Page 1

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM HÄRNÖSAND

nr 9 / 2019

www.yippieharnosand.se

VARSÅGOD!

september - oktober

HÄR FÅR DU HÄRNÖSAND STÖRSTA TIDN S ING (n u 17 700 exem plar!)

H Ä G G DÅ N G E R FOR E V E R

– Här ska jag bo tills jag blir ofärdig, haha!, säger keramikern Emil Österholm i Antjärn. Han är en av många som vittnar om den spirande optimismen i Häggdånger. Yippie har gjort åtta nedslag i en bygd som blickar framåt. Sidan 42

GRÖNA HUSET VI HÄLSAR PÅ HOS SOLVEIG PÅ MELLANHOLMEN

Härnö TRAIL story MUSIK-NESTORER FRÅN GALEN IDÉ TILL SUCCÉ I HELA LÖPARSVERIGE

HOVSCAPELLET ÄR RENA HÄLSOPILLRET

ANNA HEUPEL • BREW CLUB • GIN-FINAL • ANNALENA SJÖLUND • härNÖ HUNDTEAM Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

1


program för 25 september till 23 oktober

Domkyrkan

Härnösands domkyrka är öppen: Mån-lör: kl 8.00-16.00, Sön: kl 8.00-13.00

Onsdagar kl 8.00 Mässa Torsdagar kl 18.00 Mässa Lördagsmusik kl 11.30 Söndagar kl 11.00 Högmässa 27/9 kl 09.00 Vardagsgudstjänst Stor & Liten börjar dagen med vardagsgudstjänst i domkyrkan, sedan fortsätter verksamheten med lek, pyssel och fika i barn- och ungdomslokalerna. 29/9 kl 16.00 Teckenspråkig mässa, kyrkkaffe. 3/10 kl 18.00 Mässa i Taizéton 13/10 kl 11.00 Högmässa Kyrkkaffe i församlingsgården. Nomineringsmöte val till församlingsråd. 17/10 kl 18.00 Mässa i all enkelhet

Konserter 29/9 kl 18.00 Söndagsmusik ”Bach och Brahms” Patrik Eriksson, viola och Lars G Fredriksson, piano. 13/10 kl 18.00 Söndagsmusik ”Rejoice in the lamb” evensong med Domkyrkokören, m.fl. Lars G Fredriksson och domprost Kent Nordin.

Hemsö

29/9 kl 15.00 Mässa, de äldres dag, kyrkan. Kyrkmiddag i församlingshuset. Nomineringsmöte för val av församlingsråd.

Häggdånger 6/10 kl 15.00 Gudstjänst med höstcafé, församlingshemmet. Cecilia Mauritz-Nelson, flöjt, sång. Nomineringsmöte val till församlingsråd. 20/10 kl 15.00 Gudstjänst med små och stora. Bibelutdelning till sexåringar. Kyrkfika. 2

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Högsjö

6/10 kl 11.00 Gudstjänst, kyrkan. 10/10 kl 14.00 Gudstjänst, Högsjögården. 13/10 kl 11.00 Mässa med små och stora, kyrkan. Bibelutdelning till sexåringar. Kyrklunch i församlingsgården. Nomineringsmöte val till församlingsråd. 20/10 kl 11.00 Gudstjänst, kyrkan. 29/9 kl 19.00 Ljusmässa, Högsjö gamla kyrka, Högsjökören.

Stigsjö

29/9 kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst med små och stora, kyrkan, Bibelutdelning till sexåringar. Kyrkfrukost från kl 10.00. 6/10 kl 18.00 Mässa, kyrkan. 13/10 kl 11.00 Skördemässa kyrkan, Skördefest. Kyrkkaffe med auktion av skänkta skördealster. Nomineringsmöte val till församlingsråd. 15/10 kl 09.00 Vardagsgudstjänst Stor & Liten, församlingshemmet. 20/10 kl 11.00 Gudstjänst, kyrkan.

Säbrå

29/9 kl 11.00 Högmässa, kyrkan, Seniorernas dag. Predikan av Hans J Fernlund. Kyrklunch församlingsg. PRO-kören Old Singers. 30/9 kl 09.00 Vardagsgudstjänst Stor & Liten, Kyrkkällan. 6/10 kl 11.00 Gudstjänst med små och Stora, kyrkan. Bibelutdelning till sexåringar. Kyrkfika. 9/10 kl 14.00 Gudstjänst, Älandsbro servicehus. 13/10 kl 15.00 Gudstjänst med söndagscafé, Kyrkkällan. Nomineringsmöte val till församlingsråd. 20/10 kl 18.00 Mässa, kyrkan Där tro, hopp och kärlek växer. Samling efteråt i Prästgården.

Viksjö

29/9 kl 14.00 Gudstjänst, Viksjö Servicehus. 13/10 kl 15.00 Skördefest med andakt, församlingshemmet. Auktion av skänkta skördealster. Nomineringsmöte val till församlingsråd.

Afternoon-tea med musiksalong 19/10 kl 14.00 Biskopsgården Biskop Eva Nordung Byströms evenemang till förmån för Världens Barn. Lars G Fredriksson spelar pärlor ur pianorepertoaren. Köp din biljett på församlingsexpeditionen, pris 150 kr.

Våra judiska rötter

12/10 kl 16.00-20.00 Ekumenisk temadag med föredrag av Göran Lennartsson. Pingstkyrkan/ Parkaden. Arr: Härnösands Kristna samarbetsråd (HKS).

Vårsta

28/9, 12/10 kl 18.00 Helgsmålsbön Vårsta.

Nomineringsmöten Var med och nominera vilka som ska sitta i församlingsråden 2020-2021. Domkyrko 13/10 efter högmässan kl 11.00, kyrkkaffe. Hemsö 29/9 efter mässan kl 15.00. Häggdånger 6/10 Höstcafé kl 15.00. Högsjö 13/10 efter Mässa med små och stora kl 11.00. Stigsjö 13/10 efter skördemässan och skördeauktionen kl 11.00. Säbrå 13/10 Gudstjänst med söndagscafé, kl 15.00, Kyrkkällan. Viksjö 13/10 efter skördefest med andakt kl 15.00, församlingshemmet.

Ett urval av vår verksamhet. Läs mer på webben.

gudstjänst/musik


dags för körstart!

gemenskap/träffar sjung i kör Domkyrkan

Hälsa för själen 30/9, 14/10 kl 13.00 samtalsgrupp för daglediga i alla åldrar, körrummet vid domkyrkan. Internationell grupp 7/10, 21/10 kl 11.00, biblioteket i domkyrkans församlingsgård. Livets pärlor 3/10, 17/10 kl 10.3012.00, domkyrkans församlingsgård. Kristen djupmeditation, torsdagar kl 19.00-20.00, domkyrkan. Samtal på gång, Onsdagar kl 14.00 Ängecenter. Teckenspråkigt afterwork 26/9 kl 18.00 - 20.00 med föreläsning, domkyrkans församlingsgård.

Hemsö Sopplunch 16/10 kl 12.00 Hemsö församlingshus.

Häggdånger

Vi erbjuder körer för de flesta åldrar. Välkommen att höra av dig om du eller ditt barn vill börja sjunga! DOMKYRKOKÖREN Blandad kör. Antagningsprov. Tisdagar kl 18.30 i domkyrkans församlingsgård. VÅGA SJUNGA I KÖR Blandad kör för vuxna, även nybörjare. Lördagar kl 10.00, domkyrkans körrum. Datum: 28/9, 12/10, 19/10. MAGDALENAKÖREN Kör för kvinnor i alla åldrar, även nybörjare. Onsdagar kl 12.00, domkyrkans körrum. HÄGGDÅNGERKÖREN Blandad kör. Onsdagar kl 18.45, Häggdånger församlingshem. CANTUM NOVUM Blandad kör. Torsdagar kl 18.30, Säbrå församlingsgård.

Sopplunch 17/10 kl 12.00 Häggdånger församlingshem.

Högsjö

Byamöte 22/10 kl 12.30, kvarterslokalen Hälledal. Samtalsgruppen 10/10 kl 12.30 Utansjögården.

Stigsjö

Onsdagsträffen 25/9, 9/10, 23/10 kl 13.00 Stigsjö församlingshem.

Viksjö

Samtalsgruppen 26/9, 10/10 kl 11.00, Viksjö servicehus. Stickcafé 25/9, 9/10, 22/10 kl 18.30 Viksjö församlingshem. Samarrangemang med Viksjö Hembygdsförening.

Stor & Liten MÅNDAGAR 9.00–11.30 Älandsbro Kyrkkällan. 9.00–11.30 Domkyrkans församlingsgård, barn- och ungdomslokalerna. TISDAGAR 9.00–11.30 Stigsjö församlinghem. 17-19.00 Viksjö församlingshem Stor & Liten under ledning av Viksjö framtid, i ett samarbete med Svenska kyrkan Härnösand. En möjlighet att träffas för er som är hemma med barn i Viksjö med omnejd. Lek, fika och prat. ONSDAGAR 13.00–15.30 Domkyrkans församlingsgård, barn- och ungdomslokalerna. FREDAG 9.00-11.30 Domkyrkans församlingsgård, barn- och ungdomslokalerna. 9.00–11.30 Högsjö församlingsgård.

Familjekväll 18/10

Säbrå

Sång- och lässamling 3/10, 17/10 kl 10.30, Älandsbro servicehus.

barn & ungdom

Svenska kyrkans unga, för dig som är 13 år och uppåt. Se aktuella aktiviteter på facebook.com/SKUHarnosand

Barnkörer

LÄRKORNA start 9/10 Kör för barn 6-9 år. Onsdagar kl 17.15, domkyrkans körrum. SOUL CHILDREN start 10/10 Kör för tjejer och killar 10-16 år. Vi sjunger gospel, rock, pop, soul & RnB! Torsdagar kl 17.30-19.00. DOMHERRARNA Kör för killar 6-12 år. Fredagar kl 15.30-16.30, domkyrkans körrum. Anmälan/info: svenskakyrkan.se/ harnosand/korer

Stigsjö församlingshem kl 17.30 Vi äter tillsammans och därefter berättar prästen Annica Strindin om sin resa till Nepal. Lek och pyssel för barnen. Vi avslutar med en gemensam andakt. Kostnad: skänk en gåva till ACT Svenska kyrkan.

Boka kyrktaxi

Ring 0611-10 000 för skjuts till söndagens gudstjänst i din församling.

Kontaktuppgifter

Församlingsexp. Tel: 0611-288 00 Besöksadress: Franzéng. 18 (vid domkyrkan)

Kyrkogårdssexp. Tel: 0611-288 90 Besöksadress: Byåker 240 (vid Säbrå kyrka) svenskakyrkan.se/harnosand facebook.com/svenskakyrkanharnosand instagram.com/svenskakyrkanharnosand

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

3


denna sida är en annons från härnösands kommun

KORT OM SepTeMbeR 2019

Kamal Khea och henry Bohman på sin nya sKolgård.

Skolgård i SärklaSS Grundsärskolan på Gerestaskolan har fått en helt ny utemiljö. en stor grusplätt där det var svårt att köra rullstol har förvandlats till en grön oas med massor av spännande att upptäcka. Vatten, grönska, utekök, mysiga sittplatser och en tankstation är bara några av alla fina installationer. Eleverna har varit delaktiga i skapandet. – Det mesta av det som växer har eleverna varit med och planterat. De har också målat och kommit med idéer på hur vi kan göra, berättar Carina Söderlind Löfvander, rektor på grundsärskolan. Grundsärskolan flyttade från Solenskolan till Gerestaskolan våren 2017. Lärmiljöerna var inte tillgänglighetsanpassade, särskilt inte utomhus. Nu har ett stort

arbete genomförts både inomhus och utomhus. – Med den här förvandlingen har utemiljön blivit en extra resurs i vår verksamhet. Vår kartläggning visar tydligt att eleverna får bättre förutsättningar till lärande. Vi har skapat förutsättningar för ett lustfyllt livslångt lärande där elevernas olikheter är i fokus, säger Carina. De nya miljöerna ska erbjuda en hundraspråklighet. De ska väcka förundran och skapa nyfikenhet. De genomsyras bland annat av estetisk verksamhet, vardagsaktiviteter, matematik, rörelse, rekreation, socialt samspel, kommunikation och ger eleverna större möjligheter till egna val. Det ger glädje, samspel och en social träning.

Buss 58 får ny sträckning På grund av ökat resande får busslinje 58 från och med 30 september ny sträckning. På väg från eriksdal kommer den att gå rakt fram på Volontärvägen i stället för att köra Brännavägen och frideborgsgatan. sedan härnösandskortet för 50 kronor i månaden infördes har resandet med busstrafiken i tätorten ökat kraftigt. På linje 58 har antalet resenärer ökat med 96 000 resenärer eller 84 procent. det har i sin tur lett till svårigheter att hålla tidtabellen. − även små förseningar skapar problem eftersom tidtabellerna för alla linjer är synkade med varandra så att det ska gå smidigt att byta buss, säger trafikchefen ulf andersson.

– Få forskningsprojekt berör mig så mycket som detta. Jag är rörd in i hjärteroten och så innerligt glad över att ha fått följeforskat processen, säger Sofia Eriksson Bergström, forskare på Mittuniversitetet som undersöker vilka resultat skolans satsning på lärmiljöer ger. Satsningen på den nya utemiljön har delvis finansierats med bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Själva bygget har Härnösands kommuns resursgrupp gjort. – Resursgruppen har gjort ett fantastiskt jobb. De utgår verkligen från det behov vi har och lägger ner själ och hjärta i vår verksamhet och sitt arbete. De är verkligen duktiga, säger Carina Söderlind Löfvander.

Grönsakskonstverk gör succé Morotselefanter, kaniner och björnar. Vackra blommor och tåg av paprika och gurka. På Tjäderns förskola väcker köksansvarige Henrik Sjölander förundran hos barnen med fantastiska och kreativa grönsaksskapelser. Salladsätandet är rekordstort liksom nyfikenheten inför varje lunch – vad har han hittat på idag? Snacka om att göra det lilla extra för kommunens allra yngsta!

Följ och gilla oss på: facebook.com/harnosandskommun

Håll koll på evenemangen Vill du veta vad som händer i Härnösand, nu och framöver? Då ska du hålla koll på evenemangskalendern på kommunens hemsida. Där finns alla evenemang som de lokala arrangörerna lägger in. Där finns också en länk för arrangörer som vill lägga in nya evenemang. 4 Y I P P I E H ÄDu RN Öhittar S A ND kalendern på harnosand.se/upplev

E-post: kommun@harnosand.se Tfn vxl 0611-34 80 00 www.harnosand.se


Kom igång med höstens projekt TapetREA

20% rabatt*

Tapeter

Missa inte

SuperSale

Hikoki Borrskruvdragare

med massor av pangerbjudanden

DS10DAL. Kompakt och ergonomisk. 10,8V. Levereras med 2 st 3,0Ah batterier, snabbladdare och väska.

Härnösand 9 okt kl 18.30 Kramfors 8 okt Sollefteå 10 okt

1395:-

Boråstapeter, Engblad & Co, Midbec. *Se detaljerna kring kampanjen på k-bygg.se/fresks

Skjutdörrar inredning & förvaring

Ytterdörr

25%

25%

rabatt

rabatt*

199:-

Bosch Bits- & hylssats *Se detaljerna kring kampanjen på k-bygg.se/fresks

43-delar. Med snabbyteshållare samt magnetisk universalhållare.

Upp till

289:-

HÖSTFIXA DINA MÖBLER

Beckers Lackfärg Mood

Professional Finish. För snickerier och metallytor inomhus. Ger ett mycket jämnt, hårt och slitstarkt resultat. 0,75 lit.

30%

Polardörren Ytterdörrar

Rabatten gäller på Polardörrens beställningssortiment av ytterdörrar samt på bruttoprislistan.

299:/m²

rabatt*

SP Fönster & Traryd Fönster

1-4 fönster 20%, 5 eller fler 30%. *Se detaljerna kring kampanjen på k-bygg.se/fresks

Tarkett Parkettgolv Storsjön

Ek, 3-stav, svensktillverkat och lättlagt.

HÄRNÖSAND Saltviksvägen 13 • tel 0611-837 00 • mån-fre 6.30-18, lör 9-14 • k-bygg.se/fresks

IP P IE H Ä RN Ö S A N D Erbjudanderna gäller t.o.m 2019-10-14. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan Yförekomma.

5


FÖRRÄTT

DESSERT

Spissotad regnbåge från Peckas med bränd grädde, fläderpicklad gurka, dill & 150:regnbågsrom

Bakad smörkola med Hemsölingon i variation, 115:grädde & harsyra

..............................................

Jordärtskocka i variation med rostad Marconamandel, färsk dragon & ”falsk parmesan” 135:(vegansk) ............................................................

Soppa av säsongens svamp, med rökt fläsksterrine 145:& tryffel

..........................

Höstäpple på tre vis med smörstekt sockerkaka & glass 120:på rosmarin ..................................................

Svartvinbärssorbet med anismaräng, råhyvlad fänkål samt rödbetskum & atsinakrasse 110:(vegansk)

Höstens läckerheter i vår nya meny!

5-rätters

AVSMAKNINGSMENY (Menyn serveras endast till samtliga gäster vid bordet)

• Spissotad regnbåge från Peckas med bränd grädde, fläderpicklad gurka, dill och regnbågsrom

• Soppa av säsongens svamp, med rökt fläsksterrine och tryffel

• Landöröding med marinerad fänkål och gurka, krondill och blåmusslor samt skaldjursveloute

............................................................

• Kryddstekt hjort med smörbakad kålrot,

..................................................................

svampemulsion och nystekt svamp samt krispig lav

Råbiff, klassisk men ändå inte… 155:-

• Höstäpple på tre vis med smörstekt

........................................................................................................

sockerkaka och glass på rosmarin

VARMRÄTT

625:- per person

Inkokt och grillad svartrot med bakade tomater från Peckas, böncrème samt chiliolja & krispig 220:kål (vegansk) ...........................................

Landöröding med marinerad fänkål & gurka, krondill & blåmusslor samt skaldjurs285:veloute ........................................................................

Skummig fisksoppa med färsk fisk & skaldjur, höstgrönt 295:samt fänkålsolja ...............................

Kryddstekt hjort med smörbakad kålrot, svampemulsion & nystekt svamp samt krispig lav 325:........................................................................................................

Kalvfilé Rossini med ankleverkroketter, ”egotryffel” 335:& madeirasky .........................................

Rödvinsbräserad lammlägg med bourguignonsky, färska örter & rotselleripuré 245:..........

RESTAURANT

Trädgårdsgatan mittemot Domkyrkan (Ingång från Brunnshusgatan pga vägarbete) BOKA BORD: Tel: 0611-247 45 Öppettider Tisdag till Lördag från 17:00. www.vaggiovagg.com

Berners Person- & transportbilar AB Smedjevägen 3, Härnösand, Tel: 0611-55 20 40. Öppet: Mån-tor 8-18, fre 8.00-17, första & sista lördagen i månaden 10-14. www.berners.se

6

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


I NNE H ÅLL Yippie Härnösand • Nr 9 / 2019 Tjärnsjö

Antjärn

Sjö Dal E4

Dalsudde

42 EN LEVANDE BYGD w Trenden och flyttströmmarna har vänt i Häggdånger. Fler flyttar in, skolan fylls på och framtidstron sprirar. Yippie har gjort åtta nedslag i en bygd på frammarsch. .

26

By

Lindom

Byviken

Skällom

Torrom

Hov

56

32

60

P L Ö T S L I G T K O M Barsviken DET ETT JA

D

et skulle bli en presskonferens om

I det här numret av Yippie gör vi istället helt

Du kan läsa om Hovscapellet, Härnösands

Och det blev ett klartecken.

andra typer av utflykter. Med en dryg vecka till start berättar vi historien om Härnö Trail och tar pulsen på arrangörer, funktionärer och löpare. Vi hälsar på i ett hus som många av oss har gått förbi och tittat både nyfiket och längtande på. Om vi säger ”det lilla gröna huset på Mellanholmen” så vet ni. Nu tittar vi in!

förmodligen mest rutinerade band, om den tyska resebloggaren Anna Heupel som försöker frälsa sina 119 000 följare på Härnösand. Och så blir det Idol-Gotte Krantz såklart! Härnö Hundteam! Och sex helt nya verksamheter som precis har öppnat eller står redo i startblocken.

OM det faktiskt blir något destinationshotell

Och så kan vi slå fast att landsbygd inte är

på Kanaludden återstår att se, men vi räknar kallt med att återkomma i frågan.

krisbygd. Yippie har hälsat på i ett växande Häggdånger som andas framtidstro, och bjuder på ett artikelkollage i åtta delar.

Trevlig läsning! Redaktionen

samarbete med Sollefteå i regementesfrågan, men så plötsligt kom det där utslaget från Mark- och miljööverdomstolen som Härnösands kommun nästan gett upp hoppet om.

Tipsa oss! info@yippieharnosand.se

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

7


INFART Plock • Profilen • I huvudet på

F O T O ETTELVA ARKITEKTER O CH M ARTIN SUN D m o n ta g e paw e l m a r o n s k i

BILD TM KONSULT

8

Y I P PI E H Ä RNÖ S A ND


JA! JA! JA! ( T ill sl u t ) Destinationshotell på Kanaludden eller inte? I sex år har projektet befunnit sig i något slags limbo, hängande mellan olika remissinstanser och domstolar.

Till slut kom det så det slutgiltiga avgörandet från Mark- och miljööverdomstolen: Hotellbygget på Kanaludden skadar inte påtagligt riksintresset för kulturmiljö. I klartext betyder det att det inte längre finns några formella hinder för hotellbygget. Nu återstår bara att se om den entreprenör som för sex år sedan var beredd att satsa i runda

slängar 200 miljoner i ett byggprojekt i Härnösand fortfarande är intresserad. Vi håller tummarna. Ett stort hotell ger jobb, ger möjligheter till större evenemang i kommunen, gynnar den lokala handeln, breddar nöjesutbudet och gynnar kringetableringar i olika branscher. Och när turismen i Höga kusten tar fart på allvar ska Härnösand självklart vara en ort att räkna med som bas och utgångspunkt. Destinationshotell på Kanaludden eller inte? Det tog väldigt många år att få ett svar men nu har vi äntligen fått det: JA! JA! JA!

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

9


I N FA R T

Musikcafé för världens barn Sara Nilsson ÅLDER 49 FAMILJ Man, två barn, två barnbarn BOR Sundsvall GÖR Hotellchef på First Hotel Stadt

Stadts nya chef kommer närmast från en tjänst som eventansvarig och nu vill Sara Nilsson se till så att det börjar hända saker på hotellet.

SARA ÄR NY CHEF PÅ F I R S T H O T E L S TA D T Sara Nilsson har jobbat både på Arbetsförmedlingen och som eventansvarig för allsvenska GIF Sundsvall. Nu ska hon tar First Hotel Stadt in i framtiden.

w Hon bor i Sundsvall, men är långt ifrån vilse i Härnösand. Hon jobbade fem år på Arbetsförmedlingen här och tycker att det är roligt att vara tillbaka. Bara en dryg timme innan Yippie kommer på besök har beskedet om att Mark- och miljööverdomstolen ger klartecken för ett destinationshotell på Kanaludden kommit.

Vad är din kommentar till den nyheten?

– I grunden tror jag ju att vi mår bra av konkurrens. Sedan hade jag önskat att vi hade kommit igång med vår planerade renovering här. Vi vill inte komma efter. Hur ser er tidsplan ut? – Vi har ett löfte, men vi vet ännu inte när vi får starta. Kanske påverkar beslutet om destinationshotell vår tidsplan, det var jag inte ännu, men jag har sagt att jag önskar att vi får börja med rummen. Det är det viktigaste. Sedan ingår en flytt av restaurangen till markplan, flytt

av konferensrummen och nya rum också i planen, men rummen kommer först. Vad vill du göra med Stadt? – Nu har jag jobbat väldigt kort tid, men jag vill jobba mycket mer tillsammans med andra aktörer i Härnösand. Vara med på det som händer, samarbeta om event men även dra igång egna. Jag vill ha vernissage här, bubbelbrunch på löningslördagarna och så är det i princip klart att vi kommer att köra ett event tillsammans med Toyota. Det kommer att hända saker här!

Dragningen Kokt eller grillad?

- Vi har en jättefin uteplats på Östanbäcken där det är mysigt att grilla på sommaren, så det är ju favoriten! På vintern blir det mindre grillat och mer kokt, av naturliga skäl.

w Den 29 september är det dags för musikcafé för Världens barn på Teatern. Konferencieren Lars T Johansson leder eftermiddagsevenemanget som kommer att innehålla uppträdanden av Emmas Drängar, Emma och Kenneth, Vi 2, Kerstin Gjersvold och Gustav Pettersson, Jarmo Nykyri, Kören Miranda och Tomas Bergius. Diakonia, Rädda Barnen, PMU, Röda Korset och Härnösands FNförening samarrangerar musikcaféet och syftet är givetvis att samla in pengar till världens barn. Alla artister och deltagare under dagen ställer upp helt utan ersättning och alla intäkter går oavkortat till insamlingen. Förra året samlade arrangörerna in 111 000 kronor i Härnösand under den riksomfattande insamlingsveckan. Målet är att slå den noteringen i år.

För världens barn! Planeringsgruppen för årets insamling i Härnösand siktar högt. Övre raden från vänster: Monica Häggblom, Ingrid Flodin, Carina Almgren. Nedre raden: Britt Sandelin och Hasse Berglund.

Lars Thidholm, 65, Östanbäcken, “Är min egen

friherre” (pensionär)

Ketchup eller senap?

- Ketchup, helt klart. Helst en het ketchup eller chilisås.

Ljust eller mörkt?

- Ljust, om man tolkar det som sommaren. Sommarhalvåret är bäst, även om hösten och vintern har sin tjusning när man till exempel eldar i kakelugnen.


PER-INGVAR

INFART / PROFILEN TexT & FOTO M a r i a -T h é r è s e Somm a r

Är du en trottoarcyklare? Eller en sådan som observerar din omgivning och, ehm, följer lagen? För vissa av oss, till exempel synskadade, är det extra viktigt att undvika trottoarkaos. w Per-Ingvar Sundgren är ordförande i Synskadades förening i Härnösand och själv synskadad sedan födseln. Han ser skapligt, men nu är väntan nervös på att få besked om en försämring i gula fläcken, som antingen går att behandla eller ej. – Jag har förlorat detaljseende, och det blir sämre och sämre på grund av förändringarna i gula fläcken. Det är besvärligt för mig som gillar att läsa. Men jag har alltid tagit mig fram och gjort vad jag vill, trots synskadan och trots att jag knappt ser ett smack i mörker. Synskada är ett väldigt brett begrepp, från att vara helt blind till att se ganska mycket. Den 15 oktober varje år är det Vita käppens dag, ett evenemang som synliggör synskadade. Olika teman blir belysta varje år, till exempel trafik. I år handlar det om habilitering och rehabilitering. Per-Ingvar är i grunden socionom och har bland annat jobbat som habiliteringschef. Habilitering förklarar han som att utveckla sin förmåga utifrån medfödda funktionshinder eller skador, medan rehabilitering är att återfå en förmåga som man har haft. – Vi kommer att genomföra en informationskampanj och vara tillgängliga i stan den 15 oktober. Synskadades Riksförbund, som vår förening tillhör, har som syfte att vara en intressepolitisk organisation för synskadade och att vara kamratstödjande. Vi genomför aktioner och utbildningar både internt och externt, ordnar möten och fester för synskadade och ger hjälp till självhjälp. Färre unga blir synskadade idag, eftersom exempelvis behandling av diabetes har blivit bättre, men i övrigt är villkoren mycket dåliga: – Synskadade har en mycket lägre sysselsättningsgrad än seende, sämre ekonomi och synskadade kvinnor är mer utsatta för våld. Generellt har funktionshindrade individer det betydligt sämre.

Så hjälper du synskadade i trafiken – 6 tips från Synskadades Riksförbund

Per-Ingvar Sundgren Ålder 67 Familj Ensamstående, två döttrar Bor Lägenhet i Härnösand Gör Pensionär, ordförande i Synskadades förening i Härnösand

När du går till fots: * Fråga gärna om vi behöver din hjälp om vi verkar osäkra. * Saker som står där många går hindrar oss. När du cyklar: * Använd ringklockan. Annars är du en trafikfara för oss. * Ställ din cykel i cykelstället så slipper vi snubbla. När du kör bil: * Stanna om vi med vit käpp eller ledarhund vill korsa gatan. * Sätt på varningsljudet på din elbil.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

11


I N FA R T T e x T & F O T O M a r i a -T h é r è s e Somm a r

ETT TÅG KOMMER L A S TAT – MED GRÖNSAKER! w På Tjäderns förskola händer det att små tåg tuffar in på borden när det är lunch, eller att en björn sätter sig och tittar på barnen som häpet tittar tillbaks. Björnen är gjord av morotsskivor och bakom grönsakskonsten står Henrik Sjölander, som är barnskötare i grunden men nu köksansvarig på förskolan. – Det här är jättekul! Det var min chef som frågade om jag ville bli köksansvarig. Vi får maten från produktionsköket Navet, men salladerna gör vi själva och jag kände att jag ville göra något annorlunda. Henrik hittade grönsaksformare på nätet, ungefär som pepparkaksformar att skära ut grönsaker med när man till exempel ska bygga en morotsbjörn. Han blev

alltmer inspirerad och det senaste han kommit på är att göra räls till grönsakstågen av gurkskal. – Tanken var förstås att det ska vara roligare att äta mer grönsaker. För mig är det kul att se hur barnen blir förundrade och hur det väcker nyfikenhet med till exempel en elefant eller racerbil gjord av grönsaker. På förmiddagarna gör han sallad och bakar bröd, och på eftermiddagarna blir det alla möjliga uppgifter från IT till att gå in och jobba i en barngrupp. Henrik ägnar sig också åt musik och leder Hela huset sjunger en gång i månaden. Att göra egna sallader är något som skolan får resurser till vissa år, men inte andra. Henrik och barnen på Tjädern hoppas förstås på att tågen ska fortsätta tuffa..

Henrik Sjölander är köksansvarig på Tjäderns förskola.

Comboband fixar showen w Höga Kusten Nöje har nu alla bitar på plats för årets julshow på Härnösand Arena. Oskar Westerlind är riktigt nöjd över upplägget. – Det blir en show helt och hållet med lokala artister och det kommer att bli ett riktigt stort band och rejält tryck. Det är så kul att vi fått ihop det, vi har jobbat sedan oktober 2018 på det här. Coverbandet Bandet och Holmstens Trio har plockat ihop en gemensam show och kommer att stå på scen tillsammans för en kväll. – Det är tio pers på scen, två trummisar, tre körsångare, blås … det kommer att bli hur bra som helst, säger Oskar Westerlind.

WESTLING BYTER BAS w Westlings Mattor & Kakel flyttar till nya lokaler. Härnösandsföretaget tar inom kort plats på Kronholmen, i lokaler som fram till nyligen inhyste Norbergs Marin & Maskin..

NYLUNDS BYTER NAMN Elsa och Ahmed redo att hugga in!

w Ett klassiskt Härnösandsföretag byter namn. Det är Nylunds på Köpmangatan som skarvar på företagsnamnet med Larm och blir Nylunds Lås & Larm.

22 nominerade till företagspris w Den 4 oktober är det dags för Företagens galakväll och utdelningen av årets företagarpriser. Festen hålls på Sambiblioteket där de 22 nominerade också presenterades vid en lunch den 6 september. För andra året i rad är det ett nytt rekord i antal nomineringsröster. De nominerade företagen är: Årets Startup: Blissum, Happy Rent AB, Lifepuls Årets Banbrytare: Blissum, Peter Sjölund – SLÄKT & DNA, Sandlund/ Hossain Årets Landsbygdsutveckling: Hemsö Fästning, HR Entreprenad, Mat & Nostalgi Årets Jämlikhetsarbete: Härnösand Energi & Miljö AB, McDonald’s Härnö-

12

Y I P PI E H Ä RNÖ S A ND

sand//QSC Restauranger AB, Tele2 (före detta Com Hem) Årets Härnösandsföretag: AF Härnösand Byggreturer AB, Hernö Gin Destillery, Westerlinds Årets Serviceföretag inom handel och restaurang: Brygghuset, Espresso House Härnösand, Sagas Design Mittnätverket Vendelas pris Årets Vendela: Blissum, Ork-idé, Wirströms Konditori & Café Under kvällen kommer också vinnarna av Företagarnas pris Årets företagare – Berglunds livs AB/OKQ8 Älandsbro – att uppmärksammas. De tilldelades priset i maj. Nominerade till priset var även Jacobssons Bygg AB och Vestlings Mattor o Kakel AB.


HÄRNÖSAND

LINDA & PERNILLA

HAR KONONPRIS PÅ....

PERNILLA

ERBJUDER OSTPÅSE med tre spännade ostar och en passande marmelad

VINDELNRÖKT SKINKA

ELDNINGS PELLETS 16 KG

19)= H

SCA. 6 mm och 8 mm. Ord pris 59:-/st.

3 för 159:6 för 318:9 för 477:12 för 636:52 för 2550:-

Jfr-pris 199:-/kg

Facebook “f ” Logo

SHOP EXPRESS

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

ALLA DAGAR

8-22 Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

13


ANNONS

ANNONS

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN ICA MAXI STORMARKNAD HÄRNÖSAND

– ICA Maxi Härnösand gör ingen skillnad på pris i butik och pris på nätet. Det är butikspris som gäller för handeln online också, säger Marlene Gidlöf.

Positiv smygstart med onlinehandel på Ica Maxi i Härnösand Sedan i maj kan du handla online på ICA Maxi Härnösand. – Sommaren har visat att många uppskattar detta smidiga sätt att handla mat, säger Marlene Gidlöf på ICA Maxi. Beställ i lugn och ro hemma senast klockan 23.59 och hämta varorna färdigpackade i påsar dagen därpå. Marlene är en av sex erfarna anställda på ICA Maxi som under våren specialutbildats för att sköta butikens näthandel. De sköter allt från den rent administrativa delen till att plocka varorna kunderna beställt. – Vi har alla sex jobbat länge i butik och har alla erfarenhet från butikens olika avdelningar. I butiken har vi alltid kundens bästa i fokus och i onlinehandeln innebär det exempelvis att vi bara plockar de allra finaste exemplaren av de varor du beställt och de med längst datum, säger Marlene. Det är självklart en trygghet för kunden. En annan är att samma fokus på kundens bästa också gäller om en beställd vara skulle vara slut. – Om du vill ha en ersättningsprodukt ersätter vi den slutsålda varan med en annan. För samma peng och i första hand med en produkt av högre kvalitet. Beställda varor levereras direkt in i kundens bil och Marlene har under sommaren fått många positiva kommentarer. – Det verkar som många uppskattar enkel-

14

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

heten med att storhandla via dator, platta eller mobil och samtidigt kunna kolla igenom skafferi och kyl. Och har man speciella önskemål, exempelvis att bananerna ska vara gröna eller vad det nu kan vara, så anger man bara det i kommentaren bredvid varan man beställer. Varorna hämtas packade i påsar i ICA Maxis drive thru. – Du bestämmer ett tidsintervall som funkar för dig och skickar sedan bara ett sms med ordet ”hämta” när du är redo att svänga förbi. Då har vi tre minuter på oss för att ta ut varorna som vi hjälper till att placera i din bil. Enklaste sättet att handla online är att logga in som ICA-kund. – Systemet har koll på vilka varor du brukar handla och kallar dina 100 vanligaste varor för ”Mina Vanligaste”. De visas på skärmen och är bara att klicka i. På sidan har du också enkelt koll på vilka kampanjvaror vi erbjuder veckan du beställer. På ICA Maxi Härnösand har man valt att ha samma priser online som i butiken och istället

transparant ta en avgift för att butikens personal plockar varorna. – Vi tar ett enhetspris på 49 kronor per köptillfälle online. I övrigt har vi alltså exakt samma priser och erbjudanden i butik som på nätet. Betalningen reserveras vid beställningen och genomförs digitalt eller via Klarna vid leveransen. Efter den succéartade smygstarten är nu Marlene och hennes fem kollegor redo att nå ut lite bredare med informationen om att ICA Maxi Härnösand erbjuder handel online. – Ja vi känner oss nu redo och vi har förstått att det är många som uppskattar den tid man sparar på att få varorna paketerade och placerade i sin bil. Det är ett smidigt, snabbt och bekvämt sätt för många att handla, avslutar Marlene Gidlöf, projektansvarig för näthandeln på ICA Maxi i Härnösand.

HÄRNÖSAND


I N FA R T B E R Ä T T A T F Ö R och fotoG R A F E R A T Av M a r i a -T h é r è s e Somm a r

I HUVUDET PÅ

Om Idol w Plötsligt säger folk hej när de går förbi och jag får vinkningar när jag är ute och går! Att vara med i Idol eller bli popstjärna har egentligen inte varit någon dröm för mig, men genom åren har många tyckt att jag borde söka till programmet, i regel folk som hört mig sjunga på dop eller i skolsammanhang. Visst vill jag ha en framtid inom musik, men jag vill inte vara en Idolprodukt eller mainstream. Jag har valt att inte kompromissa eller anpassa mig för mycket. Det jag gillar är rock ’n’ roll, country och blues. Jag tycker att programmet visar en schyst bild av mig som stämmer med verkligheten, även om jag inte skulle kalla mig själv raggare – det är mest något som andra kallar en!

GOTTFRID Om att stå på scen

w Jag har alltid varit klassens clown, som pratat för mycket på lektionerna. Jag gillar uppmärksamhet och tycker om att jag kan underhålla andra, men tycker också det är väldigt kul och skönt när andra tar initiativ till vad vi ska göra och jag kan luta mig tillbaka lite. Scenskräck är inget jag känner av och jag är van att uppträda med vår familjs band Krantz & Krantz. Min inställning till musik är udda, för mitt intresse bottnar i att tävla mot mig själv, inte i att bli popstjärna. Att träna och bli bättre och bättre än mig själv är det som intresserar mig. Det var också en av anledningarna till att jag studerade vid Operastudion på Musiklinjen Kapellsberg förut. Jag tycker att det är kul att sjunga klassiskt och ser min röst som ganska saftig. Det roligaste med klassisk musik är att det inte finns några spärrar! Att jag lärde mig sjunga opera gav verkligen resultat i andra sammanhang också. Tidigare när jag sjöng med Krantz & Krantz blev jag ofta hes efter fyra timmar på scen, men så blev det inte efter Operastudion.

Om Mysfemman w När jag gick vidare till gruppmomentet i Idol hamnade jag i en grupp med fyra andra killar och vi bildade Mysfemman. Det man inte ser i tv är att vi blev indelade i grupperna halv tre på natten och klockan sju på morgonen gick bussen tillbaka till teatern, ända från Sollentuna. Många sprang direkt iväg och tokövade och sov nog ingenting alls, men vi var taktiska och gjorde det till något trevligare och mysigare. Vi fixade fika, någon hade godis och så satt vi vid ett bord som på ett café och tittade på texten. Jag tog ansvar för arrangemanget, för jag är ganska säker på att bygga stämmor. Vi höll på till halv fem och jag sov bara en och en halv timme, men vi tog vara på tiden strategiskt. Det är extremt lång väntan vid inspelningen. Nästa dag fick vi inte komma in förrän klockan fem på kvällen, trots att vi kom dit tidig morgon. Det är sant att vi låg och sov medan vi väntade, och så övade vi och ibland blev vi intervjuade för korta klipp.

Om Folkan w Söråkers Folkets Hus, Folkan, är en stor del av mig. Jag tvekade inte en sekund när jag blev erbjuden jobb där. Det är en mysig stämning, kärleksfullt, och det känns som man gör nytta. Ibland jobbar jag från åtta på morgonen om det är något luciatåg, till sen kväll efter ett musikcafé. Vi har många föreställningar, bland annat har José González spelat hos oss, och vi arrangerar också festivalen Folkan Waterfront där exempelvis Miriam Bryant och Tove Styrke har uppträtt. Där blev jag satt på kassaansvar, men fick plötsligt springa och fuskbygga en scen som Carola skulle stå på! Jag fixade den med varupallar, spännband och diverse. Vi har en som är duktig på konst, en som kan ekonomi och jag är den praktiska killen. Jag pendlar alltså från Gussjö och där trivs jag så bra. Den kuperade terrängen är något jag gillar, och att de som bor där har en avslappnad inställning. Vi behandlar landet som man ska.

Om bilar w Jag drivs av ett passionerat USA-bilsintresse och min dröm är att ha en framgångsrik verkstad och en realityshow på Discovery eller liknande, där jag bygger bilar och renoverar gamla amerikanska bilar. Faktiskt har jag haft ögonen på en verkstad i Ljusdal som jag skulle kunna ta över med en kompis. Bilar har varit ett intresse hela mitt liv, med mamma och pappa som förebilder. Jag har fyra bilar som är i trafik nu – en Mercedes 190 från 1967, en Cheva Bel Air -60, Mercedes 300 TDT -83 och en Chevrolet K20 från -83. Favoriten är Mercedes 300. I den sitter jag mest och den är charmigt tidlös, bränslesnål och kräver lågt underhåll. Den var tidigare min drömbil och nu är den min bruksbil. Det är en gammal ikonisk bil, den första som provkördes på världens alla kontinenter. Lady Gaga har förresten också en! Jag kan många konstiga fakta om bilar, eftersom jag är så intresserad. Till exempel att Chevrolets karossformer ändrades efter andra världskriget. Innan dess slutade framskärmen framför förardörren, men från 1947 blev skärmen en del av dörren. Bilen blev lång och fet framtill, mer strömlinjeformad. Mot slutet av 50-talet blev bilarna allt mer rymdinspirerade, för då ville man till månen! Jag har för övrigt försökt få en på mitt jobb att lära mig kurbitsmåleri och att måla min bil med kurbits på sidorna. Det tycker jag vore läckert!

Om lycka

Gottfrid Krantz är den bilintresserade naturmänniskan från Gussjö som har fuskbyggt en scen åt Carola och just nu axlar rollen som Idols egen raggare. Gottfrid Krantz Ålder 24 Familj Flickvän Bor Gussjö Gör Jobbar på Söråkers Folkets hus med barn- och ungdomsverksamhet

w Det många inte vet om mig är att jag är en naturmänniska som tillhör den gamla skolan och vill ta vara på det naturen erbjuder, till exempel plocka svamp. Jag gillar skönheten i naturen och lugnet den kan erbjuda i en stressad vardag. Jag tycker nog att jag är väldigt enkel, har lätt att bli tillfreds och njuter av de små stunderna i livet. Ett av mina bästa minnen är när jag fortfarande körde EPA-traktor och var på väg till en trumpetlektion på Brännaborg. Jag satt på flaket och drack drick-kvarg i väntan på att lektionen skulle börja och har nog aldrig varit så lycklig i mitt liv. Där förenades mina tre stora intressen, när jag satt och väntade på musik, på min bil, och njöt i solen, alltså naturen. Jag skulle vilja att folk är medvetna om att livet är lätt, att man kan se på livet som lätt och som din tid på den här tidslinjen. Ett människoliv är så mycket mer komplext än en karriär. Ibland känns det som folk är så uppgivna. Alla problem går att lösa och kan du inte lösa problemet, gå runt det. Kanske låter jag naiv, men jag försöker själv intala mig att allting löser sig och ha kul på vägen. Oavsett hur man gör kommer man till framtiden.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

15


I N FA R T

VÅRDENS BÄSTA VÄNNER

Härnösands skönaste arbetslag? Ja, Härnö Hundteams supersociala laguppställning med terapihundarna Ronja, Svea, Lovis, Frej och Råttan är definitivt en kandidat. Och ”arbetsledarna” Marie Möller och Annelie Hultin är lika glada som sina anställda: ”Det är ett fantastiskt roligt jobb!”.

Kunnig vårdpersonal, mediciner och god omvårdnad är bra. Men ibland kan de äldre på kommunens särskilda boenden få hjälp från ett helt annat håll. Möt terapihundarna Råttan, Frej, Lovis och deras arbetskompisar i Härnö Hundteam. T e x t J AK O B TJ ERNSTR Ö M foto AN D ERS ELIASS O N

w Härnö Hundteam fyller snart tio år och hundförarna Annelie Hultin och Marie Möller kan vid det här laget rada upp många glädjefyllda ögonblick och exempel på förbluffande framsteg. – Hundarna skapar snabbt relationer och de dömer ingen. Vi kan möta en person som är aggressiv och där det skär sig med alla människor som kommer i närheten, men så kommer Frej och lägger huvudet i den här personens knä och tittar upp med sina stora ögon – och man kan nästan se hur aggressionerna rinner av personen, säger Annelie Hultin som tillsammans med kollegan Marie Möller och fem terapihundar turnerar runt på Härnösands kommuns särskilda boenden för äldre och dementa. Men det är inte bara att lyfta på luren och beställa en hund. Besöket är en behandling och den sker efter en remiss. – Det är inte sällskapshundar, de ska inte vara en snuttefilt, utan det finns ett tydligt mål för varje besök och besöket ska kunna utvärderas i efterhand, säger Anneli Hultin. I vilka situationer kan det passa med besök av en terapihund? – Tillstånd som oro, ångest

16

Y I PPI E H Ä RN Ö S A ND

eller svårigheter att koppla av till exempel, säger Marie Möller. Eller om en person behöver hjälp att bryta vanföreställningar eller aggressiva beteenden. Sedan finns det många fall då en sjukgymnast eller arbetsterapeut har ordinerat övningar, men den äldre har svårt att motivera sig till rörelse eller träning. Kommer hunden på besök så blir det plötsligt väldigt roligt att ta de där promenaderna eller göra de ordinerade övningarna. En terapihund är nu inte vilket glad vovve som helst. Den har genomgått en ettårig utbildning tillsammans med sin förare och klarat av alla prov. Och för att få fortsätta vara terapihund måste hunden både genomgå årliga veterinärtest och prov vartannat år. Lite grann som med körkortsutbildning och bilbesiktning alltså – med den skillnaden att körkortsprovet måste göras om vartannat år. Vad är det för egenskaper som är viktiga hos en terapihund? – Att den är social och tycker om människor! Lugn är också en viktig egenskap, men det kan man träna in. De här hundarna vill vara med patienterna, och det känns att det är äkta, säger Anneli Hultin.

Härnö Hundteam Härnö Hundteam startade 2010 som ett projekt, då med en hund. 2012 permanentades verksamheten. Verksamheten drivs av arbetsterapeuten Annelie Hultin och undersköterskan Marie Möller som arbetar halvtid med Hundteamets verksamhet och halvtid med ordinarie arbete inom Härnösands kommun. Deras medarbetare är terapihundarna Ronja, Lovis, Svea, Frej och Råttan.

Ronja ÅLDER 11 år (nybliven pensionär) ”Det finns inget som stressar henne. Ronja är så otroligt lugn och trygg och hon lyckas verkligen sprida det lugnet kring sig i alla sammanhang. Vi brukar kalla henne vår levande Sobril!”


Annelie Hultin Arbetsterapeut

Marie Möller Undersköterska

Lovis

ÅLDER 5 år ”Hon är glad hela tiden, svansen går jämt. Dessutom är hon väldigt orädd och alltid beredd att prova allt. Vår Pippi Långstrump helt enkelt.”

Råttan ÅLDER 5 år ”Sitter gärna i knät som en liten prins, eller ligger på bröstkorgen. Han gillar att vara nära, ha kroppskontakt. Sitter också gärna i patientens rollatorkorg. Allround på många sätt. Aktiv i temperamentet, men lugn.

Svea ÅLDER 0,5 år

”Svea håller på att skolas in i teamet. Framtiden får visa vilka sidor hon utvecklar, men man kan i alla fall säga hon är fantastiskt lugn för att vara så ung.”

Frej

ÅLDER 8 år ”Han är verkligen en gubbe! Lugn som en filbunke, och envis. Som förare kan man ha en plan för vad som ska göras, men så har han en annan plan – och han vinner. Eller så startar han egna aktiviteter. Men det blir alltid bra för han är väldigt rutinerad och får med sig patienterna.”

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

17


I N FA R T

Kristoffer Åström

Patrik Grundström

Lina Melander Gutarra

NY KLUBB PÅ BRYGGERIET En ny klubb för livemusik är född. Under namnet Brew Club kommer basisten och mångsidige musikfixaren Patrik Grundström att arrangera konserter på Bryggeriet på Kattastrand.

w Konceptet är bra artister som spelar sina egna originallåtar uppbackade av husbandet Brygget som består av olika lokala och regionala musiker. – Det är kul att det finns ett sug efter livemusik i Härnösand och lika kul att det finns så många riktigt bra musiker i Västernorrland så att det går att göra den här typen av arrangemang, säger Patrik Grundström. Han och Patrik Naima blir de fasta pjäserna i Brygget som sedan får olika sammansättning beroende på vilken gästartist som står på scenen. Brew Club kommer att köra en gång i månaden. Premiären begicks den 21 september med Gutarra som gäst. Närmast på programmet står Fireside-sångaren Kristofer Åström (25/10) och skivaktuella Lina Melander (23/11). – Det kommer att bli rätt stor musikalisk spridning på Brew Club och det är så jag vill ha det. Genre spelar ingen roll, bara det är bra!

18

Y I PPI E H Ä RN Ö S A ND

TOPPMÖTE PÅ ISLAND: JUHOLT FICK TRÄFFA ELVIS w På svenska ambassaden i Reykjavik hölls i slutet av augusti en minnesgala för Elvis Presley. Härnösands egen Elvis, Henrik Åberg, var huvudartist och speciellt inbjuden av den svenska ambassadören, den förre S-ledaren Håkan Juholt. Så fick alltså mannen som nästan blev statsminister (Juholt) möta mannen som nästan är The King (Åberg). Snacka om toppmöte!


F O T O M a ri a -T h é r è s e S o m m a r

Rekordmånga sökte till Heta Utbildningar w Heta Utbildningar i Härnösand hade till höstterminsstarten 2019 både rekordmånga utbildningar och rekordmånga sökande. Utbildningarna är inom områden där det är hög efterfrågan på kompetens, och nästan alla elever får jobb efter examen. Den 2 september började 120–130 nya elever att studera på yrkeshögskolan i Härnösand. Montageledare solel är den utbildning som varit mest populär att söka till.

påsar ihop och bjuder den 19–20 oktober på en gemensam litteraturfestival. ”I gott litterärt sällskap” blir titeln för evenemanget som kommer att hållas på Västernorrlands Museum. Skrivarworkshops, diskussioner på olika ämnen, musik och god mat, och så kommer givetvis de arrangerande sällskapen att presentera sig. På scen bland andra: Örjan Torell, Bo R. Holmberg, Moa Romanova Strinnholm, Eva Söderberg och Eva Nordlinder. Musiken framförs av Frida Selander, YlvaLi de Mello och Isak Eriksson.

Sågverket till salu igen

Mats o Karin en av Sveriges toppscener

w Vandrarhemmet Sågverket i Rö är till salu igen. Ägaren Annika Grenje väljer att sälja fastigheten och verksamheten efter fyra år vid rodret. Grenje vill satsa på sitt arbete som formgivare och den prisade anläggningen vid Ångermanälven är nu till ute till försäljning. Priset? 3 700 000 kronor.

w Mats och Karin Musik och Möten i Östersjäland, Älandsbro, är en av landets bästa livescener enligt musikerna själva. Den unika miljön och varma stämningen gör lokalen till en stor favorit hos artisterna. Priset Bästa Livescen delas ut av bokningsbolaget LiveMusicRules och även om Mats o Karin föll i finalen så går Mats Dahne och Karin Eklund inte tomhänta från tävlingen utan får ett hedersomnämnande för prestationen att ha blivit nominerade för tredje gången.

Mitt Härnösand i final

Frida Norberg är Årets unga ledare! w Frida Norberg, enhetschef på Koltrastens särskilda boende i Härnösand, tilldelades nyligen priset Årets unga ledare vid Sundsvall Business Awards. Sundsvall? Yes! Alla verksamma i ”Sundsvallsregionen” kan nomineras till pris. Juryns motivering till priset lyder: ”Frida Norberg är en ödmjuk, stark, trygg och lugn ledare som värdesätter delaktighet och förståelse högt. Frida leder en verksamhet med flera utmaningar. Genom att anpassa arbetsuppgifter efter sina medarbetares behov, kommunicera utifrån medarbetarnas unika förutsättningar och hela tiden ha verksamhetens värdegrund i fokus för alla anställda – är Frida en komplett ung ledare.” Verkar namnet bekant så har du alldeles rätt. Du kunde läsa ett reportage om Frida i Yippie nummer 9 2017.

Mer yoga på Hälsostudion w Härnösands Hälsostudio har knutit två nya yogainstruktörer till sig. Det är Kirsten Nilsson och Linda Karlsson som under hösten kommer att leda varsin grupp i Hälsostudions lokaler på Köpmangatan. Kirsten Nilsson (bilden) ansvarar för medicinsk yoga och Linda Karlsson för global yoga.

w Filmen ”Mitt Härnösand” är en av finalisterna i tävlingen Publishingpriset 2019. ”Mitt Härnösand” är en av kandidaterna i kategorin ”filmer som marknadsför destinationer – inflyttare/företagsetablering”. Reklambyrån Oh My har gjort ”Mitt Härnösand” på uppdrag av Härnösands kommun. Publishingpriset är en tävling som belönar god kommunikation inom film, print och webb. Årets vinnare presenteras den 5 november.

Bitte prisas av Interflora w Bitte Selldén, ägaren av Saga Design, har tilldelats priset Årets ambassadör 2018 av blomsterkedjan Interflora. ”Passionerad, modig och inspirerande glädjespridare”, heter det bland annat i motiveringen. Den nyutnämnda ambassadören har uppvaktats med diplom och – naturligtvis – blommor.

Ny litteraturfestival i Härnösand w Tio litterära sällskap slår sina

Härnösand och Sollefteå gör gemensam sak w När försvarsberedningen lade fram sitt förslag i maj 2019 föreslogs att fyra nya regementen ska startas. Två av dem ska enligt förslaget placeras i Göteborg och Arvidsjaur. Nu går Härnösand och Sollefteå ihop och lanserar för försvarsmakten ett förslag på ett gemensamt regemente, ”Härnösand/Sollefteå regemente i Västernorrland”. ”Vår största fördel är att vi snabbt och kostnadseffektivt kan komma igång”, säger kommunstyrelsens ordförande i Härnösand, Andreas Sjölander (S).

Discgolfbanan byggs om w Discgolfbanan i Kristinaparken i Härnösand har byggts om på prov. Syftet är att få testa en helt ny bansträckning med nya utmaningar. Jämfört med tidigare bansträckning har flera ändringar gjorts: vissa tees har flyttats, liksom vissa korgar och nya hål har också tillkommit. Prova!

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

19


Harnosandsjobb.se

På Härnösandsjobb hittar du alla aktuella jobb i Härnösand samlat på en enda plats! Gör så här: Kolla om det finns något arbete som intresserar just dig. Surfa in till oxojob.se. Fyll i oxo-jobbnummer i sökfältet för referensnummer, klicka på sök. Så får du fram all information om de jobb du är intresserad av.

Boka annons här, ring 0611-51 13 20!

51 lediga jobb i Härnösand Finans och ekonomi Avtalscontroller till Inköp och Upphandling

ANSÖKAN SENAST: 2019-09-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 198423129

Investeringsrådgivare till High Coast Invest

ANSÖKAN SENAST: 2019-09-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: High Coast Invest OXO JOBBNR: 198335779

Försäljning

Installatör

ANSÖKAN SENAST: 2019-10-16 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: Wirecom Ab OXO JOBBNR: 198480399

Svetsare sökes i Härnösand! ANSÖKAN SENAST: 2019-10-10 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: Uniflex Sverige Ab OXO JOBBNR: 198359779

Skadereparatör/plåtslagare ANSÖKAN SENAST: 2019-09-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Bilbolaget Nord AB OXO JOBBNR: 198270109

Säljare Heltid 24 500 kr plus provision!

Arbetsledande Montör

ANSÖKAN SENAST: 2019-11-04 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Clean Cloud AB OXO JOBBNR: 198386179

ANSÖKAN SENAST: 2019-10-20 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Logosol AB OXO JOBBNR: 198233609

Säljare till DeLaval Jämtland och Ångermanland

Förrättningslantmätare, Härnösand

ANSÖKAN SENAST: 2019-10-02 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: DeLaval Sales AB OXO JOBBNR: 198131479

Industri Däckmontörer till Euromasters verkstad i Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2019-09-30 ANTAL TJÄNSTER: 5 FÖRETAG: Euromaster Aktiebolag OXO JOBBNR: 198473759

ANSÖKAN SENAST: 2019-09-30 ANTAL TJÄNSTER: 2 FÖRETAG: LANTMÄTERIET OXO JOBBNR: 198175529

Tekniker inom belysning – Vattenfall Services

ANSÖKAN SENAST: 2019-09-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Vattenfall Services Nordic Ab OXO JOBBNR: 197962489

Ekonomiavdelningen i Härnösand KB, en fristående redovisningsbyrå i Härnösand söker

Redovisningskonsult Arbetsuppgifter Som redovisningskonsult hos oss arbetar du nära våra kunder med varierande och självständiga uppgifter såsom bokföring, avstämningar, bokslut, årsredovisningar, deklarationer och rådgivning. Våra kunder finns inom olika branscher med varierad storlek. Vi arbetar främst i redovisningssystemet Fortnox. Vem söker vi? Vi söker dig som är erfaren redovisningskonsult eller som har ambitioner att bli det. Du kanske även har en vilja att bli auktoriserad redovisningskonsult om du inte redan är det. Vi värdesätter en service- och relationsdriven inställning till arbetet och ser även att du som medarbetare är proaktiv i ditt arbete och trivs med att arbeta framåtblickande. Omfattning: Heltid Plats: Härnösand Start: Enligt överenskommelse Välkommen med din ansökan senast 15 oktober. Har du frågor kring tjänsten kontakta Mikael Hartelius, mikael@ekonomiavdelningen.nu eller 0611-65 09 00. Ansökan skickas till: info@ekonomiavdelningen.nu

Ekonomiavdelningen 20

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

It Visual Merchandiser - Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2019-09-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Kappahl Ab (publ) OXO JOBBNR: 198335789

Management Enhetschef, Premicare Johannesberg ANSÖKAN SENAST: 2019-10-12 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Premicare Ab OXO JOBBNR: 198392509

Regionchef Nord

ANSÖKAN SENAST: 2019-10-02 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Kriminalvården OXO JOBBNR: 198359789

Mat och dryck Strateg för kvalitetsfrågor

ANSÖKAN SENAST: 2019-10-17 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 198529369

McDonald’s söker medarbetare till restaurang

ANSÖKAN SENAST: 2019-09-26 ANTAL TJÄNSTER: 6 FÖRETAG: Qsc Restauranger Ab OXO JOBBNR: 197878129

McDonald’s söker medarbetare till restaurang ANSÖKAN SENAST: 2019-09-25 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Alphee Ab OXO JOBBNR: 197879919

Projekt och utveckling Projektledare

ANSÖKAN SENAST: 2019-10-07 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 198559699

Bygglovhandläggare/byggnadsinspektör ANSÖKAN SENAST: 2019-10-10 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 198314329

Projektledare Underhåll, inriktning Bro ANSÖKAN SENAST: 2019-09-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 198221359

Utvecklingssamordnare inom digitalisering

ANSÖKAN SENAST: 2019-09-29 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Kommunförbundet Västernorrland OXO JOBBNR: 198036229

Socialarbetare Nu söker vi dig!

ANSÖKAN SENAST: 2019-10-11 ANTAL TJÄNSTER: 3 FÖRETAG: Modern Omsorg Elle AB OXO JOBBNR: 198340799

Städ och underhåll Lokalvårdare till Brännans förskola ANSÖKAN SENAST: 2019-10-12 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 198395369

Support Västernorrlands Museum söker bebyggelsesantikvarie

ANSÖKAN SENAST: 2019-10-08 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland OXO JOBBNR: 198512919

Kundmottagare Däckservice

ANSÖKAN SENAST: 2019-10-31 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: U.g. Däckservice I Härnösand Aktiebolag OXO JOBBNR: 198233309

Utredare enskild väg

ANSÖKAN SENAST: 2019-09-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Trafikverket OXO JOBBNR: 198175949

Utbildning Förskollärare till Gånsviks förskola ANSÖKAN SENAST: 2019-10-12 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 198388219

Pedagog till skola i Härnösand ANSÖKAN SENAST: 2019-10-12 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 198380109

Lärare åk 4-5

ANSÖKAN SENAST: 2019-10-11 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: KASTELLSKOLAN OXO JOBBNR: 198352149

Timanställda lärare till Wendela Hellmanskolan ANSÖKAN SENAST: 2019-10-10 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 198321869

Elevassistent

ANSÖKAN SENAST: 2019-09-28 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 198055979

Sysselsättningskoordinator ANSÖKAN SENAST: 2019-09-26 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 197901519

Vården Specialistläkare Länsverksamhet Psykiatri

ANSÖKAN SENAST: 2019-09-30 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Västernorrlands Läns Landsting OXO JOBBNR: 198423349

Övrigt

Vill du jobba extra som personlig assistent?

Härnösands kommun söker en Plan & Byggchef

KMA Samordnare till Active Works!

Logosol i Härnösand söker en Leveransmedarbetare

ANSÖKAN SENAST: 2019-10-06 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Assistans för Dig i Sverige AB OXO JOBBNR: 198233339 ANSÖKAN SENAST: 2019-10-04 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Active Works AB OXO JOBBNR: 198178559

ANSÖKAN SENAST: 2019-10-20 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Härnösands Kommun OXO JOBBNR: 198545059

ANSÖKAN SENAST: 2019-10-20 ANTAL TJÄNSTER: 1 FÖRETAG: Logosol AB OXO JOBBNR: 198431139


MITT JOBB / T e x t J AK O B TJ ERNSTR Ö M foto p a w e l m a r o n s k i

DET BÄSTA MED JOBBET: ”Det är väldigt varierande. Man vet aldrig vad som händer eller vilket uppdrag man får.” DET SÄMSTA MED JOBBET: ”Bordningar vid riktigt dåligt väder. Från lotsbåten klättrar vi som regel på en repstege när vi ska gå ombord, och att klättra upp till nio meter när det är ordentlig sjögång … det är inte så kul. Och att klättra nedför är faktiskt värst.”

Peter – lots Peter Öberg är en av Sveriges 220 lotsar. Hans jobb är att hjälpa stora fartyg att ta sig säkert genom vattnen från Rundvik i södra Västerbotten till Härnösand och Ångermanälven i söder. På listan över avklarade uppdrag i sommar: tre turer inomskärs med 177 meter långa Birka Cruises. Digitalt sjökort

”Förr fick lotsen ha med sig tryckta sjökort och rita ut kurser på dem. Idag finns sjökortet i en vanlig iPad. Dessutom är sjökortet kopplats till fartygets egen gps så jag kan få exakt information om position, kurs och hastighet bland annat.”

VHF

Kommunikationsradio som är standardkanalen för kommunikation med andra fartyg, bogserbåtar, hamnpersonal och så vidare.

Flytväst

Peter Öberg ÅLDER 58 FAMILJ Två barn BOR Rotudden GÖR Lots

Smidig, uppblåsbar flytväst som är ett absolut måste när man arbetar till sjöss. Flytvästen har dessutom ett extra trygghetssystem i form av en personlig AISsändare (Automatic Identification System). ”Ramlar jag i så går larmet och alla som är anslutna till AIS kan se att jag har hamnat i vattnet, och alla kan på sitt digitala sjökort se exakt var jag är.”

Jacka

”Vindtät goretexjacka med reflexer. Slitstark och bra i alla väder. På vintern har jag en fodrad jacka som dessutom är en flytjacka som håller mig flytande om jag skulle ramla i.”

Lotsbåt

Lotsen Peter Öberg bor i Härnösand, men utgår från Skagsudde utanför Örnsköldsvik. För att bli lots krävs att man både är utbildad sjökapten och har sjökaptensbehörighet – det handlar om upp till tio års utbildning och arbetslivserfarenhet.

Båten behövs för att transportera lotsen från lotsplatsen till fartyget, och tillbaka igen efter avslutat arbete. Lotsbåten är omkring 16 meter lång och ska klara tuffa förhållanden. Den bemannas alltid av två båtsmän, en som kör båten och en som finns på däck när lotsen klättrar på repstegen för att ta sig till eller från arbetet ombord på fartyget.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

21


I N FA R T

w Pelles Burgare VAR Brunnshusgatan 7 NÄR Öppnar sista helgen i september, öppet 11–20 alla dagar

” D rar man sig för konk u rrens får man etablera sig på mån en ” w Ytterligare en hamburgerkedja etablerar sig i Härnösand. Den sista helgen i september siktar Pelles Burgare på att öppna på Brunnshusgatan. Kedjan finns sedan tidigare i Örnsköldsvik, Kramfors och Strängnäs. Östersundsbon Ferhat Kaya driver sedan tidigare restaurangen i Strängnäs tillsammans med sin bror Kerem och i Härnösandssatsningen finns även kusinen Umit Kaya med. – Vi blir fem anställda till att börja med, men det kan bli mer framöver, säger Ferhat som själv kommer att jobba i restaurangen.

Lokalen på har genomgått en ordentlig renovering och köket har både uppdaterats och öppnats upp ut mot serveringen. Det finns flera hamburgerkedjor i Härnösand nu, hur ser du på konkurrensen? – Den bekymrar mig inte. Drar man sig för konkurrens får man försöka etablera sig på månen. Konkurrens kommer alltid att finnas, men vi har ett bra erbjudande. Riktiga högrevshamburgare utan tillsatser och vi steker inte utan grillar och vi kan ändå erbjuda en komplett meny för runt hundringen. Ferhat Kaya räknar ner till öppningen för nya Pelles Burgare på Brunnshusgatan.

DET R Ö R PÅ SIG T e x t J AK O B TJ ERNSTR Ö M foto PAWEL M AR O NSKI

22

Y I PPI E H Ä RN Ö S A ND

… i Härnösand. Bara sedan slutet av sommaren har flera nya verksamheter startat – och några står redo att dra igång inom kort. Kolla!


w RESTAURANG VIVA NAPOLI VAR Fiskekroken 2 NÄR Öppet 11–21 alla dagar

”JAG VILL SATSA P Å K VA L I T E T ” w Efter flera år i Härnösand flyttade Mohammed Tahir i början av 2019 till Sundsvall. Bara två månader senare gick flyttlasset tillbaka samma väg. Orsaken? – Den här lokalen dök upp. Jag ville öppna eget och kände att det här läget var riktigt bra, så det blev bara två månader i Sundsvall, säger Mohammed och skrattar. Han har jobbar 13 år inom restaurangbranschen och sedan mitten av juli driver han nu tillsammans med sambon Abla Zourob restaurangen

Viva Napoli och serverar pizza, pasta, sallader och grillrätter. Och kunderna har hittat till lokalen vid Södra vägen som tidigare inrymt bland annat Södra grillen, Tina’s Diner, Restaurang Hidmona och Zahra restaurang. – Vi har fått en bra start. De som har ätit här har gett oss bra betyg och de kommer tillbaka och det känns väldigt roligt. Jag vill satsa på kvalitet och lägger gärna lite extra på råvarorna och jag tror att kunderna märker det.

Mohammed Tahir och sambon Abla Zourob har fått rnösand får i höst en ny privattandläkare. I

en bra start med Viva Napoli och räknar med att

personalen på nya Tandkliniken i norr finns Jonas

anställa inom kort.

Andersson, Camilla Hansson, Sara Grundström och Maria Lissjos.

w TANDKLINIKEN I NORR VAR Skeppsbron 33 NÄR Räknar med att öppna i mitten av oktober

” D et finns ett behov av fler tandläkare i H ärnösand ” w Härnösand får inom kort en ny tandläkarklinik. Lokalerna på Skeppsbron är inne i slutfasen av en omfattande renovering och i mitten av oktober räknar Tandkliniken i norr med att öppna. – Det är väldigt roligt att vara med och starta upp en helt ny verksamhet och det finns absolut ett behov av fler tandläkare i Härnösand, säger Jonas Andersson, tandläkare och klinikchef på Tandkliniken i norr. Han blir en av tre tandläkare på kliniken där det från start också finns tre tand-

sköterskor anställda. Efter årsskiftet ansluter även en tandhygienist, och det finns utrymme för att låta verksamheten växa ytterligare i de befintliga lokalerna. – Det här är en rejäl satsning där vi kommer att ha tillgång till teknik som inte funnits i Härnösand tidigare, och vi kan erbjuda alla typer av allmän vuxentandvård, säger Jonas Andersson. Bakom Tandkliniken i norr står de lokala entreprenörerna Henrik Sellergren och Sven Högström. Fler företagsnyheter på nästa sida!

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

23


I N FA R T

w CLOCK Restaurang VAR Stationsgatan 1 (Härnösand Central) NÄR Måndag–torsdag 09–22, fredag 09–23, lördag 10–23, söndag 10–22.

Camilla Moliis och Rasoul Zarar har väckt liv i klassiska svenska hamburgerkedjan Clock. För tillfället finns landets enda Clockrestaurang i Härnösand, men siktet är inställt på en större kedja av restauranger. Framgångsreceptet är hög kvalitet, bra service – och en dos nostalgi.

” V i tänker bli en riktig u tmanare ” w Klassiska hamburgerkedjan Clock är tillbaka på banan igen – och på köpet har Härnösand fått en restaurang i sin järnvägsstation. Ägarna Rasoul Zarar och Camilla Moliis som har arbetat med Clocksatsningen sedan 2017 är både glada över att vara igång och över mottagandet från Härnösandsborna. – Fantastiskt från första dagen! Jag har jobbat i branschen sedan 1993 och aldrig varit med om en sådan succéstart, säger Rasoul Zarar. Det har varit en lång process att starta upp den nya verksamheten. Målet har varit att tillvarata känslan

från ”gamla” Clocks storhetstid på 80- och tidigt 90-tal och mixa ihop den kraven från dagens kunder. Nostalgi, men i en helt modern verksamhet. Restaurangen i Härnösand har idag en bred meny, serveringstillstånd för öl och vin och dessutom en kafédel. – Härnösandsrestaurangen är en pilot där vi utvecklar vårt koncept, för på sikt ska Clock bli en franchisekedja, säger Rasoul Zarar. Vi tänker bli en riktig utmanare och vi kommer att nå dit. Första steget blir Sundsvall där Clock öppnar redan under 2020.

” E n bra behandling ska w För din egen skull VAR Hovsgatan 46 inte synas , bara anas ” NÄR Öppet två kvällar i veckan, oftast tisdagar och torsdagar w Sjuksköterskan Maria Häggblad har drivit sitt företag För din egen skull sedan mars 2018. Nu tar hon nästa steg och flyttar in i egna lokaler på Hovsgatan. Kunderna erbjuds estetisk injektionsbehandling och kemisk peeling, det vill säga lite mer avancerad hudvårds/skönhetsbehandling med fillers och botox. – Det finns fortfarande många som har åsikter om det här, men för mig är det ingen skillnad mot att färga håret eller fixa naglarna. Det ska vara precis som företaget

heter – för din egen skull, säger Maria Häggblad. Maria understryker att hon inte skapar några Hollywoodfruar. – Absolut inte! Vill du jämna ut några veck eller svackor i huden finns hjälpen, men du vill ju fortfarande ha ett naturligt ansikte. En bra behandling ska inte synas, bara anas, säger hon. För din egen skull är en bisyssla vid sidan av Marias ordinarie arbete och salongen kommer att ha öppet två kvällar i veckan till att börja med.

w HÄRNÖSAND PET SURGERY VAR Södra vägen 5, nära gamla akutmottagningen NÄR Öppet tisdagar och fredagar, tidsbokning

Mark Collins och Liselotte Nordh-Collins bedriver kirurgi på Härnösand Pet Surgery.

Maria Häggblads är legitimerad specialistsjuksköterska och certifierad hos Estetiska injektionsrådet. Nu flyttar hon in sitt företag För din egen skull i nya lokaler på Hovsgatan. Verksamheten är registrerad i Vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg.

” många ingrepp kan göras över dagen ” En ny veterinärklinik har öppnat i Härnösand. Sedan i juli driver Mark Collins och Liselotte Nordh-Collins Härnösand Pet Surgery och precis som namnet anger så handlar det om husdjurskirurgi. Dagkirurgi närmare bestämt. – Det är många ingrepp som kan göras över dagen. Kunden kommer in med sitt husdjur på morgonen och kan hämta det på eftermiddagen, säger Mark Collins. Paret bor i Nyland utanför Kramfors och driver där Nylands Smådjurklinik. Där har de haft en

hel del kunder från Härnösand och så småningom föddes idén om att etablera sig i residensstaden. När lokalen på före detta sjukhusområdet dök upp slog de till och investerade i en komplett utrustning för ytterligare en modern klinik. För planen är inte att lämna Nyland. – Vi blir kvar i Nyland, men vi tycker mycket om Härnösand och har köpt en lägenhet i stan. Just nu har kliniken i Härnösand öppet två dagar i veckan, men det kan bli aktuellt med helgöppet i framtiden.


Bilbolaget Bilbolaget satsar Bilbolagetsatsar satsari iHärnösand! i Härnösand! Härnösand!

gi

VolVo VolVo V90 V90 D4 D4 AWD AWD NU NU FINNS FINNS ALLA ALLA VÅRA VÅRA ADVAnceD ADVAnceD eDition eDition

Nu

re i ny

MODELLER MODELLER SOM LADDHYBRIDER SOM LADDHYBRIDER

ErBjudaNdE ErBjudaNdEpå påEtt EttBEgräNsat BEgräNsataNtaL aNtaL

Kampanjbil Kampanjbil Kampanjbil Volvo V90 D4 AWD Adv Edition Volvo V90 D4 AWD Adv Edition Volvo V90 D4 AWD Adv Edition

* ** *** *** *** Nu Nu pris pris Billån Billån Business Business Lease Lease Nu pris Billån Business Lease 44296:-/mån 265:-/mån 369 900:369 900:296:-/mån 4 4 4265:-/mån 265:-/mån 369 900:- 4 296:-/mån

Tillfälle Tillfälle för för dig dig som som gillar gillar enen riktigt riktigt välutrustad välutrustad bilbil med med fyrhjulsdrift fyrhjulsdrift (AWD) (AWD) Tillfälle för dig som gillar en riktigt välutrustad bil med fyrhjulsdrift (AWD) Volvo Volvo XC40 XC40 – –hanterar Nu Nu också också som som laddhybrid. Volvo VolvoXC40 XC40 ärär flexibel, flexibel, bekväm bekväm såså att att dudu enkelt enkelt hanterar även även deladdhybrid. de sämsta sämsta vägarna. vägarna. Nu Nu kan kan du du skaffa skaffa dig dig enen så att du enkelt hanterar även de sämsta vägarna. Nu kan du skaffa dig en och ochbyggd byggd för för att attförenkla förenkla ditt dittliv.liv.Som Somladdhybrid ger gerden den dig digmöjligheten möjligheten att Volvo Volvo V90 V90 D4 D4 AWD AWD med med automatlåda automatlåda tillladdhybrid till ett ett mycket mycket attraktivt attraktivt pris, pris, bibiVolvo V90 D4 AWD med automatlåda till ett mycket attraktivt pris, bi-att köra köra påpå enbart enbart el,el, eller eller enenkombination kombination avaveleloch och bensin. bensin. Bränsleförbrukningen Bränsleförbrukningen larlar finns finns för för snabb snabb leverans. leverans. Välutrustade Välutrustade med med bl.a: bl.a: 12,3” 12,3” förardisplay, förardisplay, lar finns för snabb leverans. Välutrustade med bl.a: 12,3” förardisplay, är ärminimala minimalaelmanövrerad 0,25 0,25 liter/mil liter/milvid vid blandad blandad körning. körning.Välkommen Välkommen ininoch och provkör! provkör! automatlåda, elmanövrerad baklucka, nyckellöst system, Volvo On Call automatlåda, baklucka, nyckellöst system, Volvo On Call automatlåda, elmanövrerad baklucka, nyckellöst system, Volvo On Call

och klimatpaket kan starta värmaren med mobilen. Teknikpaket med och klimatpaket såså dudu kan starta värmaren med mobilen. Teknikpaket med och klimatpaket så du kan starta värmaren med mobilen. Teknikpaket med ** **** Prisexempel Prisexempel Pris Prisfrån från Billån Billån Business BusinessLease Lease navigation, parkeringskamera bak, smartphone integration och strålkastare navigation, parkeringskamera bak, smartphone integration och strålkastare navigation, parkeringskamera bak, smartphone integration och strålkastare Volvo VolvoXC40 XC40T5T5Twin TwinEngine Engine 463 463500:500:- 5 5 190:-/mån 190:-/mån 6 6438:-/mån 438:-/mån dynamisk LED. Välkomna för titt och provtur! dynamisk LED. Välkomna för enen titt och provtur! dynamisk LED. Välkomna för en titt och provtur!

Förbr. Förbr. l/100 l/100 km km bl. bl. körn körn (prel). (prel). WLTP: WLTP: 1,5–10,8. 1,5–10,8. NEDC NEDC korr: korr: 1,7-8,3. 1,7-8,3. CO CO , g/km. , g/km. WLTP: WLTP: 36-245. 36-245. NEDC NEDC korr: korr: 39-192. 39-192. 2 2 CO2, Volvo Volvo V90: V90: Förbr. Förbr. l/100 l/100 km km bl.bl. körn. körn. WLTP: WLTP: 2,4-9,5. 2,4-9,5. NEDC NEDC korr: korr: 2,0-7,8. 2,0-7,8. CO2, g/km. g/km. WLTP: WLTP: 54-216. 54-216. NEDC NEDC korr: korr: Volvo V90: Förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 2,4-9,5. NEDC korr: 2,0-7,8. CO2, g/km. WLTP: 54-216. NEDC korr: (S60 (S60 T8 T8 autautXC90 XC90 T6 T6 AWD AWD aut). aut). Miljöklass Miljöklass Euro Euro 6D-Temp. 6D-Temp. WLTP-värden WLTP-värden avser avser EU-marknader. EU-marknader. Marknadsspecifika Marknadsspecifika 46-181. 46-181. (T8 (T8 aut–T6 aut–T6 AWD AWD aut). aut). Miljöklass Miljöklass Euro Euro 6D-Temp. 6D-Temp. WLTP-värden WLTP-värden avser avser EU-marknader. EU-marknader. Marknadsspecifika Marknadsspecifika 46-181. (T8 aut–T6 AWD aut). Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser avvikelser kan kan förekomma förekomma beroende beroende påpå bilens bilens specifikation. specifikation. *Billån: *Billån: 20% 20% kontant/inbyte, kontant/inbyte, 3636 mån, mån, 50% 50% restvärde, restvärde, avvikelser avvikelser kan kan förekomma förekomma beroende beroende påpå bilens bilens specifikation. specifikation. Bilen Bilen påpå bild bild kan kan vara vara extrautrustad. extrautrustad. avvikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation. Bilen på bild kan vara extrautrustad. ränta ränta 4,75% 4,75% (effektiv (effektiv 4,85%). 4,85%). Inga Inga uppläggningsuppläggningseller eller aviseringsavgifter. aviseringsavgifter. **Business **Business Lease: Lease: 1:a1:a förhöjd förhöjd hyra hyra 10%, 10%, *Billån: 20% kontant/inbyte, 3636 mån, 50% restvärde, ränta 4,55% (effektiv 4,64%). Inga uppläggningseller *Billån: 20% kontant/inbyte, mån, 50% restvärde, ränta 4,55% (effektiv 4,64%). Inga uppläggningseller *Billån: 20% kontant/inbyte, 36 mån, 50% restvärde, ränta 4,55% (effektiv 4,64%). Inga uppläggningseller restvärde restvärde 50%, 50%, förmånsvärde förmånsvärde netto netto vidvid 55% 55% marginalskatt. marginalskatt. Volvo Volvo Business Business Lease Lease omfattar omfattar leasing leasing viavia Volvofinans Volvofinans aviseringsavgifter. ***Business Lease: 1:a1:a förhöjd hyra 10%, restvärde 50%, förmånsvärde netto vidvid 55% aviseringsavgifter. ***Business Lease: förhöjd hyra 10%, restvärde 50%, förmånsvärde netto 55% aviseringsavgifter. ***Business Lease: 1:a förhöjd hyra 10%, restvärde 50%, förmånsvärde netto vid 55% Bank, Bank, är är exkl exkl moms moms och och beräknad beräknad påpå 3636 månader månader och och totalt totalt 6 000 6 000 mil. mil. Försäkring Försäkring viavia Volvia Volvia Företagsförsäkringar Företagsförsäkringar marginalskatt. Volvo Business Lease omfattar leasing via Volvofinans Bank, är exkl moms och beräknad på 3636 marginalskatt. Volvo Business Lease omfattar leasing via Volvofinans Bank, är exkl moms och beräknad på marginalskatt. Volvo Business Lease omfattar leasing via Volvofinans Bank, är exkl moms och beräknad på 36 och och lokalt lokalt prissatt prissatt Volvo Volvo Serviceavtal Serviceavtal tillkommer. tillkommer. Går Går attatt teckna teckna förför företag företag med med 1-20 1-20 bilar. bilar. Priset Priset avser avser dede tretre första första månader månader och och totalt totalt 6 000 66000 mil. mil. Serviceavtal Serviceavtal tillkommer. tillkommer. Går Går att att teckna teckna för för företag företag med med 1–20 1–20 bilar. bilar. Priset Priset avser avser månader och totalt 000 mil. Serviceavtal tillkommer. Går att teckna för företag med 1–20 bilar. Priset avser åren. åren. Transportstyrelsens Transportstyrelsens avgifter avgifter tillkommer. tillkommer. Originalservice Originalservice ingår ingår i 36 i 36 månader månader (max (max 1500 1500 mil/år). mil/år). dede tretre första första åren. åren. Transportstyrelsens Transportstyrelsens avgifter avgifter tillk. tillk. Originalservice Originalservice ingår ingår i 36 i i36 månader månader (max (max 1500 1500 mil/år). mil/år). de tre första åren. Transportstyrelsens avgifter tillk. Originalservice ingår 36 månader (max 1500 mil/år).

Veckans tips på tryggt begagnatköp! Veckans Veckanstips tipspå påtryggt tryggtbegagnatköp! begagnatköp! Bilmodell mil Pris 2017 Volvo XC60 d4 AWd Classic Bilmodell Bilmodell 2016 Volvo V60 Cross Country d4 AWd 2018 2018 Volvo Volvo V90 V90 d3d3 AWd AWd 2016 renault mégane 1,5 dCi 110 5-d 2018 2018 Volvo Volvo V60 V60 d5d5 laddhybrid laddhybrid 2014 renault Clio TCe 90 dynamique 5-d 2016 2016 dacia dacia sandero sandero stepway stepway

6800 mil 275 900:mil mil Pris Pris 5600 mil 266 700:4800 4800 milmil 327 327 000:000:4700 mil 134 900:3700 3700 milmil 329 329 000:000:5200 mil 87 500:5200 5200 milmil 8989 000:000:-

2016 2016 Volvo Volvo V40 V40 d2d2 Kinetic Kinetic

6300 6300 milmil

139 139 000:000:-

mer än 200 beg. mer merän än attbeg. välja 300 300 beg. på! att attvälja välja på! på!

Vi hjälper dig med bilägandet Hej! Jag heter Hej! Jag heter Vi Vi hjälper hjälperdig digmed med bilägandet bilägandet Jenny AndersMikael Östlund son och jobbar Hej! Hej! Jag Jag heter heter som personlig Malin Malin Sedin Sedin och och jobbar jobbar som som teamteamservicetekniker ledare ledare påpå butiken. butiken. på Bilbolaget i Mitt Mitt tips tips ärär Nilfisk Nilfisk Härnösand. Jag högtryckstvätt högtryckstvätt vill tipsa er att förför attatt rengöra rengöra kolla nu vinterdäcken i tid innan halkan altanen altanen nu när när kommer. Hör av dig till mig om du snön snön ärär borta. borta. har vinterdäckfunderingar. Välkommen Välkommen in in tilltill butiken butiken förför fler fler utbud. utbud.

och jobbar Hej! Hej! Jag Jag heter heter som personlig Christoffer Christoffer LindLindberg berg och och jobbar jobbar servicetekniker. som som Personlig Vi Personlig monterar Servicetekniker. Servicetekniker. extraljusramp Snart Snart ärär det det på dom flesta semestertider semestertider Volvo och Renaultbilar, kontakta och och bra bra tillfälle tillfälle attatt oss om bilen du funderar på extraljus. kontrollera kontrollera bilen inför inför semestern. semestern.

Allt Allt för ett smidigt bilägande. Alltför förett ettsmidigt smidigtbilägande. bilägande. Härnösand, Härnösand, Industrigatan Industrigatan 33 Tel 0611-52 0611-52 1010 2020 Härnösand, Industrigatan 3 Tel Tel 0611-52 10 20

Nöjeskalender 27/9 Mordmysteriet 12/10 Vin & Ostweekend 25/10 Mordmysteriet 26/10 Champagneweekend 8/11 Mordmysteriet 16/11 Gourmetweekend

Klassiskt Julbord i Herrgårdsmiljö står uppdukat i december Lunch 5, 10, 12, 13, 16, 18 Kväll 30/11, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21 Söndag 1, 8, 15, 22

Konferera på Björkudden

Låt vår lugna och trivsamma miljö inspirera er. En aktivitet till er konferens kan vara Segway, 5-rätters avsmakningsmeny eller 1000 meters huvudbry. Vår restaurang i herrgårdsmiljö är öppen varje dag 16-21. Vi serverar både klassiska och nyskapade rätter.

0613-501 15 www@bjorkudden.se

ÖÖ PPPPP EEE TTT Ö

Mån-tor Mån-tor 08-18 Mån-tor 08-18 08-18 Fre Fre 08-17 08-17 Fre 08-17 Lör Lör 10-14 10-14 Lör 10-14

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

25


I N FA R T

Kolla in Annas instagram: https://www. instagram.com/ Annanassaft/

”Äkta” är ett ord som återkommer när fotografen och bloggaren Anna Heupel beskriver det som är bra. Idag har hennes Instagramkonto annanassaft 119 000 följare, och de följarna har i sommar kunnat ta del av Annas privata bilder från drömstugan utanför Härnösand.

26

Y I PPI E H Ä RN Ö S A ND


K nockad av nat u r E N H O S O S S

I sommar har tyska fotografen och resebloggaren Anna Heupels 119 000 Instagramföljare plötsligt fått en rejäl dos av Härnösand. Förklaringen: Anna och sambon Timo har hittat sin drömstuga utanför Härnösand. ”Orörd och ÄKTA natur. Och färre människor än i Tyskland”, säger Anna när hon ska beskriva det fantastiska med att ha en stuga i skogen i Sverige. T e x t J AK O B TJ ERNSTR Ö M foto ANNA HEUPEL

w Den som följer Instagramkontot annanassaft är van att få en salig blandning av väldigt vackra bilder. Anna Heupel, 28, har jobbat med storföretag som Volkswagen, Adobe, Huawei, Vans och Calvin Klein, men hon lägger också ut många privata bilder. Det är mycket stränder, palmer och exklusiva miljöer, men i somras började det plötsligt dyka upp bilder och filmklipp från Härnösandstrakten. – Jag kan ju inte sluta fotografera, säger Anna och skrattar. Även om jag är ledig så ser jag mycket genom linsen. Hur hittade du huset?

– Det är en rätt kul historia. Jag besökte södra Sverige för första gången tidigare i år tillsammans med min pojkvän Timo och vi fick uppleva det allra bästa med svensk vår: fint väder, massor av vitsippor, så mycket natur och avslappnade människor. Senare, i juli, gjorde jag ett annat jobb i Sverige för tyska friluftmärket Jack Wolfskin och dagen innan jag skulle åka hem så sa min intuition bara ”stanna!”. Jag hade inget inbokat så jag följde magkänslan och stannade i Sverige. Jag ville se mer av det här vackra landet. Så jag hyrde en bil i Uppsala och åkte norrut mot Sundsvall, var i Höga kusten några dagar och blev helt förälskad i naturen här. Då började jag kolla efter hus i området på Hemnet och åkte runt

en söndag bara för att få ett första intryck och kanske träffa husägarna. Och så åkte jag till den här sommarstugan i närheten av Härnösand och stötte på ägarna. De visade runt och bjöd på kaffe och kanelbulle. Jag hade gåshud hela tiden, för det var så fint och att jag bara av en slump mötte ägarna gjorde att det kändes som att det var meningen att vi skulle köpa huset. Vad var det du föll för med stugan och omgivningarna?

– Det första intrycket var det vackra ljuset och naturen runtomkring. Stranden vid sjön är också en jättefin plats att vara på under sommaren. När vi gjort klart affären och fått nycklarna så stannade jag, Timo och en kompis nästan två veckor i stugan och hade det otroligt lugnt och bra. Du reser mycket i jobbet och är ofta på platser som är väldigt exotiska och glamourösa. Och så väljer du att köpa hus i en norrländsk skog. Vad är grejen? Förklara för alla svenskar som tycker att värme, palmer och sandstrand är drömsemestern!

– Haha. Det där Sverigebesöket i våras var speciellt. Vi har varit på så många platser på den här planeten, men aldrig känt oss så lugna och äkta som här. Varför? Enkelt: orörd och

ÄKTA natur. Och färre människor än i Tyskland. Även om jag växte upp på landsbygden så var det ändå massor av byggnader, industrier och hus som man delade med många andra. Det är så mycket utrymme här, ändlös natur, vildmark… Vad berättar du för dina följare om Härnösand och Höga kusten?

– Jag bara älskar naturen runt Härnösand. Jag älskar Höga kusten och ställen som Smitingen, eftersom Timo och jag gillar att klättra. Hela området erbjuder så många möjligheter till friluftsliv, men det finns också ställen om man vill gå ut och äta på eller bara hänga. Jag har berättat för mina följare – huvudsakligen tyskar – om det jag har upptäckt och blir det så att vi hyr ut stugan så kommer fler att få uppleva den här fantastiska naturen på plats. Vad har ni för framtidsplaner?

– Vi har faktiskt pratat om att bo i Sverige. Jag gillar att vara oberoende och kommer nog alltid att resa mycket, och dessutom har vi familj och vänner i Tyskland som betyder mycket. Men det är en liten dröm att någon gång i framtiden prova att bo här. Och Timo är helt klart en naturkille. Han älskar hantverk, att jobba med trä, så skulle vi flytta hit så skulle han vara världens gladaste.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

27


Källa: Metria/Lantmäteriet Uppgifter till och med 9/9 2019

Nya grannar?

Boka annons här, ring 0611-51 13 20!

FASTIGHETSAFFÄRER I Härnösand Höglandsvägen 45

Bragegatan 1

Adress saknas

Risnäs 412

Solumshamn 155

Härnösand Bondsjö 7:1 Datum: 2019-06-18 Pris: 0 kr Taxv: 597 000 kr K: Lina Christina Mikkola S: Lina Christina Mikkola, Ali Marko Kristian Mikkola

Härnösand Giraffen 24 Datum: 2019-07-01 Pris: 1 450 000 kr Taxv: 443 000 kr K: Vittrasel Utbildningsforum AB S: Nils Tommy Göran Berglund

Härnösand Häggdångers-by 2:4 Datum: 2019-07-26 Pris: 1 380 000 kr Taxv: 892 000 kr K: Carl-Johan Ingemar Söderberg, Emina Haskovic S: Bengt Harry Fransson

Härnösand Risnäs 1:39 Datum: 2019-06-04 Pris: 2 400 000 kr Taxv: 566 000 kr K: Lars-Ove Jerry Larson S: Tomas Jörgen Hrungnir

Prästängsvägen 18

Härnösand Rödluvan 56 Datum: 2019-07-12 Pris: 1 075 000 kr Taxv: 623 000 kr K: Rut Mona Hildis Åkesson, Bo Örjan Åkesson S: Mira Johanna Martinsson, Henrik Andreas Martinsson

Härnösand Solumshamn 1:162 Datum: 2019-07-29 Pris: 2 700 000 kr Taxv: 1 438 000 kr K: Göte Anders Eriksson, Signe Karolina Lidén, Hanna Kristina Andersdotter Lidén, Anna Lena Kristina Dahlgren S: Rut Marianne Frycklund

Härnösand Skoveln 1 Datum: 2019-07-01 Pris: 2 200 000 kr Taxv: 1 178 000 kr K: Linda Christina Duveskog, Andreas Duveskog S: Nils Harald Modig, Monica Margareta Nordin

Fyrvägen 29

Furuvägen 26

Hässjevägen 9

Härnösand Bondsjö 15:61 Datum: 2019-07-12 Pris: 800 000 kr Taxv: 662 000 kr K: Nisreen Eshani, Nader Alhafez S: Per-Olov Lundgrens dödsbo

Härnösand Bondsjö 4:79 Datum: 2019-07-15 Pris: 1 320 000 kr Taxv: 741 000 kr K: Sara Rebecka Jensen, Leif Henric Sawat Lundin S: Anneli Margareta Ekberg

Rödhakevägen 1

Vägnön 182

Härnösand Stenhammar 1:211 Datum: 2019-07-08 Pris: 0 kr Taxv: 1 073 000 kr K: Lena Margareta Gunhild Westman S: Thomas Lennart Westman, Lena Margareta Gunhild Westman

Härnösand Vägnön 1:21 Datum: 2019-07-16 Pris: 650 000 kr Taxv: 240 000 kr K: Isak Carl Robert Pettersson S: Jan Håkan Nordin

Delgränd 4

Härnösand Klappnäs 1:20 Datum: 2019-06-30 Pris: 0 kr Taxv: 196 000 kr K: Karin Elisabeth Jernberg S: Eva Karin Jernberg

Härnösand Bilan 8 Datum: 2019-07-12 Pris: 1 030 000 kr Taxv: 775 000 kr K: Emma Linnéa Cecilia Lagergren S: Carl Mikael Staffan Rasmusson, Anna Maria Rasmusson

Adress saknas Härnösand Cypressen 8 Datum: 2019-07-15 Pris: 250 000 kr Taxv: 0 kr K: Jimmy Yoshio Shibata, Noriko Shibata S: Eva Susanna Näsström

Notsand 105 Härnösand Gånsvik 1:164 Datum: 2019-07-16 Pris: 0 kr Taxv: 0 kr K: Annette Sanna Christina Wallgren S: Kjell Ejlert Wallgren

Klappnäs 202

Norra Fällöudden 175 Härnösand Ytterfälle 1:28 Datum: 2019-07-19 Pris: 0 kr Taxv: 655 000 kr K: Lars Fredrik Nilsson S: Laina Monica Nilsson, Lasse Qvick

Gammelvägen 22 Härnösand Ramvik 1:54 Datum: 2019-06-28 Pris: 650 000 kr Taxv: 416 000 kr K: Eva Katarina Jonsson, Carl William Harry Jonsson S: Eva Margareta Åkesson

Adress saknas Härnösand Nordanö 5:35 Datum: 2019-07-15 Pris: 400 000 kr Taxv: 348 000 kr K: Amelie Dinges S: Knut Peter Händel

Östanvik 150 Härnösand Östanvik 1:9 Datum: 2019-07-30 Pris: 1 800 000 kr Taxv: 1 097 000 kr K: Tim Roger Öhgren, Linn Em Rebecca Löfving S: Leif Uno Stefan Arebratt

Utanö 128

Spjutgatan 6

Härnösand Utanö 18:2 Datum: 2018-10-19 Pris: 301 000 kr Taxv: 272 000 kr K: Juliette Van Der Velden S: Knut Sandbergs dödsbo

Härnösand Diskusen 11 Datum: 2019-02-25 Pris: 0 kr Taxv: 817 000 kr K: Siri Ingegerd Edholms dödsbo S: Siri Ingegerd Edholm

Svartvik 351

Vallvägen 40

Härnösand Fröland 1:14 Datum: 2019-07-03 Pris: 0 kr Taxv: 731 000 kr K: Rolf Tommy Berggren S: Kerstin Ulla-Britt Selander

Härnösand Utansjö 3:152 Datum: 2018-09-28 Pris: 0 kr Taxv: 136 000 kr K: Berkenesh Tesfayes dödsbo S: Berkenesh Tesfaye

Solberg 145

Dunderkläpp 151

Härnösand Solberg 1:13 Datum: 2019-07-29 Pris: 350 000 kr Taxv: 197 000 kr K: Lena Maria Elisabeth Simonsson S: Karl Ingemar Gustafsson

Härnösand Dunderkläpp 1:18 Datum: 2019-08-05 Pris: 530 000 kr Taxv: 335 000 kr K: Anna Margaretha Hultberg, Anders Gunnar Tony Hultberg S: Monica Eriksdotter Nygård, Barbro Gunnel Elisabeth Tullus

Lövuddsvägen 33 Härnösand Lövudden 1:71 Datum: 2019-05-23 Pris: 0 kr Taxv: 934 000 kr K: Ernst Lennart Sjödins dödsbo S: Ernst Lennart Sjödin

Hagagatan 42 Härnösand Haga 1:48 Datum: 2019-08-01 Pris: 1 125 000 kr Taxv: 598 000 kr K: Emelie Sofi Mattsson S: Jennie Christin Högberg

Kullarmark 265 Härnösand Kullarmark 1:13 Datum: 2019-08-05 Pris: 485 000 kr Taxv: 157 000 kr K: Gudrun Anita Åberg, Mats Olof Andersson S: Hans Christer Mikael Lidehäll

Rosenbäcksallén 29A Härnösand Hagen 15 Datum: 2019-08-05 Pris: 2 720 000 kr Taxv: 1 405 000 kr K: Lars Birger Jonas Sjöberg, Natalia Sjöberg S: Sara Maria Camilla Gylestam, Sven Stellan Gylestam

Gammelvägen 22 Härnösand Ramvik 1:54 Datum: 2019-06-28 Pris: 650 000 kr Taxv: 416 000 kr K: Eva Katarina Jonsson, Carl William Harry Jonsson S: Eva Margareta Åkesson

Mosstigen 37 Härnösand Kullen 1:76 Datum: 2019-08-07 Pris: 1 250 000 kr Taxv: 663 000 kr K: Sofia Rut Agnes Dahlberg, Petter Olof Fjellstedt S: Krystyna Ludwika Johansson, John Gunder Johansson

Torngatan 17 Härnösand Hästhoven 5 Datum: 2019-05-16 Pris: 1 200 000 kr Taxv: 805 000 kr K: Bengt Herman Norberg, Elin Lina Sofia Juuso S: Jill Sibylla Starrin, Hans Olof Sjölund

Starred 570 Härnösand Starred 1:38 Datum: 2019-07-31 Pris: 0 kr Taxv: 231 000 kr K: Maria Pernilla Burholm S: Ulf Göran Burholm

Hjortronstigen 3 Härnösand Eriksdal 1:112 Datum: 2019-08-06 Pris: 1 475 000 kr Taxv: 967 000 kr K: Karl Henrik Jonathan Wallmon S: Sven Thorbjörn Engman, Mona Ulrika Nordin

HÄRNÖSANDS MEST ANLITADE MÄKLARE! Köp och sälj bostad med Mäklarhuset Härnösand Ska du köpa eller sälja en bostad? Mäklarhuset förmedlar och värderar alla typer av bostäder, och erbjuder dig som kund en smart, modern och heltäckande mäklartjänst. Mäklarhuset har en lång historia av kundnöjdhet i absoluta toppklass. När du kontaktar mäklare i Härnösand ska du känna dig trygg med att få personlig och engagerad service av högsta kvalitet. VÅRA MÄKLARE KAN HÄRNÖSAND 28

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

Storgatan 16 • 0611–500 580 www.maklarhuset.se/harnosand


Högberg 130

Adress saknas

Härnösand Högberg 1:7 Datum: 2019-08-07 Pris: 0 kr Taxv: 169 000 kr K: Ingrid Elisabeth Sjöstedt, Karl Anders Birger Sjöstedt S: David Kenneth Branston, Gunnel Elisabeth Öhrn

Härnösand Rogsta 7:44 Datum: 2019-07-10 Pris: 0 kr Taxv: 245 000 kr K: Björn Anders Wiks dödsbo S: Björn Anders Wik

Storsela 141 Härnösand Storsela 2:7 Datum: 2019-08-07 Pris: 0 kr Taxv: 263 000 kr K: Gunnel Elisabeth Öhrn S: Karl Anders Birger Sjöstedt, Ingrid Elisabeth Sjöstedt

Dal 115 Härnösand Häggdångers-dal 3:5 Datum: 2019-07-29 Pris: 380 000 kr Taxv: 38 000 kr K: Per Niklas Gunnarsson, Sanna Matilda Johansson S: Knut Ola Jäderblom

Solumshamn 348 Härnösand Solumshamn 1:11 Datum: 2018-04-25 Pris: 0 kr Taxv: 2 667 000 kr K: Kerstin Viola Rosén S: Dag Syrrist, Kerstin Viola Rosén

Billsta 170 Härnösand Billsta 2:7 Datum: 2019-07-30 Pris: 650 000 kr Taxv: 101 000 kr K: Kristina Ekebjörk, Rolf Tomas Ekebjörk S: Stig Arne Ingemar Sjöström, Eva Kristina Sjöström

Lungön 374 Härnösand Lungön 1:152 Datum: 2019-07-30 Pris: 1 300 000 kr Taxv: 249 000 kr K: Anne Caroline Heyman S: Inga Lena Birgitta Wrangenberg

Gamla Karlebyvägen 7 Härnösand Myggan 13 Datum: 2019-07-31 Pris: 2 225 000 kr Taxv: 1 508 000 kr K: Hans Otto Linus Viklund, Astrid Märta Emilia Birgersson S: Kjell Mikael Antus, Annika Eleonor Viklund

Sunne 422 Härnösand Sunne Båtsmanstorp 1:1 Datum: 2019-08-12 Pris: 650 000 kr Taxv: 333 000 kr K: Johan Tobias Carnbro S: Mikael Andreas Carnbro

I HÄRNÖSAND! SÖDRA VÄgEN 5! (vid gamla akuten)

Fullt utrustad veterinärklinik för maximal trygghet med bl a röntgen, ultraljud, LigaSure, bakterieodling, lab, hormonanalys m.m.

En liten veterinärklinik för lugna upplevelser. VäLkomna!

Härnösand Skedom 11:17 Datum: 2019-08-16 Pris: 500 000 kr Taxv: 990 000 kr K: Anna Maria Gustafsdotter Hagström, Sven Joakim Hagström S: Ulrika Ida Clacton, Ulf Magnus Ingmar Clacton

Vandringskonsert Söndag 29/9 kl 15.00 En musikalisk vandring på friluftsmuseet. Samarr: Härnösands folkhögskola och Härnösands Musiksällskap Kapellsfolk Torsdag 10/10 kl 19.00 Konsert med eleverna från folkmusiklinjen Kapellsberg .Fri entré. Samarr: Härnösands folkhögskola Konserveringens dag 2019 Söndag 13/10 kl 11.30–15.30 Kom och besök och lär dig mer om vad en konservator jobbar med och provar själv att rengöra, laga och retuschera. Zephyr Söndag 13/10 kl 15.00 Folkmusikkonsert med flöjttrion Zephyr: Entré 150 kr. Biljetter i museets reception 0611-886 00. Samarr: Härnösands Musiksällskap och Härnösands folkhögskola

Södra vägen 5 Härnösand 070-284 44 01 www.nylandsmadjursklinik.se

Även små annonser syns och har effekt.

HÖSTENS PROGRAM UTE NU! SE HELA KALENDARIET PÅ HEMSIDAN

ANNONSERA! Under hösten kommer vi att erbjuda KOSTNADSFRIA föreläsningar/workshops inom våra verksamhetsområden naturvetenskap, teknik och entreprenörskap.

Härnösand Hamre 2:15 Datum: 2019-08-05 Pris: 480 000 kr Taxv: 187 000 kr K: Charles Johnny Ekstrand, Mary Vivianne Ekstrand S: Kennet Erland Stanley Björkén

Näs 218 Härnösand Bondsjö 17:4 Datum: 2019-06-07 Pris: 120 000 kr Taxv: 63 000 kr K: Markus Björn Ola Åberg, Sparf Alexandra Marie Larsson S: Ulf Gunnar Bolin

FÖR UNGDOMAR OCH VUXNA!

SE HIT!

FÖRSTA TILLFÄLLET!

Bragegatan 7 Härnösand Elefanten 4 Datum: 2019-08-12 Pris: 1 370 000 kr Taxv: 540 000 kr K: Sara Johanna Birgitta Nyström, Hans Erik Patrik Grundström S: Maria Cecilia Berg, Mats Gunnar Berg Härnösand Rödluvan 64 Datum: 2019-08-01 Pris: 710 000 kr Taxv: 657 000 kr K: Khaled Moussa Suleyman S: Jan Anders Rydmark, Gunnel Birgitta Rydmark

N Y V E T E R IN Ä R

Barsviken 195

Roten 214

Furuvägen 36

Här nedan en liten del av allt som händer i höst. Läs mer på vår webbsida!

Storsvedjan 124 Härnösand Storsvedjan 1:11 Datum: 2019-08-02 Pris: 180 000 kr Taxv: 200 000 kr K: Pia Iréne Johansson, Karin Anna Matilda Johansson S: Robin Peter Vedin

Byvägen 57 Härnösand Bondsjö 2:269 Datum: 2019-07-02 Pris: 0 kr Taxv: 898 000 kr K: Nils André Liljeström S: Nils André Liljeström, Jenny Elvira Liljeström

PROGRAM

F

Köpmangatan 10B www.yippieharnosand.se tel 0611-51 13 20

UNIVERSUM OCH VI! Föreläsning och

VERNISSAGE Mellanplatser/ Places in between Torsdag 17/10 kl 18.30 Museichef Jenny Samuelsson, Västernorrlands museum inviger utställningen tillsammmans med bildkonstnären och fotografen Linda Maria Thompson som introducerar utställningen och berättar om sin konstnärliga forskning. Litteraturfestival! Lördag 19/10–Söndag 20/10 Länets litterära sällskap bjuder in till Litteraturfestival. Deltagaravgift 100 kr, ungdomar upp till 20 år gratis. Föranmälan och bet. info havsornen@yahoo.se senast 11 oktober . Samarr: Länets tio litterära sällskap med stöd av Region Västernorrland och Härnösands Fri entré www.vnmuseum.se Härnösand. Öppet alla dagar 11–17 Kvällsöppet torsdagar till 20 Butik & kafé, tfn 0611-886 00

planetarievisning Torsdag 26/9 kl.18:30

LÄS MER!

www.technichus.se Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

29


R! Kom-igång-veckor E S I R P R A SOMM

Vi byter ut din värmepump.

Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat. Har du en äldre värmepump du behöver byta ut? Vi hjälper dig, oavsett vilket fabrikat du har.

!

R I S6EOKT R P R A 20 SEPT M M O S

Vi installerar & servar:

TAPETER Upp till FÄRG

Bergvärme Luft/vatten Luft/luft

25% 25% rabatt på all Upp till

25% UPP TILL

Ni har väl inte missat vår nya hemsida?

rabatt på all

utomhusfärg från utomhusfärg från Nordsjö! Nordsjö!

Där kan ni enkelt göra er intresseanmälan på våra lediga lägenheter!

Gäller hela Gäller hela sommaren sommaren

GÄLLER PÅ UTVALDA PRODUKTER. KAN EJ KOMB. MED ANDRA RABATTER.

PH:sFärghus Färghus PH:s

Andreas Vestin

HÄRNÖSAND: Strandgatan 5

HÄRNÖSAND: Strandgatan 5 Tel: 0611-24700 Tel:info@phsfarghus.se 0611-24700 info@phsfarghus.se Öppet: Vard 7–18, lör 10–14 Öppet: Vard 7–18, lör 10–14 Extraöppet Kristi himmelsfärd: tors 30/5 Kristi 10-15,himmelsfärd: sön 2/6 10-14 Extraöppet tors 30/5 10-15, sön 2/6 10-14

Uthyrningsansvarig 070-213 20 46 • andreas@nsiinvest.se

N o r r a K y r k o g a t a n 9 • 0 7 7 1 - 4 0 7 0 9 0 • w w w. n s i i n v e s t . s e

Nu är vi även specialister på larm! Service + installation • Företag / Privat

LÅS LARM KAMERA

Tänd & släck belysning... Öppna dörren... Välj själv om du vill koppla larmet till larmcentralen... Välkommen in så berättar vi mer om Jablotronlarmet!

PASSER BRAND

SÄKERHET FÖR ALLA!

RICHARD

30

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

JESPER

ROBERT

JONATHAN

Nylunds Lås & Larm AB Köpmangatan 10 871 30 Härnösand 0611-12901


Facebook.com/clockharnosand

20 ÅRS LÄNGTAN ÄR ÖVER! tt! CLOCK har återuppstånsk a utmanaren till

sve En gång i tiden var CLOCK den ägdes CLOCK till och med McDonald’s. Under en period an slut och den sista av av svenska staten. 1999 var sag igen för gott. Nu har den kedjans 20 restauranger slog Härnösand Central. Nu första restaurangen öppnat på n – Big Dream, No 1, Big serveras CLOCK:s klassiker ige na är gjorda av mald Clock med mera. Hamburgar a gäster! högrev! Och vi får beröm av vår Välkommen!

VI SES PÅ CLOCK I HÄRNÖSAND!

ÖPPETTIDER

Mån- tor Fre Lör Sön

...............................................

.........................................................

......................................................... ........................................................

09-22 09-23 10-23 10-22

Vi har vin- och ölrättigheter

#

Klipp ur våra förmånliga värdekuponger!

VÄRDEKUPONG

#

CRISPY CHICKEN

#

VÄRDEKUPONG

VÄRDEKUPONG (ord 45:-)

MED KUPONG

59:-

+ MeNY: Dricka 40 cl och Pommes Frites .........79:+ MeNY 2: Öl 40 cl och Pommes Frites .............99:-

.............

MED KUPONG

59:-

+ MeNY: Dricka 40 cl och Pommes Frites .........79:+ MeNY 2: Öl 40 cl och Pommes Frites .............99:-

VÄRDEKUPONG

www.clock.se Tidernas hamburgare (ord 70:-)

(ord 70:-)

barnBOX

. ..............

MED KUPONG

40:-

Vår barnbox-tick tack innehåller 60 grams högrevsburgare, Pommes Frites och 30 cl dricka.

www.clock.se

VÄRDEKUPONG

Tidernas hamburgare (ord 70:-)

MED KUPONG

59:-

+ MeNY: Dricka 40 cl och Pommes Frites .........79:+ MeNY 2: Öl 40 cl och Pommes Frites .............99:-

VärdeKUPONGerNA gäller tom: 22 OKTOBer 2019

CLOCK ORIGINALMED KUPONG 59:+ MeNY: Dricka 40 cl och Pommes Frites .........79:+ MeNY 2: Öl 40 cl och Pommes Frites .............99:-

CRISPY CHICKENMED KUPONG 59:+ MeNY: Dricka 40 cl och Pommes Frites .........79:+ MeNY 2: Öl 40 cl och Pommes Frites .............99:-

Tidernas hamburgare

Gäller tom 22/10-2019

............

Gäller tom 22/10-2019

BIG DREAM

Gäller tom 22/10-2019

#

Tidernas hamburgare

VÄRDEKUPONG

Clock NR1

Le k sa k en ! med i b ox

Gäller tom 22/10-2019

.....................

Gäller tom 22/10-2019

Big Clock

Gäller tom 22/10-2019

(ord 70:-)

(ord 65:-)

www.clock.se Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

31


R E P OR TAG E / H Ä R NÖ T R A I L

VÄ G E N T I L L H Ä R NÖ T R A IL Den femte oktober smäller det igen i skogarna på Härnön. Yippie värmer upp med The Härnö Trail Story. Det här är berättelsen om en galen idé som med hårt arbete blivit en succé som hela löpar-Sverige känner till – och som många Härnösandsbor börjar känna stolthet inför.

Text J AK O B TJ ERNSTR Ö M FOTO PAWEL M AR O NSKI

32

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND


Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

33


R E P OR TAG E / H Ä R NÖ T R A I L

S

Senhösten 2014 dök idén om ett traillopp på Härnön för första gången upp på ett möte. Per Edström, ordförande i Härnösands orienteringsklubb och idag Härnö Trail-general, var mycket skeptisk. – Som orienterare har jag sprungit i den här skogarna på Härnön sedan jag var liten och jag visste väldigt väl var det fanns fina områden och fina stigar – men de bitarna satt ju inte ihop. Jag minns att jag sa ”det kommer inte att gå att få ihop en bana av det här, men vi kan ta ett möte och titta på det”. Några månader senare, i slutet av mars, träffades gruppen igen. Med vid bordet fanns då också Bondsjöhöjdens IK Skidors Marcus Strömsten som av en slump hade hört talas om trailidén och mötet av en klubbkompis. Per Edström hade ritat in alla fina sträckor med rosa på en karta över Härnön och langade nu upp kartat på bordet och deklarerade att det projektet var dödfött. Sedan började någon rita mer på kartan. Och några timmar senare denna marskväll lämnade Per, Marcus och de övriga mötet med en bana och en plan för ett testlopp redan samma sommar. – Alla kring Härnö Trail är intresserade av löpning, träning och att vara ute i skogen så det fanns mycket kunskap och när vi började foga ihop de fina sträckorna så såg vi ju att det faktiskt gick att göra en bana. Vi satte i princip alla grunderna för Härnö Trail den kvällen, säger Marcus som idag ingår i planeringsgruppen. Sagt och gjort. Per Edström röjde och snitslade själv den drygt

34

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

” J ag minns att jag sa ” det kommer inte att gå att få ihop en bana av det här , men vi kan ta ett möte och titta på det ”. ”

två mil långa banan och inbjudan till testtävlingen gick ut hoppades arrangörerna på att få i alla fall 20 deltagare som kunde löpa igenom banan och ge feedback. – 20 kändes realistiskt, men det bara dånade in anmälningar – vi fick sätta stopp vid 150. På ett testlopp! Efter den succén så var det självklart att fortsätta. Redan till det första officiella Härnö Trail fick man draghjälp av Härnösands världsstjärna på trail- och skyrunningscenen, Emelie Forsberg. – Hon har ställt upp gratis precis som alla andra runt tävlingen och att få ha Emelie Forsberg som affischnamn redan från start har betytt mycket för oss, konstaterar Per. Trots ganska försiktig marknadsföring krossade premiärloppet 2016 alla förväntningar med drygt 800 startande på två olika banor, och Härnö Trail fick snabbt rykte som en av Sveriges allra vackraste – och tuffaste – lopp. När vi skriver 2019 är tävlingen etablerad som ett av de stora traileventen i Sverige – utan jättesponsorer i ryggen och bara i kraft av ideellt arbete. När sajten Trailrunning Sweden för ett par år sedan genomförde en omröstning bland sina läsare vann Härnö Trail. Och när samma sajt startade sin rikstäck-

ande trailtour började de med att knyta till sig ett mindre antal nyckellopp – bland annat Härnö Trail. Idag har organisationen

runt Härnö Trail satt sig. En planeringsgrupp med ungefär tio personer jobbar året runt med att planera, röja banan och marknadsföra tävlingen. Ett par veckor innan tävlingen trappas förberedelsearbetet upp i arrangörsklubbarna och på tävlingsdagen finns 110 personer på plats ute längs banan eller i start- och målområdet. – Vi har räknat på det och kommit fram till att vi lägger kring 1 500 persontimmar på Härnö Trail. Det är mycket, men det är vad som krävs för att kunna göra det här så bra som vi vill att det ska vara, säger Per. I arbetet med att arrangera en riktigt bra tävling har man lagt extra vikt vid att ha många funktionärer ute på banan. Det är aldrig mer än 500 meter till nästa kontroll oavsett var på banan man befinner sig. Här finns vätskekontroller naturligtvis, men också ett ganska unikt inslag som fått mycket uppskattning av de tävlande – nämligen påhejarna. På 40 platser längs banorna finns funktionärer som bara har till uppgift att heja på och peppa löparna. Många är >>


Den som vill se Härnö Trail på plats ute i skogen kan med fördel välja den här toppen nära Örsjön och Örsjöberget. Från den här punkten går det att se löpare passera på åtminstone fem platser. Den mellanlånga banan går bara några meter från hällarna. Väljer du den här åskådarplatsen så se dock till att inte parkera på marken direkt nedanför berget. Marcus Strömsten och Per Edström njuter av utsikten.

Marcus Strömsten.

Per Edsström

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

35


R E P OR TAG E / H Ä R NÖ T R A I L

arrangörsklubbarnas egna medlemmar, men här finns också en hel del volontärer.

Åke Eriksson ÅLDER 75

F

FAMILJ Två barn

ör Åke Eriksson,

75, blir det tredje året som funktionär på Härnö Trail. Han är inte aktiv i någon av arrangörsklubbarna och har inga familjemedlemmar som springer – men anmälde sig ändå med glädje. Varför? – Du, det här går långt tillbaka. En gång i tiden lockade jag in Per

36

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

BOR Utansjö GÖR Pensionär

(Edström) och min son i oriente-

ringen, ja, hela familjerna faktiskt. Sedan var vi ju väldigt engagerade i flera år. Nu har mina barn flyttat från Härnösand och jag tävlar inte längre, men jag känner fortfarande många i orienteringsklubben och trivs väldigt bra i den miljön. Det är kul att vara med. Vad tycker du om Härnö Trail? – Det är ju en fantastisk tävling! Och vad roligt att den har blivit så stor! När vi funktionärer hälsades välkomna förra året fick vi ju höra alla lopp som gick samma dag runt om i Sverige – men Härnö Trail var störst. Det är inte illa. Vad blir din uppgift som funk-


FAKTA

Yngsta deltagare: 8 år

Härnö Trail

Äldsta deltagare: 73 år

Registrerade målgångar per år 2015: 157 (testlopp) 2016: 612 2017: 682 2018: 637

tionär i år? – Jag hoppas att jag får samma plats som jag haft tidigare. Jag brukar stå på den näst sista kontrollen på den långa banan. Strax efter en bergstopp när löparna har sprungit två mil. Då är det många som är ordentligt trötta och då brukar jag ge dem två alternativ: ”antingen får du draghjälp – eller så kan jag jaga dig”. Det brukar funka, haha! Genom åren har bansträckning-

arna justerats och till årets tävling har dessutom en tredje sträcka tillkommit. Förutom 21 och 7

Ungefär 20 procent av deltagarna i tävlingen är från Härnösand, resten från övriga Sverige och några enstaka från utlandet.

Härnö Trail blev som första traillopp ett certifierat miljömärkt event av föreningen Håll Sverige Rent. Certifieringen ställer höga krav på arrangören ner till ansvar för underleverantörer och transporter, vilket gör att mindre idrottstävlingar sällan anser sig kunna klara av en certifiering.

I början delade Härnösands Orienteringsklubb, Bondsjöhöjdens IK Skidor och Öbacka Löparklubb på arrangemanget. Idag delar HOK och BIK på arrangörskapet.

kilometer går det nu också att välja den helt nya 14 kilometersbanan. Per Edström och Marcus Strömsten är riktig nöjda med banan som tar löparna till helt nya platser på Härnön. – Banan går över flera nya toppar och genom väldigt vacker natur. Man år en platå med väldigt vacker utsikt mot Smitingen söderifrån – en vy som jag tror att få har sett – man löper längs med och i en ravin och man passerar en riktig Familjen Flintagrotta, säger Per Edström. Precis som när de andra banorna lades har 14 kilometersbanan planerats mycket noggrant.

Befintliga stigar har knutits ihop med nya stigar, men hela tiden men på ett smidigt sätt och utan transportsträckor. – Stigen ska kännas självklar, banmarkeringarna ska sitta naturligt för ögat – och det ska vara vackert hela tiden, sammanfattar Per.

T

vå av löparna som

kommer att ge sig ut på den nya 14 kilometersbanan den 5 oktober är Elin Claesson och Anna Ögren.

De har kört ungefär tre pass i veckan, mest löpning men även styrka, och med knappt tre veckor kvar till start är det backträning i Vårdkasen som gäller. Elin har sprungit Härnö Trail två gånger tidigare och även Höga Kusten Trail, och hon vet att det inte går att förbereda sig med bara slätlöpning. – Det är ju något helt annat Tjejmilen och den typen av lopp. Jag har bara hunnit snegla på mellanbanan men jag vet ju att det nästan kan bli klättring ibland så det gäller att orka. För Anna Ögren är det första

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

37


R E P OR TAG E / H Ä R NÖ T R A I L

Elin Claesson

Anna Ögren

ÅLDER 34

ÅLDER 35

FAMILJ Make, tre barn

FAMILJ Sambo, två barn

BOR Brännan GÖR Företagssköterska

loppet och fokus ligger mer på upplevelsen och utmaningen än på tävlingen. Men målet är att få testa gränserna lite i alla fall. – Jag tänkte anmäla mig till korta banan, men den vet jag ju att jag tar mig runt och lite utmaning ska det ju vara. Så det blev 14 kilometer till slut. Vad är grejen med traillöpning? – Framförallt är det ett bra sätt att komma ut i skogen, naturupplevelsen lockar mig, säger Elin. Sedan tycker jag att det är rätt skonsam löpning, man springer inte så ”tungt”. – Naturupplevelsen absolut, säger Anna. Och så är det bra träning på det sättet att man måste vara fokuserad hela tiden. Är det rötter och stenar så måste man ju koncentrera sig på varje steg och det blir inte tråkigt att springa på samma sätt som om man springer slätt. Hur etablerat är Härnö Trail?

38

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

BOR Brännan GÖR Lågstadielärare

– Väldigt mycket. Jag pratade om Härnö Trail med kollegor i Sundsvall och även de känner ju till tävlingen. Jag måste ge en eloge till arrangörerna, det är ett otroligt proffsigt arrangemang och det är roligt att det ordnas i Härnösand., säger Elin Claesson.

D

en fantastiska naturen är Härnö

Trails absoluta konkurrensfördel. Kunskap och massor av ideella timmar är det som har etablerat loppet som ett av Sveriges bästa. Men en del i framgångssagan är också tajming. För även när det gäller friluftsliv och löptävlingar finns det tydliga trender som enskilda arrangörer inte styr över. För tjugo år sedan hade snart sagt varenda by ett löplopp som slutade med -joggen,

Härnö Trail-banorna på Härnön är mer än bara tävlingsspår. Stigarna nyttjas flitigt av Härnösandsborna för träning och vandring. Tydligare banmarkeringar och fler platsmarkeringsskyltar är en nyhet för i höst.

-lunken, -flåset. Ingen minns dem idag. Så hur länge håller trailtrenden? Hur länge finns Härnö Trail? Per Edström rycker på axlarna. – Fem år till? Tio? Mer? Det

spelar egentligen ingen roll. Får vi lägga ner om tio år så har vi ändå haft roligt hela vägen, och vi har etablerat leder att gå och träna på – tillgängliggjort ny natur. Det kommer att finnas kvar.


Köp en TGB 4-hjuling

Höst-

kampanj motorsåg 445

& få en Hooper barnfyrhjuling på köpet. röjsåg 336Fr

Ord pris 6.290:-

Ord pris 5.900:-

nU

nU

4.490:-

4.900:Gäller ord.pris, kan ej kombineras med andra erbjudanden.

(Så långt lagret räcker)

proFFsmotorsågar 500-serien

1000 kr

proFFsröjsågar 500-serien

rabatt

Vinterförvaring från 125:-/m2

1000 kr

10% rabatt på servicearbete i samband med förvaring.

rabatt

Serviceverkstad och reservdelar till Husqvarna, Jonsered, Klippo, Partner, McCulloch & Gardena, Honda samt de flesta fritidsmaskiner

VarVSGatan 18 0611-555 700 www.norberGS.one

Serviceverkstad och reservdelar till Husqvarna, Jonsered, Klippo, Partner, McCulloch & Gardena, Honda samt de flesta fritidsmaskiner

Höstkampanj 20% rabatt

(Så långt lagret räcker) VarVSGatan 18 0611-555 700 www.norberGS.one

5.795:Ifö space

kompl duschhörna (ord 7.793:-)

Vi kan installera allt vi säljer!

på hela Ifös sortiment

3.495:Ifö Spira 6260 WC-stol med mjukstängande hårdsits (ord 6.133:-)

2.395:Ifö Cera möbelpaket (ord 3.480:-)

Gäller 14/9 – 3/11 2019

tullportsgatan 4, 871 41 Härnösand Öppet: mån-fre 8-17 • Tel: 0611-207 20 E-post: comfort@harnosand.comfort.se • Hemsida: www.comfort.se/erikssons

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

39


H e l a d e t ta u p p s l a g ä r e n a n n o n s F r Å n H e M a B

Välkommen till nya HEMAB info!

Vi är idag glada att kunna presentera den nya formen av HEMAB info. Vi hoppas du ska gilla det du ser och tycka informationen är intressant. Som vanligt finns HEMAB info även att tillgå digitalt, på vår webbsida www.hemab.se Välkommen dit också!

HEMAB SEPTEMBER 2019

Arbetsfordonen ser ut som leksaksbilar när vi tar en bild från ovan. Huvudkranen som lyfter delarna till vindkraftverken st räcker sig 133 meter upp och enbart en av larvfötterna väger 58 ton. Totalvikten är över 1 000 ton.

Vindkraften på Spjutås Nu reser vi de nya vindkraftverken för framtidens energiförsörjning.

Nu har arbetet med att resa de två nya vind­ kraftverken på Spjutåsberget kommit igång och vår leverantör jobbar för fullt med bygget. För oss på HEMAB är ambitionen stark att bidra till de nationella miljömålen gällande bland annat förnybar energi. Därför är vi nu glada att jobbet med att bygga de två nya vindkraftverken äntligen är igång! Precisionskrävande jättepussel Det är inget enkelt pussel att lägga - arbetet med att lyfta de stora delarna på plats som tillsammans utgör de nya vindkraftverken. Byggplatsen är full av aktivitet och arbetet kräver både precision och kunskap. Totalt arbetar 15 personer på platsen för bygget. Fyra personer planerar och koordinerar, ett team är kopplat till kranarna och ett annat team genomför montage och förbereder inför lyft. De kommer hit från Storbritannien, Spanien, Ungern,

Danmark, Tyskland och Polen genom Siemens Gemesa, som är leverantör. Säkerhetstänket hålls högt och varje morgon är det genomgång av dagens arbete för att alla ska ha full koll. Inget slarv och inget hastverk - det får hellre ta tid än att det ska hända något. Ny teknik ger större produktion Med ny, utvecklad vindkraftteknik får vi en betydligt högre produktion i dessa två vindkraftverk jämfört med de två som redan finns på Vårdkasen.

—Verken kommer att kunna producera upp till 24 000 MWh per år tillsammans, vilket innebär att HEMAB kommer att ha en egen, förnybar elproduktion motsvarande cirka 25 procent av Härnösands totala elbehov. Vi tycker det är fantastiskt, säger Pär Marklund, Projektledare på HEMAB. Senast i december ska de båda verken vara driftsatta, provade och överlämnade till HEMAB.

HEMABs biogas bättre än någonsin! Biogasproduktionen i Äland går bättre än någonsin. Vi har haft ökad produktion av biogas sedan i maj, och augusti månad var extremt bra. Vi hoppas att trenden håller i sig! Jonas Jacobsson är Platschef på i Äland, där biogasanläggningen ligger. Han är mycket nöjd med utvecklingen.

— I en väl fungerande biogasanläggning kan man räkna med en produktion av ca 200 m3 gas per inmatat ton matavfall. I augusti hade vi en produktion på 225 m3 per inmatat ton mat vilket är väldigt bra, konstaterar han. 40

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Andra förbättringar är att delen som krossar sönder matavfallet har justerats för att kunna hålla en kontinuerlig inmatning. Vi har även sett till att justera TS-halten, som visar hur mycket vatten och hur mycket torr substans det finns i ett material.

— Vi har helt enkelt gett bakterierna som skapar biogas av matavfallet bättre förutsättningar att trivas, säger en nöjd Jonas. Läs gärna mer om vår biogas­ anläggning på www.hemab.se

Vindkraftverken i siffror

Tornhöjd: 114 meter Antal delar i tornet: 5 Vikt respektive torndel: 50-88 ton Bladens längd: 64,5 meter Bladens bredd: 4,5-3,0 meter Rotorns diameter: 132 meter Generator: 3,55 MWh Årsproduktion: ca 12 GWh per verk Rotorblad

Maskinhus

Växelström

Generator

Transformator­ station

Växelström

El till dig


H e l a d e t ta u p p s l a g ä r e n a n n o n s F r Å n H e M a B

en produkt som i grund och botten passade mig själv bättre. Av prissamlingen att döma passar smakerna fler än bara ägaren själv. Idag är Hernö Gin det mest prisbelönta gindestilleriet i Europa sedan 2013 och utsett till World’s Best Gin två år i rad. Världen är arbetsfältet och Hernö Gin finns att avnjuta i både Asien och Australien och allt utgår från den röda byggnaden med de vita knutarna.

Mitt Härnösand Jon Hillgren – Det finns ett självändamål i att den här bygden får leva.

– Jag ser ett mervärde i att ha produktionen i vår närmiljö och den kontext vi befinner oss i här ute, förklarar Jon. Närheten till naturen och den genuina känslan det förmedlar är viktiga beståndsdelar för oss. Jag vill att vi ska vara en levande landsbygd, samtidigt som jag vill att det ska finnas en stadskärna, ett levande Härnösand och då måste man bidra. Självklart skulle det vara billigare att göra vissa delar av produktionen på andra orter eller utomlands men det finns ett självändamål i att den här bygden får leva.

Bilresan ut mot Dala är med sina sjöar och snirkliga vägar hisnande vacker. Grusvägen knastrar under bildäcken när vi anländer till vad som kommit att bli ett av Härnösands mer välkända besöksmål. De röda byggnaderna med vita knutar och de bökande grisarna i sin hage ramar in den idylliska atmosfären som i det närmaste känns som ett Bullerbyn i miniformat. Här, mitt ute i vad som kan upplevas som ingenstans, tillverkas världens bästa gin – en smått osannolik tanke. Inne i destilleriet brummar lokalkändisen Marit som är den kopparpanna från vilken drycken produceras. Det är varmt där inne och en påtaglig doft av enbär sprider sig i rummet. I väntan på grundaren Jon Hillgren möter vi Magnus som stökar undan efter gårdagen provning. Vi får en snabb genomgång i hur Hernö Gin framställs och vilka de unika beståndsdelarna är. Begrepp som blommighet och citrusfräschör varvas med älgört och kassiabark. Tusentals besökare Det är slående hur man arbetat med att begripandegöra framställningsprocessen och det är

2020

@hemabharnosand www.hemab.se

Vår relation med HEMAB är väldigt bra. Vi vill jobba med lokala aktörer.

2012 byggt upp verksamheten med sig själv som närmsta granne i Dala, strax utanför Härnösand. Nu har företaget nio anställda som alla arbetar med att förverkliga Jons passion och vision.

– Mitt intresse för gin uppstod i London 1999 när jag åkte dit som bartender och intresset övergick i en passion för drycken, säger Jon. Det handlar om smaker helt enkelt. Min drivkraft när jag startade bolaget handlade om att göra

– Vår relation med HEMAB är väldigt bra. Vi vill jobba med lokala aktörer och finns det en lokal elproducent med egna vindsnurror så vill vi självklart jobba med dem, slår Jon fast. Under samtalet brummar Marit vidare och från en tappkran rinner dagens destillat ut och väntar på att buteljeras för vidare transport ut i världen. Det råder ingen tvekan om att Hernö Gin är producerat med kärlek och med ett genuint intresse av att utveckla lokalsamhället. Och i varje droppe som rinner ned i någons strupe finns en liten del av Härnösand, oavsett om den intas i Sydney eller Sundsvall. Vill du, precis som Jon, ta del av den lokalproducerade, förnybara el vi på HEMAB producerar? Kontakta oss så be­ rättar vi mer!

det r o r a h a n e L OM UTVECKLING, JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

ska Härnösands elnät vara vädersäkrat för att förbättra leveranssäkerheten och minimera risken för elavbrott. Just nu jobbar vi från Saltvik till Älandsbro. Var rädda om varandra i trafiken!

FÖlj oss i sociAlA Medier!

inte svårt att förstå varför tusentals besökare årligen vallfärdar hit för att ta del av kunskapen om och kärleken till produkten som medarbetarna förmedlar. Med passionen som drivkraft. Vi får en pratstund med Jon Hillgren, ägare och grundare av företaget. Han har sedan

Lokalproducerat framför allt Att det genuina är viktigt för Jon Hillgren och produkten Hernö Gin går inte att ta miste på. Han tänker lokalproducerat i alla led det är möjligt och hade klimatet varit det rätta hade både kanel och citroner kommit från gården. Den elström som krävs för att hålla igång produktionen går att få närproducerad och då blev valet enkelt.

Någon har sagt att förändringen aldrig mer kommer att gå så långsamt som nu. Ändå tycker nog fler än jag att det går rätt fort nu. De branscher, som HEMAB verkar inom, utvecklas mycket snabbt och förväntas bidra till många av de nödvändiga lösningarna för ett allt mer hållbart samhälle. Socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det betyder att det pågår mycket förändringsarbete hos oss för att kunna fortsätta leverera hög samhällsnytta till låga priser och möta framtida behov. En stark utveckling är inte möjligt om vi inte tar vara på en mångfald av människors kompetens och erfarenheter. Därför gör det oss extra stolta att vi är nominerade till det viktiga Jämlikhetspriset, som delas ut vid Företagsgalan i oktober. Vi ser det som ett kvitto på att vi är på rätt väg, att vi gör avtryck även ute i samhället!

Lena af Geijerstam Unger, vd

Öppettider huvudkontor

kontAktA oss

Måndag - fredag 07.00 - 16.00 Avvikande öppettider presenteras på vår webbsida www.hemab.se/oppettider

växel: 0611-55 75 00 e-post: info@hemab.se Besök: västra ringvägen 125

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

41


R E P OR TAG E / 8 N E D SL AG I H ÄG G DÅ NG E R

H Ä G G DÅ N G E R FOR E V E R

Det lyser i fler fönster nu. Fler väljer att bo i byarna söder om Härnösand och byskolan fylls på. Det finns en spirande optimism i Häggdånger, och frågan är om invånarna inte skulle kunna vara ännu fler. Det finns hus som står tomma stora delar av året, men det är sommarstugor som inte är ute på marknaden. 2019 går det att höra Häggdångersbor hävda att bostadsbristen är bromsen för tillväxt bygden … Yippie har gjort åtta nedslag i bygd på frammarsch.

Text J AK O B TJ ERNSTR Ö M FOTO PAWEL M AR O NSKI , KENNETH Z ETTERLUN D

42

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND


Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

43


01

Intresseföreningen

” V i vill få till samarbeten för att u tveckla vår bygd änn u mer ” Häggdångers intresseförening grundades 2007 med enda syfte att rädda byskolan. Drygt tio år senare har trenden vänt både för skolan och bygden. – Det är en härlig tid nu, konstaterar Henrik Skanfors som är engagerad i föreningen. Det här är en bygd som faktiskt växer och intresseföreningen jobbar gärna med mer än bara skola. Så ska föreningen ses som något slags barometer på framtidstron är det uppåt. Nedläggningshot och -rykten har annars förföljt skolan i Häggdånger i många år och så sent som i våras var det dags igen. Ett rykte hävdade att nu hängde skolan på gärsgården igen. Styrelsen beslutade att bjuda in representanter från kommunen för att få veta om det låg något i ryktet. Skolchefen Roland Bång kom, liksom kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) och skolnämndens ordförande Monica Fällström (S). – Det blev ett jättebra möte, minns Henrik Skanfors. Vi fick möjlighet att visa upp verksamheten och det blev en riktigt bra dialog – och framförallt så fick vi klara besked om att skolan INTE var hotad. Henrik Skanfors. Flera föräldrar beskriver det beskedet som en stor lättnad och något som också förstärkte optimismen i Häggdånger. Skolbyggnaden ska fortfarande skötas, men intresseföreningen vill göra mer. Idéer finns: • Obemannad matbutik som skulle innebära ett lyft för servicen • Cykelvägar för säkrare trafik • Vandringsleder för att stimulera friluftsliv och turism – och kanske ett Häggdånger Trail? – Nu går vi från inställningen ”vi ska kämpa oss kvar” och kan se framåt. Det finns mycket visioner och framtidstro. Henrik Skanfors tycker att dialogen med Härnösands kommun är mycket bra just nu och hoppas att Häggdånger blir ett positivt exempel. Ingen krisstämpel, tack! – Det går ju bra för oss. Vi skickar inte ut något SOS, vi behöver inget räddningspaket till Häggdånger. Vi vill få till samarbeten för att utveckla vår bygd ännu mer. Kolla in Häggdångers intresseförening (Intresseföreningens Facebooksida) haggdanger.se (Intresseföreningens hemsida) haggdanger.qrt.se (sida om Häggdångers historia)

44

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

02

KERAMIKERN

” J ag ska bygga en till u gn , och ett galleri . D et finns h u r mycket möj ligheter som helst ” En konstnär bör bo i en storstad sägs det. Det är där det händer saker och det är där man kan få nya intryck. Keramikern Emil Österholm står i sin stora trädgård i Antjärn och skakar på huvudet. – Det där stämmer ju inte. En konstnär behöver en fast plats att utgå från, tillräckligt med utrymme och så lugn och ro att jobba. Det har jag ju här! Vill jag ha intryck så kan jag resa. Och resor blir det. I slutet av september ställer han ut i Karlstad, i oktober i Japan. Dessutom är han medlem i ett galleri i Stockholm så där blir det regelbundna nedslag. Hans signum har blivit robotar och maskiner i keramik, märkliga skapelser som han bränner i den vedeldade ugn han själv murat upp på tomten. Emil och sambon Karolina har varit Häggdångersbor i fyra år. Hon pendlar till jobbet på Sundsvalls sjukhus, han åker i snitt två dagar i veckan till Ålsta folkhögskola i Fränsta där han undervisar. Närheten till E4 gör det enkelt att resa, och husen här kostar inte en förmögenhet vilket gör att det går att prioritera sitt skapande och ändå ha ordentligt med kvadratmeter. Det är frihet. – Det betyder mycket. För mig får konsten inte bara handla om att sitta och producera. Konsten är lika mycket en dröm om vad

livet ska vara. Blev det som ni hade tänkt er? – Det blev till och med bättre. Vi bor på landet men har nära till allt. Härnösand har ett väldigt trevligt kulturklimat och Häggdånger är en bra plats som om inflyttningen fortsätter kommer att bli ännu bättre. Vad är det som är så bra med Häggdånger? – Det är en go stämning här. Rätt som det är knackar någon bara på och säger ”jaha, vad gör du då?”. Och så är folk är väldigt hjälpsamma. Allt går att ordna. Lägger jag ut en fråga om någon har ved att sälja så kan en granne leverera redan samma dag. Behöver man hjälp så finns det alltid någon med fyrhjuling som ställer upp. Sånt händer ju bara inte i Göteborg. Projekt och planer för framtiden finns det gott om. Men en sak är klar: den kommer att utspela sig i Antjärn. – Vi bygger framtiden här. Jag ska bygga en till ugn, och ett galleri. Det finns hur mycket möjligheter som helst. Här ska jag bo tills jag blir ofärdig, haha! Emil Österholm ÅLDER 34 FAMILJ Sambon Karolina Lindkvist BOR Hus i Antjärn GÖR Keramiker


03

BYGDEGÅRDEN

” D et märks att det finns ett s u g efter den här mötes platsen ”

Läget nära E4 är perfekt tycker keramikern Emil Österholm. Att ta sig till Sundsvall, Härnösand eller Midlanda går på ingen tid alls och flödet av resenärer är guld värt när planerna på ett galleri ska förverkligas. FOTO PAWEL MARONSKI

Det behövs mötesplatser på landsbygden, och i Häggdånger är bygdegården en självklar sådan. Sedan några år tillbaka är det bra snurr i den ideella föreningen som driver verksamheten och det ordnas allt från filmvisning för barn till kakfrossa. Nu är det nedräkning till en av årets stora begivenheter, Oktoberfest. Det är inget litet uthus som bygdegårdsföreningen i Häggdånger förvaltar. Den gula byggnaden i Sjö tar 150 besökare och den stora salen är väl tilltagen. Här har Häggdångersborna mötts sedan sent 1930-tal, då den första etappen av bygdegården kom till. På 1940-talet byggdes huset ut ordentligt och idag finns ett fullt utrustat kök, bredband och annan teknik som gör att det går att arrangera allt möjligt i bygdegården, och här hyr allt från vävstugeföreningar till familjer som vill bjuda in till dopfest. Föreningens egen evenemangsverksamhet har gått i vågor under åren. Nu är det mycket på gång igen. – De senaste åren har det hänt mycket bra i Häggdånger och vi vill gärna vara en del av det, säger Matilda Lindstrand som har engagerat sig i styrelsearbetet i bygdegårdsföreningen. Föreningen har ordnat kakfrossa, filmvisning, pubafton, valborgsfirande och konserter. Man arrangerar Barsvikendagen och var med och organiserade Häggdånger runt med drygt 20 loppisar i början av september. – Vi har fått en nystart och åker med på den positiva andan i bygden, säger Barbro Vesterholm i styrelsen. Det märks att det finns ett sug efter den här

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

45


Matilda Lindstrand, Curt Johansson, Barbro Vesterholm, Helene Sjödin och Sten Westerlund ser till att det händer saker i Häggdångers bygdegård, både i föreningens egen regi och genom samverkan med andra aktörer i bygden. ”Samverkansgruppen har varit jättebra. För vi ska ju inte konkurrera med varandra i Häggdånger, utan hjälpas åt”, säger Helene Sjödin.

Lederhosen + lokalt öl = Oktoberfest i Häggdångers Bygdegård. Snart är det dags igen. FOTO PRIVAT

FOTO KENNETH ZETTERLUND

Senaste Kakfrossan i augusti. Det fanns 31 sorter att smaka på och ett hundratal besökare smaskade och åt. Årets ”gobit i Häggdånger” blev en citronbiskvi som röstades fram av besökarna FOTO PRIVAT

märkligt okänd

mötesplatsen, att sätta sig ner och se en film eller bara prata en stund. Nu närmast väntar alltså Oktoberfest enligt sydtysk modell. Tänk lederhosen och dirndl, ompa-ompa-musik från scenen och lokalproducerad öl och du ser kvällen framför dig. Lokal öl? Jodå, Häggdånger har faktiskt två lokala ölbryggare som tar fram öl för kvällen. Ifjol kom 120 gäster till Oktoberfest. I år lär det bli lapp på luckan, 150 personer. Siktet ligger lika högt när det en knapp månad senare blir konsert med Cadillac Band, en samling med riktigt rutinerade musiker som kompat bland andra Elvis Presley.

Det händer på bygdegården 26/10: Oktoberfest. Mat, musik och lokal öl. 30/11: Konsert med Cadillac Band. 21/2: Norrdans – Du kan göra va du vill – URPREMIÄR! Håll dig uppdaterad på bygdegårdsföreningens aktiviteter på Facebooksidan Häggdångers bygdegård eller på www.bygdegardarna.se/haggdanger

04 NATURPÄRLORNA

H äggdångers nat u r har egentligen allt – men den är

46

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Vackra havsvikar, djup skog och karga hällmarker. Myrar och trolska sjöar. Häggdångers natur har egentligen allt – men den är märkligt okänd för många Härnösandsbor. En fin start på naturupplevelserna i bygden är den nyanlagda leden från Svartvik och Vittjärn till Knivsjömalen. Ska man vara helt korrekt så är sträckningen en förlängning av den befintliga Svartviksleden, en av tre leder i Fällebergets friluftsområde. Tack vare den nya sträckan på 2,2 kilometer knyts Fälleområdet nu ihop med Häggdånger, och det finns mycket att upptäcka bara på den här korta biten: – Det är en gammal mysig skog man passerar igenom, första biten går på en skogsväg men sedan blir det blandat underlag med hällor och skogsstig som leder ut på klapperstensfältet Knivsjömalen, säger Härnösands kommuns projektledare Eva-Lotta Öberg som varit med och utvecklat leden inom


Fler naturpärlor i Häggdånger Skarpudden. Vacker kustnära natur med flera fornminnen och spår efter inlandsis och landhöjning. Fågelrikt område. Sandstensfjärden. Avskild bukt som man når via labyrint av små grusvägar. Fin vandring längs vattnet alla tider på året. Byviken. Superfin badvik med sandstrand. Fritidshus tätt inpå, men också väldigt fin natur. Vägsjöknösens naturreservat. Mycket varierat skogsområde med många olika skogstyper och stor biologisk mångfald.

Tänk på! Allemansrätten är inte bara rättigheter utan också skyldigheter, visst minns du det? Lämna naturen orörd, ta med dig allt skräp hem, håll koll på din hund och SLÄCK ELDEN innan du går!

Den nyligen uppmarkerade lede vid Knivsjömalen. Där framme ligger klapperstenarna, det nya fikabordet och havet.

05 SKOLAN

” D et är bygdens stolthet ”

ramen för projektet Landsbygd 2.0. Vandraren som vill utforska den nya sträckan parkerar lämpligast vid Svartviks havsbad och kliver på leden vid Blaramyran. Delar av ledsträckningen går över marker som familjen Häggdin i By ägt och brukat i generationer. Vandringen genom skogen går längs en gammal stig som varit nästan helt igenväxt men som har en lång historia. – Längs kusten fanns inga fäbodar som man hade inåt landet utan istället vallade Byböndernas barn korna i skogen bort mot Svartvik sommartid, berättar Synnöve Häggdin. De bör ha gått ungefär där dagens stig går, och det är verkligen ett jättefint område. För familjen Häggdin har Knivsjömalen och den omgivande skogen varit givna utflyktsmål genom åren och Synnöve kan tipsa om mer saker att upptäcka längs förlängningen av Svartviksleden. • I klipporna vid stranden direkt norr om Knivsjömalen finns en fin lökgrotta. • Det finns flera fornlämningar alldeles intill leden. Även dessa kommer att märkas ut. • Knivsjöbäcken som mynnar ut i havet på klapperstensfältet är en nyckelbiotop med särskilt skyddsvärd miljö för fisken i bäcken och intilliggande Knivsjön. • En återkommande gäst vid Knivsjömalen är spillkråkan, Sveriges största hackspett. Och om man struntar i allt det så kan man sätta sig ner på de nya bänkarna och bara låta sig knockas av utsikten över de runda stenarna, de slipade hällarna och inloppet till Södra sundet. Ett härligt mål för en höstutflykt.

Vad är viktigast för Häggdånger? Gör en snabbenkät bland byborna och du kommer att få ett väldigt tydligt svar: skolan. – Det är bygdens stolthet. Något man samlas kring, säger Elin James vars son Eskil nu går i byskolan, precis som hon själv gjorde som barn. Även morfar Göran gick sina första skolår i den stora träbyggnaden från 1910, så den spralliga

andraklassaren som visar runt i gympasal, musikrum och på skogsstigar är faktiskt den tredje generationen byskoleelev i familjen. Mamma Elin minns sin tid på skolan som väldigt trygg och positiv, vilket naturligtvis påverkat valet av skola för Eskil. Vad minns du från din skoltid här? – Det fanns en väldig samhörighet, en stolthet över att gå på Häggdångers skola. Jag minns att vi var mycket ute, att vi lekte över åldersgränserna – och att skolmaten var så bra, säger Elin. Häggdångers byskola har genom åren kämpat med krympande elevgrupper och återkom

”I en tid när byskolor läggs ned så har Härnösands kommun visat mod och låtit Häggdångers skola vara kvar. Och nu får man väl säga att det betalar sig. Människor flyttar till Häggdånger och blir skattebetalare i Härnösand”

Henrik Skanfors och Elin James.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

47


R E P OR TAG E / 8 N E D SL AG I H ÄG G DÅ NG E R

Häggdångers byskola Kommunal skola, förskola–årskurs 6 samt fritids. Eleverna går i åldersblandade klasser – årskurs 1–3 delar klassrum, liksom årskurserna 4–6. Häggdångers byskola är toppen tycker Per-Olle Edholm Skanfors, Eskil James och Erna-Stina Edholm Skanfors. Utomhusmiljö är fantastisk och ska bli ännu bättre. Eleverna har sökt och fått ett stipendium på 5 000 kronor för att köpa in saker till skolgården. FOTO KENNETH ZETTERLUND

mande nedläggningshot. Nu är läget ett helt annat. Elevantalet ökar och återväxten är så god så att det plötsligt börjar bli ont om plats. Förskolegruppens 29 barn är något slags rekord och totalt – från förskolan till årskurs 6 – går drygt 60 barn i skolan. Upplägget för byskolan är lite speciellt. 2007 lades faktiskt skolan ner, men skolbyggnaden köptes av engagerade föräldrar. Nu hyr kommunen lokalerna av Häggdångers intresseförening. En kommunal skola med en lokal hyresvärd vars enda mål är att behålla den nuvarande hyresgästen alltså. Intresseföreningen kan hålla hyreskostnaden nere genom att medlemmarna sköter mycket av underhållet ideellt, och det är inte svårt att få föräldrar och bybor att ställa upp för skolan. Henrik Skanfors som har kommit för att hämta barnen Erna-Stina och Per-Olle tycker att engagemanget är fantastiskt. – Det finns en otrolig kraft att hämta ur en grupp föräldrar som vill sina barns bästa. Sedan vill jag ge kommunen en eloge också. I en tid när byskolor läggs ned så har Härnösands kommun visat mod och låtit Häggdångers skola vara kvar. Och nu får man väl säga att det betalar sig. Människor flyttar till Häggdånger och blir skattebetalare i Härnösand – och skolan är en jätteviktig faktor för den inflyttningen. Elin James familj bor i Härnösand och det enkla valet hade varit att ta närmaste skola i stan. Nu får du skjutsa varje dag – är det värt det? – Absolut. Det är samma skola som jag minns och tyckte så mycket om från min uppväxt, och Eskil kom in i klassen direkt. Självklart är det värt det. Jag kör hit med ett leende!

48

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Maten lagas på skolan. Skolbyggnaden ägs och förvaltas av Häggdångers intresseförening.


06

MJÖLKBÖNDERNA

” O m lands bygden ska leva så behövs jordbr u ken . D et är viktigt inte bara för H äggdånger u tan för hela landet ” För bara några årtionden sedan fanns det småbruk i nästan varenda by i Häggdånger. 2019 är de allra flesta borta. Men Eva Näslund och maken Yngve fortsätter och är nu inne på trettioåttonde året som mjölkbönder i Dal. Idag har de 311 hektar mark och en besättning på 43 djur, varav 25 mjölkkor. Varannan dag levererar de drygt 1 000 liter mjölk. Stora siffror? Nej, tvärtom faktiskt. – 43 djur, det är ju bara ett torp i jämförelse med många av de stora gårdarna, konstaterar Eva. Som mest var besättningen 50–55 djur. Nu går antalet snarare nedåt i Dal, och det är medvetet. Det finns inget pensionsdatum, men Yngve är 68, Eva 63 och: – En dag ska man sluta. Vi håller inte på så mycket längre, säger Eva. Det är ingen picknick att driva jordbruk om någon nu föreställt sig det. Arbetet börjar vid femsnåret och rullar på fram till kvällen. Och så är det givetvis 24-timmarsjour sju dagar i veckan. Yngve kombinerade heltidsjobb som ambulansförare med gården, medan Eva har haft mjölkkorna som huvudsyssla sedan starten. Då, 1981, var de en av många gårdar i bygden. Eva räknar på

fingrarna. Fyra i By, två i Lindom, två i Torrom, en i Barsviken, minst tre i Sjö – och då har vi bara gått igenom grannbyarna. Nu har de flesta lagt av, och efter närmare 40 år börjar Eva Näslund längta efter en sovmorgon då och då. Och kanske en riktig semester. – Jag hade tre dagar ledigt i augusti, men då passade jag på att vara sjuk, säger hon och skrattar. Även om det är klart färre som lever på jordbruket i Häggdånger så brukas samma marker fortfarande av de som fortfarande är kvar. Landskapet är fortfarande öppet, och så ser Yngve och Eva gärna att det förblir. – Jag hoppas att det ska finnas utrymme för mindre jordbruk. Landskapet växer igen utan djur, säger Yngve. – Om landsbygden ska leva så behövs jordbruken. Det är viktigt inte bara för Häggdånger utan för hela landet, menar Eva. Nästa generation Näslund kommer inte att ta över verksamheten, men två av tre barn har ändå valt att flytta hem, till Dal respektive By, och bidrar nu till att Häggdånger föryngras. – ”Tillbaka till brottsplatsen”, haha. De måste ju tycka att de har haft en ganska bra uppväxt här i alla fall.

Yngve och Eva Näslund börjar se slutet på arbetet som mjölkbönder, men hoppas att Häggdånger ska förbli ett jordbrukslandskap, och att det ska finnas utrymme för fler mindre jordbruk i framtiden. FOTO PAWEL MARONSKI

Eva och Yngve Näslund ÅLDER 63 respektive 68 FAMILJ Tre barn, sex barnbarn BOR Dal GÖR Mjölkbönder

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

49


R E P OR TAG E / 8 N E D SL AG I H ÄG G DÅ NG E R

07

INFYTTARNA

” M an tar hand om varandra och hjälper varandra här och den comm u nitybiten gillar jag mycket ” 2018 fattade Gunilla Rydja och Pär von Zweigbergk ett radikalt beslut. De lämnade bra lägenhet i Stockholm, jobb på Spotify (Pär) respektive medtechföretag (Gunilla) och flyttade med barnen Alva och Uno en sommarstuga på Dalsudden i Häggdånger. En rejäl kursändring i livet – som blev en succé. – Vi trivs så bra. Livet är lättare här, och vi får en helt annan livskvalitet, säger Gunilla. Att efter jobbet kunna gå direkt ner till stranden till exempel. Och förskolan här i Häggdånger är helt fantastisk. Det är så tryggt, det känns som att lämna barnen hos en släkting. Gunilla är uppvuxen i Härnösand och har tillbringat barndomens somrar just på Dalsudden där släkten har flera sommar-

50

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

stugor. Så själva miljön är sedan länge både bekant och förknippad med positiva minnen. Att vara åretruntboende på udden var däremot ett helt oskrivet kort och ingick inte i planen när huset köptes 2015. Men beslutet växte fram och hösten 2018 gick flyttlasset. Första vintern blev en rejäl omställning från lägenhetslivet med vardagsbestyr i ett hus som var byggt med sommarstugestandard, och så snöröjning fram till stora vägen. Numer har familjen egen traktor. Och avlopp. – Vi har precis fått klart badrummet, säger Gunilla och skrattar gott. I början är allt gammalt bara charmigt och man vill spara den fina gamla hallen, men när det blir vinter och det är minusgrader i den där hallen – då tänker man om. Jobbdelen har löst sig bra. Pär jobbar för det mesta i Sundsvall, Gunilla har startat eget och har kontor i Härnösand. Omställningen socialt har gått över förväntan. Det är lätt att komma in i Häggdånger, tycker både Pär och Gunilla. – Vi har känt oss otroligt välkomna. Man tar hand om varandra och hjälper varandra här och den communitybiten gillar jag mycket, säger Pär som engagerat sig i Häggdångers intresseförening. Det är klart att det underlättar att man har små barn och därför söker sig till andra som är i samma situation, men jag tycker att alla är jätteintresserade av att träffas och umgås. Finns det något av det ni lämnade som ni saknar idag? – En del nära vänner naturligtvis. Att ha många restauranger att välja på … men med barn går vi ju sällan ut och äter. Överhuvudtaget så gillar man väl känslan av att allt är tillgängligt i en storstad – även om man i praktiken inte utnyttjar särskilt mycket. Men just nu är det faktiskt väldigt lite vi saknar.


Gunilla, 43, Pär 44, barnen Uno, 5, och Alva, 2 BOR Hus på Dalsudden, Häggdånger

Sommarstugan på Dalsudden har blivit ett åretrunthus. Kanonläget med tomt ner till vattnet och bara några hundra meter till släktens stugor var det som Gunilla och Pär föll för och nu är det ofta här middagarna hålls och gästerna sover över när släkten samlas. FOTO PAWEL MARONSKI

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

51


R E P OR TAG E / 8 N E D SL AG I H ÄG G DÅ NG E R

Yngve Nilsson och Leif Thörnlund bjuder på en mäktig utsikt över Häggdånger från kyrktornets topp. FOTO PAWEL MARONSKI

08 KYRKAN

” V i vill gärna bygga en brygga kyrka - samhälle skola där kyrkan fortsätter att vara en mötesplats och en del av livet ” Kyrkan mitt i byn, det viktigaste i centrum, var det som gällde i svenska samhällen under århundraden. Och i Häggdånger står kyrkan fortfarande mitt i byn, vackert på en höjd med utsikt över Kyrksjön och grannbyarna. – Där borta i Rogsta ser du ett tak. Där föddes jag. I det vita huset där växte jag upp och nu bor jag i den gula kåken där. Yngve Nilsson, ordförande i kyrkorådet och kyrkvärd står högst uppe i kyrktornet och pekar ut sina hem. Han bodde visserligen femton år i stan, men kallar sig med ett skratt för ”oförbätterlig Häggdångersbo”. Kyrkvärdskollegan och församlingsrådets vice ordförande Leif Thörnlund har samma historia och tar sig med glädje samma titel. Engagemanget för Häggdånger och för kyrkan går ihop och det är precis så det ska vara, tycker Leif. – Vi vill gärna bygga en brygga kyrka-samhälle-skola där kyrkan fortsätter att vara en mötesplats och en del av livet i Häggdånger. Det händer mycket kring kyrkan i Häggdånger. Utöver dop och vigslar så arrangeras sopplunch varje månad, skolan har luciahögtid och vårterminsavslutning. Och så är det musiken, en inriktning som varit viktig ända sedan 1960-talet då kantorn Sture Lidén tog sig an musiken i kyrkan. Idag är sång och musik något av församlingens varumärke och andakter med musik i Häggdångers drar många besökare. Kyrkan har en egen kör som tränar varje vecka och även en barnkör som förhoppningsvis ska bli permanent. Det är inte högmässa varje söndag som förr i tiden – och just de arrangemangen är kanske inte heller de mest välbesökta – men kyrkan behövs, det får Yngve och Leif kvitton på hela tiden.

52

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

– Gemene man går väl inte i kyrkan som förr, men det är en plats att mötas på – inte minst i kris. Behovet är större än man tror, säger Leif. Yngve Nilsson för sin del gjorde nyligen ett test av kyrkans betydelse genom att hälsa på en uttalat okyrklig bybo: – Han har aldrig varit intresserad av det som händer i kyrkan, bara

varit kritisk. Men jag tänkte att nu ska vi se, och så sa jag: ”Nu får du som du vill, nu ska vi riva kyrkan! Det blir en parkeringsplats istället.” Han bara gapade. Sedan sa han: ”Va?! Men det går inte! Det får ni inte!”. Haha! Och det är så det är för många. Man kanske inte går i kyrkan så ofta, men man vill absolut inte vara utan den.

Häggdångers kyrka Den äldsta kyrkan på platsen uppfördes under 1200-talet. Den nuvarande kyrkan uppfördes med hjälp av dagsverken från bygdens bönder och invigdes 1785. Kyrktornet tillkom 1845. Kyrkans äldsta inventarier är en dopfunt av kalksten från 1200-talet, en järnljusstake från 1500-talet samt en unik mässhake av italiensk sammet med broderier sydda på 1300-talet., Av ungefär 550 Häggdångersbor är 400 medlemmar i Svenska kyrkan. Församlingen hade det klart högsta valdeltagandet i det senaste kyrkovalet. På gång i kyrkan

mässa. Kören medverkar.

6 oktober 15.00. Höstcafé med underhållning i församlingshemmet.

8 december 18.00. Musik i adventstid. Konsert av flöjtorkester från Härnösand.

17 oktober 12.00. Sopplunch för seniorer i församlingshemmet. ”De gamlas vänner”.

12 december 12.00. Sopplunch för seniorer i församlingshemmet. ”De gamlas vänner”.

20 oktober 15.00. Gudstjänst för små och stora i kyrkan. Bibelutdelning församlingens 6-åringar.

13 december 14.30. Lucia. Häggdångers skola.

2 november 11.00–15.00. Öppen kyrka. Kyrkan öppen för samtal i samband med Alla helgons dag. 3 november 15.00. Minnesgudstjänst i kyrkan. Häggdångerkören medverkar. 17 november 18.00. Musik i höstkväll. 21 november 12.00. Sopplunch för seniorer i församlingshemmet. ”De gamlas vänner”. 1 december 15.00. Advents-

23 december 21.00. Julmusik. Häggdångerkören tillsammans med solister. 25 december 07.00. Julotta i Barsvikens kapell. 26 december 15.00. Annandagsgudstjänst i Häggsjö. Hemma hos Barbro Westerholm och Curt Eriksson. Onsdagar 18.45 - 21.00 övar Häggdångerkören i församlingshemmet under ledning av Marco Fonseca.


Din elektriker Allt inom el-hem, villa, företag och industri!

 El-installationer  ROT-jobb  Data/fiber

Nu laNserar vi solskydd!

 och mycket mer

Just nu

Powerup Electrics AB

15%

Abdulghani

0611-105 00

rabatt

Härnösand

(Gäller utvalda markiser)

Fria hembesök!

Inom 3 mils radie

Kampanjen gäller t o m 30/11 2019

harnosand@rydsglas.se • Strandgatan 10 • 0611-192 12

Cecilia, virkesköpare Härnösand tel 0611-444 94

sca.com/skog

Det är aldrig för sent att börja jobba med din skog Skogsbruk behöver inte vara krångligt. Vill du börja arbeta med din skog hjälper vi dig att få en god överblick och tillgång till de verktyg du behöver för att nå dina mål. Kanske sitter du på dolda värden som bara väntar på att förgylla din tillvaro?

Foto @Michael Engman

En av virkesköparna i området är Cecilia Nylander. Din lokala virkesköpare hittar du alltid på sca.com/skog eller i Skogsvinge.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

53


VÄLKOMMEN

Vi hjälper dig med olika hälso-, sjuk- & friskvårdslösningar Vi hjälper dig med träningsupplägg, träning, stöd och motivation genom hela resan.

blev en Nya Kajutans öppning nder och succé. Många nöjda ku fler vill vi ha! ! Välkommen in i värmen

SAVE THE DATE!

27/9 - Löningsfredag med trubaduren Stefan Nordlander

I VÅR SPORTBAR , Ser du alla Elitseriematcher ns pio am Ch y, cke Allsvensk Ho gue Lea r mie Pre League , med mera!

11/10 - Hela Huset Gungar 30+. 70&80-talsfest med DJ RIFFO 18.30 supé med fördrink & mingel. 22.00 Eftersläpp

Nu i ny lokal på Härnöverket!

1/11 - Halloween night med liveorkestern Riff Raff Ruff (årets coverband 2019)

Förråd och lager i Härnösand

2/11 - NK´s Halloweenfest

Larmad och bevakad lokal

Vår köksmästare Ronny Larsson DAGENS LUNCH Alla vardagar serverar vi lunchbuffé med klassisk husmanskost, salladsbuffé, dryck, bröd, kaffe & kaka. Allt för endast

95:-

Seniorer betalar 85:-

www.hyrplats.se

Nattklubb

Fredagar & Lördagar mellan 22.00-02.00.

Restaurangen är nu öppen alla dagar i veckan! Ni kan välja att sitta i loungen och avnjuta god mat och dryck i en skön miljö eller sitta i sportbaren och se något av veckans breda utbud direktsänd sport. I loungen erbjuder vi både lugna kvällar och speciella arrangemang. Info om arrangemang m.m. kommer på hemsidan. För större sällskap eller företagare, boka festen - vi fixar resten!

Öppettider: Mån - Tor: 17.00-22.00 Fre: 17.00-02.00 Lör: 16.00-02.00 Sön: 16.00-02.00 Lunch alla vardagar: 11.00-14.00 För mer info, bordsbokningar och övriga uppdateringar, besök vår hemsida: www.nyakajutan.se eller ring oss på telenr: 023-335 03

Storgatan 28, Härnösand • tel 023-335 03 www.nyakajutan.se 54

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

För mer inFo:

www.malmsnaprapati.se 0611-55 66 25

INFORMATIONSTRÄFF

MED SVEVIA OM SNÖRÖJNING

Är du nyfiken på hur snöröjningen i Härnösand fungerar? Kom och träffa representanter från Härnösands kommun och Svevia som berättar om hur snöröjningsarbetet går till och vilka utmaningar som finns. Informationsträffen avslutas med en frågestund. Ingen föranmälan krävs.

Välkommen

Torsdag 26 september kl. 18.00 - 19.30 Sambiblioteket, Öppna ytan plan 4, Universitetsbacken 3 Utanför entrén ställer Svevia upp några av de maskiner som används i snöröjningsarbetet.


GÖr fInt ute MeD LjunG! 4 st 99 Kr

h ö st 2 0 1 9

Gäller t o m 28/9 2019 eller så långt lagret räcker.

Öppet: Mån-fre 10-18•LÖr 10-16 Stora Torget 3 • 0611-55 07 50 •

Kvällarna öppnar igen! (from. 18/9)

luncher mån-fre 10:30-14:00

Härnösands digitaltryckeri erbjuder!

middagar ons-lör från Kl. 17:00

Vi fyller tio år! Trycksaker i 4-färg! Broschyrer, flyers, affischer, kuvert, kuvertering och adressering, visitkort, böcker, menyer m.m.

Fredrik & Anna

Fotokopiering 4-färg och andra kopior! Förstoringar av bilder, ritningar upp till A0, arkitektritningar, handlingar, presentationer m.m.

RING: 0611-219 11

www.brygghusetharnosand.se 0611-136 96 • info@kopiera.nu Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

55


R E P OR TAG E / S OLV E IG S G R ÖN A OA S

S O LV E I G S GRÖNA OA S I S TA N Bakom Fyren på Mellanholmen gömmer sig ett litet grönt paradis, inklämt mellan grå betongkolosser.

56

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

TexT & FOTO M a r i a -T h é r è s e Somm a r


Solveig med sin katt Bamse en solig dag i början av september.

Solveig Nilsson Ålder 55 Familj Singel Bor Mellanholmen Gör Lärare på Murbergsskolan

D

et här är Solveig Nilssons hem sedan 1999. Hennes föräldrar hjälpte till att köpa och renovera huset, som då var ett dödsbo efter Nisse Pettersson, en egensinnig man som vägrade sälja tomten och låta kommunen jämna huset med marken en gång för länge sedan. De fick ändra detaljplanen i stället. Nisse fick ett parkeringsgarage som en del i överenskommelsen, eftersom de trots allt fick köpa loss en stor del av tomten, som då sträckte sig ända bort till kanalen. Solveig flyttade in efter att huset hade stått tomt i två år: – Då var trädgården en lägda med högt gräs. Det fanns fruktträd och bärbuskar, men inte en enda blomma. Sedan kom två påskliljor. Det var allt. Solveig har alltid bott i trähus och när hon flyttade från lägenhet till det lilla gröna

huset var just trädgårdsytan en viktig del i beslutet. Att kunna gå ut, odla och skapa i det fria. – Att bo här är ett fantastiskt mellanting för mig som vill ha nära till allt i stan, inte vill bo på landet men ändå ha trädgård. Jag har förresten inte körkort, men en elcykel som är bra för längre sträckor, till exempel när jag ska hälsa på väninnor utanför stan. Med tiden blev trädgården en fantastisk oas för Solveig och katterna. Varje år sätter hon 400-500 tulpanlökar och det är mycket jobb med de olika rabatterna, buskarna och träden. Under pergolan, där gröna vindruvor hänger, knallar äldsta katten Bamse förbi men skyndar sig sedan iväg från den främmande fotografen. Det finns gott om ställen dit katterna kan ta sin tillflykt och de har hela Mellanholmen som sitt område, även om de aktar sig för vägen. På gården står ett hus från 1850-talet, som är för fint för

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

57


R E P OR TAG E / S OLV E IG S G R ÖN A OA S

”Jag och två väninnor följer alla hans program. Vi brukar träffas varje torsdag hemma hos någon av oss, äta trerätters och dricka champagne när vi tittar på programmen! ” Solveig om sin guru Ernst (Kirchsteiger) att rivas, men hopplöst stort som renoveringsprojekt. Där inne har Solveig loppis ibland och hon använder det som förråd för diverse grejer. Saker är något hon har gott om: – Jag älskar att ha grejer! Minimalism är inget för mig. Ända sedan jag var liten har jag gått på auktioner. Allmogemöbler och porslin är det som intresserar mig mest, men jag är ingen samlare som har en massa värdefulla saker, utan jag köper sådant som jag tycker om. Huset i sig är också en antikvitet. Möjligen är det Härnösands äldsta boningshus, med stomme från 1700-talet. Till formen är huset en mangårdsbyggnad, ett nästan kvadratiskt hus med skorsten i mitten och inne i taket finns nävertaket från 1800-talet kvar. Både inuti huset och utanför finns tecken på att Solveig har Ernst Kirchsteiger som idol. Dessutom är ena katten döpt till Ernst efter honom: – Han är min ledstjärna och guru, men han är minimalistisk och jag är pastell och ljusrosa! Jag har tecknat, målat och skapat i hela mitt liv och gått en kurs för Ernst i färg och form. Jag och två väninnor följer alla hans program. Vi brukar träffas varje torsdag hemma hos någon av oss, äta trerätters och dricka champagne när vi tittar på programmen! Champagne och vardagsglamour verkar var något av ett tema i Solveigs liv. Hon älskar att resa, gärna ensam, och har bland annat besökt en massa vingårdar i Champagne. – Nu är jag på väg att trappa ner jobbet till halvtid. Efter 30 år som lärare är man ganska nöjd. Jag kommer att ta det lugnt, resa och ha mer tid att jobba i trädgården. Det ska bli fruktträd och fler sorters bär där borta i hörnet, vid mina gula hallon från 50-talet. En trädgård blir aldrig färdig!

58

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND


”När en katt ligger och sover i ett rum finns det inte mycket mer för en inredare att göra där.” (Ernst Kirchsteiger)

Solveig, har målat skylten ovanför dörren som hälsar välkommen till den gröna villan på Mellanholmen. Ett av de gamla dokument om huset som

Gula hallon.

Solveig har fått, med Härnösands stads sigill

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

59


R E P OR TAG E / HOV S C A PE L L E T

Kjell Nylund och Bosse Olsson.

Claes-Erik Norén.

Bosse Olsson.

”MUSIK ÄR ETT SUVERÄNT HÄLSOMEDEL” Mjuka klarinettoner hörs från ett rum under gamla brandstationen på Hovsgatan, där en grupp musiker möts för att öva. Gemensamt är att de alla bor på adresserna Hovsgatan 20-22 och att de är herrar modell något äldre. Tillsammans bildar de orkestern Hovscapellet. T e x T & F O T O M a r i a -T h é r è s e Somm a r

Hittills har bandet uppträtt 4-5 gånger i samlingslokalen på hemmaplan, med ett fyrtiotal personer i publiken som bäst. Det spelas evergreens, jazz, valser; låtar som är lätta att sjunga med i. Orkestern är förresten på jakt efter en sångerska. Kanske finns det rentav någon där i huset? Bandet må vara nytt, men musikerna har lång erfarenhet av sina olika instrument och av livet i stort. Det var Claes-Erik Norén och Lasse Florin som drog igång bandet, när de började prata musik under ett gymnastikpass i huset och märkte att det fanns fler musiker

60

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

på samma adress. Claes-Erik berättar: – Jag är gammal tradjazzare och har länge spelat tillsammans med Thord Wiklund, bland annat i Dixie Six, men plötsligt hittade vi ett gäng musiker här på bygget! Kjell har spelat i Säbrå Orkesterförening och Bosse var strålande på piano och dragspel. Han är den ende av oss som varit yrkesmusiker. Bosse fick en stroke och spelar numera bara med vänster hand. Vi är lite justerade allihopa! Själv har jag lite svårt att gå. Lasse Florin är med sina 76 år yngst i orkestern, där han spelar ukulele och

sjunger en del: – Alternativet är att man sitter på sin egen kammare. Att spela tillsammans är överkursen, grädden på moset! Framför allt har vi roligt, men att spela musik innebär också att hjärnan tränas kontinuerligt, när man hela tiden anpassar sig till andra. Det främjar de kognitiva processerna och gör att det tar längre tid att bli gammal. Att musiken är mer än bara ett intresse håller Claes-Erik med om: – Det är rena hälsokuren! Musik är ett suveränt botemedel och hälsomedel. Jag


Hovscapellet består av Claes-Erik Norén, 87, klarinett Thord Wiklund, 79, gitarr och banjo Kjell Nylund, 86, trumpet Bosse Olsson, snart 84, piano

Thord Wiklund.

Lasse Florin,, 76, ukulele

Lasse Florin.

tänker på Bosse, som är så glad att vara med efter sin stroke. Han spelar med vänster hand och talet blir bättre och bättre. Claes-Erik har ägnat sig åt musik i hela sitt liv, men till yrket varit barnläkare och allmänläkare, ett jobb som bland annat fört honom till sultanatet Oman, efter att sjukhuset i Härnösand började nedmonteras. Överallt hade han med sig klarinetten: – Jag är lite freak, den som ofta ligger bakom att det blir orkestrar. På varje bataljon där jag jobbade under min FN-tjänst blev det en orkester. Jag har aldrig ångrat att jag inte blev proffs på klarinett, men hela familjen är musikalisk och det kräver ju att man håller ambisen. Mina fantastiska barn och min hustru Ulla spelade allihop i vårt familjeband. Fredrik leder Stockholm Jazz Orchestra. Neta är proffsmusiker och musikproducent av kammarmusik. Urban har valt en lite annan väg som mentalsjuksköterska, men kan även spela trummor. Pianisten Bosse Olsson har barnbarnet

Joakim på besök idag, tillsammans med flickvännen Josefin. Joakim har sett sin morfar utvecklas efter stroken och de lyssnar kärleksfullt och intresserat: – Det är fantastiskt att se, speciellt morfar förstås, hur det rör sig och att det fortfarande sitter i! Morfar spelade mycket jazz och jag minns en gång när jag och några kompisar spelade upp en låt från Youtube för honom. Det var väl så långt ifrån hans musik man kunde komma, men efter någon timme hade han lärt sig den på gehör och spelade upp den för oss! Claes-Erik släpper klarinetten och sjunger: – All of me, why not take all of me? Can’t you see I’m no good without you. Dagens rep börjar gå mot sitt slut och de fem bandkollegorna och grannarna skiljs åt för denna gång. Claes-Erik tar käppen under armen och skjutsar iväg Bosse i rullstolen till hans lägenhet. Om ett par veckor repar de nästa gång, inför höstens första konsert.

Josefin och Joakim lyssnar på morfar Bosse med flera.

>> Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

61


Kom och plugga på Lärcentrum

Är

DU den vi söker?

Vill du göra något för barn och ungdomar i din närhet?

Vill du vara med och skapa möjligheter för barn och ungdomar på din ort? Är du en möjliggörare, en extrahand eller en ny ledare i Junis?

Välkommen till en ny termin! I Sambiblioteket på plan 3 får du tillgång till en unik och stimulerande studiemiljö. Vi har uppgraderat tekniken i alla grupp- och klassrum, härifrån kan du både ta emot sändningar och placera dig själv mitt i föreläsningssalen.

Läs mer på: junis.se/vasternorrland Eller kontakta: carita.abrahamsson@junis.se Telefon: 0660-175 95

InspIreras hos oss!

Du som studerar på distans kan ansöka om att skriva din tentamen hos oss. Mer information om Lärcentrum hittar du på: harnosand.se/larcentrum

Stor so rter in g av la m po r!

Störst i stan på gardiner, möbeltyger & sytillbehör. Vi syr dina gardiner m.m! 0611-230 90 Välkommen!

Köpmangatan 7 lustofagring.com

Musikcafé för världens barn Härnösands Teater • 29 september kl 14.00 • Insläpp fr kl 13.30 Uppträdande av:

• Emmas Drängar • • Emma & KEnnETH • • VI 2 • • KErsTIn gjErswolD • • jarmo nyKyrI • • KörEn mIranDa • KonFerencier: lars T johansson

entré 100:- Barn under 10 år gratis. Försäljning av fika och lotter. vi tar emot Swish eller kontanter.

Biljetter finns vid entrén. För mer info ring 070-652 55 08.

sponsorEr:

62

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

alla intäkter går till Världens barn!


6 MÅNADER FRITT MED 63 KANALER DÄREFTER VALFRITT TV-PAKET FRÅN 235 KR/MÅN

TECKNA NU OCH FÅ EN MATCHTRÖJA FRÅN DITT FAVORITLAG I SHL. Värde 699 kr

• SE SHL PÅ C MORE SPORT FRITT TILL DECEMBER. • HD-BOX, PARABOL OCH INSTALLATION INGÅR. Värde 4 000 kr.

*Gäller även !för dig med fiber

VIASAT T V. P L AY. BREDBAND.

Installationskostnader tillkommer. TV-PAKET PREMIUM FRITT I 6 MÅNADER. EFTER 6 MÅN KAN DU NÄR SOM HELST ÄNDRA DITT* UTBUD TILL VALFRITT TV-PAKET, SOM LÄGST BAS ENLIGT GÄLLANDE PRISLISTA. TOTAL AVTALSTID 24 MÅN. C MORE SPORT KAN TECKNAS FRITT I 3 MÅN. EFTER 3 MÅN LÖPER ABONNEMANGET VIDARE C MORE SPORT (449 KR/MÅN), OM DU INTE GÖR NÅGOT ANNAT VAL. FRAKT- OCH MILJÖAVGIFT 195 KR. STARTAVGIFT 0 KR. MINSTA TOTALKOSTNAD UNDER AVTALSTIDEN 4425 KR.

Mattias

Elin

Ove

Mathias

TV-PAKET PREMIUM FRITT I 6 MÅNADER. EFTER 6 MÅN KAN DU NÄR SOM HELST ÄNDRA DITT UTBUD TILL VALFRITT TV-PAKET, SOM LÄGST BAS ENLIGT GÄLLANDE PRISLISTA. TOTAL AVTALSTID 24 MÅN. C MORE SPORT KAN TECKNAS FRITT I 3 MÅN. EFTER 3 MÅN LÖPER ABONNEMANGET VIDARE C MORE SPORT (449 KR/MÅN), OM DU INTE GÖR NÅGOT ANNAT VAL. FRAKT- & MILJÖAVGIFT 195 KR. STARTAVGIFT 0 KR. MINSTA TOTALKOSTNAD UNDER AVTALSTIDEN 4425 KR.

Gäller t o m 6 oktober 2019.

HusHåLLsMasKinEr • datOrEr MObiLtELEfOnEr • tV • VitVarOr radiO • stErEO • MObiLabOnnEManG sErViCEVErKstad

Härnösand:

KraMfOrs:

Västra Kyrkog. 1 0611-102 50

Limstagatan 1 0612-71 12 00

www.cityexperten.se Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D 63


SPORT

TIPS? Eposta jens.nasman@yippieharnosand.se

Härnösand vann lag-SM för tredje gången DISCGOLF. Härnösands Discgolfclub är bäst i Sverige igen. Klubbens tredje Lag-SM-guld genom tiderna bärgades efter stor dramatik mot de regerande mästarna Westervik IFT.

w Härnösands Discgolfclub har vunnit lag-SM två gånger tidigare, 2012 och 2013. De två senaste åren har en Westerviks-kvartett spolierat ett nytt guldfirande. 2017 blev det respass för HDGC i kvartsfinalen – ifjol snuvades man på titeln i själva finalen. Det var sålunda en revanchsugen sextett från Härnösand som checkade in på årets mästerskap som avgjordes den 24-25 augusti i Eskilstuna. Laget bestod av fyra vana SMkastare (Per Gylle, Anton Lindh, Henrik Söderlind och Kaj Larsson) samt två debutanter i Oskar Dahlin och Elliott Jonsson. Lag-SM spelas i form av tre delmatcher med två singlar och en dubbel där lagen själva utser vilka som skall mötas i de olika matcherna utifrån de inlämnade laguppställ-

ningarna för just den matchen. De som vinner lotten får välja antingen en singelmatch eller vilka som ska spela dubbel ihop. Sedan går turen till det andra laget som antingen bestämmer ännu en singelmatch eller väljer ut sitt dubbelpar. Har lagen valt varsin singelmatch är det enkelt – då möts de återstående spelarna i dubbeln… annars väljer det första laget vilka som skall mötas i singlarna. Efter ett spännande gruppspel, kvartsfinal och semi stod Härnösand återigen i final mot ärkerivalen Westervik. Den taktiska planen (om man nu vann ”lotten”), var att splittra Westerviks starka dubbelpar Jonas Hälleblad/Erik Gustafsson. Så blev det. Härnösand plockade ut Henrik Söderlind som motstån-

Sex färska SM-medaljörer från Härnösands Discgolfclub. Stående från vänster: Anton Lindh, Kaj Larsson, Per Gylle och Henrik Söderlind. Främre raden: Elliott Jonsson och Oskar Dahlin. Foto: Privat

dare till Hälleblad. Då replikerade Westervik genom att göra samma ”dubbel-splittring” och välja ut Oskar Dahlin som singelmotståndare. Oskar kämpade väl, men räckte inte till mot Anders Swärd – så nu krävdes det vinst i både dubbeln och den andra singeln. Gylle/Lindh stängde dubbeln på det 17:e hålet för kvittering i

matchen. I Henrik Söderlinds match var det först på det 18:e hålet som avgörandet kom. Med ett upp inför det sista hålet (ett par 3) gjorde motståndaren allt för att göra en birdie, men då långputten missades kunde Henke lugnt lägga fram sig för att säkra SM-guldet. 2012, 2013… och så nu 2019. Hur går det 2020?

KOMMENTAR JENS NÄSMAN/

IF Älgarna + HFF = sant! FOTBOLL. Härnösands FF, som bildades i en gemensam satsning av IFK Härnösand, Älandsbro AIK, Bondsjöhöjdens IK och Moffe BK, går nu i graven. Efter tolv år är det dags för en ny fusion… med ärkerivalen IF Älgarna! Inom kort registreras namnet IF Älgarna Härnösand.

w Yippies sportredaktör har tidigare varit verksam som sportjournalist på Nya Norrland (sedermera Tidningen Ångermanland) sedan 1987 – och några av de starkaste minnena härrör onekligen från händelser med tydlig derbystämpel. Slaget om Västernorrland (främst när Modo mötte Timrå i SM-slutspelet 2007/08) är absolut nummer ett, men vem minns inte när Härnösands FF och IF Älgarna stred både på och utanför Derbyt som invigde konstgräset på Högslätten som lockade närmare 2500 personer är oförglömligt, tjafsen kring ett antal spelarövergångar dyker också upp i minnesarkivet. Den här säsongen möttes de på division 3-nivå med IF Älgarna som ”stadsvinnare” efter 3-3 i juni (se Yippie nr 6-7/2019) och nu senast en 1-0-seger. Den HFF-förlusten innebar att de inte längre kunde utmana om avancemang upp till Division 2 igen. Älgarnas trepoängare i derbyt visade sig tyvärr vara betydelselös, laget kunde ändå inte rädda n ytt kontrakt i Division 3. Den kommande sammanslagningen, där Härnösands FF helt sonika läggs ned och spelarna flyttas över till IF Älgarna Härnösand, ska ändå utmynna i spel på division 3-nivå.

64

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

En bild från derbyt i juni med ett stort antal importspelare på plan. Så lär inte bli fallet kommande säsong i nybildade IF Älgarna Härnösand. Foto: Jens Näsman

Svenska Fotbollsförbundet har tydligen muntligt godkänt att de ihopslagna klubbarna får överta HFF:s plats i seriesystemet trots att man kommer att leva vidare via IF Älgarnas föreningsnummer. Division 3 känns också som en passande startplatå för den nya fotbollsfusionen. ”Vi ska vara ett representationslag för de lokala förmågorna”, heter det nämligen. Senast den 15 november måste allt pappersarbete vara klart och inskickat till Svenska Fotbollsförbundet för att samgåendet ska bli verklighet inför säsongen 2020.


Haik-målvakt ersätter ”världens bästa” i AIK BANDY. Den tidigare Haik-målvakten Minna Norrgrann, ifjol i Söråkers IF, har klart med en ny klubb. Hon är utsedd att fylla tomrummet i AIK efter landslagsstjärnan Linda Odén som aviserat att hon nog vill ta ett sabbatsår.

Härnösandsbon Maria Prytz tillträdde som curlingförbundets sportchef/förbundskapten den 10 september. Foto: Anna och Maria Fotografer AB

Prytz tackade ja till toppjobbet CURLING. Den 26 augusti blev det officiellt att 42-åriga Maria Prytz från Härnösand fått jobbet som sportchef/förbundskapten på Svenska Curlingförbundet. Den 10 september tillträdde hon sin tjänst. – En sådan här chans måste man bara ta om familjen säger okej, säger hon.

w Maria Prytz känns verkligen som en logisk ersättare till den tidigare förbundkaptenen/sportchefen Peja Lindholm. Östersundsbon har tagit sig an uppdraget att jobba med Kinas curlingslandslag. Maria Prytz (född Engholm) har med framgång spelat på internationell toppnivå. Eller vad sägs om tolv EM- och VM-medaljer och ett OSsilver mellan åren 1999-2014! 2016 utsågs hon till landslagscoach för damlandslaget (lag Anna Hasselborg) och det utmynnade redan 2018 i ett OS-guld. – Vi sökte en person med bakgrund från elitidrott på absolut högsta nivå i rollen som förbundskapten. Men samtidigt betonade vi fokus på utveckling och hade skruvat om lite i profilen så den

matchar våra framtidsvisioner. I Maria hittade vi en trygg och oerhört kompetent person som har exakt samma målbild för utveckling och med en bakgrund som spelare och coach på OS-nivå, säger Stefan Lund, förbundschef Svensk Curling. – Det är en fantastisk möjlighet för mig att få jobba med curling och utveckling på heltid och jag känner mig hedrad att ta mig an uppdraget. För mig är det viktigt att skapa bra förutsättningar både för elitlagen och för de lag som ligger strax efter, säger Maria Prytz. • Kommer du att kunna sätta din egen prägel på uppdraget? – Ja, det tycker jag nog – inte minst i delen Utveckling av svensk curling. Mitt jobb handlar ju inte bara om landslagsuppdrag och möten med RF och SOK, utan även att få till en bra bredd och gärna ett livslångt spelande. • När nominerar du dina första mästerskapslag? – På damsidan kommer det att spelas ett EM-kval för första gången. Nuvarande landslaget Anna Hasselborg kommer att utmanas av Isabella Wranå i en matchserie i bäst av sju matcher helgen den 28-29/9. I samma veva meddelar jag vilket

herrlag som får åka på EM den 16-27 november, avslöjar Maria Prytz.

”Mitt jobb handlar ju inte bara om landslagsuppdrag och möten med RF och SOK, utan även att få till en bra bredd och gärna ett livslångt spelande.”

- AIK ringde mig i början av augusti. Eftersom de ska hjälpa mig med både bostad och jobb därnere var det inte speciellt mycket att fundera över. Det känns som ett spännande steg att ta både bandymässigt och gällande livet vid sidan av planen. Jag behöver en paus i pluggandet nu, medger Minna. Än så länge är Minna stationerad i Härnösand, men den gångna helgen var hon på ett träningsläger med sin nya klubb i Rättvik. - Linda Odén var tyvärr inte med, men däremot fick jag lite tips av herrlagets tränare Andreas Bergvall – och han kan ju hur mycket som helst efter alla år i herrlandslagets mål, säger Minna som blev målvakt av ren solidaritet en gång i tiden. - Jag ville helst spela ute, men eftersom jag var rätt allround så blev jag en av de som turades om att ta målvaktshandskarna. Till slut var det bara jag kvar, skrattar hon. Ny i AIK inför den här säsongen är även Härnösandsfostrade Tora Uebel. – Kul att Tora fick chansen att prova på elitseriespel hon också... och skönt att vi kommer att ha varandra att luta oss emot. Minna Norrgrann har även fått landslagsledningens ögon på sig. Ifjol var hon med i det landslag som vann Ungdoms-OS (Universiaden) i Ryssland. Nu den 20-22 september var hon på landslagsläger i Västerås. – 2020 är ju ett VM-år så det klart man börjat drömma så smått. Men först och främst är det uppdraget som burväktare i AIK som ska skötas. Damtränaren Pelle Fosshaugs förtroendet har hon redan fått. - Minna har allt som krävs för att bli en mycket bra målvakt. Hennes utvecklingskurva går rakt upp och i AIK ska vi fortsätta med den fina målvaktsträning som hon har haft i Söråker, meddelar Fosshaug på AIK Bandys Facebooksida.

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

65


VIMMEL

Lisa Hansson och Nicklas Åberg testade bland annat en cocktail med nässlor och citronjuice

Ida Wiklund, Sara Granlöf och Jenny Lindgren

Anneli Norlén, Maja Westlin och Alex Nordin T e x T & F O T O M a r i a -T h é r è s e Somm a r

66

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

Michael Öhrling, Peter Glud och Mats Westin

Petra Olsson och Elin Lundqvist


LÅNGVÄGA GÄSTER TILL GIN-FINAL w Den 24 augusti hölls den globala finalen av

Hernö Gin Cocktail Awards, med tävlande bartenders från sex länder. Jon Hillgren från Hernö Gin njöt i solskenet: – Det känns jättebra och vi kunde inte ha fått bättre väder! Ungefär två hundra personer är här i kväll, inklusive personal, och det är många gäster som är här för första gången. I år har vi har en nybyggd restaurang och matsal där det just nu pågår VIPmiddag i samarbete med Brygghuset. Och Engströms Bakery & Deli serverar mat på

Marlene Nilsén, Lilly Björnsdotter, Tina Höglund och Per Brudsten: - Det här är Inger Höglund. Tina och Inger är farmor och barmor (b årets event för mig! som i bonus) till Lilly.

festområdet, så vi kan erbjuda mycket mer mat än tidigare. Många gäster hade rest från Stockholm och andra långväga platser för att vara med om kvällen. Årets vinnare blev Raphael Redant från Stich Bar i Sydney, Australien. Motiveringen löd: ”för sin kreativa cockAnna Elise Nordin tail med rökiga toner av gran, sälta från havsvatten och sötma från myror.”.

Jonas Treffenberg och Victor Lemus

Marte, Sara, Hanna och Karin

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

67


DITT lOkala ElFÖRETaG

SVERIGES BÄSTA SKETCH OCH SVERIGES BÄSTA MONOLOG I REVY-SM 2019.

DJ Gloria Dansa för livet!

LÄNSREVYN I VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR:

ETT RENT NÖJE PREMIÄR PÅ NYÅRSAFTON. SPELPERIOD JAN-FEB. HÄRNÖSANDS TEATER.

Med DJ Gloria, Sveriges äldsta professionella kvinnliga DJ – 74 år. Mingelbuffé, disco & barhäng. Buffé bokas senast 5/10. St Petri Logen 12/10 kl 19.

Mingel & konsert! Med Tony Naima – Så mycket bättre! Härnösands teater 13/10 kl 13. Allt bokas via 072-727 16 32. Swisha pengar + namn & antal. Biljetter finns även på Öbacka Bok 23/9-5/10. Kontant eller swish. Behållningen från båda dagarna går oavkortat till Bröstcancerfonden.

Elservice Elinstallationer Allt inom:

hem/villa & företag

Rörarbeten Träjobb Rotarbeten

Öbacka El ab Hovsgatan 17 • 0611-128 68 E-post: gustafsvik@gmail.com

KLASSISK KonSert SÄBRÅ ORKESTERFÖRENING Dirigent: Rasmus Nordin

Härnösands Teater Foajén Måndag 21/10 kl 19 Entré 50:-

BILJETTER: 375 KR. SLÄPPS DEN 1 OKTOBER. INFO: WWW.MITTREVYN.SE.

LÖRDAG 5 www.mittrevyn.se 68

Y I P P IE H Ä RNÖ S A ND

@mittrevyn

facebook.com/mittrevyn

oktober, kl 18:00

Härnösands Teater

BILJETTER: Technichus, Härnösands Teaterförenings hemsida samt Härnösands Teaters kassa 1 timme före föreställning


foto Maria-Thérèse Sommar

Nyhet!

Fotvård fr 300:Ögonfransförlängning Akryl nagelförlängning Gel nagelförlängning Taisiia, Akbar, Mustafa och Iryna OBS! NY ADRESS Jaktstigen 1 Välkommen!

Jaktstigen 1 • För bokn: 070-566 61 59 • FB: thai sabai

Idrottens dag, Mellanholmen 14/9

”Kom till mig på personlig träning eller massage”

Fatu Silla spelade volleyboll ...

behandlande & djupgående massage

jag håller till på simhallen!

Boka tid / ställ ev frågor via mejl till: anna@agtraningohalsa.se Kom till mig om du vill ha hjälp att bli skadefri och nå dina prestations- eller hälsomål. Jag jobbar med funktionell 3D-träning med mål att förbättra din styrka, rörlighet och kondition.

anna gustafsson Cert. PT Cert. massös

073-813 16 61 • anna@agtraningohalsa.se • agtraningohalsa.se • Följ oss gärna på FB

• Proxy – Norrdans

5 oktober kl 18, Stora scenen, Härnösands teater

• En kväll med Hasse och Tage

NYTT!

Jessika och Oscar Johansson

Saga testade att hoppa som en häst på hinderbanan

BäTTre öppeTTider för aTT köpa • En kväll med Hasse och Tage Bil jeTTer! 11 oktober kl 19, Stora scenen, Härnösands teater 10 oktober kl 19, Stora scenen, Härnösands teater

• Allt som är värt

18 oktober kl 19, Brännaborg

• Den magiska Hatten (Barnföreställning)

19 oktober kl 14, Lilla scenen, Härnösands teater

Amanda, Caroline och Soda

Vale Böhn, Frans Larsson och Oscar Persson

Teaterns biljettförsäljning har flyttat till Technichus. Öppettider torsdag-söndag 10-16. Teaterns biljettkassa är som vanligt öppen en timme innan föreställning. Telefon 0611-180 60.

• Kärleksmaskinen – Piteå Kammaropera 19 oktober kl 18, Stora scenen, Härnösands teater

Läs mer och boka biljetter på riksteatern.se/harnosand

...med Ines Frädin

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

69


SERVa din bil

DET MESTA GĂ…R ATT GĂ–RA KRĂ…NGLIGT.

hos en MRF-ansluten bilverkstad Byte av olja & filter samt 20 viktiga kontrollpunkter. Gäller aLLa märken av personbilar 5 ür och äldre.

STRUNTA I DET.

Utnyttja vĂĽr Basservice

Ă–rnskĂśldsvik

Ravesta 135, Arnäsvall Tel: 0660-37 51 11

Hälsning frün Stig, Inge & Markus

1.795:-

Att byta Garageport ska vara lätt. Vi hjälper dig hela vägen, frĂĽn montering till bortforsling av den gamla porten. Skippa krĂĽnglet – välkommen till oss!

HärnÜsand

Sälstensgränd 5 Tel: 0611-218 18

Din bilVerkstaD Industrigatan 11 • 0611-225 75 • 0611-188 64

Ă„garskifte

i trygghet och fÜrtroende Vi hjälper dig att se helheten i ägarskiftet, allt frün skogliga mÜjligheter till skogsekonomi och juridik. HÜr av dig till oss, sü träffas vi pü din fastighet eller vid nügot av vüra kontor i HärnÜsand och Sollefteü.

norra.se / 010-583 10 00

Du är värd god tandvürd. Vi hjälper dig!

!KUT TANDVĂ?RD 5NDERSĂšKNINGAR 3MĂ‹RTFRIA BEDĂšVNINGAR

Tandimplantat Proteser +RONOR OCH BROAR

(Ă‹R NĂšSAND

TBUD I 6�R T PRODUKTU t "LVU UBOEW´SE S t 6OEFST¤LOJOHB PBS t ,SPOPS PDI CS U UB BO QM t 5BOEJN t 1SPUFTFS t 5BOECMFLOJOH ´SE t &TUFUJTL U BOEW WOJOHBS E¤ CF JB t 4N¾SUGS

SE

EKEDJAN R A K LA D N A T W W W * Gäller tom 31/10

70

Y I P P I E H Ă„ RN Ă– S A ND

Professionell TANDBLEKNING

3 500:-

Uppe och nere.

Lista dig hos oss! Vi har tid fĂśr dig

(Ă‹RNĂšSAND +ORSMĂ‹SSVĂ‹GEN s "R YGGAREN STRAND 4EL s WWW TANDLAKAREKEDJAN SE % POST INFO TANDLAKAREKEDJAN SE


foto Maria-Thérèse Sommar

Elin Olofsson, Melwhin och Milthon. I barnvagnen tog Thea det hela med ro.

Nora Gustavsson och Käthrin Wiklund

Bus1-final, Mittsverigebanan 7/9

Anna Ödmark Öhman med sonen Sebastian Öhman

Jimmy Jaldemark, Oskar och Sara Norrgrann på väg till marknaden

Korsmässomarknaden, Stadsparken 14/9 Jonas Damgren med hunden Elvis

Dan Falkengrip och Samuel Lundgren vid banan

Vanja Karlström och Sonja Jansén tittade på mattor

Bröderna Göran och Gunnar Gradin hade hittills köpt honung

Sandra, Onevia och Martin

Linnéa Westberg och Ida Wiklander

Therese och Elin Högberg

Malin, Björn och Matheo. Björn: - Jag köper alltid mesost när det är marknad!

Bosse Berglund, Robert Sjölander och Alva Edström hade kollat på drifting

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

71


INNOVATIONSVECKA Mellan den 30 september och 4 oktober arrangerar Vinnova och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans en Innovationsvecka. Veckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt. Under veckan pågår aktiviteter i Härnösand och på många platser runt om i landet. Måndag 30/9 kl. 11.30-13.00

KULTURLUNCH

Skapande av text, innovativa sätt att publicera text varvas med SM-guld i revy och en ny litteraturfestival. Man kan lätt säga att det är det skrivna ordet som är i fokus denna lunch. Alla är välkomna men föranmälan krävs om du vill äta lunch. Pris: 110 kr för vegetarisk lunch. Tisdag 1/10 kl. 13.30-16.00

FOODTECH - FRAMTIDENS LIVSMEDELSINDUSTRI

Hur ser morgondagens konsumtion och produktion av mat ut? Vilka nya etableringar och affärsmöjligheter finns inom livsmedelsbranchen? Härnösands kommun vill skapa ett centrum för framtidens livsmedelsindustri - Norra Sveriges Foodtech-centrum. Till denna eftermiddag bjuder vi in dig som är nyfiken på utvecklingen inom den snabbt växande foodtech-sektorn. Torsdag 3/10 kl. 13.30-15.30

PER-MODELLEN

PER-Modellen är utvecklad av och praktiseras sedan ett antal år i Härnösands kommun. Det är en modell för strukturerat stöd vid demenssjukdom. Den är evidensbaserad, kostnadseffektiv och utvärderingsbar. Kom och lär dig mer om en framgångsrik modell som gynnar samhället, enskilda samt personal inom vård och omsorg.

Mer information om aktiviteterna www.harnosand.se/innovationsvecka

SAMBIBLIOTEKET, PLAN 4, Universitetsbacken 3, Härnösand

Anmäl dig på: sambiblioteket@harnosand.se eller via webben. Sista anmälningsdag 27 september, uppge namn och föreläsning.

72

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


www.dansvasternorrland.se

Hemlagad Husmanskost

ORDNA LADDPLATS TILL ELBIL I FASTIGHETEN! Har du funderat på att skaffa elbil? Kom och lyssna på Johan Lagrelius från BioFuel Region om allt från vad en elbil är till hur du kan skaffa laddstationer för elbilar till fastigheten. David Helsing från Länsstyrelsen berättar om stöd från Klimatklivet.

luncH

90:-

inkl smör, bröd, sallad, dyck

Missa inte!

Tisdag 1 oktober kl 17.30 - 19.30 Alfhild Agrell-salen, Sambiblioteket plan 4. Fri entré men anmäl dig senast 27/9 om du vill ha en matig macka på www.harnosand.se/laddplats Arrangör: Energi- och klimatrådgivningen i Härnösand i samarbete med BioFuel Region inom projektet SiSL Mellersta Norrland

trubadurkväll 28/9

LÖR 28okt septkl kl18:00 18:00 lör 6 Fyren, Härnösand Fyren, Härnösand

Åvägen 1 • älandsbro 0611-613 83

HÄR RESER EN SOVANDE

MILJÖHJÄLTE BLI EN DU OCKSÅ

Du får tid för annat när du väljer bussen framför bilen. På köpet gör du en viktig insats för miljön. Läs mer om hur på www.dintur.se/miljo

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

73


Välkommen till

HÄRNÖSANDS NYA RESEBYRÅ Samma höga service och personal. Mer resor och bättre priser!

• Kampanjer • Erbjudanden • Resekataloger

Öppet må-fre 9-17

Allt inom RÖR och VVS! - Värme - Vatten - Avlopp MED ROT-AVDRAG

ENERGISERVICE I HÄRNÖSAND AB

Adress: Storgatan 28, Härnösand • Telefon: 0611-205 80 (fd RESECITY)

Thorén Värmepumpar Nyckelfärdigt till fast pris

TEL 070-621 48 06

jorgen.asternstrom@gmail.com

JÖRGEN ASTERNSTRÖM

Kompetens inom kommunikation i Härnösand

• INSTALLATION 0612-42500 • SERVICE

0612-425 00 trnab.se

Kenneth Zetterlund

Linda Uhlander

Martin Sundqvist

Pawel Maronski

Mikael Carnbro

Stefan Fröberg

Jakob Tjernström

Anders Hall

VD - Kommunikationsstrateg

Projektledare - Event

Traktorparts Fastighetsteknik i Härnösand

VI ÄR STÖRST PÅ SLÄPVAGNAR, BILTRAILER, BÅTVAGNAR, TAKPLÅT, INDUSTRIFÄRG OCH ENTREPRENAD! Billiga trävaror!

Majava och Arcas kvalitetsvagnar med bladfjädring och helsvetsad ram från 10.900:-

Jotun hard top flexi -en färg som slår alla industrifärger på marknaden!

Webbutvecklare/Sociala medier

AD - Design och bild

Takplåt väggplåm2t från 79:-

måla bilen maskinen, taket, traktorn m.m

Välkommen att kontakta oss 0611 - 753 11

070 - 597 56 87

traktorbm@hotmail.se

Produktion- print och grafisk form

Projektledare

Profilreklam • Privat & företag Skyltar • Bildekor • Dekaler Klädtryck • Banderoller m.m. Redaktör, copywriter och projektledare

R ace

Consulting AB

74

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

vi ordnar det ni vill ha! SnaBBa leveranSer! ring eller sms 070-280 55 48

Creative Director - Copywriter

Köpmangatan 10B Härnösand • Tel 070-679 75 29 www.alltid.net


Hela denna sida är annons

UTFART / KALENDARIUM

Program på Härnösands bibliotek september - oktober

[ 25 sep – 25 okt ]

Fri entré om inte pris uppges

Med reservation för eventuella fel och ändringar

25 SEPTEMBER KL. 17:00-18:30 Digitalt café Fråga vad du vill om din mobil, dator eller surfplatta. Drop-in! Ramviks bibliotek

SCEN

Musik fre 27

sep

Hoven Droven Servering från 19.00 Mats o Karin musik & möten 21.00 Sön 29

sep

Vandringskonsert En musikalisk vandring på friluftsmuseet med konserter i Murbergskyrkan, Ångermanlandsgården och Åvike herrgård. Samling i museets entré kl 15.00 för indelning i grupper. Fri entré. Västernorrlands museum kl 15.00 Tor 10

okt

Kapellsfolk Konsert med elever från folkmusiklinjen Kapellsberg. Fri entré. Västernorrlands museum kl 19.00 Sön 13

Västernorrlands museum kl 15.00

okt

David Urwitz, support: Miriam Maul Servering från 19.00 Mats o Karin musik & möten 21.00

KYRKLIGT okt

Familjekväll Middag och föreläsning med Annica Strindin som berättar om sin resa till Nepal. Stigsjö församlingshem, Klockan 17.30. lör

19 okt

afternoon-tea med musiksalong För alla, pris 150 kr. Biljett köper du på församlingsexpeditionen. Biskopsgården., kl 14.00 mån 21

okt

Föräldraföreläsning David Eberhard, Psykiater och författare till boken. ”Hur barnen tog makten”. I samarr med Härnösands kommun och Svenska kyrkan Härnösand. Härnösands domkyrka, kl 18.30

lör 28

SEP

SKAPA DANS Koreografitävling för ungdomar mellan 14-22 år med anknytning till Västernorrland.

Västernorrlands museum kl 13.30

lör 5

Fre 25

Okt

Brew Club presenterar Kristofer Åström Husbandet Brygget gästas av Fireside-sångaren Kristofer Åström

Fyren/Norrdans kl. 18

OK

PROXY Ett dansverk om närhet och närvaro. Härnösands Teater kl. 18

Hernö Hantverksöl/Bryggeriet kl. 18 Sön 27

Okt

FILM

JazzBrunch Tullportens Konditori kl. 13

ÖVRIGT Lör 12

okt

Mässa konsthantverk och mathantverk Mässa med konsthantverk och mathantverk, underhållning och fikaförsäljning Ramviks Folkets hus kl 10:00 Sön 13

fre 18

okt

Kreutzersonaten Isabelle Bania, violin, och Peter Friis Johansson, piano, framför Beethovens kammarmusikverk i anslutning till Litteraturfestivalen och Härnösands kammarmusikfestival. Fri entré.

okt

Zephyr Folkmusikkonsert med flöjttrion Zephyr: Göran Månsson, Richard Ekre Suzzi och Jonas Simonson. Entré 150 kr.

lör 19

Sön 20

okt

Konserveringens dag 2019 Kom och besök och lär dig mer om vad konservatorer jobbar med. Prova själv att rengöra, laga och retuschera. Samt titt bakom kulisserna i konservatorernas ateljéer. Fri entré.

Tor 26

sep

Hugo och Rosa Filmstudio Murberget. Höstens tema är ”Ålderdom”. Kvällens film är ”Hugo och Rosa” i regi av Bengt Jägerskog (Sverige 2002). Samarr: Härnösands folkhögskola med stöd av Film i Västernorrland Västernorrlands museum på Murberget kl 17.30 Tor 24

okt

Le chat/Katten Filmstudio Murberget. Höstens tema är ”Ålderdom”. Kvällens film är ”Le chat” i regi av Pierre Granier-Deferre (Frankrike 1971) Västernorrlands museum på Murberget kl 17.30

okt

VERNISSAGE: Mellanplatser/Places in between Ny utställning av bildkonstnären och fotografen Linda Maria Thompson. Museichef Jenny Samuelsson inviger. Västernorrlands museum kl 18.30 Lör 19

okt

Öppen slöjdverkstad! Täljkväll Arr: Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland

Lör 28

sep

Drakarnas Klädloppis Försäljning av barnkläder, barnskor, leksaker, mammakläder... Domkyrkans församlingsgård, Kl. 9-14.

Sön 27

Brännaborg kl. 12-15

8 OKTOBER KL. 17:00-18:30 Digitalt café Fråga vad du vill om din mobil, dator eller surfplatta. Drop-in! Viksjö bibliotek

Anmäl ditt intresse direkt till bibliotekets information eller reception. Du kan också mejla till: bibliotek@harnosand.se

okt.

LOPPMARKNAD Fikaservering

8 OKTOBER KL. 15:30-16:30 Läseklubben För lässugna barn mellan 10-12 år. Vi träffas varannan tisdag och pratar böcker och fikar. Verkstan alt. Stjärnans hus, plan 2

VILL DU VARA MED I EN BOKCIRKEL? Biblioteket har Bokcirkel för vuxna och Lättläst bokcirkel.

Västernorrlands museum

Slöjdverkstan på Murberget kl 18.00-20.30

BARN

5 OKTOBER KL. 12:00 Hundrasvansaren En afrikansk musiksaga med Eva Granath-Wigardt och Ylva Steen, från 4 år Stjärnans hus, plan 2

12 OKTOBER KL. 12:00 Musikkalas Musiklek med Eva Granath-Wigardt & Erik Bäckström, från 3 år Stjärnans hus, plan 2

okt - Sön 20 okt

Litteraturfestival! Länets litterära sällskap bjuder in till Litteraturfestival med föredrag, samtal, workshop och underhållning. Föranmälan till havsornen@ yahoo.se. Deltagaravgift 100 kr, ungdomar upp till 20 år gratis.

Tor 24

2 OKTOBER KL. 10:00-12:00 Digital kurs: Nybörjarkurs i smartphone, del 1 Lär dig grunderna i hur du använder din smartphone. Både Iphone och Android-mobiler. Mobil ska tas med till kursen. Anmälan sker i receptionen på plan 2. Ludvig Nordström-rummet, plan 1

9 OKTOBER KL. 10:00-12:00 Digital kurs: Nybörjarkurs i smartphone, del 2 Lär dig grunderna i hur du använder din smartphone. Både Iphone och Android-mobiler. Mobil ska tas med till kursen. Anmälan sker i receptionen på plan 2. Ludvig Nordström-rummet, plan 1

Västernorrlands museum kl 11.30-15.30 Tor 17

28 SEPTEMBER KL. 12:00 Danslek Med Lena Vidmark, från 4 år Stjärnans hus, plan 2

lör 19

okt

David Urwitz, support: Miriam Maul Servering från 19.00 Mats o Karin musik & möten 21.00

Ange vilken bokcirkel du är intresserad av så hör vi av oss. Alla bokcirklar har begränsat antal platser.

Läs mer på bibliotek.harnosand.se

Foto Johannes Berner Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

75


Hösten 2019

ALLTID MARKNADSBYRÅ PRODUCERAR YIPPIE HÄRNÖSAND

Dags för en n y h e m s i D a?

Bryggeriet Härnösands hetaste konsertlokal! Onsdag 25/9 • kl 20

Helen sung Quintet

Blueskväll fredag 27/9 • kl 20

Among lynx

!

Onsdag 2/10 • kl 20

Klipp ur och spara!

I samarb med Musik Västernorrland

Freedoms trio

Onsdag 9/10 • kl 20

rigmor gustafsson kvartett Onsdag 16/10 • kl 20

Hannah tolf

www.vaggivagg.com

www.brattfeldt.se

fredag 18/10 • kl 20

kramfors storband

med klas Norberg, lina Melander & Fredrik Högberg Arr: Kramfors Storband. Biljetter köps i kassan på Bryggeriet. Pris: 160 kr

Onsdag 23/10 • kl 20 OBs! st Petri Logen!

Norrbotten Big Band & Bobo stenson I samarb med Hsands Musiksällskap

www.harnosandsforetag.se

Öbacka Jazz & Blues

www.korpberget.se

Solumsvägen 2 • 070-342 87 45 www.obackajazzoblues.se

www.revidacta.se

FAST PRIS! MOBILANPASSAD ALLT INGÅR UPPGRADERING UTBILDNING SERVICEAVTAL

Små annonser syns och säljer!

www.tandlakarekedjan.se

Vi bygger en ny och modern hemsida åt er till ett fast pris. Du får hjälp med hela upplägget från analys - projektledning - design - fotografering till programmering och utbildning för att kunna sköta sidan själv. Här ovan ser du några hemsidor som vi har producerat.

Köpmangatan 10B Härnösand Tel 070-679 75 29 • www.alltid.net

BELYSNINGSHELG

20% RABATT PÅ ALLA LAMPOR

FRÅN

799· (999·) Lampskärm Eos i fjäder och papper för tak- och golvlampa, utan upphänge, Ø 45, H 30 cm 799· (999·), Ø 65, H 40 cm 1.916· (2.395·), Ø 75, H 45 cm 2.876· (3.595·).

Härnösand. E4 Norr, avfart trafikplats Saltvik. Gamla Ådalsv. 149. 0611-232 90. Mån-fre 10-18. Lör 10-15. Sön 11-15. *Gäller all belysning den 26-30/9. Gäller ej ljuskällor. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Mer info på mio.se

76

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND

Boka: Boka: 0611-51 0611-51 13 13 20 20 www.yippieharnosand.se www.yippieharnosand.se

GÄLLER ENDAST 26-30/9


KÄRLEKSMASKINEN

En sista hälsning En sista som hälsning räddar som räddar

Kan man verkligen skapa sin perfekta partner i form av en robot? I operan Kärleksmaskinen möts erotik och skräck i det högaktuella ämnet artificiell intelligens!

liv liv

Vi kör härliga, svängiga, sköna & goa låtar från 50- & 60-talet, som Sven-Ingvars, Lill-Babs, Jerry Williams, Siw Malmqvist, Elvis Presley och Gunnar Wilkund m fl hade stora hits med.

Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 010 –199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack för att du hjälper oss att rädda fler liv.

Biljetter på www.tickster.com & Härnösands Teater. Även via arrangören 0660-22 30 97, 070-246 74 48 eller mejl till: bokning@natrahembygd.se

Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på 010 –199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack för att du hjälper oss att rädda fler liv.

HÄRNÖSANDS TEATER LÖRDAG 19 OKT KL 18:00 Supé serveras från kl 16:30. OBS! Förbokas Biljettpris: 200 kr för vuxen, Scenpass och ungd. från 15 år 160 kr Förköp: Biljetter köps på Technichus, (Storgatan 11) tors-sön kl 10-16, i Teaterns kassa 1 timme före föreställning eller på www.riksteatern.se/harnosand, 0611-180 60 Arrangör: Härnösands Teaterförening i samverkan med Härnösands Musiksällskap och Studieförbundet Vuxenskolan

PG: 90 06 03 – 2

Boka annons på 0611-51 13 20!

PG: 90 06 03 – 2

w

ETT KVALITETSMAGASIN BARA OM

september - oktober

Nr 3 Mars - April

2019

Guiden till Härnösand

d.se

www.yippieharnosan

ETT KVALITETSMAGA SIN BARA OM HÄRNÖSAND

exemplar!)

april - maj

Höjdpunkter I MArS/AprIL

T Sofia Mabergs T Folkhögskolan T Månadens sport T Prismahuset

d.se

maj - juni

trappVåren är här och i uppgångar och utanför nu matbutiker frodas mest ett av vårflorans majblompålitliga inslag – speciell man. I år finns en Härnösandskoppling. Sidan 16

ETT KVALITETSMAGAS IN BARA OM HÄRNÖSAND

d.se

www.yippieharnosan

NR 5 / 2019

NR 4 / 2019

Race Consulting........................................ 74 Ramviks Folkets Hus.................................. 77 Ryds Glas..................................................53 Saga Design..............................................55 SCA...........................................................53 Stora Coop.................................................13 Svenska kyrkan.......................................2, 3 Swoosh......................................................53 Så minns vi Elvis........................................55 Säbrå Orkesterförening.............................68 Tandläkarekedjan......................................70 Technichus................................................29 Thai Sabaai..........................................69, 80 Thorén Värmepumpar............................... 74 Tremans.................................................... 79 VäggiVägg...................................................6 Världens Barn...........................................62 Västernorrlands Museum..........................29 Wayne’s Coffee..........................................80 Öbacka Bok............................................... 79 Öbacka El..................................................68 Öbacka Jazz & Blues................................. 76 www.yippieharnosan

SIN BARA OM HÄRNÖSAND ETT KVALITETSMAGA

VARSÅGOD ! HÄR FÅR

HÄRNÖ DU STÖRSTA SANDS TIDNING (nu 17 700

SIN BARA OM HÄRNÖSAND ETT KVALITETSMAGA

www.yippieharnosan

d.se

NR 8 / 2019

VARSÅGOD!

NR 6-7 / 2019

augusti - september

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

juni - juli

(nu 22 000 exemplar!)

exemplar !)

BLOGG MIRIAM

En ny säsong har startat hos folkracefamiljen Svedberg i Lockeby.

Älskar 40-talet inte lika nördigtmen längre

arbetskläder Saga Shagatay i sina som guide på Västernorrlands Museum. Sidan 23

sid 34

BARA I YIPPIE

10

80

Nr 1 Mars

sidor läsning och annonser från butiker och företag

ÅRSJUBILE UM

Vimmel

bilder från Mats & karin Guldmedaljörer • Hemma i Tingshuset

YLVA ALLER VILL HA FEST

2009

Guiden till Härnösand

INBJUDAN

R E TA G S M Ä OM FOKUS FÖ R EN ANNONS R BILAGAN Ä HELA DEN HÄ

En tidning om Fokus

Företagsmässa, reportage

DRÖMHUS

&

UTSTÄLLNINGAR FÖRELÄSNINGAR VINPROVNING RESTAURANG

F RI ENTRÉ

MÄSSA

i fa m i l j e for m

HÄRNÖSAND ARENA

3-4 MAJ •2019 Härnösands största mässa!

!

MASSOR MED UTSTÄLLARE

I SaMVErKan MED

arrangör

www.harnosandsforetag.se

Största och

ANDS 44

minsta tidning sidor läsning och annonser från butiker och företag

Vimmel FILMROBIN Bilder från

yippie.nu!

Där kan du

Gennys

läsa ÄNNU

VILL

YIPPIE HÄRNÖSAND

MER om vad

som händer

SUCCÉ I HELA LÖPARSVERIGE

HOVSCAPELLET ÄR RENA HÄLSOPILLRET

YIPPIE HÄRNÖSAND

1

Omslaget Emil Österholm har fotograferats av Pawel Maronski Ges ut av Alltid Marknadsbyrå AB Köpmangatan 10, 871 30 Härnösand Tel 0611–51 13 20 info@yippieharnosand.se, www.yippieharnosand.se ANSVARIG UTGIVARE Anders Hall, anders@alltid.net redaktör Jakob Tjernström, jakob@alltid.net Redigering Pawel Maronski, pawelmaronski@alltid.net Anders Hall, anders@alltid.net VD Kenneth Zetterlund, z@alltid.net Projektledare/ANNONSBOKNING Linda Uhlander linda@yippieharnosand.se, 070-914 60 60 Stefan Fröberg stefan@yippieharnosand.se, 070- 376 32 41 UTGIVNINGSBEVIS NR 28 157

I H Ä R NÖ SA N D

MÄSSANS ÖPPETTIDER 3/5 fredag 14.00-18.30 4/5 lördag 10.30-15.00

MATS WIGARDT

Älskar 40-talet

! om vad somMERhänder 1

HäRNö TRAIL STORy MUSIK-NESTO RER FRÅN GALEN IDÉ TILL

ANNA HEUPEL • BREW CLUB • GIN-FINAL • ANNALENA SJÖLUND • HäRNÖ HUNDTEAM

SSA

företagsamhet i Härnösand

SPOnSOrEr

Kolla vår webb

exemplar !)

GRöNA HUSET

VI HÄLSAR PÅ HOS SOLVEIG PÅ MELLANHOLMEN

Johan Backeus kommer

och annonser om

EXTRA BILAGA

• Clock + ÄNNU MER

HÄRNÖ DU STÖRSTA SANDS TIDNING (nu 17 700

– Här ska jag bo tills jag blir ofärdig, haha!, säger keramikern Emil Österholm i Antjärn. Han är en av många som vittnar om den spirande optimismen i Häggdånger. Yippie har gjort åtta nedslag i en bygd som blickar framåt. Sidan 42

Årets kock 2017

MASS-EXTRA

BLOGG MIRIAM-

HÄRNÖSPREMIÄR

VARSÅGOD ! HÄR FÅR

H Ä G G DÅ N G E R FOR E V E R

annons

HÖJDPUNKTER I MARS/APRIL

✴ Teckna manga ✴ Klagokören ✴ Öbackanappet ✴ Gökboet

UPP PÅ härnöns sTOrA berg

Oskar Norrgrann har tillsammans med Stefan Öberg i sommar gått upp på alla berg över hundra meters höjd på Härnön. Yippie fick hänga med på avslutningen – en övernattning på den topp de utsett till den finaste av dem alla. Sidan 38

DEN HÄNG MED TILL STÅTLIGA GÅRDEN I RAMSÅS

10

ÅR MED HÄRN ANa tidnin StörstaÖS DSg och minst

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSAND S STÖRSTA TIDNING (nu 17 700

Här hittar du detta nummers alla annonsörer i bokstavsordning Härnösands kommun........... 4, 54, 62, 72, 73 Härnösands Teaterförening.......................69 ICA Maxi.....................................................14 IOGT..........................................................62 K-Bygg Fresks..............................................5 Kopieringsbyrån........................................55 Lekshoppen............................................... 79 Lennart Holmgren Bil AB...........................70 LinBoa.......................................................80 Lust & Fägring...........................................62 Malms Naprapati.......................................54 Mio Möbler................................................ 76 Mittrevyn..................................................68 Mäklarhuset..............................................28 Norbergs Marin & Maskin..........................39 Norra Skogsägarna...................................70 Norrbottensmusiken................................. 77 NSI Invest..................................................30 Nya Kajutan.........................................54, 80 Nylunds Lås & Larm...................................30 PH:s Färghus.......................................30, 80 PowerUp...................................................53

www.yippieharnosand.se

NR 9 / 2019

[annonsindex ]

Adana Kolgrill............................................80 AG Träning & Hälsa....................................69 Berners.......................................................6 Bilbolaget..................................................25 Björkudden................................................25 Blå Ängeln................................................. 73 Brygghuset...............................................55 Bröstcancerfonden...................................68 Bylunds VVS..............................................30 City Experten............................................63 Clock..........................................................31 Comfort.....................................................39 Curri.................................................... 79, 80 Dans Västernorrland................................. 73 Din Tur....................................................... 73 Ekonomiavdelningen.................................20 Energiservice i Härnösand........................ 74 Fastighetsteknik........................................ 74 Garageportexperten.................................70 Hemab..................................................40, 41 Hyrplats.se................................................54 Härnösand Pet Surgery.............................29 Härnösands Bildelar..................................80

HÄRNÖSAND

OVE SJÖDIN

30 åR mED EgEN BUTIK I CITY

ROM A LA HÄRNÖSAND

NY FESTIVAL

ToBAKS INNERgåRD fYLLS mED KULTURfEST

• LADIES CIRCLE • MAJBRASOR

SVARTKONST

AV HYLLAD DEBUT RICKARD THÖRNQVIST

– HÄR ÄR DOM • MARIA

ÅMAN

SKRIBENT PÅ JAKT EFTER DET STORA I DET LILLA

TARTUFFE • ADJÖ

SMÅSTADSHAMN GRÖN ENERGI FÅR SNURR PÅ HAMNEN

METROPOL • GÖRAN

ALBERTSSON • ULLA

at

JÄRNVÄGARS

MINI

KNAGGLIG VANDRING I NEDLAGDA SPÅR

STORT INTRESSE FÖR SMÅSAKER

ÖHMAN • KALENDARIUM YIPPIE HÄRNÖSAND

FOTBOLL FITNESS

MITTSVERIGEBANAN FULL FART FRAMÅT D BANA FÖR NYRENOVERA

• YIPPIE SPORT (DISCGOLF,

ÅBORDSÖN

CORNHOLE

SÅ BLEV HÄRNÖSAND ETT NYTT SPELCENTRUM

BORTGLÖMD PÄRLA VID ÄLVENS MYNNING

CYKEL, DERBY) • LINDA

JONSSON • VIMMEL HÄRNÖSAND YIPPIE

1

1

i Härnösand

JOSEFIN NILSSON

PRODUKTIONSKÄKE T ETT BESÖK I MATLAGNINGE NS VERKLIGA HÖGBORG

KALENDER

PROPPFULLT MED GREJER ATT GÖRA I HÖST

• ENDURO • BRYGGERIETPR EMIÄR • NYE KOMMUNDIRRE N – hÄR ÄR haN YIPPIE HÄRNÖSAND

1

Utdelning Under 10 år har vi gjort 117 nummer av Yippie Härnösand. Yippie Härnösand delas ut till 13 064 hushåll och 936 företag i Härnösands kommun med Postnord. Cirka 200 betalande prenumeranter utanför kommunen. 3 500 delas ut i ställ, buntar och på hotellrum i Härnösand. Den tryckta upplagan är 17 700 exemplar . Tryck Mittmedia Print

Utkommer med 12 nummer/år. Nästa nummer kommer den 23 oktober 2019!

Boka annons på 0611-51 13 20!

Medarbetare i DETTA NUMMER Maria-Thérèse Sommar, Anders Eliasson, Anna Heupel

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

77


MITT HÄRNÖSAND T EX T J AK O B TJ ERNSTR Ö M foto PAWEL M AR O NSKI

Nu är det nedräkning till Företagens galakväll på Sambiblioteket. Föreningen Företagarnas ordförande Annalena Sjölund tycker att galan är både rolig och viktig. ”Att få komma samman under de här formerna ger inspiration och energi som gör att man orkar jobba de där extra timmarna som ofta krävs för att driva ett företag”, säger hon. Alla nominerade till Årets gala hittar du på sidan xxx

Annalena Sjölund Ålder 49 Bor Åm, Älandsbro Gör Egen företagare i Miljökompassen AB. Styrelseordförande Parkaden Härnösand AB. Föreningsaktiv Ordförande i Företagarna Härnösand, styrelseledamot Pingst Härnösand med flera föreningar Familj Make, två barn 19 och 15 år.

Bästa gata Östanbäcken är fint Vackraste plats Utsikten från altanen mot Åmsjön. Bästa promenad Prat-promenad med god vän live eller via mobilen. Bästa lunchställe Matlåda i Stadsparken eller vid Sälsten Bästa uteställe Mats o Karin Musik & Möten Bästa restaurang Royal by Mathias Senaste kulturupplevelse Dansmaran på Parkaden Bästa löprundan Går gärna skogsrundan hemma i byn. Bästa köp Mina vandringskängor, de har hållit mer än 10 år nu. Sämsta köp Internetköp av trädgårdsbord. Ett misslyckat undantag från principen att köpa lokalt Senaste impulsköpet En regnkappa på ett regnigt Almedalen. Fikar helst på Kaffe vid öppen eld, gärna på älgpass, med familjen eller Equmeniascouterna Senaste film jag sett Chernobyl Ser jag helst på tv Brittiska deckare På min Spotifylista Har inte Spotify men – P1s sommarprat har rullat flitigt i sommar Favoritfärg Vinröd Senaste fyndet En i många år eftersökt efterrättsskål från Erikshjälpen Dansar helst till Modern dansbandsmusik, till exempel Expanders eller Blender Bästa förfestlåt “Happy” (Pharrel Williams) Bästa blogg Företagarpodden. Ingen blogg, men bra -) Hejar på Våra ungdomar som tar sig fram på ett imponerande sätt i livet. En bra gå-bort-present Något hemlagat, till exempel sylt eller marmelad Läser just nu Gillar fakta och biografi. Har nyss läst Hans Roslings böcker och ”Ett jävla solsken” av Fatima Bremmer, som gav många tankar. Senaste resa Helagsfjället, Härjedalen Så tar jag mig fram i trafiken Till fots eller med hybridbil Bästa butik Ica Supermarket Älandsbro och Erikshjälpen. Favoritråvara Älgfärs Alltid i mitt kylskåp Apelsinjuice (tyvärr) Favoritpryl Robotgräsklipparen ”Bosse” Bästa träning Bäst är styrketräning och simning. Roligast är dans och vandring Bästa badplats Bad från båten till exempel i Lungösundet eller Älandsfjärden Här finner jag ro Vid havet eller en fjällbäck!

A NNA LENA Förra året tilldelades hon utmärkelsen Årets Vendela vid Företagens galakväll. Nu laddar Företagarnas ordförande Annalena Sjölund för årets gala den 4 oktober. – Det här är en kväll där vi får chansen att synliggöra och hylla företagen i kommunen och det är jätteviktigt. Småföretagen står för 24 procent av skatteintäkterna i Härnösand och bidrar så mycket till drivkraften och framåtandan i stan.

78

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND


en

PRISMAS övre butiker har öppet!

mm o lk

Det är lite rörigt i övre delen av Prisma som ni kanske har märkt. Men även under ombyggnaden hittar ni det mesta hos oss. Här finns presenter för alla! Öbacka Bok har allt för kontoret, bemärkelsekort, spel och såklart böcker och mycket mer. Visste ni att Härnösands nya stora leksaksaffär, Leksaksshoppen, inte bara har leksaker för barn i alla åldrar utan även hobbyartiklar för äldre, utklädningskläder & pyssel.

Tremans har märken som Gant och Peak Performance. Här hittar du herrkläder för alla unga vuxna samt vuxna. Vår skoavdelning har både skor för herr och dam. Vi har flera kända varumärken som Ecco, Dahlin, Reiker och Kuoma. I Curris nybyggda butik hittar ni inredningsartiklar och presenter för alla tillfällen till alla åldrar. Skultuna, Iittala, Klong är bara några av de märken ni kan hitta på Curri. Presentkortet gäller i våra butiker + att du kan köpa dem i automaten hos oss

NYHET!

Leverans från 2/10. Förboka

Vi finns för dig. Välkommen Våra öppettider Mån-fre 10-18 Lör 10-16

Hälsningar,

Öbacka Bok, Lekshoppen, Tremans & Curri

får du ettor t presentk

rtet Nya Öbackako

Nyhet! Tim Falbe

Ord. 168:-

Nu: 139:-

NYHET! Muminbrickor

ostindia i svart

Eva Solo • Iittala • Klong

Muminmuggar

Gosedjur Findus 269:-

Upptäck mer! • Kundklubb • Läslustan • Presenkort

Skultuna • orrefors • Dbkd PRISMAHUSET • 0611–195 35

Sto r g ata n

HÄrnÖSanD • 0611-209 09

GAnt • PeAk PeRfoRMAnce • DAhlIn ecco • RIekeR • kuoMA M.M.

nu hAR vI butIken PRoPPAD MeD höStenS nyheteR.

Handla för 1000 kr så får du 10% rabatt GälleR t o M löRDAG 28 SePteMbeR

börjar hos Lekshoppen!

• Lego • Leksaker • Hobbyartiklar • Pussel • Radiostyrt • Sällskapsspel

Följ oss på Facebook !

PRISMA • 0611-153 63

Prismahuset • Härnösand • 0611-222 33 • Öppet: mån-fre 10-18 lör 10-16

Y IP P IE H Ä RN Ö S A N D

79


Avsändare: Yippie Härnösand Köpmangatan 10 871 30 Härnösand

Värdekuponger!

99

15

kr

Med denna värdekupong så erbj. vi en burgare & bärs för 99:varje gång Timrå-Modo spelar. Ord pris ca 215:-

Värdekupong

25

%

rabatt

Storgatan • 023-335 03 www.nyakajutan.se

Ådalsvägen 4 • Härnösand 0611-198 93

Trädgårdsgatan 3 • Härnösand 0611-237 50

2

PH:s Färghus i Härnösand Strandgatan 5 • 0611-247 00

Värdekupong

20

kr rabatt

100kr

Värdekupong

%

rabatt

på massage 1 timme. Ord pris 395:- NU 350:Gäller t o m 13/10 2019

Gäller Falafel, Kycklingshavarma, Kebabtallrik, Pizza 1-9, Kebab med bröd. T o m 22/10 2019.

Gäller valfri varm dryck. T o m 23/10 2019 med kupong.

Max ett köp per kupong. Gäller t o m 21/10 2019. Ej i komb med andra rabatter & erbj.

45

2

st

verktyg från Anza & få den billigaste till halva priset.

Värdekupong

Ät betala

Värdekupong

3

Köp

%

på valfri vara, ej ytterplagg. Gäller ord pris t o m 12/10 2019.

Värdekupong

Köp betala för 1

Värdekupong

rabatt

vid ett köptillfälle. Gäller ord pris t o m 22/10 2019.

Värdekupong

p 2 kaffe ala för 1

på alla Carolina Gynning glas. Gäller t o m 12/10 2019.

AdAnA

Kolgrill Brunnshusgatan 7 0611-234 80 • 070-566 61 59

Varvsgatan 16 • 0611-120 10 adanakolgrill.se

Storgatan 35 • Härnösand

Storgatan • 0611-209 09

Köpmangatan 10b Härnösand Tel 0611-51 13 20 www.alltid.net

Utgivningsplan2019 utgivning

bokning /MATERIAL

10

23 oktober

14 oktober

11

20 november

11 november

JuL-Xtra

6 december

25 november

12

18 december

9 december

ETT KVALITETSMAGASIN

ETT KVALITETSMAGASIN

www.yippieharnosand.se

BARA OM HÄRNÖSAND www.yippieharnosand.se

ETT KVALITETSMAGASIN

BARA OM HÄRNÖSAND

SMARTA VÄRDEKUPONGER

WE R SINGERS

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

8 / 2018 NR augusti - september

VÄRDER KUPONGE

N

PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

(nu 17 200 exemplar!)

VARSÅGOD!

LÖPSTEG annons HELA DEN HÄ R BILAGAN Ä R EN ANNONS OM FOKUS FÖ R E TA G S M Ä

SSA

En tidning om Fokus Företagsmässa, reportage och annonser om företagsamhet i Härnösand

MäSS EXTRA Lördag 14.30

Årets Företagare

i Härnösand

22 Januari

13 Januari

2

26 Februari

17 Februari

3

25 mars

16 mars

4

22 april

14 april

5

27 maJ

18 maJ

”Summer

Mille Kåhrström, 10, har fått ett sponsorkontrakt med en av världens största snowboardtillverkare (men just nu är det skateboard som gäller).

2

&

UTSTÄLLNINGAR CHAMPANGNEPROVNING VINPROVNING RESTAURANG

Kockskolan bjuder på provsmakning

MÄSSA

EN RiKTiG KUlTURSTAD. GUD NåDE DEN SOM SÄGER NåGOT ANNAT!”

• Familjens stugdröm i Härnösand • Tips, prylar mm

SPOnSOrEr

I SaMVErKan MED

arrangör

www.harnosandsforetag.se

EXTRA

Shihab Veterinär Ghaidaa öppnar en ny smådjursmottagning på Storgatan.

PUMPANDE HJÄRTA • ALMA MATTSSON

EXTRA BILAGA

4-5 MAJ •2018

Kom till Härnösands största mässa!

Massor med utställningar, företag, organisationer och aktiviteter

BILAGA OM FOKUSMÄSSAN

Hälledals

• VIMMEL • SPORT • MED MERA

in the city

HÄRNÖSAND ARENA

Vinprovning

6-7

24 Juni

15 Juni

NEN SOMMARMIN HET SOMMAR

annons

(nu 17 200 exemplar!)

ÖPPET

4/5 Fredag 12-17 5/5 Lördag 11-15.30

mässhallar och utomhus-utställning + smakmässa

Härnösands yngsta företag ställer ut!

ÖVER

UTSTÄLLARE!

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

FRI ENTRÉ

REKORDMÄSSA!

utses!

100 Grilltips! Kockduell Prisutdelningar Massor med företag!

42 tips fö r s kö na s ommarda

ghaidaa

Trevlig resa med Ådalen III

dRÖm FÖRVERkligaR sin MOTOR ENTUSIASTBILARNAS TID ÄR HÄR

ADINE BERGLUND

MAT-EXTRA

BRYGGHUSET, NYTT FRÅN APA, SIMHALLEN KOLGRILLEN OCH

• IVAR KEJERHAG •

Tom-Eddye är hemma

OCH HANS GLÄNSANDE MÄSTERVERK

YIPPIE HÄRNÖSAND • SPORT • MED MERA BITTE SELLDÉN • VIMMEL

g a r (s i d . 5 5)

nu

Sommart eater i Logens

ÖRJAN LEEK

1

NORRDANS • BRUNNEGÅRDEN

• MONA BERGLUND

• SINNENAS TRÄDGÅRD

park.

EN LÅNG SATTE SINA SPÅR

PREMIÄRTEATER MÖT HÄRNÖSANDS NYA TEATERSÄLLSKAP

SPORT

USM-GULD OCH FOTBOLL

Dags för ett nytt

äventyr hemsön

S

• KIKKI SEFBOM MM

VÅRSTAS NYA PARK

• LÄR DIG PISTOLSKYTTE

• JON HULTMAN • VIMMEL

YIPPIE HÄRNÖSAND • KALENDARIUM

1

bokning /MATERIAL

1

(nu 17 200 exemplar!)

EXPERTTIPS

KULTURBÖRSEN

”ViSST ÄR HÄRNöSAND

MÄRTA MOLIN • BOSSE BRÄNNHOLM

PÅ BAKSIDAN

(nu 17 200 exemplar!)

HÄR FÅR DU HÄRNÖSANDS STÖRSTA TIDNING

BARA OM HÄRNÖSAND

SMARTA

SMARTA VÄRDEKUPONGER

- juli

PÅ BAKSIDAN

VARSÅGOD!

MIKROFONER, SÅNG OCH DE SENASTE HITSEN

www.yippieharnosand.se

ETT KVALITETSMAGASIN

NR 6-7 / 2018 juni

VÄRDER KUPONGE

5 / 2018 NR maj - juni

PÅ BAKSIDAN

HITTA DITT BÄSTA

BARA OM HÄRNÖSAND www.yippieharnosand.se

SMARTA

NR 4 / 2018

april - maj

utgivning

2020

rlekar & Take Away

Värdekupong

Ny Webbsida?

Värdekupong

Spara pengar!

www.yippieharnosand.se