Tidningen Bifrost 2 2022

Page 1

Bifrost Tidskrift för Bifrostorden Nr.2 2022 Årgång 96

OSM önskar trevlig sommar Mästaremöte Bifrost mästerskap i golf Ny Malmklocka Rikstinget BDRs Riksmöte


OSM:

Ordens Styrande Mästare Tomas Lindkvist Klarbärsgatan 93 754 52 Uppsala Mobil: 076-027 86 41 osm@bifrostorden.se

OSSM:

Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare Thommy Brännström

OL: Ordens Lagman Bo Löfgren

Limhamnsvägen 18 A 217 59 Malmö Mobil: 070-544 72 52 ossm@bifrostorden.se

Trädgårdsgatan 10 572 30 Oskarshamn Tel: 0491-185 84 Mobil: 070-377 72 77 ol@bifrostorden.se

OI:

OM:

OK:

Nämndemansvägen 15 178 37 Ekerö Tel: 08-560 369 69 Mobil: 070-571 10 10 oi@bifrostorden.se

Önneredsvägen 34 B 426 56 Västra Frölunda Tel: 031-47 15 00 Mobil: 070-647 15 85 om@bifrostorden.se

Tranebergs strand 19 167 40 Bromma Tel: 08-31 71 05 Mobil: 070-936 80 65 ok@bifrostorden.se

OR:

OC:

OH:

Ordens Curator Jens Östling

Ordens Härold Thomas Andersson

Stora Hammar 204 373 71 Torhamn Mobil: 070-817 08 02 oc@bifrostorden.se

Kuggebro 5 A 754 53 Uppsala Mobil: 076-812 48 89 oh@bifrostorden.se

#Ordens Styrande Mästare

Ordens Intendent Allan Jensen

Ordens Räntmästare Fredric Björk Götagatan 20 504 30 Borås Mobil: 070-999 95 51 or@bifrostorden.se

Ordens Marskalk Hans Wallberg

Ordens Kansler Olavi Ollikainen

Bifrost Tidskrift för Bifrostorden

ANSVARIG UTGIVARE Bifrostorden, Sverige Tomas Lindkvist Upplaga: 3.000 ex Utkommer med 4 nummer/år STIFTELSEN BIFROSTBÅGEN Gotlandsgatan 44 116 65 Stockholm Tel: 08-640 21 23 Bankgiro: 625-0419 E-post: bifrostbagen@bifrostorden.se 2

BIFROSTS REDAKTION E-post: redaktionen@bifrostorden.se REDAKTÖR Mats Hyltén S:t Johannesgatan 5 B 211 46 Malmö Mobil: 070-931 53 14 E-post: mats.hylten@gmail.com BIFROSTORDENS ARKIV Anders Lord, Ordens arkivarie E-post: arkiv@bifrostorden.se

BIFROSTORDENSKANSLI Gotlandsgatan 44 116 65 Stockholm Tel: 08-640 21 23 Öppet: Måndagar 9.00-13.00 E-post: kansliet@bifrostorden.se www.bifrostorden.se Bankgiro: 625-0419 PRODUKTION Grafiskt Tryck AB E-post: goran@grafiskttryck.se


Ordens Styrande Mästare

TREVLIG SOMMAR ALLA BIFROSTARE

N

är ni läser detta är vi i mitten av juni. Jag hoppas ni haft en riktigt skön sommar så här långt och att den bara blir bättre. Det är ju en fördel med att vara en del av ett Ordenssällskap man kan njuta av sommaren men ändå ha något att längta till på hösten då vår verksamhet drar i gång igen. För ungefär en månad sedan, närmare bestämt lördagen den 7:e maj, hade Bifrostorden äntligen sitt första fysiska riksting efter tre års väntan. Rikstinget ägde rum i Nyköping med både herr och damlogerna Nicopia som värd. Vi var över 400 personer som hade samlats till fest och jag vill tacka arrangörerna och alla närvarande som gjorde detta till en av årets höjdpunkter. För er som missade detta eller vill återuppleva minnen kommer ni att få en hel del härlig läsning om Rikstinget i detta nummer. Det som också hände på högtidslogen vid Rikstinget var att Bifrostorden tackade av Patrick G Lundeberg som Ordens Styrande Mästare, en post han innehade i sex år. Till ny OSM valdes undertecknad för en period av tre år. Jag blir därmed Bifrostordens åttonde Styrande Mästare sedan instiftandet 1925. Jag tänkte presentera mig lite kort för er som inte känner mig sedan innan. Jag heter Tomas Lindkvist och bor i Uppsala, min hemmaloge är följaktligen Logen 27 Odinsal. Jag är gift med Jessica, som är vice preses i BDR och vi har två tonårsbarn tillsammans. Yrkesmässigt är jag utbildad socionom och jobbar med familjehemsvård, det innebär

att jag handleder och utreder familjer som tar emot barn och unga i sina hem. På fritiden försöker jag träna genom att cykla och springa samt lyssna på musik eller gå på konserter. Många av er känner säkert igen mig sedan innan då jag varit både grundlogemästare i Uppsala i fem år och storlogemästare i Tirfing i sex år och rest runt mycket i Bifrostlandet. Jag har som mål att besöka alla grundloger i Sverige, nu har jag tre kvar! När det gäller Bifrostarbetet har inte bara vi utan hela samhället haft några tuffa år bakom sig med pandemi och krig. Men jag har sett en positiv utveckling under våren i de loger jag besökt. Ingen av de tiotalet installationer jag varit på har varit en loge utan reception utan alla har tagit in nya bröder i vår krets och det gläder mig. Det är viktigt att få in nya bröder som får dela vår gemenskap och positiva atmosfär. Vi vill växa i Bifrostorden inte bara för växandets skull utan för att vi känner att vi har någonting positivt och fint att dela med oss av som betydligt fler människor skulle må bra av! Mitt valspråk kommer att vara – Det finns inget de, det finns bara vi. Med det vill jag säga att vi alla delar både framgång och motgång och att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Slutligen vill jag återigen önska er alla en riktigt härlig sommar och jag hoppas vi ses i höst.

Tomas Lindkvist

Tack för att ni tog er tid! Tomas Lindkvist, Ordens Styrande Mästare

INNEHÅLL BIFROST NR. 2 OSM har ordet ................................................................ sid Mästaremöte.................................................................. sid Redaktören har ordet .................................................. sid OD i korthet.................................................................... sid Inbjudan golfmästerskap............................................... sid Rikslogen får egen Malmklocka................................. sid Rikstinget.......................................................................... sid Referat från Logerna..................................................... sid Övriga aktiviteter............................................................ sid BDR.................................................................................... sid Nya, befordrade och Jubilerande bröder..................sid Möteskalender................................................................ sid Brustna länkar................................................................. sid Webbshopen................................................................... sid

3 4 4 5 6 7 8-11 12-52 53-54 55-56 57-59 60-63 63 64

VÄNTA INTE TILL SISTA MANUSDAGEN MED ATT SKICKA IN REFERAT!

• Respektera manusstoppet! • Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och stryka i insänt material. • Sänd Er text via e-mail: redaktionen@bifrostorden.se • Bifoga texten som en Word-fil. Skriv inte direkt i mailprogrammet! • Skriv logens nummer och namn i ämnesrutan. • Bilder bifogas,”råa” som JPG-filer. BIFROST NR 3: Manusstopp 25 september 2022.

3


Mästaremöte den 12-13 mars 2022

Samlingsbild på deltagarna.

Å

rets Mästaremöte var förlagt till Oskarshamn en stad där vi 2023 kommer att ha Ordens Riksting. Hotell Post levererade med trivsel, bra rum samt våra möteslokaler. Fredagen inleddes med en gradgivning hos Logen 17 Grimner. En härlig stämning och ett trevligt bemötande infann sig. Om denna logekväll går att läsa under logens referat. OD hade under fredagen sammanträde på hotellet. På lördagen när klockan slog 9.00 välkomnade OSM Patrick G Lundeberg som föredrog programmet för helgens Mästaremöte. OM Hans Wallberg presenterade deltagarna. OSM fortsatte därefter med förväntningar på detta Mästaremöte. Ett uppskattat inslag är stationsarbete, som delades upp i Ordens fyra Storlogeområden. Stationerna hade följande innehåll:

Rekvisita/regalier/profilprodukter/kanslifrågor/tidningen (OI, OR, OK, Redaktör) Utveckling/brödravård/rekrytering/värvning (OSSM, ExSLM) Ordens hjälpverksamhet (OSM, OC) Ritus/lagar/förordningar (OL, OM) Efter en gemensam lunch startade OSSM med information och presentation av utvecklingsgruppen. Tommy Eriksson 28 Gondler, Patrik Cederholm 26 Vanadis inledde med information. Ett grupparbete inleddes som under söndagen skall resultera i en redovisning av grupperna. Nästa punkt var Kent Andersson som informerade kring nya Bifrostportalen. Under lördagens kväll hade vi samkväm i Logen 17 Grimners fantastiska egna logelokal. OL Bo Löfgren höll en fin och underhållande presentation av husets historia samt när huset blev till salu och att logen

köpte fastigheten. En välsmakande måltid intogs och vid kaffet så genomfördes ett musikquiz. Kl 08.30 på söndagen inleddes med OD-information från respektive ansvarsområde. Utvecklingsgruppen (UG) gjorde en uppföljning och redovisning av grupparbetet. Efter en sammanfattning och eventuella frågor aviserade OSM Patrick G Lundeberg att han vid Rikstinget i Nyköping avgår som OSM och tackade för allt arbete vi hitintills har gjort för Ordens bästa samt för brödernas gagn och välfärd. Efter en gemensam lunch skildes vi åt för hemresa efter en trevlig och givande helg. Referent: Mats Hyltén. Foto: Hotellpersonal.

Redaktören har ordet

N

är ni håller denna tidning i era händer, som rymmer hela 64 sidor så var det en längre tid sedan det var så. Året var 2019 och nr 2. Den tidningen kan jämföras i allra högsta grad med denna utgåva. Många referat från logerna samt ett referat från ett fysiskt genomfört Riksting. Dagarna som vi hade tillsammans på Rikstinget i Nyköping genomfördes på ett trevligt och gemytligt sätt. Känslan av ”äntligen” fick en betydelse. Att mötas igen på Ordens Riksting, alla de möten och kontakter vi längtat till. På Rikstinget avgick Patrick G Lundeberg som OSM efter sex år. Jag vill rikta ett stort tack till Patrick som ansvarig utgivare av vår tidskrift under dessa sex år. Den utveckling av tidskriften som skett, samt det inre samarbetet i redaktionen. Hälsar vår nya OSM Tomas

4

Lindkvist välkommen som ny ansvarig utgivare. Vill slutligen rikta tack till alla Er alla som medverkar till tidningens innehåll samt läsarna. Glöm inte att manusstoppet till nr 3–2022 är den 25 september. Önskar er en skön sommar! Vi ses och hörs. Mats Hyltén Redaktör S:t Johannesgatan 5 B 211 46 Malmö Mobil 070-931 53 14 redaktionen@bifrostorden.se


OD i korthet

E

n bit inpå våren förklarade Regeringen att Covid-19 inte längre ska betraktas som en samhällsfarlig sjukdom och att livet i allt väsentligt kan återgå till hur det var innan pandemin bröt ut. Efter att det funnits en del oro och osäkerhet att den nya varianten Omikron skulle nå sin topp i månadsskiftet januari/ februari kunde de flesta aktiviteter under senare delen av februari och därefter genomföras enligt den planering som gjorts ute i logerna. Det innebar att vårt Mästaremöte i Oskarshamn 12 – 13 mars blev av som det var tänkt. Med många nya Mästare, sedan vi senast hade Mästaremötet i Västervik i mars 2020, blev det en välbehövlig samling för utbyte av kunskap, tankar och åsikter. Logen 17 Grimner fick på fredagskvällen besök av hela OD och alla gästande Mästare. Totalt besöktes logens Grad I av drygt 90 Bröder. Mästaremötet ägde rum bara några veckor efter att Ryssland hade angripit Ukraina. Som alltid, i den här typen av skeenden, kommer starka känslor till uttryck och viljan att hjälpa de som utsätts för lidande och umbäranden blir stor. Under Mästaremötet kom därför två förslag på möjligheter att konkret hjälpa till. Det ena gällde en grupp rörelsehindrade barn som var på väg från Ukraina till Sverige och en anläggning på Väddö i närheten av Norrtälje. Genom en snabb insats via Bifrostbågen kunde vi genom Logen 29 Rosheims försorg bidra med 35 Tkr för detta ändamål. Det andra gällde en insamling som startats av UNHCR. Där kunde vi sätta upp ett mål på en insamling av 50 Tkr innan mars månads utgång. Det fanns en uppgift om att en utomstående finansiär hade åtagit sig att dubblera beloppet på alla de insamlingar där målet uppnåtts inom den tidpunkt man utlovat. När vi till slut kunde summera insamlingen hade vi uppnått mer än 100 Tkr, och därigenom medverkat till att hjälpen till Ukraina blev mer än 200 Tkr. Insättningar från enskilda Bröder, såväl som från logernas insamlingar under mars bidrog till att göra detta möjligt. Eftersom vi i Orden i våra regelverk säger att vi inte blandar in politik i våra förehavanden, hade vi i

Ordensdirektoriet en diskussion om huruvida dessa åtgärder skulle strida mot vad vi står för. Den samlade bedömningen är att detta inte är att betrakta som politik, utan mer som hjälpverksamhet, vilket ju är ett av de fundament som Ordens verksamhet vilar på. Dagen innan Mästaremötet hade OD sitt ordinarie marsmöte. Som vanligt diskuterades ett stort antal frågor som efterhand får effekt i vår verksamhet. Bl.a. en ny förordning gällande Logens Utvecklare, information om nostalgieloge, Ordens rekvisita och grafiska profil, Ordens ritus och historia, Ordens ekonomi, Ordens utveckling och Ordens hjälpverksamhet, där det informerades om att vi, till följd av våra bidrag från Fred Norinders Stiftelse till Prostatacancerförbundet, numera betraktas som huvudsponsor till Mustaschkampen.

Bifrostorden

på Ordensbanketten. Ett besöksantal som klart överträffade våra förväntningar, när vi på förhand inte riktigt kunde veta om oron för pandemin skulle påverka uppslutningen. Slutsatsen är att längtan efter att komma ut på Riksting var större än oron för nya bakslag, bland våra Systrar och Bröder. Och vi i OD är naturligtvis också nöjda med att kunna få genomföra vårt Riksting i ett riktigt möte. Alternativen med digitala möten har fungerat väl när det, på grund av restriktioner, varit tvunget, men att kunna ha mötet på plats med alla deltagare i samma lokal är såklart att föredra. Nästa års Riksting äger rum i Oskarshamn med Logen 17 Grimner och Damlogen Grimhild som värdar. Förberedelsearbetet är redan i full gång. Logen 17 Grimner firar samtidigt sitt 50-årsjubileum. Det nya och det gamla OD kommer att ha ett möte i Malmö den 27 maj, då de avgående ledamöterna lämnar över kunskap och material till de som kommit nya. Samtidigt blir det en uppstart för det delvis nya OD, som ska arbeta vidare under det kommande året.

100 år!

När detta skrives har också Rikstinget i Nyköping den 6 – 8 maj precis ägt rum. Som framgår på annan plats i tidningen har vi fått sju nya ledamöter i Rikslogen, där det blev en högtidlig gradgivning i historisk miljö på Nyköpings Hus. Dessutom hade vi på lördagen en mycket stämningsfull Högtidsloge, Ordens olika utmärkelser 2025 smällerdär det! Bifrostorden fyller 100 år delades Bl.a. offentliggjordes att Broder och detut. ska vi fira med en oförglömlig Sten Sjödahl skapå få Stadshuset Ordens Excelsiormedalj. jubileumskväll i Stockholm. På grund av sjukdom kunde Broder Sten inte Nu söker vi 10 huvudsponsorer vill sätta närvara i Nyköping, utan medaljen som kommer sitttilldelas namn på brödrakartan och tillfälle bidra till att att Sten vid första bästa sätta guldkant 100 på hemorten. Vi på fickvårt också enårsjubileum. ny OSM, då Broder Tomas Lindkvist avlöste Broder Vårt exklusiva sponsorpaket innehåller: Patrick G Lundeberg. Vi fick även en ny OC • 2 VIP-biljetter till banketten i•Broder Jens –Östling Broder Hotellrum 1 natt som för 2ersätter personer i Anders Randelius och en ny OH i Broder dubbelrum Thomas Andersson, som tar över Broder • Helsida – samlingsannons med samtliga Tomas Östmans plats. Vi tackar avgående sponsorer i varje nummer avde Bifrostordens tidning (4 nr/år) år 2025 OD-ledamöterna förfram derastillviktiga och • Pluggannons församtidigt varje sponsorföretag värdefulla insatser, som vi hälsar i en tidning/år fram tillinår 2025 deminst nya ledamöterna välkomna i Ordens • Exponering högsta ledning.på hemsidan Kostnad: 10 000 kr/år fram till 2025 vid

Totalt var det 431 2019. personer (Bröder, tecknande under Samtliga intäkter Systrar och medföljare) anmälda till någon går oavkortat till vårt jubileum. av Rikstingets aktiviteter. På Rikstingsmötet var ca 230 Bröder, på Högtidslogen ca eller Förvimer information kontakta kansliet ordens intendent. 240 Bröder och totalt ca 380 deltagare

Därefter är det igång med höstens första OD-möte i Borlänge 9 – 10 september och det andra i Växjö 25 – 26 november. Detta, plus mycket annat, väntar i höst! Tills dess, ha en fin sommar! En gåva till Orden Strax innan Rikstinget i Nyköping fick vi i Ordensledningen veta att Bröderna Hans Berggren och Joakim Asp hade för avsikt att ge en gåva till Orden. Dom hade gemensamt beslutat att till Orden skänka en magnifik malmklocka att användas när Orden har sina sammankomster. Som exempelvis vid Rikslogens brödramåltid eller vid Ordensbanketten under Rikstinget. Så blev också fallet i Nyköping. Klockan kom till omedelbar användning vid dessa båda tillfällen. Vi i Ordensdirektoriet är synnerligen tacksamma för denna gåva, som härmed inkluderas i vår rekvisita och under lång tid kommer att följa oss på framtida sammankomster. Tack Bröderna Hans och Joakim!

5 100-ÅRSJUBILEUM 1925–202

25 september Manusstopp för nästa nummer av Bifrosttidningen 5


6


RIKSLOGEN FÅR EGEN MALMKLOCKA Vid Rikslogens Brödramåltid 2022 togs Klockan i bruk för första gången i Bifrostorden.

E

fter att ha äskat tystnad med ett slag i klockans malm tackade OM Hans Wallberg i sitt inledande anförande givarna bröderna Joakim Asp 10 Withala och Hans Berggren 31 Rimfaxe. Han beskrev därefter kort klockans tillkomst och historia. DEN LITE LÄNGRE HISTORIEN ÄR SOM FÖLJER. Hans Berggren berättar att han fått klockan efter en sedan länge bortgången morbror. Denne har i sin tur erhållit klockan genom sin verksamhet i Göteborgs fiskhamn där han drev en firma som tillverkade fisklådor i trä. Det mest troliga är att malmklockan varit monterad på utsidan av styrhytten på en fiskebåt. Innan radarns tid var det vanligt att malmklockor användes för att signalera i samband med dimma till havs. En annan möjlighet är att malmklockan

tillhört en av de gamla ångdrivna personfärjorna som förr trafikerade Göteborgs hamn. Klocksignalen ljöd alltid strax före avgång för att passagerarna skulle skynda på att komma ombord. Hur gammal klockan är vet jag inte men den kan mycket väl vara närmare 100 år! När klockan ”dök upp” i samband med min senaste flytt, 2017, funderade jag på vad som kunde göras med den! Den saknade en lämplig upphängning och gick därför inte att använda. Min kära Gunilla föreslog att jag borde kontakta Joakim Asp som är en skicklig konsthantverkare. Vid förra Rikstinget i Södertälje tog Joakim över klockan och lovade göra något till nästa Ting. Sen kom Covid med full kraft och allt blev kaos! Joakim fick gott om tid att tänka ut något bra!

Resultatet ser vi på bilden ovan! Stativet är tillverkat i askträ – Världsträdet Yggdrasil är som alla vet en ask! Bågarna är laminerade i tre skikt med ett luftmellanrum. Alltså 7 bågar, 6 av trä och en av luft! Plattan är formad som tecknet för oändligheten, en liggande åtta. Symbolen för evigheten! Upphängningen är isolerad från stålbulten med gummi för att klockan skall ljuda med sin fulla klang. För att få fram askträets vackra struktur är ytan enbart vaxad som skydd mot föroreningar. Klockan tillhör numera Bifrostordens Riksloge och kommer att användas för att äska tystnad vid brödramåltiden och vid Rikstingsbanketten. Hans Berggren

7


RIKST

RIKSTINGET 6-8 MAJ 2022 I NYKÖPING

I

nleder med ett ”äntligen” Riksting. Vad vi har längtat till att ses och umgås, då Bifrostorden har sin stora fest. Från vårt avlånga land så samlades vi i Södermanland och vackra Nyköping. Staden som har en rik historik. Kanske är det den 11 december 1317 som de flesta har hört talas om. Tänker på Nyköpings gästabud. Resultatet av det gästabudet har det skrivits historia. Bifrostorden har tidigare haft Riksting i staden två gånger 1962 samt 1997. Nu skriver vi 2022 och vår historia och vårt gästabud. Totalt var 428 anmälda till olika aktiviteter under helgen. Värdlogerna 12 Nicopia och Damlogen Nicopia har gjort ett bra arbete för att vi skulle trivas och uppleva vår gemenskap på bästa sätt. Fredagen den 6 maj så samlades Rikslogen till gradgivning i Grad X. Referatet finns på annan plats i tidningen. Ni kan också läsa referatet kring BDRs grad Iduns Äpple på BDRs sidor i tidningen. VÄLKOMSTFESTEN 6 MAJ Från hotellet till välkomstfesten åkte deltagarna en kort busstur. Väl på plats så blev det förtäring, en buffé som de blivande studenterna Ludvig Löfström & Minetta Holstein så fint komponerat. De båda har studerat på NSU (Nyköping Strand Utbildningscentrum. De båda fick också mottaga stipendie á 5 000 kr vardera ur OSM fonden. Mästare Börje Berzén delade ut diplomen och Ludvig & Minetta fick berätta om deras vidare förkovran. De båda har fått arbete och att framtiden ser positiv ut, vilket är härligt. De efterföljande applåderna kommer de att ha i minnet lång tid framåt. Vi bjöds på musik av trubaduren Tomas Björklund samt DJ Linda Widner. RIKSTINGET 7 MAJ Kl 10.20 samlades bröderna för Riksting och årsmötesförhandlingarna i den salen på hotellet Sunlight har valt att kalla ”Fabriken” En fin sal med gott om utrymme. OSM Patrick G Lundeberg förklarade Rikstinget för öppnat. Under året har tio av Rikslogens bröder avlidit: Kjell Holm 17 Grimner, Åke Holt 2 Eyrabro-Havamal, Yngve Strindholm 5 Åsagård, Roland S E Carlström 18 Mjölner, Sven Kristiansson 17 Grimner, Bengt Persson, Gärt Hall 18 Mjölner, Nils Uebel 13 Torkild, Börje Nyzell 17 Grimner, Lars Johansson 12 Nicopia. De hedrades med en tyst minut och vacker stilla orgelmusik ackompanjerat av br Carsten Bach Christiansen. Till att leda mötesförhandlingarna valdes OHL Karl-Gunnar Roth. Vid punkten närvarokontroll fanns det 86 röstberättigade. Totalt var vi 226 församlade bröder. Ordensdirektoriets förvaltningsberättelse jämte balans & resultaträkning föredrogs med yttrande av OR Fredric Björk med förklaring kring resultat samt budget. OC Anders Randelius berättade kring Stiftelserna och fonderna.

8

M Börje Berzén delar ut stipendiet ur OSM fonden till Ludvig Löfström, Minetta Holstein.

Trubaduren Tomas Björklund. Revisor Eric Åhsberg uppläste revisorernas berättelse med kommentarer och beviljade ansvarsfrihet i Stiftelserna och i Orden för 2021. Ordförande tackade Eric Åhsberg för det arbete han lägger ner för vår Orden. Vilket blev applåder från de närvarande på mötet. Valberedningen presenterade sina förslag till

olika poster och styrelser som godkändes. Årsavgiften till Orden blir oförändrad för 2022. Mästare Petter Sandstedt 17 Grimner framträdde och välkomnade oss till nästa års Riksting som kommer att vara i Oskarshamn.

OR Fredric Björk, OHL Karl-Gunnar Roth, OK Olavi Ollikainen.


INGET Bröder som dekorerats med Ordens Veterantecken.

OFT till Klas Lindström.

OJT till Bernt Hedberg, Thorbjörn Björnskiöld.

OEM till Sten Sjödahl som OHL Lars-Erik Furuskog tog emot.

HÖGTIDSLOGEN MED OSM INSTALLATION. Efter Rikstingsförhandlingarna intogs en valfri lunch på hotellet som samlat 174 föranmälda bröder. Därefter förberedelse till Högtidslogen som också var i lokalen Fabriken. Högtidslogen besöktes av 239 bröder. Mästarna samlades vid respektive SLM i förberedelse för intåg. Efter intåget av de Höga Värdigheterna och OSM inleddes en fin Högtidsloge. Vid orgeln spelade br Carsten Bach Kristiansen. Vid utdelningarna av utmärkelser som inleddes med Ordens Veterantecken, tecknet som delas ut till broder som uppnått 25 års ledamotskap. De 11 bröder som var närvarande på Rikstinget fick sitt tecken dekorerade på sina gradband. Fredric Björk 24 Gungner, Mickael P Lindberg 27 Odinsal, Ulf Söderlund 3 Aroshus, Mikael L Olsson 25 Alvheim, Agne Olofsson 25 Alvheim, Jan Merelius 12 Nicopia, Leif Hellmansson 11 Löfstad, Per Hammarling 27 Odinsal, Olle Bergqvist 31 Rimfaxe, Per Axelsson 12 Nicopia, Stig-Åke Andersson 25 Alvheim. OJT (Ordens Jubelbroder Tecken) tecknet som delas ut till broder som uppnått 50 års ledamotskap. Tecknet tilldelades Bernt Hedberg 9 Carolus och Thorbjörn Björnskiöld 15 Norheim. OFT (Ordens Förtjänst Tecken) som till delades en broder som genom särskilt intresserat och gagnerikt arbete inom Orden gjort sig förtjänt av Ordens tacksamhet och erkänsla. Mottagaren var Klas Lindström 8 Manheim. OEM (Ordens Excelsiormedalj som tilldelas en broder som genom särskilt betydelsefulla insatser för Orden gjort sig synnerligen förtjänt av Ordens tacksamhet och erkänsla. OEM är Bifrostordens högsta utmärkelse och räknas som den mest exklusiva. Detta tecken tilldelades broder Sten Sjödahl 34 Linneus. Då inte Sten kunde närvara på grund av sjukdom mottog forts. nästa sida

9


RIKST

OHL Lars-Erik Furuskog utmärkelse, med löftet att vid ett senare tillfälle dekorera Sten. Så var stunden kommen att utse ny OSM. Från Elektorsförsamlingen framträdde Rolf Hackzell som förkunnade beslutet att ny OSM utse Tomas Lindkvist 27 Odinsal. Han tackade avgående OSM Patrick G Lundeberg för det arbete han gjort för Orden och på det sätt han varit ledare för vår Orden i sex år. Storlogemästarna samt ledamöter från OD framträdde och överlämnade minnesgåvor och blommor. Patrick höll ett vackert tacktal och önskade nya OSM fortsatt framgång i sitt uppdrag. Sedan följde den högtidliga installationen av Tomas Lindkvist till ny OSM. OSM utsåg sina OD-ledamöter: OSSM Thommy Brännström, OL Bo Löfgren, OI Allan Jensen, OM Hans Wallberg, OK Olavi Ollikainen, OR Fredric Björk, OC Jens Östling, OH Thomas Andersson. OSM utsåg och dekorerade ExOSM Patrick G Lundeberg till Ordens Hedersledamot (OHL). OSM avslutade Högtidslogen med uttåg samt övriga närvarande bröder lämnade lokalen för vidare förberedelser inför banketten.

BANKETTEN På hotell Sunlight i Loungen blev det välkomstdrink och mingel. Kl 18.00 samt kl 18.15 kallades vi till Ordensbanketten två våningar upp i hotellet. Den inledande skålen utbringade OM Hans Wallberg och hälsade oss välkomna till banketten. Han läste upp ett brev från Carl XVI Gustaf med välgångshälsningar till Orden. Kungssången sjöngs unisont. Vid våra respektive bord på banketten upplevde vi en välkomponerad god meny. Tal av OSM Tomas Lindkvist och BDRs Preses Carina Clevesjö. ExOSM och tillika Ordens Hedersledamot Patrick G Lundeberg höll ett underhållande varmt och underhållande tack tal. Samtliga deltagare reste sig upp och applådera.

OHL Patrick G Lundeberg håller tal.

OSM Tomas Lindkvist och BDRs Preses Carina Clevesjö.

OSM Tomas Lindkvist & OHL Patrick G Lundeberg.

10

STIPENDIEUTDELNING BIFROSTPRISET UR RUBY & LARS ULLMANS STIFTELSE Logen 12 Nicopia och Damlogen Nicopia har nominerat en ung, duktig pianist. Milosz Krawczyk 18 år här ifrån Nyköping. BDRs ExP Gunilla Starck presenterade Milosz började spela piano vid 7 år ålder. Milosz har fått fina rekommendationer av sina lärare på kulturskolan som en mycket begåvad, talangfull och ambitiös elev en uppfattning som delas även av skolledning. Milosz går nu sedan 2 år på Lilla Akademin i Stockholm med inriktning på piano, klassisk musik, komposition och han spelar även fiol. Vi från Ullmanstiftelse uppmärksammade Milosz när vi hade stipendieutdelning på konserthuset i Stockholm för elever på Lilla Akademien i höstas. Då fick han ett stipendium för komposition. OSM Tomas Lindkvist delade ut Bifrostpriset på 30 000 kronor till Milosz som sedan visade prov på sina kunskaper. Han spelade två verk varav en som han själv har komponerat.


INGET OSM Tomas Lindkvist, BDR:s ExP Gunilla Starck med stipendiaten Milosz Krawczyk STIPENDIEUTDELNING TILL BUFFF Ulla Schönberg-Berfenfeldt från organisationen BFFF berättade om verksamheten: BFFF är Sveriges övergripande mål är att alla barn och unga med föräldrar/familjemedlemmar i fängelse, häkte, frivård ska erbjudas ett individuellt och adekvat stöd oavsett var i landet man bor. Riksorganisationen driver därför en nationell stödlinje och chatt. Stipendiet på 10 000 kronor kommer ur Stiftelsen Bifrostbågen.

Börje Berzén och Björn Olsson överlämnar stipendiet och blommor till Ulla Schönberg-Berfenfeldt.

ÖVERLÄMNANDET AV BUDKAVLAR Värdlogernas Mästare Börje Berzén, Nicopia och Damlogen Nicopias Preses Birgitta Zetterström överlämnade budkavlarna till nästa års värd loge för Rikstinget 2023 i Oskarshamn. Logens Mästare i 17 Grimner Petter Sandstedt, och Damlogen Grimhilds Preses Annika Carlsson mottog budkavlarna med ett välkomnande till Oskarshamn. När taffeln bröts startade dansbandet Holens upp till dans till in på småtimmarna. Slutligen tack för fina dagar i Nyköping. Redaktör & Foto: Mats Hyltén.

Överlämnandet av budkavlen

En kväll i Oskarshamn

11


GRAD X: Den Styrande Viljans Grad DATUM: Fredagen den 6 maj 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 68 RECIPIENDER: Erik Netz 3 Aroshus, Erik Åhsberg 8 Manheim, Rolf Thorsell 12 Nicopia, Agne Olofsson 25 Alvheim, Jens Östling 26 Vanadis, Thomas Andersson 27 Odinsal, Ingvar Oscarsson 28 Gondler.

8

9

10

RIKSLOGEN

ifrostorden höll i år sitt Riksting i Nyköping och det historiska Nyköpingshus. Nyköpingshus fick Hertig Karl 1568 av sin far Gustav Vasa. Detta hus som redan 1317 blev historiskt genom sitt ”Nyköpings Gästabud” då Kung Birger Magnusson bjöd in sina bröder Erik och Valdemar till en hejdundrande försoningsfest. Efter festen låste han dock in dem i fängelse och kastade nyckeln i ån, så att ingen kunde rädda dem. De dog sedan under 1318. Med början 1570 efter det att Hertig Karl hade fått Nyköpingshus började huset byggas om till renässansslott som på 1600-talet brann ner. Det är i delar av detta hus som nu vi Bifrostbröder fått känna historiens vingslag. Efter ett trevligt mingel i det fina solskenet, bjöds Rikslogens bröder in i den mäktiga Gästabudssalen, ja, tänk om väggarna hade kunnat tala, vad hade vi då inte fått veta? De sju bröderna från Vishetens Grad, som Ordens Styrande Mästare hade kallat, fick ur hans hand högtidligen mottaga de insignier som tillhör Den Styrande Viljans Grad. Påföljande brödramåltid inleddes med skålen för fosterlandet och nationalsången. Därefter höll OSM Patrick G Lundeberg talet till vår Orden. OSM berörde då andemeningen med att alla graderna i Bifrost syftade till att göra oss till bättre människor. Han påminde oss också om att vi alla närvarande är ledamöter, inte bara i vår Grundloge och Storloge, utan även i Riks-

Fr. v Erik Netz, Erik Åhsberg, Rolf Thorsell, Agne Olofsson, OSM Patrik G Lundeberg, Jens Östling, Thomas Andersson, Ingvar Oscarsson.

Minglande bröder. logen. Detta skulle vi alla vara särskilt stolta över. Till oss alla hade det därför tagits fram en speciell gradbandsväska broderad med ”Rikslogen” Påföljande tal, talet till recipienderna, hölls av Br Tomas Lindkvist 27 Odinsal. Han talade om att cirkeln nu var sluten. Från rött band i Grad I, till rött band igen i Grad X. Han bad oss

alla att tänka efter hur vi ändrat oss och förhoppningsvis blivit bättre människor genom alla graderna. Recipiendernas tacktal hölls av Br Jens Östling 26 Vanadis. Efter brödramåltiden stod bussarna utanför för att föra oss alla bröder tillbaka till hotellen. Referent: Göran Straume. Foto: Anders Kling.

1

2

3

4

5

6

7

B

BIFROSTORDENS RIKSTING Rikstinget är Ordens högsta beslutande organ. Bifrost Damernas Riksorganisation, BDR, har då också sin årliga sammankomst. Under Rikstingshelgen har vi också en gemensam bankett.

12

ÅR

PLATS

VÄRDLOGE

DATUM

2023 2024 2025 2026 2031

Oskarshamn Eslöv Stockholm Uppsala Kristianstad

17 Grimner 18 Mjölner Bifrostorden 27 Odinsal 33 Danheim

5-7 maj 3-5 maj 9-11 maj 8-10 maj


6 5 4 3

S

GRAD VI: Kärlekens grad med Mästareinstallation DATUM: Fredagen den 1 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 71 RECIPIENDER: Robert Bohlin 1 S:t Örjan, Göran Mattisson 4 Valhall, Mattias Aspegren, Glenn Hansson 8 Manheim, Magnus Mällström 13 Torkild, Stig-Göran Björkman, Johan Johansson, Fredrik Sjöberg 16 Runheim, Per-Göran Börstell, Sten Hamring, Hans Malmström, Nicke Wagemyr 29 Rosheim, Jonas Carlsson, Marcus Carlsson, Andreas Lagerlöf, Staffan Söderbaum 32 Runrike GÄSTER: OM Hans Wallberg, OK Olavi Ollikainen, OHL Karl-Gunnar Roth, IOEM Göran Kimell, Tom Stjernschantz, Astor Baldesten. ExM Thomas Hellsten 27 Odinsal, Michael Vogtmann 12 Nicopia

å äntligen var det så dags att avsluta verksamhetsåret 2020 och genomföra Mästarebyte. Lite senare än planerat, februari 2021 hade blivit april 2022 när Björn Torstenius äntligen fick överlämna stafettpinnen till Mattias Boldt. Innan Mästarebytet presiderade Björn på ett föredömligt sätt och lotsade in 14 bröder från Trohetens grad till Kärleken. De nya Storlogebröderna fick ta del av gradens lära och förärades dess insignier. När det blev tid för kvällens insamling meddelade Björn att resultatet skulle dubblas av Storlogen och tillfalla Kooperativet Industrihuset som tagit emot flyktingar från Ukraina, mödrar med minst ett barn med funktionsnedsättning. När alla recipiender hade fått sina nya gradband och insamlingen var avklarad så var det dags för OM Hans Wallberg att träda i tjänst, hans första uppgift var att efter SLM Björn Torstenius

STOCKHOLM

önskelista dekorera tre bröder med Storlogernas Belöningstecken (SBT) därefter började själva ”vaktavlösningen” Björn fick motta sitt ExM Tecken och Mattias att erhålla Heimdals Mästarekedja, Sedan Storlogens nya direktorium svurits in och intagit sina platser avslutades kapitlet varvid sedvanlig fotografering vidtogs. Sedan all rekvisita burits undan var det så dags att samlas i matsalen för sedvanliga tal och förtäring. När det var dags för Recipiendernas tacktal hade valet fallit på Nicke Wagemyr som valde att sjunga fram sitt budskap, detta ovanliga sätt att framföra tal möttes av stormande applåder. När maten avnjutits var det så dags för den obligatoriska kaffetåren med vidhängande kaka och lottdragning varvid några lyckliga vinnare kunde hämta ut sina vinster. Referent & Foto: Gunnar Holmsten.

1

2

STORLOGEN HEIMDAL

Dagens recipiender tillsammans med ExSLM Björn Torstenius, OM Hans Wallberg, OK Olavi Ollikainen, SLM Mattias Boldt.

Unikt tillfälle!Unikt Passa på Beställ redan nu nu våravåra tillfälle! Passa på Beställ redan att beställa våra exklusiva att beställa våra exklusiva jubileumsmanschettknappar manschettknappar. jubileumsmanschettknappar manschettknappar. Begränsad upplaga!

Pengarna går oavkortat till Bifrostordens 100-årsPengarna jubileum.

Begränsad upplaga!

går oavkortat till Bifrostordens 100-årsBeställning sker via din jubileum. loge eller kansliet. Beställning sker via din loge eller kansliet.

495 kr/pa

r

495

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

www.bifrostorden.se

kr/pa

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

13


5

6

7

STORLOGEN TIRFING GRAD VII: Vishetens Grad DATUM: Lördagen den 2 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 70 RECIPIENDER: Anders Klinteroth, Aroshus, Andreas Avander och Sven Karlsson, Carolus, Sonny Angelkvist, Benny Höglind, Robert Mattsson och Andreas Melin alla från Odinsal samt från Solheim Thomas Börjesson, Lennart Nykvist och Michael Ringsby.

1

2

3

4

N

är nu vårsolen började värma oss samlades vi Tirfingbröder hos logen Aroshus i Västerås där SL Tirfing hade Gradgivning i Sanningens Grad. För några av oss var det en speciell dag och då inte bara för recipienderna. SLM Johan Axelsson skulle genomföra sin första Gradgivning som SLM och så var vi några nytillträdda bröder i direktoriet som skulle tjänstgöra för första gången i vid dagens gradgivning, varav jag var en. Även om Johan Axelsson nog var lite nervös inför uppdraget att ge sin första gradgivning i SL så visade han det inte, utan han ledde oss genom ritus i kapitelsalen och vid brödramåltiden på absolut bästa sätt. ExSLM Thomas Lindkvist kan vara lugn nu när han slutat som SLM för Tirfing och skall få se ”att allt inte var bättre förr!” Vi som var

med på gradgivningen är övertygade om att Tirfing har hamnat i goda händer! För min del var det min första gradgivning i Tirfing som tjänstgörande skrivare. Efter gradgivningen var det mingel med lite personliga och nödvändiga aktiviteter och därefter vidtog brödramåltiden med sedvanlig ritus. SLM Johan Axelsson höll talet till vår Orden, där han talade om hur viktigt det är att ett besök på våra logeträffar skall vara lärande och inte tärande och vi skall ta nya steg som inte bara tar oss till en ny plats, utan för oss vidare i livet och utvecklar oss. Och dagens recipiender hade idag tagit steget från kärlek till sanning! Talet till recipienderna hölls av ExSLM Tomas Lindkvist och han framhöll att ritus med gradgivning är ena benet i ett logemöte, men att social samvaro är det andra benet i logemötet och det är minst lika viktigt. Målet skall vara att skapa en bra atmosfär i logen, få ett forum där man trivs tillsammans med andra bröder och dit man vill gå. Man skall kunna besöka Bifrostlogen och bara vara! I sitt tacktal för recipienderna tackade Michael Ringsby å sin och alla recipienders vägnar för dagens högtidliga och mycket förtjänstfullt genomförd gradgivning i sanningens tecken och han poängterade hur viktigt det är med sanning i alla skeden i livet.

ÖREBRO

Hans Söderström berättade om när han och Tomas Lindkvist deltog i det omfattande arbetet med Storlogen Tirfings bildande 2010, då man bröt sig ut från SL Heimdal. Detta var en ny och intressant information för många av oss. Mästarbordets blommor delades ut till Pelle Sunnerkrantz som fyllt 70 år och Michael Ringsby för sitt tal till recipienderna. Brödramåltiden avslutades med kaffe, kaka och avec för de som ville ha det, samt dragning av lotteriet där jag var en av vinnarna för en gångs skull. Jag och Åke Larsson begav oss därefter nöjda och belåtna norrut mot Borlänge, efter en för oss båda givande dag, dels för att ha tjänstgjort vid gradgivningen och dels deltagit i en mycket god, trevlig och givande brödramåltid tillsammans med bröder från andra loger inom Tirfing. Vi ser båda fram emot nästa gradgivning i Tirfing som för min del dröjer till februari 2023 eftersom jag har ”för litet kragnummer” (dvs har bara Grad VII) för att vara med på höstens gradgivningar i Grad VIII och IX. Men då återkommer ordinarie skrivaren Claes Aspenryd och allt blir som förr. Text: Sven Olsson, Foto: Roger Pistol.

Stolta bröder i Logen 3 Tirfing som recipierat i Sanningens Grad, tillsammans med SLM Johan Axelsson.

Besök i logekapitel i stor- och grundloge är en av förutsättningarna för befordran till högre grad 14


1

2

3

4

5

6

7

STORLOGEN GOTHEIM

JÖNKÖPING

GRAD VII: Sanningens Grad DATUM: Lördagen den 19 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 65 RECIPIENDER: Lars Ståhlberg 33 Danheim, Torbjörn Lundström 23 Forsete, Lennart Eliasson, Jarl-Åke Hugosson, Christer Lindell, Mikael Löfdahl, Bengt Segerblom 24 Gungner, Jahn K Johansson 7 Junehus, Hans Bild, Claes Lövgren, Zoltan Tihanyi 34 Linneus, Peter Mickelsson 12 Löfstad, Johny Johansson, Lars-Göran Persson, Sven-Eric Persson 18 Mjölner, Christer Lind 31 Rimfaxe, Fredrik Arebark, Karl-Oskar Gustavsson, Peter Karlsson, Magnus Löfdahl, Stefan Södergren 26 Vanadis GÄST: OM Hans Wallberg

B

röderna i storlogen Gotheims upptagningsområde samlades i Ordens sjunde grad lördagen den 19 mars 2022. Värdloge för gradgivningen denna gång var Logen 34 Linneus som med ett antal bröder sörjde för att värdskapet verkligen syntes. Bröderna med Mästaren i Linneus Bill Johansson såg till att inget fattades vid inramningen av arrangemanget. Vid den sedvanliga samlingen innan gradgivningen kunde bröderna otvunget umgås och samtala sinsemellan om allmänna spörsmål och sådant som hänt sedan förra gången vi sågs. För många var det ju av kända skäl ett bra tag sedan det hände. Storlogens nye Mästare Anders Nordborg som med sitt något omstöpta direktorium kunde befordra 21 recipiender till Sanningens Grad, Grad VII. Med stor högtidlighet genomfördes kapitlet i enlighet med den fina Ritus som denna grad har. Broder Anders har som såväl FSM som ASM under flera år kunnat studera hur andra storlogemästare fört logen och bar säkerligen detta i Åminne när han säkert höll i trådarna. Ordens Marskalk Hans Wallberg var på plats och förärade broder Jan Granholm Ordens Veterantecken, 25

FSM Johan Furuskog som överlämnar en gåva till avgående SLM Ulf Jaremo. års trogen närvaro i grundloge och storloge premierades som sig bör. Stort grattis till broder Jan. Vid den efterföljande brödramåltiden där vi bjöds på god svampsoppa som entré och en isterbandssymfoni med dillstuvad potatis hörde vi återigen OM som informerade om Ordens insatser. Beslut har fattats att stödja UNHCR (FN:s flyktingorgan) ekonomiskt i deras arbete för att hjälpa det invaderade Ukraina. Även medel från insamlingarna vid logekvällarna har gått till det arbetet. OM berättade också om OSM:s Mästaremöte som i år ägde rum i Oskarshamn. Ett fruktbart möte med de församlade Mästarna som deltog i olika grupparbeten i akt och mening att föra vår Orden vidare. Utvecklingsfrågorna är inte sällan förekommande som en diskussionspunkt vid samtalen. Broder Hans gjorde också en återblick med perspektiv på sin egen grundloge Logen 20 Vesthav och sina erfarenheter med att arbeta i Ordensdirektoriet. Efter pandemin finns en stor framtidstro och att vi ska växa och utvecklas. Vid SLM Anders tal till recipienderna fram-

förde han tankar om graden de precis har erhållit med tankar om uppriktighet, ärlighet, sanning och trovärdighet som torde prägla deras nya insikter. Ett varmt välkomnande till graden förstås och en uppmuntran om fortsatta insatser för Orden och vandring mot högre mål. En av recipienderna höll ett tacktal för sig och medrecipienderna som var kort och koncist och ytterligare tal hölls av avgående SLM Ulf Jaremo som också tog upp hur överlämning till ny SLM sker och installation av denne. Det sker i augusti vid storlogens nästa sammanträde. Broder Ulf uppvaktades också av FSM Johan Furuskog som förde logens talan i ett stort tack till Ulf för nedlagt arbete. En present överlämnades med anknytning till Ulf:s golfintresse. Slutligen genomfördes lotteridragning med fina presentkort i vinster samt överlämnades Mästarebordets blommor till värdlogens M Bill Johansson och hans bröder och en syster för tillsynen över storlogens evenemang och brödramåltid. Referent & Foto: Jörgen Steén.

Dagens recipiender i Sanningens Grad, tillsammans med OM Hans Wallberg, SLM Anders Nordborg.

15


7

7

8

9

1 10

4

5 3

GRAD VI: Kärlekens Grad DATUM: Lördagen den 26 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 70 RECIPIENDER: 10 Withala: Robert Pierre Alison, Gert Axelsson, Håkan Edvardsson, Peter Johansson, Leif Skiöldh, Tomas Thylen Westberg. 15 Norheim: Roger Oskarsson, Johan Andersson, Stefan Matsson, Kent Svensson. 17 Grimner: Anders Jonsson. 28 Gondler: Anders Elvheden, Lars-Göran Netterström, Alf Karlsson. GÄSTER: OC Anders Randelius, OHL Lars-Erik Furuskog.

2

6

STORLOGEN LADULÅS

0 bröder samlades i Västervik för årsmöte och gradgivning i Kärlekens Grad. Det märks att pandemirestriktionerna är borttagna, bröderna är riktigt sugna på logeverksamheten igen. Bröderna fick vara med om en välregisserad och högtidlig gradgivning ledd av SLM Peder Grahn, som omvaldes på 2 år. De fjorton recipierande bröderna delgavs Ordens lära i Kärlekens Grad och fick mottaga de insignier som de från om med nu har rätt att bära. Vid efterföljande brödramåltid i Logen 15 Norheims lokaler började de 70 bröderna helt enligt traditionen att sjunga ”Sången till Ladulås”. Även Nationalsången ljöd ut över lokalen. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av OC Anders Randelius. Talet till dagens recipiender höll SLM Peder Grahn. Recipiendernas tacktal hölls av Anders Jonsson 17 Grimner. Mästarebordets blommor tilldelades Leif Johansson 12 Nicopia. Det traditionella lotteriet vanns av flera bröder och dagens vinster var presentkort på Biltema.

Nyantagna bröderna i Kärlekens Grad i Storlogen Ladulås med SLM Peder Grahn och OC Anders Randelius.

OC Anders Randelius, SLM Peder Grahn, OHL Lars-Erik Furuskog och M Dan Ol-Mårs vid brödramåltiden.

5

I

2

3

GRAD VI: Kärlekens Grad DATUM: Lördagen den 2 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 53 RECIPIENDER: se befordrade bröder GÄSTER: Mikael Olsson, Ted Rönn 25 Alvheim

4

6

Referent: Leif Johansson. Foto: Anders Kling.

VÄSTERVIK

dag gästade Storlogen Ladulås, Midgård i Linköping. 11 bröder sökte kärleken i Grad VI och SLM Peder Grahn gav dessa bröder kärleken med att ge recipienderna ett nytt gradband. SBT tilldelades UB Rikard Hedström Löfstad. Som brukligt inleddes brödramåltiden med att bröderna sjöng sången till Ladulås. Talet till Orden hölls av M Lars Bengtsson, Midgård som gjorde bland annat en inblick i den ”talbank” som finns på Bifrostportalen. Talet till recipienderna hölls av SLM Peder Grahn som innehöll kärlek till mycket i vår omgivning. Peder berörde också årets Riksting i Nyköping med förhoppning att träffa många bröder där. Även M Börje Berzén, Nicopia

16

Dagens recipiender tillsammans med SLM Peder Grahn. talade för ett stort deltagande och välkomnade alla bröder till Rikstinget. Recipiendernas tacktal hölls av Broder Johan Torstensson, Gondler. Mästarebordets blommor tilldelades Christer Bricer. Vid samkvämet efter gradgivningen deltog 52 bröder. Sk Lars Hultman redovisade insamlingen för

humanitär hjälp i Ukraina som gav 2 650 kr vilket SL Ladulås dubblade till 5 300 kr. Eftermiddagen avslutades med lotteri och vinster i form av presentkort. Referent & Foto: Christer Bricer.


1

1 2

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

STORLOGEN LADULÅS

VÄSTERVIK

GRAD VII: Sanningens Grad DATUM: Lördagen den 23 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 84 RECIPIENDER: se befordrade bröder GÄSTER: OL Bo Löfgren, IOEM Tore Persson 31 Rimfaxe, Bengt Eliasson 31 Rimfaxe, Johan Furuskog 24 Gungner.

I

dag gästade Storlogen Ladulås, Logen 10 Withala i Vetlanda. 28 recipiender hade samlats i kapitelsalen för att lyssna till vad SLM Peder Grahn med flera i direktoriet hade att förmedla om sanningen. I ritus ingick även att ge ett budskap vid mottagandet av Ordens ringen. En mycket bra genomförd ritus med tanke på antal recipiender och att det blev ganska trångt. Naturligtvis så inleddes brödramåltiden med sången till Ladulås. Mu Lars-Erik Furuskog välkomnade alla bröder och menyn presenterades. Talet till Orden hölls av Johan Furuskog som refererade till en personlig händelse där sanningen verkligen kom fram. Talet till recipienderna hölls av SLM Peder Grahn som kunde konstatera ett rekord i SL Ladulås med 28 recipiender. Ett resultat av ett uppdämt behov pga. Covid pandemin. Peder välkomnade alla nya bröder i Grad VII med

Dagens recipiender tillsammans med SLM Peder Grahn. recipiendernas skål. Recipiendernas tacktal hölls av M Tommy Eriksson, Gondler som tackade för gradgivningen. Tommy nämnde att recipienderna var unika med talet 57 som alla fick fundera på ett tag. Talet innebar nämligen att 57 % av dagens recipiender var även faddrar. Mästarebordets blommor tilldelades Per-Arne Friberg Midgård. Sk Lars Hultman redovisade insamlingen till förmån för Storlogens verksamhet som

inbringade 2 500 kr. M Dan Ol-Mårs tackade för förtroendet att arrangera SL Ladulås Grad VII.Eftermiddagen avslutades med lotteri och glada vinnare. Trots det stora antalet recipiender och övriga bröder var logistiken vid brödramåltiden mycket bra. En eloge till Mu Lars-Erik Furuskog och kökspersonal. Referent: Christer Bricer. Foto: Anders Kling.

LOGEN 2 EYRABRO-HAVAMAL

ÖREBRO

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Onsdagen den 9 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 39 RECIPIENDER: Johnny Fridholm, Stefan Sand GÄST: OR Fredric Björk

Stående fr. v OR Fredric Björk, Ragnvald Sjökvist (OVT), Lars-Olov Torstensson (OJT), M Sven Dahlberg. Främre raden fr. v Erik Fredholm (LBT), Lars Dellsäter (LBT), Daniel Sjökvist (LHT), Robert Persson Östlund (LBT)

M

Stående fr. v OR Fredric Björk, M Sven Dahlberg Främre raden fr. v Stefan Sand, Jonny Fridholm.

ed stor glädje fick logen i kväll två nya bröder som upptogs i Grad I. Det förrättades även utdelning av utmärkelser. Logernas Belöningstecken förärades Erik Fredholm, Robert Persson Östlund, Lars Dellsäter Logernas Hederstecken förärades Daniel Sjökvist Ordens Veterantecken förärades Ragnvald Sjökvist Ordens jubelbrodertecken förärades Lars-Olov Torstensson. Insamling till

Läkare Utan gränser med anledning av kriget i Ukraina förrättades och uppgick till 2 260 kr. Ordens Räntmästare Fredric Björk höll talet till Orden. Han är glad över att ha fått två nya bröder. Han har en angenäm uppgift att få åka runt och återinstallera Mästare och dela ut förtjänsttecken. “Folk är så glada”. Referent & Foto: Anders Lord.

17


ÖREBRO

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Onsdagen den 9 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 39 RECIPIENDER: Johnny Fridholm, Stefan Sand GÄST: OR Fredric Björk

4

5

6

7

18

LOGEN 2 EYRABRO-HAVAMAL

Stående fr. v OR Fredric Björk, Ragnvald Sjökvist (OVT), Lars-Olov Torstensson (OJT), M Sven Dahlberg. Främre raden fr. v Erik Fredholm (LBT), Lars Dellsäter (LBT), Daniel Sjökvist (LHT), Robert Persson Östlund (LBT)

Stående fr. v OR Fredric Björk, M Sven Dahlberg Främre raden fr. v Stefan Sand, Jonny Fridholm.

ed stor glädje fick logen i kväll två nya bröder som upptogs i Grad I. Det förrättades även utdelning av utmärkelser. Logernas Belöningstecken förärades Erik Fredholm, Robert Persson Östlund, Lars Dellsäter Logernas Hederstecken förärades Daniel Sjökvist Ordens Veterantecken förärades Ragnvald Sjökvist Ordens jubelbrodertecken förärades Lars-Olov Torstensson. Insamling till

Läkare Utan gränser med anledning av kriget i Ukraina förrättades och uppgick till 2 260 kr. Ordens Räntmästare Fredric Björk höll talet till Orden. Han är glad över att ha fått två nya bröder. Han har en angenäm uppgift att få åka runt och återinstallera Mästare och dela ut förtjänsttecken. “Folk är så glada”. Referent & Foto: Anders Lord.

1

2

3

M

GRAD I: Frihetens Grad med Parentation DATUM: Onsdagen den 6 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 35 RECIPIENDER: Nicklas Folke, Niklas Persson, Anders Nordkvist, Henrik Elmsjö GÄST: M Christer Ericsson 9 Carolus

E

n fantastisk gradgivning och parentation trots stort manfall i direktoriet! Vi saknade YL, I och D men genom att göra några omflyttningar, ta in några f.d. tjänstemän och låta några göra en dubbelroll löste det sig. STORT EXTRATACK till Bröderna Ragnvald Sjökvist och Håkan Ahlin. Tack vare vårt nya musiksystem som Br Daniel Sjökvist tagit fram kunde han sköta båda rollerna, ASM och D. Vår nya IL Tomas Johansson hade premiär och klarade sin uppgift med beröm godkänt. Vilken broderlig styrka vi har i vårt direktorium, tack för Era fina insatser Vi gästades av Br Christer Eriksson Mästare för 9 Carolus i Karlskoga, han var dessutom fadder för Br Henrik Elmsjö som recipierade under kvällen. Jag vill hälsa Henrik och övriga recipierande Bröder Nicklas Folke, Anders Nordkvist och Niklas Persson broderligen och hjärtligt välkomna till vår loge och Bifrostorden. En känslosam och värdig Minnesloge / Högtidsloge öppnades för brr Åke Holt, Anders Ärlebäck och Sven-Olof Bergström

18

alla hjälptes åt. Med det som avstamp berättade Sven vidare om Ordens historia samt om våra grader och hur logen utvecklats. Anders Lord höll talet till recipienderna om hur vi är som bröder. Vi kommer som vi är. Vi har en klädkod, men vi är inte uppklädda - vi är klädda lika. Välkommen på logemöte, du behöver bara ta med Översta raden: LM Sven Dahlberg, M Christer Eriksson. dig själv Recipiendernas tal Nedre raden fr. v Recipiender Nicklas Folke, Niklas Persson, hölls av Henrik Elmsjö. Han Anders Nordkvist, Henrik Elmsjö har känt en stor värme under kvällen och det var en excepsom lämnat oss under 2021. Logen 2 tionell upplevelse. Ett stort tack till alla bröder Eyrabro/Havamal skall med saknad och och framför allt till samtliga faddrar. Det här tacksamhet städse minnas dessa bröder. är en startpunkt som han kommer se tillbaka Återväxten är för närvarande mycket god och på som något underbart i hans liv. Christer jag räknar med att vi skall återta det vi tappat Ericsson tackade för att han fick gästa. En uninnan årets slut. Hela vår verksamhet bygger derbar gradgivning. En grad I med påföljande på att vi får in intresserade nya bröder som parentation är oerhört fint. Början och slutet. är intresserade av att dela vår vänskap. Vårt Han välkomnade oss även till logekväll med måtto är ”Våga vara fadder” och ta med sillaafton i Karlskoga 29 april. Abraham be vänner och bekanta som tycker att det Gallo förärades Ordens Veterantecken då han trevligt att umgås med ”Stil”. varit broder i över 25 år. Mästarebordets Talet till Orden hölls av Mästare Sven blommor delades ut till Torbjörn Näslund som Dahlberg. Dagen inför logen präglades av alltid fixar och får ihop våra middagar trots strul. Flera tjänstgörande bröder är sjuka att det ofta är missade anmälningar och alltid - vissa lämnade återbud i sista stund. mycket att sy ihop in i det sista. Teknisk utrustning har varit trasig och lagats. Men vi genomförde en fin och välorganiserad Referent & foto: Anders Lord. loge. Varför då? Jo, för att vi är bröder och


82 17 6 10 5 9 4

E

n mycket händelserik vecka och en fantastik gradgivning i Vänskapens grad II. Vi gästades av Mästaren från Karlskoga, Christer Eriksson samt vår mest långväga broder Per Murander. Återväxten till vår loge är fortfarande mycket god och vi kommer att återta det vi tappat, innan årets slut. Hela vår verksamhet bygger på att vi får in nya bröder som är intresserade av att dela vår vänskap. Vårt måtto är ”Våga vara fadder” och ta med vänner och bekanta som tycker att det trevligt att umgås med ”Stil”. Hans Danielsson förärades Ordens veterantecken då han varit broder i över 25 år. Referent & Foto: Anders Lord.

3

8

GRAD II: Vänskapens Grad DATUM: Onsdagen den 4 maj 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 35 RECIPIENDER: Tomas Eckerwall, Karl Valentin Petruc GÄST: M Christer Ericsson 9 Carolus

6

2

7

Översta raden: Hans Danisson, XOSSM Per Murander, M Sven Dahlberg, M Christer Eriksson 9 Carolus.Nedre raden: Recipiender: Tomas Eckerwall, Karl Valentin Petrucicsson

4

5

1

LOGEN 3 AROSHUS GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Onsdagen den 23 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 29 RECIPIEND/FADDRAR: Stig-Erik Steen/ Sven Ove Hansson och Ove Werngren GÄST: SLM Tomas Lindkvist Tirfing lla var ense om att det var skönt att komma i gång med logekvällarna igen. I kapitelsalen tackade FSM Ulf Söderlund, M Peter Edman för gott arbete det gångna året. SLM Tomas Lindkvist tackade från Tirfing

varpå Aroshus M förordnade samtliga tjänstemän för ytterligare ett år. Ture Andersen, som fyllt 70 år uppvaktades med en ros och fanfar. Mikael Olevall belönades med LHT. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av SLM Tomas Lindkvist. Han menade att det var kul att vara här och att det finns ett uppdämt behov av social gemenskap. Han uppmanade också bröderna att ta väl hand om den nya brodern. M Peter Edman höll talet till recipienden vilken han betonade var den

viktigaste personen i kväll och hoppades att han skulle trivas och se fram mot den fortsatta vandringen genom graderna. I sitt tal tackade recipienden Stig-Erik Steen för att han blev invald och trodde att han skulle trivas i logen. Mästarebordets blomma erhöll Bo Johnsson.

i kväll. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av M Peter Edman som menade att vänskapen är det bästa vi har omkring oss och som i kväll accentuerades med Gagnrads besök. Talet till recipienden höll Eric Netz i vilket han påpekade att recipienden nu tagit två steg i Bifrosttrappan och hoppades att han känt vänskapen bland bröderna samt att han ser fram mot fortsatt vandring genom graderna. Recipienden Mikael Lindström tackade för graden och sade att det känns bra så här långt och gladdes åt att dagens kollekt

gick till Ukraina. Anders Mathsson framförde en hälsning från 19 Gagnrad och sade att vänskapen mellan våra loger lyser. Han inbjöd också till speedway träff framöver. OC Anders Randelius meddelade också att Bifrostbågen stöttar ett läger för handikappade barn från Ukraina. Mästarebordets blomma erhöll Eric Netz som är kallad att recipiera i Grad X. Referent: Bo Hedlund.

Referent: Bo Hedlund.

1

2

3

A

VÄSTERÅS

GRAD II: Vänskapens Grad DATUM: Onsdagen den 23 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 29 RECIPIEND: Mikael Lindström GÄST: OC Anders Randelius. Lars Bylund, Leif Folkesson, Thomas Hagberg Anders Mathsson, Sven Olsson 19 Gagnrad

D

enna kväll hade vi glädjen att besökas av fem bröder från Logen 19 Gagnrad, vilket gjorde att samvaron blev extra trevlig. Av tradition har logerna Gagnrad och Aroshus haft ett troget och gott utbyte vilket befästes

19


8

T

vå recipiender hade hörsammat kallelsen till Grad IV, Hoppets Grad, och förärades gradens insignier av M Peter Edman, som

VÄSTERÅS

med van hand lotsade direktoriet genom ritus. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av M Peter Edman. Han menade att vänskap och kunskap är viktiga verktyg i vandringen mot hoppet. Ankaret som är fästat i gradbandet är symboliskt en fast punkt som bröderna behöver. I sitt tal till recipienderna framhöll Pär Johnsson att vägen till Grad IV är lång och det med mening att budskapet i tidigare

grader skall hinna sjunka in. Han avslutade med att poängtera att störst av allt är hoppet. Utan hopp är allt meningslöst. I recipiendernas tal sade Björn Qvarfort att han hittills trivts bra och fortsätter gärna vidare till nya grader. Mästarebordets blommor gick till intendenten Leif Appelblad som alltid finns på plats. Referent: Bo Hedlund. Foto: Roger Pistol.

Fr. v M Peter Hedman, recipiender Björn Qvarfort, Patrik Karlsson och fadder ex M Pär J Johnsson.

LOGEN 4 VALHALL

1

2

3

4 1

5

3 6

GRAD IV: Hoppets Grad DATUM: Onsdagen den 27 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 23 RECIPIENDER: Patrik Karlsson, Björn Qvarfort

2

7 4

LOGEN 3 AROSHUS

STOCKHOLM

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Fredagen den 25 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 30 RECIPIENDER: Christopher Karlsson, Ragnar Morin, Sean Ronan GÄST: Stig Axelsson 8 Manheim

T

re bröder upptogs högtidligen i Frihetens grad och delgavs ordens lära i denna grad. SK Stig Persson fick välförtjänt mottaga Logernas Belöningstecken och broder Mauritz Rudebeck som fyllt 75 mottog hedersbetygelser och Ordens standar. På brödramåltiden höll M Hans-Owe Hidlund ett inledande tal om den pågående insamlingen för Ukraina via UNHCR och att logekvällens kollekt fortsatte även under brödramåltiden med möjlighet att skänka pengar. Den insamlade summan under logekvällen dubblas av logen innan den sätts in till UNHCR där sedan Roger Akelius dubblar den inkomna totalsumman. Brödramåltiden avlöpte utan dramatik och bröderna njöt av mycket god mat och trevligt umgänge. Mästarebordets blommor utdelades till broder Gustaf Högberg som med väldigt kort framförhållning hoppade in som FV med mycket gott resultat. Kvällens tal till Orden hölls av Ordens Kansler Olavi Ollikainen som gav en inblick i ordens historia och informerade dom samlade bröderna om det kommande 100-års jubiléet. Olavi berättade även om hur Ordens historia är väldokumenterad till dess början och att Bifrostorden kan följas hela

20

Stående fr. v OK Olavi Ollikainen, Philip Rosholm, MU Daniel Spathon och M Hans-Owe Hidlund. Sittande recipiender fr. v Christopher Karlsson, Ragnar Morin och Sean Ronan vägen tillbaka till det allra första protokollet. Allt detta finns lagrat i brandsäkra arkivskåp på kansliet. Kvällen avrundades med den sedvanliga lotteridragningen och till vår stora

glädje hamnade en del av kvällens vinster hos recipiendbordet. Referent & Foto: Bengt Gagerell.


1 9

210

LOGEN 7 JUNEHUS

JÖNKÖPING

GRAD II: Vänskapens Grad DATUM: Fredagen den 25 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: RECIPIENDER: Reine Karlsson, Arne Lindqvist nder den gångna veckan 8 har Logen 7 Junehus genomfört sitt årsmöte och kan således avsluta det gångna verksamhetsåret 2021. Som i alla loger har det varit en verksamhet som störts av pandemin men vi lyckades genom goda insatser ändå att skapa ett positivt resultat. Värt att notera från årsmötet är att vi hade en diskussion om brödrautvecklingen. I vår loge har vi haft elva avlidna bröder som självklart slår hårt på brödrantalet. Därför krävs det nu gedigna insatser från var och en i brödraskaran att bidraga med tankar, idéer och genomförande för att öka på rekryteringen igen. Alla känner någon som skulle kunna vara en broder i vårt Ordenssällskap. Detta tog vår M Christer Jörliden upp i ett av sina tal vid brödramåltiden och broder Mästare namngav förutom sig själv några andra bröder att vända sig till för att för att hjälpa till med uppgiften. Vi samlades fredagen den 25 februari för

Stående fr. v M Christer Jörliden, fadder Anders Fredborg tillsammans med recipienderna Reine Karlsson och Arne Lindqvist att befordra bröderna Reine Karlsson och Arne Lindqvist till läran om vänskapen. En väl genomförd Ritus gav kvitto på att de har tagit emot budskapet som gäller för denna grad. De är varmt välkomna att fortsätta sin vandring till högre mål. Broder M hade också

Referent & Foto: Jörgen Steén.

GRAD IV: Hoppets Grad DATUM: Fredagen den 25 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 36 RECIPIENDER: Victor Hermansson, Rikard Ottoson, Joakim Thorp, Anders Yngvesson Lovrin GÄST: Ingemar Gustavsson 24 Gungner

2

3

4

5

6

7

8

U

glädjen att på uppdrag från OSM få dekorera bröderna Leif Grytberg och Hansi Henschel till Logernas Hederstecken. De har båda dragit och drager ett tungt lass som munskänkar för att få den delen att fungera utan missöden och de har skött sysslan i flera år med stor finess och noggrannhet. Vi är mycket stolta över vad de uträttar och tecknen är mycket välförtjänta. Vi säger Grattis till Leif och Hansi. Brödramåltiden, för övrigt en mycket välsmakande sådan följde Ritus under den skicklige IL Dan Bäckmans ledning. Ytterligare en trotjänare på sin post. Den som vill axla broder Dans mantel gör klokt i att studera hur han arbetar i kapitelsalen. Imponerande. Broder M talade som omnämnts ovan om vår loge och han riktade välmenta ord till recipienderna om vänskapens kännetecken. Broder Arne Lindqvist svarade med att hålla ett tacktal för sig och medrecipienden där han uttryckte tacksamhet för deras befordran. Det sedvanliga lotteriet rönte stor uppskattning och vi kunde avsluta kvällen med Mästarebordets blommor som gick till broder Anders Fredborg. Vi ser fram emot att få träffas på nytt igen och snart. Vi ses!

1

D

enna afton samlades bröderna för en gradgivning i Hoppets Grad. Logen gästades av Ingemar Gustavson från Logen 24 Gungner. Ingemar tjänstgjorde förtjänstfullt även som förste väktare. Logens Mästare Christer Jörliden genomförde kapitlet tillsamStående fr. v AV Jan Lithman, M Christer Jörliden, Joakim Thorp, Victor Hermansson, Rikard Ottoson. Sittande fr. v Anders Yngvesson Lovrin, Eiron Johansson.

Recipiendernas tal hölls av Anders Yngvesson Lovrin. mans med sitt direktorium på ett som alltid lika stämningsfullt vis. Recipienderna invigdes i läran om Hoppets Grad. Broder Jan Lithman, för kvällen tjänstgörande som andre väktare, är fadder till Victor, Joakim och Anders.

Rikards fadder är broder Eiron Johansson. Efter genomförd gradgivning tog LM tillfället att visa Logens och Ordens tacksamhet till några bröder som gjort särskild skillnad för Logen 7 Junehus. Sigge Hammarnäs Logens Intendent förärades med Logernas Hederstecken. Fyra bröder förärades Logernas Belöningstecken: Logens Curator Peter Andersson, Dirigent Peter Gudbrand, broder Peter Magnusson och FSM Peter Swalander. Den efterföljande brödramåltiden blev en glad och uppsluppen tillställning, samtidigt som där ventilerades allvarsamma tankar om läget i världen. Logens båda Munskänkar Leif Grytberg och Hansi Henschel visade prov på makalös logistisk förmåga och balans vid serveringen. De hade även hjälp av någon broder i lägre grad som ej deltagit i Kapitelsalen. Broder Patrik Malmqvist talade om bröder

som slutat, och hur vi bör anstränga oss för att få dem tillbaka i vår gemenskap. Intendent Sigge Hammarnäs passade på att belysa att det inte är hans förtjänst allena att iordningställande och sedan tömning av kapitelsalen fungerar så bra. Det handlar om 5–6 personer som på morgonen samlades för att göra jobbet. Senast var där fyra bröder med Grad X som hjälpte till – så här hugger man prestigelöst i där man kan. Munskänk Leif Grytberg uppmanade till att använda möjligheten till förbetalning av mat och dryck i portalen. LM hyllade i sitt tal vår Orden, och recipiendernas korta men kärnfulla tal hölls av Anders Yngvesson Lovrin. Mästarebordets blommor gick till nedanstående referent som sponsrade kvällens lokalhyra. Referent & Foto: Pär Löfstedt.

21


7

8

9

10

1

LOGEN 7 JUNEHUS

JÖNKÖPING

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Fredagen den 29 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 43 RECIPIENDER: Jimmy Bergström, Johan Fogelgren, Dan Malmqvist, Henrik Nero ÅTERINTRÄDE: Andreas Karlsson GÄSTER: Per Anders Sunnerkrantz 3 Aroshus, Ingemar Gustavsson 24 Gungner

S

å möttes vi igen i Logen 7 Junehus fredagen den 29 april för en stämningsfull gradgivning samt en alltid trevlig brödramåltid. Vi konstaterade med glädjen att uppleva, att vi nu är tillbaka i stunderna innan pandemin. Logen besöktes av 43 bröder. Broder M Christer Jörliden ledde oss lugnt och stadigt genom ritus i Grad I. Fyra recipiender: Jimmy Bergström, Johan Fogelgren, Dan Malmqvist

Broder Ingemar Gustavsson förevisar hjärtstartaren.

1

och Henrik Nero upptogs i vår gemenskap och välkomnades in i vår loge och Orden. Vi hade även glädjen att välkomna Andreas Karlsson till återinträde i vår loge. Logen gästades av broder Per Anders Sunnerkrantz från Logen 3 Aroshus. Per Anders är en väl sedd, och omtyckt gäst som då och då förgyller våra brödramåltider med intressanta samtalsämnen. Broder Ingemar Gustavsson från Logen 24 Gungner är stående gäst, och vi räknar honom nu som en del av vår gemenskap i Jönköping. Ingemar tjänstgjorde dessutom som AV. Ritus vid den, som alltid välsmakande brödramåltiden dirigerades av virtuosen broder IL Dan Bäckman i samklang med våra alerta Munskänkar Leif Grytberg

LOGEN 8 MANHEIM

2

3

4

5

6

Stående fr. v FV Jan Lithman, Andreas Karlsson, Viktor Hermansson, M Christer Jörliden, Anders Fredborg, Peter Gudbrand, Joakim Torp. Sittande från vänster: Dan Malmqvist, Jimmy Bergström, Johan Fogelgren, Henrik Nero.

T

22

Referent & Foto: Pär Löfstedt.

STOCKHOLM

vanligt sett till att baren var välfylld och att vi fick god mat vid brödramåltiden. SLM Björn Torstenius höll talet till Orden. Han påpekade det lugnet som råder i logen i jämförelse med yttre världen och tyckte att vi ska hålla hårt i våra traditioner och inte försöka närma oss samhället, utan hoppas på att samhället närmar sig oss och vårt lugn. M Sören höll talet till recipienden och talade om att det är tacksamt att kunna träffas igen och att vi alla bröder bidrar till en trevlig afton. Han tackade även recipienden för hans engagemang. Jan Karlestedt höll recipiendens tal. Han tyckte sig ha upplevt mycket vänskap i logen och hoppades att kunna fördjupa den vänskapen och att finna ännu fler vänner. Jörgen Axelsson brukar sponsra hela vinstbordet på lotterierna, vilket han gjort även den här gången. Mästarebordets blommor tillföll med den äran Jörgen Axelsson.

GRAD II: Vänskapens Grad DATUM: Torsdagen den 24 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 28 RECIPIEND: Jan Karlestedt GÄSTER: SLM Heimdal Björn Torstenius, M Johan Lööv 1 S:t Örjan idig lunch gjorde att jag var rätt tom på energi när jag äntrade logen. Som vanligt fanns det hjälp i nöden i form av varmkorv med bröd att förtära. Broder Johny Gustafsson står alltid för kalaset och får ett stort tack från mig och alla andra hungriga bröder! Att sätta sig i ett kapitelsal smyckat i vänskapens färger kändes lite extra högtidligt när tidningarna rapporterar om krig och elände i världen. Mästare Sören Andersson styrde Ritus på ett självklart och säkert sätt. Vår Munskänk Johan Backman hade som

och Hansi Henschel. De nyupptagna bröderna fick sig några visdomens ord till livs av broder M Christer Jörliden. Den nya brodern Dan Malmqvist gav en välfunnen replik i recipiendernas tal. Under måltiden tog AV Ingemar Gustavsson tillfället att berätta att vi införskaffat hjärtstartare, blodtrycksmanschett och syresättningsmätare i den händelse något skulle inträffa en logekväll. Kvällen avslutades med att Mästarebordets blommor välförtjänt fick delas mellan br YL Hans Gustavsson och br Anders Yngvesson Lovrin, som också varit delaktiga i arbetet med sjukvårdsmaterialet.

SLM Björn Torstenius, Jan Karlestedt, Sören Andersson.

Referent & Foto: Pasi Hyyrynen.


1 10 9 8 7

GRAD I: Frihetens Grad med Mästareinstallation DATUM: Onsdagen den 23 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 42 RECIPIEND/FADDER: Jon Ol-Mårs/ Pär Ol-Mårs GÄSTER: OI Allan Jensen, OK Olavi Ollikainen, OHL Karl-Gunnar Roth, IOEM Christer Smedh, M Bengt Hellström 4 Valhall, M Johan Lööf 1 S:t Örjan, M Dan Ol-Mårs 10 Withala, Hans-Owe Hidlund, Gustav Högberg 4 Valhall

ogens första logeafton för året kändes lite som en soluppgång efter alla gråa vintermånader och en lång period med pandemi. Stor glädje att vi i kväll fick hälsa vår recipiend i Grad I Jon Ol-Mårs välkommen. Bröderna Allan Orbert, Bertil Klang, Jan-Erik Glennsjö samt William Jensen tilldelades Logernas Belöningstecken. Broder Glenn Hansson tilldelades Logernas Hederstecken. Gräver man efter guld, hittar man ibland även diamanter. Precis detta hände när Logen 8 Manheim letade efter en ny Mästare. Nu är han installerad högtidligen av OI Allan Jensen. Broder Mästare Sören Andersson. OI Allan Jensen höll talet till Orden om Manheims framtid och glädjen i att besöka densamma. Han reflekterade även över dom stora effekterna av pandemin. Ingenting har

Pär Ol-Mårs, Jon Ol-Mårs. tidigare hindrad Bifrostordens möten. Inte ens andra världskriget. LM Sören höll talet till dagens recipiend. Mästaren i 1 S:t Örjan, Johan Lööf önskade den nya brodern välkommen och mindes hur välkommen han själv kände sig när han recipierade i Grad I. Han påminde även att det är väldigt enkelt att besöka andra loger. Speciellt i Stockholm där grannlogerna är nära. Recipiendens tal hölls av Jon Ol-Mårs, han tackade för god mat och trevligt bemötande. Trots att både hans far

Son och far William Jensen, OI Allan Jensen. och tre bröder har lång tradition i Ordenssällskap, blev han väldigt överraskad av hur trevligt det är att få äran att recipiera inom Bifrostorden. M Dan Ol-Mårs önskade alla hjärtligt välkomna till ett besöka 10 Withala i Vetlanda. Mästarebordets blommor tillföll broder William Jensen som med kort varsel fick hoppa in som IL. Referent & Foto: Pasi Hyyrynen.

1

2

3

4

5

6

L

GRAD III: Kunskapens Grad DATUM: Onsdagen den 27 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 33 RECIPIEND: Peter Höög 4 Valhall GÄSTER: OK Olavi Ollikainen, M Johan Lööf 1 S:t Örjan, M Hans-Owe Hidlund 4 Valhall, ExSLM Per Dyberg, Mikael Rosholm, Gustaf Högberg, Urban Hiärne 4 Valhall, ExM Kent Andersson 5 Åsagård, Staffan Söderbaum 32 Runrike

O

nsdagen den 27 april behagade vår Mästare Sören att öppna logen för reception Kunskapens Grad. Med sedvanlig ackuratess leddes logen och vår kunskapstörstande broder dekorerades med gradens insignier. Tredje gradens ämne och symbolik passar väl in till den knoppande och ljusa våren och bröderna får fina och tänkvärda ord att begrunda. Fr. v M Hans-Owe Hidlund 4 Valhall, Per Dyberg, Peter Höög (recipiend), Gustaf Högberg, LM Sören Andersson, Mikael Rosholm, OK Olavi Ollikainen, Urban Hiärne.

Recipienden Peter Höög, Sören Andersson

Med stor glädje för oss alla träffades bröder som inte haft möjlighet att gå på loge under lång tid. Sakta, sakta kommer vi tillbaka till det nya normala och logen hade förmån och glädjen att gästas av ett flertal bröder från andra Stockholmsloger. Vår munskänk Johan bjöd på en välkomponerad meny som smakade alldeles förträffligt. Efter brödramåltiden vidtog det sedvanliga

lotteriet. Logen och dess bröder vill rikta ett stort tack till broder Jörgen som skänker priser till lotteriet och till broder Johnny som står för varmkorv och bröd vid samkvämet, viktiga delar för att ge alla bröder en stor upplevelse före och efter kapitlet.” Referent & Foto: Jörgen Palm.

23


KARLSKOGA

GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Fredagen den 18 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 20 RECIPIENDER: Daniel Wester, Mikael Kainulainen GÄSTER: M Johan Axelsson 14 Solheim, Tomas Börjesson, Tomas Jonasson, Michael Ringsby

E

fter en månads försening kom vi i gång med vårterminen. Vi gav en Grad V Trohetens Grad i stället för en Grad I med installation av direktoriet. Denna har flyttats fram till mars. Detta gjordes för att recipienderna ska komma rätt till Grad VI. Vi fick äntligen pryda vår kapitelsal med dom nya fräscha färgerna. Eftersom en av våra recipiender var sjuk, blev det Mikael Kainulainen och Daniel Wester som recipierade. Efter en trevlig och lyckad gradgivning med hjälp av bröder från Solheim var det dags för brödramåltiden. Broder Christer Persson välkomnade oss till bords där det serverades Mästare Christer Ericsson höll talet till Orden och vikten att sprida vår lära

Rec Daniel Wester, M Christer Ericsson, Rec Mikael Kainulainen samt rekrytera in nya bröder. Tirfings SLM Johan Axelsson höll talet till recipienderna och önskade dem välkomna till trohetens grad som är grundlogens högsta. Så nu väntar det nya äventyr i storlogen. Broder Daniel höll recipienderna tal och tackade för graden och beklagade att broder Fredrik Wågemo blev sjuk. Dom har följts åt

sedan grad I. Skattmästare J-P Bäckström meddelade att kollekten till Carolus hjälpfond inbringade 465 kr. Mästarebordets blommor ärades Hans Wester för att han sytt tyger med mera i den nya färgen till dagens grad. Referent & Foto: Hans Wester.

1

2

1 3

24

35

4 6

5 7

LOGEN 9 CAROLUS

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Fredagen den 18 Mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 18 RECIPIEND: Thomas Persson GÄSTER: SLM Tirfing Johan Axelsson, M Solheim Henric Norlin 14 Solheim

V

år grad idag gick i frihetens färger och vi fick en ny broder till vår Orden, Thomas Persson. Vi gästades av de båda ny instiftade Mästarna Henric Norlin 14 Solheim och Johan Axelsson SLM i Tirfing. Det delades även ut flera förtjänsttecken till några väl förtjänta bröder. Broder Sven Karlsson hedrades med Logernas Belöningstecken. Bröderna Jan Asp, Klas Ahlstrand och Tomas Sjöberg Belönades med Logernas Belöningstecken. Sedan var det dags för installation av direktoriet, men eftersom det inte var någon förändring och alla behöll sina platser gick det väldigt smidigt. Efter gradgivningen bjöd broder Christer Persson in till brödramåltiden. M Christer höll talet till Orden. SLM Johan höll talet till recipienden. Vi fortsatte upp till baren där kaffet serverades med ny bakade kakor, bakade av broder Lars Westers fru AnnaLena. Skattmästare Jan-Peter Bäckström meddelade att insamlingen till hjälp för Ukraina blev 720 kr. M Christer meddelade att förra gångens insamling skall läggas till. Så summan till Ukraina från vår loge blev totalt 1 185 kr som sedan dubblas när vi betalar in genom

24

Mästare Christer Ericsson, Jan Asp, Klas Ahlstrand, Tomas Sjöberg, Sven Karlsson, SLM Tirfing Johan Axelsson.

M Christer Ericsson, recipiend Patrik Nyström och SLM Johan Axelsson Solheim. Bifrost. Thomas Persson tackade för han fick gå med i vår Orden. Mästarebordets blommor gick till Andreas Ingefjord. Ännu en trevlig logeafton är över och vi ser fram emot nästa

gradgivning, då det är Carolus berömda sill afton. Referent & Foto: Hans Wester.


7 6 5 4 3

D

en 29:e april genomförde vi vårens sista logekväll, tyvärr utan recipiend. Vi hade den stora glädjen att besökas av sex bröder från vår fadderloge, vilket var mycket uppskattat bland bröderna. Under logen förärades broder Ulf Johansson med Logernas Belöningstecken vilket, på grund av Corona, legat och väntat på att bli utdelat sedan 2020! Efter ritus i kapitelsalen bjöd Mu Christer Persson in oss alla till ett dignande sillbord, där ett flertal bröder hjälpt till att fylla det med såväl sill som Janssons.

Fr. v Ragnvald Sjökvist, Torbjörn Näslund, Daniel Sjökvist, Bength Mann, LM Christer Ericsson, Tommy Pemer och Henrik Elmsjö. Under kaffet meddelade Sk Jan-Peter Bäckström att kvällens insamling till Carolus hjälpkonto inbringat 815 kr. Mästarebordets blommor gick till Christer Persson. Efter lottdragning och ytterligare en stunds

LOGEN 10 WITHALA

1

2

LOGE UTAN RECEPTION DATUM: Fredagen den 29 april 2022 ANTAL BESÖKARE: 23 GÄSTER: Henrik Elmsjö, Bength Mann, Torbjörn Näslund, Tommy Pemer, Daniel Sjökvist, Ragnvald Sjökvist samtliga 2 Eyrabro-Havamal

trevliga samtal avslutade vi ännu en lyckad logekväll! Referent: Christer Ericsson. Foto: Klas Ahlstrand.

VETLANDA

GRAD I: Frihetens Grad med Mästareinstallation DATUM: Fredagen den 18 Februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 46 RECIPIENDER/FADDER: Arne Andersson/ Lars-Erik Furuskog, Daniel Adolfsson/Dan Ol-Mårs och Karl-Oskar Karlsson/Lars Erik Furuskog GÄSTER: OI Allan Jensen, Sven-Inge Neij, 8 Manheim

U

tomhus snöade det ymnigt, men väl inne så möttes bröderna av en varm och skön stämning när LM Peter Wrethander hälsade välkommen till kvällens loge. I kväll har vi tre nya bröder som önskar inträda i Frihetens Grad. Vidare kommer en ny LM med sina tjänstgörande bröder att invigas. De sökande bröderna Arne Andersson, Daniel Adolfsson och Karl-Oskar Karlsson bestod alla prövningarna och befanns värdiga att smyckas med insignier för Frihetens Grad.

Övre raden fr. v OI Allan Jensen, M Dan Ol-Mårs, OHL Lars-Erik Furuskog och ExM Peter Wrethander. Främre raden fr. v recipienderna Karl-Oskar Karlsson, Arne Andersson, Daniel Adolfsson.

OI Allan Jensen uppmanade bröderna i sitt tal att. Håll i, Håll ut och bry er om varandra. IL Morgan Kiskanyadi erhöll Mästarebordets blommor av M Dan Ol-Mårs. Ordens Intendent Allan Jensen tackade broder Peter Wrethander för sin tid som Logen 10 Withalas Mästare. Därefter invigdes högtidligen logens nya Mästare Dan Ol-Mårs. Till sin hjälp utnämnde han sina tjänstgörande bröder som installerades i sina ämbeten. Det var med stor förväntan bröderna sam-

lades kring de festligt dukade borden och en spänd förväntan låg i luften. Det var ju första logeträffen efter den andra pandemi nedstängningen. Vi hade fått uppleva en mycket högtidlig stund i kapitelsalen med installation av en ny Mästare och där också tre nya bröder inträtt i Frihetens Grad. Under brödramåltiden gick ordet först till OI Allan Jensen som tackade för en högtidlig och

stämningsfull installation och då vi nu kan återtaga logearbete efter pandemin uppmanade OI bröderna att hålla i, hålla ut och bry sig om varandra. Broder M hälsade kvällens recipiender välkomna och de nyantagna bröderna presenterade sig och tackade för förtroendet att blivit en del av Bifrostorden. Under kvällen framförde broder M Dan Ol-Mårs en varm hälsning från broder Sten Sjödahl som inte kunnat deltaga under logekvällen. Logens nya utvecklare broder Lars-Erik Furuskog framförde sina tankar och idéer för hur logen skall utvecklas och uppmanade bröderna att finna nya bröder att invigas i vår krets. Mästarebordets blommor gick ikväll till broder IL Morgan Kiskanyadi för en utomordentlig och värdig insats under kvällens loge. Kvällens MU Lars-Erik Furuskog framförde ett stort tack till damerna i köket med en liten present. Kvällen avslutades med lottdragning och det meddelades att kvällens insamling inbringat 1 890 kr. Referent: Jan Ohlinder. Foto: Anders Kling.

25


L

M Dan Ol-Mårs välkomnade bröderna till en afton i vänskapens tecken. De närvarande bröderna som hade samlats för att följa broder Mikael Wilhelmsson på sin fortsatta vandring i vår Orden. Broder recipienden delgavs läran i Grad II, iklädes gradens insignier. Bröderna Mikael Rickardsson och Thomas Granlund tilldelades och utsmyckades med LBT, Logernas Belöningstecken. Vilken ära och tänk att få detta tecken en afton som är ägnad vänskapen, det kan inte bli bättre. För

3 M Dan Ol-Mårs överlämnar Mästarebordets blommor till Per-Ola Andersson. ett 25-årigt ledamotskap i vår Orden dekorerades bröderna Per-Olof Tjäder och Hans Karlsson med Ordens Veterantecken. Hela kvällen präglades av vänskap och

Fr. v Per-Olof Tjäder, Hans Karlsson dekorerade med Veterantecknet, M Dan Ol-Mårs, rec Mikael Wilhelmsson, Mikael Richardsson, Mikael Granlund med LBT samt ExM Peter Wrethander. Efter att arbetet i kapitelsalen avslutats, bjöd MU Emil Ljunggren bröderna välkomna till brödramåltiden, där broder Peter Johansson höll talet till Orden och berättade om sin resa inom Bifrost. M Dan Ol-Mårs riktade sig sen till kvällens recipiend med ett varmt välkommen till Grad II. Du har nu tagit ett steg till i din Bifrostvandring och vi önskar dig lycka till och hoppas din upplevelse skall bli mer och mer intensiv. Ikväll har vi två uppsättningar av blommor på Mästarebordet och de tilldelades broder MU Emil Ljunggren för ett gediget MU Emil Ljunggren tackar damerna i köket. arbete kring brödramåltiden. Broder M var speciellt glad att se broder Per-Ola Andersomtanke. Ett påtagligt bevis var ju kvällens son och visade sin uppskattning med en av insamling till UNHCR till förmån för Ukraina. Mästarebordets blommor. Här samlade bröderna in 3 650 Kr som sedan Kvällen avslutades med lotteridragning och Akelius Foundation dubblar. Ett stort tack till broder MU riktade ett stort tack till damerna alla givare för omtanken. i köket som erhöll varsin blomma och en liten Efter en lång tid med pandemi var det nu present. många bröder som tyckte att det kändes fantastiskt när vi kunde bilda brödrakedjan, ett Referent: Jan Ohlinder. Foto: Anders Kling. påtagligt bevis på vänskapen mellan bröderna.

1

2

VETLANDA

GRAD II: Vänskapens Grad DATUM: Fredagen den 18 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 47 RECIPIEND: Mikael Wilhelmsson GÄST: OHL Lars-Erik Furuskog

4

5

6

7

1

8

2

9

LOGEN 10 WITHALA

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Fredagen den 8 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 43 RECIPIEND/FADDER: Thomas Berghamn/ Dan Ol-Mårs.

B

roder M Dan-Ol Mårs inledde aftonen och hälsade bröderna välkomna till Frihetens grad. En mycket viktig och speciell grad. Vi har idag en sökande broder som önskar inträde i vår Orden. Recipierande broder Thomas Berghamn bestod prövningarna med all ära. Vår nya broder kunde sen delges gradens hemligheter och smyckas med gradens röda insignier som bevis på att han nu tillhör Bifrostorden. Två jubilarer kallades fram till

M Dan Ol-Mårs överlämnar Mästarebordets blommor till S Mikael Granlund.

26

Fr. v Rec Tomas Bergenhamn, M Dan Ol-Mårs, Jubilarerna Mats Göransson, Alf Bjerhag. Mästaren där broder Mats Göransson förärades ett Bifroststandar och broder Alf Bjerhag erhöll en stor blomsterkvast då han sedan tidigare erhållit standaret. Broder M läste upp en inbjudan till besök hos vårt fadderbarn 26 Vanadis i Karlskrona till deras gradgivning i Grad I. Ett mycket trevligt och rekommenderat besök. Hoppas vi blir många då det ordnas buss. Att besöka andra loger och se hur de gör och träffa bröder runt om i landet är mycket berikande. Efter att bröderna givits tillfälle att hälsa vår nya broder välkommen förflyttade vi oss en trappa ner till de dukade borden. Broder MU Emil Ljunggren bjöd bröderna välkomna till en trivsam brödramåltid. Efter att broder Dan lett kvällens 1: a hyllning till

fosterlandet gavs ordet till broder Anders Kling för kvällens 2: a hyllning till vår Orden. Broder Anders berättade att han gick med i logen den 22 Sept 1979 eller för 15 540 dagar sedan. Broder Anders knöt i sitt tal an till friheten och till tacksamheten av att vara född i ett fritt land och att blivit antagen som Bifrostbroder. Bröder följ med till Karlskrona och deltag så mycket som möjligt i Ordens arbete, det ger mångdubbelt i utbyte. M riktade sig till kvällens recipiend i kvällens 3:e hyllning och underströk broder Anders uppmaning att deltaga i logens arbete och rekommenderade också ett besök i Karlskrona. Perfekt med en gradgivning i Grad I för att kvalificera sig för den fortsatta vandringen i vår Orden. Mästarebordets blommor gavs ikväll till broder S Mikael Granlund. Du utför ett gediget arbete både i logesalen och efteråt. Ett arbete som inte syns men är mycket viktigt. Stort tack och grattis. Kvällen avslutades med tillkännagivande av kvällens insamling som gav 1 900 kr och dragning av lotteriet. Broder MU riktade sig sen till Lena i köket som tillsammans med broder MU hade ansvarat för köket under kvällen. Ett stort tack Lena för en jätteinsats. Referent: Jan Ohlinder. Foto: Anders Kling.


GRAD I: Frihetens Grad med Installation DATUM: Fredagen den 25 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 32 RECIPIENDER/FADDRAR: Fredrik Hoffman/Mats Holmstedt och Jens Schelin/ Peter Mickelsson GÄST: Joakim Asp SL Ladulås

F

örsta gången. Den påminns vi om varje gång när vi har nöjet att bevista Frihetens Grad. Spänningen, nyfikenheten och för all del nervositeten inför allt det okända vi ställdes inför. Logen hade i afton glädjen att välkomna två nya bröder i vår krets. Bröderna hade även nöjet att hälsa Storlogen Ladulås FSM Joakim Asp välkommen till kvällens begivenheter. Stefan Paulsson inledde därefter sitt fjärde år som Löfstads Mästare genom att föra ritus på ett högtidligt sätt. Tjg FSM Torbjörn

Övre raden fr. v M Stefan Paulsson, FSM Ladulås Joakim Asp. Nedre raden fr. v Fredrik Hoffman och Jens Schelin.

TRANÅS

Andersson framförde brödernas varma tack till M för hans insatser för logen under en svår tid som präglats av pandemins härjningar. M utsåg sedan det kommande verksamhetsårets direktorium vilket hade stora likheter med det gångna årets. Kvällens insamling inbringade 717 kronor till logens rekvisita. Det var sedan premiär för vår nya matleverantör Norraby krog att visa upp sina kokkonster. Nyfikna bröder samlades till brödramåltiden och ingen gick därifrån besviken på vad som serverades. Vi har genom åren varit bortskämda med god mat, det kommer vi bli även i fortsättningen. Broder Fredrik Hoffman höll kvällens recipiendtal med den äran. Storlogens FSM passade även på att marknadsföra kommande evenemang i Ladulås och Rikstinget i Nyköping. Väl mött på kommande tillställningar i vår Orden! Referent & Foto Torbjörn Andersson.

GRAD IV: Hoppets Grad DATUM: Fredagen den 25 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 26 RECIPIENDER: Göran Sparrlöf, Conny Major, Weine Gustafsson, Magnus Dahlgren

O

ron i vår omvärld gjorde det extra viktigt att få ta del av vår Ordens lära om Hoppet, denna optimisms grundpelare. Kvällens insamling gick naturligtvis till Unicefs viktiga arbete i krigets Ukraina, givmilda bröder skänkte 930 kronor. En summa som dubblerades av logen. Fyra recipiender fick mottaga gradens insignier ur M Stefan Paulsson hand. De närvarande kunde konstatera att gradgivningen genomfördes med högtid och precision av ett rutinerat manskap. Brödramåltiden bestod av en vällagad biff à la Lindström från vår nya leverantör. Dessutom bjöd måltiden på flera sångarhyllningar med bullriga basstämmor. Dels den traditionella till

Fr. v M Stefan Paulsson, Göran Sparrlöf, Weine Gustafsson, Conny Major, Magnus Dahlgren. Fosterlandet, dels en till Mu Weine Gustafsson som under pandemin uppnått en jämn, mogen ålder. Han fick även mottaga ett standar samt Mästarebordets blommor. Kvällen avslutades med ett lotteri där vinsternas spridning till allmänt jubel var förvånande stor och vår sedvanlige storvinnare Jan Pettersson fick gå hem vinstlös. Bröderna

1

2

13

24

35

46

57

68

79

810

1

9

LOGEN 11 LÖFSTAD

GRAD I: Frihetens Grad samt Parentation DATUM: Fredagen den 29 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 27 RECIPIENDER/FADDRAR: Christer Thalin/ Mats Holmstedt, Algot Bäck/David Trygg, Rickard Norberg/Mats Holmstedt

D

et är mycket glädjande att vår loge växer, denna kväll recipierade tre bröder och blev därmed tre nya länkar i kedjan. Det är tack vare ett träget arbete av flitiga faddrar och vår värvningsgeneral YL Mats Holmstedt som ser framtiden, allt ljusare ut efter pandemin. Logen hedrade även minnet av de brustna länkarna Lars-Eric Andersson och Nisse Wallén med en mycket högtidlig och stämningsfull parentation. Vi kommer att minnas dem med värme och tacksamhet.

Fr. v M Stefan Paulsson, Rickard Norberg, Algot Bäck, Christer Thalin Det märks att livet i logen är på väg mot det normala, nu är det snart dags för studiebesök och sommarfest igen! Det är viktigt att den verksamheten kommer i gång, brödraskapet stärks och kontakter kan knytas. Brödramåltiden är en annan viktig del i den aspekten,

Ingmar Högström och Stig Bjelkered levererade historier som drog ner stora skrattsalvor, glädjen var stor när vi skiljdes åt efter en kväll som gav oss nytt hopp inför framtiden. Referenter: Torbjörn Andersson & Jan Pettersson. Foto: Jan Pettersson.

denna kväll bjöds det på en välsmakande Boeuf Bourguignon. Rickard Norberg framförde recipiendernas tal och YL uppmanade bröderna att inventera bekantskapskretsen inför höstens gradgivningar. Densamme fick även mottaga Mästarebordets blommor som erkänsla för ett gott värvningsarbete. Denna kväll var det dragning i Ex-Mästare Torbjörns whiskylotteri. De som betalat årsavgiften i tid är alla potentiella vinnare, Jörgen Hultman blev årets lyckosamme broder. Carl-Johan Torphammar och Martin Wallberg vann varsitt matpaket till valfri gradgivning. Det ordinarie lotteriets store vinnare var Jan Richardsson som lyckades ta hem tre vinster. En vinst efterskänkte han dock broderligt till de andra brödernas gagn och välfärd. Stiligt! Referent: Torbjörn Andersson. Foto: Peter Mickelsson.

27


3

4

5

6

7

8

1

9

LOGEN 12 NICOPIA

NYKÖPING

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Torsdagen den 17 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 39 RECIPIENDER: Martin Olsson, Carl-Gustav Carlsson GÄSTER: OK Olavi Ollikainen, SLM Peder Grahn, M Lars Bengtsson 21 Midgård, Gustav Högberg, Göran Mattisson och Mikael Rosholm samtliga från 4 Valhall

Å

rets första logekväll för 12 Nicopia inleddes med ett årsmöte för att sedan övergå till Grad I där två recipienter intogs i Frihetens Grad. Ordens Kansler Olavi Ollikainen, delade ut Logernas Belöningstecken till David Jansson och Gustaf Pedersen för lång och trogen tjänst med förtjänstfulla insatser. Efter det att LM Börje Berzén återinstallerades som LM på två år, avgick ett antal bröder ur Direktoriet. På den efterföljande brödramåltiden hölls Talet till Orden av Ordens Kansler Olavi Ollikainen. Talet till de nyintagna bröderna hölls av M Börje Berzén. Recipiendernas tacktal hölls av broder Martin Olsson. Mästarebordets blomma delades upp så att varje nyintagen broder fick var sin ros. Insamlingen för Logens inre arbete inbringade 1 107 kronor. Fr. v M Börje Berzén, Carl-Gustav Carlson, Martin Olsson och OK Olavi Ollikainen..

1

2

Referent & Foto: Leif Johansson.

GRAD II: Vänskapens Grad DATUM: Torsdagen den 3 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 34 RECIPIEND: Kenneth Karlsson GÄST: SLM Peder Grahn

D

et är tätt på given i Logen 12 Nicopia den här gången gavs Grad II där en recipiend hörsammat kallelsen. Talet till Orden hölls av ExM Rolf Thorsell som gjorde en historisk återblick på Logen 12 Nicopia och påminde bröderna om de senaste Rikstinget som logen arrangerade var 1997. Talet till recipienden hölls av M Börje Berzén. Insamlingen för krigsoffren i Ukraina inbringade 2 437 kronor. Mästaren informerade om följande aktiviteter: – 16 mars klubbafton på NK-Villan i Rikstingsanda. – 17 mars Träning Grad I – V för Direktoriet samt ersättare. – 31 mars ger vi en Grad III. – 2 april ger Storlogen Ladulås en Grad VI i Linköping. Referent & Foto: Leif Johansson.

Dagens recipiend Kenneth Karlsson flankeras av fr. v SLM Peder Grahn och LM Börje Berzén.

28


10

LOGE UTAN RECEPTION DATUM: Torsdagen den 31 mars 2022 ANTAL BESÖKARE: 35 GÄSTER: SLM Ladulås Peder Grahn, M Lars Bengtsson 21 Midgård v fyra kallade bröder till reception i Kunskapens Grad kunde ingen av dessa deltaga, så det blev för ovanlighets skull en Loge utan Reception. Broder Lars Andersson hedrades för att han recipierat i Ordens Grad IX, Vishetens Grad den 27 november 2021 i Kalmar. Talet till Orden hölls av IL Peter Andrén. Insamlingen för krigsoffren i Ukraina inbringade 1 844 kronor. Mästaren informerade om följande: 23 april ger Storlogen Ladulås en Grad VII i Vetlanda, 6–7 maj Riksting i Nyköping, samt 12 maj ger vi en Grad IV. Referent: Leif Johansson. Foto: Per Gunnar Annerbäck

6

7

8

9

A

GRAD IV: Hoppets Grad DATUM: Torsdagen den 15 maj 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 32 RECIPIENDER: Daniel Bengtsson, Christer Bergström, Per-Åke Forsbom, Anders Lundgren, Tomas Sjödelius GÄST: M Lars Bengtsson 21 Midgård

2

3

4

5

Lars Andersson (sittande) hyllades av SLM i Ladulås Peder Grahn och M i 21 Midgård Lars Bengtsson i bakgrunden, LM Börje Berzén.

1

E

fter ett fantastiskt Riksting, som rönt mycken uppskattning från gästerna, undrade man om bröderna lyckades ladda om till kvällens gradgivning. Jodå, inga problem, efter pandemin finns ett uppdämt behov av att träffas. Direktoriet var dessutom fyllt till fullt manskap. En värdig ritus genomfördes för de fem recipienderna under ledning av LM Börje Berzén. Efteråt gratulerades de nya Grad IV-bröderna av alla deltagare. En sedvanlig brödramåltid följde och recipiendernas tacktal hölls med den äran av Tomas Sjödelius. Rolf Thorsell hedrades för att vid Rikslogen erhållit Grad X. Hälsningar framfördes från broder Thord Johansson, som inte kunde närvara p.g.a. sjukdom. Vi hoppas på snar bättring så vi snart får träffas igen. Kaffe och lotteri avslutade en trevlig kväll. Referent & Foto: Anders Lundgren.

Fr. v Tomas Sjödelius, Per-Åke Forsbom, Börje Berzén, Christer Bergström, Daniel Bengtsson, Anders Lundgren.

29


5

S

könt att vara i gång igen efter Corona uppehållet. En ny broder hade redan i höstas sökt inträde i vår loge. Nu när vi nu samlades alla, med stor respekt för att det inte är helt smitto fritt ännu. En hel del av våra bröder arbetar fortfarande. Denna kväll delade det ut Logernas Hederstecken till broder Börje Sjöblom som belönades för lång och trogen tjänst. Recipienden Staffan samt Börje blev gratulerade av bröderna. Efter en stunds väntan till måltiden kunde framdukas, så

SÖDERTÄLJE

Fr. v Staffan Bergh, M Assar Åberg, samt Börje Sjöblom som blev belönad med LHT. fanns det utrymme till mycket samtal, då alla hade längtat till denna gradgivning. Maten till denna brödramåltid hade vi tillagat själva. Det smakade mycket bra. Broder Staffan höll sitt

LOGEN 14 SOLHEIM

1

2

3

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Onsdagen den 9 Mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 32 RECIPIEND/FADDER: Staffan Bergh/ Patrik Berg

4

16

LOGEN 13 TORKILD

GRAD I: Frihetens Grad med Mästareinstallation DATUM: Fredagen den 25 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 60 RECIPIEND/FADDER: Robin Rosberg/ Michael Ringsby GÄSTER: OSM Patrick G Lundeberg, SLM Tirfing Tomas Lindkvist, M Hans Söderström 22 Righeim, M Tomas Andersson 27 Odinsal, M Christer Ericson 9 Carolus, M Sven Dahlberg 2 Eyrabro-Havamal, Nils Kolthoff 16 Runheim, Lars Pettersson 21 Midgård, Tommy Pemer, Erik Fredholm 2 Eyrabro – Havamal, Per Anders Sunnerkrantz 3 Aroshus, Lars Wester 9 Carolus, Hans Wester, Daniel Wester, Mikael Kainulainen, Jan - Peter Bäckström 9 Carolus, Urban Sjölander 22 Righeim, Håkan Pettersson, Anders Sävborg, Lennart Eriksson, Ola Jonsson, Håkan Marklund, Johan Moilanen, Tommy Lundin, Benny Höglin, Andreas Melin, Tomas Sjöberg, Jakob Jerresand 27 Odinsal UTMÄRKELSER: LBT Lennart Vieweg, LHT Henric Norlin, Thomas Börjesson, Michael Ringsby

L

ogens Mästare Johan Axelsson förklarade att verksamhetsåret 2021 nu är avslutat. Logens skrivare Michael Ringsby fick därför i uppdrag att tillsammans med Mästaren justera dagens protokoll och skicka underskriven kopia till Ordens Kansli. Ett beslut av detta slag är mycket viktigt för den fortsatta verksamheten och kan utan överord betecknas som historiskt. Efter intåget i högtidlig procession intog LM Johan Axelsson presidium och öppnade logen för att föra densamma enligt Ritus. Det var en ung man med namnet Robin Rosberg som önskade inträde i logen och hans gradering i Frihetens Grad gick alldeles utmärkt. Han

30

tacktal. Brödramåltiden avslutades med kaffet samt lottdragningen. Referent & Foto: Mikael Bergh.

KARLSTAD

ExM Johan Axelsson, M Henric Norlin Recipiend Robin Rosberg, OSM Patrick G Lundeberg. hälsades välkommen in i vår loge av LM Johan Axelsson och höll själv i ett eget lättsamt och humoristiskt tal uttryck för sin nöjdhet med att nu vara en Bifrostbroder. Stämningen var lättsam och avspänd och vi noterar med viss stolthet att vi har gott om publik. Tillsammans är vi inte mindre än 60 bröder. Vi har också besök av OSM som bistått oss med att avinstallera vår M Johan Axelsson. Under ed installerades Broder Henric Norlin som Mästare i logen med ett förordnande om två år. Det bör också fram-

hållas att vår nye Mästare Henric Norlin håller ett tal där han lovar att göra sitt allra bästa som Mästare vilket lovar gott inför framtiden. Maten smakade också perfekt men så har vi ju också duktig personal i vår loge som kan sina saker. Det tackar vi särskilt för. Lars Lindberg och Bert Andersson ger vi också en eloge för god timing i olika aktuella samordningsfrågor. Mästarebordets blommor går denna gång som en särskild uppmuntran till Anders Press, Göran Norström och Hans- Erik Grumsten för deras återkomst i synlig form efter en lång frånvaro från logekvällarna. Under kvällen samlades sammanlagt 2 031 kronor in, pengar som går oavkortat till Barnkolonien Sållaren. Ulf Eriksson som är arkeolog kan mycket om det gamla bokverket Havamal och han underhöll oss med att berätta en del om det. Vi hittade själv ett talesätt i nämnda bok som lyder: ”Ingen är så bra att han är fri från fel eller så usel att han är värdelös.” Det stärker faktiskt självförtroendet något tycker vi. Tack snälla Havamal!

OSM Patrick G Lundeberg, M Henric Norlin.

Referent: Lennart Nyqvist. Foto: Lars Lindberg.


1 9 8 7 6 5 4

L

ars Mattsson, Jim och jag sitter i Jims bil och är på väg till Karlstad till vårt sista Bifrostmöte i egen regi innan ”sommarlovet”. Vi småpratar litet om nära ting som t.ex. Vad vi skall ha för oss under våra respektive ledigheter. Innan vi blivit riktigt klara med den diskussionen är vi dock redan framme vid Odd Fellows logelokaler som vi hyr för våra sammanträden. Det råder en mycket god stämning där inne. Antagligen beror det på att det är som att mötas på nytt nu när pandemins grepp har lättat och att vi kan ha våra träffar utan en massa tvingande restriktioner. Vår nye Mästare Henric Norlin leder ritus på ett mycket bra sätt vilket innebär att Peter Bellström på förhållandevis kort tid är antagen i Bifrostordens första grad. Han önskas sedan välkommen av oss andra som tågar fram till

1

Fr. v M Christer Eriksson Carolus, Fadder Fredrik Jensen, Recipiend Peter Bellström, M Henric Norlin. honom i och för handskakning. Vårt ”matlag” har som vanligt lyckats alldeles förträffligt och bjuder denna gång på en förrätt samt varmrätt som var bra komponerat. I samband med brödramåltiden välkomnas vår nye broder Peter Bellström av logens M och även hans fadder Fredrik Jensen som instämmer härtill. Peter håller sedan ett tacktal till Orden och menar att han känner sig mycket väl mottagen och kommer att anstränga sig för att bli en god och nyttig Bifrost broder. Sedan sjunger vi gemensamt nationalsången och även om någon likt Egon Kärrman sjunger ”hellre än bra” så är det i alla fall inget fel på inlevelsen. Vi har också i vanlig

LOGEN 15 NORHEIM

2

3

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Fredagen den 22 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 32 RECIPIEND/FADDER: Peter Bellström/ Fredrik Jensen GÄSTER: Nils Kolthoff 16 Runheim, M Christer Eriksson 9 Carolus, Krister Person, Andreas Ingefjord 9 Carolus, Henrik Elmsjö 2 Eyrabro-Havamal

GRAD II: Vänskapens Grad DATUM: Fredagen den 25 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 28 RECIPIENDER: Tobias Granat och Ralph Karlsson GÄST: IOEM Tommy Albinsson

N

u känns det som att vi är i gång igen med logekvällarna! Men nu känns det till skillnad mot förra året att vi faktiskt kan tro på att vi har om inte besegrat Covid-19 så i alla fall tryckt tillbaka det så långt att vi kan leva vårt Ordensliv som vanligt igen. Däremot påverkas vi ju av en annan situation ute i världen, det märks faktiskt av framför allt vid brödramåltiden. Trots en del avhopp med kort varsel (sjukdom, jour mm.) lämnar vi kapitelsalen med känslan av ett felfritt

M Kenneth Drott och mottagare av Mästarebordets blommor Ingvar Folckner.

Fr. v mottagare av LBT Michael Steiner, recipienderna Ralph Karlsson, Tobias Granat samt M Kenneth Drott. kapitel ännu en gång. Talet till Orden hålls av Ingvar Folckner. Han började med att leverera en rekryteringsannons för att hålla talet till Orden på våra logekvällar, undrar vad han ville förmedla med det…. Sen talade han om vänskap och citerade alltifrån amerikanska författare till Havamal och avslutade med ett ordspråk på latin. M Kenneth Drott höll talet till recipienderna, som av någon anledning sitter bredvid Mästaren idag. Han talar om falsk vänskap som leder till skvaller och förtal och om äkta vänskap och hur viktigt det är med riktiga vänner att dela både sorg och glädje med. Delad sorg är ju halverad sorg medan delad glädje som bekant är dubbel glädje. Dagen recipiender tackar genom Tobias Granat. De tackar för att ha fått blivit upptagna i graden och Tobias talar specifikt om

ordning ett lotteri som gör några glada medan vi andra får hoppas att få bli glada nästa gång. Mästarebordets blommor består denna gång av två buketter. De som har lyckan på sin sida är Rolf Hansson, dirigent och John Montgomery som uppnått den ärofyllda åldern av 80 år. Vi skickar en sommarhälsning till alla Bifrostare och var rädda om varandra. TIDEN GÅR FORT OCH SNART SES VI IGEN HOPPAS! Referent: Lennart Nyqvist. Foto: Lars Lindberg. VÄSTERVIK att det är och har varit viktigt med Bifrostbröder när man som honom är nyinflyttad. Efter huvudrätten talar Ingvar Folckner återigen om logens historia, denna gång om 20-årsjubileét 1983 som också sammanföll med det årets riksting. Ingvars noteringar och texter är en mycket bra grund för logens jubileumstext i ”Bifrostorden 100 år”. Mu Anders Svensson presenterade förslag på aktiviteter utanför logearbetet och föreslog också att bröderna skulle utse en aktivitetsledare, vilket jag tror blev gjort innan kvällen var över. Sista talet för kvällen håller Daniel Geisler som är tillbaka efter att inte kunnat besöka logen på många år. Han konstaterade att allt var precis lika bra som när han besökte logen senast och tyckte att det var en fantastisk känsla. M Kenneth Drott delar sen ut Mästarebordets blommor till Ingvar Folckner för hans stora engagemang i logearbetet. Därefter delar han ut blommor och kram till de Norhild-damer som hjälpt till i köket och med serveringen. Vid den efterföljande lotteridragningen hamnar damerna återigen i fokus då de vinner alla kvällens högvinster. Lotterna gick åt i rekordfart den här kvällen. Anledningen var med största sannolikhet att lotteriöverskottet såväl som kvällens insamling med avrundning uppåt går oavkortat till UNHCR. Referent: Michael Steiner. Foto: Anders Söderström.

31


1

LOGEN 15 NORHEIM

VÄSTERVIK

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Fredagen 4 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 47 RECIPIEND: Kevin Marberg GÄST: OH Tomas Östman

4

7 bröder närvarade då recipienden Kevin Marberg upptogs i brödrakretsen. Brödrakretsen utökades ytterligare då broder Joakim Gustavsson Torsson ansökt om, och beviljats, återinträde i vår loge. Mästaren välkomnade varmt Joakim tillbaka efter sju års frånvaro och delade ut Ordensbandet för Grad VI. (Den grad Joakim hade vid sitt utträde). Logen gästades av OH, Tomas Östman, som delade ut LHT till vår uppskattade MU Anders Svensson. Talet till Orden hölls av broder Peter Jonsson (skrivare i 15 Norheim) Peter höll ett tal med tema tid som effektfullt illustrerades med en bägare som under talets gång fylldes med diverse innehåll. Essensen av talet var att tiden ska användas till meningsfulla och trevliga aktiviteter varav samvaro med Ordensbröderna är en aktivitet. Talet till recipienden hölls av Mästare Kenneth Drott som höll en enklare undervisning om Ordens grader och ritus. Mästarebordets blommor utdelades till den återinträdde broder Joakim Gustavsson Torsson. Noterades att tre närvarande bröder Gunnar Lind, Tommy Albinsson, Anders Nilsson, innehar utmärkelsen OJT (Ordens Jubelbroder Tecken). Vilket innebär 50-årigt ledamotskap. Under brödramåltiden hölls några tal varav ett av broder Ingvar Folckner som fortsatte sitt anförande om Logen 15 Norheims historia, talet avslutades innan Ingvar kom till nutid så en inte alltför kvalificerad gissning är att vi får höra en fortsättning framöver. Efter måltiden erhöll de tre damerna från Damlogen Norhild ett välförtjänt stort tack för hjälp, kring vår brödramåltid av Mästare Kennet Drott. Kvällen fortsatte sedan på gemytligt vis. Referent: Gunnar Karlsson. Foto: Anders Söderström.

Anders Svensson, OH Tomas Östman, M Kenneth Drott, Rec Kevin Marberg, Joakim Gustavsson Thorsson..

Gunnar Lindh, Tommy Albinsson, Anders Nilsson.

INFORMATION FRÅN BIFROSTORDENS KANSLI Kansliet kommer att hållas öppet sporadiskt. Alla samtal och inkommande mejl lyssnas av, läses av varje dag. Olavi Ollikainen ORDENS KANSLER 32


4

10

5

F

redagen den 29 april gav logen Grad V, Trohetens grad. I stället för Loge utan reception, så gav vi denna extra Grad V. Morgan Sjöberg hade förhinder tidigare i januari, så möjligheten för honom nu blev perfekt. M Kenneth Drott höll fanan högt och genomförde gradgivningen på ett förtjänst fullt sätt. Vi redovisade för bröderna att föregående gradgivnings kollekt hade inbringar 2 886 kr som vi skänkte till hjälp för Ukrainas folk, tilläggas bör att även bröder som inte kunde deltaga Swishade in pengar till denna kollekt. Br Ingvar Folckner höll talet till Orden denna afton på temat Trohet. Han räknade upp några synonymer till detta ord trohet, bla huldhet, hängivenhet, lojalitet, plikttrogenhet, pålitlighet, solidaritet m.m. Broder Ingvar menar att genom att vi deltar på loge kvällarna så visar vi solidaritet mot vår Orden, då vi ger Orden vår tid och tar dess gemenskap och samhörighet som Orden ger oss. M Kenneth Drott höll traditionsenligt talet till recipienderna och efter detta så delade han ut Mästarebordets blommor som denna afton förärades Br Torbjörn Björnsköld. Därefter höll rec Morgan Sjöberg ett tacktal där han lovordade den

2

M Kenneth Drott, rec Morgan Sjöberg.M Henric Norlin. vänlighet som visats honom denna afton. Vår Mu Anders Svensson hade ordnat med bestyren till vår sammankomst i god ordning sin vana trogen och det bjöds på en god brödramåltid. Denna afton så genomförde Anders en lite kupp och snuvade vår Mästare på kramarna från våra Norhildsystrar som hade hjälpt till under vår brödramåltid genom

LOGEN 16 RUNHEIM

3

4

5

6

1

7

2

8

3

9

GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Fredagen den 29 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 32 RECIPIEND: Morgan Sjöberg

att förära dem rosor som tack för hjälpen. Taffeln bröts med att vi intog kaffe med valfritt tillbehör, och så genomfördes vår lotteridragning med utdelning av priser och att antal nöjda bröder avgick med kvällens vinster. Referent: Peter Jonsson. Foto: Anders Söderström.

JÄRFÄLLA

GRAD III: Kunskapens Grad DATUM: Fredagen den 25 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 21 RECIPIEND: Frank Ekmosse

1

Ä

ven om vissa restriktioner ännu finns kvar efter Coronapandemin så kan vi träffas vid våra sammankomster igen. Vi kom från Grad III till Grad X och kunde glädjas åt vår gemenskap -- nästan som vanligt. Under ledning av vår Mästare Roland Johansson genomfördes gradgivningen på ett mycket stämningsfullt och vackert sätt. Recipienden Frank Ekmosse upptogs i Kunskapens grad. Talet till Orden vid brödramåltiden hölls av Bror Strandberg och talet till recipienden av M Roland Johansson. Ett vackert recipiendtal hölls av Frank Ekmosse. Bifrostorden har anordnat en insamling till UNHCR för hjälp till Ukraina. Logen Runheims kollekt för kvällen som skall gå till samma ändamål gav 2 065 kr och detta belopp kommer att dubbleras av logen. Några inbetalningar har ocksågjorts över Swish vilket kommer att läggas till detta belopp. Referent & foto: Roland Ljungkvist.

Recipienden Frank Ekmosse flankerad av Mästare Roland Johansson och Bror Strandberg.

33


JÄRFÄLLA

GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Fredagen 22 oktober 2021 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 31 RECIPIENDER: Mikael Karlsson och Hans Pantzar från logen 29 Rosheim och Joakim Lundin från Logen 16 Runheim GÄSTER: ExSLM Björn Torstenius 5 Åsagård, M Joachim Björklund 29 Rosheim ExM Gunnar Holmsten 29 Rosheim, Hans Malmström 29 Rosheim

V

i samlades fyra gäster och tillsammans 31 bröder i vår loge lokal Fjällvik-Viksjö. LM Roland Johansson förde gradgivningen på ett stämningsfullt sätt tillsammans med biträdande bröder. Recipienderna upptogs i Trohetens grad. Talet till Orden vid brödramåltiden hölls av ExSLM Björn Torstenius där han bl.a. gick in på hur viktig Bifrostordens värdegrund är i en orolig tid vi nu lever i. Talet till recipienderna hölls av Joakim Björklund som bland annat tackade för insamlingen till barnhemmet för ukrainska funktionshindrade barn.. Recipienternas tal hölls av Joakim Lundin. IL Thomas Johansson höll som vanligt i gång sångerna vid bordet på ett trevligt sätt.

Recipienderna flankerade av M Joachim Björklund, LM Roland Johansson och ExSLM Björn Torstenius. Mästarebordets blommor tilldelades Berndt Lehnert som även tackades för ett utmärkt arbete med den nya Grad V klädseln. Han fick även en flaska Whiskey som tack.

Det kändes nästan som en vårkväll när vi så småningom drog oss hemåt. Referent & foto: Roland Ljungkvist.

6

7

1 8

2 9

3 10

4

5

LOGEN 16 RUNHEIM

OSKARSHAMN

GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Fredagen den 11 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 35 RECIPIENDER: Kenth Nilsson, Stig-Åke Nilsson, Jan Callegård, Jonas Bengtsson, Magnus Björnholm, Roger M Nilsson GÄST: OL Bo Löfgren

I

den långa raden av annorlunda aktiviteter i vårt logeliv under den här pandemin, var det 11 februari, dags för varianten med en i och för sig ”restriktionsfri” kapitelsal, men utan brödramåltid. Detta då de släppta

Fr.v. Kenth Nilsson, Jan Callegård, Roger M Nilsson, M Petter Sandstedt, Magnus Björnholm, Jonas Bengtsson, Stig-Åke Nilsson

1

2

3

4

5

LOGEN 17 GRIMNER

Kvällens ”måltid”

34

restriktionerna gav lite för kort framförhållning för att kunna arrangera en sådan. Det finns dock inget som Logen 17 Grimner inte klarar av att hantera på ett bra sätt under M Petter Sandstedts ledning. Ett 35-tal bröder var denna kväll på plats och sex recipiender nådde nu högsta graden inom grundloge och var mycket tillfreds med detta. Hur spännande det än är med att försöka navigera mellan Covid-skären, åtföljande

restriktioner och att testa uppfinningsrikedomen, så längtar alla efter något som liknar ett normaltillstånd. Kanske blir det så redan 11 mars då vi genomför en Grad I, med årets Mästaremöte dagen efter. Nu håller vi alla tummar för en fantastisk träff nästa gång vi ses. Referent & Foto: Toni Lavi.


1 10 9 8 7

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Fredagen den 11 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 94 RECIPIENDER/FADDRAR: Mikael Lundgren/Toni Lavi, Johannes Strömberg/Per Tingström GÄSTER: OSM Patrick G Lundeberg, OSSM Thommy Brännström, OL Bo Löfgren, OI Allan Jensen, OM Hans Wallberg, OR Fredric Björk, OC Anders Randelius, OK Olavi Ollikainen. ExSLM Tomas Lindkvist. Storlogernas Mästare, Grundlogernas Mästare. enna logeafton var ingen annan lik. Då vi denna helg står som värd för Ordens Mästaremöte inför att vi nästa år har värdskapet för Rikstinget så gästades vi av OD och Mästare från samtliga loger. De två recipienderna tågade in i kapitelsalen uppfyllda av det som skulle vederfaras dem. Det kändes att de var lite extra spända på vad som väntades dom. Denna aftons inramning var ju speciell med så många gäster. Gradgivningen genomfördes mycket högtidligt. Logernas Hederstecken tilldelades Broder Ingmar Ritzén av OSM Patrick G Lundeberg och motiveringen upplästes av LM Petter Sandstedt. Vid den efterföljande brödramåltiden hölls talet till Orden av OSM Patrick G Lundeberg. Talet innehöll en uppmaning om mod och

Stående fr. v OSM Patrick G Lundeberg, Johannes Strömberg, Mikael Lundgren, Toni Lavi fadder, M Petter Sandstedt. styrka inför kommande år. Han lyfte vidare fram vikten av att hjälpa varandra i dessa orostider. Vi bygger varandra och det gör vi genom att mötas vilket ger oss styrka. Denna styrka byggs av att vara intresserade av varandra. I slutet av sitt tal anmodade han OD att i tur och ordning resa sig upp, presentera sig och berätta om deras uppdrag. Det var inte bara kvällens nya bröder som tog till sig av denna nya kunskap, utan det blev en nyttig och intressant inslag för alla närvarande. LM Petter Sandstedt höll en hyllning riktat till dagens recipiender, där en genomgång av gradernas olika insignier var huvudtemat. Äran

att få framföra recipiendernas tacktal tillföll Johannes Strömberg som framförde recipiendernas varma tack för den fina gradgivningen. Onekligen var det mycket ny information att smälta och han och övriga nyantagna bröder såg mycket fram emot kommande logekvällar och gradgivningar. Under kvällen framfördes lokala visor från Tirfing i norr och Gotheim i söder. Logeaftonen som var välbesökt avslutades i Gruvan med efterföljande lotteridragningen samt fördjupade samtal och en massa skratt. Referent: Anders Jonsson. Foto: Christer Bricer.

2

3

4

5

6

D

GRAD III: Kunskapens Grad DATUM: Fredagen den 8 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 54 RECIPIENDER: Daniel Hägerby, Torbjörn Sternell

1

U

nder fredagen rundade 17 Grimner av vårterminen med en Grad III med kunskapen som tema. När vi gått igenom en sådan lång period utan logekvällar, var det fler än undertecknad som undrade var den här logevåren tog vägen? Nu när vi äntligen kommit igång, så känns uppehållet till september som kommandes något olägligt!

Bakre raden fr. v FSM Erik Svenson (fadder/Daniel), Daniel Hägerby, Torbjörn Sternell, M Petter Sandstedt.

Mästarebordets blommor till dagens faddrar FSM Erik Svenson och Peter Mjösberg som flankerar M Petter Sandstedt

Med tanke på att stadens hockeystolthet hade osmaken att spela femte kvartsfinalen samtidigt med vår logekväll, var det lite av en överraskning att 54 bröder letat sig fram till Källgatan 3 denna afton. Koncentrationen under ritus var det trots detta absolut inget fel på och Daniel Hägerby och Torbjörn Sternell som invigdes i gradens mysterier såg lika andäktiga ut som recipiender brukar göra! Ritus under brödramåltidens inmundigande av fantastiska Wallenbergare var lite annorlunda denna kväll, då sedvanliga tal till Orden, recipienderna etc. kompletterades med det högst lokala kampropet ”ickedickedoa” i takt med

att IK Oskarshamns riddare gled ifrån till seger mot pollenkungens adepter från Ängelholm. Som inbiten Leksandssupporter nådde kanske undertecknads jubelrop inte riktigt samma nivåer, men ändå. I tider när det är viktigt med rekryteringen, gick följaktligen Mästarebordets blommor till dagens faddrar FSM Erik Svenson och Peter Mjösberg. Nu gäller det att underhålla Bifrostlågan under ett längre uppehåll, så samlas 17 Grimner med förnyade krafter den 9 september! Referent & Foto: Toni Lavi.

35


1

2

3

4

5

LOGEN 18 MJÖLNER GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Fredagen den 25 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 52 RECIPIENDER: Mats Andersson, Glenn Danielsson, Thomas Johansson, Jakob Ljungstedt, Lennart Nielsen, Leif-Göran Nilsson, Kristoffer Roth Nielsen, Robert Olsson. Gäster: M Marcus Petersson 33 Danheim, Rune Ohlsson 33 Danheim, Jonas Nilsson 33 Danheim

E

rsättarnas afton har denna kväll blivit kallad, men även ordet äntligen och siffran fyra hade en betydande roll. Detta kan bland annat summeras med att några av kvällens recipiender nästan väntat i fyra år på ny grad. Men äntligen förärades Logen med besök av samtliga Mjölnerbröder som innehar Grad X (antalet är fyra). Fyra brr uppvaktades i kapitelsalen, brr Lars-Göran Persson, Sven-Erik Persson och Johny Johansson för att de äntligen kunde åka till Storlogen och recipiera i Grad VII. Och äntligen kom tillfället att kunna dekorera Br Roland Andersson med sin välförtjänta LBT. Nu backar jag bandet till vår förra logeafton där Br Bengt Isaksson i

ordet fritt nämnde vikten av att skänka en tanke och ev. hjälpa folket i Ukraina, detta resulterade i att både den aftonens och kvällens kollekt inbringade totalt 3 956 kronor (nästan fyra, fattades 44 kronor) till UNHCR. Talen till både Orden och recipiender höll M Magnus Fridälv, dessa summeras enklast genom att på Mästaremötet konstaterades att vi i Orden äntligen kommit fram till en omstart. Viljan att låta vår styrka byggd på vår gemenskap visa oss vägen i vår framtid för Orden. Vikten att komma med nya idéer om hur vi kan fortsätta att förkovra och utvecklas som Orden med orden ” Ordens nytta och brödernas gagn och välfärd” som en påminnelse. Talare för recipienderna blev passande vår ordinarie talare, och detta tal var till en början ett traditionellt tal men avslutades med en rolig historia. Inre ledsagare blev som följd av detta tal ombedd att vara behjälplig med en skål, denna skål fick en titel. Detta är aftonens församlade bröders hemlighet, men för den riktigt nyfikne kan säkert detta avslöjas vid ett besök hos oss. Ett sista äntligen var att vi hade ett föredrag, det handlade om road-

ESLÖV

racing och framför allt om den stora tävlingen på Isle of Man. En tävling där topphastigheten ligger runt 300 km/h, ett varv är på 6 mil (körtid 17–18 min) detta skall köras 6 ggr för att ta emot målflaggan. Vår broder Rikard Andersson gav oss denna ära att få se ett varv i realtid, filmat från hjälmen på en av de 220 förarna som senast deltog. Nu ska cirkeln slutas och därmed kommer nu förklaringen till ”ersättarnas afton”. Av de åtta recipienderna, var sex ordinarie ledamöter och en ersättare, där till bör nämnas att några poster är det brr med lägre grad som är ordinarie. Broder Sten Svensson som fick mottaga Mästarebordets blommor som tack för lån av utrustning till föredraget, och att han bemästra den för övrigt svåra rollen som IL (skrivit med glimten i ögat), men Mästaren riktade ett stort tack till alla extra inkallade till tjänstgöring som sida vid sida av de fem ordinarie gav en värdig och fin inramning. Referent: Glenn Danielsson. Foto: Johny Johansson.

Recipienderna broderligt omringade av alla de samtliga eminenta ersättarna.

Besök i logekapitel i stor- och grundloge är en av förutsättningarna för befordran till högre grad 36


10 9 8 7 6 5

D

å var det äntligen dags att påbörja ett nytt verksamhetsår och lägga de senaste två turbulenta åren bakom oss. Men nästan på dagen då FHM meddelar att sluta med sina planerade presskonferenser räcker Ryssland upp handen (inte ens detta gör dem) och tar över rampljuset genom att inleda ett fullskaligt krig mot Ukraina. År 2022 har inte börjat som vi tänkt oss i logen, först blev Grad V framskjutet till mars månad. Åtminstone är det vad vi hoppas på och denna afton skulle en främling börja sin resa i vår Orden. Nu blev det inte så pga sjukdom så det var bara att ställa om till Loge utan reception, en stilla, tänkvärd och mycket stämningsfull sådan som även gav oss möjlighet till eftertänksamhet till hur bra vi har det med tanke på den för övrigt rådande situationen i Ukraina. M Magnus Fridälv installerades för en ny period på två år.

riska arbete. Övriga förändringar i det av Mästarens nya direktorie är brr Bengt Nilsson FSM, Michael Nilsson ASM och Rikard Sjöstedt VB. Talet till Orden hölls av OL och de tre huvudsakliga ämnena i talet var humanism, utveckling och gemenskap. Ett mycket bra tal där man satt stolt och lyssnade på hur Orden sammanfattades och vad vi gör genom välgörenhet, hur vi värnar om att hålla vår Orden fördomsfritt och Stående fr. v Lars-Göran Persson, Johny Johansson och Jakob inte minst vad vi betyder Ljungstedt. Sittande OL Bo Löfgren, M Magnus Fridälv. för varandra i den sociala samvaron. Mästare-bordets blommor delades Br Jakob Ljungstedt dekorerades med LBT, br ut till br Bengt Nilsson som för övrigt tagit sig Lars-Göran Persson uppvaktades av anledning an rollen som vår rikstingsgeneral som går av av sin tidigare högtidsdag. Men med ödmjuk stapeln år 2024 och den andre var underrespekt mot alla brr denna afton så var det tecknad som överraskades med en bukett, br Johny Johansson som med all rätt stod i med den trevliga motiveringen att man hade focus. Att välja och prioritera oss Brr med sin full koll utan att ibland veta om det. En liten närvaro på sin 70 årsdag uppvaktades självmiss kan vara att sitta lottlös när vinsterna klart med blommor, men som sista uppgift av skall fördelas, men som alltid när det vankas Ordens Lagman Bo Löfgren denna afton blev logekväll är vi alla vinnare. Nu hoppas vi på det att förära br Johny med LHT. att det blir Grad V i mars, för vissa bröder har Brödramåltiden var som alltid välsmakande väntat och längtat i nästan fyra år. och det är med glädje vi kan konstatera att vår nya Munskänk Stefan Fredriksson tog över Referent & Foto: Glenn Danielsson. stafettpinnen efter Rikard Sjöstedts exempla-

GRAD III: Kunskapens Grad DATUM: Fredagen den 22 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 40 RECIPIENDER: Tord Nilsson, Patrik Olsson GÄSTER: ExM Olle C-O Bergqvist 31 Rimfaxe, Mats Lindskoog, Tomas Ralfsson 31 Rimfaxe

1

2

3

4

LOGE UTAN RECEPTION MED INSTALLATION DATUM: Fredagen den 25 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 43 RECIPIENDER: Rickard Andersson, Kenneth Nimåker, Tom Sandström, Rikard Sjöstedt, Lennart Roth, Jan Nilsson, Mats Oldhammer, Michael Nilsson, Göran Ohlsson. GÄSTER: OL Bo Löfgren, ExM Jörgen Elvstrand 33 Danheim, ExM Peter B Arvidsson 33 Danheim, Ernie Elofsson 33 Danheim, Bengt Andersson 33 Danheim, Claes Lövgren 34 Linneus.Rimfaxe Gert Nordahl, Tomas Ralfsson.

N

u är verksamheten tillbaka i fas i det vi kallar ” nya normala”, mars månads logeafton skrivs in i historieboken som ” ersättarnas afton”. Denna kväll var det helt tvärtom, trots att kapitelsalen var smyckad i kunskapens färg dominerar den ljusblå färgen då 70 % av de tjänstgörande bär denna grad. Antalet bröder vittnar att det har och finns en längtan att träffas och nu är det verklighet igen. Recipienderna Tord Nilsson och Patrik Olsson upptogs högtidligt i Kunskapen Grad och förärades insignier och delgavs Ordens Lära i denna grad. Under ordet fritt höll ExM Olle C-O Bergqvist ett tal där han tackade för den gästfrihet han och övriga Brr från 31 Rimfaxe fått mottaga. Den nystart som råder samhället och med det fördjupade samarbetet mellan logerna ger en härlig framtidstro och förkovring av Orden, som avlutning bjöds Brr in till kommande fredags gradgivning i Helsingborg.

Stående M Magnus Fridälv, sittande fr. v Tord Nilsson, Patrik Olsson. Redan under kvällen togs beslut från några Brr att samåka och att det blir säkert runt tio Mjölnerbröder som visar sitt stöd då det för första gången blir tjänstgöring för FSM Tomas Ralfsson som Mästare (jag är en stolt fadder), självklart måste detta bevittnas. Kvällen

fortsatte med god mat, många skratt och en helt underbar vänskaplig stämning. Referent: Glenn Danielsson. Foto: Jakob Ljungstedt.

37


1

LOGEN 19 GAGNRAD

BORLÄNGE

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Onsdagen den 9 februari 2022. ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 25 RECIPIEND/FADDER: Oskar Adamsson/ Fredrik Lemón. GÄSTER: OK Olavi Ollikainen, SLM Tirfing Tomas Lindkvist.

I

dessa dagar då vi har fullt upp med att titta på våra duktiga svenska deltagare i OS och deras jakt på medaljer, kunde vi slita oss från Tv:n och genomföra vår första logekväll för året i Gagnrad, som var ägnad Frihetens Grad. Vi var 22 bröder, 1 recipiend och 2 besökare, OK Olavi Ollikainen och SLM Tomas Lindkvist, som samlades i baren för trevlig samvaro med enkel förtäring och därtill hörande drycker innan allvaret i kapitelsalen med årsmöte, ritus och installation genomfördes. Under ledning av broder Mikael Prenler genomfördes årsmötet på ett utomordentligt sätt. Vår recipiend Oskar Adamsson, delgavs läran i Frihetens Grad och ritus genomfördes på ett bra sätt de tjänstgörande bröderna. Talet till vår Orden hölls av OK Olavi Ollikainen och han framhöll att idag den 9 februari är det slut på pandemin och då är vi de första att ha logemöte, men vi måste ändå hålla oss uppdaterade om vad som händer i samhället även i fortsättningen med tanke på eventuell smittspridning i och agera därefter. Han pratade även om uppriktig vänskap mellan människor och Bifrostorden fyller en stor funktion i detta med sina ritualer, musik med mera. M Fredrik Lemón hälsade vår recipiend välkommen till Gagnrad och Bifrostorden och han gläds mycket åt våra nya bröder som vi fått in i logen de senaste månaderna. Recipienden Oskar Adamsson sade i sitt tal att han ser fram emot ett långt brödraskap tillsammans med trevliga bröder i Gagnrad men även bröder från andra loger inom Bifrostorden. Vid brödramåltiden genom-

LOGE UTAN RECEPTION DATUM: Onsdagen den 9 mars 2022. ANTAL BESÖKARE: 20 GÄST: Åke Ekstam 28 Gondler

N

är naturen nu långsamt vaknar till liv efter en lång och kall vinter hade vi ställt in oss på att ha en gradgivning i Hoppets Grad men än en gång satte Covid-19 stopp för våra planer. Vi fick snabbt ändra logekvällen till att bli en Loge utan reception. Då även vår M hade fått förhinder så tjänstgjorde FSM Åke Larsson som M och han ledde oss genom ritus i kapitelsalen på bästa sätt, men det var inget annat att vänta då han är en erfaren ExM. Men intet ont som inte har något gott med sig, då våra nya bröder i Grad I kunde deltaga även i kapitelsalen och inte bara vid brödramåltiden. När sedan vår ålderman Stig Skärström, 93 år i sommar men evigt ung, deltog på

38

Fr. v Anders Ullvén, Oskar Adamsson recipiend, OK Olavi Ollikainen, LM Fredrik Lemón, SLM Tomas Lindkvist. I förgrunden kan vi se dryckeshornet och budkavlen tillsammans med en viking från Logen 4 Valhall. fördes den speciella ritus som vi har närhelst Gagnrads- och Valhallbröder träffas. Dvs vi läser budkaveln och dricker ur dryckeshornet som vi fick av vår fadderloge Logen 4 Valhall då Gagnrad bildades 1975. ”Hornet må brukas närhelst Bröder från Valhall och Gagnrad mötes Må det då till bräden fyllas med skummande mjöd eller bränt vin Gånge därefter hornet brödralaget runt att befästa vårt förbund”. (Detta genomfördes på ett Covid-säkert sätt, dvs att i stället för att dricka direkt ur dryckeshornet så fyllde vi varsitt litet glas och

drack den specialkomponerade drycken.) Och så ett stort tack till Madde som hjälpte oss i köket, så vi alla i lugn och ro kunde avnjuta den goda brödramåltiden samt lyssna till alla fina och trevliga tal. Kvällen avslutades med kaffe, avec och en pepparkaka samt lottdragning. När vi sedan drog oss hemåt var vi alla överens om att vi haft ännu en trevlig logekväll tillsammans med våra Bifrostbröder inom Gagnrad och våra gästande bröder och ser fram emot flera kommande logekvällar.

logeaftonen blev det en mycket lyckad kväll trots den något dåliga starten med ändrad ritus. Vi blev 20 bröder varav en besökande broder, Åke Ekstam från logen Gondler. Brödramåltiden blev som vanligt, dvs god mat, högtidligt ritus och mycket trevlig, med många diskussioner om vår loge och vad vi vill göra framöver. Anders Mathsson tillsammans med övriga Avestabröder har bokat in den 17 maj för ett av våra trevligaste event utom logen. Speedway i Avesta med efterföljande ”Jansson med tillbehör”. Ett event som brukar dra många bröder från andra loger. Detta medförde många och långa diskussioner om hur man upplevt speedway. Vid ett tidigare speedwaytillfälle hade några av oss även fått möjlighet att prova på att köra en speedway-motorcykel. Som en broder sade: ”Vi trodde att vi skulle få testa att köra en av de mindre

motorcyklarna, vilket man gjorde, men några fick även prova på att köra en riktig speedway-motorcykel och det var riktigt häftigt!” Anders skall se vad han kan göra med någon speciell aktivitet kopplat till Masarna och speedway den här gången. Så det här blir något att se fram emot! Vi diskuterade även att nu, efter pandemin, så skall vi återuppta våra besök till andra loger. Brödramåltiden avslutades med kaffe, pepparkaka och avec för de som ville ha det och dragning av lotteriet och som vanligt gick ett av priserna till en Avestabroder. När vi sedan drog oss hemåt för kvällen var vi alla överens om att vi haft ännu en trevlig logekväll tillsammans med våra Bifrostbröder inom Gagnrad och vår gästande broder och ser fram emot flera kommande logekvällar.

Referent & Foto: Sven Olsson.

Referent: Sven Olsson.


9 2 8 1 7

med kaffe och avec för de som ville ha det och dragning av lotteriet. Vi i Gagnrad vill önska alla Bifrostbröder en skön, varm och avkopplande sommar. Så ses vi till hösten.

GRAD II: Vänskapens Grad DATUM: Onsdagen den 13 april 2022. ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 20 RECIPIENDER/FADDER: Johnny Aspman, Anders Ullvén, Andreas Hägg och Christer Runsten. Fadder till alla är M Fredrik Lemón GÄST: ExM Åke Ekstam 28 Gondler väntan på gröna ängar och fågelkvitter träffades vi i Gagnrad i påskveckan för att ta del av budskapet i Vänskapens Grad. Efter sedvanligt mingel ”mä kôrv och brô” och diverse drycker så kom YL med staven och påkallade att det var dags att äntra kapitelsalen för dagens gradgivning. Denna gång hade vi fyra recipiender som fick lära sig om vänskapens budskap och trots nervositet inför vad som skulle komma så klarade de detta galant. Vid ritus i kapitelsalen hade vi flera ersättare för ordinarie tjänstgörande bröder, men dessa äldre erfarna bröder klarade utmaningen utmärkt och ritus genomfördes på ett förtjänstfullt sätt. Efter avslutat kapitel och den snabba avstädningen av kapitelsalen, som alltid leds av vår eminente Intendent Pelle Jansson, kunde arbetet med brödramåltiden påbörjas. Efter sedvanlig hyllning till fosterlandet höll M Fredrik Lemón talet till vår Orden. Talet till recipienderna hölls också av M Fredrik Lemón där han sade att det är mycket glädjande för oss i Gagnrad att vi fått in flera nya engagerade unga bröder i logen,

Fyra recipiender med sin fadder. Fr. v Andreas Hägg, Johnny Aspman, fadder M Fredrik Lemón, Christer Runsten, Anders Ullvén. vilka alla tillför mycket positivt till vår loge, i samkvämet före logen, i kapitelsalen, på brödramåltiderna och även övrigt arbete i och utanför logen. Vi i Gagnrad har haft en positiv utveckling av antalet bröder under pandemin, men vi skall inte slå sig till ro med detta utan arbeta vidare med att få in flera nya bröder i Gagnrad. Tacktalet för dagens recipiender vid brödramåltiden delades mellan dagens recipiender och alla framhöll hur viktigt det är med vänskap i alla våra relationer och speciellt i dessa dagar med rådande situation i Ukraina. Recipienderna kände alla en riktig vänskap från alla bröder i Gagnrad och de såg verkligen fram emot fler logekvällar. Brödramåltiden avslutades som vanligt

LOGEN 20 VESTHAV

1

2

3

4

5

6

I

Personlig reflektion – Sven Olsson, S Gagnrad En annan av våra nya unga bröder som inte kunde deltaga i kapitelsalen vid gradgivningen, för att han har för låg grad, men ändå ville besöka logen på logekvällen, ringde på eftermiddagen samma dag och var tvungen att avboka logekvällen pga att han hade fått problem att ordna ersättare för barnpassning så här nära inför påskhelgen. Men som han sade: - ”Att gå på våra logekvällar betyder oerhört mycket för mig. Att träffa bröderna i logen, att tjöta med bröderna, att ha en upplyftande stund i kapitelsalen, kombinerat med god mat och dryck i trevligt sällskap det är ett viktigt andningshål för mig. Det är avkoppling för mig och ett efterlängtat och viktigt avbrott i mitt dagliga liv.” Vi är nog många bröder inom Gagnrad och även Bifrostorden, som ställer upp på detta efter vars och ens situation och möjlighet. I alla fall gör jag det. Vad avser vår loge så är jag övertygad om att Gagnrad har möjlighet att gå en intressant framtid till mötes med alla sina bröder, både ”gamla” och ”nya”, ”äldre” och ”yngre” men även tillkommande bröder. Referent & Foto: Sven Olsson

GÖTEBORG

GRAD I: Frihetens Grad med Mästareinstallation DATUM: Fredagen den 25 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 37 RECIPIENDER/FADDRAR: Lars Nordström/ Benny Rydén, Danny Raucci/ Mikael Berntsson, Michel Säf/Magnus Christiansson GÄST: OM Hans Wallberg

D

enna logeafton hade många bröder väntat länge, då januaris loge blev inställd pga Pandemin. I februari är det alltid extra spännande då en Mästarinstallation sker numera vartannat år. Många bröder hade kommit för att träffas och bevittna en ny M installation. Glädjande denna afton var att tre recipiender antagits till logen och skulle därmed få bevittna utöver sin egen intagning även ett byte av M i kapitelsalen. I Kajutan var det som vanlig god stämning och alla hungriga tog sig en kokt korv med bröd. YL förkunnade att kalla bröderna till kapitelsalen. Vi alla fick bevittna en fin gradgivning där tre nya bröder fick Frihetens signum med det fina röda bandet och med den gyllene stjärnan. Därefter genomförde Ordens Marskalk Hans Wallberg, installationen av logens M Lars Hansby i sitt ämbete. M intog sin nya plats i kapitelsalen

Fr. v ExM Jakob Sjöling, Michael Säf, Lars Nordström, Danny Raucci, M Lars Hansby. och meddelade de biträdande bröderna som skall ingå i direktoriet. Vid Brödramåltiden höll OM Hans Wallberg talet till Orden. Som första del i anförandet togs klokt upp, det vi alla dagen före fått höra om Rysslands angrepp på Ukraina. En oerhört svart dag i Europas historia där vi på nytt får höra om krigets fasor. OM valde att citera Tage Danielsson kloka ord i Ism-dikten. Efter denna fina dikt kändes det ganska smått att prata om något annat. OM anförde också att det kändes väldigt ärorikt att i sin egen grundloge få tillsätta en ny Mästare. Han berättade också att Ordens Styrande Mästare Patrick G Lundeberg kommer att träda tillbaka och ny OSM skall installeras på Rikstinget i Nyköping. Vem det blir är hemligt utanför Ordensdirek-

toriet. Rolf Hackzell höll talet till de nyintagna bröderna. Han passade på att bjuda in recipienderna till nästa loge och då få gratis mat. Tacktalet från recipienderna hölls av Lars Nordström, och det lät som han skulle nappa på gratismaten vid nästa logesammankomst. Avgående M Jakob Sjöling tackade för stödet i ämbetet som han haft under de fyra år som gått. M Lars Hansby delade ut Mästarebordets blommor för första gången. Dessa förlänades avgående M Jakob Sjöling. Sedan var det dags för vår ständige Lotteriföreståndare Roger Berntsson att ordna med lottdragning. Referent & Foto: Morgan Carlsson.

39


GÖTEBORG

GRAD IV: Hoppets Grad DATUM: Fredagen den 18 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 28 RECIPIENDER: Lars Hansby, Philipp Barcelo GÄSTER: OK Olavi Ollikainen, OM Hans Wallberg, M Hans-Owe Hidlund 4 Valhall

D

et kändes vår i luften och det var fortfarande lite ljust ut när bröderna började anlända till logelokalen. Just denna afton kändes som en mer spännande afton än vanligt då vi skulle få bevittna att vår nyligen tillträdde M Lars Hansby recipiera i Grad IV. Vi fick uppleva en fin gradgivning där vår nya M och Philipp Barcelo upptogs i Grad IV. Denna logekväll fick vår ExM Rolf Hackzell tjänstgöra som Mästare. Detta gjorde Rolf med bravur och det märktes att de gamla rutinerna sitteri. Rolf meddelade att insamlingen för dagen skulle gå till UNHCR Ukraina insamling. I det tidigare Mästaremötet 12–13 mars hade det tagits beslut om att starta en insamling speciellt för Ukraina med hjälp av FN:s UNHCR organisation. Målet var att få in 50.000 kr fram till 31 mars. Om detta uppnåddes lovade Akelius Foundation dubblera summan insamlat. Vid middagen höll Ordens Kansler talet till Orden och berättade om männen som grundade vår Orden 1925. OK berättade också att bokningar av

Fr. v OM Hans Wallberg, M Hans-Owe Hidlund, Philipp Barcelo, Tjg M Rolf Hackzell, Lars Hansby, OK Olavi Ollikainen, 4 Valhall kommande Riksmöten redan gjorts för många år framåt och att det fanns några olika år kvar för Göteborgs 20 Vesthav att boka in sig för att vara värd för ett Riksmöte innan 2030. Talet till Recipienderna hölls av Tjg M Rolf Hackzell. Recipiendernas tacktal hölls av vår ordinarie M Lars Hansby, som påminde om den orostid vi just nu upplever i Europa och att det var en ljuspunkt i tillvaron att denna kväll få recipiera och uppleva detta tillsammans med alla bröder. Mästarebordets blommor tilldelades Mikael Berntsson som

dels varit UB för recipienderna och därefter tagit hand om de bröder med lägre grad som inte kunde deltaga i kapitlet. Dessutom var han vår värd för brödernas samkväm på båten MS Marieholm för några veckor sedan. Dagens förväntansfullhet på lotteriet kanske inte blev som väntat för de flesta. Honnörsbordet tog full pott. Två vinster gick till gästerna och högsta till vår tidigare M Jakob Sjöling. Grattis alla vinnare. Referent & Foto: Morgan Carlsson.

1

2

3

4

1 5

26

37

48

LOGEN 20 VESTHAV

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Fredagen den 22 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 35 RECIPIENDER/FADDRAR: Leif Lundin/ Bengt Christiansson och Benny Rydén, Martin Johansson/Morgan Carlsson, Gunnar Frej/ Mikael Berntsson GÄSTER: OM Hans Wallberg, ExM Hans Berggren 31 Rimfaxe, Nils-Edvin Troli 24 Gungner

Ä

ntligen kändes det som våren var här med värme och ljusets återkomst efter vinter och lite trög vår start. Just denna logeafton kändes lite extra då undertecknad skulle stå fadder till en av de tre nya bröderna till vår loge. I Kajutan var det full fart redan strax efter kl.18, där det skulle betalas för måltiden och något att dricka till den och förstås avhandlas ”small talk” innan YL skulle komma och kalla bröderna till kapitelsalen. Oturligt nog hade vår nye Mästare blivit sjuk och fick ersättas i all hast av en ”gammal” trotjänare på Mästare platsen, Rolf Hackzell. Vi alla fick bevittna en fin gradgivning där tre nya bröder fick Frihetens signum med det fina röda bandet och med den gyllene stjärnan. Vid brödramåltiden höll vår tidigare broder och ExM i 20 Vesthav, Hans Berggren ett tal om hur Vesthav en gång bildades 1977, då han var en av de fyra i kärntruppen som fick till att det verkligen blev en loge och med

40

Fr.v. Mikael Berntsson, Gunnar Frej, Morgan Carlsson, Tjg M Rolf Hackzell, Martin Johansson, Bengt Christiansson och Leif Lundin. namnet Vesthav efter många andra förslag. Talet till de nya recipienderna höll vår M för dagen, Rolf Hackzell. Nya brodern Leif Lundin fick äran att hålla tacktalet för de nya bröderna. Undertecknad passade på i ett tal att hylla och hedra den nya broder Martin Johansson som jag var fadder till. Han hade gjort stora saker i södra Polen under tre veckor före påsk, genom att hjälpa flyktingar från Ukraina att få livets nödtorft för dagen och komma på en buss för vidare transport till säker plats. Bröderna erbjöds också att köpa

en dubbelpin med Sveriges och Ukrainas flagga på, vilken inbringade 1 100 kr extra till insamlingen för dagen. Mästarebordets blommor tilldelades vår broder Bernt Jernberg, som fyllde 71 år just denna dag. Vår SK berättade dagens insamlingsresultat och så kom sista punkten som många väntat på, lotteriet. Den stora vinsten denna gång hamnade i Sjövik. Referent & Foto: Morgan Carlsson.


98

109

1

10

LOGEN 21 MIDGÅRD

LINKÖPING

GRAD I: Frihetens Grad med Installation DATUM: Fredagen den 25 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 31 RECIPIENDER/FADDRAR: Mikael Laweby / Lars Bengtsson, Per Sandell / Erik Olsson Karl Forsell / Göran Thorén, Alexander Ohlson / Anders Malm GÄST: SLM Ladulås Peder Grahn fterlängtat att få in nya bröder i logen nu när det var ett tag sedan sist. Det hade rekryterats friskt och fyra personer fick sin frihetliga inspark. Gradgivningar är alltid trevligt, men det är något lite speciellt med Grad I då nya personer för första gången får uppleva Ordens ritus. SLM Peder Grahn delade ut Logernas Belöningstecken till Anders Malm samt Logernas Hederstecken till Per-Arne Friberg. Mästare Lars Bengtsson installerade sitt nya direktorium för 2022 och de nya

Fr. v SLM Peder Grahn, Mikael Laweby, Per Sandell, Alexander Ohlson, Karl Forsell, M Lars Bengtsson. tjänstgörande bröderna fick svära eden. Peder Grahn berättade i sitt tal till Orden om de olika graderna, uppdelningen i Grundloge respek-

tive Storloge, samt Rikstingets betydelse. Referent & foto: Erik Olsson.

GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Fredagen den 25 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 21 RECIPIENDER: Håkan Karlsson, Anders Malm, Roger Samuelsson GÄSTER: M Johan Lööf 1 S:t Örjan, Björn Olsson och Gustaf Pedersen 12 Nicopia

G

rad V var en av de gradgivningarna som blivit lidande av pandemin. Den blev inte av i januari 2021 och inte heller i januari 2022. Nu när vi inte hade någon som stod på tur att ta Grad II som vi normalt ger i mars så låg prioriteten på Grad V. Tre bröder väntade tålmodigt på den. Den här dagen gladdes vi av sällskapet med tre gäster. Björn Olsson och Gustaf Pedersen sattes också i arbete som tjänstgörande, men det tror jag att de tyckte var roligt. Nu är det så att alla dagens tre recipiender är ordinarie i direktoriet, och att de nu har Logens högsta grad underlättar för bemanning

Fr. v Håkan Karlsson, M Johan Lööf, Anders Malm, LM Lars Bengtsson, Roger Samuelsson. vid nästa års Grad V. Johan Lööf höll talet till till UNHCR för Ukraina och det gav lite extra. Orden där han nämnde komplexiteten i filosoDirektoriet hade dessutom bestämt att logens fin i Trohetens Grad, vilket är en svår balansbidrag för året även skulle läggas dit, så totalt gång talmässigt med bröder närvarande med sattes 8 000 kr in till UNHCR. lägre grad, samt att recipienderna nu kommit halvvägs i Ordens resa. Dagens insamling gick Referent & foto: Erik Olsson.

1

21

32

43

54

65

76

87

E

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Fredagen den 29 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 28 RECIPIENDER/FADDRAR: Johan Wallgren / Olle Kalmelid, Kim Dahlberg / Christer Forsberg

S

chemat sa att vi skulle ge Grad III i april på vårsäsongens sista gradgivning, men vi hade inga tvåor på lut så det blev en extrainsatt Grad I stället. Så för andra gången i år tog vi in nya bröder i Frihetens Grad. Den här gången kom två nya främlingar med i brödraskaran, och jag kände att det fanns entusiasm där. Skönt att nyrekryteringen fungerar, så att vi slipper ge en Loge utan

Fr. v Johan Wallgren, M. Lars Bengtsson, Kim Dahlberg. reception. Midgård är en liten loge och det är kul att den nu känns livskraftig igen.

Referent & foto: Erik Olsson.

41


7

MALMÖ

GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Lördagen den 19 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 20 RECIPIENDER: Conny Lönnegren, Björn Johansson, Douglas Stålhammar, Kjell Davidsson, Christer Nilsson

D

enna gradgivning var i flera avseenden olik tidigare gradgivningar. Detta på grund av att den var extrainsatt en lördag på grund av pandemin. Endast direktoriet och recipiender var närvarande i kapitelsalen. Och den efterföljande brödramåltiden ersattes av en enklare förtäring. Trots detta så bjöds recipienderna på en mycket väl genomförd ritus. Vid den efterföljande måltiden hölls de traditionsenliga talen, och recipiendernas tal hölls av Kjell Davidsson som tackade för den fina gradgivningen och den nya graden. Bröderna i vår loge är mycket tacksamma för de nya gradbanden i grad V, eftersom

Övre raden: Douglas Stålhammar, M Anders Freiding, Björn Johansson. Nedre raden: Kjell Davidsson, Conny Lönnegren, Christer Nilsson. de har exakt den himmelsblå färg som vårt favoritlag Malmö FF har på sina tröjor. Själv blev jag uppvaktad med sång och hurrarop

eftersom jag råkade fylla 71 år denna dag. Referent & Foto: Rolf Magnusson.

1

2 1

3 2

4 3

5 4

6 5

LOGEN 23 FORSETE

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Onsdagen den 23 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 40 RECIPIENDER/FADDRAR: Anton Lindberg/Conny Lönnegren, Lars Hansson/ Hans Johansson-Dahlskog, Magnus Skeberg/ Ingvar Skeberg, Mikael Algons/Hans Johansson-Dahlskog, Jan Schjörring-Thyssen/ Magnus Fridälv GÄST: M Magnus Fridälv 18 Mjölner

E

fter ett ivrigt minglande bröderna emellan, så intogs kapitelsalen. Det var dags att ta emot fem förväntansfulla recipiender som skulle starta sin långa vandring inom Bifrostorden. De fick uppleva en mycket fin och väl genomförd gradgivning. M Anders Freiding kallade därefter fram faddrarna och överlämnade deras fadderbrev. Kjell Davidsson och Lennart Bengtsson uppvaktades eftersom de nyligen fyllt jämt. På uppdrag av OSM Patrick G Lundeberg kallade SLM Anders Nordborg fram Kjell Davidsson och Peter Larsson till Mästarebordet, där de förärades Logernas Belöningstecken. Jörgen Hermansson och Mikael Juvin fick ta emot Logernas Hederstecken. M Magnus Fridälv från 18 Mjölner tackade M Anders och hans direktorie för en mycket väl genomförd ritus. Broder Lennart Bengtsson framförde hälsningar från Bo Friis och Carsten Kvist samt från Mästaren i Växjö. Vid efterföljande måltid hölls talet till Orden av SLM Anders Nordborg, som bland annat redogjorde för Bifrostordens värdegrund samt lite om dess historia. Talet till recipienderna hölls av M Anders Freiding som berättade lite om Storlogerna och grundlogerna samt om de olika graderna. Han delade därefter ut

42

Övre raden fr. v SLM Anders Nordborg, M Anders Freiding, M Magnus Fridälv, Jan Schjörring-Thyssen. Nedre raden fr. v Magnus Skeberg, Mikael Algons, Lars Hansson, Anton Lindberg.

Utmärkelsetecken: Övre raden: Jörgen Hermansson (LHT), SLM Anders Nordborg Nedre raden: Kjell Davidsson (LBT), Mikael Juvin (LHT), Peter Larsson (LBT).

konstitutionen, nålen och en röd ros till varje recipiend. Recipiendernas tal hölls av Mikael Algons, som tackade för förtroendet som givits dem, samt det fina bemötandet de fått. Bengt Widen talade om faddrarnas viktiga roll. M Magnus Fridälv talade om vänskapen mellan logerna samt påminde om 18 Mjölners Riksting 2024. ExM Rolf Magnusson påminde om vikten av att bjuda in nya bröder till 23 Forsetes egna FB-sida. Vår nya Broder Ingvar Skeberg, tidigare Manheim, tillika fadder till sin son Magnus, presenterade sig och berättade att han gick med i Bifrostorden redan 1980. Även Ingvars far var med i Bifrostorden. Så nu blev det tredje generationen. Ingvar fick tillsammans med YL Christer Nilsson mottaga Mästarebordets blommor. Referat & Foto: Rolf Magnusson.


2 1

GRAD II: Vänskapens Grad DATUM: Onsdagen den 23 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 32 RECIPIENDER: Bo Nilsson och Per Furenbäck GÄSTER: IOEM Tore Persson, Bengt Eliason 31 Rimfaxe

N

är man denna afton anländer till vår logelokal så kan man redan på väg uppför trapporna känna den där sköna ”Forsetestämningen” som genom åren skapats i vår loge. Alla bröder bjuder till, och inga särskilda grupperingar finns. Det känns bra för våra nytillkomna bröder att snabbt känna sig hemma. Kapitlet genomfördes av direktoriet på ett bra sätt. Som vanligt förberett med detaljerad repetition innan. Vid ordet fritt i kapitelsalen bad SLM Anders Nordborg broder Bengt Fernerud att komma fram till Mästarebordet, där Bengt förärades Logernas Belöningstecken för sina insatser genom åren. M Anders Freiding framförde en hälsning från ExM Bengt Widén samt Peter Faleborn som befinner sig i Italien. M informerade om Gotheims Grad VII i Växjö, där Torbjörn Lundström är en av 21 recipiender. M Berättade vidare om det mycket välbesökta Mästaremötet i Oskarshamn. Vid den efterföljande måltiden

Överst M Anders Freiding Fr v. Bo Nilsson, Bengt Fernerud, Per Furenbäck. höll M talet till Orden där han påtalade vikten av en fungerande rekrytering. Vid talet till recipienderna talade M om vänskapens innebörd. Recipiendernas tal hölls av Bo Nilsson. Han tackade för det fortsatta förtroendet och stödet från deras respektive faddrar. Sven Norlinder talade om sin ”bonusfadder” Lennart Bengtsson och manlig vänskap. Bengt Fernerud var mycket tacksam för sin ut-

märkelse i form av Logernas Belöningstecken. Skattmästaren berättade att dagens insamling gav 760 kronor. Logen kommer att dubbla beloppet och skänka det till UNHCR genom Bifrostorden. Mästarebordets blommor gavs till Göran Heckler som idag tjänstgjorde som talare. Referent & foto: Rolf Magnusson.

LOGE UTAN RECEPTION DATUM: Onsdagen 20 april 2022 ANTAL BESÖKARE: 29

N

u märks det att sommaren är på väg. Varma soliga dagar har förflyttat Malmöborna till stadens uteserveringar och många väljer att besöka våra fina stränder. För oss Forsetebröder innebar det att vi hade vår sista logeafton inför sommaruppehållet. I minglet av bröder upptäcker jag plötsligt Bo Friis som varit sjuk och inte kunnat besöka logen på ett tag. Det var glädjande att se honom igen. Bo är en av instiftarna till vår loge.I kapitelsalen bjöds vi på många kloka ord och ljuv musik. M Anders Freiding tackar bröderna gör det gångna Biftoståret och den positiva uppslutning vi haft på våra träffar. Han meddelar vidare att 20 bröder och systrar är anmälda till årets Riksting. M framför också en hälsning från Sven Norlinder och Thommy Brännström som båda fått förhinder i sista stund. M kallade fram Peter Faleborn till Mästarebordet där han fick mottaga Logernas Hederstecken för sina insatser i vår loge. M valde att redan i kapitelsalen kalla fram Bo Friis som fick mottaga Mästarebordets blommor. Vid brödramåltiden hölls talet till Orden av M som talade om Ordens grundläggande mening och värderingar. Så som världen ser ut just nu så fyller vår Orden en viktig roll för oss. Peter Faleborn talade om vikten av

Fr. v Peter Faleborn, M Anders Freiding, Bo Friis broderskapet, och var tacksam över att vi hört av oss under hans sjukdomstid. Lennart Bengtsson höll ett kort tal där han bland annat gladdes över att Bo Friis är tillbaka igen.

Skattmästaren meddelade att resultatet av kvällens insamling blev 650 kronor. Referent & Foto: Rolf Magnusson.

43


16

V

2

3

4

GRAD II: Vänskapens Grad DATUM: Fredagen den 11 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 26 RECIPIENDER: Anders Kvist, Sebastian Furuskog GÄST: OHL Lars-Erik Furuskog 10 Withala

5

72

LOGEN 24 GUNGNER

i kunde äntligen starta upp verksamheten igen. Tjänstgörande M för dagen, Johan Furuskog kunde med hjälp av tjänstgörande bröder genomföra Ritus. Två bröder från 24 Gungner var kallade till graden. Efter gradgivningen samlades bröderna utanför kapitelsalen och gratulerade de ny upptagna bröderna i graden. Efter sedvanlig fotografering tog vi oss en trappa upp till matsalen där vi blev serverade av systrar i från damlogen Draupner. Tjg M Johan Furuskog höll hyllningstalet till vår Orden. Recipiendernas tacktal hölls av Sebastian Furuskog. Lars-Erik Furuskog höll också ett tal. Mästarebordets blommor delades ut till broder Magnus Widar. Brödramåltiden avslutades med kaffe och kaka, där även kvällens lotteri genomfördes.

Bakre raden Anders Dahlin, Tjg M Johan Furuskog, Lars-Erik Furuskog Främre raden Sebastian Furuskog, Anders Kvist.

1

Referent & Foto: Jarl-Åke Hugosson.

BORÅS

GRAD I: Frihetens Grad med Mästareinstallation DATUM: Fredagen den 18 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 34 RECIPIEND: Peter Jonsson GÄSTER: OI Allan Jensen, OR Fredric Björk, Morgan Kiskanyadi 10 Withala

M

ed en månads försening av pandemin kunde vi äntligen genomföra Grad I med installation av ny Mästare i 24 Gungner. Mästaren för dagen Anders Svenningsson kunde med hjälp av tjänstgörande bröder genomföra ritus för Frihetens Grad. Logen hade en recipiend denna kväll, vi välkomnar vår nya broder Peter Jonsson till vår Orden.

Bakre raden Nils-Edvin Troli Mitten: Thomas Almgren, Anders Svenningsson. Främre raden: Morgan Kiskanyadi, Peter Jonsson, OI Allan Jensen.

Bakre raden: OR Fredric Björk, M Thomas Almgren. Mitten: Kennet Lundahl, Anders Svenningsson. Främre raden: Anders Haraldsson, Stig Dalmyr. Lars Larsson Saknas på bilden Staffan Arthurén

44

OI Allan Jensen smyckade bröder Nils-Edvin Troli och Thomas Almgren med LBT. M Anders Svenningsson fick berätta om bevekelsegrunderna till utmärkelserna. Sedan genomfördes installation av logens nya Mästare Thomas Almgren, han presenterade det nya direktoriet för 2022. Efter gradgivningen samlades bröderna utanför kapitelsalen och gratulerade vår nya broder Peter. Efter sedvanlig fotografering av recipienden samt ett foto på (nästan) alla Mästare som logen haft. Mu uppmanade oss alla en trappa upp till

matsalen där vi blev serverade vår brödramåltid av systrar ifrån damlogen Draupner. Talen hölls där bland annat recipiendens tal. Mästarebordets blommor delades ut till broder Johan Furuskog. Blommor till Anders Svenningsson som tack för fem år som Mästare. Nils Edvin Troli fick blommor då han fyllt 60 år. Brödramåltiden avslutades med kaffe och kaka som vi tog oss med ner till baren där vi även genomförde kvällens lotteri. Referent & Foto: Jarl-Åke Hugosson.


9 5 8 4 7 3 6 2 5 1 4 3

L

ite försenad Grad V i vår loge, planeringen var att vi skulle ha genomfört den redan i januari. Vi kunde inte då genomföra den på grund av pandemin. Bra gjort av direktoriet att lägga till en gradgivning i maj månad, så att bröderna som skulle recipiera i januari fick möjlighet att göra det nu. Mästaren för gradgivningen var Thomas Almgren kunde med hjälp av tjänstgörande bröder genomföra ritus i Trohetens Grad. Logen hade tre recipiender denna kväll. Efter uttåget samlades bröderna utanför kapitelsalen och gratulerades bröderna till graden. Efter sedvanlig fotografering av recipiender med faddrar, så uppmanade MU oss alla välkomnas till matsalen där systrar ifrån damlogen Draupner, serverade vår brödramåltid. M Thomas Almgren höll hyllningstalet till vår Orden. Recipiendens tal hölls av Christer Samuelsson. Mästarebordets blommor delades ut till broder Gert Johanson. När middagen var avslutad tog vi oss ner en trappa till baren där vi även genomförde kvällens lotteri. Referent & Foto Jarl-Åke Hugosson.

Bakre raden fr. v Gert Johansson, Ingemar Gustafsson och Nils-Edvin Troli. Mitten fr. v Daniel Johansson, Anders Dahlin, Christer Samuelsson. Främre raden M Thomas Almgren.

LOGEN 25 ALVHEIM

1

2

GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Fredagen den 13 maj 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 23 RECIPIENDER: Christer Samuelsson, Daniel Johansson, Anders Dahlin

ESKILSTUNA

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Torsdagen den 24 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 27 RECIPIEND/FADDER: Simon Larsson/ Ove Larsson GÄST: SLM Tomas Lindkvist

S

om vi sagt och skrivit några gånger tidigare under denna långdragna pandemi, är det skönt att vara i gång igen! Denna gång efter att restriktionerna upphörde den 9 februari! Vi Alvheimare inledde våra logkvällar med att välkomna en ny broder, som fick motta sin första grad. Trots det långa uppehållet med gradgivningar och det bland oss äldre bröder nedsatta korttidsminnet förlöpte gradgivningen på ett snyggt och bra sätt!! Broder Simon Larsson har nu Grad I, dess insignier samt ledamotskap i Orden och Logen 25 Alvheims. Utöver gradgivningen var det också, som brukligt, ett tacktal till vår Mästare Nils-Eric Carlevad för det gångna verksamhetsåret, framfört av vår SLM Tomas Lindkvist. Vår M har ett år kvar på sitt förordnande och SLM tillönskade honom lycka till. Därefter tackade vår FSM för det jobb han lagt ner under året som gått och överlämnade en blombukett och konstaterade bland annat att Mästaren fått göra som FHM

Dagens recipiend, Simon Larsson, flankerad av SLM Tomas Lindkvist, Ove Larsson (Fadder) och M Nils-Eric Carlevad. rekommenderat: Jobbat hemifrån! Inför kommande år meddelade M att det blir några få justeringar av Direktoriet: FSM Berndt Larsson och D Per-Åke Larsson byter plats, samt att nuvarande FV Jan-Erik Eriksson avgår och ersätts av Benny Sandell. Efter en kortare paus efter uttåget och förfriskningar från baren, samlades vi till en sen brödramåltid, där för kvällen vår tidigare Mu Ted Rönn hälsade välkommen till bords och skötte tågordningen med måltiden på ett, som vanligt, proffsig sätt. Talet till Orden hölls av vår SLM Tomas Lindkvist, som sammanfattade dagsläget i

Orden. Talet till kvällens recipiend hölls av vår M, som gav information om Orden och vår loge. Recipienden Simon Larsson sa i sitt tacktal att han redan kände sig välkommen och omhändertagen på ett positivt sätt. Efter sedvanligt ”kaffe på maten” och dragning av kvällens lotteri skildes vi åt, glada och lättade att vi åter kunde träffas som vanligt och förhoppningsvis få en roligare framtid i logen utan pandemi och smittrisk! Referent & Foto: Berndt Larsson.

45


KARLSKRONA

1

LOGEN 26 VANADIS GRAD I: Frihetens Grad samt Installation DATUM: Fredagen den 18 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 39 RECIPIENDER: Johan Söderquist, Mattias Hasselberg GÄST: OM Hans Wallberg

L

ördagsmorgon, vaknar lite seg i kropp och leder. Det blev sent igår kväll. Måste vara träningsvärk förorsakad av utebliven aktivitet (läs logeverksamhet)! Att återstarta logeverksamhet, som varit i stort sett pausad under nära två år, inte skulle medföra utmaningar är nog orealistiskt att tro. Det är därför såååå viktigt, att varenda en av logens bröder ung som gammal, inser att just logenärvaro ger förutsättningar att på bästa sätt överbrygga glappet. Må vårt skepp Vanadis, nu åter stäva i frisk vind, på trygg kurs och med god fart framåt. Det är allas vårt ansvar och vilja, Ditt broder lika mycket som mitt! Stämningen och deltagandet då vi Vanadisbröder samlades, visade på att fredagskvällens loge var efterlängtad. Flera av logens nyckelpersoner hade inte haft möjlighet att varken förbereda och eller närvara som ”vanligt”, på grund av uppdrag på andra orter eller hemkarantän. Bland de biträdande bröderna vid kapitlet syntes flera ersättare. Brödramåltiden, hemlagad husmanskost som är ett signum för logen, fick ersättas med catering och ”måsen” som inte hade landat, fick ersättas av en lirare, en tärna från den närbelägna ön Aspö. Hur skulle kvällen

De avtackade Biträdande Bröderna Mats Petersson och Mikael Ulvesjö tillsammans med LM avlöpa? Det lagades m.a.o. efter läge, som det gamla ordstävet säger. Gott mod, uppbackat av erfarenhet gjorde att det blev bra. En eloge till samtliga! Logen hade glädjen att gästas av Ordens Marskalk Hans Wallberg, som på Ordens Styrande Mästares uppdrag, vid kapitlet återinstallerade vår Mästare Patrik Cederholm för ytterligare en period på två år. Broder Hans tilldelade också Vanadisbröderna Lars Bielke von Sydow och Stefan Garsten Logernas Belöningstecken. Kvällens ritus var ägnad åt Friheten, ett kapitel där alla Bifrostbröder startar sin vandring inom vår orden. Mästaren recipierade två nya bröder till vår loge, bröderna Johan Söderquist och Mattias

46

Fr. v Fadder Mikael Hesselberg, rec Mattias Hasselberg, M Patrik Cederholm, rec Johan Söderquist, OM Hans Wallberg och fadder Jens Östling.

Fr.v. Med LBT dekorerade Lars Bielke von Sydow, Stefan Garsten tillsammans med OM. Hasselberg. De hälsades varmt välkomna och faddrarna Jens Östling och Mikael Hesselberg erhöll sina fadderbrev, som ett tack för sina insatser för Vanadis tillväxt, men också som en påminnelse om ansvaret för de nytillträdda. Den efterföljande brödramåltiden innehöll både högtid och glädje. Efter hyllningen till fosterlandet höll Ordens Marskalk talet till Orden. Han poängterade betydelsen av och ansvaret för att återstarta orden efter pandemin och framgångsrikt finna vägen framåt. Ett ansvar som vilar på oss alla. Han citerade också Rikslogemästaren, OSM Patrick G Lundebergs tal vid RL senaste mötet i Kalmar. Ett tal som innehöll meningen, strävan och glädjen med att vara Bifrostbroder. I talet till logen och dagens recipiender utvecklade vår Mästare Patrik innebörden av ordet frihet i vår ordens mening och förklarade systemet för en Bifrostbroders fortsatta vandring. Då ordet var fritt uttryckte både Johan och Mattias sitt mottagande i logen som både högtidligt, tänkvärt och varmt, men också att kvällen skapat förväntningar. ”Vad kan jag lära mig, vad kan jag bidra med” avlutade Johan. Därefter tog kvällens faddrar Mikael och Jens till orda och de utvecklade hur de kände och varför de rekommenderat de recipierade. Skattmästaren Mathias Olsson redovisade att nära sexhundra kronor tillförts logens medel för hjälpverk-

Vanadisbroder Ola Nilsson är ny referent i Logen 26 Vanadis. Vi önskar honom lycka till i uppdraget. samhet. Mästaren delade ut blommor, till avgående ur direktoriet Mikael Ulvesjö och Mats Peterson samt Henrik Lirsjö och som jubilerat. Kvällen avslutades med kaffe och läckerheter bakade av supportrarna i den Cederholmska familjen. Biträdande Lotteriföreståndare Göran Olsson tackade alla lottköpare. Ni bidrar till att Logen 26 Vanadis blir vinnare och stort grattis till samtliga som bar hem vinster. Referent & Foto: N-G Johnsson och lycka till broder Ola!


5 4 3 2 1

GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Fredagen den 18 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 28 RECIPIENDER: Joakim Andersson, Stefan Corneliusson, Christian Fisch, Stefan Garsten, Michael Hesselberg, Bengt Jönsson, Thomas Löfdahl

S

pänningen har legat i luften hela veckan inför Vanadisbrödernas stundande fredag med gradgivning för grad V. Känslan som fann sig när undertecknad, för en massa år sedan, skulle besöka logen inför sin grad I kan jämföras. Våren just denna dag låg verkligen i luften och det var med stora steg man närmade sig logens lokaler och kapitelsal som för dagen till ära var utsmyckad i trohetens färger. Mästaren, Patrik Cederholm intog presidium, inför 28 förväntansfulla bröder. Med tanke på att grad V är den högsta graden i vår grundloge som ges så utgjordes dagens tjänstemän av en del ersättare för de ordinarie tjänstemännen. Ordet ersättare kunde verkligen inte mer förknippas med annat än succé! De som tänkte att Ordenskapitlet skulle förlora en del rutin och kunskap i samband med detta har inte tänkt på rafflande slutminuter i en viktig fotbollsmatch, när avbytare tillför stabilitet och erfarenhet för att hålla ihop taktiken in till slutsignal. Tillsammans kompletterar vi var-

Undertecknad, Ola Nilsson, mottog Mästarebordets blommor av LM Patrik Cederholm.

Recipierande bröder tillsammans med LM Patrik Cederholm.. andra bra. Vi fick även äran att gästas av ett par bröder i vår loge som inte ännu innehar grad V, de inväntade kapitlet med samkväm inför brödramåltiden, ett gott betyg för en levande loge. Vår mås, som tidigare flugit vilse, startade snapsvisorna under brödramåltiden i nya fina färger, vilken comeback! Måsens handledare, Göran Olsson, tryckte på allvaret i omvärlden, det viktiga med gemenskapen människor emellan och det arbete som frivilligorganisationer står för, vår Orden inräknad, nu när vi står mitt i katastrofen i Europa året 2022. Logen 26 Vanadis insamlade kollekt samt förtjänsten från lotteriet under kvällen var ämnat åt Mariagården i Karlskrona som under en tidig insats har bistått och hjälpt ankommande människor som flyr kriget i vårt närområde med allt de kan tänkas behöva, en så viktig och medmänsklig handling! Talet till vår Orden hölls av broder Henrik Lirsjö som inte är känd för att skräda med orden. Allt från Groucho Marx till miljö och klimat avhandlades med ett stort djup men även så att skratten ekade från bröderna i lokalen. I slutändan så trycktes det på vilket privilegium vi har att kunna få njuta av hemlagade måltider genom vår viktiga munskänk och hans omutliga, förstärkning, i köket som år efter år står fast för det estetiskt viktiga som är vår brödramåltid

är. Vår loge har även utmaningar framöver, fördomar måste brytas ner, vi måste fråga fler, fråga mer, om vi ständigt ska förkovras och växa. Tillsammans går vi framåt. Recipiendernas tal framfördes av broder Joakim Andersson som i egenskap av ”den yngste” i skaran förstärkte känslan i att ersättarna för tjänstemännen gör ett fantastiskt jobb. Recipienderna instämde i kören gällande vårt gemensamma ansvar om att vårda vår Orden och loge. Joakim avslutade med orden ”Låt era ljus brinna och försaka mörkret”, en givande avslutning med trohet för vår gemenskap. Broder Mats Pettersson avrundade talen under måltiden med en inspirerande uppmaning; att vi ska skänka en tanke till våra faddrar, som vi ger vår trohet till Orden, våra faddrar är de som under stort ansvar och glädje bjuder in och tar hand om nya bröder som utökar vår brödraskara och vår förkovring. Mästarebordets blommor mottogs ödmjukt av undertecknad i egenskap av de nya rollerna som ASM samt logens referent. Retrospektivt så tackar jag för förtroendet och delar detta fina tack med min referent-mentor, den för evigt eminenta Nils-Gunnar Johnsson. Tack för förtroendet och ordet! Referent & Foto: Ola Nilsson.

Besök i logekapitel i stor- och grundloge är en av förutsättningarna för befordran till högre grad 47


N

är vi går på hemmaloge så träffar vi bröder och språkar om vad som hänt sedan sist. Ibland så är brödraskaran utökad med gäster från andra loger. Att ha förmånen att få besök från andra loger ger det där lilla extra. Vanadis hade kvällen till ära besök både från loger i väst och öst. Bröderna Anders Jönsson och Nordborg, kom från Malmölogen och broder Lars-Eric Olsson från Kalmarlogen. Kvällens kapitel var passande ägnat åt Vänskapen.

5 4 3

Stolt fadder Göran Olsson och rec Mattias Olsson framför LM Patrik Cederholm och SLM Anders Nordborg. Det blev ett högtidligt kapitel från vilket kan nämnas att broder Mattias Olsson bestod prövningen och upptogs i Vänskapens Grad och Mästare Patrik Cederholm meddelade att kvällens insamling, för andra gången i rad, skulle gå till den lokala Ukrainahjälpen. Jag (referenten) tar mig friheten att nämna och

Glada besökare fr. v Lars-Eric Olsson L28, SLM Anders Nordborg och Anders Jönsson L23. reflektera. Bildandet av brödrakedjan som fysiskt länkar oss samman, hand i hand, är nog det som berör mest. Särskilt om Mästaren inväntar allas stillhet, en stillhet som får råda ett ögonblick, stillhet som ger trygghet bröder emellan och manar till eftertanke. Vid den efterföljande måltiden, med vackert dukad taffel i vänskapens färger, höll Storlogemästare Anders Nordborg talet till Orden. Anders uppehöll sig kring grunden vår Orden bygger på. I talet till dagens recipiend citerade Mästaren Aristoteles och Havamal. Den förstnämnde visade på att det fanns tre sorters vänskap, ”nyttig vänskap – nöjesvänskap – sann vänskap”. Den sanna vänskapen var också den bestående, och den vänskapen stämmer väl med vår Ordens lära om vänskapen. I recipiend Mattias Olssons tacktal nämnde han det högtidliga kapitlet, Munskänkens förträffliga måltid, samt förtroendet han fått av sin fadder Göran Olsson som rekommenderat honom till vår loge. Talet applåderades kraftfullt. Broder Patrik Jönsson framförde hälsningar från Vanadisbröderna Urban och Ola Nilsson, annars alltid närvarande, men som nu fått förhinder. Gästande

LOGEN 27 ODINSAL

1

2

KARLSKRONA

GRAD II: Vänskapens Grad DATUM: Fredagen den 22 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 33 RECIPIEND: Mattias Olsson GÄSTER: SLM Gotheim Anders Nordborg, Anders Jönsson 23 Forsete, Lars-Eric Olsson 28 Gondler

6

7

8

9

10 1

2

LOGEN 26 VANADIS

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Tisdagen den 22 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 46 RECIPIEND/FADDER: Yngve Lundberg/Tomas Algotsson GÄSTER: SLM Tomas Lindkvist, M Roland Johansson 16 Runheim, ExM Kent Andersson 5 Åsagård, Marcus Blohm 5 Åsagård

D

en 22 februari var en glädjens dag för logebröderna att åter få träffas, det inträdde en ny broder i Frihetens Grad. Kvällens övriga gäster var Storlogemästaren Tomas Lindqvist från Tirfing, samt tre bröder från vår

48

fadderloge 22 Righeim och några bröder från Righeims fadderloge Åsagård. Detta innebar att 46 bröder har tagit tillfället att få en trevlig kväll med likasinnade bröder. Mästaren Thomas Andersson genomförde en loge på ett professionellt sätt som brukligt. Logen uppvaktade två jubilarer som har hunnit bygga på ett år ytterligare av sitt liv, presentkort som berättigar en logekvälls måltid inom vår loge. SLM Tomas Lindkvist delade ut en Logernas Hederstecken till logens Intendent Andreas Petersson med motiveringen ”Under omgångar har innehaft uppdraget och fyllt sina åläggande på ett mycket bra och elegant sätt där han har haft konstitutionen, logen och bröderna framför sina ögon”. En god måltid

broder från Kalmar Lars-Eric Olsson framförde ett tack och en hälsning, och han framförde också ett budskap från sin Mästare Tommy Eriksson. Vanadis kan enligt Tommy förvänta sig ett besök från ett flertal Gondlerbröder vid Vanadis kapitel i september. Det ser vi fram emot. Skattmästare Mathias Olsson meddelade att kvällens insamling inbringade nära åttahundra kronor plus ett par ytterligare Swish-belopp, avjämnat till 1 000 kr. Kvällens lotteri inbringade brutto samma belopp, vilket de närvarande bröderna enhälligt beslutade skulle tillfalla kollekten i sin helhet. Det innebär att vår loge, vid kapitel nu i mars och april, har stöttat Mariagårdens mottagningsverksamhet, för Ukrainaflyktingarna som kommer med Polenfärjan, med sammantaget 5 000 kr. Mästarebordets blommor tilldelades broder Andreas Axén. God äppelkaka, någon avec och ytterligare mingel blev avslutning på kvällen. Vår brödrakedja är oslagbar så länge Du/jag/vi värnar om den. Referent & Foto: Nils-Gunnar Johnsson.

UPPSALA intogs samt några tal genomfördes där bland annat logens första Mästare Mikael Sjölander tog med oss alla på en historisk minnesbild över bildandet av Logen Odinsals start. Redan tidigt i Ordens historia pratades det om ett bilda en loge. Frågan väcktes ånyo på 1990 talet. Invigningen av logen skedde tisdagen den 24 november 1998. Talet till Orden hölls av Ola Lindström. Talet till recipienden hölls av Thomas Andersson och recipiendens tal hölls av Yngve Lundberg. Referenter: Ola Jonsson/Sten Arnekrans.


KALMAR

GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Fredagen den 25 februari 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 42 RECIPIENDER: Anders Edh, Jörgen Engdahl, Markus Hagström, Karl-Gustav Johansson, Olof Johansson, Anders Lundberg, Göran Oscarsson, Jörgen Palmér, Henric Sjöstrand, samtliga 28 Gondler, Erik Svensson 17 Grimner, Alf Isberg, Bill Johansson och Benny Thunell 34 Linneus GÄST: Kim Sandéen 17 Grimner

S

å var det dags för årets Grad V, Trohetens Grad, med hela 13 recipiender. Nio från Gondler, en från vår fadderloge 17 Grimner och tre från 34 Linneus. Samtliga ikläddes i gradband i den nya ljusblåa färgen. Glädjande denna logekväll var att fem bröder av lägre grad än grad V var närvarande och ville delta under brödramåltiden. I kapitelsalen ledde M Tommy Eriksson arbetet med van och känslig hand. Efter hyllning till fosterlandet var det YL Sune Carlsson som hade uppdrag att hålla tal till Orden. Det blev ett fint och känslosamt tal som till och med skänkte en omtanke för Ukraina i en svår tid. Det handlade givetvis om Troheten men också att alla våra grader har en viktig innebörd. I talet tog Sune upp en viktig fråga när han refererade till en släkting som varit med i Bifrost under

Kvällens recipiender Stående fr.v. Jörgen Engdahl, Bill Johansson, Anders Lundberg, M Tommy Eriksson, Olof Johansson, Markus Hagström och Karl-Gustav Johansson. Sittande fr. v Henric Sjöstrand, Benny Thunell, Alf Isberg, Anders Edh, Erik Svensson, Jörgen Palmér, Göran Oscarsson. många år men som slutade när hans fru behövde hjälp. När frun sedan dog hade det kanske varit bra att återinträda i Bifrostorden igen för gemenskap och broderskap. Han tog dock inte riktigt tag i det själv och det var aldrig någon från Bifrostorden som frågade om han ville återinträda. Ställer vi den frågan till bröder som slutat? M Tommy Eriksson hälsade kvällens recipiender välkomna i sin sista grad i grundlogen och önskade dem lycka till i deras fortsatta vandring. Nästa grad som de kommer att få kallelse till blir i respektive Storloge. Tacktalet från recipienderna hölls av Erik Svensson från 17 Grimner som tackade

1

2

3

1 4

25

36

4 7

58

LOGEN 28 GONDLER

GRAD I: Frihetens Grad med installation DATUM: Fredagen den 18 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 42 RECIPIENDER/FADDER: Lars Johansson och Stefan Östrand/Jörgen Palmér GÄSTER: : OL Bo Löfgren, Mats Persson 17 Grimner

S

å har det äntligen kunnat bli en Grad I med installation av Mästare några månader senare än vad som var tänkt från början. Vi får hoppas att pandemin nu gjort sitt. M Tommy Eriksson ledde och genomförde ritus på ett smidigt och högtidligt sätt. Efter ritus dekorerades två bröder med LBT och LHT. Det var br Leif Källén som belönades med Logernas Belöningstecken och broder Sivert Tisell som belönades med Logernas Hederstecken. Dessa delades ut av OL Bo Löfgren som också läste upp ett medföljande diplom och motivering från OSM Patrick G Lundberg. När ordet var fritt så presenterade M Tommy Eriksson den sedan flera år tillbaka instiftade utmärkelsen på lokal nivå, ”Årets Gondlerbroder”. Den som fick denna fina utmärkelse var vår loges AV Stig Nygren. Priset delas alltid ut av logens ålderman Bo Herborn men som i år fått förhinder så det var vår FSM Johnny Eklund som fick äran att läsa upp motiveringen ordagrant efter br Bosses noteringar. Priset förutom äran är en stilig graverad glasvas med sitt namn ingraverat

Stående fr. v. Årets Gondlerbroder Stig Nygren, M Tommy Eriksson, OL Bo Löfgren och Jörgen Palmér fadder för kvällen bägge recipiender. Sittande våra två nya Gondler bröder Lars Johansson och Stefan Östrand. som den belönade får behålla under året tills nästa broder utses. Mätarinstallationen gick smidigt och programenligt och sköttes av OL Bo Löfgren varpå M Tommy Eriksson presenterade sitt direktorium med ersättare. Efter sedvanliga hyllningar var det dags för kvällens första tal, talet till Orden. Det hölls av OL Bo Löfgren som först tackade för en stämningsfull och fin gradgivning. Vidare berättade OL om tre viktiga saker som Bifrost

för en fin gradgivning och att det var lite extra roligt att det var hos oss i Gondler eftersom vi är fadderloge till 17 Grimner. M Tommy Eriksson tackade alla som hjälpt till att få denna fina logekväll på plats och delade ut Mästarebordets blommor till Broder Mats Wilhelmsson för sitt arbete i valkollegiet och till Lars-Göran Netterström som för kvällen hoppat in som UB och som nu också presenterades som vår nye Munskänk. Kvällen avslutades traditionsenligt i baren med kaffe, avec, lottdragning.

Referent & Foto Per-Olof Svensson.

står för nämligen humanism, utveckling och gemenskap, samt uppmaningen att lyssna och lära av vår ritus. Han berättade även att Bifrost skänker pengar till flera olika organisationer och inte bara till kulturstuderande även om det också är en viktig del. Nu har det givits över 23 000 kronor till Ukraina via UNHCR till dags dato. Även vår kollekt och lottförsäljning som för kvällen uppgick till 2 597 kronor går till Ukraina via UNHCR. Gondlers SOS-fond (Stöd och stipendiefond) skjuter då till lika mycket pengar så totalt över 5 000 kronor går till Ukraina via UNHCR från denna logekväll i Kalmar. OL Bo Löfgren avslutade sitt tal med det tänkvärda citatet ” Alla du möter utkämpar en kamp som du inte vet någonting om. Var snäll, alltid” från Björn Lindblads bok ”Jag kan ha fel”. M Tommy Eriksson välkomnade också kvällens recipiender till Bifrostorden och vår loge. Tacktal från kvällens recipiender hölls av Lars Johansson. Han tackade för en fin kväll och ett stort tack för att få komma in i detta glada gäng. M Tommy Eriksson tackade alla som hjälpt till för att denna logeafton blev så bra och delade ut en blomma till kvällens recipiender. Mästarebordets blommor gick till Jörgen Palmér som stod fadder för kvällens bägge recipiender och till PeO Wittenberg som alltid ställer upp och hjälper till. Kvällen fortsatte traditionsenligt i baren med kaffe, kaka, avec och lottdragning. Referent & Foto: Per-Olof Svensson.

49


3

LOGE UTAN RECEPTION DATUM: Fredagen den 25 februari 2022 ANTAL BESÖKARE: 18

HELSINGBORG

T

från vår Damloge Gersimi. Som vanligt avslutades kvällen med lotteri till kaffet.

ill årets första logekväll hade vi ingen ny broder att hälsa välkommen varför vi träffades i en loge utan reception. Till brödramåltiden hade vi hjälp av två damer

Referent: Thomas Ralfsson

1

2

LOGEN 31 RIMFAXE

GRAD I: Frihetens Grad DATUM: Fredagen den 25 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 15 RECIPIEND/FADDER: Björn Roslund / Tomas Ralfsson

N

u fick vi till en gradgivning i Grad I. Det var nära vi fick ställa in. Men vår IL Olle Bergquist lyckades med lite pusslande att få ihop biträdande bröder så att S och T, UB och MU samt ASM och Barmästare fyllde de tomma platserna. Vår FSM Tomas Ralfsson tillika ny referent är fadder till vår nye broder Björn Roslund som recipierade. Broder Sk Christer Lind hyllades för erhållen Grad VII, Sanningens Grad och Broder Jan Granholm för erhållet Ordens Veterantecken, båda delgavs dessa vid Storlogen Gotheims besök i Växjö. Brödramåltiden bestod av fantastisk sillamacka och Dansk Flaeskesteg med tillbehör, alltid lika uppskattat och gott. Recipienden uttryckte sin tacksamhet för förtroendet och vänligheten för mottagandet. Efter recipiendens tal överraskade Björn Roslund oss med att spela ett stycke egenkomponerad musik på piano, vilket blev mycket omtyckt av oss alla. Referent: Tomas Ralfsson. Foto: Christer Lind

Recipiend Björn Roslund, Fadder Tomas Ralfsson, M Tomas Johansson.

LOGEN 32 RUNRIKE

TÄBY

LOGE UTAN RECEPTION MED INSTALLATION DATUM: Tisdagen den 8 mars 2022 ANTAL BESÖKARE: 18 GÄSTER: : OK Olavi Ollikainen, M Hans-Owe Hidlund 4 Valhall, ExM Bengt Hellström 4 Valhall, Tommy Svensson 16 Runheim, ExM Claes Göran Hörnqvist 16 Runheim, Seppo Leinonen 16 Runheim, EXSLM Björn Torstenius 5 Åsagård.

S

å blev det äntligen dags får årets första logekväll. Vi saknade recipiender men vi fick genomföra återinstallation av vår Mästare Peter Witt i vår loge. Logen hade besök av OK Olavi Ollikainen som genomförde återinstallationen. Det blev lite omflyttning i direktoriet, där några bröder fick inta nya platser för verksamhetsåret 2022. OK Olavi Ollikainen delade också ut LHT, på rekommendation från M Peter Witt, till följande bröder: Jonas Carlsson, Andreas Lagerlöf och Börje Larsson. Efter genomförd ritus samlades bröderna till brödramåltiden. Kvällens meny hade tema Saint Patricks day.

50

OK Olavi Ollikainen, M Peter Witt, M Hans-Owe Hidlund 4 Valhall. Det serverades toast med gravlax och skagenröra och som varmrätt Cured Brisket of beef, cabbage and potatoes. Efter brödramåltiden avslutades kvällen

med kaffe, avec och lottdragning. Tack alla för en trevlig logekväll. Referent & Foto: Börje Larsson.


LOGEN 33 DANHEIM

KRISTIANSTAD

LOGE UTAN RECEPTION : DATUM: Fredagen den 1 april 2022 ANTAL BESÖKARE: 31 GÄST: SLM Gotheim Anders Nordborg, M Magnus Fridälv 18 Mjölner, Hans-Ove Lunde 18 Mjölner.

L

ogens bröder samt gästande bröder från andra loger hade hörsammat Mästare Marcus Peterssons kallelse till loge utan reception denna fredag. M Marcus installerade logens nya direktorie samt avtackade de bröder som avträdde från sina tjänster. SLM Anders Nordborg, dekorerade bröderna Dan Löfgren, Carsten Jörgensen och Nils-Olov Trulsson med Logernas BelöningsTecken (LBT). Efter en stämningsfullt genomförd ritus vidtog brödramåltiden där logens bröder och de tillresta gästerna såg till att det blev en trevlig tillställning och en kväll värd att minnas. Referent & Foto: Jörgen Elvstrand

Fr. v M Marcus Petersson, Nils-Olov Trulsson, Dan Löfgren, Carsten Jörgensen, SLM Anders Nordborg

LOGEN 34 LINNEUS

VÄXJÖ

LOGE UTAN RECEPTION MED MÄSTAREINSTALLATION DATUM: Torsdagen den 10 februari 2022 ANTAL BESÖKARE: 23 GÄSTER: OI Allan Jensen, ExM Lennart S. Bengtsson 23 Forsete

Å

rets andra Bifrostkväll blev lite annorlunda på flera sätt.. Tanken var att vi skulle ha en Grad I, men covid-19 härjade som mest i Växjötrakten, och flera bröder fick avstå att komma. Därför blev den en Loge utan reception för första gången i vår snart 10 åriga historia. Detta gav då möjlighet för några bröder som aldrig tjänstgjort innan fick tillfälle att visa sig på styva linan, gick fantastiskt bra. Vi hade också glädjen att hälsa två gäster välkomna, OI: Allan Jensen och Lennart S. Bengtsson 23 Forsete När vi pusslat ihop tjänstemännen så kunde LM Alexander tåga in och öppna kapitlet. Efter hälsningsceremonin så var det dags att göra ett högtidligt intåg med Ordens Intendent, som på OSM:s vägnar tackade Alexander Airosto för de sex år han varit Mästare i vår loge. Därefter installerades logen nye Mästare Bill Johansson och önska

Blomsteravtackningen av Alexander tillsammans med M Bill Johansson.

Fr. v ExM Alexander Airosto, M Bill Johansson, OI Allan Jensen. honom lycka till i det ansvarsfulla uppdraget. Vid brödramåltiden talade Allan Jensen till vår Orden, han uttryckte sin glädje att vi nu kommet igång på allvar efter de två svåra åren. Härligt att få komma ut på fältet och träffa bröderna öga mot öga. Hans förhoppning var att många som jobbat hemma, nu skulle också skulle längta ut och träffa folk igen, skulle även kunna gynna en ökning även för Bifrostorden. Avgående Mästaren Alexander, berättade lite om sig själv och hans väg inom Bifrostorden. Han tackade också alla bröder för det fina samarbete han haft under denna tid. Han kommer att upprätthålla

tjänsten som ASM i vår loge. Lennart S. Bengtsson begärde ordet och berättade sin väg inom Bifrostorden eftersom den stämde väl med Alexanders. Han uppmanade alla bröder att engagera sig på olika sätt, det är väldigt utvecklande om man får chansen. Alexander avtackades med ett stort fång blommor, och ett fint porträtt, som kommer att hänga på väggen tillsammans med Sten Sjödahls foto vid våra gradgivningar i framtiden. Referent & Foto: Hans Bild

51


101

2

LOGEN 34 LINNEUS

VÄXJÖ

GRAD II: Vänskapens Grad DATUM: Torsdagen den 24 mars 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIEND: 18 RECIPIEND: Tommy Lövgren em kunde ana att det skulle bli så stort manfall när vi var kallade till Vänskapens Grad. Sjukdomar av oliks slag drabbade oss dagen innan och samma dag. Men vår Mästare Bill Johansson hade lyckats pussla ihop de närvarande bröderna så att vi kunde genomföra en fin gradgivning. Ett stort tack till bröderna, som aldrig tidigare tjänstgjort för att de aldrig tvekade att ställa upp. Dessutom var det första gradgivningen som LM Bill fick genomföra, och det klarade han utmärkt. Glädjande var att vår ExM Sten Sjödahl var på plats efter en tids sjukfrånvaro. Tre bröder hade erhållit Grad VII, vid Storlogen Gotheims gradgivning i Växjö den 19 mars. Vår skrivare Martin Lamme, fick emottaga Logernas Hederstecken för sitt förtjänstfulla arbete. Bill talade till vår Orden, han rapporterade från Mästaremötet att Bifrostorden skall synas mer utåtriktat för att på så sätt skapa mer intresse för vår Orden. Det skall bildas utvecklingsgrupper som skall

Fr. v ExM Sten Sjödahl, M Bill Johansson, rec Tommy Lövgren. ledas av förste ställföreträdande Mästaren, och förhoppningsvis komma med nya idéer och aktiviteter. Varje loge skall se över sitt register i portalen, så att de innehåller aktuell information. Det kommer troligen en ny Portal under hösten. Linneus kommer att ha ett informationsmöte för presumtiva blivande

bröder den 25 maj. Mästaren tackade alla de bröder som ställde upp och jobbade vid Storlogens besök. Som vanligt avslutades kvällen med Mästarebordets blommor, lotteri. Referent & Foto: Hans Bild.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

V

GRAD V: Trohetens Grad DATUM: Torsdagen den 28 april 2022 ANTAL BESÖKARE INKL RECIPIENDER: 25 RECIPIENDER: Kristoffer Skjutare, Gunnar Winnerhed, Martin Lamme

V

år Mästare Bill Johansson kunde hälsa oss välkommen till den första Grad V som Linneus kunnat genomföra, tack vare hjälp från vår fadderloge 10 Withala. Vi har inte så många Bröder som har grad V eller högre så det räcker till på tjänstemannasidan. Dessutom hade vi dagen till ära fått de nya rätta färgerna till våra bord, det såg väldigt fint ut.Så kommande recipiender har något fint att se fram emot, utöver den fina text som finns i ritusen. Bill påminde om en del aktiviteter som kommer att ske, närmast ett direktoriemöte. Dessutom fyller logen 10 år i höst, och det skall vi naturligtvis uppmärksamma. Vi kommer också ha ett informationsmöte för ev. blivande recipiender, en mycket viktig sak Under brödramåltiden talade Lars-Erik Furuskog till vår Orden, han påminde om Ordens syfte. En sund livsåskådning, hjälpverksamhet, och brödravård och glädje var några saker han pekade på. LM Bill talade till recipienderna och välkomnade dem i den nya graden, och påminde dem om att det innebär ett ännu ansvar nu när de erhållit Trohetens Grad. Kristoffer Skjutare tackade å alla

52

Fr. v Gunnar Winnerhed, LM Bill Johansson, Kristoffer Skjutare, Martin Lamme. recipienders vägnar. Göran Widell erhöll Mästarebordets blommor. Speciellt roligt var att fem bröder kom och deltog vid brödramåltiden, trots att de ej var behöriga att gå in i Kapitelsalen. LM Bill avslutade den trevliga

kvällen, med ett speciellt tack till bröderna från Withala. Lotteriets första pris, donerat av Sten Sjödahl, vanns av Martin Lamme. Referent & Foto: Hans Bild.


ÖVRIGA AKTIVITETER VÄNAFTON HOS LOGEN 13 TORKILD

Eventuella nya bröder.

D

enna onsdag i april hade vi inga bröder som skulle recipiera, varvid vi beslutat på ett direktoriemöte, att ha en vänafton i stället, då flera sagt att man hade bekanta som eventuellt skulle kunna vara intresserade av att gå med i vår loge. Kl 18 onsdagen 13/4 samlades 31 personer i vår lokal varvid vi kunde hitta sju personer som skulle kunna bli nya bröder. Kvällen hade planerats så att vi skulle ha två olika bildvisningar som skulle visas. Det startades med att broder Örjan

Urves reseskildring från Aberdeen i Scotland via Shetlandsöarna och Färöarna till en by i Norge högt ovanför Island och norska fastlandet som heter Longyearbyen. Förhoppningen var att man skulle få se isbjörnar och kanske val men sådan tur hade man inte trots landstigning på de mest oländiga platser, trots de uteblivna mötena så var hela resan mycket givande. Vi närvarande bröder var imponerade och ställde många frågor. När första visningen var avklarad så blev det en egengjord måltid

och detta var mycket uppskattat. Till kaffet och kakan visade broder Kurt Tjärnström ett bildspel med foton tagna under olika tillställningar som skett under tiden år 2000 fram till idag. Det blev många kommentarer om ungdom och glans bland bröderna och skratt bland våra gäster. Referent: Mikael Bergh. Foto: Kurt Tjärnström.

LOGEN 26 VANADIS REPORTAGE 25 MARS 2022

M

ånga bäckar små gör skillnad! Alla berörs av konflikten i Ukraina. Många vill hjälpa till och lindra. Bifrostorden har på central nivå engagerat sig. Till Karlskrona kommer två färjor om dygnet med människor på flykt undan kriget. Lokalt bistår Svenska kyrkan genom Lyckå Församling i ekumeniskt samarbete med Rödeby, Fridlevstad och Jämjö samt Pingstkyrkan, Equmenia och EFS, mottagandet av flyktingarna. Det sker på plats i Verköhamnen med hjälp av volontärer då Polenfärjan anländer. Man delar ut matpaket, ser till att alla blir väl omhändertagna och att ingen/inga blir kvarlämnade ensamma på kajen. Navet för biståndet är verksamheten vid Mariagården i Lyckeby. Inom Logen 26 Vanadis finns ett engagemang kring mottagandet av flyktingarna i Verköhamnen. På logens kurators initiativ beslutade logens direktorium, att insamlingen vid kapitlet den 18.e mars skulle tillfalla mottagningsverksamheten på Verkö. ”Logens lotterisektion” hakade på genom att skänka hela kvällens intäkt. Insamlingen vid kapitlet

LC broder Göran Johansson överlämnar Vanadisbrödernas gåva/stöd till Johan Eriksson på plats i Lyckeby. gav 1 800 kr (rekord), lotteriet 1 000 kr och ”logekassan” jämnade av med ytterligare 200 kr. Det blev tillsammans hela 3 000 kr att snarast överlämnas. Beloppet överlämnades nästkommande fredag, på plats vid Mariagården genom

Logens Curator broder Göran Johansson, till projektansvarig Johan Eriksson. Johan är till vardags Lyckå Församlings Kyrkogårds- och Fastighetschef. Referent & Foto: N-G Johnsson.

53


ÖVRIGA AKTIVITETER LOGEN 25 ALVHEIMS KLUBBAFTON DEN 24 MARS 2022

S

om jag och många referenter med mig skrivit tidigare är det jättekul att vi förhoppningsvis kan lägga pandemin till handlingarna och återfå nöjet och glädjen att ses på det sätt vi gjorde innan denna plåga infann sig! Vi i Alvheim har så avverkat vår första klubbafton för året där det glädjande nog kom hela 36 besökande, varav tre är presumtiva bröder. Efter en, som vanligt, god måltid hade vi så det stora nöjet att få lyssna på kvällens gästföreläsare som var ingen mindre än Harry Joki. Han berättade med verklig entusiasm om sitt liv som dels stridspilot i flygvapnet och som framgångsrik rallyförare. Hans tid som stridspilot startade 1972 och då var det Draken som gällde. Efter en tioårsperiod hos Flygvapnet blev det så en fortsättning hos SAS. Tiden hos SAS gav också Harry möjligheten att satsa på rally, där han kört mot världseliten. Ett kul konstaterande var att så sent som 2019 blev han tvåa i Midnattssolsrallyt, endast 23 sekunder efter segraren och tre dagars tävling! Inte dåligt av en 69-åring!! Nu ser vi fram emot en Grad I den 28 april och hoppas givetvis att de tre gästande presumtiva bröderna då är våra recipiender!! Referent: Berndt Larsson. Foto: Sören Lindell.

Harry Joki, vår gästföreläsare

LOGEN 25 ALVHEIMS KLUBBAFTON DEN 28 APRIL 2022

I

bland går inte allt som det var tänkt… Detta fick Alvheim uppleva sista veckan i april! Enligt alla planer var det tänkt att Grad I skulle ges till en presumtiv Broder. Då Recipienden tyvärr blev förhindrad och blev tvungen att lämna återbud. Så – vad gör man då? Ställa in är ju helt otänkbart, speciellt nu efter tillräckligt många inställda logekvällar p.g.a. Pandemin! Då blir kanske första tanken att ha loge utan reception, men eftersom en dito logekväll är inplanerad i maj, tillsammans

54

med Parentation, blev beslutet att ha en Klubbafton. Nästa problem som då uppstår ett par dagar före logekvällen, vem kan med så kort varsel bidra med någon form av underhållning? Lösningen för vår del blev vår Skattmästare! Han har helt nyligen disputerat och är nu Teknologie Doktor, så vad skulle väl kunna vara intressantare än få honom att berätta om sin forskning. Självklart ställde han upp! Under cirka en timme berättade han om sin forskning som handlade om Resurstillväxt

och Innovationskapital. Syftet och målet med denna forskning är att höja kunskapsnivån på denna utbildning på Universitet och Högskolor. Gissa om denna timme var uppskattad och intressant… Så efter sedvanligt kaffe och kaka och lottdragning avslutades kvällen och visst har vi fortfarande förhoppningen att vår tilltänkta nya broder kommer vid ett senare tillfälle. Referent: Berndt Larsson. Foto: Sören Lindell.


BDR s RIKSMÖTE DATUM: Lördagen den 7 maj 2022

V

ilken glädje att vi återigen kunde ha ett fysiskt Riksmöte, denna gång i den mysiga Staden Nyköping, som välkomnade oss med sol och vårvärme. Alla systrar och bröder mötte varandra med stora leenden och kramar och såg fram mot en trevlig helg tillsammans. Vi startade vårt riksmöte med mingel och lottförsäljning utanför kapitelsalen och för första gången bjöds vi på BDR -karameller, dessutom så kunde man även köpa solfjädrar med BDRs logga på att svalka sig med, då det brukar bli ganska varmt inne i salen. Dessa kommer också bl.a. finnas på BDRs web shop när den kommer igång. Det var 121 st som hörsammat kallelsen till årets Riksmöte Värdlogen Nicopias Prestaver förde in deras Preses Birgitta Zetterström som hälsade oss välkomna till Nyköping, hon tyckte det var trevligt att deras Damloge fick stå som värd för detta möte och anmodade Prestaverna föra in innehavare av BDRs förtjänsttecken, Damlogernas Preses och BDRs styrelse och medarbetare, därefter förde BDRs Prestaver in BDRs Preses, som när hon intagit sin plats på podiet, hälsade alla välkomna speciellt välkommen till BDRs två ExPreses Gunilla Starck Hansen och Berit Olsson och förklarade BDRs 35 e Riksmöte för öppnat. V. Preses Jessica Lindqvist presenterade Damlogernas Preses och Riksmötesrepresentanterna. BDRs P hälsade Els-Marie

Preses Veterantecken. Riksmötet 2024. Därefter förklarade Preses Carina Riksmötet för avslutat, för att efter en lite paus, bjuda in till Högtidsloge som startade med att Logernas Veterantecken delades ut till 8 systrar, Maj Skansen Duranki, Märta Ädel Livhem, Kristina Bergqvist Modgunn, Antonia Holmgren Nicopia, Anita Kling, Ann-Marie Jonasson, Anita Ol-Mårs och Ewa Dalsjö Prisman. Preses från respektive loge assisterade BDRs P vid utdelandet av VT, förutom när Ewa Dalsjö, som själv är Preses i Prisman, då assisterade ExPreses Ewa Straume. Därefter kallade BDRs P fram Eva Ekström, som avsagt sig omval i BDR, Carina tackade Eva för de insatser hon gjort under sina år i BDR, Eva fick en vacker blombukett varma applåder, sedan kom dagens överraskning, i varje fall för undertecknad då jag, helt oförväntat fick erhålla BDRs förtjänsttecken, som naturligtvis gjorde mig väldigt glad och rörd. BDRs styrelse hade beslutat att dela ut ett stipendie ur MT fonden, detta gick i år till Fabian Lagström, barnbarn till Ingrid Karlsson Grimhild. Prestaverna ledde in Fabian som presenterade sig han är 18 år och går på riksidrottsgymnasium i Motala och läser ekonomi, i somras tävlade han i sim-SM för öppet

vatten och vann då två SM guld, han har deltagit i flera elittävlingar och fått bra placeringar. Han började simma som elvaåring i Oskarshamns simsällskap tillsammans med sin storebror, den dagen han blev snabbare än brorsan tyckte han simningen blev kul på allvar, han hade stor hjälp av sin tränare i OSS Bengt” Texas” Svensson och hade som mål att gå på ett sim-gymnasium, men så blev han uppringd av Marcus Wernström, tränare i Motala simsällskap som tyckte han skulle satsa på triathlon, så nu är hans mål att bli triathlet på elit nivå. Det behövs mycket utrustning för den sporten så stipendiet på 10 000 kronor kommer väl till pass, han fick även en blombukett. Vi önskar Fabian lycka till att nå sina mål. BDRs P tackade sin styrelse och medarbetare för deras insatser under året som gått och övriga för visat intresse och förklarade Riksmötet för avslutat. Så blev det lottdragning med många fina vinster och glada vinnare. Vi tackar systrarna och bröderna i Nicopia herr-och damloger för ett väl genomförd Riksmöteshelg. Förhoppningsvis ses vi i Oskarshamn nästa år. Referent: Margona Sällberg /BDR. Foto: Jessica Lindqvist/ BDR.

Margona Sällberg som förärades med BDRs Förtjänsttecken. Herder välkommen som ny Preses i Vestros. Sedan följde sedvanliga årsmötesförhandlingar, dagordning, verksamhetsberättelse och årsredovisning har blivit utsänd till alla loger, samtliga godkändes och lades till handlingarna. Där efter var det val och omval av styrelseledamöter, som ny suppleant i styrelsen valdes vår mångårigt adjungerande dekorrand Ewa Straume i övrigt blev det omval på alla vars mandatperiod gick ut. BDRs budkavle överlämnades av Nicopias Preses till Annika Karlsson Preses i Damlogen Grimhild, Oskarshamn som står som värd vid nästa års Riksmöte. BDRs P lämnade över en anmodan till Maria Johansson, Preses i Damlogen Fjorgun, Eslöv om att de ska stå som värd för

Fabian Lagström som fick stipendie ur MT fonden.

55


BDR s GRAD IDUNS ÄPPLE

Ä

ntligen kunde vi, efter 2 år med restriktioner, träffas igen för att genomföra BDRs Grad Iduns Äpple. Tjugo innehavare av graden och sex förväntansfulla recipiender samlades förlite mingel innan intåget till kapitelsalen. De, som denna gång, erhöll graden var Jessica Lindqvist, Fensala, Jeanette Kvist, Forsytia, Yvonne Ivarsson, Grimhild, Mai Kandler,Livhem, Birgitta Zetterström, Nicopia och Lena Folckner, Norhild. Detta var femte gången som denna grad delades ut så nu är det 36

systrar som är innehavare av graden. Vid den efterföljande måltiden höll vi först en tyst minut för vår Syster Anita Lundberg, tidigare BDR medarbetare, som 2018 erhöll BDRs grad, som avled tidigare i år. Snart lägrade sig ett trevligt sorl över bordet, vi hade förståss mycket att prata om när vi inte hade setts på några år det är ju alltid trevligt att träffa systrar från olika loger. Birgitta Zetterström tackade å recipiendernas vägnar för att de fått mottaga Iduns Äpple, hon tyckte det varit en värdig och fin

ceremoni. Jessica Lindkvist berättade hur det kom sig att hon kom in i logelivet och blev intresserad och engagerad, hon var glad att hon nu fått vara med om denna dag. Innan vi avslutade vår måltid läste Maimo Bauman från Vestros en fin liten dikt hon skrivit om hur värdefull människans inre skönhet är. Jag tror alla vi som var med tog med sig ett minne för livet av denna kväll. Referent: Margona Sällberg/ BDR Foto: Christina Ericsson/BDR.

DAMLOGEN FORSYTIA DATUM: Måndagen den 25 april 2022

E

tt antal av Forsytias damer samlades den 25 april för ett besök på Residenset i Malmö. En byggnad med en spännande historia. Residensets husfru Matilda Starkner välkomnade oss och visade runt i de vackra salarna och berättade att representationslokalerna används dagligen av landshövdingen i Skåne län. Husfrun förberedde denna dag middag som Landshövding Anneli Hulthén med gäster skulle inta senare. Vi gick igenom de vackra salarna och husfrun berättade att vid en renovering 1993 upptäcktes det att under de vita innertaken fanns vackra originalmålningar som man nu lyckats ta fram i ett av rummen. Vår konung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia använder lokalerna vid sina besök i Skåne. De har ett eget privat sovrum som man inte får fotografera. Några historiska händelser: 1729–30 byggdes Residenset. 1806–07 bodde Kung Gustaf IV Adolf med

56

drottning Fredrika i Residenset permanent. 1914 i december genomfördes Trekungamötet. Kung Oscar I bodde här i 3 månader när han medlade i kriget mellan Danmark o Tyskland. (Han var känd för sina många kvinnohistorier som sägs ha lett till 60 barn

utanför äktenskapet.) Efter besöket åt vi en gemensam middag på La Grappa, Lilla Torg. Vid pennan: Elisabeth Magnusson. Foto: Matilda Starkner.


10 1

6

Nya Bifrostbröder Grad I Frihetens grad Namn

Loge

2022-02-09 2022-02-17 2022-02-17 2022-02-18 2022-02-18 2022-02-18 2022-02-18 2022-02-18 2022-02-18 2022-02-18 2022-02-22 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-03-07 2022-03-09 2022-03-09 2022-03-09 2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 2022-03-11 2022-03-18 2022-03-18 2022-03-18 2022-03-18 2022-03-18 2022-03-22 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-04-06 2022-04-06 2022-04-06 2022-04-06 2022-04-08 2022-04-08 2022-04-08 2022-04-08 2022-04-18 2022-04-18 2022-04-29 2022-04-29 2022-04-29 2022-04-29

Oskar Adamsson Carl-Gustav Carlsson Martin Olsson Hans Eriksson Frohm Per Strid Mattias Hasselberg Johan Söderquist Daniel Adolfsson Arne Andersson Karl-Oskar Karlsson Yngve Lundberg Stig-Erik Steen Mikael Algons Lars Hansson Anton Lindberg Jan Schjörring-Thyssen Magnus Skeberg Jon Ol-Mårs Simon Larsson Fredrik Hoffman Jens Schelin Karl Forsell Mikael Laweby Alexander Ohlson Per Sandell Lars Nordström Danny Raucci Michael Säf Robin Rosberg Johnny Fridholm Stefan Sand Staffan Berg Egert Lemmik Peter von Weisz Mikael Lundgren Johannes Strömberg Thomas Persson Lars Johansson Stefan Östrand Peter Jonsson Lars Tornberg Markus Wickström Björn Roslund Christopher Karlsson Ragnar Morin Sean Ronan Henrik Elmsjö Nicklas Folke Anders Nordkvist Niklas Persson Alexander Bejermyr Percy Olsson Pontus Skogh Tomas Bergehamn Martin Johansson Leif Lundin Jimmy Bergström Johan Fogelgren Dan Malmqvist Henrik Nero

Gagnrad Nicopia Nicopia Rosheim Rosheim Vanadis Vanadis Withala Withala Withala Odinsal Aroshus Forsete Forsete Forsete Forsete Forsete Manheim Alvheim Löfstad Löfstad Midgård Midgård Midgård Midgård Vesthav Vesthav Vesthav Solheim Eyrabro-Havamal Eyrabro-Havamal Torkild Åsagård Åsagård Grimner Grimner Carolus Gondler Gondler Gungner S:t Örjan Righeim Rimfaxe Valhall Valhall Valhall Eyrabro-Havamal Eyrabro-Havamal Eyrabro-Havamal Eyrabro-Havamal Rosheim Rosheim Rosheim Withala Vesthav Vesthav Junehus Junehus Junehus Junehus

2

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

Dat

Befordrade bröder Grad II Vänskapens Grad Dat

Namn

Loge

2020-03-01 2022-02-25 2022-02-25 2022-03-03 2022-03-11 2022-03-11 2022-03-18

Rolf Sylven Reine Karlsson Arne Lindkvist Kenneth Karlsson Sebastian Furuskog Anders Kvist Mikael Wilhelmsson

Vesthav Junehus Junehus Nicopia Gungner Gungner Withala

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

9

Nya och befordrade bröder 2022-03-23 2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 2022-03-24 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 2022-03-31 2022-04-07 2022-04-07 2022-04-07 2022-04-07 2022-04-08 2022-04-08 2022-04-13 2022-04-13 2022-04-13 2022-04-13 2022-04-22 2022-05-04 2022-05-04

Mikael Lindström Per Furenbäck Bo Nilsson Tommy Lövgren Jan Karlestedt Tobias Granat Forsström Ralph Karlsson Dan Forsström Fabian Lidberg Ove Pettersson Carl Rundgren Bengt Wedin Roland Fredriksson Hans Söderström Robin Krantz Mats Olander Tobias Olofsson Jonas Svensson Peter Fust Anders Gunnarsson Johnny Aspman Andreas Hägg Christer Runsten Anders Ullvén Mattias Olsson Tomas Eckerwall Karl Valentin Petruc

Aroshus Forsete Forsete Linneus Manheim Norheim Norheim Rosheim Rosheim Rosheim Rosheim Rosheim Odinsal Åsagård S:t Örjan S:t Örjan S:t Örjan S:t Örjan Gondler Gondler Gagnrad Gagnrad Gagnrad Gagnrad Vanadis Eyrabro-Havamal Eyrabro-Havamal

Befordrade bröder Grad III Kunskapens grad Dat

Namn

Loge

2021-11-30 2021-11-30 2021-11-30 2022-03-25 2022-04-08 2022-04-08 2022-04-22 2022-04-22 2022-05-06

Anders Hedkvist Björn Nyberg Patrik Nyqvist Frank Ekmosse Daniel Hägerby Torbjörn Sternell Tord Nilsson Patrik Olsson Rickard Grape

Righeim Righeim Righeim Runheim Grimner Grimner Mjölner Mjölner Rosheim

Befordrade bröder Grad IV Hoppets Grad Dat

Namn

Loge

2021-12-10 2021-12-10 2021-12-10 2021-12-16 2022-01-27 2022-01-27 2022-01-27 2022-01-27 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-03-18 2022-03-18 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-30 2022-04-22 2022-04-22 2022-04-22 2022-04-27 2022-04-27 2022-05-12 2022-05-12 2022-05-12 2022-05-12 2022-05-12 2022-05-12 2022-05-12

Bo-Lennart Andersson Peter Bergetti Marcus Lundberg Patrik Nyström Nicklas Ångman Stefan Bergqvist Cristian Bohman Orlando Ramirez Victor Hermansson Rikard Ottosson Joakim Thorp Anders Yngvesson Lovrin Philipp Barcelo Lars Hansby Magnus Dahlgren Weine Gustafsson Conny Major Göran Sparrlöf Lennart Vieweg Peter Eriksson Mathias Michelson Mikael Rosholm Patrik Karlsson Björn Qvarfort Olle Dahlén Roger Lundberg Daniel Bengtsson Christer B Bergström Per-Åke Forsbom Anders Lundgren Tomas Sjödelius

Gungner Gungner Gungner Solheim Linneus Linneus Linneus Linneus Junehus Junehus Junehus Junehus Vesthav Vesthav Löfstad Löfstad Löfstad Löfstad Solheim Valhall Valhall Valhall Aroshus Aroshus Manheim Manheim Nicopia Nicopia Nicopia Nicopia Nicopia

57


10 9

Junehus Runrike Grimner Grimner Grimner Grimner Grimner Grimner Carolus Carolus Forsete Forsete Forsete Forsete Forsete Gondler Gondler Gondler Gondler Gondler Gondler Gondler Gondler Gondler Grimner Linneus Linneus Linneus Vanadis Vanadis Vanadis Vanadis Vanadis Vanadis Vanadis Midgård Midgård Midgård Mjölner Mjölner Mjölner Mjölner Mjölner Mjölner Mjölner Mjölner Righeim Torgrim Linneus Linneus Linneus Norheim Rosheim Rosheim Runheim Gagnrad Gagnrad Gagnrad

8

Magnus Wallin Jim Fogelqvist Roger M Nilsson Jonas Bengtsson Magnus Björnholm Jan Callegård Stig-Åke Nilsson Kenth Nilsson Mikael Kainulainen Daniel Wester Kjell Davidsson Björn Johansson Conny Lönnegren Christer Nilsson Douglas Stålhammar Anders Edh Jörgen Engdahl Markus Hagström Olof Johansson Karl Gustav Johansson Anders Lundberg Göran Oscarsson Jörgen Palmér Henric Sjöstrand Erik Svenson Alf Isenberg Bill Johansson Benny Thunell Joakim Andersson Stefan Corneliusson Christian Fisch Stefan Garsten Michael Hesselberg Bengt Jönsson Thomas Löfdahl Håkan Karlsson Anders Malm Roger Samuelsson Mats Andersson Glenn Danielsson Thomas Johansson Jakob Ljungstedt Lennart Nielsen Leif Göran Nilsson Robert Olsson Kristoffer Roth Nielsen Roland Wadelius Karl-Gunnar Karlsson Martin Lamme Kristoffer Skjutare Gunnar Winnerhed Morgan Sjöberg Mikael Karlsson Hans Pantzar Joakim Lundin Dan Eriksson Lukas Stenberg Peter Woxblom

7

2021-11-26 2021-11-26 2022-01-14 2022-02-11 2022-02-11 2022-02-11 2022-02-11 2022-02-11 2022-02-18 2022-02-18 2022-02-19 2022-02-19 2022-02-19 2022-02-19 2022-02-19 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-02-25 2022-03-18 2022-03-18 2022-03-18 2022-03-18 2022-03-18 2022-03-18 2022-03-18 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-25 2022-04-19 2022-04-19 2022-04-28 2022-04-28 2022-04-28 2022-04-29 2022-04-29 2022-04-29 2022-04-29 2022-05-11 2022-05-11 2022-05-11

6

Loge

5

Namn

4

Dat

Befordrade bröder Grad VI Kärlekens Grad Dat

Namn

Loge

2022-02-26 2022-02-26 2022-02-26 2022-02-26 2022-02-26 2022-02-26 2022-02-26 2022-02-26 2022-02-26 2022-02-26

Sven-Erik Hansson Anders Elvheden Alf Karlsson Lars-Göran Netterström Anders Jonsson Johan Andersson Stefan Matsson Roger Oskarsson Kent Svensson Robert Fahlgren

Aroshus Gondler Gondler Gondler Grimner Norheim Norheim Norheim Norheim Torgrim

58

3

5

4

3

10 2

91

8

7

6

5

Befordrade bröder Grad V Trohetens Grad

2022-02-26 2022-02-26 2022-02-26 2022-02-26 2022-02-26 2022-02-26 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-02

Robert Pierre Alison Gert Axelsson Håkan Edvardsson Peter Johansson Leif Skiöldh Tomas Thylen Westberg Mattias Aspegren Glenn Hansson Per-Göran Börstell Sten Hamring Hans Malmström Nicke Wagemyr Stig-Göran Björkman Johan Johansson Fredrik Sjöberg Jonas Carlsson Marcus Carlsson Andreas Lagerlöf Staffan Söderbaum Robert Bohlin Magnus Mällström Göran Mattisson Johan Torstensson Petter Sandstedt Jonas Carlsson Tony Gustafsson Jan Richardsson Peter Samuelsson Magnus Sjögren Johan Törnvall Erik Olsson Frank R Lerjerud Henrik Wellander

Withala Withala Withala Withala Withala Withala Manheim Manheim Rosheim Rosheim Rosheim Rosheim Runheim Runheim Runheim Runrike Runrike Runrike Runrike S:t Örjan Torkild Valhall Gondler Grimner Löfstad Löfstad Löfstad Löfstad Löfstad Löfstad Midgård Nicopia Nicopia

Befordrade bröder Grad VII Sanningens Grad Dat

Namn

Loge

2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-03-19 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-02 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23

Lars Ståhlberg Torbjörn Lundström Lennart Eliasson Jarl-Åke Hugosson Christer Lindell Mikael Löfdahl Bengt Segerblom Jan K Johansson Hans Bild Claes Lövgren Zoltan Tihanyi Peter Mickelsson Johny Johansson Sven-Eric Persson Lars-Göran Persson Christer Lind Fredrik Arebark Karl-Oskar Gustavsson Peter Karlsson Magnus Löfdahl Stefan Södergren Anders Klinteroth Andreas Avander Sven H Karlsson Sonny J Angelkvist Benny Högling Robert Mattsson Andreas Melin Thomas Börjeson Lennart Nyqvist Michael Ringsby Bo Agmell Tommy Eriksson Jonas B Hagström Lars Lövstrand Tommy Rosqvist Conny Frisk

Danheim Forsete Gungner Gungner Gungner Gungner Gungner Junehus Linneus Linneus Linneus Löfstad Mjölner Mjölner Mjölner Rimfaxe Vanadis Vanadis Vanadis Vanadis Vanadis Aroshus Carolus Carolus Odinsal Odinsal Odinsal Odinsal Solheim Solheim Solheim Gondler Gondler Gondler Gondler Gondler Grimner


10

Nya och befordrade bröder Befordrade bröder Grad VIII Skönhetens Grad

8

Grimner Grimner Grimner Grimner Grimner Grimner Grimner Grimner Löfstad Midgård Midgård Nicopia Nicopia Nicopia Norheim Norheim Norheim Norheim Norheim Withala Withala Withala

Dat

Namn

Loge

2022-05-04

Jens Östling

Vanadis

8

10 7

9

Befordrade bröder Grad IX Vishetens Grad

96

Krister Holm Lars-Henrik Jansson Göte Johansson Krister Karlsson Toni Lavi Lars-Olof Sand Kim Sandeen Peter Sjöberg Niklas Karlsson Per-Ove Joelson Christer Schmiedt Gustaf Pedersen Lars Seger Anders Torgilsman Lars Andersson Daniel Geisler Greger Johansson Lars Pettersson Anders Svensson Peter Bågestam Jan Lindqvist Tor-Erik Rydén

Dat

Namn

Loge

2022-05-04 2022-05-05

Thomas Andersson Jens Östling

Odinsal Vanadis

Befordrade bröder Grad X Den styrande viljans Grad Dat

Namn

Loge

2022-05-06 2022-05-06 2022-05-06 2022-05-06 2022-05-06 2022-05-06 2022-05-06

Agne S R Olofsson Erik Netz Ingvar A W Oscarsson Eric Åhsberg Rolf Thorsell Thomas Andersson Jens Östling

Alvheim Aroshus Gondler Manheim Nicopia Odinsal Vanadis

AUGUSTI 2022 Dat År Loge Namn 4 8 10 14 14 20 20 21 21

60 70 70 60 60 70 80 50 85

Valhall S:t Örjan Runheim Gungner Rosheim Mjölner Righeim Aroshus Runrike

Joakim Sundin Jan Arnetz L Mikael Wikman Kennet Lundahl Tom Johansson Bengt E Isaksson Allan B Ädel Joakim Ek Hans Randmark

6

74

Mikael Samuelsson Björn K A Nilsson Ove Grönkvist Tommy Pemer Ingmar Forsman Leif Å Hellmansson Fredrick Gullberg Lars Andersson Björn Torstenius Håkan Pettersson Åke Hylander Toni Lavi Johan Engborg

Mjölner Withala Carolus Eyrabro-Havamal Eyrabro-Havamal Manheim Nicopia Rosheim Gondler Alvheim Linneus Rosheim S:t Örjan Vesthav Vesthav Grimner Torkild Nicopia Mjölner Withala Forsete Solheim Carolus Rosheim Aroshus Gondler Eyrabro-Havamal Norheim Norheim

4

60 50 50 70 75 70 85 75 60 75 60 80 70 75 75 50 50 85 85 75 60 50 60 75 80 60 60 75 75

52

2 3 5 5 7 7 7 7 9 10 11 11 12 12 13 14 14 16 17 17 18 19 20 22 24 24 26 26 26

63

SEPTEMBER 2022 Dat År Loge Namn

3

Eric Åhsberg Sören Leü Peter Stenberg Bengt Hellström Leif Holmström Jan Richardsson Anders Söderström Hans Erik Grumsten Conny Karlsson Gustaf Hellström Bo Å L Petersson Ture Holgersson Anders Yngvesson Sven-Åke L. Fors Stellan R Linder Matz Andersson Timo Borén Leif Lundin Sören Andersson Lars G Nyström Lars Andersson Per Gunnar Annerbäck Jan-Erik Gauffin Mikael Ekdahl Anders Mathsson Robert B Nilsson Jörgen Löfkvist Jan Englawik Bengt Lindholtz

41

Manheim Eyrabro-Havamal Norheim Valhall Valhall Löfstad Norheim Solheim Alvheim Nicopia Midgård Gondler Junehus Mjölner Mjölner Norheim Torkild Vesthav Manheim Solheim Nicopia Nicopia Rosheim Mjölner Gagnrad Gagnrad Odinsal Vesthav Valhall

Junehus Norheim Norheim Eyrabro-Havamal Runheim Löfstad Manheim Odinsal Åsagård Odinsal Rimfaxe Grimner S:t Örjan

2

70 80 60 75 85 70 60 70 70 80 80 90 70 75 75 60 70 70 75 75 60 75 60 60 80 60 70 50 75

60 70 60 70 85 70 50 60 60 60 80 60 60

3

1 3 3 3 3 5 5 5 8 8 9 12 12 12 12 12 13 14 17 18 20 20 22 24 25 26 27 27 31

22 22 23 25 25 26 26 26 27 27 27 28 31

1

JULI 2022 Dat År Loge Namn

5

Jubilerande bröder

85

7

2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23 2022-04-23

Per-Ola Somers Niklas Rydén Tomas Sjöberg Jan-Erik Wennerstrand Göran af Kleen Jon Ol-Mårs Bernt Karlsson Gunnar Holmsten Anders Edh Håkan Hammargren Benny Thunell Björn Smedsberg Claes Weström Lars B Bäck Kjell Gustavsson Magnus Nimvall Joachim Rogalski Olle Fredriksson Bent Bach Holst Åke Grönkvist Thommy Brännström Fredrik Jensen Håkan Henning Tommy Sjödin Rauno Haikonen Peter Åkesson Anders Lord Sven-Åke Palmhoff Lars-Inge Palmhoff

OKTOBER 2022 Dat År Loge Namn 1 2 2 4 4 4 4 5 6 8 8 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 16 17 17 19 19 19 19 19 19 20 21 23 23 23 24 26 26 30 30 31 31

75 80 75 75 60 70 50 60 80 60 60 80 70 60 70 70 80 80 80 70 50 70 60 50 70 70 75 60 50 80 75 60 75 70 75 80 80 70 60 70 75 60 75 80

Aroshus Torkild Withala Gondler Gungner Rosheim Vanadis Aroshus Gondler Eyrabro-Havamal Junehus Withala Manheim Åsagård Grimner Vanadis Norheim Withala Withala Withala Grimner Gungner Midgård Danheim Gondler Gondler Alvheim Forsete Gungner Manheim Manheim Runrike Nicopia Forsete Forsete Manheim Withala Runrike Valhall Withala Gondler Midgård Aroshus Runrike

Leif Appelblad Kurt Tjärnström Göran Haraldsson Ulf B G Lundbäck Bengt Mattsson Anders Ekström Joakim Andersson Henric Sjöblom Hans-Erik G Lindeblad Johnnie Jonsson Jan Lithman Kenneth Krantz Ronny Johansson Torbjörn Sandberg Per-Gunnar Pettersson Thomas Johnsson Bo Hagman Lars-Åke Heindorff Bernhard Hirsmark Lennart Lööw Magnus Löfgren Staffan U Arthurén Christer Schmiedt Niklas Gustafsson Lennart Ericson Bert Karlsson Anders Swan Joakim Devilde Christer Carlsson Bertil Klang Bo Sjölander Jonas Nylund Sören Peterson Anders Dahlsson Bengt Fernerud Filip Berglund Stig Haraldson Gunnar Westling Jonas Borrfors Sven Salling Ingvar A W Oscarsson Anders Malm Ove Werngren Anders Danielson

59


Möteskalender S:T ÖRJAN Mu Peter Biro peter_biro@email.com 2022-09-16 Loge Grad I 1 S:t Örjan Stockholm 2022-10-14 Loge Grad II 1 S:t Örjan Stockholm 2022-11-04 Loge Grad III 1 S:t Örjan Stockholm 2 EYRABRO-HAVAMAL Mu Torbjörn Näslund torbjorn.naslund52@gmail.com 2022-06-14 Direktoriemöte 2 Eyrabro-Havamal Örebro 2022-06-15 Loge Grad I 2 Eyrabro-Havamal Örebro 2022-08-20 Golf 2 Eyrabro-Havamal Örebro 3 AROSHUS Mu Saknas 2022-08-24 Loge Grad I 3 Aroshus 2022-09-14 Direktoriemöte 3 Aroshus 2022-09-28 Loge Grad II 3 Aroshus 2022-10-26 Loge Grad V 3 Aroshus 2022-11-16 Direktoriemöte 3 Aroshus

070-539 12 44

4 VALHALL Mu Daniel Spathon mu@4valhall.se 2022-06-01 Klubbafton 4 Valhall Stockholm 2022-09-30 Loge Grad II 4 Valhall Stockholm 2022-11-04 Loge Grad III 4 Valhall Stockholm 5 ÅSAGÅRD Mu Marko Salonen marko@salonenconsulting.com 2022-06-01 Loge Grad I 5 Åsagård Stockholm 2022-08-11 Loge Grad I 5 Åsagård Stockholm 2022-09-15 Loge Grad II 5 Åsagård Stockholm 2022-10-27 Loge Grad III 5 Åsagård Stockholm 7 JUNEHUS Mu Leif A Grytberg 1944lag@gmail.com 2022-08-19 Loge Grad II 7 Junehus Jönköping 2022-09-30 Loge Grad I 7 Junehus Jönköping 8 MANHEIM Mu Johan Backman jepbackman@gmail.com 2022-09-12 Direktoriemöte 8 Manheim Stockholm 2022-09-22 Loge Grad I 8 Manheim Stockholm 2022-10-17 Direktoriemöte 8 Manheim Stockholm 2022-10-27 Loge Grad V 8 Manheim Stockholm 2022-11-14 Direktoriemöte 8 Manheim Stockholm 2022-11-24 Loge Grad I 8 Manheim Stockholm

073-081 34 98 Museibesök fullbokat!

Samordnad med Valhall 0582-700 95 / 070-636 42 34

Bifrostmästerskap 2022, Kårsta GK

070-782 20 27 Kräftkapitel

036-960 46 / 070 731 81 66

072-311 16 15 Hummerafton Tillsammans med 5 Åsagård Parentation

9 CAROLUS Mu Krister Persson krister.p@telia.com 070-543 60 87 2022-08-26 Klubbafton 9 Carolus Karlskoga Kamratafton 2022-09-09 Loge Grad I 9 Carolus Karlskoga Parentation 2022-10-14 Loge Grad II 9 Carolus Karlskoga 2022-11-18 Loge Grad III 9 Carolus Karlskoga 10 WITHALA Mu Emil Ljunggren ljunggren86@gmail.com 072-701 42 08 2022-08-19 Bussresa 10 Withala Karlskrona Anmälan sker på Vanadis Hemsida 2022-09-05 Direktoriemöte 10 Withala Vetlanda 2022-09-16 Loge Grad I 10 Withala Vetlanda 2022-10-21 Loge Grad II 10 Withala Vetlanda 2022-11-07 Direktoriemöte 10 Withala Vetlanda 2022-11-18 Loge Grad III 10 Withala Vetlanda 11 LÖFSTAD Mu Weine Gustafsson Weine@w-service.se 070-351 96 88 2022-08-30 Direktoriemöte 11 Löfstad Tranås 2022-09-09 Loge Grad I 11 Löfstad Tranås 2022-09-27 Direktoriemöte 11 Löfstad Tranås 2022-10-07 Loge Grad II 11 Löfstad Tranås 2022-11-08 Direktoriemöte 11 Löfstad Tranås 2022-11-18 Loge Grad IV 11 Löfstad Tranås

60


12 NICOPIA Mu Örjan Johansson orjan1964@outlook.com 076 110 21 55 2022-06-02 Klubbafton 12 Nicopia Nyköping 2022-08-18 Klubbafton 12 Nicopia Nyköping Kräftkalas 2022-09-01 Loge Grad I 12 Nicopia Nyköping Parentation 2022-09-29 Loge Grad II 12 Nicopia Nyköping 2022-10-27 Loge Grad III 12 Nicopia Nyköping 2022-11-17 Loge Grad V 12 Nicopia Nyköping 2022-11-26 Jubileum 12 Nicopia Nyköping 75-års jubileum 13 TORKILD Mu Patrik Berg patrik.berg198@gmail.com 070-253 45 23 Event Saknas 13 Torkild 14 SOLHEIM 2022-09-30 2022-10-21 2022-11-25

Mu Thomas Börjeson Loge Grad II Loge Grad I Loge Grad V

thomas.0507@hotmail.com 14 Solheim Karlstad 14 Solheim Karlstad 14 Solheim Karlstad

054-21 00 94 / 070-482 00 24

15 NORHEIM Mu Anders Svensson anders.svensson.vvs@gmail.com 0766-33 38 70 2022-06-11 Direktoriemöte 15 Norheim Västervik Sommardirektorie hos Tommy Albinsson 2022-07-13 Klubbafton 15 Norheim Västervik Bangolf 2022-08-20 Klubbafton 15 Norheim Västervik Kräftskiva med damer 2022-09-02 Loge Grad II 15 Norheim Västervik 2022-09-23 Loge Grad I 15 Norheim Västervik Parentation 2022-10-14 Loge Grad III 15 Norheim Västervik 2022-11-18 Loge Grad IV 15 Norheim Västervik 16 RUNHEIM Mu Saknas Event Saknas 16 Runheim 17 GRIMNER Mu Lars-Henrik Jansson jassejansson@gmail.com 070-566 80 78 2022-09-09 Loge Grad I 17 Grimner Oskarshamn Parentation 2022-10-07 Loge Grad II 17 Grimner Oskarshamn 2022-11-11 Loge Grad III 17 Grimner Oskarshamn 18 MJÖLNER Mu Rikard Sjöstedt rikard.sjostedt@gmail.com 073-931 32 86 Event Saknas 18 Mjölner 19 GAGNRAD Mu Johnny Aspman johnny@beautyhills.se +46-070-742 50 54 2022-09-09 Loge Grad I 19 Gagnrad Borlänge OBS! Ändrat datum och veckodag 2022-10-12 Loge Grad II 19 Gagnrad Borlänge 2022-11-09 Loge Grad I 19 Gagnrad Borlänge 20 VESTHAV Mu Peter Häggblad ann.peter.haggblad@telia.com 0300-126 12 / 0701-91 93 96 Event Saknas 20 Vesthav 21 MIDGÅRD Mu Peter Alvhed alvhed@gmail.com 0703-17 56 19 2022-09-02 Loge Grad II 21 Midgård Linköping 2022-09-23 Loge Grad I 21 Midgård Linköping 2022-10-28 Loge Grad III 21 Midgård Linköping 2022-11-25 Loge Grad IV 21 Midgård Linköping 22 RIGHEIM Mu Leif Holmgren 941holmgren@gmail.com 0760-19 02 89 2022-09-20 Loge Grad II 22 Righeim Gävle 2022-10-18 Loge Grad V 22 Righeim Gävle 2022-11-29 Loge Grad IV 22 Righeim Gävle 23 FORSETE Mu Stefan Larsson nils.stefan.larsson@gmail.com 040-42 21 58 / 0734-29 30 10 Event Saknas 23 Forsete

61


24 GUNGNER Mu Peter Eliasson extpee@live.se 076-320 87 80 2022-09-09 Loge Grad I 24 Gungner Borås Parentation 2022-10-14 Loge Grad II 24 Gungner Borås 2022-11-11 Loge Grad III 24 Gungner Borås 25 ALVHEIM Mu Kjell-Åke Ahlgren kjellake.ahlgren@hotmail.com 070-109 42 30 2022-08-18 Direktoriemöte 25 Alvheim Eskilstuna 2022-08-25 Loge Grad III 25 Alvheim Eskilstuna 2022-09-15 Direktoriemöte 25 Alvheim Eskilstuna 2022-09-23 Loge Grad II 25 Alvheim Eskilstuna OBS! en fredag 2022-10-20 Direktoriemöte 25 Alvheim Eskilstuna 2022-10-27 Loge Grad I 25 Alvheim Eskilstuna 2022-11-17 Direktoriemöte 25 Alvheim Eskilstuna 2022-11-24 Loge Grad V 25 Alvheim Eskilstuna 26 VANADIS Mu Tommy Johansson tj65tj@gmail.com 070-515 56 79 2022-08-19 Loge Grad I 26 Vanadis Karlskrona 2022-09-16 Loge Grad II 26 Vanadis Karlskrona 2022-10-21 Loge Grad III 26 Vanadis Karlskrona 2022-11-18 Loge Grad IV 26 Vanadis Karlskrona 27 ODINSAL Mu Stefan Jangenfalk stefan@liraab.se 2022-08-30 Loge Grad II 27 Odinsal Uppsala 2022-09-27 Loge Grad III 27 Odinsal Uppsala 2022-10-25 Loge Grad V 27 Odinsal Uppsala 2022-11-25 Loge Grad I 27 Odinsal Uppsala Fredagsloge 28 GONDLER Mu Lars-Göran Netterström larsgoran30@gmail.com 46-0723-17 00 54 2022-08-26 Loge Grad I 28 Gondler Kalmar 2022-09-23 Loge Grad I 28 Gondler Kalmar 2022-10-28 Loge Grad II 28 Gondler Kalmar 2022-11-25 Loge Grad III 28 Gondler Kalmar 29 ROSHEIM Mu Günter Lippert inanna1@live.se 073-526 64 60 / 073-175 88 14 2022-07-02 Loge Grad I 29 Rosheim Norrtälje Sommarloge OBS lördag 2022-09-02 Loge Grad I 29 Rosheim Norrtälje 2022-10-07 Loge Grad II 29 Rosheim Norrtälje 2022-10-28 Loge Grad III 29 Rosheim Norrtälje 2022-11-18 Loge Grad IV 29 Rosheim Norrtälje 30 TORGRIM Mu Bengt Göran Persson goran@dellenova.se 0650-186 28 Event Saknas 30 Torgrim 31 RIMFAXE Mu Saknas Befattning Event Saknas 31 Rimfaxe 32 RUNRIKE Mu Alf R Karlsson alf.xx.karlsson@ericsson.com 08-768 39 89 2022-06-14 Loge Grad I 32 Runrike Stockholm 2022-10-11 Loge Grad I 32 Runrike Stockholm Oktoberfest 2022-11-08 Loge Grad I 32 Runrike Stockholm Gåsmiddag 33 DANHEIM Mu Bengt Andersson bengan@bengtzandersson.se 073-947 09 31 2022-06-04 Klubbafton 33 Danheim Kristianstad Samt med resp. föredrag med Jan 2022-06-17 Loge Grad V 33 Danheim Kristianstad 2022-08-24 Direktoriemöte 33 Danheim Kristianstad Digitalt och fysiskt 2022-08-26 Loge Grad I 33 Danheim Kristianstad 2022-09-16 Loge Grad II 33 Danheim Kristianstad 2022-10-10 Direktoriemöte 33 Danheim Kristianstad Digitalt och fysiskt 2022-10-14 Loge Grad IV 33 Danheim Kristianstad 2022-11-11 Loge Grad V 33 Danheim Kristianstad

62


34 LINNEUS Mu Claes Lövgren claes.lovgren@hotmail.com 070-545 97 04 2022-09-29 Loge Grad II 34 Linneus Växjö 2022-10-27 Loge Grad III 34 Linneus Växjö 2022-11-24 Loge Grad I 34 Linneus Växjö STOCKHOLMSLOGERNA Mu Saknas Befattning 2022-06-07 Bifrostlunch 88 Stockholmslogerna Stockholm 2022-07-05 Bifrostlunch 88 Stockholmslogerna Stockholm 2022-08-02 Bifrostlunch 88 Stockholmslogerna Stockholm 2022-09-06 Bifrostlunch 88 Stockholmslogerna Stockholm 2022-10-04 Bifrostlunch 88 Stockholmslogerna Stockholm 2022-11-01 Bifrostlunch 88 Stockholmslogerna Stockholm 1 HEIMDAL Mu Rickard Johanson reffe@live.se 070-971 85 06 / 070-971 85 06 2022-09-09 Loge Grad VII 1 Heimdal Stockholm 2022-09-10 Loge Grad VII 1 Heimdal Stockholm 2022-10-17 Direktoriemöte 1 Heimdal Stockholm 2022-10-21 Loge Grad VIII 1 Heimdal Stockholm 2022-11-21 Direktoriemöte 1 Heimdal Stockholm 2022-11-25 Loge Grad IX 1 Heimdal Stockholm 2 GOTHEIM Mu Mats Petersson macke@k-na.se 2022-08-27 Loge Grad VI 2 Gotheim Jönköping 2022-10-15 Loge Grad VIII 2 Gotheim Malmö 2022-11-12 Loge Grad IX 2 Gotheim Kristianstad 3 TIRFING Mu Lennart Eriksson lennarteriksson28@gmail.com 018-38 12 84 / 073-088 21 30 2022-09-24 Mästaremöte 3 Tirfing Eskilstuna 2022-10-01 Loge Grad VIII 3 Tirfing Gävle 2022-11-12 Loge Grad IX 3 Tirfing Örebro 4 LADULÅS Mu Anders Svensson anders.svensson.vvs@gmail.com 0766-33 38 70 2022-10-22 Loge Grad VIII 4 Ladulås Nyköping 2022-10-22 Direktoriemöte 4 Ladulås Nyköping 2022-11-26 Loge Grad IX 4 Ladulås Kalmar 0 BIFROST Mu Befattning Event Saknas 0 Bifrost

Ordens Minnesfond

Brustna länkar

– När Du eller logen vill hedra en bortgången broder.

Datum

Namn

Loge

Grad

18 Jan 28 Jan 07 Feb 15 Feb 18 Feb 23 Feb 01 Mar 06 Mar 08 Mar 25 Mar 18 Apr

Eric O Thors Nils Andreasson Per Hellström David E Karlsson Göran Kvarnström Åke Karlsson Jan-Eric Carlsson Hans A O Eriksson Ulf Ch R Ljunggren André Hedlund Gunnar Engström

Mjölner Withala Runheim Valhall Rosheim Nicopia Grimner Norheim Torkild Gungner S:t Örjan

IX IX X III VIII IX X VII IX VI X

BG 625-0419. Märkes ”Minnesfonden”. Text och namn skickas till or@bifrostorden.se

63


B Avs. Bifrostorden, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm

Nyheter från webbshoppen! NYHETER FRÅNWEBBSHOPPEN! WEBBSHOPPEN NYHETER FRÅN Bifrostordens webbshopfortsätter fortsätteratt att utöka utökasitt sitt utbud utbudoch ochvivikan kannunustolt stoltvisa visa Bifrostordens webbshop våra nyanya slipsar, somsom kommer i trei tre upp några några nya nyaprodukter, produkter,som somexempelvis exempelvis våra slipsar, kommer varianter. varianter.

En tidlös sammans

vårvår kommande Den tvärrandiga tvärrandigamodellen modellenkommer kommerattattpassa passautmärkt utmärkttilltill kommande Bifrostorden är en svensk orden, instiftad år 1 clubblazer och kan bäras såväl privat somsom clubblazer ochden densvarta svartasamt samtmörkblå mörkblåvarianten varianten kan bäras såväl privat Den är i sig en tidlös sammanslutning, men i ii loge. loge. sammanhang ses den som en ung och modern

Bifrostorden står öppen för varje man, som är

Vi kommer att utöka vårtatt utbud med flertalmed plagg Vi kommerfortsatt under våren fortsatt utöka vårtettutbud ett flertal för ettplagg hederligt och aktningsvärt leverne. och produkter, så håll utkik såväl i shoppen som i kommande tidningar för för fästes vid om man är svenskfö Inget avseende och produkter, så håll utkik såväl i shoppen som i kommande tidningar spännande nyheter eller invandrare. spännande nyheter och och erbjudanden. erbjudanden. Saknar ni något i shoppen så hör av er till Allan Jensen på oi@bifrostorden.se

Av var och en fordras ärlighet, pålitlighet och

Saknar ni något i shoppen så hör av er till Allan Jensen på oi@bifrostorden.se vilja. Broderskapets och jämlikhetens grundid

utmärkande för Bifrostorden och därför välko män ur alla samhällsklasser och yrken.

Bifrostorden vill se sina ledamöter utvecklas och uppriktiga män med ansvar för medmänn och med tolerans för oliktänkande.

Bifrostordens ideologi har redovisats öppet se 1925 och är alltjämt gällande och lyder:

- Orden ska befrämja utbredandet av en sund livsåskådning. - Orden ska bereda sina bröder tillfälle till sällskaplig samvaro. - Orden ska bedriva hjälpverksamhet.

Detta betyder konkret: — att Orden i sin verksamhet vill försöka ge s bröder lust till personlig utveckling, förmåga eftertanke, ökad självkänsla och stärkt social medvetande.

bifrostorden.se

bifrostorden.se

38 64