Yippie Härnösand 2 2024

Page 1

• Månadens förening • Härnösands Kalender • Nytt korsord • SPORTLOV i Härnösand •

NR 2/2024 februari– mars

64

Linda på Re:store

SIDOR

Morris säljer FÖRETAG SOM VÄXER AFRY är 18 anställda och fler behövs.

Milous katt Cozy

SPORTREP Lukas Åberg, innebandymålis med stora ambitioner

Baran – politisk vilde Invald 2022 för Vänsterpartiet i Härnösands kommunfullmäktige NU: Politisk vilde!

ntrum

VI MM EL DA GS • Härnösands ce

Kicki och familjen: Susanne, Kendra och Bosse

Skapade ett sällskapsspel

Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

1


1/3

Världsböndagen kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst Ängekyrkan

Fasteaktionen pågår till 24 mars

Månadens tips! Häggdångers församlingshem 10/3 kl 18.00 Musik i vintertid Magnus och Nina Enström, sång och musik. Konsert i domkyrkan 27/3 kl 19.00 Stabat Mater av Joseph Haydn Domkyrkokören, Lena Moen, Katariina Holma, Eskil Lindbäck, Ulf Lundmark och orkester. Dirigent Lars G Fredriksson. Metalmässa i Säbrå kyrka 31/3 kl 18.00 SÄBRÅ ROCKCAFÉ - Musik av: Metallica, Whitesnake, Stryper, W.A.S.P, Whitecross, Stonegrove, Gary Moore m.fl. Medverkande: Peter Stenlund, Robin Lindberg Bakhshi, Ellinor Stenlund, Veronica Boström, Egon Stenlund.

LIVRÄDDARE I FÄLT Vi lever alla under samma himmel, men delar inte lika på jordens resurser. Med fler småskaliga jordbruk kan fler gå och lägga sig mätta. Var med i kampen för allas rätt till mat. För 150 kr kan till exempel en jordbrukare i Sydsudan bli självförsörjande på majs. Swisha din gåva

Domkyrkans församlingsgård 16/3 kl 12.00 Vårbasar Våfflor, lotteri och brödförsäljning. Arrangeras av Internationella gruppen. Hemsö församlingshus 17/3 kl 15.00 Gudstjänst Kyrkkaffe med våffelfest efteråt.

Ev förändringar hittar du på webben.

Högsjö kyrka 24/3 kl 11.00 Gudstjänst med små och stora Soul children medverkar. Enkel kyrklunch. Stigsjö församlingshem 29/2 kl 18.30 Fasteauktion Kaffeservering. Stigsjökören medverkar. Säbrå församlingsgård 17/3 kl 11.00 Gudstjänst med små och stora Soul kids medverkar. Lunch med våfflor och påskpyssel efteråt. Viksjö församlingshem Söndag 24/3 kl 14.00 Gudstjänst Kyrkkaffe med våffelfest efteråt. Fler aktiviteter och gudstjänster hittar du här:

svenskakyrkan.se/ harnosand/kalender svenskakyrkan.se/harnosand facebook.com/svenskakyrkanharnosand instagram.com/svenskakyrkanharnosand

2

Y IP P IE H Ä RNÖ S A ND

ERA

PRENUMER

Anmäl dig till våra utskick!

Anmäl dig via www.svenskakyrkan.se/harnosand eller ring församlingsexp. 0611-288 00


HÄRNÖSAND

DEN R Ö F T L L A VI HAR EN T S E F A T K E PERF SET Y M G L E H R ELLE N E M M O K L Ä V ! IN TILL OSS

KANONPRIS

19)= H VINDELRÖKT SKINKA

KANONPRIS

15)= H OXBOTTENSALAMI

VARMT VÄLKOMNA ATT BESTÄLLA AV

DELISORTIMENTET PÅ NÄTET

Gå in på vår nya cateringsida harnosand.cateringcoopnord.se Smörgåstårtor • Brickor och Bufféer • Smörgåsar och Landgångar • Tillbehör Facebook “f ” Logo

SHOP EXPRESS

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

ALLA DAGAR

8-22

Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

3


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

KORT OM HÄRNÖSAND Februari 2024

SENASTE NYTT

Pengar till utveckling av Vårdkasen

PÅ GÅNG

Projektet ”Vårdkasen, ett friluftsliv för alla” har fått 1,6 miljoner i stöd av Leader Höga Kusten. För pengarna ska det bland annat byggas nya cykelleder och en ny vandringsled.

Särskilt begåvade elever Härnösands kommun vill öka kunskapen om särskilt begåvade elever och deras behov och förutsättningar för utveckling och lärande. Därför är kommunen en del av ett pilotprojekt i samverkan med Mittuniversitetet och Technichus Science Center. Projektet är en del i samverkansavtalet Framtidens Välfärd: Vård och Skola och ska pågå under 2024 och 2025. Projektets övergripande syfte är att bidra till utvecklingen av undervisning och berikande verksamhet för barn och unga med särskild begåvning inom matematik, NO och teknik.

9mars VISSTE DU ATT

SENASTE NYTT

Nya avgifter för hjälpmedel från den 1 mars Från och med 1 mars 2024 införs nya avgifter för hjälpmedel i Härnösand och Västernorrland. Tidigare har kommunerna haft olika regler och avgifter, men från och med 1 mars 2024 gör alla aktörer i länet lika. Hjälpmedlen kommer även i fortsättningen att vara starkt subventionerade, men de nya enhetliga avgifterna behövs för att täcka en del av vad hjälpmedlen kostar.

Härnösands 439-årsdag!

Förhoppningen är också att avgiften ska göra att fler lämnar tillbaka sina hjälpmedel när de inte längre behövs.

Program: 11:00 - Föredrag med Örjan

Läs mer på harnosand.se/hjalpmedel

är du välkommen att fira Privilegiedagen,

Leek i Sambiblioteket, plan 4. 12:00, 13:00 & 14:00 - Fika i Rådhuset. Hämta gratis fikabiljett i Servicecenter på Sambiblioteket. Mer info här: harnosand.se/privilegiedagen

MÅNADENS BILD

Vargen Gunnar Barngruppen Nyckelpigorna på Gånsviks förskola har tillverkat en varg med hjälp av bland annat tidningspapper, tennisbollar, toarullar och garn. Vargen, som heter Gunnar, ställs just nu ut på återbruksgallerian Re:Store. 4

Y IP P IE H Ä RNÖ S A ND

Projektet ska pågå i två år och under den tiden ska det bland annat byggas en mountainbikeled och en teknikbana/ flowled. Projektet drivs av Härnösands kommun i samarbete med de föreningar och företagare som är verksamma i området kring Vårdkasen. Det finns också planer på en cykeltvätt och servicestationer för cyklar och en ny vandringsled på tre kilometer där Vårdkasens kulturhistoriska arv lyftas fram. Läs hela nyheten på harnosand.se


HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS

Det är många etableringar på gång i Västernorrland just nu. I Härnösand har vi lämnat den vanliga organisationen och arbetar med gemensam kraft för att få fler att göra som Camilla Nordin och hunden August - välja att bo här!

Örnsköld

svik

Solle e

Kramfor s

å

Härnösa

nd

Timrå

Sundsva ll

Att ställa om och växla upp Att skapa förutsättningar för att växa och göra Härnösand och Höga Kusten till en ännu mer attraktiv plats att bo på med en fungerande välfärd. Det är var Härnösands kommun tillsammans med de kommunala bolagen har i fokus just nu. Det är dags att ställa om och växla upp! I slutet av 1900-talet minskade Härnösands invånarantal för att sedan under 2000-talet ha stått mer eller mindre still. Skatteunderlaget har minskat och företag och institutioner har lämnat. Nu är situationen en annan. I Västernorrland pågår en mängd satsningar kopplade till den gröna omställningen och nu ska Härnösand ta vara på alla de möjligheter som utvecklingen i norra Sverige ger oss. – Vi tar oss an detta arbete med ett nytt arbetssätt där vi lämnar den vanliga organisationen och med gemensam kraft från olika förvaltningar och bolag prioriterar

och växlar upp, säger Lars Liljedahl, kommundirektör. På agendan finns bland annat: • Planera för nya bostadsområden som är attraktiva och trygga. • Planera för hur vi ska ta emot de som kommer hit på ett bra sätt, och få dem att stanna kvar. • Jobba med lärande, kompetensutveckling och utbildning för att se till att vi får människor med rätt kompetens för de jobb som finns. • Se till att vi har mark och detaljplaner klara som vi kan erbjuda de nya etableringar som förväntas. Nyligen har kommunen exempelvis köpt mark på Saltvik för både industri och bostäder. • Fortsätta utveckla kultur-, fritids-, och föreningsliv. Nu senast har vi kunnat berätta om satsningar på Vårdkasen. • Lansering av den nya platswebben mittharnosand.se för att marknadsföra vår plats för både invånare, besökare och investerare.

Ånge Befintliga företags gröna investeringar Nya gröna investeringar Övriga investeringar

• Lära oss mer om välfärdsbrottslighet och rusta oss för att växa och utvecklas på ett hållbart sätt och undvika oseriösa eller kriminella aktörer. • Att göra det enkelt och tydligt att starta, driva och utveckla företag i Härnösand. • Att lära av Skellefteå, Boden, Kiruna och andra orter som gått före. Vi tar med det goda och försöker dra nytta av lärdomar de fått.

- Jag är imponerad av den gemensamma kraften och engagemanget för det här arbetet. Det blir bra och effektivt det blir när vi arbetar ihop över bolags- och förvaltningsgränser. Lärdomen från Skellefteå är att de gick från att jaga en etablering till att bli jagade av allt som behöver komma på plats. Att vi redan nu är så bra igång med det arbetet känns mycket positivt, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande. Här hittar du mer info om etableringarna: harnosand.se/vasternorrlandvaxer

E-post: kommun@harnosand.se | Växel: 0611-34 80 00 | www.harnosand.se | Vi finns på: facebook.com/harnosandskommun

Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

5


INNEHÅLL Yippie Härnösand • Nr 2 2024 Del av elskåp: konstnär Alveola Ämting

Konstiga elskåp Vimmelkören

59 UNDER 20 REPORTAGE

Just hemkommen från Rumänien

26

30 Wikmanska huset Innebandystjärna

39 56

Det

är 15 år sedan nu! Vi hade stora planer redan från start. Tanken var att göra ett kvalitetsmagasin som lyfter Härnösand och oss som bor här.. Vi startade Yippie från en rätt osäker plattform. Jag startade en liten reklambyrå efter att flyttat hem från Stockholm, men ville mer, via projekten Hernösands nya tidning, DR-bussen och arbete på Västernorrlands Allehanda. Sedan gav vi ut Härnösand Magasinet i 9 år. Efter det föddes Yippie. Vi satt och spånade i vårt lilla kontor och vips hade

Yippie – Härnösands största och minsta tidning vi hittat konceptet. Gudarna ska veta att det inte alltid varit enkelt! Vi började med ett litet format A5. Magasinet tryckte vi lokalt på Hemströms Tryckeri med en gammal offset tryckpress. Yippie har ju alltid värnat om Härnösand så det sved i hjärtat när vi FAVO R I T E R flyttade tryckningen till Rutiner ett supermodernt tryck- Ut och gå med eri i Birsta. hunden. Automatisk voff-larm om du Idag är formatet på inte sköter det. Yippie dubbelt så stort och trycks på några tim- Träning Visst är det mar mot en hel vecka skönt att köra ett på Hemströms. Yippie träningspass och är till 100 procent ankänna lugnet efter nonsfinansierat och utan duschen annonsörer kan vi inte Musik Är det som insgöra Yippie. pererar mig från Vi som jobbar här morron till kväll. älskar att göra tidning, Gillar Spotify med från idé till färdig proobegränsat utbud, nästan i alla fall dukt hemburen till din brevlåda. Vår unika idé är att alla får den gratis utdelad med Postnord. Dagsfärsk läsarundersökning visar att 95 procent av alla i Härnösands kommun har noterat att de har fått den i sin brevlåda.*

3

* Läsarundersökning Rampanelen, kvartal 4 2023

HAR FYNDAT FAVORITBÖCKER!

46 Sök på @yippieharnosand

6

Y IP P IE H Ä RN Ö S A ND

Sök på @yippieharnosand

AFRY: Martin en av 18 anställda

Tack för att du läser Yippie! Kenneth Zetterlund Projektledare/ Ansvarig utgivare z@alltid.net

Tipsa oss på info@yippieharnosand.se

www.yippieharnosand.se www.harnosandspodden.se www.harnosand.tv


DAGS ATT

Fixa Hemma! KAMPANJ!

25%

*

Elfa Skjutdörrar och förvaring

*Rabatten gäller på leverantörens bruttoprislista med undantag för Décor och Graphite.

KAMPANJ!

KAMPANJ! Beckers Living 3 liter Väggfärg 07

359:-

33%

*

på fönster från

Svenska Fönster, Elitfönster och NorDan

Ord.pris 519:-

*Erbjudandet gäller på hela vårt beställningssortiment av fönster och fönsterdörrar från Sveriges största fönstertillverkare – SP Fönster, Elitfönster och NorDan.

Living Väggfärg

3 liter standardkulör. Rek ca pris 556:-

KAMPANJ!

25%

*

Boråstapeter Midbectapeter

*Rabatten gäller både lager- och beställningsvaror från Midbec och Boråstapeter. Med undantag för vissa utvalda kollektioner.

HÄRNÖSAND Saltviksv. 13 • 0611-837 00 • mån-fre 6.30-18, lör 10-15 • k-bygg.se Erbjudanderna gäller t.o.m 2024-03-11. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma. Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D 7


PL O C K

NORRLANDS ATEN & LILLA PARIS w Före år 1800 var Härnösand den enda stad i Norrland som erbjöd högre utbildning. Eftersom Aten anses vara medelpunkten för den klassiska bildningen brukar Härnösand ibland kallas för ”Norrlands Aten”. Här listar vi några andra svenska platser med internationella smeknamn.

TIPSA OJ-REDAKTIONEN: info@yippieharnosand.se

Vänersborg = Lilla Paris Stockholm = Nordens Venedig

Tjörn = ”Bättre än Bahamas” Bjursås = Dalarnas Schweiz Göteborg = Lilla London Österlen = Sveriges Provence

HETA HÄRNÖSANDARE

1 2 3

CALLE LUNDKVIST Utsedd till Årets Härnösandsbo av Yippies läsare och given etta detta nummer. MADDE NYHLÉN Eldsjäl och tränare i den livaktiga handbollsverksamheten i Ramvik.

LOVA ERIKSSON Stort löfte

i taekwondo som redan vid 15 års ålder blivit rankad tvåa i sin viktklass i Sverige.

3

Loranga, Masarin och Dartanjang.

GRATIS TEATER FÖR BARN

w Nu ser Härnösands Riksteaterförening till så att även familjer med kärv ekonomi kan gå på teater. – Vi bjuder barnen på biljetterna till föreställningen Loranga, Masarin och Dartanjang som sätts upp av Teater Västernorrland på Teaterns stora scen den 23 mars, berättar Karin Digné.

BISKOP ELLER DISKPROPP? w Tony Gulbrandzén, biskop i Härnösands stift mellan 2001 och 2009, gjorde sig omåttligt populär under sina år i lärdomsstaden. Tony hade även ett stort idrottsintresse och var ofta på plats i Timrå eller Örnsköldsvik när favoritlaget Färjestad var på besök. I lokaltidningen berättaden biskopen om ett besök av barnbarnet som ställde sig frågande till morfars yrkesval: ” Du, morfar, vad gör egentligen en diskpropp”? 8

Y IP P IE H Ä RNÖ S A ND

SPORT!

KNÄPPA FRÅGOR TILL

Jocke Hultman tatuerar Micke Persson. (Arkivbild)

VÄRLDSBÄSTA ÖBACKA! w Bäst i världen? Jodå, Härnö-

sand kan stoltsera med flera världsrekord. Här kan du läsa om flera av de stolta ögonblicken i stadens historia. Jocke Hultman, tatuerare född och uppväxt i Härnösand, hamnade i Guiness rekordbok då han satte världsrekord i ”longest tattoo” med tiden 48 timmar och 15 minuter. I juli 2002 inträffade ett annat minnesvärt ögonblick i kommunen. Då sjösattes nämligen världens största flöte i Nattviken. Flötet, som är tillverkat i frigolit, blev även modell för en ny bakelse.

Dåvarande turistchefen Börje Nordgaard konstaterade malligt att Härnösand nu hamnat i rekordboken. Inte lika uppmärksammat blev skådespelaren Jens Wieselblad Nilssons våffelgräddande på en bensinmack i Härnösand 2019. På just våffeldagen byggde Jens världens högsta våffeltorn. Skapelsen mätte 73 centimeter, sex centimeter högre än den våffelhög som Cory Trimm, Spencer McCullough och Steve Garguilo byggde i Denver, USA, 26 maj 2018. Sist, men inte minst, måste vi också nämna Härnösandsbon Karl-Erik Helenius som 2008 lärde sig 10 000 decimaler utantill och därmed slog det svenska rekordet.

MOLLY POPULÄRASTE HUNDNAMNET I HÄRNÖSAND w Molly toppar hundnamnsligan i Härnösands kommun, precis som i riket som helhet. Men två namn på topplistan utmärker sig enligt färsk statistik från Jordbruksverket som ovanligt vanliga i Härnösand: Ester och Jack. Molly är fortsatt ohotad etta bland hundnamnen i Sverige, följt av Bella och Charlie. Så har det sett ut flera år i rad nu, och även bland Härnösandshundarna ligger alltså

Molly i topp. På listan över Härnösands kommuns 21 vanligaste hundnamn sticker några ut som märkbart vanligare här än i landet som stort: Ester och Jack förekommer båda mer frekvent i Härnösand jämfört med hela landet. Fyra namn har klättrat flera platser på listan i kommunen det senaste året: Freja, Zorro, Luna och Stella, och tre namn har dalat: Wilma, Elsa och Ester.

NAMN Kjell Nordstrand ÅLDER 69 GÖR Pensionär Vilket ställe på jorden tycker du bäst om? – Härnösand. Går inte att bo bättre.

Har du någon hobby? – Jag lirar Innebandy och gillar att åka motorcykel

Vad lyssnar du helst på? – Det blir mest musik och poddar.


Välkommen: Här får du en härlig avslutning på arbetsveckan

AW + Aufguss Fredagar

• Fredagar har vi

After Work mellan kl 16.00 – 21.00 • Gå två betala för en 299 kr Stillery Spa & Relax per person All inclusive och klippkort gäller. Morgonrock och handduk ingår.

(Gäller när du förbokar på vår webb)

After Work på Stillery Spa & Relax Ta med kollegorna eller kompisvännerna för en avkopplande avslutning på veckan. Njut av lugnet och värmen i badrock och god afterwork meny. Här har du utöver relaxavdelningen med varma och kalla källor, bastu och uppleveseduschar tillgång till vår intilliggande lounge med bar där mat, snacks och dryck finns till försäljning. Förboka gärna ditt besök via hemsidan eller med QR-koden. Gäller fram till 31 mars

BOKA PLATS!

harnosandssimhall.se/stillery-spa/

Simhallen Härnösand/ Stillery Spa & Relax Härnösand • www.harnosandssimhall.se Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

9


FAMILJEN GJORDE EGET SPEL

Kristina Lockner visar det nya spelet Årtalsmästarna.

w Sällskapsspel blev ju årets julklapp. Och nu kan man spela ett nytt sällskapsspel som tagits fram i Härnösand. Ett spel där de som kan sina årtal vinner.

1800

Hela familjen gillar kunskaps-

spelet men insåg också att det är på tiden att det kommer nya spel i denna genre. Och då kan det vara bra att tillverka spelet själv. Därför bildade de tillsammans företaget Lockstedt innovation för att lansera ett eget kunskapsspel. – Vår vision är att sprida kunskap på ett enkelt och roligt sätt och på så vis bidra till en kombination av lärande och gemenskap i sällskapslivet, berättar Kristina. Spelet heter ”Årtalsmästarna”. Svaret är alltid ett årtal. – Det är stora som små händelser från hela 1900-talet fram till 2020, fortsätter Kristina. Totalt har speltilverkarna tagit fram 1800 händelser till spelet. – Vi har lagt ned mycket tid på att få saker och ting rätt där det också är lätt att läsa och förstå händelserna.

10

Y IP P IE H Ä RNÖ S A ND

Fakta Lockstedt Företaget bakom spelet heter Lockstedt. Företagsnamnet är en kombination av efternamnen Lockner och Sellstedt.

w Sedan februari 2021 har arbetslösheten i Härnösands kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen. Under december månad rapporterade Härnösands kommun en total arbetslöshet på 8,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten . Sett till antalet personer betyder det att 1 001 av 11 506 invånare i åldern 16 till 651 år i Härnösands kommun var inskrivna som arbetssökande (62 färre än i december i fjol). Det är 34:e månaden i följd som arbetslösheten i Härnösand är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,9 till 8,7 procent.

FÄRRE BOSTADSRÄTTER SÅLDES I HÄRNÖSAND

frågor från hela världen och så några OM HÄRNÖSAND

Härnösandsborna Kristina Lockner och Greger Lockner har alltid gillat att spela sitt favoritspel Trivial Pursuit. Ett spel som de ofta spelat tillsammans med sina döttrar Hanna Lockner och Frida Sellstedt Lockner och svärsonen Magnus Sellstedt Lockner. – Det har varit ett bra sätt att umgås mellan generationerna i släkten, säger Kristina Lockner.

ARBETSLÖSHETEN FORTSÄTTER MINSKA I HÄRNÖSANDS KOMMUN

Spelet innehåller händelser från Sverige och internationellt, och även lokala händelser. – Som ett familjeföretag från Härnösand ville vi ge självklart staden lite extra uppmärksamhet. Sjutton händelser relaterar till Härnösand och tolv rör Ångermanland. Spelet är testat av flera provfamiljer. – Vi har sett att det är ett bra spel att spela i lag med olika åldrar för att tillsammans resonera fram svaret. Det har även öppnat upp för personliga anekdoter kopplade till årtalen som lett till många roliga och nya samtal. Spelet finns nu ute till försäljning..

– Vi har hittills tryckt upp 2000 spel och nu när vi fått spelen levererade ska vi hitta fler distributörer. Vi räknar med att upplagan kommer att gå åt. Familjen Lockner Sellstedt har lagt ned mycket tid på att göra spelet snyggt. Både Greger och Hanna jobbar med grafisk design, en kunskap som varit viktig när de utformat spelet och spelplanen. Nu när spelet är klart ger man sig inte där. – Vi säljer också quiz online och vi har idéer om flera nya spel, säger Kristina Lockner.

TEXT LENNART LUNDBERG

Färre bostadsrätter såldes i Härnösand det senaste kvartalet.

w Mellan november och januari såldes 46 bostadsrätter i Härnösands kommun. Det är färre än någon tremånadersperiod sedan 2020. Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat. De sålda bostadsrätterna i Härnösands kommun hade ett genomsnittligt pris på 0,6 miljoner kronor. I fjol gjordes 56 affärer vid den här tiden på året.I hela Västernorrland såldes 341 bostadsrätter för i snitt 1,0 miljon kronor.

GERESTASKOLAN VIDARE I VI I FEMMAN w I november svarade femteklassare i landet på frågor för att kvalificera sig till populära frågetävlingen ”Vi i femman”. En klass från Härnösand, Gerestaskolan 5B, återfinns i en av kvartsfinalerna.. De åtta klasserna som tagit sig vidare är från Örnsköldsviks, Härnösands, Timrå och Sundsvalls kommuner. Den 11 mars börjar Vi i femmans kvartsfinaler. Gerestaskolan möter Idbyskolan i sin kvartsfinal den 13 mars. De här klasserna har gått vidare till kvartsfinalerna i Vi i femman 2024: Ängetskolan 5B, Högoms skola 5A, Söråkers skola 5A, Hemlingskolan 5, Gerestaskolan 5B, Idbynskolan 5, Ängetskolan 5A, Granbergsskolan 5A


Dags att renovera!

Feministisk AW med Kvinno- & Tjejjouren 8 mars kl. 17.00 på Apa Härnösand

Allt inom Golv, Våtrum & Plattsättning! Kom ihåg, lagt golv ligger! Välkommen!

Kl. 17.00 föreläsning med organisationen ”Inte din hora”. Efter det panelsamtal om ungas utsatthet för sexuell exploatering.

En plan för ett enkelt skogsägande

MATS • 073-055 59 65 KROKVÄGEN 11, PUNKTHUSET

Kluriga

Nyheter!

Med en skogsägarplan får du en god överblick om vad som bör göras när i din skog. Den ger dig värdefulla råd utifrån din skogs förutsättningar och hjälper dig sköta skogen rätt. I många år framåt. Är du certifierad, tänk på att skogsägarplanen behöver revideras efter 10 år.

Skapa en vacker bukett med rosor. Finns i butiken nu.

Kontakta Stefan Moe 072-538 27 23 Samuel Sundholm 076-105 48 77 norraskog.se/kontakt

får du ettort presentk

Välkommen till stans roligaste butik! Graf • Storgatan 31 • 0611-222 33 ortet Nya Öbackak

Volkswagen ID.4 Pro 4Motion. Berners Edition. Lördagsöppet den 24 februari, kl. 10.00-14.00 Just nu många fina begagnade bilar i lager. Varmt välkommen in!

Privatleasing från 6 595 kr/mån. inkl. dragkrok, vinterhjul och körsträcka om 1000 mil/år. Med ID.4 GTX får du utrymme, fyrhjulsdrift och räckvidd. De dubbla elmotorerna ger gott om kraft och accelerationen är blixtrande, samtidigt som elkostnaden per mil är låg och de lokala koldioxidutsläppen är noll om du laddar med förnybar el. Dessutom är säkerheten femstjärnig.

Scanna QR-koden med din smarta telefon och läs mer om ID.4 på berners.se

Energiförbrukning vid blandad körning från 17,3 kWh/100 km. CO₂-utsläpp 0 g/km. Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (okt 2022). Volkswagen Serviceavtal ingår. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Läs mer på volkswagen.se. Bilen på bilden är extrautrustad.

Berners person- och transportbilar AB Smedjevägen 3, Härnösand. 0611-55 20 50, www.berners.se Mån-tor kl. 08-18, fre kl. 08-17 och sista lördagen i månaden kl. 10-14.

Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

11


Arbetet med den nya sporthallen är påbörjat.

Större konstverk vid ny sporthall w En ny sporthall byggs på

nuvarande Ängevallen på Murberget, och i anslutning till hallen ska ett större konstverk uppföras. Härnösands kommunfastigheter och Härnösands kommun välkomnar nu yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för att delta i upphandlingen. Den konstnärliga gestaltningen ska utföras i grafisk betong och vara placerad på stödmurarna som kommer att byggas i sluttningen mot Norra Ringvägen, ner mot Wendela Hellman-skolan. Och det blir ett konstverk som kommer att synas - det ska enligt utlysningen sträcka sig längs hela stödmuren och blir därmed cirka 100 meter långt.

Hon leder arbetet för hållbarhet

w Nu är det klart att det blir Annelie Axelsson, nuvarande tillväxtchefen på Timrå kommun, som tillträder tjänsten som huvudprojektledare för det stora regionala utvecklingsprojektet Hållbar samhällsomställning, HSO.

I projektet kraftsamlar Västernorrlands samtliga sju kommuner för att bygga ett hållbart samhälle med nya och stora möjligheter.

DRAGNINGEN MAJ GUSTAVSSON

ÅLDER 95 GÖR Pensionär BOR Egen lägenhet

Våffla eller pannkaka? Badhus eller hav?

Slalom- eller längdskidor?

– Mmmmm, jag väljer nog helst pannkaka.

– Idag blir det ingetdera. Men förr gillade jag att åka längdskidor.

FOTO STINA THELBERG

– Självklart hav. Hellre ute än inne.


Kontorshotell med centralt läge! Nära stan och restauranger. Vi har även bra parkeringsmöjligheter.

Fräscha kontor lediga Kontor på våning 1: 45 kvm.

Kontor på våning 4: 15 kvm.

Kontorsgemenskap med Revecon, Rejlers och Viken Miljökonsult

Kontorsgemenskap med Försäkringskonsult, Lokal partner, Placerum, SMC och Colly Industri

s s s s s s s

Gemensamt kök Fikarum Konferensrum Utsikt mot kanalen Komfortkyla Hiss Inflyttning efter överenskommelse

s s s s s

Gemensamt kök Fikarum Konferensrum Hiss Inflyttning efter överenskommelse

För information och visning kontakta: Ulf Hamrén 070-611 99 98 ulf.hamren@lokalpartner.se

Varvsgatan 10 Härnösand Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

13


M I N ST I L

Ny statistik visar var Härnösandsborna flyttar för att studera.

Hit flyttar Härnösandsborna för att studera w Andeln som väljer att börja studera vid högskolor och universitet utanför hemlänet har ökat i landet det senaste decenniet, men i Härnösands kommun är trenden inte fullt så tydlig. Newsworthy har sammanställt de nya Härnösandsstudenternas favoritdestinationer. Den populäraste högskolan för nya Härnösandsstudenter var förra vårterminen – den senaste det finns publicerad statistik för – Mittuniversitetet, dit tio av 29 högskolenybörjare sökte sig1 Här började Härnösandsbor studera förra vårterminen: Mittuniversitetet 10, Umeå universitet 6, Karlstads universitet 2, Högskolan Dalarna 2, Högskolan Kristianstad 1, Högskolan i Halmstad 1, Högskolan i Borås 1, Högskolan Väst 1, Linköpings universitet 1, Luleå tekniska universitet 1, Linnéuniversitetet 1, Malmö universitet 1, Stockholms universitet 1.

De ska ansvara för konferenserna i Sambiblioteket w Från och med 1 februari är det Ark Mat & Möten som ansvarar för konferenser i Sambiblioteket. Sambibliotekets konferenslokaler har plats för mellan 15–300 personer. De rum som går att boka för konferens är: Alfhild Agrellsalen, Öppna ytan på plan 4, Lubbe Nordströmrummet, Olof Högbergsalen och Medvind.

14

Y IP P IE H Ä RN Ö S A ND

SPORT!

w Åren 1984-90 bodde jag i Härnösand och jobbade som sportjournalist, och sedermera sportchef, på Nya Norrland. Det här är sju låtar från den tiden som jag alltid förknippar med Härnösand.

OLOF WIGREN:

10 LÅTAR

jag förknippar med Härnösand 1. ”BORN IN THE USA”/BRUCE SPRINGSTEEN

Första redaktionsfesten. Måste ha varit sommaren 1985. ”Alla” var med. Vi åt surströmming, sill, kräftor och drack öl, snaps och alla lantvin som fanns ute på gräsmattan utanför ett flerfamiljshus. Efter maten ställdes högtalare ut i ett av fönstren och det sjöngs allsång till ”Born in the USA”. Sedan tillhörde jag ett gäng som fortsatte festen på Statt och resten är bara en dimma..

2. ”DET REGN SOM FALLER”/ELDKVARN

Hade just köpt min första lägenhet, en etta högst upp på kullen på Västra Ringvägen, och träffat min blivande fru. Den första skiva jag spelade i lägenheten var Eldkvarns ”Utanför lagen” och ”Det regn som faller” blev omedelbart en favorit.

3. ”DON´T DREAM IT’S OVER”/CROWDED HOUSE

Sommarens varmaste dagar. Jag hade vattkoppor och över 40 graders feber. Flera gånger hörde jag en låt jag gillade på radion, men uppfattade inte vad den eller gruppen hette. Väl frisk igen gick jag ned till Nordlunds Musik - måste det väl ha varit? - och väntade till dess att det inte var fler än jag och butikschefen i lokalen. Då nynnade jag refrängen jag hört. ”Ja, det där är ju Crowded House” sa han.

4. ”PEOPLE HAVE THE POWER”/PATTI SMITH

En ledig lördag köpte jag den senaste singeln från Patti Smith som blev min signaturmelodi i flera månader framåt. Lika giltig och angelägen i dag som då.

5. ”SE DIG INTE OM”/RATATA

Nytaget körkort, nedvevade rutor, bilstereon på högsta volym, högsommar och ”Se dig inte om” på repeat.

6.”NESSUN DORMA”/LUCIANO PAVAROTTI

Jag och kollegan Jonny Dahlgren gick på bio, såg ”The Killing Fields”. Pavarottis mäktiga röst dök upp där i filmen och drabbade mig hårt.

7. ”WHEN WE RAN”/JOHN HIATT

Min introduktion till en av mina musikaliska husgudar sedan dess, John Hiatt, fick jag av min vän och kollega Göran Persson. Tack för den, Göran.

8. ”DOWNTOWN TRAIN”/TOM WAITS

Min introduktion till en av mina favoritröster sedan dess, Tom Waits, fick jag av min vän och kollega Uffe Westman. Tack för den, Uffe.

9. ”WALK ON THE WILD SIDE”/LOU REED

På hemväg i bil från Örnsköldsvik efter en maxad arbetshelg med både Svenska Skidspelen, MoDo-match och krönikerande. Klockan är långt efter midnatt när jag somnar vid ratten i Älandsbro, är halvvägs ned i diket innan jag vaknar till och får upp bilen på vägbanan igen. Nu klarvaken. Den låt som ljuder ur högtalarna är ”Walk on the walk side” med Lou Reed.

10. ”ALMOST HEAR YOU SIGH”/THE ROLLING STONES

Stones ”comeback” 1989 efter några års tystnad. Jag euforisk. Sedan nedslagen av att jag missade att fixa biljetter till deras konserter i Göteborg sommaren därpå. Fan, tänkte jag, där gick den chansen att uppleva Stones live.Sedan dess har jag sett dem nio gånger live. Både Stones och jag står upp än.

Linda Thorén har alltid köpt kläder på second hand. Inspirationen kommer i första hand från alla kreativa människor som dyker upp i hennes flöde på instagram.


Hur började ditt modeintresse?

MIN STIL

– Så länge jag kan minnas har jag varit intresserad av mode och kläder. Under gymnasiet började jag handla kläder second hand eller så fick min mamma sy så att jag fick exakt det jag ville ha. När jag var ung ville jag inte ha samma kläder som alla andra utan letade det unika. Stilen har utvecklas genom åren men jag har alltid köpt kläder second hand.

Hur skulle du beskriva din stil och hur tänker du kring en outfit?

– Jag skulle säga att min basgarderob är ganska klassisk. De flesta plagg går i svart, vitt, grått, beige och marin. Det ska gå att kombinera och använda plaggen tillsammans. På sommaren flörtar jag gärna med en lite mer romantisk boho-look, kanske blommig klänning, hatt och sandaler. Smycken, väskor och skor sätter tonen för en outfit. Jag är noga med material och köper jag nytt väljer jag ull, bomull, silke och linne. Betalar gärna lite mer för bra kvalitet så plaggen håller över tid. När det gäller skor och väskor väljer jag skinn. Framförallt väskor håller ett högt andrahandsvärde om jag skulle bli sugen på att byta. Idag köper jag inte kläder speciellt ofta men det finns bra köp-och säljgrupper på nätet. Där hittar jag designplagg och några favoriter är Marlene Birger, Rodebjer, Hope och för basplagg COS eller Arket.

Var hittar du inspiration?

KÄNGOR OCH KLÄNNING OTHER STORIES

– Jag inspireras mest av alla kreativa människor som dyker upp i mitt flöde på instagram. De som syr fantastiska plagg av ett gammalt lakan eller en kappa av en filt. Det får mig att vilja sy och skapa. Jag älskar också vintagemode, skulle jag nämna en förebild så får det bli Coco Chanel som förändrade dammodet. Hon ville att kvinnornas kläder skulle vara mjuka, sköna att bära och funktionella. Hon introducerade även den lilla svarta som fortfarande är en garderobsklassiker.

KOFTA OCH HALSBAND: SECOND HAND VÄSKA: MARLENE BIRGER

3 måsten i garderoben

– Svarta kostymen som både går att klä upp och ner. Min Chanelväska . En flowy klänning som funkar med både kängor och sandaler.

LINDA THORÉN 47 ÅR • VD PÅ RE:STORE HÖGA KUSTEN

Brukar du göra eller sy något eget?

– Framför allt så växtfärgar jag plagg. En vit bomullsskjorta som börjar bli solkig växtfärgar jag så den kan leva vidare. Jag har också kommit igång med att sy och jag älskar att hitta snygga second hand tyger. Jag har utvecklat ett grymt mönster på en klänning som kan knytas på lite olika sätt. Målsättningen är att börja sälja dessa i min butik. Berättat för Frida Sjögren som också fotat Linda Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

15


En musiklegend på hemmaplan ÅKE &

HANS VÄRLD

ÅKE DAHLBÄCK har varit synlig med kamera i närmare 60 år. Här i Yippie visar han bilder som är speciella och ofta med en historieknorr. Njut!

I den gamla Bondepraktikan kallades februari för Göjemånad. Detta märkliga namn tror man härrör från ett gammalt ord för spårsnö eller tunn snö, eftersom vårvinterns snö inte var lika kompakt som tidigare under säsongen. Nu för tiden domineras månaden helt av Mello, så månadens bild får illustrera detta.

Åke Gerhard delar ut 2004 års musikstipendium till musikern och kompositören Per Egland.

Bilden är tagen för 20 år sedan, 30 maj 2004, när Per Egland erhöll musikstipendium från Åke G Larsson, i schlagersammanhang känd som Åke Gerhard. Åke bodde då i en av de större lägenheterna i ett av de gamla pensionärshemmen i Utansjö bredvid Pärleporten. Åke Gerhard Larsson föddes 26 mars 1921 i Utansjö och spelade i sin ungdom saxofon i sin en liten orkester. Musiken förde honom så småningom till Stockholm där han blev bekant med den tio år äldre skåningen Leonard Landgren (1910-1983). Leon Landgren ledde från mitten av 40-talet en dansorkester där dragplåstret var hans maka sångerskan Thory Bernhards (19202014). Hennes genombrott var den populära sången ”Nidälven” från 1951, men den stora succén kom två år senare med ”Vildandens sång”, en sentimental melodi om en andhona vars make blir skjuten. Åke och Leon inledde i början av 50-talet ett givande samarbete som ledde till tre av decenniets största schlagersucéer; ”Månskenskyssen” 1953, ”Mjölnarens Iréne” 1954 och ”Ann-Caroline” från 1955. I samband

16

Y IP P IE H Ä RNÖ S A ND

med detta började han använda namnet Åke Gerhard. Internationellt blev ”Ann-Caroline” en hit när engelsmannen Paddy Robers översatte den. Sångerskan Anne Shelton låg etta på Englandslistan under fyra veckor 1956, och i USA låg gruppen The Chordettes högt på Billboardlistan samma år. Vanligen skrev Landgren musiken medan

Åke svarade för texterna, men 1955 kom vissamlingen ”I Rinkeby och Lyckeby” där Åke Gerhand skrev både text och musik. Låtarna sjöngs in både av Haryy Brandelius, Cacka Israelsson och Margareta Kjellberg. ”Rosenkyssar” blev även internationellt känd genom Eartha Kitt.

Under Melodifestivalens första decennium dominerade han tävligen med inte mindre än tio bidrag där ”Augustin” 1959, ”Alla andra får varann” 1960 samt ”Sol och vår” vann uttagningarna. Dessutom representerades Sverige redan 1958 av en annan Åke Gerhard-komposition, ”Lilla stjärna” men då tävlade man inte utan bidraget utsågs internt. Framgångarna innebar att Åke Gerhard

startade eget musikförlag och även skivbolag. Det fick namn efter hans mamma Olga, och på etiketten släpptes totalt över 200 skivor. Hep Stars var givetvis det största namnet, men andra namn på etiketten var Slam Creepers (med Björn Skifs), Tom & Mick (där Tommy Körberg sjöng), Eleanor Bodel samt Linkin’ Louisiana Peps - Peps Persson alltså. Dessutom var Åke manager för Hep Stars. Olga försvann som skivbolag när Åke

Gerhard lämnade Stockholm och flyttade hem till Utansjö 1971. Han gick ur tiden 20 augusti 2009. Stipendiaten Per Egland har fortsatt med musik i blandade genrer; rockmusik solo eller tillsammans med bandet Streetwaves, klassisk musik i samarbete med trombonisten Christian Lindberg, bearbetningar av klassisk musik och inte minst scenisk musik och körmusik för barn. Som kompositör och konstnärlig ledare för Nackas 6-årskör har han blivit Grammisnominerad för bästa barnalbum fyra gånger. Jag tror att Åke Gerhard skulle varit mycket stolt över sin stipendiat.


Helt elektriska Volvo EX30 är här

Provkör helt elektriska EX30 hos oss Nu är nya Volvo EX30 här. Med en räckvidd på upp till 476 kilometer, skandinavisk design, smart teknik och avancerade säkerhetsfunktioner har den allting du kan förvänta dig av en Volvo, i ett kompakt format. Välkommen in för en titt och provkörning! Prisexempel Volvo EX30 Core

Pris från 432 500 kr

Volvo Billån* 4 495 kr/mån

Volvo Business Lease** 4 660 kr/mån

JUST NU: Vinterhjul till kampanjpris Lägg till kompletta vinterhjul med Volvo Originalfälg från 4 900 kr Erbjudandet gäller t.o.m. 29/2 2024 när du finansierar din EX30 med Volvo Billån eller Volvo Business Lease.

WLTP: Räckvidd bl. körn: 344–476 km. Elförbrukning: 16,7–17,5 kWh/100 km. Inga CO₂-utsläpp under körning. Faktisk räckvidd och förbrukning varierar beroende på körbeteende och andra yttre omständigheter. Utforska mer på volvocars.com. *Volvo Billån: 20% kontant/inbyte, 36 månader, restvärde cirka 59% efter 36 månader, ränta 7,70% (effektiv 7,98%). Prisexempel beräknat på körsträcka 1 000 mil/år. **Volvo Business Lease: Första förhöjd hyra 10%, restvärde cirka 58%. Volvo Business Lease omfattar leasing via Volvofinans Bank, är exkl moms och beräknad på 36 månader och totalt 3 000 mil. Går att teckna för företag med 1–20 bilar. Priset avser de tre första åren. Transportstyrelsens avgifter tillkommer.

Allt för ett smidigt bilägande. Bilbolaget Härnösand, Industrigatan 3, 0611-52 10 20.

Göta kanal & Kinda kanal

Vandra på Costa Brava

Nordkap & Lofoten England med slott & trädgårdar

Italiens vackraste sjöar

Hemlig resa

Konsert & teater Skräddarsydda resor för företag & föreningar

Foto J.Persson

Sportresor

Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

17


BION LEVER VIDARE

Syskonen Joel och Linn Hamberg ser till att biotraditionen lever vidare i Härnösand. FOTO KENNETH ZETTERLUND

Syskonen Hamberg tar över efter sin pappa w Hösten 2022 gick ”Mr Bio” i Härnösand, Johan ”Jocke” Hamberg tragiskt bort. Bland filmentusiaster i kommunen fanns en oro att stan skulle bli utan biograf. Men ”Jockes” barn, Linn och Joel Hamberg, ser till att arbetet efter pappam lever vidare. – Pappas död var en stor chock. Men att ta över efter honom har hjälpt mig att bearbeta sorgen, säger Linn. Linns pappa Johan ”Jocke” Hamberg hade i många år varit synonymt med Saga bio i Härnösand. Han har varit ansikte utåt och drivit bion på eget sätt. Men efter att han tragiskt gick bort hösten 2022 har syskonen Linn och Joel tagit över. – Jag fick redan som liten följa med pappa på bion. Och som tioåring fick jag första gången hoppa in som kassörska när den ordinarie inte kunde komma. Jag älskar film och bio, berättar Linn, som jobbat med bion en stor del av sitt 25-åriga liv. Hon har växt upp i biomiljön och precis som sin bror Joel lärt sig om hur man driver en biograf. Till exempel att doften är viktig. Därför poppar man popcornen själv och skulle aldrig, som vissa andra biografer gör, köpa in färdigpoppade popcorn.

18

Y IP P IE H Ä RNÖ S A ND

Jocke Hamberg fanns alltid på plats och med egna lösningar drev han verksamheten. Detta med ägaren, Svenska bios, goda minne. Och nu ska bion i Härnösand få en ansiktslyftning. I salong 2 är alla stolar utbytta till nya. De byttes i mitten av december. – För film är ju bäst på bio, säger Linn Hamberg Nordin, som nu är platschef för Saga bio.

”PAPPAS DÖD BLEV EN STOR CHOCK” Familjeföretaget Svenska bio, ägd av familjen Fornstam, är tillsammans med Odeon-ägda Filmstaden två av de största biografkedjorna i landet. Just nu är det lite stiltje på filmfronten då bion i Härnösand, liksom alla andra biografer, har påverkats av manus- och skådespelarstrejken i USA vilket betyder att utbudet av amerikansk film minskat. Det innebär att man bara kör en föreställning på vardagarna och hållit bion stängd under måndagar. Men det kan ändras i framtiden. – Nu kommer Håkan Bråkan 2. Och den kommer säkert gå mycket bra. Och

sedan kommer Dune: Part Two och den kommer också få stor publik. En succé är den seniorbio som visas en eftermiddag en gång i månaden. – Vi brukar ha mycket folk och många samtal här i foajén. Och då kan det bli mer eller mindre fullt. Biljetterna kostar då under 100-lappen. Vilket numera är billigt för att gå på bio. – Säger man till att man är pensionär på de vanliga föreställningarna så får man rabatt. Även barn får rabatt på regelrätta barnmatineer. Men i maj är det meningen att hon och hennes bror Joel själva ska sköta det mesta. Det blev en stor chock, inte minst för familjen, när Jocke Hamberg avled 60 år gammal. Barnen fick dessutom ta över pappas arbete. – Jag var här på bion mycket. Jag tyckte det var skönt att vara här och fixa och dona. Jag behövde nog det här för att bearbeta sorgen, berättar Linn. Jocke hade sparat allt. Alla papper, alla loggböcker och en del egenhändigt gjorda reparationer. Det har blivit några turer till återvinningen. Än finns det ett orört förråd att ta tag i. Men inte nu. För idag är det fokus på att driva bion vidare. Precis som Jocke Hamberg ville... TEXT LENNART LUNDBERG


FÖRETAGARE! Vi har nästan allt för kontoret! / Kopieringspapper / Pärmar / Pennor / Gem och mycket, mycket mera.

Ring... så målar vi!

Målning inom- & utomhus, tapetsering, bredspackling m.m.

Scanna för att boka!

BOKA VÅRENs & SOMMARENs MÅLERIARBETEN NU!

Magnells Måleri

0720023431

G R A F G A L L E R I A N • 0 6 11 – 1 9 5 3 5 E-Post: info@abackabok.se w w w. a b a c k a b o k . s e

SPARA PENGAR – KÖP EN VÄRMEPUMP

Dags för ett tandläkarbesök? Boka idag, även akuttider.

Välkommen till Oral Care Härnösand på Köpmangatan 14. Vi är en klinik med all typ av tandvård och med fin service och hög kundnöjdhet. Testa oss! Förutom traditionell tandvård gör vi även t ex implantat, estetisk tandvård och protetik. Boka direkt via qr-koden ovan eller ring oss idag: 0611 - 126 55

Peter

Magnus

Leif

LUNDGRENS

Södra vägen • 0611-188 70 • Öppettider: Vard 10-18 • Lör 10-14 • elon.se

DET FINNS

EN STÖRRE UPPGIFT

VI HAR MÅLARFÄRG FÖR ALLA TYPER AV MÅLNING! 30%

Att arbeta inom polisen är ett av de finaste uppdrag man kan ha. Att skydda och hjälpa, förebygga och klara upp brott för att skapa trygghet i människors liv. Att peka med hela handen, men också erbjuda en hand att hålla i. Allt efter vad situationen kräver. Nu söker vi fler kollegor för att kunna möta morgondagens utmaningar. Inom polisen ser man delar av verkligheten som många aldrig ser. Det gör att vi utvecklas som människor och ger oss erfarenheter för livet. Vi arbetar i glädje och sorg, tillsammans med kollegor vi aldrig glömmer. Det är inget lätt jobb och det passar inte alla, men är du redo är möjligheterna många. Att vara polisanställd ger otroligt mycket tillbaka. För var och en av oss. Och för samhället i stort.

RABATOT på ALCR färg!

Mån-tor kl 11-18 • Fre kl 11-16 LÖR-SÖN STÄNGT!

Bli en del av något mycket större!

Läs mer om polisen och våra jobberbjudanden på www.polisen.se Sök till polisutbildningen idag på polisen.se/blipolis

Kronholmsplan 1 • 070-372 61 11

Välkommen in!

Följ oss på FB för mer info! Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

19


ÖGONBLICKSBILD

2024 09.02

Klockan 16.03 Bygget av Hernö Gin Hotel fotograferat av Martin Sundqvist med drönare från Gådeåparken

20

Y IP P I E H Ä RN Ö S A ND


PISTOLSKYTTE NYBÖRJARKURS

VÅREN 2024 INFORMATION/ANMÄLAN OCH FÖRFRÅGNINGAR: lindskog.goran@gmail.com

HÄRNÖSANDS PSK

070-688 47 27 • www.hpsk.eu

Privilegiedags-

KONSERT

4 4 4 NYHET

UPP TILL KAMP MOT HÖGA VETERINÄRPRISER!!!

NYLAND Smådjursklinik & HÄRNÖSAND Pet Surgery i solidaritet med djursjukhusen sänker nu priset på livmoderinflammation (Pyometra) till TOTALT 26.000:- under hela 2024! Inkl operation

med

SÄBRÅ

Orkesterförening på S:t Petri Logen

med ligasure, röntgen, ultraljud, blodprov, dropp & övriga mediciner, krage samt ev recept. Hemgång samma dag!

TIDSBESTÄLLNING: SMS till 076-147 11 45 Upplev Härnösand medan ni väntar så sänker vi priset ytterligare med 100:-/person.

Måndag 11 mars kl.19 Entré: 120:- inkl. fika

VÄLKOMMEN!

modernomsorg.se HEMTJÄNST

KAMRATER DJURÄGARE!

Har ni förslag på fler prissänkningar? Mejla collins@telia.com

Strandgatan 4 • Härnösand 070-284 44 01

www.nylandsmadjursklinik.se

Härnö Outdoor Lodge

HEMTJÄNST

Du kan välja oss för hemtjänst. Hur vill du ha det?har arbetat med Modern Omsorg • En gång i veckan, hemtjänst Härnösand sedan 2013 • En gång i imånaden och numera också i Järfälla. Vi job• eller nån gång ibland bar med små arbetsgrupper allt för att du ska känna trygghet och ha tillit till vår personal.

250 kr per timme efter rutavdrag

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER • Städning en gång • Veckostädning • Månadsstädning

PERSONLIG ASSISTANS PERSONLIG ASSISTANS Vi på Modern Omsorg arbetar för att du som kund ska må bra, känna trygghet och delaktighet. Vår personal har stor erfarenhet och kunskap om assistansverksamhet. Vi jobbar över hela Sverige.

Hushållsnära tjänster

Fredagslunch varje vecka 11:00 - 14:00 • Mat, måltidsdryck, bröd/smör, kaffe/te, efterrätt - 145 kr Lördagar & söndagar skidåkarlunch & fika 12:00 - 15:00 • Dagens husman, gulasch, våfflor, fika Lördagkvällar - middag 18:00 • Njut av lokala råvaror i form av en 3-rättersmeny. Vissa lördagar avvikande tider, kolla på hemsidan Smakvandring med naturguide och lokal mat från Höga Kusten Lördag 13 april & 25 maj. Sällskap 6 personer eller fler kan boka privat vandring Vedugnspizza Ojämna fredagar från

Scanna vår QR-kod med din mobil!

16:00. Avvikelser kan förekomma

Temakvällar Vi har ofta temaevent, kolla in på vår hemsida för aktuell information. Bland annat tipi-tältsmiddag, ölprovning, SNÖyran.

Nybrogatan 10 Härnösand Tel 072-233 21 11 Vår hemsida: www.modernomsorg.se

Mer information på vår hemsida: harnooutdoor.se

Vi möts kring lägerelden!

Boka bord! www.harnooutdoor.se • tel 072-406 65 18• hej@harnooutdoor.se

LOKAL LEVERANTÖR I HÄRNÖSAND FÖR: Villor • Bostadsrättsföreningar • Företag • Lantbruk Från vårt arbete hos Hernö Gin i Dala

NYHET! BAT TERI

Lagra energi från solceller, så att solenergin kan användas under hela dygnet. + med batteri är du redo för att hjälpa elnätet. Med förtjänst för dig

BONUS

Vi sköter administrationen till det statliga bidraget ”Grön teknik”. 20-50 % bidrag är möjligt att få.

TACK! Alla som valde Solel från oss under 2023

Med en egen solcellsanläggning bidrar du med att motverka klimatförändringen. Du kan göra dig självförsörjande på el och för den egna plånboken är det en bra investering. Vi finns lokalt i Härnösand. Välkommen!

Vi gör en kostnadsfri besiktning hemma hos er! Hur ser era förutsättningar ut för solel? Ring LARS 070-831 28 76

070–831 28 76 E-POST info@spiratek.se Landtjärn, Härnösand Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

21


NU SKA ENGSTRÖMS SERVERA PÅ TEATERN

w Nu är det klart att Engströms Food &

Deli tar över ansvaret för serveringen kring evenemang på Härnösands Teater. Samarbetet innebär att en arrangör kan erbjuda besökarna en mötesplats för kulturupplevelser och smakäventyr. Att ha en restauratör knuten till teatern betyder mycket för verksamheten och möjligheterna att skapa en helhetsupplevelse kring arrangemangen. Det blir också nytt i garderoben på teatern där Brännan handboll och Härnösands handbollsklubb tillsammans tar över hanteringen efter Älgarna Härnösand

SSVH BLIR NYTT TRYGGHETSBOENDE

w Nu händer det äntligen något med

AGTIRAS GURKOR SÄLJS AV LIDL w Härnösandsföretaget Agtira kommer att sälja gurkor i hela landet. För Agtira har tecknat ett avtal med Lidl Sverige med målsättningen att på sikt leverera gurkor till samtliga Lidl-butiker i Sverige. Avtalet innebär att Agtira nu tecknar sitt första avtal centralt med ett rikstäckande företag. Avtalet omfattar en produktionsanläggning om ca 10 000 kvadratmeter enligt upplägget Farming-as-a-Service (FaaS), där Agtira bygger och driver odlingen åt Lidl Sverige, som i sin tur på sikt kommer att få gurka levererad till Lidls 205 butiker. – Vi är glada och stolta över förtroendet från Lidl Sverige. Avtalet visar vårt starka engagemang för att leverera högkvalitativa

produkter från Sverige. Detta överensstämmer med Lidls ambition att öka den svenska självförsörjningsgraden, säger Erik Jonuks, vd på Agtira. Lidl har 205 butiker från norr till söder i hela landet. – För Lidl Sverige är det viktigt att öka den svenska självförsörjningsgraden och stötta den lokala näringen. Idag är 30 % av vårt grönsaksutbud från Sverige. Tillsammans med de svenskproducerade gurkorna från Agtiras anläggning kommer vi nu ytterligare kunna utöka andelen svenskproducerade varor i vårt sortiment. säger Robert Stekovic, inköps- och marknadsdirektör på Lidl Sverige. Agtira har sedan tidigare kundanläggningar i Sundsvall, Östersund och Skellefteå. Från Agtiras största anläggning i Härnösand levereras grönsaker till hela Sverige. TEXT LENNART LUNDBERG

POLITIKER LÄR OM JÄMSTÄLLDHET samhällsstruktur som blottades genom #metoo. ut jämställdhet till kommunens Kommunens verksamhet har politiker. Alla ordföranden och många kopplingar till jämställdhet. vice ordföranden i kommunens Det handlar om allt från skola och nämnder och bolag har varit invård till fritid och samhällsplanering. bjudna till en första utbildning. Andreas Sjölander. Jämställdhetsperspektivet ska finnas – Kommunen satsar långsiktigt på med överallt i det dagliga arbetet dessa frågor och har gjort det länge, men från förslag, till genomförande och utvärdeibland behövs en extra vitamininjektion för ring. att hålla fart och framdrift i arbetet, det får Under utbildningstillfällena får politikerna vi genom de utbildningar som nu genomförs, bland annat diskutera de kartläggningar som säger Andreas Sjölander (S). Det finns flera politiska beslut som säger att förvaltningarna har gjort för att identifiera sina jämställdhetsutmaningar. kommunen ska arbeta för ett mer jämställt Hanna Lindén, HR-partner, och Hannasamhälle. Kommunstyrelsen har undertecknat Maria Fälldin, verksamhetscontroller, håller en europeisk deklaration för jämställdhet och i utbildningstillfällena. Senare i vår ska alla beslutat att delta i en satsning från Sveriges politiker i kommunen få en inbjudan till en kommuner och regioner, SKR, för att utveckla halvdagsutbildning om det fortsatta jämjämställdhetsarbetet ytterligare. Kommunen ställdhetsarbetet. har en nollvision mot våld i nära relationer TEXT LENNART LUNDBERG och ett WeDo-arbete för att förändra den

w Härnösands kommun vill nu lära

22

Y IP P IE H Ä RNÖ S A ND

gamla SSVH. Byggnaden blir kvar och byggs om till bostäder för äldre. Kommunen planerar att gamla SSVH ska bli boende för äldre så kallat trygghetsboende. Kommunen har tänkt att sälja den gamla fastigheten till Statens Bostadsomvandling AB, SBO. Kommunen tror att det är lättare för äldre som bor på ön att sälja sina villor om de kan få en ny fin bostad centralt på Brännan. SBO affärsidé är att investera för att möjliggöra för kommuner som vill anpassa sitt bostadsutbud och behöver omvandla befintliga fastigheter. Kommunen gör förhoppningsvis en lönsam samhällsekonomisk affär på flera områden och kan erbjuda äldre personer fler nya attraktiva bostadslägenheter till överkomlig hyra. Det statligt ägda företaget vill ha ett nära samarbete med olika kommuner och deras bostadsbolag och på så sätt öka rörligheten på bostadsmarknaden och stötta kommuner med en bättre bostadsförsörjning. Och nu är det Härnösands tur.

ARBETSLÖSA SKA STÄDA FÖR ATT FÅ ARBETSLIVSERFARENHET w I vår ska arbetslösa städa i hem-

tjänsten i Härnösand. Ett försök från i höstas förlängs nu under våren. Kommunens arbetslivsförvaltning ordnar arbete åt de som står långt från arbetsmarknaden. Och genom att få städa istället för hemtjänstpersonalen får man arbetslivserfarenhet samtidigt som hemtjänsten kan avlastas. Städningen ska ske hos de som bara har städning och inga andra tjänster hos hemtjänsten. Centern var emot förslaget eftersom man ansåg att det skulle innebära att fler personer skulle besöka de äldre.


INBJUDAN

INBJUDAN TILL ATT VARA MED:

FOKUS FÖRETAGSMÄSSA FOKUS FÖRETAGSMÄSSA 3-4 MAJ 2024 • HÄRNÖSAND ARENA MAJ 2024 Vi är stolta över att presentera Fokus Företagsmässan 2024 – en arena för framtidens kompetensförsörjning, KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN UTMANING FÖR OSS ALLA! Vi står inför utmaningar som kräver nytänkande och en gemensam insats för att säkerställa möten och affärsutveckling. Mässan är en regional företagsmässa som erbjuder ett gyllene tillfälle för att skapa nya affärskontakter, göra sitt företag känt i regionen och vara en del av ett aktivt näringsliv.

kompetensförsörjningen både nu och i framtiden. Det är med stor entusiasm och förväntan som vi bjuder in er till 2024 års Fokus Företagsmässa, där vi har dagens och morgondagens utmaningar inom kompetensområdet som tema.

FREDAG 3 MAJ 2024

SAMARBETSPARTNERS

För mer information och anmälan använd vår QR kod

FÖRETAGENS DAG FRAMTIDENS KOMPETENSFÖRSÖRJNING På fredagen riktar vi in oss specifikt till dig som företagare och era behov av att säkra kompetensförsörjningen. Genom inspirerande föreläsningar och interaktiva workshops kommer vi att utforska strategier för rekrytering, utbildning och talangutveckling. Det är en exklusiv möjlighet för dig som företagsledare, HR, medarbetare att fördjupa sig i ämnen som är avgörande för att hålla företag Tidigare student Heta Utbildningar, konkurrenskraftiga. Drifttekniker kraft & värme

Här hittar du utbildningarna 4 MAJ 2024 förLORDAG framtidens jobb!

Maria Wallenman

BESÖKARENS DAG » YH Drifttekniker Kraft & värme - Det bästa med utbildningen var deEN GEMENSAM I Sverige görs nu jättesatsningar för att ARBETSKRAFT FRAMTIDENS engagerade lärarna och den egna maskinhallen. bygga upp en fossilfri industri. Den gröna » YH Driftingenjör Elkraft UTMANING Där finns allt man behöver för att förstå omställningen väntas ge tiotusentals nya » YH Certifierad Kyl- & värmepumptekniker

grunderna inom kraft och värme, vilket var industrijobb inom de närmaste åren, Vi välkomnar besökare och allasärskilt oavsett eller gammal kunna se » YH ska Stadsodlare heltönskar magiskt att för mig, med ung mitt starka men redan idag saknas kompetens inom ”rekryterare”. genom sina nätverk oavsett motor-De ochkan teknikintresse, berättar Maria. locka hit » YHandra, Underhållsingenjör många områden,som ochpresumtiva behovet av utbildad om de äratt i början utmaningar.med vätgaskompetens arbetskraft kommer bara öka. av sin karriär, eller en erfaren expert som söker»nya YH Processtekniker För Maria var det ingen nackdel att vara ny Dagen är tämkt att föra samman olika generationer och skapa en dialog om inom branschen. Tvärtom såg hon det som en Vill du arbeta inom industrin? Vill du Längden på utbildningarna varierar. Samtliga kompetensförsörjningens roll isom attökade bygga en starkare, och mer levande fördel hennes engagemangattraktivare i alla utbilda dig för en växande arbetsmarknad är distansutbildningar där du varvar studier på samhälle. kurser. där du har mycket goda möjligheter till jobb din hemort med inneveckor i Härnösand där direkt? Heta Utbildningar i Härnösand har du gör praktiska övningar och examinationer. - Jag fick jobb direkt och stortrivs! Fler tjejer utbildningarna för dig! Din praktiktid, Lärande i arbete, gör du på borde söka sig till detta yrke. Det handlar din hemort eller där det passar dig. Maria Wallenman har studerat Drifttekniker mest om att våga prova, tillägger Maria. kraft och värme. Hon gick från frisörstudent Läs mer om utbildningarna på Nu öppnar vi för ansökningar till höstens till en helt ny inriktning och skolade om sig till drifttekniker. hetautbildningar.se yrkeshögskoleutbildningar: www.hnef.se Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

23


NY FILM OM SARA PARKMAN

FA K TA Erasmusprogrammet är Europeiska unionens program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

De som fick åka denna gång var Henrik Viklund, Karl Alfred Myrén, Duco Huig, Joline Svamquist, Milou Löfgren, Indra Bodin Malmqvist, Emelie Ahnlund, Saskia Huig , Anna Hammarström (specialpedagog), Maya Westberg Westerlind och Luna Amnow och Heidi Jacobsen, lärare på Hedda Wising klev på tåget i Sundsvall.

Sara Parkman. FOTO FOLKETS BIO

w Snart kan man se en dokumentärfilm om härnösandsmusikern Sara Parkman. Filmen som heter “Som vi har älskat – en film om Sara Parkman” får premiär den 4 mars på Rival i Stockholm.

Filmen är gjord av regissören Gustav Ågerstrand och kommer att distribueras av Folkets bio från slutet av mars. Filmen om Sara Parkman inviger Tempo Dokumentärfestival den 4 mars 2024 på Rival i Stockholm! ”Vi är otroligt glada över att få öppna festivalen med detta intima och mångfacetterade porträtt av en folkkär artist, som samtidigt hyllar kulturens egenvärde. Filmen har sin premiär på festivalen, där den även är nominerad till vår svenska långfilmstävling Tempo Documentary Award, skriver festivalen i ett pressmeddelande. Tempo har fått följa filmens regissör Gustav Ågerstrands filmskapande sedan man visade hans kortfilm Tjuvgods 2013 i Tempos talangtävling New Doc.

238 föddes i Härnösands kommun under 2022.

24

Y IP P IE H Ä RN Ö S A ND

ELEVER TOG TÅGET TILL RUMÄNIEN w Elever från Hedda Wisingskolan vill lära sig

om Europa. En grupp lärare och elever har därför tagit tåget till Rumänien. Detta som ett led i ett Erasmusprojekt. Hedda Wisingskolan har under lång tid varit engagerad inom Erasmusutbytet. Hedda Wisingskolan blev för ett par år sedan ackrediterad, det vill säga fick medlemskap i Erasmus. Skolan kan därför under flera år fortsätta sitt arbete med internationalisering för både elever och personal. Och nu bar det iväg till Rumänien. Resan startade fredag 26 januari och de var framme i Ramnicu Valcea söndag kväll. Eleverna som fick åka går i olika klasser. – Alla elever har fått ansöka om att delta, berättar Ann-Sofie Forsell, Hedda Wisingskolan. Eleverna och lärarna besökte Ramnicu Valcea i Rumänien under ett Erasmusprojekt som heter

”The strengths within us”. Resan bekostas enbart av EU-medel. Det blev en spännande resa. – Först blev vi väckta av gränspolis klockan 02:00 och sen blev vi väckta igen klockan 04:00, i Sverige var klockan 03:00 då vi korsade tidszonen när vi kom in i Rumänien. Så det blev en natt med många uppvaknanden eftersom vi även var tvungna att visa våra biljetter någon gång under natten, berättar eleverna på skolan internetsida. Det projekt som Hedda Wisingskolan deltar i har fyra fokus: Inkludering, vilket innebär att alla ska känna en samhörighet oavsett förutsättningar. EU-medborgarskap och man lär sig vad det innebär att vara en EU-medborgare. Kultur där eleverna ska lära känna och få förståelse för andra kulturer och språk, det vill säga utveckla kunskaperna i det engelska språket.

1.110 katter

TEXT LENNART LUNDBERG

w Sedan den 1 januari i fjol ska alla kat-

ter, födda från 2008 och framåt, id-märkas och registreras hos Jordbruksverket. I Härnösands kommun fanns vid årsskiftet 1 110 katter registrerade. Antalet registrerade katter har ökat med 22 procent i Härnösand jämfört med i maj. 1 110 katter motsvarar ungefär 45 katter per 1 000 invånare, vilket ger Härnösand den lägsta kissetätheten av kommunerna i Västernorrland. Den kommun som har den största relativa kattbefolkningen i Västernorrland är Kramfors, där det går 61 katter per 1 000 människor.

Nytt fartyg & färre kryssningar till Härnösand

Matverkstan får en ansiktslyftning

Många konkurser i Västernorrland

w I år kommer inte Cinderella att besöka Härnösand. I stället blir det fartyget Birka Gotland som tar över kryssningsbesöken i Härnösand. I år blir det sju kryssningar från Stockholm till Härnösand med fartyget.. Detta är något färre än de nio kryssningarna under 2023. Den första kryssningsbåten kommer den 10 maj och den sista den 30 september.

w En av Härnösand äldre restauranger ska få en rejäl ansiktslyftning. Det handlar om Matverkstan som nu har stängt för renovering och planerar att öppna igen om cirka tre månader. Azzad Haddadi har ägt Matverkstan sedan 2007 och restaurangen har funnits sedan slutet på 70-talet och räknas som en av Härnösands äldsta restauranger.

w Under den senaste månaden rapporterades det fler konkurser än vanligt i Västernorrlands län. Det visar ny statistik från UC. Under januari månad gick 17 bolag i konkurs i Västernorrland. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste nio åren. I fjol noterades 16 konkurser under januari. Av de 17 bolag som gick i konkurs i länet hade sju sitt säte i Sundsvall.


ALLT FÖR DITT HUSDJUR!

Hjälp Lions att hjälpa! Utsatt för BROTT?

VÄLKOMMEN

Nu har vi även pälsvård!

Har du saker att skänka som vi kan sälja på vår loppis, ring oss då på

Ring eller kom in för tidsbokning

070-671 29 64

Ring oss för stöd och vägledning 116 006

Då bestämmer vi tid för hämtning & andra villkor.

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND

Lions Club Härnösand

Gånsviksvägen 6 (bredvid Willy’s) www.nabbarochklor.se • 0611-120 02

BOK

2024

Läge för extra bra mäklarhjälp?

REAN pågår för fullt!

Jag hjälper dig genom hela din bostadsaffär.

Välkomna!

G R A F G A L L E R I A N • 0 6 1 1 –1 9 5 3 5

w w w. a b a c k a b o k . s e

Cancerforskningsfonden i Norrland

Hedda Berglund

070-537 67 01 / hedda.berglund@fastighetsbyran.se

Stöd forskningen med en gåva!

www.cancerforskningsfonden.se • Tel. 090-785 28 54

Stöd forskningen med en gåva!

Tel. 090-785 28 54 www.cancerforskningsfonden.se Swish: 123 900 26 68 • Bg: 900-2668

rb.se/medlem rb.se/medlem rb.se/medlem

RICKARD LJUNG Platschef Härnösand

K som i kunskap. Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

25


KONST-iga ELSKÅP I HELA CITY w Street art eller gatukonst som det heter på svenska, har på senare år blivit en allt större konstgenre. I Härnösand finns flera stora väggmålningar. Nu sprider de konstnärliga elskåpen glädje i kommunen. Utställningen av elskåpen invigdes redan i september 2021. Att just Härnösand fått ett så rikt utbud av gatukonst beror på flertalet framgångsrika konstprojekt. Elskåpen är tio till antalet med olika motiv och budskap och i samarbete med Hemab och Härnösands Konstförening har elskåpen gått från gråa och trista till konstnärliga och intressanta. Totalt har projektet beviljats drygt en kvarts miljon kronor. Pengarna kommer från Kulturrådet, Ideell kulturallians, Härnösands Kommun, Region Västernorrland och Hemab. Konstföreningen själva har också har gått in med egna medel Tanken är att göra konsten mer lättillgänglig för alla.

Detta vackra elskåp i närheten av kyrkankansli har Bo Lindgren målat. FOTO STINA THELBERG

Vid hörnet på Sushi bar på Östanbäcken finns detta skåp av Annie Ahl.

Karin Gärdegård har målat elskåpet vid Hemköp.

Vid Härnösands Central lyser det av Anna-Karin Nordins målning.

Utanför First hotel finns detta skåp signerat Staffan Westerlund.

TEXT & FOTO STINA THELBERG

FAKTA Alla konstnärer

Mittemot Engströms finns detta skåp som Oscar Karlsson målat.

De konstnärer som deltagit i projektet är: • Anna Karin Nordin • Staffan Westerlund • Lisa Liljeström • Elme Ämting • Oscar Karlsson

Elme Ämtlings elskåp vid residenset.

• Cecilia Hultman • Karin Gärdegård • Paulina Reficul • Annie Ahl • Bo Lidgren Källa: Hemab.se

26

Y IP P I E H Ä RN Ö S A ND

På Mellanholmen finns detta skåp med fiskar målat av Paulina Reficul.

Lisa Liljeströms målning hittar du på ett elskåp på Storgatan.

I närheten av Konsthallen står detts skåp av Cecilia Hultman.


PROGRAM

Kvinnojouren Härnösand del 1

VÅREN 2024

Publikföreningen Härnösands Teater

TISDAGAR KL 12 Sopplunch & underhållning

Midnight oil 29/2 kl 19 & 2/3 kl 18

180 kronor

LÖRDAG 2/3 VÅGMANNENS STORBAND Elever och lärare från Musik- & kulturskolan

LÖRDAG 16/3 STIGSJÖKÖREN

under ledn. av Emma Ekebjörn

TISDAG 19/3 BOTHNIA DIXIELAND BAND Härlig jazzmusik

LÖRDAG 13/4 LENA STOMPERS

Tradejazz när den är som bäst

TISDAG 7/5 BARFOTA JAZZMEN

New Orleansjazz i världsklass TISDAGAR insläpp från kl 11 LÖRDAGAR insläpp från kl 13

VÄLKOMNA!

Nomad 24/3 kl 19 Riksteatern

En musikalisk berättelse om olika sätt att bo och leva. Nomad är ett musikaliskt och poetiskt scenkonstverk som nyfiket och generöst interagerar med sin publik genom existentiella frågeställningar. Med Sofia Jannoks och Salamanca Taikon Gonzalez.

Välkomna!

NY

S KO G S B R U K

SP

L

99 kr per he

15

0K

RONOR PER

HE

RI

12

E

För varje kotte, tall och gran. Allt börjar med en skogsbruksplan.

ktar

Läs mer på sca.com/skogsbruksplan eller kontakta din lokala virkesköpare.

Linus Svedin Thunström Virkesköpare Härnösand tel 070-207 77 68

Tel: 0611-244 55 E-post: harnosand@roks.se Chatt tisdag/fredag kl 10-12 • www.kvinnojouren.se

Barnvänlig lunchbuffé

Alla dagar 11-13 ER MR! LÄ LÄSS ME

www.technichus.se

E-post: tjejjourenharnosand@roks.se Chatt varannan lördag kl 19-21 www.rokstjejjourer.se/tjejjouren-harnosand Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

NA

Aktiviteten ingår i entrébiljetten

På en liten gård strax utanför byn bor Loranga, Masarin och Dartanjang i sin egen metropol fylld av lek, galenskap och en hel del popmusik. Sponsras av Mäklarhuset, Nordea, Härnösands kommun och Entré Härnösand. SLUTSÅLT!

ORDI

Välkommen till vår värld!

Teater Västernorrland

·

Måndag-fredag 11-13

Loranga, Masarin & Dartanjang 23/3 kl 14

AN

Drop in! Kom och skapa med termoplast

Nu öppnar Norrlandsoperan dörren till Jane Austens ikoniska berättelse om Elizabeth Bennet och Mr Darcys krokiga väg till äktenskaplig lycka – denna gång som opera.

E

Lördag 2/3-söndag 10/3

Norrlandsoperan

RI

Öppet alla dagar 10-17

“Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” Per Isdal, Meningen med våld, 2001. Här är den första delen av flera, där vi på Kvinno- och tjejjouren delar med oss av det vi jobbar med, och mot. Det vi märker att det finns fördomar om, det vi får frågor om och det som kan vara bra för alla att känna till. För de utsatta kvinnorna, tjejerna, och de våldsutövande männen, killarna, finns runt omkring oss alla. Ofta närmare än vad vi tror. Om våldet någon gång ska upphöra behöver vi alla förstå hur det funkar, vilka varningssignaler det finns och vilka konsekvenser det får. Och framförallt måste vi prata om det! Läs även om du tror att det inte är något för dig. Det kommer troligtvis att väcka någon tanke och det är just det vi vill. Ta med dig tanken till jobbet, familjemiddagen, skolan, festen eller till mötet med din kompis, och prata om det.

Stolthet och fördom 16/3 kl 19

NA

UNDER SPORTLOVET

Vi måste prata om våldet mot kvinnor!

Det dukas upp ett sceniskt brödfat av sällan skådat slag. Med fyra sångare och fem musiker blir det en musikalisk resa med korta stopp vid opera, rock, country, gospel och inte minst 4-stämmig jazz.

ORDI

TECHNICHUS

Jacke Sjödin

AR

Sång & show/schlagertema

Show Show, 8/3 & 9/3 kl 19

KT

TISDAG 27/2 Vi2 EMMA EKEBJÖRK & SUSANNE ENGSTRÖM

#

Midnight Oil är ett verk som är nära och uppriktigt och där allt ställs på sin spets. I Liz Kinoshitas verk går det inte att undvika den meddragande pulsen och rytmen som både intar och omger rummet.

·

150 kronor

Norrdans

!

LÖRDAGAR KL 14 Fika & underhållning

27

0


PLOCK / HERYEM BAKHTIYAR

TEXT LENNART LUNDBERG FOTO FRIDA SJÖGREN

I HUVUDET PÅ

HERYEM Vad betyder det för dig att driva företag?

Fördelarna med att höra till en stor kedja?

w Att få vara en del av en

w Det är en stor trygghet för både kunden och för mig. Att vara i bilbranschen är ett stort ansvar och det går fort med nya teknologier som till exempel elbilar. Vi är allbilsverkstad och ska kunna hantera de flesta bilmärken och via vår kedja Autoexperten får vi mycket stöd och kompetens för våra anställda liksom utbildning så att vi kan hålla kvalitetsstandard och samtidigt göra ett systematiskt arbete inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö, frågor som vi anser är viktiga för både oss och våra kunder. Nackdelen är att det krävs mycket tid och engagemang men i slutändan ger det trygghet både för mig och kunden.

så vacker stad som Härnösand som jag kom till som 16 åring där jag kan ta hand om mig själv och visa att jag är en del av samhället. Det gör mig väldigt stolt och glad. Den styrkan kommer från Härnösand där jag genom mitt företag kan försörja mig själv och sex fantastiska anställda. Att driva företag är både jobbigt och roligt.

Varför bytte du från pizzeria till verkstad? w När familjen hade utökats behövdes mer tid. Att jobba i restaurangbranschen betyder jobb sju dagar i veckan och 12 timmar om dagen. Dessutom ville jag också omforma min karriär och få nya utmaningar. Men om du frågar mig om jag saknar pizzerian är svaret ja, varje dag. Vem älskar inte en pizza slice?

Hur påverkas din firma av lågkonjunkturen? w Företaget påverkas av lågkonjunkturen men kanske något mindre eftersom vår princip är att ta hand om kundens bil som vår egen och tänka på kundens plånbok. Vi tror på att laga det som är trasigt och bilar som rullar längre är bättre såväl miljön som för plånboken.

Har du nytta av dina språkkunskaper? w Det är självklart att jag

har nytta av att tala fyra olika språk och det har underlättat många kunders verkstadsbesök. Vi har fått positiv feedback också för att vi har anställda med annan bakgrund som har kompletterat oss med nya kunskaper. Visst har jag råkat ut för otrevligheter men små. Sedan jag kom till Härnösand för 24 år sedan kan jag inte komma ihåg något allvarligt som jag råkat ut för.

28

Y IP P I E H Ä RNÖ S A ND

Du blev nominerad till Årets Härnösandsbo w Det är roligt och jag är

i

HERYEM BAKHTIYAR driver bilverkstaden Autoexperten på Kronholmen och nominerades till till Årets Härnösandsbo. BOR: Härnösand ÅLDER: 38 AKTUELL: Verkstadsägare och nominerad till Årets Härnösandsbo FAMILJ: Gift med Zhakaw, tre döttrar, Omaira, 10, Lea, 7 och Minnha, 3 månader FRITIDSINTRESSEN: Allt med sport.

stolt över att vara av en av dom tio nominerade. Jag fick många samtal och hälsning från bekanta och kompisar. Det känns som att jag och mina sex kollegor har satt ett fint avtryck i fina Härnösand.


NYA FÖRETAG Afra Consulting AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: ”Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT och konsultverksamhet inom musikproduktion.” Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 9 januari. Företrädare är Andreas Fransson, 52 år, som är styrelseledamot. Godx2 AB har som sin verksamhet att ”äga och förvalta fast och lös egendom”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 10 januari. Företrädare är Andreas Jonsson, 49 år, som är styrelseledamot. Patrik Ställning AB uppger att de ska ägna sig åt ”uthyrning av byggställningar”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 10 januari. Företrädare är Patrik Andersson, 44 år, som är styrelseledamot. Josefinevest AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: ”Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig.” Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 19 januari. Företrädare är Josefine Nordén, 30 år, som är styrelseledamot.

Tjärnsjö Mark och Fastighet AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: ”Bolaget skall äga, förvalta, utveckla och bedriva handel med fastigheter och därmed jämförlig sysselsättning.” Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 23 januari. Företrädare är Per Erik Norbäck, 60 år, som är styrelseledamot och ordförande.

PÅ GÅNG I NÄRINGSLIVET

Comut AB ska enligt verksamhetsbeskrivningen syssla med ”utgöras av uthyrning av personal, bemanning, rekrytering inom bygg, industri och tjänstesektorn”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 31 januari. Företrädare är Issam Sassi, 57 år, som är styrelseledamot och verkställande direktör. Mty Konsult har angett följande som verksamhetsbeskrivning: ”Företaget ska bedriva utbildning och konsultverksamhet inom första hjälpen, HLR, brandskydd, heta arbeten, företagande samt ekonomi och rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.” Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 7 februari. Företrädare är Tobias Ytterman, 35 år, som är innehavare.

Vfk Båtelfiske AB har som sin verksamhet ”konsultverksamhet inom det fiskeribiologiska ämnesområdet som avses utföras i samband med båtelfiske”. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 22 januari. Företrädare är Stefan Thorfve, 63 år, som är styrelseledamot.

23 feb

Dags att nominera till årets företagspriser Nominera på harnosand.se/nominera

1 mars

Fokus företag - frukost & fördjupning Fördjupad företagsfrukost med tema ”Bygglov för Företagare” medverkar gör bygglovshandläggare Dick van Asperen. Plats: plan 1, Sambiblioteket Läs mer och anmäl dig på: harnosand.se/temafrukost

22 mars

Företagsfrukost på Sambiblioteket Anmäl dig på harnosand.se/foretagsfrukost

Lösning/kryssvinnare nr 1 2024

25 mars

Yrkesmässa tillsammans med HNEF För årskurs 8 och årskurs 2 gymnasiet

31 mars

Sista dag att nominera till företagspriser

3 april

Fokus företag - frukost & fördjupning Fördjupad företagsfrukost med temat ”Trygghet för företagare” med brottsförebyggande samordnare, Anna-Karin Hasselborg. Plats: plan 1, Sambiblioteket. Läs mer och anmäl dig på: harnosand.se/temafrukost

TACK för det fina gensvaret och grattis till nedanstående krysslösare som nu har vinster att hämta. Vinnarna i Härnösand kan hämta priset på Yippieredax.

PRESENTKORT: Leif Sahlin YIPPIE T-SHIRT: Barbro Edholm, Christina Svensson, Karl-Arne Sjöström, Per-Erik Bylund

3 april

Träff med fastighetsägare. Vad är på gång i kommunen?

16 april

Fördjupat lunchseminarium House Be, Handelskammaren och Näringslivsenheten bjuder in till fördjupat lunchseminarium där vi får höra om rapporten ”Vad vill Charlie” – en omfattande studie baserad på tusentals möten med framtidens arbetskraft, Generation Z. Lunchen är också ett perfekt tillfälle att nätverka och knyta viktiga kontakter med andra medlemmar och samarbetspartners i Handelskammarens nätverk. Vi ser fram emot att få träffa er och dela med oss värdefulla insikter, ha intressanta diskussioner med er och stärka banden oss emellan. Plats: House Be.

Hyresgäster i Härnösand påverka din boendesituation Välkommen på årsmöte den 20/3 klockan 18.00 på Sambiblioteket i Härnösand. Påverka beslut som rör dig och dina grannar, ställ frågor till vår förhandlare och träffa andra engagerade hyresgäster. Vi bjuder på fika. Läs mer: hyresgastforeningen.se/norrland eller via QR-koden

Fastighetsnärverket

26 april

Företagsfrukost på Sambiblioteket Anmäl dig på harnosand.se/foretagsfrukost

Företagare, vi finns för dig! E-tjänsten: ”Enkla vägen för företag” 0611-34 80 34 foretagslotsen@harnosand.se www.harnosand.se/foretagslotsen Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D 29


BYGGNADER I HÄRNÖSAND

Nr 9 Wikmanska huset – En pärla från förr w Wikmanska huset på Storgatan

innehåller bland annat pizzeria, begravningsbyrå, frisör och lägenheter räknas som ett av Härnösands äldsta och anrikaste hus.

Huset finns på kartor från 1700-talet, men fastigheten har, enligt andra uppgifter, anor från mitten av 1600-talet. I en artikel i tidningen Bäfvernytt skrev Tord Bylund 1995 att i den första husförhörslängd där man kan identifiera fastighetsägare fanns den nuvarande fastigheten med och en del ägdes av källarmästare Anders Rydquist och en annan del av sjökaptensänkan Christina Asklund. Tord Bylund berättar att fastigheten 1854 köptes av skräddarmästaren P A

Andersson som också gav fastigheten sitt nuvarande utseende. Huset har en rik panelarkitektur från slutet av 1800-talet och låg vid den enda fasta förbindelsen mellan ön och fastlandet fram till dess att Nybron byggdes 1894. Wikmanska huset verkar ha haft olika namn genom tiderna. Det har bland annat kallats för det Sjödinska huset, efter dåvarande ägare K.A Sjödin, som var före detta skeppsstuvare på 1920-talet. År 1948 bildades Kanalbrons ekonomiska förening som har stått som ägare av fastigheten fram till idag. Bolaget har dock haft olika ägare. Under På 1970- talet köpte bröderna Wikman huset, de bedrev Wikmans Glas – och Ramaffär i den lokal som pizzeria Pinocchio ligger

idag. Uthuset som ligger mot kanalen. I slutet av 1980-talet pekades Wikmanska huset ut som en kulturhistoriskt värdefull byggnad i detaljplanen, då byggnaden utgör ett karaktäristiskt inslag i stadsbilden. År 1994 köptes fastigheten av Calle Lundqvist. Huset som på den tiden var nedgånget och i dåligt skick totalrenoverades. Hösten 2020 köpte Boda gård det anrika huset, som återigen renoverats. TEXT LENNART LUNDBERG FOTO KENNETH ZETTERLUND

KÄLLOR: Bäfvernytt 13 december 1995 Härnösands kommun www.bodagard.com www.musikochbild.se

Månadens fråga: Vilken är din favoritmusik?

30

KENT STEINER HÄRNÖSAND

LATIFA MOHAMMADY HÄRNÖSAND

JONAS RYDÉN HÄRNÖSAND

THERESE HÄGGMARK HÄRNÖSAND

– Det är 50- och 60-talsmusik som gäller om jag får bestämma.

– Jag lyssnar helst på afghansk musik och låtar från 50-talet.

– Jag gillar både klassisk musik och 60-talsrock.

–Pop & rock och gärna en artist vid namn Sofie Svensson.

Y IP P I E H Ä RN Ö S A ND


Månadens smarriga

HETA VITLÖKSFRÄSTA RÄKOR

NYHET!

Upptäckar Lördag på Technichus Under 2024 erbjuder vi UpptäckarLördag på Technichus. Vi kommer ha olika extra aktiviteter mellan 11:00-14.00 lovfria lördagar. Aktiviteten ingår när du löser entré i receptionen.

JANUARI

FEBRUARI

MARS

Skapa mekaniska djur på TechClub

Guidad rymdresa i vårt planetarium

Testa på VR i VR-studion

Vecka 2-4

GÖR SÅ HÄR:

1

Sätt ugnen på 250 grader och förvärm ugnståliga portionsformar i ugnen i ca 10 minuter. Skala räkorna, behåll gärna stjärten kvar. Skiva vitlök och chili tunt. Skölj och grovhacka persiljan.

RECEPT Heta vitlöksfrästa räkor 4 SMÅ ELLER 2 STORA PORTIONER 400 g råa vannameiräkor 3 msk rapsolja eller annan neutral olja 1/2-1 röd chili 2-3 vitlöksklyftor Paprikapulver 100 g smör Ett knippe bladpersilja Flingsalt TILLBEHÖR Baguette Ev. citron

2

Skiva brödet och grilla på båda sidorna eller stek i stekpanna med lite olja. Hetta upp olja i en stekpanna, fräs vitlök med chili på medelvärme i ca 1-2 minuter under omrörning. Vitlöken ska få lite färg, men inte bli brun.

3

Vänd ner räkorna och strö över rikligt med paprikapulver. Stek räkorna någon minut på varje sida tills de blir rosa. Strö persilja över och smaka av med salt. Ta ut formarna ur ugnen och fördela ut räkorna (tänk på att formarna är varma).

4

Smält smöret på medelvärme i samma stekpanna. Häll det smälta smöret över räkorna i formarna.

5

Servera med bröd och eventuellt citron!

APRIL

Vecka 11-12

Vecka 5-8

MAJ

Vecka 15-17

Vecka 18-21

Experimentera i kemilabbet

Testa olika vattenexperiment

Under längre skollov erbjuder vi lovaktiviteter som vanligt

WWW.TECHNICHUS.SE

H U M A N I S T I S K A K LU B B E N • Torsdagen den 29 februari kl. 19.00

Katarina Glas, direktor Vårsta diakoni och Anna-Karin Johansson Hyvärinen, verksamhetschef för Vårsta Traumaklinik i tjänst för människan – Vårsta Diakoni, ett pionjärarbete på de utsattas sida sedan 1912. Församlingsgården, Franzéngatan 18. • Torsdagen den 21 mars kl. 19.00

Håkan Gunneriusson, docent i krigsvetenskap vid Mittuniversitetet NATO, Ukraina och Sverige”. Sverige går in i NATO i en orolig tid. Vad är NATO och hur ser

framtiden i Europa ut? Församlingsgården, Franzéngatan 18. • Torsdagen den 18 april kl. 19.00

Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet

AI (artificiell intelligens) – En dystopi eller utopi för lärande och arbetsliv? Församlingsgården, Franzéngatan 18. •Torsdagen den 16 maj kl. 19.00

Mats Jonsson, författare och serieskapare Min samiska historia Församlingsgården, Franzéngatan 18.

Mer recept hittar du på

gradinskan.se

Fri entré för medlemmar. Övriga 25 kr Ingen föranmälan. Betala på plats. Humanistiska klubben grundades 1936 av biskop Torsten Bohlin. Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

31


HELA DETTA UPPSLAG ÄR ANNONS FRÅN HÄRNÖSANDSHUS

PÅ TAPETEN NR 1 februari 2024

Nyhetsbrev från Härnösandshus AB. Ansvarig utgivare: Annika Rodling Postadress: Härnösandshus, Box 103, 871 23 Härnösand Besöksadress: Nybrogatan 13 • E-post: info@harnosandshus.se Telefon: 0611 – 88 200

Gun och Torbjörn flyttar in!

Vår VD: Göran Albertsson

T

illsammans för Mitt Härnösand. Det är ett av flera projekt i Härnösands kommun för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och inflyttning av nya Härnösandsbor. Naturligtvis är vi på Härnösandshus en del av arbetet med att förbereda oss på den samhällsomvandling som etableringen i Torsboda innebär.

n De nyrenoverade lägen-

heterna på Pumpbacksgatan hyrdes ut direkt. Vi träffar Gun Jonsén med sin man Torbjörn som kommer att flytta in i februari. –Det här kommer att passa

Härnösandshus är redan i fullgång med flera projekt: n Ett antal lägenheter på Pumpbacksgatan har redan byggts om.

n Vi har också börjat arbetet med

att ta fram ett trettiotal nya bostäder på Torsvik.

nen, berättar: –Alla som ska flytta in är positiva. Lägenheterna är ju renoverade till nyskick, med balkong, hiss och gemensam tvättstuga.

HÄRNÖSANDSHUS HAR EGEN TRYGGHETSVÄRD

Härnösandshus har en egen trygghetsvärd som ordnar aktiviteter: Till exempel hjärngympa, cornehole, bingo för våra hyresgäster på Plus- och Trygghetsboenden. Allt för att våra hyresgäster ska trivas. Susanne Jonasson 0611-882 25

n Tillsammans med Härnösands

kommun och Statens Bostadsomvandling kommer vi inom kort att starta projektet för att, om möjligt, bygga ett trygghetsboende i SSVH:s gamla lokaler på Norra Brännan.

oss perfekt. Vi bor idag på Östanbäcken i en 4:a. Nu blir det lite mindre men det blir bra, barn och barnbarn får bo på hotell när de hälsar på, säger Gun. Kristin Nordling som är bovärd i kvarteret Vågman-

SKYDDSRUM I HÄRNÖSAND

n Förutom dessa projekt håller vi

också på att bygga två nya idrottsanläggningar, en konstgräsplan på Myran och en idrottshall på Ängevallen. Allt för att göra Härnösand till en fantastisk stad att bo och leva i. Vi har som ni förstår en mycket spännande och rolig tid framför oss!

32

Y IP P I E H Ä RNÖ S A ND

n På myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida finns karta över var skyddsrummen i Härnösands kommun finns. Du kan använda QR-koden som går till kartan på MSBs hemsida. Mer info hittar du på www.msb.se

NY MASSÖR PÅ TORSVIK n Chana massage & terapi flyttar in på Torsvik, Beckhusgatan 6. På bilden ser vi föreståndaren, Joy Supawan som tillsammans med Araya erbjuder flera olika massagebehandlingar.

Kolla vår hemsida • Lediga lägenheter • Mina sidor • Nyheter • Kontakta oss


ZOOMA IN

ENERGITIPS

din lägenhet och område på din mobil eller dator

PÅ GÅNG Underhåll 2024

sänk din energiförbrukning!

s Stäng av elektriska apparater som inte används och låt inte apparaterna stå i standby-läge. s Laddare som inte används ska inte sitta kvar i vägguttagen. s Låt inte kyl- och frysdörrar stå öppna länge, fundera på vad du ska ta ut ur kyl och frys innan du öppnar. s Avfrosta frysen med jämna mellanrum så frysens kompressor inte behöver jobba så hårt och ofta. s Släck lampor i rum där du inte är. s Ska ni vädra så öppna fönstret mycket under kort tid istället för att lämna fönstret lite öppet under lång tid. s Undvik portabla, flyttbara element i lägenheten, de gör att de stationära elementen stängs av. s Stora möbler och långa tjocka gardiner framför elementen kan göra att termostaten tror att det är varmare i rummet än det egentligen är och elementet stängs av.

Använd vår QR-kod eller gå in på harnosandshus.se/vara-omraden

s Om timern i spiskåpan fastnar i öppet läge innebär det att det sugs in mer uteluft som ska värmas upp än vad som är nödvändigt. Gör en felanmälan om det händer! www.harnosandshus.se/for-hyresgaster/energitips

Idrottshall byggs på Ängevallen 9 mot 9 plan

Här kommer en lista på planerade underhållsprojekt. Plinten: • Målning/Byte av balkongfronter • Målning ett trapphus • Byte till säkerhetsdörrar i ett trapphus Bågen/pilen: • Renovering av entrétak. Första etappen på Murbergsvägen Kullen: • Utökning av sopsortering. Orren: • Bygga planteringslådor Strandgården: • Byte korridorbelysning Masten: • Upprustning utemiljö Garvaren: • Målning av ett trapphus • Byte belysning i ett trapphus Fiskalen: • Målning av fasad Vågmannen: • Målning av ett trapphus. • Byte rökluckor i tre trapphus Solbrännan: • Bygga planteringslådor Gånsviksdalen: • Byte fönster och balkongdörrar (Delar av område) • Upprustning utemiljö (Klarinettgatan) Tjädervägen: • Upprustning av utemiljö

Idrottshall

Förvaltare Jörgen Sjölund

Innehåll • • • • •

9 mot 9 plan ute, konstgräs Fullstor idrottshall Utegym Trevlig parkmiljö Bussparkering

Entreprenad • Jasab/HSTA

Tidplan

• Markarbeten pågår för fullt . • Projektering för grundläggning av låga delen i mars 2024. • Stomresning i början av april 2024 • Tak på låga delen innan 1 juli • Höga delen stomresning i maj och tak efter semestern. • Hallen ska tas i drift sommaren 2025

Hyresledigt

Förvaltare Clemens Brännström

ÖPPET TIDER Mellan 1/9– 31/5

Besökstider:

1 rok

4 rok

2 rok

Brännavägen 69 60 kvm 5 582:-/mån, ledig nu.

Garvaregatan 8 126 kvm 11 194:-/mån, ledig 15/4.

Eriksbergsgränd 10 E 60 kvm 5 436:-/mån, ledig nu.

Måndag

kl 10-16.30

Tisdag

kl 10-16.30

Onsdag

kl 10-16.30

Torsdag

kl 10-18.00

Fredag

kl 10-15.00

www.harnosandshus.se • 0611 – 88 200 Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

33


INTERVJU/BARAN HOSSEINI

FAKTA

BARAN HOSSEINI NAMN: Baran Hosseini (Baran betyder regn på persiska, ”ett elegant namn på tjejer i Iran”) ÅLDER: 33 YRKE: Studiehandledare POLITIK: Ledamot i Härnösands kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens arbetsutskott FAMILJ: Mamma Fatemeh, syster i Iran BOR: I lägenhet på Seminariegatan ”med min älskade mamma” FRITID: Gillar att cykla, spelar fotboll men tar paus just nu, skogspromenader, längtar efter att lära sig åka skidor

34

Y IP P IE H Ä RN Ö S A ND

”Feminism, antirasism och socialism är mina hjärtefrågor”, förklarar Baran Hosseini.


Ensam vilde bland 43 ledamöter i Härnösands kommunfullmäktige. Just nu. Men snart lär Baran Hosseini (-) få en politisk bokstav inom parentesen.

Politisk vilde – men inte så länge till »

KLAS LEFFLER möter BARAN HOSSEINI

Efter sitt avhopp från Vänsterpartiet är Baran Hosseini en politisk vilde i Härnösand. – Jag är vilde, men inte vild, skrattar hon. Inom kort kan bilden ändras. Baran tänker inte tiga. Hon siktar längre i politiken. FOTO FRIDA SJÖGREN

G

lad, trevlig, målinriktad, spontan, flexibel, omtänksam, hjälpsam, cyklist, fotbollsspelare, fotograf, flerspråkig, programmerare och ganska bra på att laga mat. Så presenterar hon sig själv på yrkesnätverket Linkedin. Maten har vi inte smakat. Annars kan vi skriva under på det mesta. Men det där med vilde saknas. Eller partipolitiskt oberoende som det heter formellt i kommunens register, och skrivs ut med ett streck för partibeteckningen efter namnet så här: Baran Hosseini (-). Det var i maj förra året som hon lämnade partiet med buller och bång. ”Gubbvälde” hette det i rubrikerna. Men så långt går inte Baran. – Jag använder inte så starka ord eller begrepp. Jag har trots allt goda minnen från partiet och jag sa till de äldre männen att de behövs. Så, om igen, varför lämnade du? – Det är fortfarande smärtsamt för mig. Det kommer en massa känslor. Jag var med i partiet i åtta år och där har jag vuxit. Det var mitt livs svåraste beslut hittills, förklarar Baran och slår fast att man måste inkludera kvinnor i ett feministiskt parti..

»

Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

35


H

” EN AV MINA HJÄRTEFRÅGOR ÄR FEMINISM. DÄR JOBBAR S-KVINNORNA LYSANDE, BÅDE HÄR I HÄRNÖSAND OCH INOM LANDET.”

5

on fortsätter:

– En av de erfarna som sitter där, jag nämner inte vem han är, sa att kvinnor kan inte fortsätta inom politik, kvinnor får barn och kan inte sitta som vice ordförande eller ordförande på tunga uppdrag. Det var som ett slag i ansiktet. Vänsterpartiet är ju ett feministiskt parti. Titta bara på Nooshi, som är partiledare och kvinna.

VAL

Avhoppet väckte förstås reaktioner.

– Jag har fått mest stöd från socialdemokraterna i Härnösand, vilket var förvånande. Inte så mycket från mitt tidigare parti tyvärr. S-kvinnor har kommit fram och kramat mig och visat omtanke, berättar Baran Hosseini. Omtanke kom också från kanske mer oväntat politiskt håll, som Eva-Clara Viklund i Moderaterna och Christina Lindberg i Centerpartiet. Viklund är oppositionsråd i dag och Lindberg var oppositionsråd förra mandatperioden. Vänsterpartiet å sin sida beklagade med förvåning och bet i det sura äpplet. Visst, Baran är folkvald till kommunfullmäktige och kan inte tvingas bort. Men hon borde lämna uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det går hon inte med på. – Partidistriktet skickade ett lite hotande mejl att jag måste lämna platserna. Det gör jag inte. De trodde kanske att jag skulle bli orolig. Men små mejl kan inte hota mig. Och jag kan sitta kvar även om jag byter parti, antyder hon att fortsättning följer. Under månaderna som har gått har Baran röstat emot de gamla partikamraterna i bara en enda fråga, det gällde resurser till skolan. I övrigt har hon agerat som hon känner sig, som ”en vänsterpartist utan parti”.

Baran är född i Iran. Föräldrarna är från Afghanis-

tan. Pappan dog i kriget och mamman med den ännu ofödda Baran flydde till grannlandet. Uppväxten i huvudstaden Teheran blev ingen solskenshistoria. – Iran är inget öppet samhälle och inte så välkomnande för personer med annan bakgrund. Jag kände mig närmare Iran. Men de såg mig som afghanska fast jag har aldrig varit i Afghanistan. Även läraren hade ett annat beteende mot mig än mot andra barn, förklarar hon.

BÄSTA POLITIKER I HÄRNÖSAND: ”Andreas

Sjölander är bra, kan se utanför partigränserna” (Sjölander är kommunstyrelsens ordförande (S))

BÄSTA FOTBOLLSLAG:

Älandsbro AIK, damerna

BÄSTA POLITIKER I SVERIGE: ”Just nu?

Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar, båda är starka kvinnor” (partiledare i riket för S och V)

BÄSTA CYKELTUR: Till Högakustenbron

BÄSTA POLITIKER NÅGONSIN I VÄRLDEN: ”Olof Palme, utan tvekan”

FAKTA

POLITISK VILDE Partilös, oberoende eller obunden är den person som innehar ett mandat i en direktvald politisk församling, men inte tillhör något politiskt parti. Beteckningen politisk vilde används särskilt om personer som lämnar det parti de valts in för men behåller sin plats i den valda församlingen. Ett känt exempel på en politisk vilde är Gudrun Schyman som lämnade Vänsterpartiet, men behöll sin plats i riksdagen. Fram till 1930-talet kunde ledamöter protokollföra sig i riksdagen som vildar, eller med en specifikation såsom socialistisk vilde, vänstervilde eller högervilde. KÄLLA: Wikipedia

Allt utmynnade i att mor och dotter flydde en gång till, nu som kvotflyktingar i FN:s regi. I slutändan stod valet mellan Sydney i Australien eller Örnsköldsvik i Sverige. Då 23-åriga Baran övertygade sin mor att som kvinnor får de det bättre i Sverige. – Vi har många starka kvinnor här, många organisationer, många kvinnojourer. Det är glädjande. Det är vi stolta över, säger hon och ångrar intet av flytten 2013. I Örnsköldsvik engagerade hon sig politiskt. Hon startar Ung Vänster, arrangerar manifestationer mot rasism och kvinnoförtryck och vid en googling hittar man flera insändare från Baran på samma tema. Redan 2018 kommer hon in i Ö-viks kommunfullmäktige. I en artikel i Allehanda förklarar Baran att hon efter mer än 20 år har bestämt sig för att inte vara tyst längre. Nu ska hon säga vad hon tycker. På den vägen har det liksom fortsatt i Härnösand, inte bara i politiken. Baran är extremt aktiv på sociala medier. Du hittar henne på Youtube, Tiktok, X, Facebook och Instagram - bland annat - och oftast i form av korta videofilmer från natur och lokala utflykter. Till vardags jobbar hon som studiehandledare på kommunens studerandeservice inom vuxenutbildningen och stormtrivs. – Det passar min personlighet. Jag är väldigt social och extrovert. Jag vaknar fem på morgonen och längtar efter att börja dagen. Jag kommer tidigare till jobbet. Jag trivs hur bra som helst på jobbet och i Härnösand, säger Baran. Kommunpolitiker i de flesta läger kan gott sträcka på sig lite extra i Härnösand. Klimatet är varmare och mer öppet än i Ö-vik, enligt Baran. – Jag kan sitta och prata med en moderat, med en centerpartist eller en liberal. I Örnsköldsvik var det tabu för mig. Politik i Härnösand är lite mer inkluderande, lite bredare än i Ö-vik. – Här ser vi personer från olika partier prata med varandra och umgås. I Ö-vik var det en tydlig gräns. I Härnösand, vid kaffemaskinen, kan vi prata med varandra som vanliga människor. Det är jättehärligt, beskriver hon.

BARANS LIVSLINJE 1990

föds och växer upp i Teheran, Iran

36

Y IP P I E H Ä RN Ö S A ND

2013

kommer som flykting till Sverige

2017

går med i Vänsterpartiet

2018

väljs in i Örnsköldsviks kommunfullmäktige

2022

flyttar till Härnösand och väljs in i Härnösands kommunfullmäktige

2023

hoppar av partiet men sitter kvar i fullmäktige


TIDIGARE MÖTEN Amanda Lind nr 11/2022 Anette Norberg nr 13/2022 Andreas Sjölander nr 1/2023 Calle Lundkvist nr 2/2023 Eva Nordung nr 3/2023 Göran Sjögren nr 4/2023 Hanna Krämmer nr 5/2023 Uno Jonsson nr 6-7/2023 Helena Elfvendal nr 8/2023 Björn Skånberg nr 9/2023 Lina Bergströml nr 10/2023 Carin Jämtin nr 11/2023 Kristoffer Bodin nr 12-13/2023

Baran älskar sitt jobb där hon träffar massor av folk. Hon vaknar tidigt och längtar varje dag.

Sista året före valet 2022 fick Baran Hosseini hoppa in även som ersättare i regionpolitiken med tunga sjukvårdsfrågor på bordet. Det ger en ny chans att jämföra klimatet mellan partier och ledamöter. – Stämningen i regionen är ganska lika den i Ö-vik, menar hon. Öppenheten i Härnösand leder över till frå-

gan vart Baran närmast tar vägen politiskt. För fortsätta ska hon. – Självklart! Jag lämnade Vänsterpartiet men då finns alternativen Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag kommer att driva mina frågor till vilket pris som helst. Vilket parti blir det?

– En av mina hjärtefrågor är feminism. Där jobbar S-kvinnorna lysande, både här i Härnösand och inom landet. Miljöpartiet också har en välkomnande kultur. Man ser att de ger chansen till yngre kvinnor. I ett av dem kommer jag snart att gå med. Har de frågat? – Ja, Knapp Britta har frågat mig. S-kvinnor har också frågat. Det är antingen S eller MP jag känner mig närmast. Knapp Britta Thyr (MP) är kommunalråd jämsides med Andreas Sjölander (S) i den styrande majoriteten. När går du med? – Det måste bli snart. Nu har det gått sju månader.

Kanske är frågan överflödig om perspektivet vänds. Vem tackar nej till en ung, kvinna, invandrare - alla underrepresenterade kategorier i dag - och får på kuppen direkt ett extra mandat i fullmäktige? Snacka om politisk bingo. Och ingen ska tro att denna kvinna må tiga i församlingen. Hör bara: Vad gör du om tio år? – Jag hoppas jag är i riksdagen som ledamot för Västernorrland och Härnösand. Kanske tidigare. Du kommer inte att vara tyst i alla fall? – Aldrig!

- Härnösand är en pärla, tycker Baran Hosseini och lägger ut egna videor på nätet som god ambassadör.

Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

37


YIPPIEKRYSSET ET

SE KRYSSET I PAPPERSTIDNINGEN!

Kryssa med Yippie! Vill du vara med och tävla? Skicka då in orden markerade i färg med e-post till info@yippieharnosand.se ELLER som brev till Yippie Härnösand, Köpmangatan 12 A, 871 30 Härnösand. Senast den 18 mars vill vi ha ditt svar. Vi lottar ut priser till de 5 först öppnade rätta lösningarna. Förstapris: HÄR presentkort 500 kr, 2–5 pris: Yippie t-shirt. (Märk svarsbrevet eller mejlet med ”Krysset” och ange adress samt ditt telefonnummer). 38

Y IP P I E H Ä RN Ö S A ND


GÅR INTE EN METER UTAN SIN TOMTELAND VÄSKA!

REPORTAGE/ UNDER 20

TEXT MIRANDA SAMUELSSON FOTO KENNETH ZETTERLUND

DET VISSTE DU INTE OM MIG: i lågstadiet fick jag hela min skola att göra ett uppträdande. Jag kollade på filmen ”The Greatest Showman” och valde den till en filmkväll i trean. Läraren kollade också på filmen och blev inspirerad, vilket slutade med att hela skolan gjorde en föreställning i äkta ”The Greatest Showman”anda.

MILOU TYCKER TILL Drömjobb: jag vet inte riktigt, men jag skulle vilja bo nära havet och jobba med vatten, möjligtvis som marinbiolog.

Favoritplats i Härnösand: mitt rum hos pappa ända sedan jag köpte en massa ljus att dekorera det med. Lyssnar på: lite allt möjligt. När jag pluggar matte lyssnar jag på soundtracket från ett spel som heter ”Little Nightmares”. Tittar på: hellre serier än filmer, men Disney-filmer är ju mysiga. Bästa köp: min katt Cozy. Vad gör mig glad: att hänga med mina kompisar. Dock måste vi oftast hänga på skolan, vi har så späckade scheman på fritiden. Vad gör mig ledsen: att kolla på ledsna filmer. Just nu: jag gör väl vanliga ”tonårsgrejer”. Går i skolan, tar sånglektioner och har precis åkt på studieresa till Rumänien! Om ett år: försöker jag välja rätt gymnasielinje för mig själv. Jag är nervös för mina alternativ är väldigt öppna. Om fem år: ser jag mig själv någon annanstans, eventuellt i en lite större stad. Jag skulle kunna tänka mig att bo på en båt ett tag med mina kompisar Innan jag dör: vill jag testa skydiving för att det är jättecoolt.

Två av våra djur Cozy och E-pock. NAMN Milou Löfgren ÅLDER 14 år FAMILJ mamma Anna Carin (41 år), pappa Olle (44 år), brodern Hector (11 år) ormarna Kiwi och Tina (3 år), katterna Kaos (6 år) och Cozy (1.5 år) samt hunden E-pock (8 år). BOR: nära Högslätten. PLUGGAR: Hedda wisingskolan.

Virvlar omkring i Härnta 14-åriga Milou har energi i mängder och en tillvaro så pass fullspäckad att det finns mycket att berätta om. Alldeles nyss har hon åkt till Rumänien med ett antal andra elever och lärare på Hedda Wisingskolan.

– Det är ett utbyte, så det var en tjej från Rumänien som bodde hos min familj ett tag och så fick jag bo hos någon i Rumänien i ungefär fem dagar. Förutom sådant som utbytesprojekt har Milou flera fritidsaktiviteter som hon sysslar med. – Jag tar sånglektioner på Kulturskolan, vilket är kul och väldigt fritt. Vi väljer själva vad vi vill sjunga och övar på det. Sist var det ”Hell’s Comin’ with Me” av Poor Man’s Poison. Jag är dessutom med i elevrådet på min skola och i Härnösands ungdomsråd. Det sistnämnda blev jag medlem i för att styrelsen inspirerade mig. Just det, jag ska också testa konståkning

snart. Det är jag lite nervös över. En vanlig dag för Milou kan se ut som så att hon går i skolan (favoritämnena är hemkunskap, slöjd och bild), svänger förbi sin farmor eller sina kusiner, lär sig tyska med en app för språkinlärning och lyssnar på ljudböcker. Hon har också ett flertal djur att ta hand om. – Vi har en hund, två katter och två ormar. Katten Cozy köpte jag själv när jag var 13. Jag lyckades till och med pruta ned priset! Av ormarna så är Kiwi en majsorm och Tina en kungskobra. De passar som husdjur, däremot måste man mata dem med döda möss… Samtidigt som Milou har mycket på gång i nuet så har hon flera bra minnen från det senaste året. – Från 2023 minns jag mest mina nya vänner jag lärt känna och de gamla vänner som jag

”re-connectat” med. Jag kommer till exempel ihåg en fin dag jag hade med en kompis då vi gick på kaffedejt och pluggade inför ett prov i hemkunskap, det var jättemysigt. Att blicka framåt är inte heller ett problem för Milou, då hon har flera tankar om vad hon har lust att göra så småningom. – Jag skulle vilja åka till Grekland någon gång, eftersom jag är intresserad av grekisk mytologi. Det finns rätt många platser jag är nyfiken på. Vissa personer lever ju ”vanlife” eller ”boatlife”, det vill säga att de bor i en bil eller båt under en längre period, och därför blir mer fria att upptäcka världen. Det tror jag skulle vara coolt att prova på. Trots äventyrslusten är Milou glad att hon bor i just Härnösand. – Det är en vacker och magisk stad att växa upp i.

Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

39


FAKTA

Morris Backström, 13, har startat ett företag inom sportmotivation tillsammans med sin mamma Lena Backström.

Företaget är inte ett eget bolag än utan sportmotivation.se drivs som en del av Backström Innovation, planen är dock att det med tiden ska bli det.

Sara Nylund.

Hälften av alla nya bilar är laddbara w Under fjärde kvartalet var hälften av alla nyregistrerade bilar i Härnösands kommun rena elbilar eller laddhybrider, en ökning jämfört med kvartalet innan. Detta trots att den slopade elbilsbonusen nu får elektrifieringen att stanna av. Under fjärde kvartalet 2023 var 52 procent av alla nyregistrerade personbilar i Härnösand laddbara (sammanlagt registrerades 112 nya bilar). Merparten av de laddbara bilarna var rena elbilar (37 procent av alla). Fossildrivna bilar utgjorde 31 procent av nyregistreringarna (då räknar vi även elhybrider som fossilbilar).

Oliver och Freja i namntoppen

Morris, 13, peppar unga idrottare w Alla mår bra av motivation och pepp. Det anser Morris Backström, 13 år, som tillsammans med Lena Backström startat ett företag inom sportmotivation.

Oliver Blomberg.

w Oliver och Freja de vanligaste namnen 2023. Känner du någon baby som heter Oliver eller Freja? Då är du inte ensam. Det är de vanligaste namnen på barn födda i Härnösand 2023. Förra året föddes det fyra Oliver och tre Freja i Härnösand. 2022 var det Nils som var det vanligaste namnet i Härnösand medan Ebba, Leia och Wilma var de vanligaste flicknamnen 2022. Populäraste namnen i Härnösand 2023: FLICKOR: Freja, Alma, Vera, Olivia, Astrid, Sigrid, Ines, Leia, Ester, My. POJKAR: Oliver, Liam, Otto, Edvin, Eli, Hugo, Adam, Lukas, Tage, Ebbe, Elvin, Kalle. För hela landet är Oliver, Liam, Otto, Edvin och Eli de vanligaste pojknamnen 2023 medan Elsa, Vera, Alma, Selma och Alice är de vanligaste flicknamnen. Källa: Skatteverket

40

Y IP P IE H Ä RNÖ S A ND

– Jag har startat den här webbshopen tillsammans med min mamma. Hon driver företaget bakom webbshopen och gör alla layouter och anpassningar medan jag sköter försäljning och marknad, berättar Morris Backström. Med affischer med budskap som ”Träna trivs utvecklas”, ”Träning gör en hockeyspelare” och ”Du kan mer än du tror”, vill Morris peppa barn och ungdomar att fortsätta satsa på sin idrott. Det började med att några klasskamrater startade ett företag med så kallad dropshipping. De köper saker från andra länder för att sedan säljas. Då ville Morris också starta företag och efter diskussioner vid middagsbordet föddes idén om att tillverka och sälja motivationsaffischer. – Affischerna kan vi tillverka lokalt och vi trycker lokalt hos Kopieringsbyrån Forhaug, berättar Lena Backström. De startade företaget i november och efter helgerna är man igång på allvar med webbshoppen. Hittills har man gjort motiva-

tionsaffischer för tennis, badminton, fotboll och ishockey. Men fler sporter är på gång. – Vi vill nu nå ut till många föreningar och få många barn och unga att bli peppade att fortsätta med sin idrott. Visst vill vi gärna tjäna en liten slant. Men vi gör det mest för barnen och ungdomarnas skull. Många vill ha pepp och det här är en bra påminnelse i vardagen, säger Morris. Han hoppas att kunderna ska hitta just de där produkterna som gör att de blir påmind om allt det bra sporten för med sig. – Jag spelar tennis till vardags, men även golf på somrarna och vet att pepp behövs, säger Morris. Nu ska man produktutveckla och starta samarbete med föreningar för att kunna sälja profilerade affischer, kalendrar eller vykort med motiverande texter, bra bilder och med föreningens logotyp. – Många föreningar har ju tröttnat på att sälja kakor, kalsonger och allt som alla andra föreningar säljer och vill testa något nytt. Morris och Lena hoppas på att föreningarna ska vilja samarbeta på olika sätt. Dels som återförsäljare, dels till den egna verksamheten. – Man brukar säga att ett bra sätt att nå ut med värdeord är att sätta dem i en tavla någonstans där många ser den, sägerLena Backström.

TEXT & FOTO LENNART LUNDBERG


TÄVLING Leta snögubbar i Härnösands butiker. Fina priser

PROVA SNÖSKOR Friluftsfrämjandet

Prova att

åka barnskoter Dahlboms bil

SNÖFEST TORGET HÄRNÖSAND

IBK HÄRNÖSAND

LÅNA SKIDOR PÅ PLATS! FRITIDSBANKEN

Åk snöloppan! Lopp för barn upp till 7 år - Priser till alla.

Prickskjutning TEAM HÄRNÖSAND

Musik Quiz på APA kl 14.00

Lördag 24/2 mellan 11-14 Handla i Härnösands butiker Apoteket Kronan Berners Bilbolaget Blomsterladan Clock Curri Datorbutiken ÅRB AB Djurmagazinet Dressmann Elon Ljud & Bild (Cityexperten) Elon Lundgrens Härnösand Engströms Food & Deli Espresso House Fanny First Hotet

Godistrollet Guldsmed Kalling H&M Hemköp Hemmets Hus Hernö Skor och Väskor Härnö Outdoor Lodge ICA Maxi Intersport Jeansbolaget KappAhl K-bygg Fresks Kopieringsbyrån Lekshoppen LIFE Hälsobutiken Linboa Lust & Fägring

McDonalds Härnösand Mio Möbler Nylunds Lås Näbbar & Klor Re:Store Saga Design Savon Simhallen Specsavers Stora Coop Subway Synoptik Technichus Tremans Västernorrlands museum Öbacka bok

får du etktor t present HÄR-presentkort –

rtet

ko Nya Öbacka

den perfekta gåvan att ge och få!

Mer info hittar du på www.här.nu Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

41


NYA GRANNAR?

KÄLLA: UNITED ROBOT Uppgifter till och med 18/1 2024

FASTIGHETSAFFÄRER I HÄRNÖSAND Skarpskyttegatan 5 Härnösand Vågen 7 Datum: 2024-01-22 Pris: 0 kr Taxv: 543 000 kr K: Eric Torbjörn Adervall, Marie Helén Adervall S: John Erik Burholm, Joakim Erik Burholm Grundsjön 208 Härnösand Ramvik 1:48 Datum: 2023-12-20 Pris: 1 800 000 kr Taxv: 277 000 kr K: Marco Lyner, Livia Lyner S: Jana Von Wiecki Prästängsvägen 26 Härnösand Skoveln 5 Datum: 2024-01-15 Pris: 1 650 000 kr Taxv: 1 261 000 kr K: Kai Joakim Pitkäkangas, Annakarin Jonsson S: Kjell Nordins dödsbo

Näs 354 Härnösand Säbrå-Näs 2:94 Datum: 2024-01-18 Pris: 2 745 000 kr Taxv: 2 000 000 kr K: Anna Maine Katinka Tiderman, Bertil Fredrik Gidmark S: Nils Göran Dahlboms dödsbo

Klappnäs 130 Härnösand Klappnäs 1:23 Datum: 2024-01-26 Pris: 0 kr Taxv: 208 000 kr K: Lars Anders Berglund, Karin Monica Birgitta Boij S: Ingela Elisabet Boij

Korpralsvägen 4B Härnösand Myggan 14 Datum: 2024-01-04 Pris: 2 400 000 kr Taxv: 1 477 000 kr K: Joakim Olof Sjögren, Jenny Marianne Sjödin S: Johan Henrik Olsson, Eva Linda-Marie Olsson

Höstvägen 5 Härnösand Högsjö-Dal 1:53 Datum: 2024-01-27 Pris: 50 000 kr Taxv: 166 000 kr K: Bianka Magyari, György Levente Magyari S: Samuel Vikbergs dödsbo

Näs 360 Härnösand Säbrå-Näs 2:11 Datum: 2023-07-21 Pris: 0 kr Taxv: 2 000 000 kr K: Nils Göran Dahlboms dödsbo S: Nils Göran Dahlbom

Skjollsta 400 Härnösand Skjollsta 3:9 Datum: 2023-12-20 Pris: 700 000 kr Taxv: 90 000 kr K: Anna Erika Hammarström, Fares Assaker S: Härnösands Pastorat

Furuvägen 136 Härnösand Rödluvan 14 Datum: 2023-11-15 Pris: 0 kr Taxv: 739 000 kr K: Mats Christoffer Wallin S: Mats Christoffer Wallin, Malin Sofia Kihlström

Furuvägen 84 Härnösand Rödluvan 25 Datum: 2024-01-18 Pris: 1 225 000 kr Taxv: 667 000 kr K: Malin Sofia Kihlström S: Joakim Olof Sjögren, Jenny Marianne Sjödin

Envägen 11 Härnösand Brakveden 2 Datum: 2023-11-14 Pris: 0 kr Taxv: 509 000 kr K: Lennart Vesterlunds dödsbo S: Ebbe Lennart Vesterlund Hemmansvägen 99 Härnösand Bondsjö 10:125 Datum: 2024-01-15 Pris: 950 000 kr Taxv: 631 000 kr K: Sven Henrik Viklund, Monika Elisabet Persson S: Eva Benita Edström, Per-Olof Edströms dödsbo

Södra Vägen 67 Härnösand Lövudden 1:37 Datum: 2022-10-06 Pris: 460 000 kr Taxv: 433 000 kr K: Mats Linus Moberg, Ida Sofia Moberg S: Ragnar Erikssons dödsbo

Lidgatan 9 Härnösand Stallet 5 Datum: 2023-12-14 Pris: 1 750 000 kr Taxv: 1 422 000 kr K: Sofia Elisabeth Westin, Carl Michael Westin S: Elisabet Janssons dödsbo

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Sörgården 263 Härnösand Sörgården 1:40 Datum: 2023-12-29 Pris: 975 000 kr Taxv: 391 000 kr K: Carla Azucena Gulliksson, Lars Gunnar Gulliksson S: Elin Maria Brodin

Y IP P I E H Ä RN Ö S A ND

Hammarvägen 8 Härnösand Äland 1:35 Datum: 2023-12-21 Pris: 370 000 kr Taxv: 392 000 kr K: Saga Josefin Maria Kristina Norman S: Jan Fredrik Hedman Adress saknas Härnösand Öje 9:1 Datum: 2024-01-10 Pris: 4 100 000 kr Taxv: 2 998 000 kr K: Walter Andreas Johnsson S: Bengt Anders Skoglund Finsviksstrand 139 Härnösand Finsvik 4:37 Datum: 2023-12-28 Pris: 1 325 000 kr Taxv: 849 000 kr K: Agneta Viktoria Teresia Arvidsson, Bo Johan Arvidsson S: Nils Joan Edlund, Anna Helen Edlund Adress saknas Härnösand Veda 2:25 Datum: 2023-10-31 Pris: 100 000 kr Taxv: 162 000 kr K: Jelena Rugena S: Bert Ernold Ivarsson

Mörtsal 321 Härnösand Mörtsal 2:51 Datum: 2023-11-17 Pris: 0 kr Taxv: 265 000 kr K: Hans Marcus Frånberg S: Valeria Linnéa Elisabeth Vikner, Hans Marcus Frånberg Höglandsvägen 51 Härnösand Bondsjö 4:37 Datum: 2023-11-17 Pris: 0 kr Taxv: 511 000 kr K: Barbro Anita Burströms dödsbo S: Barbro Anita Burström Södersundsvägen 34 Härnösand Kattastrand 1:32 Datum: 2023-11-23 Pris: 0 kr Taxv: 3 173 000 kr K: Monika Dahne S: Sven Ivar Dahne Höstvägen 5 Härnösand Högsjö-Dal 1:53 Datum: 2023-09-28 Pris: 0 kr Taxv: 166 000 kr K: Samuel Vikbergs dödsbo S: Kenth Samuel Vikberg Vangstagatan 2 Härnösand Hyacinten 4 Datum: 2024-01-03 Pris: 1 400 000 kr Taxv: 1 483 000 kr K: Pia Marianne Sahlin, Ulf Peter Edin S: Ernst Lennart Bergström Helgumsbro 212 Härnösand Helgum 1:19 Datum: 2024-01-17 Pris: 150 000 kr Taxv: 736 000 kr K: Marcia Jane Parady Lindqvist S: Michael Dennis Bäckström

Vill du ha ett ränteerbjudande?

Vill du ha en fri värdering?

Skanna QR-koden så ringer jag dig!

Skanna QR-koden så ringer jag dig!

Ella Sjöström Nordea Härnösand

Markus Bylund Fastighetsmäklare

0771-22 44 88 nordea.se

42

Norrstig 215 Härnösand Norrstig 1:69 Datum: 2023-12-01 Pris: 1 000 000 kr Taxv: 609 000 kr K: Johan Nicklas Lennart Högel, Klara Linnea Ingeborg Högel S: Henry Emanuel Björk, Margareta Birgit Björks dödsbo

Vålånger 423 Härnösand Vålånger 8:1 Datum: 2023-10-28 Pris: 107 000 kr Taxv: 276 000 kr K: Andreas Nickel S: Marion Hannelore Sendzik

070 - 348 83 80 markus.bylund@maklarhuset.se

Flattom 235 Härnösand Flattom 2:5 Datum: 2023-12-22 Pris: 2 000 000 kr Taxv: 1 219 000 kr K: Anders Lars-Göran Granlöf, Helena Catarina Eyvindsdotter Granlöf S: Eifonn Ulins dödsbo Tegvägen 6C Härnösand Tulpanen 9 Datum: 2024-01-10 Pris: 1 200 000 kr Taxv: 917 000 kr K: Karolina Lisa Eriksson S: Åsa Hållberg Fågelstavägen 12 Härnösand Organisten 2 Datum: 2023-12-06 Pris: 0 kr Taxv: 1 438 000 kr K: Emma Charlotta Nord S: Karl Simon Vikström, Emma Charlotta Nord Malviken 106 Härnösand Höge 1:12 Datum: 2023-12-22 Pris: 0 kr Taxv: 752 000 kr K: Jens Niklas Bertil Lundgren, Per Åke Fredrik Olsson, Eva Camilla Bäckman S: Yvonne Elisabet Olsson Mosstigen 57 Härnösand Kullen 1:85 Datum: 2024-01-12 Pris: 1 025 000 kr Taxv: 641 000 kr K: Sara Kristina Östman S: Annelie Christina Bodén Hellzéngatan 4 Härnösand Tegen 2 Datum: 2023-12-05 Pris: 1 525 000 kr Taxv: 900 000 kr K: Mazin Zuhair Qassdano, Majed Zuhair Qassdano S: Hulda Kristina Jonsson Sjö 280 Härnösand Sjö 3:18 Datum: 2023-12-21 Pris: 550 000 kr Taxv: 276 000 kr K: Ali Jaber, Hannah Linnea Marie Henning S: Lars Gunnar Henning


För dig, ditt företag och dina anställda Välkommen till bolaget med Sveriges nöjdaste kunder inom sakförsäkring på företagsmarknaden.* Hos oss får du tillgång till lokala rådgivare och vi finns där när du behöver oss, digitalt eller personligt. Du väljer det som passar dig bäst. Läs mer om vårt erbjudande genom att scanna QR-koden med din mobil. Välkommen att kontakta oss på 0611-36 53 00 eller foretagsak@lfy.se *Svenskt kvalitetsindex 2023

Vi underlättar din vardag Emelie Zetterlund Företag Försäkring

Hos oss får du alltid råd. Men nu har vi också några riktigt bra erbjudanden! Upp till

25%

på tapeter, golv och Nordsjö Ambiance*

*Kampanjen gäller 16/2-2/3.

Hemmets hus Härnösand: Strandgatan 5 Tel: 0611-34 50 40 Öppet: Vard 6.30–18, lör 10–14 www.hemmetshus.se

ER

LÄKARE

U TA

n vä

ta ö re g s

NS

Företag Försäkring

f

Fredrik Eriksson

N GRÄ

Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

43


?

Fungerar er kommunikation Vi har 25 års erfarenhet av att jobba med kommunikation tillsammans med företag, föreningar, start ups, börsnoterade företag, butiker, kommuner, regioner, landsting, universitet, behandlingshem, organisationer, nätverk och en massa egna projekt… Vi kan inte allt men det mesta!

(Framförallt så är vi en kreativ motor som bollplank för din marknadsföring)

…det börjar te! ö m t t e d e m

Köpmangatan 12A Härnösand www.alltid.net • z@alltid.net • 0611-51 13 20 44

Y IP P IE H Ä RN Ö S A ND


Köp 10 take away lunch & f eller å 11:e gratiden s! Söker du LOKAL FÖR FEST ELLER KONFERENS?

Vi har LOKALEN för dig!

inkl 1 glas öl eller vin.

• Centralt belägen • Parkering vid restaurangen • Förstklassig indisk mat • Högklassig service

B E S TÄ L L

Vard kl 11-14 inkl måltidsdryck, kaffe & kaka

After work 229:-

För både små och stora sällskap...

Öppet måndag till lördag!

Indisk lunchbuffé 129:Alkoholfritt 199:-

Hos oss alltid ett glas vin/fatöl för 49:Alt. alkoholfritt 25:-

Din smakresa till Indien mitt i Härnösand!

Välkommen! B E S TÄ L L

LUNCHBUFFÉ | À LA CARTE | TAKE AWAY | Brunnhusgatan 7 | currymasala.se | 0611-234 80

Andreas Linder Kontorschef

Vissa saker ändrar vi aldrig. Vår tro på mötet mellan människor”

Gudrun Skoglund Privatrådgivare

Stefan Gradin Företagsrådgivare

Jennifer Eriksson Privatrådgivare Kundtjänst

Sofia Bodin Företagsrådgivare Skog och lantbruk

Ann-Catrine Nordin Privatrådgivare

Hos oss får du prata med en kunnig rådgivare när du behöver. I mötet bygger vi förtroende så att vi kan stötta dig på bästa sätt. Så har vi alltid tänkt och kommer alltid att tänka. Vi som jobbar i Härnösand har olika expertis men samma uppdrag: Att finnas för dig som kund. Välkommen att prata med någon av oss på kontoret i Härnösand. Hos oss sker avgörande möten varje dag.

Källa: Årets affärsbank och Sveriges småföretagsbank, Finansbarometern.

Nybrogatan 4, Härnösand, 0611-251 00, harnosand@handelsbanken.se Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

45


INTERVJU /ÅKE OLSSON AFRY

”Vi vill bli ännu fler för att kunna fortsätt vår positiva utveckling, säger AFRYS projektledare Åke Olsson.

Börsnoterade A På bara några år har ingenjörsfirman AFRY gått från sju till 18 medarbetare i Härnösand. – Vi vill bli ännu fler för att kunna fortsätta vår positiva utveckling, men utmaningen är att attrahera rätt kompetenser när så många företag har samma behov som vi, säger projektledaren Åke Olsson. TEXT OLOF WIGREN FOTO FRIDA SJÖGREN

46

Y IP P IE H Ä RNÖ S A ND


ÅKE OLSSON ÅLDER: 59 FAMILJ: Ja BOR: Solumshamn YRKE: Projektledare El och Automation på Afry FRITIDSINTRESSEN:

Sport, jakt och bilar. FAVORITPLATS I KOMMUNEN: Härnön och

I AFRYS studio ARK lyser flitens lampa.

Solumshamn DET HÄR ÄR DET BÄSTA MED HÄRNÖSAND:

Nära till allt och naturen

MER FAKTA OM AFRY GRUNDAT: Efter en

sammanslagning mellan svenska ÅF och finska Pöyry för fem år sedan. Hette först ÅF Pöyry men bytte kort efter sammanslagningen namn till AFRY ANTAL MEDARBETARE I KONCERNEN: cirka

19 000 Länder där AFRY har kontor eller projekt: fler än 100 OMSÄTTNING:

24 miljarder kronor Åke Olsson bär nästan alltid sina favorittofflor från Docksta på jobbet.

AFRY växer Den sköna atmosfären på House Be i gamla Tobaks är dock ingen nackdel. – Här trivs vi, säger Åke och visar runt i de fräscha lokalerna där han och hans kolleger har sina kontor. De finns på skilda våningsplan men träffas flera gånger om dagen. – Det är inspirerande att jobba här och att dagligen träffa, inta bara varandra utan även människor från andra företag och branscher. Det finns bara fördelar med det och det tror jag också kan vara en styrka för oss när vi vill knyta duktiga personer till oss. För börsnoterade AFRY vill växa. Eller, rättare sagt, fortsätta att verka. Här är det på sin plats att berätta om vad AFRY är och står för.

Och för att göra det backar vi nästan 130 år tillbaka i tiden.

År 1895 bildades Södra Sveriges Ångpanneföreningen i Malmö. Detta när ägarna av ångpannor och tryckkärl inte längre kunde acceptera den höga nivån av olyckor. 1897 bildades Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening. Föreningarna ägnade sig initialt åt besiktningar i förebyggande syfte. 1964 fusionerades de båda föreningarna till Ångpanneföreningen – som sedermera kort och gått blev ÅF – och över tid hade verksamheten breddats. I Finland startade 1958 en man vid namn Jaakko Pöyry i sin tur en ingenjörsbyrå tillsammans med en kollega, men rätt snart hoppade kollegan av. Han hängde helt enkelt inte med i vare sig Jakkos tempo eller idéer. Jaakko Pöyry, som börjat som sommarpraktikant på SCA i Svartvik söder om Sundsvall, byggde upp ett bolag som etablerade sig över hela världen.

»

Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

47


P

öyry nådde sina framgångar inom massa– och pappersindustrin, men även inom miljöområdet, byggindustrin och energibranschen. – Pöyry och ÅF jobbade inom samma områden och när bolagen slogs ihop 2019 innebar det att ÅF, som till skillnad mot Pöyry mest varit verksamt i Sverige och Norden, gick in i en koncern som etablerat sig på flera kontinenter, förklarar Åke Olsson. AFRY är ett av Nordeuropas största ingenjörsföretag. – Vi är en global koncern som månar om lokal närvaro. Vi har experter och experttjänster i olika delar av världen, som vi kan använda oss av när vi jobbar med kunder till exempel här i Höga Kusten. Att slå ihop två bolag från två olika

länder och med skilda arbetskulturer krävde en del jobb, för att få allting på plats. En liknande process har det varit för AFRY i Härnösand – ett av koncernens 102 kontor i Sverige – att mer än dubbla sin personalstyrka och skapa en stark enhet av medarbetare med olika bakgrund, från olika företag. – Men vi har lyckats väl, säger Åke, och återigen; att vi finns här på House Be har bidragit till att det har gått så pass smidigt. AFRY har flera olika arbetsområden, eller divisioner, där mycket är inriktat på hållbarhetsomställning. – Vi erbjuder bland annat ingenjörs– och designtjänster, rådgivning, digitala tjänster, mjukvara och att bidra till genomförandet av investeringsprojekt.

Baha Al-Khazraji och David Gürlet Häggström kikar på ritningar.

48

Y IP P IE H Ä RNÖ S A ND

I Härnösand finns specialister inom tre områden; arkitektur, processindustri och HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering). – Det händer mycket, inte bara i Härnösand utan även i närområdet. Och då tänker jag inte bara på bygget av det nya Riksarkivet, Hotell Hernö Gin och allt som planeras i Torsboda utan också på det omfattande projekt som startats på kraftpappersbruket Mondi Dynäs strax norr om Kramfors. Där är AFRY involverat, berättar Åke.


”DET FINNS FÖR FÅ MÄNNISKOR MED RÄTT KOMPETENSER FÖR ATT TILLGODOSE DET BEHOV SOM VI OCH MASSOR AV ANDRA AKTÖRER HAR.”

Petrus Eriksson och Åke Olsson på kontoret.

Mondis projekt heter Aurora och kommer både att förlänga fabrikens livslängd med minst 40 år, minska miljöpåverkan och höja kapaciteten. Till AFRY:s andra lokala uppdragsgivare och samarbetspartners hör Hemab, Härnösands kommun, Kramfors kommun, SCA Bionorr, Agtira och Absolicon. Åke Olsson har haft en lång yrkesbana.

Den startade på Utansjö bruk – ”jag är född och uppvuxen i Utansjö, så det föll sig rätt naturligt” – men fortsatte 2003 på Valmet i Sundsbruk och hos andra arbetsgivare, innan han 2019 kom till AFRY. Detta just då ÅF och Pöyry gått samman.

– Jag började på kontoret i Sundsvall men sen kom jag hit och det var ju i dubbel bemärkelse som att komma hem, säger han och skrattar. Nu har han max tio minuter från hemmet i Solumshamn till arbetsplatsen. – Min roll på kontoret är den som projektledare inom el och Åke OIsson. automation och jag sysslar även med försäljning. – Det är en perfekt kombination för mig, att dels kunna använda de kunskaper och erfarenheter jag har skaffat mig och att dels att få träffa många människor och bygga

kundrelationer. Åkes kontaktnät är omfattande. Inte enbart beroende på alla år i olika företag och branscher. Hans tid som fotbolls– och innebandyspelare har också en del i det. – Jag har haft lätt för att lära känna människor och det har jag haft stor nytta av. Många kontakter är en stor tillgång i olika sammanhang, det är bara att konstatera det. För att AFRY ska kunna fortsätta sin positiva utvecklingsresa, både lokalt och globalt, måste det bli ännu framgångsrikare på att attrahera specialistkompetenser.

»

Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

49


– Det finns för få människor med rätt kompetenser för att tillgodose det behov som vi och massor av andra aktörer har, konstaterar Åke Olsson. – Vi behöver, för att ge några exempel, både arkitekter, ingenjörer och konstruktörer specialiserade på olika områden. Koncernen har emellertid ett mycket gott anseende. I en undersökning bland unga yrkesverksammare forskare har AFRY rankats som en av landets tio mest attraktiva arbetsgivare. – Här kan människor utvecklas och vi jobbar även målmedvetet med inkludering och ökad mångfald.

– Generellt är delaktighet och trivsel något som prioriteras högt här. Sedan strävar vi ständigt efter att få fler kvinnliga medarbetare. Åke Olsson säger att AFRY också har något som kanske gör det unikt: – Vi har en service som gör att konsulter och konsultbolag kan registrera sig på en partnerportal som kan nås via vår hemsida. Man skapar en kompetensprofil och bli sedan godkänd av AFRY om allt ser okey ut efter kvalitetssäkringsprocess. – Tack vare partnernätverket kan vi både hitta lämpliga underleverantörer i olika projekt och i vissa fall rekrytera nya medarbetare.

Åke med Magnus Åkerlind från Bricon som är AFRYs grannar på House Be.

50

Y IP P I E H Ä RN Ö S A ND

För Åke Olsson, som fyller 60 år nästa gång, råder ingen brist på arbetsglädje. – Jag har ett spännande och utvecklande jobb i den stad som jag älskar. Gillar att gå till jobbet, att jobba i team, ha kundkontakter, sälja och vara en del av något stort men ändå känna den nästan familjära stämningen på arbetsplatsen. Det breda och varma leendet som följer på det förstärker intrycket av en man som absolut inte önskar sig någon annanstans.


YIPPIE-LÖRDAG i Härnösand

6/4

KLOCKAN KL 12-15

PÅ TORGET OCH I RE:STORE

VI HAR MASSOR ATT FIRA • JUBILEUM FÖR YIPPIE 15 ÅR • • 3 ÅR MED HÄRNÖSANDSPODDEN • • 100 AVSNITT AV HÄRNÖSAND.TV • • ÅRETS HÄRNÖSANDSBO CALLE LUNDKVIST OCH HÄRNÖSANDS ALPINA FÅR PRIS • • FRÅGESPORT • SÅ HÄR GÖR VI HÄRNÖSAND.TV • • BOLLKASTNING MED FINA PRISER • VINN T-SHIRTS • TRÄFFA YIPPIES REDAKTION SE KOMMANDE ANNONSER OCH TV-INSLAG FÖR MER PROGRAMPUNKTER

www.harnosand.tv

www.harnosandspodden.se

www.yippieharnosand.se

Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

51


NYHET: Köp det lokala proteinpulvret som finns i tre smaker. Hallon, blåbär och skogsbär.

Varje torsdag 19.00

www.harnosand.tv

www.highcoastpro.se

Gör din hemsida i Härnösand Hemsida åt Nylands Städ AB

Hemsida åt Revidacta

Hemsida åt David P Konsult

Produktsida åt varumärket Mitt

Y IP P I E H Ä RNÖ S A ND

Och på vår APP som du hittar med Yippiehärnösand i APP-store Apple eller Goggle

Hemsida åt Tandläkarekedjan

Hemsida åt Timrå Betong

www.alltid.net • Köpmangatan 12A Härnösand 0611-51 13 20 52

Kolla in Härnösand.tv Härnösands streamade TV-kanal som du tittar på när du själv vill. På webben harnosand.tv eller youtube.com@ harnosand.tv på Facebook.com/harnosandtv

www.harnosand.tv

KLIPP UR och sätt upp på kylskåpet

Beställ via vår webbshop: highcoastpro.se eller på RE:store Härnösand, köpmangatan 4.


REPORTAGE / ALLT DET HÄR HÄNDER UNDER SPORTLOVET

Sportlovet i Härnösand Det är fortfarande ett par veckor kvar. Men snart är det sportlov i våra skolor. Sportlovet är som vanligt vecka tio i våra trakter. Detta är känt vid denna tidnings pressläggning. TEXT LENNART LUNDBERG

SKIDSPÅR BONDSJÖ • 3,5 km och 8 km elbelysta slingor och ett 13 km motionsspår. Driften sköts av kommunen och Bondsjöhöjdens IK. Omklädningsrum med dusch finns i Bondsjöhöjdens IPs servicebyggnad. Här finns också en vallabod som är öppen alla dagar 08.00-21.00 under vintersäsongen. HEMSÖN • Ett 3,2 km långt elljusspår som är lättåkt. Man åker i en ögla och start och mål är vid klubbhuset i Hultom. Föreningsdrift. HÄLLEDAL/RAMVIK • Från Torsvalla skidstadion utgår slingor på 3 km samt en sprintbana på 1200 m. Belysning finns på delar av 3 km-spåret och stadion. Föreningsdrift. HÖGSLÄTTEN • 2,5 km och 1,5 km elbelyst slinga, belysningen släcks klockan 22.00. Från elljusslingan finns en anslutning till 8,5 km-spåret. Var uppmärksam på att detta är ett militärt område så vid övningar kan 8,5 km-spåret vara avstängt. Det finns allmänna omklädningsrum att byta om och duscha i på Högslättens lokaler som följer deras öppettider. STIGSJÖ • 2 km elbelyst slinga. Föreningsdrift. VIKSJÖ • 2 km elbelyst slinga med utgångspunkt vid fotbollsplanen. Föreningsdrift. VÅRDKASEN • En cirka 5 km elbelyst slinga med utgångspunkt från Vårdkastoppen, belysningen släcks kl.21.30. I anslutning till elljusspåret finns ett uppmärkt 8 km spår och i anslutning till Brukshundsklubben ett 15 km spår. Där finns även möjlighet att åka skidor tillsammans med hund. ÄLANDSBRO • 2,5 km elbelyst slinga i direkt anslutning till Brovalla idrottsplats. Belysningen tänds manuellt genom att trycka på knappen som sitter på gaveln på huset till vänster in på skidspåret. Belysningen släcks kl. 21.30.

TECHNICHUS • Technichus har extra lovöppet kl.10.00-17.00 mellan 2-10/3. Skaparverkstad med termoplast, måndag-fredag. Mer information på www.technichus.se/

HÖGSLÄTTEN Utökade istider. Exakt när det är fritt att åka framgår av kommunens hemsida. https://harnosand. se/kultur--fritid/sport-fritid--friluftsliv/ allmanhetens-akning.html

VÄSTERNORRLANDS MUSEUM • Sportlovsopera för hela familjen Fyra föreställningar under sportlovsveckan. Mysteriet på Hotell Boxen Sångare från Operastudion Kapellsberg.

ALPIN ÅKNING • Vårdkasbacken har tre liftar och fem nedfarter, varav en barnbacke och en pulkabacke. Det finns även möjlighet att åka i en snowpark med rails och hopp. Den längsta backen är 800 meter lång. Skidor finns att hyra. Mer om Vårdkasbacken på Härnösands Alpinas hemsida. www.harnosandsalpina.se

• 7 mars kl. 14.00 • 7 mars kl. 18.00 • 8 mars kl. 14.00 • 9 mars kl. 14.00 Föranmälan till föreställningarna sker via museets hemsida. www. vnmuseum.se • 5 mars kl. 14.00 Familjevisning i Forntidsresan • 6 mars kl. 14.00-16.00 Spelpjäser, tärningar, kort och handkontroller. Spel i alla dess former • 8 mars kl. 12.00-14.00. Snön ska användas! Vi är ute och formar snö, färgar snö och funderar i snön.

UTANSJÖ • Måndag förmiddag barngympa på Utansjögården, Tisdag filmförmiddag på Utansjögården ,onsdag förmiddag Pulkaåkning invid Utansjögården, torsdag förmiddag skridskoåkning hockeyplan, fredag förmiddag barnbingo runt by Samling Utansjögården. Aktiviteter kan ställas in vid dåligt väder Se Utansjögårdens fb.

Här spolas och skottas det för skridskoåkning: Gerestaskolan, Franzénhallen, Gånsviks förskola, Solenskolan, Brunne skola, Älandsbro skola, Bondsjöhöjdens skola, rink, Hälledals skola, rink, Brännaskolan och Byåker FRITIDSBANKEN • Fritidsbanken lånar ut sportutrustning och ligger på Magasingatan. Fritidsbanken har utökade öppettider i samband med sportlovet. Det vill säga vecka 9 och 10 Måndagar stängt tisdag, onsdag och fredag 10-16, torsdag 10-18.

Dessutom saker som går att göra när museet har öppet: Historieagenterna Audioguiden Forntidsresan, Aktivitetshäftet till Forntidsresan och bildjakten SIMHALLEN • Torsdag Disco kl.18.30-21.00 för årskurs 1-5. Måndag - Onsdag hinderbana 10.00-15.00. Måndag - Fredag familjedag i relaxen 10.0015.00.Måndag och onsdag kvällssim 19.30-21.00. Onsdag och fredag Morgonsim 6.30-8.00. Torsdag och fredag hopptorn 10.00-15.00. Se även harnosandssimhall.se/ SAMBIBLIOTEKET • 4 mars Pippi på fågelpyssel, 6 mars Stop motion med Lego, 7 mars skrivarverkstad 13–25 år

ISBANOR • Förutom de isbanor som finns på Högslätten så gör kommunen i ordning och spolar 10 stycken isbanor. Det kommer att finnas tider för allmänhetens åkning på Högslätten. Men tiderna för sportlovet är ännu ej fastställda vid denna tidnings pressläggning. Se denna länk för aktuella tider under lovet: https://harnosand. se/ kultur--fritid/sport-fritid--friluftsliv/ allmanhetens-akning.html

Källa: Härnösands kommun Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

53


www.yippieharnosand.se/kalendarie

FEBRUARI - MARS

HÄRNÖSANDS Kalendarium 22/2

...............................................................................................................................................

kl 18:00 Täljkväll på Murberget Slöjdverkstan på Murberget Arr: Hemslöjdskonsulenterna kl 19:00 Slim Vic & Sven Fredrik Bryggeriet, Solumsvägen 2, Härnösand Arr: Föreningen Nymus 23/2

...............................................................................................................................................

kl 19:00 Monstrets tid Härnösands teater Arr: Härnösands riksteaterförening 24/2

..............................................................................................................................................

kl 08:30 Drakarnas Klädloppis 8.30-14.00 Domkyrkans församlingsgård Arr: Drakarna kl 11:00 UpptäckarLördag Technichus kl 13:00 Föredrag: Att söka i arkiv Hörsalen, Västernorrlands museum Arr: Västernorrlands museum 25/2

...............................................................................................................................................

kl 13:00 Byggnadsvårdsrådgivning Entréhallen, Västernorrlands museum Arr: Västernorrlands museum 27/2

................................................................................................................................................

kl 17:30 Föreläsning: Oäkta – en släkthistoria Riksarkivet Rosenbäcksallén Arr: Riksarkivet 28/2

..............................................................................................................................................

kl 19:00 Dans till storband! Smöråkers föreningshus, Stigsjö, Smöråker 423 Arr: Stigsjö intresseförening och Vågmannens storband kl 19:30 Emmalisa Hallander Kvartett Bryggeriet, Solumsvägen 2 Arr: Öbacka Jazz & Blues

54

Y IP P IE H Ä RN Ö S A ND

28/2

.................................................................................................................................................

kl 19:00 Mendelssohns Pianotrio, Boccherini, Nordiska St.Petri Logen Arr: Härnösands musiksällskap 29/2

..............................................................................................................................................

kl 19:00 Midnight Oil – premiär Härnösands Teater Arr: Norrdans kl 19:00 I tjänst för människan – Katarina Glas,Vårsta Församlingsgården, Franzéngatan 18 Arr: Humanistiska klubben i Härnösand 1/3

........................................................................................................................................................

kl 11:30 Kulturlunch Härnösands teater Arr: Anmälan krävs om du ska äta. Härnösands kommun kl 20:00 Blueskväll! med Violet Green Bryggeriet, Solumsvägen 2 Arr: Öbacka Jazz & Blues 2/3

......................................................................................................................................................

kl 10:00 Småkottarnas Loppis i Utansjö – allt för barn Utansjögården Arr: Utansjö byggnadsförening kl 12:00 SagoLördag Härnösands bibliotek, Stjärnans hus Arr: Härnösands bibliotek kl 18:00 Midnight Oil med Norrdans Härnösands Teater 3/3

.......................................................................................................................................................

kl 10:00 Småkottarnas loppis i Utansjö – allt för barn Utansjögården Arr: Utansjö byggnadsförening kl 13:00 Uppgrävt och upptäckt 2023: Föredrag arkeologi Hörsalen, Västernorrlands museum Arr: Västernorrlands museum

kl 14:00 Bo Krister tolkar Dan Andersson Ramviks Folkets Hus Arr: Ramviks folkets hus, Arrangörslyftet, Riksteatern kl 15:00 Årsmöte m Afternoon Tea och Emmas drängar! Rö Folkets Hus Arr: Styrelsen 4/3

.....................................................................................................................................................

kl 10:00 Pippi på fågelpyssel, drop-in Härnösands bibliotek, Verkstan Arr: Härnösands bibliotek kl 13:00 Pippi på fågelpyssel, drop-in Härnösands bibliotek, Verkstan Arr: Härnösands bibliotek 5/3

......................................................................................................................................................

kl 13:00 Strawbees och trianglar Härnösands bibliotek, Verkstan Arr: Härnösands bibliotek i samarbete med Technichus kl 14:00 Sportlov: Familjevisning av Forntidsresan Samling i utställningen Forntidsresan, 1 tr ner Arr: Västernorrlands museum 6/3

.....................................................................................................................................................

kl 10:00 Skapa din egen berättelse med lego i Stop-Motion, Härnösands bibliotek, Digidelcenter. Anmälan krävs Arr: Härnösands bibliotek i samarbete med Technichus kl 13:00 Skapa din egen berättelse med lego i Stop-Motion, Härnösands bibliotek, Digidelcenter. Anmälan krävs Arr: Härnösands bibliotek kl 14:00 Sportlov: Speldag på museet Studion, 1 tr ner, Västernorrlands museum Arr: Västernorrlands museum kl 19:30 La La Lars Bryggeriet, Solumsvägen 2 Arr: Öbacka Jazz & Blues

7/3

.......................................................................................................................................................

kl 14:00 Mysteriet på Hotell Boxen, opera för hela familjen Samling i Galleriet, Västernorrlands museum Arr: Härnösands folkhögskola/ Västernorrlands museum kl 15:00 Skrivarverkstad för dig mellan 13-25 år Härnösands bibliotek, Verkstan Arr: Härnösands bibliotek kl 18:00 Mysteriet på Hotell Boxen, opera för hela familjen Samling i Galleriet, Västernorrlands museum Arr: Härnösands folkhögskola/ Västernorrlands museum kl 18:00 Lappa&lagakväll Kafé Murberget på Västernorrlands museum Arr: Hemslöjdskonsulenter/ Härnösands hemslöjdsförening 8/3

.....................................................................................................................................................

kl 12:00 Sportlov: Snökreativitet Utomhus, framför entrén, Västernorrlands museum Arr: Västernorrlands museum kl 14:00 Mysteriet på Hotell Boxen, opera för hela familjen Samling i Galleriet, Västernorrlands museum Arr: Härnösands folkhögskola/ Västernorrlands museum kl 19:00 SHOW SHOW Härnösands teater Arr: Härnösands riksteaterförening 9/3

.....................................................................................................................................................

kl 10:00 Fröodlingskurs, med föranmälan Gårdshuset, Murbergets friluftsmuseum Arr: Föreningen Sesam / Västernorrlands museum kl 14:00 Mysteriet på Hotell Boxen, opera för hela familjen Samling i Galleriet, Västernorrlands museum Arr: Härnösands folkhögskola/ Västernorrlands museum


10/3

................................................................................................................................................

kl 11:00 AI-Workshop för alla åldrar Entréhallen, Västernorrlands museum Arr: Västernorrlands museum kl 13:00 Filmstudio Murberget: Miraklet i Milano Hörsalen, Västernorrlands museum Arr: Härnösands folkhögskola/ Västernorrlands museum 12/3

kl 11:00 UpptäckarLördag, Testa VR-glasögon Technichus kl 12:00 Monster-konster, dockteater Olof Högbergsalen, Sambiblioteket Arr: Härnösands bibliotek/Hsands Riksteaterförening kl 12:00 Lördagar för barn Västernorrlands museum Arr: Västernorrlands museum kl 19:00 Stolthet och fördom Härnösands teater Arr: Hsands riksteaterförening 17/3

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

kl 19:30 Lars Jansson-piano med Tobias Helén, Martin Ekelöf Bryggeriet, Solumsvägen 2 Arr: Öbacka Jazz & Blues

kl 19:00 Duo Kimura. Per Olsson, piano & Rena Kimura,violin St.Petri Logen Arr: Härnösands musiksällskap

13/3

19/3

..................................................................................................................................................

kl 12:00 Lunchpoesi Härnösands bibliotek Arr: Härnösands bibliotek kl 18:00 Retreatkväll – Kvällsfika och avspänning … Vårsta Lönegrensgatan 12 (gula huset) Arr: Svenska kyrkan Härnösand/ Vårsta 14/3

................................................................................................................................................

kl 18:00 Alfhild Agrell-sällskapet: Årsmöte m Operastudion Engströms Food & Deli Arr: Alfhild Agrellsällskapet 20/3

................................................................................................................................................

kl 11:00 En dag om väv-föredrag, utställning, garnförsäljning Västernorrlands museum Arr: Hemslöjdskonsulenterna/ Mittvävarna

4-9 mars

Fri entré om inte pris uppges 4 MARS 10:00 & 13:00 Pippi på fågelpyssel 6 MARS 10:00 & 13:00 Stop-motion med Lego Anmälan krävs 7 MARS 15:00-16:30 Skrivarverkstad för 13-25 år

..............................................................................................................................................

Här hittar du hela sportlovsprogrammet

kl 09:00 Mammaklubbens klädloppis Brännaborg Arr: Mammaklubben

Håll koll på vädret. Ladda ner vår app Kustväder till din iPhone eller Android.

Tips! Barnteater

Jakten på den försvunna katten

från 3 år! 16 mars kl 12.00 Biljett 50 kr

Härnösands Bibliotek

biljett 50kr Köps i receptionen, plan 2 från 10/11.

Läs mer på vår hemsida bibliotek.harnosand.se

Läs mer på bibliotek.harnosand.se

kl 19:30 LSD-Lindborg/Sjöstedt/ Fredriksson Bryggeriet, Solumsvägen 2 Arr: Öbacka Jazz & Blues 21/3

.................................................................................................................................................

kl 12:00 Mat & Prat – Färöarna i bilder. Dragspel Häggdångers församlingshem Arr: Svenska kyrkan Härnösand

16/3

24/3

Sportlovet på

Härnösands bibliotek

..............................................................................................................................................

kl 18:00 Täljkväll på Murberget Slöjdverkstan på Murberget Arr: Hemslöjdskonsulenterna

kl 12:00 PsalmtoppenGemenskapsträff med fika. Högsjö församlingshem Arr: Svenska kyrkan Härnösand

kl 19:30 Folkmusik. Hillevi-en story om fiolspelare Hillevi Röjåssalen Arr: Härnösands musiksällskap

.................................................................................................................................................

kl 12:00 Sopplunch med program Häggdånger församlingshem Arr: Svenska kyrkan Härnösand

.................................................................................................................................................

kl 14:00 Loranga, Masarin och Dartanjang Härnösands teater Arr: Härnösands riksteaterförening

www.manstjarnan.se

kl 09:30 Clownen DAFF-DAFF Ramviks folkets Hus Arr: Ramviks folkets hus, Arrangörslyftet, Riksteatern

15/3

kl 11:00 UpptäckarLördag, Testa VR-glasögon Technichus

kl 19:00 Jazz På Svenska 60 år Fastlandet kl 19:00 Vad är NATO och hur ser framtiden i Europa ut? Församlingsgården, Franzéngatan Arr: Humanistiska klubben i Härnösand (mer info på FB) 23/3

................................................................................................................................................

kl 09:00 Mammaklubbens klädloppis Brännaborg Arr: Mammaklubben

Illustration: Ingemar Selander

kl 19:00 SHOW SHOW Härnösands teater Arr: Härnösands riksteaterförening

T L Å S T U SL Loranga, Masarin och Dartanjang Lördag den 23 mars 2024 kl 14.00

Härnösands Teater / Stora scenen i Härnösand Arrangör: Härnösands riksteaterförening

Sponsorer: Nordea, Mäklarhuset och Härnösands kommun

Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

55


SPORT!

TIPSA SPORTEN Torbjörn Westman

torbjorn.westman@yippieharnosand.se

w Vad vill du läsa om på Yippiesporten? Tipsa då mig, Torbjörn Westman. Mejla: torbjorn.westman@ yippieharnosand.se

Lukas Åberg fastnade direkt för målvaktspositionen, Nu tränar han innebandy fyra till fem gånger i veckan och drömmer om att någon gång i framtiden kunna leva på sporten. FOTO KENNETH ZETTERLUND

THE MAN BEHIND THE MASK –– INNEBANDY Även om fotboll var

med högt upp i åldern var det aldrig något snack för Lukas Åsberg om var prioriteringen låg. Kärleken för innebandyn fann han redan som sexåring. Nyss hemkommen från distriktslags-SM satsar nu den lovande målvakten från Härnösand allt på en sport. Och han gör det tillsammans med kamraterna i IBK Härnösand. Det är en kall vinterlördag i februari när vi möter Lukas på Öbackahallen. Tidigare under dagen har han tillsammans med IBK Härnösands utvecklingslag spelat match mot Vattjom inför välfyllda läktare på hemmaplan i Härnösand. En match som

56

Y IP P I E H Ä RN Ö S A ND

hemmalaget vinner tämligen enkelt med 5-2 efter en stabil insats från hemmamålvakten. Lukas som trivs allra bäst mellan stolparna förklarar att han alltid känt sig som hemma i innebandymålet. – När jag började spela innebandy för tio år sedan fastnade jag direkt för målvaktspositionen. Jag känner mig trygg i målet och en av mina bästa styrkor är att jag är väldigt duktig på att positionera mig, jag vet hur jag ska stå och känner mig hemma när jag står i mål. Jag har även jobbat mycket med mina utkast och även det är en av mina styrkor i målet.

För tillfället ligger det mesta av 16 åring-

ens fokus på IBKs utvecklingslag men han berättar att han brukar träna med A-laget och att det också händer att han får följa med som reservmålvakt när det behövs.

– Den ena av målvakterna i A-laget har licens för att spela med dubbla lag vilket betyder att han måste prioritera att spela med sitt första lag. Har IBK match samma helg så att det krockar med hans lag i Örnsköldsvik så brukar jag få följa med som reservmålvakt. Har du fått göra a-lagsdebut och fått hoppa in i någon match? – Nä inte ännu. Jag är fortfarande ung så jag känner ingen stress, det är bara kul att få hänga med laget och träna med killar man sett upp till. Jag hoppas att debuten sker under nästa säsong, då tror jag att jag kommer att vara redo. Annars blir det mycket tid i Öbackahallen för Lukas som till vardags läser första året på Barn och fritidsprogrammet på Härnösands Gymnasium.


TOLV LAG I FYRAN

Ångermanlandsfyran i fotboll utökas med två lag den här säsongen. Två lag från Härnösands kommun är med: Ramvik och Härnösands United. Serien inleds i slutet av april.

SKICKA IN DIN HÄRNÖSANDSLISTA Jocke Nilsson, Göran Högberg, Sven Hamrin, Bengt ”Zamora” Nyholm, Anette Norberg, Owe Hemström. Härnösand har fostrat många idrottsstjärnor.

Men hur ser din topplista ut? Skicka den till Yippie, info@yippieharnosand.se

FAKTA IBK Härnösands utvecklingslags matcheer

Spelschema säsongen 23/24 IBK Härnösand utveckling MATCHERNA: Sön 15 okt 2023 SKB Sundsvall IF - IBK Härnösand Hj18: 1 – 11 Lördag 11 nov 2023, Vattjoms IK Herr Utveckling - IBK Härnösand Hj18: 8 – 8 Lördag 2 dec 2023, IBK Härnösand Hj18 - FBC Lo Utveckling: 11 – 7 Söndag 10 dec 2023, IBK Härnösand Hj18 - Sundsvall GBK/Sundsvall City: 8 – 1 Söndag 17 dec 2023, Sundsvall City IBC U City/GBK - IBK Härnösand Hj18: 4 – 5 Lukas känner sig trygg i målet, en av hans styrkor är att han är duktig på att positionera sig. Han har även jobbat mycket med sina utkast.

LUKAS TRIVS BÄST I BUREN Träning 4-5 gånger i veckan med dubbla lag och match på helgerna gör att det inte blir mycket tid över till annat än skola och innebandy. Något som inte verkar bekymra den unge innebandytalangen. – Jag tycker innebandy är det roligaste som finns och drömmen är såklart att någon gång i framtiden kunna leva på sporten. Tills för några år sedan spelade jag fotboll också men nu är det fullt fokus på IBK. Vi är ett härligt gäng och vi har verkligen skitkul tillsammans. Ett kvitto på Lukas talang kom nyligen när han som enda Härnösandsspelare blev uttagen till Västernorrlands distriktslag. Väl i SM som avgjordes i Umeå i januari fick Härnösandsmålvakten chansen att spela fem av sex matcher.

Tuff lottning gjorde att killarna från Västernorrland inte gick vidare från gruppspelet. – Trots att vi hade det tufft i gruppspelet var det en bra erfarenhet att med sig in i framtiden. Det var verk-

ligen inspirerande att få möta dom bästa innebandytalangerna i Sverige. Och erfarenheten verkar ha gett ringar på vattnet. Kort efter SM hörde en av klubbarna i Sundsvall av sig och kollade intresse med Lukas, något som om man ska tro honom själv inte är aktuellt i dagsläget. – Självklart var det kul att dom hörde av sig och visade intresse men det är i IBK jag vill stanna. Jag trivs bra i klubben och med mina lagkamrater och känslan just nu är att det är här jag vill utvecklas och ta nästa steg. Eftermiddagen börjar övergå till kväll och Öbackahallen börjar så sakteliga tömmas på folk. På avstånd kan vi höra att firandet redan har startat i omklädningsrummet. Säsongens sjunde seger är bärgad och IBK Härnösands utvecklingslag är lite drygt halvvägs in i säsongen fortfarande obesegrade.

Lördag 13 jan 2024, IBK Härnösand Hj18 SKB Sundsvall IF: 14 – 6 Fredag 26 jan 2024, IFK Nyland H3 - IBK Härnösand Hj18: 5 – 7 Lördag 10 feb 2024, IBK Härnösand Hj18 - Vattjoms IK Herr Utveckling: 5 – 2 Söndag 25 feb 2024, Örnsköldsvik IBF/ Örnsköldsviks IBK - IBK Härnösand Hj18 Söndag 3 mar 2024, FBC Lo Utveckling - IBK Härnösand Hj18 Söndag 17 mar 2024, Sundsvall GBK/Sundsvall City - IBK Härnösand Hj18 Söndag 24 mar 2024, IBK Härnösand Hj18 - Sundsvall City IBC U City/GBK

TEXT TORBJÖRN WESTMAN

Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

57


FOTO KENNETH ZETTERLUND

LÖRDAG 10/2 Härnösand runt

s n (dera Eriksso ora K r o a d N ö et på R og med t g n d ä n g li r te de ssor. es Wes i fånga och mö ch Agn pingrunda. V skivor r, e Tilde o p g y o t h e in r) på s spanad moste is Nora p p o L s set

Personalen på Röda Korset är alltid på hugget och trevliga. Lisbeth Viotti, Gun Pettersson och Statis Nisiforov.

Hektisk lördag i Härnösands centrum med innebandy, shopping, fika och loppis

spelade innebandy nade in systersonen som Hedda och Erik Pallin spa 6-2. d lingslag. Vinst blev det me i IBK Härnösands utveck

Så kul att träffa nya vänner! Barbara Hansson, Elaine Bergqvist och Christer Hansson hade en trevlig pratstund.

Vide och Tone Dybe ck med mamma Jenny Wedin. Klipp ning för Vide och leksak på Re:Store för Tone!

FRÅGOR PÅ STAN Fredag 2/2 2024 1. Vad gör du om 30 minuter?

2. Vad gör du om 30 dagar?

Ahmed Wes 1. Serverar kunder och

Olivia Johansson 1. Hjälper kunder & förmed-

3. Vad gör du

2. Jobbar, handlar och går

2. Jobbar och mår bra. 3. Firar min dotters

om tre månader?

4. Vad gör du om tre år?

58

Y IP P I E H Ä RN Ö S A ND

lagar mat.

ut med barnen.

3. Badar med mina barn och tränar. 4. Jobbar och reser

lar glädje med blommor.

födelsedag. 4. Förhoppningsvis så ser mitt liv ut som nu fast lite mer spännande.

Britt - Marie Skarin 1. Bakar. 2. Träffar mina barnbarn. 3. Sitter i bilen på väg

Nassan Alhennawi 1. Går och handlar inför en

4. Spelar boule.

barnen samt besöker min dotter i Örebro. 4. Studerar och reser utomlands.

till Gällivare.

kommande fest.

2. Handlar. 3. Stannar och umgås med


FOTO KENNETH ZETTERLUND

Måndag 12/2 Soul teens

Siri Frisk Ester Nilsing

Vi besökte församlingsgården där hittade vi körledare Sanna Norberg och Soul teens

Meja Mårdskog

Cecilia Grafström Tiril Magnusson Enia Laine

Erna-Stina Skanfors

Malak

Maram

Irmeli Mellajärvi Ottilia Lidén

Sanna Norberg

Några ur Soul teens. Charlie Alexandersson Tuva Alexander

Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

59


PRO M OTIO N/H ÄR N ÖSA NDSP O D DEN

w MARIA SJÖSTRÖM

Presenteras av

HÄRNÖSANDSPODDEN med DAG JONZON

”Allt fler unga lockas till berget” I februariversionen av Härnösandspodden.se träffar ni Maria Sjöström ordförande i Härnösands Alpina.

Wikström och Mille Kåhrström med internationella karriärer i sikte. – Vi ser att fler och fler lockas till våra träningskvällar och Friluftsfrämjandets kurser växer också i popularitet. Jag tror det kan vara en positiv Covid-effekt att vi hittat våra hemmapärlor och lockas ut i naturen igen på hemmaplan.

1. BERGTAGEN AV BERGET

Andra synonymer till att vara bergtagen är att vara förtrollad eller fascinerad. Vårdkasberget på Härnön med milsvid utsikt åt fyra vädersträck lockar till alla möjliga upplevelser och fler ska det bli. Det utlovar Härnösandspoddens februarigäst Maria Sjöström, ordförande i Härnösands Alpina. En förening som sedan 2022 arrenderar hela Vårdskasbackens skidområde av kommunen. Föreningen ansvarar för snöläggning, liftanläggningar, skiduthyrning och café och har en heltidsanställd driftschef Jonas Bylund.

2. EN MAGISK VINTER

Backen är öppen tre kvällar i veckan och varje lördag/söndag. – Vi värderar vår gemensamma insats till motsvarande 600 000 kronor i årsarbetskraft. Vi är 270 föräldrar och familjer som med vårt gemensamma arbeta möjliggör att vi kan ha de här öppettiderna och ge både ungdomar och allmänhet fantastisk skidåkning.

3. ÅTERVÄNDE FRÅN LULEÅ

Maria som är uppvuxen på Granudden med utsikt över Södra sundet och Vårdkasberget valde tillsammans med sin nuvarande man att söka sig till universitetsstudier i Luleå. Maria återvände till jobb på Sida och jobbar nu på Länsstyrelsen med ansvar för Agenda 2030 och länets hållbara samhällsplanering Henrik är vd för Xavitech, men det var som

60

Y IP P I E H Ä RNÖ S A ND

SÅ LYSSNAR DU! Lyssna på hela intervjun! Använd QR-KOD eller webadress: www.harnosandspodden.se

tränare för barnen i slalombacken som hela familjen drogs in i den alpina världen.

4. MEDLEMSVÄNLIGA

Härnösands Alpina har fått mycket uppmärksamhet för sitt sätt att göra det möjligt ekonomiskt att ägna sig åt alpin skidåkning. Låga avgifter för klubbdräkter och lägeravgifter gör klubben till Sveriges medlemsvänligaste alpinklubb. – Vårt sätt att budgetera för att ungdomar ska kunna vara med, sticker ut och vi har 120 aktiva åkare idag. Allt från mini-alpina 5–6-åringar till 16 -17-åringar som tävlar på nationell nivå.

5. VÄXER ENORMT

Vårdkasen erbjuder länets enda svarta hopp och den utbyggda snöparken för brädåkare och free-ski-åkare lockar fler och fler att prova på. – Idag är det ett 40-tal åkare som hänger i parken, berättar Maria och nämner Tage

5. ÅRET OM ÅRET RUNT

Härnösands Alpina kommer tillsammans med ett flertal föreningar som Draghundsklubben, Orienteringsklubben, Friluftsfrämjandet, Härnös Outdoor och andra friluftsentreprenörer starta ett 18 månaders s k Leader-projekt för att göra Vårdkasberget till ett attraktivt område året runt för många nya aktiviteter. Koppla ihop Vårdkasen med Smitingens och Höga Kustens turister och erbjuda gemensamma besöksmål.

6. FLAGGA FÖR ELDSJÄLAR

Precis som Maria och hennes familj växte jag upp i en familj där mycket kretsade kring Vårdkasbergets slalombackar, toppstuga, lift och långa skidspår runt berget. Med en pappa som var dåtidens eldsjäl på berget är det så roligt se hur området fortsätter växa, utvecklas och locka nya besökare och generationer. En gåva i form av ett flaggstandar till eldsjälarna från förr med Främjandets klassiska logga, fanns kvar i ett förråd hemma. Nu lämnar poddvärden över den till Maria och dagens eldsjälar att förvara någonstans i Vårdkasstugans utrymmen som en påminnelse om att det bästa som görs – görs i förening!

För härnösandspodden.se Dag Jonzon, poddvärd


96 SID

OR HÄR

NÖS AND

• Osc ars

4 bäs ta

• LAR SSO

NS MUS

3

SE • Orie

nter ings

USM

VI HJÄLPER DIG MED ANNONSPLANEN FÖR HELA ÅRET

God JulÅr

NR 12-13/202 -

&

december 2024 januari

ytt Gott N

RÖSTA

ÅRETS DSHÄRNÖSAN BO 2023

IA STON M/S E H OC D ÖSAN HÄRN

sa Min bror med försvann båten ENSA

L?

M I JU

onen Möt diak hjälpa som vill REPO

BOKA ANNONSER MED: LINDA UHLANDER • 070-914 60 60 STEFAN FRÖBERG • 070-376 32 41

R TA G E

ing Julstämn in Abel familjen gatan på Lång Vera vann SM

16 SID

Doktor Sundgren

&

Maggan en brik stjärnfa CYKEL PÅ KÖPET!

AMM ET TPR OGR NR 9/2023 RNA FRÅ N ESTEMER FLER A!) KOM STJÄ RNO (...D ET septemberMÖT

I HÄR NÖS

AGA

m 2024

Hitta he

SKÅNBERGS RÖST HÖRS IGEN

Äntligen vimmel

IG BIL

DET HÄNDER

KUSTEN HÖGA …MER OCH SAND I HÄRNÖ KULTUR PÅ GÅNG

ÅKA RULLSKIDOR PÅ B-HÖJDEN

SARA FRÅN ESTET PRISAS bytte och Per Stigsjö Linda mot Schweiz

AND

Tid för

NOSTALGI MED GÖRAN

ger många Torsboda på vattnet ringar

på både den rätt hittade Camilla och bostadsmarkna arbets-

NÖSA E H Ä Rans P P Itillsamm Y Ilser

ND

1

1

uppleve

oktober

OJ -S I DA N

Oscar Sandlund

Jonny Cutz spelar upp Y I P P I E KO L L E N

Kåpan handlar fastigheter i Härnösand

En golftalang som jobbar hårt för att bli bäst!

R E P O R TA G E

Johan Lindström valde eget

BRO BRO BREJA,

STOCKAR OCH ST

Vi bor på landet ENAR, ALLA GOD

A RENAR…

8-sidig bilaga!

Industrigat HELA D

OM FÖ RET

AGEN

Bilbolaget

ENNA B

”KRIN

Stay Cool Ditec

ILAGA Ä

G” IND US

Bravida

Holmgren

TRIGA

Bil

Cramo

R EN AN

NONS

an

TA N / HÄRNÖ

SAND

2023

Kempes BRP-Bygg

Öbako

Hernö Billackering Mekonomen

Bilskadeservice

Wedins Handelsträdgård

E4 FOTO: Martin

Sundqvist,

Alltid Marknadsbyrå

Vi på Industrigatan

Ett myller av företag och branscher får plats här. olika Industrigatan Industrigatan är ett för i Härnösand namn på vad övrigt passande rymmer fastigheter kantat E:4:ans norr utfart under som av latinets som åstadkoms här. Industri Timans, MP ”industria ”och kommer golv och Ådalens lång tid. Gamla betyder ivrig het, flit och företagsamhet. av nya namn. Bilaffär har verksamersatts Loggor och På engelska ”industry” näringsliv. skyltar företag flyttar betyder in, fyller lokalerna, byter plats. Nya Det är precis och sker längs vad som pågår utvecklas. byter ägare och Industrigatan. Ett myller och medelstora företag. Ensamföretagareav små sida med stora Området kedjor och exportindustriersida vid gränsar till når Sverige, det expansiva området och Skandinavien som Saltviksdet är många och övriga världen. företag på Industrigatan som finns med och gör Välkommen jobb när det byggs nytt runt hit! växer och om i Härnösand.

INNEHÅ LL: • Bilbolaget Nord i nybyggda lokaler • Stay Cool tar tempen på Härnösand • Kempes El har fullt med jobb • Cramo hyr ut verktyg och maskiner • Mekonomen fixar även vindrutor • Öbako byter ägare och blir starkare • Holmgren Bil servar och lagar • Bröderna bilar startade • Hernö Billackering BRP-Bygg fixar lacken • Wedins Handelsträdgård har • Plåtjobb fixar Bilskadeservicedet • Ditec växer med ny verkstad • Bravida täcker tre branscher

YIPPIE HÄRNÖSAND

1

UTGIVNINGSPLAN2024 NR

UTGIVNING

BOKN/MATR

6-7

27-28 JUN

19 JUN

1

25-26 JAN

15 JAN

8

29-30 AUG

21 AUG

2

22-23 FEB

12 FEB

9

24-25 SEP

13 SEP

3

26-27 MARS

15 MAR

10

24-25 OKT

4

25-26 APR

15 APR

11

26-27 NOV

5

23-24 MAJ

13 MAJ

12-13

19-20 DEC

17 OKT SKÅNBERGS RÖST HÖRS IGEN

NOSTALGI MED GÖRAN

SARA FRÅN ESTET PRISAS

CYKEL PÅ KÖPET!

15 NOV

ÅKA RULLSKIDOR PÅ B-HÖJDEN

…MER KULTUR PÅ GÅNG

12 DEC

NR 9/2023 septemberoktober

Oscar

Sandlund I 10 AV 10 BREVLÅDOR OJ -S I DA N

Jonny Cutz spelar upp

WWW.YIPPIEHARNOSAND.SE

Y I P P I E KO

som En golftalang jobbar hårt för att bli bäst!

LLEN

r Kåpan handla fastigheter i Härnösand

I HÄRNÖSANDS KOMMUN R E P O R TA

GE

röm Johan Lindst valde eget

, ALLA GO

DA RENAR

det Vi bor på lan

BRO BRO

BREJA, ST

OCKAR OC

H STENAR

• Månadens förening • Härnösands

Kalender • Nytt korsord • Månadens 8-sidig bilaga! HELA DENNA BIL

AGA ÄR EN ANNO

februari– mars

smarriga •

NS

Industrigatan

T R I G ATA ”KRING” INDUS O M F Ö R E TAG E N

D 2023 N / HÄRNÖSAN

NR 2/2024 Holmgren Bil Cramo Stay Cool Bravida Öbako Ditec

Bilbolaget

Kempes BRP-Bygg

Hernö Billackering Bilskadeservice Mekonomen Wedins Handelsträdgård

E4

FOTO: Martin Sundqvist,

Alltid Marknadsbyrå

Vi på Industrigatan olika Ett myller av företag och branscher får plats här. fastigheter som Industrigatan i Härnösand rymmer lång tid. Gamla kantat E:4:ans norr utfart under Bilaffär har ersatts Timans, MP golv och Ådalens byter plats. Nya av nya namn. Loggor och skyltar byter ägare och företag flyttar in, fyller lokalerna, utvecklas.

övrigt passande Industrigatan är ett för här. Industri kommer namn på vad som åstadkoms ivrig verksamav latinets ”industria ”och betyder engelska betyder het, flit och företagsamhet. På vad som pågår ”industry” näringsliv. Det är precis Ett myller av små och sker längs Industrigatan. sida vid och medelstora företag. Ensamföretagare som sida med stora kedjor och exportindustrier övriga världen. når Sverige, Skandinavien och

YIPPIE HÄR

expansiva SaltviksOmrådet gränsar till det på Industrigaområdet och det är många företag när det växer och tan som finns med och gör jobb

Linda på Re:store

64

INNEHÅLL: lokaler • Bilbolaget Nord i nybyggda på Härnösand • Stay Cool tar tempen jobb • Kempes El har fullt med och maskiner • Cramo hyr ut verktyg vindrutor • Mekonomen fixar även blir starkare • Öbako byter ägare och lagar bilar • Holmgren Bil servar och • Bröderna startade BRP-Bygg lacken • Hernö Billackering fixar har det • Wedins Handelsträdgård • Plåtjobb fixar Bilskadeservice • Ditec växer med ny verkstad

NÖSAND

Välkommen hit!

1

• Bravida täcker tre branscher

byggs nytt runt om i Härnösand.

SIDO R

Morris säljer FÖRETAG SOM VÄXER

VIMMEL • Korsord

• HÄRNÖSA NDS

KALENDE R • Bävern

Busshistoria NR

10/2023

IN LILL

FA N N S

J-SIDA

A LILL

KO L L E

LOMMO

R…

96 SIDOR HÄRNÖSAN

december januari 2024 RÖSTA

Carin är vår nya landshövding

GE

R ring 20 års renove frukt. har givit list Både journa af och fotogr

• Orienterin gs

NR 1/20

and rent

Min brorsa försvann med båten

DER 20

E N S A M I J U L?

R E P O R TA G E

R E P O R TA G E

Äntligen vimmel

1

80 sidor – Maxat

med Härnösandsläsn

Klänning från Curri

Hoodie

ing

449:-

Peak Performance från Tremans

1 600:-

YIPPIE HÄRNÖSAND

Doktor Sundgren

Maggan & stjärnfabriken RAMMET I HÄRNÖSAND FRÅN ESTETPROG FLERA!) MÖT STJÄRNORNA (...DET KOMMER

EP Ramviks hand levererar boll

Från fas tighets kung till Sve riges stö rsta

Calle – Åre bilmuse ts Här nösan um! dsbo

Julstämning familjen Abelin på Långgatan

Vera vann SM

16 SIDIG

HÄRNÖSAND

SPO RTR

Möt diakonen som vill hjälpa

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

HER REM PÅ TÄP AN PAN

Nicla s Hälld hur fung ahl: erar snörö jningen?

Elin sänker tempen

Nu är det klart vilka tio du kan rösta på?

16 SIDIG JULBILAGA

YIPPIE

FOT OMYS TER IET BrittMarie träde r fram efter 63 år

A M/S ESTONI OCH HÄRNÖSAND

ÅRETS HÄRNÖSAND SBO 2023

En helt vanlig dag hos Norrdans

Hossein har hittat sin plats.

TJEJHOC KEYN VÄXER •

Tobaks i blick fånget

God Jul &

Tage bygger egen lift, rails och hopp

Lina är full och av idéer energi

händer i Härnös and •

Vintercykling

NYHET U N

Håll Härnös

Det här

Gott Nytt År

Carin Jämtin

grät.

i Hotellet Härnösand

• 48 sido r HÄR NÖSAND •

USM

NR 12-13/2023

ÅRETS HÄRNÖSANDSBO 2023

första ”daten” med

• LARSSONS MUSSE

24

november – december

Klas och Frida på

D • Oscars 4 bästa

janua februari ri– 2024

NR 11/2023

set har intres Äntligen volleyboll i för stegrat. Härnösand

N

på Ny chef Intersport E P O R TA

D AV B

fin v! bagger, ser

N

O a Första svensk i proffset Brasilien YIPPIE

A VÄRL

& Gäddan

Dans med Sierra från Canada

Konstälskare

a tillbak Smash, Åsas väg gerslag,

oktober – november

Norra Skog.................................11 Näbbar & Klor............................ 25 Näringsliv................................... 29 Oral Care................................... 19 Pet Surgery................................ 21 Polisen....................................... 19 Publikföreningen........................ 27 Riksteaterföreningen........... 27, 55 SCA........................................... 27 Simhallen..................................... 9 Spiratek..................................... 21 Stora Coop.................................. 3 Svenska kyrkan........................... 2 Säbrå Orkesterförening............. 21 Technichus........................... 27, 31 Tjejouren...............................11, 27 Öbacka Bok......................... 19, 25

Hyresgästföreningen................. 29 HÄR Handel & Möten................ 41 Härnö Outdoor........................... 21 Härnösands bibliotek................. 55 Härnösands Golv & Kakel......... 19 Härnösandshus................... 32, 33 K-Bygg................................... 7, 25 Kort om Härnösand................. 4, 5 Kvinnojouren.........................11, 27 Lekshoppen................................11 LF Västernorrland...................... 43 Lions.......................................... 25 Magnells Måleri......................... 19 MIK•ALL Service........................ 64 Modern Omsorg......................... 21 Mäklarhuset............................... 42 Nordea....................................... 42

Berners.......................................11 Bilbolaget................................... 17 Brottsofferjouren........................ 25 Byberg & Nordin........................ 17 Cancerforskningsfonden............ 25 Curry Masala............................. 45 Elon Lundgrens......................... 19 Fastighetsbyrån......................... 25 Fokus Företagsmässa............... 23 Hamrén Fastigheter................... 13 Handelsbanken.......................... 45 Hemmets hus............................ 43 Hernö Golv.................................11 Heta Utbildningar....................... 23 High Coast Pro.......................... 52 HPSK......................................... 21 Humanistiska Klubben............... 31

• FLYT

BILAGA

Hitta hem 2024

(Fram röstad av titta re och

TKOR T

läsare från

Härnösan d.TV och

Yippie Härnösan d)

DET HÄNDER

I HÄRNÖSAND

OCH HÖGA

Per bytte Linda och mot Stigsjö Schweiz

KUSTEN

på rätt både hittade Camilla och bostadsmarknaden arbets-

HÄRNÖSAND YIPPIE tillsammans

Susanne , Kendra

ger många Torsboda vattnet på ringar

1

1

och Bos se

LO sats VA Taekw ar på ondo

Tid för upplevelser

1

YIPPIE

Denna bilaga är ett samarbete

och Yippie Härnösand mellanHärnösand mellan Yippie Ett samarbete Härnösands Handelsförening. Handelsförening och Härnösands

HÄRNÖSA

ND

1

16

JULSIDOR FRÅN HÄRNÖSAND

AFRY är 18 anställda och fler är på G.

Milous katt Cozy

SPORTREP Lukas Åberg innebandymålis med stora ambitioner

Baran – politisk vilde Invald 2022 för Vänsterpartiet i Härnösands kommunfullmäktige NU: Politisk vilde!

VIMMELDAGS • Härnösands centrum

Kicki och familjen: Susanne, Kendra och Bosse

skapade ett sällskapsspel

YIPPIE HÄRNÖSAND

1

Omslaget Baran Hosseini har fotograferats av Frida Sjögren GES UT AV Alltid Marknadsbyrå AB Mediapilen i Norden AB Köpmangatan 12 A, 871 30 Härnösand Tel 0611–51 13 20 info@yippieharnosand.se www.yippieharnosand.se ANSVARIG UTGIVARE & VD Kenneth Zetterlund, z@alltid.net REDAKTÖR Ulf Westman, ulf.westman@alltid.net REDIGERING Ulf Westman PROJEKTLEDARE/ANNONSBOKNING Linda Uhlander linda@yippieharnosand.se, 070-914 60 60 Stefan Fröberg stefan@yippieharnosand.se, 070-376 32 41 UTGIVNINGSBEVIS NR 28 157 UTDELNING Under 14 år har vi gjort Yippie Härnösand. Magasinet delas ut till 12 868 hushåll och 862 företag i Härnösands kommun med Postnord. Cirka 100 betalande prenumeranter utanför kommunen. 2 500 delas ut i ställ, buntar och på hotellrum i Härnösand. Upplagan är 16 000 exemplar. TRYCK Bold Printing Mitt, Sundsvall

Utkommer med 12 nummer/år. Nästa nummer kommer den 26-27 mars 2024.

Boka annons på 0611-51 13 20!

MEDARBETARE I DETTA NUMMER Lennart Lundberg, Olof Wigren, Frida Sjögren, Linda Gradin, Ulf Westman, Dag Jonzon, Johanna Dahlbäck, Martin Sundqvist, Klas Leffler, Hans Forsell, Torbjörn Westman, Stina Thelberg, Miranda Samuelsson, Erika Lundqvist, Johan Frykland

Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D

61


TEXT & FOTO FRIDA SJÖGREN

MITT HÄRNÖSAND

Stina Thelberg pluggar kommunikation och PR vid Mittuniversitetet och gör sin praktik på Yippie.

Här finner jag ro: I skogen och havet BÄSTA GATA: Hovsgatan, min

egen gata.

VACKRASTE PLATS: Det är på

södra Härnön jag finner ro och harmoni. BÄSTA PROMENAD: En som-

Stina Thelberg

FIKAR HELST PÅ: Espresso House, där finns ett bra utbud av fikabröd .

GÖR: Studerar andra året på Kommunikation och PR- programmet på Mittuniversitetet i Sundsvall.

SENASTE FILM JAG SETT:

ÅLDER 36

mardag längs havet i Skärsviken.

Filmen om Dag Hammarskjöld. Var bra, spännande och lärorik.

BÄSTA UTESTÄLLE: Mmm,

SER JAG HELST PÅ TV/ STREAMAR: Husdrömmar på

BÄSTA BUTIK: Erikshjälpen,

FAVORITFÄRG: Blå.

skinka.

SENASTE FYNDET: En fin

ALLTID I MITT KYLSKÅP:

finns flera men APA är trevligt.

SENASTE KULTURUPPLEVELSE: Jamtlis julmarknad i

Östersund, i klass med Murbergets julmarknad.

VAD JAG GÖR PÅ YIPPIE: Här

har jag min tio veckor långa praktik under utbildningen och trivs som fisken i den kreativa miljön. BÄSTA KÖP: Min mobiltelefon,

en Samsung S 20. Har haft den i tre år. Den har har en suverän kamera. SÄMSTA KÖP: Ett par skor

62

som gick sönder redan efter ett år.

Y IP P I E H Ä RN Ö S A ND

SVT.

bricka och en bakbok med spännande recept.

EN BRA GÅ-BORT-PRESENT :

där kan man göra många fynd.

FAVORITRÅVARA: Lufttorkad

Yoghurt.

FAVORITPRYL: Limpistolen,

En flaska hemgjord saft.

jag tillverkar bland annat kransar med den.

LÄSER JUST NU: Kurslittera-

BÄSTA TRÄNING: Simning.

tur.

BÄSTA BADPLATS: Smitingen

SENASTE RESA: En bilresa till

och Svartvik.

SÅ TAR JAG MIG FRAM I TRAFIKEN: Med bil och till fots.

HÄR FINNER JAG RO: I skogen och vid havet där jag kan höra vågorna slå mot land.

släkt i Dalarna.

DET GÖR JAG PÅ FRITIDEN:

Tidigare har hästar varit en stor del av mitt liv, men efter en allvarlig skada har jag slutat. Nu simmar jag och rehabiliterar mig samtidigt som jag försöker komma på vad jag ska göra härnäst. På hösten plockar jag bär och vid juletid tillverkar jag julkransar som jag säljer under namnet Fröken Kotte. INTRESSEN: Trädgård och

odling, som florist tycker jag om att odla snittblommor och ätbara saker. På sensommaren tycker jag om att ta rätt på bär för att kunna tillverka egen saft och sylt.

DETTA VISSTE DU INTE OM MIG: Har simmat Vansbrosim-

met 2019.


MÅNADENS FÖRENING

YIPPIE HÄRNÖSAND PRESENTERAR

Vi anordnar pubaftnar, Utansjödagen, barngympa, loppisar och andra evenemang. Utansjödagen kommer vara den 6 juli med bilträff, marknad, mat och mycket mer. Följ oss på vår Facebooksida: https://www.facebook.com/groups/154341047923954

QR-KOD TILL VÅR FACEBOOKSIDA

BAKRE RADEN: Malin Fröberg, Lowe Sedvall, Alva Ulander, Rebecka Lind, Linn Jansson, Tintin Jansson, Daniel Widenbladh MITTENRADEN: Sofia Pettersson, Livia Sedvall, Alicia Nilsson, Erica Nilsson, Emma Andersson Östlund, Lowe Söderström, Caroline Örnberg, Leia Örnberg FRÄMRE RADEN: Joakim Pettersson, Elvin Pettersson, Lovis Jansson, Levi Sjölander, Maya Sjölander och Mila Sjölander.

UTANSJÖ BYGGNADSFÖRENING

63

Utansjö byggnadsförening är en ideell förening.

Y I P P I E H Ä RN Ö S A N D


Karibo Städ i Härnösand är numera en del av MIK ALL Service AB Vi är ett heltäckande serviceföretag inom fastighetsservice med tjänster som lokalvård, fönsterputsning, trädfällning, gräsklippning och snöröjning mm. Vi tror på Härnösand och har därför valt att etablera oss på orten tillsammans med personalen på Karibo Städ.

Inga jobb är för små eller för stora, oavsett om det handlar om hemstäd på vecko- eller månadsbasis, eller dagligt kontorsstäd löser vi jobbet. Vill du veta mer om våra tjänster? Kontakta oss!

Städtjänster

Vi kan hjälpa företag, privatpersoner, föreningar och kommuner med allt från lokalvård till hemstädning.

Trädgårdstjänster

Låt oss ta hand om trädgården året runt. Vi erbjuder trädgårdstjänster åt både privatpersoner och företag.

7900:+ moms

Fastighetsservice

Telefon: 020-22 22 24 E-post: info@mikall.se Besöksadress: Rönngatan 8, Härnösand Besöksadress: Strandgatan 5, Örnsköldsvik

Vi erbjuder skräddarsydda fastighetstjänster och paketlösningar för kontinuerligt underhåll av din fastighet.

Annonsplats www.yippieharnosand.se

Allservice

Precis som namnet antyder erbjuder vi all typ av service och har specialistkunskap inom många olika områden.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.