Glas in Zicht

Page 1

€ 2.00
Boven de voordeur op nummer 62 en 58 zijn annagroene en blanke bouwstenen te zien. Het ontwerp van dit model Vera-lux GS 9 wordt vaak ten onrechte toegeschreven aan de architect H.P. Berlage (1856-1934), die ook een glazen bouwsteen ontwierp. Deze steen is toch ĂŠcht een ontwerp van Jetze Janzen. Janzen verkocht zijn ontwerp in 1926 aan de firma Sanders te Amsterdam met als belangrijkste bepaling dat hij voor iedere verkochte steen 5 cent provisie kreeg. Een goede deal, gezien de productiecijfers.

v it r ic a ra m

en


K ro o ng

la s


Parallelweg

5

t traa uws

30

t

traa

ks 31 Ker

l

w eg

32 t a a str

7

8

l wa

id Zu

6

g

e Ti

dweg

o Ho

nd

at

en

Zu

eg w

5

Bohem

Sundsva

ll

Lin

100 m

Horndijk

al idw

e

g Lin

Rig

Ling

e

Narva

dijk

ge

a

De Oude Horn

0

dijkstr aat

Horndijk

t

traa 9

gs Hoo

kt Mar

al tw

es W ge

ollan

Sin

H Zuid

at

tra rks Ke

laan

10

Nie

n Ark elstra

11

Nassau

N 28

Jan va

al tw

es W

29 29 29

Oranje

27

aat gstr Ber

12

t

a stra ieuw

Archangel

26

l

raat

gst Ber

26

n

at

Oostwal

25

malaa

Gener aal Pir onstra

Vlietska nt

Me

N

a rdw

nd

in Em

13

wal oord

ent

23

Noo

Tie

Konin g

nt

Oude Zuiderlingedijk

Linge

22 21

t

n Mee

tein Fon t a stra

edijk

14 20 19

at

f

en er

ho

Ip

as

Gl

n va

Ling

n plei ingh Reil

stra eve

Ho

lein

n va

ent

200 m

18

LEERDAM

24

Me

15

J.C. Rij s

Dr.

Van

hp

ng

tje 1

0

eili .R Dr

cin

t aa str ge

at

tra

s th

an

La

a Hy

17

Lin

A

16

eg Stationsw

Vlietska

t

aa str er j n

Oud Scha

Stationsweg

Hogenhoek

ra

ik

3

edijk Ling

at ra rst

Ti en d

ijte Ru

w eg

De at

st

lp Tu 2

4

Parallelweg

Levanger

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.