Tidningen Bifrost nr 1 2021

Page 1

Bifrost Tema: Vanadis

Familjen Wallén Jubileum genom tiderna Norinderstiftelsen BDRs bildande och historia Mästareutbildning Nya Mästare


OSM:

Ordens Styrande Mästare Patrick G Lundeberg Oxbrovägen 21 124 33 Bandhagen Mobil: 070-264 43 37 osm@bifrostorden.se

OSSM:

Ordens Ställföreträdande Styrande Mästare Thommy Brännström

OL: Ordens Lagman Bo Löfgren

Limhamnsvägen 18 A 217 59 Malmö Mobil: 070-544 72 52 ossm@bifrostorden.se

Trädgårdsgatan 10 572 30 Oskarshamn Tel: 0491-185 84 Mobil: 070-377 72 77 ol@bifrostorden.se

OI:

OM:

OK:

Nämndemansvägen 15 178 37 Ekerö Tel: 08-560 369 69 Mobil: 070-571 10 10 oi@bifrostorden.se

Önneredsvägen 34 B 426 56 Västra Frölunda Tel: 031-47 15 00 Mobil: 070-647 15 85 om@bifrostorden.se

Tranebergs strand 19 167 40 Bromma Tel: 08-31 71 05 Mobil: 070-936 80 65 ok@bifrostorden.se

OR:

OC:

OH:

Ordens Curator Anders Randelius

Ordens Härold Tomas Östman

Nygatan 5 734 30 Hallstahammar Tel: 0220-159 95 Mobil: 070-683 98 82 oc@bifrostorden.se

Bergsgatan 1B 593 31 Västervik Mobil: 070-090 36 35 oh@bifrostorden.se

#Ordens Styrande Mästare

Ordens Intendent Allan Jensen

Ordens Räntmästare Fredric Björk Götagatan 20 504 30 Borås Mobil: 070-999 95 51 or@bifrostorden.se2

Ordens Marskalk Hans Wallberg

Ordens Kansler  Olavi Ollikainen

Bifrost Tidskrift för Bifrostorden

ANSVARIG UTGIVARE Bifrostorden, Sverige Patrick G Lundeberg Upplaga: 3.000 ex Utkommer med 4 nummer/år STIFTELSEN BIFROSTBÅGEN Gotlandsgatan 44 116 65 Stockholm Tel: 08-640 21 23 Bankgiro: 625-0419 E-post: bifrostbagen@bifrostorden.se 2

BIFROSTS REDAKTION E-post: redaktionen@bifrostorden.se REDAKTÖR Mats Hyltén S:t Johannesgatan 5 B 211 46 Malmö Mobil: 070-931 53 14 E-post: mats.hylten@gmail.com BIFROSTORDENS ARKIV Anders Lord, Ordens arkivarie E-post: arkiv@bifrostorden.se

BIFROSTORDENSKANSLI Gotlandsgatan 44 116 65 Stockholm Tel: 08-640 21 23 Öppet: Måndagar 9.00-13.00 E-post: kansliet@bifrostorden.se www.bifrostorden.se Bankgiro: 625-0419 PRODUKTION Grafiskt Tryck AB E-post: info@grafiskttryck.se


Ordens Styrande Mästare

VI TAR ANSVAR FÖR ALLA BRÖDER OCH SYSTRAR I BIFROSTORDEN Genom nyhetsrapporteringen följer vi utvecklingen och försöker skapa oss en uppfattning om hur smittspridningen och planeringen av vaccinationerna påverkar oss i Orden och vårt arbete med att kunna bedriva verksamhet. Vi kunde se i slutet på förra året hur läget med Coronaviruset förvärrades ytterligare. Sveriges regering har vid några olika tillfällen gått ut med skärpta restriktioner och Folkhälsomyndigheten har också i sina föreskrifter beskrivit hur vi som organisationer och medborgare ska bete oss för att undvika smittspridning. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man läsa föreskriften ”Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19” med giltighetstid från den 14 december 2020 till den 30 juni 2021.

Patrick G Lundeberg INLEDNINGSVIS önskar jag er alla en god fortsättning på det nya året 2021! Precis som under stora delar av 2020 har det här året börjat i skuggan av Coronaviruset och hanteringen av dess följdverkningar.

OD har, efter att ha tagit del av ovanstående och mot bakgrund av de risker som föreligger, beslutat att inte genomföra några logebesök eller andra fysiska möten under februari och mars. Detta innebär också att det planerade Mästaremötet i Nyköping 12 – 14 mars inte kommer att bli av. Vidare så har vi i OD också på vårt möte den 24 januari beslutat att även årets Riksting i Kalmar 7–9 maj måste ställas in. Det är med

tungt hjärta vi gör det, men som prognoserna ser ut anser vi det vara den enda möjligheten just nu. Vi tror inte att läget klarnar så snart, att vi med den framförhållning vi måste ha ska kunna genomföra ett för allas vår hälsa säkert Riksting. Vi planerar således för att arrangera Ordens årsmöte (Rikstinget) den 8 maj digitalt ifrån samma studio i Linköping som vi använde förra året. Vi utreder om konceptet även kan möjliggöra att även ej röstberättigade Bröder av Bifrostorden kan ta del av mötet. Det ser inte bättre ut än att också vårsäsongen 2021 kommer bli mycket begränsad för vår verksamhet inom Orden. Det ligger utom vår kontroll och vi får anpassa oss till de premisser som gäller. Jag hoppas att ni och alla Bröder och Systrar håller er friska, så att vi snarast möjligt kan återgå till att ses igen, det ser jag verkligen fram emot! Och fortfarande är det så att: Allt Du gör – och allt Du inte gör har betydelse för Bifrostorden Patrick G Lundeberg Ordens Styrande Mästare

INNEHÅLL BIFROST NR. 1 OSM har ordet ................................................................ sid 3 Ordens Härold har ordet............................................... sid 4 Redaktören har ordet ................................................... sid 4 OD i korthet..................................................................... sid 5 Familjen Wallén................................................................ sid 6 Inbjudan golf..................................................................... sid 7 Referat från Grundloge................................................. sid 8 BDR rapporterar ............................................................. sid 10 Norinderstiftelsen........................................................... sid 17 Tema Vanadis................................................................... sid 19 Korsord........................................................ ..................... sid 22 BDR..................................................................................... sid 24 Ordens Jubelbröder........................................................ sid 27 Brustna länkar.................................................................. sid 28 Mästareutbilning............................................................. sid 29 Nya Mästare..................................................................... sid 30 In Memoriam.................................................................... sid 35

VÄNTA INTE TILL SISTA MANUSDAGEN MED ATT SKICKA IN REFERAT!

• Respektera manusstoppet! • Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och stryka i insänt material. • Sänd Er text via e-mail: redaktionen@bifrostorden.se • Bifoga texten som en Word-fil. Skriv inte direkt i mailprogrammet! • Skriv logens nummer och namn i ämnesrutan. • Bilder bifogas,”råa” som JPG-filer. BIFROST NR 2

Manusstopp senast 16 maj 2021.

3


Ordens Härold har ordet

N

är Astrid Lindgren pratade med sin väninna så började dom samtalet med Döden, döden , döden så hade dom pratat färdigt om den, jag gör likadant Covid 19 Covid 19, Covid 19. Jag har nu uppburit ämbetet i 4 år och varit en del av Ordensdirektoriet, en mycket lärorik tid i mitt Bifrost liv. Som Ordens Härold ingår det i mitt ansvarsområde att tillse att Orden ritus och ritualer efterlevs på ett så bra sett som möjligt givet förutsättningarna i dom olika kapitelsalarna som finns runt om i landet.

Om det skulle vara så att man tycker sig ha hittat förbättringar av ritus och/eller våra ritualer så är man välkommen att höra av sig till oss i OD och då till mig i första hand så tittar vi på vad förslagen innebär för helheten, märk väl att dom flesta ändringar vi gör är

på inrådan av er bröder men vi måste titta på helheten så det går ihop över hela linjen. Alla vi Bröder vill ju sträva efter att ge en så bra upplevelse som möjligt när vi ger våra gradgivningar det är då vi vill dela med oss av detta ordenssällskap till våra presumtiva bröder. Jag har även hand om Ordens historia och vi håller på med hjälp av Eyrabro-Havamal att digitalisera och göra alla dom olika dokumenten som finns sökbara detta är en diger uppgift och jag vill passa på att tacka Broder Anders Lord med medhjälpare för det jobb ni lägger ner.

Jag kan uppleva att det skiljer sig lite hur olika Mästare och biträdande bröder agerar när man följer ritus i dom olika graderna det viktigaste är ju ändå att försöker komma så nära den ursprungliga ritualen som möjligt.

Jag vill även passa på att påminna om att ni inte skall vänta till sista minuten med jobbet ang vår 100 års bok. Som jag redan skrivit så går det bra att höra av sig till mig angående ritus våra ritualer och om ni har något till oss vad gäller Ordens historia mina kontaktuppgifter hittar ni på insidan av tidningen där OD presenteras.

Det finns ju möjlighet för en Mästare att göra viss förändring för att det skall bli en bra upplevelse för våra Bröder som är närvarande på kapitlen, är man osäker som Mästare på vad som menas med ” viss förändring ” så hör man av sig till mig så kan vi tillsammans gå igenom vad som man önskar förändra.

Tomas Östman Ordens Härold

Redaktören har ordet

V

år tidskrift är nu på sin 95:e årgång. Vår Orden är på sitt 96:e år. I detta nummer presenterar sig de åtta nya Mästarna för år 2021. En Mästareutbildning avhandlades via en utmärkt digital lösning lördagen den 23 januari.

Till Håkan Wallén ett stort tack för ett gott samarbete sedan 2017 då jag blev redaktör. Vi hittade varandra direkt och med din erfarenhet att producera tidningen, så har jag personligen lärt mig mycket. Min nya kontakt när det gäller produktion och tryck heter Göran Rönnerholm från Oskarshamn som jag hälsar välkommen.

Ett historiskt vingslag startar då Bifrostordens jubileum kommer att presenteras från och med detta nummer. Den första blir 25-års jubileumet från 1950. I de övriga utgåvorna av vår tidskrift kommer att handla om 40, 50, 60 samt 75 års firanden hoppas att ni kommer att gilla det. Vill gärna berätta om en händelse för några dagar sedan, då en broder som jag pratat med många gånger, dock var det länge sedan som senaste tillfället gavs. Ett sådant samtal betyder för var och en så mycket, speciellt i dessa dagar med restriktioner kring Covid19. När ni får möjligheten att ta det samtalet eller ring upp själv så ger det en bra kvalitet, och längtan till bättre dagar kan förkortas. Ni får gärna ringa mig om ni har lust, att prata

4

Avslutar för denna gång med att presentera manusstoppen för 2021. Nr 2: 16 maj Nr 3: 26 september Nr 4: 21 november Vi ses och hörs. Mats Hyltén Redaktör

om tidningens innehåll och allt mellan himmel och jord. Välkomna!

S:t Johannesgatan 5 B 211 46 Malmö Mobil 070-931 53 14 redaktionen@bifrostorden.se


OD i korthet

Å

ret 2021 har börjat ungefär som året innan slutade. Dvs mycket av fokus och kraften måste läggas på hur vi kan hantera Coronaviruset och dess följdverkningar. Allt handlar egentligen om och i så fall hur vi kan planera och genomföra logeaktiviteter under vårsäsongen. OD har haft två möten sedan förra numret av Bifrosttidningen. Ett dagarna före jul och ett i slutet av januari. Båda har genomförts digitalt över Zoom. OD har inte träffats fysiskt sedan mitten av mars 2020, på grund av Coronapandemin. Men vi har med hjälp av telefon- och Zoom-möten ändå kunnat hålla god kontakt och fatta de beslut som varit nödvändiga, för att Ordens verksamhet ska kunna hållas levande. Den svenska regeringen införde i slutet av förra året ytterligare restriktioner, som fått inverkan på de allra flesta samhällsfunktioner. Dessutom har det i början av året lagstiftats om en tillfällig pandemilag som gör det möjligt för regeringen att snabbare och mera träffsäkert än tidigare kunna vidtaga de åtgärder som krävs för att förhindra smittspridningen av Covid-19. Föreningslivet, kulturlivet, turism och restaurangnäringen är exempel på verksamheter som blivit påtagligt drabbade av begränsande restriktioner. Folkhälsomyndigheten har också på sin hemsida sina föreskrifter: Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19, giltiga från den 14 december 2020 till den 30 juni 2021. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns bl.a. en text, som avser just verksamheter liknande Bifrostordens. Den lyder: ”Föreningar m.m. För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer: 1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt 2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.” Med anledning av de restriktioner och föreskrifter som gäller och med den osäkerhet som råder om hur utvecklingen av smittspridningen fortskrider, har OD beslutat att inte genomföra några logebesök eller andra former av fysiska möten under februari och mars. Logemästarna har redan vid ett Zoommöte med OSM i början av december fått information om hur OD vill att logernas årsmöten, Mästareinstallationer samt utdelning av utmärkelser ska gå till. De nya Mästare som tillträder i början av året, får en allt annat än normal start på sitt

viktiga och ansvarsfulla uppdrag. De tar över som Mästare det datum i januari eller februari då den aktuella logen har sitt årsmöte. Den högtidliga installationen då kedjan, kappan och klubban mer formellt överlämnas till den nye Mästaren, samtidigt som den avgående Mästaren vederbörligen avtackas, får anstå tills det återigen är säkert och tillrådligt att ha logesammankomster. Den traditionella utbildningen som de nya Mästarna får, har i år genomförts i ett Zoom-möte. Av de rapporter som inkommit kan vi notera att deltagarna uppskattade formen och innehållet i utbildningsmötet.

med stor ambition och vilja sett fram emot att få bjuda in hela Bifrostsverige till fest och välordnade arrangemang. Kalmarlogerna har verkligen haft otur med att pandemin har kommit i vägen och förstört för dem. Inte bara ett år, utan två! När logerna i Karlskrona, till förmån för Kalmarlogerna, förra året erbjöd sig att avstå från sitt arrangemang kunde vi inte ens drömma om att vi också i år skulle tvingas att ställa in. Vi skulle alla under hösten uppnå flockimmunitet och allt skulle nästan vara som vanligt igen, var budskapet. Men så blev det inte!

Bifrostorden

100 år!

I och med att Rikstingsarrangemanget i Kalmar ställs in kommer själva Rikstingsmötet Precis som vid utbrottet av pandemin förra (årsmötet) att genomföras digitalt den året, har vi även nu uppmaningen att när, 8 maj, på samma sätt som gjordes förra var, hur och i vilken omfattning logernas 2025 smäller det! Bifrostorden år med några året. OSM fyller kommer100 tillsammans verksamhet kan bedrivas under pågående OD-ledamöter samt mötesordföranden och och det lokalt, ska vi med en oförglömlig pandemi måste bedömas därfira man bäst en revisor att finnas på plats i en studio vet vilka förutsättningar som finns. på MenStadshuset alltid jubileumskväll i Stockholm. i Linköping, medan de röstberättigade med beaktande av gällande restriktioner och Logemästarna eller dennes befullföreskrifter från den svenska Regeringen och Nu söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta mäktigade ersättare liksom ledamöterna av Folkhälsomyndigheten. Rikslogen deltaga sitt namn på brödrakartan och kan bidra tilli mötet att via sin dator. Röstningsförfarandet Som en konsekvens ODs beslut gällande sättaavguldkant på vårt 100 årsjubileum.sker genom en mentometerapplikation. I år kommer troligen också logebesök under februari och mars, kommer de Bröder som inte är röstberättigade att inte heller det planerade Mästaremötet i exklusiva sponsorpaket innehåller: kunna erbjudas en möjlighet att från sin Nyköping 12 Vårt – 14 mars att bli av. Om det dator kunna följa mötet, på samma sätt som ska flyttas till•en2senare tidpunkt under VIP-biljetter tillåret banketten de andra år kan göra på ett vanligt fysiskt kommer OD att fatta beslut om, när vi har • Hotellrum – 1 natt för 2Rikstingsmöte. personer i bättre klarhet i hur pandemin utvecklat sig.

dubbelrum

Om och i så fall när och hur en Riksloge, en Den osäkerhet finns, såväl gällande • som Helsida – samlingsannons med samtliga Högtidsloge och en Ordensbankett ska kunna takten för vaccinationerna som den fortsatta sponsorer i varje nummer av Bifrostordens arrangeras senare i år, är i skrivande stund utvecklingen av smittspridningen, har också (4avnr/år) årOm 2025 oklart. alla eller någon av dessa aktivitemedfört att ODtidning redan i slutet januari fram till • Pluggannons förden varje ter sponsorföretag kan bli aktuella underiåret kommer OD att beslutat att även årets Riksting i Kalmar återkomma besked om. 7 – 9 maj måste ställas in. den fram- fram minst enMed tidning/år till år med 2025 förhållning vi måste ha för att kunna avboka • Exponering på hemsidan Nästa OD-möte kommer att äga rum digitalt inom behörig tid, gör OD bedömningen att den 13 mars via Zoom. Vid detta möte komtillräcklig kunskap om risker och vaccinatiomer också alla Logemästare att inbjudas, för ner inte kan bli tillgänglig så10 snart som det är fram Kostnad: 000 kr/år till 2025 vid att under en del av mötet få möjlighet att ta nödvändigt. Det är med stor vånda OD 2019. Samtliga tecknande under intäkter upp frågor av allmänt intresse, som är fattat detta drastiska beslut, men samgår oavkortat till vårt jubileum. lämpliga att dryfta i den typen av forum. tidigt är det angeläget att följa de lagar, föreskrifter och rekommendationer som Förhoppningen är att vi i varje fall inför myndigheterna utfärdar. om alla kontakta För merOmtanken information kansliet eller hösten ska kunna vara igång i full omfattning. deltagare, såväl värdar som besökande, gör ordens intendent. Längtan efter att få träffa Bröderna runt om att det inte heller går att ta några risker. i landet är stor! Låt oss hoppas att det snart Därtill är sjukdomen Covid-19 alltför farlig ska vara möjligt igen! och oberäknelig. För Logen 28 Gondler och Damlogen Ganndul är det självfallet ytterligt tråkigt att de nu, för andra året i följd, får sitt Rikstingsevenemang inställt. Dom hade

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

5


FAMILJEN WALLÉN HAR PRODUCERAT TIDSSKRIFTEN BIFROST I 35 ÅR

E

tt ordensliv parallellt med ett arbetsliv med Bifrost-tidningen Då jag nu drar mig tillbaka till ett stillsammare pensionärs-och därmed förhoppningsvis flitigare Ordensliv har jag blivit ombedd att förmedla min personliga historia kring vår viktiga tidskrift Bifrost-tidningen. Efter värnplikten 1973 började jag arbeta hos min far, Nils Wallén, i dennes tryckeri, Teta-Tryck AB. Jag fick uppleva hela den enorma utvecklingen i den grafiska branschen. Från att trycksaker sattes med blytyper och klichéer till dagens digitala teknik. Jag har i mina hittillsvarande 37 år i Orden och 25 år med Bifrost-tidningen arbetat med redaktörerna Sture Olsson, Nisse Wallén, C-G Alexandersson, Jan Svensson och den senaste, som i mitt fall blev den siste, skåningen och MFF-supporten Mats Hyltén. Från 1985 redigerades, trycktes och distribuerades Bifrost-tidningen av Teta-Tryck AB i Tranås. År 1998 övertogs produktionen av Tranås Tryck & Meda AB, som jag själv startade tillsammans med två kollegor. Där producerades tidskriften fram till årsskiftet

2020–21. Det blev totalt 22 år med 88 nummer. 2021 övergick produktionen till Grafiskt Tryck i Oskarshamn. Bland bröder, bortgångna och nu levande, som bidragit till att vår tidning idag är vad den är finns Sture Brehmer, Valhall, Lars Axehill, Löfstad, Nisse Sindmark, Eyrabro-Havamal, K-G Roth, S:t Örjan, Göran Kimell, Valhall, Lasse Pettersson, Midgård, Astor Baldesten, Runheim, N-G Johnsson, Vanadis och inte minst C-G Alexandersson, Carolus. Den sistnämnde är absolut min främste mentor i sammanhanget. Tillsammans med OM Hans Wallberg, Vesthav, har produktionen av inbjudningen till Rikstinget, alltid bilaga i nr 1, förflutit smidigt under alla år. Ordensdirektoriet har hela tiden varit ett tryggt stöd och bollplank, alltid smidiga och snabba beslut! Jag har säkert glömt många i denna uppräkning, men ingen ska eller får känna sig förbisedd!

Referenter som formar tidningens innehåll. Ni är oerhört viktiga! Håll ut – Håll avstånd - Sprita på och var rädda om Er, så ses vi snart när allt ljusnar! //Håkan Wallén, 11 Löfstad. Mer om vår tidnings historia finns att läsa i Bifrost-tidningen nr 3 2017

Bifrost-tidningen är, tillsammans med våra sociala medier, den främsta plattformen för att informera om vår Orden och tror på en ljus framtid för tidningen. Men det är ni

Bifrostorden riktar ett stort TACK till familjen Wallén i Tranås för 35 års produktion av vår tidning ett sannerligen långvarigt och mycket uppskattat arbete som utförts. Samtidigt önskar vi Håkan Wallén ett angenämt pensionärs- och Ordensliv. Patrick G Lundeberg

66

/ OSM


INBJUDAN TILL BIFROSTMÄSTERSKAPET I GOLF 2021

LÖRDAGEN DEN 28 AUGUSTI Logen 10 Withala och Damlogen Prisman Vetlanda Inbjuder till Bifrostmästerskapet i golf Lördagen den 28 augusti 2021 Tävlingsbestämmelser Tävlingen är öppen för Systrar och Bröder inom Bifrost och BDR, samt presumtiva Bröder och Systrar (presumtiva deltar inte i tävlan om vandringspriser). Tävlingen genomförs i enlighet med Svenska Golfförbundet samt Vetlanda golfklubbs lokala regler aktuell speldag. Spelformen är slaggolf med Hcp, tee 56/47. Tre klasser: Herr, Dam och Bästa Loge (de tre bästa nettoresultaten bildar Logeresultat). Sidotävlingar: Längsta drive Herr/Dam hål 9, samt gemensam närmast håltävling på hål 8. Första start på Vetlanda Golfklubb kl 10.00. Lottade starttider samt regler meddelas senare. Anmälan Senast den 15 augusti 2021 i medlemsportalen. Ange Golf-ID. Har du ej tillgång till medlemsportalen kan du skicka ett mail till lasse.furuskog@hotmail.com. Ange namn, golf-ID, mailadress och Loge. Anmälan anses fullständig först efter att avgiften på 600 kronor är erlagd. Swish 123 275 3275 eller bankgiro 5132-5918 (ange Golf och namn som meddelande) I golfpaketet ingår: Frukost, greenfee, banguide, service vid hål 9 samt lunch efter ronden. Prisutdelning Prisutdelning och middag sker i 10 Withalas logelokal, Hargen i Vetlanda. Vi öppnar kl 17.30 för mingel och samvaro med öppen bar. Kamratmåltid serveras kl 19.00. Prisutdelningen från ett gediget prisbord sker direkt efter maten. Närvaro är en förutsättning för att få pris. Gäller ej vinnare av vandringspriser. Betalning för kvällen sker med Swish eller kontant vid ankomsten. Priset för maten är 200:Vi rekommenderar följande boenden: Östanå Camping, där det också finns ett antal enklare stugor (granne med golfbanan) 0383-171 77 KvarnDammens Bed&Breakfast 0383-199 21 Vetlanda stadshotell 0383-120 90 Centralhotellet Vetlanda 0383-100 07 7


15 Norheim Västervik Det var en efterlängtad kväll i Västervik, vi skulle ha gradgivning igen och två bröder upptogs i Kunskapens grad. Lättnaderna i Covid restriktionerna medgav att vi kunde genomföra en gradgivning med max 50 bröder närvarande, det kom dock endast 30 men det är förståeligt att bröderna är försiktiga i dessa tider. Tanken var från början att detta var en gradgivning där ersättarna skulle tjänstgöra så att ordinarie bröder kunde sitta vid sidan och se graden, men det blev tyvärr inte så pga rådande omständigheter. M Kenneth Drott genomförde graden enligt ritus med vissa Covid säkrade justeringar, och det gick riktigt bra.

FAKTARUTA Grad III: Kunskapens Grad Datum: Fredagen 23 oktober 2020 Antal besökande inkl. recipiender: 30 Recipiender: Ulf Göthberg, Mattias Thurgren Gäster: Fredrik Karlsson 17 Grimner

Därefter vidtog brödramåltiden nere i festlokalen som vår Mu Anders Svensson ordnat enligt konstens alla regler. Dagen dukning var också Covid säkrad så det såg nästan ut som att vi inte tycker om att umgås med tanke på den glesa dukningen. Det serverades förrätt på tomat och fisk som varmrätt. Talen avklarades enligt gällande ritus och så höll Br Ulf Göthberg recipiendernas tal. Talet tänker jag inte ens försöka återge, men jag kan säga att det var ett tal med tvister och vändningar som lockade fram både skratt och applåder. Kvällen avslutades som vanligt med lotteri till kaffet med glada rop och applåder varefter vinnarna fick sina priser. Fr. v Fadder Roger Oskarsson, rec Ulf Göthberg, M Kenneth Drott, rec Mattias Thurgren, Fadder Fredrik Karlsson.

Referent: Peter Jonsson. Foto: Anders Söderström.

LOGEN 10 WITHALA VETLANDA I VÄNTAN PÅ BÄTTRE TIDER

DÅLIGT VÄDER??? Nej, i Vetlanda tycker vi att alla väder är bra att promenera i. Den här dagen låg det 25 centimeter nysnö att pulsa fram i eftersom vi var ute före plogbilen hade hunnit med. Jo, det blev några rovor trots dubbar på skorna men som tur var blev det inget brutet. Vi daglediga bröder hänger i och träffas för vår promenad varje torsdag. Det

8

lär vara bra att stärka det allmänna hälsotillståndet både med promenader i dagsljus och med social samvaro. Vi uppfyller båda dessa kriterier. Att våra vandringar är populära bevisas en sådan här dag när snön ligger och det ändå dyker upp ett gäng Bifrostbröder som är redo.

Vi fortsätter att ladda våra batterier och väntar på och ser fram emot att våra logemöten skall komma igång igen. Men till dess traskar vi bara vidare! Referent: Ingemar Dalsjö. Foto: Ewa Dalsjö.


LOGEN 18 MJÖLNERS JULINSAMLING BRÖDERNA I LOGEN 18 MJÖLNER KOM PÅ IDÉN ATT GÖRA EN JULINSAMLING. Insamlingen inbringade 4 200 kr som vi gav till Ringsjöanstalten. Ringsjöanstalten är för mammor som sitter av sitt straff och har mindre barn. Vårt bidrag ger dem möjlighet att inskaffa behövande saker till barnen som till exempel lära-gå-stol mm. Idag är där bland annat en mamma med sitt barn som är 9 månader och en mamma som har sitt barn som är 14 månader. För barnen och deras utveckling ger vi en gåva, i form av ett presentkort från Lekia till barnen. Jasmina berättade bland annat i dessa restriktioner får inte barn från 12 år ha fysiskt kontakt med sin förälder utan träffas på var sin sida av ett plexiglas och att mammor spelar in sagor på dvd som skickas till sitt barn som lyssnar för att känna igen sin mammas röst. Man får en annan syn på vad Covid-19, påverkar vårt samhälle. För mig och logens munskänk kändes det varmt och härligt att överlämna denna gåva. Jasmina har lovat att skicka över foto på införskaffade saker till barnen. Magnus Fridälv Mästare i Logen 18 Mjölner.

Withalaföretag som stöder Bifrost – Gynna dessa företag–

VETLANDAFÖRETAG SOM STÖDJER LOGEN 10 WITHALA Dessa Vetlandaföretag stödjer Logen Withalaföretag som stöder Bifrost – Gynna den Du också – 10 Withala Bada, eller – Gynna dessa - gynna dessa Duföretag– ocksåträna relaxa för halva priset! 50% rabatt mot inlämnande av denna annons relaxa för halva priset! Bada, träna eller Gäller engångsentré eller familjeentré. RogeravJohansson Christian Johansson tel.: 0383 - 76 11 30träna eller Bada, 50% rabatt mot inlämnande denna relaxa för halva priset!annons Withalaföretag Gäller engångsentré Vetlanda ellerM familjeentré. A R eller KMyresjö E simhall T IHB N G badhus TVETA BYGG Välkomna! Tel. 0383-123 23 relaxa för50% halva rabatt motpriset! inlämnande av denna annons Bada, träna Tel.0383-830 40, 070-55 41 205 som stödjer Gäller engångsentré eller familjeentré. 50% rabatt mot inlämnande av denna annons Vetlanda badhus Myresjö simhall relaxa halva priset! Bada, tränaför eller Gäller engångsentré eller familjeentré. Bad & motion för alla

Bada, träna eller Tandvård för hel familjen – Barn och vuxna

Bad & motion för alla

Withalaföretag som stöder Bifrost (Gäller t o m 31 okt 2010) Tandvård för hel familjen – Barn Bada, tränaoch ellervuxna

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall

relaxa halva priset! Bada, tränaför eller Bada, träna eller relaxa för halva priset! Withalaföretag A R KBYGG E T IHB N G relaxa för halva priset! MTVETA

relaxa för halva priset! El / Tele / Data Larm / Kyla / Värme / Energi Gäller engångsentré eller/familjeentré. medley.se/vetlandabadhus medley.se/myresjosimhall tel 0383-103 87 tel 0383-911 89 Vetlanda badhus Myresjö simhall Roger Christian Johansson tel.: tel.:0383 038350% 76 11 30 rabatt mot inlämnande av denna annons Roger Christian Johansson - -76 11 30 50%10,rabatt mott oinlämnande avJohansson denna annons (Gäller m 31 okt 2010)Johansson Norra Esplanaden 16, Vetlanda Vetlandavägen Myresjö - Din kontakt i branschen Gäller engångsentré eller familjeentré. medley.se/myresjosimhall medley.se/vetlandabadhus Gäller 87 tel 0383-911 89 engångsentré eller familjeentré. (Gäller t o m 31tel okt0383-103 2010) Vetlanda badhus Myresjö simhall Välkomna! Tel. 0383-123 23 0383-140 65 50% rabatt(Gäller mott oinlämnande av denna annons Norra Esplanaden 16, Vetlanda Vetlandavägen 10, Myresjö m 31 okt 2010) Vetlanda badhus Myresjö simhall Tel.0383-830medley.se/myresjosimhall 40, 070-55 41 205 medley.se/vetlandabadhus Logen 10 Withala www.elajo.se Gäller engångsentré eller familjeentré. Roger Johansson tel Elteknik 0383-103 87AB Avd Vetlandatel 0383-911 89 50% rabatt mot inlämnande av denna annons Norra Esplanaden 16, Vetlanda

Vetlandavägen 10, Myresjö

som stödjer

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus tel 0383-103 87

Joakim Asp

SI-BYGG AB

Data - Tele CCTV - Passersystem Inbrott - Brandlarm Kyla - Värmepumpar

Elteknik AB Avd Vetlanda

140 65

www.elajo.se

Vetlanda tel: 0383 - 132 34 34 Vetlanda 0383-132

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89

o m 31 okt 2010) Gäller engångsentré (Gäller eller tfamiljeentré.

Vetlanda badhus

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus tel 0383-103 87



Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus  tel 0383-103 87

badhus Myresjö simhall 50% rabattVetlanda mot inlämnande av denna annons

Norra Esplanaden 16, Vetlanda Vetlandavägen 10, Myresjö  Gäller engångsentré eller familjeentré. medley.se/myresjosimhall medley.se/vetlandabadhus  87 tel 0383-911 89 (Gäller t o m 31tel okt0383-103 2010)

Myresjö simhall Logen 10 Withala

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus tel 0383-103 87

BIL &MOTOR i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Christer Johansson

Aukt. Toyotaförsäljare

i Vetlanda AB

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, tel. 0383-76 11 30 vx

Christer Johansson

Aukt. Toyotaförsäljare

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89

0383-140 65

www.elajo.se

www.elajo.se

Elteknik AB Avd Vetlanda

 Tel. 070-508 82 71

Weimar Dahlesson

 Storgatan 3 A Vetlanda 

M A R K E T I N G 90x35Anders Englund

El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi - Din kontakt i branschen



AUTOLACKEN AB

0383-140 65 Elteknik AB Avd Vetlanda

www.elajo.se

– för bästa kvalitet –

Hammargatan 7, tel. 0383 187 87

Roger Johansson Vi kan el, vvs och ventilation

BIL &MOTOR

- Din kontakt i branschen 0383-140 65

- Din kontakt i branschen

www.holsbyfonster.se www.sundins-skogsplantor.se Niklas Rydén och Christer Axelsson Stolta och glada. Men inte klara.

Joakim Asp

Roger Johansson Vi kan el, vvs och ventilation

Vetlanda tel: 0383 - 132 34 34 Vetlanda 0383-132

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89 El / Tele / Data / Larm / Kyla / Värme / Energi

Elteknik AB Avd Vetlanda

Vetlanda badhus

Roger Johansson

SI-BYGG AB

Myresjö simhall Thor-Erik Rydén

Bada, träna eller Vetlanda badhus www.holsbyfonster.se M180x70A R K E T I N G Myresjö simhall (Gäller t o m 31 okt 2010) www.holsbyfonster.se relaxa för halva priset! El / Tele /90x35 Data / Larm / Kyla / Värme / Energi Bad & motion för alla

Christian JohanssonElektriska Tel. 0383-76 11 30 installationer

Bad & motion för alla

www.elajo.se

Bad & motion för alla

140 65

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus

Vetlandavägen 10, Myresjö medley.se/myresjosimhall tel 0383-911 89

Thor-Erik Rydén

tel50% 0383-103rabatt 87 tel 0383-911 89 180x70 motsimhall inlämnande av denna annons Vetlanda badhus Myresjö

(Gäller t o m 31 okt 2010)

Bad & motion för alla

Elteknik AB Avd Vetlanda

Data - Tele CCTV - Passersystem Inbrott - Brandlarm Kyla - Värmepumpar

Norra Esplanaden 16, Vetlanda medley.se/vetlandabadhus tel 0383-103 87

Bad & motion för alla

Christian JohanssonElektriska Tel. 0383-76 11 30 installationer

Bad & motion för alla

(Gäller t o m 31 okt 2010)

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla

Withalaföretag som stöder Bifrost (Gäller t o m 31 okt 2010)

Lars-Olof Wigh

www.sundins-skogsplantor.se Niklas Rydén och Christer Axelsson Stolta och glada. Men inte klara.

Tel. 070-508 82 71 Weimar Dahlesson Storgatan 3 A Vetlanda

Anders Englund

Tel. 0382-13085

Mikael Richardsson

AUTOLACKEN AB – för bästa kvalitet –

Hammargatan 7, tel. 0383 187 87 Lars-Olof Wigh

Tel. 0382-13085

Mikael Richardsson

99


BIFROSTORDENS

JUBILEUM

GENOM TIDERNA 25 mars 1950

25- års jubileum

I några nummer av vår tidskrift kommer jag att reflektera och göra utdrag ur referat m.m. kring Ordens jubileum genom de snart 96 åren sedan vår Orden invigdes. I detta nummer startar jag med Ordens 25-års jubileum som firades den 25 mars 1950 i Stockholms stadshus. I kommande nummer av vår tidskrift kommer 40, 50, 60, 75 årsfiranden behandlas. Så låt oss nu ta en tidsresa tillbaka, vad hände?, hur firades det på den tiden det begav sig?. Till hjälp att finna denna fakta är från de referat som finns i tidigare utgåvor av vår tidskrift. Lyckligtvis finns dessa inskannade, sedan är det att renskriva texterna, göra utdrag osv. Referatet från Högtidslogen har skrivits av Elias Lundberg som på tiden var kansliföreståndare i vår Orden. Jubileumsbanketten skrevs utav den tidens redaktör som hette Arvid Gustafsson. Arvid var redaktör vid två tidsperioder 1948–1951 samt 1955–1958. Önskar Er en god läsning! Mats Hyltén Redaktör

10


11


ORDENS HÖGTIDSSAMMANTRÄDE KLOCKAN 15.00 DEN 25 MARS 1950 samlades bröderna till högtids sammanträde i ordenslokal på Hotell Continental i Stockholm. Kallelse hade utfärdats till Ordens samtliga ledamöter och 167 bröder hade infunnits sig med följande förteckning: Logen 1 S:t örjan Logen 2 Eyrabro-Havamal Logen 3 Aroshus Logen 4 Valhall Logen 5 Åsagård Logen 7 Junehus Logen 8 Manheim Logen 9 Carolus

23 br 31 br 8 br 16 br 23 br 8 br 15 br 14 br

Byst av Fritjof Oskar Enbom

12

Logen 10 Withala Logen 11 Löfstad Logen 12 Nicopia Logen 13 Torkild

8 br 9 br 11 br 1 br

Kapitelsalen var iordningsställd som till en Grad I och dagen till ära användes för första gången Stockholmslogernas nya förnämliga rekvisita, som alltså hade premiär. På vänster sida från Mästarebordet var broder F.O. Enboms byst uppställd. På höger sida var ett staffli med en tavla placerat, ett porträtt av Ordens hedersledamot br Sven Wall. Osynligt för bröderna till Ordens Kansler överlämnat porträttet och Ordens Styrande

Porträtt av Sven Wall

Mästare bjudit täckelsen falla. Porträttet är målat och skänkt av br Charles Carlsson, Manheim. Hyllningar till Logen 1 S:t Örjan 25-åriga tillvaro genomfördes högtidligen. Tidigare under dagen hade reception i Grad X genomförts. Samt att den förstärkta Rikslogen haft sammanträde. Under detta sammanträde meddelade OSM att Ordensdirektoriet hade samlats kl 10.00 idag vid Ordens förste Styrande Mästare broder Fritiof Oskar Enboms grav och där nedlagt en krans. Han erinrade om broder Enboms ovärderliga insatser för vår Orden.


JUBILEUMSBANKETTEN

Ordens 25 årsjubileum 1950-03-25 DET VAR EN LYSANDE SAMLING damer och herrar, som förväntansfullt slagit sig ner i Blå hallen. Klockan närmade sig halv sju. Så slog kansliföreståndare Elias Lundberg sju slag på en gonggong och radioorkestern spelade upp Emil Sjögrens festpolonäs. Från borgarrådskorridoren ned för trappan kommer en procession föregången av svenska flaggan och Bifrostordens standar. Först kommer innehavarna av Ordens förtjänsttecken, så Mästarna i grundlogerna. Landskapslogerna och storloger, därefter följde innehavarna av Ordens nio högsta värdigheter. Sist kommer så OSM med fyra uppvaktande bröder. Samtliga presenterades av kansliföreståndaren. Sedan samtliga intagit sina platser höll Ordens Härold, br Erik Thapper hälsningstalet. Han yttrade: –Tjugofem år har förflutit sedan Bifrostorden bildades. Då vi i dag högtidlighålla minnet härav glädjas vi åt att bland oss se några av dem som utgöra stiftarna. Jag ber att å Ordensledningens vägnar få hälsa dem varmt och broderligen välkomna samtidigt som jag ger uttryck åt allas vår tacksamhet med Edert uppoffrande, energiska och oegennyttiga arbete med skapandet av en Orden, där människans bästa egenskaper lockas fram ut djupet av hennes hjärta, där hon genom frihet lär känna sig själv, genom vänskap kan bli hjälp och stöd för andra, där hon genom kunskap, hopp och tro lär känna kärleken och sanningen. Förstå skönheten och slutligen ana vad vishet är och styrande vilja

innebär. Det arbete Ni påbörjade har under de gångna åren fortsatts av allt fler och fler. Ett tydligt bevis härpå är att idag ett stort antal av våra bröder uti skilda loger kommit tillstädes. Varje loge är här representerade av flera bröder. Jag hälsar också dem varmt och broderligt välkomna och hoppas att denna dag skall bli ett rikt och ljust minne att se tillbaka på under Edert fortsatta inom resp. loger. –Jag hälsar också alla vänner till våra Ordensbröder välkomna. Vi glädjes över att Ni velat deltaga i detta vårt jubileum. Till sist hälsar jag dem som genom sin närvaro ger

särskild glans åt vår högtidsdag. De som hult och troget stå vid vår sida, de som i kärlek ge oss styrka och mod. Mina damer. Å alla här församlades vägnar ber jag att till Er få rikta ett särskilt varmt och hjärtligt välkommen. Det är en stor ära för oss att Ni velat hedra Orden med Er närvaro. Det är vår innerliga förhoppning att Ni genom deltagandet i detta jubileum skola än mer lära känna vår Ordens betydelse då det gäller arbete i människokärlekens tjänst. Därmed ber jag Er alla att deltaga i hyllningen för vår Orden och dess stiftare.

OSM förläner br. G. Ström veterantecknet forts. nästa sida

13


BRODER SVEN SÖDERLUND LÄSTE EN PROLOG FÖRFATTAD AV BR UNO HENSTRÖM SOM LÖD: Bifrost är bågen i skyn som binder de dödligas boning samman med gudarnas värld, högt ovan oron och striden; svår är den vägen att gå, bär blott lättaste fötter, håller så länge Du tror, men brister tvivlet Dig gnager. Hjärtat den byggde en gång och framtidstro var dess fadder, bågen var okänd och späd, men höll dock det vågade språnget ut i det ovissas värld – med sin allas kamp emot alla – ville den visa en väg, som ledde från kaos till kosmos. Då vi nu samlats idag, en virak svävar mot höjden, hjärtats tackoffereld, till männen som skapade verket gå våra tankar just nu till Bröder som re´n äro borta.. Åren komma och åren gå Endast det lödiga skall beså; Dagsländeblomster förtvina. Verket, som byggdes av to och hopp, Reser sig stolt emot stjärnan opp, Trotsar de vindar som vina.

Arvet vi fingo från gångna år; Rosen än röd ibland blommor står; daggfrisk, trot; kvartsekelåren, vårdad av kärlek och ansad ömt, morgonrodnad i kronan gömt, första dess fägring om våren.

Så hälsa vi Dig, Du båge från skyn, vår vandringsväg till rymd ifrån dyn, Du vår andes evighetslängtan, vi lägga med möda vår sten till sten att bygga Dig boning så hög och ren, en tillflykt för hela vår trängtan!

Uno Henström

klingat framträdde Ordens Styrande Mästare Hjalmar Malmström och höll högtidstalet: Med prolog och kantat ha tillgivna bifrostbröder i ord och toner givit uttryck för sina känslor av samhörighet med, kärlek till och förtröstan om Bifrostorden, dess ideal och syften. Vi alla bröder av den skimrande regnbågen, den sjuuddiga stjärnans och den trekantade prismats Ordens gemenskap dels förvisso helt dessa känslor, Idag då Bifrostorden celebrerar sin tjugofemåriga tillvaro erfara vi också en stark tacksamhet för vad Orden under gångna år skänkt oss och en djup glädje över vad Orden i sig själv utvecklats till. Ett jubileum ger anledning till så väl tillbakablick som framtidssyn. Så har idag skett inom sluten loge. Vid detta tillfälle må endast anföras, att för tio eller blott fem år sedan skulle ett projekt förlägga en jubileumshögtidlighet till Stockholms väldiga stadshus tett sig nästan absurt. Under de senaste sju åren – sju är Bifrost tal – har emellertid brödrakedjan vuxit från omkring 500 till nära 1500 länkar, dvs, tre dubblats, och de anslutna grundlogernas antal stigit från 9 till 12. Vi ha därför också idag icke vågat välja annat än vår huvudstads största samlingslokal för att kunna bereda även våra damer och vänner tillfälle att med oss samlas i Bifrost jubilerande tecken. Det är vår varma förhoppning och tro, att de senaste årens snabba utveckling inom vår Orden skall fortsätta även om det tyvärr skulle kunna innebära den nackdelen att när ytterligare 10 eller 15 år gått tillända och Bifrost på nytt skall fira jubileum i Stockholm inbjudan till deltagande i jubileumshögtidligheten törhända måste begränsas att gälla enbart bröderna.

Därefter följde Bifrostkantaten författad av framlidne br C. Drougge och tonsatt av br Per Lundgren. Med solo, kör och orkester under tonsättarens ledning. När kantaten för-

Från 25-årsjubileét i blå hallen

14

Bifrost. Ordet klingar för oss bröder med en malmtung klockas djupa och meningsfyllda tonvågor; för många av Er, mina damer, har väl också Bifrost-namnet en förtrogen och aktad klang, för flertalet människor är det dock ett tomt ord med något av beslöjad mystik över sig, såsom allt förbundet med begreppet orden. Vi ha heller icke på gator och torg låtit reklamtrummornas virvlar smattra för vårt Bifrost; vi ha icke bjudit materiella fördelar för att locka till brödraskap, vi ha blott velat samla goda män till egen och bröders gemensamma fostran och glädje. Vi tro – och av erfaren het veta vi – att låta vi den enskilde i goda bröders krets stanna inför de stora mänskliga, andliga sammanhangen och livsvärdena, storheten av att vara en människa bland människor, en broder bland bröder blir en bärande och personlighetsfrämjande upptäckt. Detta är vår grund och vår Ordens innebörd; därför tro vi ock att Bifrostordens malmklang skall i allt vidare vågor förnimmas ut över vårt land. Tjugofem år gammal är denna vår tro. Från några få i begynnelsen har den genom åren spritts till dagens många bröder. I tacksamhet därför hylla vi idag vår Ordens stiftare och dess första bröder. Många av dem ha stigit över gränsen till det okända. Deras minne lever bland oss. Men vi ha glädjen att i vår krets idag räkna 18 bröder som med detta jubileumsår under 25 år varit målsmän för oss och värnat om Bifrostordens syften, den och alla dess bröder till gagn och välfärd. Det är med stolthet, med tacksamhet och medglädje som jag nu i vår Ordens namn går att förläna Ordens nyinstiftade Veterantecken till de här närvarande brö-


derna. Må detta tecken i all sin enkelhet för Eder, Bifrost veteraner, vara ett bevis på vår höga uppskattning av Er trofasthet mot vackra ideal och bröders kedja och må det tillika vara en maning åt oss alla yngre bröder att oförtröttsamt och utan avbrott, i enighet och vänskap, verka för Bifrostordens under år som stunda. Innehavare av Ordens Högsta Värdigheter, sluten upp vid min sida för att hedra vår Ordens veteraner. Bild på Veterantecken utdelningen. Bildtext: OSM Hjalmar Malmström förlänar br G.Ström Veterantecknet. Konsertsångare Arne Andersson sjöng ”Land du välsignande”. Radioorkestern spelade ”gratulation” av Peterson-Berger och ”under blågul fana” av Widquist och därmed var högtidligheten i Blå hallen över. Det hela försiggått under synnerligen värdiga och solenna former, det var en verklig stämning av högtid; en fläkt av de stora ideal som är Bifrostordens, blåste bildlikt talat genom salen och gav det hela en hög och ljus lyftning. Organisation och ”regi” var perfekt i minsta detalj. Så tågade man upp till Gyllene salen. Det var

ett glänsande skådespel, det var fest och glans och skönheten speglade sig i väggarnas guldmosaik. Middagen var charmant. Taffelmusiken flöt in som någonting naturligt i det hela. Talen inleddes med att OSM kungjorde att han denna dag avsänt hälsningstelegram till H.M. Konungen och H.K.H Kronprinsen, därefter utbringades skålen för Konung och Fädernesland. I talarstolen framträdde Ordens hedersledamot br Sven Wall. Han hade blivit förevigad i olja. Porträttet hade tidigare under dagen avtäckts och överlämnats till Orden. Han formade sitt tal till en hyllning för arbetet och anspråkslösheten. När så taffeln hävdes och det var dags att åter går ner till Blå Hallen där kaffet serverades vid småbord. Waldimirs orkester spelade upp en wienervals och dansen inleddes. Nu var stämningen verkligen hög. Plötsligt hörde vi körsång det var Orfeusbröderna, som stämde upp från borgarrådstrappan. Så kom br Conny Söderström och sjöng ”Blomsterarian”. Välljud hade man skrivit i programmet och det fyllde hela den väldiga salen. Efter detta konstnärliga inslag fortsatte dansen till nästa avbrott, då vi samlades framme hos orkestern, där Lennart Hyland

och Sune Waldimir skulle ”leka lördagskväll i radio”. Ja nu lekte de ju inte ensamma. Lennart Hyland tog genast publiken till hjälp. Även OSM och OFSM kallades upp och fick bidraga till underhållningen, och de skilde sig med heder från den uppgiften. Dansen fortsatte. Under tiden såldes det lotter. Man hade nämligen en jubileumstombola – med en enda vinst. Men det var också en exklusiv vinst – en semesterresa för två personer till Paris. Men tiden flyger fram – banketten närmar sig sitt slut. Alltför snart blev klockan ett, och då var uppbrottets timma slagen. Denna underbara kväll, den största i Ordens historia var till ända. Utanför Stadshuset väntade hundra bilar, som br Elias Lundberg beställt för vår hemfärd. När vi kom ut i den dimmiga natten, kände vi säkert alla, att vi upplevt en av livets stora händelser. Denna afton i Bifrosts tecken skall alltid förbliva ett av våra lyckliga minnen. Må vi så till sist frambära ett tack till Ordens ledning och alla de bröder som genom ett hängivet arbete gjorde vår Ordens jubileumsbankett – Bifrosttankens största manifestation – till något helgjutet och lyckat.

15


NORINDERSTIFTELSEN

stöttar cancerforskningen

I början av december fick Prostatacancerförbundet och Bröstcancerförbundet ta emot 50 000 kronor från Fred Norinders Stiftelse, den näst största stiftelsen inom Bifrostorden. UTDELNINGEN skedde den 3 december. På Prostatacancerförbundets kansli deltog Per Dyberg, stiftelsens kassör samt Anders Randelius, OC – Ordens Curator, vid överlämnandet av gåvodiplomet till generalsekreterare Göran Hellberg och kommunikationsansvarig Maria Ahlvik.

Per Dyberg, kassör i Fred Norinders stiftelse, Göran Hellberg, generalsekreterare i Prostatacancerförbundet och Anders Randelius, Ordens Curator i Bifrostorden

Lite senare samma dag överlämnades gåvodiplom av Bifrostdamernas Preses Carina Clevesjö samt Anders Randelius till Bröstcancerförbundets generalsekreterare Marit Jenset och kommunikationschef Sara Wretblad Carreras. Utdelningar sker normalt i samband med högtidsloger och jubileer men under 2020 har dessa fått ställas in och skjutas på en smittfri framtid. Detta har inneburit att Norinderstiftelsens styrelse fått ta eget initiativ vad gäller mottagare av årets utdelning på stiftelsekapitalet. Norinderstiftelsen är Bifrostordens näst största stiftelse i tillgångar räknat. Den riktar sig till Bifrostordens grundloger och storloger samt Bifrostdamernas loger för att tillgodose möjligheter till stipendier till lokala unga förmågor i de sköna konsterna, sång, musik, dans, och dyl. Samt bidraga till kulturella evenemang i samband med högtidsloger och jubileer. Dessutom ska stiftelsen lämna anslag till vetenskaplig forskning. Anders Randelius Foto: Maria Ahlvik & Sara Wretblad Carreras.

16

Carina Clevesjö. Preses i Bifrostdamerna, Maria Jenset, generalsekreterare i Bröstcancerförbundet och Anders Randelius, Ordens Curator i Bifrostorden.


17


18


Logen 26 Vanadis Historia

U

nder mitten på 1980-talet träffades ett antal personer som var intresserade av att bilda en loge inom Bifrostordens verksamhet. Det var Nils Johansson ”lilla Nisse” kallad, inträtt i Orden 28/8 1982, Jan-Erik Andersson, inträtt i Orden 23/2 1985, Harry Mårtensson, inträtt i Orden 18/4 1986, Jan-Erik Petersson, inträtt i Orden 28/3 1987, Arne Althinsson, inträtt i Orden 24/4 1987 och Bengt Petersson, inträtt i Orden 7/5 1988 med flera. Dessa personer bildade en Bifrostförening 1987, där man träffades regel-

men så blev det inte. Inledningsvis var det Logen 23 Forsete i Malmö som var ett stöd men sedermera beslöts det från OD (Ordens Direktorie) att Logen 10 Withala i Vetlanda skulle stå som fadderloge. Många kontakter blev det med fadderlogen och det är många bröder som erhållit sina första grader i Vetlanda. Tilläggas ska också att den 8 april 1989 transporterade Withala ned hela sin rekvisita till Karlskrona och gav grad I under LM Olof Håkanssons ledning. BESLUTET om att bilda en egen grundloge

Fröja/Freja i den nordiska gudasagan och att det tidigare fanns en landskapsloge med detta namn (bildad den 27 januari 1927) samt att flottan hade en segelfregatt med namnet Vanadis med hemmahamn i Karlskrona. De övriga föreslagna namnen var Brimsal och Svitiod. Av logens stiftarbrev framgår det att Bröderna Harry Mårtensson, Nils Johansson, Ulf Härstedt, Percy Ekdahl, Ove Makin, Hans-Christer Andersén, Lars-Erik Johansson, Bertil Corneliusson, Nils-Gunnar Johnsson, Jan-Erik Andersson, Christer Schetell, Per-Åke Eliasson, Leif Andersson, Jan-Erik Pettersson, Bengt Pettersson och Björn Roos är logens stiftarbröder. LOGEN 26 VANADIS första Mästare var Harry Mårtensson som innehade detta ämbete 1989–1994. När det var dags för en ny Mästare gjorde Bröderna Ove Hansson, Nils-Gunnar Johnsson samt Thomas Johnsson en deal som gick ut på att Ove skulle starta som Mästare och N-G skulle ta över efter tre-fyra år och därefter skulle Thomas ta vid. Så blev det nu inte av olika anledningar utan det blev en annan turordning för nämnda Bröder. Verksamheten som loge startade i Statts lokaler där all rekvisita måste byggas för varje gång. Lokalen var onödigt stor varvid den delades av med byggnadsställningar och tygskynken. För att få en mer anpassad lokal gick flytten till Hantverkargatan där logen genomförde sin verksamhet under flera år och tillslut växte logen ur sina lokaler. 2004 flyttades verksamheten till Odd Fellows lokaler på Ronnebygatan och där är vi än idag. LOGENS MÄSTARE HAR VARIT: Harry Mårtensson 1989-1994 Thomas Johnsson 1995-1999 N-G Johnsson 2000-2003 Ove Hansson 2004–2007 Ulf Andersson 2008–2011 Åke Lilja 2012–2012 Jens Östling 2013–2018 Patrik Cederholm 2019-

bundet under ett antal år. Harry Mårtensson var en stark drivande kraft i detta arbete. Föreningen började med att förlägga sina möten i en lokal på Marieberg i Karlskrona för att sedermera flytta sina möten till det gamla välkända Haralds Konditori på Pantarholmen. Konditoriets ägare ”Tuttan” och Lars Gunnarsson stod välvilligt med utrymme och förtäring vid dessa möteskvällar.Under denna period planerades det för att kunna starta upp en egen grundloge i Karlskrona. Från början var det tänkt att instiftandet skulle ske 1988

togs tillsammans med OD i Stockholm. Den 4 november 1989 var det dags för det stora ögonblicket. Dåvarande Ordens Styrande Mästare Hans Larsson invigde logen. De efterföljande festligheterna ägde rum på Statt Hotell med ett hundratal gäster från övriga loger runt om i landet. Detta finns att läsa i Bifrosttidningen nr 4 1989. NAMNET VANADIS som föreningen ville att logen skulle heta har sitt ursprung ur att Vanadis är binamn till kärlekens gudinna

Logen har hunnit med att stå som värdloge för två Riksting, det första 2007 under LM Ove Hanssons ledning och 2014 med LM Jens Östling vid rodret. 2021 var det meningen att logen åter skulle stå värd för Rikstinget men i mars 2020 drabbades vi alla av pandemin som orsakades av Coronaviruset vilket innebar att Rikstinget fick ställas in. Logen 28 Gondler och Systrarna i Ganndul som skulle stått värdar. De hade lagt ner mycket tid och arbete som det innebär att anordna ett Riksting, nu stod de där med allt bokat och klart när allt blev inställt. Mästare Patrik Cederholm tog då beslutet tillsammans med direktoriet samt Galateas Preses Petra Östling att erbjuda Kalmar att stå värd för Rikstinget 2021 vilket de gärna ville. forts. nästa sida

19


Logen 26 Vanadis Historia

LITE HISTORIA OM VWNF, en årligen återkommande aktivitet. Allteftersom Logen 26 Vanadis utvecklades, blev det aktuellt med det som beskrivs i Bifrosttidningen som ”Aktiviteter utanför Ordens ordinarie logemöten”. Det hade ordnats studiebesök på företag och samhällsfunktioner, organiserade provningar av allehanda ting och fysiska aktiviteter. Våren 2005 diskuterade bröderna Thomas Johnsson och Nils-Gunnar Johnsson om förutsättningar fanns för en lokal aktivitet med veteranfordon, två- eller fyrhjuliga. En sådan träff lades in i programmet och bröderna inbjöds till logens första VWNF 25/9 2005, med start vid det nya Marinmuseet på Stumholmen. VWNF står för Vanadis Wheelers Nostalgia Festival. Den senare delen av namnet, är lånat från den Karlskrona producerade tidningen Nostalgias årliga fordonsutställning i Ronneby Brunnspark, Nostalgia Festival. Ett event med tusentals besökare. Alla deltagande ekipage i Ronneby får en plakett. En sådan får deltagarna i Vanadis arrangemang också, med år och datum ingraverat. År 2020 VAR SAMLINGEN för sextonde gången i obruten följd. Arrangemanget var denna gång Corona anpassat i sin helhet. Första gången vi träffades vid Marinmuseet var det enbart deltagare från logen. Det blev både två och fyrhjuliga nostalgifordon, av varierande ålder och samlingen avslutades med en kortege genom staden. Nästkommande år blev startpunkten på Marinens Fritidsläger Skönstavik. Ett försommararrangemang där deltagarna berättade om sina fordon åtföljt av ett rally i lugnt tempo. Ett par mil runt det blekingska landskapet, med tipstävling, korvgrillning och prisutdelning vid målet. Allt fler tvåhjulingar och fyrhjulingar kom och deltagarna tyckte att arrangemanget kunde utvecklas med deltagare också från angränsande loger. Fr.o.m. 2007 har vi haft deltagare från både L23 Forsete, L18 Mjölner, L17 Grimner, L28 Gondler och med regelbundenhet från vår fadderloge, L10 Withala. Fordonsparken har också breddats. Det är idag helt okej att deltaga med vilket motorfordon som helst. Ålder spelar ingen roll, bara det kan inrymmas under begreppet motordrivet entusiastfordon på två, tre eller fyra hjul. Föraren har tagit med sig kamrater och arrangemanget har bidragit till rekrytering av nya Bifrostbröder. Efter det att Logen Galatea i Karlskrona bildades 2015 har damerna också deltagit. De senaste åren har VWNF-arrangemanget genomförts tillsammans med herrlogens våravslutning. Ekipage från loger inom övriga Bifrostlandet välkomnas som gäster. Startpunkten varierar, men är på en gemensam plats

20

VWNF 2014. Den gäst som deltagit i flest VWNF är Anders Kling från fadderlogen Withala. Här med sin eleganta Mercedes. inom Karlskrona kommun. Ett fordonsrally med tipsrunda körs i det vackra landskapet. Stopp med förtäring av medhavd fikakorg sker vid en naturskön plats. Målgång har hitintills varit på Skönstavik, med rättning av protokoll och utdelning av skänkta priser. Segraren får nöjet att konstruera kommande års VWNF-runda och formulera frågor. På eftermiddagen har fler Bifrostbröder från logen anslutit till Skönstavik. Bröder, Systrar och gäster har tillsammans med Munskänken och Barmästaren tänt grillen och manifesterat vårsäsongens avslut och sommarens antågande.

VWNF FORTSÄTTER så länge deltagarna tycker arrangemanget är trevligt och vi hoppas på att kunna genomföra VWNF för 17 gången under 2021. Influensan kan ju påverka tidpunkten, så håll Dig uppdaterad och känn Dig välkommen. År 2015 instiftades Damlogen Galatea i Karlskrona. Bröderna i Logen 26 Vanadis har i samband med detta varit damerna behjälpliga på olika sätt. I samband med invigningen överlämnade Jens Östling, Mästaren i Logen 26 Vanadis, Preseskedjan med tillhörande etui som gåva. Etuiet har tillverkats av Bröderna Ingvar Axelsson samt Kurt Friberg.

VWNF 2009. Samling och start på Skönstavik. Broder Henrik Lirsjö visar sin cabriolets bakre delar. Bland åskådarna ExM Ove Hansson Vanadis och ExM Tommy Hyltén Mjölner.


VWNF 2017. Nostalgimacken i Gärestad besöktes av kortegen. LOGEN GALATEAS HISTORIA. En höstkväll 2014 samlades några kvinnor för informationsträff inför en eventuell uppstart av en damklubb i Karlskrona. Monica Asp från BDRs riksorganisation informerade och därefter fick Karlskrona sin första BDRklubb. Tillsammans med fadderlogen Prisman i Vetlanda förbereddes arbetet för den nya logen. Den 14 november 2015 invigdes logen Galatea under högtidliga former i Odd Fellow-lokalen med efterföljande bankett på Sjöofficerssällskapet. Karlskrona är en marin sjöstad med anor varpå marinblå valdes till logens färg. Logens namn Galatea har sitt ursprung i den grekiska mytologin där Galatea var en av Nereiderna som lekte i vågorna och fick havet att glittra. HMS Galatea var även namnet på en fregatt, vars galjonsfigur återfinns på Marinmuseet i Karlskrona. Hos Prisman i Vetlanda fick instiftare sin första grad under stor spänning och förväntan. Under bilfärden hem skrevs logens egen logesång i glada systrars lag. Sången har sedan med glädje sjungits på våra gradgivningar som logen genomfört för blivande systrar. Galatea har idag 39 medlemmar. Petra Östling, som också var initiativtagare till BDR-klubben och instiftare av logen, är Galateas Preses. Övriga Stiftarsystrar var

Vaina Carlsson, Louise Cederholm, Elisabeth Johansson, Maria Jönsson-Schön, Elisabeth Lindberg, Eva Lindskog-Johnsson, Cecilia Petersson, Ingrid Sjöstedt samt Inger Svensson. Petra har åtagit sig sitt uppdrag med största ansvar och har på ett föredömligt sätt bidragit till tillväxt och gemenskap i logen. Logen Galatea har förutom stöd från BDRs riksförbund och fadderlogen Prisman fått stort stöd från herrlogen Vanadis. Logerna samarbetar och hjälper varandra med matlagning och disk vid vissa gradgivningar, framför allt har herrarna varit damerna behjälpliga vid ett flertal tillfällen. Den årliga gemensamma våravslutningen VWNF är en tipsrunda med bil som är mycket uppskattad av både damer och herrar. Trots att logen Galatea inte har så många år på nacken har vi ändå hunnit skapa flera traditioner. Vid jul, - och sommaravslutning kan systrar bjuda in nya eventuella systrar till vår gemenskap. Aktiviteter med anknytning till naturen, och om väder tillåter gärna utomhus, genomförs vid sommarträffen. Cykling på en vacker skärgårdsö med bad och grillning, tillverkning av gräskronor och blomsterarrangemang är några av de trevliga aktiviteter som genomförts. Vad vore vår

julträff utan god mat, julsånger och Ingrid Sjöstedts högläsning av ”Jul i Mumindalen”. För att nämna andra återkommande aktiviteter så är Afternoon Tea med nybakade scones, clotted cream och andra diverse godsaker en uppskattad träff, liksom kräftskivan på hösten. En trevlig tradition är att få uppvakta systrar med ett glasäpple, som har en speciell betydelse för logen, vid jämna födelsedagar. Allt blev ju inte som planerat året 2020. Logen Galatea planerade för fem-årsjubileum som tyvärr inte kunde genomföras. Dock har en gradgivning, Afternoon Tea och picknick kunnat genomföras, allt med avstånd, - och säkerhetstänk förstås. Nu ser vi med tillförsikt fram emot 2021 då vi förhoppningsvis kan träffas i gemenskap och glädje. Inger Svensson Galatea N-G Johnsson Logen 26 Vanadis Patrik Cederholm Mästare Logen 26 Vanadis

21


F E B R U A R I - K RY S S E T

N R .1 2 0 2 1

OBETYDLIG SPRIDER VANLIGT HÄN- GLÄDJE LÖNEKRAV DELSE

DET GÖRS ÄTS OCH RUM VIA RONDAS KNYTS LUFTI INTAG

KAN MAN POTATIS OCH PRIS

STÖRSTA KÄRLET ROPAS I BERGET BLIR BAKFULL

SÄLLAN SEDD

VET HUR UTBYTBAR MAN

FOR TRILLAR GAMLA DELAR MAN LÄTT AV PALTOR VÄL MEST PINNEN VÄNNER FÖRR

MESFÅGEL

BÄR VÄRDE- MIN- SKÄGG RAS NESOTA PEKA UT

MARTIN LUTHER VÄDERSTRECK

KUNNA TÅLA

KAGGEN LEJONFÖDA HÄR BADAR ISRAEL

GLOSGLOSA FÖRSÅG MED SKALA

ALLTJÄMT GÖR MAN PÅ TRÅDEN

LEVER VID POLISEN

ÄKTA HÄLFT I LUGNT TEMPO

BESKEDLIG JAMARE

SE SAKNAR IGENOM SLUT VISA RÄTT

VERKAR SOCKUPPLYSANDE RAS HAR OFTA BORDSPLACERING

STAMPAR FOT

UNDER ASK TRYCKS DET PÅ

HAR SPETS BAK BYRÅ

KÅKDEL LEDSTYV GÖR MAN BÄST SIST

AFFEKTEFFEKT GENAR GÄRNA

LEVER PÅ SPEL TOG BORG MÅNGA

BRÅDMODIG FORM AV UTTRYCK

GÖRA KROK LOCKANDE

BAGARVALS GÖRA EN PUDEL

FRANCIUM SÖNDERSLITEN

FORMELBÖRJAN VÄXER I LUND

KAN VARA TAKTFULL

NORRSTAD LITE KORTARE FAGRA

ORSAKAR KLOR GENOMBLÖT

FUKTADE SEGT FÖR EN SNIDARE

GULD SÅ ÖVERENS KAN MAN VARA

Ett korsord kan vara ett tidsfördriv i dessa pandemi-tider. Lösningen på detta kryss ”Februari-krysset” presenteras 2021 i Bifrost nr 2. På nästa sida ses lösningen på korsordet ”Vinterkrysset” i Bifrost nr 4. 22

TVÅ LIKA

© MEDIAKRYSS, SVANTE DREJENSTAM


LÖ S N I N G E N

” V i n t e r k r y s s e t ” n r. 4 2 0 2 0

FÖRTÄR ÄTER DET TYVÄRR HAMMESTA OLLE STRAR HAR MAN SÄLLAN PÅ KNOPPEN

KAN KÄNNER UNDVEK NÄR DET VÄXER DRAMA- KRÄVA SVÄNGER MED TILL RUPÅ SCEN ANNEX KUNG SÄRSKILD TINERNA DU LÖSNING

E R ILLA KÄNDA F B A FRÅGADE VACKERT R DEN KAN GÅ ÖVER GRÄN- E SEN TILLTALA SOM N NUNA TORKAT PÅ LANDET

SES IS I

HADE ARKIV I ÖST UPPRÖRD MED SIG

K U GÖR MÅNGEN MAN- T DARIN KANSKE ETT VERK AV O ATLE HAR FÅTT M RÄTT

N I A D E

SMÅVÅGAD ETT GLATT STÄLLE

I S B A N A

N J U L L Ö GE UT TA A T STRAFF E D FÖR M Ö S A K O R E S A N B K R A B B FRANSK DRA IMPRESA SÖDERE SIONIST R UT KAMP LOTT MATT A S I HÅLLNING LÄGGA I PANNAN T E K GENAR S GÄRNA AV SLEM L A R NATUR O A FÖRMÅR I D S SIG T A D T DELADES 1948 KORTSPEL

TAR HAND OM STAM PALINDROMMAN

FÖRVIRRAD SYDVÄSTOST

GÅNGART MED FART

VILL LÄRA SIG MER GER GULA FÄLT FRANCIUM DANSCARINA

GREKISK BOKSTAV SKIKT MAN SER

A L L Ä T A R E

KAN HAR MAN MOTEFTER STÅNDSHENNE KRAFT

M H T T A A R Å L V Å L KAN SKÅNSK MAN TUNNR ORT SALTA SÅDD V G I I G P S S L GÖR LITEN I T A G E MATEN I MATEN BÖR KUR DEL AV P A A S NÄTSPEL SÖNDER T MED I DE I E R S K O T VARPARADISET T I M E R M A N GÖR BRYG- SVARTA O T A GARE A PÅ FOT KORNET TUNGR Y D SINNE S M A K BRONSLIKA FIGUR GOD T E A VÄDRAT N N KVINNA A GOABRÖD LEVER PÅ SPEL N O R KORTAR A L G A LITE FÖRE FÖR MOT A R A N T I VISTÖS POPTRIO GÖRA LOCKA STICKA G N A V I ANDE SAMLAS LIVE PÅ N D LÄGGER E S T R A D MATTA VARA STÄDRIKTIGT R A S A PLATS Ö R A VRED INOM VISSA R A V GRÄNR I K E SER TIDIG MORGON GALLSKRIK

D R I V E R F R A M I D R I V A

L A G R A R

STARRTON FOTFÄSTE

FLÖT MED THOR AVISA I VÄST

ROADE I SVENSKA ORD

KÖR I EKEN KÄRNÄMNE

FÄSTS I SEGEL JORDTITEL

GÅR SOM SEX SIGNALMEDEL

SVANTE DREJENSTAM MEDIAKRYSS

BIFROSTORDENS RIKSTING

Rikstinget är Ordens högsta beslutande organ. BifrostDamernas Riksorganisation, BDR, har då också sin årliga sammankomst. Under Rikstingshelgen har vi också en gemensam bankett.

ÅR PLATS VÄRDLOGE DATUM 2021 2022 2023 2024 2025

Kalmar Nyköping Oskarshamn Eslöv Stockholm

28 Gondler 12 Nicopia 17 Grimner 18 Mjölner Bifrostorden

7-9 maj 6-8 maj 5-7 maj 3-5 maj 9-11 maj 23


ATT BLI PRESES UNDER CORONA TIDER

J

istället informera dem om vår tillfälligt nedlagda verksamhet. Istället för att bjuda in systrar att erhålla högre grad fick jag komponera mejl och brev och meddela att vår verksamhet är lagd på is. Istället för att förbereda olika träffar och gradgivningar, får man hitta nya lösningar för styrelsemöten genom telefon och dator, författa olika mejl och brev till systrar med information om vad som händer och jag önskar varje gång att kunna ge ett besked, om när vi kan ses igen.

ag heter Lizette Hidlund och gick med i Logen Åsa-Idun 2012. Att komma med i logen och träffa alla underbara systrar och få göra olika aktiviteter tillsammans var och är ett fantastiskt trevligt inslag i ens liv. Jag blev invald i styrelsen som ledamot 2013 och blev skrivare 2015. År 2018 blev jag tillfrågad om att ville anta posten som vice preses och jag tackade ja. I år 2020 blev jag vald och installerad som Preses i Åsa-Idun, en ärofylld och ansvarfull post. Jag hade förberett mig för Riksting och att assistera vid utdelning av Veterantecken och såg fram emot alla träffar med systrarna och jag förberedde mig på att arrangera tillsammans med styrelsen intressanta träffar för systrar och dela ut grader under högtidliga former till nya systrar och till systrar som skall stiga i sin grad………men så kom Corona och allt stannade av. Det blev en annorlunda tid som ingen av oss trodde skulle dra ut så på tiden.

Allt detta har fått en att inse hur mycket det betyder att vara en del av denna gemenskap och att få träffas under trevliga former. 2020 blev ett år som nog många av oss inte kommer att glömma av flera skäl, men jag kommer ha det i minnet som året som stannade av gällande Logeaktiviteter och trevliga stunder med systrarna.

Att vara Preses under Corona tid är väldigt annorlunda, istället för att välkomna in nya systrar att ta del av vår gemenskap fick jag

Lizette Hidlund Preses i Åsa-Idun

DAGAKTIVITET I LOGEN PRISMAN.

F

ör länge sedan fanns det en skådespelare som alltid sa ”Härliga tider, strålande tider” men det gäller knappast idag. Däremot är jag säker på att det är viktigt att hitta guldkornen och göra det bästa av situationen. Vi som är daglediga i Prisman är enträgna och träffas varje tisdag för promenad i både ur och skur. Vi räknar nog alla med att detta är just guldkorn i tider när så gott som all annan verksamhet ligger nere. Hur länge ska detta pågå??? För att förgylla promenaderna har var och en fika med sig som vi alltid intas utomhus även om det skulle regna småspik. Dessutom har vi ett månadslotteri bland dem som deltar. Där kan man vid stor tur vinna till exempel bullformar eller servetter. Vinsterna verkar alltid vara lika uppskattade trots det ringa värdet. För övrigt har vi tillsammans från september till december avverkat en sträcka som skulle räcka mellan Malmö och Gävle. Ganska imponerande, eller hur? Ewa Dalsjö Preses i Prisman

24


BDRs BILDANDE OCH HISTORIK

B

ifrostdamernas Riksorganisation BDR bildades den 9 maj 1987 i samband med Bifrostordens Riksting i Göteborg.

hade blivit verklighet i Göteborg den 9 maj 1987. Hon skrev att organisationens syfte är att skapa större förståelse för och inom Bifrostordens loger samt att man vill arbeta för samverkan mellan logerna på de orter där en loge inom Bifrostorden finns. På platser utan en damloge ska allt stöd ges för att en sådan ska kunna bildas.

Åsa-Idun, Stockholm stod för värdskapet och ett 70-tal damer från damloger och damklubbar i hela landet hade hörsammat kallelsen. Majken Thambert och Ulla Westerman från Åsa-Idun var initiativtagare och grundare till BDR. Majken Thambert och Gun Olsson tågade in till Bifrostordens Riksting och kungjorde att Bifrostdamernas Riksorganisation var bildad. De läste upp följande skrivelse: Till Bifrostordens Riksting och Riksloge: Härmed får vi meddela, att vid sammankomsten med Bifrostdamernas damklubbar och damloger har den 9 maj 1987 vid sammankomst i Göteborg bildats Bifrostdamernas Riksorganisation. Vi hoppas på stöd och samverkan från Bifrostorden och dess loger runt omkring i landet och skall söka på vad oss ankommer verka för ökad förståelse för Bifrost och dess verksamhet. Göteborg 870509 Ordf. för mötet Majken Thambert

Sekr. för mötet Gunilla Starck

PÅ NÅGRA ORTER hade man varit organiserade sedan länge. Den äldsta logen - Duranki i Örebro - bildades redan 1933. Carola i Karlskoga och Åsa-Idun i Stockholm bildades i början av 1950-talet och under 1960talet hade Stjärnbågen i Jönköping, Maria i Södertälje och Norhild i Västervik bildats. Bildandet av BDR 1987 hade föregåtts av tidigare försök att bilda en rikstäckande organisation. Redan 1979 hade man vid ett möte i Örebro, med ekonomiskt stöd från Bifrostorden, samlat representanter från fem damloger/-klubbar samt från ytterligare två orter där det fanns herrloger. Majken Thambert hade lett mötet den gången och man hade då också fått besök av Hans Larsson och Arne Persson från Bifrostordens direktorium. OSM Hans Larsson redogjorde vid detta möte för Bifrostordens tre grundpelare: sund livsåskådning, idka välgörenhet och trevnad för bröderna. Han hoppades att det skulle vara möjligt för damerna att bilda en riksorganisation och lovade att Bifrostorden skulle stödja dessa ambitioner så långt det var möjligt. Men det skulle alltså sedan dröja till 1987 innan tiden var mogen för bildandet av

Majken Thambert Bifrostdamernas Riksorganisation. Damerna hade då samordnat sig till gemensamma stadgar, gemensam ritus och vissa andra gemensamma aktiviteter. Vid bildandet fanns det 12 damloger/damklubbar. Bifrostordens Styrande Mästare Hans Larsson var en ivrig och angelägen tillskyndare av att BDR skulle bildas. För honom var det viktigt att Bifrostfamiljen som begrepp stärktes och i sitt inledningsanförande i samband med bildandet utvecklade han Bifrostordens syn och förhoppning på Bifrostdamernas Riksorganisation. Han sade bland annat att det varit en naturlig sak alltsedan Bifrostorden startade, att logerna och bröderna sökt förståelse och medverkan hos anhöriga. Från ordensledningen var man därför mycket positiv till att damerna nu organiserade sig. Vid instiftandet överlämnade Hans Larsson också en gåva i en ”fruktlåda”. I denna låg en ordförandeklubba formad som Iduns äpple, skuret i trä med blad och stjälkar av koppar. Denna vackra gåva var slöjdad av bifrostbroder Erik Blücher i S:t Örjan. Hans Larsson sade, ”så länge ni vårdar detta väl, kommer det enligt den nordiska mytologin betyda evig ungdom för riksorganisationens medlemmar”. Gåvan överlämnades med önskemål om att den må stadfästa beslut burna av kärlek, vänskap och omsorg till fromma för Bifrostdamernas Riksorganisation. Gåvan mottogs med stor tacksamhet. Hans Larsson redogjorde också för sin uppfattning och sina tankar i Bifrosttidningen 1987/2, där han i sin OSM-spalt hälsade välkommen till Bifrostordens Riksting och Bifrostdamernas första Riksmöte. Han bad bröderna runt om i landet att uppmana sina damer att delta vid detta tillfälle. I en artikel i Bifrosttidningen 1987/3 skrev Ulla Westerman, att bildandet av BDR

Vid instiftandet 1987 beslöts att: • BDR ska försöka jämka samman rutiner, så att alla damloger fungerar så lika som möjligt. • BDR ska ha sitt säte i Stockholm och en styrelse bestående av ledamöter från såväl Stockholm som övriga landet ska väljas. • BDR:s syfte är att skapa större förstå else för och inom Bifrostordens loger samt att arbeta för en samverkan loger och klubbar som finns där en Bifrostloge har sitt säte. På platser där damloge saknas ska stöd ges för att en sådan ska kunna bildas. • Styrelsen kommer alltid att informera alla damloger om sin verksamhet. • Riksmöte ska hållas vid samma tid och på samma plats som Bifrostorden håller Riksting. Numera (2008) finns BDRs och damlogernas stadgar i en Konstitutionsbok. BDR:s första styrelse kungjordes i Bifrosttidningen 1987/5 och var enligt följande: Ordförande Majken Thambert Åsa-Idun Vice ordförande Gun Olsson Åsa-Idun Sekreterare Gunilla Starck Åsa-Idun Kassör Ulla Westerman Åsa-Idun Ledamot Birgitta Axelsson Nicopia Ledamot Anita Holmberg Grimhild Suppleant Agneta van Baal Duranki Suppleant Margareta Magnusson Livheim Revisor Margareta Assis Åsa-Idun Revisor Ulla-Britt Steen Nicopia Revisorssuppleant Ing-Britt Dahlberg Aroshus Valberedning Ulla Gallén Åsa-Idun Valberedning Liljan Sundqvist Stjärnbågen Valberedning Birgit Larsson Stjärnbågen

25


En presentation av symbolerna på kedjan, från översta till nedersta:

Grad 1 Gemenskap som symboliseras av ett handslag. Grad 2 Vänskap som symboliseras av ett hjärta. Grad 3 Trohet som symboliseras av ett ankare. Grad 4 Vishet som symboliseras av en stjärna Grad 5 Skönhet som symboliseras av ett ansikte (Gudinnan).

Den nya Symbolen är för Grad 5. Kedjan uppdaterades under våren 2020.

26


Bifrostorden

100 år!

Jubilerande bröder

Nya Bifrostbröder

2025 smäller det! Bifrostorden fyller 100 år och det ska vi fira med en oförglömlig

MARS 2020 Dat År Loge Namn

APRIL 2020 Dat År Loge Namn

GRAD I • FRIHETENS GRAD jubileumskväll på Stadshuset i Stockholm. Dat Namn Loge

1 1 3 5 6 7 9 10 11 11 12 13 13 14 15 16 17 17 18 19 19 21 21 23 24 28 29 30 31 31

1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 6 6 9 9 10 11 12 14 15 18 20 20 22 22 23 23 25 26 29 30

Nu söker vi 10 huvudsponsorer som vill sätta sitt namn på brödrakartan och bidra till att 20201028 Peter Berglund Linneus sätta guldkant på vårt 100 årsjubileum.

75 80 85 80 80 70 70 70 70 75 75 80 80 50 70 90 75 70 85 75 70 75 70 60 60 70 70 70 60 80

Rimfaxe S:t Örjan Vesthav Mjölner Mjölner Mjölner Odinsal Linneus Aroshus Righeim Löfstad Junehus Torkild Odinsal Forsete Runheim Gondler Mjölner Runheim Junehus Odinsal Manheim Withala Vesthav Danheim Rosheim Manheim Vesthav Löfstad Midgård

Börje Månsson Ulf E Kåvehed Jerrie Cederberg Jan Larsson Kjell Jeppsson Arne Ohlin Göran C Grape Carl-Johan Borg Pär J Johnsson Gunnar R Törmä Alexander Marszalek Evert Lundquist Ewert Arldén Mattias Jansson Bengt Widén Astor Baldesten Arne C G Säll Leif Nilsson Lars-Erik G Eriksson Leif A O Wiberg Anders G Sävborg Alf Stroff Curt Sandberg Rolf Sylven Christer Ohlsson Lennart K-A Eriksson Matti Vene Dan Nord Mikael Snive Hans Mårtensson

60 70 90 50 75 75 75 70 70 60 50 80 75 50 75 80 60 75 60 60 60 70 85 70 80 75 60 60 70 75

Solheim Johan Axelsson Torkild Ulf Ch R Ljunggren Alvheim Börje Nilsson Gungner Anders D Magnusson Torkild Kjell A Askerlöf Gondler Alf Karlsson Manheim Koco Trifunovski Rimfaxe Tomas Johansson Nicopia Börje Nyström Danheim Stefan M O Johansson Nicopia Nicklas Pemer Righeim Torbjörn Scherp Grimner Lars-Erik Johansson Torkild Petri Lindholm Mjölner Sven I.I. Hermansson Manheim Ulf Adelstrand Junehus Hans Torstenson Torkild Lars Larsson Norheim Mårten Frej Åsagård Bo K G Österdahl Danheim Rune Ohlsson Rosheim Mats Tengdelius Eyrabro-Havamal Per-Erik Odler Vesthav Bernt Ch Jernberg Carolus Yrjö A Palonen Torkild Anders Wirtanen Vanadis Peter Karlsson Solheim Roger Emanuelsson Gagnrad Börje Sundell Solheim Carl-Eric Engström

MAJ 2020 Dat År Loge Namn

JUNI 2020 Dat År Loge Namn

2 3 3 4 5 5 7 9 12 12 14 14 14 15 15 15 15 16 17 18 20 20 20 22 22 23 23 23 24 24 25 25 27

1 1 3 3 3 6 8 8 10 13 14 17 18 18 18 19 19 20 21 21 22 23 24 25 26 26 27 27 29 30

70 60 70 70 60 75 70 60 50 50 60 70 60 75 80 60 80 75 60 60 75 75 80 75 60 60 85 75 75 70 70 75 85

Grimner Johnny Engström Forsete Gunnar Nordgren Gondler Göran Oscarsson Nicopia Anders Lundgren Junehus Peter Swalander Nicopia Hans Eriksson Vesthav Björn Larsson S:t Örjan Anders Heidenberg Gagnrad Fredrik Lemón Grimner Anders Wiklund Danheim Jörgen Elvstrand Grimner Lennart B Nilsson Gungner Ingemar Sundgren Alvheim Klaus Joki Åsagård Ulrich Vilmar Norheim Björn L.H. Franzon Withala Håkan Petersson Withala Weimar Dahlesson Gungner Anders Haraldsson Danheim Mikael Edel Alvheim Stefan Tellberg Grimner Gert Gränsmark Junehus Kjell-Åke Gillstedt Gagnrad Leif Folkesson Odinsal Roine Thunberg Forsete Peter Andersson Junehus Jan T B Knutsson Manheim Johny Gustafsson Grimner Hans-Peter Kjellgren Gungner Ingemar Gustafsson Gondler Lars-Göran Rosqvist Torgrim Robert Fahlgren Runheim Per Hellström

80 75 60 60 80 70 75 60 60 80 80 80 75 80 75 70 95 80 80 75 75 80 60 75 80 60 85 75 80 60

Manheim Jörgen Axelsson Torkild Arne Löw Danheim Klas-Göran Molin Grimner Mats Lundgren Nicopia Jan O Gustafsson Alvheim Rolf G Eriksson Norheim Ingmar L Björkman Runheim Mikael B O Olsson Solheim Hans Åke Nilsson Gagnrad Hans-Olov Wieweg Junehus Rolf Hellberg Runheim Tommy Jerräng Linneus Zoltan Tihanyi Midgård Rune Larsson Nicopia Kent Beimert Midgård Hans Werner Norheim Rune Andersson Torgrim Bengt Göran Persson Alvheim Håkan Gustavsson Torkild Björn Johansson Nicopia Nils E Wärn Righeim Kjell Johnsson Vanadis Bengt Pettersson Mjölner Håkan Flensburg Alvheim Lars Brandell Aroshus Torbjörn Tuveheim Mjölner Sven Olsson Norheim Bo Jonsson Eyrabro-Havamal Tommy Eriksson Gungner Peter Carling

Vårt exklusiva sponsorpaket innehåller: • 2 VIP-biljetter till banketten • Hotellrum – 1 natt för 2 personer i dubbelrum • Helsida – samlingsannons med samtliga GRAD II • VÄNSKAPENS GRAD sponsorer i varje nummer av Bifrostordens Dat Namn Loge tidning (4 nr/år) fram till år 2025 • Pluggannons för varje sponsorföretag i minst en tidning/år fram till år 2025 20201023 Pettersson Ingvar Runheim • Exponering på hemsidan

Befodrade bröder

Kostnad: 10 000 kr/år fram till 2025 vid

tecknande under 2019. Samtliga GRAD III • KUNSKAPENS GRADintäkter går oavkortat till vårt jubileum. Dat Namn Loge För mer information kontakta kansliet eller ordens intendent.

20201023 Götberg Ulf Norheim 20201023 Thurgren Mattias Norheim

5 100-ÅRSJUBILEUM 1925–202

5 100-ÅRSJUBILEUM 1925–202

BRÖDER! Möteskalendern med logernas aktiviteter har justerats efter hand och tid. Följ aktuella uppgifter via Bifrostordens portal. Bifrostordens Kansli

27


Brustna länkar

ORDENS MINNESFOND – När Du eller logen vill hedra en bortgången broder.

Datum Namn Loge Grad 24-okt 21-nov 22-nov 05-dec 08-dec 08-dec 18-dec 25-dec 25-dec 28-dec 02-jan 05-jan 10-jan 23-jan 30-jan

Per-Olof Nilsson Sören Molander Bengt Börjesson Svante Hellqvist Risto Furulid Jon Asp Kurt Malmgren Stig Lindberg Lars Ullman Rune Melin Georg Svallmark Kjell Holm Åke Holt Tommy F I Jonsson Yngve Strindholm

Norheim Torgrim Vesthav Grimner Rosheim Withala Torgrim Åsagård Åsagård Withala Rosheim Grimner Eyrabro-Havamal Junehus Åsagård

IX VII IX IX VII X III VI X X IX X X VIII X

BG 625-0419. Märkes ”Minnesfonden”. Text och namn skickas till or@bifrostorden.se

INFORMATION FRÅN BIFROSTORDENS KANSLI. Kansliet kommer att hållas öppet sporadiskt. Alla samtal och inkommande mejl lyssnas av, läses av varje dag. Olavi Ollikainen ORDENS KANSLER

28


MÄSTAREUTBILDNING

lördagen den 23 januari 2021

Rosheim, Marcus Petersson-33 Danheim. Mattias Boldt blivande Storlogemästare i Heimdal hade meddelat förhinder. Efter en inledande presentation av var och en, så startade utbildningen upp. OSM Patrick inledde med den situation vi lever kring med Covid-19 pandemin, vilka utmaningar och frågeställningar Orden har att förhålla sig till, i rådande situation. OL Bo Löfgren gick igenom sitt ansvarsområde med Ordens konstitution, Ordens lagar och förordningar, och var dessa går att finna i Bifrostportalen. Diskussioner och frågeställningar fick ett bra utrymme under denna dag. Mästareutbildningen ger en bra grund för blivande Mästare, samt att lära känna varandra som nya ledare i sina respektive loger. Några gruppdiskussioner genomfördes. Tekniken med ZOOM är fantastisk, att vi kan genomföra denna viktiga dag på ett tillfredsställande sätt.

OSM Patrick G Lundeberg med samlade deltagare.

Å

rets Mästareutbildning genomfördes via videomötesapplikationen ZOOM. vilket fungerade bra och tillfredställande. När klockan slog 09.00 hälsade OSM Patrick G Lundeberg välkomna till 2021-års Mästareutbildning.

För året skall åtta nya Mästare installeras i sina ämbete. Sju av dessa bröder deltog denna dag. Johan Lööf-1 S:t Örjan, Petri Salonen-5 Åsagård, Johan Wegelius-8 Manheim, Petter Sandstedt-17 Grimner,Fredrik Lemón-19 Gagnrad, Mikael Sundbom-29

Precis som på ett fysiskt möte så hade vi bensträckare och ett avbrott för lunch. Sammanfattningsvis av dagen är de mål kring att vara rustad med konkreta verktyg inför sin Mästaregärning, samt vad som förväntas från Ordensledningen på blivande Mästare. Ett annat mål är att lära känna varandra och finna stöd i en Mästarekollega. Ett stort lycka till i er befattning som Mästare. Redaktör: Mats Hyltén. Foto: OSM Patrick G Lundeberg.

Mikael Sundborn

Patrik G Lundeberg

Bo Löfgren

Johan Wegelius

Mats Hyltén

Marcus Petersson

Petter Sandstedt

Petri Salonen

Johan Lööf

Fredrik Lemon

Deltagarna vid utbildningen

29


Nya Mästare 2021

Mattias Boldt, Mästare i Storlogen Heimdal

N

under radarn, efter en tidigare intensiv tid som först ordförande för Bifrostföreningen Täby och sedermera Mästare när Logen 32 Runrike bildades.

y Storlogemästare i Heimdal Mattias Boldt. ”Lättja är min starkaste drivkraft.” Ja, så inleds min presentation på LinkedIn. Det betyder naturligtvis inte att jag är lat, utan att jag alltid strävar efter att frigöra tid, för att kunna lägga den på mer värdeskapande och roliga saker.

Nu är det dock som sagt dags att axla rollen som Mästare för Storlogen Heimdal. Det är naturligtvis ett väldigt prestigefyllt uppdrag, som jag närmar mig med väldigt stor ödmjukhet. Som tur är har vi ett väldigt starkt Direktorium i logen och bra Mästare i våra grundloger, som kommer bli viktiga för mig när jag ska försöka fylla min företrädares kostym.

Min professionella bas är inom Human Resources, som jag arbetat med i snart 25 år. Kraften i att lyckas attrahera, väcka och hantera potentialen hos den enskilda individen samt att lyckas kanalisera den genom organisationers behov är inspirerande. Tror mig besitta en kombination av en stark kreativ sida, en god förmåga att identifiera och leverera lösningar på utmaningar, ett strukturerat tillvägagångssätt och en notoriskt hög administrativ kapacitet. För tillfället befinner jag mig lite mellan två olika jobb, där jag ungefär samtidigt som Mästare tillträdet lämnar arkitektbranschen, för att återgå till försäkringsbranschen.

jag får möjlighet att påverka, förenkla eller att förbättra. Det tror jag också att många bröder har märkt av.

Min vilja att bidra till ett högre värde spiller även över utanför min egen organisation och på fritiden, till exempel vår Orden. Kort sagt, jag har svårt att hålla mig ifrån situationer där

Sedan ett par år har jag varit engagerad i Storlogen Heimdals Direktorium, men även behållit en post som Dirigent i min hemmaloge. Det har varit ett par lite lugnare år lite

Förutom jobb och Bifrost då? Jo, det hinns med lite annat också, som till exempel att spela slagverk och köra/sjunga i ett hyggligt coverband, ett par pass på Friskis & Svettis per vecka, men med såväl villa i Täby och fritidshus på Gotland, iklär jag mig mestadels byggbrallor och rollerna som snickare, elektriker, rörmokare, målare och trädgårdsmästare. Hoppas vi får ses snart igen, när vi kämpat oss igenom de märkliga tider vi befinner oss i nu! Mattias Boldt

Beställ redan nu våra jubileumsmanschettknappar

Unikt tillfälle! Passa på att beställa våra exklusiva manschettknappar.

Begränsad upplaga!

Pengarna går oavkortat till Bifrostordens 100-årsjubileum. Beställning sker via din loge eller kansliet.

495 kr/pa

r

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025

www.bifrostorden.se

30

100-ÅRSJUBILEUM 1925–2025


Nya Mästare 2021

Johan Lööf, Mästare i Logen 1 S:t Örjan

M

itt namn är Johan Lööf och jag är 41 år ung. Född och uppväxt i Linköping fram till 22 års ålder då det bar av till Australien och närmare bestämt, Brisbane för studier. Tanken var att studera marinbiologi, då intresset för dykning hade växt till sig under föregående åren. Men efter bara en termin insåg jag att jag nog var mer intresserad av själva dykningen än att studera det marina livet och dess tillvaro. Så jag gjorde ett lappkast och sökte in på en annan fakultet, då jag istället valde att läsa en dubbel fil.kand. inom marknadsföring och e-handel. Detta var verkligen i e-handels linda, då de enda kända handelsplatserna var EBay och Amazon. Facebook hade ännu inte lanserats, så det var via telefon och mejl jag höll kontakten med vänner och familj hemma i Sverige. Efter avslutade studier flyttade jag hem till Sverige igen och landade ganska omgående i Göteborg där jag jobbade som säljare på ett industriföretag. Jag var ansvarig för södra Sverige, så från Karlstad i väst ned till Smygehuk i söder har jag besökt varenda mekanisk verkstad och leverantör av aluminium ni kan tänka er. Men efter 3,5 år sittandes bakom ratten, ensamma nätter på hotell i mindre orter kände jag mig ganska klar och saknade Australien, så jag sa upp mig, hyrde ut lägenheten och åkte tillbaka till Australien i ett år för att jobba, umgås med vänner och ha kul. Efter drygt ett år kom jag så åter till Göteborg och valde då att studera igen, denna gång på en yrkeshögskola inom event management/ eventmarketing. Via den utbildningen har jag de sista 10 åren jobbat med allt från event, reklam, kommunikation och marknadsföring. Jag landade under hösten 2015 i Stockholm efter att i tre månader ha bott i Helsingfors, Finland med min dåvarande flickvän och de senaste fem åren har jag jobbat som projektledare och produktionsledare för reklambyråer, mediebyråer m.m. och skapat många roliga projekt och kampanjer som säkert flera av er sett i tidningar, hört på radio-tv, eller på webben.

och sammankomster förutom de vi själva anordnade i S:t Örjan. Jag tror jag hann med ca 12 logekvällar under mitt första år i Bifrost och det har bara blivit fler och fler för varje år sedan dess. Året därpå var jag ordinarie YL och de senaste två åren har jag suttit som ASM men i praktiken varit den tjänstgörande Mästaren, då S:t Örjans Mästare Holger Andersson för ca två år sedan flyttade från Stockholm ned till Gotland. Så under 2019 samt 2020 har jag med heder burit Mästare kedjan. Men skall nu äntligen från 2021 göra det även på pappret. Jag ser mycket fram emot att få vara med och ta in S:t Örjan och Bifrost in i 2020-talet och ser även varmt fram emot vårt stundande 100-årsjubileum, då min loge S:t Örjan tillsammans med Eyrabro-Havamal samt Aroshus firar 100 år som loger tillsammans med Bifrostorden. På det privata planet är jag mycket intresserad av matlagning, goda viner/rom, film och inredning. Har till min lägenhet, där jag bor, själv, designat och byggt en hel del möbler, något jag tycker är kul och utmanande. Dock är det något begränsande att snickra och bygga i min lägenhet, så jag har under 2020 letat efter ett bra landställe där jag kan “fly” staden lite och ägna tankarna åt att snickra och skapa. Har dock ännu inte funnit något bra ställe än så jakten fortgår. Jag har även under 2020 återupptagit golf, som var min stora passion under ungdomsåren och var 2020 för första gången med i Bifrostgolfen, där jag kammade hem Longest Drive. Min resa inom Bifrost började under hösten 2016, då jag blev medbjuden till ett kräftkapitel i Stockholm. Det var ett gemensamt kapitel där flera av stockholmslogerna samarbetade. Vi var fyra recipiender som nervöst klev in i kapitelsalen för första gången och sedan den dagen har det inte funnits någon återvändo. Inom ett år som broder klev jag in i S:t Örjans direktorium och var det året ersättare för IL. Jag kände mig snabbt välkommen till alla loger i Stockholm och besökte flitigt både Valhall, Åsagård samt Mannheims grader

Under det gångna året har jag tillsammans med några bröder varit med och tagit fram och utvecklat den webbshop som vi framgent skall nyttja för inköp och beställningar av såväl material för ritus, samt mer privata profilartiklar och som inom kort skall finnas öppen för alla. Ett projekt som känns helt rätt i tiden och som jag tror kommer göra det enklare för många intendenter, Mästare samt inte minst Ordens Räntmästare och Kansler. Avslutningsvis så vill jag säga att jag verkligen ser fram emot att besöka fler loger runt om i Bifrostsverige, så fort det möjliggörs och vi kan vara igång med vår verksamhet igen. 2020 har ju onekligen varit ett annorlunda och utmanande år, inte minst för min egen del, som under året förlorat både min far, min farmor samt mitt jobb. Men då är det tur man har så fin stöttning i Bifrost bland alla bröder, så ett stort tack till er alla som funnits där och stöttat under detta år.Med en förhoppning om att snart få träffa er alla och omfamnas fysiskt och inte bara digitalt. Johan Lööf

Besök i logekapitel i stor- och grundloge är en av förutsättningarna för befordran till högre grad

31


Nya Mästare 2021

Petri Salonen, Mästare i Logen 5 Åsagård

J

På grund av de omständigheter vi befinner oss så kommer vi troligen kunna ha vår första loge först i augusti som även blir installationsloge. Under våren kommer jag tillsammans med direktoriet planera för de kommande åren så fler bröder vill delta på logeaktiviteterna. Vårens möten används för digitala sammankomster men jag vet att vi alla längtar efter att få träffas på våra logekvällar igen.

ag glömmer aldrig mina första steg in i kapitelsalen i april 2011. Jag glömmer aldrig frågan som ställdes och som jag efter lång betänketid svarade ”rätt” på. Och jag glömmer aldrig den mycket trevliga första måltiden med mina bröder som välkomnade oss så varmt. Denna första kväll har jag alltid burit med mig som ett varmt minne. Sedan dess har det blivit fler logekvällar vissa år och färre andra på grund av jobb och familj. Jag har ofta tjänstgjort i olika roller och de senaste åren varit skattmästare. Faktiskt kan jag inte minnas när jag besökte logen förra gången som gäst. Jag trivs väldigt bra i vårt broderskap och vill bidra. Logekvällarna och den fina samvaron vid middagsbordet efteråt ger väldigt mycket för mig. Nu är jag taggad över att bli Mästare och bidra till utvecklingen av vår Orden. Jag bor med min fru och våra två barn i Haninge kommun där jag är kommunalråd på heltid. Jag föddes i Finland 1976 och har sedan 1981 bott i Sverige och mestadels i Haninge. Under sju år bodde jag i Jönköping

där jag studerade och har även studerat utomlands i Indien ett halvår. Jag umgås gärna med familjen och vi gillar att göra olika aktiviteter ihop och vi gillar att resa.

Åter till min första logekväll och till mitt ”rätta” svar. Det finns egentligen inget riktigt rätt svar, det rätta är att man stigit in i kapitelsalen för att gå in i vårt broderskap. Men det finns inget bättre än det lilla leendet som spricker upp hos varje broder när recipienten svarar på den viktiga frågan i första graden. Det lilla leendet kopplar oss samman till den första stunden som vi alla gått igenom och som vi alla delar. Den känslan är samhörighet är något speciellt. Petri Salonen

Johan Wegelius, Mästare i Logen 8 Manheim

J

av en vän som var ledamot sedan länge. Vi hamnade bredvid Lizette och Hans-Ove och det ”sålde” in ordenslivet och vi blev lockade och bestämde oss för att ansöka om inträde. Första gradgivningen var Pekka Lindblom och Bo Klang uppvaktande bröder och sade att det var perfekt ålder för oss att gå med – ni kommer få vänner för livet. Så rätt de hade! Det blev en fantastisk kväll med många starka intryck, då det även var en parentation så fick vi uppleva hela cirkeln av broderskap från inträde till en brustna länken.

ohan Wegelius heter jag, född Östgöte 1970 men boende i Stockholm sedan 1980. Bor tillsammans med min fru Mari i vackra Ekhagen som är ett funkisområde på Norra Djurgården. Här har man nära till både natur, vatten och stadslivet – en riktig pärla. Då vi inte har någon släkt i Stockholm blir det en del besök i Norrköping där min mamma har sommarstuga och till Malmö där min pappa och ena syster bor. Maris familj bor i Finland så vi försöker även åka dit några gånger per år. När vi inte åker runt och besöker nära och kära så reser vi gärna till Italien och njuter av ”La dolce vita”. Mat och matlagning är ett intresse och jag bjuder gärna hem till middag och hamnar ofta i köket hos vänner när det är fest. I mitt yrkesliv har jag gjort det mesta inom detaljhandel – inköp, försäljning, marknadsföring och kategoriarbete. Idag jobbar jag på Bosch med hushållsapparater vilket har sina fördelar med tanke på mitt matlagningsintresse.

32

Började ganska tidigt tjänstgöra som förste väktare och har sedan några år varit FSM. Det ska bli en stor ära att axla rollen som Mästare i Logen 8 Manheim efter Klas Lindström och jag ser fram emot att med direktoriet både föra traditionen vidare och samtidigt utveckla vår verksamhet. Jag klev in i Bifrostordern i december 2016 efter en skaldjurskväll som anordnades av 8 Manheim – en kollega hade fått inbjudan

Med broderlig hälsning Johan Wegelius


Nya Mästare 2021

Petter Sandstedt, Mästare i Logen 17 Grimner

P

etter Sandstedt heter jag och jag kliver snart på, eller har precis gjort det, som Mästare i Logen 17 Grimner. Jag är född för snart 52 år sedan i den lilla orten Virserum i Hultsfreds kommun. Eftersom jag är från de trakterna handlade mycket av min fritid om musik. Det var en oerhörd förmån att ha möjligheten att se världsartister på Hultsfredsfestivalen under mer än 20 år. Där träffade jag också min fru sommaren 1995. Hur som helst så utbildade jag mig till byggnadsingenjör och efter gymnasiet fick jag anställning på Skanska i Västervik. Det var kanske inte världens roligaste jobb men det var okej. I början av 90-talet slog byggkrisen till och sommaren 1992 blev jag uppsagd. Samma dag gick jag tvärs över gatan in till polisstationen i Västervik och hämtade ansökningshandlingar till polisutbildningen. I augusti 1993 började jag på Polishögskolan i Solna och på den vägen är det. På den tiden kunde man inte ansöka om vart man skulle hamna utan jag hamnade i Oskarshamn. I Oskarshamn träffade jag Ordens nuvarande OSSM Thommy

sommaren försöker vi njuta av skärgården. Möjligheten att kunna ta båten ut och hitta sig en egen lilla ö är näst intill oslagbar! Efter ett par år i Bifrost blev jag tillfrågad om att bli ersättare till IL vilket jag nappade på. När avgående Mästaren, Johan Brundin, tillträdde fick jag frågan om att kliva på som FSM vilket jag tackade ja till. Nu fyra år senare får jag en ny roll.

Brännström. Ganska många år senare var det han som fick med mig i Bifrost. Jag vill minnas att det var hösten 2013. Idag bor jag i Oskarshamn tillsammans med min fru Elin som jag träffade i Hultsfred för 25 år sedan. Vi har två döttrar som är 11 och 15 år. Jag har inga extravaganta fritidsintressen men jag gillar att cykla och på

Det kommer bli en annorlunda start för mig och de andra nytillträdda Mästarna. Inget är sig likt någonstans och vi är sannerligen inte undantagna. Min ambition är att göra det bästa av situationen och förhoppningsvis kan vi komma igång inom en inte alltför avlägsen framtid. Jag har förmånen att ”ta över” en mycket välskött loge vilket kommer att göra mitt arbete mycket enklare. Att driva logens arbete framåt är ingen ensmansföreställning, utan vi måste alla se oss som ett lag. Det är så jag ser på det! Hoppas vi kan ses snart! Petter Sandstedt

Fredrik Lemon, Mästare i Logen 19 Gagnrad

J

ag, Fredrik Lemon, har fått det ärofyllda uppdraget att överta rollen som Mästare i Logen 19 Gagnrad. Ett uppdrag jag ser mycket fram emot efter att ha provat rollerna som Talare och FSM sedan jag började i Bifrost 2009. Och vem är då jag? Snart fyllda 50, och jobbar till vardags som senior rådgivare inom IT på den ”lilla” myndigheten Trafikverket på huvudkontoret i Borlänge. Jag har varit i statlig ”ägo” i nästan 20 år då jag började min yrkeskarriär som systemutvecklare på Vägverket, långt innan Trafikverket bildades 2010. Under åren har jag även haft flera chefsbefattningar och har även tjänstgjort en period på Regeringskansliet.

När jag inte jobbar tycker jag om att vara ute med båten i sjön Runns vackra ”skärgårdsmiljö”, där det finns många mysiga öar att övernatta vid. Det är ett intresse jag delar med min familj som består av min fru Lena och döttrarna Tove och Evelina. På vintern åker vi gärna slalom och med närheten till Romme Alpin brukar det bli en hel del dagar i backen. Golf är ett annat intresse och efter en runda plockar jag gärna fram gitarren. Då får det gärna stå ett gott glas rödvin bredvid. Vinintresset började när jag för ett antal år sedan blev medlem i Munskänkarna, där jag även hade ordföranderollen under en period. Fredrik Lemon

33


Nya Mästare 2021

Mikael Sundbom, Mästare i Logen 29 Rosheim

N

Svenska Försvarsmakten att köpa in materiel men jag har även arbetat med andra nationer såsom Tyskland, Finland, Norge, Singapore och USA.

u har jag påbörjat en ny vandring längs Bifrostvägen. Det känns mycket hedrande, stimulerande, ansvarsfullt men även lite skrämmande att jag nu är Logen 29 Rosheims nya Mästare. Jag började min lite krokiga vandring på denna väg i Logen 22 Righeim i januari 1996. Dock efter några år så kom livet emellan och jag tog då beslutet att kliva av Bifrostorden. Men orden har alltid funnits i mina tankar och förhoppningen att komma tillbaka har alltid funnits där. Efter att vi flyttade till Norrtälje så har möjligheten kommit upp att åter kunna inträda i Bifrostorden. Vem är jag då? Jag heter Mikael Sundbom och fyllde 49 år i januari. Född och uppvuxen i Gävle. Jag är gift med Puntharika och har 5 barn och ett barnbarn. 4 av barnen är från tidigare förhållanden. Eftersom jag är född på Brynäs så var det solklart att man skulle spela ishockey i Brynäs IF. Efter att ha spelat ishockey i drygt 10 år så upptäckte jag Amerikansk fotboll. En lite rolig sak är att jag har spelat tillsammans med Mästaren i 22 Righeim. Under 1991 så sattes det första svenska landslaget i Amerikansk fotboll upp och jag är stolt att jag fick möjligheten att vara med i detta lag. Efter värnplikten så började jag arbeta som

officer i Östersund. Men efter några år så lades regementet ned så jag fick byta arbetsplats till Ka1 i Vaxholm. 2012 så arbetade jag på FMV, Försvarets Materielverk, utlånad från Försvarsmakten och fick då ett erbjudande från ett konsultföretag som jag inte kunde tacka nej till. Så jag slutade i Försvarsmakten och började arbeta som konsult inom försvarsindustrin. Under min tid i Försvarsmakten så var jag på en utlandstjänst till Kosovo 2010. I mitt nuvarande arbete så hjälper jag

Vad gör jag på fritiden då? Jag är och har varit aktiv inom föreningslivet och har suttit i en hel del olika styrelser för organisationer och föreningar. Min lite konstiga hobby är något som kallas Faleristik. Det är inte många som vet vad det är, men enkelt förklarat så är det läran om bärbara utmärkelser. Faleristik och Heraldik står varandra rätt nära vad gäller själva företeelsen som hobby. Ett gäng Faleristiker startade en förening för några år sedan som jag nu är vice ordförande i. Så har ni frågor angående bärbara utmärkelser så är det bara att höra av sig. När vi flyttade till Norrtälje, eller rättare sagt till en liten by utanför Norrtälje som heter Nysättra, köpte vi ett hus från 1909. Men huset är troligen äldre än det så huset tar en hel del av min tid. Närheten till havet, skärgården och naturen gör att mitt intresse för dessa saker ökar hela tiden. Just nu så är det stora projektet att bygga klart bastun så man kan värma sig lite under vintern. Mikael Sundbom

Markus Petersson, Mästare i Logen 33 Danheim

J

lagt grunden för.

ag heter Marcus Petersson. Jag bor utanför Kristianstad i en liten by som heter Everöd, här bor jag i en villa tillsammans med min fru och nioåriga dotter.

Att ta över som Mästare mitt i en pandemi kommer att ställa särskilda krav då vi inte kan träffas som vanligt. Jag tänker att det framåt kommer vara ett extra viktigt arbete att inte tappa bröder, detta genom brödravård. Viktiga delar av brödravården tror jag är dels våra klubbaftnar som blivit lidande i och med pandemin, dels kommunikationen bröder emellan, att hålla kontakt även utanför logekvällarna. Här tror jag att de digitala redskap som vi lärt oss använda kan vara väldigt användbara.

Jag arbetar som Driftingenjör på Källby reningsverk i Lund. Här ansvarar jag för driften på tre reningsverk samt ca 50 pumpstationer. Det är ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. När jag inte arbetar tycker jag om att röra mig i naturen i sällskap av min familj. I februari 2015 tog jag steget in i Danheims kapitelsal för första gången, detta efter en tids diskussioner med min blivande fadder. Sedan 2017 har jag tjänstgjort i Danheims direktorie, först som YL och sedan FSM. Att ta över som den tredje Mästaren i Danheims historia ser jag som ett hedersuppdrag. Jag hoppas att jag tillsammans med

34

Jag ser fram emot ett nytt år med Bifrostorden där vi förhoppningsvis kan träffas även på vanligt vis utöver de digitala träffarna. resterande bröder i logen ska lyckas att fortsätta utveckla logen och dess arbete på samma vis som de två tidigare Mästarna

Markus Petersson


IN MEMORIAM

Lars Ullman 1928-2020 Broder Lars Inträdde i Bifrostorden och Logen 5 Åsagård den 7:e december 1972. Engagemanget för Bifrostorden var en ledstjärna för Lars och hans tankar på och runt Bifrostorden och Ruby & Lars Ullmans stiftelse var ständigt närvarande. Lars som Bifrostbroder innehade flera roller i sin hemmaloge, som Talare, Andre Ställföreträdande Mästare och Förste Ställföreträdande Mästare. 1989 inträdde Lars ämbetet som Storlogemästare i Storlogen Heimdal med säte i Stockholm. Efter avslutad mästare gärning så valdes Lars in i Ordensdirektoriet för att inneha ämbetet Kansler mellan åren 1995–1999.

Den 25:e december 2020 vandrade Ordens Hedersledamot och grundaren av Ruby och Lars Ullmans stiftelse över Bifrostbron.

Ruby & Lars Ullmansstiftelse är betydande för Bifrostordens verksamhet. Ett av våra ben är välgörenhet och med hjälp av stiftelsen har vi haft möjlighet att dela ut stora belopp under åren. Stiftelsen registrerades år 1990 och var till en början knuten till Logen 5 Åsagård. Efter några år såg Lars möjligheten att låta

hela Bifrostorden få ta del av stiftelsens verksamhet och efter dialog med sittande OSM Karl-Gunnar Roth blev efter ytterligare en tid Bifrostorden huvudman för stiftelsen. Som stiftelsens ordförande känner jag en saknad och en tomhet. I mina tankar härefter hör jag din röst om och om igen. Ditt skratt och dina kvicka inlägg. Ditt ödmjuka sätt att framföra dina idéer för att i nästa stund vara rak och tydlig. Du saknas oss men ditt arbete fortsätter genom oss i styrelsen. Vi vet vad vi har att göra, vilket känns som något av en lättnad i denna svåra stund. Broder Lars Ullman hade vid sin bortgång Logernas Hederstecken, Ordens Förtjänsttecken, Ordens Excelsiormedalj, Ordens Veterantecken samt var Ordens Hedersledamot. Patrick G Lundeberg Ordförande i Ruby & Lars Ullmansstiftelse Ordens Styrande Mästare

Jon Asp, Logen 10 Withala Det dröjde inte länge förrän han blev tillfrågad om han ville gå med i Bifrostorden, och efter lite övertalning, recipierade Jon i Logen 10 Withala den 19 september 1986. Tidigt blev Jon engagerad i Logearbetet och han fann en stor tillfredsställelse i att få arbeta för Logen och Orden. Jon innehade flera uppdrag i Logen och 1998 steg han upp som Mästare. Detta uppdrag hade Jon fram till 2002, då Storlogen Gotheim ville anlita hans tjänster. 2003-2007 var han Förste Ställföreträdande Mästare och 2007 blev Jon Mästare i Storlogen Gotheim. Denna post innehade han till 2011.

Logen 10 Withala och Bifrostorden har sorg. Sent på kvällen den 8 december 2020 kom det mycket tragiska meddelandet att Broder Jon Asp lämnat det jordiska, vandrat över Bifrost bro och nått Fullkomnandets grad. Våra tankar finns givetvis hos Monica, dottern Lotta med familj och sonen Broder Joakim med familj. Jon med familj flyttade till Vetlanda i början av 80-talet, där de övertog en livsmedelsbutik.

2010 blev Jon kallad av dåvarande Ordens Styrande Mästare Karl-Gunnar Roth, att få bli delgiven läran om den Styrande viljans grad. Detta var på fredagskvällen i samband med Rikstinget i Örebro. På lördagen samma Riksting blev undertecknad utnämnd till ny Ordens Styrande Mästare och fick då det stora hedervärda uppdraget att utse ett nytt direktorie. Till ny Ordens Härold utnämnde jag Broder Jon Asp och fick ikläda honom OD-band och OD-kedja. Det var en mycket stor dag för både Jon och mig. Som Ordens Härold gjorde Broder Jon ett fantastiskt arbete. Han ligger bakom nästan allt när det gäller Ordens ritus. Han har varit med och omarbetat våra grader, men hela tiden varit mycket noga med att inte förändra dess ursprung. Han har gjort ny måltidsritus och otaliga specialanpassade ritus för jubileum, logeinvigningar med mera. Jon och jag var tidigt mycket goda vänner,

men vårt arbete i Orden gjorde att den fördjupades. Vi har gjort otaliga resor över hela Bifrostsverige och upplevt så mycket trevligt tillsammans. Minnena kommer att leva vidare mycket länge. Vänskapen inom Orden gjorde också att vi fördjupade vår vänskap även utanför. Jon och hans hustru Monica, samt jag och min hustru Lotta har umgåtts och gjort många trevliga resor tillsammans. Både inom och utom landet. Jon har också gjort sig väl förtjänt av en del utmärkelser. 1999 fick han motta Logernas Belöningstecken, 2003 fick han Logernas Hederstecken, 2009 Ordens Förtjänsttecken och 2011 Ordens Veterantecken. Broder Jon: Är det någon som levde upp till epitetet ”sann Bifrostare” så var det du. Du stod för allt som Bifrostorden vill förmedla till oss Bröder. Ett bevis för Jons lojalitet för Orden är bland annat att han och Monica besökt samtliga Riksting sedan han gick med i Orden. Logen 10 Withala och hela Bifrostorden är skyldiga dig ett stort tack för ditt arbete, din vänlighet och ditt enorma engagemang. Du kommer alltid att finnas i våra hjärtan. Vila i frid! Din vän Lasse Furuskog Vi Bifrostare har det bra - Vi har varandra.

35


B Avs. Bifrostorden, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm

Nyheter från webbshoppen! NYHETER FRÅNWEBBSHOPPEN! WEBBSHOPPEN NYHETER FRÅN Bifrostordens webbshopfortsätter fortsätteratt att utöka utökasitt sitt utbud utbudoch ochvivikan kannunustolt stoltvisa visa Bifrostordens webbshop upp några nya produkter, som exempelvis våra nya slipsar, som kommer i tre några nya produkter, som exempelvis våra nya slipsar, som kommer i tre varianter. varianter.

En tidlös samman

vårvår kommande Den tvärrandiga tvärrandigamodellen modellenkommer kommerattattpassa passautmärkt utmärkttilltill kommande Bifrostorden är en svensk orden, instiftad å clubblazer och kan bäras såväl privat somsom clubblazer ochden densvarta svartasamt samtmörkblå mörkblåvarianten varianten kan bäras såväl privat Den är i sig en tidlös sammanslutning, men ii loge. loge. sammanhang ses den som en ung och mode

Bifrostorden står öppen för varje man, som

Vi kommer plagg Vi kommerunder undervåren vårenfortsatt fortsattatt attutöka utökavårt vårtutbud utbudmed medett ettflertal flertal plagg för ett hederligt och aktningsvärt leverne. och produkter, så håll utkik såväl i shoppen som i kommande tidningar för för fästes vid om man är svensk Inget avseende och produkter, så håll utkik såväl i shoppen som i kommande tidningar spännande nyheter eller invandrare. spännande nyheter och och erbjudanden. erbjudanden. Saknar ni något i shoppen så hör av er till Allan Jensen på oi@bifrostorden.se

Av var och en fordras ärlighet, pålitlighet o

Saknar ni något i shoppen så hör av er till Allan Jensen på oi@bifrostorden.se vilja. Broderskapets och jämlikhetens grun

utmärkande för Bifrostorden och därför väl män ur alla samhällsklasser och yrken.

Bifrostorden vill se sina ledamöter utveckla och uppriktiga män med ansvar för medmä och med tolerans för oliktänkande.

Bifrostordens ideologi har redovisats öppet 1925 och är alltjämt gällande och lyder:

- Orden ska befrämja utbredandet av en su livsåskådning. - Orden ska bereda sina bröder tillfälle till sällskaplig samvaro. - Orden ska bedriva hjälpverksamhet.

Detta betyder konkret: — att Orden i sin verksamhet vill försöka g bröder lust till personlig utveckling, förmå eftertanke, ökad självkänsla och stärkt soci medvetande.

bifrostorden.se

bifrostorden.se

38