Advertisement
The "lâm duy ngọc" user's logo

lâm duy ngọc

facebook: https://www.facebook.com/ngoc.lamduy.90/ nghê nghiệp: kiến trúc sư tốt nghiệp : - đại học kiến trúc chuyên ngành kiến trúc - đại học tài chính maketting- chuyên ngành maketting công việc hiện tại: ceo - bacogarden.com ceo- sanvuondep.net.vn nguyên quán: bình định nơi thường trú: bà rịa vũng tàu nơi sống: hồ chí minh 0763.79.22.79 #lamduyngoc

Publications