Page 1

LA PREMSA DELBAIX

n# 85 G E NE R 2 0 1 7

El d iar i grat uï t d el B a i x L l o b re g at ANUNCIA'T EN AQUEST DIARI

Telèfon: 615 87 33 44

mail@lapremsadelbaix.es

SOCIETAT Pàgina 2

MEDI AMBIENT Pàgina 8

ESPORTS Pàgina 9

Castelldefels aprova un nou mapa acústic per regular els sorolls

El Delta del Llobregat, un dels espais amb més diversitat d’ocells d’Europa

El millor bàsquet català del moment Pàgina 8 s’aplega a Cornellà de Llobregat

Front comú Foto: Aj. Sant Boi de Llobregat

S E G U E I X C A D A D I A L E S N O T Í C I E S D E L A T E VA C O M A R C A E N : w w w. l a p r e m s a d e l b a i x . e s

Propera edició: 13 Febrer

membre de l'associació

Precisamos viviendas en venta para nuestros clientes por creciente demanda Gestión profesional inmobiliaria “POR CONFIAR EN NOSOTROS

GRATIS CÉDULA HABITABILIDAD Y CERTIFICADO ENERGÉTICO”.

www.clauassessors.com

697 75 89 98 Rambla Anselm Clavé,31 Entrada por Plaza Vic,1 - 1er Piso 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Empresa avalada por:

Claudio Huguet

Ajuntaments, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona reclamen a l’Estat la represa de les obres de la variant C-245 que es van aturar a finals del 2015 Pàgina 7

¡Vendemos su piso en 90 días!

Administración Profesional de Comunidades Rambla Josep Maria Jujol, 51 Sant Joan Despí

Llámanos. 93 461 90 01

Servicio de Urgencias a nuestras comunidades 24 horas - 365 días/año

www.gestioveinal.es


2

Gener 2017 | LA PREMSA DELBAIX.es

SOCIETAT Fotos: Aj. Castelldefels

Castelldefels aprova un nou mapa acústic per regular els sorolls Una ordenança permetrà compatibilitzar descans veïnal i activitat econòmica

E

l Ple municipal de Castelldefels va aprovar el passat 22 de desembre el Mapa de Capacitat Acústica de Castelldefels juntament amb una ordenança que regularà l'emissió del soroll i les vibracions en el municipi baixllobregatí. "L'objectiu és reduir la contaminació acústica per millorar la qualitat de vida i evitar l'impacte del soroll en la salut", explica el regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Ramon Morera. Segons el regidor, es tracta d'una nova eina que permetrà “conjugar la qualitat de vida dels veïns amb l'activitat econòmica, que, a diferència d'altres ciutats, es desenvolupa en la mateixa trama urbana”. Van aprovar la moció l'equip de govern (Movem, PSC, ERC i CSPOT) i el grup municipal de CiU. Al contrari, van votar en contra el PP, i es va abstenir Ciutadans.

Zonificació Aquest mapa de capacitat acústica estableix la zonificació acústica de Castelldefels i els valors límit de recepció de soroll a cada zona d'acord amb l'ús del sòl i la interrelació entre els habitatges i les activitats econòmiques i de transport que s'hi desenvolupen. El nou instrument es va aprovar acompanyat de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Castelldefels.

Zona A4 El document defineix la gran majoria del territori urbà de Castelldefels com a zona A4, es a dir, com a zona amb predomini del sòl d'ús residencial (que no exclusivitat) i per tant amb un alt grau de restricció de sorolls per tal de vetllar pel descans veïnal. D'altra banda, algunes zo-

nes concretes amb més trànsit i activitat econòmica diària estan tipificades com a B1, on coexisteixen sòl d'ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents. Aquestes zones, una mica menys restrictives, són per exemple els voltants de l'autopista i l'autovia, la via del tren i l'avinguda Constitució, el centre urbà entre Doctor Ferran i Manuel Girona, gran part del carrer Otero Pedrayo, gran part del segon tram del passeig Marítim, i els voltants de la plaça de les Palmeres. Així, per a la recepció de sorolls procedents d'activitats o veïns de fora de l'edifici on està l'habitatge, els límits són: A4: 55 dB (A) dia i vespre, 45 dB (A) nit B1: 60 dB (A) dia i vespre, 50 dB (A) nit Quan el soroll procedeix del mateix edifici en què es tro-

ba l'habitatge, els límits són els mateixos per a totes les zones. Aquests valors estan establerts en l'ordenança que també es va aprovar el passat 22 de desembre, tot i que són els mateixos que estableix la llei catalana. L'elaboració del mapa de capacitat acústica neix, d'una banda, de la voluntat de l'equip de Govern per millorar la convivència al municipi i donar solució, pel que fa als nivells de soroll permesos, als interessos de vegades contraposats entre el veïnat, amb dret al descans, i el sector hostaler, principal motor econòmic de la ciutat. "És complex compatibilitzar els interessos de tothom", exposa Morera.

Sentència judicial D'altra banda, l'elaboració del mapa i la nova ordenança està motivada per una sentència judicial fa-

vorable a l'Associació de Veïns del Baixador en el contenciós que van interposar el 16 de setembre de 2014 pel soroll provocat per les guinguetes de la platja. L'elaboració del mapa de capacitat acústica s'inscriu, a més, en el model de platja que comparteix el go-

vern actual. Aquest model, “neix de la voluntat de buscar l'equilibri entre l'activitat econòmica que es genera a la platja, al voltant dels restaurants i establiments d'oci, i el necessari descans dels veïns residents a aquesta zona de Castelldefels”, ha indicat l'alcaldessa Candela López.

L'Ajuntament de Sant Boi beca 54 projectes juvenils L'edat mitjana dels nois i les noies beneficiàries de les ajudes és de 23 anys i l’import global de 40.000 euros

L

'Ajuntament de Sant Boi ha concedit 54 beques a projectes joves de la ciutat, per un import global de 40.000 euros. L'objectiu d'aquestes ajudes econòmiques és facilitar el procés d'emancipació i les trajectòries vitals dels joves i garantir la igualtat d'oportunitats entre la població juvenil. L'acte oficial de lliurament va tenir lloc ahir dimarts, dia 10 de gener, a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Activitats formatives De les 54 beques concedides, la majoria es destinaran a finançar activitats formatives (30 beques) i a facilitar els desplaçaments relacionats amb la feina o els estudis (16 beques). També s'han donat ajudes per millorar la conciliació de la vida familiar i laboral (6 beques) i per a projectes de joves amb discapacitat (2 persones).

Foto: Aj. Sant Boi de Llobregat

L'edat mitjana de les persones beneficiàries de les beques (28 nois i 26 noies) és de 23 anys, mentre que l'import mitjà de les ajudes ascendeix a 736 euros. En aquesta edició s'ha inclòs també la possibilitat de becar persones que ja haguessin rebut ajudes en anteriors convocatòries (per exemple, per donar continuïtat en un nou curs als estudis de formació professional i universitària).

TOLDOS Y PERSIANAS PEÑA, VENTANAS, MOSQUITERAS

· Persianas, Toldos y Mosquiteras · Ventanas de Aluminio y PVC · Motorización de Persianas y Toldos

· Stores en Screen para Oficinas, Despachos y Locales · Celosías para Lavaderos · Reparación de Ventanas, Persianas, Toldos y Mosquiteras

C/Ramoneda,70 Cornellà de Llobregat

·

93 375 15 14


3

Gener 2017 | LA PREMSA DELBAIX.es

SOCIETAT

La majoria d’escolars no universitaris estudien en el mateix municipi

Foto: Arxiu

Només 19,2% d’alumnes del Baix Llobregat es desplacen fora de la seva localitat de residència

S

egons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el 80,8% dels alumnes del Baix Llobregat d’ensenyaments no universitaris estudien al mateix municipi on resideixen (113.618 alumnes), mentre que el 19,2% restant es desplaça a altres llocs per

estudiar (27.023 alumnes), majoritàriament dins de la mateixa comarca (dades del curs 2015-16). A mesura que augmenta l’edat dels escolars s’incrementa el nombre de desplaçaments fora del municipi. Així, el 91% dels alumnes d’Educació Infantil del Baix

Llobregat estan matriculats en el municipi de residència, percentatge que és del 90% en el cas dels estudis de primària i del 85% entre els estudiants de secundària. En els ensenyaments post obligatoris, aquest percentatge disminueix de mane-

ra significativa, en especial entre els matriculats a cicles formatius superiors, on només el 16% dels estudiants estan matriculats en el seu municipi de residència.

Sant Just reforça la seguretat viària i la mobilitat urbana

El Baix Llobregat ja té gairebé 810.000 habitants

an finalitzar les actuacions previstes per a 2016 que tenien per objectiu millorar la seguretat viària i la mobilitat urbana. El pressupost destinat ha estat de 36.659€, que inclou divuit punts nous d'aparcaments per a bicicletes. D’aquests, nou s'han ubicat en parades d’autobús, per tal de facilitar la intermodalitat bicicleta-bus. També s'han instal·lat aparcaments per a patinets i una estació de serveis per a bicis al Parador, amb eines i inflador de rodes. Pel que fa a la seguretat, s'ha actuat a vuit cruïlles. A més s'aprofiten totes les obres de manteniment per crear nous passos de vianants o millorar la visibilitat dels mateixos.

’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) ha difós les xifres de població oficials a 1 de gener de 2016. Els habitants de la comarca ja arriben als gairevé 810.000 persones. Aquestes dades mostren com la comarca ha experimentat un augment de població del 0,4% en relació amb l’any 2015, que es tradueix en un increment de 3.232 persones, situant-se en un total de 809.883 habitants. Es veu així com la comarca torna a una tendència de creixement, després de la pèrdua de població experimentada l’any 2014 (-2.395 persones) i del discret increment del 2015 (+402 persones).

V

L

Pel que fa als desplaçaments d'estudiants universitaris, aquests van augmentar lleugerament al curs 201415 respecte el curs anterior, tant pel que fa als llocs

d’estudi localitzats a la comarca com per la part dels desplaçaments de població resident al Baix Llobregat cap a centres universitaris situats a fora de la comarca.

Neix una aliança en defensa de l’educació pública comarcal

E

l passat dimecres 14 de desembre va tenir lloc la primera reunió de la nova Plataforma per l'Educació Pública del Baix Llobregat. Aquesta aliança neix amb l'objectiu de plantejar coordinació d'accions, mobilitzacions i propostes en defensa i impuls de l'educació pública al Baix Llobregat. Està formada per CCOO, UGT, PSC, EUiA, ERC, FASVBAIX i FAPAC. De fet des del Fòrum Social del Baix Llobregat s'han realitzat campanyes i mobilitzacions en defensa de la millora de les beques menjador, del no tancament de les línies de P3 i sumant-se a les manifestacions pels drets socials i laborals. Aviat s'aprovarà un manifest.


4

Gener 2017 | LA PREMSA DELBAIX.es

LO ÚNICO IMPOSIBLE, ES AQUELLO QUE NO HACES En los ultimos años hemos oido hablar de forma recurrente de crisis, cambio, transformación… y la situación en la que vivimos ha llevado en muchos casos a situaciones donde las personas se sienten: estresadas, depresivas, ansiosas, no consiguen disfrutar de su trabajo, ni de su familia, amigos, etc. El entorno que nos rodea podriamos decir que es mayoritáriamente negativo, lo que no ayuda en nuestro estado de ánimo a la hora de afrontar situaciones o tomar las cosas de la manera más favorable posible. Seguro que podriamos ampliar esta lista que lleva mucho tiempo en un tipo de polaridad negativa, pero cabe destacar que de todas formas, también hemos continuando encontado ciertas personas que son felices y saben disfrutrar de cada momento. Personas optimistas, que afrontan la vida como les viene y sacan lo mejor de si mismas y de los que les rodean. Estos últimos años, hemos tratado de analizar el patrón común de comportamiento de estas personas que les mantiene felices en tiempos difíciles. Las personas que son felices ponen toda su energia en lograr lo que realmente quieren y no dedican tiempo a detectar problemas, con lo que se crece de manera ilimitada, se multiplican y se hacen más sólidos. Estas personas hacen lo

contrario que la mayoría: se focalizan en aquello que esta en sus manos para ser felicices y ponen foco en lo positivo para potenciarlo. Creen en sus objetivos y los imaginan para que se conviertan en su propia realidad, trabajando para ello. Viven en el paradigma de la abundancia, es decir, lo que SI queremos y lo que SI tenemos, usandolo y valorandolo; además, en lugar de detectar problemas se centran en definir aquello que quieren conseguir, en las soluciones. Conocen bien y valoran sus fortalezas (les ayudaran a conseguir aquello que desean) y día a día luchan por alcanzar sus metas, visualizando como es el mundo que desean y en el que quieren vivir.

SOCIETAT

L’alcaldessa de Corbera exigeix les obres d’ampliació i adequació de l’escola El Cau de la Guineu Montserrat Febrero: “Ja estem cansats de demanar des de fa anys que s’acabi l’escola del municipi com estava prevista. Les famílies i la nostra canalla s’ho mereixen” Foto: Arxiu

No consiste en ver el vaso medio lleno o medio vacio sino investigar que hizo entrar el agua para desbordar el recipiente. No hay camino para ser feliz, la felicidad es el camino . Y tu, …, por que tipo de persona vas a tratar de luchar ?

Dra. Astrid Roda de Sola ARS centre psicològic

L

’Ajuntament de Corbera de Llobregat va acollir una reunió per a fer un front comú entre els grups polítics municipals així com els diversos agents educatius per definir quin ha de ser el procés per a la realització de les obres d’ampliació i adequació a l’escola El Cau de la Guineu. Aquesta reunió va estar programada per l'alcaldessa, Montserrat Febrero, després que la partida de l’obra no hagi estat inclosa en el Projecte de Llei del Pressupost de la Generalitat per a 2017.

Segons fonts municipals, el compromís del director general dels Centres Públics, Lluís Baulenas, ha estat que en el proper acord de Govern, que es durà a terme en el primer semestre del 2017, s’inclourà la intenció de fer les obres de l’escola amb la finalitat que es pugui incloure en els Pressupostos de l'any 2018. D’altra banda, la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat, Núria Vallduriola, es va comprometre -segons

fonts municipals- a tenir una reunió amb el Consell Escolar per tal d’aclarir dubtes i procediments a seguir. Segons l’alcaldessa “ja estem cansats de demanar des de fa anys que s’acabi l’escola com estava prevista. Hem demanat al Govern de Catalunya un compromís ferm. Les famílies i la nostra canalla s’ho mereixen.” A la reunió va assistir-hi Ima Mis (cap de Gabinet d’Ensenyament), Lluís Baulenas (D.G. Centres Públics),

Núria Vallduriola (Directora SSTT del Baix Llobregat), Maria Llop (directora de l’escola), Josep Maria Vandellós (president de l’AMPA), Montserrat Febrero (alcaldessa de Corbera de Llobregat), Alfredo Prado (regidor d’Ensenyament), Rosa Boladeras (PSC), Mercè Rocas (ERC), Xavier Miquel (CUP), Eric Blanco (CDC), Manel Ripoll (Moviment X Canvi) i Andres Palacios (GIU). No van poder assistir Olarte (PP) i Moreno (ICV Movem Corbera).

Nou protocol de prestacions dels seus serveis socials a Sant Climent Depressió Fòbies Ansietat Estrés Inseguretat i autoestima Fracàs escolar Adolescència Problemes de Parella Dol

Previsió, 1 08970 Sant Joan Despí www.psicoars.com

L

’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat va presentar el seu Reglament de prestacions econòmiques del Departament de Serveis a la Ciutadania destinat a donar resposta a les demandes de la població en matèria de serveis socials com a conseqüència de la crisi econòmica. Així, el reglament exposa, adapta i classifica el conjunt de situacions i d’ajuts contemplats en el marc de les competències dels serveis socials de la població. En tot cas la voluntat última del text presentat no és condicionar l’atorgament dels ajuts, sinó que aquests s’adaptin de la manera més adequada a les necessitats reals de la família perceptora i que l’actuació municipal faci incidència en les causes que han originat la problemàtica.

Puig demana a la Generalitat més serveis i inversions a Torrelles

L

'alcalde Ferran Puig, acompanyat d’alguns regidors de govern, han rebut la visita del delegat del govern català a Barcelona, Miquel Àngel Escobar, a qui van reclamar més serveis i inversions per al municipi baixllobregatí. Durant la reunió, es van tractar temes com el pagament del deute de la Generalitat amb el poble, l’ampliació de la biblioteca, el tancament del poliesportiu municipal o la millora dels ajuts a la dependència. L’alcalde de Torrelles de Llobregat va aprofitar, sobretot, per reclamar al delegat la construcció pendent de l’edifici de l’Institut, la millora del transport públic, amb una llançadora als FGC i la prolongació de l’autobús a l’Hospital de Sant Boi o un servei de llevadora i de recollida d’animals.

Es renoven els càrrecs del Consell d’Infants a Santa Coloma

A

la sala de Plens de l’Ajuntament es va celebrar l’acte de constitució del nou Consell d’Infants de Santa Coloma de Cervelló. En aquest acte es va donar la benvinguda als nous consellers i conselleres que aquest any s’incorporen al Consell, i es va acomiadar als consellers i consellers que s’han fet grans i han passat ja a Secundària. Els infants colomencs contribuiran amb la seva particular mirada en les propostes i decisions que han de millorar el municipi baixllobregatí. El Consell reuneix a vint-i-dos nois i noies de 5è i 6è de les dues escoles del municipi que, en representació dels seus companys i companyes, debaten i fan propostes concretes a l’Ajuntament per tal de millorar el municipi.


5

Gener 2017 | LA PREMSA DELBAIX.es

SOCIETAT

La carretera C-245 al seu pas per Esplugues de Llobregat serà de titularitat municipal La Generalitat de Catalunya traspassarà dos trams una vegada que el Ple ho aprovi aquest gener

E

l Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha aprovat l’expedient de traspàs a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat dels dos trams de la carretera comarcal C-245 que travessa el municipi. És previst que l’Ajuntament accepti formalment la cessió al Ple del mes de gener.

Foto: Google Maps

L'avinguda Països Catalans forma part del tronc central del segon tram. La via, d'ús clarament urbà, ha passat a mans de l'Ajuntament d’Esplugues, que havia sol·licitat la seva cessió per dur a terme diverses millores de mobilitat sostenible.

Pla Porta BCN

Es tracta d’un primer tram, entre el límit amb Cornellà i el carrer Laureà Miró, de 760 metres de longitud (tret de la part destinada a la circulació de tramvia, que continua sent de titularitat de la Generalitat de Catalunya), i d’un segon, des de Laurea Miró fins al límit amb Barcelona, que consta d’un tronc central de 1.085 metres, i del ramal d’incorporació a l’autopista B-23 (416 metres).

Amb el Pla Porta BCN en marxa, l'avinguda passa a ser una porta d'entrada important al nou sector des del centre d'Esplugues. Entre les millores que emprendrà l'Ajuntament, i que afectaran el costat esquerre de l'avinguda, pujant des del carrer Laureà Miró, s’està redactant el projecte per a la rehabilitació de la vorera, que es troba molt de-

gradada per les arrels dels arbres, i que inclourà la construcció d'un parterre lineal continu que perme-

Mercè Esteve reclama a l'AMB finançament per restaurar l’abocador del Garraf

L

trà millorar les condicions de l'arbrat, i evitar així que torni a trencar el paviment de la vorera.

En un altre projecte, que també es troba en redacció, està prevista la construcció d'un carril bici segregat de

la vorera de vianants. Les obres d'execució d'ambdós projectes estan previstes per a la primavera que ve.

Molins de Rei compta amb un Pla de Salut per als seus ciutadans

L

’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, en una intervenció en el marc del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va reclamar finançament destinat a la restauració de la part de l’abocador del Garraf que es troba al nostre terme municipal. Esteve realitzava la seva aportació durant l’aprovació de la posada en marxa del Programa metropolità d’actuacions de millora del paisatge natural i urbà de l’AMB que, alhora, és l’ens responsable de l’abocador. Aquest programa suposarà la inversió de 15 milions d’euros fins al 2019 per la qual cosa Mercè Esteve proposava que a través d’aquest pla, o d’alguna altra actuació, es financi la restauració pendent.

’Ajuntament ha decidit impulsar el Pla de Salut Local, un projecte interdisciplinar i participatiu fruit de la col·laboració entre tècnics municipals, professionals de la Salut i membres de diverses entitats locals. Des del consistori es vol fomentar polítiques saludables dels ciutadans, promocionar els hàbits saludables salut dels ciutadans i promoure l’estratègia en tots els àmbits municipals, entitats i organismes del municipi. També té com a objectiu augmentar les fonts de dades, sobretot en l’àmbit de la salut mental, que permetin impulsar mesures preventives. Aglutina 58 propostes organitzades en 7 línies estratègiques, i incorpora 24 programes i serveis continuats, 13 campanyes de promoció i 21 activitats puntuals.

Es realitzaran millores en les parades d’autobús de Sant Vicenç dels Horts

L’Ajuntament de Pallejà ofereix assessorament sobre les clàusules sol

l Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció dels projectes constructius per a la millora de vuit estacions i diverses parades d’autobús a tot Catalunya. S’estima una inversió total de 2,5 milions d’euros per a l’execució dels treballs, que inclouen la reforma de marquesines, renovació de paviments, actualització d’instal·lacions per afavorir la funcionalitat dels serveis d’autobusos, el confort i informació dels usuaris, i treballs d’urbanització per la millora de l’accés a parades d’autobús. A Sant Vicenç dels Horts s’arranjaran diverses parades de bus situades a banda i banda de la carretera N-340, a l’entorn de l’intercanviador de Quatre Camins.

ervei Municipal de Consum de Pallejà ofereix informació i assessorament a totes les persones que puguin estar afectades per clàusules sol abusives en els seus préstecs hipotecaris. Davant la sentència del Tribunal Europeu, que dicta que les entitats bancàries han de retornar tot allò cobrat de més per les clàusules sol en les quotes d’hipoteca sense limitació temporal, Consum aconsella als consumidors informar-se abans d’emprendre cap acció. Aquest servei municipal informarà totes les persones que hi accedeixen sobre els tràmits a seguir de forma prejudicial, aquelles gestions inicials que cal fer amb els serveis d’atenció al client de les entitats bancàries.

HNOS. MORENO DÍAZ Reformas y construcciones

o. e s

E

OFERTA BAÑO COMPLETO

o re n

w.

asm

07 52 re 2 6 fo r 8 m 0

18m2 azulejos 3m2 pavimento Techo de aluminio 1 Downlight Inodoro Victoria Plato de ducha Malta 70x100 6 Grifería y conjunto teleducha / 51 / / w w Mampara cristal hasta 1,30 m/l 6 495 t p : Mueble 70 en madera arena, wengé o blanco t. 934 eb: h t Incluido mano de obra, materiales e instalaciones w

ve r

TOTAL 3.500€ IVA INCLUIDO

S

OFERTA COCINA COMPLETA 23m2 azulejos 6m2 pavimento Techo de aluminio 2 Downlight Granito nacional 5,6 modelos a elegir. Horno multifunción inox Inducción total de 3 fuegos Fregadera de 1 o 2 cubetas y grifo Campana decorativa 90 inox Mobiliario 4m/l Incluido mano de obra, materiales e instalaciones TOTAL 6.500€ IVA INCLUIDO

POR LA REFORMA DE COCINA Y BAÑO COMPLETO 5% DE DESCUENTO ADICIONAL

Albañilería · Fontanería · Carpintería · Electricidad · más... C/Teide,10 - L'HOSPITALET · ryjmoreno99@gmail.com

Presupuestos sin compromiso


6

Gener 2017 | LA PREMSA DELBAIX.es

SOCIETAT Foto: Procornellà

Unes 22.000 persones van visitar la 24a Fira Infantil de Cornellà

Les propostes més sol·licitades pels nens van ser les de la Guàrdia Urbana, el taller de terrisseria i els castells inflables

L

a vint-i-quatrena edició de la Fira Infantil de Nadal de Cornellà de Llobregat va tancar les seves portes després de rebre la visita d’unes 22.000 persones. Les entrades més venudes van ser les que fan referència a l’accés per una unitat familiar composta per dos adults i dos menors, seguida de les entrades que s’han adquirit per adults i tres nens. Com ja ha succeït en altres

edicions, l’edat majoritària dels menuts que ens han visitat pertany a la franja d’entre 6 i 10 anys, seguida pel grup dels més petits, entre 2 i 6 anys. Quan les activitats més sol·licitades van tornar a ser els castells inflables i els tallers de manualitats, especialment el de terrisseria que era una de les novetats d’enguany. També ha cridat l’atenció del molts dels nostres petits

visitants la proposta que ens ha portat la Guàrdia Urbana de Cornellà, amb la possibilitat de fer un circuit d’habilitats, vestir-se amb la indumentària reglamentària o fins i tot, pujar als vehicles dels policies. L’àrea dedicada als esports ha estat la més freqüentada pels més grans, els nens i nenes d’entre 10 i 12 anys. De totes les disciplines que es podien practicar, han triomfat el futbol, el bàsquet i el tennis.

Iniciativa solidària La Fira ha col·laborat al llarg d’aquesta edició amb la campanya ‘Mechones Solidarios’, Gràcies a l’equip de la perruqueria Narbona Estilistas un centenar de persones s’han tallat els cabells per només 5€. Gràcies a aquesta acció es recullen donacions de cabell per fabricar perruques naturals per a persones en tractament de quimioteràpia. El 50%

de les persones que s’han tallat el cabell han donat la llargària necessària per

poder donar-lo per a la confecció de perruques naturals.

L'Aeroport de Barcelona-el Prat tanca el 2016 amb més de 44 milions de passatgers

El 9 de gener van començar les obres de l'avinguda Verge de Montserrat de el Prat

a instal·lació aeroportuària va tancar l'any 2016 amb 44.154.693 passatgers, un 11,2% més que el 2015. Al desembre va acabar amb 3.002.605 usuaris (increment del 15,3% respecte al mateix mes del 2015). Del total de passatgers que van passar per l'Aeroport de Barcelona-el Prat el desembre, 2.998.751 van ser de vols comercials. D'aquests, 2.151.550 van ser usuaris de vols internacionals, (augment del 18% respecte al desembre de l'any anterior). Els usuaris de vols internacionals van créixer un 9% arribant a 847.201 passatgers. A l'apartat d'operacions, durant el mes de desembre, es van realitzar 21.602 aterratges i enlairaments, un 8,3% més respecte al mateix mes del 2015, i es van transportar 11.684 tones de càrrega, un 12,8% més.

’Ajuntament del Prat ja ha iniciat les obres de renovació del tram de l'avinguda de la Verge de Montserrat que va de l'avinguda del Canal al carrer de la Carretera de la Marina. Aquest tram, de poc més de mig quilòmetre, acollirà dos aparcaments subterranis municipals i, en superfície, es renovarà seguint el model del tram ja remodelat situat entre les avingudes del Remolar i del Canal. Entre tots dos pàrquings, construïts per l'empresa municipal Prat Espais, sumaran 520 noves places, que es comercialitzaran segons el model de la resta d'aparcaments municipals del Prat. Amb aquestes obres, que en global duraran voltant de dos anys i mig dividides en dues fases, es completarà l'ordenació l'eix transversal més important de la ciutat.

L

L

¡¡PLAN “RENOVE” CALDERAS-CALEFACCIÓN!!

0%

CALDERAS DE CALEFACCIÓN MÁS SEGURAS, MÁS PEQUEÑAS Y DE MENOR CONSUMO, TOTALMENTE AUTOMÁTICAS

PRESUPUESTO GRATUITO TEL. 93 490 96 45

3 años sin intereses y sin entrada

CALDERAS DE CONDENSACIÓN

TODO INCLUIDO: caldera, instalación e IVA incluido

Thema CONDENS F25

44 €/mes

ECOTEC VMW ES 236/5-5

45 €/mes

PAGO AL CONTADO 9% DESCUENTO

Disponemos de todos los modelos y potencias de calderas CONSULTAS Y OFERTAS EN NUESTRA WEB:

www.moherclima.com OFICINAS CENTRALES: Travessera de les Corts, 310 08029 BARCELONA

la nueva calefacció nueva

CERAPUR comfort ZWBC 25-2C

48 €/mes

Platinum COMPACT 24/24F ECO

42 €/mes

c/Pareto (parada exterior núm. 23-24 del Mercat Santa Eulàlia) 08902 L’Hospitalet


7

Gener 2017 | LA PREMSA DELBAIX.es

POLITICA Front comú entre Ajuntaments, Generalitat i Diputació per reclamar a l’Estat la represa de les obres de la variant de la C-245 El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, es va reunir amb els alcaldes de Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i la Diputació de Barcelona

E

l conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va reclamar a l’Estat la represa de les obres de l’enllaç de l’A2 amb la C-32 a l’altura de Sant Boi de Llobregat, l’anomenada variant de la C-245. L’obra, aturada des del 2015 per part del Ministeri de Foment, ha de servir per substituir la rotonda existent per un enllaç a diferent nivell que alliberi aquest giratori, actualment molt congestionat, i també per millorar l’accessibilitat del Baix Llobregat cap a la Ronda Litoral de Barcelona. I és que el trànsit diari aproximat en aquest punt arriba als 19.400 vehicles. Precisament, per fer-hi front comú, Rull va reunir amb els alcaldes del Baix Llobregat dels municipis afectats. La reunió, que s’ha celebrat a l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat, ha comptat amb la presència de l’alcaldessa d’aquest municipi, Lluïsa Moret; l'alcalde de Torrelles, Ferran Puig; l'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich; i l'alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló, Anna

Martínez, així com el diputat d'Infraestructures Urbanes i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega.

Rull: “quan anem junts les coses poden anar més bé” El conseller va celebrar “la unitat d’acció” entre les diverses administracions catalanes, perquè “quan anem junts les coses poden anar més bé”. Rull va assegurar que aquest serà un dels temes a tractar en la propera reunió amb el ministre de Foment, Iñigo de la Serna, prevista per aquest gener. En aquest sentit, va dir que “els arguments per poder prioritzar aquesta actuació hi són i són molt sòlids”. Pel que fa a les expectatives de cara a la reunió, ha dit que “no hem de pactar coses noves, sinó complir allò que hem pactat. A més, el conseller va insistir que “aquesta actuació és cabdal, per seguretat, congestió, equilibri territorial i activitat econòmica”. Així, ha apuntat que “el Baix Llobregat és un pulmó de primer ordre i ne-

Foto: Aj. Sant Boi de Llobregat

cessitem infraestructures i transports públics adreçats en aquesta línia”. Sobre el cost/benefici de l’actuació, va assegurar que “en aquest cas hi ha un retorn molt alt respecte de la inversió que necessita”, i ha afegit que es tracta “d’infraestructures que tenen un impacte per l’activitat econòmica, l’estat del benestar i la lluita contra la contaminació atmosfèrica de primera magnitud.”

Moret i Aymerich L’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, va lamentar que “aquests municipis estem patint des de setembre de 2015 una nova aturada de les obres d’aquesta infraestructura” i va celebrar el front comú amb institucions com la Generalitat i la Diputació de Barcelona per aconseguir la seva represa. Per la seva banda, l’alcadessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich, va insistir en la importància d’aplicar “les mesures correctores i de seguretat adients” perquè un cop comencin les obres “no hi hagi un col·lapse diari insostenible.”

Vint anys esperant

F

a més de 20 anys que es va preveure la connexió de la Ronda Litoral (A-2) amb la C-32 a la zona de Sant Boi, l’anomenada variant de la C-245, que inclou un enllaç a diferent nivell per substituir l’actual rotonda a nivell a la C-245, que pateix congestions freqüentment. El Ministeri de Foment va adjudicar a finals del 2008 les obres, que abasten un tram de 2 quilòmetres, amb un pressupost de 45,7 MEUR i un termini d’execució de 19,5 mesos. Tanmateix, un any després d’iniciar-se, es van aturar el 2010. El 2014 es van reprendre, i es van aturar de nou a finals del 2015, tot i que es troben força avançades. L’actuació està inclosa als Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2016, amb una anualitat de 6,3 MEUR, per finalitzar l’actuació. Precisament per reclamar a l’Estat la represa i finalització de les obres el 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar el novembre passat una proposta de resolució al respecte.

L’ANC inicia la precampanya “Fem futur” a Sant Feliu

El PSC-Baix Llobregat, contra els pressupostos de la Generalitat

'Assemblea Nacional Catalana va presentar Fem futur, la nova campanya nacional i territorial del 2017. Una precampanya per donar arguments a favor del ‘sí’ a la independència en un hipotètic referèndum d’autodeterminació de Catalunya dirigida especialment als indecisos i territoris menys independentistes. Una de les comarques “prioritàries” és el Baix Llobregat. La precampanya començarà oficialment el 15 de gener a Sant Feliu de Llobregat, coincidint amb la reunió, el dia 14, del Secretariat Nacional de l'ANC.

ntoni Poveda, Primer Secretari del PSC del Baix Llobregat, va denunciar que a Catalunya tenim "un govern aturat, on els seus consellers i conselleres són veritables desconeguts, no fan territori, no contesten als alcaldes i no tenen acció directa en els i les catalanes". Poveda va lamentar també que els pressupostos no tinguin cap intenció de solucionar temes com per exemple l'habitatge. El PSC del Baix Llobregat va presentar un total de 108 esmenes sobre temes com la sostenibilitat, ensenyament, salut, mobilitat o treball, entre d'altres.

L

A

El Baix es mobilitza per demanar la llibertat de Joan Coma

E

l passat mes de desembre van produir diverses concentracions en diverses poblacions del Baix Llobregat (Cornellà, Olesa de Montserrat, Esplugues, Sant Feliu, Sant Boi, El Prat, Gavà, Castelldefels i Corbera de Llobregat) en suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, que va ser detingut per part dels Mossos d'Esquadra. Coma es va negar a comparèixer davant el jutge de l'Audiència Nacional després de ser imputat per un delicte d'incitació a la sedició. El regidor va ser posteriorment traslladat a Madrid perquè declarés davant el jutge.

PARTICULAR VENDE LOCAL EN ESPLUGUES DE LLOBREGAT LOCAL DE OFICINAS COMPLETAMENTE EQUIPADAS EN ESPLUGUES DE LLOBREGAT IMPRESIONANTE CHAFLÁN DE 14 METROS DE FACHADA COMPLETAMENTE DIÁFANO DISTRIBUIDO EN 2 PLANTAS 1ª planta de 117 metros apta para sala polivalente o almacén con gran recepción y baño. 2ª planta de 107 metros con divisiones de máxima calidad, 3 despachos + 1 despacho principal de dirección, + sala de reuniones, + 1 baño y un pequeño office. Ideal para despacho profesional, autoescuela o autónomo (posible loft+negocio) Actualmente se encuentra alquilado y en funcionamiento. Visitas concertadas LOCAL COMPLETAMENTE AMUEBLADO Y LISTO PARA CUALQUIER DESPACHO PROFESIONAL (FRENTE JUZGADOS ESPLUGUES)

Información: 615 873 344


8

Gener 2017 | LA PREMSA DELBAIX.es

REPORTATGE/MEDI AMBIENT

El Delta del Llobregat, un dels espais amb més diversitat d’ocells del continent europeu Des de la darrera actualització de l’any 2014 s’han observat nou espècies noves en aquesta zona natural baixllobregatina i ja són 360 les que recull la Llista Padró

E

ls espais naturals del Delta del Llobregat són una xarxa de zones protegides que pertanyen als municipis del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat. Visitant-los, sorprèn la gran diversitat biològica. Així, la nostra comarca compta amb un dels espais més importants de Catalunya i d’Espanya quant a l’educació ambiental i la recerca. Molt poques metròpolis a la mediterrània gaudeixen d’uns aiguamolls d’importància internacional a les seves portes. L'Espai Natural del Delta de Llobregat té delimitada diferents àrees on accedir i fer els itineraris marcats, amb els punts d'observació d'aus o d'interès florístic. També és possible fer rutes guiades o participar de les activitats que s'organitzen, com a tallers i cursos d'iniciació a l'observació de les aus. I és que el Delta del Llobregat és un dels espais amb més diversitat d’ocells d’Europa.

Llista Padró Precisament, a finals del 2016, els ornitòlegs han actualitzat la Llista Patró dels Ocells del Delta del Llobregat: aquesta, actualment, està composta per un total de 346 espècies diferents dins la categoria A, B i C, nou espècies més respecte a l’anterior edició del 2014. La Llista també manté un total de 65 espècies dins la categoria D i E, una més que l’anterior versió (cal tenir

en compte que, aquestes, no formen part de la llista oficial). A més, inclou les anomenades rareses, que ajuden a vincular els nostres espais naturals amb el turisme ornitològic o

durant el mes de maig, una Xivitona maculada, limícola d’origen americà, i una Gavina polar, que manté les seves poblacions nidificants a Grenlàndia. Poc després va ser el torn de

a visitar la península Ibèrica, però de la que es va poder observar i fotografiar un exemplar sobre les maresmes del Remolar. Finalment, durant aquest passat mes de desembre, un petit grup

D’altra banda, l’any passat es van incorporar cinc espècies més a la Llista Patró dels Ocells: un Territ cuablanc, espècie de limícola d’origen americà, que va ser observat des de l’aguait

Així doncs, el Delta del Llobregat ofereix als amants de la natura i, sobretot, de la ornitologia, la possibilitat de descobrir una gran varietat d’ocells en un paratge únic que l’ha convertit en un dels més importants del continent.

Gavina polar

Territ de Baird

Pardals roquers

Delta del Llobregat birdwatching (el Consorci ofereix un servei de guiatge ornitològic especialitzat destinat a birdwatchers, que es centra en l'observació de les espècies d'ocells més significatives del Delta del Llobregat i difícils de veure en altres països europeus), fenomen que atrau cada vegada més persones d’arreu del món aficionades a les aus i que pot representar pel Delta del Llobregat també un interès econòmic.

Noves espècies L’any 2015 es van observar fins a quatre espècies noves:

l’Abellerol gola-roig, espècie que manté la seva població més propera al Marroc i l’Algèria, i que no acostuma

de Pardals roquers, espècie ibèrica però que fins ara no s’havia detectat al Delta, va ser observat al costat del riu.

la desembocadura del riu. Un altre limícola d’origen americà, el Territ de Baird, s’observava a les maresmes de cal Nani, a ca l’Arana. Les dues espècies restants, el Xatrac elegant i el Tallarol de Moltoni, no corresponen a observacions actuals, sinó que van ser vistes al delta del Llobregat en el passat.

de la maresma del Remolar. Una Alosa banyuda, espècie del nord d’Euràsia, va ser vista pels voltants de

L’anellament és un mètode científic que consisteix en la captura d’ocells mitjançant unes xarxes especials. Als ocells capturats se’ls prenen mesures com les mides de diferents parts del cos, el pes o la quantitat de musculatura i greix que hi ha al seu cos, s’anota l’espècie, sexe i edat (si és possible conèixer-ho) i finalment se’ls posa una anella a la pota amb un codi que identifica l’exemplar i el país on s’ha anellat.

Anellament

E

l curs escolar 2016/17 s’està observant un increment de programes d’educació ambiental al Delta del Llobregat que incorporen l’observació de l’anellament com a element destacat dins de les activitats que realitzen els alumnes en la seva visita als espais naturals. L’observació d’aquesta activitat científica permet gaudir dels ocells de molt a prop, observar amb deteniment animals que d’altra manera restarien amagats entre la vegetació o sols veuríem breument en les seves volades d’arbre en arbre. En el present curs, més de 200 alumnes ja han pogut gaudir d’aquests programes, i de moment està previst que uns 150 més en puguin gaudir el que resta de curs.

REBAJAS Boutique Bely YERSE · NAF NAF · NEKANE Síguenos en Instagram y Facebook

-20% -30% -50%

Looks diarios, novedades y promociones para estar siempre a la última en moda

Te esperamos. MªCarmen Tenorio Gómez y Carla Torrico Avilés

C/Vista alegre, 19 - Cornellà de Llobregat - 93 375 41 53 - FRENTE MERCADO MARSANS

www.boutiquebely.com


9

Gener 2017 | LA PREMSA DELBAIX.es

REPORTATGE/ESPORTS

El millor bàsquet català es va aplegar a Cornellà de Llobregat El Parc Esportiu Llobregat va acollir els dies 7 i 8 de gener la primera edició de l’Allstar de la Copa Catalunya masculina i femenina

C

ornellà de Llobregat va ser, durant les festes nadalenques, l’epicentre del bàsquet català. El Parc Esportiu Llobregat va acollir els dies 7 i 8 de gener el primer Allstar de Copa Catalunya. Aquest esdeveniment, organitzat per la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) i televisat per La Xarxa, va aplegar una selecció de jugadors del Grup 1 i Grup 2 de la màxima categoria catalana, tant en categoria masculina com femenina. Els dos partits van aplegar un gran nombre d’aficionats que no van voler perdre’s aquest gran espectacle esportiu. Fotos: FCBQ

Categoria masculina

L

a jornada va començar dissabte amb el partit entre els jugadors del Grup 1 (equip blanc), contra els del Grup 2 (equip blau)

davant més d’un miler d’espectadors que van poder gaudir del millor bàsquet català. El matx fou dominat per l’equip blanc des de l’inici amb una còmoda distància al marcador durant tot el partit, però una remuntada

de l’equip blau a l’últim quart va posar tensió en un final ajustat. Finalment, els blancs es van endur el partit per 78 a 75. L’MVP ha estat Àlex López (CB Santa Coloma), amb 11 punts, 4 rebots i un total de 17 de valoració.

E

l guanyador en el concurs de triples va ser Juli Garrote, del Vic. “L’Allstar és un esdeveniment que cal potenciar, ja que per al bàsquet és molt positiu i representa un gran suport per a la categoria de Copa Catalunya”, va explicar el jugador. Mentrestant, el vencedor en el concurs d’esmaixades fou el jugador del Mataró Parc Boet, Marquie Smith.

Categoria femenina

U

n dia després es va celebrar l’Allstar femení. L'equip blanc (Grup 1) va aconseguir guanyar per 67 a 61 a l’equip blau (Grup 2) després d'estar gairebé tot el partit per darrere del marcador. Va ser un enfrontament marcat per un ambient festiu en el qual van poder gaudir més de 1.000 persones. L'MVP del partit va ser Barbara Torrón (Camping Blanya Roser), amb 16 punts i 3 rebots, amb un 15 de valoració. “Ha estat una gran experiència que mai oblidaré. Una gran festa i només cal donar les gràcies per fomentar el bàsquet i, sobretot, el bàsquet femení. Espero que aquest esdeveniment sigui el primer de molts”, va explicar la jugadora.

E

n el concurs de triples, la guanyadora va ser Anna Jòdar, jove jugadora del GEiEG, que va derrotar a la final a Cristina Peña, del Basket Almeda. Les altres participants en el concurs van ser: Sònia Pascual del Unilever Viladecans, Laura Arias del CEJ L'Hospitalet, Anna Boleda del Barça CBS, Anna Arola de l'Arenys Bàsquet, Elena Silva del JET-QSport i Hannah Kador, del Platges de Mataró.

Representació comarcal

A

la categoria masculina hi van ser seleccionats tres jugadors que militen en equips del Baix Llobregat. Es tracten de Cristian Boada (Bàsquet Sant Boi), Pau Campaña (CB Esparreguera) i Aitor Piedra (CB Viladecans-Sant Gabriel A). A més, un dels quatre entrenadors que va dirigir l’equip va ser Òscar Navarro, tècnic del CB Esparreguera. D’altra banda, en el concurs de triples va participar Albert Quiran (CB Esparreguera). A la categoria femenina, foren quatre jugadores i dos entrenadors que van representar a la comarca, En l’equip 1 van ser convocades Sònia Pascual i Marta Guerrero (Viladecans BF) i Cristian Peña (Basket Almeda de Cornellà), mentre que en l’equip 2 l’escollida va ser Anna Boleda (Barça CB Santfeliuenc). Toni Pallé (Basket Almeda) va formar part del cos tècnic de l’equip 1, mentre que Mateo Rubio (Barça CBS) va ser del 2.


10

Gener 2017 | LA PREMSA DELBAIX.es

SUCCESSOS

Detenen un home a Sant Andreu per delicte continuat de robatori Foto: Mossos d'Esquadra

El presumpte autor dels fets, veí de Pallejà i responsable d’una empresa subministradora de recanvis de cotxe, sostreia les peces i després les venia per internet a tot Espanya

A

gents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell van detenir un home de 39 anys, nacionalitat espanyola i veí de Pallejà com a presumpte autor d'un delicte continuat de furt en una empresa subministradora de recanvis d'una coneguda marca automobilística a la localitat de Sant Andreu de la Barca.

net. Gràcies a les gestions d'investigació fetes i les dades aportades pel responsable de l'empresa, els investigadors van comprovar com la peça d'automòbil havia estat venuda successives vegades fins a localitzar-la finalment a Madrid després de passar per un altre propietari a Toledo. Les declaracions dels diferents propietaris de la peça sostreta van portar els investigadors cap a la pista d'un home que era adjunt d'encarregat de la pròpia empresa víctima dels robatoris. El lladre venia els recanvis sostrets mitjançant un web de venda de recanvis entre particulars que ell mateix havia creat, des d'on feia enviament de les peces sostretes a tot Espanya.

La investigació es va iniciar a mitjans de setembre amb la denúncia del representant de l'empresa víctima dels robatoris. El denunciant va explicar als investigadors que havia localitzat una peça sostreta a la seva companyia que estava a la venda a inter-

Un incendi afecta una empresa de plàstics a La Palma

E

ls Bombers de la Generalitat van ser alertats d’un incendi a una empresa de plàstics de La Palma de Cervelló, situada al quilòmetre 5 de la carretera BV-2421. El foc va afectar la part de producció i emmagatzematges de la nau d’uns 120 m2 i va col·lapsar el sostre. No es va registrar cap ferit. Els Bombers, que van donar l’incendi per controlat al voltant de les 12.00 hores del migdia, van poder aturar-ne la propagació i evitar que resultessin afectades les naus contigües. En el dispositiu d’extinció van treballar quinze dotacions terrestres.

Detinguts dos pratencs per furt

E El seu domicili, un magatzem El dilluns 19 de desembre els mossos van fer una entrada i registre del domicili del presumpte autor dels furts on els agents van localitzar més 500 de peces diferents d'automòbil (fars, parafangs, òptiques antiboira, tapes, etc.) sostretes de la mateixa empresa en què treballava. Es calcula que l'home ja ha-

via venut per internet peces per valor de 45.000 euros i tenia a la venda 100 peces més valorades en 15.000 euros. Encara resten per valorar, pendents de peritar, 400 recanvis més recuperats en el seu domicili. L'adjunt d'encarregat finalment va quedar detingut i va ser traslladat a comissaria. El detingut després de declarar en comissaria va quedar en llibertat a l'espera que el citi el jutge.

ls Mossos d'Esquadra van detenir el passat 2 de gener un home i una dona com a presumptes autors d'un robatori amb força en grau de temptativa en un domicili de Lavern, pedania de Subirats (Alt Penedès). Els detinguts, de 30 i 28 anys, són de nacionalitat xilena i tenen el seu domicili al Prat de Llobregat. Una tercera persona, un home que, segons la versió policial, intentava forçar la porta d'entrada de la casa, va fugir.. Els arrestats, amb vuit antecedents per fets similars, van passar a disposició judicial.

Intervinguts a l’aeroport 44.290€ ocults en una impressora

A

gents de la Unitat Local d'Anàlisi de Risc de la Guàrdia Civil van intervenir en un magatzem de la terminal de càrrega de l’Aeroport de Barcelona-el Prat, 44.290 euros que havien estat amagats a l'interior d'una impressora per eludir la seva declaració. A l'interior de l'aparell, concretament a la zona d'alimentació de paper, s'ocultaven dos paquets que contenien una important quantitat de diners, embolicats en paper d'alumini, no declarats que tenia com a destinació Atenes (Grècia) i com a remitent un ciutadà espanyol, veí de Barcelona.

25años

Tel. 93 474 00 77 - 670 27 50 78

enCornellà

Rbla. Anselm Clavé,32 | 08940 Cornellà de LLobregat | www.latiendadepisos.com | info@latiendadepisos.com CORNELLÀ ALMEDA

CORNELLÀ - ALMEDA

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Gran ático de 120m2 + terraza de 90m2, 4 habitaciones, 2 baños, ascensor, parking, calefacción, Aire acondicionado

Oportunidad piso reformado, 3 habitaciones, exterior, 2 balcones

Casa con terreno de 450m2 en zona Sant Roc

325.000€uros

115.000€uros

CUNIT PLAYA

CORNELLA JUNTO AYUNTAMIENTO

Apartamento venta en cunit playa, con terraza.

ATICO, ASCENSOR, TERRAZA,120m2, 4 HABITACIONES, 2 BAÑOS.

100.000€uros

265.000€uros

175.000€uros CORNELLÀ RIERA FRENTE SPLAU Piso a reformar 70m2 exterior 3 habitaciones sol todo el día mucha luz

95.000€uros


11

Gener 2017 | LA PREMSA DELBAIX.es

ECONOMIA Fotos: Arxiu

Un 21% de les empreses del Baix Llobregat són de valor afegit La majoria d’aquestes activitats (més del 16% d’empreses i el 25% de població ocupada) són del sector serveis i estan basades en coneixement

L

es activitats de valor afegit que es desenvolupen en un territori són rellevants, ja que consoliden un tipus d’economia amb futur, més competitiva i amb menys inestabilitat conjuntural. Alhora són considerades activitats tractor i generadores de dinamisme econòmic. Segons l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, el 21%

de les empreses i 34% de la població ocupada ho està en activitats d’alt valor afegit. La majoria d’aquestes activitats (més del 16% d’empreses i el 25% de població ocupada) són del sector serveis i estan basades en coneixement. En el conjunt d’activitats de valor afegit, el pes d’aquestes respecte el total de l’ocupació i de les em-

preses és major a Catalunya que al Baix Llobregat. Amb això i tot, la presència de les activitats d’alt contingut tecnològic en la indústria és major a la comarca. La distribució d’aquestes activitats a nivell municipal és asimètrica. Amb això i tot, suposen, en tots els municipis, més del 15% de les empreses i més del 20% de

la seva població ocupada. L’evolució del nombre d’empreses de valor afegit varia segons pertanyin al sector serveis o industrial. Les empreses basades en coneixement creixent de manera continuada, en canvi, les d’alta tecnologia del sector industrial són les més afectades en els trimestres posteriors a l’inici de la crisi.

L'empresa automobilística SEAT incrementa les seves vendes per quart any consecutiu

Coneixement, tecnologia i innovació, aposta de l'Ajuntament de Castelldefels

EAT ha tancat 2016 amb el quart any consecutiu d'increment en les vendes. La marca automobilística ha lliurat un total de 410.200 vehicles, un 2,6% més que en 2015 (400.000) i el millor resultat des del 2007. En els últims quatre anys, les vendes han crescut un 27,8%, la qual cosa representa 89.200 vehicles més que en 2012. El nou Ateca ha impulsat els lliuraments de SEAT. El primer SUV de la companya ha acumulat 24.200 unitats venudes. Gràcies al reeixit llançament de l’Ateca, en el segon semestre de l'any els lliuraments han pujat un 5,3%. El president de SEAT, Lucca de Pixo, ha dit que “l'ofensiva de producte solament acaba de començar i, un any més, hem aconseguit un resultat positiu. El llançament de l’Ateca ens permet ser optimistes de cara al futur i a partir d'aquest any la seva aportació a les vendes serà molt més notable”. Sobre 2017, ha anunciat que “amb la renovació del León, la cinquena generació de l'Eivissa i el nou Arona ens fixem l'objectiu de fer un pas endavant en el nostre volum de vendes.”

'Ajuntament baixllobregtí vol aprofitar, en benefici del desenvolupament econòmic i les empreses de la ciutat, les nombroses oportunitats que ofereix la ubicació del campus universitari de la UPC al municipi costaner, integrat per diferents centres punters en l'àmbit del coneixement, la innovació i la tecnologia com per exemple l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) o l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). Per això, el consistori i UPC han portat a terme de manera conjunta durant 2016 un projecte pilot d'apropament del món empresarial al món del coneixement i la innovació generats al campus universitari. El projecte, finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), ha comptat amb la col·laboració d'una seixantena d'empreses i institucions que han participat en les reunions organitzades per l'Ajuntament.

S

L

Super Oferta AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI ELECTRIC

MSZ-HJ25VA 2150 Gg/h 2705 Kc/h

www.moherclima.com PRESUPUESTO GRATUITO TEL.

93 490 96 45

facebook.com/moherclima

1276€

35€/Mes

Pago

al contado

9% DESCUENT todo incluido e IVA

OFICINAS CENTRALES: Travessera de les Corts, 310 (frente mossos d'esquadra) 08029 BARCELONA

O

Pago al contado

1.160€ INSTALACIÓN Incluida

c/Pareto (parada exterior núm. 23-24 del Mercat Santa Eulàlia) 08902 L’Hospitalet de Llobregat


12

Gener 2017 | LA PREMSA DELBAIX.es

MEDI AMBIENT CULTURA

L’AMB liderarà 'la lluita' per avançar cap al residu zero Un nou programa, dotat amb vuit milions d’euros, oferirà suport tècnic i econòmic als municipis que promoguin models de recollida selectiva més sostenibles Foto: AMB

L’Atrium de Viladecans obté el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental Amb aquesta concessió ja disposa del distintiu en la categoria d’equipaments escènics i centres d'art visual

Fotos: Aj. Viladecans

collida selectiva “bruta” d’un 60%, tal com s’estableix a la norma comunitària. Per això, es requereix del compromís municipal en la lluita per l’estabilització i la reducció de residus generats en els municipis, així com per fomentar la recollida selectiva. A fi d’establir una línia adequada d’actuació, l’AMB compta amb un equip de 20 experts en aquest àmbit que han acordat necessàries un conjunt de modificacions de l’estratègia que es seguia fins ara pel que fa a la recollida selectiva.

E

s va celebrar una trobada entre representants de l’AMB, dels ajuntaments metropolitans i de l’Agència de Residus de Catalunya a fi de començar amb el procés de millora dels sistemes de recollida de residus, que són de competència municipal. L’AMB es va comprometre a donar suport a nivell econòmic i tècnic solucions individualitzades per a cada consistori, sempre amb la missió final d’arribar als objectius marcats des d’Europa al respecte a través de la Directiva Europea de Residus 2020.   Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB, va destacar que “s’ha arribat a un punt en què no és suficient la conscienciació de la ciutadania, sinó que cal fer que la recollida selectiva, que està estancada, sigui l’opció més fàcil per a ella”. Va afegir que el

procés de repensar el sistema de recollida, que fins ara ha estat sempre competència municipal, “es farà sempre de la mà dels ajuntaments, i l’AMB els oferirà suport tant tècnic com econòmic”. En aquest sentit, l’AMB ha creat un programa dotat amb vuit milions d’euros per posar en marxa aquestes accions de suport.

Problema ecològic i econòmic La recollida actual dels residus per part de la ciutadania no només suposa un empobriment de la qualitat del medi ambient, sinó que també té importants repercussions econòmiques en els governs locals, i de retruc, en les persones. Durant la jornada, es va apuntar que en els últims dos anys, tot i augmentar una mica la recollida selectiva, també ha

augmentat la fracció resta, és a dir: els residus que no es poden reciclar i acaben en un dipòsit controlat o es valoritzen energèticament. Així, es calcula que un 7% de totes les emissions de gasos d’efecte hivernacle provenen d’una separació deficient dels residus, sense classificar-los per fraccions. De la mateixa manera, s’ha xifrat en 40 milions d’euros els recursos que es destinen a la separació d’aquesta fracció resta, i que ajuntaments i ciutadania s’estalviarien  en cas d’arribar a les taxes de recollida selectiva imposades per la unió Europea. La principal intenció de l’AMB amb aquesta iniciativa és complir les ordenances europees i desenvolupar una estratègia de Residu Zero, a fi d’arribar a reciclar els residus municipals en un 50% i aconseguir la re-

En aquest sentit, es van presentar quatre mesures bàsiques que acostarien l’AMB a les exigències europees: - Priorització en la recollida de la fracció orgànica. - Individualització de la recollida de residus, - Coneixement per part de la ciutadania dels costos que suposa la gestió de residus i foment fiscal de l’estalvi i bones pràctiques. - Fomentar canvis de legislació en aquest àmbit. En la trobada també es va acordar el document que estableix les bases d’aquest nou enfoc en la recollida dels residus municipals, i que es va sotmetre a votació al Consell Metropolità.

E

l Departament de Territori i Sostenibilitat ha concedit el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental al Teatre Auditori Atrium de Viladecans. Amb aquests atorgaments ja són cinc els equipaments culturals catalans que disposen del distintiu en la categoria d’equipaments escènics i centres d'art visual. El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és el sistema català d’etiquetatge ecològic. El sistema pretén reconèixer aquells productes i serveis que compleixen uns requisits ambientals més enllà de la normativa vigent. En el cas dels equipaments escènics i dels centres d'art visual, l’ecoetiqueta té en compte criteris d’estalvi i eficiència energètica, especialment en l’àmbit de

la il·luminació i la climatització, així com l’estalvi d’aigua, la gestió dels residus, la compra de productes ecoetiquetats, la mobilitat, la formació ambiental dels treballadors i també la comunicació i la promoció entre els usuaris i treballadors. Aquest últim criteri és de gran importància a causa de l’elevada afluència de visitants que reben i el seu potencial pedagògic. Per minimitzar els impactes ambientals dels equipaments, el distintiu fomenta la recopilació de dades perquè se’n pugui fer l’avaluació i el seguiment, esdevenint una eina fonamental per als responsables dels equipaments en la presa de decisions per a una correcta i millor gestió.

TECNOLOGIA

El patrimoni de Gavà ja és accessible des del mòbil L’Ajuntament, que ha posat en marxa el projecte“Petjades amb història”, ha instal·lat plaques interactives amb codis QR a trenta espais i edificis històrics de la ciutat

L

’Ajuntament de Gavà ha impulsat el projecte “Petjades amb Història” amb què se senyalitzen trenta espais i edificis històrics de Gavà amb plaques interactives. Aquestes plaques compten amb codis QR que ofereixen a l’usuari informació històrica de cadascuna de les localitzacions. Gràcies a aquesta iniciativa, els usuaris podran conèixer amb la història de

llocs emblemàtics de Gavà com la Torre Lluc, la Font Groga o el Parc Arqueològic.

Col·labora la Diputació Aquesta iniciativa, que compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, pretén posar en valor el patrimoni històric de la ciutat de Gavà. El regidor delegat de Cultura, Esports i Mediació,

German Barrena, ha explicat que “els codis QR, a través del mòbil, portaran l’usuari a un lloc web. La pàgina oferirà informació detallada sobre els equipaments històrics, així com fotografies antigues d’aquests indrets amb una breu història del lloc. A més, comptarà amb un mapa interactiu on estan indicats els trenta espais emblemàtics de la ciutat.”

Fotos: Aj. Gavà


13

Gener 2017 | LA PREMSA DELBAIX.es

CULTURA

La 33a Mostra i Festa Major d'Hivern de Sant Vicenç dels Horts ja té programa d’actes L'edició d'enguany se celebrarà del 20 al 23 de gener i acollirà prop de 150 activitats

L

Foto: Aj. Sant Vicenç dels Horts

’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ja té enllestit el programa de la 33a Mostra Comercial i Agrícola i la Festa Major d’Hivern 2017. El consistori baixllobregatí ha editat un programa amb propostes culturals, gastronòmiques, lúdiques i comercials en una edició on pren especial protagonisme la vessant més social i intercultural. La inauguració oficial de la Mostra 2017 serà a càrrec de l’alcaldessa Maite Aymerich i tindrà lloc el divendres 20, a les 20 h, a l’estand institucional de la plaça de la Vila. Les primeres activitats, però, van començar el passat dissabte 14, amb la inauguració de la nau d’entitats. El programa d’actes es tancarà dimarts 24, al Forn Romà, amb els Versos andalusos, la tradicional lectura de poemes sobre Andalusia amb guitarra i cante jondo.

Cuina en directe L’edició d’enguany consolida l’espai de la Cuina en directe, en el qual es reproduiran les

tauradores de Sant Vicenç dels Horts elaboraran a l’espai de Cuina en directe diverses receptes d’”El Gran Llibre de la Cuina Catalana”, de Josep Lladonosa, amb producte de temporada de l’horta de Sant Vicenç dels Horts.

Activitats

receptes que inclou el calendari municipal, dedicat a la cuina i la diversitat de cultures que aglutina la localitat. A més, la Festa Major coincidirà el 21 de gener amb el Dia Europeu

de la Mediació i s’organitzaran activitats i xerrades al voltant de la gestió de conflictes. D’altra banda, el mestre cuiner Josep Lladonosa, Creu de Sant Jordi per la

seva tasca de difusió de la cultura del menjar a Catalunya, participarà de nou a la Mostra, amb la xerrada “Les influències de les migracions en la cuina cata-

lana”. A banda, la Mostra inclourà l’exposició “Josep Lladonosa, cuiner de cuiners”, sobre la vida i obra del mestre cuiner català. A més, restauradors i res-

Dissabte 21 i diumenge 22 aglutinaran el principal gruix d’activitats de la Mostra Comercial i Agrícola i Festa Major d’Hivern, amb espais de referència com l’Exposició hortofructícola i d’eines antigues, a càrrec dels pagesos de Sant Vicenç dels Horts, la mostra de l’època moderna L’Era del Baró, amb la participació d’entitats i comerços locals i activitats com l’exposició i Concurs Ràpid de Diorames de Playmobil, la calçotada i botifarrada populars, la Marató de donació de sang o el Concurs de Pintura Ràpida, d’entre un amplíssim ventall de propostes per a tots els gustos i totes les edats.

Molins de Rei vol donar a conèixer el seu patrimoni

Es presenta un llibre sobre la societat feudal al delta

Sant Boi acull l'exposició "Fugint de l'holocaust"

l projecte, impulsat per l’Ajuntament i finançat per la Diputació de Barcelona, té com a objectiu donar a conèixer la vila, la seva història i els seus edificis més emblemàtics i posar en valor el patrimoni de Molins de Rei. En una primera fase s’han triat dinou punts, tot i que hi ha més espais que també mereixerien ser senyalitzats, i si hi hagués una segona fase s’ampliarien els punts. El projecte de senyalització turística és un treball transversal realitzat des de les regidories de Turisme, Cultura, Via Pública i l’àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local. La campanya de promoció del turisme es complementa amb l’edició d’uns tríptics que incorporen un plànol d’ubicació dels 19 punts i una pàgina web www.turismeamolinsderei.cat

’arqueòleg i historiador, Jordi Gibert, va presentar al Cèntric del Prat de Llobregat el seu llibre "A l’ombra de Barchinona. Antecedents i gènesi de la societat feudal a l’entorn del delta del Llobregat (segles VI-XI)". Aquesta obra és fruit de la Beca Jaume Codina de recerca que va obtenir el pratenc, i que l’Ajuntament d'aquesta localitat baixllobregatina atorga a projectes de recerca que fa referència a la història local. El llibre tracta del període de formació del territori del Prat i de l’inici del seu poblament, una època que no comptava fins ara amb un estudi monogràfic. El llibre es podrà consultar a través del web de l’arxiu municipal de l’ajuntament on apareixen els anteriors projectes guanyadors.

l Museu de Sant Boi de Llobregat acull fins al proper 20 de marc, l’exposició “Fugint de l’holocaust. Catalunya i els refugiats jueus de la Segona Guerra Mundial”, produïda pel Museu d'Història de Catalunya, Cultura de la Diputació de Barcelona i Cultura de la Generalitat de Catalunya per commemorar el 70è aniversari de la fi de la Segona Guerra Mundial i de l'alliberament dels camps nazis. A partir de la història de vida de vuit famílies jueves, l'exposició "Fugint de l'holocaust. Catalunya i els refugiats jueus de la Segona Guerra Mundial" recorda un passat recent en què Catalunya va esdevenir terra de llibertat per a milers d'homes i dones que fugien de la barbàrie nazi.

E

L

E


14

Gener 2017 | LA PREMSA DELBAIX.es

ESPORTS L’AE Prat empata al Sagnier a l’anada de la Copa Federació

Foto: AE Prat

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

El KK Petrovgrad, campió del XVIII Torneig Internacional Cadet Fotos: Petrovgrad

L’equip serbi es va imposar a la final a l’FC Barcelona per un ajustat resultat 70 a 72

E

L

’Associació Esportiva Prat i l’Atlético Saguntino van empatar a un gol en el partit d’anada dels vuitens de final de la Copa Federació que es va celebrar al Municipal Sagnier del municipi baixllobregatí. Es van avançar els valencians amb un autogol d’Oriol Ricarte. Javi lara, a la segona meitat, va igualar el marcador. Els potablava van merèixer un millor resultat, ja que a la segona meitat van ser millors que el seu rival. Al tancament de la present edició la tornada s’havia de celebrar en el Camp Nou de Morvedre.

Setzè Curs d’Iniciació a l’Espeleologia de Vallirana

L

a Secció Espeleològica Ordal del Centre Excursionista de Vallirana (CEV) organitza el Curs d’Iniciació a l’Espeleologia, que engegarà el proper dia 7 de febrer. El curs compta amb la col·laboració del consistori baixllobregatí, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, el Consell Català de l’Esport, la Confederación de Espeleología y Cañones i la Federació Catalana d’Espeleologia. Enguany s’arriba a la seva setzena edició. Per a més informació cal adreçar-se al www.cevallirana.cat o seo@cevallirana.cat

Pallejà inaugura un nou skate park a la ronda Santa Eulàlia

E

l municipi baixllobregatí ja ha estrenat el nou skate part a la ronda Santa Eulàlia de la localitat (situat a la cruïlla amb el carrer Onze de Setembre, on actualment hi ha un parc infantil). La nova zona està situada prop de l’antic skate, però aquesta té una major superfície perquè els practicants d’aquesta modalitat esportiva puguin desenvolupar-lo millor. Compta amb més elements: dos quarters (rampes), un funbox (passarel·la elevada), un bank rail (barra) i un grindbox (graons).

Andrés Sanz guanya el IV Torneig de Reis de bowling

A

ndrés Sanz, del Sweetrade Bowling Club Les Franqueses, es va proclamar campió de la quarta edició del Torneig de Reis en vèncer Àxel Guimó del BC Diagonal, en la darrera eliminatòria de la final, per 232 a 213. La competició es va celebrar al Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts. Diumenge va tenir lloc la semifinal i final amb els 20 millors classificats del torneig, Àxel Guimó, amb un total de 1620 pals, va entrar en el primer lloc per a la final, seguit de Jordi Tubella, del Joventut Al-vici (1560), Andrés Sanz (1931) i Miguel A. Seoane, del Diamond BC (1504).

l KK Petrovgrad es va proclamar campió de la divuitena edició del Torneig Internacional Cadet Ciutat d’Esplugues que es va celebrar al Complex Esportiu Municipal Les Moreres del 2 al 5 de gener. L’equip serbi es va imposar a la final a l’FC Barcelona per 70 a 72 en un enfrontament igualat que es va decidir en els darrers segons. El Fenerbahce d’Istanbul va acabar en quarta posició després de derrotar en el partit per al tercer i quart lloc al KK Bas-

ket Kids Montenegro BKM per 62 a 59. El conjunt amfitrió, el CB Nou Esplugues, va finalitzar en vuitè lloc.

Semifinals Després d’una intensa fase prèvia, els quatre equips classificats per a semifinals van ser l’FC Barcelona Lassa, el KK Petrovgrad, el Fenesrbahce d’Istanbul i el KK Basket Montenegro BKM. Els blaugrana es van imposar als turcs per 64 a 57, mentre que el conjunt serbi va derrotar els montenegrins per 67 a 55.

Guardons - Millor jugador del torneig: Fedor Zugic (BK Montenegro) - Màxim anotador del torneig: Fedor Zugic (BK Montenegro) - Millor jugador de la final: Jovan Kojic (KK Petrovgrad) - Millor jugador local: Arnau Gironella (CB Nou Esplugues) - Màxim anotador de triples: David Sarper Mutaf (Fenerbhace) - 1r, 2n i 3r del concurs de triples: Fedor Zugic (BK Montenegro), Nikola Manjilovic (KK Petrovgrad) i Jevric Milos (Kids Montenegro) - Trofeu fair play: José María Goméz Atanet, Antequera

CASTELLDEFELS

La ciutat va acomiadar l’any esportiu amb la Cursa del Capó Els guanyadors a la prova atlètica de la categoria 'grans' van ser Miquel Domènech (CA Gavà) i Judith Corachan (Independent)

E

l municipi baixllobregatí va acollir el 31 de desembre, com ja és tradicional, la Cursa del Capó, que enguany va arribar a la seva trenta-quatrena edició. La prova atlètica va aplegar més de 150 participants entre les dues curses que es van celebrar (grans i petits). A la prova dels ‘grans’ -recorregut de tres quilòmetres-, el guanyador en la categoria masculina va ser Miquel Domènech, del CA Gavà, amb un temps de 9’22’’. Ahmed Attiyaqui (Independent, 9’48’’) i Israel Rodríguez (Runnering Castelló, 9’56’’) van ser segon i tercer respectivament. A la categoria femenina, la primera classificada fou Judith Corachan (Independent, 10’52’’), seguida d’Ana Gómez (Independent, 12’46’’) i Eva Pons (Independent, 12’56’’). D’altra banda, a la

Foto: Aj. Castelldefels

prova dels petits -1.500 metres-, els guanyadors van ser Víctor Martínez (Independent, 6’03’’) i Emma Santos (Independent, 7’10’’).

Wakeskate El Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Dr. Melcior Colet, de Barcelona va ser escenari d’una recepció a la catalana Telma Cester, que amb 11 anys es va proclamar campiona del món júnior

de wakeskate -i quarta en categoria Open- en el campionat disputat a Mèxic. És la primera medalla d’or en un mundial a nivell estatal en aquesta disciplina de surf sobre l'aigua, on se surfeja en una taula de fusta sobre les onades produïdes per una barca. Cester va guanyar a principis de novembre el Mundial júnior i va acabar quarta en la categoria Open, tot i competir amb noies de

molta més edat, en els Cable Wakeboard Open World Championships 2016, celebrats a l’Acuaski Action Park de Morelos (Mèxic). Telma Cester s’entrena habitualment al Canal Olímpic de Catalunya de Castelldefels, on disposa de les instal·lacions de l’Olimpic Cable Park, un dels millors equipaments de l’Estat i l’únic homologat per acollir campionats d’aquesta disciplina.

Laia Sanz, homenatjada als premis RACC

Josep Marín, guardonat a la Festa de l’Esport Català

Castillejo guanya la XVIII Cursa dels Nassos

La de Corbera va tancar un any ple d’èxits

L’exatleta pratenc va recollir el Premi Esperit Esportiu

El viladecanenc va fer un temps de 28’44’’

Amplia aquesta informació a: www.lapremsadelbaix.es


15

Gener 2017 | LA PREMSA DELBAIX.es

ESPORTS GAVÀ

Se celebrarà al març un Gran Premi de Marxa Atlètica

El CD Viladecans, campió de l’Autonòmic de clubs de petanca

Foto: FCP

La prova estarà organitzada per al CA Gavà, que espera comptar en la seva primera edició amb els millors especialistes del moment

E

l Club Atletisme Gavà, per iniciativa de la seva Escola i la secció de marxa i amb la col·laboració de l'Ajuntament i la Federació Catalana d'Atletisme, celebrarà el proper 18 de març a l’Estadi Municipal La Bòbila la primera edició del Gran Premi de Marxa ‘Ciutat de Gavà’. L’organització espera comptar amb els millors atletes del moment de l'especialitat tant a nivell català com estatal. Aquest nou esdeveniment esportiu a la localitat baixllobregatina s’afegeix a altres competicions pròpies que l’entitat

Foto: Arxiu

local prepara durant l'any, com el Cros Ciutat de Gavà, el Trofeu Promoció-GP Fira dels Espàrrecs, el Meeting de Veterans Ciutat de Gavà o el Critèrium de Llançaments Ciutat de Gavà.

L

loret de Mar va ser escenari una nova edició del Campionat de Catalunya Autonòmic de clubs de petanca amb la col·laboració del club local. Hi van participar 32 tripletes, 16 en categoria masculina i 16 en femenina. En categoria femenina, el CD Viladecans (C. Fontecha, C. Gutiérrez i I. Vázquez) es va proclamar campió de la competició després de guanyar la Penya Esplanada de Mataró (C. Alvarez, C. Castro y N. Jover) per 13-9.

Atletisme Marc Alcalá, subcampió europeu sots 23 en els 1.500 metres i campió d’Espanya de la mateixa distància, es va imposar a Sant Sebastià en el LXXXVII Cros de Reis de la Gimnàstica de Ulía. L’atleta de l’FC Barcelona, que va fer un temps de 29’32’’, es va imposar en un esprint final

Uns 1.300 alumnes participen en la Trobada de Centres Educatius al favorit l'Hassan Oubaddi. La 87 edició d’aquesta prova atlètica, la segona de més antiguitat a Espanya, es va disputar sobre un circuit

urbà sota un intens fred, en un dels dies de temperatura més baixa dels darrers anys a la capital guipuscoana.

EL PRAT DE LLOBREGAT

El Prat de Llobregat va patinar per una bona causa solidària Van participar uns cent-setanta corredors i es van recollir més d’un centenar de joguines i dos-cents cinquanta quilos d’aliments

E

l Club Patí Delta Prat va celebrar, per cinquè any consecutiu, el Trofeu Solidari de Nadal 'Quatre rodes... una il·lusió', en el qual, a més de la competició, l'objectiu principal va ser la recollida de joguines i aliments per als més necessitats. La competició, es va celebrar al Patinòdrom del CEM Estruch del Prat de Llobregat amb un ampli programa de proves federades i populars per a totes les categories i edats i va comptar amb la participació

13 Febrer

Propera edició:

ANUNCIA'T EN AQUEST DIARI

des de 60€/mes Telèfon: 615 87 33 44 D.L.B - B-24636-2009

LA PREMSA DELBAIX no

es fa responsable de la veracitat de la publicitat ni dels articles aliens a aquesta redacció. Es prohibeix la publicació, còpia o difusió de qualsevol tipus d'imatge, logotip, disseny, fotografía o continguts d'aquesta publicació sense el previ consentiment de l'editor, així com dels respectius propietaris intellectuales dels mateixos. L'empresa es reserva el dret de tramitar accions legals si es fa un ús il-legal.

Foto: FECAPA

d'uns 170 corredors. En total, es van recollir la mateixa quantitat de joguines i uns 250 quilos d'aliments. Les joguines recollides es van destinar a la Fundació Hospital de Nens de Barcelona i els aliments a Càritas.

Futbol i bàsquet L’A Prat va arribar a l’equador de la Lliga a Segona B en la zona mitjana de la classificació. Els de Pedro Dólera van sumar quatre victòries, deu empats i cinc derrotes que

Producció y promoció: MediaBaix, S.C.P Publicitat i Atenció al client:

Tel. 615 87 33 44

mail@lapremsadelbaix.es Editor: Mariano Martínez mariano@lapremsadelbaix.es

Redacció: Marçal Fontanals

mfontanals@lapremsadelbaix.es

Col·laboradors: Astrid Roda de Sola Josep Padilla Fotografía: arxiu i cesions Tiratge auditat per:

E

l passat 14 de desembre es va celebrar al Parc de la Torreblanca de Sant Feliu de Llobregat la XXXVII Trobada de Centres Educatius del Baix Llobregat. Una activitat, organitzada pel Consell Esportiu, que va aplegar gairebé 1.300 alumnes de la comarca i que va tenir l’objectiu de fomentar la promoció esportiva des d’un vessant recreatiu i formatiu. Durant el matí l’alumnat participant va poder gaudir de diferents esports (Futbol, Voleibol, Korfbal entre altres) i la Zona Lúdica (Castells Inflables, Bitlles Catalanes, Kurling, Bàsquet, Esgrima, Tir Làser o Escacs Gegants entre altres).

El CHL Jujol Jokers participarà en la Copa de la Reina

E

l Pavelló Francisco Calvo de Barcelona acollirà dels propers 13 al 16 d’abril la Copa del Rei i de la Reina de patinatge en líniia organitzat per l’AE Sant Andreu-Uroloki. Cal destacar que l’equip sènior de Sant Joan Despí del CHL Jujol Jokers participarà en la Copa de la Reina juntament amb l’HC Rubí Cent Patins, el CE BCN Tsunamis i el SAP Tucans Asme.

Destacada actuació del Cornellà Atlètic al Català indoor els va situar en dotzena posició de la classificació. També va arribar al final de la primera volta de la Lliga a la LEB Or de bàsquet el CB Prat. El conjunt dirigit per Roberto Sánchez van aconseguir

uns grans resultats, els millors des que militen a la segona categoria del bàsquet nacional, amb un balanç de set triomfs i deu derrotes. Els pratencs van acabar en catorzè lloc a la classificació.

Repartim en les següents poblacions:

Distribuït a:

CORNELLÀ DE LLOBREGAT ESPLUGUES DE LLOBREGAT SANT JOAN DESPÍ SANT FELIU DE LLOBREGAT SANT JUST DESVERN MOLINS DE REI SANT VICENÇ DELS HORTS CERVELLÓ LA PALMA DE CERVELLÓ CORBERA DE LLOBREGAT PALLEJÀ SANTA COLOMA DE CERVELLÓ SANT CLIMENT DE LLOBREGAT SANT BOI DE LLOBREGAT TORRELLES VILADECANS GAVÀ CASTELLDEFELS EL PRAT DE LLOBREGAT

- Ajuntaments - Mercats municipals - Administracions de loteries - Fleques - Bencineres - Centres comercials - Botigues d'alimentació - Fruiteries - Cafeteries - Bars - Restaurants - Estancs - Resta de comerços de les principals zones comercials de cada població

L

a Pista Coberta de Catalunya de Sabadell va acollir el Campionat de Catalunya de Clubs en Pista Coberta. L’equip masculí del Cornellà Atlètic va acabar en quarta posició de la classificació de la categoria A, a sis punts de pujar al podi però van millorar en dos llocs la seva participació de l’any passat. L’equip femení va ser segon (78 punts) de la categoria B i es va quedar a prop d’assolir l’ascens.


Claudio Huguet

Gestió profesional immobiliaria

¡Vendemos su piso en 90 días!

GRATIS

“POR CONFIAR EN NOSOTROS CÉDULA HABITABILIDAD Y CERTIFICADO ENERGÉTICO”

Si necesita vender su inmueble, llámenos. www.clauassessors.com

NOS HEMOS TRASLADADO AQUÍ

Empresa avalada por:

Precisamos viviendas a la venta para nuestros clientes por creciente demanda

697 75 89 98

Rambla Anselm Clavé,31 (Accés per Plaça de Vic,1 1er pis) · CORNELLÀ DE LLOBREGAT

¡Consiga una valoración GRATUITA de su vivienda!

Pisos

Casas

Locales

Vivienda exclusiva

www.clauassessors.com Un equipo profesional a su servicio. Éxito garantizado. VILADECANS - C/NORD

CORNELLÀ - C/DOLORES ALMEDA

Se vende piso muy bonito en centro junto a calle peatonal Doctor Reig, finca con pocos vecinos, tiene 3 habitaciones y balcón exterior, oportunidad. Financiación al 100x100

Se vende fantástico piso de 3 habitaciones junto al Corte Inglés. Exterior y reformado integramente hace un año con materiales de primera calidad.

Ver con móvil

PRECIO:

89.500€

FRANCESÇ MACIA - SANT JOAN DESPÍ Chalet en el centro de Sant Joan, casa del año 1952 con estilo modernista-surrealista estilo josep maria jujol, magnifica ubicación en el centro. gran oportunidad.

Ver con móvil

Ver con móvil

GRAN OPORTUNIDAD

PRECIO:

127.500€

Singulares ¡llámenos sin compromiso!

Tel. 697

info@clauassessors.com

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT C/TELURI - SECTOR SANT FELIU Se vende fantástico piso en zona muy tranquila y con grandes espacios. 3º de altura, 60 m2. Muy buena distribución: 3 hab., completas, cocina, recibidor, comedor, baño completo con bañera, y lavadero/galería, totalmente exterior con vistas impresionantes y muchísima luz natural.

Ver con móvil

75 89 98

PRECIO:

74.900€

VILADECANS C/SANT JERONI Piso totalmente reformado, ascensor. 2 habitaciones dobles, cocina amplia, baño reformado, salon muy bonito y con salida a balcón con vistas. Acabados: Alarma, puerta seguridad, parket, calefaccion, aire acondicionado, ventanas aluminio y perfileria interior totalmente reformada.

Ver con móvil

PRECIO:

116.260€

CORNELLÀ - C/ RAMÓN SALAS

CORNELLÀ - C/FEDERICO SOLER

CORNELLA -C/FRANCESC LAYRET

Gran piso, segundo de altura real, piso de 118 m2 de 4 habitaciones, 2 baños, balcón, gran salón comedor, finca de obra vista muy bonita.

Piso totalmente reformado al 100x100. 3 habitaciones, cocina con lavadero integrado, baño súper reformado con plato de ducha, parket, aire acondicionado, ventanas aluminio doble climalit, etc….., mejor venir a verlo, fantástica finca.

Casa emblematica del año 1930. casita ideal para quien desee la independencia y tranquilidad de una casa, pero en el mismo centro de Cornella. 3 hab., salón comedor, baño comp., cocina y salida a jardin de 25 m2 aprox. 2ª planta, habitación doble y estudio ideal profesionales o para crear 2 habitaciones más y salida a terraza de 25 m2 aprox.

Ver con móvil

PRECIO:

167.260€

Ver con móvil

GRAN OPORTUNIDAD

Ver con móvil

PRECIO:

169.000€


Ctra. LaureĂ MirĂł, 245 93 742 72 80 605 770 417

bcn-santfeliudellobregat@bthetravelbrand.com


18

Gener 2017 | LA PREMSA DELBAIX.es

ECONOMIA Antes: 210€ Ahora: 149€

Viladecans

Antes: 205€ Ahora: 149€

Librería apilable de 200cm. Librería Kit de 200cm. Antes: 1.100€ Ahora: 599€ Antes: 360€ Ahora: 214€ Librería de 310 cm.

Avda. Can Batllori, 24 · Tel. 93 658 44 51 · abitareviladecans@hotmail.com

www.mueblesabitareviladecans.com Librería laca brillo de 270cm. Antes: 699€ Ahora: 699€

Librería Kit de 260cm.

Librería de 288cm.

Antes: 360€ Ahora: 199€ Antes: 1.200€ Ahora: 650€

Librería Kit de 200cm.

Antes: 590€ Ahora: 350€

Librería Kit de 260cm.

Antes: 1.700€ Ahora: 1.100€ Librería chapa y laca de 320cm. Librería de 300cm.

Antes: 650€ Ahora: 399€

Antes: 260€ Ahora: 129€

Antes: 1.200€ Ahora: 699€

Librería de 289cm. Antes: 1.100€ Ahora: 599€

REBAJAS & LIQUIDACIÓN Librería de 301cm.

Aparador laca brillo de 180cm.

Antes: 2.200€ Ahora: 1.399€

Antes: 990€ Ahora: 680€

Dormitorio matrimonio armario 4 puertas de 200cm.

Dormitorio matrimonio armario correderas de 201cm.

Antes: 950€ Ahora: 750€ Antes: 900€ Ahora: 750€ Sofá+chaiselongue de 290cm.

Antes: 1.999€ Ahora: 1.500€

Sofá rinconera de 295x240cm.

Antes: 990€ Ahora: 690€

Dormitorio matrimonio armario 4 puertas de 180cm. Antes: 389€ Ahora: 200€

Sofá+chaiselongue de 280cm.

Sofá+chaiselongue de 220cm.

Antes: 820€ Ahora: 650€ Sofá+chaiselongue de 260cm.

Gener 2017 Nº85  

La Premsa del Baix

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you