Latgales plānošanas reģions/ Latgale planning region

Daugavpils, LV

Latgales plānošanas reģions (LPR) nodarbojas ar attīstības plānošanu, stratēģiju izstrādi, sadarbības veicināšanu un ES līdzekļu apguvi.

https://lpr.gov.lv/lv/

Publications