LÄRA Stockholm 1 2012

Page 10

IT i skolan

Ökat lärande med ­mobil — eller? Mobil i klassrummet eller inte? Det är en fråga om demokrati, säger både skoldebattören Anne-Marie Körling och biträdande rektorn Micael Pettersson. Men medan hon vill ge mobilen en självklar plats i skolan har han fredat skoltiden från mobiler. Högstadiet har rast i den stora ljusgården på Aspuddens skola. Ett gäng killar spelar pingis och biljard och runt dem sitter kompisarna på bänkar, de flesta med en liten blank dosa i högerhanden. Mobilen – svår att släppa. Skolans mellanstadieelever måste. För på Aspuddens skola är de tvungna att lämna in sina mobiler till klassläraren varje morgon för att sedan hämta ut dem när de går hem eller till fritis på eftermiddagen. Mobiltelefonförbudet infördes hösten 2009. – Bakgrunden var sms-mobbning som vi inte kunde hantera, elever som skickade sms i andras namn. Det uppstod konflikter. Både elever och föräldrar mådde dåligt, säger biträdande rektor Micael Pettersson, ansvarig för årskurs 4–6. 10

LÄRA #1/2012

Skolan bestämde att mellanstadieelever inte skulle få ha mobilen på skoltid. Föräldrarnas stöd var i stort sett totalt, men eleverna var inte lika entusiastiska. En grupp flickor kom gång på gång till Micael Pettersson och frågade när de skulle få tillbaka mobilerna. Men efter några månader gav även de upp och sedan dess har förbudet knappast ifrågasatts. Det finns flera skäl att behålla förbudet, tycker Micael Pettersson. – Det handlar bland annat om att sänka statustrycket. Skolan behöver inte vara en arena där man visar upp ännu en ny pryl. Eleverna är också mer aktiva på rasterna utan sina nallar. Och deras tillit till skolan ökar. – De kommer till oss när de blir ledsna i stället för att ringa mamma eller pappa på jobbet och få dem att känna vanmakt. Utan mobiler blir eleverna mer koncentrerade på lektionstid. – Redan i sexan är många fullfjädrade sms:are. Det ger en sådan direkt respons, jämfört med undervisningen som ju kan vara ganska tråkig ibland.

Och hur är det på högstadiet? Micael Pettersson skulle gärna freda även årskurs 7–9 från mobiler. Sms:ande, facebookande och andra distraktioner är ett stort problem där. Men ett förbud är praktiskt omöjligt, säger han, eftersom det inte finns klasslärare som kan samla in mobilerna på morgonen. – I stället måste högstadieeleverna lära sig att ta ansvar. Man kan lämna mobilen hemma om man känner att sms, msn och Facebook blir en stress i skolan. Att få eleverna att ta det ansvaret är svårt, medger Micael Pettersson. – De kan inte välja bort det sociala spelet. Det märker man om man frågar hur de har det med sömnen. Någon kan säga: ”Jag somnade halv ett för då skickade jag mitt sista sms.” Det kan ingen skola lösa genom förbud. Och är inte förbud bakåtsträvande och utvecklingsfientligt? Nej, Micael Pettersson välkomnar tekniken men sätter demokratin först. – Mobilen öppnar massor av möjligheter i undervisningen. Läraren kan säga: ”Starta nu anteckningsprogrammet i era


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.