__MAIN_TEXT__

Page 14

SAMTALET

”Vi behöver bryta barriärerna” Elever med svår utvecklingsstörning tvingas ofta vara ensamma med en vuxen i skolarbetet, utan samspel med jämnåriga. Det vill forskaren Daniel Östlund ändra på.   — De behöver utforska saker tillsammans med kompisar, även med elever utan funktionsnedsättning.

14

LÄRA #5/2016

Profile for Info Utbildningsförvaltningen

Lära 5 2016 webb enkelsidig  

Information och inspiration från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Lära 5 2016 webb enkelsidig  

Information och inspiration från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Advertisement