Page 1

Kunstacademie Maasmechelen

Beeldende en Audiovisuele Kunsten PROGRAMMA 2011 - 2012


inhoud

4

7

12

L agere

graad 6-11 jaar

Algemeen Beeldende Vorming

4

Praktisch

6

M iddelbare

graad 12-17 jaar

Beeldende Vorming

7

Animatiefilm

8

Digitale Beeldende Vorming

9

OriĂŤntatie Beeldende Kunst

10

Praktisch

11

Hogere & Specialisatiegraad Schilderkunst

12

Keramiek

14

Tekenkunst

16

Vrije Grafiek

18

uitneembare middenk atern jaark alender & materiaallijst

34

Monumentale Kunst

20

Binnenhuiskunst

22

Toegepaste Grafiek

24

Video- & Filmkunst

26

Fotokunst

28

Animatiefilm

30

Mode & Theaterkostums

32

Praktische

informatie

Inschrijven

34

Routebeschrijving & Contact

35


3

Voorwoord Georges Lenssen, burgemeester Rik Linkens, schepen van onderwijs en cultuur Bart Remans, directeur

Geachte lezer, Onze kunstacademie is ingebed in een rijk gestoffeerde traditie van cultuur en onderwijs in het Maasland. De vele initiatieven zijn gemeenzaam bekend bij de inwoners van Maasmechelen en hebben zelfs een regionale uitstraling gekregen. De kunstacademie kent een permanente uitbouw en groei. Dit kan enkel geschieden door continu te blijven schaven aan verbeteringen en verruimingen. Dit gebeurt zonder de hedendaagse evoluties binnen de kunst- en cultuurwereld uit het oog te verliezen. Echter, het belangrijkste in onze kunstacademie zijn jullie, onze cursisten. Een deskundige ploeg van kunstenaars-leerkrachten begeleidt julie in het zoeken en verfijnen van de individuele artistieke expressie. De volgende pagina’s bieden julllie voldoende informatie om een authentieke kunstenaar te kunnen worden. De leeftijd hoeft geen hinderpaal te zijn want we bieden opleidingen aan voor kinderen (6 tot 11 jaar), jongeren (12 tot 17 jaar) en volwassenen. Alvast veel lees- en kijkgenot en misschien tot binnenkort als cursist aan deze kunstacademie.

Georges Lenssen Burgemeester

Rik Linkens schepen van onderwijs en cultuur

Bart Remans directeur


4

Lagere graad

Algemeen Beeldende Vorming

(6-11 jaar)

Er wordt naar gestreefd om de kinderen op zoek te laten gaan naar hun eigen oplossingen waarbij de authenIn het kinderatelier wordt de jongeren de kans geboden om in een ontdek-

ticiteit voorop staat. Onze leerkrachten zijn er om signalen te geven voor de tocht.

kingstocht de rijkdom van de beeldtaal te ontdekken waarmee ze vanuit hun spontane誰teit hun leefwereld vorm kunnen geven. Kinderen van 6 jaar be-

De ontdekkingstocht in het rijk der beelden confronteert de kinderen met zowel hedendaagse als oude kunst. Allerhande materialen komen aan

leven een totaal andere wereld dan

bod: klei, verf, vindmateriaal, video,

deze van 11 jaar. Vandaar dat wij in

potlood, kleurpotlood,...

kleine groepen en op een individuele en intensieve wijze werken.

Algemeen beeldende vorming is meer dan het aanleren van technieken en bezig zijn met expressie. Het is beeldend zin geven aan de hedendaagse cultuur waarin ze zichzelf op een verrijkende manier moeten kunnen ontwikkelen.


5

Lagere graad

Algemeen Beeldende Vorming

(6-11 jaar)

Ons kinderatelier is een levendige

Wij trachten de kinderen te leren zien,

plek waar creatieve impulsen centraal

hun indrukken te leren verwoorden,

staan en waar het onbekende wordt

de beeldtaal te doorgronden, hun

uitgedaagd: een omgeving waar kin-

motorische vaardigheden te oefenen

deren nieuwe ervaringen beleven en

en hun algemene kennis te vergroten.

de intensiteit hiervan trachten vast te houden en op zoek te gaan naar hun

Tijdens hun 6-jarige loopbaan komen

mogelijkheden.

de kinderen in contact met verschillende leerkrachten die vooral ook kun-

Wij werken met elementen uit de om-

stenaar zijn en die allen werken vanuit

ringende werkelijkheid, de fantasie-

hun specifieke achtergrond en die elk

en kunstwereld. Het experiment en

een eigen persoonlijkheid hebben.

het kritisch omgaan met stereotiepe ideeĂŤn is hierbij essentieel.


6

Lagere graad Algemeen Beeldende Vorming (6-11 jaar) Alle cursisten volgen altijd ĂŠĂŠn blok. Deze keuze geldt voor het hele academiejaar. maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

kunstacademie maasmechelen (eisden) 09.00-10.40 10.50-12.30 13.00-14.40 16.20-18.00

16.20-18.00

14.50-16.30

13.00-14.40 16.20-18.00

17.00-18.40

17.00-18.40

basisschool uikhoven 13.00-14.40 16.00-17.40 17.50-19.30

basisschool boorsem 13.00-14.40

16.00-17.40

14.50-16.30

oud gemeentehuis leut 09.00-10.40 16.00-17.40

10.50-12.30

16.00-17.40

BASISSCHOOL BOSEIND 13.00-14.40

cultuurcentrum bree 09.00-10.40 10.50-12.30

13.00-14.40 14.50-16.30

16.00-17.40 17.50-19.30

itterdal opitter 15.30-17.10

14.30-16.10

17.20-19.00

16.20-18.00


7

Middelbare graad Beeldende Vorming

jongeren maken originele kunst Het jongerenatelier staat open voor tieners tussen 12 en 17 jaar. Zij worden er begeleid en gestimuleerd om zich vanuit hun persoonlijke wereld zo spontaan en authentiek mogelijk uit te drukken in beeld, kleur, vorm, video, etc. en dit alles op een creatieve en niet-schoolse manier. Om dit doel te bereiken richt het leerproces zich op begrijpen, gebruiken en omgaan met de beeldtaal.

(12-17 jaar)

Ze leren omgaan met verhoudingen, compositie en perspectief, licht en schaduw en ze ervaren de specifieke eigenschappen van de verschillende tekenmaterialen (tekenen is immers een universele vorm van communicatie). Gaandeweg worden hen ook de mogelijkheden en de betekenissen van o.a. kleur bijgebracht. Ze leren vormen op te bouwen in klei en papier-machĂŠ en geven bepaalde vormen een nieuwe betekenis. Vormstudie wordt voortdurend afgewisseld met waarnemingstekenen. In het atelier worden bovendien zeer uiteenlopende materialen en technieken gebruikt: potlood, houtskool, krijt, waterverf, inkt, gouache, druktechnieken, collage, assemblage, klei, afvalmaterialen, ... waarmee zowel op een eerder klassieke manier als experimenteel gewerkt wordt.


8

Middelbare graad Animatiefilm

(12-17 jaar)

In het atelier Animatiefilm leer je hoe je je eigen verhaal tot leven kan laten komen in een animatiefilmpje. Aan de hand van bekende en minder bekende voorbeelden leer je welke technieken hierbij gebruikt kunnen worden. Stap voor stap worden begrippen zoals scenario, storyboard, cadrage, camera-standpunt, lay-out, model-sheet,‌ bijgebracht. De optie gebeurt halftijds in het atelier Animatiefilm, halftijds in het atalier Beeldende Vorming.

Door middel van eenvoudige oefeningen wordt het hele animatie-proces uit de doeken gedaan. Je leert hoe je een storyboard tekent en hoe je figuurtjes en achtergronden verzint. Je laat deze tot leven komen op papier, met plasticine of met andere materialen. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van de stop-motiontechniek. Met een videocamera worden stilstaande beelden opgenomen. Deze worden na elkaar gemonteerd met als resultaat een animatiefilm. Het verwezenlijken van een animatiefilm gebeurt zowel in groep als individueel.


9

Middelbare graad

D igitale Beeldende Vorming

(14-17 jaar)

In de optie Digitale Beeldende Vorming gebeurt deze opleiding halftijds in het computeratelier: vele computers, randapparatuur en diverse programma’s, zoals bvb. het meest populaire Adobe PhotoshopŽ, staan ter beschikking om beeldend vorm te geven aan je artistieke persoonlijkheid.


10

Middelbare graad OriĂŤntatie Beeldende Kunst

(16-17 jaar)

In het atelier OriĂŤntatie Beeldende Kunst gebeurt de opleiding halftijds in een atelier bij de volwassenen. Deze opleiding is specifiek bedoeld om getalenteerde jongeren de kans te geven om hun artistieke vaardigheden

Je kan leren tekenen naar de natuur of naar model. Je zal technieken onder de knie krijgen. Je mag je eens goed creatief uitleven in pen, potlood, papier, verf, inkt, penseel, pastel, klei, karton, gips, lino en collage. Je kan je muziek in een schilderij vertalen en leren experimenteren. Je kan letters leren tekenen.

nog meer te laten ontluiken en om een aantal onder hen voor te bereiden op het hoger kunstonderwijs. Tijdens hun 6-jarige loopbaan komen de jongeren in contact met verschillende leerkrach-

Kortom, in een ontspannen ateliersfeer kan je een nieuwe wereld ontdekken, de visuele beeldtaal. Waarnemingstekenen, kleur- en vormstudie, illustratie en driedimensionele ontwerpen lopen parallel met allerlei experimenten met materialen

ten die vooral ook kunstenaar zijn en

en technieken. In het jongerenatelier kan

die allen werken vanuit hun specifieke

je je werkelijk en oprecht artistiek ont-

achtergrond en die elk een eigen persoonlijkheid hebben.

plooien. Het vormt alvast een aanvulling op het dagonderwijs. En wie weet... bereid je je zo al voor op een kunstrichting in het hoger onderwijs, of op een specialisatieatelier in de hogere graad.


11

Middelbare graad Alle cursisten volgen altijd één rode blok. Deze keuze geldt voor het hele academiejaar. kunstacademie maasmechelen (Eisden) maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

17.00-20.30

Keuze uit 4 opties:

Beeldende Vorming (12-17 jaar) Animatie (12-17 jaar) Digitale Beeldende Vorming (14-17 jaar) Oriëntatie Beeldende Kunst (16-17 jaar)

Creatief Centrum (College Maasmechelen) maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag 09.00-12.30

13.00-16.30

1 optie:

Beeldende Vorming (12-17 jaar)

13.00-16.30


12

Hogere graad & Specialisatiegraad Schilderkunst

De optie schilderkunst in onze kunstacademie is - net als de andere opties opgevat als een stapsgewijze evolutie van enerzijds basisoefeningen en technieken naar uiteindelijk het beoefenen van de schilderkunst als zelfstandige kunstenaar, met een eigen authenticiteit en een eigen persoonlijkheid, die de verschillende metiers daadwerkelijk beheerst. De hoofdklemtoon in de opleiding ligt op de moderne en hedendaagse schilderkunst.

Binnen de opleiding worden studies gemaakt en ervaringen opgedaan met de verschillende kleuren, verfsoorten, dragers, formaten, composities etc. Via waarneming en abstracte composities leren de cursisten verschillende aspecten kennen die belang hebben bij het tot stand komen van een schilderij. Deze zijn o.a. vorm, kleur, toon, contrast, diepte, perspectief en penseelvoering. Tijdens de opleiding wordt er ook speciaal aandacht besteed aan het ondersteunend vak tekenen, waarbij o.a. de waarneming onder de loep genomen wordt. Het stilleven, het modelschilderen, het portretschilderen en het conceptueel schilderen enerzijds en de olieverf, acryl, collagetechnieken en experimentele technieken anderzijds zorgen voor een eigentijdse invulling van de opleiding.


13

Schilderkunst De opleiding duurt 5 jaren in de Hogere Graad (HG) en 2 jaren in de Specialisatiegraad (SG). In elk jaar worden 2 blokken van 3.50u per week gevolgd (1 lesuur = 50 minuten). Alle cursisten volgen altijd een donkergroene en een lichtgroene blok. Deze keuze geldt voor een gans academiejaar. Cursisten met een vrijstelling hebben geen recht op een vervangingsatelier. maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

voormiddag

08.30-12.00

08.30-12.00

08.30-12.00

08.30-12.00

09.00-12.30

namiddAG

12.30-16.00

12.30-16.00

12.30-16.00

12.30-16.00

13.00-16.30

AVOND

18.30-22.00

18.30-22.00

18.30-22.00

18.30-22.00


14

Hogere graad & Specialisatiegraad Keramiek

Keramiek als kunstvorm is geworteld in

Vanaf de start van de opleiding wordt

een zeer oude traditie die teruggaat

een

tot het begin van onze cultuurgeschie-

doorgedreven

vakmanschap

aan-gebracht, waarbij het uitgebreide tech-nische metier wordt toegelicht.

denis. Keramiek ontstaat uit een fas-

Gaandeweg komt - stapsgewijs - het

cinerend veranderingsproces met de

creatief proces van idee naar ont-

natuurelementen aarde, water, lucht en vuur.

werp, de verschillende methoden van vormgeven, van omgaan met kleur, klei en glazuur meer aan bod. De

Klei is een plastische materie die bij-

eindjaren bieden de ruimte voor een

zonder geschikt is als middel tot beel-

eigen thema, het zoeken en experi-

dende expressie. De cursus staat open

menteren met vormtaal en keramische toepassingen, waarbij eenieder

voor elkeen die zich graag wil uitdruk-

binnen zijn werk vrij kan evolueren

ken in vorm en kleur en interesse heeft in

en gestimuleerd wordt tot het ontwik-

de keramische materie.

kelen van een eigen artistieke visie en uitingsvorm. In de afdeling keramiek komen verschillende werkvormen aan bod: potvormen, sculpturaal werk, toegepaste vormgeving.


15

Keramiek De opleiding duurt 5 jaren in de Hogere Graad (HG) en 2 jaren in de Specialisatiegraad (SG). In elk jaar worden 2 blokken van 3.50u per week gevolgd (1 lesuur = 50 minuten). Alle cursisten volgen altijd een donkergroene en een lichtgroene blok. Deze keuze geldt voor een gans academiejaar. Cursisten met een vrijstelling hebben geen recht op een vervangingsatelier. maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

voormiddag

08.30-12.00

08.30-12.00

08.30-12.00

08.30-12.00

09.00-12.30

namiddAG

12.30-16.00

12.30-16.00

12.30-16.00

12.30-16.00

13.00-16.30

AVOND

18.30-22.00

18.30-22.00

18.30-22.00

18.30-22.00


16

Hogere graad & Specialisatiegraad Tekenkunst

De optie Tekenkunst voorstellen is eigenlijk overbodig. Immers, voor vele

Door het maken van snelschetsen en half-blinde-contourschetsen worden nieuwe en verrijkende kijkgewoontes

mensen is de kunstacademie synoniem

aangenomen. Een uitgebreid gam-

van de tekenacademie. Tekenen in es-

ma aan media staat ter beschikking:

sentie heeft veel te maken met zien allerlei manieren en deze waarneming oproepen op een of andere drager.

potlood, krijt, pastel, houtskool en verschillende inktsoorten. Ook is er ruimte voor experimenten op allerlei papiersoorten of andere dragers. De tekentaal wordt zo een uitdrukkings-

Binnen tekenkunst worden verschillende

middel en een ontdekkingstocht naar

technieken toegepast: losse schetsen,

de ware identiteit van onszelf. Verge-

vluchtige weergave van contouren tot

ten we niet het modeltekenen dat een belangrijk element is in de optie.

uiterst gedetailleerde studies. Aan elk werk wordt de nodige aandacht voor compositie en vorm besteed.

Tekenkunst tot slot mag beschouwd worden als de drager of de moeder van alle mogelijke opties in de kunstacademie. Daarom is deze optie ook geschikt als basisopleiding om nadien een andere optie te volgen.


17

Tekenkunst De opleiding duurt 5 jaren in de Hogere Graad (HG) en 2 jaren in de Specialisatiegraad (SG). In elk jaar worden 2 blokken van 3.50u per week gevolgd (1 lesuur = 50 minuten). Alle cursisten volgen altijd een donkergroene en een lichtgroene blok. Deze keuze geldt voor een gans academiejaar. Cursisten met een vrijstelling hebben geen recht op een vervangingsatelier. maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

voormiddag

08.30-12.00

08.30-12.00

08.30-12.00

namiddAG

12.30-16.00

12.30-16.00

12.30-16.00

AVOND

18.30-22.00

18.30-22.00

vrijdag

zaterdag


18

Hogere graad & Specialisatiegraad Vrije Grafiek

De optie vrije grafiek heeft een zeer rijke traditie. In de volksmond wordt zij ook wel prentkunst genoemd. Via afdrukken wordt het resultaat bepaald en hiertoe staan meerdere technieken ter beschikking. Lithografie (steendruk), vlakdruk, etsen, diepdruk, typografie en hoogdruk. Elke techniek heeft een eigen karakter en zijn combineerbaar met elkaar. Vrije Grafiek is eveneens een optie die zich uitermate goed leent tot experimenteren met nieuwe dragers en nieuwe producten: de mogelijkheden zijn quasi onuitputtelijk.

Kenmerkende elementen in dit atelier zijn onder andere de contrastwerking (vb zwart - wit) en de verhouding van de juiste tonaliteiten die de verfijning van de afdruk bepaalt. In de compositie van het beeld of afdruk is de verhouding tussen positief-negatief en zwart-wit van groot belang. Hoewel grafiek vaak geassimileerd wordt met zwart- of grijstinten, kan kleur nochtans een belangrijke invloed hebben op het resultaat. Voor deze optie is de nodige dosis verbeelding, motivatie en creatief inzicht nodig omdat de inhoud van het werk door jezelf bepaald wordt: het resultaat wordt bepaald door het grafisch denken en ontwerpen.


BELANGRIJKE ACTIVITEITEN Opendeurdagen & Eindejaarstentoonstelling 16 & 17 en 23 & 24 juni 2012 van 13 tot 17 uur

Proclamatie op 22 juni 2012 om 19.30 uur

Academies in Beeld

www.vebem.be


september

november

januari

D 1 Periode A _ V 2 ________________ Z 3 ________________ Z 4 ________________ M 5 ________________ D 6 ________________ W 7 ________________ D 8 ________________ V 9 ________________ Z 10________________ Z 11________________ M 12________________ D 13________________ W 14________________ D 15________________ V 16________________ Z 17________________ Z 18________________ M 19________________ D 20________________ W 21________________ D 22________________ V 23________________ Z 24________________ Z 25________________ M 26________________ D 27________________ W 28________________ D 29________________ V 30________________

D 1 Allerheiligen W 2 ________________ D 3 ________________ V 4 ________________ Z 5 ________________ Z 6 ________________ M 7 Periode B D 8 ________________ W 9 ________________ D 10 Ped. Studiedag V 11 Wapenstilstand Z 12________________ Z 13________________ M 14________________ D 15________________ W 16________________ D 17________________ V 18________________ Z 19________________ Z 20________________ M 21________________ D 22________________ W 23________________ D 24________________ V 25________________ Z 26________________ Z 27________________ M 28________________ D 29________________ W 30________________

Z 1 Nieuwjaar M 2 ________________ D 3 ________________ W 4 ________________ D 5 ________________ V 6 ________________ Z 7 ________________ Z 8 ________________ M 9 ________________ D 10________________ W 11________________ D 12________________ V 13________________ Z 14________________ Z 15________________ M 16 Periode C D 17________________ W 18________________ D 19________________ V 20________________ Z 21________________ Z 22________________ M 23________________ D 24________________ W 25________________ D 26________________ V 27________________ Z 28________________ Z 29________________ M 30________________ D 31________________

oktober Z 1 ________________ Z 2 ________________ M 3 ________________ D 4 ________________ W 5 ________________ D 6 ________________ V 7 ________________ Z 8 ________________ Z 9 ________________ M 10________________ D 11________________ W 12________________ D 13________________ V 14________________ Z 15________________ Z 16________________ M 17________________ D 18________________ W 19________________ D 20________________ V 21________________ Z 22________________ Z 23________________ M 24________________ D 25________________ W 26________________ D 27________________ V 28________________ Z 29________________ Z 30 Herfstvakantie M 31________________

december D 1 ________________ V 2 ________________ Z 3 ________________ Z 4 ________________ M 5 ________________ D 6 ________________ W 7 ________________ D 8 ________________ V 9 ________________ Z 10________________ Z 11________________ M 12________________ D 13________________ W 14________________ D 15________________ V 16________________ Z 17________________ Z 18________________ M 19________________ D 20________________ W 21________________ D 22________________ V 23________________ Z 24 Kerstvakantie Z 25 Kerstmis M 26________________ D 27________________ W 28________________ D 29________________ V 30________________ Z 31________________

KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN - Beeldende en Audiovisuele Kunsten


SCHOOL JAAR 2011-2012

februari W 1 ________________ D 2 ________________ V 3 ________________ Z 4 ________________ Z 5 ________________ M 6 ________________ D 7 ________________ W 8 ________________ D 9 ________________ V 10________________ Z 11________________ Z 12________________ M 13________________ D 14________________ W 15________________ D 16________________ V 17________________ Z 18________________ Z 19 Krokusvakantie M 20________________ D 21________________ W 22________________ D 23________________ V 24________________ Z 25________________ Z 26________________ M 27________________ D 28________________ W 29________________

maart

mei

D 1 ________________ V 2 ________________ Z 3 ________________ Z 4 ________________ M 5 ________________ D 6 ________________ W 7 ________________ D 8 ________________ V 9 ________________ Z 10________________ Z 11________________ M 12________________ D 13________________ W 14________________ D 15________________ V 16________________ Z 17________________ Z 18________________ M 19 Periode D D 20________________ W 21________________ D 22________________ V 23________________ Z 24________________ Z 25________________ M 26________________ D 27________________ W 28________________ D 29________________ V 30________________ Z 31________________

D 1 Dag v/d arbeid W 2 ________________ D 3 ________________ V 4 ________________ Z 5 ________________ Z 6 ________________ M 7 ________________ D 8 ________________ W 9 ________________ D 10________________ V 11________________ Z 12________________ Z 13________________ M 14________________ D 15________________ W 16________________ D 17 Hemelvaart V 18________________ Z 19________________ Z 20________________ M 21________________ D 22________________ W 23________________ D 24 _______________ V 25________________ Z 26________________ Z 27 Pinksteren M 28 Pinkstermaandag D 29________________ W 30________________ D 31________________

april Z 1 Paasvakantie M 2 ________________ D 3 ________________ W 4 ________________ D 5 ________________ V 6 ________________ Z 7 ________________ Z 8 Pasen M 9 Paasmaandag D 10________________ W 11________________ D 12________________ V 13________________ Z 14________________ Z 15________________ M 16________________ D 17________________ W 18________________ D 19________________ V 20________________ Z 21________________ Z 22________________ M 23________________ D 24________________ W 25________________ D 26________________ V 27________________ Z 28________________ Z 29________________ M 30________________

juni V 1 ________________ Z 2 ________________ Z 3 ________________ M 4 Opbouw D 5 tentoonstelling W 6 ________________ D 7 ________________ V 8 ________________ Z 9 ________________ Z 10________________ M 11________________ D 12________________ W 13________________ D 14________________ V 15________________ Z 16 Opendeurdagen Z 17 van 13.00u tot 17.00u M 18_________________ D 19_________________ W 20________________ D 21________________ V 22 Proclamatie Z 23 Opendeurdagen Z 24 van 13.00u tot 17.00u M 25 Afhalen werken* D 26_________________ W 27 Afhalen werken** D 28 Afhalen werken*_ V 29________________ Z 30 Afhalen werken**

* Afhalen werken volwassenen: Maandag 25 en Donderdag 28 juni van 15.00u tot 19.00u ** Afhalen werken kinderen / jongeren: Woensdag 27 juni van 14.00u tot 17.00u


MATERIALENLIJST KUNSTACADEMIE L agere Graad 1

tot

3

∙∙potloden nrs. 0 (HB) en 2 (2B) ∙∙witte gom, degelijke schaar, potloodslijper, vloeibare lijm ∙∙plakkaatverf (bvb. Talens): geel, wit, blauw, zwart, ∙∙ bruin (licht en donker), groen (licht en donker), ∙∙ rood (licht en donker), oker, goud en zilver ∙∙waterverf (bvb. Talens) ∙∙penselen ∙∙ puntige haren nrs. 3, 6, 9, 12 (schoolpenselen) ∙∙ platte haren nrs. 4, 6, 8, 12, 14, 16 (varkenshaar) ∙∙oliepastels (doosje van 24 of meer, merk bvb. Talens) ∙∙kleurpotloden (doosje van 24 of meer) ∙∙tekenstiftje van 0,5 en één dikke zwarte alcoholstift ∙∙doosje behangerslijm (stevige), oud hemd of schort, ∙∙oude doekjes, twee rollen tape ∙∙schaaltjes om verf te mengen (bvb. confituurdekseltjes) ∙∙twee stevige potjes om water in te doen

L agere Graad 4

tot

M iddelbaar 6

Dezelfde materialen als Lagere graad 1 tot 3, plus: ∙∙houtskool (twee staafjes), kneedgom ∙∙Rembrandt pastels ∙∙zwarte Chinese inkt en profileerpen ∙∙klein breekmesje (enkel middelbaar)

KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN - Beeldende en Audiovisuele Kunsten Zetellaan 50 - 3630 Maasmechelen - Telefoon: 089 76 97 78 www.kunstacademie-online.be - kunstacademie@telenet.be


19

Vrije Grafiek De opleiding duurt 5 jaren in de Hogere Graad (HG) en 2 jaren in de Specialisatiegraad (SG). In elk jaar worden 2 blokken van 3.50u per week gevolgd (1 lesuur = 50 minuten). Alle cursisten volgen altijd een donkergroene en een lichtgroene blok. Deze keuze geldt voor een gans academiejaar. Cursisten met een vrijstelling hebben geen recht op een vervangingsatelier. maandag

dinsdag

voormiddag

08.30-12.00

namiddAG

12.30-16.00

AVOND

18.30-22.00

woensdag

donderdag

18.30-22.00

vrijdag

zaterdag


20

Hogere graad & Specialisatiegraad Monumentale Kunst

Monumentale kunst is een open, dynamisch atelier, waar gewerkt wordt en waar projecten met zeer uiteenlopende uitwerkingsvormen gerealiseerd kunnen worden. Het atelier is niet gebonden aan een medium: het gebruikte medium is niet langer het uitgangspunt, maar deel van een geheel. Het werk kan vele vormen aannemen, van conceptuele kunst tot installatiekunst, twee-dimensionaal werk, sculpturaal werk, performance, werken met licht, ruimte, geluid, tijd, enz.

Creatieve zelfstandigheid is het ultieme doel. Je kan in de monumentale kunst starten als je reeds een andere discipline beĂŤindigd hebt of indien je blijk geeft van het beheersen van diverse opties: immers monumentaal is bijna per definitie optie-overschrijdend. Deze multidisciplinaire opleiding kan gezien worden als een soort kruisbestuiving tussen verschillende disciplines. De scheidingslijn tussen monumentale, toegepaste en vrije kunsten wordt soms erg vaag. Zowel oude als moderne technieken en waarden kunnen aan bod komen. Dit kan gaan van een potloodtekening tot een digitale verwerking, van een schets tot een 3-dimensionaal werk. In deze optie staat de creativiteit van het individu op de eerste plaats. Het atelier is als een onderzoeksruimte, een denktank, een scheppingsruimte.


21

Monumentale Kunst De opleiding duurt 5 jaren in de Hogere Graad (HG) en 2 jaren in de Specialisatiegraad (SG). In elk jaar worden 2 blokken van 3.50u per week gevolgd (1 lesuur = 50 minuten). Alle cursisten volgen altijd een donkergroene en een lichtgroene blok. Deze keuze geldt voor een gans academiejaar. Cursisten met een vrijstelling hebben geen recht op een vervangingsatelier. maandag voormiddag

08.30-12.00

namiddAG

12.30-16.00

AVOND

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag


22

Hogere graad & Specialisatiegraad Binnenhuiskunst

In ons atelier binnenhuiskunst worden

De opleiding start telkens met het

de hedendaagse leef- en woonomge-

aanleren van de diverse modules in

ving ontleed. De verschillende functies binnen zo’n omgeving worden grondig

het pakket van Vectorworks (Architectuur, Interieur en o.a. Renderworks). Binnen de opleiding wordt er ook

bestudeerd en in vraag gesteld. Er

ruim tijd besteed aan het vak tekenen

wordt gewerkt rond het concept achter

en worden de basisbeginselen van

het ontwerp. De ideeĂŤn worden gerea-

wiskunde, materialenleer, construc-

liseerd aan de hand van ontwerpschet-

tieleer en bouw aangeleerd (of voor sommigen opgefrist). Vanuit een bre-

sen, grondplannen en snedes, perspec-

de basisopleiding wordt de opleiding

tieftekeningen, maquettes, kleur- en

gaandeweg gestuurd naar het domein

materiaalstalen. De diverse ontwerp-

van de interieurarchitectuur.

opdrachten gaan van een eenvoudige kamer, een winkelinterieur, een restau-

Net zoals elke andere optie is het de bedoeling dat de cursist op het einde van de opleiding een gedegen basis-

rant tot en met een groot openbaar

opleiding heeft genoten en anderzijds

gebouw.

een eigen kunstvormentaal ontwikkeld heeft die hij gebruikt in zijn artistieke ontplooiing.


23

Binnenhuiskunst De opleiding duurt 5 jaren in de Hogere Graad (HG) en 2 jaren in de Specialisatiegraad (SG). In elk jaar worden 2 blokken van 3.50u per week gevolgd (1 lesuur = 50 minuten). Alle cursisten volgen altijd een donkergroene en een lichtgroene blok. Deze keuze geldt voor een gans academiejaar. Cursisten met een vrijstelling hebben geen recht op een vervangingsatelier. maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

voormiddag

09.00-12.30

namiddAG

13.00-16.30

AVOND


24 De Heksen

Maar ja, heel wat keurige dames dragen handschoenen, zeker 's winters, dus zoveel heb je daar niet aan.’ ‘Heksen hebben zelfs binnenshuis handschoenen aan. Ze doen ze alleen uit wanneer ze naar bed gaan.’ ‘Hoe weet jij dat allemaal, grootmoeder?’

Hogere graad & Specialisatiegraad Toegepaste Grafiek

‘Val me niet in de rede,’ zei ze. ‘Neem het alleen maar Toegepaste Grafiek is in onze kunstDe opleiding start met het aanleren goed in je op. Het tweede dat je moet onthouden, is dat van de diverse programma’s: Adobe een academie echte heks altijd is.’ zeerkaal eigentijds opgevat. De

Creative Suite (Photoshop, Illustra-

‘Kaal?’ vroeg ik.met ‘Zo de kaal bijhorende als een hardgekookt ei,’ zei mijn computer software tor, Indesign, Dreamweaver, Flash). grootmoeder. Dat schokte me diep. Er zat iets onfatsoenlijks hetals idee van een kale hulpmidvrouw. ‘Waarom Binnen de opleiding wordt er ook gebruikeninwij voornaamste zijn ze kaal grootmoeder?’ ruim tijd besteed aan het vak tekenen del om te komen tot het illustreren van ‘Vraag me niet waarom,’ snauwde ze ‘Maar je kunt van mij en aan digitale fotografie. aannemen, dattijdschriften er geen enkelen haartje groeit op een boeken, verpakkingen. heksenschedel.’ 5

Daarenboven worden ook affiches en folders ontworpen. Tenslotte wordt er ook ruim aandacht besteed aan het ontwerpen van websites en het omgaan met digitale fotografie.

Via stapsgewijze oefeningen wordt de opleiding gestuurd naar een creatief proces. Tijdens de eindjaren moet elke cursist een eigen vormtaal ontwikkeld hebben, waarbij voldoende ruimte blijft voor een eigen evolutie en een aangepaste artistieke uitingsvorm. De bijgeleerde basisbeginselen blijven van toepassing, ook verschijnt er met de regelmaat van een klok een vernieuwde versie van de software.

18


25

Toegepaste Grafiek De opleiding duurt 5 jaren in de Hogere Graad (HG) en 2 jaren in de Specialisatiegraad (SG). In elk jaar worden 2 blokken van 3.50u per week gevolgd (1 lesuur = 50 minuten). Alle cursisten volgen altijd een donkergroene en een lichtgroene blok. Deze keuze geldt voor een gans academiejaar. Cursisten met een vrijstelling hebben geen recht op een vervangingsatelier. maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

voormiddag namiddAG AVOND

18.30-22.00

18.30-22.00

vrijdag

zaterdag


26

Hogere graad & Specialisatiegraad Film- & Videokunst

Je leert zelfstandig een film maken op video en dit afwisselend naar eigen keuze of naar een concrete opdracht. Je verwerft inzicht in de diverse facetten zoals beeld (grootte, compositie, beweging), camerapositie, klank, micro’s, muziek, montage, ritme en filmtaal. We werken telkens met groepen, waarbij elke persoon een andere functie vervult: regisseur, klank, licht, montage, productie, reporter enzovoort.

Een film maken is meestal groepswerk. Daarom beperken we ons niet tot het camerawerk. Gedurende de opleiding oefenen de studenten functies uit als: regisseur, klankman, belichter, monteur, productieleider, reporter,... In de beginjaren wordt enkel naar beeld gewerkt. Je leert omgaan met de camera en monteren. Klank wordt naderhand toegevoegd. Kennis van het licht en interviewtechnieken komen geleidelijk ook aan bod. De eerste jaren leer je vooral de technische aspecten te beheersen. Vanaf het derde jaar wordt meer belang gehecht aan de inhoud van de film. Samenwerken met andere cursisten zal een belangrijke rol spelen in het tot stand komen van een omvattende film. Uiteindelijk evolueer je tot allround kunstenaar met oog, kennis en kunde voor het totaalconcept.


27

Film- & Videokunst De opleiding duurt 5 jaren in de Hogere Graad (HG) en 2 jaren in de Specialisatiegraad (SG). In elk jaar worden 2 blokken van 3.50u per week gevolgd (1 lesuur = 50 minuten). Alle cursisten volgen altijd een donkergroene en een lichtgroene blok. Deze keuze geldt voor een gans academiejaar. Cursisten met een vrijstelling hebben geen recht op een vervangingsatelier. maandag voormiddag

08.30-12.00

namiddAG

12.30-16.00

AVOND

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag


28

Hogere graad & Specialisatiegraad Fotokunst

De opleiding fotokunst gaat ervan uit dat de student zich op basis van een grondige technische kennis in de loop van de volgende studiejaren kan ontplooien op een vrije artistieke en creatieve wijze. Het fototechnische aspect staat in functie van de beeldtaal en ontwikkelt zich naargelang de persoonlijke interesse van de jonge kunstenaar. De cursist onderzoekt de directe waarneming (reportage, portret, architectuur,...) maar ook de interpretatiemogelijkheden, het spel van licht en schaduw, de relatie tussen afbeelding en verbeelding.

De verschillende fotografische stijlen en de geschiedenis van het medium worden belicht. De cursisten worden geconfronteerd met de voornaamste thema’s en problemen van de hedendaagse fotografie. Zowel voor beginners als gevorderden gaat de aandacht naar het multimediale karakter van de hedendaagse fotografie en leert men hoe het beeldmateriaal te digitaliseren, te verwerken en te bewerken in functie van de artistieke expressiviteit. De confrontatie met de dagelijkse werkelijkheid, vervat in een foto, is de meest bekende vorm van fotografie. Maar fotokunst is ruimer dan dat en bovendien een flexibel medium. De cursus benadert fotografie uitdrukkelijk als artistiek expressiemiddel. De nadruk ligt daarbij vooral op het beeldende aspect, de vorm, het concept en de inhoud.


29

Fotokunst De opleiding duurt 5 jaren in de Hogere Graad (HG) en 2 jaren in de Specialisatiegraad (SG). In elk jaar worden 2 blokken van 3.50u per week gevolgd (1 lesuur = 50 minuten). Alle cursisten volgen altijd een donkergroene en een lichtgroene blok. Deze keuze geldt voor een gans academiejaar. Cursisten met een vrijstelling hebben geen recht op een vervangingsatelier. maandag voormiddag

08.30-12.00

namiddAG

12.30-16.00

AVOND

dinsdag

woensdag

18.30-22.00

18.30-22.00

donderdag

vrijdag

zaterdag


30

Hogere graad & Specialisatiegraad Animatiefilm

Het maken van een animatiefilm is een creatief en zeer gevarieerd proces. Stap voor stap leer je hoe een beweging op verschillende manieren geanimeerd kan worden. Tijdens dit proces moeten oplossingen gevonden worden voor zowel

Een animatiefilm begint met een idee. Je leert dit idee omzetten in een verhaal. Dit verhaal wordt op zijn beurt omgezet in een storyboard. Langzaamaan raak je vertrouwd met begrippen zoals scenario, storyboard, cadrage, camerastandpunt, lay-out, model-sheet, …

 Het eigenlijke ani-

vormgevende als technische problemen.

meren kan gebeuren op papier, met

Je leert je eigen ideeën om te zetten in

plasticine of met andere materialen.

een kortfilm. Daarnaast werk je in groep

Je leert karakters en decors uitwerken in functie van je animatiefilm.

aan projecten waarbij iedereen een be-

Je maakt kennis met verschillende

paald aspect van het animatie- proces

computerprogramma’s om bijvoor-

voor zijn rekening neemt.

beeld tekeningen in te scannen en in te kleuren. In een later stadium zal je ook klank toevoegen aan je animatiefilm ter ondersteuning van de beelden. Dit leidt tot een volwaardig afgewerkte animatiefilm.


31

Animatiefilm De opleiding duurt 5 jaren in de Hogere Graad (HG) en 2 jaren in de Specialisatiegraad (SG). In elk jaar worden 2 blokken van 3.50u per week gevolgd (1 lesuur = 50 minuten). Alle cursisten volgen altijd een donkergroene en een lichtgroene blok. Deze keuze geldt voor een gans academiejaar. Cursisten met een vrijstelling hebben geen recht op een vervangingsatelier. maandag voormiddag

08.30-12.00

namiddAG

12.30-16.00

AVOND

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag


32

Hogere graad & Specialisatiegraad Mode & Theaterkostuums

Binnen de optie Mode en Theaterkos-

Van onze cursisten verwachten we

tuums ligt de klemtoon vooral op Mode.

een grote inzet en volgehouden disci-

Eerst wordt de technische basis gelegd waarbij de geschiedenis van de mode, het tekenen, de menselijke anatomie, de

pline. Je eerste stappen zullen bestaan uit het leren tekenen (waarneming, voorgrond/achtergrond, dieptewerking, anatomie) en eerste creaties met

materialenkennis en vormgeving uitdruk-

behulp van baalkatoen. Naderhand

kelijk aan bod komen. Voortbouwend op

ga je experimenteren met andere

deze basis kan dan nu de persoonlijke

stoffen/materies om uiteindelijk zelf

artistieke invulling aan mode gegeven

je voorkeuren te kunnen bepalen. We

worden. Hierbij wordt de relatie tussen cursist, model en materie gekristalliseerd in een persoonlijke beeldtaal van de

werken rond verschillende al-danniet-opgelegde thema’s. Op het einde van je opleiding wordt er van je verwacht dat je een portfolio kan samen-

cursist. Doorheen dit proces moet je zelf

stellen waarmee je aantoont dat je ei-

op zoek gaan naar je artistieke uitdruk-

gen artistieke invulling kan geven aan

kingsmogelijkheden.

mode. Uiteraard hoort hier ook een modeshow bij, waar je eigen collectie getoond zal worden.


33

Mode & Theaterkostuums De opleiding duurt 5 jaren in de Hogere Graad (HG) en 2 jaren in de Specialisatiegraad (SG). In elk jaar worden 2 blokken van 3.50u per week gevolgd (1 lesuur = 50 minuten). Alle cursisten volgen altijd een donkergroene en een lichtgroene blok. Deze keuze geldt voor een gans academiejaar. Cursisten met een vrijstelling hebben geen recht op een vervangingsatelier. maandag voormiddag

08.30-12.00

namiddAG

12.30-16.00

AVOND

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag


34

Inschrijven Tarieven

Attesten Voor Vermindering

18 jaar of ouder: 215 € (135 € met

Alle attesten moeten van september 2011 zijn of nog geldig in september 2011

vermindering), extra korting van 25 € mogelijk met de Cultuurpas van Maasmechelen. Jonger dan 18 jaar: 60 € (40 € met vermindering), extra korting van 2 € mogelijk met de Cultuurpas van Maasmechelen.

Wanneer I nschrijven? Tot 30 juni 2011 en vanaf de laatste week

Attest

van de

VDAB

of

(niet vakbond of hulpkas)

RVA

∙∙ Uitkeringsgerechtigde werkloze of personen ten laste daarvan

Attest

van het

OCMW

∙∙ Leefloonontvangers of personen ten laste daarvan

Attest van het M inisterie van Volksgezondheid

van augustus 2011 tot en met 30 septem-

∙∙ Gehandicapten (min. 66% of zelfredzaamheid van min. 6 punten) of personen ten laste daarvan

ber 2011 Cursisten die les willen volgen

∙∙ Mindervaliden of personen ten laste daarvan

in Bree kunnen zich ook inschrijven in het cultuurcentrum van Bree. U schrijft zich bij voorkeur in met behulp van een bankoverschrijving. Voor nieuwe inschrijvingen moet u steeds naar het secretariaat komen. Attesten voor vermindering neemt u dan ook mee. Wanneer de inschrijver ten laste is van een persoon, dient tevens een formulier ‘gezinssamenstelling’ bijgevoegd te worden (af te halen bij het gemeentebestuur van uw

Attest

van het

Gemeentehuis

∙∙ Resident in gezinsvervangend tehuis of MPI ∙∙ Statuut van erkend politieke vluchteling of personen ten laste daarvan

Attest

van Tweede I nschrijving in dezelfde (of andere) academie

∙∙ Minder dan 18 jaar, indien het andere gezinslid al het volledige bedrag betaalde ∙∙ Minder dan 18 jaar, indien hetzelfde gezinslid reeds is ingeschreven in een andere studierichting

Attest van het Kinderbijslagfonds of Studentenkaart

woonplaats). Sommige cursussen zijn snel

∙∙ Studenten tussen 18 en 24 jaar

volzet, graag een seintje indien u voor een

BIJ INSCHRIJVING ALTIJD HET ATTEST MEEBRENGEN

bepaalde cursus wenst in te schrijven.

Contactgegevens Secretariaat: telefoon: 089 76 97 78 e-mail: kunstacademie@telenet.be

∙∙ Via het OCMW zijn er eveneens mogelijkheden voor het bekomen van toelagen voor de inschrijving in de academie. ∙∙ Opleidingscheques kunnen enkel nog voor Toegepaste Grafiek gebruikt worden


Routebeschrijving Per Bus: Vanuit Hasselt (lijn 45): vanuit Hasselt station vertrekt er elk uur een bus naar Maasmechelen Village (vlak naast de academie). Deze bus vertrekt om 5 minuten voor het uur. De rit duurt ongeveer 1 uur. Vanuit Maastricht (lijn 63): vanuit Maastricht station vertrekt er elk uur een bus naar Maasmechelen Village. Deze bus vertrekt om 35 minuten na het uur. De rit duurt ongeveer 1 uur.

M et

de

Auto:

Volg de E314 en neem afrit 33 “Lanaken / Maasmechelen”. Volg de pijlen naar “Maasmechelen Leisure Valley” en vervolgens de aanduiding naar Maasmechelen Village. Naast de Village ligt de kunstacademie.

Contact Kunstacademie Maasmechelen - Beeldende & Audiovisuele Kunsten Zetellaan 50 - 3630 Maasmechelen - Telefoon: 089/76 97 78 www.kunstacademie-online.be - kunstacademie@telenet.be

Openingsuren secretariaat tijdens de schooldagen: Maandag & woensdag: 10.30u tot 19.00u Dinsdag & zaterdag: 08.30u tot 15.30u

35


Kunstacademie Maasmechelen Beeldende en Audiovisuele Kunsten Zetellaan 50 - 3630 Maasmechelen - Telefoon: 089/76 97 78 www.kunstacademie-online.be - kunstacademie@telenet.be

Kunstacademie Maasmechelen: Programmafolder 2011-2012  

Programmafolder Schooljaar 2011-2012 - Lesaanbod & uurroosters - Jaarkalender - Info Inschrijvingen ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you