LEDON Explore Katalog SE

Page 1


2


VAD GÖMMER SIG RUNT HÖRNET­? Djungeln är mörk, tät och fuktig. Ingen människa har någonsin satt sin fot… eller ens sin lilltå här. Aporna skriker och svingar sig i lianerna, lejonen ryter och många andra farliga djur lurar i den täta urskogen. Utforskare måste hålla både ögonen och öronen öppna och ta varje steg med största försiktighet. Men upptäckter upptäcker sig inte själva, och då är det bara att spänna fast tropikhjälmen och bege sig ännu längre in i vildmarken. Spännande världar växer fram i fantasin när barn leker i lekmiljöer ur LEDONs Exploreserie. I denna katalog kan du upptäcka seriens många lekredskap, som i kombination med varandra kan skapa perfekta Exploreuniversum till just er lekplats. Explore-serien är är utvecklad och designad tillsammans med barn. Barn är våra experter, tack vare dem får vi de absolut roligaste lekredskapen, som på ett intelligent sätt stimulerar barns utveckling. Vi kompromissar inte med kvaliteten och säkerheten. Därför är alla våra lekredskap 100 % underhållsfria och godkända enligt den europeiska standarden EN 1176. Det ger dig garantier att leken föregår i trygga ramar. Välkommen till LEDON Explore världen – är du redo att ge dig ut på upptäcktsfärd?

3


4


INNEHÅLL LEDON ..........................................................

8

Mission & Vision ............................................

9

Värden ...........................................................

9

Produktutveckling tillsammans med barn .... 10 Lekmiljöer ...................................................... 14 Lekvärde ....................................................... 20 Lekpaneler .................................................... 22 Dansk design och produktion ....................... 33 “Lek skall tas på allvar” Michael Thamdrup, Ledare för børnehuset Nobi

........... 36

Explore Off-Roader ....................................... 38 Lekstugor ...................................................... 42 Fjäderdjur & Fjädergungor ........................... 45 Öppna rutschkanor ....................................... 47 Gungor .......................................................... 48 Lekställningar ................................................ 50 Aktivitetsrum ................................................ 51 Material ......................................................... 52 Garantier ....................................................... 55 Produktöversikt ............................................ 56 Symbolförklaring ........................................... 59

PLORE Se hela EX på sortimentet lore ledon.se/exp

5


6


7


LEDON

Ett familjeägt företag i tre generationer

När Leo Donbæk 1969 grundade LEDON, var det utifrån önskemålet om att göra en skillnad: Han ville skapa roliga och utvecklande kvalitetslekplatser med hållbarhet och säkerhet i topp. I dag är det Leos son, Tom Donbæk, som sitter som verkställande direktör i LEDON. Under de senaste 33 åren har han tillsammans med sin far utvecklat och genomfört den produktionstekniska omställningen som har fört LEDON till den plats man befinner sig på i dag, där alla lekredskap tillverkas med hjälp av tekniska program, mjukvara och CNCmaskiner. Hantverket och kvaliteten är fortfarande helt avgörande, och därför handfräses alla detaljer ytterst noggrant, liksom alla produkter monteras för hand. Sedan 2012 har Toms dotter, Simone Donbæk, varit fast anställd i familjeföretaget. Egentligen har hon varit med i hela sitt liv, först som lekbarn, därefter

8

som ungdomsarbetare på lagret och nu som marknadsföringschef. Delar samma passion och ambition Vi är tre generationer, och vi drivs av samma passion och ambition: Vi vill skapa bäst lekupplevelser i barns anda, och vi vill göra det på rätt sätt. Det förutsätter både hängivna medarbetare, stort knowhow samt kvalitetsoptimerad produktion. Därför återfinns LEDONs hela produktion i Danmark, där vi skapar kvalitetssäkrade ramar för barns lekglädje runt om i hela världen.


Vision och Mission Mission: Vår mission är att med hjälp av våra lekredskap skapa möjlighet för lek som utvecklar barns fysik, språk och sociala färdigheter i en säker miljö. Vision: Vår vision är att stödja och inspirera barn i deras fysiska, kommunikativa och kognitiva utveckling.

All vår g lekplatsutrustnin mark och tillverkas i Dan länder säljs i 42 olika

Värden Lekvärde Vi skapar lekupplevelser som har leken i sig. Upplevelser, som väcker barns fantasi och ger dem lust att utvecklas. Det är lekvärdet som driver oss. Vi testar det på barnen, och det är det som avgör sammansättningen av våra lekmiljöer.

Kvalitet och säkerhet Kvalitet och säkerhet är en förutsättning för den goda leken. Vi använder endast bästa råvaror, monterar elementen för hand och har mycket sträng kvalitetskontroll. Våra produkter är godkända enligt den europeiska standarden EN1176 och certifierade av TÜV SÜD.

Bärkraft Vi fokuserar på barnen. Förutom att ge dem bästa möjliga lekupplevelser, arbetar vi målinriktat på att lämna över en bra värld till dem. Det gör vi genom att tänka bärkraftigt. T.ex. består våra polyetenskivor av en stor del återvunnen plast.

Know-how Hos oss på LEDON har vi skapat lekupplevelser för barn i 50 år. Vi vet vad som behövs, för vi känner barnen och vet massor om deras utveckling. Vi vet hur en lekplats skall inredas för att ge största möjliga lekvärde, hållbarhet och säkerhet.

Råd & vägledning Det finns mycket att tänka på när man ska köpa nya lekredskap. Vilken lekutrustning som täcker dina behov, hur säkerhetsområdet ska se ut, fallunderlaget etc. Vi hjälper dig att välja den lösning som bäst passar dina behov, din ekonomi och det område som du har till förfogande.

Co-Creation (Medskapande) Våra lekmiljöer har leken i sig ända ner i minsta detaljer. Vi samarbetar nämligen med barn under hela utvecklingsfasen, vilket gör att vi är säkra på att skapa lekupplevelser i barns anda – med hänsyn till lek, lärande och utveckling.

9


Produktutveckling tillsammans med barn

Ett barnfokuserat synsätt säkerställer den roligaste­ leken När vi tillämpar en barnfokuserad tillgång till design av lekprodukter, är det ett erkännande att vi designar för dem, som skall skapa och uppleva leken i slutänden, nämligen barn. Därför tänker vi barn in som medskapare och ger dem möjlighet att använda deras fantasi till att sätta i gång leken och inte minst utveckla den. Vi använder inte barn bara till tester och utvärdering, utan även som aktivt medskapande under hela processen med att designa våra lekplatser. I vårt designtänkande och innovation kretsar allt kring barn, eftersom barn är kreativa av naturen, och för att de inte har samma begränsningar i deras tankegångar, som vi vuxna ofta har. Genom att låta barn vara en del av utvecklingsarbetet, får vi input, inspiration och idéer, som vi själva aldrig skulle kunna leverera. Det kan resultera i svar på frågor som vi inte ens visste att vi skulle ställa, vilket kan vara något av den mest värdefulla och nyskapande kunskapen i en utvecklingsprocess. Barn är experter på lek Vi använder oss av element ur designerns verktygslåda för att utforska och testa olika lösningar genom prototyper och medskapande tillsammans med barn. Vi leker med barn för att bli klokare, och vi är nyfikna på varför de gör som de gör, och hur de interagerar med världen omkring sig. Därmed får vi en direkt inblick in i den värld som vi designar för. På så sätt säkerställer vi, att vi inte baserar vår design av lekredskap på egna antaganden om barn och deras vardag, utan på riktiga barn och deras upplevelse av världen. 10

Vi gör barns drömmar till verklighet En barnfokuserad tillgång bidrar inte bara med att säkerställa, att vi i slutänden står med bäst möjliga produkt, utan att vi även uppnår bäst möjliga lekupplevelser. En lekprodukt skapar lek bara om den används – och därför är det så viktigt att säkra att det är relevant och intressant för barnen. Den skall väcka deras naturliga nyfikenhet, vilja att undersöka och skaparglädje, så att de stärks och stöttas i deras naturliga utveckling. Och allt detta sker som erkännande för att barn är experter på lek, och att vi tillsammans med dem kan skapa absolut bästa lekupplevelser. I något större perspektiv kan vi säga att vi designar oss till en bättre värld, där vi gör barns drömmar till verklighet och stödjer deras utveckling genom lek.

Vi leker med barn för att bli klokare Søren Sk øt t Head of Desig n Ledon


Värdeblomma Genom lek tillägnar sig barn viktiga färdigheter. De tränar många aspekter av människolivet, och leken ger dem en mycket viktig grund för att kunna utvecklas till kompetenta samhällsmedborgare. För att säkerställa att våra lekredskap och lekmiljöer stödjer barnens utveckling bäst möjligt, arbetar vi enligt principen vi kallar för värdeblomma. Den är vetenskapligt grundad och definierar fem områden, hur barnet kan utvecklas genom lek. Enskilda lekredskap adresserar vanligtvis ett eller flera av dessa utvecklingsområden, och en hel lekplats skall innehålla alla delar. Det kräver att den konfigureras/designas med omtanke. Vi använder värdeblomman eftersom vi tycker att en bra lekplats skall innehålla alla fem element. Genom att vara medvetna om de olika utvecklingsområdens existens, säkerställer vi att alla fem blomblad i värdeblomman finns representerade. I slutänden innebär det att lekplatsen stödjer barns naturliga utveckling på bästa möjliga sätt.

Fysisk utveckling Barn stimuleras till att aktivt använda hela kroppen genom lek och rörelse. Kreativ utveckling Sporrar barn till att vara experimenterande och skapande genom deras fantasi. Emotionell utveckling Barn lär sig förstå och hantera deras känslor. Social utveckling Den goda leken lär barn att umgås och respektera varandra. Härigenom uppnår de grundläggande kommunikationsoch sociala färdigheter.

KREATIV UTVECKLING

FYSISK UTVECKLING

KOGNITIV UTVECKLING

EMOTIONELL UTVECKLING

SOCIAL UTVECKLING

Kognitiv utveckling Leken främjar barns förståelse av världen. 11


12


r pĂĽ Se fler bilde lore ledon.se/exp

13


LEKMILJÖER Att sätta samman lekmiljöer handlar inte bara om att förbinda en rutschkana, en trappa, fyra stolpar och ett golv. Det handlar om att göra det på ett sätt som har leken i sig. När vi kombinerar och sätter ihop våra lekmiljöer, är det välövervägt. Det skall vara meningsfullt. T.ex. skall det man ser genom fönstret, ge mening i förhållande till leken.

/explore e .s n o d le På a mer om t e v å f u kan d ärlden Explore-v

14

Lekmiljöerna är uppbyggda i mindre zoner, så att fler lekar kan föregå samtidigt utan att störa varandra, likaledes kan fler åldersgrupper vara i samma lekmiljö. De olika aktiviteterna är dessutom placerade, så att de är åldersrelevanta: T.ex. ger vi de minsta barnen tillräckligt med sysselsättning på grundplan samtidigt som en utmanande bana säkerställer, att bara de största har tillgång till tornen högst upp.


ATOX

EX111 ATOX

Fr책n 2 책r (H) 90 cm (H) 100 cm (LxBxH) 301 x 321 x 269 cm (LxB) 571 x 539 cm

RIOS

EX112 RIOS

100 cm Skala 1:200

Fr책n 2 책r (H) 90 cm (H) 100 cm (LxBxH) 451 x 306 x 249 cm (LxB) 750 x 543 cm

100 cm Skala 1:200

15


SIA

EX100 SIA

Fr책n 3 책r (H) 90 cm

100 cm

(H) 100 cm

Skala 1:200

(LxBxH) 279 x 120 x 181 cm (LxB) 529 x 421 cm

FEN

EX105 FEN

Fr책n 3 책r (H) 90 cm (H) 100 cm (LxBxH) 293 x 148 x 181 cm (LxB) 543 x 441 cm

100 cm Skala 1:200

16


HANOK EX113 HANOK

Fr책n 2 책r (H) 90 cm (H) 100 cm (LxBxH) 505 x 457 x 269 cm (LxB) 754 x 750 cm

100 cm Skala 1:200

CAJA

EX114 CAJA

Fr책n 2 책r (H) 90 cm (H) 100 cm (LxBxH) 595 x 306 x 269 cm (LxB) 895 x 543 cm

100 cm Skala 1:200

17


SURI

EX135 SURI

Från 2 år (H) 90 cm (H) 100 cm (LxBxH) 472 x 285 x 321 cm (LxB) 714 x 536 cm

100 cm Skala 1:200

LEKVÄRDE Alla lekmiljöer i Explore är analyserade i med hjälp av en Activity&Play analys, för att därmed säkerställa bästa lekvärden.

18


SIKAN

EX215 SIKAN

Fr책n 2 책r (H) 90 cm (H) 100 cm (LxBxH) 563 x 300 x 321 cm (LxB) 856 x 543 cm

100 cm Skala 1:200

DIXO

EX216 DIXO

Fr책n 2 책r (H) 90 cm (H) 100 cm (LxBxH) 612 x 511 x 321 cm (LxB) 912 x 754 cm

100 cm Skala 1:200

19


LEKVÄRDE

UTKIKSTUNNA

NÄTSLUSSAR Korskoordinationen och motoriken tränas i detta specialutvecklade klätternät. Det kan klättras invändigt och utvändigt, och därmed utmanas både nybörjare och något mer erfarna klättrare.

Utkikstunnan kan skapa både överblick över lekplatsen och inspirera till rollekar – också över större avstånd. Den rörliga kikaren, som både kan vridas och tippas upp och ner, stimulerar finmotoriken och inspirerar barn till helt nya lekar.

RÖRLIGA DELAR LEDON Explore innehåller många små rörliga element, vilka stimulerar finmotoriken, förståelsen för orsak/ verkan och samtidig stärker barnens språkliga utveckling.

LEKPANELER

KÖKET Många av Explores element bildar ramar kring rollekar, bland annat det mysiga fältköket. Vad skall vi göra i köket, och när är maten färdig? I köket är ramarna klara för många timmars roliga lekar.

20

KLÄTTERRAMPER TILL DE MINSTA Den låga uppgången säkrar att även de minsta kan vara med och leka. Och på vägen upp börjar leken med en lekpanel fylld med rörliga delar. Läs mer om området för de minsta barnen på sid. 25.

LEDON Explore har flera olika lekpaneler, som öppnar upp för fantasi- och rollekar. Alla lekpaneler är utvecklade i samarbete med barn och med fokus på de fem utveck­ lings­områden i LEDONs värdeblomma. Således säker­ ställer vi lekpaneler, som både är roliga, och som stimulerar barns naturliga utveckling. Du kan läsa mycket mer om lekpaneler på sid. 22-25.


HÄNGBROAR Hängbroar och djungelbroar kräver både balans och koordination för att komma över. Djungelbron med det stora, flätade repet kräver maximal koordination i motsats till hängbron med fast botten – här kan även de minsta barnen vara med och leka.

TRAPPA OCH KLÄTTERRAMPER LEDON Explore rymmer en bred åldersgrupp, och därför har vi flera åldersmotsvarande ingångar till lekställningar. Trappan kan användas av även de minsta barnen, medan lodrätta och svängda klätterväggar utmanar de lite äldre bergsklättrare. En tur upp stimulerar grov­motoriken, balansen och koordinationsförmågan.

RUTSCHKANOR OCH TUNNLAR LEDON Explore har mo­deller med både öppna rutschkanor och stängda tunnel­rutschkanor med fönster. Glidytan är av polyeten och blir därför inte skållhet efter en stund i solen.

GROTTOR OCH GÖMSTÄLLEN

KUPOLER OCH FÖNSTER DJUNGELHYDDAN Barn i alla åldrar älskar grottor där de kan krypa in och gömma sig, tala med varandra och dela hemligheter. Därför är den rörliga djungelhyddan mycket populär.

Världen kan utforskas även genom stora kupoler, där allt ses i ett förvrängt perspektiv, eller genom stora fönster, vilka inspirerar till roliga lekar och social interaktion, och som samtidigt ger barnen en god rumskänsla. Både kupoler och fönster är utvecklade i slagtålig polykarbonat.

Alla barn älskar grottor och gömställen, och därför är LEDON Explore designad med gömställen runt om i lekmiljöer.

21


LEKPANELER

SAND OCH KÖK LEKPANEL Här finns plats för fördjupning och många små aktiviteter. Finmotoriken tränas samtidigt som den kreativa och kognitiva utvecklingen stimuleras. På sandpanelen finns det gott om plats för att känna, röra och skapa i naturliga rollekar. Samtidigt bjuder panelen till sociala lekar, där barn är tillsammans om att skapa positiva sociala relationer.

TRE I RAD Tre i rad är ett av världens mest spelade spel, och nu kan man spela det även ute på lekplatsen. Brickorna är utarbetade i polyeten med rundade sidor och kanter, och känns sköna att hålla i och vända. På tavlans botten hittar du resultattavlan; vem vinner fem spel först?

UTKIKSTUNNA Något i sikte? Utkikstunnans rörliga kikare stimulerar motoriken och inspirerar till rollekar – också över större avstånd. Det är upplagt för många timmars utforskande rollekar i utkikstunnan, som självklart är designad med halksäkert golv.

22


SIFFERPANEL

INSEKTSPANEL

Sifferpanelen bidrar till att utveckla barnets sifferkänsla, eftersom det kan jämföra hålens storlekar och de olika talen: Ju större hål, desto större tal. Djurspår tillför en extra dimension, där man kan räkna avtrycken och tala om vilket djur de kan tillhöra. Därmed stimuleras språket, även för de något äldre barnen. Man kan också krypa på och genom hålen.

Sidotavlor med aktiviteter är mycket populära bland lekplatsens minsta barn. Här sätts finmotoriken på prov, och det öppnas för språkstimulering, när ”djuren” skall flyttas upp och ner, eller bort för att äta av blommorna.

SINNESPANEL MED FÖNSTER

SPISPANEL

Sinnespanelen till de minsta erbjuder en rad roliga aktiviteter med massor av rörliga delar, som snurrar runt, åker upp och ner samt fram och tillbaka. Leken på sinnestavlan stärker barns finmotorik, och många olika grepp och rörliga figurer stimulerar barnens sinnen.

Spisen är en naturlig ram för tillagning av godaste maträtter, där låtsasgrytor, kastruller och pannor kompletteras av sandkakor och lersmoothies. Fantasi och kreativitet stimuleras på finaste sätt, och den språkliga utvecklingen tränas i roll- och förhandlingslekar.

GROTTPANEL När barnen kryper genom gummilamellerna, stimuleras deras grovmotorik samtidigt som de utvecklar deras förståelse för rum. Små färgade och rörliga kulor tränar hand-öga-koordinationen och inspirerar till trafikljuslekar och social interaktion.

23


LEKPANELER

SANDMASKIN

VATTEN-OCH SANDBORD Vatten och sand älskas av alla barn. Vid vatten- och sandbordet kan barnen bygga fina sandslott, medan finmotoriken stimuleras. Bordet är försett med bottenplugg och översvämningskant, vilket gör det lätt att tömma och hålla rent.

Samarbete och koordination sätts på prov när sanden transporteras i hinkar och skyfflar till och från sandmaskinen. Aktiviteter på båda sidor säkrar att fler barn kan leka samtidigt.

SKATTKISTAN Passar nyckeln, och kan man se skatten genom nyckelhålet? Den magiska skattkistan inspirerar till rollekar och tränar öga-hand koordination, när nyckeln i kedjan skall passa in i nyckelhålet. Bakom nyckelhålet finns diamanten, som kan flyttas.

24

DIAMANTPANEL

KIOSKPANEL

I jakten på dolda skatter kan barn hitta (och gömma) diamanter under gummilameller. Här kan det lekas titta-och-hitta lekar, medan finmotorik samt kreativa och kognitiva färdigheter stärks.

Kiosken inspirerar till rollekar, där barn lär sig förhandla, göra avtal och hantera små konflikter. Kiosken ger också möjlighet att leka med former, färger och de första talen.


COCKPIT Det är populärt att komma först till cockpiten, varifrån piloten styr sitt fartyg: Här finns en rörlig styrpinne samt andra betjäningsgrepp och instrument. Aktiviteterna stärker barnets finmotorik och fantasi, allt medan världen kan betraktas genom den stora, brottsäkra polykarbonatkupolen.

LEKOMRÅDE FÖR DE MINSTA

sedda med Flertalet av modeller är för för de minsta r ett område med aktivitete djupning med för barnen. Här finns plats för sidor hittar du iga finmotoriklekar. På utvänd er plattformen und sand- och kökspanelen och n. tio unk hittar du områdets grott-f stegen gör det Den låga höjden på trapp ta sig upp på lätt även för de minsta att et på höger str plattformen. Det stora fön världen och kta sida bjuder in till att betra etspanelen ivit till sociala lekar, medan akt rad roliga en er på översta steget erbjud lar. aktiviteter med rörliga de Leken vid sinnestavlan och stärker barns finmotorik, urer stimulerar barnets fig liga rör olika grepp samt gör det också möjligt att sinnen. Panelens fönster et nedanför. Under interagera med barnen i kök grott-funk tion. plattformen finns områdets er med aktiviteter, som erbjud Här har vi skapat ett rum n. rne de minsta ba många timmars lekar för

25


ROKA

EX140 ROKA

Från 4 år (H) 140 cm (H) 140 cm (LxBxH) 333 x 127 x 391 cm (LxB) 576 x 414 cm

100 cm Skala 1:200

BONA

EX141 BONA

Från 3 år (H) 140 cm (H) 150 cm (LxBxH) 340 x 300 x 339 cm (LxB) 576 x 591 cm

100 cm Skala 1:200

26

en är Hela Explore seri godkänd enligt den europeiska 7 standarden EN11 och certifierad av TÜV SÜD.


MAYAN EX142 MAYAN

Fr책n 3 책r (H) 140 cm (H) 140 cm (LxBxH) 360 x 340 x 299 cm (LxB) 644 x 576 cm

100 cm Skala 1:200

LUMKA EX143 LUMKA

Fr책n 3 책r (H) 140 cm (H) 225 cm (LxBxH) 451 x 550 x 339 cm (LxB) 886 x 701 cm

100 cm Skala 1:200

27


KEPAL

EX235 KEPAL

Från 4 år (H) 140 cm (H) 225 cm (LxBxH) 499 x 332 x 391 cm (LxB) 783 x 672 cm

100 cm Skala 1:200

Alla modeller i LEDON Explore serien är utvecklade och försedda med halksäkra golv.

YAKI

EX245 YAKI

Från 4 år (H) 190 cm (H) 275 cm (LxBxH) 649 x 490 x 441 cm (LxB) 968 x 827 cm

100 cm

28

Skala 1:200


KILA

EX255 KILA

Fr책n 2 책r (H) 40 / 90 / 140 cm (H) 140 cm (LxBxH) 638 x 203 x 391 cm (LxB) 886 x 493 cm

100 cm Skala 1:200

ARKON EX355 ARKON

Fr책n 2 책r (H) 40 / 90 / 140 cm (H) 140 cm (LxBxH) 884 x 543 x 391 cm (LxB) 1128 x 793 cm

100 cm Skala 1:200

29


ZULU

EX375 ZULU

Fr책n 3 책r (H) 140 / 190 cm (H) 225 cm (LxBxH) 813 x 580 x 441 cm (LxB) 1090 x 871 cm

100 cm Skala 1:200

CUZCO

EX380 CUZCO

Fr책n 4 책r (H) 140 / 190 cm (H) 275 cm (LxBxH) 863 x 741 x 441 cm (LxB) 1208 x 1039 cm

100 cm Skala 1:200

30


VIROK

EX365 VIROK

Från 2 år (H) 90 / 140 cm (H) 140 cm (LxBxH) 828 x 661 x 391 cm (LxB) 1071 x 961 cm’

100 cm Skala 1:200

Vi kan hjälpa dig med att utarbeta inredningsförslag, så att du kan se hur din nya lekplats kan se ut.

31


TITAN

EX450 TITAN

Fr책n 2 책r (H) 40 / 90 / 140 cm (H) 225 cm (LxBxH) 867 x 821 x 391 cm (LxB) 1159 x 1088 cm

100 cm Skala 1:200

SALDOR EX460 SALDOR

Fr책n 3 책r (H) 140 / 190 cm (H) 275 cm (LxBxH) 860 x 673 x 441 cm (LxB) 1129 x 1013 cm

100 cm Skala 1:200

32


UKTION D O R P H C O N G SI E D K S N DA it med dansk t hantverk

an har det var ade LEDON för 50 år sed för oss att Sedan Leo Donbæk grund är det absolut vik tigaste dag i nu Än . ser ien red ing e rn och och kvalitet som vik tigast rn design, som tilltalar ba rodukt i snygg och mode tsp lite kva nsk da en ra levere lek fulla själar. tera att du alltid får äkta nmark och kan därför garan Da i ns ade rfin åte ng kni ver till Vår d och minutiöst kontroller pen är monterade för han ska red r dä et, alit -kv ON LED . innan de lämnar vår fabrik lekredskap i dansk design LEDON är din garanti för hantverksmässig kvalitet.

och

33


34


Lek är viktig för utveckling av barns färdigheter, viktiga för att kunna utvecklas till kompetenta samhällsmedborgare. 35


LEK SKALL TAS PÅ ALLVAR Att öva sig på livet Barn växlar inte mellan ”allvar” och ”avkoppling” på samma sätt som vi vuxna gör. De är hela tiden i gång med något som utmanar och utvecklar dem, även när de leker. Det sker omedvetet, för barn söker sig endast till det roliga, spännande och meningsfulla – här skall vi som yrkesfolk guida och stötta dem. Med hjälp från uteareal och dess inredning skapar och ger vi barnen fantastiska villkor för utveckling och lärande. Mycket mer än ett frirum På lekplatsen är initiativet överlämnat till barnen. När de ser spännande lekredskap, skapar de parallella lekar, rollekar och komplexa världar med uteredskap i centrum. Genom leken uppstår demokratiska lärandeprocesser, där barn lär sig att diskutera och förhandla med varandra. Viktiga element, som skall användas resten av livet.

av Michal Thamdrup, ledare Børnehuset Nobi – i Danmark Man tänker ofta på lekplatser som barns frirum från det ”seriösa” lärandet, som föregår i en skola eller daghem/förskola. Men leken är ett helt centralt element i barns uppväxt, där de lär sig själva känna bättre och utvecklar nya färdigheter. Genom mitt arbete som ledare har jag fått större och större intresse av att inreda institutionens utearealer på bästa möjliga sätt. Det är nämligen viktigt att skapa utvecklings- och lärandemiljöer, som väcker fantasi och nyfikenhet hos barnen och ger dem bästa möjliga villkor för att utveckla sina färdigheter. Lek är ingen lek Lek låter ”lätt”, men skall tas på största allvar. Lek är den mest grundläggande aktiviteten i barns liv och motorn i deras lärande. Genom lekar utvecklar barn deras motoriska, fysiska, kognitiva och inte minst sociala färdigheter, med andra ord räcker det egentligen inte bara med att montera gungor och sandlådor. Lekredskap skall kunna så mycket mer än bara underhålla barnen. Om de används på rätt sätt, både när det gäller placering och sammansättning, är de ett avgörande element i barns lärandeprocesser. 36

Leken föregår både med och utan vuxnas styrning och inblandning, och båda delar är mycket värdefulla. Barn tränar deras färdigheter när de leker själva, och de blir starkare när de upplever att de mästrar olika situationer – både i relationer med andra barn, men också i fysiska utmaningar, som en lekplats skall innehålla. Plats för både små och stora Helt konkret skall en bra lekplats erbjuda lekmöjligheter och utmaningar för både små och stora barn. Den tvååriga flickan vill gärna använda timmar i sandlådan med att skyffla sand och samla


småstenar i högar, medan den femårige pojken skall ha möjlighet att gå armgång från det ena tornet till det andra. Samtidigt händer mycket bland åldersgrupperna, för de små är nyfikna och vill gärna lära av de stora barnen. Därför skall lekredskapen också ge möjligheter för gemensamma lekar. Gemensamt för alla barn är att de älskar att röra sig. Därför skall det finnas klätter- och gripmöjligheter, där barn kan hänga i sina armar och känna av hela kroppsvikten, rutschkanor, fjäderdjur och fjädergungor, grottor att gömma sig i, broar och mycket annat som kan inspirera barn till utveckling och rörelse. Klokare på kroppen Den fysiska utvecklingen är självklart en av lekplatsens största kvaliteter. När barnet kan utforska sina färdigheter i klätterställningen, i sitt eget tempo och på egna premisser, lär det sig hitta sina egna gränser och lyssna på sin egen kropp. Känna hur det pirrar i magen när det är långt ner till marken, eller när gungan gungar mycket högt. Man faller ner när handen inte längre orkar hålla fast i repet, man slår sig kanske lite grann, och man får börja om igen. Lite klokare, men också motiverad att prova igen och kanske klättra lite högre nästa gång. Bra lek gynnar hela dagen Det är genom forskning bevisat, att fysisk aktivitet och motion gynnar kognitiva färdigheter. Barn blir bättre på att lära sig både på daghemmen och senare i skolan, när de har varit ute och använt sina krafter under dagens lopp. Allt hänger ihop, och därför är en bra lekplats en central del av varje daghem/förskola och skola.

Michal Thamdrup Ledare för Børnehuset Nobi i Danmark, som öppnade i oktober 2018 och bildar ramen kring 120-130 barns vardag.

37


38


OFF-ROADERbarnens favoriter. Den har kommit till genom ett

av Explore Of f-roadern är en cess, där barns input har lad co- creation design pro kal så en – dess rn ba d me ete samarb av både Of f-roadern och slutgiltiga utformningen n de för e nd öra avg t hel varit många lekaktiviteter. der dessa tester har it testad som prototyp. Un var ar ng gå om ra fle i har vi kunnat förbättra Of f-roadern att leka på, och därmed har t sät rns ba om r pe ska vi fått nya kun u bättre lekupplevelser. olika aktiviteter och ge änn je ersgruppen 2-5 år, där var skap som vänder sig till åld red lek ett iala är soc rn och ade iva f-ro Of a, kognit n naturliga kreativa, fysisk lekaktivitet är anpassad de utvecklingen. ras 80 % monterad, vilket f-roadern är, att den levere Of d me lar de för lla cie En av spe de verktyget. rklar” med det medföljan ”kö ras gö kan t bb sna n gör att de d 100 % underhållsfri. Of f-roadern är till och me terar Explore Of f-roadern garan och iga många timmars rol da ungar. spännande lekar samt gla

På förarsätet kan flera barn betjäna Offroaderns kontrollpanel med ratt, rörliga knappar samt den inbyggda walkie-talkien.

Baktill i Off-roaderns är det gott om plats så att passagerare kan sitta behagligt och njuta av utsikten eller stå upp och styra Off-roaderns kikare. Ett stort fönster skiljer passagerarsätet och förarsätet, men ger massor av möjligheter att interagera med varandra. Från baksätet finns även tillgång till en rad små aktiviteter; som t.ex. det rörliga tanklocket och det roterande reservhjulet.

Vid Off-roaderns front hittar du den rörliga dragkroken, som även fungerar som kulram vid sifferlekar m.m. Framlyktorna är också rörliga, så att de stimulerar barns finmotorik och samtidigt fungerar som ett element vid rollekar.

39


BARN SOM MEDSKAPARE LEDONs Off-Roader utvecklades i samarbete med barn - barnen รถnskade bland annat en walkie-talkie och rรถrlig tanklucka.

40


Off-roadern leve reras 90 % monterad och kräver inget fallunderlag.

OFF ROADER EX080 OFF-ROADER

Från 1 år (H) 51 cm (LxBxH) 162 x 83 x 125 cm (LxB) 462 x 383 cm

100 cm Skala 1:200

41


LEKSTUGOR LEDON Explore innehåller ett brett urval av roliga lekstugor fyllda med aktiviteter som stimulerar barns naturliga utveckling. Du hittar bland annat modeller där lekstugor är byggda ihop till större lekstugemiljöer (byar). Större lekstugemiljöer är mycket användbara i t.ex. daginstitutioner, där lekstugorna skall kunna rymma ett stort antal barn. När barn leker i lekstugan, utväxlar de både tanker och ord med sig själva och med andra barn. De minsta barnen kommer i början att säga enskilda ord som ”bil, hus, mor, hej, hejdå”. När barn blir äldre, kommer det att vara kortare meningar och meddelanden som utvecklar leken: ”Då hände det, då gjorde vi så, nu går vi i skola” o.s.v. Språket bidrar både till att utveckla förståelsen av omvärlden och gör barnet i stånd att uttrycka känslor och kommunicera med andra barn.

ANA

EX090 ANA

Från 1 år (H) 60 cm (LxBxH) 146 x 141 x 166 cm

RÅD OCH VÄGL

EDNING Hos os s på LEDO N skall det vara lät t oc h enkelt at t vara kund. Få gr atis och förutsättningslö s rådgivning och vägledning. Ring os s på tel. +46 101 992 50 2 eller skicka os s et t epostbrev på info@ledon.se

(LxB) 446 x 441 cm

100 cm Skala 1:200

LIN

EX091 LIN

Från 1 år (H) 60 cm (LxBxH) 272 x 146 x 166 cm (LxB) 572 x 446 cm

100 cm

42

Skala 1:200


KIKI

EX092 KIKI

Från 1 år (H) 60 cm (LxBxH) 235 x 141 x 166 cm (LxB) 535 x 441 cm

100 cm Skala 1:200

LILO

EX093 LILO

Från 1 år (H) 112 cm (LxBxH) 353 x 235 x 166 cm (LxB) 653 x 535 cm

100 cm Skala 1:200

LUXI

EX096 LUXI

Från 1 år (H) 166 cm (LxBxH) 540 x 540 x 166 cm (LxB) 849 x 849 cm

100 cm Skala 1:200

43


NORA

EX095 NORA

Fr책n 1 책r (H) 60 cm (LxBxH) 571 x 432 x 166 cm (LxB) 871 x 732 cm

100 cm Skala 1:200

TOBI

EX094 TOBI

Fr책n 1 책r (H) 60 cm (LxBxH) 390 x 252 x 166 cm (LxB) 690 x 552 cm

100 cm Skala 1:200

44


FJÄDERDJUR OCH FJÄDERGUNGOR Fjäderdjur och fjädergungor i LEDON Explore kan stå emot även den mest ihärdiga indianen eller jägaren! I sortimentet finns något för både stora och små, och därför kan vi garantera att alla, även de med vildaste energiöverskott får utlopp för den. Det är roligt att gunga, men det är också minst lika viktigt. Hela kroppen skall användas när fjäderdjuret skall hållas i gång. Det är både fysiskt hälsosamt, och gynnar också kroppskänslan. Genom att gunga fram och tillbaka får barnet en stark känsla av orsak/verkan, och samtidigt stimuleras labyrintsinnet, som bland annat stärker balans- och inlärningsförmågan. Alla fjäderdjur och fjädergungor i LEDON Explore är 100 % underhållsfria och med halksäkra säten. Dess ergonomiska nylonhandtag minimerar risker för ögon- och tandskador och säkrar också att små fingrar inte fryser fast. BARN SOM MEDSKAPARE

ZEBRA

Explores fjäderdjur kom till tack vare medskapande med barn och vilka djur som finns i deras Explore-värld.

EX013 ZEBRA

Från 2 år (H) 50 cm (LxBxH) 100 x 28 x 87 cm (LxB) 342 x 228 cm

GIRAFF EX011 GIRAFF

Från 2 år (H) 50 cm (LxBxH) 101 x 28 x 93 cm (LxB) 351 x 228 cm

45


FJÄDERDJUR OCH FJÄDERGUNGOR NOSHÖRNING EX012 NOSHÖRNING

Från 2 år (H) 50 cm (LxBxH) 110 x 28 x 85 cm (LxB) 351 x 228 cm

a Se bilder på all fjäderdjur på ledon.se/explore

TIGER

EX010 TIGER

Från 2 år (H) 50 cm (LxBxH) 106 x 28 x 87 cm (LxB) 342 x 228 cm

ELEFANT 642025 ELEFANT

Från 1 år (H) 45 cm (LxBxH) 75 x 40 x 83 cm (LxB) 275 x 240 cm

FJÄRIL

642035 FJÄRIL

Från 2 år (H) 47 cm (LxBxH) 123 x 28 x 83 cm (LxB) 423 x 328 cm

46


4-BARNS ELEFANT 642040 4-BARNS ELEFANT

Från 2 år (H) 52 cm (LxBxH) 168 x 136 x 87 cm (LxB) 468 x 436 cm

GALIONEN 642090 GALIONEN

Från 3 år (H) 100 cm (LxBxH) 312 x 115 x 100 cm (LxB) 512 x 315 cm

ÖPPNA RUTSCHKANOR

500225 PAPEGOJA RUTSCHKANA

Från 2 år (H) 89 cm (LxBxH) 270 x 54 x 165 cm (LxB) 620 x 354 cm

47


GUNGOR I LEDON Explore-serien hittar du många olika gungor – allt från modulgungställningar och däckgungor till sköna fågelbogungor. Det finns garantier för roliga gungstunder, som samtidigt utvecklar barnets balans och ger en bra grund för motorisk utveckling, som har avgörande betydelse för koncentrationsoch inlärningsförmågan. Gungorna bildar även ramar kring mycket sociala lekar både i fågelbogungor, där flera barn gungar tillsammans eller tävlingen för dem som kan gunga högst. Gungställningar kan monteras med många olika typer av säten och kedjorna är överdragna med gummi, vilket gör att fingrarna inte fryser fast eller kläms fast

Se det stora urval et av gungor och gungställningar p å www.ledon.se/exp lore

1186EXA MODULGUNGSTÄLLNING MED 2 DÄCKGUNGOR OCH 1 FÅGELBOGUNGA

Från 1 år (H) 178 cm (LxBxH) 625 x 227 x 243 cm (LxB) 625 x 706 cm

1190EXA MODULGUNGSTÄLLNING MED 2 SÄKERHETSSITSAR, 1 FÅGELBOGUNGA OCH 1 BABYGUNGA

Från 1 år (H) 178 cm (LxBxH) 796 x 227 x 243 cm (LxB) 796 x 725 cm

48


1172EXA METALLGUNGSTÄLLNING MED 2 DÄCKGUNGOR

Från 3 år (H) 129 cm (LxBxH) 334 x 227 x 243 cm (LxB) 334 x 706 cm

1175EXA METALLGUNGSTÄLLNING MED FÅGELBOGUNGA

Från 1 år (H) 178 cm (LxBxH) 334 x 227 x 243 cm (LxB) 334 x 687 cm

SITSVAL

Säkerhetssits 1115 Från 2 år

Gummisits 1114 Från 2 år

Babygunga 1113 Från 1 år

Däckgunga 1110 Från 3 år

Fågelbogunga Ø 100 cm: 1040 Från 1 år

49


KLÄTTERSTÄLLNINGAR MIRA

EX060 MIRA

Från 3 år (H) 225 cm (LxBxH) 232 x 134 x 261 cm (LxB) 619 x 514 cm

100 cm Skala 1:200

ASKAL

EX065 ASKAL

Från 3 år (H) 225 cm (LxBxH) 232 x 232 x 261 cm (LxB) 619 x 619 cm

100 cm Skala 1:200

MANCO EX069 MANCO

Från 3 år (H) 225 cm (LxBxH) 445 x 232 x 261 cm (LxB) 830 x 619 cm

100 cm

50

Skala 1:200


AKTIVITETSRUM ELO

EX006 ELO

Från 2 år (H) 0 cm (LxBxH) 194 x 94 x 92 cm (LxB) 494 x 394 cm

100 cm Skala 1:200

GUO

EX005 GUO

Från 1 år (H) 0 cm (LxBxH) 219 x 34 x 92 cm (LxB) 519 x 334 cm

100 cm Skala 1:200

PILAS

EX007 PILAS

Från 1 år (H) 60 cm (LxBxH) 392 x 342 x 92 cm (LxB) 692 x 642 cm

100 cm Skala 1:200

51


MATERIAL När säkerhet och funktionalitet möts POLYETEN Alla polyetenplattor är utvecklade speciellt för LEDON, för att därmed uppnå så hög kvalitet som möjligt. Materialet är underhållsfritt och extremt tåligt – och dessutom innehåller dess svarta kärna återvunnen plast. Vi återanvänder allt spillmaterial från våra polyetenplattor, och på så sätt uppnår vi så bärkraftig produktion som möjligt. Plattorna är giftfria och godkända i enlighet med kraven i leksaksdirektivet EN 71, del 1–3. Även kraven i Code of Federal Regulations avsnitt 21, § 177.1520 för olefinplast (livsmedels- och läkemedelslagstiftningen i USA) är uppfyllda. Vi levererar polyetenplattor i 11 olika färger med svart kärna. Plattorna är UVstabiliserade i både råmaterial och färg, och det lämnas 5 års garanti mot materialförsämring.

REP OCH NÄT Alla rep och nät består av taifunrep med 6 dukter, var och en med 8 ståltrådar – alltså totalt 48 ståltrådar. Detta ger en draghållfasthet på 4 500 kilo, och repet är därför motståndskraftigt mot vandalism. Repet mjuknar inte och blir inte slappt vid användning. Alla klätterrep sätts ihop med nätsamlare i slagtålig nylon (PA6).

FIBERDELAR – NYLON Alla fiberdelar är gjorda i nylon (PA6), så att fingrarna inte fryser fast. Handtagen är runda och utformade med bra gripytor och därmed är risken för ögon- och tandskador minimal. Alla delar är underhållsfria, UV-stabiliserade i både råmaterial och färg samt slagbeständiga i temperaturområdet mellan -40 °C och +100 °C.+100 °C.

KERHET KVALITET OCH SÄ För att kunna hålla rta hög kvalitet och ko rkas alla leverans tider tillve nmark. våra lekredskap i Da

52


HALKFRI SAFE-TEC POLYETEN Den halkfria safe-tec polyetenplattan har en 3 mm tjock cubit-grain gummibeläggning. Med specialframställd cubit-grain mönster säkerställs absolut bästa grepp, även i regn- och frostväder. Halkfri safe-tec plattan används till alla golv i LEDON Explore.

BESLAG Alla beslag är varmgalvaniserade för att undvika korrosion. Beslagen är framställda med rundade kanter, så att barn kan leka tryggt och säkert utan att riva sig på vassa kanter.

MUTTERKÅPOR För att skydda barn mot vassa kanter täcker vi våra bultar och muttrar med mutterkåpor. Mutterkåporna skyddar även lekredskapen från onödig demontering. Mutterkåporna är liksom LEDONs andra fiberdelar framställda av nylon (PA6), vilket gör att de inte bleknar i solen och är slagtåliga i temperaturområdet mellan -40 °C och +100 °C.

LACKERADE METALLRÖR Alla metallrör och -stolpar är varmgalvaniserade för att undvika korrosion. Därefter genomgår metallrören en pulverlackering, så att den vackra färgen framhävs. Pulverlackeringen är av högsta kvalitet och ger en särskild rep- och slagtålig yta. Lackeringsprocessen genomförs utan några lösningsmedel, och resterna från pulverlackeringen återanvänds, och därmed uppnås en bärkraftig och miljövänlig process.

100%

Dansk design och produktion

53


MATERIAL GLASKLAR POLYKARBONAT Alla genomskinliga kupoler och fönster i LEDON Explore är framställda av glasklar polykarbonat. Polykarbonat är extremt slagtålig i temperaturområdet mellan -40°C och +120°C, vilket i praktiken innebär att fönstret inte kan gå sönder. Materialet är uv-skyddat och därmed påverkas skivans utseende inte av vind och väder. Skivan bleknar inte heller, trots många timmars solljus.

BULTAR, SKRUVAR OCH MUTTRAR Hela LEDON Explore-serien är monterad med underhållsfria bultar, skruvar, låsmuttrar och specialframställda aluminiumbussningar. På så sätt uppnås starkast möjliga konstruktion, som inte kräver underhåll eller efterspänning. Alla bultar och skruvar är i varmgalvaniserat eller rostfritt stål.

54

GUMMI Med LEDONs nye gummimembran säkerställs inte bara många timmars roliga och spännande lekar. Gummimembranet är försett med flera lager mikrofiber, vilket gör materialet otroligt slitstarkt och samtidigt skyddar mot vandalism och förstörelse.


Garantier

Din säkerhet för kvalitet och hållbarhet

Livstidsgaranti • Plattdelar av HDPE • Stålstolpar och överliggare • Golv, väggar och ramar i stål • Övriga galvaniserade bärande delar • Komponenter i rostfritt stål 10 års garanti • Andra galvaniserade beslag • Komponenter i formgjuten PE och PA6 5 års garanti • Lackerade metalldelar • Fjädrar • Rep • Klara kupoler och fönster i ­polykarbonat • Rotationsgjutet PE-tunnelrör 2 års garanti • Rörliga metall- och plastdelar

De garantier som LEDON erbjuder täcker materialfel under den period som anges för varje enskilt material. Garantin gäller endast om produkten är korrekt installerad och underhållen enligt monteringsanvisningar och underhållsinstruktioner från LEDON. Garantin täcker inte skador som orsakats av normalt slitage, försumlighet, felaktigt underhåll, vandalism eller missbruk. Garantin gäller inte heller om originaldelar från LEDON används tillsammans med ickeoriginaldelar. Förändringar i material som bara påverkar utseendet på produkten omfattas inte av garantin, däribland färgförändringar i trä- och plastmaterial och andra naturliga förändringar i träet som orsakas av exempelvis väder och vind. Dock lämnas 5 års garanti mot materialförsämring av HDPEplattdelar. Produkter som ibland utsätts för klor-, sand- eller saltstänk täcks inte av LEDON-garantin mot korrosion.

EN 1176

Produkter godkända enligt EN1176 Vi värdesätter kvalitet och säkerhet mest av allt. Därför kan vi lugnt säga att alla våra produkter är underhållsfria och godkända enligt den europeiska standarden EN 1176. Alla certifieringar är genomförda av TÜV SÜD. TÜV godkännanden utfärdas till produkter som uppfyller högt ställda krav på säkerhet, tillförlitlighet och kvalitet. Förbehåll Vi tar förbehåll för tryckfel och produktändringar. Allt bildmaterial skyddas av lagen om upphovsrätt och får därför inte användas utan LEDON A/S samtycke.

Vi värdesätter kvalitet och säkerhet m est av allt. Därför kan vi lugnt säga att alla v åra produkter är u nderhållsfria och g odkända enligt den euro peiska standarden EN 1176.

55


PRODUKTÖVERSIKT

56

EX100 SIA 90 cm

16

EX105 FEN 90 cm

16

EX111 ATOX 90 cm

15

EX112 RIOS 90 cm

15

EX113 HANOK 90 cm

17

EX114 CAJA 90 cm

17

EX135 SURI 90 cm

18

EX140 ROKA 140 cm

26

EX141 BONA 140 cm

26

EX142 MAYAN 140 cm

27

EX143 LUMKA 140 cm

27

EX215 SIKAN 90 cm

19


EX216 DIXO 90 cm

19

EX235 KEPAL 140 cm

28

EX245 YAKI 190 cm

28

EX255 KILA 40 / 90 / 140 cm

29

EX355 ARKON 40 / 90 / 140 cm

29

EX365 VIROK 90/140 cm

31

EX375 ZULU 140 / 190 cm

30

EX380 CUZCO 140 / 190 cm

30

EX450 TITAN 40 / 90 / 140 cm

32

EX460 SALDOR 140 / 190 cm

32


PRODUKTÖVERSIKT

45

EX012 NOSHÖRNING

46

EX013 ZEBRA

45

46

642040 4-BARNS FJÄDERGUNGA

47

642090 GALION

47

47

EX060 KLÄTTERSTÄLLNING

50

EX065 KLÄTTERSTÄLLNING

50

EX069 KLÄTTERSTÄLLNING

50

EX080 EXPLORE OFFROADER

41

EX090 LEKSTUGA

42

EX091 LEKSTUGA

42

EX092 LEKSTUGA

43

EX093 LEKSTUGA

43

EX094 LEKSTUGA

44

EX095 LEKSTUGA

44

EX096 LEKSTUGA

43

1172EXA GUNGSTÄLLNING

49

1175EXA GUNGSTÄLLNING

49

1186EXA GUNGSTÄLLNING

48

1190EXA GUNGSTÄLLNING

48

46

EX011 GIRAFF

46

642035 FJÄRIL

500225 RUTSCHKANA

EX010 TIGER

642025 ELEFANT

58


Sy mb olf örk lar ing Storlek (mått)

Åldersgrupp

, bredd Anger produktens storlek (mått) i längd och höjd (LxBxH).

Produkten rekommenderas till följande åldersgrupp (vägledande).

Maximal fallhöjd MAX

Anger maximal fallhöjd till underlaget.

Utrymmeskrav !

Anger hur mycket plats produkten tar inkl. säkerhetsavstånd.

Golvhöjd

Anger höjd mellan golv och underlag.

Så har resan genom LEDONs Explore värld nått sitt slut. Det har varit ett nöje att ha dig med hela vägen, och vi hoppas att alla upptäckter har varit värda hela resan. Om du blev nyfiken på något eller har frågor kring våra produkter eller annat, är du alltid välkommen att kontakta oss på tel. +46 101 992 502 eller e-post info@ledon.se. Familjen Donbæk


Vi tar förbehåll för tryckfel och produktändringar. Allt bildmaterial skyddas av lagen om upphovsrätt och får därför inte användas utan LEDON A/S samtycke.

LEDON A/S Vestergade 25 DK-6510 Gram Denmark +46 101 992 502 www.ledon.se info@ledon.dk 0320 Svenska


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.