a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 42

R E P OR TAG E / HÖ GT F LYG A N DE M I L I TÄ R ÖV N I NG

När höken kom till Härnösand

200 soldater från Livgardet, närmare 40 personer från ingenjörsregementet Ing 2 i Eksjö och 7 från helikopterflottiljen intog nyligen Härnösand. Yippies reporter fick som en av få utvalda hänga med på en solig, vibrerande helikopterfärd till Örnsköldsvik och tillbaka hem för att berätta om det. TEXT & FOTO MARIA-THÉRÈSE SOMMAR

42

Y I P P IE H Ä RN Ö S A ND

Profile for Alltid Marknadsbyra

Yippie Härnösand 2 2020  

Yippie Härnösand 2 2020  

Profile for lamee