Page 1

Lärar-Niklas-produktion presenterar:

FRANSKA REVOLUTIONEN OCH NAPOLEON ORSAKER TILL DEN FRANSKA REVOLUTIONEN Innan man börjar studera den franska revolutionen bör man först ha lite koll på upplysningens filosofer som Voltaire och Rousseau som hade lagt grunden för den franska revolutionen. Vi ska inte gå in jättedjupt på detta men man bör veta att dessa två herrar hade gjort så att man hade börjat diskutera saker som att människan var förnuftig och folkstyre som något realistiskt. Eftersom Frankrike sedan länge hade varit en så kallad absolut monarki som innebär att kungen bestämmer allt eftersom denne var, enligt dom själva, utsedda av Gud att styra så var sådana tankar såklart inte populära bland adel och kungar. I dåtidens Frankrike var det även så att präster och adel, de två första stånden i samhället, var helt befriade från skatter. Därmed var det borgare och bönder (det tredje ståndet) som betalade all skatt och höll upp samhället. Trots att de var så viktiga för samhället hade de inga större möjligheter att få högre tjänster eller ämbeten. Som vi vet så fick de amerikanska kolonierna stort ekonomiskt stöd av Frankrike i kriget mot Storbritannien. Det var tack vare detta stöd som USA överhuvudtaget kunde bryta sig loss från sina forna herrar. Problemet var dock att Frankrike hade hjälpt dom så mycket att pengarna mer eller mindre var slut i Frankrike. Det är just därför som den franske kungen, Ludvix XVI i maj, 1789, sammankallade den franska riksdagen där alla tre stånden var representerade.

Eden i bollhuset

Anledningen till att han kallade dom var för att få deras godkännande att höja skatterna för att förbättra den ekonomiska situationen. Väl samlade så var det tredje ståndet (borgare och bönder) totalt 578 personer och de två första (präster och adel) 561 vilket innebar att det tredje stånden var ganska nöjda med situationen. De var ju fler än dom andra! Detta trodde man skulle innebära att man hade majoritet...men icke! Istället visade det sig att varje stånd hade en röst var, det vill säga att adel och präster hade två röster gentemot det tredje ståndets enda

röst. Detta gjorde det tredje ståndet så rasande att de bestämde sig för att lämna kungens riksdag! Istället samlade sig det tredje ståndet i ett bollhus, typ gympasal, i närheten och fastslog där att de var det riktiga riksdagen, de som representerade den stora majoriteten av det franska folket! De avlade en ed om att inte lämna bollhuset innan de hade skrivit en ny grundlag för Frankrike...denna händelse betraktas som den första i den franska revolutionen och kallas för eden i bollhuset.


FRANSKA REVOLUTIONEN & NAPOLEON!

SIDAN

2

Ludvig XVI Stormningen av Bastiljen

ORSAKER OCH GENOMFÖRANDE

Där står kungen och de övriga två stånden med långa näsor. Vad ska de göra nu? Vissa i de två första stånden bestämde sig direkt för att joina dom i bollhuset för de trodde på deras ideal om att alla människor var lika värda, att alla människor (män) hade rätt att påverka samhället (demokrati) och man ville avskaffa det gamla ståndsamhället och istället kalla alla människor för medborgare och därmed avskaffa sina egna privilegier. Så, den absolut största direkta orsaken till den franska revolutionen var just den dåliga ekonomiska situationen. Denna i sig var nog dock inte helt avgörande för om det skulle bli en revolution eller inte. Det fanns såklart andra orsaker med. Exempelvis hade matskörden föregående år slagit helt fel vilket innebar att det fanns på tok för lite mat och människor svalt. En annan orsak kan ha varit den extremt stora arbetslöshet bland folk som det var under denna tid i Frankrike. Mycket på grund av att industrialismen hade slagit igenom i Storbritannien och detta hade konkurrerat ut de stackars fransmännen. I vilket fall som helst, revolutionen var nu ett faktum. Fler och fler av de två första stånden joinar bollhuset och till slut så fattade kungen att

det inte var lönt att hålla kvar dom i sin riksdag. Därmed trodde man att kungen gick med på tredje ståndets krav, men icke! Istället passade han på att samla alla trupper han kunde och de som var lojala mot honom till palatset i Versailles (liten by utanför Paris). I staden Paris fick man reda på detta och det började gå ett rykte om att Ludvig skulle storma Paris och massakrera alla invånare. Detta rykte var antagligen inte sant, men det gjorde så att människorna i Paris blev såpass oroliga att de stormade Bastiljen, ett gammalt fängelse där man visste att det fanns vapen. Trots namnet "stormningen" så var det egentligen en belägring av Bastiljen då de som vaktade den gav upp tämligen simpelt. Denna händelse brukar för övrigt räknas som den andra händelsen i den franska revolutionen. Efter denna händelse hade de aktiva i Paris inga problem med att ta över hela staden och började direkt att arbeta för att förverkliga den nya grundlagen. Kungen insåg att han inte skulle ha någon chans och gav med sig, på riktigt denna gång. Han blev även vid ett senare tillfälle tillfångatagen av en massa kvinnor som hade tågat mot palatset i Versailles för att sno bröd...så hungriga var man. Man tog all mat man kunde bära, plus kungen och hans hustru, och fängslade in dessa i Paris.

Kungen försöker faktiskt med svensk hjälp att fly från Paris lite senare, 1791, men man kommer på honom och fängslar honom igen. Så...vad gjorde då de som styrde nu, de som representerade folket? Jo, de avskaffade alla privilegier och sådant som adel och präster tidigare hade haft. Detta innebar att alla skulle numera betala skatt och man tog bort alla titlar. Från och med nu fanns det inte längre några adelsmän eller präster eller bönder eller borgare, utan alla var nu medborgare. Samtidigt fastslog man som sagt en deklaration om mänskliga rättigheter. Denna snodde man mer eller mindre rakt av från den som USA några år tidigare hade skrivit ner. Det skulle visa sig att den franska deklarationen skulle få större genomslagkraft i världen då USA var ett nytt och svagt land samtidigt som Frankrike var ett av de mäktigaste länderna i världen.


FRANSKA REVOLUTIONEN & NAPOLEON!

Krig, skräckvälde och giljotin! Hösten 1791 hade nationalförsamlingen (den nya riksdagen) alltså grundat en ny konstitution (grundlag) där kungens makt blev kraftigt begränsad till förmån för en vald församling. Det största partiet i den nya församlingen var girdonisterna. Dessa startade minsann ett revolutionskrig mot Österrike. Tanken med detta revolutionskrig var ideologiskt till största del, nämligen att avsätta Europas alla kungahus. Den franska revolutionen på export helt enkelt. Parollen var ”krig mot slotten, inte mot stugorna”. Man passade även på att avskaffa kungadömet och införde istället, i likhet med sin allierade USA, republik. Detta innebar att stackars Ludvig XVI och hans fru avrättades med den ökända giljotinen. Man passade även på att införa allmän värnplikt vilket i praktiken innebar att man hade världens största armé eftersom alla män över 18 helt plötsligt kunde användas som soldater. Man beslagtog all mark som kyrkan hade och sålde denna och på så sätt minskade man kraftigt sina ekonomiska bekymmer samtidigt som man minskade kyrkans makt. En av de som hårdast hade förespråkat dödsstraffet för kungen var Robespierre. Denne var medlem i motståndarpartiet till Girdonisterna, nämligen Jakobinerna. Alla dessa snabba förändringar, kungen som avrättades, kyrkan som blev bestulen på sin mark, kriget mot Österrike som började gå dåligt (Storbritannien hade gått med i kriget på Österrikes sida direkt efter man hade avrättat Ludvig XVI) ledde till en social oro. Människor började ifrågasätta om revolutionen egentligen var så bra. Några ville till och med återinföra monarkin. Detta ledde till att Jakobinerna tillsammans med arbetare och hantverkare började rensa ut Girondisterna, blodigt såklart, man inrättade

något som kallades för välfärdsutskottet, som skulle bli oerhört mäktigt! Man tvingade Nationalförsamlingen att fängsla en massa girdonister och samtidigt tog utskottet all verkställande makt själv. Från detta, 23/8 1793 till sommaren 1794 kallas för "Skräckväldets tid".

Ludvig XVI inför Giljotinen

Under denna tid hade man ihjäl någonstans mellan 2000 - 4000 människor med giljotin för deras "hot mot revolutionen" Tiden avslutades i samband med att en av ledarna för skräckväldet, Robespierre avrättades. Efter detta var det relativt lugnt fram tills dess att en viss Napoleon gjorde statskupp och utsåg sig till kejsare. REVOLUTIONENS KONSEKVENSER

Vad ledde då själva revolutionen till i slutändan? Jo, framförallt att man började ifrågasätta adliga privilegier även utomlands. Nu var det först USA och sedan Frankrike där man liksom hade avskaffat adeln...och det verkade gå ganska bra ändå. Man började i och med deklarationen om de mänskliga rättigheterna även ifrågasätta slavhandeln och slaveri överhuvudtaget vilket senare ledde till att man helt enkelt förbjöd detta. Kyrkans roll kom att minska en hel del ute i Europa efter Frankrikes framfart. Religionen spelade fortfarande en stor roll, fast det blev en privatsak än någonting annat.

SIDAN

3


FRANSKA REVOLUTIONEN & NAPOLEON!

SIDAN

4

NAPOLEON EN PRODUKT AV DEN FRANSKA REVOLUTIONEN Napoleon skulle göra en kometkarriär inom den franska militären, mycket tack vare den franska revolutionen. Innan revolutionen så var det enbart adeln som kunde ha en bra karriär inom armén men efter revolutionen kunde vem som helst som visade sig duglig gå hur långt som helst, något som Napoleon visade. Redan som 24åring blev han general i den franska armén, detta var 1794. Två år senare blev han överbefälhavare i kriget mot Österrike. Det gick dock inte bara jättebra för honom. Under skräckväldets tid blev han fängslad och hotades av dödsstraff som så många andra. Han blev dock utsläppt igen då man förstod hans stora militära potential.

införde ett ”angiverisystem” för att skydda landet mot inter na upprorsmakare. Han blev även kompis med påven vilket var väldigt smart. Innan var folket mer eller mindre tvingade till att välja mellan k y rk a n e l l e r revo l u t i o n ä re r n a eftersom det fanns en stor konflikt mellan dessa, men nu kunde man alltså tycka om båda.

Tack vare hans stora militära segrar, hans sätt att slå ned uppror mot nationalförsamlingen och tack vare att han fick tag på pengar och konst som han skickade till paris så blev staden och Frankrikes invånare beroende av honom och han hyllades av de stora massorna. Han passade därför på att i en oblodig statskupp ta makten själv 1799 och redan 1804 krönte han sig själv till Frankrikes kejsare och blev därmed enväldig.

Napoleon ärvde en massa krig när han blev kejsare, mot mer eller mindre hela Europa och han lyckades riktigt bra här. Redan 1805 vann han det så kallade trekejsarslaget mot Österrike och Ryssland i dagens Tjeckien. Överallt där han vann så placerade han ut släktingar på de erövrade tronerna för att på så sätt få kontroll över de erövrade länderna.

När han kröntes kan man säga att själva revolutionen var slut. Dock menade han att han var den franska revolutionen och att han var ”bärare av revolutionens ideal” och han fortsatte att förändra samhället. Dock började han med en grov censur och

Det han själv var mest nöjd över var dock ”code civil” där Napoleon samlade alla de franska lagarna i en lagbok och det innebar även att: alla blev lika inför lagen, religionsfrihet för alla, arvsrätt för både män och kvinnor samt rätt för både män och kvinnor att ta ut skilsmässa. NAPOLEON & KRIG

1807 förhandlar Napoleon och den ryske tsaren Alexander I om att de ska dela upp Europa mellan sig där N skulle kontrollera västra Europa och Alexander den östra delen och så blev det med i den så kallade Tilsitöverrenskommelsen.

Europa såg nu ut såhär: Napoleon kontrollerade nu Spanien, Frankrike, Italien, Tyskland och var allierat med Danmark, Österrike – Ungern och Ryssland. Napoleons huvudfiende Storbritannien var dock fortfarande inte slaget och Napoleon vågade inte invadera för SB:s starka flotta. Men eftersom han kontrollerade i stort sett hela Europa så försökte han med ett annat trick, nämligen att vägra handla med Storbritannien och han förbjöd även sina allierade att göra samma sak. På så sätt försökte han alltså att svälta ut sina fiender så att dessa självmant skulle ge sig. Detta fungerade till en början men efter ett tag så sket det sig då väldigt många fransmän var beroende av handeln med Storbritannien och började smuggla varor. Sedan efter ett tag började även Ryssland att officiellt handla med Storbritannien igen och då blev Napoleon så förbannad att han beslutade sig för att invadera Ryssland. Ryssarna använde sig återigen av den så kallade ”brända-jorden-taktiken” som innebar att de helt enkelt brände ner allting varefter de drog sig tillbaka. Eftersom Ryssland är så ofantligt stort kunde de även bara dra sig bakåt hela tiden och vägra fightas mot de franska trupperna som i samband med vinter n kraftigt decimerades (förlorade mer eller mindre hela sin styra på över 500 000 män), precis som det gick för Karl XII.


FRANSKA REVOLUTIONEN & NAPOLEON!

SIDAN

5

NAPOLEON...FORTS Efter detta gick det utför för Napoleon. Han blev slagen vid Leipzig av en ny koalition b e s t å e n d e a v Ry s s l a n d , Storbritannien, Preussen och även Sverige. Sveriges nye konung hade för övrigt tidigare slagits vid Napoleons sida då han var fransk mar salk; Jean Baptiste Bernadotte. Napoleon blev efter detta avsatt men efter ett tag gjorde han en ny kupp och tog makten men förlorade snabbt ett slag 1815 och därmed var hans tid slut på riktigt. Har Napoleon någon betydelse för idag då? Har han påverkat något, finns det något arv kvar från honom? Klart det gör! Napoleon var den som började använda metersystemet som nästan hela Europa använder idag. Det var även han som började med jämna husnummer på ena sidan gatan och ojämna på

andra. Det var även Napoleon som började med att införa skatt på varor och inte bara på inkomster.

FRÅGOR: 1. Vad för orsaker fanns det till den franska revolutionen? 2. Hur kunde en simpel man som Napoleon bli Kejsare över ett helt land? 3. Framförallt två stora händelser representerar den franska revolutionen. Vilka och vad innebar dessa? 4. Vad blev den franska revolutionens konsekvenser? 5. Om du funderar...kan vi då se något i dagens samhälle som grundade sig i den franska revolutionen? 6. Hur försökte Napoleon besegra Storbritannien? 7. Vad innebar det så kallade ”skräckväldet”?

Napoleon in action

8. Ännu en gång ser vi ett stort rike som inte håller, tror du att vi i framtiden kommer att få se något rike som håller längre än 500 år? Varför? Varför inte? 9. Vad är Napoleons arv till dagens samhälle?

Franska revolutionen  

Ett dokument om den franska revolutionen och i viss mån om Napoleon som jag sammanställde till mina elever 2010.

Advertisement