Page 1


KTU jaun킬j킬 mokslinink킬 darb킬

katalogas 2013


Turinys Cheminės technologijos fakultetas..........................................................3 Dizaino ir technologijų fakultetas.............................................................8 Ekonomikos ir vadybos fakultetas..........................................................13 Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas..............................................23 Fundamentaliųjų mokslų fakultetas.......................................................29 Humanitarinių mokslų fakultetas...........................................................40 Informatikos fakultetas............................................................................44 Mechanikos ir mechatronikos fakultetas..............................................54 Socialinių mokslų fakultetas....................................................................67 Statybos ir architektūros fakultetas........................................................69 Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas.........................................76 Panevėžio institutas..................................................................................93 Jungtiniai darbai...................................................................................... 106


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS


4

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

DIELEKTRINIO BARJERO IŠLYDŽIO PLAZMOS PANAUDOJIMAS TEKSTILĖS PRAMONINĖMS NUOTEKOMS VALYTI AUTORIUS (-IAI)

Martynas Tichonovas, Povilas Rudinskas, Edvinas Krugly

VADOVAS (-AI)

Dainius Martuzevičius, Viktoras Račys

DARBO APRAŠYMAS

Sunkiai skaidomi organiniai teršalai susidaro vykstant įvairiems technologiniams procesams: chemijos pramonės, farmacijos pramonės, tekstilės pramonės. Šie junginiai turi toksinių savybių, taigi reikia šiuos junginius pašalinti iš nuotekų arba juos suskaidyti. Tradicinės nuotekų tvarkymo technologijos dažniausiai tik nedaug sumažina jų koncentraciją ar sukoncentruoja dumbluose. Naujų efektyvių metodų paieška šiuo metu yra aktuali dėl to, kad vis griežčiau reglamentuojamas jų išleidimas į aplinką. Plazminiais – pažangiosios oksidacijos nuotekų valymo metodais vis labiau susidomima dėl kompleksiškumo, t. y. šie metodai turi savybę suskaidyti net ir patvariausias chemines medžiagas, iš principo nenaudojant papildomų medžiagų, o tik elektros energiją. Tinkamai taikant technologiją, po valymo nesusidaro aplinkai kenksmingų medžiagų. Plazminės oksidacijos metodui įvertinti KTU inžinerinės ekologijos katedro-


5

je buvo sukonstruotas bandomasis dielektrinio barjero išlydžio reaktorius ir aukštos įtampos šaltinis. Kaip teršalai reaktoriaus efektyvumui įvertinti pasirinkta 13 realių tekstilės pramonėje naudojamų dažų rūšių su skirtingu stabilumu. Apdorojant plazmiškai, dažų molekulės suskaidomos ne galutinai iki vandens ir anglies dioksido, o iki mažesnės molekulinės masės organinių junginių, kurie gali būti galutinai skaidomi taikant kitas nuotekų valymo technologijas. Po pradinio tekstilės pramonės nuotekų apdorojimo jas galima išleisti, pavyzdžiui, į biologinio valymo įrenginius galutinai suskaidyti. Atliekant tolesnius tyrimus, numatoma didinti įrenginio efektyvumą diegiant įvairias modifikacijas, pvz., įrengiant katalizatorių, ar sureguliuoti sistemą, paremtą nuolatinio veikimo principu.


6

Astrazon grupės dažų skilimo kinetika

Realan grupės dažų skilimo kinetika

Lanaset grupės dažų skilimo kinetika

Optilan grupės dažų skilimo kinetika

KONTAKTAI

Cheminės technologijos fakultetas Inžinerinės ekologijos katedra Tel.: 8 675 24 358, 8 675 24 358 El. p.: martynas.tichonovas@ktu.lt, povilas.rudinskas@gmail.com, edvinas.krugly@ktu.lt


7

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Žalioji energetika iš arti AUTORIUS (-IAI)

R. Lygaitis, D. Gudeika

VADOVAS (-AI) –

DARBO APRAŠYMAS

Kuro elementai, kuriuose reaguoja vandenilis ir deguonis, o pasigamina vanduo ir elektra, yra vienas iš ateities energijos šaltinių. Deguonies galima pasiimti iš atmosferos, o vandeniliu reikia pasirūpinti iš anksto. Ateityje vandenilį ir deguonį bus galima gauti skaldant vandenį elektra, kurią gamins atsinaujinantys energijos šaltiniai (saulės ar vėjo elektrinės).

KONTAKTAI

Cheminės technologijos fakultetas Organinės technologijos katedra Tel.: 8 648 62 054 El. p.: dalgude@ktu.lt


DIZAINO IR TECHNOLOGIJ킨 FAKULTETAS


9

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Stilingas atliekų rūšiavimas AUTORIUS (-IAI)

Viktorija Liupševičiūtė

VADOVAS (-AI) Tadas Kleveckas

DARBO APRAŠYMAS

Projekto „Aš – žalias“ organizuotame ekologiniame konkurse „Stilingos rūšiavimo idėjos“ studijų programos „Inžinerinis dizainas“ antrakursės Viktorijos Liupševičiūtės sukurta šiukšlių dėžė laimėjo pagrindinį prizą. Studentė konkurse pristatė didesnių nei įprasta matmenų šiukšlių rūšiavimo dėžę, pagamintą iš skaidraus organinio stiklo. Ji suskirstyta į tris dalis: didžioji – popieriui, nes jo greičiausiai prisikaupia, kitos dvi – plastikui ir stiklui. Šiukšlių rūšiavimo dėžė skaidri ne be priežasties – atliekos metamos švarios, o chaotiškai sumestas plastikas, stiklas ir popierius kuria savitą „baldo“ stilių, kuris efektyviai papildo modernų būsto interjerą. Tokia šiukšlių rūšiavimo dėžė nėra skirta ją laikyti virtuvės spintelėje po kriaukle. Ji skirta aiškiai išdėstyti savo požiūrį AŠ – ŽALIAS, kuris skatintų aplinkinius būti neabejingus ir rūšiuoti. Besišypsanti šiukšlių dėžė gali būti naudojama ne tik namuose. Tai gera edukacinė priemonė, pritaikoma darželiuose, mokymo įstaigose ar darbovietėse, kuri ne tik suaugusiam žmogui, bet ir mažam vaikui primena: rūšiuok ir gamta tau „nusišypsos“.

KONTAKTAI

Dizaino ir technologijų fakultetas Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra Tel.: 8 612 63 305 El. p.: v.liupseviciute@gmail.com


10

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Kėdė „Medidėja“ AUTORIUS (-IAI) Ugnė Šaulinskytė

VADOVAS (-AI)

Kristina Ukvalbergienė

DARBO APRAŠYMAS

Gamta – bene pati išraiškingiausia sritis, iš kurios galima semtis įkvėpimo, studijuojant jos formas, sandarą, struktūrą. Gamtos grožis – paprastumas, elegancija. Kėdės „Medidėja“ idėja kilo taip pat iš paprastumo, kuklumo ir netikėtumo. Kuklumas – įprasta medinė kėdė. Netikėtumas – tarsi medžio šešėlis, krintantis ant kėdės. Viena kėdės koja – netaisyklingos formos, pakreipta 45º laipsnių kampu. Tai tarsi medžio kamienas, kuris tęsiasi per sėdimąją kėdės dalį, per atlošą ir, negana to, šakos išlenda iš atlošo. Susidaro įspūdis, kad medis peraugo kėdę, tačiau kėdės forma išlaikyta. Spalvos parinktos iš gamtos paletės, medžiaga – uosio mediena. Kėdė „Medidėja“ galėtų atlikti ne tik kėdės funkciją, bet ir būti puiki interjero puošmena, papildyti erdvę išskirtinumu.


11

KONTAKTAI

Dizaino ir technologij킬 fakultetas Medienos technologijos katedra Tel.: 8 673 06 550 El. p.: ugnesaul13@gmail.com


12

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Tamsoje šviečiantys aprangos elementai AUTORIUS (-IAI)

Svetlana Radavičienė, Dovilė Severinaitė

VADOVAS (-AI) Milda Jucienė

DARBO APRAŠYMAS

Tamsoje šviečiantys fotoliuminescenciniai siūlai aprangos gamyboje naudojami ne tik kaip dekoro elementas, bet ir suteikia apsaugines funkcijas, pagerina matomumą tamsoje. Naujos kartos tamsoje šviečiantys siūlai yra saugūs, neturi šalutinio poveikio susilietus su oda, nėra radioaktyvūs, pasižymi tuo, kad šviesos absorbcijos ir švytėjimo procesas gali būti kartojamas daug kartų. Švytėjimo savybes pigmentai išlaiko iki 10 metų. Mokslinės literatūros analizė parodė, kad tyrimų, kuriuose būtų vertinami siuvinėjimo siūlai ir jų įtaka jau atlikto siuvinėto elemento kokybei ir funkcionalumui tirti, pasigendama. Į gaminį siuvinėjimo metu įkeliami siuvinėjimo siūlai patiria įvairių poveikių: dinamines apkrovas, lenkimą, trintį į siuvinėjimo mašinos elementus, adatą ir kt. Šie poveikiai neigiamai veikia siūlų, kartu ir siuvinėto elemento fluorescencines savybes. Tamsoje šviečiančių aprangos elementų tyrimai atliekami remiantis tarpdalykiniais, medžiagų inžinerijos ir elektros ir elektronikos inžinerijos moksliniais tyrimais.

KONTAKTAI

Dizaino ir technologijų fakultetas Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra Tel.: 8 616 15 340 El. p.: svetlana.radaviciene@stud.ktu.lt, dovile.severinaite@gmail.com


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS


14

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Prestižo nurašymo NASDAQ OMX Baltic įmonėse tyrimas AUTORIUS (-IAI)

Gintarė Venckaitytė

VADOVAS (-AI)

Doc. dr. Alfreda Šapkauskienė

DARBO APRAŠYMAS

Sparčiai plintant verslo junginiams ir įsigijimams (angl. M&A) nematerialusis turtas, o ypač prestižas, tampa svarbiu konsoliduotųjų finansinių ataskaitų elementu. Prestižo apskaitai pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus šiuo metu taikomas tikrinimo dėl galimo vertės sumažėjimo metodas. Pakeitus kasmetinę prestižo amortizaciją neprognozuojamu vertės sumažėjimo testu, išoriniams finansinių ataskaitų vartotojams sunku įvertinti, kada prestižo vertė sumažėjo ir kada jis bus nurašytas siekiant spręsti mokslinę problemą, identifikavus veiksnius, darančius įtaką prestižo nurašymo sprendimams, tokius kaip vadovų pasikeitimas, įmonės įsiskolinimo lygis ir kitus, buvo sudaryti du regresijos modeliai, nes praktika parodė, kad norint nurašyti prestižą sprendžiami dvejopo pobūdžio klausimai: nurašyti prestižą ar ne, kiek sumažinti prestižo vertę. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad įmonės, kuriose neseniai keitėsi vadovai, yra labiau linkusios nurašyti prestižą ir tokių įmonių nurašyto prestižo suma yra atitinkamai didesnė. Be to, prestižo nurašymo sprendimams įtaką daro ir tokie veiksniai kaip turto grąžos pokytis, įsiskolinimo lygis, įmonės ir prestižo dydis. Tyrimo rezultatai suteikia naudingos informacijos finansinių atas-


15

kaitų vartotojams priimant finansinius sprendimus, atliekant įmonių vertinimą, audito metu, taip pat standartų leidėjams, kurie peržiūri ir koreguoja standartus.

Tikimybė, kad nurašys prestižą

.8

Vadovui pasikeitus

.6 .5 .4

Vadovui nepasikeitus

.3 .2

.00

.04

.08

.12

.16

.20

.24

.28

.32

.36

.40

Prestižo ir turto santykis

KONTAKTAI

Ekonomikos ir vadybos fakultetas Apskaitos Tel.: 8 658 67 909 El. p.: gintare.venckaityte@gmail.com

.44

.48

.52

.56

.60


16

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Emocijų raiška vartotojo elgsenoje virtualioje aplinkoje: svetainės kontekstas AUTORIUS (-IAI) Eglė Vaičiukynaitė

VADOVAS (-AI)

Pprof. Rimantas Gatautis

DARBO APRAŠYMAS

Virtuali aplinka (toliau – VA) nuolat plečiasi, didėja socialinių tinklų įtaka, todėl įmonės vis aktyviau plėtoja savo veiklą internete. Vartotojas taip pat vis aktyviau įsitraukia į VA, perkeldamas į ją savo laisvalaikio, pirkimo ir kitą veiklą. Empiriniais tyrimais nustatyta, kad du trečdalius pirkimų tradicinėje parduotuvėje lemia parduotuvės aplinka, kuri veikia vartotojo emocijas ir elgseną. Rezultatai patvirtina, kad teigiamos emocijos lemia vartotojo sprendimą pirkti, daro įtaką parduotuvėje praleistam laikui ir išleidžiamam pinigų kiekiui, didina pasitenkinimą ir lojalumą, o neigiamos emocijos veikia priešingai. Emocijų poveikis vartotojo elgsenai VA nagrinėtas mažai ir fragmentiškai. O įmonėms kuriančioms svetaines, svarbu atsižvelgti į emocinio poveikio galimybes, nes VA savo ypatybėmis skiriasi nuo tradicinės aplinkos. Atsižvelgiant į tai, darbe sprendžiamas klausimas, kaip svetainės elementai veikia vartotojų emocijas ir elgseną VA?


17

Gauti iš „Šeimos vaistinės“ svetainės empirinio tyrimo rezultatai atskleidžia, kad vartotojo emocijoms ryškiausią teigiamą poveikį sukelia svetainės navigacijos sprendimo ir turinio grupių elementai; ryškiausias pykčio emocijas respondentams sukėlė svetainės elementų išdėstymas ir šriftas internet o svetainėje. Įmonės, norėdamos paveikti vartotojų emocijas, tai gali daryti per svetainės elementus sukurti skatinančią emocijas svetainės aplinką. Ši aplinka paveiktų svetainės lankytoją ilgiau naršyti svetainėje, sužadintų norą pirkti ir grįžti, rekomenduoti kitiems.

KONTAKTAI

Ekonomikos ir vadybos fakultetas Marketingo katedra Tel.: (8 37) 30 05 86 El. p.: egle.vaiciukynaite@stud.ktu.lt


18

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Studentų mokomoji bendrovė KANSO AUTORIUS (-IAI)

Ieva Vizbaraitė, Vytautas Matulevičius, Valdonė Ačaitė, Rūta Strazdaitė, Akvilė Vaičaitytė

VADOVAS (-AI)

Vilmantė Kumpikaitė

DARBO APRAŠYMAS

Esame įkūrę studentų mokomąją bendrovę (veikiančią UAB principu pagal Lietuvos Junior achievement suteiktą leidimą), kuri įdarbina studentus programavimo, rinkodaros, švietimo, straipsnių rašymo, vertimo, renginių organizavimo paslaugoms atlikti už kliento pageidaujamą kainą. Veiklos laikotarpis – 2013 04 02–2013 06 21. Ši verslo idėja kilo dėl to, kad studentai ieško darbo jiems patogiu metu, nes neturi daug laisvo laiko. Nemažai studentų yra tikrai talentingi ir mūsų siūlomas paslaugas gali atlikti kaip profesionalai. Deja, darbdaviai nelabai nori samdyti studentų, nes šie dar nėra igiję i specialybės ir neturi praktikos. Mes siūlome išeitį – darbą studentams patogiu metu, savęs realizavimą, norimą uždarbį ir puikią praktiką norimoje srityje. Mūsų bendrovės misija yra išugdyti teigiamą požiūrį į studentų atliekamų darbų kokybę tenkinant klientų lūkesčius. Vizija: studentas – novatoriškų idėjų kupinas ir darbo rinkai reikalingas darbuotojas. Šiuo metu jau turime įdarbinę keletą studentų. Atlikta rinkos anali-


19

zė ir potencialių klientų bei darbuotojų (studentų) apklausa parodė abipusį siūlomos paslaugos poreikį. Šiuo metu įmonė užsiima savo žinomumo didinimu, ieško klientų, partnerių, rėmėjų, daugiau darbuotojų. Uždarę mokomąją bendrovę planuojame veiklą tęsti – įsteigti tikrą verslą.

KONTAKTAI

Ekonomikos ir vadybos fakultetas Vadybos katedra Tel.: 8 633 37 137, 8 675 07 637, 8 621 84 963, 8 658 89 578, 8 636 39 355 El. p.: ieva.vizbaraite@gmail.com, ruta_strazdaite@yahoo.com, akvilele123@gmail.com, vyt.matulevicius@gmail.com, valdonute@gmail.com


20

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Emigracijai įtaką darančių veiksnių modeliavimas AUTORIUS (-IAI) Ineta Žičkutė

VADOVAS (-AI)

prof. dr. Vilmantė Kumpikaitė

DARBO APRAŠYMAS

Emigracijos tema itin aktuali Lietuvai. Statistiniai duomenys negailestingi. Manoma, jog emigracija yra šaliai problemų nekeliantis reiškinys tol, kol jos rodiklis neviršija 3 proc. Deja, Lietuvoje šis rodiklis siekia net 16–17 proc. Vadinasi, normali emigracijos riba viršijama net 5–6 kartus. Šio darbo problema yra ypač aktuali, reikalaujanti tyrimų, kurie leistų įvertinti ir išskirti reikšmingiausius migraciją skatinančius veiksnius ir atskleisti šių veiksnių poveikio lygį. Pagrindinis darbo tikslas buvo pateikti reikšmingiausių veiksnių poveikio emigracijos mažinimui modelį. Migraciją aiškinančių teorijų analizė leido identifikuoti 18 emigracijos lygiui įtakos turinčių veiksnių, kuriems parinkta daugiau nei 50 rodiklių. Sudaryti du daugialypės regresijos modeliai, kurie rodo bendrą veiksnių poveikį emigrantų skaičiui. Pirmasis modelis apima tokius rodiklius kaip nedarbo lygis, Džini koeficientas ir laisvės nuo mokesčių diena, o antrasis modelis gautas nedarbo rodiklį pakeitus į gyventojų, neturinčių darbo nuo 6 iki 11 mėnesių, rodiklį. Abu emigracijos lygiui įtaką darančių veiksnių daugialypės regresijos modeliai rodo stiprų emigracijos lygio ryšį su visais į modelį įtrauktais veiksniais ir atitinkamai apima 70,7 proc. ir 71,4 proc. emigracijos lygiui įtakos turinčių veiks-


21

nių. Lygtys su standartizuotaisiais regresijos koeficientais parodė, jog faktorius pagal jų poveikį rezultatui galima išdėstyti tokia tvarka: Džini koeficientas, laisvės nuo mokesčių diena ir nedarbo lygis / bedarbių, kurie nedirba 6-11 mėnesių, skaičius.

KONTAKTAI

Ekonomikos ir vadybos fakultetas Vadybos katedra Tel.: 8 679 71 719 El. p.: ineta.zickute @ktu.lt


22

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

LICATS: Lithuania, India, Cameroon, Congo, China, Turkey and Spain (Management class’ organisation) AUTORIUS (-IAI) Aneeta Gracious, Vitus Sebastian, Toghrul Sabzaliyev

VADOVAS (-AI)

Vilmantė Kumpikaitė

DARBO APRAŠYMAS

LICATS specialises in personal consulting with a highly motivated team of young students. The task of company is to organize cultural event at Faculty of Economics and Management, KTU in order to present all students’, studying in Management class in Spring of 2013, cultures and nations. All students participated in hiring process where they were “employed” in different departments for different possitions with their tasks and responsibilities.

KONTAKTAI

Ekonomikos ir vadybos fakultetas Vadybos katedra Tel.: 8 622 21 486 El. p.: aneetagracious@gmail.com, vasco.seban@gmail.com, s.toghrul@yahoo.com


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS


24

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Autonominio mobiliojo roboto valdymas AUTORIUS (-IAI) Arnas Ivanavičius

VADOVAS (-AI)

Gintautas Narvydas

DARBO APRAŠYMAS

Autonominis robotas realiu laiku turi nugabenti tam tikrą objektą į nurodytą plokštumos vietą, kuri gali kisti. Uždaviniui spręsti naudojamas vaizdų atpažinimas. Robotas atpažįstamas pagal spalvinę ir figūrinę charakteristikas, objektas – tiesiog pagal spalvą. Atpažinimas vyksta įtvirtinus vaizdo kamerą virš plokštumos, kuria juda robotas. Tuo pasinaudojus vertinama roboto kryptis bei roboto ir objekto padėtis. Atsižvelgiant į roboto ir objekto tarpusavio padėtį ir kryptį bei jų padėties tikslą taško atžvilgiu, sistemą sudaro būsenos, kurios lemia roboto veiksmus. Kadangi tiek robotą, tiek objektą veikia trinties jėgos, vykdydamas tam tikras uždavinio būsenas robotas turi pataisyti kryptį arba padėtį. Tai atlikęs autonominis robotas susidoroja su jam pateikta užduotimi.


25

Autoriaus nuomone, ši idėja (pakeitus ar išplėtus kai kuriuos aspektus) gali būti taikoma: 1) aptarnaujant neįgaliuosius asmenis; 2) sandėliuojant krovinius; 3) namų ūkyje (pvz., sniego stumdymas).

KONTAKTAI

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas Valdymo technologijų katedra Tel.: 8 631 48 494 El. p.: arnaz7777@gmail.com


26

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Joninis ventiliatorius AUTORIUS (-IAI) Ignas Andrijauskas

VADOVAS (-AI)

Stasys Žebrauskas

DARBO APRAŠYMAS

Vainikinio išlydžio elektrinis laukas tradiciškai taikomas dalelių technologijose (dalelių separavimas ir maišymas, dalelių nusodinimas, dažymo technologijos, kopijavimo technika, elektrostatinių krūvių neutralizavimas). Palyginti nauja vainikinio išlydžio taikymo sritis yra ištisinių terpių technologijos šios srities įrenginiuose išlydžio laukas, naudojamas šilumos ir masės mainams intensyvinti. Vienas iš veiksnių, skatinančių šilumos mainų spartėjimą, yra elektrinis vėjas, kuriuo pagrįstas joninio ventiliatoriaus veikimo principas. Šilumos mainai per kietojo arba skystojo kūno ir dujų ribos paviršių veikiant šiam laukui paspartėja 2–3 kartus. Medžiagų fazinių virsmų masės mainai spartesni dėl kompleksinio išlydžio elektrinio lauko ir jo sukelto oro srauto poveikio. Šis efektas taikomas medžiagoms džiovinti, taip pat statybinių medžiagų, maisto produktų, augalinės žaliavos apdirbimo pramonėje. Drėgmės atidavimo sparta veikiant šiam laukui padidėja iki 3 kartų. Adatinių elektrodų išlydžio elektrinio vėjo greitis siekia 5 m/s, vielinių elektrodų – 3 m/s. Džiovinant medžiagas vainikinio išlydžio elektriniu lauku nepabloginamos jų fizikinės ir cheminės savybės, kaip taikant įprastines džiovinimo technologijas: aukštą temperatūrą, didelį vėjo greitį. Džiovinimo technologijos, pagrįstos vainikinio išlydžio lauko poveikiu,


27

naudoja maナセai energijos. Paveikslト様yje parodyto joninio ventiliatoriaus galia nesiekia 1 W. Palyginimui pateiktas elektromechaninis 1 W ventiliatorius.

KONTAKTAI

Elektros ir valdymo inナセinerijos fakultetas Elektros inナセinerijos katedra Tel.: 8 612 89 839, 8 689 88 604 El. p.: ignas.andrijauskas@gmail.com, stasys.zebrauskas@ktu.lt Vadovo el. p.: stasys.zebrauskas@ktu.lt


28

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Dirbtinis kalbantis asistentas akliesiems AUTORIUS (-IAI)

Vidas Raudonis, Justinas Urbaitis, Neringa Gogolinskaitė

VADOVAS (-AI) Vidas Raudonis

DARBO APRAŠYMAS

Dirbtinis kalbantis asistentams akliesiems – tai šiuolaikiškas, modernus, į delną telpantis prietaisas, kuris atlieka dvi pagrindines žmogui svarbias funkcijas, t. y., išmatuoja aplinkos temperatūrą, drėgmę, atmosferinį slėgį ir vieno mygtuko paspaudimu matavimo rezultatus įgarsina. Be aplinkos parametrų, žmogui siūloma paviršiaus spalvos įvertinimo ir įgarsinimo funkcija, kuri, tikimasi, suteiks galimybę suderinti savo rūbus. Sistemos vartotojas, žinodamas koks lauke oras, galės tinkamai ir madingai apsirengti net nematydamas tikrojo rūbo.

KONTAKTAI

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas Valdymo sistemų katedra Tel.: 8 658 83 408, 8 608 12 266, 8 638 99 017 El. p.: vidas.raudonis@ktu.lt, ketcchman@gmail.com


FUNDAMENTALI킨J킨 MOKSL킨 FAKULTETAS


30

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Kaip matematikai vertina investavimo riziką AUTORIUS (-IAI)

doc. dr. Audrius Kabašinskas

VADOVAS (-AI)

doc. dr. Audrius Kabašinskas

DARBO APRAŠYMAS

Jeigu investicijas reikėtų apibūdinti tik dviem žodžiais, tai – pelnas ir rizika. Kas yra pelnas, puikiai suvokiama. Kaip reikėtų įvertinti riziką ir išvengti galimų nuostolių? Tai klausimas, rūpimas ne tik finansų rinkos dalyviams ar jos specialistams, tačiau ir statistikams, aktuarams ir matematikams. Bendrąją investicijos riziką galima suskirstyti į sisteminę ir nesisteminę. Matematikai dažniausiai domisi tik nesistemine rizika, nes ją galima aprašyti matematiškai ir „pašalinti“. Vienas geriausių būdų sumažinti investicijų riziką – diversifikuoti kapitalą, kai prisiimama rizika susiejama su daugeliu vertybinių popierių. Išsamiau analizuojant riziką, susiduriama su jos vertinimo problema. Tam galima naudoti matus, kurie skiriami į: ■ pirmos rūšies rizikos matus (nuokrypio matais), kurie naudojami nuokrypio nuo tam tikro taško dydžiui matuoti; ■ antros rūšies rizikos matus, kurie naudojami visų galimų nuostolių reikšmingumui matuoti. Plačiausiai rizikos matai taikomi optimizuojant vertybinių popierių portfelį, nes kiekvienas investuotojas, sudarydamas portfelį, tikisi gauti maksimalią numatomą grąžą ir tuo pat


31

metu patirti minimalią riziką. Čia pelnas ir rizika yra traktuojami kaip konkretaus atvejo funkcijos, kurios turi atitinkamai maksimumą arba minimumą. Norėdami palyginti investicijos į vertybinius popierius rezultatus su prisiimta rizika ir sužinoti, kuris rizikos mato taikymas yra efektyviausias sudarant optimalų portfelį, reikia apskaičiuoti portfelio elgesio matus.

KONTAKTAI

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas Matematinės sistemotyros katedra Tel.: 8 650 51 578 El. p.: audrius.kabasinskas@ktu.lt


32

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Katalizinio krekingo atliekų valymas ir smulkinimas ultragarsu AUTORIUS (-IAI) Vaida Godvišaitė

VADOVAS (-AI)

L. Jakevičius, D. Vaičiukynienė, A. Kantautas, V. Vaitkevičius

DARBO APRAŠYMAS

Naftos perdirbimo, katalizinio krekingo, metu naudojamas ceolitas po tam tikro laiko užsiteršia naftos produktais ir tampa atliekomis. Jų kiekiai neišvengiamai didėja sparčiai plečiantis naftos pramonei. Todėl visuomenė turi pasirinkti: 1) gerinti atliekų tvarkymą; 2) ieškoti naujų vietų jas laidoti; 3) atrasti atliekų perdirbimo būdus, kaip toliau jas panaudoti įvairių produktų ir medžiagų gamyboje, kuris yra pats racionaliausias ir perspektyviausias. Katalizinio krekingo atliekoms – ceolitui – apdirbti (valyti ir smulkinti) naudotas didelės galios ultragarsas. Veikiant suspensiją didelės galios ultragarsu, joje susidaro garų burbuliukai, kurie, nykdami dėl aukštos temperatūros ir slėgio, sukelia smūgines bangas, smulkinančias ceolito miltelius ir palengvinančias priemaišų atskyrimą. Ceolito valymo tyrimams atlikti naudotas distiliuotas vanduo ir 15 proc. vandenilio peroksido tirpalas. Paveikus suspensijas ultragarsu, gauti produktai tirti optiniu ir skenuojamuoju elektroniniu mikroskopais bei ener-


33

gijos sklaidos spektroskopija. Nustatyta, kad gautasis produktas tapo ne tik švaresnis, bet ir smulkesnis. Pagrindiniai veiksniai, dėl kurių lėtėja cementinių sistemų hidratacijos procesas ir keičiasi jų stiprumas, yra atliekų dalelių granuliometrija ir jose esančios organinių junginių priemaišos. Kompleksiškai paveikus atliekas ultragarsu ir 15 proc. vandenilio peroksido tirpalu, pašalinami išvardyti atliekos trūkumai, o gautasis produktas tampa vienu iš perspektyviausių komponentų, kuriant naujas pažangias statybines medžiagas (labai stiprūs betonai ir betonai, turintys savybę „sugerti“ sunkiuosius metalus ir kitas kenksmingas medžiagas).

KONTAKTAI

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas Taikomosios fizikos katedra Tel.: 8 682 36 813 El. p.: godwish.aite@gmail.com


34

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Difuzijos procesų modeliavimas nanostruktūrizuotuose automobilių katalizatoriuose AUTORIUS (-IAI)

Vitalis Virbickas, Arvaidas Galdikas, Darius Sidabra, Rūta Povilaitytė

VADOVAS (-AI)

Prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas

DARBO APRAŠYMAS

Katalizatorius yra neatsiejama šiuolaikinio automobilio išmetimo sistemos dalis, nes būtent jis užtikrina, kad į atmosferą patektų kuo mažiau kenksmingų dujų. Kadangi šios kenksmingos dujos daugiausia yra oksidai (deguonies junginiai), jų konvertavimas į nekenksmingas priklauso nuo katalizatoriaus savybės kaupti / išlaisvinti deguonį atsižvelgiant į aplinkos sąlygas. Dėl to būtina žinoti, kokie fizikiniai ir cheminiai procesai yra vyraujantys šio katalizės proceso metu. Buvo tirti du skirtingų tipų katalizatoriai: Ce(x)Zr(1-x)O2 esant kintamai temperatūrai ir trijų tipų LaCoO3 esant skirtingoms temperatūroms. Kiekvieno tipo katalizatoriams buvo pritaikytas atskiras deguonies mainų paviršiuje modelis, įvesta tūrinė difuzija, o LaCoO3 – ir difuzija kristaline riba, parinkti difuziniai profiliai, įvesti deguonies mainai dujinėje fazėje. Modeliai buvo tikrinami programinės įrangos MatLab aplinkoje tapatinant teorinius duomenis, gautus pagal sukurtą modelį, su eksperimentiniais rezultatais. Ati-


35

tiktis labai gera, dėl to iš rezultatų buvo nustatytos reakcijų aktyvacijų energijos, priešeksponentiniai faktoriai, difuzijos aktyvacijos energijos ir jų priešeksponentiniai faktoriai, išnagrinėta katalizatorių paviršiuje vyraujančių procesų priklausomybė nuo temperatūros.

KONTAKTAI

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas Fizikos katedra Tel.: 8 686 10 485, (8 37) 30 03 49 El. p.: vitalis.virbickas@gmail.com, arvaidas.galdikas@ktu.lt, darius.sidabra@stud.ktu.lt, rut.povilaityte@gmail.com


36

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Termografinių metodų taikymas šiluminių procesų kontrolei AUTORIUS (-IAI)

Vytenis Kalasauskas

VADOVAS (-AI)

Liudvikas Augulis

DARBO APRAŠYMAS

Termografinis tyrimo metodas pagrįstas objektų šiluminės spinduliuotės registravimu. Metodas taikomas šilumos nuostoliams pastatuose ir šiluminėse trasose aptikti, gedimams elektros įrenginiuose prognozuoti, defektams mikroelektronikos elementuose vizualizuoti, kai kuriems susirgimams diagnozuoti, objektams riboto matomumo sąlygomis ieškoti ir kt. Šiluminiai vaizdai registruojami prietaisais, vadinamais termovizoriais. Pristatomo darbo stenduose pateikiami įvairūs termovizorių taikymo atvejai. Parodos lankytojams bus demonstruojama, kaip veikia termovizorias.


37

KONTAKTAI

Fundamentali킬j킬 moksl킬 fakultetas Fizikos katedra Tel.: 8 622 36 909 El. p.: vytenis.kalasauskas@stud.ktu.lt


38

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Automobilių išmetalų tyrimas izotopų santykio metodu AUTORIUS (-IAI)

Dovydas Razmadze ir Edmundas Bružas

VADOVAS (-AI)

Andrius Garbaras ir Darius Germanas

DARBO APRAŠYMAS

Stabiliųjų izotopų santykio metodas plačiai taikomas atmosferos aerozolių tyrimuose. Metodas yra naudojamas vertinant radiacinius, cheminius procesus atmosferoje ir galimus klimato pokyčius, identifikuojant aerozolio dalelių šaltinius, nustatant aerozolio dalelių cheminę sudėtį, vertinant lokalius taršos apkrovos dydžius ir įtaką žmogaus sveikatai. Šiuo metodu galima eksperimentiškai išmatuoti stabiliųjų anglies izotopų santykio vertes naftos produktuose (dyzeline, benzine), naudojamuose Lietuvoje, Rytų, Vakarų Europoje ir kitose pasaulio šalyse. Tai padeda geriau įvertinti automobilių transporto keliamą taršą ir teršalų pasiskirstymą.


39

KONTAKTAI

Informatikos fakultetas Fizikos katedra Tel.: 8 645 5 04 805 (Dovydo), 8 630 81 732 (Edmundo) El. p.: dovydas.razmadze123@gmail.com, ed.911016@gmail.com


HUMANITARINI킨 MOKSL킨 FAKULTETAS


41

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Vaizduotė ir didaktika: nuo pasakos iki animacijos AUTORIUS (-IAI) Milda Subačiūtė

VADOVAS (-AI)

Doc. dr. Lina Vidauskyttė

DARBO APRAŠYMAS

Darbo tikslas – nubrėžti vaizduotės ir didaktikos santykio ribas: nuo tradicinių pasakų iki animacijos. Kadangi animacija pasižymi ypatinga savybe, gyvūnų pasaulis yra atpažįstamas kaip savas. Be abejo, „gyvūninėse“ pasakose randame panašų dalyką. Spėjama, kad archajinėje epochoje žmogus nesijuto labai nutolęs nuo gyvūno (pvz., lokys veda žmogaus dukrą ir pan.). Pasakos, kaip ir animacija, yra didaktinės priemonės, kurios suteikia vaikams (animacija šį vienareikšmišką santykį su amžiaus grupėmis daro neapibrėžtą) stereotipinių žinių apie pasaulį, kultūrinius ir socialinius aspektus, elgesio doktrinas ir pan. Kita labai svarbi tema, tyrinėjama šiame darbe, – vaizdo ir žodžio sampyna. Vaizdai egzistuoja kaip vaizduotę formuojantys elementai. Taip pat techniniai vaizdai, ypač kinematografiniai, čia išsiskiria savo ypatingu paveikumu.

KONTAKTAI

Humanitarinių mokslų fakultetas Filosofijos ir kultūrologijos katedra Tel.: 8 631 87 484 El. p.: subaciute.milda@gmail.com


42

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Elektroninis muzikos instrumentas „Woodrum“ AUTORIUS (-IAI)

Mindaugas Badokas

VADOVAS (-AI) Dalius Nomicas

DARBO APRAŠYMAS

„Woodrum“ – apskritimo formos mušamasis elektroninis belaidis muzikos instrumentas, kurio korpusas pagamintas iš medžio ir metalo. Visa sistema susideda iš pačio instrumento, imtuvo (priedėlio) ir kompiuteriui skirtos programinės įrangos (sintezatoriaus). Atlikimui gali būti pritaikomos tradicinės rankose laikomų būgnų grojimo technikos, intrumento orientacija erdvėje ir individualūs gestai. Projekte naudojami kontaktiniai mikrofonai, prisilietimui jautrūs davikliai, akselerometras, giroskopas ir kitos dalys. Informacija perduodama imtuvui, kuriame esantis procesorius įvertina ir apdoroja gautus duomenis ir perduoda juos kompiuteryje vykdomai muzikinei programai. Programa apdoroja galutinę informaciją ir paverčia ją į ausimi girdimus garsus. Audioealizacijai panaudotos PCM, fizikinio modeliavimo ir FM sintezės, granulinė ir konkenatyvioji sintezės, iš anksto įrašytų garsų atkūrimas. „Woodrum“ suderinamas su OSC ir MIDI protokolais ir gali transliuoti duomenis „Websockets“ protokolu tiesiai į naršyklę (WebAudioAPI/HTML5/JavaScript). Trumpas pristatymas: http://vimeo.com/mynde/woodrum Projekto puslapis: http://tzm.lt/woodrum


43

KONTAKTAI

Humanitarini킬 moksl킬 fakultetas Garso ir vaizdo men킬 technologij킬 katedra Tel.: 8 692 07 704 El. p.: mindaugas@unite.lt


INFORMATIKOS FAKULTETAS


45

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Įrenginių valdymas įvairiomis platformomis. Tankas AUTORIUS (-IAI)

Tautvydas Petkus, Karolis Ryselis, Vaiva Vegytė, Žygimantas Benetis, Cenker Canbulut

VADOVAS (-AI)

Tautvydas Petkus

DARBO APRAŠYMAS

Mūsų darbo grupės tikslas – sukurti programinę įrangą, kuria galėtume valdyti įvairius prietaisus įvairiomis priemonėmis, pradedant asmeniniais kompiuteriais, baigiant išmaniaisiais televizoriais. Šiais metais mes pristatysime žaislinio tanko valdymo sąsają per asmeninį kompiuterį, išmaniuosius įrenginius – planšetes ir telefonus, televizorius. Pademonstruosime įrenginio veikimą ir parodos žiūrovams suteiksime galimybę patiems išbandyti šį prietaisą.

KONTAKTAI

Informatikos fakultetas Programų inžinerijos katedra Tel.: 8 62 481661, 8 63 088154, 8 67 767756, 8 60 418311, 8 61 590137 El. p.: petkus09@gmail.com, djryse@gmail.com, vaiva.vegyte@gmail.com, benetis.zygimantas@gmail.com, canbulutcenker@gmail.com


46

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Vaizdo komponavimo technologijų taikymas kuriant reklamą „Išmanieji karai“ AUTORIUS (-IAI)

Tomas Bumbulevičius, Andrius Židonis, Tomas Valatkevičius

VADOVAS (-AI)

Doc. dr. Tomas Blažauskas

DARBO APRAŠYMAS

Darbo metu skirtingose aplinkose nufilmuota vaizdo medžiaga derinama tarpusavyje pristatant išmaniąsias RC tanko valdymo sąsajas. „Žaliojoje“ televizijos studijoje nufilmuotas radijo bangomis valdomas tankas padidinamas iki realaus dydžio ir įkomponuojamas į vaizdo medžiagą iš Kauno miesto gatvių. Vaizdo klipas atspindi tanko valdymo galimybes planšetiniu kompiuteriu, išmaniuoju televizoriumi, Xbox „Kinect“ įrenginiais.

KONTAKTAI

Informatikos fakultetas Multimedijos katedra Tel.: 8 623 77 934, 8 607 04 604, 8 603 62 058 El. p.: t.bumbulevicius@gmail.com, driusaz@gmail.com, wolkeris1@inbox.lt


47


48

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Interaktyvios gestų sąsajų sistemos AUTORIUS (-IAI)

Liudas Ubarevičius, Justas Šalkevičius

VADOVAS (-AI)

Tomas Blažauskas

DARBO APRAŠYMAS

Interaktyvios gestų sąsajų sistemos – tai žmogaus ir kompiuterio sąsaja, kurioje natūralūs žmogaus rankų, kūno ir akių judesiai, veido išraiškų kaita ir balsas suvokiama kaip natūralios komandos. Šiame pristatyme demonstruosime mūsų projektus, kuriuose gestų sąsajoms naudojami lietimui jautrūs paviršiai, žmogaus skeleto atpažinimo sistemos, plaštakų ir pirštų judesių jutikliai. Projektais tirtos gestų sąsajų taikymo komerciniams taikymams galimybės. Pristatysime šiuos projektus: ■ nuotykių žaidimas – „Brave Kid“ (LeapMotion + Kinect); ■ žaidimas – „Skraidyklė“ (Microsoft Kinect); ■ žaidimas – „Dėlionė“ (Microsoft Kinect); ■ RC tanko valdymas (Microsoft Kinect + LeapMotion).


49

KONTAKTAI

Informatikos fakultetas Program킬 in탑inerijos katedra Tel.: 8 683 73 146, 8 610 37 088 El. p.: liudas.ubarevicius@gmail.com, j.salkevicius@gmail.com


50

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

D-Bus nuotolinio valdymo sistema LinRemote AUTORIUS (-IAI)

Vytenis Sodaitis, Arnoldas Galvonas

VADOVAS (-AI) Darius Matulis

DARBO APRAŠYMAS

Linux operacinė sistema pastaruoju metu pradėjo populiarėti namų vartotojų rinkoje. Tačiau daugeliui vartotojų vis dar trūksta programinės įrangos, kuri yra prieinama Windows OS vartotojams. Vienas iš tokios programinės įrangos pavyzdžių – nuotolinis daugialypės terpės programų valdymas lokaliame tinkle. Mes bandome šią problemą išspręsti su savo projektu – LinRemote. Ši sistema skirta valdyti programoms per D-Bus sąsają. Ją palaiko didžioji dalis daugialypės terpės programų (VLC, SMPlayer2, Amarok, Gwenview ir daug kitų). Įmanomi sistemos plėtiniai ir programoms, kurios nepalaiko D-Bus. Sistema sudaryta iš Linux serviso ir klientinės dalies Android išmaniesiems telefonams (galimas bet kokios platformos klientinės dalies palaikymas, pvz., iOS, Windows Phone, Linux, Windows, Mac)

KONTAKTAI

Informatikos fakultetas Kompiuterių tinklų katedra Tel.: 8 642 92 571, 8 635 01 511 El. p.: vytenis.sodaitis@gmail.com, arnoldas.galvonas@gmail.com


51

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Gluro AUTORIUS (-IAI)

Laimonas, Džiugas, Vytautas, Gytis

VADOVAS (-AI) Gytis Vilutis

DARBO APRAŠYMAS

Darbo esmė – render farm cloud’ būdas. Mūsų projekto esmė – sukurti greitą, patogią, efektingą ir tvarkingą sistemą, kuri palengvintų animatorių darbą ir taupytų laiką. Tai 3D grafikos animacijos, sukurtos Blender programine įranga, pateikiamas cloude būdu neapkraunant vartotojo kompiuterio ir leidžiant jam lengvai valdyti savo darbo eigą, matyti pažangą ir t. t.

KONTAKTAI

Informatikos fakultetas Kompiuterių tinklų katedra Tel.: 8 653 35 930, 8 676 16 544, 8 685 67 779, 8 690 72 978 El. p.: laimonas.mikelionis@gmail.com, vytautas.asmantavicius@stud.ktu.lt, dziugas.petkevicius@ktu.lt


52

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Neuroninės kompiuterio sąsajos sistema AUTORIUS (-IAI)

Mindaugas Vasiljevas, Kęstutis Šidlauskas, Rūtenis Turčinas

VADOVAS (-AI)

Robertas Damaševičius

DARBO APRAŠYMAS

Neuroninės kompiuterio sąsajos sistema suteikia galimybę žmonėms be rankų valdyti kompiuterį ar kitą skaitmeninį įrenginį. Valdoma mirksint akimis ir tempiant kaktos raumenis. Neuronine kompiuterio sąsaja galima valdyti virtualią klaviatūrą (rašyti tekstą veido raumenų judesiais) ir vežimėlio pavidalo robotą. Pagrindinė šios sistemos taikymo sritis – neįgaliesiems skirti įrenginiai. Neuroninės kompiuterio sąsajos sistema leidžia nebyliams ar žmonėms, negalintiems valdyti rankų, rašyti tekstą kompiuterio ekrane. Naudojantis sistema taip pat galima valdyti vežimėlio pavidalo robotą „Arduino 4WD“, kuris gali būti laikomas sumažinta invalido vežimėlio modelio versija. Tokia sistema galima mažinti neįgaliųjų socialinę ir informacinę atskirtį. Neuroninės kompiuterio sąsajos sistemoje naudojama trečiųjų šalių aparatinė įranga „OCZ NIA“ ir „Arduino 4WD“. „OCZ NIA“ – tai įrenginys, skirtas žmogaus elektroencefalogramai ir paviršinei kaktos raumenų elektromiogramai nuskaityti. Šis įrenginys su kompiuteriu komunikuoja per USB sąsają. „Arduino 4WD“ – tai vežimėlio pavidalo robotas, su kompiuteriu komunikuojantis bevieliu ryšiu.


53

KONTAKTAI

Informatikos fakultetas Program킬 sistem킬 katedra Tel.: 8 642 51 689, 8 674 74 391, 8 629 84 963 El. p.: vasiljevasm@gmail.com, kestutissid@gmail.com, rutenisturcinas@gmail.com


54

MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS


55

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Filmavimas iš oro AUTORIUS (-IAI) Egidijus Mykolaitis

VADOVAS (-AI) –

DARBO APRAŠYMAS

Vaizdo stabilizavimo sistemos ir jų pritaikymo būdai Multikopteris – tai bent trijų ar daugiau variklių valdomas skraidantis aparatas, kurio funkcionalumas neribotas. Šiuo metu plėtojama kopterio eksploatacija fiksuojant vaizdus iš oro. Taikomos pažangios technologijos, leidžiančios filmuoti ir fotografuoti kitu kampu – iš keliasdešimties metrų aukščio. Visa tai puikiai pritaikoma versle, filmų ir reklamos pramonėje. Naudodamas radijo bangas pilotas fiksuoja vaizdus, pats nė nepakildamas. Tiesiogiai transliuojant vaizdą kruopščiai kontroliuoamas kūrybinis procesas. Multikopterio pritaikymas – tai ne vien technologijų pažanga, tai ir išraiškos priemonė.

KONTAKTAI

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas Transporto inžinerijos katedra Tel.: 8 698 55 470 El. p.: hobby-rc@.com


56

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Nuotoliniu būdu valdoma filmavimo sistema AUTORIUS (-IAI) Jokūbas Baucė

VADOVAS (-AI)

Romualdas Dundulis

DARBO APRAŠYMAS

Filmų, sporto ir reklamos kinematografijoje plačiai naudojama įvairi technika ir įtaisai, padedantys perteikti vaizdus iš akiai patrauklių perspektyvų. Tam, kad filmuota medžiaga būtų pateikta dinamiškai ir estetiškai, labiausiai turi įtakos kameros judėjimas ir santykis su objektu filmuojant. Suprojektuota ir pagaminta keturių laisvės laipsnių nuotoliniu būdu valdoma filmavimo sistema leidžia filmuoti iš paukščio skrydžio pagal tikslią trajektoriją, sekti filmuojamą objektą, filmuoti 360 laipsnių panoraminius vaizdus ir tuo pat metu keisti kameros padėtį lyno trajektorijoje. Operatoriaus valdomas sistemos prototipas geba orientuoti iki 2 kg svorio fotoaparatą ar kamerą apie X, Y ir Z ašis ir išvysto iki 45 km/h greitį. Sklandų sistemos veikimą ir filmuojamos medžiagos kokybę užtikrina reguliuojamas svorio centras ir elektroninis akselerometras su giroskopu, kuriais kameros laikiklis stabilizuojamas X ir Z ašyse ir kartu leidžia operatoriui nukreipti kamerą pageidaujama kryptimi. Atlikus skaičiuojamojo modeliavimo ekspertizę buvo parinkta optimali prototipo konstrukcija, užtikrintas jos stiprumas, standumas ir ekonomiškumas.


57

Palyginti su panašios paskirties sistemomis, pavyzdžiui, filmavimu multikopteriais, ši išsiskiria filmavimo trajektorijos ir fokusavimo tikslumu, vaizdo įrašo stabilumu, sistemos kaina, saugumu – lynas užtikrina saugumą operatoriaus klaidos ar baterijų išsekimo atveju, todėl sistemą galima naudoti arti žmonių. Reikia kur kas mažiau laiko operatoriui perprasti valdymą, be to, trumpesnis sistemos įrengimo laikas. FILMUOTA MEDŽIAGA http://www.youtube.com/watch?v=_pQg13iQ2UI&rel=0

KONTAKTAI

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas Inžinerinio projektavimo katedra Tel. 8 638 22 092 El. p. j.bauce@gmail.com


58

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Lituanica SAT-1 pirmasis lietuviškas palydovas AUTORIUS (-IAI)

Vytenis Buzas, Laurynas Mačiulis, Marius Dvareckas, Vytautas Valaitis, Žilvinas Batisa, Raimundas Bastys, Karolis Petrauskas

VADOVAS (-AI)

Andrius Vilkauskas

DARBO APRAŠYMAS

„Lituanica SAT-1“ yra pirmasis lietuviškas kosmoso palydovas. Jis bus nugabentas į Tarptautinę kosminę stotį bendradarbiaujant su NASA. Paleidimas įvyks iš Kenedžio kosminių skrydžių centro 2013 m. lapkritį. Palydovą kuria jaunų Lietuvos mokslininkų grupė, bendradarbiaudama su Kauno technologijos universitetu, Lietuvos kosmoso asociacija ir NASA. Nanopalydovas „Lituanica SAT-1“ – tai 10 cm ilgio kraštinės kubas, atitinkantis „cubesat“ standarto reikalavimus. Pagal NASA standartus palydovo korpusas yra pagamintas iš specialaus, ypač tvirto aliuminio lydinio. Prie palydovo korpuso bus pritvirtintos keturios radijo ryšio antenos ir viena GPS antena. Bendra korpuso ir viduje esančios aparatūros masė neviršys 1 kg ir 330 gr.

KONTAKTAI

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas Mechatronikos katedra Tel. 8 663 53 355 El. p. vytenis@iep.lt


59

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Kompleksinis amortizatorius ir jo įgyvendinimas su keturių ratų modeliu „TARKA“ AUTORIUS (-IAI) Aistis Augustaitis

VADOVAS (-AI) –

DARBO APRAŠYMAS

Sudėtinis (iš dviejų įprastų amortizatorių) slopintuvas, galėtų slopinti du pagrindinius mechaninius judesius pavieniui, iš kurių slenkamasis būtų griežtai tos pačios krypties, ir sudėtinį (plokščiąjį) judesį. Visais šiais atvejais judantis objektas išliktų tame pačiame aukštyje. Dažnai sutinkama aptariamu atveju sraigtinė, cilindrinė spyruoklė gali kontroliuoti slenkamąjį ar sukamąjį judesį tik viena kryptimi, nes paprastai šios spyruoklės gaminamos tik gniuždymui arba tik tempimui. Spyruoklė sukimui yra universalesnė ir šio aiškinimo pasekoje galime sudaryti universalų sudėtinį slopintuvą iš nemažiau kaip 2 ar 3 spyruoklių, tuo tarpu kompleksinis amortizatorius (KA) užtenka tik vienos spyruoklės ir juo galima kontroliuoti du pilnaverčius skirtingos orientacijos slenkamuosius poslinkius arba jungtinį, kartu su sukamuoju poslinkiu arba atskirai. Be to, kad sudėtinis slopintuvas nuo savo masės ar kitų veiksnių nesudarytų kitų nepageidaujamų poslinkių, tai yra, kad būtų suvaržyti


60

likę keturi laisvės laipsniai reikalinga tiksli, sudėtinga kreipiančiųjų sistema. Kadangi esu automobilių transporto inžinerijos studentas, tai ieškau būdų kaip supaprastinti automobilio važiuoklės konstrukciją, palengvinti jos taisymą, atpiginti jos gamybą, sumažinant jos dalių skaičių ir detalių sudėtingumą. Rutulinių šarnyrų amortizatorių(KA) taip pat galėtume pritaikyti gamybos ar sporto inžinerijoje, ten kur reikalinga kontroliuoti sudėtinius judesius su kintančiu pasipriešinimu ar grąžinimu į neutralią poziciją ir neatsižvelgiant į KA montavimo plokštumų skersinius poslinkius ir galimą jų nelygiagretumą.

KONTAKTAI

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas Transporto priemonių katedra Tel.: 8 603 99 163 El. p.: ais.augustaitis@gmail.com


61

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Skraidanti aerodinaminė laboratorija AUTORIUS (-IAI)

Egidijus Mykolaitis, Martynas Lendraitis

VADOVAS (-AI) Nerijus Baublys

DARBO APRAŠYMAS

Aerodinaminiai tyrimai paprastai atliekami naudojant skaičiavimo programas ir aerodinaminius vamzdžius. Siekiant gauti tikslius duomenis reikalingas labai „švarus“ aerodinaminis vamzdis.Tai pasiekti yra labai sudėtinga ir brangu, o ir jame gauti rezultatai ne visada atitinka realius duomenis. Taigi, mes pagaminome skraidančią aerodinaminę laboratoriją – didelių gabaritų skraidantį lėktuvo modelį, ant kurio pritvirtintas specialus aerodinaminis modulis su bandomojo sparno bandiniu. Aerodinaminės jėgos matuojamos nedideliame plotelyje, siekiant išvengti indukcinio ir interferencinio pasipriešinimų įtakos. Jėgos ir momentai matuojami tiesioginiu būdu, naudojant nedidelę gembinę siją, ant kurios pritvirtinti tenzorezistoriai. Lėktuvo paskirtis yra ne tik nešioti modulį aerodinaminiams tyrimams, bet ir atlikti kitas užduotis. Modelis suprojektuotas taip, kad į jį būtų nesudėtinga sutalpinti apie 2 kg įvairios papildomos įrangos.


62

KONTAKTAI

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas Transporto in탑inerijos katedra Tel.: 8 698 55 470, 8 620 85 104 El. p.: hobby-rc@live.com, martynas_lend @yahoo.com


63

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Lengvoji triratė transporto priemonė „ZVIMBA“ AUTORIUS (-IAI) Aistis Augustaitis

VADOVAS (-AI) –

DARBO APRAŠYMAS

Trijų ratų važiuoklę turinti transporto priemonė yra ir lengvesnė ir kompaktiškesnė. Be to, tokia važiuoklė gali užtikrinti transporto priemonės stabilumą tiek stovint vietoje, tiek važiuojant (įveikiant nelygumus ar nuokalnę). Sukonstruotas triratis „ZVIMBA“ yra dviejų vietų (vairuotojui ir keleiviui); ilgis tarp ašių – 1,2 m, bendras ilgis – 1,5 m, benzininio variklio galia, gamintojo duomenimis, apie 800 W, perdava (pirmoje nuotraukoje matoma tik triračio bandomoji versija) sudaryta iš dviejų pakopų: krumplinės bei grandininės, ir yra dviejų pavarų: 1-osios pavaros maksimalus greitis apie 8,5 km/h, 2-osios – 30 km/h. Kadangi ši transporto priemonė valdoma stovint, tai stabilumui užtikrinti ji vairuojama besivartančiu priekiniu ratu, kuris kartu yra ir varomasis. Manevringumui padidinti, esant nedideliems važiavimo greičiams, ant užpakalinės ašies yra sukonstruota erdvinė, dviejų laipsnių svirtinė sistema, kuri atlieka ir vairavimo, ir užpakalinės ašies stabdymo funkcijas. Važiuoklė yra visiškai amortizuota ir pakankamai minkšta važinėti nelygiais keliais. Be to, vairuotojui keičiant kūno svorio centrą pa-


64

didėja vairavimo efektyvumas, vairuotojo stabilumas posūkiuose ar esant kliūčiai. Važiuojant nuokalne, priekinis ratas gali laisvai judėti neprikausomai nuo užpakalinės ašies, todėl vairuotojant patogu stovėti ant vienos kojos.

KONTAKTAI

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas Transporto priemonių katedra Tel.: 8 603 99 163 El. p.: ais.augustaitis@gmail.com


65

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Raketinė sistema „Taikinys“ AUTORIUS (-IAI)

Arvydas Survila, Narimantas Tarutis, Saulius Račkauskas, Laima Patašienė, Zigmas Klimavičius, Egidijus Sližys, Gediminas Baranauskas

VADOVAS (-AI)

prof. habil. dr. Algimantas Fedaravičius

DARBO APRAŠYMAS

Projektas „Taikinys“ yra ankstesnių Kauno technologijos universiteto Gynybos technologijų instituto mokslininkų eksperimentų su raketine technika įdirbio rezultatas. Pristatant apibendrintą projekto medžiagą siekiama informuoti visuomenę apie instituto veiklą. „Technoramoje“ pristatoma nauja raketų „Stinger“ paleidimo sistema-treniruoklis, „Taikinys“ kartu su eksperimentine taikymo sistema „Šūvis“. Mokomosios raketinės sistemos „Taikinys“ paskirtis – sukurti kuo tikroviškesnes darbo sąlygas karinių pratybų metu dirbant su raketų paleidimo sistema „Stinger“. Raketa suprojektuota specifinei užduočiai. Pakilti greitai ir stabiliai, mažu greičiu skrendant sukurti „laiko langą“ raketų paleidimo sistemos „Stinger“ operatoriui surasti taikinį (raketą), nusitaikyti ir jį numušti. Pratimui įvykdyti skiriama iki 15 sekundžių.


66

KONTAKTAI

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas Gynybos technologij킬 institutas Tel.: 8 699 55 231, (8 37) 22 30 23, 8 698 79 135, 8 639 80 173, 8 605 41 879 El. p.: arvydas.survila@ktu.lt, saulius.rackauskas@ktu.lt, baranauskasgediminas@yahoo.com


SOCIALINI킨 MOKSL킨 FAKULTETAS


Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Keleivių vežimas į Kauno oro uostą ir iš jo AUTORIUS (-IAI) Inga Ginkevičiūtė

VADOVAS (-AI)

Agnė Kazakevičiūtė

DARBO APRAŠYMAS

Centrinėje Lietuvos dalyje įsikūręs Kauno tarptautinis oro uostas, palyginti jį su kitų šalių oro uostais, neturi tinkamo transporto, kuris padėtų pasiekti oro uostą ar miestą. Paslaugos tikslas – parinkti keleiviams patogiausią maršrutą bei, pritaikius autobuso grafiką prie skrydžių grafiko, vežti keleivius į Kauno oro uostą ir iš jo. Paslauga teikia vartotojui įvairiapusę naudą, visų pirma – patogų ir greitą susisiekimą. Autobuso išvykimo ir atvykimo laikas suderintas su skrydžių grafiku, maršrutas optimaliai pritaikytas prie vartotojų poreikių. Be to, vartotojai, rinkdamiesi šios įmonės autobusą, sutaupys daugiau lėšų, nei naudodamiesi konkurentų teikiamomis paslaugomis. Kartu vartotojas sutaupys laiko, nes visada bus užtikrintas, kad reikiamu laiku pasieks oro uostą ar galės grįžti į miestą. Autobusas yra techniškai tvarkingas todėl kelionės metu keleiviai jausis saugūs. Visi šie privalumai įrodo paslaugos reikšmę ir vertę vartotojui. Atlikta rinkos analizė leidžia daryti išvadą, jog dabartiniai konkurentai nepakankamai gerai tenkina vartotojų poreikius. Siūloma paslauga sprendžia esamą rinkos problemą geriau, greičiau ir pigiau nei šiuo metu rinkoje esantys konkurentai.

KONTAKTAI

Socialinių mokslų fakultetas Ugdymo sistemų katedra Tel.: 8 601 89 730 El. p.: inga.ginkeviciute@gmail.com


STATYBOS IR ARCHITEKT的ROS FAKULTETAS


70

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

AlF3 gamybos atliekų ceolito utilizavimas ir naudojimas statybinių medžiagų gamyboje AUTORIUS (-IAI)

A. Kartovickis, D. Vaičiukynienė, A. Kantautas, V. Vaitkevičius

VADOVAS (-AI) D. Vaičiukynienė

DARBO APRAŠYMAS

Gaminant ekstrakcinę fosforo rūgštį, kaip atliekos susidaro silicio heksafluoro rūgštis. Šią rūgštį neutralizuojant aliuminio hidroksidu, gaunamas aliuminio fluoridas ir atliekos. Lietuvoje aliuminio florido gamyba užsiima Kėdainių bendrovė AB „Lifosa“. Aliuminio fluoridas naudojamas aliuminio gamyboje kaip elektrolito komponentas. Daugelis yra girdėję apie vadinamąsias Kėdainių „Alpes“. Tai balti kalnai, suversti netoli miesto, sudaryti daugiausia iš AlF3 gamybos atliekos. AlF3 gamybos atliekos – amorfinė, smulkiadispersinė medžiaga, vadinama silikageliu. Ceolitai – tai mineralai, priskirti karkasinės sandaros šarminių arba žemės šarminių metalų aliumosilikatų hidratams. Ceolitų 50 proc. tūrio sudaro ertmės, tuštumos ir kanalai, juose yra dideli katijonai (Ca, Na, K), kurie gali keistis į katijonus su supančiu tirpalu. Dėl šios priežasties ceolitai plačiai naudojami kaip selektyvieji absorbentai, nes jų poros praleidžia tik tam tikro dydžio kati-


71

jonus. Ceolitas gali būti naudojamas kaip priedas betono savybėms pagerinti, taip pat dalis cemento gali būti pakeista ceolitine medžiaga, taip sutaupant lėšas. Taip pat ceolitų mažas šilumos laidumas ir mažas tankis, kas gali būti pranašumas skirtingose statybinėse srityse. Tyrimų esmė – pagaminti sintetinį ceolitą, panaudojant AlF3 atlieką. Taip galima pagerinti ekologiją, utilizuojant atliekas ir panaudojant gautą ceolitą kaip betono ir kitų statybinių medžiagų pakaitalą. Tyrimai parodė, kad galima pakeisti iki 30 proc. cemento ceolitu, neprarandant betono pranašumų.

KONTAKTAI

Statybos ir architektūros fakultetas Statybinių medžiagų katedra Tel.: 8 619 61 491, 8 657 66 815 El. p.: klimav1@yandex.ru, danute.palubinskaite@ktu.lt


72

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Dekonstruktyvios architektūros raiškos galimybės ir teorinės dermės prielaidos urbanizuotoje aplinkoje AUTORIUS (-IAI) Rasa Zimnickaitė

VADOVAS (-AI) Gintaras Balčytis

DARBO APRAŠYMAS

Dekonstruktyvi architektūra kaip formalus architektūros raiškos būdas, atsiradęs XX a pab., nebėra aktualus šių dienų architektūrinei filosofijai, kuri remiasi tvarumu, ekologija, intelektinės architektūros principais, tačiau dekonstruktyvios architektūrinės raiškos objektų atsiranda ir Lietuvoje. Ekspresyvi tokios architektūros raiška gali nepataisomai sužaloti miestiškos aplinkos identitetą, tad labai svarbu ištirti ir apibrėžti jos raiškos galimybes ir dermės prielaidas urbanizuotoje aplinkoje. Tiriamajame darbe išanalizuota esama literatūra dekonstruktyvios architektūros tema, atlikti empiriniai tyrimai. Parodai pateiktame eksperimentiniame projekte, kuris paremtas tiriamojo darbo rezultatais, jo metu suformuotu koncepciniu modeliu, siekta sujungti dekonstruktyvios architektūros principus, pagrįstus tradicinės architektūrinės formos transformacija, bei gilų filosofinį pagrindimą su šiuolaikinės tvarios, intelek-


73

tinės architektūros principais, teigiančiais, jog architektūra turi turėti tradiciją, pagarbą esamam urbanistiniam paternui, atspindėti vietos ar net miesto identitetą. Būtent todėl eksperimentiniam projektui pasirinktoje strategiškai visuomeniniam pastatui palankioje teritorijoje, remiantis dekonstruktyvios architektūros principais, kuriama ne tik formali ikoninė architektūra, bet ir dekonstruojama nepatraukli visuomeninė erdvė – Sąjungos aikštė Kaune, kuri pritaikoma šiandieniniam gyvenimui. Eksperimentiniame projekte dekonstruktyvios architektūros principai panaudojami platesne, aktualesne architektūrine ir urbanistine prasme.

KONTAKTAI

Statybos ir architektūros fakultetas Architektūros ir kraštotvarkos katedra Tel.: 8 613 79 485 El. p.: rasa_zim@yahoo.com


74

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Užsienio įmonių statybos veiklos specifika Danijoje: teorija ir praktika AUTORIUS (-IAI) Lina Vaitkevičiūtė

VADOVAS (-AI) Odeta Viliūnienė

DARBO APRAŠYMAS

Darbe pristatoma: ■ Statybos veiklos organizavimo ir reglamentavimo Danijoje ypatumai: Danijos statybos rinkos apžvalga, sąlygos, keliamos statybos veiklą vykdančioms užsienio įmonėms ir jų darbuotojams, pagrindiniai statybų nuostatai. ■ Lietuvos įmonės „X” subranga Danijoje: trijų aukštų daugiabučio namo fasado apšiltinimo ir apdailos darbai organizaciniu – technologiniu požiūriu.

KONTAKTAI

Statybos ir architektūros fakultetas Statybos technologijų katedra Tel.: 8 673 84 147 El. p.: lin.vaitk@gmail.com


75

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Bangų energijos generatorius AUTORIUS (-IAI)

Tomas Sabaliauskas

VADOVAS (-AI) Odeta Viliūnienė

DARBO APRAŠYMAS

Alborgo Universitete KTU absolvento rengiamo magistro darbo planas. Duomenų pavyzdžiai paimti iš iki šiol atliktų inžinerinės krypties laboratorinių darbų. Tokie darbai Lietuvoje atliekami retai. Pateikiama informacija apie Danijoje studijuojančių lietuvių studentų kasdienybę ir motyvaciją mokytis KTU.

KONTAKTAI

Statybos ir architektūros fakultetas Statybos technologijų katedra Tel.: +45 501 05 868 El. p.: tomassa@gmail.com, tsabal12@student.AAU.dk


TELEKOMUNIKACIJ킨 IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS


Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Vaizdo konferencijų peržiūros sistema išmaniesiems įrenginiams, naudojanti adaptyviojo vaizdo srauto transliavimo technologijas AUTORIUS (-IAI) Vladas Drejeris

VADOVAS (-AI)

Lekt. A. Budnikas

DARBO APRAŠYMAS

Šiais laikais vis labiau populiarėja nuotolinio mokymosi idėja. Kuriamos įvairios vaizdo paskaitų sistemos, kurios suteikia galimybę paskaitose dalyvauti nuotoliniu būdu per internetą. Tačiau šios technologijos dar tik pradeda skverbtis į mobiliųjų įrenginių rinką. Todėl šio projekto tikslas – sukurti sistemą, skirtą perduoti vaizdo paskaitas ar konferencijas mobiliesiems įrenginiams. Šiam tikslui pasiekti buvo taikomos naujausios adaptyviojo vaizdo srauto transliavimo technologijos, kurios užtikrina nenutrūkstamą vaizdo srautą ir geriausią kokybę kintant mobiliųjų tinklų sąlygoms.


78

KONTAKTAI

Telekomunikacij킬 ir elektronikos fakultetas Telekomunikacij킬 katedra Tel.: 8 634 40 192 El. p.: v.drejeris@gmail.com


79

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

IPTV stebėsenos sistema AUTORIUS (-IAI)

Žygimantas Butkus, Augustas Adomavičius, Vytenis Narušis, Tautvydas Želvys, Tautvydas Bakšys

VADOVAS (-AI)

Doc. dr. Alfonsas Jarutis

DARBO APRAŠYMAS

Kuriamos IPTV sistemos galimybės: ■ galimybė pateikti norimus kanalus pagal kliento poreikius; ■ radijo programų transliavimas; ■ galimybė sukurti nuosavą kanalą ir transliuoti jame aktualią informaciją; ■ galimybė apmokestinti visą norimą turinį; ■ detalios statistikos rinkimas (nuo 5 minučių iki 1 metų); ■ interaktyvusis valdymo pultas (informacija pateikiama realiu laiku). IPTV sprendimo panaudojimo sritys: ■ viešbučiai; ■ kavinės; ■ ligoninės; ■ daugiabučiai; ■ kabeliniai operatoriai; ■ IPTV operatoriai.


80

KONTAKTAI

Telekomunikacij킬 ir elektronikos fakultetas Telekomunikacij킬 katedra Tel.: (8 37) 30 05 30 El. p.: infovkc@ktu.lt


81

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Šilumos tiekimo trasų kontrolės priemonės AUTORIUS (-IAI)

Alenas Kriaučeliūnas, Justas Deksnys

VADOVAS (-AI)

Vytautas Deksnys

DARBO APRAŠYMAS

Šiuo metu šilumos tiekimo vamzdynuose, tausojant energijos išteklius, reikia užtikrinti efektyvų termofikacinio vandens perdavimą vartotojams su minimaliais nuostoliais. Perdavimo vamzdynuose atsiradus defektams, t. y. plieninio vamzdžio trūkiams arba išorinės izoliacijos pažeidimams, prarandama šiluma ir termofikacinis vanduo. Išorinio apvalkalo pažeidimai skatina plieninio vamzdžio koroziją, trumpindami jo veikimo laiką. Vamzdyno pažeidimai, kuriuose atsiranda termofikacinio vandens nuotėkis, gali būti nustatyti stebint termofikacinio vandens nuostolius ir slėgį. Vamzdžio išorinio termoizoliacinio sluoksnio pažeidimai taikant šiuos metodus neaptinkami, nes prarandamas šilumos kiekis, o ne termofikacinio vandens tūris. Esant tokiems pažeidimams, šildymo trasose krinta temperatūra. Padidėjus šilumos nuostoliams, tenka kompensuoti termofikacinio vandens temperatūros kritimą. Norint aptikti vamzdžio izoliacinio sluoksnio defektus, jame yra montuojami du papildomi laidininkai tam, kad būtų galimybė stebėti termoizoliacinio sluoksnio parametrų pokyčius išilgai vamzdžio.


82

Matuojant lygiagretaus nuotėkio laidumą ir monitoringo laidininko varžą, galima patikrinti, ar teisingai sujungta elektrinė schema ir ar vamzdyje yra drėgmės pobūdžio defektas, į laidininką padavus trumpą impulsą ir stebint atspindžio laikinę charakteristiką, galima aptikti defekto vietą.

KONTAKTAI

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas Elektroninių ir matavimo sistemų katedra Tel.: 8 684 36 287, 8 612 39 450 El. p.: alenas.kriauceliunas@stud.ktu.lt, deksnys.justas@yahoo.com


83

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Kompaktiškas programuojamasis termostatas AUTORIUS (-IAI) Mantas Jūras

VADOVAS (-AI) Darius Gailius

DARBO APRAŠYMAS

Daugelis fizikinių ir cheminių procesų turi didelę įtaką temperatūrai, todėl dažnai yra būtinas precizinis temperatūros valdymas. Sukurtas kompaktiškas termostatas – naudojant termociklų įrenginį, galima pasiekti norimą temperatūrą nuo –20 iki +150 °C, ją palaikyti pastovią (pvz.: +–0,02 °C, esant +40 °C), keisti norimu dėsniu ir pan. Tokio termostato širdis yra Peltjė elementas, kuris valdomas programuojamuoju PID reguliatoriumi. Termostato panaudojimo sritys gali būti pačios įvairiausios, pavyzdžiui, dabar įrenginys yra naudojamas elektroninių komponentų tyrimams atlikti: kaip priklauso jų parametrai nuo temperatūros, kaip kinta jų charakteristikos išlaikius juos ilgą laiką ribinėse temperatūrose ar po tam tikro termociklų skaičiaus.


84

KONTAKTAI

Telekomunikacij킬 ir elektronikos fakultetas Elektronini킬 ir matavimo sistem킬 katedra Tel.: 8 671 45 628, (8 37) 30 05 42 El. p.: mantas.juras@gmail.com


85

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Elektrokardiogramos T bangos kaitos įverčiai, prognozuojantys grėsmingas kardialinių pacientų situacijas AUTORIUS (-IAI)

Solventa Krakauskaitė

VADOVAS (-AI)

Prof. Algimantas Kriščiukaitis

DARBO APRAŠYMAS

Elektrokardiogramos (EKG) T bangos formos ir amplitudės kaita (TBK) pastebėta kaip sindromas, staigios kardialinės mirties prognostinis faktorius, susijęs su staigiu gyvybei pavojingų aritmijų atsiradimu. Sindromas, pastebėtas dar 1907 metais, praktikoje nenaudotas, nes nebuvo tinkamų techninių detektavimo priemonių. Sparti informacinių ir telekomunikacinių technologijų plėtra atvėrė naujas medicininės diagnostikos priemonių tobulėjimo galimybes. 2008 m. surengtas „PhysioNet“ ir „Computing in Cardiology“ tarptautinis renginys „Challenge 2008: Detecting and Quantifying T-Wave Alternans“ inicijavo naujus šios problemos techninius sprendimus. Šiuolaikinių kompiuterių galimybės jau leidžia taikyti klasikinius daugiamatės analizės metodus ir skaitmeniniam signalų apdorojimui. Pagrindinių komponenčių analizė (PKA) leidžia sumažinti atvaiz-


86

davimo dimensiškumą, sutelkti tarpusavyje susietus kitimus daugelyje kintamųjų į keletą naujų kintamųjų – pagrindinių komponenčių, kurios tampa diagnostiniais tiriamų reiškinių žymenimis. Tinkamas duomenų tokiam metodui paruošimas sudaro esminę tyrimų dalį ir taikymo naujumą. Pristatomas naujas būdas TBK išskirti – periodinių komponenčių analizė (πKA). Tai metodas, giminingas PKA, bet skiriasi analizuojamų duomenų paruošimas – išryškinamas periodiškumo signale atvaizdavimas. Mūsų sukurto metodo išskirtinė savybė – EKG, kaip kvaziperiodinio signalo atskirų kardiociklų periodiškumo reguliarumo užtikrinimas specialia kubine interpoliacija. Išsprendus šią duomenų paruošimo problemą, atsirado galimybė panaudoti lig šiol tik su generuotais duomenimis gerai veikusį metodą daugeliui realių klinikinių įrašų. Tikėtina, kad mūsų metodu gaunama papildoma diagnostinė informacija padės palaikyti klinikinius sprendimus.

Realus klinikinis EKG signalas su TBK (įrašas iš www.physionet.org duomenų bazės) (A). Mūsų metodu paruoštų duomenų πKA sukoncentruota EKG T-bangos kaita pirmoje pagrindinėje komponentėje (B– viršutinė kreivė)

KONTAKTAI

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas Signalų apdorojimo katedra Tel.: 8 672 22 409 El. p.: solventa@mail.com


87

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Belaidis kvėpavimo registratorius ilgalaikei stebėsenai AUTORIUS (-IAI)

Dainius Stankevičius

VADOVAS (-AI)

Doc. dr. Vaidotas Marozas

DARBO APRAŠYMAS

Kvėpavimas yra vienas svarbiausių žmogaus fiziologinių procesų. Jo parametrų registravimas yra svarbus tiek klinikiniame (miego apnėja, lėtinės obstrukcinės plaučių ligos, stresas, nerimas, panikos priepuoliai), tiek praktiniame (sveikatingumas, sportas, miegas) lygmenyse. Daugeliu atvejų reikalingas minimaliai trukdantis ir patogus kvėpavimo registravimo metodas, leidžiantis procesą registruoti ilgą laiką, tiriamajam esant natūralioje aplinkoje. Šiuo atžvilgiu pranašumą įgyja elektrai laidžios tekstilės pagrindu sukurti jutikliai. Darbe pristatomas tokio tipo jutiklis kvėpavimo procesui registruoti. Jis lengvai priglunda prie kūno, yra lankstus, prisitaikantis, gali būti lengvai integruotas į drabužius. Kvėpavimas yra juntamas pagal krūtinės arba pilvo apimčių pokyčius. Apimties pokytis sukelia specialaus jutiklio deformaciją, kuri yra keičiama į elektrinį signalą, o šis naudojant Bluetooth ryšį siunčiamas į asmeninį kompiuterį. Toliau signalas gali būti saugomas, atvaizduojamas ir ap-


88

dorojamas. Belaidė sistema pasirinkta dėl mobilumo ir patogumo, tačiau tada pagrindiniu uždaviniu tampa energijos sąnaudų minimizavimas. Šiuo atžvilgiu pasirinkta Bluetooth Low Energy radijo ryšio technologija.

KONTAKTAI

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas Signalų apdorojimo katedra Tel.: 8 692 18 281 El. p.: dainius.stankevicius@stud.ktu.lt


89

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Bevielis reakcijos laiko ir judesio pagreičio matavimo įtaisas AUTORIUS (-IAI)

Edgaras Čiburys, Paulius Morkūnas

VADOVAS (-AI)

Prof. dr. Vytautas Markevičius

DARBO APRAŠYMAS

Šiuo įtaisu matuojami žmogaus reakcijos laikas ir judesio pagreitis. Gauti duomenys bevieliu būdu perduodami į kompiuterį, kuriame juos galima kaupti, analizuoti ir tvarkyti statistiką apie žmonių reakcijos laiką, judesio staigumą. Šį įtaisą galima pritaikyti medicinoje, sporte, žaidimuose.

KONTAKTAI

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas Elektronikos inžinerijos katerdra Tel.: 8 601 10 308 (Edgaro Čiburio), 8 626 24 381 (Pauliaus Morkūno) El. p.: edgaras.ciburys@ktu.lt, paulius.morkunas@ktu.lt Vadovo el. p.: vytautas.markevicius@ktu.lt


90

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Mikrobanginis apsauginis signalizatorius AUTORIUS (-IAI)

Paulius Puleikis, Kauno S. Daukanto vid. m-kla Tipinės apsaugos sistemos suveikia įsilaužus į patalpas – žala jau padaryta. Pristatomas signalizatorius aptinka kitoje durų pusėje priėjusį įsilaužėlį dar jam nieko blogo nepadarius. Paprasčiausiu atveju įspėti naudojami garsinis arba šviesos signalai, be to, galima paprastai įrašyti buvimą įmituojančius įvairius signalus.

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Kalbanti sveikinimų dėžutė AUTORIUS (-IAI)

Dominykas Vilčinskas, Kauno Atžalyno vid. m-kla Kiekvienam įdomu jubiliejaus proga gauti tokią dovaną – atidarius dėžutę pasigirsta sveikinantys artimųjų ir draugų balsai. Įrašo trukmė – 16 arba 32 sekundės. Yra galimybė pakeisti įrašą paslėptu perjungikliu.


91

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

LED diodinis stulpelis „krintantis lašas“ AUTORIUS (-IAI)

Simonas Kazakevičius, Kauno Atžalyno vid. m-kla Pristatomas įrenginys, skirtas aplinkai papuošti. Dabar jis naudojamas mikroprocesorių programavimo mokymui. Jaunimą tokie dinamiški projektai su matomu rezultatu paprastai sudomina labiau.

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Treniruoklis su LED šviestuvais AUTORIUS (-IAI)

Simonas Girnis, Saulius Aleksandravičius, Paulius Urbonas Įrenginys suprojektuotas ir pagamintas reklamos firmos užsakymu ir buvo naudojamas naujametinės eglės apšvietimui interaktyviai įjungti. Dabar jis vežiojamas į įvairias muges ir mokyklas rodyti elektronikos galimybes.


92

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Elektronikos rūmų pagalbinių patalpų apšvietimo renovacija AUTORIUS (-IAI)

Saulius Dobiliauskas Galia Elektronikos rūmų koridoriams apšviesti siekia 15 kW. Literatūroje minima, kad naudojant judesio ir apšviestumo jutiklius pagalbinėse patalpose sutaupoma iki 65 proc. elektros energijos. Apžvelgiami įvairūs renovacijos variantai, įvertinantys ribotas pradinių investicijų galimybes.

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Byrėjimo jutiklis kelių barstymo mašinai AUTORIUS (-IAI) Edgaras Vaštakas

Keliai dažniausiai barstomi naktį, todėl šoninių srautų vairuotojas praktiškai nemato kelio. Mišinio padavimo kanalas užsikemša ir barstymas sustoja. Byrėjimo jutiklis garsiniu signalu praneša vairuotojui apie atsiradusią problemą.

KONTAKTAI

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas Jaunųjų elektronikų būrelis


PANEVĖŽIO INSTITUTAS


94

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Pramoninio roboto pritaikymas žaisti loginį žaidimą AUTORIUS (-IAI) Dovydas Račiūnas

VADOVAS (-AI)

Vytenis Sinkevičius

DARBO APRAŠYMAS

„Kryžiukų ir nuliukų“ žaidimas yra vienas mėgstamiausių parodyti dirbtinio intelekto algoritmų sugebėjimus, kaip spręsti logines užduotis. Todėl naudojantis nedideliu pramoniniu robotu nuspręsta žaidimą perkelti iš virtualiosios erdvės į fizinę. Užsibrėžtam tikslui pasiekti sukurta mechatroninė sistema, skirta dirbtinio intelekto oponento sugebėjimams, robotikos galimybėms rodyti, žaidžiant klasikinį loginį žaidimą „kryžiukai ir nuliukai“. Sistemą sudaro pramoninis robotas ir konvejeris, kuris leidžia fiziškai perkelti žaidėjo poziciją už roboto darbinės erdvės ribų; kompiuteris ir žaidimui sukurta lenta su jutikliais, sekančiais žaidimo pozicijų būsenas („X“ ir „O“ simbolius atitinka realios figūros-detalės). Sprendimams priimti (dirbtiniam intelektui) naudojama kompiuterio programa, priimti sprendimai perduodami kompiuterio-roboto komunikacijos sąsaja. Remdamasis priimtu sprendimu roboto manipuliatorius daro poveikį žaidimo erdvei.

KONTAKTAI

Panevėžio instituto Technologijų fakultetas Elektros inžinerijos katedra Tel.: 8 630 39 395 El. p.: dovydas.raciunas@stud.ktu.lt


95

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

valdymo sprendimų priėmimo decentralizavimo galimybių modelis AUTORIUS (-IAI)

Joleta Bernatavičiūtė

VADOVAS (-AI) Nida Kvedaraitė

DARBO APRAŠYMAS

Verslo erdvėje, kurioje nuolat diskutuojama apie vis didesnes konkurencingumo problemas, organizacijos vadovai ir darbuotojai turi priimti sprendimus bendrai. Tai rodo, kad didėja darbuotojų reikšmė ir jie kaip lygiaverčiai partneriai labiau dalyvauja organizacijos valdymo procese. Vadovaujantis progresyviausiu organizacijų plėtros modeliu ar forma, pripažįstama „į individą orientuota organizacija“ ar decentralizuotas valdymas. Jam esant išlaikoma svarbių organizacijai ir joje dirbančiam asmeniui dalykų pusiausvyra, darbuotojai laisvai priima sprendimus ir atsako už darbo rezultatus, didėja jų pasitenkinimas darbu, sąlygojami jų kūrybiškumas ir saviraiška. Tačiau kyla klausimas: Kokias darbuotojų valdymo priemones tikslinga pasirinkti, siekiant decentralizuoti valdymo sprendimų priėmimą? Išanalizavus mokslinės literatūros studiją ir Panevėžio miesto paslaugų verslo įmonių empirinio tyrimo rezultatus, teigiama, kad, siekiant stiprinti grupinį sprendimų priėmimo procesą, tikslin-


96

gas bendradarbiavimas ir darbuotojų dalyvavimas valdymo procese, siekiant stiprinti individualų sprendimų priėmimo procesą, reikalingi perdavimas ir savivalda kaip valdymo sprendimų decentralizavimo galimybės. Remiantis šiomis išvadomis, sudarytas originalus valdymo sprendimų priėmimo decentralizavimo galimybių modelis, kuriame atsispindi sprendimų priėmimo būdų ir darbuotojų valdymo priemonių tarpusavio sąveika, taip pat pateikiami sprendimų priėmimo metodai, kurie suskirstyti į skirtingus lygius, rodančius jų ryšių stiprumą su decentralizavimo galimybėmis. Šis modelis reikšmingas teoriškai ir praktiškai, nes jį naudojant galima tikslingai pasirinkti darbuotojų valdymo priemones ir, taikant atitinkamus sprendimų priėmimo metodus, stiprinti grupinį ar individualų valdymo sprendimų priėmimo procesą.

KONTAKTAI

Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakultetas Vadybos mokslų katedra Tel.: 8 682 06 040 El. p.: j.bernataviciute@serpantinas.com


97

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Poliarizuotosios saulės šviesos kompasas AUTORIUS (-IAI) Donatas Balčiūnas

VADOVAS (-AI)

Vytenis Sinkevičius

DARBO APRAŠYMAS

Darbo esmė – sukurti navigacijos prietaisą, skirtą orientuotis mobiliosioms platformoms, kurio veikimo principas pagrįstas saulės padėtimi danguje. Pagrindinis mobiliųjų platformų tikslas – iš vieno taško pasiekti kitą tašką, aptikti tam tikrus nutolusius objektus, juos perkelti į kitą vietą. Kad tai vyktų greitai ir sklandžiai, reikia žinoti, kokia kryptimi prietaisas orientuotas koordinačių sistemoje. Rinkoje yra didelis pasirinkimas prietaisų, skirtų objekto orientacijai nustatyti atskaitos taško ar šiaurės krypties atžvilgiu. Tačiau dažnai atsiranda problema, kai esami standartiniai navigacijos prietaisai: skaitmeniniai kompasai, skaitmeniniai giroskopai ar GPS imtuvai, neveikia dėl gamtos magnetinių anomalijų, stiprių elektromagnetinių laukų, užstoto signalo. Dėl to mobiliosioms platformoms sunkiau visiškai funkcionuoti ir pasiekti tam tikrus užsibrėžtus tikslus.


98

Todėl kuriamas navigacijos prietaisas, kuris pagal poliarizuotosios šviesos spindulių kryptį danguje nustato saulės padėtį ir panaudojęs specialius skaičiavimus pateikia mobiliosios platformos orientaciją šiaurės krypties atžvilgiu. Navigacijos sistemos paklaida yra 1–2 laipsniai.

KONTAKTAI

Panevėžio instituto Technologijų fakultetas Elektros inžinerijos katedra Tel.: 8 689 35 405 El. p.: donatas.balciunas@yahoo.com


99

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Orientacijos pagal kelio raštą valdymo sistema AUTORIUS (-IAI)

Matas Garbašauskas

VADOVAS (-AI)

Vytenis Sinkevičius

DARBO APRAŠYMAS

Darbo esmė – sudaryti sistemą, padedančią valdomiems objektams nenukrypti nuo kelio. Sistemos pritaikymo kryptys: ■ mobilių robotų orientacija, ■ autonominių automobilių kelio juostų orientacija, ■ automatizuotų transporterių judėjimo valdymas. Mobiliųjų robotų orientacijos srityje ši sistema naudinga dėl savo paprastumo. Naudojant įprastas krypties palaikymo priemones (pvz., kompasą), gali atsirasti didelių paklaidų dėl veikiančių magnetinių laukų. Sistema apdoroja vaizdą, gaunamą kamera, ir, remdamasi gautais rezultatais, koreguoja valdomo objekto judėjimo kryptį. Kryptis koreguojama atpažįstant kelio raštą ir tikrinant kampą tarp rašto ir valdomo objekto.

KONTAKTAI

Panevėžio instituto Technologijų fakultetas Elektros inžinerijos katedra Tel.: 8 643 14 821 El. p.: matas.garbasauskas@gmail.com


100

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Automatizuota pramoninio roboto programavimo sistema AUTORIUS (-IAI) Arvydas Gaurilka

VADOVAS (-AI)

Vytenis Sinkevičius

DARBO APRAŠYMAS

Darbo tikslas – supaprastinti ir palengvinti pramoninio roboto valdymą (programavimą). Viso darbo esmė – tai roboto pagrindinių funkcijų atlikimas ir automatinis programos kodo generavimas su elementariausia vairalazde. Vairalazdė – tai toks valdymo įtaisas, kuris tikriausiai visiems žinomas ir suprantamas, taigi šį programavimo būdą gali taikyti darbuotojas ir neišklausęs brangių, ilgų ir tikriausiai ne visiems lengvai suprantamų programavimo kursų, kurie iš esmės skiriasi atsižvelgiant į robotą gamintoją. Pramoniniai robotai vis dažniau ir dažniau pakeičia žmogų dėl savo tikslumo ir greičio suvirinimo darbuose. Įmonėse, kuriose apdirbama produkcija dažnai keičiasi, taikant šį programavimo būdą palengvėtų ir paspartėtų gamyba.


101

KONTAKTAI

Panevėžio instituto Technologijų fakultetas Elektros inžinerijos katedra Tel.: 8 654 40 323 El. p.: arvydas.gaurilka@gmail.com


102

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Efektyvaus atsargų valdymo veiksniai AUTORIUS (-IAI)

Sigitas Meškauskas

VADOVAS (-AI)

Diana Micevičienė

DARBO APRAŠYMAS

Atsargos yra viena iš pagrindinių ir daugeliui organizacijų svarbiausių trumpalaikio turto rūšių, kurią ypač veikia išoriniai rinkos pokyčiai. Organizacijos viduje priimami valdymo sprendimai, lemiantys jos žinioje esančių atsargų apimtį, kokybę ar nomenklatūrą, dažniausiai turi tiesioginę įtaką organizacijos galimybėms ateityje uždirbti pajamas. Atsargų valdymas yra gana reikšminga sritis įmonėje – tinkamai valdomos jos suteikia galimybę maksimaliai patenkinti paklausą, nesandėliuojant pernelyg didelių kiekių atsargų, o „įšaldytas“ panaudoti verslo plėtrai ar veiklos procesų efektyvumui didinti. Atlikta mokslinės literatūros analizė ir praktinių darbų studija leidžia teigti, jog nemažai įmonių, siekdamos efektyvumo, vykdo atsargų mažinimo strategijas, kurios dažnai sudarytos neapibrėžtumo sąlygomis ir remiantis nepakankama informacija. Šis tyrinėjimas leido suformuluoti mokslinio darbo problemą: nustatyta, jog atsargų efektyvumą lemiantys vidiniai veiksniai, kurie leistų kompleksiškai ir struktūriškai nuosekliai formuluoti adekvačią atsargų valdymo politiką, nebuvo pateikti.


103

KONTAKTAI

Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakultetas Vadybos mokslų katedra Tel.: 8 671 37 941 El. p.: sigitas.me@gmail.com


104

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos įsisavinimo Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo sektoriuje tyrimas AUTORIUS (-IAI) Neringa Arelienė

VADOVAS (-AI)

Daiva Beržinskienė

DARBO APRAŠYMAS

Europos Sąjungos struktūrinė parama nuosekliai mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ar atskirų regionų. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje taip pat atvėrė naujų galimybių, iniciatyviems šalies žmonėms, privatiems bei viešiems ūkio subjektams aktyviai prisidėti ne tik prie asmeninės, bet ir prie visos šalies gerovės kėlimo, pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama. Šios lėšos yra reikšminga paspirtis Lietuvos ūkio modernizavimui ir ekonomikos plėtrai. ES struktūrinė parama taip pat kryptingai skiriama smulkaus ir vidutinio verslo plėtros problemoms spręsti, nes tai yra vienas iš pagrindinių ekonomikos sektorių, turintis esminį poveikį bendrai ūkio plėtotei, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui. Nagrinėjant ES struktūrinės paramos įsisavinimo procesą svarbu žinoti, kuri dalis


105

lėšų tenka smulkiam ir vidutiniam verslui, kokį poveikį jos gali turėti smulkaus ir vidutinio verslo rodikliams. Siekiant išsiaiškinti, kokią įtaką SVV rodikliams turi įsisavintos ES struktūrinių fondų lėšos, ryškėja, kaip svarbu atlikti ES struktūrinių fondų paramos įsisavinimo SVV sektoriuje analizę. Šiai analizei atlikti ir yra skirtas šis baigiamasis darbas

KONTAKTAI

Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakultetas Ekonomikos katedra Tel.: 8 682 69 609 El. p.: vare@anet.lt


JUNGTINIAI DARBAI


Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Medienos paviršiaus modifikavimas plazma AUTORIUS (-IAI)

Deimantė Dicevičiūtė

VADOVAS (-AI)

Kristina Ukvalbergienė, Liutauras Marcinauskas

DARBO APRAŠYMAS

Pastaruoju metu, ekologine prasme, pastebimas ypač didelis poreikis plėsti medienos panaudojimo sritis. Tačiau tai riboja mažas medienos gaminių atsparumas UV spinduliams ir drėgmei. Siekiant pagerinti medienos paviršiaus savybes, jam modifikuoti galėtų būti taikomas naujas metodas – paviršiaus apdirbimas plazma. Ilgą laiką pramonėje nebuvo įmanoma naudoti plazmos dėl jos generavimo vakuume. Atsiradus galimybei generuoti plazmą atmosferiniame slėgyje, ją tapo įmanoma pritaikyti ir praktikoje. Tai sėkmingai vyksta metalų, tekstilės, plastikų pramonės šakose, tačiau dėl tyrimų stokos šis metodas dar nėra įdiegtas medienos apdirbimo pramonėje. Kadangi plazmos poveikis medienos paviršiui yra tik tiriamas (trūksta duomenų apie plazmos poveikio tvarumą, įtaką skirtingoms medienos rūšims ir medienos produktams, apdirbimo homogeniškumą ir t. t.), šie tyrimai yra novatoriški ir būtini. Medienos paviršiaus apdorojimas atmosferinio slėgio plazma yra visiškai ekologiškas, reikalaujantis mažų energijos sąnaudų, įrenginiai yra ilgaamžiški, gali būti lengvai diegiami apdirbimo linijose. Atsižvelgiant į naudojamos plazmos technologiją, galima gauti labiau hidrofilinį (dangų adhezijos pagerinimui) arba hidrofobinį (atsparumo drėgmei padidinti) medienos paviršių, kurio nei mechaninės savybės, nei


108

spalva po apdirbimo nesikeičia. Darbe tirtas atmosferiniame slėgyje plazma paveiktos medienos paviršiaus vilgumo kampo kitimas ir, atsižvelgiant į šiandienės rinkos perspektyvas, įvertintas plazmos technologijos potencialas medienos pramonėje.

KONTAKTAI

Dizaino ir technologijų fakultetas, Fundamentaliųjų mokslų fakultetas Medienos technologijos katedra Tel.: 8 677 86 196 El. p.: mandeite@gmail.com


109

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Nuotolinio valdymo dviračio spyna, elektromobilių krovimo stotelė ir elektromobiliai AUTORIUS (-IAI) Andrius Arlauskas

VADOVAS (-AI) Vytautas Jokužis

DARBO APRAŠYMAS

IV kurso mechatronikos specialybės KTU studentai A. Arlauskas, D. Pranaitis, T. Apulskis, A. Šertvytis, A. Kluonius, atlikdami praktiką UAB „Elinta“ ir dalyvaudami projekte „Atverk“, sukūrė nuotolinio valdymo dviračio spyną ir ją pagamino. KTU magistrantas D. Janulevičius suprojektavo ir pagamino universalią elektromobilių įkrovimo stotelę, kurios veikimą parodos metu galima būtų pademonstruoti su elektromobiliu.


110

KONTAKTAI

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, TelekomunikacijĹł ir elektronikos fakultetas Mechatronikos katedra Tel.: 8 621 60 262 El. p.: andrius.arlauskas@stud.ktu.lt, algirdas.kluonius@stud.ktu.lt, tadas.apulskis@stud.ktu.lt, donatas.pranaitis@stud.ktu.lt, andrius.sertvytis@stud.ktu.lt, dainius.januleviÄ?ius@stud.ktu.lt, eimantas.jonavicius@stud.ktu.lt


111

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Miesto erdvinė struktūra ir gyventojų saugumas AUTORIUS (-IAI)

Simona Šarauskaitė, Ernesta Matulevičiūtė, Kristina Navickaitė

VADOVAS (-AI)

Jolita Sinkienė, Irena Luobikienė

DARBO APRAŠYMAS

Šiuolaikiniai miestai – intensyvios, globalios, kompleksinės teritorijų konkurencinės rinkos dalyviai, kurių sėkmė priklauso nuo įvairių miesto vidinių savybių. Viena reikšmingiausių – saugi, visuomenės ir pavienių individų poreikius tenkinanti aplinka. Gyvenamosios aplinkos saugumo užtikrinimas – viena iš nuolatinių ir esminių urbanizuotos aplinkos tvarkymo iššūkių, su kuo susiduria miesto vadovai, planuotojai, teisėsaugos institucijos. Besikeičianti socialinė, ekonominė, kultūrinė situacija išryškina vis naujas su saugumo mieste užtikrinimu susijusias problemas, tačiau tradiciškai miesto saugumo problemas siekiama spręsti miesto turinio sprendimais, t. y. jame gyvenančių visuomenės narių socialinių-ekonominių problemų paieškomis. O sprendimai, susiję su miesto forma, neretai tinkamai neįvertinami, nors mokslininkų įrodyta, jog žmogaus elgseną reikšmingai veikia jo aplinkos savybės – formos, spalvos, išsidėstymas ir pan. Tarpdalykinio tyrimo tikslas – identifikuoti erdvinių urbanistinių struktūrų dešimtyje Lietuvos miestų ir gyventojų saugumo bei nusikalstamumo sąryšio dėsningumus, pateikiant miestų planuotojams moksliškai pagrįs-


112

tas rekomendacijas, padedančias mažinti nusikalstamumą probleminėse vietose. Tyrimo rezultatai: nustatytos problemiškiausios dešimties Lietuvos miestų viešosios erdvės, ištirtos šių vietų socialinės ir erdvinės charakteristikos, suformuluotos rekomendacijos, kaip architektūriniais ir erdvės planavimo sprendimais būtų galima esamas problemas spręsti ar išvengti jų ateityje.

KONTAKTAI

Socialinių mokslų fakultetas, Statybos ir architektūros fakultetas Tel.: 8 624 49 599, 8 624 04 405, 8 624 39 155 El. p.: simona.satrauskaite@gmail.com, matuleviciute.ernesta@gmail.com, kristina.virmalda@gmail.com


113

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

Submikroninių struktūrų formavimas holografinės litografijos metodu AUTORIUS (-IAI)

Dainius Virganavičius, Aušrinė Jurkevičiūtė, Ieva Gražulevičiūtė, Linas Šimatonis, Nerijus Armakavičius

VADOVAS (-AI)

Tomas Tamulevičius

DARBO APRAŠYMAS

Holografinė litografija – tai labai efektyvi ir perspektyvi paviršių struktūrizavimo technologija. Metodas paremtas interferencijos reiškiniu ir gali būti taikomas vienmatėms, o naudojant kelias ekspozicijas kartu su bandinio pasukimu, ir dvimatėms struktūroms formuoti. Formuojamų struktūrų periodą lemia lazerio spinduliuotės bangos ilgis ir interferuojančių spindulių tarpusavio kampas. Parodoje pristatomi tyrimų atliktų formuojant submikronines struktūras šia technologija, rezultatai. Taip pat pristatomas demonstracinis holografinės litografijos stendas, iliustruojantis technologinį procesą.

KONTAKTAI

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas Medžiagų mokslo institutas, Fizikos katedra, KTU gimnazija Tel.: Dainius – 8 600 48 344, Aušrinė – 8 627 68 105, Ieva – 8 616 40 815, Linas – 8 653 41 910, Nerijus – 8 657 56 973 El. p.: dainius.virganavicius@stud.ktu.lt, ausrine.jurkeviciute@stud.ktu.lt, ieva.grazuleviciute@stud.ktu.lt, linnnnas@gmail.com, nerijus.armakavicius@stud.ktu.lt


114

Mokslinio darbo (projekto) pavadinimas

RECEIVE: Verslumo kompetencijų konsultuojamasis ugdymas bei tarpkultūrinių ir tarpddalykinių virtualių mainų vertinimas AUTORIUS (-IAI)

Tadas Vaicekauskas, Mantas Makulavičius, Andrius Jorudas, Laura Končiūtė, Ernesta Kušeliauskytė, Martynas Byla, Artūras Morkūnas, Viktorija Jašinskaitė, Akvilė Kučinskaitė, Monika Žemgulytė

VADOVAS (-AI)

Kęstutis Duoba, Vilmantė Kumpikaitė, Dainora Maumevičienė

DARBO APRAŠYMAS

RECEIVE (Raising Enterpreneurial Competence through Coaching and Evaluation of Intercultural/Interdisciplinary Virtual Exchange) – tai tarptautinis projektas, kurio metu buvo vykdoma dvejopa veikla: virtualaus pasiruošimo ir intensyvios praktikos. Studentai buvo padalyti į šešias grupes, kurias sudarė šešių skirtingų šalių universitetų atstovai. Kiekviena grupė buvo atsakinga už skirtingas veiklas. Viena grupė rengė maršrutų planus bei kultūrinės projekto dalies programas, kiti kūrė logotipą, lankstinukus ir t. t. Šiame etape siekta, kad studentai mokytųsi dalykinio bendravimo virtualioje erdvėje: Moodle terpėje, elektroniniais laiškais, „Facebooke“ ar kitomis elektroninėmis priemonėmis. Antroji projekto dalis – intensyvi 14 dienų programa, kurią vykdant visi projekto dalyviai susitiko vienoje iš projekto partnerių ša-


115

lių (Lietuvoje). Studentai ir dėstytojai dalyvavo įvairiuose seminaruose, lankėsi įmonėse, muziejuose, dirbo grupėse, kur nagrinėjo, kokią įtaką Lietuvos verslui turi istorija ir kultūra. Buvo lavinami darbo grupėje įgūdžiai, sukuriant tarpkultūrinę ir / ar tarpdalykinę mokymosi aplinką, pagrįstą studentų virtualiu ir realiu mobilumu. Įsisavintos žinios apie verslumo ir konsultuojamojo ugdymo įgūdžius, reikalingus sėkmingam bendradarbiavimui nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu bendrai atliekant tarpkultūrinį arba tarpdalykinį virtualų projektą. Gauti rezultatai: sukurtas tinklalapis (http://ready2receive.weebly. com/), kuriame pateikti visų projekto vykdymo dienų aprašymai; išleistas kompaktinis diskas, kuriame pateikiami visi studentų grupių darbų pristatymai; pateikti 7 moksliniai straipsniai tarptautinei studentų mokslinei konferencijai „Ekonomika ir vadyba 2012”.

KONTAKTAI

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Humanitarinių mokslų fakultetas Vadybos katedra Tel.: 8 600 12 240 El. p.: t.vaicekauskass@gmail.com, m.makulavicius@gmail.com, andriusjor@gmail.com, lkonciute@gmail.com, e.kuseliauskyte@gmail.com, byla.martynas@gmail.com, morkuniukas4@gmail.com, pushunehune@gmail.com, akvile.kucinskaite@gmail.com, monika.zemgulyte@hotmail.com


Technorama 2013  
Technorama 2013  

Technorama 2013 KTU jaunųjų mokslininkų darbų katalogas

Advertisement