Page 1


PROJEKT

Prezentacija turistiËko-poslovnog objekta Light House smjeπtenog u Srebrenom, Æupa dubrovaËka

INVESTITOR

ARHITEKTI

Brenum d.o.o. Makoše 29, 20207 Mlini www.brenum.hr

Studio 3LHD d.o.o. BožidareviÊeva 13/4, 10000 Zagreb www.3lhd.com

Brenum* je obiteljska tvrtka osnovana 1990. godine. Osnovna djelatnost tvrtke je maloprodaja i veleprodaja elektromaterijala, rasvjetnih tijela, te svjetlotehniËki inženjering.

3LHD je arhitektonski studio osnovan 1994. godine u Zagrebu. Suvremenim pristupom arhitekturi i timskim radom, te suradnjom s brojnim struËnjacima nastalo je više od 200 projekata i ostvareno 70-tak realizacija. Za svoj rad 3LHD višestruko je nagraivan najvažnijim hrvatskim i meunarodnim strukovnim nagradama.

*latinski naziv za Župu dubrovaËku


OSNOVNE INFORMACIJE

Vrsta graevine

M2 - Poslovna graevina mjeπovite namjene s aparthotelom

Lokacija

Dubrovnik / Srebreno

NaËin gradnje

Niskoenergetska graevina - energetski razred A

Povrπine (GBP) i namjene

Garaæa Prizemlje I. kat II. kat Krov

1500 m2 680 m2 650 m2 650 m2 120 m2

Ukupno podzemno Ukupno nadzemno

1500 m2 2100 m2

Sveukupno

3600 m2

PoËetak gradnje

Svibanj 2013.

Zavrπetak gradnje

Travanj 2014.

Javna garaæa TrgovaËko-ugostiteljska namjena Poslovna namjena TuristiËka namjena Spa i relax zona


LOKACIJA


KoloËep Lozica

Nova Mokoπica

Mokoπica Sustjepan

Komolac

HP BUS

Dubrovnik GRAD

Brgat

9 km / 15 min

S

BU

Dubac

LOKACIJA TZ

Lokrum Kupari

Mlini

SREBRENO

Soline Plat

9 km / 15 min Cavtat

MioËiÊi AERODROM

»ilipi

SITUACIJA

JTC (D8) Poπtanski ured TuristiËka zajednica Æupe dubrovaËke Lokacija

POVR©INA PARCELE

GBP


A-A

280 70

+11,00

apartman 5

uredski prostor 2

280 70

+7,50

PRESJECI I NAMJENA PROSTORA

70 330 70

+4,00

260

-3,30 50

garaža

±0,00+12,13mnv

B-B

apartman 1

280 70

uredski prostor 1

350

relax-party zona

+11,00

+7,50

apartman 2

uredski prostor 2

presjeci

garaža

260

poslovni prostor 1 ±0,00(+12,13)mnv

70 330 70

+4,00

50

-3,30

M 1.200

+11,00

13

poslovni prostor 1

ugostiteljstvo

280 70

uredski prostor 1

uredski prostor 2

poslovni prostor 3

poslovni prostor 4

garaža

70 330 70

+4,00

galerija

apartman 8

uredski prostor 2

poslovni prostor 6

260

apartman 1

280 70

POSLOVNA GRAĐEVINA BRENUM

-3,30 50

C-C

2 / TuristiËka namjena 1 / Poslovna namjena 0 / TrgovaËko-ugostiteljska namjena -1 / Javna garaæa M 1.200 POSLOVNA GRAĐEVINA BRENUM

14


GARAÆA

iskaz površina - brutto 008 hodnik P=13,09 m2 Pgbp=0,00 m2

ISKAZ POVR©INA / BRUTTO 004 hodnik P=17,95 m2 Pgbp=0,00 m2

podrum

TLOCRT

007 stubište 2 P=20,64 m2 Pgbp=0,00 m2

tlocrt po

001 garaža P=1149,87 m2 Pgbp=0,00 m2

006 okno dizala 005 P=7,22 m2 stubište 1 Pgbp=0,00 m2 P=17,46 m2 Pgbp=0,00 m2

C A

003 sprem. P=148,18 m2 Pgbp=0,00 m2 002 sprem. P=51,78 m2 Pgbp=0,00 m2

020 stubište 2 P=12,49 m2 Pgbp=12,49 m2

prizemlje 015 stubište 1 P=17,68 m2 Pgbp=17,68 m2

014 okno dizala P=6,42 m2 Pgbp=6,42 m2

017 p. prostor 3 P=39,27 m2 Pgbp=39,27 m2 011 ugostiteljstvo P=82,60 m2 Pgbp=82,60 m2

ISKAZ POVR©INA / NETTO 013 hodnik P=11,46 m2 Pgbp=11,46 m2

018 p. prostor 4 P=50,18 m2 Pgbp=50,18 m2

019 p.prostor 5 P=30,41 m2 Pgbp=30,41 m2

016 natk. prostor P=134,93 m2 Pgbp=33,73 m2

001 garaža P=1120,88 m2

006 okno dizala P=6,18 m2

003 spremište GRAĐEVINA BRENUM P=141,28POSLOVNA m2

002 spremište P=47,62 m2

Etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža

Zone brutto - GBP - po etazama Površina Koeficijent 1149,87 0,00 13,09 0,00 17,95 0,00 7,22 0,00 51,78 0,00 148,18 0,00 17,46 0,00 20,64 0,00 1426,19 m2 hodnik 11,46 1,00 natk. prostor 134,93 0,25 okno dizala 6,42 1,00 p. prostor 1 142,99 1,00 p. prostor 2 67,03 1,00 p. prostor 3 39,27 1,00 p. prostor 4 50,18 1,00 p. prostor 6 75,30 1,00 p.prostor 5 30,41 1,00 sprem. 9,01 1,00 stubište 1 17,68 1,00 stubište 2 12,49 1,00 ugostiteljstvo 82,60 1,00 679,77 m2 Naziv garaža hodnik hodnik okno dizala sprem. sprem. stubište 1 stubište 2

iskaz površina - netto

36PGM Površina s koef. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m2 11,46 33,73 6,42 142,99 67,03 39,27 50,18 75,30 30,41 9,01 17,68 12,49 82,60 578,57 m2

-3,30(+8,83mnv)

B

sprem.

sprem.

A

009 p. prostor 1 P=142,99 m2 Pgbp=142,99 m2

004 010 hodnik p. prostor 2 P=16,26 m2 P=67,03 m2 Pgbp=67,03 m2 005 stubište 1 P=15,91 m2

008 hodnik P=11,07 m2 007 stubište 2 P=17,54 m2

012 sprem. P=9,01 m2 Pgbp=9,01 m2

podrum

021 p. prostor 6 P=75,30 m2 Pgbp=75,30 m2

Parkirno-g

M 1.250 20

ugostiteljstv 3,6%

B

poslovni pro trgovine brenum

brenum ure 020 stubište 2 P=11,36 m2

prizemlje 014 okno dizala P=5,62 m2

015 stubište 1 P=15,95 m2 013 hodnik P=9,98 m2 012 sprem.

017 p. prostor 3 P=36,79 m2 011 ugostiteljstvo P=78,90 m2

021 p. prostor 6 P=71,87 m2

018 p. prostor 4 P=47,43 m2 019 p. prostor 5 P=27,78 m2

Etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža

Zone netto - po etazama Br. Naziv 001 garaža 002 spremište 003 spremište 004 hodnik 005 stubište 1 006 okno dizala 007 stubište 2 008 hodnik

00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža

009 010 011 012

p. prostor 1 p. prostor 2 ugostiteljstvo sprem.

brenum sta Površina 1120,88 47,62 141,28 16,26 15,91 6,18 17,54 11,07 1376,74 m2 137,81 63,80 78,90 7,79

apartmani ( potrebno realizirano


P=7,22 m2 stubište 1 Pgbp=0,00 m2 P=17,46 m2 Pgbp=0,00 m2

Pgbp=0,00 m2

PRIZEMLJE

003 sprem. P=148,18 m2 Pgbp=0,00 m2 002 sprem. P=51,78 m2 Pgbp=0,00 m2

iskaz površina - netto

ISKAZ POVR©INA / BRUTTO prizemlje 015 stubište 1 P=17,68 m2 Pgbp=17,68 m2

013 hodnik P=11,46 m2 Pgbp=11,46 m2

017 p. prostor 3 P=39,27 m2 Pgbp=39,27 m2 011 004 ugostiteljstvo hodnik P=82,60 m2 m2 P=16,26 Pgbp=82,60 m2

012 sprem. P=9,01 m2 Pgbp=9,01 m2

005 stubište 1 P=15,91 m2

021 p. prostor 6 P=75,30 m2 007 stubište 2 Pgbp=75,30 m2 P=17,54 m2

019 p.prostor 5 P=30,41 m2 Pgbp=30,41 m2

016 natk. prostor P=134,93 m2 Pgbp=33,73 m2 006 okno dizala P=6,18 m2

001 garaža P=1120,88 m2

009 p. prostor 1 P=142,99 m2 Pgbp=142,99 m2

003 spremište P=141,28 m2

002 spremište P=47,62 m2

garaža hodnik hodnik okno dizala sprem. sprem. stubište 1 stubište 2

00 etaža hodnik 00 etaža natk. prostor 00 etaža okno dizala 00 etaža p. prostor 1 00 etaža p. prostor 2 00 etaža -1,04(+11,09mnv) p. prostor 3 00 etaža p. prostor 4 00 etaža p. prostor 6 00 etaža p.prostor 5 00 etaža sprem. 00 etaža stubište 1 00 etaža stubište 2 00 etaža ugostiteljstvo

prizemlje

017 p. prostor 3 P=36,79 m2

019 p. prostor 5 P=27,78 m2

00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža 00 etaža

sprem. P=7,79 m2

010 p. prostor 2 P=63,80 m2

009 p. prostor 1 P=137,81 m2

Zone netto - po etazama sprem. Br. Naziv Površina 8m² 001 garaža 1120,88 002 spremište 47,62 003 spremište 141,28 004 hodnik 16,26 005 stubište 1 15,91 006 okno dizala poslovni 6,18 prostor 1 007 stubište 2 17,54 137m² 008 hodnik 11,07 1376,74 m2 009 p. prostor 1 137,81 010 p. prostor 2 63,80 011 ugostiteljstvo 78,90 012 sprem. 7,79 013 hodnik 9,98 014 okno dizala 5,62 015 stubište 1 15,95 017 p. prostor 3 36,79 018 p. prostor 4 47,43 019 p. prostor 5 27,78 020 stubište 2 11,36 021 p. prostor 6 71,87 515,08 m2

+1,26+13,39

C

±0,00+12,13mnv

poslovni prostor 6 72m²

poslovni prostor 4 48m²

+0,00 poslovni prostor 5 28m²

wc 8m²

poslovni prostor 2 63m² A

011 ugostiteljstvo P=78,90 m2

C

021 p. prostor 6 P=71,87 m2

+0,96 +0,63

poslovni prostor 3 36m²

Etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža

+1,25

+0,00(+12,13mnv)

ugostiteljstvo 79m²

020 stubište 2 P=11,36 m2 018 p. prostor 4 P=47,43 m2

1,00 0,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Površina s koef. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m2 11,46 33,73 6,42 142,99 67,03 39,27 50,18 75,30 30,41 9,01 17,68 12,49 82,60 578,57 m2

B

M 1.250

ISKAZ POVR©INA / NETTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20

POSLOVNA GRAĐEVINA BRENUM

014 okno dizala 015 P=5,62 m2 stubište 1 P=15,95 m2 013 hodnik P=9,98 m2 012

1149,87 13,09 17,95 7,22 51,78 148,18 17,46 20,64 1426,19 m2 11,46 134,93 6,42 142,99 67,03 39,27 50,18 75,30 30,41 9,01 17,68 12,49 82,60 679,77 m2

A

010 p. prostor 2 P=67,03 m2 Pgbp=67,03 m2

Zone brutto - GBP - po etazama TLOCRT Naziv Površina Koeficijent

Etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža P1 etaža

tlocrt prizemlja 0.

BUS

podrum

014 okno dizala P=6,42 m2 Pgbp=6,42 m2

018 p. prostor 4 P=50,18 m2 Pgbp=50,18 m2

008 hodnik P=11,07 m2

B

15 %

020 stubište 2 P=12,49 m2 Pgbp=12,49 m2

-3,04(+9,09mnv) ulaz u garažu

15%

M 1.250 POSLOVNA GRAĐEVINA BRENUM

18

M 1.250 POSLOVNA GRAĐEVINA BRENUM

09


PRVI KAT

tloc iskaz površina - brutto 022 stubište 2 P=17,02 m2 Pgbp=8,71 m2

ISKAZ POVR©INA / BRUTTO

1. kat

024 stubište P=17,67 m2 Pgbp=17,67 m2

023 okno dizala P=6,42 m2 Pgbp=6,42 m2

TLOCRT

028 uredski p. 2 P=445,09 m2 Pgbp=453,40 m2

krov

025 hodnik P=37,52 m2 Pgbp=37,52 m2 026 uredski p. 1 P=128,91 m2 Pgbp=128,91 m2

01 etaža 01 etaža 01 etaža 01 etaža 01 etaža 01 etaža 01 etaža

027 lođa P=8,90 m2 Pgbp=6,68 m2 030 galerija P=77,69 m2 Pgbp=77,69 m2

ISKAZ POVR©INA / NETTO 2. kat

1. kat

031 okno dizala 032 P=6,44 m2 stubište Pgbp=6,44 m2 P=17,69 m2 023 Pgbp=17,69 m2 okno dizala 024 P=5,61 m2 033 stubište 1 wcm2 P=15,94 P=7,59 m2 Pgbp=7,59 m2 034025 040 hodnik stroj. apartman 3 P=35,57 P=11,30 m2 m2 P=49,22 m2 Pgbp=11,30 m2 Pgbp=49,22 m2

035 apartman 1 P=104,51 m2 026 Pgbp=104,51 m2 uredski p. 1 P=123,70 m2

038 apartman 2 P=49,22 m2 Pgbp=49,22 m2

044 apartman 5 P=51,13 m2 042 028 Pgbp=51,13 m2 apartman 4 uredski p. 2 P=53,98 m2 Pgbp=53,98 m2 P=434,84 m2 Pgbp=434,84 m2 045 043 lođa lođa P=6,08 m2 P=5,30 m2 Pgbp=4,56 m2 Pgbp=3,97 m2

029 stubište 2 P=16,60 m2 Pgbp=16,60 m2 022 stubište 2 P=14,96 m2

046 apartman 6 P=49,21 m2 Pgbp=49,21 m2

047 lođa P=6,63 m2 Pgbp=4,97 m2

050 apartman 8 P=35,38 m2 Pgbp=35,38 m2

051 lođa P=5,40 m2 Pgbp=4,00 m2

048 apartman 7 P=50,81 m2 Pgbp=50,81 m2

krov

049 lođa P=10,91 m2 Pgbp=8,18 m2

C

053 bazen P=18,73 m2

041 lođa P=6,63 m2 Pgbp=4,97 m2

039 lođa P=6,63 m2 Pgbp=4,97 m2

02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 052 02 etaža terasa P=24,13 m2 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 03 etaža 03 etaža

037 lođa P=19,55 m2 Pgbp=14,38 m2

027 terasa P=8,72 m2

POSLOVNA GRAĐEVINA BRENUM

030 galerija P=70,42 m2

029 stubište 2 P=15,67 m2

050 apartman 8 P=32,47 m2

051 terasa P=5,33 m2

Zone brutto - GBP - po etazama hodnik 37,52 1,00 lođa 8,90 0,75 okno dizala 6,42 1,00 stubište 17,67 1,00 stubište 2 17,02 1,00 uredski p. 1 128,91 1,00 uredski p. 2 445,09 1,00 661,53 m2 apartman 1 104,51 1,00 apartman 2 49,22 1,00 apartman 3 49,22 1,00 apartman 4 53,98 1,00 apartman 5 51,13 1,00 apartman 6 49,21 1,00 apartman 7 50,81 1,00 apartman 8 35,38 1,00 uredski galerija 77,69 1,00 prostor 1 lođa 5,30 0,75 123m²0,75 lođa 5,40 lođa 6,08 0,75 lođa 6,63 0,75 lođa 6,63Zone netto - po etazama 0,75 lođa 6,63022 01 etaža stubište 2 0,75 lođa 01 etaža 10,91023 okno dizala 0,75 lođa 01 etaža 13,70024 stubište 1 0,75 lođa 0,75 01 etaža 19,55025 hodnik okno dizala01 etaža 6,44026 uredski p. 1 1,00 stroj. 1,00 01 etaža 11,30027 terasa stubište 01 etaža 17,69028 uredski p. 2 1,00 stubište 2 16,60 1,00 wc 7,59029 02 etaža stubište 2 1,00 661,60 m2 02 etaža 030 galerija bazen 18,73 0,25 02 etaža 031 okno dizala terasa 24,14 0,25 02 etaža 032 stubište 1 42,87 m2 02 etaža 033 wc 3471,96 m2 02 etaža 034 stroj. 02 etaža 035 apartman 1 02 etaža 036 terasa 02 etaža 037 terasa 02 etaža 038 apartman 2 02 etaža 039 terasa M 1.250 02 etaža 040 apartman 3 02 etaža 041 terasa 21 02 etaža 042 apartman 4 02 etaža 044 apartman 5 02 etaža 045 terasa 02 etaža 046 apartman 6 02 etaža 047 terasa 02 etaža 048 apartman 7

iskaz površina - netto

B

37,52 6,68 6,42 17,67 8,71 128,91 453,40 659,31 m2 104,51 49,22 49,22 53,98 51,13 49,21 50,81 35,38 77,69 3,97 4,00 4,56 4,97 4,97 4,97 14,96 a1 8,18 5,61 44m² 10,35 15,94 14,38 35,57 6,44 123,70 11,30 8,72 17,69 434,84 16,60 639,34 m2 7,59 15,67 641,12 m2 70,42 4,68 5,61 6,03 15,94 10,71 m2 6,77 1889,71 m2 10,05 98,83 Kis=0.83 13,71 19,13 46,27 6,46 46,27 6,46 50,74 48,01 5,96 46,44 6,46 47,81

a7 31m² +4,00(+16,13mnv)

galerija 95m² a3 46m²

a4 46m² uredski prostor 2 434m²

a2 44m²

A

036 lođa P=13,70 m2 Pgbp=10,35 m2

A

052 terasa 053 P=24,14 m2 bazen Pgbp=6,03 m2 P=18,73 m2 Pgbp=4,68 m2

B

a5 44m²

a6 44m²


P=17,67 m2 Pgbp=17,67 m2

Pgbp=6,42 m2

Pgbp=453,40 m2

025 hodnik P=37,52 m2 Pgbp=37,52 m2

052 terasa 053 P=24,14 m2 bazen Pgbp=6,03 m2 P=18,73 m2 Pgbp=4,68 m2

026 DRUGI uredski p. 1 KAT P=128,91 m2 Pgbp=128,91 m2

01 etaža 01 etaža 01 etaža 01 etaža 01 etaža 01 etaža 01 etaža

027 lođa P=8,90 m2 Pgbp=6,68 m2

ISKAZ POVR©INA / BRUTTO

2. kat

1. kat

036 lođa P=13,70 m2 Pgbp=10,35 m2

031 okno dizala 032 P=6,44 stubište 023 m2 Pgbp=6,44 m2 P=17,69 m2 okno dizala 024 Pgbp=17,69 m2 P=5,61 m2 stubište 1 033 P=15,94 m2 wc P=7,59 m2 025 Pgbp=7,59 m2 034 hodnik 040 stroj.P=35,57 m2 apartman 3 P=11,30 m2 P=49,22 m2 Pgbp=11,30 m2 Pgbp=49,22 m2

038 apartman 2 P=49,22 m2 Pgbp=49,22 m2

042 apartman 4 P=53,98 m2 Pgbp=53,98 m2

P=14,96 m2

046 apartman 6 P=49,21 m2 Pgbp=49,21 m2

044 apartman 5 028 m2 P=51,13 uredski p.m2 2 Pgbp=51,13 P=434,84 m2 Pgbp=434,84 m2

045 043 lođa lođa P=6,08 m2 P=5,30 m2 Pgbp=4,56 m2 Pgbp=3,97 m2

047 lođa P=6,63 m2 Pgbp=4,97 m2

02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 052 02 etaža terasa 053 P=24,13 02 etažam2 bazen P=18,73 m2 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža

051 lođa P=5,40 m2 Pgbp=4,00 m2

TLOCRT

048 apartman 7 P=50,81 m2 Pgbp=50,81 m2

krov 049 lođa P=10,91 m2 Pgbp=8,18 m2

041 lođa P=6,63 m2 Pgbp=4,97 m2

039 lođa P=6,63 m2 Pgbp=4,97 m2

03 etaža 03 etaža

037 lođa P=19,55 m2 Pgbp=14,38 m2 027 terasa P=8,72 m2

030 galerija P=70,42 m2

ISKAZ POVR©INA / NETTO

2. kat

035 apartman 1 P=98,83 m2

031 okno dizala P=5,61 m2

042 apartman 4 045 0543 P=50,74 m2 terasa terasa P=5,16 m2 P=5,96 m2

046 apartman 6 P=46,44 m2 047 terasa P=6,46 m2

050 POSLOVNA GRAĐEVINA BRENUM apartman 8 051 P=32,47 m2 terasa P=5,33 m2

B

048 apartman 7 P=47,81 m2

049 terasa P=10,75 m2

C

a8 31m² +7,50(+19,63mnv)

galerija 77m²

a4 46m²

a6 44m²

a5 46m²

a3 44m²

a2 44m²

3194,74 m2

040 apartman 3 P=46,27 m2

apartman 1 100m²

A

036 terasa P=13,71 m2

032 stubište 1 P=15,94 m2 033 wc P=6,77 m2 034 stroj. P=10,05 m2

044 apartman 5 P=48,01 m2

029 stubište 2 P=15,67 m2

tlocrt

iskaz površina - netto

A

035 apartman 1 026 P=104,51 uredski p. m2 1 Pgbp=104,51 P=123,70 m2 m2

029 stubište 2 P=16,60 022 m2 Pgbp=16,60 stubištem2 2

030 galerija P=77,69 m2 Pgbp=77,69 m2

050 apartman 8 P=35,38 m2 Pgbp=35,38 m2

Zone brutto - GBP - po etazama hodnik 37,52 1,00 37,52 lođa 8,90 0,75 6,68 okno dizala 6,42 1,00 6,42 stubište 17,67 1,00 17,67 stubište 2 17,02 1,00 8,71 uredski p. 1 128,91 1,00 128,91 uredski p. 2 445,09 1,00 453,40 661,53 m2 659,31 m2 apartman 1 104,51 1,00 104,51 apartman 2 49,22 1,00 49,22 apartman 3 49,22 1,00 49,22 apartman 4 53,98 1,00 53,98 apartman 5 51,13 1,00 51,13 apartman 6 49,21 1,00 49,21 apartman 7 50,81 1,00 50,81 apartman 8 35,38 1,00 35,38 galerija 77,69 1,00 77,69 lođa 5,30 0,75 3,97 lođa 5,40 0,75 4,00 lođa 6,08 0,75 4,56 lođa 6,63 Zone netto - po etazama 0,75 4,97 lođa 4,97 01 etaža 6,63 022 stubište 2 0,75 14,96 lođa 6,63 0,75 4,97 01 etaža 023 okno dizala 5,61 lođa 8,18 01 etaža 10,91 024 stubište 1 0,75 15,94 lođa 13,70 0,75 10,35 01 etaža 025 hodnik 35,57 lođa 0,75 14,38 01 etaža 19,55 026 uredski p. 1 123,70 okno dizala 01 etaža 6,44 027 1,00 6,44 terasa 8,72 stroj. 11,30 1,00 11,30 01 etaža 028 uredski p. 2 434,84 stubište 17,69 1,00 17,69 639,34 m2 stubište 2 16,60 1,00 16,60 02 etaža 029 stubište 2 15,67 wc 7,59 1,00 7,59 02 etaža 030 galerija 70,42 661,60 m2 641,12 m2 02 etaža 031 okno dizala 5,61 bazen 18,73 0,25 4,68 02 etaža 032 stubište 1 15,94 terasa 24,14 0,25 6,03 02 etaža 033 wc 6,77 42,87 m2 10,71 m2 02 etaža 034 stroj. 10,05 3471,96 m2 1889,71 m2 02 etaža 035 apartman 1 98,83 02 etaža 036 terasa 13,71 Kis=0.83 02 etaža 037 terasa 19,13 02 etaža 038 apartman 2 46,27 02 etaža 039 terasa 6,46 040 apartman 3 46,27 M 1.250 02 etaža 02 etaža 041 terasa 6,46 02 etaža 042 apartman 4 50,74 21 02 etaža 044 apartman 5 48,01 02 etaža 045 terasa 5,96 02 etaža 046 apartman 6 46,44 02 etaža 047 terasa 6,46 wc 02 etaža 048 apartman 7 47,81 02 etaža 049 terasa 10,75 strojarnica 02 etaža 050 apartman 8 32,47 bazena 02 etaža 051 terasa 5,33 02 etaža 0543 terasa 5,16 620,72 m2 03 etaža 052 terasa 24,13 03 etaža 053 bazen 18,73 42,86 m2

041 terasa P=6,46 m2 038 apartman 2 039 P=46,27 m2 terasa P=6,46 m2

B 037 terasa P=19,13 m2

M 1.250 POSLOVNA GRAĐEVINA BRENUM

19

a7 44m²


KROV iskaz površina - brutto 022 stubište 2 P=17,02 m2 Pgbp=8,71 m2

024 stubište P=17,67 m2 Pgbp=17,67 m2

tlocr

023 okno dizala P=6,42 m2 Pgbp=6,42 m2

028 uredski p. 2 P=445,09 m2 Pgbp=453,40 m2

krov

TLOCRT

ISKAZ POVR©INA / BRUTTO

025 hodnik P=37,52 m2 Pgbp=37,52 m2

052 terasa 053 P=24,14 m2 bazen Pgbp=6,03 m2 P=18,73 m2 Pgbp=4,68 m2

026 uredski p. 1 P=128,91 m2 Pgbp=128,91 m2

iskaz površina - netto

027 lođa P=8,90 m2 Pgbp=6,68 m2

022 stubište 2 029 P=14,96 m2stubište 2

050 apartman 8 P=35,38 m2 P=16,60 m2 Pgbp=35,38 m2 Pgbp=16,60 m2

030 galerija P=77,69 m2 Pgbp=77,69 m2

028 023 uredski p. 2 okno dizala P=434,84 m2 024 044 P=5,61 m2031 Pgbp=434,84 m2 stubište 1 apartman 5 okno dizala 032 P=15,94 m2 P=51,13 m2 042 P=6,44 m2 stubište Pgbp=51,13 m2 apartman 4 Pgbp=6,44 m2 P=17,69 m2 025 P=53,98 m2 Pgbp=17,69 m2 hodnik Pgbp=53,98 m2 P=35,57 m2 033 045 wc 043 lođa P=7,59 m2 lođa P=6,08 m2 Pgbp=7,59 m2 P=5,30 m2 Pgbp=4,56 m2 36 034 040 Pgbp=3,97 m2 đa stroj. apartman 3 =13,70 P=11,30 m2 ki p. 1 m2 P=49,22 m2 gbp=10,35 m2 Pgbp=11,30 m2 ,70 m2 Pgbp=49,22 m2 035 apartman 1 P=104,51 m2 041 Pgbp=104,51 m2 lođa 038 P=6,63 m2 apartman 2 Pgbp=4,97 m2 P=49,22 m2 039 Pgbp=49,22 m2 lođa P=6,63 m2 Pgbp=4,97 m2 027 terasa 037 P=8,72 m2 lođa

046 apartman 6 P=49,21 m2 Pgbp=49,21 m2

048 apartman 7 P=50,81 m2 Pgbp=50,81 m2

051 lođa P=5,40 m2 Pgbp=4,00 m2

krov

ISKAZ POVR©INA / NETTO

P=19,55 m2 Pgbp=14,38 m2

030 galerija P=70,42 m2

032 stubište 1 P=15,94 m2

031 okno dizala P=5,61 m2

044 apartman 5 P=48,01 m2 042 apartman 4 0543 P=50,74 m2

045

047 lođa P=6,63 m2 Pgbp=4,97 m2

049 lođa P=10,91 m2 Pgbp=8,18 m2

052 terasa 053 P=24,13 m2 bazen P=18,73 m2

02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 02 etaža 03 etaža 03 etaža

029 stubište 2 P=15,67 m2

050 apartman 8 P=32,47 m2

051 terasa P=5,33 m2

POSLOVNA GRAĐEVINA BRENUM 046 apartman 6 P=46,44 m2 047 terasa

048 apartman 7 P=47,81 m2

049 terasa

37,52 6,68 6,42 17,67 8,71 128,91 453,40 659,31 m2 104,51 49,22 49,22 53,98 51,13 49,21 50,81 35,38 77,69 3,97 B 4,00 4,56 4,97 4,97 4,97 8,18 10,35 14,38 6,44 11,30 17,69 16,60 7,59 641,12 m2 4,68 6,03 10,71 m2

+11,00(+23,13mnv)

bazen 15,5m² +11,55 +11,10

A

Zone brutto - GBP - po etazama hodnik 37,52 1,00 lođa 8,90 0,75 okno dizala 6,42 1,00 stubište 17,67 1,00 stubište 2 17,02 1,00 uredski p. 1 128,91 1,00 uredski p. 2 445,09 1,00 661,53 m2 apartman 1 104,51 1,00 apartman 2 49,22 1,00 apartman 3 49,22 1,00 apartman 4 53,98 1,00 apartman 5 51,13 1,00 apartman 6 49,21 1,00 apartman 7 50,81 1,00 apartman 8 35,38 1,00 galerija 77,69 1,00 Zone netto - po etazama lođa 5,30 0,75 01 etaža 022 stubište 2 14,96 lođa 5,40 0,75 01 etaža 023 okno dizala 5,61 0,75 lođa 6,08 01 etaža 024 stubište 1 15,94 0,75 lođa 6,63 01 etaža 025 hodnik6,63 35,57 0,75 lođa 01 etaža 026 uredski6,63 p. 1 123,70 0,75 lođa 01 etaža 027 terasa 8,72 0,75 lođa 10,91 01 etaža 028 uredski p. 2 434,84 0,75 lođa 13,70 639,34 m2 lođa 19,55 0,75 C 02 etaža 2 15,67 1,00 okno dizala029 stubište 6,44 02 etaža 030 galerija 70,42 1,00 stroj. 11,30 02 etaža dizala 5,61 1,00 stubište 031 okno 17,69 02 etaža 1 15,94 1,00 stubište 2 032 stubište 16,60 02 etaža 033 wc 6,77 1,00 wc 7,59 02 etaža 034 stroj. 10,05 661,60 m2 02 etaža 035 apartman 98,83 0,25 bazen 18,731 02 etaža 036 terasa 13,71 0,25 terasa 24,14 02 etaža 037 terasa 19,13 42,87 m2 02 etaža 038 apartman 46,27 3471,96 2m2 02 etaža 039 terasa 6,46 02 etaža 040 apartman 3 46,27 02 etaža 041 terasa 6,46 02 etaža 042 apartman 4 50,74 02 etaža 044 apartman 5 48,01 02 etaža 5,96 M 1.250 045 terasa 02 etaža 046 apartman 6 46,44 21 02 etaža 047 terasa 6,46 02 etaža 048 apartman 7 47,81 02 etaža 049 terasa 10,75 02 etaža 050 apartman 8 32,47 02 etaža 051 terasa 5,33 02 etaža 0543 terasa 5,16 620,72 m2 03 etaža 052 terasa 24,13

A

01 etaža 01 etaža 01 etaža 01 etaža 01 etaža 01 etaža 01 etaža

1889,71 m2

Kis=0.83

B


PAMETNO KORI©TENJE


NISKOENERGETSKA GRA–EVINA

Zelene zgrade su zgrade buduÊnosti i one nagrauju svoje vlasnike - veÊom isplativošÊu i višom poželjnošÊu; nagrauju svoje korisnike - nižim operativnim troškovima i nižim troškovima održavanja; i povrh svega Ëuvaju prirodu smanjenim negativnim utjecajem na okoliš. Zelena gradnja ne podrazumijeva samo korištenje novih materijala, veÊ pretpostavlja i odreenu kulturu života, stanovanja i korištenja prostora koja je u skladu s održivim razvojem. Takav koncept gradnje dokazano utjeËe na kvalitetu života i poslovanja. > Energetski razred A (do 25 kWh/god/m2) > Priprema tople vode pomoÊu sunËeve energije > Kompletna unutarnja i vanjska rasvjeta u LED tehnologiji > Instalacija “Pametne sobe“ > Centralni sistem upravljanja klimatizacijom, ventilacijom i rasvjetom


www.light-house.hr info@light-house.hr

Light House  

Prezentacija turističko-poslovnog objekta Light House smještenog u Srebrenom, Župa dubrovačka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you