Page 1

HUISSTIJLBOEK Handleiding huisstijl Kenbri Fire Fighting42013

Kenbri Fire Fighting B.V. Delta Industrieweg 15 Energieweg 11 Postbus 85 Postbus 248 3250 AB Stellendam 5140 AE Waalwijk T 0187 - 49 35 88 T 0416 - 66 01 19 F 0187 - 49 30 66 F 0416 - 35 39 27 E info@kenbri.nl E service@kenbri.nl

Gentseweg 309 A1 9120 Beveren BelgiĂŤ T 0416 - 66 01 19 F 0416 - 35 39 27 E service@kenbri.nl

www.kenbri.nl Kenbri Fire Fighting B.V. Š


Begrippen42

Arial De correspondentieletter ten behoeve van automatiseringen voor Kenbri Fire Fighting. Beeldmerk Vakterm voor het symbool in het logo van Kenbri Fire Fighting. Beeld-/woordmerk Vakterm voor de combinatie van het beeldmerk en het woordbeeld ‘KENBRI’ en het onderschrift ‘FIRE FIGHTING’ in het logo. Bestandsformaten Grafische afbeeldingen kunnen in verschillende bestandsformaten worden aangeboden. De bekendste zijn: EPS, WMF, GIF, TIFF en JPG. Elk bestandsformaat heeft zijn specifieke toepassingen. Zie de technische informatie achterin deit document. CMYK [smik] Deze afkorting staat voor de kleuren cyaan, magenta, geel en zwart; de kleuren die gebruikt worden bij fullcolour drukwerk. Corps De benaming voor de grootte van een letter; het corps van dit stukje tekst is 10 pt. Frutiger De huisstijlletter van de Kenbri Fire Fighting; in 1977 door Adrian Frutiger ontworpen. Interlinie De regelafstand; vaak in punten (pt) uitgedrukt; bij de Kenbri huisstijl altijd in millimeters. Kenbrirood De aanduiding voor de specifieke kleur rood van Kenbri Fire Fighting, oorspronkelijk genormeerd als RAL 3000. Kenbriblauw De aanduiding voor de specifieke blauw van Kenbri Fire Fighting, oorspronkelijk genormeerd als RAL 5003. Logo Vakterm die vaak gebruikt wordt in plaats van beeld- en/of woordmerk.

Pantone® Pantone® is een geregistreerd merk van Pantone Inc. en staat voor een gestandariseerd kleursysteem – voor drukwerk – gebaseerd op acht uitgangskleuren alsmede zwart en wit. De term PMS wordt niet meer gebruikt. Papierformaten Papierformaten zijn internationaal gestandariseerd. De zogenaamde A-reeks is de meest toegepaste, bijvoorbeeld: – A4 (210 x 297 mm); – A5 (148 x 219 mm). Voor enveloppen wordt vaak gebruik gemaakt van de EA-reeks, bijvoorbeeld: – EA5/6 (110 x 220 mm); – EA5 (156 x 220 mm). RAL Internationaal kleurcoderingssysteem voor (auto)lakken. Symbool Het beeldmerk van de Kenbri Fire Fighting; vlam en kader. RGB Deze afkorting staat voor rood, groen en blauw; de kleuren die samen ‘wit licht’ vormen en wordt gebruikt om kleurcoderingen voor bijvoorbeeld beeldschermtoepassingen aan te geven. Spatiëring De horizontale afstand tussen letters onderling. Woordmerk Vakterm voor woordbeeld ‘BRANDWEER’.


BEGRIPPEN/BESTANDEN Bestanden43

Hieronder vindt u technische informatie over de digitale beeld- en/of woordmerken van Kenbri Fire Fighting. Leest u deze informatie aandachtig door alvorens u deze bestanden gaat toepassen. • Digitale bestanden zijn beschikbaar voor MacOs (Apple Macintosh) en Windows (Personal Computer). • De bestandsnaam – bijv. ‘BW_V#mac1_goud.eps’ – geeft aan om welk beeld- en/of woordmerk het gaat en in welke kleurvariant. Na ‘BW_V’ dat aangeeft dat het om een brandweer-vignet gaat (BW_WL = beeldmerk met woordmerk links; BW_WR = beeldmerk met woordmerk rechts) volgt het nummerteken (#), dat staat voor een bestand met kleuroverlap of de tilde (~) voor een bestand zonder kleuroverlap. Vervolgens staat er ‘mac’ voor bestanden voor MacOs of ‘pc’ voor bestanden voor Windows. Het hierop volgende nummer is de codering voor de daar weer op volgende omschrijving van de verschijningsvorm. De bestandsextensie ‘.eps’ geeft aan dat het logo als Encapsulated PostScript-bestand is bewaard (‘.wmf’ als Windows Metafile en ‘.ai’ als Adobe Illustrator 5- bestand). Beeld- en/of woordmerken voor MacOs • De beeld- en/of woordmerken zijn vectortekeningen in Adobe Illustrator EPS formaat. Andere bestandsformaten kunnen gemaakt worden aan de hand van de set zonder kleuroverlap (logo without colortrap (~)). • De beeld- en/of woordmerken zijn geschikt voor gebruik in steunkleur en fullcolour. De fullcolour opbouw van het rood is een eigen bepaalde waarde (0% C, 93% M, 97%Y, 6%K). • De in de bestanden met trap opgenomen kleuroverlap is geschikt voor vergrotingen van 25-400%. Deze bestanden zijn bestemd voor regulier offset drukwerk. Voor niet reguliere toepassingen (bijvoorbeeld vergrotingen groter dan 400%, zeefdruk of tampondruk) moet aan de hand van de geleverde ‘traploze’ beelden/of woordmerken een voor die specifieke toepassing geschikt bestand worden aangemaakt. Indien geen kleuroverlap nodig is, zoals bij snijplotters, kunnen de bestanden zonder trap gebruikt worden. • Alle beeld- en/of woordmerken beschikken over een verbeterde schermafbeelding voor een betere weergave binnen een opmaakprogramma, documentinformatie met een versienummer, en een documentikoon. Beeld- en/of woordmerken voor Windows • De beeld- en/of woordmerken zijn beschikbaar in Encapsulated PostScript (EPS), Adobe Illustrator 5 (AI5) en Windows Metafile (WMF) formaat. • De vector-EPS-bestanden (met en zonder trap) zijn geschikt voor high-end professioneel gebruik onder Windows. Indien nodig kunnen deze bestanden gebruikt worden als basis voor bestandsconversie naar andere formaten.

• De traploze beeld- en/of woordmerken in AI5 bevatten dezelfde werktekening als de EPS-bestanden, maar in een lagere resolutie. Deze bestanden zijn bedoeld voor gebruik in geval men niet met de EPSbestanden kan werken. Het oude Adobe Illustrator 4-formaat is namelijk compatible met een bredere range aan software. Bij de bestandsnamen voor de AI4-bestanden worden maximaal 8 tekstposities gebruikt (vóór de bestandsextensie) opdat deze ook onder oudere Windowsversies correct worden weergegeven. De bestandsnaam – bijvoorbeeld ‘B_V~pc1.ai’ – is hier opgebouwd uit de naam, de trapindicatie (~), de platformaanduiding (pc), de kleurcode (1) en de bestandsextensie. • De WMF beeld- en/of woordmerken zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in de kantooromgeving (bijvoorbeeld Microsoft Office). Deze beeld- en/of woordmerken kunnen geplaatst worden binnen de meeste Windows-programma’s voor de kantooromgeving. (Maak altijd eerst een document aan om vervolgens daarin een WMF logo te plaatsen.) Een WMF bestand bevat alle data van een vector-bestand, maar niet de eigenlijke vector. Dit zorgt ervoor dat het bestand erg klein is, en daardoor handig binnen kantoornetwerken die vaak niet berekend zijn op grote(re) grafische bestanden. Doorgaans beschikken WMF-bestanden over voldoende kwaliteit voor gebruik binnen macro’s en op kantoorprinters. Het voordeel van de WMF-beeld- en/ of woordmerken ten opzichte van de vaak gebruikte bitmap beelden/ of woordmerken is dat ze vergroot en verkleind kunnen worden zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies. Bovendien zijn, in tegenstelling tot bitmaps, de transparante delen binnen het logo ook echt transparant, en kan een WMF dus gepositioneerd worden op een gekleurde ondergrond. Indien een optimale schermweergave gewenst is zal men echter een bitmap bestand moeten aan maken op het gewenste formaat, in de gewenste resolutie en met de gewenste transparantie, al dan niet anti-alias. Dit kan met behulp van de geleverde traploze vector-bestanden. • Lees ook het 2e en 3e punt van de beeld- en/of woordmerken voor MacOs.


Beeldmerk44

Kenbri beeldmerk Het symbool, met vlam en kader, vormt als beeldmerk de kern van de kenbri huisstijl. De rode gestileerde vlam maakt – in combinatie met de kleur – direct duidelijk dat dit het beeldmerk van de brandweer is. Iedereen associeert de vlam met de belangrijke taak van de brandweer: het vuur bestrijden. Maar de vlam staat voor méér: waakzaamheid. En daarmee komt preventie goed in beeld. Het schild geeft aan dat de brandweer bescherming biedt bij dreigingen. De drie elementen die samen het schild vormen benadrukken de bestrijding, hulpverlening en coördinatietaak bij rampen. Het beeldmerk (schild) en het beeld/woordmerk (schild en de tekst BRANDWEER) kennen verschillende verschijningsvormen (kleurstellingen), die afhankelijk van ontwerp, beschikbare kleuren en reproductietechniek toegepast kunnen worden. De vuistregel ‘twee van de drie’ Maximale herkenbaarheid van de brandweer is – zeker bij ‘uitruksituaties’ – een absolute vereiste. Het beeldmerk moet dan ook altijd worden toegepast in combinatie met de kleur brandweerrood en/of het woordmerk BRANDWEER.


BEELDMERK Beeldmerk45

Achtergrond wit

Achtergrond rood

Kenbri beeldmerk Het symbool, met vlam en kader, vormt als beeldmerk de kern van de kenbri huisstijl. De rode gestileerde vlam maakt – in combinatie met de kleur – direct duidelijk dat dit het beeldmerk van de brandweer is. Iedereen associeert de vlam met de belangrijke taak van de brandweer: het vuur bestrijden. Maar de vlam staat voor méér: waakzaamheid. En daarmee komt preventie goed in beeld. Het schild geeft aan dat de brandweer bescherming biedt bij dreigingen. De drie elementen die samen het schild vormen benadrukken de bestrijding, hulpverlening en coördinatietaak bij rampen. Het beeldmerk (schild) en het beeld/woordmerk (schild en de tekst BRANDWEER) kennen verschillende verschijningsvormen (kleurstellingen), die afhankelijk van ontwerp, beschikbare kleuren en reproductietechniek toegepast kunnen worden. De vuistregel ‘twee van de drie’ Maximale herkenbaarheid van de brandweer is – zeker bij ‘uitruksituaties’ – een absolute vereiste. Het beeldmerk moet dan ook altijd worden toegepast in combinatie met de kleur brandweerrood en/of het woordmerk BRANDWEER.

Achterrond blauw

Acthtergrond grijs


Logo46


LOGO Logo47

A

42,5 mm

A = 7,5 mm B = 44,7 mm C = 1,4 mm

10 mm

57,5 mm

A C

62,5 mm

47,5 mm

B

C

250 mm 182,5 mm

182,5 mm 15 mm

38 mm 67,5 mm


Kleuren48


KLEUREN Kleuren49

PANTONE 295 U

PANTONE 485 U U

CMYK

CMYK

Kenbri Blauw

Kenbri Rood

PANTONE 295 U

PANTONE 485 U

CMYK C = 99 M = 70 Y = 0 K = 70

CMYK C = 0 M = 93 Y = 97 K = 6

RGB R = 0 G = 26 B = 75

RGB R = 224 G = 53 B = 36

LAB L = 10 A = 8 B = 34

LAB L = 51 A = 64 B = 51


Briefpapier410

210 mm

297 mm

23,75 mm

130 mm

7 mm

10 mm

60 mm

< 23,2 mm

Frutiger 75 Black 7 pt

Frutiger 55 Roman 7 pt

89 mm >

20 mm

Kenbri Fire Fighting B.V. Follow us: Vestiging Stellendam Delta Industrieweg 15 - Postbus 85 - 3250 AB - Stellendam - T +31(0)187 49 35 88 - F +31(0)187 49 30 66 - E info@kenbri.nl Vestiging Waalwijk Energieweg 11 - Postbus 248 - 5140 AE - Waalwijk - T +31(0)416 66 01 19 - F +31(0)416 35 39 27 - E service@kenbri.nl ING Bank 68 27 50 182 - KVK Rotterdam 24308115 - BTW NL 8091.11.597 B.01 - IBAN NL46 ING B 0682 750182 - BIC INGBNL2A - www.kenbri.nl Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, zoals deze luiden volgens de op de achterzijde afgedrukte tekst. De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.

10 mm 10 mm

190 mm

Frutiger 75 Black 5 pt

A = 20 mm

B = 13,8 mm

C = 8,4 mm


STATIONARY Briefpapier411

Frutiger 75 Black 16 pt Frutiger 75 Black 5,4 pt

210 mm 190 mm

METAALUNIEVOORWAARDEN Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008 Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ©Koninklijke Metaalunie Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 1.2. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever. 1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst. 1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie. Artikel 2: Aanbiedingen 2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, ‘ex works’, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking. 2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

297 mm

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom 3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz. 3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen 4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht. 4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen. 4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke. 4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6: Risico-overgang 6.1. Levering vindt plaats af fabriek, ‘ex works’, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever. 6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht 8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen. 8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade. Artikel 9: Omvang van het werk 9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. 9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen: a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk; b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen; c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken; d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; e. reis- en verblijfkosten. Artikel 10: Wijzigingen in het werk 10.1.Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek; b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken. 10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer. Artikel 11: Uitvoering van het werk 11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: - gas, water en elektriciteit; - verwarming; - afsluitbare droge opslagruimte; - op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen. 11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats. 11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade. Artikel 12: Oplevering van het werk 12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd; d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 12.2.Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij

45 mm

Artikel 13: Aansprakelijkheid 13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die op-drachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, danwel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. 13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht. 13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer. 13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal. 13.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. Artikel 14: Garantie 14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. 14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reisen verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever. 14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: - de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren; - het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden; - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: - de zaak herstelt; - de zaak vervangt; - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever. 14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel. 14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren. 14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan. 14.9.a.Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van: - normale slijtage; - onoordeelkundig gebruik; - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; - installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden. b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd; c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd. Artikel 16: Niet afgenomen zaken Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW. Artikel 17: Betaling 17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening. 17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: a. bij balieverkoop contant; b. bij termijnbetaling: - 40% van de totale prijs bij opdracht; - 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden; - 10% van de totale prijs bij oplevering; c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum. 17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is. 17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: a. een betalingstermijn is overschreden; b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel: over de eerste € 3.000,= 15% over het meerdere tot € 6.000,= 10% over het meerdere tot € 15.000,= 8% over het meerdere tot € 60.000,= 5% over het meerdere vanaf € 60.000,= 3% Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. 17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever. Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten; b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen; c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren. 18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden. Artikel 19: Beëindiging Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 20.1. Het Nederlands recht is van toepassing. 20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 20.4. Partijen kunnen een andere vorm van

Artikel 15: Reclamaties Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen

45 mm

45 mm

10 mm

45 mm

Artikel 7: Prijswijziging 7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. 7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. 7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.

verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. 12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing. 12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Frutiger 55 Roman 5 pt

Artikel 5: Levertijd 5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. 5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 5.4.a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/ of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging. 5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.


Envelop412

A = 20 mm B = 13,8 mm C = 8,4 mm

60 mm

63,8 mm 32,16 mm

A

A B

240 mm

Frutiger 75 Black 12 pt

< 95,12 mm

C

www.kenbri.nl Follow us:

A A 42,1 mm 240 mm

Frutiger 55 Roman 12 pt

A = 20 mm

B = 13,8 mm

C = 8,4 mm


Visitekaartje413 A = 5 mm

A

Frutiger 75 Black 9 pt

Frutiger 75 Black 7 pt

15,4 mm

37,5 mm

A

Bert Konter

55 mm

Kenbri Fire Fighting B.V.

Technisch Adviseur

Delta Industrieweg 15

M +31(0)6 42 605 097

Postbus 85 63,8 mm

Frutiger 55 Roman 7 pt

Frutiger 55 Roman 7 pt

3250 AB Stellendam T +31(0)187 49 3588 F +31(0)187 49 3066 E bert.konter@kenbri.nl I www.kenbri.nl A A 42,5 mm

7,25 mm

A A

Ga naar www.qrcode.nu op uw mobiel en download een reader

A

A 10,4 mm

48 mm

A

85 mm

Frutiger 55 Roman 12 pt

A = 5 mm


Voorkant42

Frutiger 75 Black 36 pt 210 mm

65 mm

B

A

Frutiger 55 Roman 36 pt

30 mm

D

C

BEDRIJFSBROCHURE

A

A

Industrieel materiaal - Brandweermateriaal - Brandweervoertuigen

Frutiger 55 Roman 12 pt

VERKOOP SERVICE

297 mm

237 mm

VERHUUR

A

Frutiger 75 Black 40 pt

A

B = 9,5 mm

C = 12,7 mm

76,5 mm

D = 7,85 mm

A

A = 10 mm

113,5 mm


BEDRIJFSBROCHURE Binnenkant42

Frutiger 75 Black 36 pt A

210 mm

65 mm

A

A

A

A

A

INTRODUCTIE A

Kenbri Fire Fighting B.V.Kernactiviteiten

A

Kenbri Fire Fighting B.V.Introductie

A

A

Frutiger 75 Black 18 pt Kenbri Fire Fighting richt zich, naast het leveren en verhuren van haar producten en diensten, ook sterk op haar service gerichte activiteiten. “Verkoop, Service en Verhuur” vormen de kernactiviteiten van Kenbri Fire Fighting. Ze zijn terug te vinden in de volgende 3 productgroepen:

90 mm

Brandweermateriaal

A

Frutiger 75 Black 24 pt

53,5 mm

Vanuit onze vestiging in Stellendam houdt een groep specialisten zich bezig met het leveren, onderhouden en verhuren van materialen en diensten ten behoeve van industriële brand- en incidentbestrijding. Het kernassortiment industrieel materiaal bestaat uit hydranten, afsluiters, (blus)monitoren, tankschuimsystemen, kleppen en pompen voor toepassingen in blusleidingnetten. Ook een breed scala aan watervoerende armaturen en schuimarmaturen, van handstraalpijpen tot bijvoorbeeld een remote controlled monitor op hoogte, behoren hierbij.

Kenbri Fire Fighting B.V. Kenbri Fire Fighting heeft daarmee een bijzonder breed assortiment aan producten en diensten voor de (industriële) brandweer. Tegelijkertijd hebben wij de beschikking over veel specialistische kennis en ervaring. In deze bijzondere combinatie ligt een belangrijk deel van het onderscheidend vermogen van Kenbri Fire Fighting.

Frutiger 55 Roman 10 pt

De kracht van Kenbri Fire Fighting zit ook in de exclusieve dealerschappen voor de Nederlandse markt van toonaangevende fabrikanten, zoals o.a.: Rosenbauer, Bronto Skylift, Akron, Kennedy, Angus Fire (o.a. Duraline), Fomtec en Weber Rescue. Wij werken vanuit onze 3 vestigingen met een groep van ca 90 ervaren en gemotiveerde medewerkers die begrijpen waar de brandweer voor staat. Vanuit onze vestigingen in Stellendam en Beveren (België) richten wij ons vooral op de industriële brand- en incidentbestrijding. Vanuit onze vestiging in Waalwijk vinden onze verkoop- en productieactiviteiten van (red)voertuigen plaats. Op alle 3 de locaties verzorgen wij tevens vele service-, modificatieen keuringswerkzaamheden aan o.a. voertuigen, pompen en hydranten. In geval van calamiteiten bieden wij u een 24 uur bereikbaarheid, 7 dagen in de week.

49,25 mm

Kenbri Fire Fighting beschikt over een uitgebreid assortiment brandweermateriaal. Wij verzorgen elke bepakking volgens de voorschriften van Binnenlandse Zaken voor de uitrusting van uw tankautospuit en hulpverleningsvoertuig. Indien gewenst bouwen wij de materialen gelijk op uw voertuig in! Kenbri levert en onderhoudt niet alleen alle materialen die het u mogelijk maken uw werk effectiever en/of veiliger te maken, maar verhuurt deze ook. Van zaklamp tot hefkussenset, of een complete bepakking voor een blus- of hulpverleningsvoertuig.

Kenbri Fire Fighting levert, onderhoudt en verhuurt alles op het gebied van professionele brandbestrijdingsmaterialen.

Brandweervoertuigen

Onze goed opgeleide medewerkers hebben het begrip “kwaliteit” hoog in het vaandel staan. Dit is niet alleen terug te vinden in de dagelijkse werkzaamheden, maar ook in de producten en diensten die wij leveren, onderhouden en verhuren. Kenbri Fire Fighting is ISO9001:2008, AQAP2120:2006 en VCA**2008/5.1 gecertificeerd.

62 mm

Als dealer van Rosenbauer (de grootste producent van brandweervoertuigen en blussytemen ter wereld) en Bronto Skylift (’s werelds leidende fabrikant van brandweerhoogwerkers) kan Kenbri Fire Fighting alle denkbare brandweervoertuigen leveren. Kenbri bouwt echter ook zelf brandweervoertuigen. Met een eigen engineeringafdeling en jarenlange expertise is Kenbri bij uitstek de partner voor het ontwerpen en bouwen van maatwerk. Van slangenwagen tot industrieel combivoertuig. Ook voor het onderhouden en huren van brandweerwagens (met of zonder bedieningspersoneel) hebben wij uitstekende mogelijkheden.

A

A

A

A = 10 mm

200 mm

B = 20 mm

B

B

B

A

A

105 mm

105 mm

A

Frutiger 75 Black 10 pt

Industrieel materiaal


Binnenkant416

Frutiger 75 Black 36 pt A

A

A

A

Industrieel materiaalVerkoop

A

A

Industrieel materiaal

A

A

A

Industrieel materiaal

Verkoop

De oorsprong van Kenbri Fire Fighting ligt in de vroege 80er jaren met het leveren en onderhouden van appendages aan de (petro)chemische industrie. Dit is de basis geweest van waaruit Kenbri de afgelopen 25 jaar veel specifieke kennis en ervaring heeft opgedaan.

Ons kernassortiment industrieel materiaal bestaat uit hydranten, afsluiters, (blus)monitoren, tankschuimsystemen, kleppen, pompen etc. voor toepassingen in blusleidingnetten. Daarnaast leveren wij een breed scala aan watervoerende armaturen en schuimarmaturen, van handstraalpijpen tot bijvoorbeeld een remote controlled monitor op hoogte. Wij voeren daarbij een ruim assortiment schuim en poeder. De materialen die wij adviseren en leveren zijn altijd van hoge kwaliteit. Ze worden geproduceerd door bedrijven met een grote staat van dienst. In ons magazijn in Stellendam beschikken wij over grote voorraden, waardoor onze levertijden veelal tot een minimum kunnen worden beperkt.

Kenbri heeft in de vestiging van Stellendam een industriële afdeling, van waaruit een groep specialisten zich bezig houdt met het adviseren en leveren van materialen en diensten ten behoeve van industriële brand- en incidentbestrijding. Daarbij zet men ook dagelijks onze expertise in op het gebied van engineering, inspecties, keuringen en onderhoudswerkzaamheden aan blusleidingnetten. Het ontwikkelen, installeren en onderhouden van blusinstallaties is één van onze specialisaties. Vanaf 2010 werkt deze afdeling ook vanuit de Kenbri vestiging in Beveren, waar zich tevens de grote schuimvoorraad van Kenbri bevindt.

A

Van onze belangrijkste leveranciers, Kennedy en Akron Brass, hebben wij al vele jaren het exclusieve dealerschap voor de Nederlandse markt. Sinds enkele jaren hebben wij deze ook van Fomtec en Angus Fire, dat wereldwijd synoniem staat voor brandbestrijdingsmiddelen van de hoogste kwaliteit. Naast de fabricage van de Duraline persslangen is Angus fabrikant van schuimvormende middelen, schuimvormende armaturen, bijmengsystemen en vaste blusinstallaties.

103 mm

73,9 mm

Kenbri Fire Fighting heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een organisatie die ook projectmatige opdrachten aanneemt, waarbij wij samen met de opdrachtgever tot een oplossing komen op het gebied van installatie en/of engineering. Wij kunnen het volledige pakket aanbieden: risicoanalyse, brandpreventieve oplossingen, incidentbestrijding, service en onderhoud. Of het nu gaat om schuim-, pomp- of monitorsystemen, wij bieden een passende oplossing! Gebruikmakend van onze kennis en uiteraard de wet- en regelgeving (bijv. PGS, NFPA) op dit gebied, kunnen wij bijdragen tot een pasklaar

A

A

Frutiger 55 Roman 10 pt

A

Frutiger 75 Black 24 pt

90 mm

90 mm

Frutiger 75 Black 18 pt

A

A = 10 mm

94 mm

B

B = 20 mm

96 mm

B

B

B

A

A

105 mm

88,5 mm

A

Frutiger 55 Roman 11 pt

A

INDUSTRIEEL MATERIAAL


Achterkant417

210 mm

Frutiger 55 Roman 10 pt

39 mm

237 mm

46 mm

297 mm

A

A

30 mm

48,8 mm

Kenbri Fire Fighting B.V. Energieweg 11 Postbus 248 5140 AE Waalwijk T 0416 - 66 01 19 F 0416 - 35 39 27 E service@kenbri.nl

Kenbri Fire Fighting N.V. Gentseweg 309 A1 9120 Beveren BelgiĂŤ T +32(0)3 775 8600 F +32(0)3 755 8695 E info@kenbri.be

Frutiger 75 Black 10 pt

Kenbri Fire Fighting B.V. Delta Industrieweg 15 Postbus 85 3250 AB Stellendam T 0187 - 49 35 88 F 0187 - 49 30 66 E info@kenbri.nl

www.kenbri.nl A

2012

A

170 mm

A 190 mm

Frutiger 75 Black 18 pt

A = 10 mm

A

A


Pakbon418

Frutiger 75 Black 36,7 pt 210 mm

60 mm

A

A

Arial Bold 10 pt

PAKBON AďŹ&#x201A;everadres Brandweer Steenwijkerland T.a.v. Dhr. W. Dantuma

Arial Regular 10 pt

Vendelweg 3 8331 XE STEENWIJK Netherlands

B

Aantal Artikelcode

Orderdatum: Pakbon datum: Pakbonnummer: Pagina:

Omschrijving

28-05-2013 28-05-2013 22 1

Nog te leveren

WW27155013 LUCHTSLANG OVAAL OPENING 50\70X5 WW27155013 MANOVACTUURMETER 80MM-1\0/25BAR

85,7 mm

1 1

1322850 125712 Bestel.: 1322850 30 dagen netto Af Waalwijk

297 mm

Ordernummer: Debiteurnummer: Uw referentie: Betalingsconditie: Leveringsconditie:

27,6 mm

Wij verzoeken u reclamaties binnen 7 dagen na levering aan ons te melden. Naam (in blokletters)

:

Totaal gewicht

:

Voor akkoord

:

Datum :

:

Kenbri Fire Fighting B.V. Follow us: Vestiging Stellendam Delta Industrieweg 15 - 3251 LX - Stellendam - T +31(0)187 49 35 88 - F +31(0)187 49 30 66 - E info@kenbri.nl Vestiging Waalwijk Energieweg 11 - 5145 NW - Waalwijk - T +31(0)416 66 01 19 - F +31(0)416 35 39 27 - E service@kenbri.nl ING Bank 68 27 50 182 - KVK Rotterdam 24308115 - BTW NL 8091.11.597 B.01 - IBAN NL46 ING B 0682 750182 - BIC INGBNL2A - www.kenbri.nl Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze kunt u nalezen op onze website www.kenbri.nl onder leveringsvoorwaarden. De leveringsvoorwaarden worden, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.

A

C

D

24,4 mm

100,1 mm

35 mm

A


DOCUMENTEN Factuur419

Frutiger 75 Black 36,7 pt 210 mm

60 mm

A

A

FACTUUR Aannemingsbedrijf Qualm B.V. T.a.v. Afdeling administratie

B

Aantal

Artikelcode Omschrijving

Vervaldatum: Betalingsconditue: Reclames: Afleverdatum: leveringsconditie: Medewerker: Pagina:

13-11-2012 12-01-2013 1224036 126139 09-11-2012 Arno Vroege 1/1

Prijs per stuk BTW % Nettobedrag

K060K815E- KENNEDY K81D 51/4 3.6 3-WAY ELB 6”

1.973,75

21,0

1.973,75

74 mm

1

1245653 125124 12508004 Af Stellendam 60 dagen netto Schriftelijk binnen 7 dagen

297 mm

Factuurdatum: Factuurnummer: Debiteurnummer: Ordernummer: Pakbonnummer: Uw referentie:

BTW nr.: NL009760052B01

Arial Regular 10 pt

Arial Bold 10 pt

Postbus 1011 3180 AA Rozenburg ZH

24,85 mm

VERZENDKOSTEN

9,90

Totaalbedrag excl. BTW: Totaal BTW-bedrag:

EUR EUR

1.983,65 416,57

Totaal te voldoen:

EUR

2.400,22

Kenbri Fire Fighting B.V. Follow us: Vestiging Stellendam Delta Industrieweg 15 - Postbus 85 - 3250 AB - Stellendam - T +31(0)187 49 35 88 - F +31(0)187 49 30 66 - E info@kenbri.nl Vestiging Waalwijk Energieweg 11 - Postbus 248 - 5140 AE - Waalwijk - T +31(0)416 66 01 19 - F +31(0)416 35 39 27 - E service@kenbri.nl ING Bank 68 27 50 182 - KVK Rotterdam 24308115 - BTW NL 8091.11.597 B.01 - IBAN NL46 ING B 0682 750182 - BIC INGBNL2A - www.kenbri.nl

A

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, zoals deze luiden volgens de op de achterzijde afgedrukte tekst. De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.

A

C

D

22,14 mm

74,55 mm

24,7 mm

E

23 mm

A


Orderbevestiging420

Frutiger 75 Black 36,7 pt 210 mm

60 mm

A

A

Afleveradres

Factuuradres

Brandweer Steenwijkerland T.a.v. Dhr. W. Dantuma

Brandweer Steenwijkerland T.a.v. Afd. Creditteurenadministr.

Vendelweg 3 8331 XE STEENWIJK Netherlands

Postbus 162 8331 XE STEENWIJK Netherlands

Orderdatum: 28-05-2013 Datum orderbevestiging: 28-05-2013 Afleverweek (indicatie): 22 faxnummer: 052151974

1245653 125124 Bestel.: 1322850 30 dagen netto Af Waalwijk

Pagina: Omschrijving

Prijs per stuk

Nettobedrag

1

WW27155013 LUCHTSLANG OVAAL OPENING 50\70X5

13,48

13,48

1

WW27155013 MANOVACTUURMETER 80MM-1\0/25BAR

100,47

100,47

64 mm

B

Aantal Artikelcode

1

297 mm

35 mm

Ordernummer: Debiteurnummer: Uw referentie: Betalingsconditie: Leveringsconditie:

Arial Regular 10 pt

Arial Bold 10 pt

ORDERBEVESTIGING

D

24,5 mm

C

VERZENDKOSTEN

9,90

Totaalbedrag excl. BTW: Totaal BTW-bedrag:

EUR EUR

133,75 28,08

Totaal te voldoen:

EUR

161,83

Naam (in blokletters)

:

Voor akkoord

:

Datum

:

Kenbri Fire Fighting B.V. Follow us: Vestiging Stellendam Delta Industrieweg 15 - Postbus 85 - 3250 AB - Stellendam - T +31(0)187 49 35 88 - F +31(0)187 49 30 66 - E info@kenbri.nl Vestiging Waalwijk Energieweg 11 - Postbus 248 - 5140 AE - Waalwijk - T +31(0)416 66 01 19 - F +31(0)416 35 39 27 - E service@kenbri.nl ING Bank 68 27 50 182 - KVK Rotterdam 24308115 - BTW NL 8091.11.597 B.01 - IBAN NL46 ING B 0682 750182 - BIC INGBNL2A - www.kenbri.nl Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, zoals deze luiden volgens de op de achterzijde afgedrukte tekst. De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.

A

E

F

24,5 mm

78,6 mm

27,13 mm

28,67 mm

A


Legenda & Fonts421

PAKBON A = 10 mm B = 7,5 mm C = 15,75 mm D = 12,16 mm FACTUUR A = 10 mm B = 7,5 mm C = 15,7 mm D = 12.6 mm E = 14,7 mm ORDERBEVESTEGING A = 10 mm B = 7.5 mm C = 6,15 mm D = 12,15 mm E = 15,7 mm F = 12,6 mm


Rotterdam Racing422

Frutiger 75 Black 26 pt 216 mm

A

A

A

198,2 mm

Als een goede tijd neerzetten je werk is!

A

20 mm

B

www.kenbri.nl

A

A = 5 mm

44,2 mm

B = 4,88 mm

A

Frutiger 75 Black 8 pt

44,2 mm

Frutiger 55 Roman 8 pt

A

152 mm

132 mm

20 mm

Kenbri Fire Fighting levert, onderhoudt en verhuurt alles op het gebied van professionele brandbestrijdingsmaterialen.


ADVERTENTIES Aviassist423

A

Frutiger 75 Black 21 pt

A

A

65 mm

Frutiger 75 Black 29 pt

B

www.kenbri.com

WORLD CLASS AIRPORT RESCUE & FIRE FIGHTING SOLUTIONS

B

Beveren (B) T +32(0)3 775 8600 E info@kenbri.be

SALES PARTS SERVICE

A

Waalwijk (NL) T +31(0)416 66 0119 E service@kenbri.nl

Frutiger 75 Black 15 pt

Frutiger 75 Black 9 pt

89 mm

148 mm

Kenbri Fire Fighting B.V. Stellendam (NL) T +31(0)187 49 3588 E info@kenbri.nl

A

A

A = 10 mm

B = 5 mm

190 mm

Frutiger 55 Roman 9 pt

A


Medewerker Orderadministratie424

A

A

A

96 mm

A

Frutiger 55 Roman 9 pt

Voor onze vestiging in Stellendam zijn wij per direct op zoek naar een

Frutiger 75 Black 9 pt

De functie: Als medewerker orderadministratie draag je zorg voor een correcte en efficiënte verwerking van de (inkoop)orders. Je verricht werkzaamheden die voortvloeien uit de klantorders, zoals o.a. het plaatsen van bestellingen bij leveranciers, het verwerken en bewaken van de inkoopopdrachten en het regelen van transport via externe vervoerders. Je hebt geregeld contact met klanten over lopende orders en je bent verantwoordelijk voor het beheren en aanmaken van de stamgegevens van (nieuwe) artikelen. Je bent werkzaam binnen een klein team met enthousiaste collega’s in een dynamische omgeving. Wij vragen: • MBO werk- en denkniveau • MBO opleiding (logistiek/administratief) • Ervaring met bedrijfssoftware (Exact) en Microsoft Office • Servicegerichte/commerciële instelling • Affiniteit met techniek • Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift • Goede kennis van de Duitse taal is een pre • Enige jaren ervaring in soortgelijke functie(s) Wij bieden: Een afwisselende en uitdagende functie in een dynamisch bedrijf met een open en spontane cultuur. Tevens een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Spreekt deze baan je aan? Schrijf dan naar Kenbri Fire Fighting B.V. t.a.v. Marco van der Velden, Postbus 85, 3250 AB STELLENDAM of stuur een e-mail naar sollicitatie@kenbri.nl Kenbri Fire Fighting, een sterk groeiend bedrijf met vestigingen in Stellendam, Waalwijk en Beveren (B), verkoopt, onderhoudt en verhuurt (industriële) brandweermaterialen en brandweervoertuigen aan regionale en industriële brandweerkorpsen in Nederland. Kenbri Fire Fighting is gecertificeerd volgens ISO 9001, VCA ** en AQAP. Bij Kenbri Fire Fighting werken ca 90 enthousiaste medewerkers. Surf voor meer informatie over ons bedrijf naar www.kenbri.nl

A

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

148 mm

Frutiger 55 Roman 7 pt

A = 5 mm

185 mm

Frutiger 75 Black 19 pt

Medewerker orderadministratie (ft)m/v


ERSONEELSADVERTENTIES Operationeel medewerker425

A

A

66 mm

A

A

A

69 mm

Voor onze vestiging in Stellendam zijn wij per direct op zoek naar een

Operationeel medewerker (ft)m/v Frutiger 75 Black 22 pt

40 mm

Wij vragen: • MTS of vergelijkbare opleiding • Rijks gediplomeerd Brandwacht chauffeur/pompbediende • VCA-B (of bereid dit te halen) • Bereidheid tot consignatiediensten • Geen 9 tot 5 mentaliteit • Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken • Goede communicatieve vaardigheden

Frutiger 75 Black 9 pt

Spreekt deze baan je aan? Schrijf dan naar Kenbri Fire Fighting B.V. t.a.v. Marco van der Velden, Postbus 85, 3250 AB STELLENDAM of stuur een e-mail naar sollicitatie@kenbri.nl Kenbri Fire Fighting, een sterk groeiend bedrijf met vestigingen in Stellendam, Waalwijk en Beveren (B), verkoopt, onderhoudt en verhuurt (industriële) brandweermaterialen en brandweervoertuigen aan regionale en industriële brandweerkorpsen in Nederland. Kenbri Fire Fighting is gecertificeerd volgens ISO 9001, VCA ** en AQAP. Bij Kenbri Fire Fighting werken ca 90 enthousiaste medewerkers. Surf voor meer informatie over ons bedrijf naar www.kenbri.nl

A

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

148 mm

Frutiger 55 Roman 7 pt

Frutiger 55 Roman 9 pt

Wij bieden: Een afwisselende en uitdagende functie in een dynamisch bedrijf met een open en spontane cultuur. Tevens een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

A = 5 mm

183 mm

De functie: Als operationeel medewerker op de afdeling Verhuur verricht je allerlei technische werkzaamheden aan brandweermaterialen. Je bent regelmatig op locatie werkzaam als chauffeur/pompbediende en je bent inzetbaar als brandwacht. Offshore en maritieme werkzaamheden behoren eveneens tot je takenpakket. Je bent werkzaam binnen een klein team met enthousiaste collega’s.


Servicemonteur426

A

A

A

Frutiger 55 Roman 9 pt

Frutiger 75 Black 30 pt

51 mm

65 mm

A

Voor onze vestiging in Stellendam zijn wij per direct op zoek naar een

Servicemonteur (ft)m/v

40,8 mm

Frutiger 75 Black 9 pt

Wij vragen: • MBO werk- en denkniveau • MTS of vergelijkbare opleiding • Enige jaren ervaring als monteur • VCA (of bereid dit te halen) • Bekendheid met industriële materialen (hydranten en afsluiters) is een pré • In bezit van rijbewijs B • Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken • Goede communicatieve vaardigheden • Voldoende affiniteit met automatisering Wij bieden: Een afwisselende en uitdagende functie in een dynamisch bedrijf met een open en spontane cultuur. Tevens een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Spreekt deze baan je aan? Schrijf dan naar Kenbri Fire Fighting B.V. t.a.v. Marco van der Velden, Postbus 85, 3250 AB STELLENDAM of stuur een e-mail naar sollicitatie@kenbri.nl Kenbri Fire Fighting, een sterk groeiend bedrijf met vestigingen in Stellendam, Waalwijk en Beveren (B), verkoopt, onderhoudt en verhuurt (industriële) brandweermaterialen en brandweervoertuigen aan regionale en industriële brandweerkorpsen in Nederland. Kenbri Fire Fighting is gecertificeerd volgens ISO 9001, VCA ** en AQAP. Bij Kenbri Fire Fighting werken ca 90 enthousiaste medewerkers. Surf voor meer informatie over ons bedrijf naar www.kenbri.nl

A

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

148 mm

A = 5 mm

Frutiger 56 Italic 7 pt

190 mm

De functie: Als servicemonteur verricht je onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan blusleidingnetten in de (petro)chemische industrie. Het uitvoeren van inspecties en keuringen en het oplossen van storingen behoort ook bij je takenpakket. Je verricht daarnaast voorbereidende werkzaamheden in onze werkplaats in Stellendam. Je bent werkzaam binnen een klein team met enthousiaste collega’s.


Fonts427


Datasheet428

A

Frutiger 75 Black 19 pt

60 mm

Frutiger 55 Roman 10 pt

A

30 mm

Kennedy Guardian K81D 3-way 5¼” Seawater Resistant

A

SalesIndustrial EquipmentHydrantenDry barrelKennedy K81 5¼ 3-way SR

Frutiger 55 Roman 10 pt

Frutiger 55 Roman 11,5 pt 297 mm

Frutiger 75 Black 18 pt

Kennedy Guardian K81D hydrant 3-way 5¼” Kennedy is involved in the development and production of fire hydrants from the early beginning. Kennedy has established itself as a leader in the industry with manufacturing experience dating back to 1905. Many of the early hydrants are still in use today. Kennedy stands for quality and reliability of the highest level. The current Guardian K81A is the result of more than 100 years experience and in details is continuously improved. Based on a simple design, it is easy to install, maintain and repair. The Guardian sets a standard for quality in the industry. It meets or exceeds all requirements for A.W.W.A C502 latest revision and is UL listed and FM approved

Technical Data

Frutiger 75 Black 10 pt

Valve opening: Pumper connection: Hose nozzles: Shoe connection: Shoe connection inlet: Seat: Drain valve: Stem nut: Main valve: Stem: Nuts & bolts: Upper barrel: Lower barrel: Shoe:

5¼” 4½” with NST male thread (bronze) 2 x 2½” with NST male thread (bronze) straight or elbow (cast iron) 6” ANSI # 125 - FF seawater resistant bronze seawater resistant bronze seawater resistant bronze SBR W/STEEL insert UL 262 10.1 stainless steel stainless steel Ductile iron Ductile iron Ductile iron

Internal and external high grade epoxy coated Meets or exceeds UL, FM, AWWA Standard C502 AWWA UL/FM

Working pressure 250 psi / 175 bar 175 psi / 123 bar

Delta Industrieweg 15 - Postbus 85 - 3250 AB - Stellendam - Nederland T +31(0)1878 49 3588 - F +31(0)187 49 3066 - E info@kenbri.nl - www.kenbri.nl

B

C

Kenbri Fire Fighting B.V. 1A11-6 V1-1011

Test pressure 500 psi / 352 bar 500 psi / 352 bar

B

200 mm 210 mm

B


DATASHEETS Legenda & Fonts429

PAKBON A = 10 mm B = 5 mm C = 17,35 mm


Bedrukkingsvarianten430

Bedrukkingsvarianten Afbeelding getoond op 50%

Bedrukking werkbroek

FRISTADS KANSAS PRO STRECH PANTALON

KENBRI bedrukking klein (A) Breedte x Hoogte: 90mm x 24,3mm Kleur 1: wit Kleur 2: PMS 485 CVU

Afbeelding getoond op 50%

KENBRI bedrukking middel (B) Breedte x Hoogte: 200mm x 54mm Kleur 1: wit Kleur 2: PMS 485 CVU

KENBRI bedrukking groot (C) Breedte x Hoogte: 280mm x 75,669mm Kleur 1: wit Kleur 2: PMS 485 CVU

Afbeelding getoond op 40%


KLEDING Bedrukking Overall431

Bedrukking Amer. overall

FRISTADS KANSAS PRO STRECH AMER. OVERALL

Bedrukking Overall FRISTADS KANSAS OVERALL

Indien plaatsing op deze positie niet mogelijk is. Is het eventueel te overwegen de bedrukking op de klep van de dijbeenzak te plaatsen zoals bij de werkbroek.

Dit kledingstuk wordt voorzien van een naamlabel aan de buitenzijde.

Dezelfde bedrukkingsposities worden gehanteerd op de multinorm overalls (HAVEP 2033)

Dit kledingstuk wordt voorzien van een naamlabel aan de buitenzijde.


Bedrukking jas & t-shirt432

Bedrukking Doorwerkjack half-lang DAPRO MULTINORM JACKET

Bedrukking T-shirts/Poloâ&#x20AC;&#x2122;s/ Sweaters/Vesten

Let op! productafbeelding wijkt af van het origineel!

Dit kledingstuk wordt voorzien van een naamlabel aan de buitenzijde.


Fonts433


VW Crafterr434

594 mm 148 mm

265 mm

181 mm

37 mm

43 mm

39 mm

210 mm

75 mm

75 mm

246 mm 49,5 mm

145 mm

51,5 mm

265 mm

115,6 mm

265 mm

19 mm

33 mm

128,2 mm

223 mm

80 mm 72 mm 71,5 mm

71,5 mm


BESTICKERING VW Transporter435

508 mm 137,25 mm

140,95 mm

34,6 mm

132,5 mm

191,3 mm

31,6 mm

27,2 mm

229,8 mm

200 mm

72 mm

84 mm

68,5 mm

106,5 mm

107 mm

191 mm

191 mm

19,5 mm

24 mm

64,5 mm

69,5 mm

72 mm

222 mm 129 mm 222 mm


VW Crafterr434

Frutiger 75 Black 46 pt Frutiger 55 Roman 46 pt A

55 mm

AANBIEDINGEN

30 mm 15 mm

A

A

Aanbiedingen van Kenbri Fire FightingJuli 2013

Frutiger 75 Black 18 pt

De houder is tevens los verkrijgbaar onder artnr. 27400705, prijs € 2,95.

Frutiger 55 Roman 11,5 pt

Packexe Sharpswrap Artnr: 27400704 Packexe Sharpswrap is een zelfklevende beschermfolie in een opvallende accentkleur, waarmee op een snelle en eenvoudige manier gevaarlijke scherpe uitsteeksels, punten en randen in hulpverleningssituaties kunnen worden afgedekt. De levering bestaat uit 4 rollen Packexe Sharpswrap folie van 100 mm x 30 meter en 1 Packexe Sharpswrap houder.

Introductieprijs € 89,-

Frutiger 55 Roman 18 pt

Deze reddingshandschoen biedt een optimale bescherming bij de technische hulpverlening (THV). De handpalm is gemaakt van Kevlar met een siliconecarbonlaag en verder verstevigd met diverse stukken van hoogwaardig, slijtbestendig Kevlar. De vingertoppen zijn van rubber. Verkrijgbaar in maat 6 t/m 12. Lengte: ca. 27 cm. Volgens EN 388 (3433) en EN 407 (1).

Introductieprijs € 31,95 Rosenbauer overdrukventilator Fanergy E16 Artnr: RB512045 Compacte elektrisch aangedreven overdrukventilator met groot ventilerend vermogen. Voorzien van toerentalregeling (aanloopstroombegrenzing). In robuust frame met uitklapbare transporthendel. Wanneer de transporthendel uitgeklapt is, staat de ventilator automatisch onder de juiste hoek. Aandrijfmotor: Diameter waaier: Effectieve ventilatiecapaciteit: Afmetingen (b x h x d): Gewicht: Wielen:

230V / 2,2 kW / 50Hz 16” / 400 mm 30.000 m³/h 569 x 635 x 488 mm ± 50 kg kunststofbanden

Actieprijs € 1795,Kenbri Afzetscherm, zware uitvoering Artnr: 10114825 Draagbaar afzetscherm, makkelijk en snel op te zetten door één persoon. Te gebruiken voor het afschermen van slachtoffers. Gepatenteerde lichtgewicht fiberglas constructie; geen ‘losse’ onderdelen. 4 Panelen: Totale lengte: Gewicht: Afmetingen (verpakt):

180 x 180 cm 720 cm 10 kg 27 x 27 x 145 cm

Actieprijs € 349,200 mm 210 mm

297 mm

Frutiger 55 Roman 10 pt

Rosenbauer THV Handschoen Artnr: 10001180 t/m 10001186


AANBIEDINGEN VW Transporter435

Frutiger 55 Roman 46 pt Frutiger 75 Black 46 pt

A

A

15 mm

AANBIEDINGEN Aanbiedingen van Kenbri Fire FightingJuli 2013

A

30 mm

55 mm

Duraflex lagedruk persslang 20 meter Artnr: 89234008 t/m 89234011 Frutiger 55 Roman 18 pt

Hoge kwaliteit lagedruk persslang in de kleur rood, geschikt voor algemeen gebruik. Duraflex slangen zijn vervaardigd uit een polyester mantel en zijn voorzien van een PVC/nitrile binnen- en buitenwand uit één stuk. De slangen zijn onderhoudsvrij, gemakkelijk schoon te maken en hoeven na gebruik niet gedroogd te worden. Buigzaam, licht, slijtvast en olie- en chemicaliënbestendig. Standaard 3-voudig gebendeld met RVS draad van 1,2 mm en voorzien van beschermsok. Duraflex 1 ½” NOK 52 Duraflex 1 ½” NOK 81 Duraflex 2’’ NOK 81 Duraflex 3’’ NOK 81

Artnr. 89234008 Artnr. 89234009 Artnr. 89234010 Artnr. 89234011

€ 87,50 € 89,50 € 97,50 € 127,50

Actieprijs: Actieprijs: Actieprijs: Actieprijs:

Kenbri Hosemaster Artnr: 89020214 De Kenbri Hosemaster is ideaal voor kleine schuiminzetten, waar een brandblusser niet voldoende is en een lagedruk schuimstraalpijp te groot.

Frutiger 55 Roman 10 pt

Actieprijs € 169,-

45 ltr/min bij 7 bar tussen 2,5 en 10 bar geschikt voor

diverse

11 liter 4 minuten ¾” Oetiker insteeknippel 5,6 kg 17,5 kg 12 m bij 7 bar

Vuurzweep demontabel, zonder steel Artnr: 21150750 Vuurzweep met demontabele steel (middels vleugelmoer) met 10 waaiers van 50 mm breed, 330 mm lang. De aansluiting is van verzinkt plaatstaal. Gewicht 1300 gram. De steel dient apart te worden besteld.

Actieprijs € 14,95 Steel t.b.v. vuurzweep Artnr: 21150619 Houten steel, ø 28 mm, lengte 2000 mm, gewicht 500 gram.

Actieprijs € 3,95 Dit is een uitgave van Kenbri Fire Fighting B.V. Niets in deze uitgave mag zonder toestemming van Kenbri worden gekopieerd of gepubliceerd. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. (Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 30 september 2013 & exclusief BTW en verzendkosten) www.kenbri.nl

200 mm 210 mm

Frutiger 75 Black 10 pt

297 mm

Frutiger 75 Black 18 pt

Capaciteit: Werkdruk: SVM: schuimconcentraten Inhoud: Inzetduur bij 6% bijmenging: Aansluiting koppeling: Gewicht leeg: Gewicht vol: Worplengte:


VW Crafterr434

Frutiger 75 Black 40,5 pt

Frutiger 75 Black 52 pt Frutiger 75 Black 17 pt

A

A

Nieuwsbrief van Kenbri Fire FightingApril 2013

A

30 mm A

Update brandpreventiesysteem

15 mm

BRANDBRIEF

Kreekraksluizen

Frutiger 55 Roman 10 pt

Frutiger 55 Roman 52 pt

55 mm

A

In het kader van Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ) worden alle bruggen en sluizen in beheer van Rijkswaterstaat Zeeland gemoderniseerd. Het doel van dit omvangrijke project is het bevorderen van een vlotte en veilige doorgang voor de scheepvaart over de Zeeuwse waterwegen.

Frutiger 55 Roman 10 pt

Een onderdeel hiervan is het gewenste niveau realiseren van de brandwaterpompen op het sluizencomplex Kreekrak. Om dit te bewerkstelligen heeft Kenbri Fire Fighting 8 verticale bluspompen geleverd. De klus geschiedde in opdracht van hoofdaannemer Cofely en onderaannemer Labrujère Staalbouw B.V. De ruim 10 meter lange verticale staartpompen van het merk Kirloskar zijn voorzien van een dubbele persuitgang en hebben elk een capaciteit van 240 m3/uur. De plaatsing van de pompen is gedaan in samenwerking met kraanbedrijf Goud. Later dit jaar zal Kenbri het project verder afronden door het vervangen van de gehele sprinklerinstallatie rond het centrale bedieningsgebouw van de sluizen. Wilt u meer informatie over onze industriële projecten of wilt u weten hoe Kenbri u een oplossing op maat kan bieden? Neem dan contact op met onze afdeling industrie in Stellendam. T 0187 49 35 88 E info@kenbri.nl

99 mm

In januari heeft een delegatie uit Indonesië in winterse omstandigheden de laatste 8 van de in totaal 30 bij Kenbri gebouwde crashtenders grondig geïnspecteerd. Dit is overigens zeer waarschijnlijk de laatste keer geweest dat de voertuigen sneeuw hebben gezien, want na de inspectie zijn ze vrij gegeven voor transport naar de haven van Jakarta in Indonesië. Van daaruit worden de voertuigen naar hun eindbestemming gebracht, te weten één van de vele eilanden in Indonesië. Maar natuurlijk niet voordat de wagens door de douane in Jakarta zijn geïnspecteerd en vrijgegeven voor het laatste deel van hun lange reis naar de uiteindelijke gebruikers.

Leatherman

Frutiger 75 Black 24 pt

297 mm

Voertuigen naar Jakarta Wie multi-tool zegt, zegt Leatherman. Sinds 1983 is Leatherman een begrip op het gebied van gereedschappen. Een Leatherman multi-tool is ontworpen rond een tang met daarnaast verschillende gereedschappen die geïntegreerd zijn in de handgrepen. Kenbri heeft sinds kort het Leatherman programma in haar assortiment opgenomen.

Colofon

Preview Pag. 2

Follow us!

Kenbri Fire Fighting B.V. Delta Industrieweg 15 Postbus 85 3250 AB Stellendam T 0187 49 35 88 F 0187 49 30 66 E info@kenbri.nl

B

Energieweg 11 Postbus 248 5140 AE Waalwijk T 0416 66 01 19 F 0416 35 39 27 E service@kenbri.nl

Gentseweg 309 A1 9120 Beveren België T +32(0)3 775 8600 F +32(0)3 755 8695 E info@kenbri.be

B

De Brandbrief is een uitgave van Kenbri Fire Fighting B.V. en verschijnt vier keer per jaar. Niets in deze uitgave mag zonder toestemming van Kenbri worden gekopieerd of gepubliceerd. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Frutiger 75 Black 10 pt

Frutiger 75 Black 27 pt

Meer op pag. 2

Oplage 2.000 exemplaren Frequentie 4 x per jaar © Kenbri Fire Fighting B.V.

B

420 mm

B

B

B


AANBIEDINGEN VW Transporter435

Frutiger 75 Black 40,5 pt A

Frutiger 75 Black 17 pt

Leatherman

Weber Rescue E-FORCE

De ultieme multi-tool

Compleet aanbod accu-aangedreven redgereedschap

Vervolg van pagina 1

Eind 2011 berichtten wij over de introductie van E-FORCE redgereedschap waarbij we de combinatiegereedchappen SPS270 E-FORCE en de SPS360 E-FORCE behandelden. Inmiddels is het pakket accu-aangedreven redgereedschappen uitgebreid en kunnen we complete sets aanbieden. Het assortiment E-FORCE redgereedschap van WEBER RESCUE omvat o.a. de redspreider SP 35L E-FORCE, de redschaar RSX 180-80plus en de ram RZ 1 - 910 E-FORCE.

Frutiger 55 Roman 10 pt

Kenbri heeft sinds kort het Leatherman programma in haar assortiment opgenomen. De modellen die in de webshop aangeboden worden zijn: de Surge, de Wave en de nieuwe OHT. Alle overige Leatherman gereedschappen zijn echter ook op aanvraag leverbaar.

Surge

De E-FORCE gereedschappen van WEBER RESCUE zijn voorzien van 28 V accu’s van Milwaukee®. Dit betekent dat de accu’s van het E-FORCE gereedschap uitwisselbaar zijn met de gereedschappen van Milwaukee® uit het M28TM programma. M28TM technologie Wanneer kracht, gebruiksduur en mobiliteit noodzakelijk zijn, combineert de M28TM technologie van Milwaukee® de prestaties van gereedschap met een snoer met de gemakken van accu-aangedreven gereedschap. De M28TM accu’s zijn compact en licht van gewicht en hebben een constant vermogen tot volledige ontlading. De voorzijde van de accu is voorzien van LED-indicatie zodat de resterende werktijd in één oogopslag te zien is. De accu’s van Milwaukee® ondervinden geen memory-effect en zullen daarom geen capaciteit verliezen, ook niet als de accu’s worden opgeladen wanneer deze nog niet helemaal leeg zijn. Kenbri heeft alle gereedschappen in de M28TM serie van Milwaukee® in het assortiment.

Frutiger 55 Roman 10 pt

Frutiger 75 Black 20 pt

De Leatherman Surge is één van de grootste multi-tools. Voorzien van de grootste tang, langste messen en een eenvoudig te gebruiken vergrendeling. Verder o.a. een unieke houder om zaagbladen te verwisselen en een grote en een kleine bit driver. De Surge beschikt over 21 gereedschappen en 2 bitjes en is ontwikkeld voor het zware werk.

Wilt u meer informatie over de prestaties en de mogelijkheden van het E-FORCE accu-aangedreven redgereedschap of de Milwaukee® gereedschappen? Neem dan contact op met onze productmanager van Weber Rescue Nederland, Henrij van Gerner. T 06 54 764 488 E h.van.gerner@weber-rescue.nl

Wave

De Leatherman Wave is de meest populaire multi-tool. Opnieuw ontworpen in 2004, met grotere messen, sterkere buigtang, langere draadtang en een vergrendeling op alle messen. De Wave beschikt over 17 gereedschappen en 2 bitjes. Perfect voor elke taak. De Wave is niet voor niets een internationale bestseller.

OHT

Follow us! Begin dit jaar presenteerde Kenbri Fire Fighting haar nieuwe website, waarin de activiteiten en producten overzichtelijk en aantrekkelijk worden gepresenteerd. In de website is tevens een nieuwe, zeer gebruiksvriendelijke webshop geïntegreerd. U vindt hierin een breed aanbod van ‘Industrieel materiaal’ en ‘Brandweermateriaal’, voorzien van veel relevante productinformatie, de vermelding van accessoires en mogelijke alternatieven. Het gebruik van de webshop biedt u een aantal belangrijke voordelen, zoals: de mogelijkheid om 24/7 orders te plaatsen, de informatie of een product op voorraad is en inzicht in uw factuurhistorie, orderhistorie en orderstatus. Wilt u gebruik maken van de nieuwe Kenbri Fire Fighting webshop? Neemt u dan contact op met Jos van Hoeven van de Kenbri supportafdeling. Hij is te bereiken via jos.van.hoeven@kenbri.nl of telefonisch via 0187493588.

SP 35L E-FORCE Een compacte en lichte, accuaangedreven spreider met stalen armen, voorzien van afneembare spreidertoppen. De armen zijn over de gehele lengte belastbaar en zijn tevens geschikt voor het dichtknijpen van leidingen. De gehele binnenzijde van de armen is voorzien van vertandingen.

RSX 180-80plus Een compacte en lichte, accuaangedreven redschaar die over een optimale kracht en een grote openingswijdte van 180 mm beschikt. De RSX 18080plus, voorzien van de extreme mesvorm en HSCS inserts, is zeer geschikt voor de zwaarste TS inzetten.

Spreidkracht: Sluitkracht: Opening: Gewicht: NEN-EN:

Opening: Knipkracht: Knipcapaciteit: Gewicht: NFPA:

37,8 - 171 kN 76,3 kN 600 mm 20,1 kg S30-E-I

RZ 1 - 910 De Weber RZ1-910 E-FORCE ram is een compacte accu-aangedreven ram met optimale kracht en een grote spreiding. Optioneel te verlengen met 175 mm of 250 mm verlengdelen. Drukkracht: Ingeschoven: Slag: Gewicht: DIN-Klasse:

180 mm 781 kN Ø35 mm 20,8 kg A7/B9/C7/D9/E9

Frutiger 55 Roman 10 pt

De Leatherman OHT is de eerste, met één hand te bedienen, multi-tool. Deze unieke tool beschikt over een met een veer belaste tang, zodat de hand niet bijgesteld hoeft te worden om grip te behouden. De OHT beschikt over 16 gereedschappen. Door o.a. de gordelsnijder is dit de ideale multi-tool voor de brandweer.

Frutiger 75 Black 20 pt

A

A

30 mm

A

111,3 kN 542 mm 910 mm 15,7 kg R111/368-E-I

Social media Tegelijk met de nieuwe website is Kenbri haar social media accounts gestart. Naast het YouTube kanaal, waar we geregeld filmpjes posten over onze producten, kunt u via Facebook, Twitter en LinkedIn op de hoogte blijven van onze activiteiten. U vindt onze social media onderaan de website. www.kenbri.nl

B

B B B

C

C

B


Voorstel huisstijlhandboektestje  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you