Yippie Härnösand 10 2022

Page 22

INNEHÅLL: ALLT OM LIVET I HÄRNÖSAND OCH OM OSS SOM BOR HÄR! NR 10/2021 okt–nov Värdekuponger Härnösandkrysset 72 sidor läsning Marika siktar högt Lång resa på väg mot slut! NR 10 INNEHÅLLER: KKV • MATS & KARIN HEJDÅ • MASSA VIMMEL • CHRISTER NYLUND • GALA PÅ TEATERN • DET HÄNDER I HÄRNÖSAND • SPORT MED JENS NÄSMAN • ALFHILD AGRELL Ställer frågor med sitt måleri NR 10 /2022 oktobernovember LISA KONSTNÄR Philippe och Claire förälskade sig i Härnösand. MUHAMED GILLAR KYLA PÅ TIDEN Insta Bävern och Gäddan gafflar!

Domkyrkan

FREDAG 4/11

kl 8.00-16.00 Kyrkan öppen för ljuständning

LÖRDAG 5/11, ALLA HELGONS DAG kl 8.00 Kyrkan öppen för ljuständning

kl 11.00 Högmässa Livesänds

K A Eriksson, L G Fredriksson. Körensemble från Domkyrkokören medverkar. kl 16.00 Minnesgudstjänst

C Grönroos, P Brudsten, H Lindell. Ronja Schneider, violoncell. kl 18.00 Minnesgudstjänst

C Grönroos, P Brudsten, H Lindell. Ronja Schneider, violoncell.

SÖNDAG 6/11, ALLA SJÄLARS DAG kl 8.00 Kyrkan öppen för ljuständning kl 11.00 Högmässa Livesänds

J Holgersson, P Brudsten.

kl 18.00 Söndagsmusik

Musik i allhelgonatid. C. Francks d moll symfoni spelas av Per Brudsten.

Heliga korsets kapell FREDAG 4/11 kl 12.00-18.00 Öppet kapell Kapellet är öppet för ljuständning. Servering utanför kapellet, minneslunden och övre parkeringen.

LÖRDAG 5/11, ALLA HELGONS DAG kl 12.00-18.00 Öppet kapell Kapellet är öppet för ljuständning. Servering utanför kapellet, minneslunden och övre parkeringen.

Hemsö kyrka

SÖNDAG 6/11, ALLA SJÄLARS DAG kl 15.00 Minnesgudstjänst J Holgersson, E Stenlund. Hemsö-Högsjökören medverkar.

Häggdångers kyrka

LÖRDAG 5/11, ALLA HELGONS DAG kl 11.00-15.00 Öppen kyrka Kyrkan öppen för ljuständning och stillhet. Kaffe i kyrkan.

SÖNDAG 6/11, ALLA SJÄLARS DAG kl 15.00 Minnesgudstjänst U Andersson, A Karlqvist. Häggdångerskören medverkar.

Högsjö kyrka

FREDAG 4/11 kl 10.00-17.00 Öppen kyrka Kyrkan öppen för ljuständning. Servering av glögg på kyrkbacken, kaffe i kyrkan.

LÖRDAG 5/11, ALLA HELGONS DAG kl 10.00-17.30 Öppen kyrka Kyrkan öppen för ljuständning. Servering av glögg på kyrkbacken, kaffe i kyrkan.

kl 18.00 Minnesgudstjänst

J Holgersson, E Stenlund. Hemsö-Högsjökören medverkar.

Stigsjö kyrka

FREDAG 4/11

kl 12.00-18.00 Öppen kyrka Kyrkan öppen för ljuständning. Servering av kaffe och glögg på kyrkbacken.

LÖRDAG 5/11, ALLA HELGONS DAG kl 12.00-18.00 Öppen kyrka Kyrkan öppen för ljuständning. Servering av kaffe och glögg på kyrkbacken.

kl 18.00 Minnesgudstjänst

K A Eriksson, S Östman, E Ekebjörk. Stigsjökören sjunger.

Säbrå kyrka

FREDAG 4/11

kl 13.00-18.00 Öppen kyrka Kyrkan öppen för ljuständning. Servering av kaffe, te, glögg och kaka i och utanför kyrkan.

LÖRDAG 5/11, ALLA HELGONS DAG kl 11.00-14.00 Öppen kyrka Kyrkan öppen för ljuständning. Servering av kaffe, te, glögg och kaka i och utanför kyrkan.

kl 15.00 Minnesgudstjänst U Andersson, C Ahlenius, H Eysturlid. Solist Evelina Schelin.

svenskakyrkanharnosand svenskakyrkanharnosand

Viksjö kyrka FREDAG 4/11 kl 15.00-18.00 Öppen kyrka Kyrkan öppen för ljuständning och en stund i stillhet. Servering av kaffe på kyrkogården.

LÖRDAG 5/11, ALLA HELGONS DAG kl 12.00-15.00 Öppen kyrka Kyrkan öppen för ljuständning och en stund i stillhet. Servering av kaffe på kyrkogården.

SÖNDAG 6/11, ALLA SJÄLARS DAG kl 14.00 Musik i allhelgonatid Jarmo Nykeri spelar. K A Eriksson, E Ekebjörk.

Vårsta FREDAG 4/11 kl 18.00 Helgmålsbön L-M Oikarinen, L G Fredriksson Fika efter helgmålsbönen.

Första hjälpen vid sorg

Om du vill finnas där för någon som sörjer. svenskakyrkan.se/sorg

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett digitalt ljus. be.svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/harnosand

2 YIPPIE HÄRNÖSAND
svenskakyrkan.se/harnosand/kalender Aktuell information om gudstjänster och musik: allhelgonahelgen 5-6 november
Tänd ett ljus. Hedra minnet av någon och lys upp mörkret.
Hitta graven svenskagravar.se
YIPPIE HÄRNÖSAND 3 SHOP EXPRESS 8-22ALLA DAGAR HÄRNÖSAND Lars, Erik och Christoffer önskar er varmt välkomna TILL VÅR FANTASTISKA FRUKT OCH GRÖNT AVDELNING

KORT OM HÄRNÖSAND

GRATIS MENSSKYDD I SKOLAN

Nu finns det mensskyddsautomater för alla elever från årskurs 4 och uppåt i Härnösand. Alla skolor har redan tidigare erbjudit gratis mensskydd, men de har behövt hämtas hos personalen. Nu finns det i stället lättåtkom liga automater på alla skolor.

− Det kan vara känsligt att be någon annan om mensskydd. Med automater är skydden tillgängliga för alla. Automater som är synliga för alla på en skola kan också motverka det tabu som kan finnas kring mensskydd, säger verksamhetschef Eva Claesson.

NYA NYBRON KAN BLI EN ”GAMM-BRO”

Nybron i centrala Härnösand är uttjänt och behöver bytas ut, men hur ska den nya bron se ut? Nu har samhällsnämnden i Härnösands kommun tagit fram ett förslag som hämtat inspiration från den ursprungliga bron på platsen. Den bron hade höga, kraftiga valv bågar och var i drift från slutet av 1800-talet och fram till 1937.

Den föreslagna bron kommer att vara öpp ningsbar för att släppa igenom båtar. Den kommer dock inte att öppnas genom att en klaff öppnas, utan genom att mittpartiet vrids 90 grader. Arbetet med att bygga den nya bron är planerat till åren 2024-2026. Följ arbetet på harnosand.se/nybron

HÖSTLOVSAKTIVITETER

AUFGUSS, MINECRAFT OCH REFLEXVANDRING PÅ LOVET

Vecka 44 är det höstlov. Och för de som är i Härnösand finns en hel del att göra. Sim hallen erbjuder familjedagar, aufguss och hinderbana med tävlingar. På Högslätten är det allmänhetens spel på konstgräset och allmänhetens åkning i ishallen. På biblioteket kan du vara med på en kreativ workshop till sammans med konstnären Hans Forsell eller bygga minecraft.

För den som vill ut på tur finns det en reflex vandring till Fällestugan. När du kommer fram brinner lägereldarna och du kan grilla något gott som du har med dig i ryggsäcken. På harnosand.se/hostlov hittar du alla aktiviteter.

… besökare har provat VR-studions utbildningsmiljö sedan starten i februari. Intresset för utbildning och träning i virtuell verklighet ökar snabbt och under vecka 43 nåddes milstolpen 1000 besök. Läs mer om VRstudion på

MÅNADENS BILD

Gymnasiets sjöfartsutbildning har fått ett nytt skolfartyg, och Härnösand har fått en ny profil. Polstjärnan är namnet på fartyget som den 30 september hälsades välkommen av personal och elever på utbildningen i sin nya hemmahamn. Mer information om sjöfartsutbildningen hittar du på harnosand.se/sjofart

Foto: Jakob Tjernström

4 YIPPIE HÄRNÖSAND
SENASTE NYTT
HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS
Oktober 2022
SENASTE NYTT
1000

NU GÖR VI NYHETER FÖR BARN OCKSÅ!

Barn har också rätt att få veta vad som händer i Härnösands kommun! Därför finns nu Härnösandsnytt för unga, ett kort nyhetsprogram som riktar sig direkt till barn i mellanstadieåldern. Och allt började med en utbildning i FN:s barnkonvention.

Härnösandsnytt för unga har fått en flygande start. Många skolklasser i kommunen tittar tillsammans på de korta nyhetsprogrammen som kommunens kommunikationsavdelning började göra strax innan sommaren. Programmen handlar om sådant som händer i Härnösand som berör barn. Som till exempel planerade gång- och cykelvägar, bussar till Smitingen eller ett inslag från skolidrottseve nemanget BRI-olympiaden.

– Vi får höra mycket positivt, och det känns kul och meningsfullt att göra Härnösandsnytt för unga. Det allra roligaste är att få höra att

barnen pratar om innehållet i programmen och själva vill upptäcka eller ta del av något som de har sett. Då gör vi verkligen nytta, säger kom munikationsavdelningens teamledare Karin Sundquist.

Idén till programmet fick några anställda på kommunikationsavdelningen efter en utbild ning om FN:s barnkonvention under våren 2022. Barnkonvention är en del av svensk lag sedan 2020 och den säger bland annat att barn är individer med samma rättigheter som vuxna – inklusive rätt till information om vad som händer i samhället. Det blev en ögonöppnare.

– Vi vet ju att det händer mycket i Härnösand som berör barnen, och det görs också mycket som är bra för barnen – men hur berättar vi det för dem? Vi insåg att det här var ett område där vi ville bli bättre, säger Karin.

En idé som dök upp var att göra en lokal ver sion av SVT:s Lilla Aktuellt. Korta nyheter om

HÄRNÖSANDSNYTT FÖR UNGA

Innehåll: Nyheter om vad som händer eller planeras i Härnösands kommuns verksamheter och som kan vara intressant för barn.

Målgrupp: I första hand elever på mel lanstadiet.

Startade: Hösten 2022. Format: Webb tv. Var je avsnitt är 6 10 mi nuter långt.

Utkommer: Ungefär var tredje vecka. Hittills har fyra program producerats. Du hittar Härnösands nytt för unga på harnosand.se/play

det som berör barn, berättat i en form och med ett språk som vänder sig till barn.

Strax före sommaren gjordes ett pilotavsnitt som skickades ut till lärare på olika skolor i kommunen för att visas i klasserna. Var det här tillräckligt intressant och bra för att visa för klassen på lektionstid? Svaret blev ett kraft fullt ”JA!”. Så från höstterminen 2022 började kommunikationsavdelningen att planera och producera Härnösandsnytt för unga.

Målgruppen är framförallt mellanstadieelever, men även yngre elever – och vuxna – ser pro grammen regelbundet.

Alla program i serien finns tillgängliga på harnosand.se/play och när den här tex ten publiceras har program nummer fyra av Härnösandsnytt för unga precis släppts. Gå in och titta du också!

YIPPIE HÄRNÖSAND 5
Matilda Åkerlind är programledare för Härnösandsnytt för unga. Här spelar hon in ett inslag om höstlovsaktiviteter på Simhallen. Gå in på harnosand.se/play och kolla!
HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS
E post: kommun@harnosand.se | Växel: 0611 34 80 00 | www.harnosand.se | Vi finns på: facebook.com/harnosandskommun

INNEHÅLL

Den vår de svaga kallar höst

Grådask

och mörker. ”Nordan” sveper in från havet. Början på en lång vinter.

Höst. Årstiden man inte får tycka om. Eller ”den vår som de svaga kallar höst” som Erik Axel Karlfeldt diktade i en av sina verk.

Försök härda ut. Njut av att luften blir lite klarare och friskare. Tänd ett ljus, sjunk ned i favoritfåtöljen och låt pulsen gå ned.

Du håller just nu ett ett fullmatat nummer av din månadstidning Yippie i din hand.

I det här numret bjuder vi på massor av in tressant läsning, alltid med Härnösand i fokus.

Här hittar du profilerna, händelserna - och vimlet.

INVESTERING: Solceller

taket

KLÄDESPLAGG: En varm tröja när inomhustempera turen sjunker.

MAT: Soppa i alla dess

(och man tager vad

haver)

TV-SERIE: Detectorists,

situationskomedi när den är som bäst.

LÅT: ”Key West”, Bob Dylan nyss fyllda 81 och

bäst.

Läs om:

• Lisa Liljeström, ung lovande konst när, som hellre ställer frågor med sina bilder än försöker ge några svar.

• Mats Dahne och Karin Eklund, pa ret som sedan 2011 arrangerat konserter i sitt ”vardagsrum”, men nu förbereder sig på ett stilfullt slut.

• Christer Nylund som lärt sig leva med sjukdomen MS.

Tillsammans med er trogna läsare ska vi ta det här magasinet vidare till nästa nivå. I det snabba nyhetsbrus som råder blir det allt viktigare att stanna upp en stund och reflektera! Trevlig läsning!

6 YIPPIE HÄRNÖSAND
Yippie Härnösand • Nr 10 | 2022
10 20 14 12 28 Härnösandskärlek Guidefavorit Hej! barnmorskor Nytt styre Kämpe Ny blomsterlåda16 Sök på @yippieharnosand Sök på @yippieharnosand Tipsa oss på info@yippieharnosand.se www.yippieharnosand.se www.harnosandspodden.se www.harnosand.tv Ulf Westman ulf.westman@alltid.net •
former
man
engelsk
fortfarande
5
YIPPIE HÄRNÖSAND 7 Snabbgross Club – En restauranggrossist för alla Sundsvall Bydalen Sund svall Bydalen NY BUTIK! Invigning 17 november Stora förpackningar. Små priser. Snabbgross Club är en ny typ av matbutik där alla kan handla till grossistpriser, både privatpersoner och proffs. Medlemsavgiften är 299 kr/år, och du kan testa gratis i 3 månader. Registrera dig på snabbgrossclub.se eller direkt i butiken.

ÖGONBLICKET

15/10.2022 kl 14.18

I början av oktober invigdes Härnösands nya naturre servat Mjällådalen. Så här utrycker sig Länsstyrelsen Västernorrland på sin hem sida ”Genom den vackra och kuperade Mjällådalen rinner Mjällån fram som en sling rande orm. Här finns flera mil vandringsleder, många rastplatser och två vind skydd för övernattning”. Wow säger vi på Yippie!

FOTO

Kär i Härnösand

De träffades i Grekland. Och har bott ihop i många år i London. På självaste nationaldagen den sjätte juni år lämnade de bostaden i norra London för att flytta till Härnösand.

Philippe som kommer från Frankrike och Claire med irländ ska rötter är född och uppväxt i London. De träffades i Althen och flyttade senare till Claires hemstad London där de bodde i några år. Men i år kom de på att de vill göra något annat av sina liv.

– När vi bestämde oss för att flytta till Sverige gjorde vi en lista på olika orter, bland annat Kristinehamn, Gävle och Luleå utifrån befolkningens storlek, berättar Claire.

Luleå föll bort.

– Det kändes som att det var lite för långt norrut, säger Philippe

Men Härnösand kändes bra med sin litenhet, men också med en fungerade stadskärna med

butiker och annat utbud.

– Hittills har vi blivit positivt överraskade, inte minst av de vackra omgivningarna och de trevliga människorna som hälsar på oss. Det hände aldrig i Lon don, säger Claire.

Nu väntar de på att snön ska komma. Och få möjlighet att testa skidor.

– Jag har åkt förut när jag var yngre, säger Philippe som är glad att det finns en backe näst intill på gångavstånd.

Claire som ansvarar för ett digitalt system för att britter ska få kontakt med sjukvården kan arbeta hemifrån framför datorn.

– Jag har en dansk chef och jobbar med ett finskt system som fungerar lika bra från Härnösand som från London under förut sättning att jag har tillgång till nätet.

Philippe började på Erikshjäl pen när han kom till Sverige men har trots sina bristfälliga kunska per i Svenska kunnat få arbete på Waynes Coffee.

– När det gäller beställningar

så förstår jag, men när det blir småprat om annat har jag det lite svårare att hänga med, säger han.

Claire har som målsättning att komma ut i samhället och träffa svenskar för att lära sig språket.

– Jag lär mig inget när jag bara sitter framför datorn. Men jag lärde mig grekiska när jag bodde i Grekland och franska under åren i Frankrike. Så det ska nog gå att lära sig svenska också.

Philippe som är musiker vill också hitta kollegor i Härnösand.

– Vi har upptäckt Öbacka jazz och blues och kommer nog att gå dit någon kväll, säger han.

De har redan hittat stigar och grillplatser bland annat ned emot Sälsten. Och det finns mer för dem att upptäcka i Härnösand.

– Hittills är vi bara positivt överraskade hur vi har blivit mot tagna och vilken vacker plats vi har flyttat till. Här vill vi fortsätta att bo, säger Claire.

Gripande skildring om kärlekens kraft

W HAN: Född kastlös i den indiska djungeln. Hon: En blond svensk adlig kvinna.

PK Mahanan dia berät tade om sin fantastiska livsresa vid ett föredrag på Vårsta diakonigård den 24:e oktober.

Den församlade menigheten fick ta del av en otrolig men sann berättelse om hur två människor som kommer från två helt olika världar möts. Men också en gripande skild ring om kärlekens oövervinn liga och universella kraft.

Bostadspriserna ned något

W PRISERNA på bostadsrät ter har gått ner i Härnösands kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en nedgång med 3 procent.

Det är ändå lägre än i hela Västernorrland där priserna på bostadsrätter sjunkit med i snitt 8 procent.

Det visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Musik till alla förskolebarn

W DET här läsåret nås alla förskolebarn i Västernorrland med en musikproduktion från Musik Västernorrland.

Tack vare ett bidrag kopplat till pandemin kan Musik Väs ternorrland erbjuda den här produktionen kostnadsfritt.

Det är riksspelmannen Maria Hulthén Birkeland som kommer resa runt till länets förskolor.

Hon är en av Sveriges främsta spelmän som med sin röst och violin berättar om fäbodlivet där älvor, björn och skogens alla väsen skymtar förbi.

– Som riksspelman är jag en traditionsbärare och jag mu sicerar kring svensk folkmusik och berättar om hur det var att vara liten vallpiga eller -pojke förr i tiden. Barnen kommer få sjunga med i några sånger och även röra sig och dansa till polska, schottis, vals, berättar Maria.

10 YIPPIE HÄRNÖSAND
Philippe och Claire förälskade sig i Härnösand. FOTO KENNETH ZETTERLUND PK Mahanandia.

herrars

Västernorrland

Välkommen till ett myller av svartsjuka, dödliga dueller och förklädnader när  Goldonis  förväxlingskomedi förvandlas till en romantisk musikteaterfest.

Den arbetslöse Truffaldino vill bara ha lite mat och ett jobb när han plötsligt får två arbetsgivare på samma gång. Hans hemlig hetsmakeri till dubbeljobbande får absolut inte avslöjas, och intrasslad i vita lögner och krångliga situationer får han allt svårare att hålla sina herrar ifrån varandra.

TEATERSUPÉ för 219 kr efter föreställningen bokas hos Matverkstan 0611-222 21.

Melodinosauriefestivalen 11/11 kl 16-16:50

Folkets Hus & Parker

Nya dinosaurielåtar ställs mot gamla hits i Pappa Kapsyls fartfyllda melodi festival. Lyssna, sjung med och se till att rätt låt vinner.

I Melodinosauriefestivalen blandas musik, humor och interaktivitet. Här finns något för alla oavsett om man gillar kadaverschlager eller stillsamma långhalsballader. Men vilken låt är bäst? Det bestämmer publiken! Men räkna med köttchock, vegankupp och röstfusk.

Fre 2/12 kväll från kl 18:00

Lör 3/12 kväll från kl 18:00

Mån 5/12 lunch kl 11-13:00

Tis 6/12 lunch kl 11-13:00

Ons 7/12 lunch kl 11-13:00 & kväll från kl 18:00

Tor 8/12 lunch kl 11-13:00

Fre 9/12 lunch kl 11-13:00 & kväll ABONNERAT

Lör 10/12 kväll från kl 18:00

Mån 12/12 lunch kl 11-13:00

Tis 13/12 lunch kl 11-13:00

Ons 14/12 lunch kl 11-13:00

Tor 15/12 lunch kl 11-13:00

Fre 16/12 lunch kl 11-13:00 & kväll från kl 18:00

Lör 17/12 kväll från kl 18:00

Lör 24/12 JULAFTON kl 11:30-14:30

Pris: Lunch

385 kr Kväll 585 kr JULAFTON 625 kr BOKA: www.logen.nu/julbord Tel 0611-164 40 Mail: info@logen.nu Önskar ni boka en egen kväll? Välkommen att kontakta oss! Trädgårdsgatan – Brunnshusgatan Södra vägen • 0611-188 70 • Öppettider: Vard 10-18 • Lör 10-14 • elon.se LUNDGRENS TVÄTTMASKIN Cylinda Energi A, 8 kg, 5-års garanti Ord. 7.890:6 990:SPARA ENERGI Byt ut dina vitvaror! LUNDGRENS TVÄTTMASKIN Samsung Energi B, autodos. 2-års garanti Ord. 9.495:7 895:TORKTUMLARE Cylinda 8 kg. Energi A++ 5-års garanti Ord. 9.990:8 990:DISKMASKIN Elvita 14 kuv. Energi C 5-års garanti Ny modell 6 690:Reservation för slutförsäljning. Peter Andreas Magnus Leif STOLT SPONSOR TILL SÅ MYCKET BÄTTRE! Välkomna Två
tjänare 29/10 kl 16-18.45 Teater

Om nya styret

w Härnösand kommer att styras av samma konstellation som föregående period och jag kommer att fortsätta som kommunstyrelsens ordförande. Att vi samarbetar med Miljöpartiet har en lång tradition i Härnösand där också Miljöpartiet är stort. Att samarbeta med Vänstern har också varit självklart.

I HUVUDET PÅ ANDREAS

Om satsningen på skolan

w Vi kommer att arbeta för att Härnösand ska få en engelskspråkig skola. Och då menar jag en skola i kommunal regi, inte ett företag som till exempel Engelska skolan. Med många nya Härnösandsbor kommer det att behövas fler skolor i Härnösand och inte minst en skola där undervisningen sker på engelska. Vår vision är ju att Härnösand ska växa med 5000 personer till 2040 och när satsningen på Torsboda blir verklighet kommer det att behövas fler skolor så nedläggning av skolor är inget alternativ.

Om att samarbeta med KD

w Att vi fortsätter ett samarbete med Kristdemokraterna beror dels på att det fungerade bra under förra mandatperioden trots menings skiljaktigheter nationellt. Men också på att, vi som haft bra kontakt med regeringen, också kan få naturlig kontakt mellan majoriteten i Härnö sand och en eventuell ny regering där Kristdemokraterna ingår. Detta är bra, speciellt om det diskuteras något som kan bli negativt för Härnösand. Då är det bra med någon som kan föra en dialog direkt med regeringen.

Om hur han ska agera mot oppositionen

w Vi kommer inte att lägga oss i hur oppositionen organiserar sig eller vem som ska bli oppositionsråd. Vi kommer att lägga ned rösterna när det blir omröstning om oppositions råd. Men man kan tycka att det skulle vara bra om oppositionen skulle kunna enas om en kandidat till oppo sitionsråd. (För fyra år sedan röstade flera i majoriteten på Centern istället för på Moderaternas Anders Gäfvert).

Om att inte vara ensam

w Uppgörelsen innebär att Knapp Britta Thyr också blir kommunalråd som kommunstyrelsens vice ordfö rande. Under senare år har vi istället haft majoritetsföreträdare på deltid vilket har fungerat bra. Men med den här lösningen kan jag få en helt annan avlastning. (Knapp Britta Thyr har tidigare varit politiker på mer än halvtid som samhällsnämndens ordförande.)

12 YIPPIE HÄRNÖSAND INFART /ANDREAS SJÖLANDER
Rådhuset där besluten tas. w Anderas Sjölander är kommunstyrelsens ordförande i Härnösand sedan 2018 Han är född på Härnösands BB, men uppväxt i Kramfors. Har jobbat som poli tisk sakkunnig i europaparlamentet i Bryssel och som politisk sekreterare på dåvarande landstinget. Han är också ordförande i ReStore Härnösand. ANDREAS SJÖLANDER Ålder Fyller 42 år snart, född på Härnösands BB, uppvuxen i Kramfors Familj Sambo, en dotter Bor Hus på fastlandet Gör Kommunstyrelsens ordförande
TEXT LENNART LUNDBERG FOTO MARTIN SUNDQVIST
Knapp Britta Thyr. Ingemar Wiklander, KD.

NYA

Jimmy Öberg Holding AB har angett följande som verksamhets beskrivning: ”Bolaget ska äga aktier och andelar i andra bolag, förvalta, köpa och sälja aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.” Bolaget registrerades hos Bolagsver ket den 13 september. Företrädare är Jimmy Öberg, 39 år, som är styrelseledamot och verkställande direktör.

Barnes & Sons AB ska enligt verksamhetsbeskrivningen ägna sig åt ”konsultverksamhet inom it”. Bolaget registrerades hos Bolagsver ket den 13 september. Företrädare är Alexander Paul Barnes, 59 år, som är styrelseledamot och ordförande.

Logosol Förvaltning AB har som sin verksamhet att ”äga och förvalta fastigheter och annan lös egendom”. Bolaget registrerades hos Bolagsver ket den 14 september. Företrädare är Robert Berglund, 42 år, som är styrelseledamot och verkställande direktör och ordförande.

Murarfirma Stefan Kempe ska enligt verksamhetsbeskrivningen jobba med ”byggnadsarbeten med mur, puts och betong”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 16 september. Företrädare är Stefan Kempe, 32 år, som är innehavare.

Nmh Förvaltning AB har angett följande som verksamhetsbeskriv ning: ”Förvaltning av värdepapper och aktier.” Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 23 september. Företrädare är Martin Hansson, 44 år, som är styrelseledamot.

Psykologi Norr AB verksamhet ska vara ”psykologisk bedömning, behandling och utredning”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 26 september. Företrädare är Kim Engström, 32 år, som är styrelsele damot och verkställande direktör.

Tuvas Salong har angett följande som verksamhetsbeskrivning: ”Före taget ska bedriva frisörverksamhet, och försäljning av produkter inom hår och skönhet.” Bolaget registre rades hos Bolagsverket den 27 sep tember. Företrädare är Tuva Ahlin Haglund, 19 år, som är innehavare.

Fu Group AB ska enligt verksam hetsbeskrivningen jobba med ”innefattar tjänster och service inom industri och fastigheter”.

Bolaget registrerades hos Bolagsver ket den 29 september. Företrädare är Georgi Georgiev Gunchev, 34 år, som är styrelseledamot.

Banoo Noori har angett följande som verksamhetsbeskrivning: ”Företaget ska bedriva handel med produkter inom mode branschen, skönhetsprodukter, djur accessoa rer, köksprodukter, barntillbehör, inredning, mobiltillbehör.” Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 29 september. Företrädare är Shahr Banoo Noori, 30 år, som är innehavare.

Kattis71 AB verksamhet ska vara att ”erbjuda hushållsnära tjänster och personaluthyrning”. Bolaget re gistrerades hos Bolagsverket den 30 september. Företrädare är Katarina Sjöström, 51 år, som är styrelsele damot.

Lpg Innovation And Experiences

AB har angett följande som verk samhetsbeskrivning: ”Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom IT, IT-ut veckling, e-handel, IT-säkerhet, samt konsultverksamhet inom verksam hetsstyrning och affärsutveckling, samt paketera reseupplevelser, samt även bedriva handel med hästar och hästsportutrustning, samt bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper, och för bolaget därmed förenlig verksamhet.” Bola get registrerades hos Bolagsverket den 4 oktober. Företrädare är Peter Gustavsson, 43 år, som är styrelse ledamot.

Rb-Byggservice har angett föl jande som verksamhetsbeskrivning: ”Snickararbete byggarbete reno veringsarbete trädgårdsskötsel.”

Bolaget registrerades hos Bolags verket den 4 oktober. Företrädare är Roman Bogusch, 49 år, som är innehavare.

Tvilling Hem AB har angett föl jande som verksamhetsbeskrivning: ”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, för valta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt be driva härmed förenlig verksamhet.”

Bolaget registrerades hos Bolags verket den 6 oktober. Företrädare är Ester Sundin Hemström, 42 år, som är styrelseledamot och verkställande direktör.

Månadens smarriga

RECEPT

Öppen lasagne

2 portioner 1 schalottenlök 2 vitlöksklyftor 300 g salsiccia 1 burk ricotta Ev. 1-2 msk crème fraiche 2 msk tomatpuré 1/2 msk chiliflakes Salt & peppar Rapsolja 4 färska lasagneplattor Ca 1 dl pastavatten

Topping Ruccola Rostade pinjenötter Riven parmesan

GÖR SÅ HÄR:

1 Skala och finhacka schalot tenlök och vitlök. Stek mjuk tillsammans med chiliflakes i en stekpanna med lite olja.

Skär ett snitt i salsicciakor varna och ta ut färsen. Fin fördela med hjälp av en gaffel. Stek tillsammans med löken.

2

3

Tillsätt tomatpuré och fräs tills du ser att tomatpurén börjar karamelliseras. Häll i lite pastavatten och låt koka ihop.

4Koka upp vatten och blötlägg lasagneplattorna i ca 1-2 eller tills de blivit mjuka. Plocka upp plattorna med hjälp av en hålslev, ringla lite olja mellan varje lasagneplatta för att undvika att de klistras ihop.

5Rosta pinjenötterna. Vispa upp ricottan. Blanda ut med någon matsked crème fraiche om den blir för tjock, salta lätt och peppra.

6Varva sedan lasagneplat tor, färs och ricotta på en tallrik. Toppa med rostade pinjenötter, ruccola och par mesan.

Mer recept hittar du på

gradinskan.se

YIPPIE HÄRNÖSAND 13
FÖRETAG
VARVSGATAN 18 • 0611-555 700 • WWW.NORBERGS.ONE Passa på! Just nu KAMPANJPRIS! Kan ej komb. med andra erbjudanden.

Musik till alla förskolebarn

W Det här läsåret nås alla förskolebarn i Västernorrland med en musikproduktion från Musik Västernorrland.

Tack vare ett bidrag kopplat till pandemin kan Musik Väs ternorrland erbjuda den här produktionen kostnadsfritt.

Det är riksspelmannen Maria Hulthén Birkeland som kommer resa runt till länets förskolor.

SPORT!

Hon är en av Sveriges främsta spelmän som med sin röst och violin berättar om fäbodlivet där älvor, björn och skogens alla väsen skymtar förbi.

Manifestation för ideell kultur

W Kultur i alla dess former blir det i november på Parket ten.

Med start 9 november och elva dagar framåt bjuds det på musik, dans, föreläsningar, teater, öppen scen och provapå verkstäder.

Arrangemanget är tänkt som en manifestation för ideell kultur i Härnösand.

Det hela är ett samarbete mellan ideella kulturfören ingar och bildningsförbund, Ideell Kulturallians Väster norrland.

Fint pris till Paradorkestern

Hej, det är vi som är Ungdomsmottagningen i Härnösand. Här kan du som är mellan 13 och 22 år få hjälp med mycket, exempelvis: Råd om kroppen, råd om sex och samlevnad, skydd mot graviditet och könssjukdomar, stöd om du mår dåligt.

Vi som jobbar här är barnmorskor, läkare och kurator.

På bilden: Stående från vänster barnmorska Susanna Kempe och läkare Eva Henning sittande barnmorska Maja Jacobsson och kurator Jonas Stenlund.

Ungdomsmottagningen drivs av Region Västernorrland.

• Hej, vill du veta mer om hur EU fungerar ska du besöka Europa Direkt i Härnösand.

Den 19 oktober passade Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens

representation i Sverige, på att göra en snabbvisit på Härnösandskontoret.

Huvudsyftet var att få se vilket sammanhang Europa Direkt i Härnösand verkar.

W Härnösands Paradorkes ter har fått ett välkommet tillskott i kassan. Paradorkestern tllldelas näm ligen 25 000 kronor ur Margit Grafströms minnesfond.

– Fantastiskt roligt, säger Lot ten Widmark, driftsinstruktör i Paradorkestern.

Vad ska pengarna användas till?

– Vi är i behov av ny utrust ning, men troligast är att vi gör något extra roligt för summan.

Priset delas ut av Västernorr lands Hushållningssällskap.

Sara föreläser om slow fashion

W På Re:store Härnösands höstmarknad lördag den 29 oktober kommer @hallbara sara att hålla en föreläsning i slow fashion med en efterföl jande workshop.

Sara vill inspirera dig till hållbar konsumtion utan att göra avkall på varken stil eller modeintresse.

Rosé Olevards modeintresse började i morfars klädbutik på Södra Kungsgatan i Gävle.

14 YIPPIE HÄRNÖSAND INFART
TIPSA OSS på info@yippieharnosand.se
VILL DU VETA MER OM EU?

MIN STIL

Hur började ditt modeintresse?

– När jag var 14 år öppnade min morfar en Gunilla Ponténbu tik på Södra Kungsgatan i Gävle. Det var jättespännande att vara där och prova vackra kjolar och klänningar. Min morfar anordnade modevisningar för butiken ioch där fick jag mannekänga, det var ju fantastiskt roligt!

Hur skulle du beskriva din stil och hur tänker du kring en outfit?

– Min stil är klassisk och enkel med en twist och jag klär mig efter aktivitet. En enkel bas med någon utstickande detalj, tex klocka, smycken, väska eller bälte.

Har du någon modeförebild?

– Gunilla Pontén hänger fortfarande med mig. Snittet, kvalitéten och hennes känsla för detaljer tilltalar mig mycket. Vill jag spana på trender så går jag in på HM, jag tycker de ligger i framkant om man vill se åt vilket håll modet lutar.

3 måsten i garderoben?

– Marinblå kavaj och två ”räddningsplankor”som jag kallar dem, en marinblå och en svart klänning eller kjol. De här plag gen är så mångsidiga och enkla att förvandla från vardag till fest men hjälp av rätt accessoarer.

Brukar du göra eller sy något eget?

– Ja om jag inte hittar i butik det jag tänkt mig så syr jag själv. Min man lever inte längre men genom hans arbete har jag varit på många mottagningar och re presentationsmiddagar. Särskilt minns jag en mottagning på ryska ambassaden, jag ville ha något som representerade Sverige men kunde inte hitta något bra i butik. Så jag sydde en klänning som var hälften gul och hälften blå. Har blivit många klänningar och kjolar genom åren.

YIPPIE HÄRNÖSAND 15
Berättat för Frida Sjögren som också fotat Rosé ROSÉ OLEVARD 82
ÅR
• PENSIONERAD
GYMNASIEADJUNKT

Ser till att det blommar i ladan

Det blommar som aldrig förr i Härnösand.

Butik Unik i Punkthuset har blivit Blomsterladan och erbjuder nu både blommor och inredning med stort fokus på det personliga hantverket.

Bakom satsningen står Anja Björkland som inte behövde lång betänketid när butiken blev till salu på sensommaren.

– Det känns jättekul och responsen från kunderna har bara varit positiv.

Tillsammans med Anna Ödmark och Jane Norell Gotthold har hon jobbat hårt med att fräscha upp lokalerna sedan övertagandet i augusti.

– Vi är alla tre utbildade florister så vi kan det här yrket, säger Anna.

Inne i butiken trängs vackra krukväx ter, krukor, ljus och andra presentartik lar.

– Vi har velat skapa en butik med en mysig stämning. Kunden ska känna sig välkommen.

Och så var det det här med namnet. Varför heter butiken Blomsterladan?

– Det föll sig naturligt eftersom buti ken ligger på en plats där det tidigare låg mycket ängar och lador, berättar Anna.

JULMARKNADEN TILLBAKA

Lösning/vinnare nr 9

I vanlig ordning blir det aktivi teter i de historiska byggnaderna och runt om på området.

Årets julmarknad på friluftsmu seet planeras just nu för fullt. Som extra inspiration går det

att ta del av utställningen Magiska julfönster. Traditionen att inreda och pynta julfönster på frilufts museet har lång tradition. Olika teman har präglat dessa julfönster, till exempel adventspynt med med julstjärnor, dukningar och julkort. Temat i år är Magiska julfönster.

Succén fortsätter. Yippies Härnösandskryss lockar många att lösa. Vi tackar för det fina gensvaret och säger grattis till nedanstående krysslösare som nu har vinster att hämta. Vinnarna som bor i Härnösand kan hämta priset på Yippieredaktionen.

PRESENTKORT: Lotta Höglund TRÖJA: Lennart Lahti, Margareta Thelin, Ingegerd Andersson Wass, Birgitta Norgren

16 YIPPIE HÄRNÖSAND INFART
Anna Ödmark Öhman, Jane Norell Gotthold och Anja Björkland på nya Blomsterladan har velat skapa en butik med mysig stämning. FOTO: FRIDA SJÖGREN Julmarknaden på Murberget är tillbaka.

Nu vill vi se lite mer av dig. Kom ihåg att använda reflex i höst och vinter.

Hej, nu är det dags att plocka fram reflexerna innan du beger dig ut i höstmörkret. Då blir det enklare för bussföraren att upptäcka dig vid busshållplatsen och tryggare för dig i största allmänhet. Hitta din resa på dintur.se Trevlig resa.

YIPPIE HÄRNÖSAND 17

Bävern & Gäddan

Härnösandselever klarar sig bra

W DET GÅR BRA för Härnösands niondeklassare.

Av de elever som gick ut nian i vå ras var hela 84 procent behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är den näst högsta siffran i länet, visar färsk statistik från Skolverket.

För att vara behörig till gymna sieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen.

Små småpartier i Härnösand

W SMÅPARTIERNA utanför riks dagen samlade inte många röster i Härnösand. Flest fick ändå Alterna tiv för Sverige som med 43 röster landade på 0,27 procent i slutligt re sultat. Totalt 1,2 procent av väljarna röstade på ett annat parti än de åtta riksdagspartierna i Härnösands kommun.

Fyra partier fick en halv procent el ler mer av rösterna i något distrikt: Alternativ för Sverige, Landsbygds partiet Oberoende, Partiet Nyans och Piratpartiet.

Arbetslösheten minskar i kommunen

W ARBETSLÖSHETEN fortsätter att minska bland utlandsfödda i Härnösand.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i kommunen med 3,2 procent.

Under augusti rapporterade Härnö sands kommun en total arbetslös het på 9,5 procent. Det är en minsk ning med en knapp procentenhet jämfört med samma tid ifjol.

DRAGNINGEN MUHAMED UNOCE

ÅLDER: 57 år. Gör: Tolk på Ukrainahjälpen, bland annat. Kom från Syrien till Härnösand 2014.

Höst eller vinter?

— VINTER utan tvekan. Min hy tål inte solen så jag före drar den mörka årstiden. Skidåkning har jag prövat på några gånger också.

Hockey eller fotboll?

— HOCKEY måste det bli trots att jag är uppväxt i ett fotbollstokigt land. Jag gillar farten i ishockey och favoritlaget är Timrå.

Klippor eller skog?

— KLIPPOR och helst med havet framför. I skogen får man tampas med en massa småkryp och annat som inte är så angenämt.

Instagram: @bavern och gaddan
YIPPIE HÄRNÖSAND 19 usten usten.se Bokning & information Björkudden 0613 – 501 15 • www.bjorkudden.se MED ROLI G A A K TIVITETE R Vi kan anordna allt från konferenser, möten & kickoffs med en magisk utsikt över den vackra Högakustenbron Aktiviteter som Escape Box, yoga, dryckesprovningar, Bumper Ball, mordmysterium, m.m. Välkommen till oss! Bokning & information Hotell Höga Kusten 0613-72 22 70 • www.hotellhoga-kusten.se Bokning & information Björkudden 0613 – 501 15 • www.bjorkudden.se MED ROLI G A A K TIVITETE R Vi kan anordna allt från konferenser, möten & kickoffs med en magisk utsikt över den vackra Högakustenbron. Aktiviteter som Escape Box, yoga, dryckesprovningar, Bumper Ball, mordmysterium, m.m Välkommen till oss! Champagneweekend 4-5 november Hernö Ginweekend 5-6 november Masi Vinweekend 11-12 & 12-13 november JULBORDET STÅR FRAMDUKAT mellan 25 november-20 december Julbord med musikunderhållning 25 & 26 november, 2, 3, 10 ,16 & 17 december Nyårssupéföreställning 31 december Årets Kock Jessie Sommarström 21-22 januari Hernö Ginweekend 14-15/1, 28-29/1, 25-26/2, 18-19/3, 1-2/4 Vinprovning med Maya Samuelsson 3-4 & 4-5 februari Stand Up med Jacke Sjödin 10 & 11 februari Amaroneweekend 18-19 februari High Coast Whiskyweekend 11-12 mars Italiensk Weekend 25-26 mars Champagneweekend 5-6 november Seansafton 11 november Fransk Weekend 12-13 november Mordmysterium 18 november Gourmetweekend 19-20 november JULBORDET STÅR FRAMDUKAT mellan 26 november-18 december FIRA JUL I HERRGÅRDSMILJÖ – julpaket 23-25 december På gång 2023: Mordmysterium Seansafton Gourmetweekend Vinprovning Kommande nöjen Konferera

Turistnestorn trappar ned

Nu trappar Härnösands turistnestor, Yngve Vik, 85, ned sin verksamhet. Han tänker sluta att guida, Men som ett testamente till nya gui der har han sammanställt en pärm med information om åttio olika besöksmål.

– Alla ligger inte i Härnösands kommun. Men de påverkar Härnösand positivt.

Yngve Vik, 85, anser att det med ålderns rätt nu är dags att dra sig tillbaka. Under minst 40 års tid har han arbetat aktivt med turism i Härnösand och han har lett otaliga guidningar runt om i staden.

– Vi brukar börja på torget. Där har mycket hänt allt sedan Härnösand blev stad.

Han brukar berätta om skeppsbygge, sjöfart och om Gävlefiskarna i Härnösand.

– Sen vill jag även visa Rådhuset. Den som en gång har sett Härnösands rådhus minns det, säger han.

På Yngve Viks lista finns även Öst-

anbäcken och domkyrkan, inklusive de ljuskronor som härnösandsborna lyckades gömma under ryssarnas härjningar 1721.

– En aktiv guide och reseledare måste själv vara uppmärksam och nyfiken på vad som händer med våra besöksmål.

– Det finns tre typer av guider. Stadsguider som kan leda stadsvandringar i Härnösand. Guider som också kan vara reseledare och ta hand om utflyktsresenärer, samt reseledare för bussresor som normalt stannar mellan en och tre dagar i länet.

Under sina guidturer tipsar Yngve om olika ”dragare” i Härnösand som, till exempel, bilmuseet.

– Men även om länsmuseet förstås och friluftsmuseet trots dessa inte riktigt ligger på gångavstånd från centrum.

Yngve Vik ser fram emot fler hotellplatser i Härnösand.

– Härnösand ligger lämpligt till, inte minst för bussresor där Härnösand är ett bra ställe att stanna till på. Och med övernattning i Härnösand kan man åka vidare och se Högakustenbron, ådalsmonumentet och andra sevärdheter. För Härnösand är ju verkligen porten till Höga kusten.

Och många av dessa sevärdheter och berättelser om dem har han nu samlat för att kunskapen inte ska gå förlorad.

– Vi har siktet inställt på att dubblera omsättningen för besöksnäringen 2030. Vi siktar mot internationell toppklass.

ÖSTANBÄCKEN

Östanbäcken är en charmig och välbevarad stadsdel med gamla och låga trähus mitt i centrala Härnösand. En promenad längs Östanbäcksgatan tar bara några minuter, men för dig flera hundra år bakåt i tiden.

LÄNSMUSEET

Murberget friluftsmuseum är ett av de största friluftsmuseerna i Sverige med byggnader och miljöer som speglar bebyggelse, social historia, utbildningsväsende, kyrkans och socknens betydelse, vägväsendet, järnbruken, samisk kultur, efterkrigstiden och fäbodkultur.

20 YIPPIE HÄRNÖSAND INFART
Yngve Vik, 85, har guidat många turister i Härnösand. Men nu låter han andra ta över. FOTO KENNETH ZETTERLUND
5
5 platser i Härnösand som Yngve Wiik alltid visar Trion som ska ta över efter Yngve Wiik. Camilla Nilsson, Lisbeth Nylund och Kjell Nordstrand. RÅDHUSET En fantastisk byggnad av arkitekten Olof Tempelman. Den som en gång sett Härnösands rådhus glömmer det inte. TORGET Det har hänt oerhört mycket på detta torg allt sedan staden byggdes. DOMKYRKAN Svenska kyrkans minsta domkyrka och innehåller, de ljuskronor som härnösandsborna lyckades gömma under ryssarnas härjningar 1721.

Bra att veta när snön kommer

Bra att veta när snön kommer

Hur fungerar egentligen snöröjningen

Hur fungerar egentligen snöröjningen

i Härnösands kommun? Här reder vi ut vad som gäller.

i Härnösands kommun? Här reder vi ut vad som gäller.

Snöröjning

Snöröjning

Det finns tydliga regler för när snöröjningen sätts igång. Startsignalen går vid ett snödjup på 6 cm för kall snö och 4 cm för blöt snö. Tänk på att inga gårdsinfarter öppnas. Halkbekämpningen sker vid behov. Kommunen är indelad i plogningsdistrikt. Inom dessa plogas i första hand huvudleder, bussleder och gångvägar till skolor.

Regler för datumparkeringen:

Regler för datumparkeringen:

Gäller mellan kl. 02.00 och 09.00.

Gäller mellan kl. 02.00 och 09.00.

Udda datum är det förbjudet att parkera på udda husnummer. Jämna datum får du inte parkera på jämna husnummer.

Att reglerna följs kontrolleras löpande via övervakning.

Det finns tydliga regler för när snöröjningen sätts igång. Startsignalen går vid ett snödjup på 6 cm för kall snö och 4 cm för blöt snö. Tänk på att inga gårdsinfarter öppnas. Halkbekämpningen sker vid behov. Kommunen är indelad i plogningsdistrikt. Inom dessa plogas i första hand huvudleder, bussleder och gångvägar till skolor.

Fastighetsägarnas skyldigheter

Fastighetsägarnas skyldigheter

Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härnösands kommun har fastighetsägare vissa skyldigheter. Det gäller specifikt de fastigheter som ligger i anslutning till de trottoarer/gångbanor som snöröjs av kommunen.

Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härnösands kommun har fastighetsägare vissa skyldigheter. Det gäller specifikt de fastigheter som ligger i anslutning till de trottoarer/gångbanor som snöröjs av kommunen.

Fastighetsägaren ansvarar för:

Fastighetsägaren ansvarar för:

• Att snarast sanda trottoaren/gångbanan vid halka eller vidta andra åtgärder som motverkar halka.

• Att snarast sanda trottoaren/gångbanan vid halka eller vidta andra åtgärder som motverkar halka.

• Att omedelbart röja undan snö eller is som till exempel har fallit eller skottats ner från taket.

• Att omedelbart röja undan snö eller is som till exempel har fallit eller skottats ner från taket.

• Att sopa upp och forsla bort sand från trottoaren/gångbanan.

Udda datum är det förbjudet att parkera på udda husnummer. Jämna datum får du inte parkera på jämna husnummer. Att reglerna följs kontrolleras löpande via övervakning.

Halkbekämpning sker med krossat grus. Snötippar inom centralorten finns vid Djuphamnen, Kattastrand och Lövudden. Har du behov av att tippa snö, kontakta Svevia som då hänvisar till de snötippar som är öppna.

Halkbekämpning sker med krossat grus. Snötippar inom centralorten finns vid Djuphamnen, Kattastrand och Lövudden. Har du behov av att tippa snö, kontakta Svevia som då hänvisar till de snötippar som är öppna.

Tippavgifter för ”privat” snö

Svevias snötippar tar även emot snö från privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och statliga myndigheter. Svevia gör det till ett självkostnadspris på 250 kr/lass inklusive moms.

Tippavgifter för ”privat” snö Svevias snötippar tar även emot snö från privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och statliga myndigheter. Svevia gör det till ett självkostnadspris på 250 kr/lass inklusive moms.

Snöuppläggning

Snöuppläggning

Observera att det inte är tillåtet att lägga snö från infarter och tomter på gatumark inklusive gångbana. Tänk på att snön vid plogningen kan hamna hos grannen.

Observera att det inte är tillåtet att lägga snö från infarter och tomter på gatumark inklusive gångbana. Tänk på att snön vid plogningen kan hamna hos grannen.

• Att sopa upp och forsla bort sand från trottoaren/gångbanan.

Skador som beror på snöröjning avhjälps i regel efter vintersäsongens slut. Vid skada, ring Svevia för besiktning. Du som är särskilt utsatt kan gärna markera ditt staket eller din häck med markeringskäppar.

Skador som beror på snöröjning avhjälps i regel efter vintersäsongens slut. Vid skada, ring Svevia för besiktning. Du som är särskilt utsatt kan gärna markera ditt staket eller din häck med markeringskäppar.

Bilägare kan underlätta snöröjningen genom att undvika att parkera på gator och vägar när snöröjning pågår samt respektera gällande datumparkering.

Bilägare kan underlätta snöröjningen genom att undvika att parkera på gator och vägar när snöröjning pågår samt respektera gällande datumparkering.

För mer information och felanmälan: Dagtid: 0611–156 87 (Svevia)

För mer information och felanmälan: Dagtid: 0611–156 87 (Svevia)

Efter arbetstid: 060–12 01 84. Samtalen går då till SOS Alarm som vidarebefordrar det till tjänstgörande arbetsledare.

Efter arbetstid: 060–12 01 84. Samtalen går då till SOS Alarm som vidarebefordrar det till tjänstgörande arbetsledare.

Gratis sandningssand

Gratis sandningssand

Max 200 liter/fastighetsägare!

Max 200 liter/fastighetsägare!

För mer information, ring: 0611-156 87

För mer information, ring: 0611-156 87

Privata fastighetsägare i Härnösands kommun kan utan kostnad hämta sandningssand på tomten bredvid Poståkeriet, Varvsallén 5–7 (följ skyltarna).

Privata fastighetsägare i Härnösands kommun kan utan kostnad hämta sandningssand på tomten bredvid Poståkeriet, Varvsallén 5–7 (följ skyltarna).

Hamnen

Vecka 45–16 delar vi ut sand den 1:a och 3:e tisdagen varje månad kl 07.00–18.00.

Vecka 45–16 delar vi ut sand den 1:a och 3:e tisdagen varje månad kl 07.00–18.00.

YIPPIE HÄRNÖSAND 21
PostNord Företagscenter Hamnen Va r v s al l é n 5
Svevia_Annons_Vinter_213x298.indd 1 2020-10-12 15:24
PostNord
Företagscenter
Va r v s al l é n 5
Svevia_Annons_Vinter_213x298.indd 1 2020-10-12 15:24

KONSTSTADEN HÄRNÖSAND

Nr 2 Konsthallen Torget: Qvistska samlingen

•Qvistska samlingen är en donation till Härnösands stad av syskonen Nils och Elna Qvist. I samlingen ingår Matisse ”Stil leben med bord och buteljer”, av Henri Matisse.

•Tavlan ingår i en samling på nästan 500 objekt som på 60-ta

let skänktes till Härnösands kommun av syskonen Nils och Elna Qvist – två, på den tiden, konst samlare av rang. Tavlan är ett av Matisse tidiga verk från 1890-ta let och är målad i naturalistisk stil.

• I samlingen ingår en svensk

och internationell konstsamling främst från 1800-tal och tidigt 1900-tal med verk av Chagall, Matisse, Picasso, Vlaminck, Utril lo, X:et Erixon, Ernst Josephson, Otte Sköld, August Jernberg med flera. Även grafik av engelska och svenska konstnärer ingår.

NYTT SKOLFARTYG TILL HÄRNÖSAND

W Sjöfartsutbildningen på Härnösands gymnasium har medvind. Söktrycket är högt och idag läser 65 elever utbildningen. Nu är också en modernutbildningsmiljö säkrad för många år framöver i och med att gymnasiet har köpt in skolfartyget Polstjärnan.

Fartyget lämnade hemmahamnen i Öregrund och anlöpte Härnösand sista september.

W Hernö Gin har rekryterat Emma Edfors som ny vd med fokus att föra bolaget vidare in i framtiden.

Emma Edfors kommer närmast från en roll som regionchef på Sweco.

TIDIGARE arbetade Emma som länsjurist och sektionschef vid Länsstyrelsen Västernorrlands miljöavdelning. Emma har varit Hernö Gins styrelseordförande sedan bolaget blev publikt 2014. Som styrelseordförande har hon varit delaktig i alla viktiga strategibeslut och har djup kunskap om både branschen, företaget och produkterna.

Hernö Gin lägger nu in ytterliga-

re en tillväxtväxel. Under 2023 siktar företaget på att öppna en bar i landets södra delar och projekterar för fullt Hernö Gin Hotell.

– EMMAS erfarenheter från ledarskap och hennes tydliga fokus på försäljning och företagsutveckling kommer att vara värdefulla tillgångar i arbetet med att stärka försäljningen, öka tillväxten och den stundande noteringsprocessen, säger Jon Hillgren, VD och grundare av Hernö Gin.

Jon Hillgren kommer i och med detta att kunna fokusera fullt på det han brinner mest för, koncept och marknadsföring, vid sidan av att skapa och utveckla världens bästa gin.

22 YIPPIE HÄRNÖSAND
Skolfartyget Polstjärnan.
Hon blir ny vd på Hernö Gin
Emma Edfors.
YIPPIE HÄRNÖSAND 23 Kökamera Reg.nr-avläsning Betala med appen Teckna abonnemang Allt för ett smidigt bilägande. Bilbolaget Härnösand, Industrigatan 3 0611-52 10 20 Ladda ner appen Tvätta Biltvätt Tvätta bilen med mobilen Med vår nya app behöver du inte ens lämna bilen för att tvätta den. Du kan enkelt kolla om det är kö, välja program och betala med några klick. Att tvätta bilen har aldrig varit enklare. Välkommen till Bilbolaget och Tvätta! Första tvätten HALVA PRISET! Joakim ger dig mer värde för din skog Som medlem i Norra Skog erbjuds du alltid våra bästa priser, rabatter och premier. Du är med och delar på vinsten vi skapar och dessutom får du förmånlig ränta på de affärer du gör hos oss. På så sätt ser vi till att en levererad kubikmeter aldrig slutar att växa i värde för dig. Ring Joakim så berättar han mer. 072-549 96 82 Vi söker • Erfarna elektriker • Elektriker-lärling MER INFO PLATSANNONS www.harnosandjobb.se/

på Företagsgalan

Med 82 procent av rösterna i kategorin Årets Nyföretag var Boxen Bigsmile överlägsen vinnare på Företagsgalan i Härnösand. Även Hemsö Fästning vann sin kategori Årets Landsbygdsutveckling med bred marginal. De fick 68 procent av rösterna. Årets Härnösandsföretag blev Härnösands bilmuseum.

Priserna delades ut på Företagsgalan på Sambiblioteket under kvällen den 13 oktober. Galan leddes av Erika Lundqvist och Jonas Gerdin och de delade ut priser i totalt åtta kategorier varav fem är Härnösands kommuns priser. I de kategorier som Härnösands kommun står bakom är det Härnösandsborna som röstat fram vinnarna.

Här är alla vinnare på Företagsgalan 2022

Årets Landsbygdsutveckling: Hemsö fästning (68% av rösterna)

Årets Nyföretag: Boxen Bigsmile (82% av rösterna)

Årets Banbrytare: Salong Höga Kusten (38% av rösterna)

Årets Service- och handelsföretag: Härnö Outdoor (57% av rösterna)

Årets Härnösandsföretag: Härnösands bilmuseum (51% av rösterna)

2023 års viktigaste näringslivsfokus

Nu har företagare, politiker och tjänstepersoner samverkat för att ta fram en gemensam inriktning för näringslivsarbetet 2023.

– Det är viktigt att ha fokus och samlas kring prioriterade åtgärder. Vår strategi är gemensam kraft och gör vi inte jobbet tillsammans med företagen så jobbar vi åt fel håll. Nu lägger vi en god grund med sikte på 2025, säger näringslivschef Petra Forsström.

Utgångspunkten är att stärka och förbättra det lokala företagsklimatet i Härnösands kommun. Katarina Dufvenberg, Lastvagnsservice, tillika årets Vendela lyfte samsyn.

– Jag tycker att vi ska få in företagarperspektivet i alla politiska beslut och skapa en samsyn för en kommun.

Vid Företagsfrukosten den 18 november kommer vi att berätta mer om kvällen.

24 YIPPIE HÄRNÖSAND HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS Tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö INFORMATION FRÅN NÄRINGSLIVSENHETEN Oktober 2022 Vi är till för Härnösands företag och organisationer! E-tjänsten: ”Enkla vägen för företag” | 0611-34 80 34 | foretagslotsen@harnosand.se | www.harnosand.se/foretagslotsen Kalendarium 2022 28/10 Företagsfrukost samt efterfrukost med upphandling 7/11 Hantverkarfrukost om kompetensförsörjning 18/11 Företagsfrukost 22/11 After work för besöksnäring uppföljning av besöksåret 2022, dialog om 2023 16/12 Företagsfrukost Näringslivets nyhetssvep Tempen på näringslivet 0 KONKURSER/ AVVECKLINGAR SEP 2022 8 NYA FÖRETAG SEP 2022 Boxen Big Smile och Hemsö Fästning överlägsna vinnare
harnosand.se/nyhetssvep

Det lokala försäkringsalternativet

Dina Försäkringar är det lokala, kundägda alternativet till de stora drakarna i försäkringsbranschen och har kontor över hela landet.

– Vi är engagerade, nytänkande och framför allt nära våra kunder. Tillgänglighet och lokal närvaro är otroligt viktiga delar av vilka vi är, förklarar Hendrik Vallin som är säljchef för Dina Försäkringar Nord som har sitt huvudkontor i Sollefteå.

Företaget erbjuder försäkrings lösningar för allt från hem, for don, djur och familj till lantbruk och företag.

– Tack vare vårt nära samarbete inom Dina-organisationen kan vi fortsätta utveckla både våra produkter och våra medarbetare samtidigt som vi behåller den lokala kopplingen!

Samarbete för att sprida kunskap

– Vi är båda intresserade av att se våra kunder trygga och att de lyckas i sina verksamheter, så vi är en riktigt bra matchning, konsta terar Anna Hassel, säljare på Dina Försäkringar.

Som en del i samarbetet bjöd Dina Försäkringar och Handels banken nyligen in till en kortare utbildning i entreprenadjuridik.

– Det handlar om att ha koll på vad som krävs för att försäk ringarna ska gälla. Det kan vara jobbigt att sätta sig in i men sam tidigt är det ännu jobbigare att drabbas av problem när något går snett, säger Anna som hade hjälp

– Vi gick igenom vanliga scenarion som kan uppstå kring exempelvis upphandlingar, avtal och ansvarsfördelning. Samt vikten av att faktiskt skriva avtal och hur man gör det på enklaste sätt. Målet var att hjälpa våra kun der att identifiera och förebygga risker i sina verksamheter så att de kan göra rätt även när reglerna är snåriga.

Uppslutningen var bra med välbesökta träffar i Sollefteå och Sundsvall. De aktiva deltagarna ställde många intressanta frågor som juristerna snabbt benade ut.

– Vi hoppas att alla som kom är lika nöjda som vi är. Det är viktigt att ha en dialog med sitt försäk ringsbolag. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite!

De här frågorna måste man helt enkelt ha koll på, oavsett om man är ny i branschen eller om man som jag, har jobbat länge. Att försäkringsbolaget bjuder på den här typen av kunskap är ett stort mervärde

YIPPIE HÄRNÖSAND 25
Dina Försäkringar är ett rent sakförsäkringsbolag. Därför har organisationen ett bra samarbete med Handelsbanken. Tillsammans kan de båda aktörerna erbjuda helheten som skapar en trygghet, framför allt för företagare. av en erfaren entreprenadjurist och en senior skadereglerare under träffarna.
Dina Försäkringar 0770-160 700 dina.se nord@dina.se DETTA ÄR EN ANNONS
för mig som kund! ” Christer Vesterlund, Vesterlunds Måleri AB www.spiratek.se 070–831 28 76 info@spiratek.se Landtjärn, Härnösand Spiratek i Härnösand ger dig en helhetslösning Vi sköter administrationen för att du ska få ta del av statliga bidraget ”Grön teknik”. 15-50% bidrag är möjligt. Vi gör gratis hembesök för att se förutsättningarna för en solcellsanläggning för ditt hus. Boka tid! 070-831 28 76 alt www.spiratek.se Krymp dina elräkningar! Jonas Sundström Tel: 072-225 43 42 E-post: sundstromsskog@outlook.com TRÄDFÄLLNING i skog & på tomt STUBBFRÄSNING GRÄSKLIPPNING HÄCKKLIPPNING SKOTTNING TAKSKOTTNING Vi tar även bort ditt trädgårdsavfall Rut-avdrag är möjligt på de flesta tjänster Skog & Grönyta AB Instagram: sundstromsskog www: sundstromsskog.com HELGÖPPET Lör 29/10 kl 10-15 Sön 30/10 kl 11-14 30 – 50% RABATT PÅ UTVALDA SOFFOR & MATGRUPPER Mån-fre kl 10-17 Öppet hus Lör 29/10 kl 10-15 Öppet hus Sön 30/10 kl 11-14 Frideborgsgatan 4 HÄRNÖSAND • Tel 0611-138 08 • www.almiamobler.se Risk för slutförsäljning- Hämtpriser Vi byter utställning! VÄLKOMMEN!

Fullsatt på fartfylld äldregala

Guldkant för de äldre bjöds det på Teatern 8 oktober.

Årets äldregala blev en stor succe.

– Biljetterna tog slut i ett nafs berättar Ulla Öman.

Hon är ordförande i De Gamlas Vänner som jobbar ideellt för att sätta lite guldkant i tillvaron för äldre människor i Härnösand.

Det kan handla om mindre akti viteter på, till exempel, äldrebo

enden. Men även större arrang emang som det på Teatern.

– Utan tvekan årets höjdpunkt med idel glada miner och nöjda besökare, säger Ulla Öman.

Drygt två fartfyllda timmar blev det med sång och musik

Det var en skön blandning av olika musikslag som Sanna Nor berg hade planerat. Hon sjöng också både tillsammans med ungdomsgruppen Soul Teens och de andra artisterna, Klas Norberg,

Jan Johansen och Gottfrid Krantz.

Musiker på scen var Husban det och dessutom Gottfrids eget band. Sanna och Klas sjöng en magisk duett med den klassiska ”Its time to say goodbye”.

Det blev en pampig avslutning när samtliga artister tillsammans sjöng och spelade, ”I can Jive” och ”Blue Suede shoes” och belöna des med stående ovationer från publiken!

I FOKUS PÅ INFORMATIONSDAG

w Livet behöver inte begränsas för att ögonen inte fungerar som de ska. Det går att leva ett aktivt och självständigt liv även med svåra synskador.

Det var budskapet när syn skadades förening i Härnösand ordnade informationsdag för pen sionärer och övrig allmänhet.

– De flesta som får synförsäm ringar och blir synskadade är idag över 65 år. Därför är det viktigt att informera om vilka ögonsjuk domar som finns och hur de kan behandlas, säger Per-Ingvar Sund

gren, ord förande för synskadades riksförbund i Härnösand.

På plats fanns också synrehabilite ringen som har som uppgift att stötta och förse synskadade med hjälpmedel.

Per-Ingvar Sundgren berättade också om synskadades förening i

Härnösand.

– Vi är först och främst en kamratförening men driver även intressepolitik. Vi kan också ge råd och stöd om var man ska vända sig om man till exempel behöver hjälp som färdtjänst.

Föreningen ger även medlem mar, genom Synskadades riksför bund, juridiskt stöd i synskadere laterade frågor.

Överläkare Anne Aspvik berät tade om att forskningen hela tiden gör framåt när det gäller ögonsjukdomar.

företagare

JONAS SANDBOM

– Det bästa som hänt är att vi lycka des starta vår rörelse, Smulans Café & Glass och att det gått över all för väntan trots att vi var sena i starten. Nu finns planer på att utveckla med kaffeprovning, bland annat.

SIRI WIKLUND

– Det har hänt mycket positivt i Härnösand senaste året. Spon tant tänker jag på öppnandet av Re:store i Åhlens gamla lokaler och invigningen av shoppingcentrat Graf i gamla Prismahuset. Bra att stan lever upp igen.

TOMMY LUNDGREN

– Bästa händelsen i år var nog klassåterträffen vi hade på Ådalen III i somras. Så kul att träffa gamla klasskompisar och prata minnen.

• MED 82 procent av rösterna i kategorin Årets nyföretagare var Boxen Big Smile överlägsen vinnare på Företagsgalan i Härnösand.

Även Hemsö Fästning vann sin kategori Årets Landsbygdsutveckling med bred marginal. De fick 68 pro cent av rösterna. Årets Härnösands företag blev Härnösands bilmuseum. Priserna delades ut på Företagsga lan på Sambiblioteket. Galan leddes av Erika Lundqvist och Jonas Gerdin och de delade ut priser i totalt åtta kategorier varav fem är kommunens priser.

– Näringslivet i Härnösand är viktigt och att fira framgångar är också vik tigt. Därför är det så fint att vi kun nat genomföra en fysisk företagsga la igen, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Här är alla vinnare:

Årets landsbygdsutveckling

Hemsö Fästning

Årets Nyföretagare

Boxen Bigsmile

Årets Banbrytare

Salong Höga Kusten

Årets Service- & handelsföretag

Härnö Outdoor

Årets Härnösandsföretag

Härnösands Bilmuseum

Årets Vendela

- Katarina Dufvenberg. Delas ut av Vendela Business

Årets Företagare

- Leif Erlandsson och Viktoria Bo ström. Delas ut av Företagarna

LISELOTT HÄGGBLAD-THUNBERG

– Att bygget av nya hotellet äntligen kommit igång. Det kommer att bli en rejäl vitamininjektion för hela kommunen.

26 YIPPIE HÄRNÖSAND
Månadens fråga: Vad är det bästa som hänt i Härnösand i år? Per-Ingvar Sundgren.
SYNEN
Ulla Öman hälsade publiken välkommen innan Jan Johansen och Gottfrid Krantz intog scenen. FOTO HENRY HÖGLUND
CALLE årets
Calle Lundkvist

Ett samarbete

Musik, dans, föreläsningar,

öppen

Arkadia magi

YIPPIE HÄRNÖSAND 27 Lördagsöppet 29/10 kl. 10.00-14.00. Stängt 5/11 under Alla helgons dag. Just nu många fina begagnade bilar i lager. Varmt välkommen in! Scanna QR-koden med din smartphone och läs mer om bilen på berners.se Berners person- och transportbilar AB Smedjev. 3, 0611-55 20 40. Mån-tor 8-18, fre 8-17, lör 10-14 första och sista lördagen i månaden. www.berners.se Pris från 638 900 kr*. Privatleasing från 7 340 kr /mån*. 36 månader, 3000 mil. ID.4 GTX. Rekommenderat pris från 638 900 kr*. Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. *Vi reserverar oss för ändringar, avvikelser och eventuella kommande prishöjningar. Bilen på bilden är extrautrustad. Den eldrivna familjesuven ID.4 är på god väg att bli en Sverigefavorit tack vare utrymmet, den långa räckvidden och det förmånliga förmånsvärdet. Nu kommer också den fyrhjulsdrivna versionen ID.4 GTX med dubbla elmotorer. Den gör 0 till 100 på 6,2 sekunder och tar sig fram även i utmanande väglag. Dessutom är den generöst utrustad och du kommer upp till 48 mil mellan laddningarna. Boka en elektrifierande provkörning. ID.4 GTX. Elektrifierande fyrhjulsdrift. • 10 DEC JULSHOW MED GOSPELKÖREN HOSANNA KL 17 - 21 0611-106 60 • industrigatan@mekonomenbilverkstad.se DÄCKHOTELL 700 KR Erbjudanden och rabatter gäller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Extraljusramp från: 5 300:-Däck från: 1 100:-/st KULTURHELG Med stöd från Region Västernorrland, Härnösands kommun och våra medlemsorganisationer VÄSTERNORRLAND Manifestation för Ideell Kultur 19-20/11 Parketten Härnösand
mellan ideella kulturföreningar och bildningsförbund.
teater, prova-på verkstäder och
scen.
www.ideellkultur.com /vasternorrland Tema: Barnens rätt till kultur

”Jag har lärt mig leva med sjukdomen”

Det högra benet känns ömsom som en stock, ömsom som spaghetti.

Det hämmar honom och gör vardagen lite mer komplicerad än den var förr. Allt går en aning långsammare.

Men Christer Nylund, 57, hanterar sin MS–sjukdom med, som det känns, behärskat lugn. Det finns så mycket som väger upp det tråkiga. Som familjen, jobbet, lägenheten i Spanien och hans och hustrun Rositas vinblogg.

Han kommer till intervjun på en el–sparkcykel.

– Det är benet, säger han.

– Det hänger inte med alla gånger, så jag brukar ta den här. Det är både behändigt och praktiskt.

Christer Nylund

ÅLDER 57 i oktober

BOR BRF Bryggaren Strand 2, Bryggv 1E

FAMILJ Fru Rosita, 2 utflugna döttrar, Elin 29 & Maja 25

INTRESSEN Skulle vilja hinna med mer intressen, men jobbet tar stor tid. Men Golf, Munskän karna och vårat boende i Spa nien kommer upp spontant.

DET HÄR GÖR MIG GLAD Att få vara med HELA familjen, samtidigt.

DDET HÄR GÖR MIG ARG Oärliga människor.

LIVSMOTTO Bättre än igår, men inte lika bra som imorgon.

DET HÄR GÖR MIG STOLT Min familj.

DET HÄR ÅNGRAR JAG MEST Hmm…. Slamkrypare….. Kanske att jag jobbar för mycket och försakar vänner och intressen.

Christer Nylund dricker en mun kaffe och börjar berätta om den där dagen 2013 – samma år som fa miljen köpte sin lägenhet i Spanien – som den gamle elitcurlaren fick beskedet från sin läkare att han led av MS. Eller, som det fullständiga namnet lyder, Multipel skleros.

Det kunde ha kommit som en chock. Om det inte vore för att Christer redan var mentalt förberedd på det.

– Sedan jag fått de första symtomen och efter alla provtagningar och undersökningar, var jag nästan helt säker på att det handlade om MS.

– Jag tror också att det gjorde det lättare för mig att förlika mig med faktum.

Läser du på sjukvårdens informationssida 1177.se om MS står det följande:

”MS är en sjukdom i det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Sjukdomen kan till exempel börja med att du ser sämre eller får förändrad känsel i en arm eller ett ben. Det går inte att bli av med MS helt, men läkemedel kan bromsa sjukdomens utveckling och lindra besvären. MS är en sjukdom som ofta pågår i många år. Sjukdomens utveckling varierar mycket mellan olika personer.”

De som drabbas av MS delas upp i dem som har MS med skov – det är de allra flesta – och dem som har MS utan skov, vilket är ungefär var femte person. Det finns ytterligare en lindrigare variant av MS, som betecknas som godartad och ger lindriga besvär.

28 YIPPIE HÄRNÖSAND
» CHRISTER FICK BESKEDET FÖR 9 ÅR SEDAN
– Min ork är sämre, jag är ju begrän sad rent fysiskt och jag blir oftare trött, säger Christer Nylund. TEXT OLOF WIGREN FOTO FRIDA SJÖGREN

Christer hör till dem som har den vanligaste formen av MS. Den med skov. Vilket innebär att det kan komma perioder på allt ifrån några få dagar upp till månader, då symtomen förvärras.

– De kan sedan gå tillbaka, om man har tur. Men skoven kommer alltid tillbaka.

Han tonar ned sjukdomens påverkan på hans eget liv – ”jag har lärt mig ac ceptera och leva med den och jag har den inställningen att göra det bästa utifrån förutsättningarna” – och lyfter i stället fram sin fru Rositas ovärderliga stöd och beskriver hur hon haft det tuffare än honom att ta in hur mycket som blivit annorlunda.

– MIN ORK ÄR SÄMRE, jag är ju begränsad rent fysiskt och jag blir oftare trött. Rosita är en hjälte som dels hjälper mig och underlättar för mig, dels ställer krav och pushar mig när jag har svackor. – Det kan handla om att hon vill att vi tar en promenad och jag säger, ”äh, jag är för trött” men hon får ut mig ändå och det är b r a! För jag blir inte sämre av det. Jag måste bara komma över mitt inre motstånd.

Han talar om att Rosita är lika drabbad som han själv av hans sjukdom.

– Vi går igenom detta tillsammans och jag känner att trots att det här är en prövning på sitt sätt så har det gjort vårt förhållande ännu starkare. Det gäller för övrigt även förhållandet till våra två döttrar.

– VÅR FAMILJ HAR alltid haft stark sammanhållning men jag vill påstå att den är ännu starkare nu än innan mitt sjukdomsbesked.

Den insikten gör det också enklare för

FAVORITER

Christer att ta reaktionerna från folk som inte känner till hans situation.

– När mitt högra ben inte har en bra dag kan det verka som om jag är halvfull. Det kan variera mellan att vara stelt eller, när jag blir nervös, mjukt. Och i båda fallen gör det saker med min gång och min balans som jag inte kan råda över.

Sånt kan ju få folk, som inte vet, att undra och dra egna slutsatser.

– Det är som det är. Jag bryr mig inte om det.

– Jag gjorde faktiskt ett halvår på Yngves Jakt & Sport sedan jag var färdig med ”lumpen” 1985.

Han växte upp i en familj där alltså pappa drev företag medan mamma Gurli ägnade sig åt politik.

Hon var hängiven socialdemokrat och satt i omgångar som kommun fullmäktiges ordförande i Härnö sand.

MUSIK: Riktig allätare, förutom den typ av JAZZ där alla spelar olika låtar…

POD: Hmm, lyssnar sällan på poddar, också en ”grej” jag skulle vilja kunna ägna tid åt. Dock går radion för det mesta i bakgrunden.

BOK: Trilogin av Ken Follet.

FILM: Gladiator.

TV–SERIE: Repris nörd på svenska fil mer, men serie hmm, Sveriges Mästerkock.

MAT: Allätare. Fråga mina vänner. Men tvingar du mig så säger jag råbiff.

DRYCK: Champagne

FAVORITPLATS: Ut på vattnet i vår båt.

– Min förhoppning är att jag ska kunna ha många år till då sjukdomen inte försämrar mig så mycket och jag vill verkligen ta vara på allt det som gör mitt liv ljust. Herregud, det finns så många som har det mycket värre än mig! Jag tycker inte alls synd om mig själv. Jag är en lyckligt lottad människa på så många sätt.

FÖRUTOM DEN uppmärksamhet som Christer fick som curlingspelare – han representerade bland annat Sverige i junior–VM i Skottland 1985 och i OS i Calgary 1988 – är det som låssmed han är mest känd i Härnö sand.

1986 började han jobba i familje företaget Nylunds Lås & Skomakeri, som hans pappa Kjell då drev och som har anor så långt tillbaka i tiden som 1920–talet.

– Då var skomakeridelen störst men jag insåg rätt snart att det var i låsverksamheten som det fanns störst potential, så jag utbildade mig till låssmed.

Jobbet på familjeföretaget är, med ett undantag, det enda han haft un der hela sitt yrkesverksamma liv.

– Mamma dog när hon bara var 70 år och det var ett hårt slag för oss. Hon var en kvinna som betydde mycket för många.

– När jag ser på mig själv har jag fått egenskaper från både henne och pappa. De var båda målmedvetna och hade socialt patos.

UNDER ALLA ÅR som Christer jobbat med lås har branschen ge nomgått en stor förändring.

– När jag kom in i den satt pappa och tillverkade en del nycklar och monterade gamla, klassiska lås.

– Idag är utbudet av produkter och tjänster så många fler och tekni ken har gjort alltmer avancerat. Vi monterar också larm, övervaknings utrustning, brandlarm och en massa annat. Det är en helt annan verksam het idag än för 40 år sedan och det är samtidigt det som gjort att jag tycker att det är så enormt roligt fortfa rande. Variationen, utvecklingen och utmaningarna stimulerar mig.

De personliga kontakterna, att skapa och våra kundrelationer, är dock lika betydelsefulla som förr.

– Och jag tror att vi, efter alla år, har både ett gott rykte och är kända för att göra bra jobb, säger han försiktigt.

30 YIPPIE HÄRNÖSAND
TIDSLINJE CHRISTER NYLUND Föddes. 1965 1984 Tar studenten och träffar fru Rosita. 1985 Representerar Sve rige i JVM i curling. 1986 Började jobba hos pappa i vårt familjeföretag. 1988 Deltog i OS, curling i Calgary och gifte mig med Rosita.» Skoven kommer alltid till baka, säger Christer. Christer njuter av att vistas utomhus och hoppas ha många år till då sjukdomen inte försämrar honom så mycket.
8
Benet hänger inte alltid med så el-sparkcykeln hjälper Christer att ta sig fram.

”Jobbet på familjeföretaget är med ett undantag det enda jag haft”

LUSTEN ATT JOBBA har inte avtagit.

– Jag har aldrig haft någon måndagsångest för att gå till jobbet.

Men Christers MS–sjukdom har gjort att han fått ställa om. Det blir mindre av att ”vara ute på fältet” – trots att det är det han älskar mest –och mer av att ta hand om administrativt arbete.

– Det är någonting som jag förlikat mig med. Jag kan ju inte hålla samma tempo som innan sjukdomen. Men jag kommer att fortsätta jobba och är det någonting som sjukdomen lärt mig är det att släppa en del på mitt stora kontrollbehov.

– Jag har haft lite svårt för att delegera tidigare men där är jag mycket bättre nu.

EN VISS FÖRÄNDRING har det även inneburit att Christer och Rosita sålde företaget i april till den större bolaget Norrskydd.

– Först köpte vi ut min syster Christina för ett

antal år sedan och nu har vi alltså sålt allting, men vi jobbar kvar i verksamheten ungefär som tidigare.

– Till en del kan väl försäljningen sägas vara kopplad till min sjukdom. I alla fall att den skedde just nu. Men ärligt talat finns det stora fördelar med att ha ännu mera muskler bakom sig och att vara en del av en större organisation. Det ger konkurrensfördelar som är viktiga inför framtiden, säger Christer.

– Vi har haft samtal om försäljning tidigare men först nu kändes det rätt.

SJÄLV KOMMER HAN att vara med på före tagsresan ett bra tag till – så är det tänkt – men tillbringa tid i Spanien så ofta det är möjligt – ”min kropp mår bra av att jag vistas i ett var mare klimat” – och, ägna tid åt sin och Rositas vinblogg; @bubbelochvin

– Vin är ett gemensamt intresse som vi delar sedan länge och det har ökat sedan vi köpte vår lägenhet i Spanien, kom nära en del intressanta vingårdar och kunnat bygga på våra kunskaper.

Det är en av parets döttrar som hjälpt till att starta bloggen.

– Hon jobbar med sånt här professionellt och har samarbeten med bland andra Bianca Ingrosso.

– Jag och Rosita gör det här för rent nöjes skull men det är roligt när allt fler följer oss och läser de inlägg vi gör.

Det han inte längre kan göra – som att löpträna, orientera och ha en hård arbetsbelast ning – upptar inte tillnärmelsevis hans tankar så mycket som på det han faktiskt kan och vill göra och som berikar hans liv.

– Min bestämda övertygelse är att jag har det bästa kvar att uppleva, säger Christer Nylund.

YIPPIE HÄRNÖSAND 31 1993 2005
Mamma Gurli går bort, 70 år gammal.
2013
Köper lägenhet i Spanien. och får veta att jag har MS.
2019
Köper vår lägenhet på Bryggaren Strand. 2022 Säljer familjeföreta get till Norrskydd. 1997 Vår andra dotter Maja föds. Vår äldsta dotter Elin föds i oktober. Christer Nylund och fru Rosita tar emot kunder i butiken på Köpmangatan. Klichebord.

THE END FÖR MATS & KARIN

Den 29 oktober genomförs den sista konser ten i Mats Dahnes och Karin Eklunds var dagsrum. En musikalisk epok tar slut när Anders F. Rönnblom och bandet Bravado Bravado lämnar scenen i det som en gång var biskopsgården i Säbrå.

Mats & Karin förbereder sig för ett stilfullt ”The End”.

Att det är just Anders F. Rönnblom som får äran att avsluta den elvaåriga kon sertperioden, är alls ingen tillfällighet.

– Han är en av mina stora, svenska favoriter, säger Mats Dahne. Både som artist men fram för allt som låtskrivare. Ingen skriver texter som Anders.

Anders F. var också en av de allra första som spelade hos Mats & Karin när han i slutet av april 2012 framträdde inför en entusiastisk publik. Han har återkommit regelbundet sedan dess.

Med åren har listan över artister och spel ningar blivit lång.

Du har den på nästa sida.

– Från början visste vi inte vad vi skulle vänta oss, säger Karin Eklund.

– Skulle det komma folk? Skulle de hitta hit? Och vad skulle de tycka? Men ganska snart förstod vi att vi hittat rätt.

Den intima atmosfären, den varma och välkomnande miljön, att komma nära artis terna på scenen, att bord och stolar inte är lika, att man kan komma precis som man är.

Allt det där har gjort Mats & Karin till en uppskattad spelplats för artisterna och ett populärt ställe för den publik som uppskattar

blues, visa, rock, disco, reggae och… ja, det som Mats och Karin själva älskar att lyssna på.

– Aldrig att vi ringt och bett artister komma hit, säger Mats. Artisterna har kontaktat oss och många har kommit tillbaka flera gånger.

Karin säger att det varit både intressant och fascinerande att lära känna människorna bakom musiken och att ha dem som sina gäster.

– Och vi har så många oförglömliga minnen från alla dessa år, säger Mats. Både musikaliskt och på det sociala planet.

Bland dem som skulle ha – eller kunde ha –kommit till Mats & Karin, men av olika skäl aldrig gjorde det, hör Ola Magnell.

– Vi hade honom på gång men så sköts det upp och så dog han, säger Mats.

– Det var tråkigt för jag tror att det kunde ha blivit en magisk kväll.

Till de magiska kvällarna hör definitivt kon serten med den numera också avlidne bluesar tisten Sven Zetterberg.

– Han föregicks av ett tvivelaktigt rykte, som en som var lite opålitlig, men han var enastå ende. Både på scenen och vid sidan av den.

32 YIPPIE HÄRNÖSAND INFART
TEXT OLOF WIGREN FOTO FRIDA SJÖGREN En lång rad artister har spelat i det som var biskopsgården i Säbrå.

Det som är Mats och Karins hem, var tidi gare Säbrå biskopsgård. Byggd kring 1780.

1935 flyttades den till Östersjäland, bara ett hundratal meter från nuvarande E4.

– När jag kom in i bilden, säger Karin, hade Mats redan bott här ett tag.

Mats berättar om kärlek till det stora huset redan vid första ögonkastet.

– Det som är vårt vardagsrum och själva konsertlokalen, var ett gullfiberlager när jag klev in här. Jag fick en bra känsla av rummet redan då och tänkte att, någon gång skulle man kunna göra roliga grejer här.

Med Karin som partner växte idén fram.

– Vi började rodda med möbler, inred ning och allt eftersom fråga oss själva om vi inte skulle våga göra en satsning. Ingen stor, utan en på våra villkor, säger Mats.

– Och vi pratade med dem som hade erfarenheter av att både arrangera konser ter och driva restaurang, säger Karin. Men vi landade i att vara trygga i att göra allt på vårt eget sätt.

Ett restaurangkök byggdes, tillstånd för att servera öl och vin skaffades och sedan var det bara att dra i gång.

Utan någon stor marknadsföringskampanj.

– Det byggdes upp en nyfikenhet och vi fick kontakter med artister i branschen och sedan har det bara rullat på, säger Mats.

Han har hela tiden haft kvar sitt företag som sysslar med installation och service av diverse teknik åt både privatpersoner och företag.

– Periodvis har det varit lite körigt när det varit mycket jobb på firman och ett par konserter i månader, men glädjen har varit drivkraften.

Så kom pandemin. Stopp för konserter, tid att landa och för att tänka till.

YIPPIE HÄRNÖSAND 33
Nu packar Mats Dahnes och Karin Eklund ihop de sista möblerna och förbereder sig för ett stilfullt The End på den elva år långa konsertperioden.
»

”Vi har många oförglömliga minnen”

– Å ena sidan var det frustrerande att tvingas ställa in och gå in i en oviss tid, säger Karin.

– Men vi kände också att det var skönt att få vara lediga från arrangemangen. Och till sist bestämde vi oss för att lägga ned Mats & Karin. Ha en lugnare tillvaro.

Men inte utan ett stilfullt slut.

Tre konserter skulle genomföras. Snart är vi framme vid den sista.

– Jag har överlåtit till en ljudtekniker att ta hand om ljudet den här hösten, säger Mats. Jag vill bara njuta av musiken, stå i baren och prata med besökare.

Karin säger att det säkert kommer att kännas bådas vemodigt och tomt sedan musiken tystnat och den sista besökaren gått hem.

– Men vi vet att vi gör rätt som slutar nu. Det har varit fantastiskt roligt men nu ska vi göra mer av andra saker i livet.

Att resa mer inom landet, besöka fler festivaler, vistas oftare i naturen och ha mindre måsten lockar.

– En dag kanske vi säljer även det här huset, säger Mats, och skaffar oss en liten stuga någonstans.

– Vem vet, vad som kommer att kunna hända här då?

2011

13/7 CHUCK Hall Band, USA 22/10 CHICAGO Blues Band 19/11 RED House

2012

28/4 ANDERS F. Rönnblom Band. Trubadur: Andreas Ekberg.

28/9 BARRIO Latino Blues,USA. Trubadur: Lisa Lystam, Fredrik Karlsson. 4/10 ANDERS F Rönnblom Band. Trubadur: Mårten Lärka.

24/11 GUBBRÖRA Blues band 8/12 RED House

2013 25/1 CHRIS Hiatt, USA. Trubadur: Mayah. 16/2 LISA Lystam Blues. 27/4 RED House. Trubadur: Mayah.

24/5 BILL Öhrström Blues Band. Trubadur: Mayah. 29/6 BOTTLENECK John. Trubadur: Denni o Filip. 12/7 P-DANJELSA och Röttran. Trubadur: Vincent Jedselius.

26/7 RAMBLIN´MINDS. Trubadur: Mayah. 31/8 NYINVIGNING med Maxi Dread, Lisa Lystam Band.

5/10 TOP Dogs. Trubadur: Mirjam.

18/10 ANDERS F. Rönnblom Band. Trubadur: Jens Gustavsson.

1/11 CHUCK Hall Band, USA. Trubadur: Andreas Nilsson. 30/11 GREAT Hansson.

2014

4/1 EIGHTBALLS. 25/1 TOP Dogs. 14/2 INITY Sound, Reggae. 1/3 IDA Bang & The Blue Tears. 15/3 LISA Lystam Family Band. 4/4 80-TALS DISCO. 14/4 CELSO Paco & Dynamo de Luxe. 26/4 AMONG Lynx. 17/5 P-DANJELSA o Röttran. 28/6 EIGHTBALLS. 15/7 RONNY Eriksson & Ramblin’ Minds. 16/7 RONNY Eriksson & Ramblin’ Minds. 26/7 TOP Dogs. 8/8 CHRIS Hiatt. 29/8 ANDERS F. Rönnblom. 30/8 ANDERS F. Rönnblom. 7/9 ANNIKA Winhagen. 13/9 VÄRSTA Proggbandet. 27/9 AMONG Lynx. 24/10 VIRGINIA & Sky benders. 8/11 LISA Lystam Family Band. 20/11 KØLD. 21/11 IDA Bang & The Blue Tears.

2015 3/1 RED House. 9/1 TORONZO Cannon, USA. 31/1 80-TALS DISCO. 6/2 KARIN Rudefelt & Doctor Blues med gästartist Brian Kramer, USA.

13/2 BLANDSKOG. 7/3 DAN Granero, Australien. 24/3 HAZELIUS Hedin. 27/3 BLUE DeVilles. 7/4 ELLEN Sundberg.

10/4 SPELRUM Trio. 18/4 TOP Dogs. Förband: Vincent Jedselius. 24/4 GIBRISH. 8/5 ANDY Gonzales och Jennifer Bone. 24/5 JOHNNY Rawls från Memphis med Top Dogs & The Forlorn Blues Horns. 29/5 GRÅZON + dE Mäns. 26/6 KABINA Karlsson + Corpse Pin. 3/7 DUO Vox & Burn Out Blues. 10/7 POHN Jettri + Suget. 24/7 RICK Titrö + Sofia Lentini + Susanne Fellbrink + Karina Kampe. 28-29/7 RONNY Eriksson & Ramblin´ Minds. 7/8 DOKTOR Diesel + Break Of Strength. 21/8 ANDERS F. Rönnblom. 22/8 ANDERS F. Rönnblom. 29/8 KRANTZ & KRANTZ. 26/9 DAN Granero, Austra lien. Förband: Jocke Bäck Band.

1/10 RONNY Eriksonn & Benneth Fagerlund –HOPKOK.

2/10 CHRIS Hiatt. Förband: Roberta´s. 9/10 FÖR våra systrar på flykt. 23/10 9FINGERS, Norge. 30/10 SVEN Zetterberg Trio. 5/11 NORDIC. Förband: Isak Eriksson.

7/11 STAFFAN Hellstrand. 14/11 GREAT Hansson. 27/11 BC & Heartkeys med Janne Loffe Carlsson. För band: Roberta´s. 28/11 JUHA Mulari. För band; Peter Fernaeus.

4/12 AHLBERG, Ek & Roswall. Förband: Martin Krantz & IDA RISSANEN, 18/12 NÅGONSTANS i Sverige. Julkonsert, 2016 9/1 NYLANDS Järn, 23/1 IRLÄNDSK kväll Ida Rissanen & Martin Krantz, 30/1 PETER R Ericson. För band: Saga och Signeli. 5/2 JOHAN Johansson. Förband: Kabina Karlsson. 19/2 BLUE DeVilles. För band: Micke Lidén. 5/3 ERICS Bluesband. För band: Jocke Bäck Band. 25/3 TOP Dogs. 9/4 CHARLES Burton Blues Band, San Diego. Förband: Erika Lundqvist. 22/4 ANNA Stadling + Gibrish. 7/5 DAN Granero.

14/5 IDA Bang & The Blue Tears. 20/5 MIRANDA. 17/6 80-TALS Disco. 1/7 FJK. 20/8 CHARLES Burton Blues Band. 27/8 KRANTZ & Krantz. 17/9 TRIBE Friday + Land of Trees. 23/9 ANDERS F. Rönnblom Band. Förband: Amanda Lovevind. 30/9 COOL Fools. Förband: CountryTrio. 7/10 STAFFAN Hellstrand. 22/10 NORATRION + Duovox. 28/10 CRASH n` Recovery Trio. Förband: Erika Lund qvist. 4/11 IRLÄNDSK kväll med Ida o Martin. 19/11 DOUG Seegers. 20/11 JAN Hammarlund.

2017

6/1 NYLANDS Järn. 28/1 80-TALS Disco. 10/2 JOCKE Bäck Band + förband: Lovis Åkerström. 4/3 DAN Granero. 30/3 CLAS Yngström. 2/4 SARA Parkmans skog. 8/4 TEX´S Blues Band. 21/4 KARIN Rudefelt & Doctor Blues. Förband: Corpse Pine. 19/5 MIRANDA. 20/5 MIRANDA. 3/6 P-DANJELSA & Röttran. 17/6 80-TALS Disco, Dj David Wallin. 26/8 ANDERS F. Rönnblom Band: Support: Amanda

Lovevind. 13/10 RONNY Eriksson & Ramblin´ Minds. Förband: Erika Lundqvist. 20/10 QUILTY + Förband: Det tredje rummet. 28/10 CHRIS Hiatt + för band: Det Är Kärlek. 10/11 CAROLINE af Ugglas. 11/11 CAROLINE af Ugglas. 17/11 VÄSEN + förband: Isak Eriksson. 30/11 MATRIARKERNA Sara & Samantha.

2018

6/1 NYLANDS Järn. 27/1 80-TALS Disco. 23/2 ANNA Stadling och Gibrish. 3/3 ERIKA Baier & the business. Förband: Lovis Åkerström. 25/3 NORDMAN. 13/4 DAVID Urwitz. Förband: Peter Fernaeus. 21/4 JULIA & The Basement Tapes. Förband: Erika Lund qvist & Tom-Eddey N. 1/6 JOCKE Bäck + Blå Ladan. 5/7 FJK. 28/7 RONNY Eriksson & Ramblin´ Minds. 31/8 ANDERS F. Rönnblom. Support: Amanda Lovevind. 15/9 VIOLET Green. 22/9 QUILTY. 5/10 HOVEN Droven. Sup port: Isak Eriksson. 13/10 CHARLES Burton Blues Band. Support: Vincent Jedselius. 27/10 ELLEN Sundberg & Northen Indians. 10/11 STAFFAN Hellstrand.

2019

5/1 NYLANDS Järn. 2/3 DAN Granero Trio. Sup port: Jens Gustavson. 30/3 FRED Pecks. 9/7 DOUG Seegers. Support: Erika Lundqvist. 23/8 PEPITA SlappersRockabilly 31/8 ANDERS F. Rönnblom. Förband: Sassenach. 21/9 VIOLET Green A tribute to women pioneers. Support: Lina. 27/9 HOVEN Droven - Support: Zebrozynthia Spelmanskapell. 19/10 DAVID Urwitz. Sup port: Miriam Maul. 27/10 THE Reverend Shawn Amos. 2/11 RONNY Eriksson & Ramblin´Minds. 10/11 JESSICA Falk - Sånger om livet. Support: Stina Joza. 30/11 ERIKA Baier & The Business Xmas Bash.

2020

4/1 NYLANDS Järn. Sup port: Aucoustic. 29/2 PAULO Mendonca.

2022

15/10 P-DANJELSA & Röttran. 22/10 LISA Lystam. 29/10 ANDERS F. Rönn blom.

34 YIPPIE HÄRNÖSAND
Support: Det Är Kärlek. 10/12 STJÄRNENÄTTER - Sofia Karlsson & Martin Hederos.
INFART
HELA ARTISTLISTAN HOS MATS & KARIN SEDAN STARTEN Nu ska Karin och Mats göra andra saker i livet. Anders F Rönnbom avslutar en epok.

Våra löften till dig!

s För oss är det av största vikt att skapa tillit mellan patient och vår personal.

s Vi bestämde oss tidigt att förändra synen på svensk tandvård.

s Målet har alltid varit att ingen ska känna att det är tråkigt, obehagligt eller omständigt att gå till våra tandläkare. Idag har vi tre kliniker i Sverige, i dem har vi hjälpt tusentals patienter att skapa sitt drömleende.

s Vi är kort sagt en av Sveriges minsta men framförallt trevligaste tandläkarekedja. Vi hjälper dig som kund med alltifrån kompletta undersökningar, allmäntandvård och specialisttandvård till vuxna. Våra skickliga tandtekniker håller världsklass.

s Med passion, tillgänglighet och kvalitet vill vi ge dig och dina kära de bästa förutsättningarna för en god tandhälsa livet ut!

Varmt välkommen!

YIPPIE HÄRNÖSAND 35 Vinn kostnadsfria tandläkareundersökningar i fem år. VÄRDE UPP TILL 10 000 kr HÄRNÖSAND – BOLLSTABRUK – STOCKHOLM
Michael Stridh Klinikansvarig tandläkare i 40 år. Korsmässvägen 5 Härnösand Tel: 0611-51 19 90 E-post: info@tandlakarekedjan.se www.tandlakarekedjan.se/tavling ANVÄND QR-KOD Scanna in med din mobiltele RING Tel 0611-51 19 90 WEBB Gå in via vår webb: www.tandlakarekedjan.se/tavling Nu tjuvstartar vi vår 40–års fest 1983 2023 år För våra nya kunder under 2022 och 2023 Lista dig hos oss. Du får tillgång till: 1. Egen personlig tandläkare 2. Årliga undersökningar, vi skickar kallelse. 3. Akut tandvård i Härnösand. 4. Tre tandläkare-team för snabb och effektiv tandvård

Vi Härnösand

YIPPIE HÄRNÖSAND 37
FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER! www.hemab.se @hemabharnosand

BRINNER FÖR KONSTEN

Tillbaka i Härnösand igen efter avslutade konststudier på Valand i Göteborg. Nu vågar Lisa Liljeström ta steget fullt ut och bli konstnär på heltid. – Att bo i Härnösand innebär mer tid och möjligheter. Jag har råd att ha en fin ateljé, jag slipper ta ett brödjobb. Och jag kan ta bilen och äta lunch vid havet när det är fint väder.

38 YIPPIE HÄRNÖSAND REPORTAGE /KONST
TEXT LENNART LUNDBERG FOTO FRIDA SJÖGREN

KONSTEN

LISA LILJESTRÖM

Ålder 24 år. Bor Härnösand. Gör Konstnär på heltid. Utbildningar 2019-2022: Kandidat i fri konst på HDKValand, Göteborg. 2021: utbytestermin på Kunstakademiet i Bergen. 2018-2019: Domen Konstskola 2017-2018: Wiks Folkhögskola

Vi träffar Lisa i hennes ateljé i Härnösand. Hon arbetar med en målning samtidigt som en en annan får hänga i väntan på att hitta inspiration och idéer. Hon är inte helt nöjd.

Det gäller att inte ta några förhastade beslut, bättre att låta en målning vila ett par dagar. Det går inte att sudda.

Och hon släpper inte ifrån sig några bilder som hon inte är helt nöjd med.

Hon kan nu, åtminstone de närmaste månaderna, leva som konstnär på heltid. Och hon hoppas och tror att hon kan fortsätta så.

–Jag har ingen plan B. Så klart att jag har funderat på andra planer men inga som jag vill genomföra.

I år har hon deltagit i tre utställningar. Den senaste i september. Något som varit positivt inte minst ekonomiskt.

– Jag har sålt en del så jag har inte så mycket att visa upp nu, säger hon när jag frågar om jag kan få se några av hennes bilder.

Tre stipendier, bland andra Nätradalen Konststipendium, har också underlättat förutsättningarna att satsa på konsten på heltid.

Lisa Liljeströms bilder är monokroma med en återhållsam färgskala.

– Från början valde jag att jobba med en begränsad färgskala för att göra det enklare för mig själv. Jag tänker att man måste vara en väldigt bra målare för att kunna hantera alla färger. Nu ser jag även den begränsade färgskalan som en blinkning till det digitalt bearbetade fotot.

Hon är eftertänksam och funderar på frågorna innan hon svarar. Men tar sig också tid för att förklara hennes konstnärliga process. Hennes sätt att skapa.

Lisa Liljeströms metod är att använda bilder som hon hittar, hon plockar ut fragment och omformar bilder i Photoshop innan hon sedan börjar måla.

– Det finns ju redan tillräckligt med bilder som det är. Det behövs inga nya.

Hennes skapande går ut på att förflytta information från redan existerande bilder.

– Jag tar bort markörer som tid och plats och plockar fram fragment och detaljer, det

40 YIPPIE HÄRNÖSAND REPORTAGE /KONST
Lisa Liljeström arbetar med en målning samtidigt som en annan får hänga i väntan på inspiration och idéer. Lisa Liljeström.
”Jag ställer frågor med mina bilder, mer än jag försöker att ge svar”
Lisa släpper inte ifrån sig några bilder hon inte är nöjd med. Lisa har valt att jobba med en begränsad färgskala.

allmänmänskliga i bilderna.

I ett digitalt arkiv samlar hon bilder från filmer, google search, reality-tv, reklam, och nyhetsartiklar.

– Jag fotograferar nästan aldrig själv. Det finns många andra som gör det mycket bättre. Det finns ju redan så många som fotograferar hela tiden och så oerhört många bilder.

Lisa Liljeström arbetar i serier med fokus på brytpunkterna som uppstår mellan olika bilder, likt klipp i film eller scroll i ett flöde.

— Jag beskär, korrigerar färger och för vränger bilderna i Photoshop innan jag målar.

Jag undersöker hur bildernas ursprungliga emotionella ton kan förändras.

Genom måleriet vill hon ge utvalda bilder tid och omsorg. Men några uttalade budskap vill hon inte förmedla. Inte ens när jag frågar vad hennes budskap är med bilderna.

– Om jag var bombsäker på ett budskap

jag ville förmedla så hade jag nog inte varit motiverad att fortsätta jobba och utvecklas. Ateljearbetet är ju att hela tiden försöka ta reda på, vad är det jag är intresserad av? Vad är kärnan i mitt konstnärsskap? Och det där förändras lite hela tiden. Jag ställer frågor med mina bilder mer än att jag försöker att ge svar, säger hon eftertänksamt.

Eftertänksamhet verkar vara ett viktigt karaktärsdrag.

I en motivering till ett av hennes stipendium från Nätradalens Konstförening står det att hon ”presenterar en spännande motivvärld fylld av subtila referenser till samtiden Med en medveten färghandling skruvas till synes vardagliga scener ett varv extra och återuppstår i drömlika ofta när gångna utsnitt vart och ett visuellt anslående.”

Sammantaget speglar hennes bilder en alternativ gåtfull och associativ verklighet. En verklighet som befinner sig mellan dröm

Här har Lisa ställt ut 2022

Våga Se Stipendi atutställning, Galleri Thomassen Göteborg 2022

Rugged Terrain / Confident Stride, HDK-Valand BFA Grad Show, Konstepidemin Göteborg 2022 Spring Break, group show, Galleri Thomas sen Göteborg 2021How to pack for a sur prise trip, solo, Galleri Monitor, Göteborg 2021 Restless Garden, Va land BFA3 group show, Gothenburg Botanical Garden 2021 Strömmande Konst, public art commis sioned by Härnösands mmun + Härnösands Konsthall 2021

Lisa Liljeström, Nicolai Seerup, Julius Stor gaard, Emil Kjerrman, group show, Galleri Fi4e, Bergen 2021

Can we take this offline? Valand BFA2 group show, Olof Pal mes plats, Göteborg

och verklighet eller som Nätra konstfören ing skriver: ”Liljeströms konstnärskap väcker betraktarens nyfikenhet, lockar oss att skärpa våra sinnen och titta en gång extra - stämmer det, såg jag verkligen rätt?””

I Göteborg under åren på konsthögskola, i Göteborg och i Bergen har hon utvecklats som konstnär

Jag ser fram emot att fortsätta studera en master i framtiden. Antingen i Sverige eller utomlands.

Men just nu trivs hon bra i Härnösand. Hon hoppas på fina skridskoisar på sjöarna i närheten,

Jag är gammal bandyspelare och har spelat i HAIK. Jag gillar även att åka skidor, både längd, slalom och gå topptur. Härnösand är närmare fjällen än Göteborg.

Men fram till dess ska hon arbeta med sin konst. I den egna ateljén i Härnösand.

YIPPIE HÄRNÖSAND 41
”Det gäller att inte ta några förhastade beslut, bättre att låta en målning vila ett par dagar. Det går inte att sudda.”

Författaren som föll i glömska

Alfhild Agrell var författaren som föddes i Härnö sand 1849 och nådde stora framgångar under sin livstid trots att hon ständigt motarbetades av det manliga litterära etablissemanget.

Hon föll i glömska fram till för tio år sedan, då Alfhild Agrell-sällskapet bildades och hennes verk fick en renässans. Nu är en ny bok på gång, med hittills opublicerade texter av Agrell, nämligen hennes brev.

Karin Lidén som samlat ihop materialet och jobbat i månader med att tolka och renskriva breven, från sirlig handskrift till färdig bok, som kommer ut i vinter på förlaget Atrium.

Att få tag på Agrells personliga material var ingen självklarhet. Hon brände nämligen alla sina manuskript och brev, men på Kungliga Biblioteket finns hennes 62 brev till Ellen Key bevarade, i samlingen med Keys skrifter. Alfhild Agrellsällskapet kände till dem eftersom en biografi skriven av professor Ingeborg Nordin Hennel bygger mycket på breven.

Lena Gedin berättar:

– Jag gick dit en dag och satte mig och läste, för jag tänkte att det måste vara ett intressant material. Breven är svåra att läsa, det tar tid, men det går!

Agrell-sällskapet ville att man skulle publicera breven, som till att börja med behövde transkriberas. Det var dyrt att anlita någon utomstående, så det slutade med att Lena Gedin och Karin Lidén utförde det digra arbetet själva. Tillsammans har de två lyckats knäcka det mesta i texterna. Lena säger:

– Arbetet har varit mycket längre och mer vittomfattande än vi trodde, men vi har haft roligt under tiden, fikat och pratat om annat också. Det har gått åt en hel del pulverkaffe

och toscabitar!

Var det inte känsligt då, att läsa och använda personliga brev skrivna av en författare som faktiskt eldat upp allt privat material som hon kunde?

– Nej, säger Lena, så sker ju med allt liknande material, såvida det inte är hemligstämplat. Dessutom är breven delvis en debatt med Ellen Key. De kunde bli osams och det var bra, för då fortsatte diskussionen. Man får en väldig insyn i hur det var att vara kvinna på Agrells tid, samtidigt som hon tar upp de eviga frågorna, som moderskap och moderlighet.

K arin håller med:

– Det allra intimaste berörs bara mellan raderna, även om Agrell till exempel kan diskutera sin egen och sina vänners skilsmässor. Hon kunde inte låta bli att säga sin mening i olika sammanhang och kände sig udda och utanför.

Agrell flyttade till Stockholm, fick tre dramer uppsatta och gjorde stor succé. Under en period spelades hon mer än Strindberg. Hen-

Alfhild Agrellsällskapet

• Agrell-sällskapet har närmare 50 medlemmar.

De har läsecirklar igång hela tiden, syns flitigt i Härnösands kulturliv och ligger bakom utsmyckningen på Stora torget, pjäsuppsättningar, utställningar samt föreläsningar. Och i november kommer Alfhild Agrells nya bok, kärleksfullt skapad vid ett köksbord av Lena Gedin och Karin Lidén.

nes verk handlar om kvinnans ställning i samhället, vilket var ett högst aktuellt tema även då, men Lena Gedin säger:

– Efter succéåren blir hon dräpt av kritiker. När man tröttnat på hennes ämne hamnar hon i kylan. Och så raderades en stor och populär författare från historien i över hundra år.

Lena tillägger:

– Det svängde också, helt enkelt, med en ny författargeneration. Litteraturen handlade inte längre om samhällsfrågor, utan andra strömningar kom in, till exempel symbolismen.

Karin Lidén påpekar att Agrell förstås inte försvann från jordens yta:

– Hon blev skamligt angripen av kritiker, men hur nedtryckt hon än var fortsatte hon att skriva i hela sitt liv och försörjde sig på det. Hon skrev reseskildringar, noveller, en roman; hon var en hårt arbetande författare. Härnösandsskildringen Hemma i Jockmock gjorde stor succé och trycktes i flera upplagor.

Arbetet med breven har gjort att Karin respekterar Alfhild Agrell ännu mer som författare och yrkesmänniska:

– Jag har kommit att beundra hennes prestation och hur mycket hon kämpat. Hon skriver ofta melodramatiskt och mycket kan kännas omodernt nu, men jag beundrar hennes livsverk.

42 YIPPIE HÄRNÖSAND
Alfhild Agrellsällskapet: alfhildagrell.se TEXT OCH FOTO: MARIA-THÉRÈSE SOMMAR Det är Lena Gedin och Karin Liden och Lena Gedin har samlat ihop material till boken om Alfhild Agrell. Skylt på huset som Alfhild Agrell föddes i. Boken kommer ut under nästa år. Daniel Franzens konstverk är en plåt med en infälld bildskärm.

av

och

i

YIPPIE HÄRNÖSAND 43 www.harnosandshus.se • Tel 0611-882 00 QR-kod till allmännyttans energispartips WEB:energispartips.allmannyttan.se/tips/Vår energianvändning har skjutit
höjden och det håller inte för framtiden. Vi måste sänka vår en ergianvändning. Med små
enkla medel kan vi tillsammans göra stor skillnad och skapa en hållbar värld. Ta del
våra enkla energispartips! SLIPP STRESSEN I JUL! VI FIXAR DITT JULBORD! • JULTALLRIK • JULBUFFÉ • JULBORD • CATERING ALLT FÖR SNÖN! Varvsgatan 18 | 0611-555 700 | butik@nmmab.nu | www.norbergs.one ROBUSTA MASKINER FÖR HÅRT ARBETE VI ERBJUDER FRI UTKÖRNING INOM STAN SPADAR OCH ANDRA TILLBEHÖR FYRHJULINGAR från 29995 krSNÖSLUNGOR från 8990 kr VARVSGATAN 18 0611-555 700 butik@nmmab.nu • WWW.NORBERGS.ONE ALLT FÖR SNÖN! Snöslungor från 10 390 kr

MED NÄSA FÖR SMAKER

Marika Bystedt Gaulitz utsågs i fjol till Årets Nyföretagare i Härnösand. Men det är först i höst som ägaren av Gånsviks Choklad jobbar heltid på sitt företag.

En av framgångsfaktorerna tror hon är hen nes gehör för smaker.

– Jag blandar dem i huvudet. Känner innan jag gör pralinen hur den kommer att smaka. Kan man kalla det för… smakalitet? Som en motsvarighet till musikens musikalitet?

Kör för det. Smakalitet är ett väl fungerande hittepåord i sammanhanget.

Och passande för en ovan lig förmåga hos en kreativ, lite egensinnig och modig kvinna.

– För mig finns inget misslyckande, säger Marika. Allt löser sig alltid.

– Gör det du vill, prova och se hur långt det bär. Det är så jag resonerar. Det vore mycket värre att aldrig ta steget och gå resten av livet och gräma sig över det.

Det är utifrån den filosofin som hon resonerat kring Gånsviks Choklad.

– Jag kom till den punkt där jag behövde bestämma mig för om jag ville satsa på företaget fullt ut eller fortsätta att ha det som bara en tidskrävande fritidssysselsättning.

Därför sa Marika upp sig från sin anställning som projektledare på Läns styrelsen.

Nu handlar det till 100 procent om choklad.

– När folk säger att jag inspirerar dem blir jag glad på djupet. Annars tror jag att många säkert tycker att jag är ganska högljudd och skränig. Jag tar stor plats.

Namn: Marika Bystedt Gaulitz

ÅLDER: Fyller 42 år den 18 december.

BOR: Gånsvikshamn.

YRKE: Chokladentreprenör, det låter coolt.

FAMILJ: Man, tre barn och en katt.

FRITIDSINTRESSEN: Älskar att resa, gå på bio och äta gott.

FAVORITPLATS I KOMMUNEN: Hemma på mina föräldrars gård i Gånsviksby, där det är fridfullt att titta på hästarna som lunkar omkring i hagen.

DET BÄSTA med Härnösand: Människorna. Inte perfekta men med så mycket värme.

Samtidigt är jag väldigt glad mest hela tiden.

– En annan sida av mig är mitt stora rättvisepatos. Jag vill att allt ska vara schysst och rättvist. Som företagare vill jag därför samarbeta med som har liknande värderingar som mig.

Man skulle kunna säga att allt började på allvar med en kurs i pralintillverkning i Nora, som Marika fick av sina barn i Mors dags–present 2017.

– Den som driver kursgården heter Ingela Svedbro och hennes sätt att lära ut kunskap och kursens upplägg fångade mig totalt.

– Sedan dess har jag återvänt till Nora flera gånger för att utveckla mig och få nya idéer.

Väl tillbaka i Härnösand kände Marika sig inspirerad att börja tillverka egna praliner.

– Först hade jag inga stora planer, det

44 YIPPIE HÄRNÖSAND
TEXT OLOF WIGREN ILLUSTRATION HANS JAX FOTO FRIDA SJÖGREN

SMAKER

var mest på kul allting.

Hon började experimentera hemma i köket och kände att hon hade talang för det. Eller; smakalitet.

Det var både lustfyllt och meditativt att hålla på med det.

– Min man ”Jocke” tyckte dock att det var en lite väl dyr hobby och uppmanade mig att göra mer av det. Att försöka se om det gick att sälja pralinerna.

– Jag minns att jag gjorde 100 stycken och lade ut på Facebook att de var till salu, bara till mina vänner. De tog slut på en timme.

Nästa steg var att gå med i Härnösands Reko–ring för mathantverk och lokalprodu cerade varor.

Även här var intresset för pralinerna stort och uppskattningen från kunderna mycket positiv.

– Jag höll verkligen med ”Jocke” om att jag borde utveckla det från en hobby till något

mer. Därför tog jag tjänstledigt på halvtid från Länsstyrelsen och startade företaget Gånsviks Choklad.

– Det är verkligen stor kontrast mellan att syssla med frågor som rör Agenda 2030 jäm fört med att skapa praliner. Men ärligt talat är jag i hjärtat mer en kreatör, en sån som tycker om att driva och utveckla, än en som sitter mest på kontor.

Återstod bara frågan: vart ta pralintillverk ningen till nästa nivå?

Rent praktiskt.

Det egna köket var inte optimalt på något sätt.

Lösningen fanns faktiskt ute på tomten.

Marika och ”Jocke” har en stuga på gården – 50 kvadratmeter stor – som de använt för att hyra ut till turister.

Den flyttade nu företaget in i.

– Det blev perfekt att kunna syssla med min tillverkning där ute i lugn och ro och hålla företagets verksamhet utanför familjens gemensamma utrymmen, säger Marika.

Möbler bars ut, stugan byggdes delvis om, mer har gjorts det senaste året och numera har även garaget under stugan förvandlats till ett lager.

”Jocke” har involverats i det administrativa arbetet och marknadsföringen – vid sidan av sitt ordinarie jobb – och Marika har hand om tillverkningen och den ständigt pågående produktutvecklingen.

YIPPIE HÄRNÖSAND 45 »
”Ärligt talat är jag i hjärtat mer en kreatör, än en som sitter på kontor.”

– Jag har en duktig tjej som hjälper mig på timmar och vi har också börjat tillverka egen glass.

– Det är fantastiskt roligt att få ägna sig bara åt företaget och att se vart allting kan ta vägen, säger Marika.

Produkter från Gånsviks Chok lad finns numera bland annat på Engströms Deli, Ica Maxi och Coop och på butiker i Umeå och Matfors, liksom på en restaurang på Tynderö och en i Kramfors.

Volymerna har mångdubblats.

När företaget var alldeles nytt tillverkade Marika 300 till 500 praliner i veckan. Nu är hon uppe i 3 000.

– Jag har investerat i två chokladmaskiner som gör att arbetet går fortare. Men det är fortfarande ett hantverk och resultatet bygger mycket på bland ningen av smaker.

– Mitt huvud är fullt av tankar kring om vad jag vill, hur det ska se ut och vilka vägar jag ska ta med företaget framöver. Jag vill besöka Italien och ta del av deras glasskultur och hur de får fram sina underba ra glassar. Men jag har insett att jag fram till årsskiftet får hålla det där ifrån mig och koncentrera mig på att tillverka tillräckligt många julpraliner.

Hittills har Marika skapat cirka 150 olika praliner.

– Bäst säljer dem som smakar brynt smör och kola, men jag är mer förtjust i en pralin som smakar wasabi och rödbeta.

– Den är inte så lättsåld men kombinationen av sött och sting tilltalar mig, dessutom har den pralinen häftiga färger.

En annan spännande pralin är den hon gjorde sedan hon fått en utmaning av en jägare.

– Han frågade om jag kunde göra något av vilt. Jag fick ett rökt älghjärta och gjorde en pralin med det som bas. En rökig sak som inte kommer att säljas men som var intressant att testa.

Marika berättar att lokalt är praliner med inslag av Hernö Gin, High Coast Whisky och Friendship Rum såna som alltid säljer bra.

– Det är nog både smakerna i sig och stoltheten över det lokalproducerade som gör att de går hem hos folk.

Av alla egentillverkade praliner är Marikas absoluta favorit en som gjorts utifrån ett recept från landshövding Berit Högman på picklade granskott.

– Jag gör den på granskottskola, rosépeppar och citron och den smakar ljuvligt.

Och av de praliner hon smakat som andra tillver kat, är det en från Skåne som hon håller allra högst.

– Den kommer från Chokladlavinen och innehåller rågbröd. Jag har försökt göra en liknande men ännu inte lyckats.

Också en pralinör med gehör för smaker kan gå bet ibland.

Även om det hör till undantagen.

– Nästa år vill jag göra praliner med smak av örter och kryddor från Afrika och Mellanöstern. Det kan bli riktigt häftigt.

Marika Bystedt Gaulitz är byråkraten som blev chokladentreprenör och på köpet blivit en förebild för dem som vill förverkliga en dröm efter fyllda fyrtio.

Bara det är värt en egen utmärkelse.

46 YIPPIE HÄRNÖSAND
TIDSLINJE MARIKA BYSTEDT GAULITZ Föddes på Sundsvalls sjukhus. 1980 1987 Började spela teater. 1996 Började på este tiska programmet. 1997 Träffade den som skulle bli min framtida man. 1999 2006
»
Marika har företaget i en stuga hemma på tomten. Nytillverkade praliner.
”Nästa år vill jag göra praliner med smak av örter och kryddor från Afrika.”
Sökte till Scenhögskolan, men bestämde mig för att inte hålla på med teater.

Röster om Marika ”

”Jag och Marika

är i grunden ganska lika med våra ofta storslagna planer ,men Marika har en sällsynt förmåga att löpa linan ut. Hon räds inte motstånd utan drivs av sin övertygelse om att allt är möjligt. Hon har alltid varit som Pippi Långstrump:

”Det här har jag aldrig provat så det klarar jag helt säkert”. Vi är tre systrar som är väldigt nära och Marika ställer upp för oss i vått och torrt.”

MALIN FRYKMAN, vän

”Marika och jag har varit bekanta sedan skoltiden, men det var när jag flyttade tillbaka till Härnösand för drygt tio år sedan som vi blev nära vänner. Sedan dess har vi rest, umgåtts, tränat och ätit otaliga goda mid dagar tillsammans. Marika har en härlig energi som hon strösslar omkring sig och det är omöjligt att inte bli glad i hennes närhet. Enda gången hon möjligtvis blir lite ilsk på mig är när hon tycker att jag driver henne lite för hårt på ett trä ningspass! Marika har det största hjärtat och tvekar aldrig att ställa upp för andra.

YIPPIE HÄRNÖSAND 47
Hitills har Marika skapat cirka 150 olika praliner. Bäst säljer dem som smakar brynt smör och kola. 2017 2020 Startade Gånsviks choklad. 2021 Vann priset som årets nyföretagare.
20092022
Flyttar till Stockholm. Ännu en leverans praliner på väg till kunderna. Marika har nära till naturen från sitt jobb. ELLIKA BYSTEDT, syster: Fick en kurs i pralin tillverkning av mina barn. Gifte mig samma år. Flyttar hem till Härnösand och vårt första barn föds. Slutade på Läns styrelsen för att se vart sötsa kerna tar mig.

KÄLLA: UNITED ROBOT

FASTIGHETSAFFÄRER I HÄRNÖSAND Nya grannar?

Hästskogatan 7

Härnösand Linan 3 Datum: 2022-09-01 Pris: 2 200 000 kr Taxv: 1 069 000 kr

K: Mohammed Abdalaziz Mashour Afana, Dima Afana

S: Bo Christer Söderholm

Östby 311 Härnösand Östby 7:1 Datum: 2022-09-22 Pris: 231 000 kr Taxv: 231 000 kr

K: Erik Arvid Ekebjörk, Lina Margaretha Melin

S: Lina Eun-Ok Jones

Aspnäs 308 Härnösand Aspnäs 3:19 Datum: 2022-08-30 Pris: 235 000 kr Taxv: 81 000 kr

K: Siv Ellinor Österlund

S: Hans Axel Ramström

Skabäcken 311

Härnösand Gryttjom 1:18 Datum: 2022-08-30 Pris: 1 475 000 kr Taxv: 786 000 kr

K: Lilly Emelie Sofia Hellberg, Dennis Tony Sjölander

S: Linda Maria Roos, Max Peter Prézent

Södra Vägen 40B

Härnösand Saturnus 6 Datum: 2022-09-09 Pris: 650 000 kr Taxv: 662 000 kr

K: Ekarin Papanai, Sandra Josefin Jennifer Nilsson

S: Kerstin Margaretha Aurora Eriksson

Norrstig 206

Härnösand Norrstig 1:58 Datum: 2022-09-01 Pris: 980 000 kr

Taxv: 812 000 kr

K: Lars Robin Sahlén

S: Inga Kerstin Maria Lundvall, Antonio Sanchez Brenes

Byn 412

Härnösand Byn 15:3 Datum: 2022-08-07 Pris: 170 000 kr Taxv: 261 000 kr

K: Jakob Alvar Forsberg, Gun Anita Forsberg

S: Rolf Lennart Lindgren

Östersjäland 471

Härnösand Östersjäland 2:9 Datum: 2022-09-05 Pris: 325 000 kr Taxv: 306 000 kr

K: Elisabeth Anna-Stina Eriksson

S: Karl Eric Anders Ölund

Gamla Ådalsvägen 138 Härnösand Bondsjö 2:134 Datum: 2022-08-24 Pris: 0 kr Taxv: 529 000 kr

K: Lars Tomas Dalén

S: Karin Therese Åslund, Lars Tomas Dalén

Furuvägen 48

Härnösand Rödluvan 45 Datum: 2022-09-01 Pris: 1 450 000 kr Taxv: 820 000 kr

K: Nasimeh Tajik

S: Lars Peter Karlstedt, AnnaKarin Martina Elisabeth Fred

Vike 149

Härnösand Vike 1:16 Datum: 2022-09-16 Pris: 400 000 kr Taxv: 392 000 kr

K: Erik Gunnar Tommy Åström

S: Lars Mattias Hjärpe

Hagagatan 77

Härnösand Haga 2:78

Datum: 2022-09-15 Pris: 900 000 kr Taxv: 717 000 kr

K: Sulyman Morad, Mervet Bashir Al Hassan

S: Solveig Birgitta Hedberg

Östanvik 304

Härnösand Östanvik 2:18 Datum: 2022-09-09 Pris: 550 000 kr Taxv: 115 000 kr

K: Nicolae Sarchiz S: Folke Jonasson

Ulvviksvägen 19

Härnösand Kragom 2:20

Datum: 2022-09-14 Pris: 1 310 000 kr Taxv: 659 000 kr

K: Ikaros Torbjörn Andreas Nordin, Linn Eva Martina Hamberg

S: Eva Linnéa Aspholm

Aspnäs 131 Härnösand Västersjäland 4:17 Datum: 2022-08-10 Pris: 1 200 000 kr Taxv: 258 000 kr

K: Frank Henry Farrell

S: Erik Andreas Forsell, Mari Helen Forsell

Hellzéngatan 15 Härnösand Vallen 11 Datum: 2022-09-01 Pris: 1 850 000 kr Taxv: 907 000 kr

K: Ingrid Ann-Catrine Nordin

S: Jenny Margareta Jonsson, Lars Gustaf Hellbacka

Billsta 108

Härnösand Dunderkläpp 1:22 Datum: 2022-08-12 Pris: 2 200 000 kr Taxv: 760 000 kr

K: Abdul Hakim Bin Kasim, Soa Kasim

S: Sammer Lars Michael El-Masri, Marie Therese Josephine El-Masri

Södra Vägen 67 Härnösand Lövudden 1:37 Datum: 2022-06-02 Pris: 0 kr Taxv: 433 000 kr

K: Ragnar Edvin Vilhelm Erikssons dödsbo S: Ragnar Edvin Vilhelm Eriksson

Norrstig 377 Härnösand Norrstig 1:45 Datum: 2022-04-28 Pris: 0 kr Taxv: 656 000 kr

K: Gert Lennart Persson

S: Gertrud Ann-Marie Persson

Furuvägen 112

Härnösand Rödluvan 1 Datum: 2022-08-31 Pris: 1 430 000 kr Taxv: 716 000 kr

K: Samson Kidane Temesgen S: Bo Daniel Gustavsson

Sörgården 717

Härnösand Brunnskog 3:1 Datum: 2022-09-08 Pris: 750 000 kr Taxv: 279 000 kr

K: Emma Kristin Avenmark, Martha Agnes Evelina Landin S: Kent Reinhold Rantalas dödsbo

Klarinettgatan 11

Härnösand Kapellsberg 1:95 Datum: 2022-09-01 Pris: 2 150 000 kr Taxv: 809 000 kr

K: Kurt Stefan Eriksson

S: Dan Alf Johny Gustafsson

Högsjövägen 28

Härnösand Ramvik 9:1 Datum: 2022-05-12 Pris: 0 kr Taxv: 0 kr

K: Carsten Jensens dödsbo

S: Carsten Höjrup Jensen

Sjö 250 Härnösand Sjö 7:2 Datum: 2022-09-09 Pris: 275 000 kr Taxv: 273 000 kr

K: Erik Henri Backlund, Karin Eva Marie Backlund

S: Towe Maria Håkansson

Nordanö 225 Härnösand Nordanö 5:16 Datum: 2021-11-02 Pris: 0 kr Taxv: 1 174 000 kr

K: Evalena Blomqvist, Nils Hugo Wikström S: Nils Rune Wikström

Artillerigatan 34 Härnösand Lommen 19 Datum: 2022-06-03 Pris: 0 kr Taxv: 527 000 kr

K: Allmänna Arvsfonden

S: Bengt Viktor Lindström

Vägnön 182 Härnösand Vägnön 1:21 Datum: 2022-08-22 Pris: 1 050 000 kr Taxv: 349 000 kr

K: Andreas Emanuel Eriksson, Aida Signe Paris Andersson S: Isak Carl Robert Pettersson

Löpargatan 10 Härnösand Abborren 7 Datum: 2022-08-29 Pris: 1 260 000 kr Taxv: 779 000 kr

K: Eva Maria Jeanette Altelind, Dick Göran Altelind

S: Linda Valtersdotter Mari-Lois Charlott Vallin

Öje 190 Härnösand Öje 3:10 Datum: 2022-09-09 Pris: 1 200 000 kr Taxv: 846 000 kr

K: Maria Kristina Sondell, Bror Erik Marcus Sondell S: Bo Nils Erik Sondell

Gärdesvägen 12 Härnösand Stormhatten 6 Datum: 2022-09-01 Pris: 2 345 000 kr Taxv: 1 198 000 kr

K: Therese Margareta Sjöberg, Johan Elias Ulén

S: Emil Niklas Karlsson, Linn Maria Hallner

Adress saknas Härnösand Lövudden 1:86 Datum: 2022-07-04 Pris: 100 000 kr Taxv: 86 000 kr

K: Ulla Elisabeth Carina Nyblad

S: Olle Sigfrid Bäckström, Mats Arne Sigfrid Bäckström, Erik Sigfrid Bäckström, Per Arne Bäckström, Gunnar Sigfrid Bäckström

Antjärn 200

Härnösand Antjärn 11:1 Datum: 2022-08-26 Pris: 3 800 000 kr Taxv: 0 kr

K: Per Erik Valter Norbäck, Lars Anders Karlsson, Jonny Javier Engman

S: Per-Ivan Lindholms dödsbo

Envägen 10

Härnösand Gullregnet 13 Datum: 2022-09-09 Pris: 2 000 000 kr Taxv: 1 193 000 kr

K: Arben Peci, Florentina Peci S: Susanne Kristina Ram ström, Karl Mikael Johansson

Hagagatan 21

Härnösand Haga 1:16 Datum: 2022-09-12 Pris: 0 kr Taxv: 745 000 kr

K: Jan Mikael Jonsson S: Siv Margaretha Jonsson

Hamre 182 Härnösand Hamre 7:2 Datum: 2022-09-01 Pris: 400 000 kr Taxv: 61 000 kr

K: Annica Pernilla Vestner

S: Eivor Margareta Wahlgren, Sven Erik Julius Wahlgren

Käckelbäcksmon 133 Käckelbäcksmon 3:30 Datum: 2022-09-05 Pris: 575 000 kr Taxv: 242 000 kr

K: Pelle Åkerblom, Karin Isabel Bergstedt Oyola S: Maj Ann-Britt Persson, Nils Börje Nyberg

Överskog 331

Härnösand Överskog 2:42 Datum: 2022-09-06 Pris: 540 000 kr Taxv: 534 000 kr

K: Nils Arne Holmström, Inger Marita Holmström

S: Svea Margareta Sköld, Karl Robert Mikael Sköld

Nässland 145 Härnösand Nässland 1:26 Datum: 2022-09-15 Pris: 775 000 kr Taxv: 488 000 kr

K: Mattias John Nordin S: Dennis Mattias Sjödin

48 YIPPIE HÄRNÖSAND
Uppgifter till och med 21/10 2022
••••••• BESÖK OSS PÅ FACEBOOK ••••••• 070 629 0611 • 072 500 0728 VI GÖR DET ALLTID MED GLÄDJE! CHRISTER: 070 629 0611 ROBERT: 072 500 0728 GRATTIS TILL DIN NYA BOSTAD! Du kanske vill ändra om i din nya bostad. Fixa köket, ett nytt badrum eller kanske bygga en härlig altan i söderläge. TA GÄRNA KONTAKT MED OSS. Vi fixar det mesta!

Vi hälsar alla välkommen till Härnösands nya radhusområde

bygger och renoverar!

YIPPIE HÄRNÖSAND 49 Vi
Vi tackar Lillskär, Svensk Husproduktion och de som köpt ett vackert radhus på Lövudden. • Nybyggnader • Ombyggnader • Tillbyggnader • Renoveringsjobb – badrumsrenovering & köksrenovering • Husgrunder – gräver & lägger • Vi bygger uterum, garage, ladugårdar • Totalentreprenad Åvägen 2, ÄLANDSBRO • www.jacobssonbygg.se Andreas 070-647 02 02 • andreas@jacobssonbygg.se Fredrik 070-647 83 77 • fredrik@jacobssonbygg.se Jacobssons Bygg är ett flexibelt byggföretag med yrkesstolthet som främst arbetar i Härnösand med alla typer av byggjobb. Vi är ett byggföretag med stor kapacitet. Vi kan erbjuda våra kunder en totalentreprenad – från ritning till nyckelfärdigt hus. Följ oss på instagram.com/jacobssonsbygg/ Följ oss på facebook.com/jacobssonsbygg/ HUVUDENTREPRENÖR FÖR RADHUSEN: JACOBSSONS BYGG AB
HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

en

Välkommen till

Hjälp att nå dina kunder?

Skräddarsytt arbetsätt för ditt företag. Ditt behov av oss styrs av dina mål och hur dina egna resur ser för kommunikation ser ut. Ibland arbetar vi tillsammans med kundens marknadsavdelning, nästa uppdrag är åt ett mindre företag med knap pa resurser och liten kompetens inom kommuni kation. Därför beror det på dig och din verksam het hur vårt samarbete kommer att se ut.

Så här kan vår arbetsplan se ut för ett uppdrag:

Budget, kan vara löpande, ett fast pris (offert) eller timbank.

Inläsning och research

Analys och möten

Uppdragsbeskrivning och projektledning

Skisser, kanaler och kommunikationsplan

Utvärdering och uppföljning

0611-51

50 YIPPIE HÄRNÖSAND Sänk din uppvärmningskostnad – KÖP EN NY VÄRMEPUMP! Tullportsgatan 4, 871 41 Härnösand Öppet: mån-fre 8-17 • Tel: 0611-207 20 E-post: comfort@harnosand.comfort.se Hemsida: www.comfort.se/erikssons Vi erbjuder service och löpande underhåll inom allt som rör vat ten- och uppvärmningssystem samt el och ventilation i din fast ighet. Dessutom utför vi projekt som stambyten, och installation och service av värmepumpar. Golv & Plattsättning INSTA: ken1s_golv_badrumsteknik_ab TELEFON: 070-589 65 67 WEB: www.ken1.se FACEBOOK: ken1sgolv.badrumsteknikAB Johan Nybergs väg 2 BV • 0611-228 10 E-post: info@nordinsel.se Behöver du
elektriker? Kolla med oss först! Varvsallén 13 • 0611-168 31 MARKENTREPRENAD HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS NY ADRESS: Köpmangatan12 A HÄRNÖSAND www.alltid.net • Tel
13 20
YIPPIE HÄRNÖSAND 51 HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS InflyttatpåLövudden! NyaprojektiHärnösand! CarolinaHagren Försäljningsansvarig 072-5279200,info@lillskar.com Vidårsskiftet2020/2021startadeförsäljningenavnyaradhuspåStrandängsvägen. IdetvackraområdetLövuddenharvi nuuppfört12stnyabostadsrättsradhusom3rok,ca87kvm,genomhustillverkarenSvenskHusproduktion, husbyggarenJacobssonsByggABoch markentreprenörenHSTA. Islutetavseptemberfickviglädjen attlämnautnycklarnatilldessanya hem.Härflyttarköparnainiettnytt bostadsrättsradhusiettplanmed färdigaltan,gräsmattasamtettutvändigtförråd.Påframsidanfinns uppställningsplatsförbilochdessutomfinnsytterligareenbilplatsi carportlänga. Nuserviframemotattutvecklanya områdeniHärnösand!Ienförlängning avTalgoxevägen,iområdetStenhammarplanerarLillskärattuppföranya bostadsrättshus.Älskardunatur-och friluftslivochharenaktivlivsstilsåär dettanågotfördig!Generösatomteri västerläge,högtochfintbelägnamed elljusspårochslalombackeinärmiljön. Kontaktaosssåberättarvimer! • Fasadmålning • Klottersanering • Tapetsering • Målning • Industrigolv • Microcement Med kvalité och garanti! Djuphamnsvägen 3, Härnösand • 0611-128 55 • 070-224 35 62 www.mastarna.se • info@mastarna.se Utnyttja ROT-avdraget på 30% av arbetskostnaden Vi utför allt inom måleri! Lyssna på: www.harnosandspodden.se
FOTO: Alltid Marknadsbyrå/ Martin Sundqvist
till Strandängsvägen
52 YIPPIE HÄRNÖSAND Bli medlem! Härnösand Med för Ett stort tack för förtroendet vi fick i valet! 4 En levande och utvecklande landsbygd 4 Ett vassare företagsklimat 4 Fortsatt utveckling av hela Härnösand Gånsviksvägen 6 bredvid Willys www.nabbarochklor.se • 0611-120 02 Kloklippning 100:Drop In NYHET HOS OSS! Det bästa för hund & katt #mitthärnösand HÄR - handel & möten ELDVECKAN I HÄRNÖSAND Alla helgons lördag 5/11 öppettider kl 11-15 Musik & kulturskolans Drillgrupp uppträder kl 12:00 inne på Graf. Esteterna underhåller mellan 11:00-14:00 inne på Graf (med paus för Drillgruppen) FIKA • SHOPPA • UMGÅS • får du ett presentkort Nya Öbackakortet Presentkortet som är bra för alla! ”Avvikelser kan förekomma” HALLO WEEN Öppettider i butikerna Lördag 29/10 kl 10:00-15:00 Plats: Graf-gallerian Pumpatävlingen – ”Lämna in din karvade pumpa och tävla om fina priser. Vinnare utses kl 13:45.” Podden ”Helt Oförklarligt” läser spökhistorier Kl 11:30 & 13:00. Musik & kulturskolans Drillgrupp kl 12:00 x Plats: Köpmangatan 3 (Systembolagets gamla lokal) Varor och produkter från Hemköp, Djurmagazinet, Lust & Fägring, Savon, Curri, Jeansbolaget samt Hernö Skor. Utförsäljning av varor till galna priser (ingen bytesrätt, ångerrätt eller öppet köp) PREMIÄR Fire Sale Lör 29/10 + 5/11 kl 11:00-14:00

40 ÅR I KONSTENS VERKSTAD

Härnösands Kollektiva Konstnärsverkstad, KKV, firar 40 år och arbetar för fullt med grupputställning, samarbeten med andra konstnärsverkstäder och egna projekt. Nyaste medlemmen gick med för ett par veckor sedan och andra har varit med ända från början.

YIPPIE HÄRNÖSAND 53
TEXT OCH FOTO MARIA-THÉRÈSE SOMMAR
Lisa W Carlson, Kerstin Strandberg och Gunnel Oldenmark tittar på tidningsurklipp om KKV genom åren.
««

Gunnel Oldenmark är en av dem som varit med från första början och som just nu stäl ler ut textilkonst, skulptur och teckningar på Konsthallen. Hon bodde i Stockholm på 1970-talet och jobbade på KKV där. När hon flyttade till Härnösand var det självklart för henne att det borde finnas en verkstad även här, vilket andra konstnärer höll med om. Gunnel berättar:

– Vi ringde runt, sökte folk och det växte sakta fram en sty relse och en förening. 1979 fick vi efter mycket arbete tillgång till vår lokal, som kommunen hade tänkt använda som fritids och förskola.

På 1970-talet fanns det goda kulturpolitiska förutsättningar för konstnärer att gå samman och bilda gemensamma verkstäder för sitt arbete, och så uppstod kollektivverkstäderna.

I Härnösand har KKV hållit till i samma lokal från start, en före detta kommunal tvättstuga med bra egenskaper för konstnärligt arbete, som tillgång till vatten på många ställen, stora oömma ytor och bra ljusinsläpp. Sedan tvättstugetiden finns det maskiner för tvätt och färgning. På övre plan har verkstaden en grafikavdel ning och stora bord för textiltryck. I källaren inryms mörkrum, digital avdelning och utrustning för screentryck.

Kerstin Lindström beskriver hur hon sett KKV utvecklas:

– Det är det som är så fantastiskt. Lokalerna har vuxit efter behov. Alla kan ta steg i sitt konstnärskap och alla har tillgång till professionell utrustning.

Kerstin Lindström är i full färd med att förbereda sin kommande utställning. Lisa W Carlson gick med 1982 och Gunnel Oldenmark har varit med sedan starten för 40 år sedan. Klichebord.

Genom åren har KKV blivit bra på att utveckla sin verksamhet och söka medel för den. Kommunen, Kulturrådet och Regionen nämns som viktiga stöd och Konsthallen som en god samarbetspartner. En stor investering var att installera bra ventilation. Andra större utgifter har varit storbildsskrivare och 3D-skrivare. Utrustningen sträcker sig från analogt 1800-tal till digital nutid.

Föreningen har även fått en hel del maskiner och material gratis, som gamla tryckpressar för böcker, bokbindarutrustning och ett enormt sammanträdesbord från Länssty relsen som dominerar ingången till salen på övervåningen. På bordet finns märken av mycket skapande och mycket gemenskap.

Lisa W Carlson säger: – Jag gick nog med 1982, då jag var på vernissage där medlemmarna ställde ut. Att komma in i ett nätverk med konstnärer var ovärderligt.

Medlemmarna i KKV betalar en årsavgift och hyra för den tid de använder lokalerna, men de får även jobba i andra verkstäder runt om i landet. I regionen finns till exempel Örn sköldsvik, som har flera grafiska tryckpressar

men även emaljverkstad, keramikugn och ett eget galleri. Nordingrå Konstnärsverkstad har en tuftmaskin att göra rya med, screen- och boktryck samt galleri.

I det regionala projektet Grannar som pågår just nu arbetar länets verkstä der med att stärka bildkon sten i regionen genom kurser, utställningar och miljöarbete. Konsten som skapas på verk städerna når samhället via konstföreningar, konsthallar, kursverksamhet och skolor.

KKV har haft många kurser genom åren, från Skapande skola till kurser för yrkes utövande konstnärer. Under 1980- och 90-talen erbjöd Kulturarbetsförmedlingen fortbildning för yrkesverksamma med riksintag. Många av de kurserna arrangerades av landets kollektiv verkstäder. Verkstadens medlemmar har också handlett kurser i exempelvis färgning, akvarell, grafik och ljussättning.

Att mötas och prata om konst visar sig vara en viktig gemensam nämnare, kanske vikti gare än all den utrustning de har tillgång till. Kerstin Lindström berättar:

– Att ha kolleger, medmänniskor som man kan prata konst med är oerhört viktigt. Perso ner som förstår när man snöar in på besynner liga detaljer, som en viss sorts streck eller veck eller yta.

De olika konstnärerna utvecklas också i mötet med andra, oavsett vilka tekniker de jobbar med. Kerstin Strandberg säger:

– Det blir som en träningssak att se på bilder, när vi diskuterar med varandra. Som konstnär behöver man nog både vara ensam och med andra.

Gunnel Oldenmark berättar om den första gången hon kände att hon ville bevara ett ögonblick:

– Jag var liten, satt hos mormor och såg hur ljuset föll på henne, hon hade håret i en knut och jag kände att jag måste bevara det här ögonblicket. Det fanns inga färger hemma hos oss, förutom anilinpennan med blått och rött, men jag sprang och hämtade brorsans lådkamera och tog det – ögonblicket. Senare började jag rota i mammas mattrasor för att få färg, jag klippte och klistrade.

YIPPIE HÄRNÖSAND 55
Lisa W Carlson. Staffan Westerlund, Kerstin Strandberg, Gunnel Oldenmark, Kerstin Lindström och Lisa W Carlson
«
”Lokalerna har vuxit efter behov. Alla kan ta steg i sitt konstnärskap och alla har tillgång till professionell utrustning”

”Jag hade nog inte varit kvar här om inte KKV funnits”

Där började hennes konstnärskap, med de små resurser som fanns. Hon gjorde sina stora jobb i Umeå efter att hon flyttat till Härnösand, vilket inte var hållbart med små barn hemma. Att i stället få möjlighet på hemmap lan beskriver hon som oerhört viktigt.

Staffan Westerlund talar också om vikten i den konstnärliga gemenska pen:

– Jag hade nog inte varit kvar här om inte KKV funnits. Här finns en så generös stämning som man kommer in i. Vi tipsar varandra och samarbetar. Jag behöver inte verkstaden som lokal, men för att vara konstnär och män niska.

1979

KOMMUNEN VILLE använda den nedlag da kommunala tvättstugan till fritids- och deltidsförskola. KKV lobbade hårt för att få använda lokalen och fick positivt besked.

1982

RENOVERINGEN KLAR och KKV Härnösand invigs. 600 besökare under öppethusveckan.

1983

VERKSAMHETEN i full gång med konstnärliga offentliga utsmyckningar och kurser inom textiltryck, målning, grafik, kroki, serigrafi och repro. Textiltrycksut ställning på gamla Konsthallen.

1986

FOTOLABBET kommer igång.

1987

UTSTÄLLNING på Avantgarden, Trond heim

1988

AMS-KURSER ordnades för både med lemmar och externa konstnärer.

1990

UTSMYCKNING av containrar.

1996

KKV HÄRNÖSAND är med i bildandet av KKV Riks. Drygt 2700 konstnärer runt om i Sverige är berörda via 23 medlemsverk städer.

2001

TEXTILTRYCKSKURS för amatörer genom Vuxenskolan. AMS-kurser i pap perstillverkning, gummitryck, högtryck och bokbindning. Ytterligare statligt stöd till digitala avdelningen.

2008

NY STORSKRIVARE införskaffas. Mongo liska konstnärer gästar verkstaden.

2012

NORTH CULTITUDE 6263, ett samar bets- och nätverksprojekt som drivs längs den 62/63 breddgraden. Första Skypetestet gick av stapeln.

2014

KKV:S MEDLEMMAR ställer ut i Paris som en fortsättning på ett samarbete med ”Artistes 4 Paris”

2016

FOTOAVDELNINGEN övertog museets analoga utrustning och har nu ett först klassigt analogt fotolabb.

2018

3D-SKRIVARE införskaffades. Grafikpro jekt med stöd av regionen fortsatte genom utställning och workshop i Portugal.

2020

PGA COVID-19 blev öppet hus in ställt. ”Grannar” beviljades ett treårigt projektstöd från Kulturrådet och Region Västernorrland.

2021 MEDLEMSUTSTÄLLNING på Ahlberghal len i Östersund.

2022

KKV FIRAR 40 ÅR, bland annat med grupputställning och separata utställ ningar av medlemmar.

56 YIPPIE HÄRNÖSAND
KKV GENOM TIDERNA Staffan Westerlund skriver ut sin första digitala teckning till KKV:s grupputställning. På KKV finns det många olika verktyg och verkstäder för att skapa konst.

Rutavdrag

HEMSTÄDNING

Släpp kraven på att fixa det perfekta hemmet. ÖVERLÅT DET TILL

PROFFS!

Vi på SUNDSVALL TIMRÅ MILJÖVÅRD hjälper dig gärna med hemstäd ning, att få komma hem till en glänsande ren vardag som till exempel en ren spis, blänkande badrum och golv som glänser. Att komma hem ska vara en Du kan välja att vi kommer en gång i veckan på hemstädning eller anlita oss mer sällan, beroende på vad som passar dig har vi lösningen för alla dina önskemål. Hör av dig till oss så bokar vi ett kostnadsfritt hem besök där vi tillsammans gör upp en plan för den städhjälp som du vill ha.

VI TAR OSS AN ALLA DINA RUM: Tvättstuga & groventré Badrum & toaletter Kök & matplats Bostadsrum

YIPPIE HÄRNÖSAND 57 Hållbara Sara - influencer och klimataktivisthåller en föreläsning i hållbart mode med en efterföljande workshop under marknaden. föreläsning 12.0012.40 workshop 13.00-13.45 OBS! Begränsat antal platser till workshopen! Anmäl dig till info@restorehk.se Höstmarknad lördag 29 oktober klockan 10-16 Re:Store ligger i gallerian Graf på Köpmangatan 6 På Re:Store Höga Kusten är allt som säljs återbrukat, återanvänt eller hållbart producerat. Nu är det dags för höstmarknad. Företagen har fyllt på med höstfint i hyllorna och fina erbjudan den. Marknadsvagnar finns på plats med aktörer både från Re:Store och andra lokala företag och halloweenpyssel för alla som är pysselsugna. KONTORSSTÄD • TRAPPSTÄD • FLYTTSTÄD • VECKOSTÄD • STORSTÄD KONTORSSTÄD • TRAPPSTÄD • FLYTTSTÄD • VECKOSTÄD • STORSTÄD STAB Dags för en enklare vardag! 070-272 12 74 STAB Dags för en enklare vardag!
med 50% direkt på fakturan!
ETT
Vår hemstädning är en anpassningsbar och flexibel tjänst, där du tillsammans med oss kan forma en städplan som passar just dig. Ladda ner Appen från vår hemsida www.sverigetaxi.se Flera fina fördelar med Appbokning HÄRNÖSAND 0611-27 0000611-10 000 0611-10 000På www.taxiharnosand.se når du boknings- & anslutningsmöjligheter. God Jul & Gott nytt år! Profilbild Leek v 10% rabatt som introduktion v Priset för resan direkt i Appen v Din resa prioriteras med förtur v Du undviker telefonkö v Du kan följa framkörningen i Appen Frågor: kundtjänst@taxiharnosand.se 0611-10 000 Ladda ner Appen från vår hemsida www.sverigetaxi.se Flera fina fördelar med Appbokning HÄRNÖSAND 0611-27 0000611-10 000 8% rabattnär du bokar taxiresan via vår app! Betala kontanteller med kort.Unikt för våra appar är att dekan kopplas till SverigeTaxiskontolösning. Det innebäratt du som kontokund kanfå dina resor fakturerade.Du kan åka taxi i hela Sverigeoch få samtliga resor på en faktura.Resorna sker utan biljett/rekvisition.Du väljer själv hur fakturanska specificeras. 0611-10 000På www.taxiharnosand.se når du boknings- & anslutningsmöjligheter. God Jul & Gott nytt år! App-BokADe TAxiReSoR gåR föRe! Profilbild Leek v 10% rabatt som introduktion v Priset för resan direkt i Appen v Din resa prioriteras med förtur v Du undviker telefonkö v Du kan följa framkörningen i Appen Frågor: kundtjänst@taxiharnosand.se 0611-10 000 Allt fler upptäcker hur smidigt och enkelt det är med vår App! Mer information: 0611-288 00 www.svenskakyrkan.se/harnosand Kyrkofullmäktige i Härnösands pastorat Sammanträder tisdag 8 november kl 18.00 Församlingsgården, Franzéngatan 18 Förteckning över ärenden finns på vår hemsida och på anslagstavla på församlingsexpeditionen, Franzéngatan 18, Härnösand. Jonny Lundin, ordförande i Kyrkofullmäktige NYHET! Janne Wikström börjar på Lottas Omsorg! www.lottasomsorg.se Vill du att Janne ansvarar för din personliga assistans? Ring 072-141 33 30

SPORT!

SKYTTELIGAN

22 MÅL: Lova Andersson och Wilma Dahlgren, Sunnanå SK.

17 MÅL: Julia Elvbo, IFK Östersund.

15 MÅL: Hanna Degerman, Sunnanå SK och My Jonsson, IFK Östersund.

13 MÅL: Amanda Sevefjord, Heffners klubban.

12 MÅL: Joanna Wallgren, Härnösands SK och Tanja Ali-Marttila, Notviken.

11 MÅL: Amanda Berglund, Själevads IK.

10 MÅL: Hedvig Hedlund, Sunnanå, Moa Blomqvist, Notviken och Moa Våglund, Själevad.

Joanna fortsätter ösa in MÅL

ehållet. Dessutom hade vi det oroligt inom laget, vi hade nästan aldrig samma startelva. Det är väl först nu på slutet jag tycker att jag hittat lite av fjolårsformen.

w För det tilldelades hon titeln Årets Damspe lare av Ångermanlands FF… på distans.

– Jag blev glatt överraskad när jag läste det själv via nätet från Spanien, berättar HSK:s offensiva urkraft som imponerat under hösten i ettan.

Anledningen till att det gått bättre under den senare delen av säsongen är inte ett dugg konstigt.

Faktum är att den nu 22-åriga Joanna Wall gren kom hem från arbete utomlands så sent som en vecka innan seriepremiären i Division 1 Norrland.

– Jag drog iväg och jobbade som reseledare på Kanarieöarna under vintern. Jag sprang ett par gånger i veckan därnere, men det är ändå inte samma sak som att träna fotboll kontinu erligt.

Det tar väl längre tid att hitta tajmingen i spelet?

– Ja, det gick rätt trögt innan sommarupp

Yippie var på Matchbesök när HSK tog emot Storfors i den nästsista matchen för säsongen.

Vilken stark avslutning inför hemmapubliken Ni gjorde!

– Mmmm. Det kändes lite segt i första halvlek, men efter paus radade vi upp chanser.

I den matchen fick vi ju även lite utdelning, något som annars varit vårt problem under säsongen, medger Joanna som själv svarade för ett äkta hattrick i andra halvlek som säkrade trepoängaren åt HSK via 5-2.

Joanna gjorde både 2-1, 3-2 och 4-2… de två sista målen inom loppet av en (!) minut. Först nickade hon in en hörna och sedan dribblade hon sig till ett avslut med vänstern som hon behärskat placerade in i nät.

• Har du alltid varit en vass målskytt?

– Nja, jag har mest spelat mittfältare och bara lite forward i yngre år, men de två sista säsongerna är jag förstås jättenöjd med. Att det blev tio mål färre i ettan (12 mål jämfört

med 22 i Division 2 damer, Norra Norrland Syd 2021, reds anm.) är väl inget att säga om. Motståndarna var helt klart tuffare och vi fick ju plocka underifrån när rutinerade spelare försvann tidigt på säsongen, summerar Joanna.

Jobbet på Kanarieöarna gjorde att hon inte kunde vara på plats vid ÅFF:s årsmöte och ta emot priset Årets Damspelare 2021 (inte 2022 som det är ingraverat på priset).

Och planerna är att lämna Härnösand även denna vinter.

– Jag och pojkvännen tänker sticka ut och resa. Sedan får vi väl se vad som händer nästa säsong. Jag har inte lovat något än, men det känns inte som om jag är klar med fotbollen i alla fall. Jag vill gärna fortsätta och utvecklas, säger den kraftfulla HSK-mittfältaren.

MATCHFAKTA

DIVISION 1 Norra, damer

HÄRNÖSANDS SK-STORFORS 5-2 (1-1)

MÅLEN: 0-1 (7) Nadja Hedlund, 1-1 (12) Olivia Strand, 2-1 (48) Joanna Wallgren, 2-2 (51)

LEONORA TAFVELIN, 3-2 (71) Joanna Wallgren, 4-2 (72) Joanna Wallgren, 5-2 (90) Olivia Strand.

PUBLIK: 82

58 YIPPIE HÄRNÖSAND
FOTBOLL . Ifjol var Joanna Wallgren starkt bidragande till att Härnösands SK tog klivet upp i Division i igen efter två säsonger i trean respektive tvåan. HSK:s Joanna Wallgren tilldelades priset Årets Damspelare av Ångermanlands Fotbollsförbund efter fjolårets starka säsong. I sista hemmamötet för säsongen i Division 1 Norrland visade hon varför. Joanna Wallgren nickar in 3-2 för sitt HSK i den 71:a matchminuten. FOTO: JENS NÄSMAN
DIV 1 NORRA DAMER

!I ÅR är det 58 år sedan

Sven Hamrin, Härnösands CK, blev olympisk brons medaljör i lagtempo i To kyo. Samma år blev Sven också svensk mästare på 180 kilometer linjelopp. Elitkarrären tog slut då han skadades svårt i en bilolycka två år senare.

Sporten där det ALLTID är DRAG

w Tre år senare är området det föreningstätaste distriktet med 14 medlemsföreningar (skolidrott & parasport).

– Nu hoppas jag att vi får igång verksamhet även i befintliga föreningar så vi kan utnyttja kvällarna också, säger den drivkraftige härnö sandsbon.

Mats Hamberg var länge en frontfigur för det som tidigare kallades för Handikappidrott, numera Parasport. Han har även jobbat på Västernorrlands Idrottsförbund under ett stort antal år, men nu som pensionär har han valt att lägga fokus på att få fart på den ädla idrotten Dragkamp.

Under sina tre år som Dragkampsförbundets ordförande har han fått igång verksamheter lite här och var. Inte minst i det ”egna närområdet” Mellannorrland.

I Medelpad har till exempel det allra första skol-DM:et genomförts. Ett 100-tal årskurs

4-ungdomar fördelat på tio lag gjorde upp om den historiska titeln i våras.

Vad är tjusningen med Dragkamp?

– Enkelheten, den goda sportsmanna-andan och möjligheten att mixa lag oavsett ålder och kön skulle jag vilja säga. Att det dessutom är en otroligt billig sport gör den ännu bättre - alla kan utöva den oavsett ekonomiska förutsättningar, svarar Mats Hamberg.

Vad är utmaningen just nu?

– Vi har fått bra respons från en hel del skoli drottsföreningar, men vi skulle behöva nå ut till det ”vanliga” föreningslivet också. Man behöver inte dra igång med en helt ny sektion för att be driva dragkamp, men det vore tacknämligt om vi hittade någon eller några klubbar som var intres serade av att utvidga sin nuvarande verksamhet.

Vad krävs?

– Inte så värst mycket. Tack vare Återstartsstö det från RF kan vi erbjuda både gratis utbildning och utrustning i form av två riktigt dragrep, berättar Mats Hamberg när vi träffade honom under ett tvådagars ungdomsläger i Härnösand i slutet av september.

Så gick det för våra lag

Fotbollssäsongen 2022 är till ända för seniorlagen i Härnösand.

Att HSK-damerna till slut knep tion deplatsen i Division 1 Norrland fick egentligen enbart en statistisk bety delse.

I praktiken gällde det nämligen att vara sämst sexa i serien för att få vara med och spela Division 1-fotboll även nästa säsong.

De sex nationella serierna ska bantas till blott tre inför fot bollssäsongen 2023.

Men det finns en positiv aspekt med den serieomläggningen ur ett lokalt perspektiv.

Det borde bli kortare resor för HSK i en Division 2-serie och därigenom rejält minskade resekostnader.

APROPÅ DIVISION 2-SPEL

HSK kan rent utav få sällskap i den serien av ett annat Härnösandslag. Älandsbro AIK

Det meriterade gardet under Bosse Brännholms ledning pressade Remsle UIF in på målsnöret i Division 3 Ång ermanlands slutspelsserie, men slutade tvåa på samma poäng.

Delas det ut gratisplatser ligger alltså Älandsbro AIK riktigt bra till.

Bik SK:s nystartade damlag får fort sätta utvecklas i damtrean.

På herrsidan konstaterar vi att Älgarna/Härnösands IF säkrade nytt kontrakt genom att ta niondeplat sen av de fjorton lagen i Division 2 Norrland. Distriktskombattanterna Friska Viljor och Gottne placerade sig betydligt högre upp, på andra- respek tive femteplats.

Nytt kontrakt i sin serie ordnade även HFC United. Femteplatsen i Di vision 4 Ångermanland är härnösands klubbens främsta merit hittills sedan bildandet 2013.

För de unga grabbarna i Bik SK väntar spel i Division 5 kommande säsong. Fyran visade sig vara lite väl tuff.

YIPPIE HÄRNÖSAND 59
DRAGKAMP. När Mats Hamberg tog över som ordförande i Svenska Dragkampsförbundet var Mellannorrland en enda stor vit fläck. Dragsporten håller på att breda ut sig över Sverige. I Mellannorrland är den på extra stark frammarsch. Här är bilder från ett ungdomsläger i Härnösand med svenska landslagets Karolina Ivarsson på plats. Joanna Wallgren Maja Karlström Olivia Strandh

SPORT!

SKICKA IN DIN HÄRNÖSANDSLISTA

Brännan vill locka fler att spela handboll

HANDBOLL . Riksidrottsförbundets miljonsatsning för att locka tillbaka ungdomar till idrotten efter covid 19-pandemin, det så kallade Återstartsstödet, har även uppmärksammats av handbollsklubbarna i Härnösand.

– Vi har haft tankar på att erbjuda Handbollsfritids tidigare, men nu har vi kun nat köra igång, berättar en av initiativtagarna Tobias Wikström.

I skrivande stund har man haft Handbollsfritids ”öppet” under två fredagar. Med blygsam marknadsfö ring via ett antal affischer och viss spridning på sociala med

ieplattformar har man ändå haft drygt 40 barn i åldern 8-10 år på plats. Med en bra mix av både tjejer och killar.

– Det är absolut en av grundtankarna med det här att det ska vara blandade grup per. Det ska vara fokus på det lekfulla i handbollen under den här stunden.

Är de flesta som kommit redan spelare hos antingen HHK eller Brännan?

– Majoriteten, ja. Men glädjande nog har vi haft en sju-åtta helt nya ansikten här per gång för att prova på vad handboll är för något. Det tycker vi har varit extra roligt, säger Tobias Wikström.

60 YIPPIE HÄRNÖSAND
Ett 40-tal barn har testat att spela handboll på fredagseftermiddagar. FOTO: TOBIAS WIKSTRÖM Brännan och HHK har startat ett gemensamt Handbollsfritids på fredagseftermiddagar. JOCKE NILSSON, Göran Högberg, Sven Hamrin, Bengt ”Zamora” Nyholm, Anette Norberg, Owe Hem ström. Härnösand har fostrat många idrottsstjärnor. MEN HUR ser din topplista ut? SKICKA DEN till Yippie, info@yippieharnosand.se
YIPPIE HÄRNÖSAND 61 Varvsgatan 15 Ingång från gårdsplan 0611-141 53 Välkomna! VINTERDÄCK! Inkl. omläggning & balansering 14” fr 920:-/st 15” fr 1000:-/st 16” fr 1050:-/st 17” fr 1180:-/st 18” fr 1320:-/st Öppet: Mån-fre 7-16 (Lunch 12-13) 070-248 07 93 / tobias.viklund@fastighetsbyran.se 4.8 / 5 (102 recos) Tobias Viklund Kontakta Härnösands mest rekommenderade mäklare Välkommen till Smulan´s Café & Glass! Jultallrik 149 kr Julskinka, köttbullar, kalvsylta, rödbetssallad, senap, gravlaxsås, Onsalakorv, 3 x sill, ägghalva med majonnäs & räka, gravad lax, leverpastej, tryffel, potatis, bröd m.m. Lyx Jultallrik 249 kr Som den lilla + råddjursfiol, rökt renkorv, grönpepparpaté, revben, 2 x bröd m.m. Veg Jultallrik 249 kr Vegansk julskinka, vegobullar, rödbetssallad, revben på tofu, gravad morot, potatis m.m. 070-160 90 47 • info@smulans.nu • www.smulans.nu Re:store Höga Kusten Köpmangatan 6 SLIPA DITT TRÄGOLV! Efter utförd slipning så hårdvaxoljar, lackar eller pigmenterar vi golvet – Allt efter dina önskemål Vi bjuder på 1:a m2 samt ett städkit värde 695:Klipp ur och spara annonsen! Ring för kostnadsfri besiktning Nyttja ROT-avdraget 30% ✃ ✁ 060-15 96 70 www.angtvattbilen.se 070-370 96 70 MATS • 073-055 59 65 KROKVÄGEN 11, PUNKTHUSET Allt inom Golv, Våtrum & Plattsättning! Kom ihåg, lagt golv ligger! Välkommen! Dags att renovera! Utsatt för BROTT? Ring oss för stöd och vägledning 116 006 BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE SEDAN 1907. I Sverige har vi 2300 frivilliga sjöräddare som jobbar ideellt, utan att få betalt för sin insats. De flesta har två jobb, ett med lön och ett utan. Så tack alla arbetsgivare som låter dem släppa allt för att rädda liv till sjöss när larmet går. Läs mer på sjoraddning.se Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svenska sjöräddare smiter från jobbet.

UTFART / LIVET

I HÄRNÖSAND

62 YIPPIE HÄRNÖSAND foto Kenneth Zetterlund
Sanna
Frånlund fyndade Loppis med Mammagruppen, Brännaborg 1 oktober
Maria Sundell och Ellika Bystedt Arrangörerna
Emma Kilenstam Angelica Sjölander Karin Rutström Camilla Markström Emma Kassberg Ulrika Olsson
Arvid Olsson och Winston Markström – Kul att sköta försäljningen av fika! Larsa och Isabell Nicklasson besökte loppisen.
Drygt 1000 personer besökte loppisen
YIPPIE HÄRNÖSAND 63 foto Maria-Thérèse Sommar
Oskar de Vahl Sundsvalls OK kom på sjätteplats i Herr Härnö Trail Anna, Olli och Maria Drejare Härnö Trail, Smitingen 1 oktober Anna Thompson med Fride och Morris Thompson Mast Kerstin Axelsson, Hässelby SK slutade som trea i Dam Härnö Trail Anna Wedin, Helena Nerg, Malin Olsson, Susanna Nylén och Sofie Lundman var pigga Ylva, Annica, Jan-Åke och Wiola. skulle heja på sin mamma som sprang

HÄRNÖSAND

64 YIPPIE HÄRNÖSAND
Arrangörerna Emma Kilenstam Angelica Sjölander Karin Rutström Camilla Markström Emma Kassberg Ulrika Olsson
FOTO Maria-Thérèse SommarUTFART / LIVET I
Ryan och Meshack.
Öppet hus, Härnösands fritidsgård 28 september
Erik, Ylva och Catarina fikade. Mina, Juva, Tessa och Cathy. Shafi, Amro och Mohammed spelade FIFA. Nasir Sahak och Wilma Samuelsson. Några slappade framför tv:n. Nsanzabandi och Salim.
YIPPIE HÄRNÖSAND 65
Carina Vestin och Sofie Lundholm med hunden Bongo. Ninni Löfqvist. Therese Nordling med Dante.
FOTO Maria-Thérèse Sommar
Linda Unander med Vidar. Hundkurs i Nosework, Etologica 1 oktober Teorilektion. Anna-Maria Svedberg, etolog och kursledare

27/10 kl 12:00

Byggnadsvårdsrådgivning Handelsboden/Långstugan, Friluftsmuseet Murberget. Arr: Västernorrlands museum

28/10 kl 09:00

Stor & Liten kyrkans öppna förskola på fredagar Högsjö församlingsgård Arr: Svenska kyrkan Härnösand kl 19:30

The Reverend Shawn Amos BLUESKVÄLL!

Bryggeriet

Arr: Öbacka Jazz & Blues 29/10 kl 09:00

Drakarnas Klädloppis (Barnkläder/skor/saker)

Domkyrkans församlingsgård Välkomna! Arr: Drakarnas klädloppis kl 11:00

Konsthantverks- och Mathantverksmässa Ramviks Folkets hus kl 16:00

Två herrars tjänare Härnösands teater

Arr: Härnösands riksteaterförening kl 19:00

Anders F Rönnblom BRAVADO BRAVADO. Mats o Karin Musik & Möten Arr: Mats o Karin Musik & Möten 30/10 kl 09:00

Drakarnas Klädloppis (Barnkläder/skor/saker)

Domkyrkans församlingsgård Välkomna! Arr: Drakarnas klädloppis

kl 12:00

Slöjdbang

Västernorrlands museum Arr: Västernorrlands museum 11/11 kl 12:00

Martagruppen fredagar: fika, handarbete, samtal Högsjö församlingsgård Arr: Svenska kyrkan Härnösand kl 17:30

Familjekväll med taco & musikquiz. Anmälan 4/11 Högsjö församlingsgård Arr: Svenska kyrkan Härnösand

11/11 kl 16:00

Melodinosauriefestivalen Härnösands teater Arr: Härnösands riksteaterförening

12/11 kl 09:30

I ALFHILD AGRELLS SÄLL SKAP

Alfhild Agrellsalen, Härnösands bibliotek Arr: Agrellsällskapet kl 09:30

Återbruksworkshop -info och anmälan på webben 5/11 Domkyrkans församlingsgård, Franzéngatan 18 kl 14:00

HUGO ALVÉN 150 ÅR Musik & Kulturskolan/Säbrå Orkest Hörsalen Länsmuseet Arr: Musik&Kulturskolan/Säbrå orkesterför Fri entré kl 09:30

Återbruksworkshop -info och anmälan på webben 5/11 Domkyrkans församlingsgård, Franzéngatan 18 kl 15:00

Frans Michael Franzén – Föreläsning Arne Wiig

PUBLIKFÖRENINGEN HÄRNÖSANDS TEATER

Regnbågsveckan

Vecka 47, 21-27 november.Mer info på webben.

Höstlovet

31 okt -6 nov

Hela programmet hittar du på webben.

- du bestämmer! 2 november kl 14.00 i Verkstan. Kreativ workshop med Hans Forsell. Skriv eller skapa din egna serie. För vuxna och unga, från 12 år.

Anmäl dig till: barnprogram@harnosand.se

HÄRNÖSANDS SPELMANSGILLE TEATERCAFÉ SÖNDAG 30/10 KL 14-15 Insläpp fr kl 13. Entré 150:-

Fårklipparen från Skottland IAIN THOMPSON bjuder tillsammans med ULLA ÖHMAN på en föreställning om Livet-Kärleken-Fåren & Stängslen Nutida folkmusik i ord & bild TEATERCAFÉ

SÖNDAG 13/11 KL 14 Insläpp fr kl 13. Entré 150:-

MIKAEL GJERSWOLD & GUSTAV PETTERSSON TEATERCAFÉ

Framför en musikalisk familjeföreställning LÖRDAG 26/11 KL 14-15 Insläpp fr kl 13. Entré 150:-

Varmt välkomna! Publikföreningen.

Biskopsgården, Pumpbacksga tan Arr: Svenska kyrkan Här nösand kl 18:00

Frans Michael Franzén – I ord och ton

Domkyrkan Arr: Svenska kyrkan Härnösand 13/11 kl 11:00

Gudstjänst med små och stora, kyrkfrukost kl 10 Stigsjö kyrka

Arr: Svenska kyrkan Härnösand kl 18:00

Mässa med toner och tankar Säbrå kyrka Arr: Svenska kyrkan Härnösand 19/11 kl 11:00

JULMARKNAD med hantverk och slöjd, kolbullar, fika Brännaborg Arr: Folkdanslaget Öbacka ringen

kl 18:00

Gudstjänst för själ och hjärta – High Coast band Säbrå kyrka

Arr: Svenska kyrkan Härnösand

66 YIPPIE HÄRNÖSAND
HÄRNÖSANDS KALENDARIUM OKTOBER–NOVEMBER 2022 www.yippieharnosand.se/kalendarie Fler program, mer info och anmälan på bibliotek.harnosand.se Händer på biblioteket Det här är ett urval av kommande program. Fler av bibliotekets evenemang hittar du på hemsidan. Digitala torsdagar Torsdag kl 10.00 fram till 15 december i DigidelCenter, plan 2. Fri entré skapa i education! workshop under löser ett case education. bibliotek 13:00-16:00 evenemanget bibliotek.harnosand.se/evenemang Minecraft Education workshop 1 november i Verkstan Förmiddag för 7-10 år kl 09.30-11.30. Eftermiddag från 9 år kl 13.00-16.00. Anmäl dig till: barnprogram@harnosand.se Uppge förmiddag eller eftermiddag. Din värld

kl 18:00

Sinnesrogudstjänst Domkyrkan

Arr: Svenska kyrkan Härnösand 20/11

kl 11:00

Lekmannaledd gudstjänst Stigsjö kyrka

Arr: Svenska kyrkan Härnösand

kl 18:00

Gudstjänst för själ och hjärta – High Coast Band Högsjö kyrka

Arr: Svenska kyrkan Härnösand 23/11

kl 18:30

Församlingsafton till förmån för Act.Lotteri fika!

Högsjö församlingsgård

Arr: Svenska kyrkan Härnösand

FRANS MICHAEL FRANZÉN 250ÅR

Lördag 12 november

Vi uppmärksammar Frans Michael Franzéns 250-årsjubileum, i biskopsgården och domkyrkan.

Anmälan senast söndag 6/11 på svenskakyrkan.se/harnosand

Biskop Eva Nordung-Byström

I BISKOPSGÅRDEN 15.00 inleder biskopen dagen.

Frans Michael Franzén - Myten och människan

BISKOPSGÅRDEN

Föredrag hålls av prästen och teol. dr. Arne Wiig ”Myten och människan Frans Michael Franzén” Avslutas med fika innan musikprogram i domkyrkan.

Frans Michael Franzén - I ord och ton

DOMKYRKAN 18.00 Musikprogram i domkyrkan med musikaliska verk av Franzén. Ingen anmälan krävs hit.

YIPPIE HÄRNÖSAND 67
svenskakyrkan.se/harnosand
vasternorrlandsmuseum.se
obackajazzoblues.se harnosandsmusiksallskap.se yippieharnosand.se
harnosand.tv harnosand.se
Aktuella webbadresser: LÄS MER! www.technichus.se LÄS MER TESTA VR Hur är det att vara och arbeta i en gruva? NYHET! Lördag 29/10-söndag 6/11 Öppet alla dagar 10-17 BESÖK TECHNICHUS UNDER HÖSTLOVET! Åldersgräns VR 12år LOVAKTIVITET! MAG(net)ISKT Måndag-fredag 11-13
I
I
Scanna här 25/11 HÄRNÖSANDS TEATER kl 19.30 Biljetter/förköp/info: www.tickster.com 0771-47 70 70 ICA Maxi Härnösand www.henrikaberg.com Solumsvägen 2 • 070-342 87 45 www.obackajazzoblues.se ! Klipp ur och spara! BLUESKVÄLL ONSDAG 2/11 • kl 20 Martina Almgren Peace of mind ONSDAG 2/11 • kl 20 Karl Olandersson Kvartett FREDAG 28/10 • kl 20 The Reverend Shawn Amos Uppbackad av Sveriges flitigaste pickupband Top Dogs ONSDAG 16/11 • kl 20 Erik Palmberg Group ONSDAG 23/11 • kl 20 Fredrik Kronkvist 5 Hösten 2022 ANMÄL DITT EVENEMANG QR-KOD WEBB yippieharnosand.se/kalendarie NÄSTA NUMMER KOMMER 24-25 nov ANNONSERA I YIPPIE! DELAS UT TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I HÄRNÖSANDS KOMMUN www.yippieharnosand.se
68 YIPPIE HÄRNÖSAND Kryssa med Yippie! Varje månad bjuder vi på ett korsord med Härnösandstema, specialkonstruerat för Yippies läsare. Vill du vara med och tävla? Skicka då in orden markerade med gult och grönt med e-post till info@yippieharnosand.se ELLER som brev till Yippie Härnösand, Köpmangatan 12 A, 871 30 Härnösand Senast den 10 november vill vi ha ditt svar. Vi lottar ut priser till de fem först öppnade rätta lösningarna. Förstapris: HÄR presentkort 500 kronor, 2–5 pris: T-shirt (Märk svarsbrevet eller mejlet med ”Krysset” och ange adress, t-shirt-storlek samt skriv ditt telefonnummer). HÄRNÖSANDKRYSS ET SE KRYSSET I PAPPERSTIDNINGEN!

#Eldveckan

Oktober möter november och vi möter varandra. Välkommen till en vecka med sprakande eldar, spännande upplevelser och dramatiska utsikter! Boka in vecka 44 för Höga Kusten. Då håller vi öppet för dig.

Men inte bara det. Du får uppleva dagar och nätter fulla av aktiviteter som på något sätt har anknytning till eld. Vi lovar dig en annorlunda vecka riklig med eldiga höstfärger, varma möten och spännande smaker.

För att se utbudet och planera ditt dagsschema, välkommen in till eldveckan.se

HOGAKUSTEN.COM

För mer information och tips på bästa värmen – ring oss på +46(0)771-26 50 00 Tagga dina eldiga upplevelser i Höga Kusten med #Eldveckan

Höga Kusten-appen Samtliga aktiviteter under Eld veckan hittar du naturligtvis direkt i mobilen, i Höga Kusten-appen.

Almia Möbler 25, 72 Autoservice 61 Berners 27 Bilbolaget........................................ 23 Björkuddens Hotell & Restaurang 19 Blomsterladan 43 Brottsofferjouren 61 Comfort 50 Din Tur .............................................. 17 Dina Försäkringar 25 Djurmagazinet 72 Elon Lundgrens 11, 72 Elvans Ram & Glas ........................... 72 Fastighetsbyrån 61 Fixarna 48 Freddes Mat 43 Hemab ....................................... 36, 37 Henrik Åberg 67 Hernö Golv 61 HK Dest 69 HK Kök & Bar 27 Hotell Höga Kusten .......................... 19 HSTA Markentreprenad 50 Här Handel & Möten 52 Härnösands Riksteaterförening 11 Härnösandshus 43 Ideell Kulturallians .......................... 27 Jacobssons Bygg 49 Ken1’s Golv & Badrumsteknik 50 Kort om Härnösand 4, 5 Kristdemokraterna 52 Lekshoppen ..................................... 72 Lillskär 51 LinBoa 72 Lottas Omsorg 57 Lust & Fägring ................................. 72 Marknadsboden 72 Mekonomen 27 Månadens lag 71 Mästarna .......................................... 51 Norbergs Marin & Maskin 13, 43 Nordea 61 Nordins Elektriska 50 Norra Skog 23 Näbbar & Klor .................................. 52 Näringslivsenheten 24 Publikföreningen 66 Re:store Höga Kusten 57 Sambiblioteket 66 Sarah Tapetserare ........................... 72 Savon 72 Smulans Café & Glas 61, 72 Snabbgross Club 7 Spiratek 25 ST Miljövård..................................... 57 St Petri Logen 1 Stora Coop 3 Sundströms Skog 25 Svenska kyrkan ...................... 2, 57, 67 Svevia 21 Swoosh 23, 61 Säbrå El 23 Tandläkarekedjan ............................ 35 Taxi Härnösand 57 Technichus 67 Waynes 72 Ångtvättbilen 61 Öbacka Jazz & Blues ....................... 67 Utkommer med 13 nummer/år. Nästa nummer kommer den 24-25 november 2022. Boka annons på 0611-51 13 20! GES UT AV Alltid Marknadsbyrå AB Mediapilen i Norden AB Köpmangatan 12 A, 871 30 Härnösand Tel 0611–51 13 20 info@yippieharnosand.se www.yippieharnosand.se ANSVARIG UTGIVARE & VD Kenneth Zetterlund, z@alltid.net T.F. REDAKTÖR Kenneth Zetterlund, z@alltid.net REDIGERING Ulf Westman PROJEKTLEDARE/ANNONSBOKNING Linda Uhlander linda@yippieharnosand.se, 070-914 60 60 Stefan Fröberg stefan@yippieharnosand.se, 070-376 32 41 UTGIVNINGSBEVIS NR 28 157 UTDELNING Under 13 år har vi gjort 13 nummer/år av Yippie Härnösand. Magasinet delas ut till 12 868 hushåll och 862 företag Härnösands kommun med Postnord. Cirka 100 betalande prenumeranter utanför kommunen. 3 500 delas ut ställ, buntar och på hotellrum i Härnösand. Upplagan är 17 000 exemplar, sommarnumret 20 000 exemplar. TRYCK Bold Printing Mitt, Sundsvall MEDARBETARE I DETTA NUMMER Maria-Thérèse Sommar, Lennart Lundberg, Olof Wigren, Frida Sjögren, Linda Gradin, Jens Näsman, Ulf Westman, Dag Jonzon, Johanna Dahlbäck, Martin Sundqvist, Mattias Aamisepp Lisa Liljeström fotograferades av Frida Sjögren Omslaget INNEHÅLL: ALLT OM LIVET HÄRNÖSAND OM OSS SOM BOR HÄR! NR 10/2021 okt–nov Marika siktar högt Lång resa på vägmot slut! NR 10 INNEHÅLLER: KKV MATS & KARIN HEJDÅ MASSAVIMMEL CHRISTER NYLUND GALA PÅ TEATERN DET HÄNDERHÄRNÖSAND SPORT MED NÄSMAN ALFHILD AGRELL Ställer frågormed sitt måleri NR 10 /2022 oktobernovember Philippe och Claire förälskade sig i Härnösand. MUHAMED GILLAR KYLA Gäddan gafflar! MathildaLindgren sitterintegärna påettställe. Härnösand skolstadenLärcentrummark Mötkreatörerna Re:Store Företagarnasom satsa gallerian Bondsjöhöjdens bollsäkratjejer damlag börjat INNEHÅLL: OM HÄRNÖSAND OSS BOR NR10/2021 okt–nov Hårfagrahusdjur ANNA CARINS STIL Vimmel HÄRNÖSANDKRYSSET MittHärnösand Valskola NR /2022 maj–juni Energiknippe 80 SIDOR HÄRNÖSAND LÄS! ViminnsKjell-Arne Merläsning:www.yippieharnosand.se Härnösand fårtropå framtiden mycketgång Snartdags Cornhole-SMför Saras finaoas stan lägenhet Full koll Stort sommarkryss INNEHÅLL: LIVET HÄRNÖSAND OM OSS HÄR! NR /2021 Lederkörochskola OSKAR2.0 MOTNYA HÖJDER Vimmel HÄRNÖSANDKRYSSET Mitt Härnösand Valskola /2022juni–augusti Sommarlov! 88 DU FÅR Älskadevinyl läsning:www.yippieharnosand.se Rönnqvist Milly sommarlov. Massor medextra läsning! Möt Olena från Kiev De tar över restaurangen Sambiblioteket Gustav paddlade runt hela Sverige på 56 dagar It-kåren rycker ut! INNEHÅLL: ALLT HÄRNÖSAND OSS SOM NR /2021 Maria – en stensäker vd Josefin älskar färger Månadens lag Härnösandkrysset Mitt Härnösand Valskola NR /2022 september 72 HÄRNÖSAND KOLLA! Roger har örnkoll läsning: www.yippieharnosand.se Ulrika gillar blommor! Färgprakt Erik flyttade hit och startade eget VM-Guld till Marcus och Härnösand INNEHÅLL: ALLT OM LIVET HÄRNÖSAND OCH OM OSS BOR HÄR! NR10okt–nov/2021NR /2022september–oktober Klingskiosk Serieentreprenörer läsning:www.yippieharnosand.se Månadenslag Härnösandkrysset MittHärnösand Minstil Vänligvandrare Hittahem Fullfarthos Bryggeriet Jazz-, ochölstinn tillDeklappar mot Parkinson boxarpensionärerna Såskadu dutänkanär lagrarkrismat bästaKrissamordnarnas och påIngetbygge Högakustenvårsidaav bron? berättar någotannan Gunne fortsätterRasmus attlängta! på perfektahar ett 72 HÄRNÖSAND LÄS!

MITT HÄRNÖSAND

Hejar på: Mina barn och min bonusfamilj

BÄSTA GATA Utan tvekan Östanbäcksgatan, älskar att gå där och titta på de gamla byggnaderna.

VACKRASTE PLATS Det finns så många vackra platser i Härnösand! Måste jag välja en så säger jag Notsand.

BÄSTA PROMENAD Nattviken runt och Skeppsbron.

BÄSTA UTESTÄLLE Engströms har en väldigt fint lokal och god mat och dryck. Dessutom ligger de granne med mig!

SENASTE KULTURUPPLEVELSE Härnösands företagsgala, tandläkarna Wiklund var en av de nominerade i kategorin service och handel.

BÄSTA LÖPRUNDAN Löpning är inte min grej helt ärligt! Har kört en löprunda i elljusspåret på Högslätten en gång men det var för att jag blev medtvingad!

BÄSTA KÖP Min matgrupp, är väldig nöjd med den.

SÄMSTA KÖP Svår fråga eftersom jag planerar och tänker 100 gånger innan jag köper något.

FIKAR HELST PÅ Om jag ska gå på lokal och fika blir det Espresso house, annars hemma hos mina bonusföräldrar eller på jobbet eftersom min kollega Anette alltid bakar något gott.

SENASTE FILM JAG SETT

Palmer i snön. En spansk romantisk dramafilm. Är inte så förtjust i romantiska filmer vanligtvis men rekommenderar denna, trots att den är 2 timmar och 43 minuter lång.

SER JAG HELST PÅ TV Dokumentärer. Helst ska de handla om kriminalitet eller andlighet.

PÅ MIN SPOTIFYLISTA

Dancehall/reggae, afrikansk musik, 90-tals r&b/hip-hop och soulmusik.

LÄSER JUST NU Att läsa är inte min grej men min kollega Ayesha gav mig en bok som jag kämpar med för att läsa klart. Den heter Mörka platser och är skriven av Gillian Flynn.

SENASTE FYNDET

Nya svarta overknee-stövlar som jag köpte på plick för 100kr.

ÅLDER 35

BOR Lägenhet på Kullen

GÖR Tandsköterska hos Tandläkarna Wiklund

BÄSTA BUTIK H&M. Av någon anledning är jag oftast där och tittar runt.

FAVORITRÅVARA Cassavablad som är en vanlig råvara i matlagning hos bakongobefolkningen i Angola.

ALLTID I MITT KYLSKÅP Morötter! Älskar morötter! Har det ofta i min matlagning.

DANSAR HELST TILL Dansar till det mesta men favoriterna är dancehall och afrikansk musik.

HEJAR PÅ Mina barn och min bonusfamilj. Miljöpartiet. Hejar på alla som gör sitt bästa för att göra världen lite bättre.

EN BRA GÅ-BORT-PRESENT Blommor, doftljus eller delikatesser.

FAVORITFÄRG Röd är bäst!

SENASTE RESA Åkte till Paris med döttrarna på påsklovet. Vi besökte min mamma och mina syskon.

SÅ TAR JAG MIG FRAM I TRAFIKEN Mina korta och snabba ben tar mig överallt. Åker buss om jag måste. Har ganska nära till det mesta!

FAVORITPRYL Jag älskar att lyssna på musik och gör det nästan jämt så måste säga högtalare.

BÄSTA TRÄNING Dans, men jag har också nyligen börjat gymma med några kollegor.

BÄSTA BADPLATS Svartvik. Mysig badplats för barnfamiljer.

HÄR FINNER JAG RO

På andra sidan vattnet, från Skeppsbron sett, bakom gamla Fresks. Dit går jag alltid när jag behöver få ro i själen. Det är en plats med varken speciellt mycket trafik eller människor.

70 YIPPIE HÄRNÖSAND
Ruth Veronica Lusevikueno Ruth Veronica Lusevikueno jobbar som tandsköterska hos Tandläkarna Wiklund och ser helst dokumentärer på tv.
TEXT & FOTO Frida Sjögren
YIPPIE HÄRNÖSAND 71 MÅNADENS LAG AIK HOCKEY U13 Varje lördag 9.00 • www.harnosand.tv YIPPIE HÄRNÖSAND PRESENTERAR STÅENDE FRÅN VÄNSTER: Oscar Grundel, Johan Sjögren, Elliot Sjögren, Ebbe Nilsson, Vladislavs Martukans, Felix Selin, Viktor Oldenmark, Sune Sundquist, Isolde Lönnefors, Timur Ahmetov PÅ KNÄ FRÅN VÄNSTER: Albin Åkerlind, Willmer Marklund, Ossian Landgren, Theodor Melander, Filip Ahnlund, Emil Nordin, Oscar Persson, Ola Nilsson LIGGANDE: Helge Bölenius SAKNAS PÅ BILDEN: Mimmi Kåhrström, Casper Lundin
VÄRDEKUPONG VÄRDEKUPONG VÄRDEKUPONG VÄRDEKUPONG VÄRDEKUPONG VÄRDEKUPONG VÄRDEKUPONG VÄRDEKUPONG VÄRDEKUPONG VÄRDEKUPONG Avsändare: Yippie Härnösand Köpmangatan 10 871 30 Härnösand VÄRDEKUPONGER! SPARA PENGAR! Frideborgsgatan 4 HÄRNÖSAND • Tel 0611-138 08 Gäller tom 25/11 2022 på belysning - 20% Ängsvägen 8 Härnösand 100kr på Monster kattsand. 4 sorter: Lavendel, Uncented, Multicat & LongHair/Kitten cented Ord.pris 279:-. Ett köp/hushåll. Gäller t o m 10/11 2022. rabatt 10% rabatt Fredriksvägen 2 • 070-690 92 12 www.ramverkstanharnosand.se på inramningar. Gäller t o m 30/11 2022. Trädgårdsgatan 3 • Härnösand 0611-237 50 på valfri vara. (Ej ytterplagg & underkläder) Gäller t o m 9/11 2022. rabatt 20% Kömangatan 7 • 0611-230 90 www.lustofagring.com vid köp av valfria varor för minst 500:-. Gäller ej sömnad, rea eller best.varor. T o m 5/11 2022. 100kr rabatt 25% rabatt Storgatan 29 • 073-078 67 22 på alla ullstrumpor. Stor sortering med massor av olika färger & mönster. Gäller t o m 10/11 2022. MARKNADS BODEN. rabatt Djuphamnsvägen 6 • sarahdjarv@hotmail.com Nu 5200:- ord 6200:-, ny väv, nya profiler & fårskinn med 11 färgval. Gäller t o m 24/11 2022. 1000kr LAMINO KAMPANJ Köpmangatan 10 B • 070 296 58 88 på valfri vara. T o m 24/11 2022 eller så långt lagret räcker med kupong. 25% 430 x 210 mm rabatt BULLE på köpet Köpmangatan 6 • 070-160 90 47 när du köper en kaffe/thé eller dricka. Gäller t o m 24/11 2022. Storgatan 35 • 0611-213 10 www.waynes.se Gäller på allt utom alkohol mellan kl 16-18 när du äter/fikar hos oss. T o m 23/12 2022 med kupong. betala för 1 Gå 2 Graf • Storgatan 31 • 0611-222 33 Din lokala leksaksbutik Spel - Pussel - Hobby - Baby får du ett presentkortNyaÖbackakortet BIBS-napparSödra vägen • 0611-188 70 • Öppettider: Vard 10-18 • Lör 10-14 • elon.se LUNDGRENS Värmepump Fuji RSG-09KMCB/KMCBN VI HAR FÖLJANDE VARUMÄRKEN: FUJI, CANVAC, DAIKIN Värmepumpsspecialisten LUNDGRENS