträden och gradgivningar. Som slutdel i vårt årsmöte avhölls även samma förfarande i vår brödragåva som genomfördes av broder Leif Grytberg tillika ordförande i den delen av vår loge. Slutsummering av vårt årsmöte är att det är fantastisk att tekniken kan vara så enkel men ändå komplicerad. Det viktigaste är ändå att denna typ av möten i längden inte kan eller få ersätta de fysiska möten som vi alla så hett eftertraktar. I grundlogerna är vi beroende av att vi har en normal verksamhet. Vi ses! Referent Jörgen Steen

LOGEN 10 WITHALA FRÅN SKROTHÖG TILL MOTORCYKEL. Daglediga bröder i Vetlanda fortsätter att upprätthålla gemenskapen även nu när vi tyvärr inte kan få några kallelser till de sedvanliga logemötena. En torsdag i mitten på april gick promenaden hem till broder Anders Järnland och hans renoveringsgarage där han visade oss sitt stora intresse för motorcyklar. Anders senaste renoveringsobjekt är en New Hudson från 1927. Företaget startade 1903 i Birmingham i England med tillverkning av cyklar. Tillverkningen av motorcyklar i större skala tog fart först 1910. New Hudson blev då ett välkänt namn både inom motorcykelindustrin samt att de då också skördade stora framgångar i tävlingssammanhang. Eller vad sägs om världsrekordet på 50 miles med en medelhastighet på 152 km i timman på grusväg. Det var i klassen för 500 cc. Tillverkningen av tunga motorcyklar upphörde 1933

Motorcykeln vid köpet år 1976.

10

efter att BSA- gruppen tog över företaget. De ville därefter endast tillverka 98 cc mopeder fram till 1957 då verksamheten l ades ner. Anders lyckades 1976 via en annons komma över en New Hudson för 1000 kr i Linköping. Den var kanske inte i bästa skick. Efter att cykeln stått några år tog han tag i projektet och nu efter 5 års arbete är motorcykeln renoverad och färdig. Originaldelar var av förståeliga skäl inte att räkna med men efter flera besök hos skrothandeln och en stor omfattning av egentillverkade delar blev till slut skrothögen omvandlad till en riktig pärla. Att inte allt är original försämrar inte resultatet ansåg vi som fick ta del av historien om denna New Hudson 500 cc från 1927. Tack Anders för att du bjöd på en trevlig och intressant förmiddag. New Hudson M.S.O. 500 cc år 1927.

Referent & Fotograf Ingemar Dalsjö

Anders med sitt slutresultat år 2021.


LOGEN 17 GRIMNER ÅRSMÖTE DEN 9 FEBRUARI 2021 Eländiga tider ur ett socialt perspektiv, innebär krav på nya lösningar. Så blev fallet när Logen 17 Grimner samlade ett 35-tal bröder kring bärbara datorer, ”paddor” och mobiltelefoner för att avhålla årssammanträde tisdagen 9 februari. Ovant för många, men det skulle ändå visa sig gå överraskande bra! I en ovanlig inramning fanns ändå igenkänning när Jan-Eric Carlsson i sedvanlig ordning valdes till mötesordförande och med van hand guidade oss igenom punkterna i dagordningen. Räkenskaper och budget gicks igenom (ett positivt ekonomiskt resultat kändes betryggande) och valkommitténs förarbete visade sig vara klockrent då alla val röstades igenom enligt framtagna förslag.

Att formulera mål för logen i dessa tider är en utmaning, men Petter lyfte såklart Mästaremöte 2022 och Riksting 2023 som två viktiga mål att arbeta för. Ett uttalat mål är också att i höst kunna genomföra en Grad I på ett ”Corona säkert” sätt. Ett annat mål som i sig blir en stor utmaning är att vi blir fler bröder i logen, eller åtminstone att vi lyckas behålla alla bröder vi har. Mötesordförande Jan-Eric

Carlsson brukar ha för vana att avsluta våra årssammanträden med en ”sedelärande” berättelse, men i skenet av det senaste året vi upplevt, blev avslutningshälsningen denna gång att fortsätta vara försiktiga, följa rekommendationer och vara rädda om oss själva. Referent & fotograf Toni Lavi

En lite högtidlig känsla infann sig när numera ExM Johan Brundin meddelade att detta innebar hans sista formella möte som Grimners Mästare och att stafettpinnen nu lämnades över till Petter Sandstedt. En mängd digitala tack framfördes till Johan för hans idoga arbete till Ordens nytta och brödernas gagn och välfärd.

LOGEN 18 MJÖLNER ÅRSDAG LOGEN 18 MJÖLNER. MÅNDAGEN DEN 17 MAJ 2021. Efter regn kommer sol sägs det. Visst har det regnat. Då menar jag inte bara som väder. Ibland känns det som om mitt Bifrosthjärta sköljs av ett kallt piskande regn i dessa pandemitider. Men så plötsligt händer det. Ikväll var det just ett sådant tillfälle. Den 17:e maj är det 18 Mjölners årsdag. Traditionsenligt skulle vi samlas vid kyrkogården för att minnas brustna länkar. Plötsligt var den där. Du vet, den där bultande sköna känslan som brukar infinna sig en kväll då och då när man ska träffa sina vänner, sina bröder. Där stod de tillsammans med vår Mästare och pratade på parkeringen. Nog kunde man se lite undran i blickarna när jag rullade in på parkeringen. Men de blickarna byttes snabbt till glada och välkomnande hälsningar. Av någon underlig anledning blev det just sju bröder som firade och mindes. Sju bröder runt vår minnessten. Sju herrar som i en tyst minut förenades i minnet över bröderna Weste Elfström, Hans Bosma och Roland Carlström. M Magnus Fridälvs ord flöt fram känslosamt bland de nyutslagna träden. Han ackompanjerades av en björktrast som ville vara med och förgylla vår kväll. Naturligtvis hann vi med att prata en del också. Det var ju ett tag sedan sist. Planer för framtiden smiddes. Det pratades pandemi. Visst gick det att höra ett uns av hopp. Ett hopp om att vi snart kan ses igen. Referent & Fotograf Jonas Möller.

Logen 18 Mjölners minnessten, Eslövs Kyrkogård.

11


LOGEN 20 VESTHAV

ÅRSMÖTE I LOGEN 20 VESTHAV, LÖRDAGEN DEN 20 FEBRUARI 2021. I den rådande pandemin var det tyvärr nödvändigt att hålla vårt årsmöte digitalt. En spännande upplevelse för många medan andra kanske genom jobb och kontakt inom familjen tvingats nyttja digitala funktioner under lång tid. Anmälda till mötet var 18 bröder där samtliga lyckades koppla upp sig och kunde deltaga på det sätt som erbjuds i det program Teams som valts för årsmötet. ExM Rolf Hackzell valdes att vara ordförande för mötet. Efter de sedvanliga punkterna som förvaltningsberättelse, revisionskommitténs berättelse och begäran om ansvarsfrihet för logens direktorium var det dags för val av ledamöter för verksamhetsåret 2021. Till ordinarie ledamöter i direktoriet valdes Stefan Sandell och Lars Bäck, som supple-

anter valdes Ingemar Morup och Dan Nord. Till revisionskommittén valdes som ordinarie Kjell Gustavsson och Bengt Ratzmann och till suppleanter Robert Gårdsmed och Berne Felldin. Ledamöter till antagningsnämnden valdes följande, Tord Olsson, Lars Bäck, Dan Nord, Einar Nagel, Lars Knutsson samt sittande YL. Som referent till Ordenstidningen valdes undertecknad Morgan Carlsson och som ersättare Philip Berggren. Som ombud för hjälpverksamheten valdes Rolf Hackzell. Till valkollegiet valdes som sammankallande Anders Boëthius tillsammans med Lars Bäck, Staffan Valinder, Stefan Sandell och Tord Olsson. Till sist beslutades att årsavgiften för kommande år 2022 ska hållas oförändrad. Under övriga frågor blev det en livlig debatt utifrån frågeställningar från bland annat Ulf Fredman. Dessa handlade ex. om att vi borde

kunna ha haft en del Corona säkrade aktiviteter, det minskade antalet medlemmar samt den åldersstruktur vi nu har. Förslag lades om att inrätta en tankesmedja, formalisera en förslagslåda. Digitalisering av direktoriemöte har under 2020 hösten varit månadsvis och kanske har kommit för att stanna, då många har svårt att deltaga med tillhörande resor under vardagskvällar. Den rådande situationen diskuterades med vår lokal hos vår hyresvärd Svarta Örn då ingen kontrakterad krögare finns kvar. Vår M Jakob Sjöling har bollen att diskutera fram en lösning med vår hyresvärd. Då hoppas vi nu att under 2021 kunna mötas igen, när samhället fått stopp på den pågående pandemin genom vaccineringar av befolkningen. Referent & Fotograf Morgan Carlsson

LOGEN 28 GONDLER ONSDAGEN DEN 24 FEBRUARI 2021 höll Logen 28 Gondler sitt tjugoförsta årsmöte men det första digitala. Drygt 20 bröder hade hörsammat och alla var hopkopplade via telefon. Det hela var väl förberett och alla hade fått föredragningslistor, förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning med mera utsända i god tid så det var enkelt att följa med. M Tommy Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Som mötesordförande valdes Jonas Hagström som

12

skötte det hela med den äran, han är ju van. Detta var ju andra året i rad som Jonas lotsade oss igenom vårt årsmöte. Som justeringsmän utsågs Johnny Eklund och Per-Olof Svensson. Sk Åke Rudolfsson gick igenom resultat och balansräkning och gav en del förklaringar till siffrorna för året som gått och som inte varit något vanligt år. Därefter lästes revisionsberättelsen för 2020 upp och det fanns inte minsta klagomål att framföra. Vår ekonomi är god. Vi fick också lite information angående Riksting 2021 och det är som bekant inställt. ”Årets Gondlare” är

också utsedd vilket blev den som i regel håller i detta nämligen ExM Bo-Lennart Holmsten som blev mäkta överraskad. M Tommy Eriksson tackade Jonas för ett väl genomfört möte och tackade alla som var med. Nu hoppas vi bara på att logeverksamheten kan komma igång och att hela samhället kan öppna upp för fysiska möten. Det märks att bröderna saknar detta. Referent Per-Olof Svensson


LOGEN 29 ROSHEIM LÖRDAGEN DEN 2 JANUARI 2021, DAGEN INNAN HAN SKULLE FYLLA 97 ÅR, SOMNADE LOGENS ÅLDERMAN GEORG SVALLMARK IN.

Georg åter blev en flitig logebesökare. De sista tio åren fick Georg tyvärr resa ensam då hustrun avlidit. Eftersom Rikstingen infaller under den tid då Cypernvistelsen pågick så fick han motta Logernas Veterantecken hemma i den egna logen 2011. Tecknet levererades av Georgs gamle arbetskamrat, Ordens dåvarande Kansler, Christer Smedh.

Georg recipierade den 24 januari 1986 och innehade Ordens nionde grad, Vishetens Grad, som han erhöll den 9 november 2006. Georg tillhörde fram till den 1 november 2004 Logen 16 Runheim. Georg hade då flyttat till Norrtälje varvid han begärde transport till 29 Rosheim. Georg var trots sin ålder en mycket pigg och rask Bifrostbroder, han var alltid den som först ställde upp och hjälpte till med alla förekommande sysslor i logen. Georg var även en mycket aktiv, uppskatted och värdefull kraft under tiden 27 Odinsal ännu var i uppstart. Georg med sin, som han smugglade ut från forna Östtyskland, hustru reste sedan ett tjugotal år varje vinter till Cypern. De brukade åka i mitten av oktober för att återkomma i början av april, varefter

Georgs arbetsliv levde han på IBM vilket förde honom till olika platser på vår jord bland annat bodde han flera år i den Amerikanska mellanwestern. Trots sin höga ålder, och efter ett fall från en höjd varvid han skadade ryggen vilket plågade honom under de sista åren, var han inte rädd för att klättra på stegar för att byta gardiner eller liknande. Georgs frånfälle är till stor sorg för logens bröder. Minnet efter Georg är trots allt soligt. Gunnar Holmsten.

Withalaföretag som stöder Bifrost – Gynna dessa företag–

VETLANDAFÖRETAG SOM STÖDJER LOGEN 10 WITHALA Dessa Vetlandaföretag stödjer Logen Withalaföretag som stöder Bifrost – Gynna den Du också – 10 Withala Bada, eller – Gynna dessa - gynna dessa Duföretag– ocksåträna relaxa för halva priset! 50% rabatt mot inlämnande av denna annons relaxa för halva priset! Bada, träna eller Gäller engångsentré eller familjeentré. RogeravJohansson Christian Johansson tel.: 0383 - 76 11 30träna eller Bada, 50% rabatt mot inlämnande denna relaxa för halva priset!annons Withalaföretag Gäller engångsentré Vetlanda ellerM familjeentré. A R eller KMyresjö E simhall T IHB N G badhus TVETA BYGG Välkomna! Tel. 0383-123 23 relaxa för50% halva rabatt motpriset! inlämnande av denna annons Bada, träna Tel.0383-830 40, 070-55 41 205 som stödjer Gäller engångsentré eller familjeentré. 50% rabatt mot inlämnande av denna annons Vetlanda badhus Myresjö simhall relaxa halva priset! Bada, tränaför eller Gäller engångsentré eller familjeentré. Bad & motion för alla

Bada, träna eller Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Bad & motion för alla

Withalaföretag som stöder Bifrost (Gäller t o m 31 okt 2010) Tandvård för hel familjen – Barn Bada, tränaoch ellervuxna

Christian JohanssonElektriska Tel. 0383-76 11 30 installationer

Bad & motion för alla

(Gäller t o m 31 okt 2010)

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus tel 0383-103 87

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus tel 0383-103 87 180x70

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89

Thor-Erik Rydén

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall

tel 0383-911 89 50% rabatt motsimhall inlämnande av denna annons Vetlanda badhus Myresjö (Gäller t o m 31 okt 2010) Norra Esplanaden 16, Vetlanda Vetlandavägen 10, Myresjö relaxa för halva priset! El / Tele / Data Larm / Kyla / Värme / Energi Elteknik AB Avd Vetlanda Gäller engångsentré eller/familjeentré. medley.se/vetlandabadhus medley.se/myresjosimhall tel 0383-103 87 tel 0383-911 89 140 65 Vetlanda badhus Myresjö simhall Roger Christian Johansson tel.: tel.:0383 038350% 76 11 30 rabatt mot inlämnande av denna annons Roger Christian Johansson - -76 11 30 50%10,rabatt mott oinlämnande avJohansson denna annons (Gäller m 31 okt 2010)Johansson Norra Esplanaden 16, Vetlanda Vetlandavägen Myresjö - Din kontakt i branschen Gäller engångsentré eller familjeentré. medley.se/myresjosimhall medley.se/vetlandabadhus Gäller engångsentré eller familjeentré. 87 tel 0383-911 89 (Gäller t o m 31tel okt0383-103 2010) Vetlanda badhus Myresjö simhall Välkomna! Tel. 0383-123 23 0383-140 65 50% rabatt(Gäller mott oinlämnande av denna annons Norra Esplanaden 16, Vetlanda Vetlandavägen 10, Myresjö m 31 okt 2010) Vetlanda badhus Myresjö simhall Tel.0383-830medley.se/myresjosimhall 40, 070-55 41 205 medley.se/vetlandabadhus Logen 10 Withala www.elajo.se Gäller engångsentré eller familjeentré. Roger Johansson tel 0383-103 87 tel 0383-911 89 Elteknik AB Avd Vetlanda 50% rabatt mot inlämnande av denna annons

SI-BYGG AB

Inbrott - Brandlarm Kyla - Värmepumpar

Elteknik AB Avd Vetlanda

140 65

www.elajo.se

Vetlanda tel: 0383 - 132 34 34 Vetlanda 0383-132

Vetlanda badhus

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus tel 0383-103 87



Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus  tel 0383-103 87 50% rabatt mot inlämnande av denna annons Norra Esplanaden 16, Vetlanda Vetlandavägen 10, Myresjö  Gäller engångsentré eller familjeentré. medley.se/myresjosimhall medley.se/vetlandabadhus  87 tel 0383-911 89 (Gäller t o m 31tel okt0383-103 2010)

Vetlanda badhus

Myresjö simhall

Myresjö simhall Logen 10 Withala

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus tel 0383-103 87

BIL &MOTOR i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Christer Johansson

Aukt. Toyotaförsäljare

i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Christer Johansson

Aukt. Toyotaförsäljare

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89

- Din kontakt i branschen 0383-140 65

- Din kontakt i branschen

0383-140 65

www.elajo.se

www.elajo.se

Elteknik AB Avd Vetlanda

 Tel. 070-508 82 71

Weimar Dahlesson

 Storgatan 3 A Vetlanda 

M A R K E T I N G 90x35Anders Englund

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi - Din kontakt i branschen



AUTOLACKEN AB

0383-140 65 Elteknik AB Avd Vetlanda

www.elajo.se

– för bästa kvalitet –

Hammargatan 7, tel. 0383 187 87

Roger Johansson Vi kan el, vvs och ventilation

BIL &MOTOR

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89 El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

www.holsbyfonster.se www.sundins-skogsplantor.se Niklas Rydén och Christer Axelsson Stolta och glada. Men inte klara.

Joakim Asp

Roger Johansson Vi kan el, vvs och ventilation

Vetlanda tel: 0383 - 132 34 34 Vetlanda 0383-132

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89

Elteknik AB Avd Vetlanda

Vetlanda badhus

Roger Johansson

SI-BYGG AB

Myresjö simhall Thor-Erik Rydén

Bada, träna eller Vetlanda badhus www.holsbyfonster.se M180x70A R K E T I N G Myresjö simhall (Gäller t o m 31 okt 2010) www.holsbyfonster.se relaxa för halva priset! El / Tele /90x35 Data / Larm / Kyla / Värme / Energi Bad & motion för alla

Data - Tele Asp Joakim CCTV - Passersystem

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89

o m 31 okt 2010) Gäller engångsentré (Gäller eller tfamiljeentré.

Bad & motion för alla

som stödjer

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus tel 0383-103 87

Christian JohanssonElektriska Tel. 0383-76 11 30 installationer

Bad & motion för alla

relaxa halva priset! Bada, tränaför eller Bada, träna eller relaxa för halva priset! Withalaföretag A R KBYGG E T IHB N G relaxa för halva priset! MTVETA Bad & motion för alla

www.elajo.se

Bad & motion för alla

Data - Tele CCTV - Passersystem Inbrott - Brandlarm Kyla - Värmepumpar

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla

Withalaföretag som stöder Bifrost (Gäller t o m 31 okt 2010)

Lars-Olof Wigh

www.sundins-skogsplantor.se Niklas Rydén och Christer Axelsson Stolta och glada. Men inte klara.

Tel. 070-508 82 71 Weimar Dahlesson Storgatan 3 A Vetlanda

Anders Englund

Tel. 0382-13085

Mikael Richardsson

AUTOLACKEN AB – för bästa kvalitet –

Hammargatan 7, tel. 0383 187 87 Lars-Olof Wigh

Tel. 0382-13085

Mikael Richardsson

13


BIFROSTORDENS

JUBILEUM

GENOM TIDERNA 24 april 1965

40- års jubileum

I några nummer av vår tidskrift kommer jag att reflektera och göra utdrag ur referat m.m. kring Ordens jubileum genom de snart 96 åren sedan vår Orden invigdes. I detta nummer fortsätter jag med Ordens 40-års jubileum som firades den 24 april 1965 i Stockholms stadshus. I kommande nummer av vår tidskrift kommer 60, 75 årsfiranden behandlas. Så låt oss nu ta en tidsresa tillbaka, vad hände?, hur firades det på den tiden det begav sig?. Till hjälp att finna denna fakta är från de referat som finns i tidigare utgåvor av vår tidskrift. Lyckligtvis finns dessa inskannade, sedan är det att renskriva texterna, göra utdrag osv. Önskar Er en god läsning! Mats Hyltén Redaktör

14 14


JUBILEUMSBANKETTEN

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA ALLA BRÖDER FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN I SVERIGE LAND! HJÄRTLIGT VÄLKOMNA BRÖDERNAS ALLA ANFÖRVANTER OCH GÄSTER! Det var det första ord som mötte den stora skaran bröder från våra loger och deras av dem inbjudna närmaste vänner som bänkat sig i Blå Hallen i Stockholms Stadshus. Alla var förväntansfullt spända på att denna kväll lördagen den 24 april, skulle bli en verklig förnämlig afton för Bifrostordens 40 års-jubileum.

När samtliga intaget sina platser, steg Stockholms spårvägars damkör fram. De sjöng med inlevelse och sköna stämmor vackra och melodiska visor som rönte stort bifall från åhörarna. Så steg Uno Henström fram till talarstolen som författare och uppläsare av jubileumsprologen som löd:

Kvällens ceremonimästare broder Gustaf Blomqvist som hälsade välkommen. Under samlingen hade musikdirektör Olle Eksell utfört musik i Stadshusets berömda fjärrorgel. När sedan ett par trumpetare ur Flottans Musikkår lät ljudliga fanfarer höras från den lilla balkongen, sågs från den stora balkongen den högtidliga processionen av Ordens främsta skrida fram. Under anförandet av ceremonimästararen med sin stav, med svenska fanan och Bifrostfanan (burna av bröderna Stig Lindström och Lars Bergdahl) främst, och under ”Pomp and Circumstance” musikens toner skred Ordens främste längs altanen och ned för den stora trappan. Där kom Ordens Styrande Mästare, innehavarna av Ordens höga värdigheter tätt följda av den ene kvarstående av Ordens Stiftare och av samtliga logernas Mästare.

Människan är alltings mått, och fyrtio synes oss ringa. Spar vi ej hyllningarnas rad tills halvseklet hunnit förrinna? Är vi vid middagshöjd, måhända har solen ren dalat? Lyckans hjul rullar fort: blir det en krans eller blomma. Synes det oss likväl att en vecka är lång som en månad, ett av vår samtids år är som fem ur vår anfaders levnad. Ej endast tidens flykt, utan även dess växande kärna talar för jubel och klang, men även för blek eftertanke… Ofärdens år nått sitt slut, och en evig fred skulle blomstra, då våra faddrar höll råd och döpte barnet till Bifrost gav det dess dygder sju, som alltid skulle förbliva: Frihet och Vänskap varm, Kunskap med Hopp. En nyfödd optimism blev kvävd vid bröstet. Vad blev av världens frihet, finns den än? Vårt hopp om freden jordades i linda,

vår kärlek dog, vår sanning följde den. Vad fanns väl kvar av barnets dygder alla, då makt blev rätt, då skönheten försvann, ett skröpligt ting blev kunskap, som vi dyrka, och sanningskronan krönte lögnens man? Ånyo ringde fredens klockor, för värld som färgats röd av blod, och åter steg på sargad himmel ett ljusets hopp, en bleknad sol. Var finnes väl nu Hoppets blåa blomma? Man frågar med Pilatus efter Sanningen, nu Vänskap är ett egoismens offer, nu Kunskap relativ och Trohet omodern, nu Kärlek är betingad av hormoner, och Skönhet subjektiv och skiftande. Får frihet finnas blott, när makten främjas? Blir det atomens kraft som spränger valven på människornas bro till gudars hem? Vad blir då kvar av Bifrost, som vi hylla, var finner regnbågsbron sitt fäste i relativitetens svarta mull? Är Ragnarök det enda säkra, vissa? För oss finns blott ett svar, ett enda, ej uti Kants ”das Ding an sich”, ej uti Platons drömda världar, Mot dagens knäfall för all makt, m tal.Vi villosjälviskhetetens lagar akta. Vi vill det goda vakta. Vi vandra vill på Bifrosts bro till gudars sal. forts. nästa sida

15 15


Efter denna prolog så blev det uppvaktningar och utdelningar Ordens förtjänsttecken och Veterantecken. Ceremonimästaren framträdde ånyo, varvid OSM och innehavarna av de höga värdigheterna tog stegen upp i trappan och övriga gäster följde efter. Nu väntade Gyllene Salen och banketten. Gyllene Salen gnistrade i sin guldmosaik som skapats av Einar Forseths. Ljusen på borden

16 16

kastade glans över de förnämt dukade borden. Vi placeringslistan gick det lätt för envar att finna sin plats. Under middagen spelade Helge Asplunds orkester en melodiös musik. Så dukades det om till kaffebord och för dans. Under denna förberedelse passade gästerna på att via Prinsens galleri komma åt utsikten mot stockholmssöderns höjder som

speglades sig i Riddarfjärdens vatten Vid klockan 01.00 lämnade festdeltagarna Stockholms Stadshus där berikade med upplevelsen av ett jubileum inom Bifrostorden. Utdrag ur text skrivit av Otto Grimlund som var tidningens Redaktör 1959–1969. Mats Hyltén Redaktör


17 17


18 18


19 19


20 20


BIFROSTORDENS

JUBILEUM

GENOM TIDERNA 19 april 1975

50- års jubileum

I några nummer av vår tidskrift kommer jag att reflektera och göra utdrag ur referat m.m. kring Ordens jubileum genom de snart 96 åren sedan vår Orden invigdes. Här fortsätter jag med Ordens 50-års jubileum som firades den 19 april 1975 i Stockholms stadshus. I kommande nummer av vår tidskrift kommer 60, 75 års firanden behandlas. Så låt oss nu ta en tidsresa tillbaka, vad hände?, hur firades det på den tiden det begav sig?. Till hjälp att finna denna fakta är från de referat som finns i tidigare utgåvor av vår tidskrift. Lyckligtvis finns dessa inskannade, sedan är det att renskriva texterna, göra utdrag osv. Önskar Er en god läsning! Mats Hyltén Redaktör

21 21


DÅ BIFROSTORDEN FIRADE 50 ÅR 1975

Banketten i Gyllene salen.

Utdelningen av första Ordens jubelbroder Tecken (OJT) till Einar Andersson.

ÖVER ÅTTAHUNDRA DAMER OCH BIFROSTBRÖDER SAMLADES LÖRDAGEN DEN 19 APRIL TILL FEST i Stockholms Stadshus. Under samlingen spelade Emil Iwrings orkester välklingande musik.

värld men de flesta dock mitt ibland oss, som tillvaratagit och vidareutvecklat dessa stiftares tankar samt i övrigt format vår Orden till den talrikt förgrenade, 2 300 bröder omfattade skaran av i dag.

på Orden med tonvikt på dess Styrande Mästare, men med synnerligen tonvikt på den nuvarande som under 30 år – mer än hälften av Ordens historia lett Ordens utveckling och i så hög grad präglat den.

I rätt tid skedde det högtidliga intåget av Grundlogemästarna, Storlogemästarna, Innehavarna av Ordens Höga Värdigheter och sist Ordens Styrande Mästare, alla presenterades genom utrop i högtalarna. Sen alla hade intagit sina platser framträdde Ordens Marskalk Arne Persson, och föredrog den prolog som OSSM Uno Henström författat.

Vår tacksamhet går till alla de damer, som vid sidan av bröderna direkt och indirekt på månget sätt oavbrutet bidraget till Ordens framgång. Jag förlitar mig på att dessa många goda krafter under nästa halvsekel med samma uppoffrande vilja men framför allt med bibehållen känsla för vår Ordens innersta syften skall bevara och bevaka ett obrutet ynglingasinne hos denna kära 50-åring.

Utdelning av Förtjänst, Veterantecken och för första gången Jubelbrodertecknet till Ordens första recipiend Einar Andersson. En intervju med Einar gjordes vid detta tillfälle av dåvarande Ordens Marskalk Arne Persson. Intervjun

EFTER MÄKTIG ORGELMUSIK – Ouvertyren ur Aida som spelades av Gunnar Erling. OSM Hjalmar Malmström höll jubileets högtidstal som här följer:

Jag hälsar Bifrosts sjudande vår! Det är vår! Solen lyser! Bakom oss ligger vinterns hårdhet och besvär; framför oss bidar blomstringstiden, fruktsättningens, mognadens ljusa, varma tidsperiod. För Bifrostorden är det också vår. 50 år av en organisations liv skall inte mätas med människoålderns måttstav. Först nu har vår Orden nått sin ungdomstid, sin vårtid. Först nu är den formad, skolad och utvecklad, så att den med sin inneboende kraft kan uppnå det format, den tillslutning och den aktning som dess väsen förtjänar. Nu i sin vår kan Bifrostorden träda ut i solen, slå ut i blomning och bära till sin vida krets rik och närande frukt. Våra tankar av tacksamhet går idag till dem som stiftade Bifrostorden och som till dess konstitution och ritus knöt klara tankar och utvecklade idéer. Vår tacksamhet går till de många, en del tyvärr vandrade i skuggornas

22 22

Den oväntat stora anslutningen till denna jubileumsfest och den mångskiftande aktivitet som inte minst under sistförflutet år präglat Ordens loger och bröder har manifesterat, hur djupt i tusende sinnen Bifrosts anda av fostrande frihet och värmande vänskap trängt. Denna anda är den okuvliga kraft, den Prometheus eld, som skall bygga det Bifrost, varom drömts i nu 50 år. ”Eldar samma sinne alla vänner, Finns ej dröm som ej kan bliva dåd” Jag hälsar våren! Jag hälsar Bifrostordens sjudande vår! DEN STORA HYLLNINGEN På nytt fyllde stadshusorgelns mäktiga toner – Festkantat komponerad och spelad av Gunnar Erling varefter Storlogemästarna Lars Bergdahl, Heimdal, Bertil Nilsson, Tirfing, Carl Ljungberg, Gotheim framträdde för att överlämna den av bröderna och logerna insamlade jubileumsgåva på 50 000 kronor. Överlämnandet föregicks av ett högstämt tal av SLM Bergdahl, som gav en återblick

Innan uttåget ur Blå hallen fick festdeltagarna lyssna till några fina sångnummer av ungdomskören ”Sound 68”. Inte minst Evert Taubes ”Nocturne” och C.M Bellmans ”Fjäriln vingad syns på Haga” slog väl an. Uttåget därefter på ett högtidligt sätt upp i trapporna till Gyllene salen för banketten. FESTBANKETTEN SAMT DANSEN. Utan alltför stor väntan kunde deltagarna slå sig ned till jubileumsmåltiden i Gyllene salen. Talen var få och föredömligt korta. Efter måltiden skyndade deltagarna ner till blå hallen, där kaffet, avecen och dansen väntade. För musiken svarade Arne Domnerus, som ersatts av med bland annat Bengt Hellberg. Den förstnämnde var nämligen hindrad av tillfällig ohälsa. Innan sista paret lämnat dansgolvet hade de åttahundra motionerat flitigt och konverserat ännu flitigare, ty visst har man mycket att säga varandra när man strålar samman i festens tecken från de 19 Bifrostlogerna som finns i vårt land. Utdrag ur text skrivit av Sture Olsson som var tidningens Redaktör 1969–1987. Mats Hyltén Redaktör


23 23


24 24


25 25


ORDENS FÖRSTE RECIPIEND skapitel. Gradgivningen och den efterföljande samkvämet följer ännu idag nästan samma mönster, vilket gör, att man vid logesammankomsterna känner igen sig och kommer ihåg. –Den 5 september 1925 instiftades Logen 2 Eyrabro. Högtidligheten inleddes med kammarreciptioner, varvid jag vann befordran direkt till Grad VII. Detta efterföljdes av ordenskapitel i Grad I. –Logen blev snabbt känd och välkänd på orten tillströmningen av recipiender överträffade alla förväntningar. Vid varje reception knöts tiotalet och oftast än flera nya länkar till brödrakedjan. Redan vid årsskiftet 1926–1927 efter mindre än halvtannat års verksamhet, upptog logen 200 bröder. Entusiasmen var stor och viljan att göra en insats stark. Jag minns från tiden, att det var sällan någon broder uteblev från logesammankomsterna. Fastställda sammanträdesdagar var vikna för besök. Med en sådan tillväxttakt blev kapitelsalen självfallet snart för trång och en ny och rymligare lokal anskaffades.

V

id Ordens tillblivelse den 1 april 1925 instiftade den nyutsedde OSM Logen 1 S:t Örjan och vid detta tillfälle gavs Grad I. I detta kapitel var 14 kallade recipiender. Av dessa blev Einar Andersson den första att träda in i kapitelsalen. Han är den enda kvarvarande av den dagens recipiender. När så Bifrostorden firade sitt 50-års jubileum lördagen den 19 april 1975 blev Einar den första att bli dekorerad med Ordens Jubelbroder Tecken (OJT), han recipierade även i Grad X dagen före. Denna intervju med Einar utfördes och textades ner av den dåvarande Ordens Marskalk Arne Persson, en tid innan festligheterna: –Jag var på den tiden bosatt i Örebro och nära och förtrogen vän med Figge (bankdirektör Fredrik Larsson), hos vilken den första

26

idén kläcktes till vad som sedermera skulle bli Bifrostorden, berättade Einar Andersson. I sällskap med Figge for jag till Stockholm och Stallmästaregården, där instiftelsehögtiden och den första receptionen, till vilken jag var kallad, skulle äga rum. Jag var väl inte helt främmande för kapitelsalens utformning och gradgivningens seriösa prägel, eftersom Figge informerat mig om det tilltänkta ordenssällskapet och ombett mig delta i förberedelserna för en loge i Örebro. Däremot var jag lika ovetande som dagens recipiender om ritustexten och ceremonierna. Vad jag nu minns av själva receptionen är väl bara, att den gjorde ett starkt intryck på mig. –Den känsla av högtidlighet och något bortom det vardagliga, som då trängde sig på, har blivit bestående, och jag upplever det likadant varje gång, jag bevistar ett Orden-

–I det sammanhanget hade förslag framförts om en uppdelning i två loger. Förslaget vann gehör och i slutet av maj 1927 instiftades Logen 6 Havamal. Utöver det interna logearbetet såg logen som sin uppgift att verka för etablering av loger på närliggande orter. Blickarna riktades mot Karlskoga, och ett dussintal ortsbor recipierade hos Eyrabro. Den 29 februari 1936, då jag själv blivit karlskogabo, förunnades det mig att stå som stiftare för Logen 9 Carolus. Den logen känner du själv bäst, säger Einar Andersson till intervjuaren. Intervjuaren som fann att enda och rätta sättet att bringa Einar Andersson sitt tack för samtalet var att resa sig och betyga Ordens första recipiend, stiftaren av tvenne loger, den snart blivande jubelbrodern, som i sin familjekrets har både söner och svärson som ordensbröder, logebrodern och vännen sin aktning och tillgivenhet genom en djup bugning. (Broder Einar Andersson föddes 1897 och avled 1982). Mats Hyltén Redaktör


Logen 19 Gagnrad Historia

Fotot taget vid träffen i Gimsbärke. Sittande på huk 3:e man från vänster är blivande LM/Hans Widén.

N

ågon klok människa lär någon gång ha sagt följande tänkvärda ord: ”Man måste känna till det förflutna för att förstå framtiden”.

Det är förnuftiga och viktiga råd att bygga upp sin egen tillvaro på. Självfallet gäller det även för den verksamhet vi bedriver inom vår egen Loge 19 Gagnrad. Det är dessa ord som är utgångspunkten för tillkomsten av Gagnrads Historia. Det kan lite nu och då inträffa allvarliga händelser i våra liv vilka kan få som följd att hela vår livssituation förändras. Just en sådan händelse inträffade i Stockholm 23–28 augusti 1973. Händelsen var det så kallade Norrmalmtorgsdramat. En med K-pist beväpnad rånare (Jan-Erik ”Janne” Olsson) stormade in i Kreditbanken vid Norrmalmstorg, med syfte att genomföra ett rån. Rånaren tog tre kvinnor och en man ur personalen som gisslan. Han barrikaderade sig själv tillsammans med gisslan i bankens valv. Och inte nog med det: han begärde av polisen att de skulle ta dit den tidigare beryktade gangstern Clark Olofsson. Polisen uppfyllde hans krav och hämtade Clark från fängelset i Norrköping. Några ur personalen lyckades fly ur lokalerna och undvek på det sättet att bli gisslan. En av dem, hette Hans Widén. Hans Widén var då medlem i Bifrostorden och Logen 4 Valhall

sedan 1971 och hade grad IV. Denna traumatiska händelse fick som följd att Broder Hans hade fått nog av Stockholm och flyttade till Borlänge och Kreditbanken vid Sveatorget. I sammanhanget kan också nämnas att en annan Valhallsbroder - Alvar Björklund- då hade ett fritidshus i trakterna av Gimsbärke. Kopplingen var självklar liksom deras tanke - ”Vi måste starta en Loge i Borlänge”. I september 1974 skickades en inbjudan till en träff med Bifrostbröder från Borlänge och Stockholm med avsikten att ”förbereda instiftande av loge i Borlänge, samt att utse ett arbetsutskott”. Träffen hölls hos Alvar Björklund i hans sommarstuga i Gimsbärke i Dalarna. Vid tidigare kontakter med Valhalls direktorium om tankarna att starta en Loge i Borlänge hade framkommit att Valhallsbröderna var villiga att stå som fadderloge. Bollen var satt i rullning. SEDAN BÖRJADE DET GÅ FORT! Av den rapport som skrevs i samband med träffen framgår att det vid detta tillfälle var ”13 man vid bordet”. Bland annat var Ordens Härold, Erik Persson, närvarande. En arbetsgrupp tillsattes med uppgift att förbereda instiftandet av en loge. OH talade

sig varm för en etablering i Borlänge. Målsättningen var att starta i Januari eller Februari 1975! En skrivelse upprättades av de blivande Gagnrads-bröderna och insändes till OD. Den nya Logens namn skulle vara GAGNRAD. Namnet är ett täcknamn för Asaguden ODEN, ett namn han använde sig av i vissa speciella sammanhang, till exempel idrottsliga. Det fanns även en strävan att få en lokal anknytning till logens namn. Kopplingen är att år 1743 omnämns en bro i Borlänge med namnet Gagnbro. Namnet lever fortfarande kvar i en by utanför staden. Skrivelsen mottogs positivt och att Br Hans Widen skall bli Logens förste mästare.

Invigning av den nya Logen beslutades till den 8 februari 1975. Detta måste vara ett oslagbart rekord i sådana här sammanhang. Från idé till verkställighet på 135 dagar!!! LOKALFRÅGAN En del av de sammankomster som under planeringstiden genomförts, var förlagda till Folkets Hus i Kvarnsveden. Dessa lokaler var inte lämpade för den verksamhet som Logen skulle bedriva varför andra alternativ måste hittas. Valet kom att falla på ODD FELLOVS lokaler, vilka var – och är perfekta för det behov den forts. nästa sida

27


Logen 19 Gagnrad Historia

nya logen hade. Detta val kom att bli långvarigt, vi är fortfarande kvar där. Den första dokumenterade gradgivningen med blivande Gagnradsbröder beskrivs i en notis i Ordenstidningen nr 5 1974: ”Kl 16.00 startade en Beech 55 Baron, SE-EWK från flygfältet i Borlänge, med Ulf Nygren vid spakarna. Ombord fanns sex recipienter till Frihetens Grad hos Logen 4 Valhall samma kväll.” En av dessa Bröder var Martin Iversen. Man kan med fog säga att logen fick en ”flygande start”. Någon månad senare genomförde Logen 4 Valhall återigen en gradgivning, men denna gång i Borlänge. Det var den första gradgivningen som genomfördes i Bifrost regi i Odd Fellows lokaler. Det var den 9 november 1974 som Logen 4 Valhall genomförde två gradgivningar samma kväll (Grad I och II). INVIGNING Invigning av Logen 19 Gagnrad skedde den 8 februari 1975 av OSM Hjalmar Malmström. Som Mästare i den nya Logen installerades Hans Widen. De dokument som finns pekar på en minst sagt fullproppad dag. Det genomfördes inte mindre än tre (3) gradgivningar - Frihetens, Vänskapens och Kunskapens grader. Utöver dessa genomfördes även en Kammarreception. En av de första att recipiera i Frihetens Grad var Broder Per Jansson vars länk brast år 2012. Till instiftelsebrevet som utförts av Broder Alvar Björklund är fogat ett utdrag från den

Meny

Skaldjurssnäcka Kalkon bonne femme Glassbomb med varm hjortronsås Kaffe Måltidsdrycker. Öl eller bordsvatten, rödvin (Chateau Grolet 1970, portvin (citadel) alkoholfritt Pris inkl betjäning, moms och tamburavgift 65 Kr. Ett dubbelrum 30 Kr-per person och natt. Enkelrum 40 Kr/natt.

fornnordiska Grimnismal-sagan där Gagnrad (Oden) ställs inför en fråga som endast han själv kan svara på, och det visade då att han var den visaste av alla. Vid invigningen erhöll Gagnrad ett dryckeshorn med tillhörande ritus av logen Valhall, att användas då Valhall- och Gagnradsbröder träffas. Dryckeshornet med tillhörande ritus används än idag.

Invigningen avslutades med en supé på hotell Brage. Denna kväll blev en formidabel succé med god mat, hög stämning och högklassig underhållning. Det finns än i dag några ärrade kämpar i andra Loger, som påminner oss Gagnradsbröder om denna dag och dess fina inramning.

Bild från den 12 mars 1986 där LM Hans Widén läser ritus vid användandet av dryckeshornet. OSM Hans Larsson är en av gästerna.

28


Gagnradshästen som visar Tunaslätten och två mycket kända historiska byggnader, Stora Tuna kyrka och Ornässtugan, där Gustaf Wasa flydde via dasset 1520. RIKSTING 1980 En stor händelse var att den unga Logen 19 Gagnrad fick OD:s uppdrag att arrangera 1980 års riksting i Borlänge. Ett unikt uppdrag, som aldrig tidigare hade överlämnats till en så ung loge. Hela arrangemanget, utom banketten, genomfördes i logens ordinarie lokaler i Odd Fellowhuset. Jag, som skriver detta. Var med där och kan intyga att det var trångt. Lördagskvällens bankett förlades till hotell Brages restaurang. En av logens bröder (blomsterhandlare) hade dekorerat festsalen på ett sätt som imponerade stort på deltagarna. Logens Mästare höll ett fyndigt välkomsttal inspirerat av den fornnordiska mytologin, med anknytning till deltagande honoratiores.

bröderna i Avestaområdet som ställde upp med de tjänstemän som saknades. På detta sätt blev det nästan som att Righeim blev en ”andraloge” för våra Avestabröder. Även i dag är de ofta och gästar Gävlelogen.

YTTERLIGARE UPPDRAG FRÅN OD. I samband med att Logen 22 Righeim invigdes den 14/11 1981 fick vår loge ytterligare ett stort uppdrag från OD. Gagnrad fick uppdraget att i Gävle ge Vänskapens Grad inför invigningen. Liksom i de flesta nya logerna hade Righeim vissa problem med tjänstemän i de högre graderna. För att klara dessa gradgivningar behövde de hjälp från andra loger, och då låg Gagnrad nära till hands. Ett telefonsamtal till Borlänge, eller Avesta, löste problemen. För det mesta var det gagnrads-

”Ordens Riksting 2006 genomfördes suveränt i ett flödande solsken av Gagnradsbröderna.” Så löd rubriken till referatet i Bifrosttidningen från 2006 års Riksting i Borlänge. Lite längre in i referatet skriver författaren Cege Alexandersson (OSSM) ” att redan vid ankomsten kändes det att detta kommer att bli bra.”. Ett annat tecken på att deltagarna verkligen uppskattade arrangemanget är en kommentar från XSLM Yngve Strindholm och XOK Lars Ullman, sittande i solskenet utanför

RIKSTINGET 2006 Den första signalen om OD:s önskemål att Gagnrad borde söka arrangörskapet för ytterligare ett riksting framfördes i samband med Logens 25-årsjubileum 2000. Önskemålet upprepades vid rikstinget i Gävle 2001. Frågan togs då upp i direktoriet vilket enhälligt beslutade föreslå logen att söka rikstinget 2006. Logen biföll enhälligt direktoriets förslag. OD:s definitiva beslut nådde oss tidigt 2002. I uppdraget ingick även att samordna med Bifrostdamernas Riksmöte.

hotellet på söndag fm. Åke Björk och jag, Lennart T, kom tillbaka till hotellet efter ett kort besök ”på stan”. De säger: ”Här sitter vi, ett par gamla gubbar, och funderar på, om det finns något att anmärka på arrangemanget – men vi hittar inte något”. Denna replik är värd guld, eftersom i varje fall en av dessa Bröder brukar tala klartext om när något inte är bra. Gagnrads historia är nedtecknad av framlidne LM/Lennart Thorsell med hjälp av Bröderna Anders Mathsson, Åke Björk, Åke Ekstam, Hans-Olof Wieweg och Hans Wahlberg. Historien är ombearbetad till nyare filtyper av Logen 19 Gagnrads Skrivare Sven Olsson. GAGNRADS MÄSTARE Hans Widén Martin Westas Hans Widén Lennart Thorsell Hans-Olof Wieweg Hans Wahlberg Åke Ekstam Åke Larsson Allan Löwenhamn Fredrik Lemón

1975–1981 1982-1984 1985–1993 1994-1997 1998-2000 2001–2008 2009–2012 2013–2015 2016–2020 2021-

29


LOGEN GAGNRAD OCH COVID-19 2020–21

VI GENOMFÖRDE TRE GRADGIVNINGAR 2020 i Logen 19 Gagnrad och därefter satte pandemin och införandet av restriktioner stopp för mera aktiviteter med logekvällar och gradgivning. Vi insåg att det var mycket viktigt att vi arbetade med brödravård inom Gagnrad under pandemin. För att vi inte skulle tappa kontakten med bröderna, samt att vi ville höra hur det var med alla bröder med sina nära och kära pga Covid-19, så skickade S/ ett sms varje fredag till alla bröder under hela sommaren och hösten. Håll i – Håll ut – Håll av, blev vårt motto! Detta uppskattades mycket av bröderna och vi fick stor respons tillbaka från bröderna. Ett annat resultat av Corona-pandemin och inställda logekvällar blev att vi misstänkte under försommaren att ekonomin för Gagnrad skulle påverkas negativt med bröder som inte betalat årsavgiften och då det var stor risk att flera logekvällar skulle komma att ställas in under året. Även om vi inte kunde genomföra några logekvällar och således inte ha några intäkter, så hade vi i alla fall våra ”fasta kostnader” för verksamheten som till exempel hyra, ersättning till Bifrostorden med mera. I slutet av maj framfördes förslag från broder Lars Bylund, en av våra ”Avestabröder”, att vi bröder inom Gagnrad skulle stötta logen med en insamling som kompensation för uteblivna intäkter. ”Vi har ju i alla fall mindre utgifter då vi inte kan gå på våra logekvällar så då kan vi skänka en slant till Gagnrad”. Sagt och gjort!

30

Vi gick ut med info till bröderna om förslaget. Då fick vi ett mejl från broder Lars Häggström som tyckte att det var en bra idé. Broder Lars har funderingar på att gå över till en loge i Stockholmstrakten då han flyttat dit. Men när han fick veta vilken situation Gagnrad kunde komma i med ej inbetalda årsavgifter av bröder, samt minskade intäkter pga uteblivna logekvällar för vår loge Gagnrad, bestämde han sig för att dels betala in årsavgiften för 2020 samt dels betala in en extra avgift för uteblivna logekvällar under våren. Han föreslog att vi skulle införa en ”stafettpinne” där man gav ett bidrag till Gagnrad och sedan skickades ”stafettpinnen” vidare till nästa broder osv. Stafettpinnen startades och skickades vidare till övriga bröder att hjälpa logen ekonomiskt genom att bidra med extra intäkter till Gagnrad. Vi i direktoriet insåg i början på hösten att detta år skulle bli tufft ekonomiskt trots vår extra ”stafettpinne”. Då föreslogs att vi skulle anordna ett digitalt lotteri där priserna var ädla drycker av olika slag, för att få ytterligare en extra intäkt. FSM Fredrik Lemón fick i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra detta. Det digitala lotteriet genomfördes och vi hade en dragning digitalt i december.

bra positivt överskott pga våra extra aktiviteter, vilket är ett mycket bra resultat med tanke på hur verksamhetsåret utvecklades. Detta tillsammans med årsavgiften för 2021 innebär att vi kunde klara nästan alla fasta kostnader fram t.o.m. sommaren 2021. För att det skulle hända lite kring logens verksamhet trots pandemin så planerade vi att anordna digitala brödraträffar där en broder berättar om något intressant ämne och samt att vi kan dricka någon god dryck och ha en trevlig samvaro på distans. Vår första aktivitet höll vi den 20 mars där vår M/Fredrik Lemón höll ett föredrag om det kriskoordineringsarbete som han är ansvarig för på Trafikverket och som de har varit i gång med i över ett år nu för hantering av Covid-19 på olika nivåer. Fredrik ingår i staben och hans föredrag var mycket intressant och gav oss lite inblick i komplexiteten av det arbete som görs mellan olika myndigheter på olika nivåer under pandemin. Vi ser med spänning fram emot nästa digitala brödraträff och funderar på vilket ämne det blir nästa gång.

Totalt fick vi in >30 000 kr på de extra aktiviteterna som genomfördes under året. Bra jobbat av alla bröder!

Men oavsett alla digitala möten och aktiviteter så håller vi tummarna för att vi skall kunna återuppta våra logekvällar under hösten 2021 och kunna träffa alla bröder i verkliga livet, något som vi alla bröder ser fram emot, samt att ha en installationsloge för vår nye M Fredrik Lemón och hans nya direktorium.

Det ekonomiska resultatet för 2020 gav ett

Sven Olsson / Skrivare Logen 19 Gagnrad.


HUR PANDEMIN PÅVERKAT OSS NÅGRA FRÅGOR TILL ExM ALLAN LÖWENHAMN OCH LM FREDRIK LEMON, 19 GAGNRAD UNDER PANDEMIN. –Allan, hur har det senaste året känts för dig som ExM när loger inte har kunnat hållas? –Självklart har det varit tråkigt och saknaden av den gemenskap som finns i logen vid såväl ritus i kapitelsalen som vid brödramåltiden har varit stor. Tidigare år har man kunnat se fram emot varje logekväll med de förberedelser som det inneburit, nu är det bara tomt. –Vad har din största utmaning varit under pandemin sommaren, hösten och vintern 2020-21? –Utmaningen har varit att få bröderna att stanna kvar i logen och hålla intresset uppe för logen och inte minst ekonomin. Jag vet att vi lyckats bra med såväl brödravården som med ekonomin. Det sistnämnda tack vare de insatser vi gjort och den generositet som bröderna visat i samband med vår ”budkavel”, som gått runt på initiativ av några av bröderna. Detta tillsammans med lotteri har medfört att vi trots uteblivna intäkter från logekvällarna för första gången på 6 år kunnat redovisa ett plusresultat. –Hur har du jobbat för att hålla ihop logen och brödraskapet? –Vi insåg tidigt att vi skulle få problem pga Corona och för att brödravården skulle fortsätta så skickade skrivaren under framför allt vår- och sommararperioden 2020 varje vecka ett sms och mejl till våra bröder. Övriga åtgärder se punkt 2. –Allan, vad tycker du att Bifrost har haft för roll under Corona och hur har ett Bifrost-

Allan Löwenhamn

medlemskap kunnat bistå dina bröder under denna svåra tid? –Jag tror att Bifrost och logemötena har varit något positivt att se fram emot trots karantän och allt annat elände som pandemin ställt till med, säger Allan. –Fredrik, som nytillträdd M, vad ser du som din primära utmaning när vi väl får börja ha loger igen? –Jag hoppas att vi inte har bröder med tappade sugar. Vi är en liten loge som behöver tillväxt, detta har varit svårt under dessa pandemitider. Vi kommer att behöva raketstarta verksamheten. Flera bröder står nu i kö för nya grader. Det blir en utmaning att få till de gradgivningar vi vill. Men så småningom kommer vi att komma i kapp och jag hoppas på en bra tillväxt till vår loge de kommande åren. –Hur ska vi få tillbaka bröderna till logerna? –Jag tror att sugen efter att kunna besöka logekvällar är stor, så de som brukar komma tror jag har längtat. Vi behöver uppvakta de som inte är så aktiva och få dem att komma till våra härliga kvällar och känna den gemenskap vi har och som är svår att nå utan att komma till logen, säger Fredrik. –Fredrik, det har varit problem för många loger att få in alla årsavgifter. Vad är dina tankar kring det? –Det kanske är naturligt att ifrågasätta en betalning när det är så låg aktivitet. När vi väl kommer igång igen så tror jag det löser sig. Det är viktigt att få bröderna att förstå att vi har fasta kostnader även fastän vi inte kan träffas pga pandemin. Men detta ”problem” är inget stort problem för oss i Gagnrad då alla

bröder har ställt upp på bästa sätt för Logen 19 Gagnrad under pandemin. –Hur kan du i din roll som M uppmuntra bröderna att betala årsavgiften även när det inte går att hålla loger? –Jag tror det är viktigt att visa att vi arbetar för att vi skall kunna ha kontakt med våra bröder trots restriktioner i samhället och att vi genomför det vi säger att vi skall göra, säger Fredrik. –Fredrik, vad skulle vi bröder kunna göra för att hjälpa dig i din roll och för att hålla logen levande även när vi inte kan ses? –Vi måste bli bättre på att höra av oss till varandra, kolla läget och snacka lite om ditt och datt. Komma med förslag på aktiviteter som vi kan köra digitalt. Har just du något spännande att berätta om? I så fall, tveka inte att höra av dig så kallar vi ihop bröderna på ett digitalt möte så att de får höra just din historia. –Avslutningsvis, vilket budskap skulle du vilja lyfta fram till bröderna i logen så att de orkar hålla ut? Vaccineringen har tagit fart, snart kan vi träffas igen! Ge inte upp nu är vi snart i mål.

Håll i, håll ut, så träffas vi till slut! Då vi haft mästarbyte i februari 2021 så har vissa frågor besvarats av ExM Allan Löwenhamn och vissa frågor av tillträdande LM Fredrik Lemon. Intervjuerna har gjorts av Sven Olsson, Skrivare Logen 19 Gagnrad.

Fredrik Lemon

31


J U N I - K RY S S E T

NR .2 2021

KAN ELDA UPP MASSA

SKÅNEETT AV TVÅ BRUKAR ORT MED VÄLDIGT PÅ FÖRSÄKDÅLIGA INTUI- LITEN GLANSSKÄRET RING ALTERNATIV TIVA KOPPLING

SPELAS MED KNASTER

SKATT KORT REKLAM

FATTAS

FÖR FOLK I VÄNTANS TIDER

RÖTT I NEGATION DEN ÄR SÅSIG

SLUT I UPPRÄKNING HA SÖNDER PÄRLOR UR POR

BARMÅTT DÅ BLIR DET BARA GRENAR EFTER ORDER I ETT STYCKE SITTER SER VI KAN HON SITT BREDVID UPP TILL HÄR NAMN OCH LÄR

SAMLAR TOPPSPELARE

SE UT GASTAR SOM UTKIK GAST

VÄLJER SNIDARE KISTAN

VITAMIN

MEDELTIDA POESI GREKISK BOKSTAV

FARTYGSTYP OVÄNNER EMELLAN

ÄR VÄRD SIN VIKT I GULD

32

FALLANDE FARA KLÄCKER MYCKET

GROVMASKIGA SAKNAR MATTA

MUSIKAL MED MAMMA

GÅR FRÅN MITT TILL PERIFERI

GÖR VI IBLAND TILL HÅRFÄSTET

KAN GNAGA ÄR LAGLIKT BADSTÄLLE HALV JÄMNA FLUGA TILL TAL

BLIR LÄTT BLÅST

FÅR SOMLIGA SKOTT

NÄSTAN SOM NÄSTEN LUGNET

DEN ANVÄNDS VÄXELVIS

FLYTER MED FLYTANDE VAROR FÖRDEL

LIRADE MED PAGE STARK

GAMMAL LÄRA ISTÄLLET FÖR LUNGOR

SÄLJER UT LÄGGA I PANNAN

DALSVAR

DELADE MENINGAR FINARE ÄN ANDRA

GRÖN SÄKRA FRÅN TURISTRÅGSVED BUSSEN

TANTER I LEK FOGA DIG!

DEN KAN LEDA TILL FALL APAR

DE BRINNER VID BRÅDSKA

SES EN SOM HÅLLER HOV

FRISKHET VITSIG VAMP

GÖR LÄRA FALSK GRAVFYND GENAR GÄRNA

HJÄLPER BUD ATT HITTA HEM

HINNA PÅ VINTERN GOLFTYP BIL I FIN ENGELSK STIL

SVANTE DREJENSTAM ©MEDIAKRYSS, FOTO:SHUTTERSTOCK


LÖ S N I N G E N

” fe b r u a r i k r y s s e t ” n r.1 2 0 2 1

Ett korsord kan vara ett tidsfördriv i dessa pandemi-tider.Lösningen ”juni-krysset” presenteras 2021 i Bifrost nr 3.På denna sida ses lösningen på korsordet ”februarikrysset” från Bifrost nr 1. OBETYDLIG SPRIDER VANLIGT HÄN- GLÄDJE LÖNEKRAV DELSE

GÖRS

DET VIA RONDAS LUFTM ÄTSKNYTSOCH RUM I INTAG P R E S S A STÖRSTA KÄRLET A O R T A N SÄLLAN SEDD R A E L D VET P E R U K HUR N MARTIN UTBYTBAR TÅLA N KUNNA G LUTHER I VÄDER- K MAN STRECK KAGGEN LEJON- T U N N A N FÖDA BÄR HÄR VÄRDE- MIN- SKÄGG GLOSBADAR RAS NESOTA PEKA G E T O GLOSA G ISRAEL UT MED M M A N S S E R V FÖRSÅG SKALA BRÅDMODIG Ä N N U FORM I D I G AV T UTTRYCK ÄKTA HÄLFT T ITEMPO E M Å L F R LUGNT G FORMELBÖRJAN A S E R I VÄXER B R A I A LUND GÖRA KAN KROK VARA S A LOCKN O T R A D TAKTANDE FULL K A V E L U M E A T G R I V S Å R V A N S FUKTADE V Ä T T A SEGT TVÅ FÖR EN E L GULD A U SNIDARE N E LIKA D SÅ KAN MAN R A R ÖVERENS Ö R A N D E VARA KAN MAN POTATIS OCH PRIS

ROPAS I BERGET BLIR BAKFULL

MESFÅGEL

T LEVER VID POLISEN I BESKEDLIG T JAMARE L A VERKAR SOCKUPPLYSANDE RAS HAR OFTA BORDSPLACERING

S STAMPAR Ö FOT KÅKDEL T P A GÖR MAN BÄST S SIST

K I N A M A T

FOR TRILLAR GAMLA DELAR MAN LÄTT AV PALTOR VÄL PINNEN VÄNNER MEST FÖRR

L U M P

L S A I T K A T AFFEKTEFFEKT A GÄRNA GENAR R SE SAKNAR IGENOM L Ä SLUT VISA RÄTT O L A R UNDER ASK O T TRYCKS R DET PÅ HAR BAK A K T SPETS S BYRÅ LEDR STYV S T E K R A T T

ALLTJÄMT GÖR MAN PÅ TRÅDEN

LEVER PÅ SPEL TOG BORG MÅNGA

FRANCIUM SÖNDERSLITEN

BAGARVALS GÖRA EN PUDEL

ORSAKAR KLOR GENOMBLÖT

NORRSTAD LITE KORTARE FAGRA

© MEDIAKRYSS, SVANTE DREJENSTAM

Besök i logekapitel i stor- och grundloge är en av förutsättningarna för befordran till högre grad

33


JUSTERADE GRADER DESSA UPPGIFTER ÄR SÅDANT SOM KOMMIT FRAM VID STÄDNINGEN AV PORTALEN JUSTERING AV DATUM DÅ GRADER ERHÅLLITS.

Nya Bifrostbröder Grad (1) I Frihetens grad Dat 1991-04-25 1996-01-30 2003-11-25

Namn Sten Hamring Mikael Sundbom Olof Bouvin

loge Rosheim Rosheim Odinsal

Till Tidning 2021-05-13 2021-05-13 2021-05-13

Status Godkänd Godkänd Godkänd

Medlemsnr 10133 10718 12231

logenr 29 29 27

Grad I I I

Befordrade bröder Grad (2) II Vänskapens grad Dat 1991-10-10 1996-10-31 2017-03-28

Namn

loge

Sten Hamring Rosheim Mikael Sundbom Rosheim Olof Bouvin Odinsal

Till Tidning

Status

2021-05-13 2021-05-13 2021-05-13

Godkänd 10133 Godkänd 10718 Godkänd 12231

Medlemsnr

logenr

Grad

29 29 27

II II II

Befordrade bröder Grad (3) III Kunskapens grad Dat 1993-04-01 1999-10-14 2018-03-27

Namn Sten Hamring Mikael Sundbom Olof Bouvin

loge Rosheim Rosheim Odinsal

Till Tidning 2021-05-13 2021-05-13 2021-05-13

Status Godkänd Godkänd Godkänd

Medlemsnr 10133 10718 12231

logenr 29 29 27

Grad III III III

Befordrade bröder Grad (4) IV Hoppets grad Dat 1994-03-10 2001-10-30 2015-09-29 2015-09-29 2015-09-29 2015-09-29 2018-10-26 2018-10-26 2018-10-26 2018-10-26 2019-09-24

Namn loge Sten Hamring Rosheim Mikael Sundbom Rosheim Tomas Algotsson Odinsal Rolf Hellman Odinsal Bengt Juhlin Odinsal Jan-Åke Petersson Odinsal Leif Svensson Odinsal Roine Thunberg Odinsal Tord Wallin Odinsal Daniel Wallin Odinsal Olof Bouvin Odinsal

Till Tidning 2021-05-13 2021-05-13 2021-05-13 2021-05-13 2021-05-13 2021-05-13 2021-05-13 2021-05-13 2021-05-13 2021-05-13 2021-05-13

Status Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd

Medlemsnr 10133 10718 13998 13871 13999 14079 13735 14712 12943 13471 12231

logenr 29 29 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Grad IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

Befordrade bröder Grad (5) V Trohetens grad Dat 1996-09-12 2017-11-28 2017-11-28 2018-05-22 2020-01-24

Namn loge Sten Hamring Rosheim Tomas Algotsson Odinsal Jan-Åke Petersson Odinsal Rolf Hellman Odinsal Mikael Sundbom Rosheim

Till Tidning 2021-05-13 2021-05-13 2021-05-13 2021-05-13 2021-05-13

Status Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd

Medlemsnr 10133 13998 14079 13871 10718

logenr 29 27 27 27 29

Grad V V V V V

Befordrade bröder Grad (6) VI Kärlekens grad Dat

Namn

loge

Till Tidning

Status

Medlemsnr

logenr

Grad

2020-02-15 Jan-Åke Petersson Odinsal 2021-05-13 Godkänd 14079 27 VI

34


Jubilerande bröder JULI 2021 Dat År Loge Namn

SEPTEMBER 2021 Dat År Loge Namn

1 75 Gondler Henric Sjöstrand 3 60 Norheim Lars G Rydén 3 50 S:t Örjan Magnus Palmstierna Eckhéll 4 80 Manheim Stig Axelsson 4 70 Withala Tommie Mattsson 5 75 Odinsal Lars Andersson 6 90 Löfstad Bertil Lantz 7 75 Righeim Urban Sjölander 8 60 Löfstad Pelle OL Thell 9 70 Forsete Göran Heckler 9 75 Nicopia Perry Sörensen 12 50 Runheim Niklas Borgenäs 13 70 Eyrabro-Havamal Lars-Inge Olsson 13 80 Solheim Sigvard Granath 14 75 Löfstad Stig Bjelkered 18 70 Gondler Ulf Karlsson 18 70 Mjölner Lennart Roth 19 60 Odinsal Bengt Juhlin 20 60 Nicopia Mats Ytterborg 24 50 Gungner Martin C Tobiasson 24 70 Norheim Kenneth P Drott 24 75 Torkild Rune Widlund 25 60 Danheim Jan O S Nilsson 25 80 Junehus Åke Hafström 25 50 Norheim Daniel Geisler 25 80 Rosheim Ulf Jegréus 25 50 S:t Örjan Morten Kammer Pedersen 26 80 Forsete Bruno Ringnér 27 75 Odinsal Gunnar Bouvin 27 50 Rosheim Martin Stribell 28 75 Gagnrad Pelle Jansson 29 85 Forsete Nils-Olof Nilsson 29 50 Löfstad Gert Dahlman 29 85 Torkild Leif Ringström 29 80 Vanadis Göran Olsson

1 2 4 4 4 7 9 10 12 13 14 14 17 18 19 26 27 28 30

AUGUSTI 2021 Dat År Loge Namn 1 1 1 5 7 9 9 11 13 15 15 16 16 16 19 20 20 20 20 21 25 26 27 31

75 60 70 50 70 50 90 60 80 90 75 75 70 75 75 80 60 60 75 85 75 60 80 80

Alvheim Manheim Norheim Rosheim Odinsal Åsagård S:t Örjan Norheim Rimfaxe Junehus Runheim Linneus Mjölner Odinsal Norheim Nicopia Nicopia Nicopia Withala Mjölner Grimner Torkild Forsete Withala

Staffan Boström Örjan Ahlström Agne Widerström Johan Bergman Lindfors Tomas Eriksson Miguel de Paula Henry Haskel Stefan Matsson Göran Evaldsson Olof Zeipel Leif Bernquist Alf Isenberg Hans-Ove Lunde Göran Hedefalk Anders Heidesjö Jan-Olof Carlsson Anders Lindgren Magnus Lindgren Lars-Ivar Johansson Eric O Thors Anders Pettersson Stefan B Carlquist Bo Friis Lars-Bertil Bernholtz

85 70 75 60 75 70 50 70 75 75 75 70 75 80 75 50 85 75 80

Runheim Grimner Nicopia Solheim Torgrim Gondler Grimner Nicopia Löfstad Vesthav Norheim Vanadis Righeim Rosheim Gondler Torkild Rimfaxe Nicopia Valhall

Finn Hultman Åke Svensson Sven-Erik Carlsson Jan Bergström Bruno Hamberg Jan S E Johansson Johan Brundin Anders E Nyström Sören Edheimer Kjell Carlsson Kurt Matsson Göran L Johansson Gunnar A Kvist Sten Lagerqvist Åke Ekstam Magnus Mällström Lennart Ståhl Håkan Gustafsson Lars Cederholm

OKTOBER 2021 Dat År Loge Namn 2 80 Eyrabro-Havamal Sven-Olof Bergström 3 80 Aroshus Roger Pistol 3 80 Valhall Ewald Erickson 4 85 Odinsal Kurt Wikenadler 5 60 Solheim Anders Press 6 60 Gondler Johnny Johansson 7 80 Torkild Börje M Sjöblom 7 70 Withala Christer Axelsson 8 60 Danheim Claes-Göran Lundahl 8 80 Runheim Lars Backlund 9 85 Norheim Esbjörn Johansson 9 85 Torkild Nils-Bertil Nilsson 10 2025 70 Carolus Jonny Sfyller Ericsson smäller det! Bifrostorden 100 år 12 och70 Grimner Joelsson det ska vi fira med Peder en oförglömlig på Stadshuset i Stockholm. 14 jubileumskväll 75 Alvheim Alf Egnerfors 15 Nu 80 Norheim Leif Andersson söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta 15 sitt75 Olavi namnValhall på brödrakartan ochOllikainen bidra till att guldkant på vårt 100 årsjubileum. 16 sätta 70 Grimner Krister Hellström 16 60 S:t Örjan Anders J Söderberg Vårt exklusiva sponsorpaket innehåller: 17 • 2 75 Eyrabro-Havamal Hans Danielsson VIP-biljetter till banketten 18 • Hotellrum 80 Alvheim Bergström – 1 natt för Anders 2 personer i 19 dubbelrum 80 Gagnrad Örjan Lagestam – samlingsannons medJ samtliga 19 • Helsida 70 Junehus Pether Danielsson sponsorer i varje nummer av Bifrostordens 20 tidning 75 Runrike Olle (4 nr/år) fram till årClaesson 2025 24 • Pluggannons 50 Gungner Hedlundi för varjeAndré sponsorföretag tidning/år fram till årJönsson 2025 24 minst 60 enVanadis Bengt på hemsidan 26 • Exponering 75 Rosheim Kenneth Holgersson 26 Kostnad: 70 Valhall Sören Nordén 10 000 kr/år fram till 2025 vid 27 tecknande 70 Eyrabro-Havamal Lennart under 2019. Samtliga intäkter går oavkortat till vårt jubileum. Niklasson 29 För70 Junehus Karl-Erik Dahlström mer information kontakta kansliet eller 31 ordens 70 intendent. Gagnrad Hans Karlsson 31 60 Junehus Peter Gudbrand

BRÖDER! Möteskalendern med logernas aktiviteter har justerats efter hand och tid. Följ aktuella uppgifter via Bifrostordens portal. Bifrostordens Kansli

Bifrostorden

100 år!

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

ORDENS MINNESFOND – När Du eller logen vill hedra en bortgången broder.

BG 625-0419. Märkes ”Minnesfonden”. Text och namn skickas till or@bifrostorden.se

35


BDRs RIKSMÖTE VIA TEAMS 8 MAJ 2021

Årets stipendiat Carl Wärme. Fotograf Markus Westerlund/FLEXRA CONSULTING.

V

em kunde tro, när vi på grund av Corona pandemin, hade Riksmötet 2020 via telefonmöte, att viruset skulle vara så envist, så vi även detta år måste ha Riksmötet digitalt, denna gång via Teams. Skillnaden denna gång var att vi åtminstone kunde se varandra. Nu ser vi fram emot hösten och hoppas att vi då kan komma i gång med våra logeaktiviteter och förhoppningsvis kunna glädjas åt att får träffas fysiskt. I år hade inbjudan att deltaga vid Riksmötet gått ut till samtliga Systrar, och glädjande nog var det en del som hörsammat inbjudan. Speciellt trevligt var att BDRs båda ExPreses Gunilla Stark Hansen och Berit Olsson närvarade vid mötet. BDRs Preses Carina Clevesjö hälsade alla välkomna till BDRs 34:e Riksmöte och förklarade mötet öppnat. Carina presenterade BDRs styrelse och medarbetare, därefter anmodade hon vice Preses Jessica Lindkvist presentera logernas Preses. En ny Preses, Elisabeth Johansson, Galatea hälsades välkommen till sitt ämbete. Därpå följde genomgång av sedvanliga riksmötesförhandlingarna. Två nya medlemmar invaldes i BDR, Helen Thall Fjorgun som styrelsemedlem och Christina Roth Norhild som suppleant, Carina hälsade dem varmt välkomna in i BDR. Preses Carina hade stora

36

förhoppningar att Presesmötet, som ska äga rum den 11-12 september kan komma till stånd, och att då också installationen av henne som Preses och avtackningen av ExPreses Berit Olsson kan äga rum. Riksmötet 2022 sker i Nyköping 6-8 maj. Nicopias Preses Birgitta Zetterström aviserade att de jobbar på för fullt med förberedelserna och hälsade oss alla välkomna dit nästa år. Gannduls Preses Maj Erlandsson, som har haft BDRs budkavle hos sig sedan Riksmötet 2019, visade upp budkavlen och lämnade över den symboliskt till Nicopias Preses. Anmodan till Riksmötet 2023 kommer att skickas till Grimhilds Preses Annika Karlsson. BDRs styrelse hade beslutat ge ut ett stipendium ur Majken Thamberts fond, MT fondens ordförande Christina Eriksson gjorde en presentation över stipendiaten. Han heter Carl Wärme och kommer från Eskilstuna. Carl är 17 år och brinner för fotboll som han spelat sedan 6 års ålder, går första året på gymnasiet och är antagen till Nationell idrottsutbildning. Som 13 åring blev han antagen till Sebastian Larssons fotbollsakademi där han tränade i två år vilket gav honom bra färdigheter och kunskaper i fotboll. Som 15 åring var han uttagen till Svealandslaget och därefter utvald att deltaga i Halmstads utvecklingsläger. Numera är han startspe-

lare i IFK Eskilstunas A-lag. Förra sommaren blev han uttagen till landslagsläger med P04 som en av 64 spelare födda 2004 i hela Sverige. Aftonbladet har placerat honom som nummer 9 av de 25 största talangerna i division 2. De flesta på listan var några år äldre. Enligt Aftonbladet är hans spel av mycket hög klass och han ligger långt fram i utvecklingen. Carl tänker använda stipendiet på 10 000 kronor till att köpa träningsmaterial, hans dröm är att bli en riktigt duktig fotbollsspelare och hjälpa andra med samma dröm, Han är målinriktad, driven och sympatisk kille, som kommer att presentera sig själv på nästa Riksmöte. Vi önskar Carl lycka till med att nå sina mål. Vår mångåriga revisor Gun Svensson har valt att lämna sitt uppdrag i BDR. Preses Carina tackade Gun för det fina och värdefulla arbete hon lagt ner under sin 14 år i BDR. Gun tackade för de fina blommor hon fått från BDR precis innan mötet började och sa att hon tyckte hennes tid i BDR varit väldigt trevligt och lärorik. Vi övriga i BDR tackar Gun för gott kamratskap och samarbete. BDRs P tackade för visat intresse, önskade oss en trevlig sommar och hoppades att aktiviteterna skulle komma i gång till hösten. Förhoppningsvis träffas vi i Nyköping nästa år. Referent Margona Sällberg Stjärnbågen/BDR


Brustna länkar

Datum Namn Loge Grad 08-feb 15-feb 15-mars 16-mars 09-april 19-april 24-april 01-maj 08-maj

Hans G Liljegren Roland S E Carlström Per Klintin Kurt O Nilsson Helge Johansson Lennart Hjelm Sven Kristiansson Bengt Persson Kennert Johansson

Runheim Mjölner Vanadis Nicopia Aroshus Valhall Grimner Junehus Linneus

IX X VII IX IX VI X X IV

Beställredan redannu nuvåra våra Beställ jubileumsmanschettknappar jubileumsmanschettknappar

Unikt tillfälle! Passa Unikt tillfälle! Passa påpå beställa våra exklusiva attatt beställa våra exklusiva manschettknappar. manschettknappar.

Begränsad upplaga! Begränsad upplaga!

Pengarna går oavkortat Pengarna går oavkortat Bifrostordens 100-årstilltill Bifrostordens 100-årsjubileum. jubileum. Beställning sker din Beställning sker viavia din loge eller kansliet. loge eller kansliet.

449955 krk/rp/apa rr

20252025 M 1925– M 1925– BILEU BILEU RSJURSJU 100-Å 100-Å

www.bifrostorden.se www.bifrostorden.se

37


IN MEMORIAM

BENGT PERSSON, LOGEN 7 JUNEHUS I början av maj månad möttes bröderna i Logen 7 Junehus av sorgebudet att broder Bengt Persson för alltid har lämnat oss. Hans väg som ljusbärare hade då nått sitt slut och minnena efter honom kommer att vara mycket starka och ljusa. Bengt föddes den 19 september 1932 och hans liv tog slut den 1 maj 2021. Han var bördig från Skåne och intog med sitt lite barska utseende, sitt skånska idiom men varma inre en stor plats bland oss bröder och sina närmaste. På sitt 89:e år vandrade han över Bifrosts bro och lade sig till att vila i frid. Bengt recipierade i Bifrostorden redan den 31 augusti 1979 och erhöll Logernas Belöningstecken den 30 jan 1998, Logernas Hederstecken den 25 jan 2002 och tilldelades Ordens veterantecken den 24 jan 2004. Befordran till Ordens sjätte grad i storlogen

Gotheim fick Bengt den 14 februari 1987 och nådde den högsta graden inom Orden den 24 april 2004. Vi minns Bengts insatser som Yttre ledsagare under tiotalet år och de som inträdde i vår loge under den perioden fick endast göra entré till kapitlet efter det att Bengt noga utfört sedvanlig inspektion. Med förkärlek följde han gärna med på resa till andra och gärna våra sydligare loger inom Gotheim därför att han kände sig hemma framför allt i Skåne. Med sin Margareta företog han gärna resor till solen för att njuta av värmen. Det var viktigt för honom att fördela livets olika förnöjsamheter lika. Vi ska minnas dig broder Bengt som en sann broder med ett stort hjärta för Bifrostorden. Vila i frid! Jörgen Steén

YNGVE STRINDHOLM, LOGEN 5 ÅSAGÅRD 30 januari kom budskapet att broder Yngve Strindholm stilla insomnat efter en tids sjukdom. Broder Yngve var en Bifrostbroder som mycket aktivt deltog i Ordenslivet under alla sina 50 år i Orden. Yngve intogs i Logen 5 Åsagård den 5 nov 1970. Hans stora aktivitet i logen medförde att han 1983 installerades som Logens Mästare, ett uppdrag han innehade till 1994 då han blev Storloge Mästare i Heimdal.

Efter alla år tillsammans på otaliga logebesök runt om i landet och på nästa alla Riksting känns det konstigt att inte längre möta Yngve i Ordens livet. Men minnet av en trofast och uppriktig Ordens Broder finns kvar och detta är ett ljust och trivsamt minne. Vila i frid, Du kämpade väl och jag tror att du nu var ganska nöjd med din vandring såväl på jorden som i Orden. Karl-Gunnar Roth.

Yngve var också en flitig besökare i alla våra Stockholms loger och han var ofta den som tog kontakt med oss nykomlingar. På så sätt fick jag tidigt kontakt med Yngve och att vi inte var i samma loge förstod jag först efter ett par år. 1991 i Södertälje satt vi tillsammans i recipientrummet och nervöst väntade på att få motta Grad X.

Ordens Minnesfond – När Du eller logen vill hedra en bortgången broder.

38

BG 625-0419. Märkes ”Minnesfonden”. Text och namn skickas till or@bifrostorden.se


SVEN KRISTIANSSON, LOGEN 17 GRIMNER kan bara stå handfallna och konstatera att livet tar slut en dag. Bifrost Brons portar står öppna för ett kärt mottagande. Man får gåshud när man bevittnar och konstaterar allt det fina arbete som Sven har lagt ner för logen och Orden. Det kan kännas övermäktigt men tydligen genomförbart när kärleken till något finns. Sven installerades i Logen 15 Norheim 1963, och innehade tills bortgång ett medlemskap av aktningsvärda 58 år. En vändpunkt för Sven inträffade i början på 1970-talet när han fick ett bra arbete i Oskarshamn. Men medlemskapet i Bifrostorden ville han inte lämna istället ägnade han mycket kraft och energi att försöka bilda en loge i Oskarshamn.

Logen 17 Grimner har sorg. Ja stora delar av Bifrost Sverige berörs av beskedet att vår vördnadsfulle Broder och nestor Sven Kristiansson har avlidit i en ålder av 92 år. Hjärtan bankar och tanken snurrar och man vill inte tro att det är sant. Men vissa händelser rår vi inte över och ålderdomen tar ut sin rätt.Vi levande varelser

Efter mycket hjälp från 15 Norheim, och med mycket möda och besvär med många resor till Västervik lyckades man fånga upp ett så stort antal välartade män så att man kunde starta upp en ny loge, 17 Grimner. Året var 1973. Sven intog ämbetet FSM från 1973 till 1979 där fick han också sysslan som referent och medverkade även i valkollegiet. Sven upptogs som Mästare i Grimner åren 1980–1989 och tilldelades Ordens Grad X, 1983.

Utan att virra till det i denna sorgsna stund så måste vi ge fakta till det mäktiga som Sven har gjort inom Bifrostorden. Entusiasm och perfektionism har varit Svens ledstjärna i snart 60 år från början till slut. Sven visade ganska snart att övning ger färdighet och belöningen blev en välskött sällskaps loge. Svens kvalitéer förde honom till Storlogen Gotheim där han tjänstgjorde som FSM 1987–1990 och SLM 1991–1992 för att vidare bli kallad till Rikslogen och Ordens Direktorium där Sven installerades som Ordens Lagman 1992–1994, och sedan tjänstgjorde han även som Ordens Härold 1995–2000. Allt för Ordens gagn och välfärd. Våra tankar går till familjen. Utmärkelser: Logernas Hederstecken 1975, Ordens Förtjänsttecken 1985, Ordens Excelsiormedalj 2004, Ordens Veterantecken 1988, Ordens Jubelbrodertecken 2013. DU SAKNAS OSS Mot Ljuset. Sture Iwarsson

ROLAND CARLSTRÖM, LOGEN 18 MJÖLNER In Memoriam Roland Carlström 1947–2021 Den 15:e februari nådes Logen 18 Mjölner av beskedet att broder Roland Carlström vandrat över Bifrostbron. Br Roland inträdde i Bifrostorden den 11:e november 1973. Han tillhörde den skaran bröder som blev stiftare i samband med invigningen av Logen 18 Mjölner den 17 maj 1974. Engagemanget inom logen och Orden har varit stort med många besök i loger och på Riksting genom åren. Inom logen har han tjänstgjort som Munskänk, Yttre ledsagare, Inre ledsagare, Andre Ställföreträdande Mästare och Förste Ställföreträdande Mästare. Roland var Logens Mästare under åren 1992–1997.

som låg varmt om hjärtat. Roland var säljare till sitt yrke, och det märktes med försäljningen av andelar till Stiftelsen Bifrostbågen. Vi skall också minnas br Roland som den historieberättare han var samt de gånger han idkade högläsning ur Eddan på logesammankomsterna. Många referat till Ordenstidningen blev det också. Du saknas oss i denna stund. Br Roland var innehavare av Ordens Grad X, Logernas Hederstecken, Ordens Förtjänsttecken, Ordens Veterantecken. Vila i frid! -ExM Sven-Eric Nilsson 18 Mjölner.

Efter avslutad mästare gärning så har logeutveckling och hjälpverksamhet varit ämnen

39


B Avs. Bifrostorden, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm

Nyheter från webbshoppen! NYHETER FRÅNWEBBSHOPPEN! WEBBSHOPPEN NYHETER FRÅN Bifrostordens webbshopfortsätter fortsätteratt att utöka utökasitt sitt utbud utbudoch ochvivikan kannunustolt stoltvisa visa Bifrostordens webbshop upp några nya produkter, som exempelvis våra nya slipsar, som kommer i tre några nya produkter, som exempelvis våra nya slipsar, som kommer i tre varianter. varianter.

En tidlös samman

vårvår kommande Den tvärrandiga tvärrandigamodellen modellenkommer kommerattattpassa passautmärkt utmärkttilltill kommande Bifrostorden är en svensk orden, instiftad å clubblazer och kan bäras såväl privat somsom clubblazer ochden densvarta svartasamt samtmörkblå mörkblåvarianten varianten kan bäras såväl privat Den är i sig en tidlös sammanslutning, men ii loge. loge. sammanhang ses den som en ung och mode

Bifrostorden står öppen för varje man, som

Vi kommer plagg Vi kommerunder undervåren vårenfortsatt fortsattatt attutöka utökavårt vårtutbud utbudmed medett ettflertal flertal plagg för ett hederligt och aktningsvärt leverne. och produkter, så håll utkik såväl i shoppen som i kommande tidningar för för fästes vid om man är svensk Inget avseende och produkter, så håll utkik såväl i shoppen som i kommande tidningar spännande nyheter eller invandrare. spännande nyheter och och erbjudanden. erbjudanden. Saknar ni något i shoppen så hör av er till Allan Jensen på oi@bifrostorden.se

Av var och en fordras ärlighet, pålitlighet o

Saknar ni något i shoppen så hör av er till Allan Jensen på oi@bifrostorden.se vilja. Broderskapets och jämlikhetens grun

utmärkande för Bifrostorden och därför väl män ur alla samhällsklasser och yrken.

Bifrostorden vill se sina ledamöter utveckla och uppriktiga män med ansvar för medmä och med tolerans för oliktänkande.

Bifrostordens ideologi har redovisats öppet 1925 och är alltjämt gällande och lyder:

- Orden ska befrämja utbredandet av en su livsåskådning. - Orden ska bereda sina bröder tillfälle till sällskaplig samvaro. - Orden ska bedriva hjälpverksamhet.

Detta betyder konkret: — att Orden i sin verksamhet vill försöka g bröder lust till personlig utveckling, förmå eftertanke, ökad självkänsla och stärkt soci medvetande.

bifrostorden.se

bifrostorden.se

38