__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 4

ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS

INNHOLD

paahytta.no HØST 2019

6

15

22

SVIVKOLLEN VED NISSER FØRST UT MED GAPAHUK. Telemark var raskt ute med den første Snøhetta-modellen, Gapahuk.

BARNDOMSINNTRYKK PÅ HYTTA SETTER VARIGE SPOR. Opplevelser vi som barn får på hytta, er en ressurs gjennom hele livet.

GJØR EN VRI OG LAG LITT EKSTRA HØSTKOS PÅ HYTTA. Her er noen tips som kan gi hygge og varme på hytta utover høsten.

&vær

i hytt LAR SJØEN PRODUSERE

VARMEN TIL HYTTA

Når høst- og vinterstormer raser, sitter familien Sandvik godt og lunt inne i hytta, takket være varmen de henter ut fra det frådende havet utenfor.

– Siden hytta vår ligger kloss ved fjorden, var det helt naturlig for oss å se på mulighetene for å bruke sjøen som energikilde, forteller Johannes Sandvik. – Vi rådførte oss med den lokale VB-bedriften Hatlevik Rør som hadde hatt flere lignende prosjekt i dette området.  MILJØVENNLIG OG BESPARENDE Etter å ha sondert de stedlige forholdene, var løsningen egentlig ganske opplagt. En kollektorslange ble lagt ut i sjøen noen hundre meter fra land. – Den fanger opp temperaturforskjellen på det vannet som går ut og inn. I neste omgang overføres dette til en varmepumpe som produserer varmtvann til både oppvarming og varmtvannsbereder. Gjennom et sinnrikt rørsystem har vi så fått vannbåren varme i alle gulv, sier Sandvik.

Det er også en snill og meget behagelig varme som kan stå på året rundt. – Når vi reiser, skrur vi bare termostaten litt ned for å holde lunken. Hva vi sparer inn på strømutgiftene har jeg ikke regnet på, men det er i allefall 50%. Miljøvennlig er det også. Det forsterker den gode følelsen, sier hytteeieren fornøyd. SLIK VIRKER SJØKOLLEKTOR En sjøkollektor er bygget på det samme enkle prinsippet som en jordkollektor. Forskjellen er at røret strekkes ut i sjøen og forankres på bunnen. Det er lengden på røret som avgjør hvor stor energimengde du klarer å hente, pluss varmepumpens effekt. På hytta til familien Sandvik går kollektorrøret ca. 400 meter ut i sjøen. Det gir fremragende effekt. De stedlige forholdene avgjør hvordan du best kan utnytte energien du har på egen tomt. I utgangspunktet har du mange muligheter: Luft, fjell, jord eller vann. 

UNIK MEDIA AS, Thor Dahls gate 1 - 3, 3210 Sandefjord. post@paahytta.no Mobil 91 74 90 55_OPPLAG: 50.000 UTGIVER: Unik Media AS. PROSJEKTLEDER: Leif Magne Flemmen. TEKSTFORFATTERE: Leif Magne Flemmen og Bjørg Owren. TRYKK: Amedia Trykk AS

H H øø ss tt 22 00 11 99 –– PP Å ÅH H YY TT TT A A –– 44

Profile for Leif Magne Flemmen

PÅ HYTTA - Magasin for Hyttemessen Vestfold 20.-22. september 2019  

PÅ HYTTAs høstnummer utgis i forbindelse med Hyttemessen i Runarhallen, Sandefjord 20.-22. september. Hyttestoff, reportasjer, utstillerover...

PÅ HYTTA - Magasin for Hyttemessen Vestfold 20.-22. september 2019  

PÅ HYTTAs høstnummer utgis i forbindelse med Hyttemessen i Runarhallen, Sandefjord 20.-22. september. Hyttestoff, reportasjer, utstillerover...

Profile for leifen
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded