Page 24

REPORTAGE / BÅTMUSEET PÅ TOBAKS

Här är DItt nya museum Om allt går i lås så öppnar det nya fritidsbåtsmuseet nästa sommar. Därmed skulle Härnösand få ytterligare ett besöksmål med stor potential. Yippie gjorde ett besök i Stockholm för att ta en titt på de båtar som i så fall ska ställas ut. Men förhoppningen är också att hitta nya båtar med en norrländsk historia. – Det vore väldigt roligt att hitta till exempel en Neptunkryssare som har gått i vattnen där uppe, säger Hans Lennart Ohlsson, chef för Sjöhistoriska museet.Det här är histo Text Lars Kågström foto Pawel Maronski

24

Y I P P I E H Ä RNÖ S A ND

Yippie Härnösand 12 2016  
Yippie Härnösand 12 2016