DIICOT vádirat Szőcs Zoltán és Beke István ellen

Page 1

RECHIZITORIU 18.05.2016

– procuror şef al Serviciului de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism; Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr.de mai sus, privind pe inculpații:  SZŐCS ZOLTÁN – cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor de: - instigare la infracțiunea de atentat contra unei colectivități, săvârșită în condițiile Legii nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului, prev.de art.47 Cod penal rap.la art.32 alin.1 lit.p) din Legea nr.535/2004, cu referire la art.402 Cod penal; - instigare la infracțiunea de nerespectarea regimului materiilor explozive, săvârșită în condițiile Legii nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului, prev.de art.47 Cod penal rap.la art.32 alin.1 lit.o) din Legea nr.535/2004, cu referire la art.346 alin.3 Cod penal; - împreună cu aplicarea dispozițiilor art.38 alin.2 Cod penal.

 BEKE ISTVAN ATTILA - cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor de: - tentativă la infracțiunea de atentat contra unei colectivității, săvârșită în condițiile Legii nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului, prev.de 34 rap.la art.32 alin.1 lit.p) din Legea nr.535/2004, cu referire la art.402 Cod penal; - tentativă la infracțiunea de nerespectarea regimului materiilor explozive, săvârșită în condițiile Legii nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului, prev.de art.34 rap.la art.32 alin.1 lit.o) din Legea nr.535/2004, cu referire la art.346 alin.3 Cod penal; 1


- împreună cu aplicarea dispozițiilor art.38 alin.2 Cod penal.

E X P U N U R M Ă T O A R E L E: ÎN FAPT: În atingerea obiectivelor revizionist-separatiste pe care structura naționalist-extremistă ”Mișcarea de Tineret 64 de Comitate” – HVIM Ungaria le promovează în Transilvania în scopul realizării, inclusiv prin acte de violență îndreptate împotriva etnicilor români și a bunurilor acestora, dezideratului de îngreunare/împiedicare a autorităților române în actul de exercitare a puterii de stat în zona așa-zisului ”Ținut Secuiesc”, ca etapă a procesului ce vizează refacerea ”Ungariei Mari”, în calitate de președinte al HVIM Transilvania, la data de 10.10.2015, în cadrul unei ședințe la care au participat membrii structurilor locale ale extensiilor în România ale HVIM Ungaria, inculpatul SZŐCS ZOLTÁN i-a trasat inculpatul BEKE ISTVAN ATTILA, președinte al celulei Târgu Secuiesc a HVIM Transilvania, sarcina confecționării unui dispozitiv exploziv improvizat pe care să-l detoneze în public, pe raza județului Covasna, în timpul manifestațiilor prilejuite de sărbătorirea de către etnicii români, în data de 1 Decembrie 2015, Zilei Naționale a României, acesta din urmă asumându-și în fața șefului ierarhic executarea acțiunilor ordonate în realizarea cărora ulterior avea a efectua demersuri de procurare a mijloacelor și instrumentelor necesare confecționării unui astfel de dispozitiv, concluzionând în cadrul ședinței ”Frontului” din data de 10.10.2015: ”FACEM!”. Faptele au avut loc în următorul context: Scurte considerații de ordin istoric: Odată cu aderarea Ungariei și României la structurile Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și ale Uniunii Europene (UE), modalitățile de manifestare și exprimare ale curentelor iredentist și neorevizionist maghiare ce vizau atingerea, inclusiv prin acte de violență, dezideratului de refacere a ”Ungariei Mari” au suferit modificări cu precădere în planul asumării publice a unor astfel de manifestări care aveau a fi transferate și asumate preponderent, dar nu exclusiv, de organizații neguvernamentale cu caracter paramilitar gen: ”Garda Maghiară”, ”Noua Gardă Maghiară”, ”Oastea Haiducilor”, ”Legiunea Secuiască”, ”Descălecarea 2000”, ”Societatea Trianon”, ”Mișcarea de Tineret 64 de Comitate – HVIM”, ș.a. 2


Adoptând o retorică rasistă, xenofobă și antisemită, utilizând ținute și însemne fasciste, recurgând la manifestări extremiste și violente, în timp, parte din aceste organizații au fost interzise de către autoritățile de aplicare a legii din Ungaria, fiind scoase în afara legii și recunoscute de Oficiul pentru Protecția Constituției ca structuri cu profil terorist (ex: ”Garda Maghiară”, ”Oastea Haiducilor”). Înființată în anul 2007 ca aripă paramilitară a partidului JOBBIK și considerată moștenitoare a formațiunii politice maghiare interbelice de sorginte fascistă ”Partidului Crucilor cu Săgeți”, ”Garda Maghiară” a fost scoasă în afara legii de autoritățile ungare în decembrie 2008. După câștigarea alegerilor de către formațiunile politice FIDESZ și JOBBIK, în anul 2010, ”Garda Maghiară” și-a reluat activitatea sub denumirea de ”Noua Gardă Maghiară” ai cărei lideri șiau exprimat public intenția de a ”apăra Ungaria pe plan fizic, moral și intelectual” . La data de 09.12.2013 (Vol.5 filele 239-281), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, respingând cererea nr.35943/10 formulată de președintele JOBBIK, Vona Gabor, împotriva Republicii Ungare, având ca obiect constatarea încălcării articolului 11 din Convenție prin decizia autorităților statului maghiar de dizolvare a Asociației ”Garda Maghiară” pentru fapte ale Mișcării ”Garda Maghiară”, structură fără personalitate juridică înființată și finanțată de Asociația ”Garda Maghiară” în realizarea obiectivelor nedeclarate ale Asociației, a reținut printre altele faptul că: ”crearea unui sentiment de neliniște, în grupuri de cetățeni, prin actul demonstrării verbale și vizuale a puterii realizat prin marșuri de intimidare, ca prim pași în realizarea unei anumite viziuni asupra ”legii și ordinii” pe care vor să o instituie, îndreptățesc autoritățile să ia măsuri preventive pentru a proteja democrația împotriva celor ce amenință să submineze valorile fundamentale pe baza cărora o societate democratică funcționează, fără a aștepta subminarea efectivă a acestor valori ori recurgerea la violență, statul având dreptul de a acționa preventiv în cazul în care se stabilește că o astfel de mișcare a început să ia măsuri concrete în viața publică, incompatibile cu standardele Convenției și ale democrației. Nimeni nu trebuie să se bazeze pe prevederile Convenției în scopul de a slăbi și distruge idealurile și valorile unei societăți democratice. Programul declarat al unei Asociații nu poate fi luat în considerare ca unic criteriu pentru determinarea obiectivelor și intențiilor sale atâta timp cât obiectivele statutare pot ascunde intenții diferite de cele pe care le proclamă”. Așa cum vom vedea, respectând aceeași tipologie de înființare, organizare și finanțare a unor astfel de mișcări extremiste, ale căror scopuri ilicite nu pot face obiectul vreunei forme de asociere legal reglementate, 3


membrii simpatizanți ai ”Mișcării de Tineret 64 de Comitate – HVIM Ungaria” din zona Transilvaniei acționează în România sub umbrela Asociației ”Szent Laszlo Serege” (Oastea ”Sfântului Ladislau”), structură cu personalitate juridică prin intermediul căreia colectează contribuțiile voluntare de 2% din impozitul pe venitul anual al etnicilor maghiari și finanțează, inclusiv prin accesarea de fonduri publice, activitățile/acțiunile/manifestațiile desfășurate pe teritoriul României în numele, pe seama și prin folosirea însemnelor/simbolurilor HVIM menite pe de o parte a face cunoscute și promova, în rândurile comunității maghiare din România, dezideratele Mișcării, iar pe de altă parte a intimida și insufla teamă și nesiguranță în rândurile comunităților de etnici români din zona Ardealului. Încă din anul 2007, un grup de tineri conduși de Csibi Barna, care Ținutul Secuiesc nu astăzi se erijează în "ministru de externe, în exil, al Republicii e România Ținutul Secuiesc", au efectuat demersuri pe lângă liderii ”Gărzii Maghiare” din Ungaria pentru înființarea, pe teritoriul României, unei subunități a acestei mișcări sub denumirea ”Plutonul Secuiesc”, subordonată Batalionului ”Wass Albert” din Gyor - Ungaria. Sub pretextul ”comemorării” (în fapt ”aniversării”) a 91 de ani de la înființarea Batalionului Secuiesc, unitate militară din cadrul Diviziei Secuiești implicată în războiul româno-ungur din anul 1919 când au fost săvârșite crime și atrocități împotriva populației civile românești din Transilvania, în timpul manifestațiilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a României în data de 1 Decembrie 2009, membrii Noii Gărzi Maghiare din județul Harghita au provocat în centrul municipiului Cluj-Napoca tulburarea ordinii publice prin afișarea ostentativă a unor steaguri continând însemnele ”Ungariei Mari” și ale ”Ținutului Secuiesc”. Făcând parte din arsenalul mijloacelor de șicană a autorităților statului român, ”nuanțele lingvistice” utilizate de extremiștii maghiari în discursul public în scopul evitării dispozițiilor legale (în cazul de față a celor ce guvernează materia organizării și desfășurării adunărilor publice - Legea nr.60/1991, republicată), au condus la însăși pervertirea semnificației acțiunilor desfășurate de aceștia, prin înlocuirea termenului de ”aniversare” cu cel de ”comemorare” (activitate care potrivit art.3 din Legea nr.60/1991 nu trebuie declarată în prealabil autorităților).

4


Corelarea acestui fapt cu împrejurarea că inculpatul Beke Istvan Attila, în calitate de inițiator al desfășurării unui eveniment similar pe raza localității Târgu Secuiesc în data de 1 decembrie 2015, a declarat cu ocazia audierii că, data de înființare a ”Diviziei Secuiesti” este anul ”1940 și nu mai pot preciza cât”(vol.1 fila 269), conferă actului de organizare și desfășurare a unor astfel de evenimente în chiar ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, un caracter sfidător, intimidant și provocator la adresa conaționalilor etnici români din zona Ardealului și a autorităților de aplicare a legii însărcinate cu asigurarea ordinii și liniștii publice. Confruntându-se cu același gen de acțiuni, autoritățile de aplicare a legii din Ungaria, Serbia, Slovacia, Ucraina, ș.a. pe teritoriul cărora au fost înființate și/sau și-au desfășurat activitatea nuclee ale respectivelor organizații iredentist-separatiste, au adoptat măsuri ferme împotriva acestora în scopul prezervării climatului de securitate și ordine publică națională. Astfel, în cursul anului 2009, Szasz Endre Istvan, originar din satul Sîmbrieș, comuna Hodosa, județul Mureș, a fost arestat în Budapesta sub acuzația de terorism, fiind suspectat că, în calitate de membru al unei grupări de extremă-dreapta afiliată Mișcării de Tineret 64 de Comitate – HVIM implicată în săvârșirea mai multor atacuri asupra locuințelor unor parlamentari socialiști, a intenționat să detoneze un dispozitiv exploziv improvizat la casa deputatului maghiar Laszlo Ecsodi. Antrenament În data de 16 aprilie 2009, în Airsoft urma unei acțiuni în forță a autorităților de aplicare a legii din Bolivia, cetățeanul român de etnie maghiară Magyarosi Arpad, născut la Târgu-Mureș, a fost împușcat mortal alături de Eduardo Rozsa Flores - cetăţean ungaro-croato-bolivian și Michael Dwyer – cetățean irlandez, de trupele speciale boliviene în incinta hotelului ”Las Americas” din localitatea Santa Cruz, cei trei fiind suspectați că ar fi complotat pentru asasinarea președintelui bolivian Evo Morales. Potrivit datelor publice, Magyarosi Arpad avea legături cu gruparea extremistă Tinerii Maghiari din Ardeal (EMI), desprinsă din Mișcarea de Tineret 64 de Comitate – HVIM și care își desfășoară activitatea pe teritoriul României.

5


Așa cum vom vedea, adepți ai ”politicii pașilor mărunți”, la manifestările organizate de respectivele organizații extremiste pe teritoriul României, într-un cadru ce se dorea a inspira forță, putere și disciplină, au fost invitați să participe și să ia cuvântul membrii marcanți ai mișcărilor de extremă dreapta din Catalonia, Irlanda de Nord, Țara Bascilor, ș.a. regiuni cu problematică IKER MERODIO – Partidul Național al Bascilor extremist/teroristă accentuată, scopul urmărit prin organizarea unor astfel de evenimente fiind acela de a cultiva, întreține și dezvolta în rândul comunității maghiare din zona Ardealului puternice sentimente ultranaționaliste și antiromânești menite a tensiona relațiile existente între membrii celor MARC GAFAROT – Partidul Convergența Democratică din Catalonia două comunități etnice cu consecința afectării climatului de conviețuire pașnică, respectiv a intimida și crea temere în rândul etnicilor români din zonele unde aceștia sunt minoritari în raport cu etnicii maghiari. Pe fondul manifestării nemulțumirii cu privire la faptul că, în zona ”Ținutului Secuiesc”, limba română nu este considerată limbă străină, cu ocazia audierii, inculpatul Szocs Zoltan avea să declare că, etnicilor maghiari le vine greu să învețe limba română întrucât nu au prieteni de naționalitate română cu care să vorbească această limbă. (vol.2 fila 139) Este posibil ca tocmai această frustrare, generată de limitările personale privitoare la însușirea limbii naționale a statului pe teritoriul căruia locuiesc, indiferent că acesta se numește România, Serbia, Slovacia, Ucraina, ș.a, să alimenteze filonul ultranaționalist al extremiștilor maghiari din zona Bazinului Carpatic care ajung în final să fie ”victime” ale propriilor acte de propagandă șovină prin autolimitarea perspectivelor de deplasare și integrare în zone ce depășesc limitele teritoriale ale localităților de domiciliu în interiorul cărora desfășoară în mod concertat adevărate acțiuni de ”purificare etnică”. În cursul anului 2009, în urma activităților extremist-separatiste pe care organizația pe care o conduce le-a desfășurat în Voivodina (provincie din nordul Serbiei unde etnicii maghiari reprezintă 13% din populație), Gyorgy Gyula Zagyva, membru al partidului parlamentar JOBBIK din Ungaria și președinte al Mișcării pentru Tineret 64 de Comitate – HVIM, a primit interdicția 6


de a intra pe teritoriul Serbiei timp de 2 ani. În anul 2014, autoritățile române au dispus restrângerea dreptului la liberă circulație pe teritoriul României în cazul aceluiași Gyorgy Gyula Zagyva, pentru acțiuni ce afectează ordinea publică și securitatea națională desfășurate în Transilvania în numele și pe seama Mișcării pentru Tineret 64 de Comitate – HVIM. Alături de acesta, autoritățile de aplicare a legii din România au mai dispus măsura restrângerii dreptului la liberă circulație pe teritoriul României în cazul cetățenilor maghiari Tyirityan Zoltan – membru al organizației ”Oastea Haiducilor” și Szavay Istvan – deputat în parlamentul ungar, membru Jobbik. Totodată, Curtea de Apel București l-a declarat indezirabil pe Mikola Bela – liderul Noii Gărzi Maghiare (Plutonul Secuiesc) din Ardeal pentru o perioadă de cinci ani, în sarcina acestuia reținându-se faptul că, începând cu anul 2013, a desfășurat pe teritoriul României, în zona Ardealului, activități contrare ordinii publice și securității naționale de factură extremistă. Pentru motive similare, președintelui fondator al Mișcării pentru Tineret 64 de Comitate – HVIM, Toroczkai Laszlo, i s-a interzis intrarea pe teritoriul Slovaciei, între anii 2006-2011; pe teritoriul României pentru 3 luni în anul 2005; pe teritoriul Serbiei în intervalele 20042005, respectiv 2008-2010 și a fost explulzat din Canada în anul 2008. Odată cu revocarea, în ianuarie 2015, măsurii nepermiterii intrării în țară a președintelui Mișcării pentru Tineret 64 de Comitate – HVIM Ungaria, Gyorgy Gyula Zagyva, campania de recrutare de noi membrii HVIM desfășurată pe teritoriul României în localități din zona Transilvaniei unde comunitățile de etnici maghiari sunt reprezentative, a stat sub semnul sloganului: ”Fă parte din rezistență! Noi nu luptăm doar în spațiul virtual, steagul libertății noastre flutură din nou. Vino cu noi pe tărâmul acțiunii!”. (www.riseproject.ro/militanti-extremisti-recrutati-in-transilvania) Așa cum vom vedea, începând cu data de 30.11.2015, când au debutat perchezițiile la domiciliul/reședința inculpatului Beke Istvan Attila, Gyorgy Gyula Zagyva este cel care le-a acordat consiliere pe probleme juridice și de comunicare publică atât președintelui HVIM Transilvania, în persoana inculpatului Szocs Zoltan, cât și celorlalți membri activi ai HVIM – celula Târgu Secuiesc, dezinformarea fiind principalul instrument de manipulare utilizat de 7


extremiști. Înscriindu-se pe linia convenită cu Gyorgy Gyula Zagyva, la data de 30.11.2015, orele 19:36:44, inculpatul Szocs Zoltan avea să-și exprime față de Hodor Istvan speranța: ”Numai să nu fie probleme prea mari din asta! Mai putem întoarce povestea în favoarea noastră.” (vol.2 fila 255 verso) Gyorgy Gyula Zagyva este cel care în data de 06.12.2015 a organizat în fața Ambasadei României la Budapesta, în susținerea inculpatului Beke Istvan Attila, un miting la care au participat cca.200 membri și susținători ai Mișcării de Tineret 64 de Comitate – HVIM, prilej cu care a afirmat că operaţiunea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) care a condus la arestarea lui Beke (inculpatul Beke Istvan Attila n.n.) a fost menită să intimideze maghiarii şi să blocheze iniţiativele de obținere a autonomiei maghiare în Transilvania. (http://www.hirado.hu/2015/12/08/ujabb-tuntetes-a-szekelyfoldi.../) Zagyva a precizat că este responsabilitatea tuturor ungurilor să-l susţină pe Beke, liderul HVIM din Târgu Secuiesc, şi le-a cerut manifestanţilor să distribuie subiectul pe reţelele de socializare pentru a provoca eliberarea lui Beke. Și pentru că actul de insinuare a caracterului neînsemnat al acțiunilor pe care membrii grupărilor iredentist-separatiste maghiare le întreprind în România, plasează aceste manifestări în antiteză cu reacția autorităților de aplicare a legii, întotdeauna criticată de aparatul de propagandă naționalist-extremist pe considerentul că ar fi exagerată, vom face un scurt recurs la istorie: În anul 1984, la SfântuGheorghe, județul Covasna, explozia unui dispozitiv exploziv improvizat amplasat pe statuia lui Mihai Viteazul, situată în centrul localității, a omorât un copil care se juca în respectivul perimetru. Ulterior, autorul, cetățean român de etnie maghiară, s-a refugiat în Ungaria unde istoria recentă reconfirmă protecția pe care autoritățile acestui stat o acordă persoanelor de etnie maghiară urmărite penal pe teritoriile statelor terțe pentru săvârșirea unor infracțiuni de drept comun. Dubla cetățenie pe care aceste persoane au grijă să o dobândească din timp, alături de actul de nuanțare lingvistică a înțelesului declarațiilor rasiste/xenofobe, incitatoare/incriminatoare cu 8


laitmotivul realizării unor traduceri defectuoase a textului din limba maghiară, se recomandă ca parte a unei strategii consecvente de acțiune, elaborată, însușită și promovată unitar de membrii organizațiilor extremiste maghiare în teritoriile apreciate de aceștia ca aflându-se ”sub ocupație străină” (vol.1 fila 167). În perioada 19 - 21 martie 1990 la Târgu Mureș a avut loc un conflict interetnic în care reprezentanți ai celor două etnii, română și maghiară, s-au confruntat violent în lupte de stradă soldate cu 5 morți (3 de etnie maghiară și 2 de naționalitate română) și 278 răniți (190 de naționalitate română si 88 de etnie maghiară). Au fost distruse 46 de autovehicule si au fost devastate sediile a patru partide politice. Au fost arestate 21 de persoane, iar in urma finalizării cercetărilor s-au întocmit 17 rechizitorii prin care s-a dispus trimiterea in judecată a 30 de persoane care au fost condamnate, majoritatea, la pedepse de până la un an de închisoare. Condamnările cele mai grave, câte 10 ani de închisoare, le-au primit Barabas Erno, cetățean român de etnie maghiară fugit in Ungaria imediat după evenimente, si Csereznyes Pal care a fost grațiat in anul 1996. Autoritățile ungare au refuzat extrădarea lui Barabas Erno în România. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Faptele au fost săvârșite în următorul context: La data de 23.10.2015 Serviciul Român de Informații a sesizat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism cu privire la faptul că, membrii ai organizației autohtone din județul Covasna a grupării naționalist-extremiste ”Mișcarea de Tineret 64 de Comitate” (HVIM), ai cărei lideri se află în contactul direct al coordonatorilor formațiunilor ungare extremiste ”Mișcarea pentru o Ungarie mai bună” (JOBBIK), ”HVIM”, ”Oastea Haiducilor” (recunoscută de către Oficiul pentru Protecția Constituției din Ungaria drept structură cu profil terorist) ș.a., desfășoară, în scopul îngreunării/ împiedicării exercitării puterii de stat, acțiuni împotriva ordinii constituționale de natură a pune în pericol securitatea națională.

Văzând că actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi că nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mişcare 9


sau exercitarea acţiunii penale, prevăzute la art. 16 alin.1 din Codul de procedură penală, prin ordonanța din data de 30.10.2015, în temeiul art.305 alin.1 şi 2 din Codul de procedură penală, în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de acțiuni împotriva ordinii constituționale prev.de art.397 alin.2 Cod penal. * * * ”Mișcarea de Tineret 64 de Comitate” – HVIM este una din cele mai active organizații cu caracter revizionist și iredentist, rasist, xenofob, antisemit și antiromânesc care acționează la nivelul Bazinului Carpatic pentru educarea tineretului de etnie maghiară în spiritul apartenenței la valorile identitar-naționale ale statului ungar. Mișcarea a fost fondată în aprilie 2001 de Toroczkai Laszlo în orașul Szeged din Ungaria. Expresie a caracterului ultranaționalist, extremist, xenofob și antiromânesc al Mișcării, numitul Csereznyes Pal, condamnat la o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru faptele săvârșite împotriva etnicilor români în perioada 19-21 martie 1990 la Tg.Mureș, a fost desemnat președinte de onoare al HVIM în perioada mandatului lui Toroczkai Laszlo, fiind folosit ca simbol național al luptei pentru ”libertatea” maghiarilor din teritoriile ”ocupate”, prin specularea apetenței aceastuia pentru interpretarea, într-un registru personal, a Csereznyes Pal la unor cântece ale căror versuri dedicate festivalul ”Magyar lui Horthy Miklós (regent al Ungariei în Sziget” (Insula Maghiară) - 2009 perioada 1 martie 1920 – 15 octombrie 1944, responsabil de atrocitățile săvârșite de armata ungară în Transilvania de Nord după Dictatul de la Viena din 30 august 1940) conțin un puternic mesaj antiromânesc: ”A két szeme játszadozik örömébe', Mert a lova lába habot ver az oláh vérbee” (în traducere: ”Că cei doi ochi ai săi freamătă de bucurie, Căci picioarele calului său fac spume în sânge de român”) Manifestațiile antiguvernamentale din septembrie 2006 și atacarea clădirii Televiziunii Naționale Maghiare au făcut ca Mișcarea să fie cunoscută în întreaga lume. Szocs Zoltan

10


Modelul spiritual al Mișcării este, potrivit Micului Catehism al membrilor din Comitat, ”Regele nostru Sfânt apostolic Ladislau I care își are origini în dinastia Turul” (pasărea Turul se regăsește în simbolistica însemnelor utilizate de Mișcare n.n). Potrivit aceluiași ”Catehism”, baza spirituală și direcția Mișcării sunt date de învățăturile ”Sfintei Coroane” maghiare ce resping liberalismul, democrația și care sunt simbolul statului maghiar, a țării ca teritoriu așa cum a fost el lăsat de regele apostolic Sfântul Ștefan, populația străină fiind privită ca ”oaspete care locuiește și trăiește cu poporul maghiar căruia îi recunoaște superioritatea și îl acceptă ca stăpân”. Obiectivul declarat al HVIM îl reprezintă refacerea ”Ungariei Mari” (”restabilirea Imperiului Sfânt Apostolic”- potrivit Catehism-ului membrilor din Comitat - Vol.1 filele 2128; 165-172 – care ”trebuie cunoscut obligatoriu de fiecare membru” – vol.7 fila 24), așa cum aceasta exista înainte de încheierea Tratatului de la Trianon (04.06.1920), prin alipirea la Ungaria a teritoriilor pierdute după încheierea Primului Război Mondial, în realizarea acestui deziderat, celelalte etnii din Bazinul Carpatic, altele decât cea

Tg.Mureș –Tg.Mureș 10.03.2014 10.03.2014

Tg Mureș 10.03.2014 Se scandează ”Străinilor, plecați acasă!”

Tg.Mureș 10.03.2014

Se scandează: ”Adealul va fi al Ungariei!”

maghiară, trebuind determinate prin Tg Mureș ”lovituri țintite” îndreptate împotriva 10.03.2014 ”forțelor lor șovine” să accepte statutul de ”supuși ai Coroanei”. ”Trebuie să-i înlăturăm pe cotropitorii ţării noastre şi împreună trebuie să făurim din nou Ţara Se scandează: ”Ținutul Secuiesc nu e România!” mamă, pe al cărei sprijin să ne putem baza! Pentru a avea victorie, fireşte că trebuie să obţinem peste tot în Bazinul Carpatic putere politică şi putere economică, iar singura posibilitate de realizare a acesteia este să obţinem putere şi în autoguvernări, iar astfel, un număr cât mai mare de HVIM-işti vor dobândi poziţii decizionale. Suntem în luptă cu forțele care se agață de statusul de la Trianon…și din acest motiv luptăm împotriva lor”. 11


Adeptă a ”politicii pașilor mărunți”, ”Mișcarea nu s-a format pentru o generație, ci trebuie să dăinuie peste secole, dacă trebuie, și peste milenii” sens în care: ”membrii ai comitatului să urmărească să ajungă în administrația locală în poziții în care se iau decizii”; ”fiecare membru să rămână pe teritoriul său natal, să prindă rădăcini și să-și întemeieze o familie în care să crească cel puțin 3-4 copii, altfel lupta noastră va fi zadarnică”; ”să-i educăm continuu pe urmașii noștri pentru ca Mișcarea să se mențină și peste secole, până când va străluci Lumina deasupra Bazinului Carpatic”; ”fiecare membru are obligația să facă mișcare, sport, să aibă grijă să nu se îngrașe, respectiv să nu fie pipernicit. Pentru bărbați este obligatoriu exersarea sporturilor de contact și dezvoltarea trupului, pentru că trebuie să știm să ne apărăm în caz de atac și nu în ultimul rând, prin prezența noastră Membrii HVIM purtând tricouri pe spatele cărora este inscripționată harta ”Ungariei Mari” impunătoare să putem atrage și alți tineri în rândurile noastre”; Membrii HVIM în combinezoane negre cu cagulă, inscripționate ”HARCOS” (”LUPTĂTOR”)

- ”să trăim ca niște luptători”;

-

”în cadrul acțiunilor întotdeauna membrii prezenți trebuie să fie îmbrăcați cu tricourile, uniformele și să poarte steagul HVIM”; ”victoria cauzei Sfinte și unitatea Mișcării să fie întotdeauna înaintea intereselor personale”; ”este obligatorie participarea la Academia de Rezistență Națională și cel puțin o dată participarea la Adunarea Generală unde se ține <Insula Maghiară> prezidată de Gyorgy Gyula Zagyva” (tabăra intitulată sugestiv ”Magyar Szigét” <Insula maghiară>, organizată la Kissmaros, reprezintă principalul laborator de idei şi strategii a Mişcării Tinerilor din cele 64 de Comitate n.n.); 12


”cooptarea în aripa paramilitară a Mișcării – parte, ca entitate separată, din Oastea Haiducilor (Betyarhatsereg), a celor cu spirit mai combatant, mai puternici din punct de vedere fizic decât ceilalți”. ”fiecare ordin, rugăminte a conducătorilor trebuie efectuată. Nu trebuiesc efectuate doar ordinele care fac plăcere membrilor, ci și cele cu care nu sunt de acord membrii. La noi nu există democrație.Cine nu acceptă asta, poate pleca din Mișcare”. (vol.7 fila 25) Raffay Ernő (istoric, om politic și fost ministru al apărării în guvernul ungar), a susținut într-un articol apărut în „Magyar Fórum“ faptul că „[…] obiectivele maghiarimii trebuie să fie redobândirea teritoriilor noastre, modificarea frontierelor“ . În ceea ce priveşte eventualele reanexări teritoriale, acesta a apreciat că „guvernele ungare din anii ’90 au irosit, au lăsat neexploatate posibilităţile existente“. În opinia sa, „[…] procesul de dezmembrare a Iugoslaviei şi Cehoslovaciei a purtat în sine o mare posibilitate de a redobândi măcar o parte din drepturile noastre. […] 75 de ani au fost suficienţi ca timp de toleranţă. Tocmai de aceea, obiectivele maghiarilor trebuie să fie redobândirea teritoriilor noastre de baştină, modificarea frontierelor“. Tocmai pentru realizarea acestui scop acţionează în prezent noile organizaţii ale frontului neorevizionist maghiar din diasporă, HVIM autoproclamându-se în materialele de prezentare ca ”organizație radicală națională”. (vol.7, fila 10) Spre deosebire de perioada interbelică, „ideologii“ revizionismului ungar nu mai enunţă, explicit şi agresiv, pretenţia de a anexa Transilvania în virtutea unui aşa-zis drept istoric, dar într-o măsură mai mare decât în trecut fac uz de aşa-zisa nerespectare a dreptului maghiarilor din România, punând un accent deosebit pe necesitatea acordării autonomiei, autodeterminării, autoguvernării și, mai nou, autonomiei teritoriale a aşa-zisului ”Ţinut Secuiesc”. Așa cum vom vedea, în timp ce în discursul public, opozabil etnicilor români și autorităților naționale, prin cerința autonomiei Ținutului Secuiesc s-ar urmări obținerea unei autonomii administrative a regiunii în cadrul statului național unitar român, mesajul promovat în rândurile etnicilor maghiari, privitor la același subiect, este pe deplin sintetizat de discursul președintelui Consiliului Național al Secuilor din 06.01.2012 de la Tg.Mureș: ”Pe limba Europei secolului XXI, Autonomia Ținutului Secuiesc exact asta înseamnă: statut național, independent, liber și legal. Aceste cuvinte să fie motoul luptei noastre pentru autonomie.” (rezultat percheziție informatică – Beke Istvan Attila, vol.6 fila 134). 13


Același mesaj iredentist este promovat în cadrul taberelor organizate sub egida Asociației Tineretului Maghiar din Transilvania (EMI) prin vocea numitei Eva Maria Barki, persoană indezirabilă pe teritoriul României în perioada 1994-1998: ”A cere autonomia Ținutului Secuiesc fără modificarea granițelor înseamnă că maghiarii sunt de acord cu Tratatul de la Trianon”. Prin intermediul ”Manualului luptătorului maghiar pentru libertate”, autorul acestuia, în persoana numitului SEBESTYEN TELEKI ISTVAN, mentor al conducătorilor HVIM Transilvania, promovează ideea potrivit căreia ”Luptătorii pentru libertate – cei care doresc să impună dreptul la autodeterminare – reprezintă elita de luptă a populației. Țelul luptătorului de elită – în interesul națiunii – este acela de a recâștiga puterea pierdută! Țelul este nimicirea politică, militară și morală a inamicului”. (vol.3 filele 140 – 351) Însăși denumirea Mișcării HVIM are conotații revizioniste întrucât ”cele 64 de Comitate” reprezintă teritoriile care au aparținut ”Sfintei Coroane a Ungariei” înainte de Tratatul de la Trianon (1920), între acestea figurând și regiuni din România: Alba, Arad, Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, CarașSeverin, Ciuc, Cluj, Covasna, Făgăraș, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Odorhei, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Târnava Mică, Târnava Mare, Timiș și Turda. HVIM are legături de colaborare cu organizaţii de acelaşi tip din străinătate, cum ar fi ”Mişcarea pentru Suveranitatea celor 32 de Comitate din Irlanda de Nord” care patronează aripa militară IRA, precum și cu organizaţii ostile României care militează deschis pentru dezmembrare teritorială: Mişcarea Naţională Bulgară – VMRO; Mişcarea Naţional Democrată - MND din Republica Moldova, moldovenismul fiind un concept etno-cultural care susţine că moldovenii sunt o etnie separată, diferită de români, menit să faciliteze procesul de rusificare al populaţiei române dintre Prut şi Nistru. Așa cum am văzut, la manifestările organizate de HVIM pe teritoriul României au fost invitați să participe și să ia cuvântul membrii marcanți ai mișcărilor de extremă dreapta din Catalonia, Irlanda de Nord, Țara Bascilor, ș.a. regiuni cu problematică extremist/teroristă accentuată, scopul urmărit prin organizarea unor astfel de evenimente fiind acela de a cultiva, întreține și dezvolta în rândul comunității maghiare din zona Ardealului, puternice sentimente ultranaționaliste și antiromânești menite a tensiona relațiile existente între membrii celor două comunități, cu consecința afectării climatului de conviețuire pașnică în zonă, respectiv a intimida și crea temere și 14


nesiguranță în rândul etnicilor români, prin transmiterea unui mesaj de forță și a unei noi viziuni asupra statului de drept. Membrii HVIM se remarcă prin atitudini extremiste, acțiuni violente pentru atingerea obiectivelor revizionist-separatiste, critici virulente lansate la adresa Uniunii Europene pe motiv că nu permite exprimarea liberă a Tg Mureș 10.03.2014

Tg.Mureș 10.03.2014

Marik Matyas din Ungaria și Toth Ferencz din Sovata incendiază drapelul U.E. – ”Ne place U.E. în flăcări...”

atributelor identitare naționale maghiare în relația cu statele comunitare și că impune condiții inacceptabile pentru țările membre. Pe teritoriul României activează HVIM Transilvania, entitate fără personalitate juridică, care prin structura ideologică și modelul acțional respectă tiparul mișcării ungare, președinte fiind, din anul 2014, inculpatul Szocs Zoltan. Acesta este și președintele Asociației ”Oastea Sfântului Ladislau” (Szent Laszlo Serege – organizație paravan pentru HVIM în Transilvania vol.1, fila 155) prin intermediul căreia se colectează contribuțiile voluntare de 2% din impozitul pe venitul anual al etnicilor maghiari și se finanțează activitățile/acțiunile/manifestațiile desfășurate pe teritoriul României în numele și pe seama, respectiv prin folosirea însemnelor și simbolurilor HVIM, menite a face cunoscute și promova în public, prin propagandă, dezideratele Mișcării potrivit cu care ”HVIM nu se va liniști niciodată. Nu până cînd fiecare centimetru pătrat al Provinciei de Sus, a Provinciei de Sud, a Bunrgenland-ului, a Provinciei Mura, a Regiunii Subcarpatice și a Ardealului nu va fi dat înapoi țării Coroanei Sfinte. Să trăiască Ungaria Mare! (vol.7 fila 12) . În anul 2008, numiții Petre Waum, Lokodi Ferenc Attila, Tokos Szabolcs, Szabo Nandor și Krafft-Szabo Istvan au cerut Judecătoriei Odorheiu Secuiesc aprobarea înființării HVIM România, însă ulterior au renunțat la acest demers. (vol.5 filele 71 – 238) În anul 2009 îi regăsim pe Petre Waum, Tokos Szabolcs și KrafftSzabo Istvan în calitate de membri fondatori ai Asociației ”SZENT LASZLO SEREGE”. Potrivit Statutului Asociației, depus la Judecătoria Odorheiu Secuiesc în vederea obținerii autorizației de funcționare, între obiectivele declarate ale Asociației s-au regăsit: 15


- ”valorificarea drepturilor de autodeterminare a maghiarilor trăite în Ardeal și în zona bazinului Carpaților (...), respectiv prezentarea nelegiuirilor care au fost cauzate ca urmare a încheierii Tratatului de Pace de la Versailles la sfârșitul primului război mondial”; - ”apărarea drepturilor comunităților minoritare maghiare atât în fața autorităților române cât și în fața forurilor internaționale”; - ”în vederea realizării scopurilor susmenționate, efectuarea anumitor cercetări speciale”. Ulterior, ca urmare a constatării faptului că parte din obiectivele și scopurile declarate de Asociație încalcă dispozițiile art.40 alin.2 din Constituția României, membrii fondatori au eliminat, formal, din cuprinsul Statutului prevederile sus-menționate, obținând la data de 22 mai 2009 autorizația de funcționare. În aprilie 2010 Asociația ”SZENT LASZLO SEREGE”, cu obiectivele și scopurile declarate inițial la înființare, a fost preluată de inculpatul Szocs Zoltan care îi schimbă sediul social în Târgu Secuiesc, județul Covasna. Din acel moment, Asociația ”SZENT LASZLO SEREGE” devine sursă de finanțare și organizație paravan pentru toate activitățile/acțiunile/manifestațiile desfășurate de HVIM Transilvania în zona Ardealului. În prezent, la nivelul țării noastre HVIM activează pe raza județelor Cluj, Covasna, Harghita și Mureș, celula Tg.Secuiesc din județul Covasna fiind considerată cea mai activă și ofensivă dintre structurile zonale pe care Mișcarea le are în România. În aprecierea inculpatului Szocs Zoltan, în celulele transilvănene Mișcarea are cca.350 de membri. „Mișcarea de Tineret 64 de Comitate” (H.V.I.M) a demarat în Transilvania o campanie împotriva țiganilor și evreilor, distribuind manifeste cu mesaje de mobilizare la luptă, ”în vederea stopării criminalității țigănești, împotriva evreilor care cumpără pământurile și a politicienilor-marionetă’’. Acțiunea a fost semnalată de presa de limbă maghiară, care a considerat că “(…) mișcarea de tineret ar trebui să-și regândească apelul, să analizeze dacă are voie să instige în casele noastre prin intermediul unor foi volante care ne lezează comunitatea, care nu pot genera altceva decât propagandă neofascistă”. Pentru a distinge între scopul declarat al Mișcării, preluat în discursul public, oficial, al reprezentanților HVIM și cel real care transpare din fiecare acțiune/manifestare publică/nepublică desfășurată în numele, pe seama și sub însemnele HVIM, prezentăm în extras ”Jurământul Mișcării de Tineret 64 de Comitate – HVIM” aflat în consonanță cu principiile, obiectivele și 16


mijloacele de atingere a acestora regăsite în ”Catehismul membrilor din Comitat – Regele Sfântul Ladislau”: ”….mă angajez să respect tradițiile și legile Regatului Maghiar și să fiu credincios Constituției istorice făurite de regii apostolici….îmi voi apăra patria chiar cu prețul vieții…prin acest jurământ mă angajez să nu deviez de la calea trasată de fondatorul HVIM (unirea teritoriilor Sfintei Coroane n.n), accept sarcinile trasate de conducători, îi apăr, cei care nutresc sentimente dușmănoase împotriva conducătorilor și a Mișcării sunt dușmanii mei…..mă supun conducătorilor mei.…voi persecuta trădătorii, necredincioșii și dușmanii, îi distrug în război până când își vor primi pedeapsa…” (vol.1 fila 20 verso).

17


O privire retrospectivă asupra activităților desfășurate în ultimii ani în Transilvania, sub egida HVIM, denotă caracterul structurat, organizat, etapizat și perseverent al agendei pe care liderii Mișcării o promovează în

Percheziție informatică Szocs Zoltan

România, plecând de la organizarea și desfășurarea, prin purtarea de ținute, utilizarea de însemne și recurgerea la formule de salut (”SIEG HEIL” – formulă a salutului nazist) și gesturi a căror simbolistică sugerează apropierea de mișcarea nazistă, de activități propagandistice menite a crea în rândul comunității maghiare un curent de opinie, în evoluție, favorabil clamării dezideratelor autonomist-revizioniste ale Mișcării, continuând cu selectarea, recrutarea și dezvoltarea spiritului combativ al tinerilor maghiari, prin implicarea acestora în activități cu caracter paramilitar menite a proiecta în conștiința comunității maghiare din zona Ardealului încredere, forță, disciplină și speranță în împlinirea idealurilor iredentiste, și culminând cu îndocrinarea acestora în spiritul valorilor naționalist-extremiste în vederea creării unui orizont de așteptare pentru ceea ce inculpatul SZOCS ZOLTAN avea să sintetizeze în cadrul interviului acordat redactorului șef adjunct al portalului de limbă maghiară Transindex.ro, Zoltan Sipos (www.transindex.ro prin altermedia.ro ”cel mai cunoscut portal de știri al maghiarimii din România” în aprecierea lui Szocs Zoltan) în termenii: ”trebuie să se pășească pe drumul faptelor, totul trebuie cucerit fizic, fără sânge nu se poate”. (traducere din limba maghiară n.n.) Simbolurile cu conotaţii revizionist – iredentiste utilizate de "Mişcarea de Tineret 64 de Comitate" (HVIM). I.

SIMBOLURI ŞI SEMNIFICAŢII

18


Sigla HVIM conţine următoarele elemente: o stema, în formă de scut, marcată de culorile drapelului arpadian 1 (alb şi roşu), vizibile şi pe stema Ungariei; Deasupra scutului se află coroana Sfântului Ştefan/Sfânta Coroană a Ungariei, considerată cel mai important simbol al Ungariei. o litera majusculă omega2 aplicată pe stemă simbolizează ”sfârşitul”/„sfârşitul erei vechi şi începutul uneia noi”3; o globul imperial/ crucifer/ globul purtător de cruce, simbol al puterii imperiale, în cazul de faţă fiind vorba despre crucea dublă/crux gemina 4, simbol al regatului apostolic al Sfântului Ştefan 5.

Sloganul Mişcării este „Credinţă – Loialitate – Curaj”.

Logo-ul HVIM conţine mesajul “Rezistenţa Maghiară - Credinţă Loialitate - Curaj.6 Dinastia Arpadiană a fost prima dinastie domnitoare a regatului Ungariei. Ultima litera a alfabetului grecesc. 3 În creştinism, reprezintă o parte a metaforei „De la Alfa la Omega”, adică de la începuturi până la sfârşit. 4 Crucea dublă reprezintă şi litera „gy” din alfabetul runic, făcând trimitere, din perspectiva scrierii runice, utilizată des de HVIM, la conceptul de „unic, unitar” („una”). 5 http://hvim-tatabanya.gportal.hu/gindex.php?pg=31828860 1 2

19


Logo-ul HVIM este prezent pe drapelul Ungariei, drapelul Mişcării, pe bannere şi pe tricourile membrilor.7

Steagul HVIM8

6

http://www.hvim.hu/hirek/all http://bp.hvim.hu/hirek/hvim-kozlemeny-erunk-e-a-rendorsegnek-annyit-mint-a-migransok/ 8 Inscripţionat cu textele "REZISTENŢĂ MAGHIARĂ. CREDINŢĂ. LOIALITATE. CURAJ. MIŞCAREA DE TINERET 64 DE COMITATE". 7

20


II. SLOGANURI ŞI ELEMENTE DE MESAJ HVIM are ca obiectiv refacerea ”Ungariei Mari”, contestând Tratatul de Pace de la Trianon şi urmările acestuia pentru naţiunea maghiară, promovând, în cadrul diferitelor acţiuni/ manifestări organizate în Transilvania:

SLOGANURI CARE NEAGĂ CARACTERUL DE STAT UNITAR ŞI INDIVIZIBIL AL ROMÂNIEI

„Ţinutul Secuiesc nu este România!”/”Ținutul Secuiesc Independent” „Székelyföld nem Románia”

Incident provocat pe fondul exploziei unei petarde in mijlocul dispozitivului de jandarmi

/ ”Independent Szekely Land”

21


Szocs Zoltan Hodor Istvan

Se strigă: ”Ardealul va fi al Ungariei”. Hodor Istvan lovește un jandarm cu lancea unui steag. Szocs Zoltan amenință cu moartea un jandarm.

„Să piară Trianonul!”/ “Vesszen Trianon!”

Beke Istvan Attila

Beke Istvan Attila(stânga) și Szocs Zoltan(dreapta) conducând o procesiune pe parcursul căreia s-a scandat ”Ținutul Secuiesc nu este România!”și ”Să piară Trianon!” Trianon!”.

III. ELEMENTE SIMBOLISTICE HUNGARISTE utilizate de membrii HVIM „drapelul arpadian cu dungi”

22


Harta “Ungariei Mari”, care este prezentă pe afişele (foto stânga) şi pe articole vestimentare utilizate de membrii HVIM (foto dreapta) cu prilejul diverselor manifestări/acțiuni organizate pe teritoriul României, inclusiv cu prilejul acțiunilor de ”marcare simbolică” în teritoriul românesc a granițelor ”Ungariei Mari”;

Emblema utilizată de HVIM, ce este distribuită, de obicei, ca element de propagandă, sub forma unor fluturaşi.

23


Drapelul HVIM utilizat de către reprezentanţii acesteia la manifestările publice la care participă.

Membrii şi susţinătorii HVIM purtând un steag arpadian (dungi alb-roşii) pe care sunt suprapuse însemne revizioniste: conturul Ungariei Mari şi pasărea „Turul”.

Szocs Zoltan

Așa cum vom vedea, analiza mobilului și a scopului prezenței, exprimării și manifestării publice și nepublice, pe teritoriul României, a ”Mișcării de Tineret 64 de Comitate – HVIM Transilvania” vizează nu doar evocarea contextului general în care se plasează faptele reținute în sarcina inculpaților, ci mai ales perspectiva înțelegerii unui fenomen în evoluție 24


generat pe teritoriul României de o organizație ale cărui forme de manifestare extremiste, rasiste și xenofobe o plasează în afara legii. (O.U.G. nr.31/2002, republicată – privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război.) * *

* *

*

*

Promotor al sloganului ”Ținutul Secuiesc nu e România !” și convins fiind că pentru atingerea obiectivelor autonomist-separatiste promovate în Transilvania de membrii grupării Mișcarea de Tineret 64 de Comitate – HVIM, ”trebuie să se pășească pe drumul faptelor, totul trebuie cucerit fizic, fără sânge nu se poate”, în calitatea deținută de președinte al HVIM Transilvania, la data de 10.10.2015, inculpatul Szocs Zoltan i-a trasat ca sarcină președintelui celulei Tg Secuiesc a HVIM Transilvania, ca : ”de 1 Decembrie……să montați vreo 20 de bucăți….cu un cronometru……să le pornească doi, trebuie învățat să fie ușor ….s-ar putea din mai multe locuri…...vă închipuiți, tocmai când defilează......trebuie făcut în așa fel încât să se aprindă mai multe simultan....să vă gândiți cum s-ar putea face acest lucru......în caz că nu poți comanda, am eu o cutie.....parcă văd cum se vor arunca la pământ, n-or să mai facă niciodată, ar fi ceva ce ar difuza și BBC-ul….toată lumea ar vorbi de noi……să se atragă atenția asupra Tg.Secuiesc, să se vadă că celor de aici nu le este teamă…..trebuie să facem în așa fel încât să avem mâinile curate în ziua respectivă.…să fiți plecați undeva….totul trebuie să pornească la statuie, acolo să se capteze semnalul pentru toate, de acolo să pornească totul, acolo să fie primul contact, când se conectează cu antena….acolo unde se duc ei ar trebui să facem……ori la Sfântu, ori în Ciuc…...trebuie să facem o încercare……nu mănânci <pizza> (termen codificat pentru D.E.I. – dispozitiv exploziv improvizat n.n) cu poftă, doar o guști, vezi cum e…mai ales dacă ai rețeta care trebuie pentru <pizza>.…înainte să mușcați o bucată mare trebuie să vedeți cum se poate mușca o felie….”. (vol.1 filele 4051) Urmărirea penală a materializat probator faptul că, alături de inculpații Szocs Zoltan și Beke Istvan Attila, în discuțiile din data de 10.10.2015, având ca obiect dezbaterea scenariilor privitoare la modalitățile de 25


confecționare, amplasare și conspirare a operațiunii planificate a avea loc în data de 1 Decembrie 2015, s-au implicat activ, prin emiterea de sugestii și exprimarea de păreri, fratele inculpatului Szocs Zoltan și martorii xxx și xxxxs, membrii activi ai celulei Tg Secuiesc a HVIM Transilvania. În lipsa materializării probatorii a unor acte materiale concrete executate de aceste din urmă persoane în sprijinul săvârșirii, de către inculpatul Beke Istvan Attila, infracțiunilor ce i-au fost reținute în sarcină, urmărirea penală nu le-a conferit acestora calitatea de subiecți procesuali împotriva cărora se exercită prezenta acțiune judiciară. Cu respectiva ocazie s-a convenit ca dispozitivele explozive improvizate să fie realizate de inculpatul Beke Istvan Attila, în considerarea calităților sale de președinte al celulei Tg Secuiesc a HVIM Transilvania și specialist în electronică, prin luarea în considerare a următoarelor configurații: 1. Montarea a câte ”20 bucăți” (materii explozive, clasa articole pirotehnice din categoria a 3-a și a 2-a de risc – interzise la deținere persoanelor fizice sau juridice care nu au calitatea de pirotehnician, ori amestecul exploziv de substanțe conținute de acestea n.n.) în două ”cutiuțe rezistente înfășurate bine în bandă adezivă... tocmai când defilează.... trebuie făcut în așa fel încât să se aprindă simultan......de acolo iese un cablu, iar la capătul cablului e o bucată de fosfor.....intră cei 12 volți...., iar când ajunge la fosfor acesta se aprinde....se poate să fie legate între ele cu fitil.....fitilurile de armată nu se sting, ard și sub apă”, inculpatul Beke Istvan Attila confirmând faptul că: ”eu am fitil, dar încă nu l-am încercat”; 2. Montarea a câte ”10 simultan (materii explozive, clasa articole pirotehnice ori amestecul exploziv de substanțe conținute de acestea n.n.) în trei locuri”; 3. Confecționarea unui dispozitiv exploziv improvizat (D.E.I.) de mare putere, întrucât: ”Nu despre petarde ar trebui să discutăm...mai ales dacă avem rețeta care trebuie pentru <pizza> (termen conspirativ utilizat pentru desemnarea D.E.I. n.n), trebuie întrebat Sebestyen, în secunda doi îți scrie rețeta”, că doar ”ne-a spus unde se găsesc....în airsoft, nu?!....putem declanșa dacă avem tehnologia”.....acționare prin ”sms” de pe ”telefon”....”chestia de captare rămâne acolo.....trebuie să facem în așa fel încât să avem mâinile curate în ziua respectivă”, trebuie ”o sursă de alimentare.....o baterie, un acumulator sau ceva......să fixezi un cronometru... ajunge la o oră....stai în spatele perdelei, apeși și gata...asta le declanșează”. 26


Pe parcursul discuțiilor, inculpatul Beke Istvan Attila a apreciat că ”ar fi dur de tot, că în astfel de cazuri se știe, dar nu se știe cine a fost” afirmând că ”mai e o chestie pe care aș putea să o fac, internet mobil pe telefon, de pe telefon intru pe camera de jos, iar de pe cameră mă uit la mulțime....dar mă duc la Sf.Gheorghe...mă duc cu familia la Sfântu și de acolo apăs butonul....trebuie să vedem cum se poate face să nu se vadă cine a apelat...nu e în clar cu noua tehnologie....de acolo iese un cablu, iar la capătul cablului e o bucată de fosfor.....intră cei 12 volți.....fitil, iar când ajunge la fosfor acesta se aprinde....puteai să fixezi un cronometru la ce am avut noi...trebuie un acumulator...Zoli (inculpatul Szocs Zoltan n.n.) știi cum putem rezolva cel mai simplu(?!)...nu trebuie să ieși, stai în spatele perdelei la geamul Casei Colecțiilor, apeși și gata.” La sugestia formulată de inculpatul Szocs Zoltan în sensul că ”din Frontul respectiv mai pot face parte V.J și B. S. n.n.), alții nu trebuie cooptați”, inculpatul Beke Istvan Attila a concluzionat: ”Nu trebuie omule! Mă bag după perdea și văd unde e mulțimea. FACEM!” Entuziasmul participanților la discuții avea să fie sintetizat de xxxx ”O să se spună că Târgu (Tg.Secuiesc n.n.) a fost atacat de teroriști....fum, zgomot, mi-am și imaginat deja...iar Târgu, la naiba! Să se atragă atenția asupra Târgu Secuiesc, să se vadă că celor de aici nu le este teamă!” secondat de fratele său, inculpatul Szocs Zoltan: ”Parcă văd cum se vor arunca la pământ, n-or să mai facă niciodată. Ar fi ceva ce ar difuza și BBC-ul” și martorul Bandi Szabolcs: ”...o să se zică că dacă suntem în stare de așa ceva, oare de ce am mai fi!”. Așa cum vom vedea, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la locuința inculpatului Beke Istvan Attila a fost identificat și ridicat un dispozitiv electronic de inițiere și temporizare a impulsurilor electrice de 12 V a cărui expertizare a stabilit faptul că are capabilități de inițiere a unui dispozitiv exploziv improvizat (DEI), fapt ce avea să fie confirmat cu ocazia experimentului judiciar efectuat în cauză (vol.4). Totodată, urmărirea penală a stabilit, atât faptul că dispozitivul electronic în discuție a fost confecționat manual de către inculpat în vara anului 27


2015, cât și împrejurarea că, după data de 10.10.2015 când a avut loc ședința de lucru a membrilor HVIM (”FRONT” în limbajul membrilor HVIM n.n.), inculpatul Beke Istvan Attila a efectuat demersuri pentru achiziționarea unui telefon mobil de pe site-ul ”rezistent telefon.ro”, în condițiile în care cu ocazia perchezițiilor efectuate la domiciliul/reședințele sale au fost identificate și ridicate un număr de 5 astfel de terminale mobile și 10 cartele SIM, precum și o cantitate impresionantă de materii explozive (articole pirotehnice aflate în categoriile a 2-a și a 3-a de risc, interzise la deținere persoanelor fizice și juridice care nu au calitatea de pirotehnician, ce conțineau amestecuri explozive de substanțe în diferite configurații). Și pentru că în apărarea sa, inculpatul Beke Istvan Attila avea a invoca împrejurarea că telefonul pe care l-a cumpărat în data de 03.11.2015, de pe site-ul ”rezistent telefon.ro”, l-a restituit furnizorului în data de 17.11.2015 pe motiv că nu respecta parametrii de calitate prescriși, fiindu-i expediat de către furnizor un nou telefon abia în data de 03.12.2015, adică după data de 01.12.2015 când se presupune că ar fi trebuit să-l utilizeze pentru detonarea de la distanță a unui D.E.I., în cauză facem următoarele precizări: în condițiile în care la perchezițiile domiciliare au fost identificate și ridicate din posesia inculpatului Beke Istvan Attila un număr de 5 aparate telefonice și 10 cartele SIM inițiativa achiziționării unui al șaselea terminal mobil justifică, în egală măsură, intenția de înlocuire a oricărui terminal mobil deja deținut, ce urma a fi utilizat ca mijloc de inițiere pentru D.E.I., și mai puțin o simplă coincidență a faptului că o astfel de achiziție a fost inițiată în perioada imediat următoare datei de 10.10.2015 la care a avut loc ședința Frontului HVIM Transilvania; utilizarea unui terminal mobil, ca mijloc de inițiere pentru D.E.I., este doar una din versiunile scenariului în care pentru inițierea materiei explozive s-au mai avut în vedere, ca variante de lucru, folosirea unui fitil, a unui acumulator ori a temporizorului de 12 V care, așa cum vom vedea, a fost confecționat manual de către sus-numitul inculpat, fapt de natură a confirma cunoștințele tehnice și de electronică pe care acesta le deține, și a justifica actul de desemnare a acestuia, de către inculpatul Szocs Zoltan, ca responsabil al executării acțiunii planificate în ședința Frontului HVIM din 10.10.2015 pentru data de 1 Decembrie 2015. Mai mult, la momentul percheziției efectuate la adresa sediului social al SC BIA Electronic SRL, unde de altfel au fost identificate atât materiile explozive aprovizionate ilegal de inculpatul Beke Istvan Attila cât și o ladă cu cuie pe biroul de lucru, deosebit de telefonul mobil dual SIM utilizat de susnumit și un al doilea terminal mobil fără cartelă găsit pe un raft, au mai fost 28


identificate alte 3 (trei) telefoane mobile din care două, model ”Nokia”, nu erau prevăzute cu cartele SIM, precum și un număr de 6 cartele SIM dintre care 2 (două) fuseseră debitate prin decuparea marginilor din plastic pe care se găseau inscripționate seriile de identificare, împrejurare de natură a sugera faptul că, la momentul percheziției, inculpatul Beke Istvan Attila trecuse la punerea în executare a rezoluției infracționale având ca obiect confecționarea unui DEI. Cu ocazia audierii din data de 5 aprilie 2016, privitor la respectivul aspect, inculpatul Beke Istvan Attila a declarat: ”în ceea ce privește cartelele SIM, cele două erau decupate pentru a fi folosite în telefoane care utilizează cartele microSIM” (vol.2 fila 212), în condițiile în care niciunul dintre telefoanele ridicate din posesia sus-numitului nu era compatibil cu un astfel de sistem de cartelare, fapt ce nu exclude însă posibilitatea utilizării acestora, în mod improvizat, la confecționarea unor DEI-uri ce aveau a fi inițiate prin telefon. Nu în ultimul rând reținem faptul că, în urma percheziției informatice efectuate în cauză, s-a constatat faptul că cele două cartele SIM debitate sunt protejate prin coduri PIN despre care inculpatul Beke Istvan Attila avea a declara cu ocazia percheziției informatice că nu le-ar cunoaște. (vol.6 fila 41) Abilitățile inculpatului Beke Istvan Attila, în a confecționa dispozitive explozive improvizate a căror inițiere se realizează electronic, aveau să fie confirmate în urma perchezițiilor efectuate asupra sistemelor informatice ridicate din posesia sus-numitului cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la locuința/reședințele acestuia în data de 30.11.2015, ocazie cu care, pe lângă tehnologia necesară confecționării unor astfel de dispozitive au fost identificate fotografii și filmări video înfățișându-l pe inculpat în timpul realizării lor”)

Beke Istvan Attila

Schema electrică temporizator 12 V

D.E.I. - uri

29 Telecomandă

BEKE ISTVAN ATTILA Captură video DVD 2


În cursul urmăririi penale, în conformitate cu dispozițiile art.21 alin.1 din din data de 20.11.2015, orele 11:54:57 purtate de inculpatul Beke Istvan Attila de la nr.xxxx cu un domn aflat la postul telefonic nr.xxxxx,, potrivit cu care, pe fondul dezbaterii planurilor pe care HVIM le are pentru data de 1 Decembrie, inculpatul avea să afirme: ”Pe întâi decembrie va avea loc comemorarea Diviziei Secuiești.....trebuie să depunem cererea în Consiliu.....deoarece și românii vor defila în Târgu, iar cele două să nu aibă loc în același timp....o să aducă armata din Brețcu, pompierii, câțiva polițiști și atât”, pentru ca la curiozitatea interlocutorului exprimată în termenii: ”Ceva contra în acest caz?!” inculpatul Beke Istvan Attila să confirme asumarea celor discutate în cadrul ședinței din data de 10.10.2015: ”Vine de la sine. Noi ne-am gândit la altceva pentru data de întâi, dar vom discuta...am venit cu niște idei de nici nu ne-ar fi trecut prin cap înainte.”( În data de 01.12.2015, în intervalul orar 09:30-10:28, la statuia ”Szekely Hadaszlaly” din Tg.Secuiesc un număr de 13 persoane de etnie maghiară au desfășurat o manifestație comemorativă privind înființarea Diviziei Secuiești (Szekely Hadaszlaly), manifestațiile etnicilor români, prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a României, debutând începând cu orele 10:45. Anterior acestei discuții, în intervalul 16 – 20 noiembrie 2015, inculpatul Beke Istvan Attila l-a contactat pe adresa de Messenger pe administratorul SC DENNY B SRL Timișoara (firmă autorizată în baza Legii nr.126/1995, republicată – privind regimul materiilor explozive pentru a deține, transporta, comercializa și folosi materii explozive, cu respectarea prevederilor legale în vigoare) în persoana martorului xxxxx căruia i-a solicitat livrarea, cu încălcarea dispozițiilor art.7 din Legea nr.126/1995, republicată, unui număr de 20 cutii conținând 400 bucăți articole pirotehnice cod FP3 – încadrate în categoria a 3-a de risc, precum și câte două seturi de articole pirotehnice cod JW 06, respectiv cod JFS 1/W FONTANNA - încadrate în categoria a 2-a de risc. (vol.1 filele 55-65) Întrucât cu ocazia livrării din data de 18.11.2015, martorul xxxx, înțelegând greșit comanda, a expediat către inculpatul Beke Istvan Attila doar 210 buc.articole pirotehnice cod FP3 (10 cutii x 20 buc + 10 bucăți în loc de 10 cutii), respectiv câte două seturi de articole pirotehnice cod JW 06 și cod JFS 1/W FONTANNA - încadrate în categoria a 2-a de risc, la data de 19.11.2015, Beke Istvan Attila a revenit cu solicitarea de a-i fi expediată diferența de 10 cutii conținând 200 buc.articole pirotehnice FP3, precum și alte câte două seturi de articole pirotehnice încadrate în categoria a 2 -a de risc, cod produs SM 9817, respectiv PS 3213-16, livrarea celei de-a doua comenzi fiind realizată în data de 20.11.2015. 30


Sintetizând reținem că, în intervalul 18-20 noiembrie 2015, inculpatul Beke Istvan Attila a achiziționat cu încălcarea dispozițiilor art.7 din Legea nr.126/1995, republicată, de la SC Percheziție Beke Istvan Attila Percheziție Beke Istvan Attila DENNY B SRL Timișoara, un număr de 410 bucăți articole pirotehnice FP3, încadrate în categoria a 3-a de risc, ambalate în 20 de cutii a câte 20 bucăți sigilate în plastic (țiplă) în seturi a câte 5 bucăți + 2 țiple a câte 5 bucăți; respectiv câte două seturi de articole pirotehnice Percheziție Beke Istvan Attila cod JW 06, cod JFS-1/W, cod SM 9817 și cod PS 3213-16 - încadrate în categoria a 2-a de risc. Potrivit Raportului de expertiză criminalistică nr.757407/16.12.2015 al Institutului Național de Criminalistică (vol.3 filele 8-29), o baterie de artificii având codul de produs PS 3213-16 conține 126,4 grame amestec exploziv de substanțe din categoria a 2-a de risc; o baterie de artificii având codul de produs SM 9817 conține 77,4 grame amestec exploziv de substanțe din categoria a 2-a de risc; un articol pirotehnic având codul de produs JFS - 1/W conține 23,9 grame de amestec exploziv de substanțe din categoria a 2-a de risc, iar o petardă având codul de produs FP3 conține 1,9 grame amestec exploziv de substanțe din categoria a 3-a de risc. Potrivit Raportului de expertiză criminalistică nr.757413/15.01.2016 Imagine perchezitie domiciliară Mako Attila al Institutului Național de Criminalistică, efectuat la solicitarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.Secuiesc în dosarul nr.1576/P/2015 privind pe MAKO ATTILA (), un articol pirotehnic având codul de produs JW06 conține 120 de grame de amestec exploziv de substanțe din categoria a 2-a de risc. M. A. este angajat al inculpatului Beke Istvan Attila la SC BIA ELECTRONIC SRL căruia acesta din urmă i-a încredințat spre păstrare o parte din articolele pirotehnice achiziționate ilegal (200 buc.FP3 + două seturi JW 06) cu justificarea că: ”scopul pentru care am înmânat cele 200 de materiale explozive prietenului meu M. A a fost acela să nu fie identificată la domiciliul meu o cantitate foarte mare de asemenea materiale explozive” (vol.1 fila 301).

31


Cu alte cuvinte, în intervalul 18-20 noiembrie 2015, inculpatul BEKE ISTVAN ATTILA a achiziționat ilegal cantitatea de 0,767 kg amestec exploziv de substanțe din categoria a 2 -a de risc și 0,779 kg amestec exploziv de substanțe din categoria a 3-a de risc, reprezentând un total de 1,546 kg amestecuri explozive de substanțe interzise la deținere persoanelor fizice și juridice care nu au calitatea de pirotehnicieni. Totodată, urmărirea penală a materializat probator faptul că, în intervalul 20-23 noiembrie 2015, inculpatul Beke Istvan Attila a căutat și accesat pe internet site-uri care prezentau modul de fabricare a unor ”stink bombs” (bombe urât mirositoare utilizate de agențiile de aplicare a legii din SUA pentru restabilirea ordinii publice în zonele de conflict), manifestând interes pentru cele în compoziția cărora intră, ca substanță chimică puternic iritantă, floarea de sulf (”flowers of sulfur”) Nivelul de risc, pe care deținerea în afara legii a unor astfel de articole pirotehnice îl prezintă pentru ordinea publică și siguranța cetățenilor, se evaluează în prezenta cauză nu doar prin raportare la cantitatea de materie explozivă pe unitatea de produs, ci mai ales prin prisma numărului ridicat de astfel de produse în compoziția cărora intră amestecuri explozive de substanțe, cu efect fugas puternic, din care se pot confecționa unul sau mai multe dispozitive explozive improvizate (D.E.I.) de mare putere, a căror efecte în cazul utilizării în public au făcut în cursul urmăririi penale obiectul unui experiment judiciar și a unui raport de constatare tehnico-științifică ale căror concluzii relevante plasează analiza juridică a faptelor reținute în sarcina inculpaților în zona de incidență a dispozițiilor Legii nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului. Mizând probabil pe o atenuare a criticilor pe care un observator extern independent le-ar fi putut aduce faptelor de genul celor ce fac obiectul prezentei cauze, cu ocazia audierii sale de către judecătorul de drepturi și libertăți, pierzând din vedere faptul că actele de inițiere și derulare a operațiunilor de documentare, achiziție și manipulare a mijloacelor necesare confecționării DEI le-a săvârșit ulterior datei de 13 noiembrie 2015 (data atentatelor teroriste din Paris), Beke Istvan Attila avea să declare: ”Doresc să precizez că prostia pe care am făcut-o a avut loc înaintea atentatelor din Franța, Paris, moment de la care impactul unor astfel de acțiuni a fost foarte mare în rândul opiniei publice”. (vol.1 fila 299) Așa cum vom vedea, nici împrejurarea achiziționării laolaltă (”amestecate”) a materiilor explozive aflate în categoria a 3-a de risc cu cele aflate în categoria a 2-a de risc, ce conțin pulbere neagră, nu a fost întâmplătoare. * 32


* * Potrivit art.1 alin.2 din Legea nr.126/1995 – privind regimul materiilor explozive, în sensul legii, prin materii explozive se înțeleg inclusiv ”articolele pirotehnice” . Potrivit art.4 alin.1 lit.”a” din HG nr.1102/2014, articolul pirotehnic reprezintă orice articol ce conține substanțe explozive sau un amestec exploziv de substanțe. Clasificarea articolelor pirotehnice se realizează potrivit nivelului de risc în categoriile 1 - 4 (nivel foarte scăzut – scăzut - mediu - mare) în conformitate cu prevederile art.5 din H.G. nr.536/2002 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, respectiv F1 - F4 potrivit HG nr.1102/2014 - privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice. În conformitate cu prevederile art.5 din HG nr.536/2002 și art.18 alin.1 lit.a) rap.la art.6 din HG nr.1102/2014, articolele pirotehnice din categoriile 2, 3 și 4 (respectiv F2, F3 și F4), din motive de ordine și securitate publică, sunt interzise la deținere, utilizare și/sau vânzare persoanelor fizice și juridice care nu au calitatea de pirotehnicieni. Logica unei astfel de reglementări rezidă din împrejurarea că, având în compoziție substanțe/amestecuri explozive ce plasează respectivul gen de produse în categoria materiilor explozive, libera circulație a acestora pe piață ar fi generat o profundă vulnerabilitate pentru ordinea și siguranța publică în condițiile lipsei oricărei posibilități de gestionare de către autorități a destinației pe care o persoană, odată intrată în posesia unor astfel de produse, ar putea-o da respectivei categorii de bunuri și/sau materiilor explozive din compoziția acestora. Distingând între situația în care, pe lanțul operațiunilor efectuate fără drept cu respectivul gen de articole pirotehnice, se urmărește păstrarea destinației finale dată de lege categoriei de produs în care acesta se încadrează (ex: divertisment în cazul ”articolelor pirotehnice de divertisment”, pentru scenă în cazul ”articolelor pirotehnice de scenă”, etc.), și situația în care operațiunile efectuate fără drept cu aceeași categorie de produse vizează maximizarea și/sau potențarea în atingerea unui scop ilicit urmărit, a amestecurilor explozive regăsite în compoziția mai multor astfel de articole pirotehnice, fie prin inițierea simultană a acestora, fie prin confecționarea unui produs nou (dispozitiv exploziv improvizat - DEI), legiuitorul a incriminat diferit, în funcție de gradul de pericol social concret al faptei săvârșite, actul de 33


efectuare fără drept de operațiuni cu articole pirotehnice (art.37 alin.1 lit.”a” din Legea nr.126/1995 – în cazul respectării destinației finale a produsului), respectiv cel de efectuare fără drept de operațiuni cu materii explozive (art.346 Cod penal – în situația în care scopul final urmărit prin efectuarea fără drept de operațiuni cu astfel de produse este unul ilicit). În cauză au atras atenția următoarele aspecte, aparent disparate, surprinse în cursul urmăririi penale: articolele pirotehnice de genul celor folosite în cursul anilor precedenți, de Revelion, de către membrii familiei Beke, au fost identificate la domiciliul inculpatului, spre deosebire de cele aprovizionate în intervalul 18-20 noiembrie 2015 și din care, parte au fost identificate la adresa unde funcționează sediul social al SC BIA ELECTRONIC SRL cu explicația: ”le-am considerat periculoase, motiv pentru care nu le-am dus la domiciliu”, parte la domiciliul lui Mako Attila căruia i le-a predat ”ca să nu fie identificată la domiciliul meu o cantitate foarte mare de asemenea materiale explozive”. O astfel de susținere denotă faptul că înculpatul Beke Istvan Attila a fost conștient la momentul achiziției atât de gradul de periculozitate cât și de caracterul ilegal al operațiunilor efectuate cu materii explozive interzise la deținerea persoanelor fizice și juridice care nu aveau calitatea de pirotehnician; în justificarea efectuării celor două achiziții importante de materii explozive, inculpatul Beke Istvan Attila a oferit în mod constant o unică explicație și anume că intenționa să le folosească în vara anului următor în cadrul competiției anuale de airsoft ce se desfășoară în Ungaria (în localitatea Monorierdo, județul Pesta n.n.). Cu toate acestea :  locul unde au fost găsite depozitate aceste materiale explozive (în proximitatea biroului de lucru amplasat într-una din încăperile unde funcționează sediul social al SC BIA ELECTRONIC SRL, lângă scaun) modul de prezentare a amabalajului de depozitare (desfăcut);  faptul că două seturi a câte 20 bucăți FP3 erau deasemenea desfăcute;  împrejurarea că pe biroul de lucru, în proximitatea materiilor explozive la momentul percheziției au fost identificate două telefoane mobile neconectate și două cartele SIM ale căror margini din plastic conținând seriile de identificare fuseseră îndepărtate mecanic prin decupare  constatarea lipsei unui număr de 15 bucăți FP3, din totalul celor aprovizionate, pe care inculpatul Beke Istvan Attila a încercat să 34


o acopere pe de o parte prin ascunderea faptului că la prima comandă a primit 210 buc.FP3 și nu 200 buc., iar pe de altă parte prin susținerea faptului că prima livrare i-ar fi venit cu o lipsă de 5 buc FP3 (ambele susțineri infirmate inechivoc de declarația martorului Bîznu Marin și conținutul schimbului de mesaje efectuat între acesta din urmă și inculpatul Beke Istvan Attila) ;  ascunderea, de către inculpatul Beke Istvan Attila, la momentul efectuării percheziției, a celei de-a doua achiziții de materii explozive încredințată spre păstrare martorului xxxx ;  susținerea ulterioară a faptului că ”un număr de 200 de materiale explozive i le-am înmânat prietenului meu xxxxxxxxx pentru a fi folosite în Ungaria la competițiile de airsoft” în condițiile în care, cu ocazia audierii, martorul xxxxxxxxxx a declarat : ”din anul 2013 nu mai sunt membru al echipei de Airsoft din care face parte Beke Istvan. Din auzite cunosc despre existența unei competiții anuale de airsoft care se desfășoară în Ungaria, nu pot preciza localitatea și nici oferi detalii cu privire la condițiile de organizare și desfășurare a unei astfel de competiții. Nu am participat vreodată la acest gen de competiție în Ungaria și nici nu aveam de gând să particip  și nu în ultimul rând împrejurarea că, inclusiv potrivit legislației ungare în materia activităților pirotehnice cu scop civil (O.G. nr.173/2011) pe teritoriul Ungariei, persoanelor fizice le este interzisă deținerea de petarde încadrate în categoria a 3-a de risc în tot cursul anului (vol.5 filele 2 – 68), fapt cunoscut de către inculpat în condițiile în care, la competițiile anterioare de airsoft desfășurate în Ungaria a utilizat articole pirotehnice de formă ovoidală încadrate în categoria I de risc, nesupuse vreunei restricții legale de deținere și utilizare (vol.8 fila 80), denotă caracterul vădit ilicit al scopului în realizarea căruia inculpatul Beke Istvan Attila a procurat în intervalul 18-20 noiembrie 2015 cantitatea de 1,546 kg amestecuri explozive de substanțe; la fiecare din cele două achiziții, pe lângă o cantitate impresionantă de materii explozive ce nu conțin pulbere neagră (articole pirotehnice cod FP3), inculpatul Beke Istvan Attila a fost preocupat să procure între două și patru ansambluri pirotehnice categoria a 2-a de risc în a căror compoziție se regăsește pulberea neagră ca încărcătură de aprindere/azvârlire a amestecurilor explozive de substanțe conținute de acestea; aflat în stare de arest preventiv, pe parcursul discuției telefonice purtate în data de 03.12.2015, orele 10 :25 :50, cu soția sa și martorul 35


xxxx inculpatul Beke Istvan Attila a manifestat o preocupare aparte pentru ca articolele pirotehnice, încredințate acestuia din urmă spre păstrare, să nu fie predate organelor de poliție ”amestecate”, exprimându-și îngrijorarea : ”E amestecat, asta e !” Cu ocazia audierii din data de 5 aprilie 2016, privitor la semnificația respectivei preocupări, inculpatul avea a declara, lipsit de orice logică, faptul că ”prin acest mesaj am dorit să-i comunic că materialele explozive pe care i le-am dat să nu fie desfăcute ci să fie așa cum le-am predat, iar dacă nu reușea acest lucru să le predea așa cum sunt”(vol.2 fila 211). Legătura existentă între toate aceste aspecte, aparent disparate, avea a fi făcută odată cu stabilirea faptului că, în lipsa posibilității de compactare (operațiune deosebit de periculoasă dacă este realizată artizanal) a amestecurilor explozive de substanțe rezultate din delaboararea articolelor pitotehnice - cod FP3, pulberea neagră este singura materie explozivă în prezența căreia un astfel de amestec exploziv poate conduce la detonarea unui DEI. Cu alte cuvinte, actul procurării de către inculpatul Beke Istvan Attila, laolaltă cu materiile explozive cod FP3, a acelor materii explozive în compoziția cărora intră pulbere neagră, coroborat cu preocuparea/îngrijorarea manifestată/exprimată de inculpat pentru ascunderea față de autorități a existenței oricărei legături între cele două categorii de materii explozive, confirmă în contextul faptic materializat probator atât mobilul ce a fundamantat decizia de acțiune a reprezentanților HVIM Transilvania – celula Tg.Secuiesc din data de 10.10.2015 cât și scopul în realizarea căruia inculpatul Beke Istvan Attila avea a acționa ulterior respectivului moment. La momentul perchezițiilor din data de 30.11.2015 nu s-a reușit găsirea a 15 buc.materii explozive, cod FP3, procurate ilegal în intervalul 1820.11.2015 și fitilul detonant despre a cărui deținere inculpatul Beke Istvan Atilla a făcut referire pe parcursul discuțiilor ce vizau planificarea acțiunii din data de 1 Decembrie 2015, fapt recunoscut de inculpat cu ocazia audierii când, la întrebarea: ”Pentru inițierea dispozitivului exploziv improvizat ați discutat despre posibilitatea folosirii unui acumulator (baterii), a unui cronometru ce poate fi fixat la maxim 24 de ore și a unui fitil despre care ați afirmat că îl aveți deja dar încă nu l-ați încercat?” a răspuns: ”Da, îmi amintesc că am discutat despre astfel de lucruri. Nu îmi amintesc dacă mot-a-mot acestea au fost cuvintele, dar tema a fost asta.” * * *

36


Și pentru că în cursul urmăririi penale, uzând de mijloacele de diversiune însușite în timpul ședințelor de pregătire organizate în scopul deprinderii, de către fiecare membru HVIM, abilităților de inducere în eroare a autorităților statului român cu privire la adevăratele scopuri urmărite de Mișcare prin acțiunile întreprinse pe teritoriul României, inculpatul Beke Istvan Attila, iar mai apoi Szocs Zoltan aveau a invoca, cu privire la natura discuțiilor din data de 10.10.2015 privitoare la acțiunea planificată a avea loc în ziua de 1 Decembrie, teza unei așa-zise ”glume” inițiate de Szocs Zoltan în momentul în care ”telefoanele au început să lumineze”(vol.2 fila 143), xxxxxxxxxxxxxxxîn data de 19.08.2015, începând cu orele 14:00, între inculpatul Szocs Zoltan, fratele acestuia, martorul xxxxxxxx și numitul xxxxxxxxxxx (persoană al cărui nume a fost invocat pe parcursul discuțiilor din data de 10.10.2015 ca furnizor al ”rețetei pentru pizza”și autor al manualului dedicat ”luptătorului maghiar pentru libertate” implicat în organizarea ”loviturilor de stat”, cuprinzând în mod structurat și elaborat tehnici de luptă specifice grupărilor teroriste n.n.), pe tema sprijinului financiar, organizatoric și de acțiune pe care HVIM l-ar putea obține de la organizații străine în urma acțiunilor violente întreprinse pe teritoriul României: (....) SZOCS ZOLTAN: Dar cât e de sigur că ne-ar susţine? xxxxxxxxxx: Rusii? Foarte sigur. Doar că aşteptă să existe o organizaţie puternică care să şi arate ceva. (…) xxxxxxxxxxx: S-ar putea face rost de finanţare pentru aşa ceva? xxxxxxxxxxxxxx: Eu de unde să ştiu! xxxxxxxxxxxxxx: Dacă (...) ne-ar finanţa cu ceva. xxxxxxxxxxxxxx: Nimeni, până nu sunt acţiuni. SZOCS ZOLTAN: Problema cu acţiunile este că şi pentru organizarea lor este nevoie de bani. E cea mai… xxxxxxxxxxxx: Depinde de acţiune. Pe internet există o grămadă de reţete privind prepararea materialelor explozibile. Eu am adunat tot, am de toate. Începând de la gaze paralizante, cum se pot prepara gaze de luptă, până şi la cel mai complex. Că arabii postează tot pe internet. (…) Doar trebuie să ştii unde să cauţi. SZOCS ZOLTAN: Păi tocmai asta e! (…) xxxxxxxxxxx: Am zis că ar trebui acţiuni mai dure (...). xxxxxxxxxxxxxxxx: În ceea ce priveşte harta de gaze(…)dacă ruşii închid… de fapt, ucrainenii, că prin Ucraina trece conducta dublă de gaze, conducta de 37


tranzit… Una din ele a fost aruncată în aer. Dar cealaltă funcţiona. Există două ca în caz că sunt probleme cu una, cealaltă e funcţională. Întrebarea a fost ce se va întâmpla în caz că ambele vor fi aruncate în aer? Cantitatea de gaze spre Europa va scădea cu 30%. Asta e. El mi-a dat harta. Deci din Ardeal… aici sunt zăcămintele de gaz, o conductă mare duce spre Bucureşti și una spre Moldova. Atâta l-am bătut la cap pe Laci încât s-a interesat şi a descoperit unde se află până şi ultima/ultimul (...). xxxxxxxxxx: Pe la noi trec două conducte…. xxxxxxxxxxxx: Sunt sub pământ. xxxxxxxxxxxx: Da, dar peste pâraie trec pe la suprafaţă. xxxxxxxxxxx: Da? xxxxxxxxxxxx: Peste pâraie, pe la Pasul Oituzului ies la suprafaţă vreo 1020 de metri. xxxxxxxxxxxx: Da? (...). xxxxxxxxxxxxx: Se văd. Mare parte sunt sub pământ, dar când ajung la un pârâu trec pe la suprafaţă. Sunt la vreo 10 metri una de alta, la aceeaşi înălţime. xxxxxxxxxx: Da, pentru că tot timpul există o conductă de siguranţă. Dacă una se duce naibii, cealaltă… xxxxxxxxxx: Trece pe lângă Târgu. Se vede şi în Sânzieni, la Pasul Oituzului, în multe locuri. SZOCS ZOLTAN: Ar trebui să o aruncăm în aer tocmai în ziua de Crăciun. xxxxxxxxxx: Eu nu vreau să încurajez pe nimeni la aşa ceva. xxxxxxxxxxx: Eu în reţeaua de electricitate aş fi văzut o posibilitate. Ceva ce să (...). xxxxxxxx: În cartea mea scrie exact ce trebuie să faci cu stâlpii. (….) Am dat foarte multe exemple în cartea respectivă. xxxxxxxxxx: Noi avem un antrenor, nenea Otto, a citit cartea şi ne-a spus să n-o mai ţinem în casă. xxxxxxxxx: La punctul 7 am scris de mascarea activităţii HVIM. Nu ştiu ce fel de firme proprii aveţi, unde lucraţi. Ceea ce s-ar potrivi foarte bine cu activitatea este o firmă de recuperare. S-ar putea face în mod foarte profesional (…) datornicul trebuie verificat, trebuie să faci rost de informații despre el…toate aceastea sunt activități care s-ar potrivi… SZOCS ZOLTAN: Da. Noi obișnuiam să facem așa ceva… (…..) xxxxxxxxxx: Am putea s-o primim în format electronic? xxxxxxxxxx: Dar o avem. xxxxxxxxxx: O avem?

38


xxxxxxxxxx: O trimit în seara asta pe net, prin e-mail. E redactată(….) Trebuie stabilit un preţ, ca să existe şi ceva încasări. Oamenii să o cumpere şi so citească. Astea sunt ideile mele în mare. Nu vă pot spune decât ce am experimentat la alte popoare. S-o citiţi, să vă gândiţi. Ţineţi legătura cu mine, dacă vreţi, prin Skype, atât cât e posibil. Skype-ul poate fi decodat doar de NASA, deoarece au şantajat Skype şi au obţinut codul. Au cod de 128 de biţi… acum au deja de 256 de biţi, nu știu cât... Băncile lucrează cu un astfel de sistem complex de codificare, iar descifrarea este groaznic de complicată, nimeni nu-l poate descifra. Germanii au reuşit să facă doar… au instalat un virus (...) și înainte de a trimite pe Skype textul, acesta e trimis întâi la ei. Apeşi enter, se duce pe Skype destinatarului şi se duce şi la germani. (…..) SZOCS ZOLTAN: Ideea e că toată construcţia HVIM din Ţinutul Secuiesc… Noi nu suntem obişnuiţi cu internetul. Citim, stăm puţin pe el… Mai bine optăm pentru întâlnirile personale. Ne ducem şi… dar cu tine nu putem face acest lucru, aşa că vom ţine legătura pe skype. xxxxxxxxxx: De când scriu cartea asta, de câteva luni, nu mă ocup de altceva. Dar cartea aia veche, Cartea de buzunar a luptătorului pentru libertate va fi o parte din cea nouă, o extind. O voi intitula „Lupta pentru libertate şi organizarea şi executarea loviturii de stat”. (….) SZOCS ZOLTAN: Atunci ţinem legătura neapărat. Şi ne gândim la aceste lucruri. Vom detona ceva, mai devreme sau mai târziu. xxxxxxxxxx: Eu nu vreau să vă (...) am cunoştinţele necesare ca să vă spun de un material explozibil, vă trimit reţeta. Dar pe Skype trebuie. Neapărat pe Skype. Mai sunt nişte software-uri care pot (...) email-urile, cu alea s-ar mai putea încerca. SZOCS ZOLTAN: Skype-ul e bun. xxxxxxxxxx: Cel mai curat e să înmânezi personal. Altfel rămân urme. xxxxxxxxxx: Da. Tocmai ăsta este dezavantajul mişcărilor de eliberare, că nu ştiu să păstreze secretul, iar comunicaţiile pot fi interceptate foarte uşor. xxxxxxxxxx: Promitem că nu şi aici. (….) xxxxxxxxxx: Am vrut să te întreb că în cazul în care anul viitor ai veni încoace şi ai avea posibilitatea de a petrece 1-2 zile la noi… SZOCS ZOLTAN: Şi am încerca şi 1-2 lucruri. xxxxxxxxxx.- … şi ne-am duce într-un loc în care ne-ai spune 1-2 reţete, eventual le-am şi face şi le-am şi încerca. Că e pădure, nimeni nu se duce acolo, e în spatele lui Dumnezeu, unde nu ne deranjează, nu ne vede nimeni. 39


(.....) Și pentru ca teza ”telefoanelor care luminează”, pe seama cărora inculpații aveau să justifice caracterul neserios al discuțiilor purtate în ședința Frontului HVIM din data de 10.10.2015, să nu mai constituie temă de dispută juridică, supunem atenției dispoziția regăsită în cuprinsul ”Regulamentul de bază al HVIM” elaborat de inculpatul Szocs Zoltan în calitate de președinte al HVIM Transilvania, potrivit cu care ” La ședințe nimeni nu poate avea telefon mobil. Nici oprit. Ori îl lasă acasă, ori în mașină”(vol.7 filele 16, 222), dispoziție respectată de participanții la ședința Frontului din data de 10.10.2015 așa după cum rezultă din discuția purtată în data de 11.12.2015 orele 08:10 între B. S. și H. I., H. I.,: Nu înțeleg cum au putut intercepta locația aia...unde am fost. M-am gândit foarte mult la treaba asta. B. S: (...) Telefoanele n-au fost la noi. H. I.,: Nimeni n-a avut telefon? B. S:: Din câte știu eu, nu. (...) O sinteză a ”învățămintelor” transmise de S. T.I. prin intermediul ”Manualului luptătorului maghiar pentru libertate” relevă următoarele direcții de acțiune însușite și preluate de membrii HVIM Transilvania în realizarea acțiunilor planificate a fi săvârșite pe teritoriul României: - ”Pentru a putea construi o mișcare de nesupunere civilă pe termen lung și efectivă împotriva unui stat este necesară construirea de structuri, pe care să le menținem integre și să mobilizăm noi membri cu caracter permanent. Pornirea mișcării presupune o activitate dură, consecventă, perseverentă și extrem de complexă, care să aibă ca rezultat un astfel de grad al organizării, care să nu poată să oprească niciodată mișcarea înaintea atingerii obiectivelor”; - ”Obiectivul mișcării civile de rezistență este să pregătească războiul de gherilă de eliberare. Războiul de gherilă este un război cu caracter prelungit, care în general este folosit de popoarele care au pierdut un război purtat cu armata obișnuită, dar credința lor pentru lupta de independență poate face posibilă organizarea de rezistență și izbucnirea unor lupte de eliberare.”; - Printre ”sarcinile mișcării civile de rezistență” regăsim: ”menținerea credinței pentru atingerea victoriei finale”; ”strângerea de arme și muniție și ascunderea lor”; ”organizarea rezistenței pasive și a sabotajului”; ”organizarea grupurilor pentru atentate”; ”formarea grupurilor de luptători”; - ”Pentru participarea la mișcarea de rezistență corespund doar indivizii selectați cu mare atenție, deoarece trebuie să aibă capacitatea și hotărârea pentru sabotaje, atacuri prin surprindere etc. În cadrul planificării trebuie să 40


participe puține persoane, doar cât este neapărat necesar. Succesul operațiunii depinde de păstrarea secretului privind detaliile concrete. Cei care participă la pregătiri nu trebuie să știe despre acțiunea în sine”; (”din Frontul respectiv mai pot face parte V.J (și Bandus alții nu trebuie cooptați”); - ”Lucrurile importante să le spui la sfârșitul convorbirii în ”limbaj păsăresc”. În ”limbajul păsăresc” să folosești descrieri nevinovate și expresii simple.”; (”rețeta pentru pizza” n.n.) - ”Grupurile de gherilă execută atacurile prin surprindere cele mai dure, de cele mai multe ori armate, cu explozibil.”; - La capitolul ”Sabotajul” regăsim descrise și exemplificate: ”Sabotarea rețelei de drumuri”; ”Realizarea blocajelor pe drumuri”; ”Atac prin surprindere asupra unei mașini”; ”Distrugerea unor autovehicule”; ” Sabotarea rețelei de telefonie”; ”Sabotarea rețelei de electricitate”; ”Atacarea stației de transformatoare”; ” Sabotarea liniilor de cale ferată”; ” Sabotarea liniilor de electricitate”; ”Slăbirea șinelor”; ”Detonarea șinelor”; ”Tactica întreruperii liniei”; ”Detonarea podurilor de cale ferată”; - ”Luptătorul pentru libertate trebuie să dispună de o condiție fizică și stare de sănătate deosebite: deci trebuie să se antreneze sistematic. Trebuie să cunoască sporturile de autoapărare, de exemblu judo și/sau karate. Trebuie să se orienteze în pădure și în oraș. Trebuie să dețină cunoștințe despre fabricarea de cartușe explozive, bombe și diverse mașini infern și pe acestea să știe să le manipuleze. Trebuie să aibă cunoștință despre metodele de scoatere din funcțiune prin violență a rețelei de drumuri, cale ferată și de electricitate și procurarea echipamentelor necesare pentru aceasta. Cu puștile și pistoalele cu aer comprimat se pot exersa tragerile la țintă” (antrenamente airsoft n.n.); - ”Bombele le executăm din materialele procurate sau prin procese chimice executate de noi, cu ajutorul luptătorilor noștri chimiști. Materialele explozive astfel realizate se introduc în tuburi cu pereții groși realizate cu ajutorul unei mașini de frezare, apoi îl strangulezi și așezi pe el cocktail făcut cu multe cuie, șuruburi. Închizi amblele capete ale țevii. Ai grijă să așezi în interior, înainte de închiderea țevii, un dispozitiv de aprindere cu temporizator sau cu telecomandă pe care îl faci impreună cu tovarășul tău de luptă electronist. Dacă nu ai grenadă de mână defensivă, atunci construiește singur: umple o cutie de conservă sau un borcan cu material exploziv, capsulă sau un fitil de aprindere și multe cuie, șuruburi și bucăți ascuțite de fier. Dacă bomba explodează în apropierea persoanelor care trebuiesc executate este suficientă o cantitate de material exploziv de 200-500 gr. Bombele cu aprindere de la distanță pot fi detonate de la telefoane mobile.” ( aprovizionarea cantității de 1,546 kg amestecuri explozive de substanțe interzise la deținere; temporizor de 12 V 41


confecționat manual de Beke Istvan Attila; telefoane și cartele SIM debitate mecanic; cutii cu cuie; țevi din materiale metalice și nemetalice; deținerea instrumentarului necesar confecționării unui DEI n.n.); - ”Luptătorii pentru libertate – cei care doresc să impună dreptul la autodeterminare – reprezintă elita de luptă a populației. Țelul luptătorului de elită – în interesul națiunii – este acela de a recâștiga puterea pierdută! Țelul este nimicirea politică, militară și morală a inamicului”; - ”Perseverență, credință de neclintit, dârzenie” (”perseverență” – salutul membrilor HVIM n.n.); * * * Un singur lucru rezultă din coroborarea elementelor probatorii ce definesc cadrul acțiunilor planificate de membrii HVIM Transilvania pentru a fi săvârșite pe teritoriul României, și anume că acțiunea gândită pentru data de 1 Decembrie nu s-a dorit a fi singulară, fapt ce se constituie ca explicație inclusiv pentru cantitatea mare de materii explozive aprovizionată de inculpatul Beke Istvan Attila într-o perioadă scurtă de timp. Relevante sub același aspect sunt acțiunile HVIM prin care membrii structurii fac apel la diverși actori internaționali pentru soluționarea, prin forță, a problemei ”Ținutului Secuiesc”, similar situației înregistrate în peninsula Crimeea. În acest context, în cursul anului 2014, pe pagina de Facebook a HVIM Transilvania a fost postat un comunicat intitulat ”Susținere patriotică a Rusiei”. În textul comunicatului au fost evidențiate mesaje de susținere la adresa separatiștilor pro-ruși din Ucraina, dar și de solidarizare ”în contrast cu principiile liberale occidentale și sub semnul dreptății, îi susținem pe rușii care luptă pentru libertatea lor! Afirmăm că Ucraina Subcarpatică nu este Ucraina, Pământul Secuiesc nu este România! Trebuie să devenim luptători pentru libertate și să luptăm pentru independența noastră, ca vârf de lance al Estului!” (vol.1 fila 12) Comunicatul este însoțit de două fotografii în care membrii HVIM Transilvania, mascați și înarmați încadrează câte un banner pe ale căror laturi se

42


află drapelul rusesc (stânga) și drapelul secuiesc (dreapta). ”Noi suținem independența – Noua Rusie”

”Ținutul Secuiesc independent”

Arhiva personală – Szocs Zoltan Percheziție informatică vol.8, fila 307

Adevăratele valențe ale ”glumelor” pe care membrii HVIM Transilvania le întreprind în zona Ardealului, sunt sugestiv exprimate de liderul Mișcării, în persoana inculpatului Szocs Zoltan, cu ocazia interviului acordat corespondentului de limbă maghiară al Transidex.ro (redactorul șef adjunct Sipos Zoltan) ulterior evenimentelor violente provocate în timpul manifestației pro-autonomiste desfășurate sub egida ”Zilei Libertății Secuilor” la Tg.Mureș, în data de 10.03.2014 când, alături de membrii ai HVIM Transilvania, s-a implicat într-o confruntare violentă cu jandarmii aflați în dispozitivul de asigurare a ordinii publice, pentru ca mai apoi să aprecieze public în termeni laudativi faptul că la Tg.Mureș membrii HVIM ”au pășit pe drumul faptelor”. Potrivit acestuia, HVIM îşi asumă ”confruntarea” deoarece numai așa autonomia Pământului Secuiesc va rămâne pe ordinea de zi: ”Dacă nu am fi existat noi, presa de limbă română ar fi rezolvat problema într-o corespondenţă de 10-15 secunde. In felul acesta, toată România a vorbit despre asta”. (vol.1 fila 18) Membrii HVIM au detonat o petardă

Szocs Zoltan manifestându-se agresiv

Momentul agresiunii unui ”Negociator”

Zoltan strigând: SzocsSzocs Zoltan adresând injurii43 ”Din impozitul cui ești întreținut? jandarmilor: ”Dumnezeii voștri!Din Vă impozitele cui sunteți plătiți, mucoșilor!”

omor!”


Și pentru ca evidența filonului xenofob și antiromânesc al acțiunilor întreprinse în zona Ardealului de membrii HVIM Transilvania să nu mai stea sub semnul dubiului generat de dublul discurs pe care reprezentanții Mișcării îl folosesc în raport cu autoritățile statului, ca mijloc de abatere a atenției de la adevăratul mobil și scop al acțiunilor Pe fondul detonării petardei, membrii HVIM încep să se îmbrâncească cu jandarmii întreprinse, vom trece în revistă doar câteva din mijloacele de manipulare utilizate de membrii Mișcării: - în timp ce în discursul public, Hodor Istvan (dreapta) lovește cu lancea steagului un jandarm producându-i leziuni opozabil etnicilor români și autorităților corporale naționale, prin cerința autonomiei Ținutului Secuiesc s-ar urmări obținerea unei autonomii administrative a regiunii în cadrul statului național unitar român, mesajul promovat în rândurile etnicilor maghiari, privitor la același subiect, este pe deplin sintetizat de discursul președintelui Consiliului Național al Secuilor din 06.01.2012 de la Tg.Mureș: ”Pe limba Europei secolului XXI, Autonomia Ținutului Secuiesc exact asta înseamnă: statut național, independent, IstvanAceste agresândcuvinte un Negociator liberHodor și legal. să fie motoul luptei noastre pentru autonomie.” (rezultat percheziție informatică – Beke Istvan Attila vol.6 fila 134). Același mesaj iredentist este promovat în cadrul taberelor organizate sub egida Asociației Tineretului Maghiar din Transilvania (EMI) prin vocea numitei Eva Maria Barki, persoană indezirabilă pe teritoriul României în perioada 1994-1998: ”A cere autonomia Ținutului Secuiesc fără modificarea granițelor înseamnă că maghiarii sunt de acord cu Tratatul de la Trianon.” - mimarea, în raport cu autoritățile statului, lipsei de cunoaștere a limbii române ca pretext nu doar pentru transformarea actului de valorificare a unui drept (posibilitatea utilizării și a limbii materne în raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, precum şi serviciile publice deconcentrate din unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor), într-unul de impunere a acelui drept cu excluderea totală a folosirii limbii române în unitățile administrativ teritoriale unde etnicii maghiari sunt majoritari, ci și de generalizare a acestui drept în raport cu celelalte autorități ale statului român, altele decât cele aparținând administrației publice locale. Relevantă în acest caz este atitudinea adopată de numitul Hodor Istvan (membru HVIM Tg Secuiesc) care în cadrul procedurii judiciare a refuzat să semneze procesul-verbal de percheziție și declarația de martor formulată în prezența unui interpret autorizat de limba maghiară pe 44


considerentul că, în lipsa redactării actelor Percheziție informatică procedurale în limba maghiară, i-ar fi fost Beke Attila vol.6 fila 156 încălcate drepturile. În timpul percheziției, Hodor Istvan l-a contactat telefonic pe Zagyva Gyorgy Gyula căruia i-a comunicat: ”ordinul de percheziție a fost numai în limba română, îl înțeleg, dar în mod oficial nu-l înțeleg”(vol.2 fila 283). Similar, Szocs Csongor, fratele inculpatului Szocs Zoltan, în calitate de organizator, din partea HVIM Transilvania, al manifestației publice de comemorare a Tratatului de la Trianon desfășurată pe raza localității Tg.Secuiesc în data de 04.06.2015, la solicitarea de a-și declina identitatea adresată de reprezentanții Jandarmeriei Brașov însărcinați cu asigurarea ordinii și liniștii publice, după ce a replicat în limba română că ”la Tg Secuiesc se vorbește numai în limba maghiară” și că dacă autoritățile vor să comunice cu el să-și aducă un translator, a continuat să vorbească doar în limba maghiară. În noaptea Revelionului 2014, un fost lider politic local, de naționalitate română, a fost agresat fizic în centrul orașului Sf.Gheorghe de un grup de tineri de etnie maghiară pentru motivul că nu li s-a adresat în limba maghiară; - culegerea de practică judiciară, pe problematici de interes pentru realizarea scopului Mișcării, în vederea mascării și conspirării, față de autoritățile de aplicare a legii, acțiunilor planificate și realizate de membrii HVIM pe teritoriul României astfel încât, simbolistica acțiunilor asumată de Mișcare să nu se răsfrângă în plan sancționator la nivel de membru combatant. Astfel, elocvente în acest sens sunt efectele provocate la nivel de acțiune, în plan comportamental, membrilor HVIM Transilvania, de motivarea sentinței civile nr.3898/2014 pronunțate în dosarul nr.4295/320/2014 al Judecătoriei Tg.Mureș prin care s-a admis plângerea formulată de petentul Demeter Dens împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției săvârșite pe parcursul evenimentelor ce au avut loc în data de 10.03.2014 la Tg.Mureș în timpul manifestațiilor prilejuite de comemorarea zilei libertății secuilor (vol.6 filele 213-218). Potrivit motivării, în absența unei înregistrări video pe baza căreia să se poată stabili cu certitudine identitatea persoanei (înregistrarea prezentată instanței releva faptul că doar aparent trăsăturile persoanei indicate sunt asemănătoare cu cele ale petentului), dubiul creat va profita 45


întotdeauna petentului. Efectul acestei sentințe, în planul comportamental al membrilor HVIM către care s-a realizat diseminarea informației de interes cuprinsă în motivare (un exemplar al sentinței a fost identificat pe unul din sistemele informatice ridicate din posesia lui Beke Istvan Attila n.n.), a constat nu doar în grija manifestată pentru ca la astfel de acțiuni toți participanții să poarte uniforma HVIM, în vederea îngreunării sarcinii autorităților de identificare a persoanelor după îmbrăcăminte, dar mai ales pentru includerea în ținută, ca articol vestimentar distinct, a cagulei care să nu permită identificarea persoanei nici după fizionomie. (Vol.8) - persoanele, organizațiile, simbolurile și evenimentele apartinând istoriografiei maghiare, alese ca repere ale propagandei naționalist-șovine realizate sub egida unor ”manifestări culturale”, ”comemorării”, ”aniversări”, ”proiecții de filme”, ”spectacole de muzică și poezie”ș.a. cu scopul declarat al păstrării tradițiilor și culturii maghiare în rândul comunităților de etnici maghiari din România, conțin și transmit în realitate un puternic mesaj antiromânesc. Astfel:  ”comemorarea” anuală în data de 1 Decembrie, actului de înfințare a ”Diviziei Secuiești” implicată în războiul româno-ungur din anul 1919 când au fost săvârșite crime și atrocități împotriva populației civile românești din Transilvania, prin transmiterea publică, pe parcursul procesiunii, a mesajului: ”Diviziunea Secuilor se referă la unitatea militară înființată la Cluj, la inițiativa lui Lukacs Bela, la care s-au alăturat grupările formate sub comanda lui Kratochwill Karoly, pentru a ne apăra de grupurile române intrate în Ardeal după 1 decembrie 1918” (vol.6 filele 129, 205);  comemorarea anuală a datei de 10 martie, când în anul 1854, la Tg.Mureș, în Piața Poștei au fost executați de către autoritățile austriece comandanții ținuturilor Mureș, Odorhei și Covasna care ”au încercat să reaprindă flacăra revoluției și a luptei pentru libertate, și-au dat viața pentru obținerea autodeterminării, fiind un exemplu pentru noi, astăzi încă protestăm și ne amintim cu lumânări, dar răbdarea noastră este la limită. Ținutul Secuiesc a fost, este și va fi, împreună vom lupta pentru autodeterminare”, a fost folosită în fiecare an de forțele naționalistextremiste maghiare ca mijloc de propagandă a curentului xenofobo-iredentist în rândul comunității etnicilor maghiari din zona Transilvaniei, în scopul coagulării unui curent de opinie favorabil obținerii, inclusiv prin violență, autonomiei Ținutului Secuiesc care, ”pe limba Europei din secolul XXI exact asta înseamnă, statut național, independent, liber și legal.”(vol.6 fila 134) În data de 10.03.2014, la Tg.Mureș, membrii HVIM ”au pășit pe drumul faptelor”, confruntându-se violent cu forțele de ordine. 1 Decembrie 2015 ar fi trebuit să fie, în viziunea Frontului HVIM Transilvania, în general, și a inculpaților Szocs

46


Zoltan și Beke Istvan Attila, în special, următorul pas pe drumul unei ”autodeterminări” greșit înțeleasă;  aniversarea, în cursul lunii septembrie, momentului intrării trupelor ungare în Transilvania, sub conducerea lui Miklos Horty, în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940 (vol.7 filele 78, 110, 223);  omagierea obsesivă, pe de o parte ca instrument de manipulare naționalist-extremistă a etnicilor maghiari, iar pe de altă parte în scop de șicană a autorităților române și de intimidare a etnicilor români din zona Transilvaniei, a memoriei scriitorului maghiar Wass Albert – condamnat la moarte în contumacie de Tribunalul Cluj în anul 1946 pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.2 lit.”c” rap.la art.3 alin.2 și 4 din Legea nr.312/1945 (dezastrul țării prin săvârșirea de crime de război constând în ordonarea sau săvârșirea de represiuni colective sau individuale din motive rasiale asupra populației civile, actuala infracțiune prev.de art.440 alin.1 lit.”a” din Codul penal) constând în aceea că, în septembrie 1940, a determinat prin instigare pe locotenentul ungur, pe nume Pakucs, să aresteze șase locuitori din localitatea Sucutard iar mai apoi să execute patru dintre aceștia (doi români și două evreice) în localitatea Țaga, respectiv a instigat și provocat măcelul de la Mureșenii de Câmpie, când soldați unguri, conduși de locotenentul Gergely Csordás, au ucis 11 persoane civile. Sentința de condamnare a fost menținută de Înalta Curte de Casație și Justiție care prin decizia nr.1761/2008 pronunțată în dosarul nr.58/33/2008 a respins, ca nefondat, recursul declarat împotriva sentinței penale nr.35/2008 a Curții de Apel Cluj prin care s-a respins cererea de revizuire formulată împotriva sentinței penale nr.1/1946 pronunțată în cauză de Tribunalul Poporului Cluj. (Vol.5 filele 211-238) În prezent, membrii HVIM Transilvania efectuează presiuni asupra autorităților locale pentru ca denumirea parcului ”Millenium” din Tg.Secuiesc să fie schimbată, cu Beke Istvan și Szocs Zoltan promovând în numele HVIM simbolistica înlocuirii, în zona Ținutului Secuiesc, actului Unirii încălcarea dispozițiilor art.13 din Transilvaniei cu România cu cel al crimelor de război săvârșite de O.U.G. nr.31/2002, republicată, cu maghiari împotriva românilor cea a persoanei vinovată de săvârșirea de crime de război împotriva românilor, ”Wass Albert” (vol.1 filele 173-182, 196231), cu justificarea că ”nu trebuie să ne fie frică, nu recunoaștem România, așadar nici legile ei!”(vol.6 fila 141). ”Nu întâmplător am ales pe Wass Albert 47


deoarece pe lângă steaguri (steagurile secuiești n.n) pentru conducerea română el este al doilea spin, și după moartea sa le este frică de el, noi putem să primim putere din cărțile scrise de el (scrieri conținând un puternic mesaj antiromânesc n.n.), ceea ce ne unește”. (declarația lui Toth Balint, purtătorul de cuvânt al HVIM, din 20 iunie 2014 făcută pe fondul protestelor organizate la Tg Secuiesc împotriva deciziei Curții de Apel Brașov prin care arborarea steagului secuiesc în spații publice a fost declarată ilegală - vol.6 fila 126);  invitarea constantă, în vederea participării și împărtășirii experiențelor personale dobândite în lupta pentru obținerea autonomiei în țările de origine, a unor membrii marcanți ai mișcărilor de extremă dreapta din Catalonia, Irlanda de Nord, Țara Bascilor, ș.a. regiuni cu problematică extremist/teroristă accentuată, scopul urmărit prin organizarea unor astfel de evenimente fiind acela de a cultiva, întreține și dezvolta în rândul comunității maghiare din zona Ardealului puternice sentimente ultranaționaliste și antiromânești menite a tensiona relațiile existente între membrii celor două comunități etnice cu consecința afectării climatului de conviețuire pașnică;  manipularea ideologică a tineretului magiar din Transilvania prin răspândirea sistematică a mesajului ultranaționalist și antiromânesc pe fondul invitării, pentru a concerta cu prilejul diferitelor evenimente organizate în Ardeal, formației de muzică rock ”KARPATIA” (interzisă în Slovacia) al cărui solist, în persoana inculpatului Petras Janos Laszlo, a fost trimis în judecată la finele anului 2015 pentru săvârșirea infracțiunii de ”promovare, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unei infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război sau promovarea, în public, de idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe”. În sarcina acestuia s-a reținut Petras Janos Laszlo Szocs Zoltan faptul că, în mod sistematic, dar în special cu ocazia concertului susținut la Miercurea Ciuc în data de 06.06.2014, prin inserarea ideilor ultranaționaliste și antiromânești în versurile cântecelor, dar și prin dialogul solist-public, a indus o stare de surescitare a auditoriului, care creează în mentalul colectiv (compus în majoritatea din tineri maghiari) sentimente revanșarde, fiind astfel ușor speculat ideile revizionist-separatiste prin chemări repetate la luptă ale maghiarilor (secuilor) pentru redobândirea teritoriilor pierdute, după modelul Peninsulei Crimeea, dar și prin luptă Szocs Zoltan

Szocs Zoltan

Petras Janos Laszlo Petras Janos Laszlo 48


armată, negarea actualei ordini constituționale prin contestarea vehementă a prevederilor Tratatului de pace de la Trianon din anul 1920, jignirea românilor considerați ”cotropitori” și ”opincari”, scandarea sloganului ”Ținutul Secuiesc nu e România”, etc. Cu ocazia audierii, inculpatul Szocs Zoltan și-a asumat relația de prietenie pe care o are cu liderul formației ”KARPATIA”, în condițiile în care, cu ocazia percheziției domiciliare, în locuința acestuia au fost găsite mai multe efecte persoanele, materiale publicitare și de propagandă ce confirmau legătura apropiată existentă între cei doi, Petras Janos Laszlo participând și concertând în repetate rânduri la invitația lui Szocs Zoltan cu prilejul diferitelor evenimente, destinate exclusiv etnicilor maghiari, organizate de HVIM în Transilvania. (vol.7 filele 192-207; vol.2 filele 82,85, 86, 97, 99,105, 106, 120-122) În conformitate cu prevederile art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată, organizațiile, simbolurile și faptele cu caracter fascist, rasist sau xenofob sunt interzise pe teritoriul României așa cum este interzisă dealtfel și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război. Potrivit art.2 alin.1 lit.a) din O.U.G nr.31/2002, republicată, prin organizație cu caracter fascist, rasist sau xenofob de înțelege orice organizație cu sau fără personalitate juridică precum și asociațiile care își desfășoară activitatea permanent sau temporar, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste ( ideologie apărută în Europa după Primul Război Mondial, caracterizată prin naționalism extremist, misticism, violență, cultul forței, intoleranță față de alte partide, promovarea rasismului etc. n.n.), rasiste (teorie social-politică care susține inegalitatea biologică și intelectuală a raselor umane n.n.) sau xenofobe (ură față de persoanele străine de grupul etnic din care face parte subiectul n.n), precum ura și violența pe motive etnice, superioritatea unor rase și inferioritatea altora, antisemitismul (atitudine ostilă față de evrei n.n.), incitarea la xenofobie, recurgerea la violență pentru schimbarea ordinii constituționale, naționalismul extremist (ideologie fundamentată pe conceptul de națiune care urmărește întreținerea izolării și ațâțarea urii de rasă și naționalitate, tendință de a aprecia exclusiv și exagerat tot ceea ce aparține propriei națiuni, intoleranță n.n.). Prin simbolurile fasciste, rasiste sau xenofobe se înțelege potrivit art.2 alin.1 lit.a) din OUG nr.31/2002, republicată, drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepțiile sau doctrinele prevăzute la lit.a). Așa cum am văzut, activitățile/acțiunile/manifestațiile organizate și/sau desfășurate pe teritoriul României sub însemnele și folosind simbolurile ”Mișcării de Tineret 64 de Comitate” – HVIM, a căror simbolistică promovează 49


în mentalul colectiv principii ale ideologiei fasciste, rasiste și xenofobe, promotoare în rândurile comunităților de etnici maghiari din zona Transilvaniei a unor idei, concepții și direcții de acțiune naționalist-extremiste fundamentate pe un concept de manipulare ideologică specific politicii ”pașilor mărunți” menit a conduce la satisfacerea dezideratului iredentist de refacere a ”Ungariei Mari” pe seama schimbării ordinii constituționale a României, plasează organizația, fără personalitate juridică pe teritoriul României, ”Mișcarea de Tineret 64 de Comitate” HVIM și Asociația paravan ”Szent Laszlo Serege” (Oastea Sfântului Ladislau n.n.) - CIF 25683642 în categoria organizațiilor cu caracter fascist, rasist și xenofob a căror activitate și simboluri utilizate pe teritoriul României sunt interzise prin lege. Și pentru că în cursul urmăririi penale au fost invocate de către inculpați activitățile caritabile, gen ”Crăciunul Copiilor” pe care membrii HVIM le desfășoară în comunitățile de etnici maghiari, în cauză ilustrăm sugestiv modul în care un demers cu semnificație profund caritabilă avea să fie pervertit într-o activitate de propagandă naționalist-șovină. (vol.8 filele 81,181CD-uri inscripționate ”SIC” acronimul lui ”Terra Siculorum”, denumirea în latină a ”Ținutului Secuiesc” CD-uri propagandă HVIM Steagul ”Ținutului Secuiesc”

198) Așa cum am văzut, la data de 09.12.2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, respingând cererea nr.35943/10, formulată de președintele JOBBIK, Vona Gabor împotriva Republicii Ungare, având ca obiect constatarea încălcării articolului 11 din Convenție prin decizia autorităților statului 50


maghiar de dizolvare a Asociației ”Garda Maghiară” pentru fapte ale Mișcării ”Garda Maghiară”, structură fără personalitate juridică înființată și finanțată de Asociația ”Garda Maghiară” în realizarea obiectivelor nedeclarate ale Asociației, a reținut printre altele faptul că: ”crearea unui sentiment de neliniște, în grupuri de cetățeni, prin actul demonstrării verbale și vizuale a puterii realizat prin marșuri de intimidare, ca prim pași în realizarea unei anumite viziuni asupra ”legii și ordinii” pe care vor să o instituie, îndreptățesc autoritățile să ia măsuri preventive pentru a proteja democrația împotriva celor ce amenință să submineze valorile fundamentale pe baza cărora o societate democratică funcționează, fără a aștepta subminarea efectivă a acestor valori ori recurgerea la violență, statul având dreptul de a acționa preventiv în cazul în care se stabilește că o astfel de mișcare a început să ia măsuri concrete în viața publică, incompatibile cu standardele Convenției și ale democrației.” Pe fondul unei legislații deficitare în materie, pentru a da eficiență reglementării legale ce vizează actul de interzicerea ființării, pe teritoriul României, în scopul prevenirii incitării la ură națională și rasială, organizațiilor cu sau fără personalitate juridică și a simbolurilor acestora cu caracter fascist, rasist sau xenofob, altele decât cele ce au făcut anterior obiectul declarării istorice, prin lege sau pe cale judecătorească, ca fiind scoase în afara legii (ex: fascismul ca organizație și simbolistică), prezentul act de sezizare al instanței va ridica, pentru o justă soluționare a cauzei, în conformitate cu dispozițiile art.404 alin.4 lit.i) Cod procedură penală, problema declarării pe cale judecătorească a organizației, fără personalitate juridică pe teritoriul României, ”Mișcarea de Tineret 64 de Comitate” HVIM și Asociației paravan ”Szent Laszlo Serege” (Oastea Sfântului Ladislau n.n.) - CIF 25683642 ca organizații cu caracter fascist, rasist și xenofob, în sensul art.2 alin.1 lit.a) din OUG nr.31/2002, republicată, a căror activitate și simboluri utilizate pe teritoriul României intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată. În urma verificărilor întreprinse în cauză s-a stabilit faptul că, numitul Beke Istvan Attila domiciliază în localitatea Târgu Secuiesc, , județul Covasna și este administratorul SC B.I.A. ELCTRONIC SRL, cu sediul în Târgu Secuiesc, , județul Covasna și puncte de lucru la adresele Târgu Secuiesc, xxx S-a mai stabilit faptul că sus-numitul folosește un teren situat pe

51


raza localității Estelnic, jud.Covasna, având coordonatele GPS: Latitudine: 46.100924, Longitudine: 26.207761, unde are amenajat un poligon improvizat de airsoft folosit pentru antrenarea membrilor HVIM în deprinderea abilităților de tip paramilitar ca și condiționalitate pentru accederea în ierarhia Mișcării potrivit ”Catehismului membrilor din Comitat”.

Steagul ”Ținutului Secuiesc”

Întrebat cu ocazia audierii despre semnificația activităților colective de antrenament (exerciții fizice, sporturi de contact, antrenamente cu replici ale unor arme militare, etc) organizate și desfășurate de membrii HVIM Transilvania în zone izolate și împădurite din zona Ardealului, Szocs Zoltan a declarat: ”Personal am fost la două asemenea exerciții. Beke Istvan deține o bază de antrenament la Estelnic. Mergem în pădure pentru cunoașterea mediului, dormim în pădure, jucăm fotbal, pescuim cu mâna, învățăm să ne orientăm și să admirăm natura. Pentru aceste activități ne îmbrăcăm în ținute inscripționate: ”Luptători” (HARCOS în lb.maghiară), ”Ungaria Mare”, ”Ținutul Secuiesc”, stema Ungariei”. Sub pretextul desfășurării unor astfel de activități ”recreative” membrii HVIM efectuează în teren, în zone împădurite și greu accesibile

52


antrenamente de tip paramilitar, exersează tehnici de supraviețuire, efectuează activități de identificare de zone pretabile a se constitui ca puncte strategice de retragere în situația declanșării unui conflict major pe teritoriul României, exersează modalități de asigurare contrainformativă a activităților clandestine desfășurate după tiparul organizațional al celulelor de tip terorist. (folosirea tehnicii de bruiaj și a stațiilor walkie-talkie vol.7 filele 5, 63, 71 și vol.8) În urma perchezițiilor domiciliare efectuate în data de 30.11.2015 la domiciliul/reședințele inculpatului Beke Istvan Attila au fost identificate și ridicate, între altele, un număr de 195 bucăți materii explozive, clasa articole pirotehnice, categoria a 3-a de risc – cod produs FP3, dintr-un total de 410 bucăți achiziționate cu încălcarea legii în intervalul 18-20 noiembrie 2015; câte două seturi de articole pirotehnice cod SM 9817 și cod PS 3213-16, respectiv un set conținând 5 buc.articole pirotehnice cod JFS-1/W cu fum alb - toate încadrate în categoria a 2-a de risc; un dispozitiv de inițiere și temporizare a impulsurilor electrice de 12 V; o ladă cu cuie a cărei prezență într-un birou de firmă specializată în comercializarea de produse electronice a apărut ca Sediul social BIA ELECTRONIC SRL nefirească, un număr de 5 terminale mobile din care două model ”Nokia” fără cartele SIM incorporate, situate pe biroul de lucru; 10 cartele SIM din care două cartele aflate pe același birou prezentau urme de debitare a laturilor din plastic ce conțineau seriile de identificare; sisteme informatice și de stocare a datelor; o altă cutie plină cu cuie situată pe masa de lucru din incinta poligonului improvizat din com.Estelnic, ș.a. Poligon improvizat Estelnic

În contradicție cu teza caracterului neserios (”prostii”), conferită cu ocazia audierii de către inculpatul Beke Istvan Attila actului de planificare în data de 10.10.2015 a activităților ce vizau realizarea și detonarea în public a unui dispozitiv exploziv improvizat (DEI) pe parcursul manifestațiilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie pe raza județului Covasna, se află, pe de o parte limbajul conspirat folosit pentru desemnarea D.E.I. prin utilizarea termenului de ”pizza” a cărei ”rețetă” de fabricație avea a aduce în discuție persoana numitului S. T. I. (participant la discuțiile conspirate purtate de aceiași interlocutori în data de 19.08.2015 n.n.) și complexitatea planului infracțional care a implicat nu doar folosirea materiilor explozive și dispozitivelor electronice identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate în cauză, ci și o varietate de scenarii al căror unic scop viza: ”să se spună că Târgu (Tg.Secuiesc n.n.) a fost atacat de teroriști.... să se vadă că celor 53


de aici nu le este teamă!”, iar, pe de altă parte, îngrijorarea exprimată de coinculpatul Szocs Zoltan pe parcursul discuțiilor telefonice purtate cu martorul xxx în seara zilei de 30.11.2015, când la locuința/reședințele inculpatului Beke Istvan Attila se aflau în desfășurare perchezițiile domiciliare dispuse în cauză, în termenii: ”Auzi, în legătură cu ”pizza”, nu a fost nimic, nu? Nu...s-a mâncat!?...Cred că au prins vreo urmă de la” pizza” aia, e posibil. În fine, mai vedem. Perseverență!” (orele 19:10:40 n.n.), respectiv: ”Mă tot gândesc, știi că tot discutam de ”pizza”, că ce bine ar fi să o mâncăm când ne întoarcem acasă...locul acela unde am discutat, știi!...mai mulți intrau acolo, era mult prea.....mereu ne subestimăm din punctul de vedere al vigilenței.....numai să nu fie probleme prea mari din asta!......mai putem întoarce povestea în favoarea noastră.” (orele 19:36:44 n.n). Temerea indusă interlocutorului H. I. avea să motiveze reinițierea de către acesta a dialogului telefonic cu Szocs Zoltan la orele 19:44:57 ”Mă gândeam dacă n-ar trebui să mergem în celălalt loc și să vedem dacă nu cumva e ceva”, Szocs Zoltan replicând: ”N-ar strica. Și dacă e ceva, făcută curățenie. Faceți o curățenie. Perseverența!” (vol.2 filele 252-257) Utilizarea formulei de salut ”Perseverență!” se regăsește ca și constantă în discuțiile cu caracter mobilizator ale membrilor HVIM, ce au ca obiect planificarea, organizarea și desfășurarea de acțiuni clandestine asociate actului de realizare a dezideratelor asumate de organizație, fiind menit a transmite un mesaj de solidaritate și unitate membrilor combatanți. (Vol.6, filele 238, 278) Cu ocazia audierii, evitând să răspundă la întrebarea privitoare la semnificația utilizării formulei de salut ”Perseverență”, inculpatul Szocs Zoltan avea să declare: ”salutul nostru este ”Să dea Dumnezeu”, iar răspunsul este ”să primească Dumnezeu”. Este un salut din strămoși.” (vol.2 fila 139) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Totodată, așa cum am văzut, cu toate că inculpatul Szocs Zoltan a declarat cu ocazia audierii faptul că nu-și amintește când s-a purtat discuția în cauză, dar că aceasta a fost o glumă, urmărirea penală a materializat probator faptul că, la data de 30.11.2015, în timp ce se efectuau percheziții la domiciliul/reședințele inculpatului Beke Istvan Attila, inculpatul Szocs Zoltan a purtat mai multe discuții telefonice cu martorul xxxxxxxx pe parcursul cărora după ce s-a interesat ”în legătură cu ”pizza”, nu a fost nimic, nu?! Nu.... s-a mâncat?!” (vol.2 fila 252 verso) și-a manifestat îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca autoritățile să fi ”prins vreo urmă de la ”pizza” aia....mă tot 54


gândesc, știi că tot discutam de ”pizza”, că ce bine ar fi să o mâncăm când ne întoarcem acasă....situația e că....locul unde am discutat, știi....mulți intrau acolo, era mult prea....mereu ne subestimăm din punct de vedere al vigilenței....numai să nu fie probleme prea mari din asta. Mai putem întoarce povestea în favoarea noastră”. (vol.2 fila 355 verso) Audierea martorului xxxxxx, în calitate de participant la ședința Frontului HVIM Transilvania din data de 10.10.2015, avea să confirme înțelegerea ce avusese loc între persoanele participante la discuția din data de 10.10.2015 cu privire la conținutul unitar al declarațiilor ce urmau a fi formulate în fața autorităților cu ocazia audierii, inițial, declarația acestuia respectând tiparul celor astfel convenite. Ulterior prezentării consecințelor juridice la care se expune prin formularea unei declarații mincinoase și a mijloacelor de probă ce contraziceau cele anterior relatate, martorul și-a nuanțat declarația precizând: ”Ulterior datei de 30.11.2015 s-au purtat discuții între persoanele participante la ședința din data de 10.10.2015, ocazie cu care s-a convenit adoptarea unui discurs unitar prin care să se încerce ca discuțiile din data de 10.10.2015, privitoare la confecționarea unui dispozitiv exploziv care să fie detonat în data de 1 Decembrie, să fie puse pe seama unei glume și să se spună că bomba despre care s-a vorbit ar fi fost de fapt o bombă pentru Airsoft. (.....)îmi amintesc că de față la discuții au mai fost și alte persoane a căror identitate nu o pot preciza întrucât nu-mi mai amintesc. (.....) Tocmai pentru că dispozitivul exploziv improvizat despre a cărui confecționare și detonare în public în data de 1 decembrie 2015 s-a vorbit în cadrul ședinței din data de 10.10.2015 presupunea alăturarea ori utilizarea conținutului exploziv a mai multor articole pirotehnice interzise la deținere, personal nu m-am implicat în niciun fel într-un astfel de demers, gradul acestuia de pericol apreciindu-l ca fiind extrem de ridicat. Este posibil ca un astfel de dispozitiv exploziv să fi putut produce victime omenești ori pagube materiale dacă ar fi fost detonat în public.” * *

*

În vederea stabilirii efectelor pe care punerea în executare a planului de acțiune convenit în ședința Frontului HVIM Transilvania din data de 10.10.2015 le-ar fi putut produce asupra oamenilor, bunurilor și mediului înconjurător, prin ordonanța din data de 08.02.2016 în conformitate cu dispozițiile art.97 alin.1 Cod procedură penală, art.98 alin.1 lit.”d” Cod procedură penală și art.172 alin.9 Cod procedură penală, în cauză s-a dispus efectuarea unui experiment judiciar, atât prin replicarea scenariilor ce au făcut

55


obiectul discuțiilor din data de 10.10.2015, cât și prin utilizarea exclusivă, ca materii explozive, a: - amestecurilor explozive de substanțe aflate în compoziția articolelor pirotehnice identificate și ridicate de la reședința/domiciliul inculpatului BEKE ISTVAN ATTILA; - articolelor pirotehnice identificate și ridicate de la reședința/domiciliul inculpatului BEKE ISTVAN ATTILA; - unei combinații între primele două categorii de materii explozive, respectiv prin utilizarea pentru comanda inițierii de la distanță a lanțului de foc a unor terminale mobile sau a dispozitivului de inițiere și temporizare a impulsurilor electrice de 12 V ridicat de la domiciliul inculpatului BEKE ISTVAN ATTILA cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în cauză. Totodată, pe exteriorul dispozitivelor explozive improvizate (DEI) aveau a se aplica bile de airsoft, cuie de genul celor identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la domiciliul/reședința inculpatului Beke Istvan Attila, respectiv pietriș cu granulație cuprinsă între 0,5 și 1 cm a cărui antrenare/accelerare prin explozie se produce în momentul inițierii unor astfel de dispozitive în loc public. În replicarea scenariilor prevăzute în Anexa la ordonanță (vol.4 filele 8-9) urmau a fi utilizate configurații ale dispozitivelor explozive improvizate realizate atât prin utilizarea unor țevi din cupru/oțel asemănătoare eșantioanelor identificate cu ocazia perchezițiilor efectuate la domiciliul/reședința/poligonul improvizat situat în com.Estelnic, jud.Covasna aparținând inculpatului Beke Istvan Attila, cât și prin copierea modului de confecționare a unor astfel de dispozitive rezultat din analiza imaginilor obținute în urma percheziționării sistemelor informatice ridicate din posesia sus-numitului inculpat. Experimentul judiciar a avut loc la data de 19.02.2016 în prezența apărătorului ales al inculpatului Beke Istvan Attila (vol.4 filele 96-97) și a relevat faptul că, detonarea în public a unui dispozitiv exploziv improvizat (DEI), confecționat doar prin utilizarea a 10% (42 buc FP3 și un ansamblu pirotehnic PS 3213-16) din cantitatea de amestec exploziv de substanțe conținută de materiile explozive procurate în mod ilegal de inculpatul Beke Istvan Attila în intervalul 18-20 noiembrie 2015 (experimentul nr.7) ar fi produs efecte similare cu explozia în public a unei grenade defensive americane tip MK2, constând într-o gamă largă de vătămări corporale persoanelor, mergând până la letalitate și distrugeri materiale bunurilor aflate în raza de acțiune a exploziei ce depășește semnificativ limitele topografice ale Pieței Gabor Aron 56


din Tg.Secuiesc a cărei lățime măsurată între clădiri este de până în 40 de metri. (vol.4 fila 216) Potrivit concluziilor Raportului de constatare tehnico-științifică nr.729/D/P/2015 din data de 07.04.2016 : Toate dispozitivele explozive improvizate (DEI), realizate conform scenariilor ce au făcut obiectul discuțiilor din data de 10.10.2015, au funcționat, indiferent că au fost inițiate pe cale pirotehnică, prin flacără directă, sau electrică, de la temporizatorul improvizat confecționat de inculpatul Beke Istvan Attila (testul 5_3) ori terminalul mobil Nokia (testele 6 și 7), neexistând vreun rateu; Toate dispozitivele explozive improvizate (DEI) confecționate și utilizate în testările nr. 1÷7 au generat fragmente şi schije primare și secundare care puteau produce o gamă largă de vătămări corporale persoanelor, mergând până la letalitate și distrugeri materiale bunurilor aflate la diferite distanțe, raza de acțiune precum și gravitatea distrugerilor/rănirilor crescând odată cu numărul testului. . Potrivit rezultatelor furnizate de experimentul judiciar și Raportul de constatare tehnico-științifică efectuat în cauză, media timpului necesar confecționării unui DEI, din cele utilizate în cadrul experimentului, a fost de cca.40 de minute, ceea ce sugerează faptul că dispozitivul exploziv improvizat avut în vedere de inculpatul Beke Istvan Attila pentru a fi detonat în public în data de 1 Decembrie 2015 era unul mult mai elaborat.

57


58


* *

*

59


Și pentru că în cursul urmăririi penale inculpatul Beke Istvan Attila a încercat să acrediteze ideea caracterului neîntemeiat al acuzațiilor ce i se aduc, prin raportare la împrejurarea că la manifestațiile prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a României, în Tg.Secuiesc, alături de etnicii români ar participa și etnici maghiari, în cauză vom reaminti doar două din pasajele relevante deslușirii rațiunii pentru care sus-numitul avea a înregistra o schimbare surprinzătoare de viziune asupra unui eveniment care nu mai târziu de anul 2014 a fost marcat în Tg.Secuiesc, de comunitatea etnicilor maghiari, prin arborarea de steaguri negre de care erau legate panglici în culorile Ungariei, în semn de doliu, primarului Bokor Tibor fiindu-i reproșat faptul că a refuzat să arboreze drapelul României în Tg.Secuiesc de Ziua Naţională a României. Astfel, după ce pe parcursul ședinței Frontului HVIM din data de 10.10.2015 s-a convenit ca acțiunea planificată pentru data de 1 Decembrie 2015 să aibă loc ”tocmai când defilează...parcă văd cum se vor arunca la pământ, n-or să mai facă niciodată…. să se atragă atenția asupra Tg.Secuiesc, să se vadă că celor de aici nu le este teamă…..”, la data de 20.11.2015, orele 11:54:57, inculpatul Beke Istvan Attila avea să-și exprime, față de interlocutor, propria viziune asupra celor astfel planificate : ”Pe întâi decembrie va avea loc comemorarea Diviziei Secuiești.....trebuie să depunem cererea în Consiliu.....deoarece și românii vor defila în Târgu, iar cele două să nu aibă loc în același timp....o să aducă armata din Brețcu, pompierii, câțiva polițiști și atât”.

*

*

Potrivit datelor furnizate de autoritățile responsabile cu asigurarea liniștii și ordinii publice, la manifestațiile prilejuite de sărbătorirea, în data de 1 Decembrie 2015, Zilei Naționale a României, în Tg.Secuiesc au participat cca.800 de etnici români iar la Sf.Gheorghe aproximativ 2.500. (vol.1 filele 332334)

60


1 Decembrie 2015 Tg.Secuiesc

1 Decembrie 2015 Tg.Secuiesc

1 Decembrie 2015 Tg.Secuiesc

1 Decembrie 2015 Tg.Secuiesc

1 Decembrie 2015 Sf.Gheorghe

1 Decembrie 2015 Sf.Gheorghe

* *

*

Sugestive, ca și epilog al unui demers judiciar parcă insuficient acoperitor pentru ceea ce se vrea a însemna ”Mișcarea de Tineret 64 de Comitate” – HVIM în România, sunt cuvintele inculpatului Szocs Zoltan adresate corespondentului de limba maghiară Koszti Ildikó de la cotidicanul 61


”Ziarul Secuiesc”: ”Doar atât pot să spun, și asta cred și membrii mișcării noastre, că nu ne vom liniști până în momentul în care toate zonele luate nu vor fi atașate iarăși de țara Coroanei Sfinte”. (rezultat percheziție informatică Szocs Zoltan vol.7 fila 218 și vol.8 fila 319)

Transilvania nu este România

ÎN DREPT : Fapta inculpatului SZOCS ZOLTAN – președinte al HVIM Transilvania, săvârșită în realizarea obiectivelor revizionist-separatiste pe care structura naționalist-extremistă ”Mișcarea de Tineret 64 de Comitate” – HVIM Ungaria le promovează în Transilvania în scopul realizării, inclusiv prin acte de violență îndreptate împotriva comunităților de etnici români și a bunurilor acestora, dezideratului de îngreunare/împiedicare a exercitării puterii de stat în zona așa-zisului ”Ținut Secuiesc”, ca etapă a procesului ce vizează refacerea, pe seama distrugerii structurii constituționale a statului român, ”Ungariei Mari”, de a-i trasa la data de 10.10.2015 inculpatului BEKE ISTVAN ATTILA, președinte al organizației Târgu Secuiesc a HVIM Transilvania, în cadrul unei ședințe la care au participat membrii organizațiilor locale ale extensiilor în România ale HVIM Ungaria, sarcina confecționării unui dispozitiv exploziv improvizat pe care să-l detoneze în public, pe raza județului Covasna, în timpul manifestațiilor prilejuite de sărbătorirea de către etnicii români, în data de 1 Decembrie 2015, Zilei Naționale a României, și a-l determina pe acesta să-și asume în fața șefului ierarhic pe linie de organizație HVIM, executarea acțiunii 62


ordonate în realizarea căreia ulterior avea a efectua demersuri de procurare a mijloacelor și instrumentelor necesare confecționării unui astfel de dispozitiv, întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de: - instigare la infracțiunea de atentat contra unei colectivități, săvârșită în condițiile Legii nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului, prev.de art.47 Cod penal rap.la art.32 alin.1 lit.”p” din Legea nr.535/2004, cu referire la art.402 Cod penal; - instigare la infracțiunea de nerespectarea regimului materiilor explozive, săvârșită în condițiile Legii nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului, prev.de art.47 Cod penal rap.la art.32 alin.1 lit.”o” din Legea nr.535/2004, cu referire la art.346 alin.3 Cod penal; - împreună cu aplicarea dispozițiilor art.38 alin.2 Cod penal.

Faptele inculpatului BEKE ISTVAN ATTILA, săvârșite în realizarea obiectivelor revizionist-separatiste pe care structura naționalistextremistă ”Mișcarea de Tineret 64 de Comitate” – HVIM Ungaria le promovează în Transilvania în scopul realizării, inclusiv prin acte de violență îndreptate împotriva comunităților de etnici români și a bunurilor acestora, dezideratului de îngreunare/împiedicare a exercitării puterii de stat în zona așazisului ”Ținut Secuiesc”, ca etapă a procesului ce vizează refacerea, inclusiv prin distrugerea structurii constituționale a statului român, ”Ungariei Mari”, de a plănui și asuma la data de 10.10.2015 iar mai apoi procura mijloacele și instrumentele necesare confecționării unui dispozitiv exploziv improvizat pe care intenționa să-l detoneze în public, pe raza județului Covasna, în timpul manifestațiilor prilejuite de sărbătorirea de către etnicii români, în data de 1 Decembrie 2015, Zilei Naționale a României, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de: - tentativă la infracțiunea de atentat contra unei colectivității, săvârșită în condițiile Legii nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului, prev.de 34 rap.la art.32 alin.1 lit.”p” din Legea nr.535/2004, cu referire la art.402 Cod penal; - tentativă la infracțiunea de nerespectarea regimului materiilor explozive, săvârșită în condițiile Legii nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului, prev.de art.34 rap.la art.32 alin.1 lit.”o” din Legea nr.535/2004, cu referire la art.346 alin.3 Cod penal; - împreună cu aplicarea dispozițiilor art.38 alin. 2 Cod penal.

63


* *

*

Sunt absorbite în conținutul constitutiv al tentativei la infracțiunea de nerespectare a regimului materiilor explozive, săvârșită în condițiile Legii nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului în modalitatea procurării mijloacelor necesare, prev.de art.34 rap.la art.32 alin.1 lit.”o” din Legea nr.535/2004, cu referire la art.346 alin.3 Cod penal, actele achiziționării și deținerii fără drept de către inculpatul Beke Istvan Attila de articole pitotehnice aflate în categoriile 2 și 3 de risc, incriminate ca și infracțiune de prevederile art.37 alin.1 lit.a) din Legea nr.126/1995, republicată. Infracțiunea de atentat contra unei colectivități are ca elemnt material o acțiune de ucidere sau vătămare a integrității corporale ori a sănătății, îndreptată împotriva unei colectivități, acțiune ce poate fi săvârșită inclusiv prin explozii provocare în timpul unei adunări publice sau festivități, urmarea imediată, fiind vorba de o infracțiune cu caracter de ”atentat”, putând consta și doar în crearea unei stări de pericol pentru viața, integritatea corporală sau sănătatea membrilor colectivității, funcție de mijlocul avut în vedere pentru săvârșirea atentatului. (Explicații teoretice ale Codului Penal - vol.III, autori Vintilă Dongoroz, Constantin Bulai ș.a.) Prin îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat se înțelege punerea organelor care îndeplinesc sarcini în cadrul puterii de stat în situația de a nu putea face sau de a face în mod necorespunzător față sarcinilor ce le revin pe linia asigurării ordinii publice și securității sociale, calificarea prin scop a faptelor reținute în sarcina inculpaților circumscriindu-se climatului tensionat interetnic din zona vizată de atentat, a cărui experiență istorică (evenimentele tragice din martie 1990 de la Tg.Mureș care au fost provocate de un fapt aparent minor) denotă cunoașterea, urmărirea și determinarea inculpaților în provocarea unui astfel de rezultat prin acțiunea planificată a fi săvârșită în data de 1 Decembrie 2015. (”O să se spună că Târgu a fost atacat de teroriști...parcă văd cum se vor arunca la pământ, n-or să mai facă niciodată. Ar fi ceva ce ar difuza și BBC-ul. Să se atragă atenția asupra Târgu Secuiesc, să se vadă că celor de aici nu le este teamă!”) * *

*

64


Măsuri procesual penale dispuse în cursul urmăririi penale : I. Prin ordonanța din data de 30 octombrie 2015 în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de acțiuni împotriva ordinii constituționale prev.de art.397 alin.2 Cod penal. (vol.1 filele 33-34) Prin ordonanța din 25 noiembrie 2015 în cauză s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale din prevederile art.397 alin.2 Cod penal în cele ale art.412 alin.2 rap.la art.397 alin.2 Cod penal, extinderea cercetărilor, începerea și continuarea urmăririi penale în cauză față de numitul BEKE ISTVAN ATTILA sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la infracțiunea de acțiuni împotriva ordinii constituționale prev.de art.412 alin.2 rap.la art.397 alin.2 Cod penal și nerespectarea regimului materiilor explozive prev.de art.346 alin.1 Cod penal săvârșită în condițiile art.32 alin.1 lit.o) din Legea nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului. (vol.1 filele 87-88) Prin ordonanța din data de 1 decembrie 2015, în temeiul art.311 din Codul de procedură penală s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei de nerespectarea regimului materiilor explozive săvârșită în condițiile legii nr.535/2004 de către suspectul BEKE ISTVAN ATTILA, din prevederile art.346 alin.1 Cod penal rap.la art.32 alin.1 lit.”o” din Legea nr.535/2004, în prevederile art.346 alin.3 Cod penal rap.la art.32 alin.1 lit.o) din Legea nr.535/2004. (vol.1 filele 285-286) Prin ordonanța din 1 decembrie 2015, ora 440, în cauză s-a dispus reținerea pentru 24 de ore suspectului Beke Istvan Attila. (vol.1 fila 283) Prin ordonanța din data de 1 decembrie 2015, în temeiul art.309 alin.1 Cod procedură penală în cauză s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva suspectului BEKE ISTVAN ATTILA pentru infracțiunile pentru care anterior în cauză a fost începută urmărirea penală. (vol.1 filele 287288) Prin încheierea din data de 1 decembrie 2015 pronunțată în dosarul nr.7397/2/2015, Curtea de Apel București – Secția I Penală a dispus arestarea preventivă a inculpatului BEKE ISTVAN ATTILA pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 01.12.2015 și până la 30.12.2015, măsură prelungită succesiv prin încheierea din 22.12.2015 pronunțată în dosarul nr.8032/2/2015, încheiarea din 26.01.2016 pronunțată în dosarul nr.457/2/2016, încheierea din 22.02.2016 pronunțată în dosarul nr.1173/2/2016, încheierea din 23.03.2016 pronunțată în dosarul nr.1956/2/2016, respectiv încheierea din 20.04.2016 pronunțată în dosarul nr.2775/2/2016, până la data de 28.05.2016, inclusiv. (vol.1 filele 304-322 ; vol.2 filele 171-189) 65


Prin ordonanța din 22 martie 2016 în cauză s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei reținută în sarcina inculpatului BEKE ISTVAN ATTILA, și pentru care anterior a fost începută urmărirea penală și s-a pus în mișcare acțiunea penală, din prevederile infracțiunii de tentativă la infracțiunea de acțiuni împotriva ordinii constituționale prev.de art.412 alin.2 rap.la art.397 alin.2 Cod penal, în cele ale infracțiunii de tentativă la infracțiunea de atentat contra unei colectivități săvârșită în condițiile Legii nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului, prev.de 34 rap.la art.32 alin.1 lit.p) din Legea nr.535/2004, cu referire la art.402 Cod penal. (vol.2 filele 197-204)

II. Prin ordonanța din data de 22 decembrie 2015 în cauză s-a dispus extinderea cercetărilor, începerea și continuarea urmăririi penale față de numitul SZOCS ZOLTAN sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de instigare la săvârșirea infracțiunii de acțiuni împotriva ordinii constituționale prev.de art.47 Cod penal cu referire la art.397 alin.2 Cod penal și instigare la nerespectarea regimului materiilor explozive prev.de art.47 Cod penal cu referire la art.346 alin.3 Cod penal săvârșită în condițiile art.32 alin.1 lit.o) din Legea nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului. (vol.2 filele 1-2) Prin ordonanța din data de 30 decembrie 2015, în temeiul art.309 alin.1 Cod procedură penală în cauză s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva suspectului SZOCS ZOLTAN pentru infracțiunile pentru care anterior în cauză a fost începută urmărirea penală. (vol.2 filele 144-147) Prin ordonanța din 30 decembrie 2015, în cauză s-a dispus reținerea pe o durată de 24 ore a acestuia, cu începere din data de 30.12.2015, ora 330 până în data de 31.12.2015, ora 330.. (vol.2 filele 158-159) Prin încheierea din data de 30 decembrie 2015 pronunțată în dosarul nr.8255/2/2015, Curtea de Apel București – Secția I Penală a dispus arestarea preventivă a inculpatului SZOCS ZOLTAN pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 31.12.2015 și până la data de 29.01.2016, inclusiv, măsură prelungită succesiv până la data de 28.05.2016, inclusiv, prin încheierea din 26.01.2016 pronunțată în dosarul nr.457/2/2016, încheierea din 22.02.2016 pronunțată în dosarul nr.1173/2/2016, încheierea din 23.03.2016 pronunțată în dosarul nr.1956/2/2016, respectiv încheierea din 20.04.2016 pronunțată în dosarul nr.2775/2/2016. (vol.2 filele 160-189) Prin ordonanța din 22 martie 2016 în cauză s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei reținută în sarcina inculpatului SZOCS ZOLTAN, și pentru care anterior a fost începută urmărirea penală și s-a pus în mișcare 66


acțiunea penală, din prevederile infracțiunii de instigare la săvârșirea infracțiunii de acțiuni împotriva ordinii constituționale prev.de art.47 Cod penal cu referire la art.397 alin.2 Cod penal, în cele ale infracțiunii de instigare la infracțiunea de atentat contra unei colectivități săvârșită în condițiile Legii nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului, prev.de art.47 Cod penal rap.la art.32 alin.1 lit.”p” din Legea nr.535/2004, cu referire la art.402 Cod penal. (vol.2 filele 197-204) * *

*

În motivarea încheierii de arestare preventivă s-a reținut faptul că, natura și gravitatea faptelor comise de inculpați, modalitatea și împrejurările concrete de săvârșire a acestora (apartenența la o structură naționalistextremistă ale cărei obiective revizionist-separatiste promovate în Transilvania au ca scop realizarea, inclusiv prin acte de violență îndreptate împotriva etnicilor români, dezideratului de refacere a ”Ungariei Mari”; plănuirea, planificarea, asumarea și aprovizionarea mijloacelor necesare punerii în executare a actiunilor îndreptate împotriva ordinii constituționale, urmarea produsă și care se putea produce prin detonarea în public, pe raza localității Târgu Secuiesc, în timpul desfășurării manifestației prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie a unui dispozitiv exploziv improvizat, sentimentul puternic de teamă și insecuritate pe care respectivul gen de fapte îl generează în rândul opiniei publice, a cetățenilor de naționalitate română din zona Ardealului în particular și a celor din zona așa-zisul ”Ținut Secuiesc” în special; atingerea adusă securității naționale prin îngreunarea exercității puterii de stat în zonele vizate, constituie tot atâtea motive pentru justificarea adoptării unor reacții ferme din partea autorităților statului în scopul protejării siguranței publice și asigurării bunei desfășurări a procesului penal prin luarea față de inculpați a măsurii arestării preventive, măsură care raportată la contextul mai sus-menționat satisface cerințele art.5 paragraful 1 lit.c și paragraful 3 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. * *

*

* *

*

67


*

*

În conformitate cu dispoziţiile art.327 alin.1 lit. a) Cod procedură penală, DISPUN: 1. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților:  SZŐCS ZOLTÁN, pentru săvârșirea infracțiunilor de: instigare la infracțiunea de atentat contra unei colectivități, săvârșită în condițiile Legii nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului, prev.de art.47 Cod penal rap.la art.32 alin.1 lit.p) din Legea nr.535/2004, cu referire la art.402 Cod penal; instigare la infracțiunea de nerespectarea regimului materiilor explozive, săvârșită în condițiile Legii nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului, prev.de art.47 Cod penal rap.la art.32 alin.1 lit.o) din Legea nr.535/2004, cu referire la art.346 alin.3 Cod penal; împreună cu aplicarea dispozițiilor art.38 alin.2 Cod penal,  BEKE ISTVAN ATTILA, , pentru săvârșirea infracțiunilor de: tentativă la infracțiunea de atentat contra unei colectivității, săvârșită în condițiile Legii nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului, prev.de 34 rap.la art.32 alin.1 lit.p) din Legea nr.535/2004, cu referire la art.402 Cod penal; tentativă la infracțiunea de nerespectarea regimului materiilor explozive, săvârșită în condițiile Legii nr.535/2004 – privind prevenirea și combaterea terorismului, prev.de art.34 rap.la art.32 alin.1 lit.o) din Legea nr.535/2004, cu referire la art.346 alin.3 Cod penal; împreună cu aplicarea dispozițiilor art.38 alin.2 Cod penal. * *

*

2. În conformitate cu dispozițiile art.330 Cod procedură penală, PROPUN: Menținerea măsurii arestării preventive dispusă față de inculpații Beke Istvan Attila și Szőcs Zoltán, măsură ce expiră la data de 28 mai 2016, orele 24:00. 68


* * * 3. În conformitate cu dispozițiile art.404 alin.4 lit.i) Cod procedură penală, S O L I C I T: Constatarea și declararea organizației, fără personalitate juridică pe teritoriul României, ”Mișcarea de Tineret 64 de Comitate” - HVIM și Asociației ”Szent Laszlo Serege” - CIF 25683642 ca organizații cu caracter fascist, rasist și xenofob, în sensul art.2 alin.1 lit.a) din OUG nr.31/2002, republicată, ale căror activitate și simboluri ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată, sunt interzise pe teritoriul României. * *

*

În conformitate cu dispozițiile art.112 alin.1 lit.b) și f) din Codul penal, respectiv art.404 alin.4 lit.d) Cod procedură penală, instanța urmează a se pronunța cu privire la confiscarea specială a următoarelor bunuri (mijloace de probă) ridicate în cursul urmăririi penale de la domiciliile/reședințele: inculpatului Beke Istvan Attila - 195 bucăți materii explozive cod FP3 (din care 3 bucăți au fost folosite cu ocazia efectuării expertizei criminalistice nr.757407 din 16.12.2015 de către Institutul Național de Criminalistică), predate spre păstrare, pe bază de dovadă, U.M. 02571 Jegălia; - 2 pachete a câte 16 tuburi materii explozive marca 16 SHOTS, categoria a 2-a, firma ”LE BARON”, cod PS 3213-16 (din care un pachet a fost folosit cu ocazia efectuării expertizei criminalistice), predate spre păstrare, pe bază de dovadă, U.M. 02571 Jegălia; - 5 articole pirotehnice având inscripţia JORGE JFS-1/W SMOKE FONTAIN WHITE (din care 2 bucăți au fost folosite cu ocazia efectuării expertizei criminalistice), predate spre păstrare, pe bază de dovadă, U.M. 02571 Jegălia; - 2 pachete a câte 9 tuburi materii explozive model MACRO COSMOS, firma JORGE FIREWORKS, categoria a 2-a, cod SM 9817 (din care un pachet a fost folosit cu ocazia efectuării expertizei criminalistice), predate spre păstrare, pe bază de dovadă, U.M. 02571 Jegălia; 69


- 1 cutie conținând 6 bucăți materii explozive cu inscripţia JORGE JF66 FLASH, cod JF66, categoria a 2-a (din care 3 bucăți au fost folosite cu ocazia efectuării expertizei criminalistice), predate spre păstrare, pe bază de dovadă, U.M. 02571 Jegălia; - 2 cutii conținând un total de 116 bucăți (o cutie sigilată conținând 60 bucăți și o cutie desigilată conținând 56 bucăți) articole pirotehnice, inscripţionate în limba rusă (din care 3 bucăți au fost folosite cu ocazia efectuării expertizei criminalistice), predate spre păstrare, pe bază de dovadă, U.M. 02571 Jegălia; - o cutie metalică de culoare neagră conținând dispozitivul de temporizare 12 V; - 1 telefon mobil marca NOKIA, model 1208, IMEI358100/01/945750/2, de culoare neagră, fără cartelă SIM, cu acumulator, fără încărcător; - 1 telefon mobil marca NOKIA, model 500, IMEI359744/04/955855/4, de culoare siclam, fără cartelă SIM, fără încărcător; - 2 (două) cartele SIM COSMOTE, ale căror margini au fost debitate mecanic, fără serie, protejate prin coduri PIN; - 2 broşuri având inscripţia ”HVIM IRANYMUTATAS” având fiecare 21 file, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată; - 1 (un) Steag al HVIM, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată ;

- 21 bucăți mini autocolante de propagandă HVIM, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată;

inculpatului Szőcs Zoltán 70


- 23 bucăţi dreptunghiulare material textil de culoare albă având 4 dungi roşii paralele reprezentând steagul arpadian, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată; - 9 bucăţi dreptunghiulare material textil de culoare albă având imprimat cu negru un înscris în limba maghiară şi o cruce pe care este inscripţionat ”TRIANON-1920”, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată; - 3 autocolante de culoare negru cu roşu, având înscris numărul ”64” (cele 64 de Comitate), ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată; - diplomă în limba maghiară pe numele SZOCS CSONGOR, eliberată de HVIM sub semnătura președintelui Toroczkai Laszlo, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată; - carte în limba maghiară scrisă de WASS ALBERT – ”Nagy Novellas Konyv”, 1143 file, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată; - carte în limba maghiară: ”64 VARMEGYE” având reprezentarea grafică a”Ungariei Mari”, 128 file, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G. nr.31/2002, republicată; - 6 broşuri HVIM în limba maghiară, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată; - carte în limba maghiară scrisă de WASS ALBERT, 61 file, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată;

71


- diplomă în limba maghiară pe numele SZOCS ZOLTAN, eliberată de HVIM sub semnătura președintelui Toroczkai Laszlo, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată; -11 autocolante de propagandă ale ”HVIM”, ”Ținutul Secuiesc” și ”Ungaria Mare”, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată; - 14 formulare înscriere în HVIM, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată; - diplomă color în limba maghiară cu înscrisul ”HATVANNEGY VARMEGYE IFQUSAGI MOZGALOM” (Mișcarea de Tineret 64 Comitate), ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată; - steag arpadian (dungi alb-roşii) pe care sunt suprapuse însemne revizioniste: conturul ”Ungariei Mari” şi pasărea „Turul”, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată; steag arpadian din material textil în formă dreptunghiulară cu dungi albe şi roşii având gravat conturul unei pasări, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată; - un steag material textil în culorile roșu, alb, verde inscripționat în limba maghiară ”Erdely Szabad Haromszek” (Zona liberă a celor Trei Scaune din Transilvania), ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată; - steag arpadian din material textil formă dreptunghiulară de culoare roşu şi alb, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată; - steag material textil formă dreptunghiulară în culorile negru şi roşu având inscripţionate o semilună şi o stea de culoare albă, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din 72


O.U.G nr.31/2002, republicată; - reprezentarea grafică, pe suport hârtie a ”Ungariei Mari”, ce intră sub incidența dispozițiilor art.1 din O.U.G nr.31/2002, republicată;

Cele 200 bucăți materii explozive, clasa articole pirotehnice, cod FP3 aflate în categoria a 3-a de risc, respectiv cele două ansambluri pirotehnice având codul de produs JW06 aflate în categoria a 2 -a de risc, predate spre păstrare de către inculpatul Beke Istvan Attila martorului în această cauză xxxxx, constituie mijloace de probă și însoțesc dosarul nr.1576/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.Secuiesc în care Mako Attila este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev.de art.37 alin.1 lit.a) din Legea nr.126/1995, republicată. * *

*

73


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.