Klaipėdos architektūra 2020

Page 52

ALTITUDĖS Tyrinėtojų skveras

PROJECTS / PROJEKTAI

Explorer‘s square

Objekto adresas / Address P.Cvirkos g. 19, Gargždai Architektai / Architects Gerda Antanaitytė, Andrius Laurinaitis Projektavimo firma / Office MB „Altitudės“ (www.altitudes.lt) Užsakovas / Client Gargždų miesto bendruomenė Sklypo plotas / Site area 10 585 m2

50

Klaipėdos architektūra 2020 / Klaipėda architecture 2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.