L'altra mirada 13. Gener 2013

Page 1

l’altra mirada

Número 13 - gener 2013

02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 18 21 23 24 26 27

index

Editorial Corrupció a les Illes Balears Lluís Ballester Prebes de cirereta Salvant Es Trenc: Ses Covetes Toni Alorda Construcció d’una cooperativa política David Abril Per què un moviment feminista? Lourdes Martín Clemente Plataforma d’associacions de pensionistes i jubilats Jaume Bonet 30D Important manifestació sobiranista Maties Bennàssar Reflexions sobre l’espai socio-sanitari a Mallorca Ignasi Gàlvez Retallades en cooperació Pere Polo i Juan L. Rodríguez La comunitat educatica s’autoorganitza Josep Valero Entrevista a Maria Bonnín Cortes Que torna Berlusconi! Miquel Àngel Maria Contra la indecència la paraula i la mirada J. Jesús Camargo Reflexió sobre la proposta de Gallardón Salvador Colomer Els dits greixosos d’Stalin Miquel Àngel Llauger Treballadors, sindicalistes i clandestins Lila Thomàs i Andreu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.