ValArch.cz - Přema photographer

Page 1

VALARCH ATELIÉR

DOMEK PRO FOTOGRAFA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE / VALAŠSKÁ BYSTŘICE


Přemův pozemek vypadá jako pěkná, mírumilovná louka pod lesem, ale klame travou. Leží na rozhraní třetí a čtvrté zóny CHKO Beskydy. I přes původní zástavbu ze 70tých let 20. století všude kolem, jsme museli vyvinout veliké úsilí, abychom náš projekt mohli v tomto místě postavit. Orientace pozemku není úplně ideální, ale nic co by jsme nezvládli.

JAK TO VYPADÁ DNES VALARCH 08/2016
VALAŠSKÁ BYSTŘICE TADY TO BUDE STÁT


Delikátní přechod mezi původní socialistickou zástavbou a nedotčenou loukou nebyl jednoduchý úkol. Proto jsme zvolili z každého prvku to nejlepší. Ze stávající výstavby jsme přebrali urbanismus a uliční čáru, z louky zase jemné křivky terénu. Proto louku natahujeme až na střechu ložnice, kdy stíráme hranice mezi terénem a domem. Absence oplocení jen podpoří přirozené osazení domu do okolí.

SITUACE 1:500 VALARCH 01/2017Dispozice přízemí je jasně rozdělena na společnou vstupní část, která slouží pro potřeby rodiny, ale zároveň jako předprostor fotografického ateliéru, jenž je umístěn v podkroví. Hlavní obytný prostor je kuchyní, jídelnou a obývákem dohromady. Samostatné křídlo do zahrady je již přízemní s loukou na střeše. Schovává ložnici s koupelnou, jenž je společná pro celý dům.

PŮDORYS 1NP 1:100 VALARCH 01/2017Podkroví je rozděleno na poloviny, kdy jedna část ukrývá ateliér s výstupem na zelenou střechu/louku a druhá je zcela v nadvládě dětí, které mají proskleným štítem výhled do valašských kopců.

PŮDORYS 2NP 1:100 VALARCH 01/2017Každý prostor potřebuje svou specifickou výšku, podle toho k čemu má sloužit. Takže ty stropy nejsou rozhozené pro nic za nic,)

ŘEZ A-A 1:100 VALARCH 01/2017ŘEZ B-B 1:100 VALARCH 01/2017Ze severu máme naorientovanou silnici a hlavní přístup, takže se to sešlo ideálně. Dlouhé pásové okno procházející z kuchyně přes jídelnu a celý obývák nám dává přehled o tom co se děje na ulici a zda někdo přichází. Vstup je zahryznut do domu, čímž nám vznikl venkovní krytý prostor, takže nám neprší za krk, když hledáme klíče.

POHLED SEVER 1:100 VALARCH 01/2017Ten tečkovaný oblouček je zelená střecha, která navazuje na louku a zase zpátky.

POHLED VÝCHOD 1:100 VALARCH 01/2017Z jihu máme takový řezopohled, samozřejmě zde bude opět střecha navazovat na louku a terasa s prosklením bude krytá bílou stínící plachtou, ale blbě se to kreslí.

POHLED JIH 1:100 VALARCH 01/2017Západní fasádou jsme natočení k sousedovi, proto to zalaťované okno do koupelny. Ateliér je skrz prosklený štít prosvětlen více než dobře. No a tečkovaný oblouček? Samozřejmě zase louka na střechu, ale to už víme.

POHLED ZÁPAD 1:100 VALARCH 01/2017VIZUALIZACE VALARCH 01/2017 Záliv pro parkovavání nám vyrovnává výškový rozdíl pozemku a absence plotu zase odkazuje na okolní louky a volný prostor.VIZUALIZACE VALARCH 01/2017VIZUALIZACE VALARCH 01/2017 Mini nádvoříčko zahryznuté do louky je ze západu kryté zelenou vlnou, z východu přirozeně splývá s terénem. Zde je hlavní oáza klidu a pohody celého domu, je to vlastně takový obýváček bez střechy.VIZUALIZACE VALARCH 01/2017
VALARCH ATELIÉR

... a je!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.