__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 2

ANNONSEBILAG UTGITT AV UNIK MEDIA AS

Se alle kampanjetilbudene på sunwind.no Alt du trenger ! til hytte og fritid Sunwind tilbyr løsninger

2019 HØSTKA MPANJE

for en mer komfortabel

fritid

40 Parafinovn Wallas r m/tank og fjernstarte

28.900,-

HØS

NJE TKA MPA

201 9

for en løsninger

26.990,-

Komplett pakke

28.900,HØ ST

KA MP

AN JE

en mer

abel komfort

fritid

0,28.90 Før kr

0,32.90

PA N JE26.990,H Ø S TK A M 0,N J E 26.99 E A M PA K T S ANJ HØ AMP 12.990,K T 23.900,HØS las 26 tarter n Waltank og fjerns finov Paralett pakke m/

Komp

90,Før kr 30.9

Forbrenningstoalett El-dorado

Solcelleanlegg Max Power 100 watt

90,2.7 3.490,-

NÅ Før kr 3.790,-

Før kr

Før kr 25.995,-

nlegg Solcellea 100 watt er Max Pow

Solventilator AirPlus 100

er

Gassovn infravarm Fan-tastic 4,2 kW

0,Før kr 14.99

Før kr 1.395,-

Før kr 4.390,-

Før kr 3.990,-

28.900,26.990,-

Solventi 100 AirPlus

fyr Chef Gasskom cm 50 x 60

90,23.7 .490,,-

NÅ Før kr 3.790

,Før kr 3.990

5,Før kr 25.99

legg watt llean Solce wer 100 Po Max er infravarm Gassovn 4,2 kW ic Fan-tast

16.09. t.o.m. 21.10, Tilbudene gjelder f.o.m. rekker. eller så langt lageret trykkfeil. Frakt tilkommer. Med forbehold om

lator

Før kr

,Før kr 4.390

Før kr

ef

or ntilat Solve 100 s AirPlu

Ch omfyr Gassk cm 60 50 x

90,kr 4.3

3.790,

Før kr

3.990,

Parafinovn Wallas 26

Før kr 32.900,-

Komplett pakke m/tank og fjernstarter

Besøk vår stand på HYTTEMESSEN i Sandefjord 20.09.-22.09.

Før kr 30.990,-

H Ø S T K A M PA N J E Bålpanne Bonfire

Gassovn Windflame Inkludert 5 kg gass.

990,-

999,-

Før kr 1.190,-

Vannklosett Vortex For hytter uten avløpstilknytning. For flere priser, se sunwind.no

Vannklosett Vortex

Vannklosett Vortex

u/innlagt vann 12V

m/innlagt vann 230V

14.995,- 17.995,Før kr 19.995,-

H H øø ss tt 22 00 11 99 –– PP Å ÅH H YY TT TT A A –– 22

23.900,Før kr 25.995,-

eks gassflaske

Før kr 2.090,-

Før kr 16.995,-

Forbrenningstoalett Sunwind El-dorado

Gasskjøleskap Ventus 100 toppkontroll

6.990,Før kr 7.990,-

Før kr

1.395,

dene

Tilbu

Med

Før

NÅ Før kr

ravarm vn inf Gasso stic 4,2 kW Fan-ta

t.o.m. 21.10, f.o.m. 16.09.lageret rekker. e gjelder langt er. Tilbuden eller så . Frakt tilkomm ld om trykkfeil Med forbeho

,25.995

er

,14.990

,Før kr 1.395

s-

nning Forbre t toalet o rad El-do

23.900,0,23.90 0,12.99 1.199,,1.199 3.790,90,.7 3 ,23.7.49900,-

12.990,1.199,3.790,-

Gasskomfyr Chef NÅ 50 x 60 cm

0,30.99

ingsForbrenn toalett o El-dorad

Før kr 14.990,-

Komplett pakke m/tank og fjernstarter

Komp

Komplett

Parafinovn Wallas 40

r for løsninge tilbyr

las 40 tarter n Waltank og fjerns finov Paralett pakke m/

20 19

00,Før kr 32.9

llas 26 er fjernstart ovn Wa Parafinpakke m/tank og

Før kr 30.990,-

Sunwind

Komplett

26 Parafinovn Wallas r m/tank og fjernstarte

HØSTKAMPANJE 2019

enger ! du tr id Alt e og frit ytt til h

rtabel fritid mer komfo

llas 40

er fjernstart ovn Wa Parafinpakke m/tank og

Før kr 32.900,-

trenger Alt du d! e og friti til hytt tilbyr Sunwind

Komplett pakke

, . 21.10 . t.o.m rekker. et . 16.09 mer. er f.o.m langt lager tilkom så eller feil. Frakt om trykk

gjeld

hold

forbe

Profile for Leif Magne Flemmen

PÅ HYTTA - Magasin for Hyttemessen Vestfold 20.-22. september 2019  

PÅ HYTTAs høstnummer utgis i forbindelse med Hyttemessen i Runarhallen, Sandefjord 20.-22. september. Hyttestoff, reportasjer, utstillerover...

PÅ HYTTA - Magasin for Hyttemessen Vestfold 20.-22. september 2019  

PÅ HYTTAs høstnummer utgis i forbindelse med Hyttemessen i Runarhallen, Sandefjord 20.-22. september. Hyttestoff, reportasjer, utstillerover...

Profile for leifen
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded