LaVida Curaçao 2019-15

Page 76

76

INTERIEUR

het Lekker thuis nieuwe werken INTERIOR DESIGNER JEN Je job op kantoor afwisselen met een dagje thuiswerken is heerlijk. Je productiviteit wordt alleen maar groter als je niet alleen op de zaak, maar ook thuis een inspirerende werkplek hebt. Met mijn tips om je eigen home office te maken, kun je direct aan de slag.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.