Com ens diem al Maresme

Page 16

Montgat El nom de Montgat “A Montgat són calciners, venen la calç a fornades. A Tiana, saltamarges.” Malgrat aquests antics versets populars, calciner no ha estat mai emprat com un malnom per a designar els montgatins i les montgatines, sinó la definició d’una activitat tradicional al nostre poble, molt abans del boom industrial de finals del segle XIX. D’altra banda, si tenim en compte que fins l’any 1933 Montgat i Tiana van compartir la mateixa història, podem pensar que també compartíem el saltamarges, potser aplicat als saltejadors de camins que actuaven sovint, aprofitant les dificultats de les cavalleries per creuar el coll de Montgat.

Què som, doncs, la gent de Montgat: calciners o saltamarges, com els de Tiana? Doncs això, montgatins i montgatines.

També l’origen toponímic del nostre poble ens és desconegut, perquè els historiadors i els lingüistes no es posen d’acord en aquest punt. Uns diuen que ve de l’antic Mons Hécate, i d’un temple dedicat a aquesta deessa que hi havia al cim del turó de Montgat; d’altres fan referència al color rogenc de la roca, o l’assimilen etimològicament a l’origen del topònim Llobregat. D’altra banda, també hi ha qui el vincula amb un patrici romà de la veïna Baetulo, de nom Cató, o a la llegenda popular que diu que el Turó, abans d’ésser mutilat, oferia als navegants la figura d’un gat.

Biblioteca Tirant lo Blanc

Però tot això són elucubracions. La realitat és que la inscripció més antiga del nostre poble és la que figura en un pergamí datat de l’any 991 del Monestir de Sant Pere de les Puelles:“Item uidimus et audïuimus diuersa munificentia domui sape sat pertinentia de monte Chato usque in cenobio Sancti Pauli de Mare usque in ipso montium cacumine per...”

Abelard Chimisanas i Julià

Rda. Països Catalans, s/n 08390 MONTGAT tel.: 934 690 098 fax: 934 691 674 a/e: b.montgat.tb@diba.cat bloc: bibliotecamontgat.blogspot.com Facebook: Biblioteca Tirant lo Blanc horaris: (hivern) dl. de 15.30 a 20.30 h dt. de 15.30 a 20.30 h dm. de 15.30 a 20.30 h dj. de 10 a 14 i de 15.30 a 20.30 h dv. de 15.30 a 20.30 h ds. de 10 a 14 h dg. tancat

(estiu) dl. de 15.30 a 21 h dt. de 15.30 a 21 h dm. de 15.30 a 21 h dj. de 15.30 a 21 h dv. de 15.30 a 21 h ds. tancat dg. tancat

El turonet de Montgat. Fotografia de Lorenzo Duaso Polo


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.