Page 1

D E

C A L L Ú S

Edita: Disseny Gràfic Laura Serra 93 836 17 70

M E N S U A L

Núm. 81 DESEMBRE 2012

R E V I S T A

Òscars espectaculars!

Sigues el primer de veure la revista en color a

www.lauraserra.com

Bon Nadal!

C. de la Font, 16 / 08262 Callús (Bcn)

NETEJA DE PARCEL·LES EXPLOTACIÓ FORESTAL PODA EN ALTURA VENDA DE LLENYA DESBROSSAMENT

Bones Festes!

Bones Festes! , CLIENTS IEM ELS R O E R D OBSEQU N GIN A VE E, QUE VIN ESEMBR D E D S E A M V T A S C E AQU A DE AMPOLL A N U B AM

MÀXIMA DISCRECIÓ - TAXACIONS GRATUÏTES

MÀXIMA COTITZACIÓ

A PARTIR DE 60 gr OFERIM UN PREU SUPERIOR!

Alfons, XII, bxs - Manresa - (a tocar la Plana de l’Om) Tel. 938 723 239 / 626 006 676


Si heu de fer un regal i voleu quedar bé:

BENESTAR I SALUT

COIXINET CERVICAL

fet a mà amb roba de cotó 100% i ple de gra d’espelta que s’escalfa al microo· nes, i l’OLEO PLUS, amb 33 olis essencials 100 % naturals + 7 extrac· tes que genera benestar i alleujament en casos de dolors musculars, lumbàl· gia, migranya, esgotament físic i intel· lectual, problemes respiratoris...

ESPECIAL NADAL Aquestes festes si voleu depurar el cos, perdre pes o fer baixar el colesterol ocasionat pels àpats de les festes nadalenques...

BITER DE CARXOFA, AFFI’LINE... ... i molts altres productes.

SORTEGEM AQUESTA PANERA Per als clients que comprin durant aquestes festes.

ació nform i u e n Dema regalarem cte. i us produ a de r t s o una m

ELS PRODUCTES NAHRIN SÓN NATURALS

ELABORATS AMB PLANTES I FRUITES I SENSE ADDITIUS AQUESTS REMEIS AJUDEN A MILLORAR EL DIA A DIA. PODEU CONSULTAR ELS ESPECIALISTES MÈDICS.

Pompeu Fabra, 11 / Tel. 93 836 17 70 / Callús

L’equip del MesaMes us agraeix, un any més, la vostra confiança. Esperem poder continuar oferint-vos la possibilitat de conèixer serveis, activitats i altres notícies que poden ser del vostre interès. Us desitgem salut, feina i bones festes.

Difoprint 2


UN AGRAÏMENT...

Com a equip de Govern, i en veu de tots els qui a nivell polític intentem dia a dia millorar el nostre espai i el nostre país, és de rebut fer públic el nostre agraïment per la gran victòria assoli· da en les darreres eleccions generals al Parlament de Catalunya. Fora de sigles i de partits, sens dubte ha estat una gran victòria de la democràcia i del dret a decidir. El 72 i escaig per cent de participació del cens electoral a Ca· llús, amb tan sols un 27,6 d’abstenció, demostra la sensibilitat actual que tots plegats intentem fer –sigui quina sigui l’opinió i el vot- un pas endevant per intentar millorar l’actual situació. Els resultats finals a nivell local, comar· cal, provincial i general és pura i sim· plement la suma que porta a un resultat final, a totes hores lícit, ja que prové de la veu del poble. Un poble com el de Callús, que ha aparcat el “tant m’he fa” per mostrar l’interès i preocupació per fer, des de la modèstia d’una po· blació de 1900 habitants, un millor mo· del de país, una millor forma de viure i, al cap i a la fi, sigui quin sigui el model, un bé per a tots. Gràcies per aquesta gran victòria d’una democràcia... participada!!!!

... UN PREC...

Dins del context esmentat abans, cal destacar també el civisme, pràctica· ment majoritari, en campanya electo· ral. Tan sols uns petits apunts. Les ide· es, els pensaments, la ideologia són una part important de la nostra llibertat. Promocionar-les, a part de ser un dret, ha ser un deure de civisme i respecte. Com a petits i aïllats referents, el situar cartells uns damunt dels altres. El dret a fer publicitat és directament propor· cional al deure de respectar. Tapar, ja no tan sols el rival electoral, sinó les empreses o comerços que no ens cauen simpàtics, però que aporten vida amb activitats i diners al poble, amb publici· tat és una actitud a reconsiderar. Espai en tenim tots, no cal aixafar els altres. Però la que surt de context és la pin· tada “el grafit”. Hom sap, que el dret a fer vaga és un dret constitucional. Tothom reconeix que la propaganda del 14N –vaga general- és un dret innaliena·

ble de sindicats, treballadors... i de tot ciutadà. Per què les pintades? Per què embrutar un espai que malmet l’en· trada al nostre poble? Per què fer una acció, en molts llocs il·legal i a tot arreu incívica? Al final s’ha d’arranjar la pintada, sigui qui sigui qui ho faci, i serà un treballador qui haurà de nete· jar el que alguns –a més, en nom dels treballadors- han embrutat. Drets, sí!!! Civisme, també!!!

... I LA FELICITACIÓ

Ja de petits hem tingut aquell neguit, d’escriure les quatre paraules adïents que demostrin la nostra proximitat en· vers algú durant les festes de Nadal. Ja de petits tenim el recurs de “Bon Nadal i Feliç Any Nou”. És el recurs. Els temps són difìcils, i el futur proper no dóna per moltes alegries. Si més no, arriba Nadal. Les festes més familiars i recollides de tot l’any. Però unes fes· tes de veïnat i de poble. L’arrel del Nadal neix en un petit poble, on la solidaritat –els pastors- són l’eix inici· al. Fem aquest Nadal un Callús solida· ri!! Al cap i a la fí, la solidaritat porta dues rialles, al que reb i al que dóna. Dins l’alegria –sempre hi haurà el “ca· ganer”, però també l’escalfor que el bestiar va facilitar. Escalfem Callús!! Vivim Callús!!! El comerç, els veïns... Arriba Cap d’Any. La il·lusió que tot canviarà. És possible, per què no, el 13 pot ser milor que el 12. Després del tió o del Pare Nadal arribaran Ses Majes· tats d’Orient perquè els més menuts, el nostre futur, tinguin un gran som· riure. En el Nadal més solidari, que el som· riure uns acompanyi durant les festes nadalenques i durant tot el 2013. Ajuntament de Callús

Bon Nadal

3


BON NADAL!

dal

Bon Na

Bon Nadal

Plaça Fius i Palà, 1 escala 2, entresòl 2 edifici “La Buresa” / 08241 Manresa (BCN) telèfon 93 872 38 78 / mòbil 627 43 63 02 manel@dexeassessors.com / www.dexeassessors.com

Bones Festes

Bones Festes MENÚS DIARIS SOPARS I DINARS D’EMPRESA

BON NADAL!

Francesc Pujols Grifè Tel. 616 082 715 - cortesinstalacions@gmail.com - 08262 CALLÚS 4


TREBALLEM PER CALLÚS-PM El passat 31-10-2012 a les 19 h va tenir lloc el ple extraordinari on es van tractar, entre altres temes, les Ordenances Fiscals Municipals per al 2013. Aquest és el segon ple més important de l’any perquè ens toquen la but· xaca després del ple on s’aprova el pressupost anual i només hi havien dues persones de públic, mal dia i mala hora per fer-lo. Si algú vol donar una ullada i/o pre· sentar algun tipus d’al·legació a aquestes ordenances té temps fins el 14-12-2012. Les taxes que han pujat poc o molt i ens afecten més són l’IBI, utilització de l’Esplai i instal·lacions esportives municipals, recollida d’escombreries, nous criteris per al cobrament dels guals, abonaments piscina municipal amb nous períodes per l’abonament (abonaments men· suals), quotes guarderia, utilització del Casal, subministrament d’aigua i escola de música. Al passat MesaMes de novembre vo· líem publicar les respostes que se’ns varen fer arribar, després de pre· sentar una instància amb diferentes peticions nostres i vostres a l’ajun· tament. Per raons d’espai no va ser possible, per això, ara creiem oportú publicar-ne un resum perquè arribin a tothom. Amb data 1-10-2012, després de deixar passar el ple, entrem aques· ta instància per tal de demanar in· formació sobre les següents qüesti· ons i el 18-10-2012 ens contesten: En contestació a la vostra sol· licitud de data 1 d’octubre de 2012, en la qual formuleu dife· rents peticions us informo que: 1. Que es facin les gestions o previsions oportunes per tal de netejar la part interior i la llera del riu Cardener al pas pel nostre municipi. Resposta: Per netejar la part interior i la llera del riu Cardener cal sol·licitar la corresponent autorització a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En aquests moments no hi ha cap subvenció per fer

aquesta actuació i per tant hauria d’anar a càrrec de l’ajuntament. També seria necessari netejar la riera de Bellver. 2. Que s’instal·lin un o dos cendrers a la part de l’entrada del Casal. Resposta: Es demanarà pressupost del cost d’un cendrer i, posteriorment, es col·locarà a l’entrada del Casal. 3. Que si a nivell local tenim alguna ordenança que reguli els sorolls en l’horari nocturn. La qüestió és saber fins a quina hora es permès fer soroll, sigui per ordenança municipal o per regulació general i en cas de no complir els horaris com s’ha d’actuar. Resposta: No hi ha cap ordenança re· guladora de soroll en horari nocturn. Cal aplicar I’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre per la qual es regu· len els horaris d’establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives: Per a les activitats de bar, bar-restaurant i ter· rasses l’horari màxim de tancament és fins a les 2:30 h; aquest horari es pot perllongar per un període de 30 minuts la nit del divendres, la nit del dissabte i la nit de vigília de festius. En cas d’incompliment dels hora· ris i quan hi hagi soroll al carrer es pot trucar als Mossos d’Esquadra. 4. Que, per part de l’Ajuntament, es cuidi més la cartellera de la ctra. de Cardona, es netegi amb més periodicitat i es senyalitzi degudament una part per a l’ús exclusiu del poble. També que es vagin retirant les publicacions que ja estiguin fora de termini. Resposta: S’ha encarregat a la brigada municipal que periòdicament netegi la cartellera de la ctra. de Cardona Salut, feina i bones festes.

BALDOMÀ I COMPÉS ASOCIATS, S.L. Major, 54 08250 Sant Joan de Vilatorrada Tel. i Fax 93 872 71 97 mbaldom@mapfre.com

Bones Festes! 5


Bones Festes!

6


GALA DELS ÒSCARS

RESULTAT ELECCIONS A CALLÚS

Voldria donar les gràcies a tothom qui va col·laborar en l’última edició de la Gala dels Òscars perquè, un any més, vam poder passar una bona tarda. També vull agrair a la coral Roman· ça la tasca que van dur a terme i les magnífiques actuacions que van fer, i l’ajut de l’Estel que va muntar la core· ografia del ball de Fama.

CENS: 1381 - VOTANTS: 999 VOTS EN BLANC: 14 - VOTS NULS: 8 PIRATES: 1 ICV: 55 CIU: 474 VD: 4 SI: 27 ERC: 194 UPYD: 1 C´S: 25 PSC: 82 UCE: 1 PYC: 28 PP: 50 FARTS: 1 PACHA: 2 CUP: 32

Amàlia Moragas

Aquesta gala va néixer amb la finalitat d’ajudar econòmicament les entitats del poble amb uns ingressos afegits a les seves activitats, gairebé sempre deficitàries, i poder-se dotar de mate· rial per a desenvolupar-se. És un espectacle local de caire humo· rístic que pretén fer passar una estona agradable al públic assistent. Enguany ha estat la coral Romança l’entitat que se n’ha beneficiat i per aquest motiu hem contribuït a organit· zar, decorar el local i fer les tasques habituals que hi ha perquè tot sortís bé. Volem donar les gràcies, especi· alment, al Josep Serra per l’enginy i feina feta en la construcció del vaixell. L’any vinent hi haurà recés de gala però tornen els Pastorets amb nova empenta. Igualment tothom qui ho vul· gui podrà participar i gaudir d’aquest espectacle que ja s’ha portat a terme durant molts anys.

Gamba llagostinera número 2

9€ kg

Gamba llagostinera número 3

8€ kg

Coral Romança

Bon Nadal

FUSTERIA – DECORACIÓ TALLER – FABRICACIÓ Aluminis, armaris, baranes, banys, bastiments, cuines, disseny, mobles, motllures, parquet, piscines, porxos, portes, treballs cnc. C/Fàbrica Nova, nau 8 - 08262 Callús Tel. 93 836 03 86 / Fax 93 836 17 03 Mòbil 608 21 24 85 stilfusta@hotmail.com / www.stilfusta.com 7


Bones festes!

Bones Festes FABRIQUEM TOT TIPUS D’ESTRUCTURES EN ALUMINI

Portes i finestres Baranes Persianes Mampares de bany Mallorquines Ballestes

10% l e d s Dte tots en postos ssu le s pre

Portes i tanques de jardí Portes de garatge Enrotllables Reixes en inox i ferro Tendals Vidres

C/ Picasso, 19 - 08260 Súria - Tel. 93 868 22 12 / 629 33 45 03 a/e: calumfa@gmail.com 8


MOT A MOT Arriba ‘el’ Nadal? Si sentim dir que “arriba el Nadal”, hem de demanar quin: el tennista, el polític o el periodista. En català, Nadal no porta mai article, i si l’hi posem és per influència del castellà (‘la Navi· dad’), que fins i tot ens fa dir els Nadals (‘las Navidades’). Això de dir ‘el Nadal’ ve de l’extensió de la festa: del dia de Nadal a les vacances nadalen· ques, que han esdevingut un temps de consumisme foll, en comptes d’ésser uns dies de recolliment i, si de cas, de felicitació i visites als parents. Doncs bé, tot aquest període que en castellà se sol anomenar ‘la Navidad’, en cata· là és, simplement, les festes de Nadal, les vacances de Nadal o, simple· ment, Nadal: “Feliciteu les festes de Nadal”, “Comencen les vacances de Nadal”, “Arriba Nadal”. El nostre re· franyer també ho deixa ben clar: “Per Nadal, cada ovella al seu corral”, “De Nadal a Carnestoltes, set setmanes desimboltes”, “Cada dia no és Nadal”, “Per Nadal, una passa de pardal”... Nadal és una festa de tradició molt antiga, la més alegre i més respecta· da de l’any. Actualment sol començar a la mitjanit amb la missa del Gall, que anys enrere anava precedida de les matines, és a dir, la celebració de la vetlla. A Mallorca (i a Barcelona i a l’Alguer...) es conserva l’antiquíssim cant de la Sibil·la –representat abans de la missa del Gall–, en què un nen fa el paper de sibil·la (endevinadora) i anuncia tot cantant l’arribada del Messies. El costum dels pessebres és un dels més típics d’aquestes festes. Les fi· guretes, abans sempre de terra, hi representen el nen Jesús, la Mare de Déu, sant Josep, els pastors i els reis de l’Orient –a més d’extres, com les bugaderes, el caganer, etc.–, i tam· bé hi ha casetes (de fusta o de suro), tot distribuït dins un recinte voltat de muntanyes i llenya, amb brancam i molsa (o succedani) per a imitar la vegetació.

És un element important d’aquestes festes el tió, que es porta a casa dies abans i que la mainada alimenta tal· ment un ésser viu, perquè, quan arri· bi la nit de Nadal, en pugui treure a cops de bastó els regals que té dins. Els infants li peguen garrotades men· tre canten una cançó. N’hi ha moltes variants, com ara aquesta: “Caga tió,/ d’avellana, d’avellana./ Caga, tió,/ d’avellana i de torró./ Si no vols ca· gar,/ et daré un cop de bastó.” Recor· deu que d’aquest costum se’n diu el tió, i no pas el cagatió, i no hem de dir que cagarem el tió, sinó que farem cagar el tió (si hi pensem una mica en· tendrem per què). Els Sants Innocents havia estat una festa molt viscuda i esbojarrada a l’edat mitjana, fins al punt que l’Es· glésia la va prohibir. També era un dia de fer mofa, sobretot dels infants, els més innocents de tots, que la gent so· lia enviar a demanar o a cercar coses impossibles. Fa més de quaranta anys que l’avi Pujol em va enviar a cal Magí a comprar “mig quilo d’estaca’m-aquí”; ja us podeu imaginar la cara d’en Joan quan, amb la botiga plena, va sentir la petició d’aquell innocent... I la ca· nalla es venja d’aquesta mofa penjant llufes a tothom. Antigament, no eren papers sinó fulles de col, i s’enganxa· ven amb una agulla a les faldilles de les dones perquè el moviment fos més graciós. S’acaba l’any i ve l’any nou. Com que no queda espai per a explicar aquesta festa (ben coneguda), només una reco· manació lingüística: per Cap d’Any no desitgeu un feliç any nou, sinó, sim· plement, “bon any!”.

Jordi Badia filòleg

9


DISSABTE 1 10h, Camp de futbol Futbol prebenjamí groc: Callús-Santpedor 11h, Camp de futbol Futbol prebenjamí vermell: Callús-Guardiolenc 11.30h, Fundació Aplicació. Volta al món en família 12.15h, Camp de futbol Futbol aleví: Callús-Solsona

AGENDA DES

DIMARTS 11 17.30h, Fundació Aplicació Taller de comunicació. La redacció DIMECRES 12 17.30h, Cuina de l’Escola Joventut EGG. Menjar-se el món: La recepta DIVENDRES 14 17h, Fundació Aplicació Taller de Callús en 3D, coordinat per Josep M. Corominas

DIUMENGE 2 10h, Parada d’autobús. Autobús a Puigcerdà del CF Callús

DISSABTE 15 10h, Camp de futbol Futbol benjamí groc: Callús-Manresa

11h, Camp de futbol Futbol veterans: Callús-Solsona

11h, Camp de futbol Futbol benjamí vermell: Callús-Flama

12h, Església St. Sadurní Ofici solemne en honor a Sant Sadur· ní amb la Coral Esplai de Súria DILLUNS 3 16h, Sala d’actes Xerrada sobre la Marató de TV3. Organitza el Col·lectiu de Dones de Callús Del 4 al 28 de desembre “Cap nen sense joguina”, campa· nya de recollida de joguines a l’Ajun· tament en horari d’atenció al públic DIMARTS 4 17.30 a 19h, Centre Esguard. Taller gratuït de pilates, subvencio· nat per l’Ajuntament de Callús 17.30h, Fundació Aplicació Taller de comunicació. La redacció DIMECRES 5 17.30h, Fundació Aplicació Cinema DIUMENGE 9 9h, Zona esportiva Petanca 1a Divisió: Esport Callús-C.P. Pujolet

11.15h, Sala d’Actes GLOF. “La condició humana”, d’Hannah Arendt 12.15h, Camp de futbol Futbol cadet: Callús-S.S.Cercs 16h, Camp de futbol Futbol 1r equip: Callús-Vilada 19.30h, Bar Stop Vetllada poètica portes obertes, a càrrec dels Amics de la Poesia de Callús 21h, Casal del Poble Sopar de Nadal del CF Callús DIUMENGE 16 9h, Zona esportiva Petanca 1a divisió: C.P. Cortès-C.P. Gironella 11h, Camp de futbol Futbol veterans: Callús-Joan Palà DIMARTS 18 17.30h, Fundació Aplicació Taller de comunicació. La redacció 10


SEMBRE 2012

DIJOUS 20 17.30h, Fundació Aplicació Grup de Lectura de Callús. “Oasi”, una obra de Carles Batlle DIVENDRES 21 17h, Fundació Aplicació Taller de Callús en 3D, coordinat per Josep M. Corominas DISSABTE 22 10h, Camp de futbol Futbol prebenjamí groc: Callús-Salle Groc 11h, Camp de futbol Futbol prebenjamí vermell: Callús-Navàs B Futbol benjamí vermell: Callús-Pirinaica A 12.15h, Camp de futbol Futbol aleví: Callús-Santpedor 18h, Sala d’actes Inauguració de l’exposició de dibuix i pintura “L’art en el temps”, de Marcel Gras. Dies 23, 25, 26, 30 de desembre, 1 i 6 de gener de 12 a 14 h 2/4 de 6 de la tarda, al carrer Trans· formador. Els encants de Callús, avança’t al Nadal! Vine a treure-hi el cap, potser trobes el millor regal per Nadal! 18h, plaça Major Una espelma, un desig. Encesa de les espelmes de l’arbre del desig 19h, Casal del Poble Concert de Nadal dels alumnes de l’Escola Municipal de Música DIUMENGE 23 8.30h, plaça Major Xocolatada 9h, plaça Major Sortida conjunta de la caminada (ARCS) amb la finalitat d’animar els corredors de la II Cursa de Muntanya de Callús al pas pel Garrigar

10h, plaça Major II Cursa de Muntanya de Callús (ARCS). Inscripcions a www.anbaso. cat. Per a més informació www.ce· callus.cat 9h, Zona esportiva Petanca 1a divisió: Esports Callús-C.P. Escorpí 12h, Casal del Poble JOVES. Concert de piano, a càrrec de Quim Badia Arumí DILLUNS 24 00h, Església St. Sadurní Missa del Gall, solemnitzada pels Músics de Callús DIMARTS 25 16h, Casal del Poble Projecció d’Els Pastorets Musicals de TV3 DIMECRES 26 18.30h, Casal del Poble Patge Faruk, recollida de cartes dels nens i nenes per als Reis DIJOUS 27 17.30h, Fundació Aplicació EGG. Carregats d’històries de Xina, a càrrec de Min Wei Zheng DIVENDRES 28 17.30h, Fundació Aplicació EGG. Parliamo Italiano, coordinat per Flora Grané

CONCURS DE BALCONS I APARADORS

S'iniciarà el 22 de desembre i dura· rà fins el dilluns 7 de gener. Tothom qui vulgui, podrà decorar el seu bal· có o aparador, i optarà a 3 premis, atorgats per l'Ajuntament de Callús de diferents productes alimentaris. El dia 14 de gener es publicarà a la web i a les cartelleres del poble el nom dels 3 guanyadors, i se'ls farà entrega dels premis. 11


608 03 34 96 Pompeu Fabra, 11 08262 Callús nemesi@excavacionsbarbabages.com

BON NADAL

Bones Festes www.excavacionsbarbabages.com Bones Festes!

Bon Nadal i bones festes!

Bones Festes

Ctra. de Cardona, 33 - Tel. 93 836 11 72 - 08262 CALLÚS

www.opticasoler.es

Carretera de Cardona, 63 08262 Callús Tel. 93 836 01 26 Fax 93 836 02 94 0034@caixamanresa.es

Bon Nadal

Plaça Fius i Palà, 1 | Sant Domènec | Manresa Tel. 93 872 43 63 / Fax.93 872 43 50 Aparcament gratuït a TOTS els pàrquings de Manresa 12


CAMPANYES SOLIDÀRIES PER NADAL CAMPANYA SOLIDÀRIA DE NADAL

CAP NEN SENSE JOGUINA

L’Ajuntament de Callús organitza, per segon cop, la “Campanya de Re· collida d’Aliments”. L’objectiu de la campanya és recaptar aliments bà· sics (llegums seques, arròs, pasta, llet, oli, llaunes de conserva, pro· ductes de Nadal... tot el que es vul· gui aportar i no es faci malbé) per tal de fer-los arribar a les persones més necessitades del nostre poble. La segona Campanya Solidària de Na· dal estarà activa del 30 de novembre al 15 de desembre. Durant aquest període podreu fer les vostres apor· tacions als següents establiments: Supermercat Llobet, Cansaladeria Junyent, Alimentació Santandreu, CEIP Joventut, Escola Bressol Maina· da, Ajuntament de Callús i església Sant Sadurní. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

A partir del 4 de desembre, i fins al 28, l’Ajuntament posa en marxa la campanya “Una joguina, un somriure”. Tots els nens i nenes tenen dret a jugar, i encara que tenen aquest dret tot l’any, és per Nadal quan els infants que no obren mai cap regal són més conscients de les seves dife· rències. Per això demanem la vostra col·laboració, per poder fer arribar una joguina a tots els infants de Ca· llús que, degut a la situació familiar o social, no poden gaudir de la nit de Reis. Podeu col·laborar portant joguines o jocs a l’Ajuntament en horari d’aten· ció al public. Les joguines o jocs han de ser noves, educatives, no sexistes i no bèl·liques. Esperem la vostra col·laboració. Sílvia Barea. Àrea Social

13


Bones Festes! Bones Festes!

- Medicina tradicional xinesa (acupuntura, fitoteràpia, ventoses, moxes)

- Mètode Manaka

(branca d’acupuntura japonesa, pràcticament indolora)

BON NADAL

- Quiromassatge, digitopuntura - Flors de Bach

(essències naturals que tracten situacions emocionals)

BON NADAL Ctra. de Cardona, 51 - Tel. 93 836 02 25 - 08262 Callús ferranvallde@gmail.com www.pastisseriaviladecallus.com

- Reiki 10 anys d’experiència

Cristina Olmedo

Tel. 659 93 66 92 - 08262 Callús

Bones Festes

crtsport@terra.es 14


EL MÈTODE PILATES Joseph Pilates, un noi alemany que pa· tia d’asma i raquitisme, va voler millo· rar la seva condició física. Durant anys va estudiar diverses disciplines com la gimnàstica o el ioga, a més d’anato· mia, fisiologia i moviment i, finalment, va desenvolupar un mètode destinat a enfortir el cos i la ment. Els hàbits de vida actuals, cada cop més sedentaris, generen desequilibris musculars que afecten al moviment i postura de la persona. Rigidesa, encar· carament o fins i tot dolor són algu· nes de les afeccions més habituals. La pràctica del mètode Pilates contribu· eix eficaçment a millorar la mobilitat de la persona i així alleugerir i preve· nir aquests símptomes. Els beneficis de practicar el mètode Pilates són molt diversos: Ajuda a millorar la postura i mobilitat. El treball de reforçar el nucli (zona ab· dominal i lumbar) influeix directament sobre la postura. Això es tradueix en menys tensió a les espatlles, zona cer· vical i malucs i redueix el mal d’esque· na tant a la zona lumbar com dorsal. Millora la flexibilitat. El mètode Pila· tes està pensat per facilitar tot tipus de moviments i afavoreix l’elongació i millora l’elasticitat a les articulacions. Millora la coordinació. La persona ha d’estar pendent de la coordinació del cos i la respiració, que afavoreix la concentració i aporta beneficis de cai· re neurològic. El mètode Pilates s’adapta a tot tipus de persones. Des d’atletes del més alt nivell fins a persones amb patologies diverses. Si vols fer un tastet, pots venir al Ta· ller de Pilates gratuït que es farà el proper dia 4 de desembre a les 5:30 a l’Esguard. Truca per reservar plaça. Us esperem.

Sessions de Pilates:

Dijous de 21:30 a 22:30 h. i divendres de 18 a 19 h. Bon Nadal! C/ Juncadella, 10 08262 Callús Tel. 670 346 143 Bon Nadal!

Bones Festes

Terapias Manel - Tratamiento de espolones calcáneos - Herpes - Alergias 100% aéreas y 80% alimentarias - Tratamiento de hernias discales - Reflexoterapia podal - Terapia para dejar de fumar

Jordi Sanz Instructor certificat STOTT Pilates

REFRANY D’EN JOAN AMADES Nadal en dimarts, festes a grapats.

Telf. 696 46 17 84 15


NIT DE NADAL En aquesta fosca i freda nit de desembre sent com som a les portes de Nadal ens retrobem, tal com hem fet sempre, per celebrar el naixement de Jesús en el portal. Aplegats tots junts amb bona companyia fent bona xerinola i menjant torró rememorem la grandesa d’aquell dia cantant nadales i fent cagar el tió. Els petits ja han fet tots el pessebre amb molsa, suro, un estel de paper, l’establia amb els prats coberts de gebre i en un racó, amagat... el caganer. A la llar, l’ambient de festa hi arbora, no es pensa massa que hi ha necessitats, no ens adonem de tot quan passa a fora talment com si tinguéssim els vidres entelats. I és que l’encant del Nadal es va esvaint. Tradicions i costums es van perdent perquè, dissortadament estem vivint, en un consumisme cada dia més creixent.

Bones Festes!

Voldria però, que l’estrella que als pastors va guiar fins al peu de l’establia, seguís il·luminant els nostres cors i ens fes ser més feliços cada dia. Marcel Gras

Escola bressol municipal Mainada de Callús LA TARDOR A L’ESCOLA BRESSOL Un any més ens ha arribat la tardor i, com cada any, a l’escola bressol intentem viure-la fent que els nens i nenes s’adonin dels canvis i la bellesa paisatgística que aquest fet comporta. A més dels canvis de l’entorn natural, aquesta època també inclou altres fes· tes que a l’escola ens agrada celebrar com “ la castanyada” i “Santa Cecí· lia”, que és la patrona de la música i hi dediquem alguna de les nostres activi· tats educatives (enguany ha vingut una mare a tocar la guitarra i hem cantat les cançons de l’escola acompanyats amb música). També hem fet altres activitats com: anar a recollir fulles, jugar amb les fulles seques... I, com a cloenda i co· miat d’aquesta bonica estació, farem la “festa del color groc”. A les aules hi predominarà aquest color i fins i tot per esmorzar menjarem una mace· dònia boníssima amb fruites d’aques· ta època (plàtans, pomes, peres…). Tastar i conèixer els aliments típics d’aquesta estació i contribuir en el fet que els nens aprenguin a menjar de forma sana i equilibrada també és un dels nostres objectius pedagògics, i res millor que menjar-nos-els tots junts! L’equip docent

Per Nadal vine a Peuada

hi trobaràs el regal més útil i de qualitat que busques: sabates, sabatilles, bosses, bufandes i guants, foulards i bijuteria fina. Bones Festes! Ctra. Cardona, 34 Callús - Tel. 93 836 10 98

“La sabateria de Callús” 16


D’ON EREN ADAM I EVA ? Fa temps es varen reunir a París, els caps d’estat: la Merkel per Alemanya, per França el Sarkosy, Zapatero per Espanya, i d’un altre lloc del món, d’Anglaterra, el Cameron.

I contesta el Cameron: -“ Heu vist la delicadesa que posen en la postura i l’atractiva figura? SÓN ANGLESOS, com hi ha món!” I en Zapatero respon: -“Esteu ben equivocats. Fixeu-vos: no tenen roba, ni casa per aixopluc, i per tot menjar una poma. Segur que estan a l’atur.

I després d’un bon dinar -que sempre s’acaba aixíper l’angoixa alleugerir, van decidir visitar el Louvre, el museu d’allà.

No protesten, i amb les mans com qui demana diners. Ja us dic jo: no en dubteu més. DEMOSTRAT: SÓN CATALANS.” (x) Idea copiada d’Internet Isbato

I el que més els va impactar va ser un quadre, “El paradís” amb Adam i Eva –és clarque anaven sense vestits; tal com Déu els va crear.

PERRUQUERIA

BON NADAL!

CARME

I la Merkel va exclamar: -“Mireu tots dos, que perfectes; ella, tan esvelta i fina, que talment sembla una nina; ell, atlètic i forçut, amb un cos sense defectes.

Ctra. Cardona 55 - 08262 Callús Tel. 93 836 01 58

Bones Festes!

Enlloc més en trobareu. SÓN ALEMANYS: no en dubteu” I en Sarkosy va saltar: -“Però, que no veus l’erotisme que hi ha en aquesta parella? Tan femenina es veu ella i ell tan mascle i ben format! Saben que la temptació els arribarà aviat. SÓN FRANCESOS: t’ho dic jo que mai no m’he equivocat.”

Nens

Adults

Bones Festes!

COLLA GEGANTERA DE CALLÚS Vine al teatre al febrer! Nosaltres et portem amb autobús a veure la Família Irreal. Estigueu atents a les cartelleres del poble i al facebook de la Colla Gegantera, pròxi· mament més informació. I, si vols formar part de la Colla Ge· gantera o vols fer algun donatiu, pots posar-te en contace amb nosaltres a: gegantscallus@hotmail.es.

HERMINI BAHILLO Venda i distribució de vins, caves i licors herminio_bahillo@hotmail.com Tel. 667 56 26 22 08262 Callús

La colla

17


C.F. CALLÚS Abans de fer un repàs dels 8 equips de futbol del poble, des de la directiva, volem fer esment de diversos aspectes: 1. A partir de la setmana que ve els ju· gadors dels equips federats del Callús, podran adquirir la parca del club, a les oficines del camp. 2. La loteria de Nadal s’ha d’entregar als membres de la directiva. 3. El sopar de Nadal del club tindrà lloc el dissabte 15 de desembre al Casal del poble. Per apuntar-vos cal que us di· rigiu a qualsevol entrenador del club, abans del dimecres 5 de desembre. Ara sí, el repàs dels 8 equips: FUTBOL BASE PREBENJAMÍ VERMELL: Els petitons es· tan acusant ser un tot equip de primer any, i els rivals que es troben estan més rodats. Tot i mostrar símptomes de millora, no serà fins la 2a fase quan podran obtenir resultats més positius. PREBENJAMÍ GROC: Durant aquest mes cal destacar que s’ha guanyat partits per estar a dalt, però contra el Caste· llet es va perdre. Aquesta derrota fer perdre la condició de jugar la 2a fase en el grup dels millors, però durant aquest mes segur que lluitaran per re· dreçar el rumb. BENJAMí VERMELL: L’equip està pletò· ric de forma i aquest mes només han cedit un empat contra el 2n classificat, cosa que els fa seguir líders de la lliga. BENJAMí GROC: Aquest mes era difícil pel tema dels rivals. L’enfrontament al camp del 2n, el Nàstic, es va saldar amb una victòria (1-2), però contra el 3r, es va perdre per 1-3. Malgrat aquesta der· rota els callussencs segueixen primers compartint liderat amb el Gimnàstic de Manresa. ALEVÍ: Malgrat els inconvenients que s’està trobant aquest equip: lesions, baixes... sembla que els nens han co· mençat a trobar el ritme de la catego· ria i han anat obtenint bons resultats aquest novembre. L’equip se situa a la part mitja-baixa de la classificació. CADETS: Aquest mes ha estat negre, ja que tots els partits s’han saldat amb derrotes. Malgrat això, els callussencs no perden la il·lusió i segueixen lluitant

cada partit per intentar-lo guanyar. Ocupen el penúltim lloc de la classifi· cació. PRIMER EQUIP: Resultats diversos en aquest mes pel 1r equip que s’enfron· tava contra els millors equips de la lli· ga. Es guanyava a Valls per 0-3, es va empatar contra el 2n classificat, el Sú· ria, per 3-3 en un emocionant partit. Es perdia per 2-0 davant el líder Puig-reig, i es guanyava fent un partidàs contra el 3r classificat, el Navàs, per 4-0. Amb aquests resultats, els callussencs se· gueixen a la 6a posició de la lliga, a 6 punts dels llocs d’ascens. VETERANS: L’equip ha experimentat una millora respecte altres mesos i, malgrat segueixen sense conèixer la victòria, els resultats han estat més igualats. Es perdia per un ajustat 1-3 contra el PI Puig, i 4-2 al camp del Sant· pedor. Els callussencs ocupen la penúl· tima posició de la lliga, i el proper cap de setmana s’enfrontaran al Solsona, cuer de la classificació. Veurem si són capaços de derrotar-los. Ferran Puig

Bones Festes

BON NADAL

AIGUA / GAS / ELECTRICITAT / ENERGIES RENOVABLES CALEFACCIÓ / MATERIAL SANITARI / MOBILIARI BANY COMPLEMENTS I AIXETES / APARELLS A PRESSIÓ SISTEMES CONTRA INCENDIS / CONDUCTES D’AIRE PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LOSI / MATERIAL TERRES I PARETS VENDA I INSTAL·LACIONS / REPARACIONS I REHABILITACIONS

Ctra. Cardona, 34 Tel. 619 25 27 84 / 08262 Callús 18


Per facilitar les

compres nadalenques també obrim els següents

dissabtes a la tarda: 15, 22 i 29 de desembre. Nous serveis a la llibreria a partir de desembre: - La meva primera biblioteca: Un gran regal per als més petits de la casa. - Servei a domicili gratuït per a comandes superiors a 40 euros. - Servei de Biblioteca de novetats low-cost. Per consultar les condicions dels nous serveis ho podeu fer a la web, per mail o telèfon.

19


l

da a N n Bo C/ Salvador Vancell, 34 08260 SĂšRIA

Tel. 93 868 23 64

20

MesaMes desembre 2012  

Revista mensula i gratuïta de Callús, editada per disseny gràfic Laura Serra, que es reparteix a les llars de Callús i als establiments publ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you