Page 1


ETERNO MOVEMENTO


ETERNO MOVEMENTO

Lara Torres Rodríguez


AUTORA Lara Torres Rodríguez COORDINACIÓN Marcos Dopico Anne Heyvaert Carlos Tejo COLABORACIÓNS Como modelos fotográficos: Tamara Ruibal Rúa Verónica Vázquez Piñeiro Ana Ingelmo Rodríguez Jacobo Ruibal Lorenzo Daniela San Juan Surís Eva Tubío Castelo Adrián Taracido Fernández Lara Torres Rodríguez Bea Roo Pereiro Roberto Carrera Uxía Doforno Vila Irene Parga Todoroff Esther Gómez Senra Aroa Moure Pérez Christine Hodges TEXTOS Frases célebres de diferentes autores UVIGO Universidade de Vigo 2012 Facultade de Belas Artes


O movemento constitúe parte importante da conducta humana manifestándose na actividade das súas relacións sociais. O ser humano nace cun potencial de movementos que só en condicións sociais poderá desenrolar consecuentemente e para que esto aconteza precisará dun proceso progresivo de estimulación. A expresión corporal é a forma máis antiga de comunicación entre os seres humanos, anterior ao lenguaxe escrito e falado. É o medio para expresar sensacións, sentimentos, emocións e pensamentos. Desta forma, o corpo covértese nun instrumento irreemplazable de expresión humana que permite poñerse en contacto co medio e cos demáis.


“No tango un non se equivoca. Non é como na vida. Se un se equivoca ou se enreda, segue bailando.” Al Pacino (Scent of a woman)


“Unha vez que un corpo está en movemento, móvese eternamente, a non ser que

algo o impida; e calquera que sexa a cousa que impida este movemento, non poderá extinguilo nun instante, senon ao cabo de certo tempo, e gradualmente.” Thomas Hobbes


“Polo movemento coñécese e armonízase o corpo. Desde o movemento conéctase co mundo interno emocional. Co movemento, a través do xogo simbólico, descárganse as tensiones e libérase a mente. ” L.T.


“A vida nunca é estancamento. É movemento constante, movemento sen ritmo, pois nós cambiamos constantemente. As cousas viven movéndose e gañan forza mentres o fan.” Bruce Lee


“Se vai a gañar algunha batalla, ten que facer unha cousa. Ten que facer que a mente mande ao corpo. Nunca deixe que o corpo diga á mente o que facer, o corpo nunca está cansado si a mente non está cansada.” George Patton


“A nosa natureza está en movemento. O repouso absoluto é a morte.” Blaise Pascal


“Na arte nada debe parecer accidental, incluso un movemento. � Edgar Degas


“Baleira a túa mente, se amorfo, moldeable, como a auga. Se pos auga nunha taza convértese na taza. Se pos auga nunha botella convértese na botella. Se a pos nunha teteira convértese na teteira. A auga pode fluir ou pode golpear. Sé auga amigo meu” Bruce Lee


“Móvete como se move o mar. Con esas formas ondeantes tan vigorosas,cargadas de forza e armonía sen fin. Ese é o movemento a imitar. Adáptate a el e serás libre.” L.T.


“Non te establezas nunha forma, adáptaa e construe a túa propia, e déixaa medrar.” Bruce Lee


SALTA TODO O ALTO QUE POIDAS


“A gracia é a beleza en movemento.” Lola Gavarrón


“A acción é a nosa relación con todo.” Bruce Lee


“Movemento é o paso da potencia ao acto” Aristóteles


“Todo o que se move é movido por outro” Aristóteles


“O movemento veloz que axita o mundo non se oe senón andando.” Félecité de Lamennais


“O movemento veloz que axita o mundo non se oe senón andando.” Félecité de Lamennais


“Aprender a coordinación é unha cuestión de entrenamento do sistema nervioso e non un asunto de entrenar músculos.” Bruce Lee


“A esencia do combate é o arte de moverse.” Bruce Lee


MÓVETE E DÉIXATE LEVAR


“A postura axeitada é cuestión dunha organización interior efectiva do corpo.” Bruce Lee


“A donde queira que vaiamos no medio do movemento e a actividade, levemos con nós a quietude. Desa maneira, o movemento caótico que nos rodea xamáis nos ocultará a porta de acceso ao manantial de creatividade, ao campo da potencialidade pura” Deepak Chopra


“O baile é escultura en movemento.” Sorell


“ Cada movemento supón a coordinación de mans, pés e cerebro.” Bruce Lee


O LÍMITE ESTÁ NA IMAXINACIÓN


“A danza fai falar aos nosos corpo deixando todo escrito en cada movemento.� C. Brizuela


“O bailarín do futuro será aquel cuxo corpo e alma medraran tan armoniosamente xuntos que a linguaxe natural da alma converterase no movemento do corpo humano. O bailarín non pertencerá entón a nación algunha senon á humanidade.” Isadora Duncan


“O movemento axuda ao desenrolo psíquico e este desenrolo exprésase á súa vez cun movemento e unha acción. ” María Montessori


...


“ No campo artístico o corpo é o instrumento co que os actores nos contan historias. Neste ámbito, a expresividade corporal é imprescindible para levar a bo porto as obras representadas. ” María Montessori


“Todo no Universo ten ritmo. Todo danza.” Maya Angelou


“Todo no mundo é material e, dacordo coa lei universal, todo está en movemento e constantemente está sendo transformado. ” George Gurdjieff


ETERNO MOVEMENTO  

LIBRO DE ARTISTA 2012

ETERNO MOVEMENTO  

LIBRO DE ARTISTA 2012