Page 1

Onafhankelijk vakweekblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en BelgiĂŤ

90e jaargang vrijdag 16 oktober 2009

Meubel 3

Belgische fabrikanten: Crisisbeheersing in vijf stappen

e

g Bijla

o fu g l e B

rn


s

LOUVRE E1

BREST S1


MASSIMO E3

MAX S1 s V.D.M. Meubelagenturen b.v. Raadhuisstraat, 75 6711 DS EDE

Meubar nv Industriestraat 9 B-8211 Aartrijke

Tel. 0318 - 50 45 70

Tel. +32 (0) 50 22 04 04

Fax. 0318 - 69 36 03

Fax. +32 (0) 50 22 04 05

e-mail: made1000@planet.nl


Mijn bedrijf ‘Mijn keuze was snel gemaakt’ Lezer: Robin Keijser, 41 jaar. Gezin: “Ik heb een vriendin en een zoontje van 8 jaar.” Bedrijf en functie: “Ik heb twintig jaar gewerkt bij vooraanstaande meubelbedrijven in binnen- en buitenland. Als 18-jarige jongeman vertrok ik al naar Italië om kennis op te doen van het meubelvak. Hier leerde ik hoe je met passie en overgave de kennis en liefde voor het vak kunt omzetten in het product. Terug in Nederland heb ik in het familiebedrijf, Novio Forum, mijn opgedane kennis vergroot en mijn commerciële kwaliteiten verder ontwikkeld. Vervolgens heb ik tien jaar bij Nederlands oudste meubelfabriek, Van Gaasbeek & Van Tiel gewerkt. Medio 2007 ben ik gestart met mijn eigen onderneming, KMG / Keijser Meubel Groep (www.kmg-online.nl, www.robinwoods.nl en www.tablesinallsizes.nl).” In het vak gekomen via: “Familie. Onze familie is al tientallen jaren actief in de meubelbranche. Met Budget Meubel, dat later uitmondde in Novio Forum, maakte ik van dichtbij mee wat het meubelvak inhield en al snel was de keuze gemaakt.” Als ik niet in deze branche zou werken: “Dat is eigenlijk ondenkbaar, maar dan was ik zeker ook zelfstandig ondernemer geweest.” Toekomstplannen: “Ik wil met mijn bedrijf uitgroeien tot een gerespecteerd leverancier die in de branche bekend staat vanwege zijn strakke leveringen, goede prijs-kwaliteitverhouding en zijn commerciële modellen. Ik wil op zo’n 50 tot 75 verkooppunten staan met mijn verschillende concepten. Ik mik met mijn bedrijf op zowel de grootwinkelbedrijven als op de gespecialiseerde meubelondernemer. Projectmatig werken wordt niet geschuwd.

90e jaargang vrijdag 16 oktober

In h oud

Meubel 3

Restaurants en hotels behoren tot de vaste klantenkring van Keijser Meubel Groep. KMG heeft nu modellen qua prijs in het midden-hoog segment en qua uitstraling en modellering in het moderne segment. Komende tijd wil KMG zich naast het moderne segment ook profileren in het lifestyle segment.” Mijn bedrijf overleeft de crisis, vanwege… “de samenwerking met kwaliteitsleveranciers, de leverbetrouwbaarheid en door de blijvende vernieuwing van mijn producten en dien-

Advertentie-index

sten. Dit in combinatie met hoogstaande kwaliteit en een correcte informatieverstrekking

23 | Arn. Parren

om zo het dealernetwerk te vergroten.” Neemt een voorbeeld aan… “Daar kan ik geen antwoord op geven omdat ik alles doe vanuit mijn eigen kracht en inzicht.” Nieuw meubelstuk: “Thuis zijn wij modern ingericht. Onze laatste aanschaf zijn twee fauteuils ‘Zen’ van Ligne Roset.” Leest als eerste: “De column van Henny van Straaten, het geschil en het handelsregister

21 | Colijn IT 36 | De Jong’s Liften 23 | De Lange 10 | Duo Meubelagenturen 23 | Ideko

zijn de artikelen die ik als eerste opzoek in vakblad Meubel. Daarna wordt het blad met

39 | Intres

interesse gelezen. Vooral de ervaringen vanuit de branche volg ik op de voet.”

01 | JVDT

Leuk artikel/interview: “Graag lees ik interviews van de grote winkeliers. Neem Mande-

27 | Livingfurn

makers nu al voorbeeld. Interessant om te lezen hoe hij opkijkt tegen de branche en zijn

23 | Lolke van der Meulen

mening durft te geven over de branche. Ik ben het niet met alle standpunten eens, maar ik

02, 03 |

lees graag hoe andere ondernemers er over denken.”

36 | Meubelindustrie Langenhuizen

Woonbeurs of huisshow: “Eigenlijk wil ik net zoals vele aanbieders in de meubelbranche

40 | Nix Design

maar één enkele beurs die jaarlijks op een centrale plek in Nederland wordt gehouden.

36 | Scierie du Rupt de Mad

Deze beurs is dan ook niet meer dan drie dagen geopend en zal zorgen voor een opkomst van handelaren/inkopers/winkeliers die vergelijkbaar is met de meubelbeurs Utrecht, waar we drie dagen lang de stof uit de schoenen liepen om iedereen optimaal te helpen.” Woonbeurzen: “Ik bezoek vakbeurzen naast die in Nederland in België, Duitsland, Frankrijk en Italië.”

Meubar

27 | Versmissen

Bijsluiter Belgofurn


Kastekort | 16

Stappenplan | 6 Lezer Robin Keijser: “Er bestaat wel een vereniging die de Nederlandse exportbelangen behartigt. Deze heet Dufex. In het verleden ben ik daar al mee naar het buitenland gegaan. Deze vereniging is onderdeel van het CBM.”

Redactie Meubel: “De regeling ‘Veiligheid Kleine Bedrijven’ is nu echt van kracht. CBW-Mitex is een grote campagne gestart om winkeliers hierop te attenderen, terwijl verwacht wordt dat de subsidiepot al voor het einde van het jaar leeg is.

Transformatie | 28

Eijerkamp | 9

Actueel

Rubrieken

32 | Handelsregister

12 | Deelnemerslijst Brussel

11 | Column: Nachtmerrie

37 | Stelling van de week

20 | Vooruitblik Brussel

14 | Ondernemerskwesties: Teambuilding

23 | Meer vertrouwen in economie

19, 22, 25 |

24 | Overstap Auping-directeur naar Beter Bed

29 | Geschil: Teleurstellende uitstraling

24 | Nieuwe lijm

30 | Agenda Nationaal

26 | Natuzzi strijd tegen namaak

31 | Agenda Internationaal

Productnieuws

Bij de voorplaat: Meubel sprak met een aantal Belgische fabrikanten in het kader van de Belgofurn exportcatalogus, te vinden in het hart van deze editie. Fabrikanten benadrukken hun eigen sterke punten en het omzetverlies wordt onder meer gecompenseerd door een verbreding van het aanbod. Afgebeeld zijn Bernard Deheegher, directeur van de exportorganisatie Belgofurn en Lieven Pauwels van beddenfabrikant Revor.


6 | Meubel 3

Fabrikanten

16 oktober 2009

Stappen p lan

Belgische meubelindustrie neemt serie maatregelen om recessie te kunnen overbruggen

Crisisbeheersing in vijf stappen KORTRIJK – Fabrikanten in de Belgische meubelindustrie blijken onafhankelijk van elkaar strategieën te hebben ontwikkeld om te kunnen overleven in crisistijd, die in een vergelijking een serie opmerkelijke overeenkomsten blijken te hebben. Een aantal fabrikanten spreekt zich daar tegenover Meubel over uit. Belangrijkste overeenkomst: geen terughoudendheid in tijden van recessie!

Ook in België zijn het geen vrolijke tijden. Volgens een opgave van

Stap 1: Ontwikkel nieuwe collecties

de fabrikantenbond Fedustria worden meubelbedrijven gecon-

Pol Deconinck, eigenaar van fabrieken Juventa en Verfail-

fronteerd met omzetdalingen tot dertig procent. Een ontwikkeling

lie, denkt een groter publiek te bereiken door zijn collec-

die direct is terug te voeren op de stagnerende economie. De Bel-

ties breder te brengen. Daarmee doelt hij op de invulling

gische, of beter, de Vlaamse meubelindustrie kent vooral familie-

van kleuren en maten, maar ook op de toevoeging van

bedrijven die al decennialang interieurproducten produceren. Van

slaapkamermeubilair aan de collectie. Juventa en Verfail-

oudsher zijn met name in West-Vlaanderen veel fabrieken geves-

lie zijn zusterbedrijven. In het verleden heeft met name

tigd, die in de loop der jaren het productievolume steeds verder

Verfaillie zich geconcentreerd op kersenhouten meube-

wisten op te voeren. Ondanks die kelderende omzetten presente-

len. Daar komt Deconinck nu op terug. Hij merkt dat het

ren vrijwel alle Belgische fabrikanten zichzelf aan de detailhandel

segment steeds kleiner wordt. Hij is dit jaar overgestapt

met steeds een nieuw aanbod. De Meubelbeurs Brussel is bij uit-

op eikenhout als basismateriaal. Deconinck beseft dat

stek een gelegenheid om nieuwe collecties in de schijnwerpers te

hij daarmee wat materiaal betreft in het vaarwater van

zetten.

collega-fabrikanten komt, maar zegt met de modellen in

In de aanloop naar de Meubelbeurs Brussel spreken verschillende

voldoende mate onderscheidend te zijn. Zowel Juventa

Belgische fabrikanten zich uit over de veerkracht van de industrie,

als Verfaillie voegen nu voor het eerst slaapkamermeube-

aan de hand van maatregelen die in het eigen bedrijf zijn genomen.

len toe aan de collectie. “Verbreding is het devies,” aldus Deconinck.

Meubel sprak met een aantal Belgische fabrikanten in het kader van

Ook meubelfabrikant BSM verbreedt de collectie om zo een grotere

de Belgofurn exportcatalogus, te vinden in het hart van deze editie

groep detaillisten aan te kunnen spreken, zonder daarbij ‘de iden-

van Meubel. Fabrikanten benadrukken wat zijn zien als de sterke

titeit van BSM uit het oog te verliezen’. Eigenaar Stein Mersseman

punten van hun onderneming. De industrie probeert omzetverlies

heeft sinds twee jaar een productiefaciliteit in Indonesië en is druk

te compenseren door een verbreding van het aanbod. Van oude

met de expansie van zijn bedrijf. In Indonesië werkt hij met jonge

modellen wordt versneld afscheid genomen, nieuwe collecties

ontwerpers aan de ontwikkeling van nieuwe producten. Wim Ver-

worden breed ingezet. Belgische meubelfabrikanten gaan de crisis

schaete van beddenmaker Jaritex probeert juist met de inzet van

te lijf in vijf stappen.

private labels een bredere groep detaillisten te bereiken.


Fabrikanten Nik Levecque, MDR

16 oktober 2009

Chantal Verhaegher, Medal

Meubel 3 | 7 Pol Deconinck, Juventa / Verfaillie

Wim Verschaete, Jaritex

Dimitri Vandecasteele, Vandecasteele

Stein Mersseman, BSM

Lieven Pauwels, Revor (r) en Bernard Deheegher,

Alexander Vanraes, Varam

Belgofurn.

Jozef de Stroper (l), Kurt Boey, Thor

Stap 2: Geef gas op buitenlandse markten

“We proberen nu in eigen land meer detaillisten te bedienen.” Over

Belgische fabrikanten voeren onder normale economische om-

de Nederlandse markt zegt hij dat deze ‘moeilijk’ is te bewerken.

standigheden ongeveer tweederde uit van de totale productie. Dat

“Inkoopgroepen oefenen grote invloed uit op wat wel of niet in

aandeel wordt vervolgens bijna volledig verdeeld over Duitsland,

de winkels te verkrijgen is. Veel detaillisten hebben zich bij deze

Nederland en Frankrijk. Nik Leveque, exportverantwoordelijke bij

groepen aangesloten en hebben weinig ruimte voor andere aan-

MDR, merkt dat de exportpositie van zijn bedrijf verzwakt. Het

bieders.”

bedrijf kiest er nu voor zich meer te concentreren op de Belgische

Zitmeubelfabrikant Medal heeft besloten zich meer op de Neder-

markt, die inmiddels ook krapper is geworden. Leveque stelt dat

landse markt te richten. Chantal Verhaeghe van Medal ziet juist

het bedrijf de mogelijkheden heeft om de klappen op te vangen.

voordeel in de vermeende invloed van inkoopgroepen. “We kun-


8 | Meubel 3

Fabrikanten

16 oktober 2009

Stappen p lan

nen daarmee een grote groep winkeliers bereiken.” Dimitri Vande-

Stap 4: Zorg voor differentiatie in doelgroepen

casteele, eigenaar van importeur van lifestyle meubelen Vandecas-

Vooral de beddenfabrikanten proberen in het aanbod een differen-

teele, kijkt voor het ontdekken van nieuwe markten juist buiten

tiatie aan te brengen om zo verschillende groepen consumenten

Europa. De onderneming bestaat al 33 jaar en is ooit begonnen als

aan te spreken.

importeur van vlechtwerk. Die insteek is gebleven, alleen zijn daar

Beddenmakers Revor wijkt uit naar andere doelgroepen om een

in de loop der jaren andere productgroepen bijgekomen. Vande-

groter deel van de gehele markt te bedienen. Lieven Pauwels ver-

casteele neemt, naast deelname aan de beurs in Brussel, deel aan

telt dat de onderneming de nadruk legt op duurzaamheid met de

beurzen in Frankrijk en Singapore om de klantenkring uit te brei-

collectie ‘Signatur’, die volledig uit ‘natuurlijke materialen’ bestaat.

den.

Ruimtevaarttechniek in iSleep, geschikt om ‘schadelijke stralingen’ uit bed te houden, richt zich weer op een andere doelgroep.

Stap 3: Ontwikkel andere modellen dan de gebruikelijke MDR heeft drie nieuwe collecties ontwikkeld die dit najaar wor-

Stap 5: Benader de retail op andere wijze

den gepresenteerd aan de nationale en internationale markt. De

Bij Thor in Torhout is er nog geen paniek uitgebroken. Wel doen

collecties hebben ‘een lagere prijsstelling’ dat wat MDR in het ver-

ze ook daar een poging een andere doelgroep te bereiken met de

leden heeft laten zien. Exportverantwoordelijke Leveque noemt

meubelen. Directeur Kurt Boey vertelt dat ‘Thor gewoon Thor zal

het geen ‘crisismeubelen’. “Het zijn goedkopere collecties.” Van een

blijven’. Ook Thor komt met nieuwe programma’s. Wel wil de fabri-

paniekreactie is geen sprake. “We proberen een bredere doelgroep

kant de retail nadrukkelijker gaan benaderen. “Vanuit de industrie

aan te spreken.”

moet meer aandacht worden besteedt aan het verkopen”, meent

Zitmeubelfabrikant Alexander Vanraes van Varam zegt, net als zijn

hij. Boey denkt dat sommigen fabrikanten het gevoel met de markt

collega-fabrikanten, extra gas te geven om teruglopende omzet-

kwijtraken, wat resulteert in steeds minder aansprekende collec-

ten te compenseren. Dat gas geven moet gebeuren door de intro-

tie. Thor heeft speciaal om de retail intensiever te benaderen extra

ductie van nieuwe modellen, met ingenieus ingebouwde functies.

personeel ingezet. Jozef de Stroper is een retailspecialist die de ko-

“Misschien iets anders dan wat men van ons gewend is, hoewel het

mende periode vooral ‘op de weg’ zal zijn om de bestaande klanten

nog altijd zitmeubelen zijn.”

van Thor te leren kennen.


Nieuws

16 oktober 2009

Meubel 3 | 9

Eijerkamp Wonen in Veenendaal. (archieffoto)

‘Niks mis met status Eijerkamp!’ DEN HAAG – Directielid Hans Jaap Eijerkamp van Eijerkamp Wonen haalt scherp uit naar fabrikanten en leveranciers in de meubelbranche die de bedrijfseconomische status van de woonwinkelier openlijk in twijfel trekken. De ondernemer stoort zich aan het gerucht dat door de meubelbranche spoelt, als zou Eijerkamp Wonen op de rand van een faillissement staan. Hij noemt het ‘bijna onvoorstelbaar’ dat er met ‘zoveel zekerheid’ wordt geroepen dat Eijerkamp Wonen er ‘slecht voor zou staan’. “Het is echt ongelofelijk wat er allemaal in de meubelbranche over ons bedrijf wordt geroepen. En dat met een stelligheid! Al maanden wordt er geroepen dat het slecht gaat met Eijerkamp Wonen. Iedereen weet zeker dat we worden overgenomen. En ook nog eens door wie en wanneer. Iedere fabrikant of leverancier die wat denkt te weten over Eijerkamp Wonen zou er beter aan doen zich op de toekomst van zijn eigen onderneming te concentreren.” Hans Jaap Eijerkamp reageert na vragen van Meubel voor het eerst in het openbaar op geruchten over de toekomst van de onderneming. Hij laat nog net geen diepe zucht horen, maar vermoeiend vindt hij het wel. Het gerucht dat al maanden de ronde doet als zouden de dagen zijn geteld, van het familiebedrijf. “Natuurlijk hoor ik de verhalen ook als zou het eind van Eijerkamp Wonen in zicht zijn”, zegt hij. “Ik kan je verzekeren dat we volop bezig zijn met de toekomst.” Als bewijs van de economisch goede conditie van Eijerkamp Wonen voert hij de de deal aan, die hij recent zegt te hebben gesloten met RTL. Het bedrijf gaat fungeren als sponsor van een woonprogramma dat de televisiezender in voorbereiding heeft. “Wat denk je, zou zo’n commerciële omroep in zee gaan met een woonwinkelier die de zaken niet op orde heeft?”


Column

Meubel 3 | 11

Nachtmerrie ‘Mijn zoon heeft - zakelijk gezien - geen vlees op de botten’. Heel even zwijgt de man. Alsof het hem zwaar valt het te zeggen. Ik zwijg en luister, terwijl ik zijn hartverscheurende verhaal probeer te verwerken. Hij wilde met mij over Ben Mandemakers praten. En vertelde mij toen spontaan zijn levensverhaal. Over de meubelzaak die hij in tientallen jaren had opgebouwd. Over de nieuwe winkel die hij een paar jaar geleden had geopend. Op een mooi punt. Met veel verkoopvloeroppervlakte, veel magazijnruimte en mooie merken. Hoe zijn droom werkelijkheid werd toen zijn zoon recent die zaak overnam. Op de top van de markt. Hoe die droom nu een nachtmerrie dreigt worden. Omdat de markt op dit moment slecht is. Zeer slecht. En zijn zoon door het uitblijven van verkopen zwaar in de problemen is gekomen. Problemen die hij bijna niet meer baas kan. Want de bank wil hem niet meer steunen. En zelf heeft hij geen geld meer. Of zoals vader zei: ‘geen vlees op de botten’. Sluiting en zelfs een mogelijk faillissement dreigt. Ten einde raad had vader contact gezocht met Ben Mandemakers. Want die zou toch met iedereen in de branche koffie gaan drinken, had hij in Meubel gezegd? Tijdens dat kopje koffie wilde hij Ben vragen de zaak van zijn zoon over te nemen. Maar Ben belde niet. Ook niet na een tweede telefoontje om hem aan het eerste te herinneren. Daarmee viel de laatste strohalm weg. En restte alleen nog een groot zwart gat. Wat moest ik zeggen? Dit was precies waar ik bang voor was. Het had mij al verbaasd dat Jan Meerman, voorzitter van CBW-Mitex, in CBW-Mitex Magazine schreef dat meubelwinkeliers nauwelijks belden.

Column

Terwijl volgens hem de telefoon roodgloeiend zou moeten staan. Door ondernemers die vragen om hulp. Meerman wist maar één oorzaak: ondernemers wachten te lang met het inschakelen van hulp. Uit schaamte. Of omdat ze denken dat alles wel weer goed komt. Maar het komt niet vanzelf goed. Want als zelfs meubelgoeroe Jan des Bouvrie zijn personeel moet vragen salaris in te leveren en zich genoodzaakt ziet oude voorraden van de hand te doen, is het echt erg. En lijkt de door Ben in zijn interview voorspelde grote winkelsanering begonnen. Waardoor tientallen dromen nachtmerries worden. Zoals die van Theo van Elk, die in 2006 Trio Druten van zijn vader overnam. Zijn zaak ging vorige week failliet Ook hij had geen vlees op de botten ….

Henny van Straaten hvanstraaten@home.nl


12 | Meubel 3

Plattegrond Meubelbeurs Brussel

16 oktober 2009


Deelnemerslijst Meubelbeurs Brussel Exposant Standnr. MIRODAN CREATION 3-103 SOFAS MC 3-105 MOBLIBERICA 3-106 SICAME 3-110 NEO COCOON 3-111 De Wulf Selection by Belgo Chrom 3-112 DOIMO 3-113 ZET -Sit on It 3-120 NOVECENTO 3-121 TONIN CASA 3-121 JOLI COLLECTION 3-122 LC MOBILI 3-123 KLOTZ 3-124 JAVORINA 3-125 STRICTLY DESIGN 3-126 Idéel 3-130 OORMERK 3-134 Sohier Design 3-135 Chris Ruhe 3-136 HABE 3-205 BELROM - JUVO 3-207 HTL 3-209 SATIS 3-210 SYMPA 3-214 RIVIERA 3-215 INCANTO 3-216 SOFITALIA 3-216 KIS 3-219 IMS FORINVEST 3-221 MEUBAR 3-222 DELTA SALOTTI 3-309 CALIA 3-310 NICOLETTI 3-311 MAX DIVANI 3-312 NATUZZI 3-313 MEBELPLAST 3-318 EVAN 3-321 ALTONI 3-326 MUSTERRING 4-202 ERONDA 4-203 VIPACK 4-205 WILLI SCHILLIG 4-206 SIT DESIGN 4-207 VAN DIJK 4-211 NOVYTA-INTERDESIGN 4-215 ALBERTA 4-216 CALLIGARIS 4-218 NOLTE GERMERSHEIM 4-223 THOR 4-224 KOINOR 4-225 WIEMANN 4-226 WIMEX 4-230 HIMOLLA 4-231 STEINPOL 4-232 HEBECO 4-301 PAÏDI 4-301 NOLTE DELBRÜCK 4-307 ZEHDENICK 4-313 MEGAPOL 4-315 POLINOVA 4-315 LA NUOVA CASA 4-316 ELASTOFORM 4-317 KLUSKENS 4-318

DE TOEKOMST MOBITEC MDR DECRUY GAUTIER DEKIMPE BREE’S NEW WORLD HUKLA RAUCH BELGOFURN MINTJENS PASSE PARTOUT LEFEVRE PERFECTA NEYT THEUNS GERLIN MECAM JUVENTA VERFAILLIE ROYAL ARISTA MEDALOUNGER up2date VARAM D&D KAREL MINTJENS ROM DE EIKEN ZETEL AVANTI BY DEZ NEO-STYLE RECOR BELFORM SOFA-BED MAHA-RADJA UNIC DESIGN BARA MAHOTON SVEDEX FURNART GREEN SLEEP NILL SPRING BOXYGEN THE SLEEPING SOCIETY ELSACH RAKO BEDDING BOONE REVOR STYLDECOR ANKER BEDDING LS BEDDING VELDEMAN BEDDING RECOR BEDDING CARLINA SENSOFLEX EBAC PBH WASA ACRO BEDDING VAN LANDSCHOOT POLYPREEN FITCO EASTBORN HILDING PULLMAN DORELAN 

4-323 4-324 4-325 4-326 4-329 4-330 4-331 4-333 5-100 5-200 5-203 5-207 5-210 5-211 5-215 5-216 5-220 5-221 5-221 5-224 5-225 5-228 5-228 5-229 5-300 5-306 5-311 5-317 5-319 5-320 5-327 5-329 5-329 5-330 5-331 5-332 6-200 6-201 6-202 6-202 6-203 6-204 6-204 6-205 6-206 6-208 6-211 6-211 6-216 6-216 6-223 6-224 6-300 6-302 6-303 6-303 6-303A 6-304 6-305 6-308 6-312 6-315 6-315 6-315 6-316

16 oktober 2009 DIAMOND SPRING COMPANY6-321 FITNITE 6-321 EMDEKA 6-323 VROOMSHOOP 6-323 TEMPUR 6-324 BOX D’APARTO 6-325 LIGNA 6-400 VAN HOUDT 6-401 B-LINE 6-403 WILLEMS 6-404 ENBE 6-405 SPAGNESI by ENBE 6-405 BAUWENS 6-406 HM HELVETIA 6-407 HET ANKER 6-500 IMS Benelux 6-501 QUADRATO 6-505 HOME CONCEPT 6-507 DEKONINCK COLLECTIONS 8-200 CHARRELL 8-201 MAXFURN 8-204 LINE DESIGN 8-205 KINGSBRIDGE 8-207 HOME SPIRIT 8-208 SFERATO 8-209 DULCE FORMA 8-211 DE JONG ANTIEK 8-213 Vinck 8-215 CREATEX 8-216 PINUS 8-217 GERLAG&GERLAG 8-218 NOVIO FORUM 8-218 SKJ 8-218 SQUIRREL 8-219 TIFFANIES 8-221 LIVINGFURN 8-222 MABRILUX 8-223 VERSMISSEN 8-225 DEKORATTEX 8-230 LEDA 8-301 BSM 8-304 ABLO-BLOMMAERT 8-305 STOCKS 8-307 LEE & LEWIS 8-308 VANDECASTEELE 8-310 ETHNICRAFT 8-313 AMANT 8-314 BASIC LINE by LUC MEGANCK8-315 HENK SCHRAM 8-316 GEVE 8-317 FANDEC 8-318 PURE - ART 8-319 JVDT 8-321 RIVE BLEUE 8-322 MEUBLES DU MENHIR 8-323 TONI VAN PARIJS 8-323 PARAGON 8-324 HEMELAER 8-325 MCA 9-201 FMD 9-202 TOPSTAR 9-203 PRO ARTE 9-204 HAKU 9-205 LASSERRE 9-207 Les Ateliers du Drugeot 9-209

DIVACO DECRU ALCOS YOUNG-SIT A.L. KIDS POLDIMAR SE COLLECTION FUSITE JAKOBSEN HOME MÖBEL AUS GLAS ALISYSTEME PEACOCK REMILUX CZECHTRADE DESK-FORM HASPO SYSTEM KARES KOVONA SYSTEM PROWORK IDEA PIFU PARISOT PIERSON TUJAGUE BUSSCHE GIRARDEAU LOUE HIMA FORTE SIT & JOY ZIJLSTRA ZAGAS DULLAERT STAGIMA DE KINDERS-SALEMBIER KRETSCHMAR ORANJE DE MAN VANDEHEG MEUBELCO JOOKEN FLOORLINE VAN BELLEGEM PROBILEX VIDATO ZTAHL by DIJKOS GORETTI KARTELL COLLECTION LOOM FURNITURE NOUVION CHITA SPINDER DESIGN NDJ DEMTRE DEMUYNCK DIMA MICHELDENOLF CAMMERS 

Meubel 3 | 13 9-210 9-211 9-212 9-213 9-219 9-221 9-223 9-224 9-225 9-225 9-231 9-233 9-235 9-237 9-237 9-237 9-237 9-237 9-237 9-300 9-301 9-303 9-304 9-306 9-307 9-308 9-308 9-310 9-311 9-315 9-316 9-317 9-319 9-321 9-323 9-324 9-325 9-326 9-327 9-328 9-329 9-333 9-335 P-202 P-203 P-205 P-207 P-208 P-209 P-209 P-210 P-211 P-301 P-302 P-304 P-305 P-307 P-308


14 | Meubel 3

Ondernemerskwesties

16 oktober 2009

‘Een team presteert beter dan een groep’

Motivatie aanslingeren Als de klanten thuis blijven, de omzetten neerwaarts kukelen en de winkelvoorraad verstoft, probeer dan maar eens gemotiveerd te blijven. ‘We zijn hier om te verkopen, niet om duimen te draaien’, zegt een ondernemer. Juist op dit moment kan teambuilding een uitkomst bieden om er gezamenlijk weer tegenaan te gaan.

Het stond deze zomer in verschillende kranten: medewerkers van

Diep

een Brits kantoor hebben ontdekt dat ze beter kunnen samenwer-

Hoewel er volgens sommigen licht schijnt aan het einde van de

ken als ze naakt zijn. Zonder kleren dus. De naakte kantoordag, die

tunnel, zitten we nu nog diep in de recessie. Heeft het op dit mo-

werd omgedoopt tot ‘Naked Friday’, was een idee van psycholoog

ment zin alsnog te sleutelen aan een motivatieproces? Jazeker, re-

David Tayler. De bedoeling was om de teamgeest te verbeteren.

ageert Blijerveld, als dit proces is opgestart, kunnen ondernemers

Nederland moet het tot nu toe stellen zonder dergelijke revolutio-

snel grote slagen maken. Direct resultaat kost natuurlijk enkele

naire voorbeelden, hoewel de Engelse betrokkenen buitengewoon

maanden, maar deze investering verdient zich hoe dan ook terug.

enthousiast waren. Met elkaar naakt in de winkel klanten ontvan-

Eén van de eerste stappen die wordt gezet met een zowel simpele

gen gaat misschien wat ver, maar dat teambuilding een belangrijke

als zeer fundamentele vraag: waar willen we naar toe? Zetten we in

houvast is in deze woelige tijden, staat voor velen zo vast als een

op hoge omzetten of zitten we vooral op het spoor van dienstverle-

huis. ‘Ik denk dat teambuilding altijd nodig is, in perioden dat het

ning. ‘Soms zie je duidelijke meningsverschillen wat dat betreft. Als

meezit, maar ook in perioden dat het tegenzit’, stelt Martin Blijer-

er al geen duidelijke bedrijfskoers is, hoe moeten de medewerkers

veld, directeur van Symbio6, een adviesbureau voor vernieuwing.

dat dan weten?’

Teambuilding is één van de belangrijkste aandachtspunten bij dit bureau. Op de site www.samensterker.nu staat een schat aan ken-

Klein team

nis wat dat betreft. Nog even terug naar zijn opmerking: ‘Teambuil-

Evert Heerkens is eigenaar van Hedi Meubelen in het Heeswijk-

ding is altijd nodig, maar ik denk wel dat bedrijven of winkels die

Dinther. Er staan een paar mensen op de loonlijst, vijf om precies te

hier eerder mee gestart zijn nu wel degelijk een voorsprong heb-

zijn. ‘Een klein team’, zegt Heerkens. Duimen draaien en uit het raam

ben om de recessie te overleven.’

staren is de dood in de pot, wil hij in ieder geval ook bevestigen.

‘Het belangrijkste verschil tussen een groep en een team is dat een

Recent heeft één van de medewerkers ontslag gevraagd. En die

groep eigenlijk bestaat uit individuen die min of meer toevallig bij

opengevallen plek is niet opgevuld. Een kleiner team voldoet pri-

elkaar werken. De verantwoordelijkheid van een team gaat veel

ma om het juiste evenwicht te vinden tussen een te hoge werkdruk

verder. Om een paar voorbeelden te noemen: een team streeft een

en een vorm van lusteloosheid. ‘Het voordeel van een klein team is

gemeenschappelijk doel na, er bestaan heldere werkafspraken, een

dat je mensen flexibel kunt inzetten. Ik wil sowieso voorkomen dat

heldere rolverdeling en er is onderlinge waardering, vertrouwen en

desinteresse en verveling toeslaat. Dus op de rustige uurtjes kun je

respect. Een dergelijke vorm van samenwerking kent vele voorde-

ook een wandje verven of het interieur weer opfrissen. Bovendien

len. Zo is er sprake van een grotere slagkracht, grotere creativiteit

importeren we zelf meubels uit Colombia, daar zijn we best druk

en een betere motivatie. Mensen leunen niet achterover totdat de

mee. Er bestaat hier niet zoiets als neerslachtigheid, we blijven er

baas werkorders geeft, maar men neemt gezamenlijk het voortouw

volop tegenaan gaan.’ Een belangrijke kwaliteit van een team is,

om de winkel tot succes te maken.’

vindt Heerkens, dat iedereen zijn specifieke taken kent. Iedereen


Ondernemerskwesties

16 oktober 2009

Meubel 3 | 15

Meubel brengt met enige regelmaat artikelen over onderwerpen waar ondernemers bij het runnen van hun bedrijf nadrukkelijk mee te maken hebben. Denk aan bijvoorbeeld het kiezen van een bedrijfsmodel, aan locatiekeuze, betalingsverkeer of promotiemiddelen. Mocht u suggesties hebben voor een onderwerp, stuur dan een mailtje naar redactie@meubel.nl.

medewerker voelt de verantwoordelijkheid om er op zijn eigen deelterrein een dikke voldoende te halen. En dat ontstaat vanzelf de ambitie om gezamenlijk tot een fraai resultaat te komen.

Op vakantie Coen Horsten is eigenaar van Horsten Meubelen in Waspik. En als er ergens een representant rondloopt van optimistisch ondernemersschap in deze barre tijden, dan is hij dat wel. Terwijl tal van collega’s beknibbelen op uitgaven en investeringen, is hij afgelopen zomer doodleuk met het hele team tien dagen naar Salou op vakantie geweest. Inclusief aanhang en kinderen. Alles bij elkaar komt dat neer op dertig personen. Bovendien is dit niet de eerste keer, hij gaat

Er is bij een team sprake van:

eigenlijk elk jaar op pad met het totale team. De Spaanse kust is

een gemeenschappelijk doel

regelmatig gefrequenteerd, evenals Disney World in Parijs bijvoor-

onderlinge afhankelijkheid

beeld..

heldere rolverdeling

‘Mijn filosofie is: je moet iedere werknemer op zijn eigen kwalitei-

heldere werkafspraken

ten inschatten en bovendien ook het thuisfront bij je activiteiten

onderling waardering, vertrouwen en respect

betrokken houden. Dat heeft een enorme impact. Sinds 1984 kennen we nagenoeg geen verloop van personeel, bovendien voelt

Voordelen van een team:

iedereen zich buitengewoon gemotiveerd om deze zaak tot een

grotere slagkracht: door bundelen van kennis en-

succes te brengen.’ ‘Ik ken collega’s waarbij de verkopers niet eens

vaardigheden

de inkoopprijs weten. Hier wel, er bestaat een soort van informa-

snelheid en continuïteit: teamleden zijn onderling-

tiedemocratie – iedereen weet van de hoed en de rand, hetgeen

uitwisselbaar

ook betekent dat er breed verantwoordelijkheid wordt gedragen. Ik

grotere creativiteit: door verschillende invalshoe-

heb hier vier dames rondlopen. Als die onderling een uurtje willen

ken

ruilen, dan doen ze dat gewoon op eigen houtje. Daar kom ik hele-

synergie: een team is meer dan de optelsom der

maal niet tussen. Ik ben afgelopen zomer vijf weken weg geweest.

delen

Gaat ook prima. Iedereen neemt de verantwoordelijkheid die hem

motivatie: een hecht team weet elkaar tot grote

toekomt. Succes van een winkel is voor zeventig procent te danken

hoogte te stimuleren

aan de motivatie van het personeel!’


16 | Meubel 3

Detailhandel

16 oktober 2009

In ten sief

Subsidiepot regeling Veiligheid Kleine Bedrijven is al bijna leeg

Bodem kas reeds in zicht DOORN – De reikwijdte van de financiële dekking van de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven is zo beperkt, dat de subsidiepot naar verwachting nog voor het eind van het jaar leeg is. De regeling ging op 1 september 2009 officieel van kracht. Tijdens de pilotperiode van de regeling, vanaf februari, is er al een zodanig beroep op de subsidiegelden gedaan, dat de kans op honorering van subsidieverzoeken van ondernemers die na 1 september voor gedeeltelijke financiering in aanmerking willen komen gering is.

De regeling Veiligheid Kleine Bedrijven is opgezet door het ministe-

tenderen. “Hoe groter de respons op de campagne, hoe eerder de

rie van Economische Zaken, ‘dankzij intensief lobbywerk van CBW-

subsidiepot van het ministerie uitgeput raakt.” Of de overheid ook

Mitex en MKB Nederland’. CBW en Mitex opereerden in de periode

voor 2010 de nodige financiën wil schuiven is nog maar de vraag.

voor februari 2009 als twee zelfstandige brancheorganisatie. Het

“Staatssecretaris Heemskerk heeft toegezegd te onderzoeken of er

lobbywerk waar CBW-Mitex in haar persbericht over spreekt werd

ook voor volgend jaar een budget beschikbaar kan worden gesteld

indertijd uitgevoerd door alleen Mitex.

voor de regeling.”

Beleidsmedewerkster Eveline de Kruif heeft op vragen van Meubel

De regeling Veiligheid Kleine Bedrijven wil ondernemers tegemoet

aangegeven dat de subsidie die het ministerie verstrekt op basis

komen die willen investeren in maatregelen tegen winkelcrimina-

van de regeling, een bedrag van 24 miljoen euro, nog dit jaar is

liteit. Ondernemers, die daarvoor in aanmerking komen, kunnen

uitgeput. “De regeling is van kracht tot het geld op is. Ik denk dat

daar onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetko-

dat aan het eind van dit jaar het geval is.” Of zoveel eerder, geeft

ming voor ontvangen van de rijksoverheid. Het ministerie van Eco-

ze aan. Daarmee maakt ze een verwijzing naar de campagne die

nomische Zaken heeft daarvoor condities opgesteld. De regeling

CBW-Mitex is begonnen om ondernemers op de regeling te at-

voorziet in een financiële vergoeding voor de inzet van een veilig-


Detailhandel

16 oktober 2009

Meubel 3 | 17

Met het van kracht worden van de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven verscheen het nodige materiaal om de bekendheid van de regeling uit te dragen. Koffertjes met promotiemateriaal werden bij die gelegenheid omhoog gehouden door staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken (links), CBW-Mitex voorzitter Jan Meerman en voorzitter Geert Vermeer van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Het HBD is een van de participanten in de uitvoering van de regeling.

heidsadviseur bij ondernemingen met minder dan tien fte en maxi-

een persbericht. “Na het uitvoeren van de scan krijgt de onderne-

maal vijf filialen. De adviseur zet de sterke en zwakke punten van de

mer binnen twee weken een adviesrapport. Als de ondernemer

winkel op een rijtje als het gaat om het tegengaan van winkelcrimi-

binnen zes maanden (een deel van) de geadviseerde maatregelen

naliteit. De ondernemer krijgt een aanbeveling over mogelijk nog

neemt, krijgt hij 200 euro teruggestort voor de scan.”

te nemen maatregelen. Het is vervolgens aan de ondernemer wel-

De regeling Veiligheid Kleine Bedrijven staat uiteraard voor elke on-

ke maatregelen hij gaat treffen. De kosten van een (verdere) beveili-

dernemer open die aan de voorwaarden voldoet. Van de achterban

ging van de winkel worden voor de helft vergoed tot een maximum

van CBW-Mitex hebben zich volgens een opgave van de branche-

van 10.000 euro. De regeling wordt uitgevoerd door SenterNovem,

organisatie inmiddels ruim driehonderd ondernemers gemeld met

onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Volgens een

het verzoek om voor hun bedrijf een veiligheidscan uit te voeren.

bericht van CBW-Mitex kunnen leden van die organisatie de kosten

Tijdens de proefperiode stond de regeling open voor behalve le-

(250 euro) van het veiligheidsadvies voor een belangrijk deel terug

den van Mitex, voor ondernemingen in de gemeenten Rotterdam,

krijgen. “Binnen twee weken na de aanvraag wordt een afspraak

Utrecht en Deventer en voor ondernemers met bedrijven in gebie-

gemaakt voor het uitvoeren van de scan”, meldt de organisatie in

den met het keurmerk Veilig Ondernemen.


18 Meubel 3

Nieuws

16 oktober 2009 |

Daling omzet industrie iets minder groot DEN HAAG - Ondernemers in de industrie behaalden in augustus 22 procent minder omzet dan een jaar eerder, aldus een inventarisatie van het CBS. De afname is iets minder groot dan in juli. Toen was de omzet 24 procent lager. De lagere omzet in augustus komt voor ruim de helft door lagere afzetprijzen. Alle branches behaalden in augustus minder omzet dan een jaar eerder. In de transportmiddelenindustrie liep de omzet met ruim 40 procent het sterkst terug. Ook de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie hadden een bovengemiddelde omzetdaling. De voedings- en genotmiddelenindustrie kende met 4 procent de kleinste afname. Op de binnenlandse markt was de omzet 19 procent lager dan een jaar eerder en op de buitenlandse markt 24 procent.

Aantal nieuwe woningen daalt ROTTERDAM – In 2009 komen iets meer dan 70.000 nieuwe woningen gereed. Daarna daalt dat aantal met 17 procent naar 58.500 in 2010. In de jaren daarna zal het aantal nieuwe woningen verder dalen. Vooral het koopsegment van de nieuwbouwwoningen lijdt de komende jaren onder de recessie. Het aantal nieuwe woningen dat in 2009 wordt opgeleverd is ongeveer gelijk aan dat van 2008. De gevolgen van de crisis zullen zich in 2010 duidelijker aftekenen. Dat stel onderzoeksbureau BouwKennis in haar nieuwste woningnieuwbouwprognose. De crisis heeft de woningmarkt hard geraakt. Vanaf het laatste kwartaal van 2008 is er sprake van stagnatie in de bouw. Een kopersstaking op de woningmarkt is het resultaat van het dalende consumentenvertrouwen. De beweging op de woningmarkt is minimaal. Behalve de problemen met de verkopen van nieuwbouwwoningen, zijn er ook problemen met de financiering van nieuwe projecten, meldt BouwKennis. Projectontwikkelaars hebben naast een sterke daling van de verkopen ook te maken met een steeds moeilijker financierbaarheid van nieuwe projecten, wat weer leidt tot een daling van het aantal aangevraagde bouwvergunningen. De komende jaren zullen bovenstaande ontwikkelingen zich vooral laten gelden in de woningnieuwbouw van koopwoningen. Verwacht wordt dat er 58.500 woningen gereed zullen komen in 2010. Hiermee ligt het aantal gereedmeldingen net onder het niveau van 2003, toen er 59.629 woningen gereed kwamen. Mede doordat vooral de koopwoningmarkt wordt getroffen, loopt het percentage huur op naar 39 procent. De woningnieuwbouw van sociale huurwoningen blijft naar verwachting de komende jaren namelijk redelijk stabiel. Ook 2011 wordt een moeilijk jaar voor de woningnieuwbouw. In dat jaar verwacht BouwKennis nog een verdere daling van het aantal gereedmeldingen. Er zullen 58.000 woningen gereedkomen in 2011. Het aandeel huurwoningen in de nieuwbouwproductie is dan inmiddels opgelopen naar 40 procent.

Voorstel: verlenging cao Wonen DOORN – Brancheorganisatie CBW-Mitex en de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond willen de looptijd van de cao Wonen 2008/2009 verlengen tot eind 2010. Partijen hebben daartoe een principeafspraak gemaakt. De leden van de verschillende organisaties wordt gevraagd met de afspraak in te stemmen. CBW-Mitex, FNV en CNV adviseren de betrokken ondernemers en werknemers met de verlenging akkoord te gaan. Ongewijzigde verlenging houdt in dat er geen loonsverhoging wordt gegeven. De vakbonden hebben begrip, meldt de werkgeversclub op haar website, voor de situatie waarin de branche verkeert. “Ook zij merken de gevolgen van de economische crisis en de forse omzetdalingen.” CBW-Mitex meldt verder dat de bevriezing van de lonen komt na de ‘zeker in deze tijd, forse loonsverhoging van 3 procent’ van begin 2009. In de loop van de komende week, is de verwachting, wordt de mening bekend van de diverse achterbannen ten aanzien van de verlenging van de huidige cao.


Productnieuws

16 oktober 2009

Meubel 3 | 19

Mooi op de muur Tres House presenteert een nieuwe behangcollectie van Today Interiors: Shelbourne. Het is hun eerste collectie van decoratieve weefsels, geproduceerd in 100% Trevira CS garen, vlamvertragend en geschikt voor zowel de contract- als de particuliere markt. Shelbourne wordt aangeboden in vier dessins in zes kleurgroepen. EĂŠn van de dessins is Grace, gedecoreerd met

Productn ieuws

florale motieven die vloeiend over een zijde ondergrond lopen. In aqua-, koren- en lichtzandtinten met contrasterend paars en marineblauw. www.todayinteriors.com/www.treshouse.nl

Zalig zitten Molinari heeft zeven nieuwe modellen aan zijn collectie toegevoegd. Frans SchrĂśfer ontwierp er twee van: model Tempolibero en de driezitsbank Piazzagrande (afgebeeld) met een rug die voorzien is van memoryfoam. Beide modellen zijn leverbaar in stof en leer. Van WK heeft Molinari bijzet-/eetkamerstoel Arco en eetkamerstoel Viva in zijn collectie opgenomen. Het eigen ontwerpteam van Molinari presenteert het veelzijdige Rubacuori-programma, model Systema 09 en relaxfauteuil Vela. Werner Peters Agenturen brengt Molinari op de Nederlandse markt. www.molinaridesign.com

Glamourachtige stoffen Tijdens de najaarsbeurs in het ETC presenteerde Baan Meubelen de nieuwe Metropole-collectie in een exclusief theater. Bank Aviva, fauteuil Aurora en luxe ronde poef met knoop Bellisimo stonden letterlijk en figuurlijk op het Metropole-podium in de schijnwerpers. De strakke en new classic mix van Metropole is herkenbaar: rond en recht. De veelal glamourachtige stoffen van velours zijn er in diepbruin, gold en pink. www.baanmeubelen.nl


20 | Meubel 3

Beurs

Vooruitblik Versmissen is een van de Nederlandse deelnemers aan de Meubelbeurs Brussel. Eddy Versmissen zegt een samenhangende collectie te presenteren in november. Hij hoopt door te exposeren een nieuwe klantenkring in België en Frankrijk aan te boren.

Organisatie Meubelbeurs Brussel heeft grootse verwachtingen

Beurs met zelfvertrouwen BRUSSEL – De Meubelbeurs Brussel geeft aan ongeveer 20.000 bezoekers te verwachten, waarvan ‘heel veel’ internationaal bezoek. De organisatie baseert die inschatting op ‘voorzichtig optimisme’ en op de sterke aanbod van exposanten. De beurs loopt van 1 tot en met 4 november in de Brusselse Expo Heizel.

“De economische crisis stelt een aantal zaken scherp. Wij houden onze koers, ondanks storm”, belooft de organisatie van Meubelbeurs Brussel in een persbericht. De duidelijke en duurzame strategie van de beurs zou er nu voor zorgen dat weerstand kan worden geboden aan de crisis. Er wordt benadrukt dat ondernemingen die in de Benelux een afzetmarkt zoeken, toch vooral in Brussel moeten komen. Directeur Van Pelt wil graag een positief signaal afgeven met haar beurs. “Een beursdeelname is een positief signaal, een statement. Het is ook het fundament voor het herstel van de markt. Intensiveren van de relaties met klanten is meer dan ooit belangrijk”, zegt ze in een bericht. Reden ook om voor een regenbogenthema te kiezen, als een positief symbool. “Het aanbod in Brussel zal dan ook even divers als krachtig zijn, al is het iets compacter. Wij hebben er bewust voor gekozen de kleine hal twee te sluiten, en hebben van de gelegenheid gebruikt gemaakt Square in hal drie onder te brengen en zo de doorstroming naar dit attractieve segment te verbeteren.” Het slapensegment van de beurs breidt jaarlijks verder uit. Naar eigen zeggen is het komende editie ‘inventiever en dynamischer’ dan ooit. Wat begon als een hoekje met beddenfabrikanten lijkt zich te ontwikkelen tot een op zichzelf staande trekpleister.

Internationaal De Brusselse organisatie hamert er op dat de beurs een internationale aantrekkingskracht heeft. Reden voor een groepje Nederlanders om zich gezamenlijk te willen presenteren in de hoofdstad. Het internationale aanbod bestaat verder voornamelijk uit Nederlandse, Duitse en Franse ondernemingen en Italiaanse zitmeubelfabrikanten. Naast de groep Nederlanders die zich heeft verenigd in het ‘oranjeplein’ (onder meer Probilex, Trendcollection, Spinder, Vidato en Dijkos), komen 41 Nederlandse ondernemingen naar Brussel. Beddenfabrikanten als PBH Matrassen, Pullman en Mahaton hebben gekozen voor een plek in het slaapsegment.

16 oktober 2009


een beleving in automatisering! Op zoek naar een echte beleving in IT? Bezoekt u ons dan vrijblijvend op de Meubelvakbeurs Hardenberg. U vindt ons op stand ……

Een beleving is persoonlijk en daarom

Hard- en software moeten daarom in

zijn onze automatiseringsoplossingen

onze beleving aansluiten bij uw persoon-

dat ook. Hoe denkt u daarover?

lijke wensen en eisen. Speciaal voor de wonenbranche heeft u dan ook de keuze

Automatiseren is meer dan alleen effici-

uit 3 gerenommeerde softwarepakket-

ency. Belangrijk natuurlijk, maar voor ons

ten voor uw branche: Uni-Living 3.0,

is automatiseren ook het creëren van

EdiShopper en Combiflex 2.0. Binnen

nieuwe kansen en mogelijkheden. Nieuwe

het door u gewenste softwarepakket kunt

afzetkansen, onderscheidend vermogen,

u vervolgens een keuze maken uit die

dat is waarom u als ondernemer ook zou

modules die u nodig heeft.

willen automatiseren. Denkt u er ook zo over? BeLeef IT dan zoals wij dat doen.

Amundsenweg 6 | 4462 GP Goes | Postbus 171 | 4460 AD Goes | T +31 (0)113 236000 | F +31 (0)113 236099 | info@colijn-it.nl | www.colijn-it.nl


22 | Meubel 3

Productnieuws

16 oktober 2009

Overzichtelijke presentatie Voor de Richelieu-kwaliteit hebben Louis de Poortere en Gebrs. Willard gezamenlijk stalenhangers ontwikkeld. Op een formaat van 50x70 centimeter worden alle kleuren overzichtelijk gepresenteerd. Daarbij staat steeds duidelijk aangegeven welke kleuren als kamerbreed tapijt en/ of als (trap)loper leverbaar zijn. Hiermee kan Richelieu-collectie aan de klant gepresenteerd worden.

Productn ieuws

www.willard.nl

Nieuw klapdeursysteem De vouwklap-, zwenk-, lift- en klapdeursystemen

Aventos zijn uitgebreid met een nieuwe variant: Aventos HK-S. Hiermee heeft fabrikant Blum een klapdeursysteem ontwikkeld speciaal voor kleinere fronten,

zoals keukenkastjes boven de koelkast of de voorraadkast. Ook met Aventos HK-S worden klapdeurtjes met de minste kracht geopend, blijven ze staan waar je ze loslaat en sluiten ze zacht en geruisloos door middel van Blumotion. www.blum.com/www.vanhoecke.nl

Efficiëncy en gemak

De Velux rolgordijnen en verduisterende rolgordij-

nen op zonne-energie zijn nu ook voorzien van het

io-homecontrol systeem. Met de introductie van deze (verduisterende) rolgordijnen kan efficiënt gebruik

worden gemaakt van passieve zonne-energie. Producten met io-homecontrol communiceren met elkaar

op basis van radiografische technologie. De elektrische raamdecoratie op zonne-energie is draadloos

en eenvoudig op Velux dakvensters te monteren. De

stroomvoorziening wordt geregeld door een geïntegreerde oplaadbare accu die wordt opgeladen door

een zonnepaneel op de rolgordijnen. Leverbaar in 77 verschillende kleuren en dessins. www.velux.nl


Nieuws

16 oktober 2009

Meubel 3 | 23

‘Meer vertrouwen in toekomstige economie’ DEN HAAG - In de afgelopen drie kwartalen is het vertrouwen van consumenten in de ontwikkeling van de economie toegenomen. Consumenten waren ‘vooral veel minder negatief’ over de economische situatie in de komende twaalf maanden. Weliswaar hebben de pessimisten nog net de overhand; mannen en personen met hoge inkomens zijn inmiddels weer positief over de toekomst van de economie, meldt het CBS. Het oordeel over het toekomstige economische klimaat is in de laatste drie kwartalen met 48 punten toegenomen. Bij personen met een hoog inkomen en mannen was de toename het grootst, namelijk 61 en 59 punten. Ook bij personen jonger dan 65 jaar, personen met ten minste middelbaar onderwijs en mensen met een baan was de stijging bovengemiddeld. Ondanks de verbetering van het oordeel over de toekomstige economische ontwikkeling in 2009 waren in het afgelopen kwartaal alleen bij de mannelijke consumenten en de consumenten met een hoog inkomen de optimisten in de meerderheid. Het meest pessimistisch waren de vrouwen en consumenten met een laag inkomen. Advertentie

Wij hebben interesse voor

HOUTVEZEL en ZAAGSEL

ook afkomstig van (gemelamineerd) spaanplaat, MDF enz.

Kijk op www.energy4all.eu en word ook donateur net als Jochem en Jochem

Verhuur van zaagselcontainers en leegzuigen bunkers DE LANGE B.V. - Ursem - Tel. 072-5039202 NU LEVERBAAR: (BIO) BRANDSTOF KORRELS (PELLETS)

Vindt u ook dat er soms erg veel in een verpakking zit? En u heeft niet zoveel nodig?

www.kleinehoeveelheden.nl

Hout van Houtbedrijf Parren wordt uitsluitend ingekocht volgens de normen van de keurmerken PEFC en FSC in gecertificeerde bossen. Houtbedrijf Parren staat voor: • Ambachtelijk vakmanschap • Hoge kwaliteitsnormen, in eigen huis geselecteerd • Hout wordt gedroogd op onze werf of in eigen droogkamers • Perfecte direct-service

Beuken, eikenhout, europees kersen- en essen plaathout Napoleonsweg 4, 6081 AD Haelen. T. 0475-59 19 27, F. 0475-59 40 04, I. www.parrenhout.nl, E info@parrenhout.nl


24 Meubel 3

Nieuws

16 oktober 2009 |

Rectificatie In de vorige Meubel stond in het artikel over Starters dat beddenfabrikant Trecompany in gesprek zou zijn met de inkoopgroep Euretco. Trecompany is in gesprek met Intres.

Lijm met ‘verbeterde eigenschappen’ DINXPERLO – Fabrikant SABA uit Dinxperlo zegt een aantal spuit- en walslijmen op waterbasis te hebben ontwikkeld, die staan voor een ‘verbeterde hechting op hout en kunststof’ en voor een ‘verbeterde spanningsopvang’. SABA levert haar producten met name aan de schuimverwerkende industrie. De onderneming heeft zes volgens het bedrijf nieuwe lijmsoorten met deze eigenschappen ontwikkeld en reeds op de markt gebracht onder de naam ‘SABA Hydro Tack’. Een aantal andere lijmproducten is volgens het bedrijf nog in ontwikkeling. De nieuwe spuitlijmen van SABA zouden ‘goed en onmiddellijk’ plakken. De producten met een volgens de fabrikant verbeterde werking zijn tot stand gekomen met subsidie van SenterNovem, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Volgens de fabrikant betekenen de ‘nieuwe lijmen een grote milieuwinst’. Het bedrijf bespaart niet alleen oplosmiddelen,’met het project kon er ook gewerkt worden aan reductie van vast afval’. “Van spuitlijm komt dertig procent terecht in de afvalstroom. Bij walslijm komt alles terecht op het product.” De fabrikant zegt ‘daarom’ voor een toename van walslijm te zijn. “In Nederland zou dat een reductie betekenen van tien ton lijm. Wereldwijd een reductie van honderd ton.”

Van Auping naar Beter Bed BRUSSEL – Ton Anbeek, directievoorzitter van Auping, wordt de ceo bij de Beter Bed Holding. Zijn kerntaak zal zijn om Beter Bed verder te doen groeien. Anbeek treedt op 1 maart volgend jaar officieel aan. De huidige algemeen directeur van de Beter Bed Holding, Frans Geelen, kondigde in april dit jaar al aan de onderneming te willen verlaten. Ton Anbeek gebruikt de eerste maanden van volgend jaar om kennis te maken met Beter Bed. Per 1 maart neemt hij officieel het roer over. Anbeek is sinds 2007 directievoorzitter van Koninklijke Auping. Daarvoor werkte hij twintig jaar voor Unilever. Onder het bewind van Anbeek bij Auping, introduceerde de beddenfabrikant een winkelconcept geconcentreerd op stijlkamers. Anbeek trad onlangs ook al aan als voorzitter van het Nederlands Interieur Instituut, de club die onder meer druk is met de organisatie van Woonmodecity.

Ton Anbeek, nu nog algemeen directeur van Auping, gaat per volgend jaar aan de slag bij Beter Bed.


Productnieuws

16 oktober 2009

Meubel 3 | 25

Derde collectie voor Verden ‘Verden’ (het Deense woord voor ‘wereld’) is het meer luxe deel van het Nederlandse merk Linteloo, gespecialiseerd in meubilair met een hoog designiveau. Verden kiest voor elke nieuwe collectie één specifieke ontwerper. Na Faas van Dijk in 2007 en Bart Vos in 2008 is Karim Osmani de derde designer die gevraagd is een collectie voor Verden te ontwerpen. De 2009-collectie is tijdloos en universeel. De favoriete materialen van Osmani zijn onder meer cederhout, zilver en goud en die heeft hij dan ook verwerkt in zijn collectie voor Verden. Afgebeeld is dressoir Marrakech.

Productn ieuws

www.verden-collection.com

Bartafelen Het nieuwe tafelen vindt plaats aan de bartafel. In steeds meer keukens is de eetbar terug in beeld. Maar zo’n eetbar kan natuurlijk ook gezellig staan in de woonkamer. Bert Plantagie introduceert vier nieuwe bartafels met bijpassende barkrukken, waaronder een model met draaibare zitting. De bartafels Bridge (afgebeeld), Edge en Hook hebben alledrie een onderstel in rvs met houten blad. Bartafel Pure is geheel gemaakt van massief hout. De bijpassende krukken Hopper (afgebeeld), Cheerio en Cheers kunnen in stof of leder worden bekleed. www.bertplantagie.nl

Nieuwe Dono-varianten Vijf jaar na de introductie van het bankprogramma Dono, heeft Rolf Benz deze bank verder geperfectioneerd en biedt het bedrijf twee nieuwe varianten aan: Dono Lounge en Dono Edition. Beide banken worden gekenmerkt door een zacht zitcomfort. De Dono Lounge valt op door zijn zachte vulling en de afronding van het zitkussen. De Dono Edition is in principe hetzelfde als de Dono Lounge, met dit verschil dat de Edition uitgevoerd kan worden met een bijzondere reling. Gekozen kan worden tussen zwart gelakt of een bekleding in zwart of zwartbruin leer. Voor het ontwerp tekende Christian Werner. www.rolf-benz.com


26 Meubel 3

Nieuws

16 oktober 2009 |

ZOW Italië VERONA - De Italiaanse editie van Zuliefermesse Ost-Westfalen, ZOW Italië, vindt plaats van 21 tot en met 24 oktober in het beursgebouw van Verona. De beurs voor componenten en accessoires voor de meubelindustrie en interieurbouw vindt voor de negende maal plaats. In totaal is er 40.000 vierkante meter aan beursvloer beschikbaar. Door middel van aparte tentoonstellingen en evenementen worden vier thema’s nader uitgelicht: design, materialen, technologie en innovatie. In het kader van het laatstgenoemde thema is er bijvoorbeeld extra aandacht voor lichtgewicht constructies en de nieuwe mogelijkheid die deze bieden. Op de openingsdag van ZOW Italië 2009 vindt de uitreiking plaats van de ‘M Technology Award 2009’. Meer informatie: www.zow.it.

Natuzzi gaat de strijd aan tegen nep HERENTALS – In het Natuzzi Style Center werkt dagelijks een team van designers, kleurspecialisten en interieurarchitecten aan de nieuwe prototypes voor Natuzzi-zitbanken. Bij deze Italiaanse zitmeubelfabrikant wordt elk model dat uiteindelijk in de collectie wordt opgenomen, principieel gedeponeerd zodat het ontwerp beveiligd is tegen kopieerders. Ondanks deze maatregel duiken er toch om de haverklap Natuzzi-kopieën op. Het bedrijf tolereert dit niet meer en gaat terugvechten om een eind aan het plagiaat te maken. Zo werd onder meer aan Natuzzi-dealers gevraagd opmerkelijke gevallen van namaak te rapporteren aan de Natuzzi Legal Service. Wordt er effectief misbruik vastgesteld, dan worden Model Plaza, één van de meest gekopieerde

er stappen ondernomen. Op deze manier wil Natuzzi zijn intellectuele eigendommen en

zitbanken uit de Natuzzi-collectie.

de daaraan gekoppelde omzetten veilig stellen ten gunste van zijn dealers en zichzelf.

Uiltje knappen AMSTERDAM - Na de lancering van haar eerste kussenlijn in mei dit jaar, heeft kunstenaar en ontwerper Mariska Meijers niet stilgezeten. In samenwerking met het Textielmuseum ontwikkelde ze een plaid met bijbehorende kussens, ‘OWL 76’ genaamd. Inspiratie voor het ontwerp vormde een vintage uilenketting die Meijers een aantal jaar geleden op de kop tikte. De plaids en kussens zijn uitgevoerd in mohair en verkrijgbaar in twee kleurstellingen, waarbij de trendkleuren paars, geel en blauw de boventoon voeren. Net als bij haar eerste kussenlijn heeft Meijers er bewust voor gekozen de collectie in Nederland te ontwikkelen en te produceren. De door het Textielmuseum geweven plaids worden met de hand afgeknoopt in Amsterdam. Meijers werkt hiervoor samen met Motifa, een organisatie die werkgelegenheid creëert voor vrouwen die moeilijk aansluiting kunnen vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Inspiratie voor het ontwerp van de OWL 76-collectie vormde een vintage uilenketting.


lifestyle

inspiration

exclusive

Industrieweg 176 - 5683 CH Best - Nederland - Tel.: +31 (0) 499 399 867 Fax.: +31 (0) 499 391 590 - info@versmissen.nl - www.versmissen.nl Meubelbeurs Brussel 01 t/m 04 november - Standnummer 08-225

Grijze kasten

200 kasten

Ruime voorraad kasten

op voorraad

Teak Tafels

500 tafels

Oud hergebruikt Teak

op voorraad

Tafels in oud Elm 500 tafels Tafels in alle maten

op voorraad

Nieuwe Collectie

Nieuw

Vitrinekast Dublin

Dublin collectie

Hal 8 standnr. 222


28 Meubel 3

Nieuws

16 oktober 2009 |

JAMES wint prijs in Italië VERONA – Tijdens de vakbeurs Abitare il Tempo (17-21 september) beklom YDMI (Young Designers Meet the Industry) dit jaar voor het eerst het Europese toneel met Duitsland, België en Italië als partnerlanden. Zoals reeds eerder het geval was op nationaal niveau, kregen ook hier vertegenwoordigers van de industrie een exclusief inzicht in een selectie van internationale jonge designbedrijven en nieuwe ontwerpers. In totaal namen dertig geselecteerde jonge professionals deel aan YDMI for Europe en streden om de Young Professional for Europe Award 09. Winnaar van de award is de Belg James Van Vossel (JAMES). Hij won niet alleen de hoofdprijs van 2.000 euro; Matteo Moretti, CEO van het Italiaanse bedrijf Vitosi en tevens juryvoorzitter, bood James een samenwerking aan voor het ontwerpen van een nieuw product. JAMES by James Van Vossel staat voor producten met een gimmick, waaronder meubels en verlichtingsinstrumenten.

V.l.n.r.: Carlo Amadori (directeur Abitare il Tempo), James Van Vossel, Giovanni Mantovani (directeur Fiere Verona) en Vittorio di Dio (p.r. Fiere Verona en gemeenteraadslid Verona). (Foto: Sebastian Herkner)

Studenten transformeren Eromes-meubelen WIJCHEN - . ‘Bouw een bestaande stoel, tafel of bureau om tot een uniek, persoonlijk meubel’. Dat was de opdracht voor elf tweedejaars studenten van de afdeling ‘productontwerp’ aan de Academie Beeldende Kunsten in Maastricht. Zij transformeerden hiertoe een bestaande collectie meubels van Eromes Projectinrichting tot geheel nieuwe en eigen ontwerpen. Het resultaat van deze meubeltransformaties is tot en met 11 januari 2009 te zien als expositie onder de titel ‘Transformers’ in de expositieruimte van Eromes. De organisatie is in handen van Yksi Ontwerp, dat tot nu toe al acht exposities voor Eromes heeft vormgegeven. Voordat de studenten van start gingen met hun opdracht, kregen zij eerst een rondleiding door de Eromes-fabriek om inzicht te krijgen in de productiemogelijkheden van de fabrikant. De deelnemende ontwerpers aan ‘Transformers’ zijn: Frank Becker, Samia Chicar, Laura Esser, Pien Geerts, Til Hennen, Gerrit Hoppe, Christian Kayser, Philippe Meer, Clara Scharping, Lisa van de Waterlaat en Georgios Zografou. De expositie is te bezichtigen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Een door Til Hennen getransformeerd Eromes-meubel.


Nieuws Geschil

Product lederen driezitsbank en fauteuil

Klacht

16 16 oktober oktober 2009 2009

Meubel 3 | 29

Teleurstellende uitstraling

veranderd uiterlijk

Al een week na levering vertonen de lederen driezitsbank en fauteuil van een consument opgerekt

Kosten

en lubberend leer. “Ik had een moderne, strakke uitvoering uitgezocht”, meldt de man bij de Geschil-

x 3.619,-

lencommissie. “De fabrikant heeft naar aanleiding van mijn klachtmelding de mogelijkheden onderzocht om het euvel op te lossen. Via de ondernemer hoorde ik dat het mogelijk was om hardere vullingen aan te brengen. Maar dan moest ik wel 442 euro bijbetalen. Ik geloof niet in het succes van een hersteloperatie en wil geen cent bijbetalen.” De klant eist ontbinding van de overeenkomst.” De ondernemer vertelt de commissie dat het bankstel is uitgevoerd in een dikke ledersoort. “Een soort dat tijdens het gebruik iets meer uitrekt dan een dunner soort leder. De kussenvullingen zijn wat zacht. Omdat de consument de uitstraling als teleurstellend ervaart, hebben wij voorgesteld het leder in de fabriek iets te laten innemen en tevens hardere kussenvullingen aan te brengen. Dit moet voorkomen dat het leder te strak komt te staan, waardoor bij het zitten de stiksels zouden kunnen scheuren of breken. Zowel wij als de leverancier beschouwen de klacht echter als ongegrond. De klacht houdt namelijk verband met een eigenschap die hoort bij het karakter van deze uitvoering. Als wij een en ander gaan aanpassen, zijn daar dan ook kosten voor de consument aan verbonden. Wij zijn echter wel bereid een deel van deze kosten voor eigen rekening te nemen.”

Golvingen De deskundige inspecteert de zitmeubelen. “In zowel het rechter- als linkerzitkussen van de bank zitten in de diepterichting golvingen”, rapporteert hij. “Het leder is op beide zittingen uitgerekt en er is ruimte in ontstaan. De rugleuning van de bank vertoont vergelijkbare plooien. In de rug zitten vier horizontaal aangebrachte en matig gespannen elastische singels. Bij de zitkussens is het aantal golfveren in de romp goed. De bank heeft door zijn soepele polyether vulling een relatief zacht zitcomfort. Daardoor hebben zowel de zitting als rugleuning een bepaalde mate van invering,

Geschil

waardoor het leer wat uitrekt. Elke kwaliteit meubelleder heeft een bepaalde natuurlijke rek. Bij een stugge ondervering veert het leder minder in en krijgt het dus minder ruimte. Wordt gekozen voor een soepeler vulling, dan zijn plooien in het leder niet te vermijden. In de fauteuil zitten ook plooien, zij het in mindere mate dan bij de bank.” De expert test ook het showroommodel bij de ondernemer en vergelijkt het met de zitmeubels van de klant. “De bank in de showroom heeft in grote lijnen een vergelijkbaar soepel zitcomfort. Ook bij dit model zie je een beginnende vorm van golvingen in het leder. De bank in de winkel wordt niet dagelijks gebruikt, dus is er sprake van minder plooihoogte. In de rugleuning zitten nauwelijks plooien. Als het showroommodel dagelijks gebruikt zou worden, gaat het er net zo als de bank van de klant uitzien. De klacht kan worden opgelost door het leer van de zit- en rugkussens bij de bank en fauteuil in te nemen en de vullingen van de zitkussens te vervangen door polyether met een iets hogere hardheid. De ondervering van de rugleuning moet worden verstevigd door het bijplaatsen van singels. Het zitcomfort wordt hier wel stugger door. Een geringe vorm van plooien zal op den duur toch wel weer ontstaan. De herstelkosten komen op ongeveer 600 euro.” De commissie vindt dat de zitcombinatie meer plooivorming vertoont dan in dit geval redelijk is. Vergeleken met het showroommodel heeft de plooivorming zich voortijdig voorgedaan. En dat kan niet worden afgedaan met de kreet dat ‘dit bij het karakter hoort van dit soort zitmeubelen’. Met de door de deskundige aanbevolen ingrepen kan de zitcombinatie in een goede staat worden gebracht. De commissie vindt echter wel dat de consument moet bijdragen in de herstelkosten, want er is deels sprake van een kwaliteitsverbetering ten opzichte van de standaarduitvoering. De commissie oordeelt de klacht gegrond.

GEGROND


30 | Meubel 3

Agenda

16 oktober 2009

Nationaal

OKTOBER 2009

t/m 31/10

Bergen op Zoom Expositie SMOOL Robert Bronwasser | Galerie COSC | (0164) 24 43 68/www.cosc.nl

17 en 18

Bunnik

Vormgevers in hout | Fort bij Vechten | www.vormgeversinhout.nl

17 t/m 25

Eindhoven

Graduation Galleries 2009 | (040) 239 39 39 | www.designacademy.nl

19 en 26

Culemborg

Maandagopening MSC | www.dynamicdesign.nl

19 en 26

Culemborg

Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 61 96 46/53 37 27 | www.etcexpo.nl

19, 26

Nieuwegein

Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

19, 20, 26 en 27

Oss

Infodagen Haros | (0412) 63 21 67 / 63 31 73

NOVEMBER 2009

2

Culemborg

Koopmaandag ETC Licht & Meubel | (0345) 51 96 46/53 37 27/etcexpo.nl

2, 9, 16, 23 en 30

Culemborg

Maandagopening MSC | www.dynamicdesign.nl

2, 9, 16, 23, 30

Nieuwegein

Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

2 en 3

Oss

Infodagen Haros | (0412) 63 21 67 / 63 31 73

2

Utrecht

Collectieve Trade Mart Beursdag | www.trademart.nl

4 en 5

Breda

Grafische vormgeving voor niet-grafici | Apollo Hotel Breda City |

www.euroforum.nl/grafisch

9, 16, 23 en 29

Culemborg

Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 51 96 46/53 37 27/etcexpo.nl

12

Amersfoort

Dag van de Oppervlaktetechnieken | Het Klooster | info@vom.nl/www.vom.nl

16

Waddinxveen

Stylistendag bij Baan Meubelen | info@baanmeubelen.nl

19 t/m 22

Apeldoorn

Spirit of Winter | Paleis het Loo | consumentenevenement | www.spiritofwinter.nl

22 t/m 29

Amsterdam

PAN Amsterdam (eigentijdse kunst- en antiekbeurs) | RAI | www.pan.nl/info@pan.nl

27 t/m 29

Maastricht

The Great Indoors (tweejaarlijks internationaal design event op het gebied van

Beursa genda

interieurontwerp) | www.the-great-indoors.com

DECEMBER 2009

7

Bergen op Zoom workshop vochtmeten (georganiseerd door Renotec Duo) | www.renotecduo.nl

7

Culemborg

Koopmaandag ETC (Licht & Meubel) | (0345) 61 96 46/53 37 27/www.etcexpo.nl

7, 14, 21 en 28

Culemborg

Maandagopening MSC | www.dynamicdesign.nl

7, 14, 21, 28

Nieuwegein

Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

7

Utrecht

Collectieve Trade Mart Beursdag | www.trademart.nl

14

Culemborg

Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 61 96 46/53 37 27/www.etcexpo.nl

februari 2 0 1 0

7/2 t/m 10/2

Nieuwegein

Home & Interior voorjaarsbeurs | HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

maart 2 0 1 0

12 t/m 21

Maastricht

TEFAF Showcase 2010 | MECC | www.tefaf.com

22 t/m 24

Gorinchem

Vakbeurs voor de Woninginrichter | Evenementenhal |

www.evenementenhalgorinchem.nl


Agenda

16 oktober 2009

Meubel 3 | 31

Internationaal

OKTOBER 2009

t/m 17/10

Pordenone

SICAM (vakbeurs voor meubelindustrie en interieurbouw) | www.exposicam.it

t/m 22/10

Brussel

Cocoon (de woon- en interieurbeurs) | consumentenevenement | Brussels Expo | www.cocoon.be

t/m 25/10

Brussel

Exhibition Visual Voltage | Design Flanders Gallery | www.designvlaanderen.be

18 t/m 21

Birmingham

Interbuild (bouw- en inrichtingsbeurs) | www.interbuild.com

21 t/m 24

Verona

ZOW Italy | +49 (0)521 9653350

21 t/m 25

Kayseri (Turkije) Expomoble ’09 | www.expomoble.org

22 t/m 24

Beijing

The 6th International Wood & Wood Products Exp | CIEC | www.woodchina.org/www.mujiaohui.com

26 en 27

Stuttgart

Biomaterial Congress 2009 | www.biowerkstoff-kongress.de

30/10 t/m 2/11

Gent

Countryside (publieksevenement) | Flanders Expo | www.countryside.be

30

Wenen

Europees hardhoutcongres | http://eos.oes.eu

NOVEMBER 2009

1 t/m 4

Brussel

Meubelbeurs Brussel | + 32 2-5589720/www.meubelbeurs.be

2 t/m 7

Parijs

Batimat (bouw- en houtbeurs) | www.batimat.com

3 t/m 6

Valencia

Fimma-Maderalia | houtvakbeurs/meubeltoeleveringsbeurs | www.fimma.feriavalencia.com

7 t/m 15

Madrid

Habitalia 2009 | www.prensa.ifema.es

10 t/m 14

Gent

Prowood | Flanders Expo | www.prowood.be

10 en 11

Keulen

Branchentag Holtz (Europese houthandelsdag) | www.holzhandel.de

11 t/m 14

Shanghai

Interior Lifestyle China 2009 | www.il-china.com

14 t/m 22

Brussel

Cocoon (woon- en interieurbeurs/publieksevenement) | www.cocoon.be

14 t/m 17

Dubai

Index Dubai (vakbeurs voor totaalinrichting) | www.indexexhibition.com

17 t/m 19

Poznan

Furnifab | www.furnifab.pl

2 en 3

D ecember 2 0 0 9 Keulen

Dritter Deutscher WPC-kongress | Maritim Hotel | www.wpc-kongress.de

JANUARI 2010

9 t/m 17

Antwerpen

bouw & reno (bouw-, renovatie- en immobeurs) | Antwerp Expo |www.bouwenreno.be

13 t/m 16

Frankfurt

Heimtextil | www.heimtextil.messefrankfurt.com/www.heimtextil-trends.com/www.contact-contract.com

16 t/m 19

Hannover

Domotex | www.domotex.de/www.hannover-beurs.nl

19 t/m 24

Keulen

imm cologne | www.imm-cologne.de

24 t/m 27

Birmingham

Interiors Birmingham 2010 | www.interiorsbirmingham.com

31/1 t/m 3/2

Gent

Intirio 2010 | www.intirio.be

De uitgever kan geen verantwoording op zich nemen voor eventuele onjuiste vermeldingen in deze Agenda. Men doet er verstandig aan zich tevoren van de juistheid van de gegevens te overtuigen bij de adressen van de beursorganisaties, of hun vertegenwoordiging. De vermelde data geven de openingsdag tot en met de laatste dag van het evenement aan. Wanneer gegevens deze week zijn gewijzigd of toegevoegd, kunt u ze herkennen aan het 3-teken voor de plaatsnaam. Achter het /-teken na een telefoonnummer staat het betreffende faxnummer vermeld. Wanneer er bij een evenement een ( -teken is afgebeeld betekent dit dat Vakweekblad Meubel in samenwerking met Galatours (tel: (036) 530 24 01) een vliegreis organiseert. Informatie over deze reizen wordt op deze servicepagina’s gepubliceerd.


32 | Meubel 3

Handelsregister Meubel KvK juli 2009

Han delsregis ter De volgende gegevens zijn afkomstig van de (nv Data-bank van de) Kamers van Koophandel, juli 2009 en Graydon Nederland BV. Geen van deze bedrijven noch de uitgever van vakweekblad Meubel aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij uw regionale Kamer van Koophandel of raadpleeg www.kvk.nl.

N.B. ‘Opheffingen’ is een juridische term en betekent niet automatisch dat een bedrijf failliet is. Meestal gaat het om een opheffing van een bepaalde bedrijfsvorm en staat het bedrijf ook weer bij de inschrijvingen met de nieuwe bedrijfsvorm. Het tijdstip van publicatie van opheffing en inschrijving loopt niet altijd synchroon.

Nieuw uitgesproken faillissementen J.C.M. Knoop Balladelaan 12c, 3813 CB Amersfoort Dossiernr.:

32107194 (KvK Gooi, Eem, Flevoland)

Handelsnaam/Beroep:

Jos Knoop Huis en Interieur

Datum uitspraak:

29/9/09

Branche:

Detailhandel in verf, verfwaren en

vakglas

Curator:

H. Rijken van Olst, postbus 199, 3750

GD Bunschoten-Spakenburg,

(033) 2981400

Okie Verlichting bv Atoomweg 4, 9743 AK Groningen Dossiernr.:

(020) 85896 (KvK Noord-Nederland)

Datum uitspraak:

30/9/09

Branche:

Detailhandel in verlichtingsartikelen

Curator:

P.J. Fousert, postbus 1100, 9701 BC

Groningen, (050) 5214333

Ronald Goes Installatietechniek bv Nieuwe schaft 21, 3991 AS Houten Dossiernr.:

30126619 (KvK Midden-Nederland)

Datum uitspraak:

28/9/09

Branche:

Groothandel in sanitaire artikelen en

sanitair installatiemateriaal

Curator:

M.J.G.H. Verviers, Utrechtsestraat 5,

3401 CS IJsselstein Ut, (030) 6886868

Roor bv Middelweg 71, 1911 EB Uitgeest Dossiernr.:

34219394 (KvK Amsterdam)

Datum uitspraak:

29/9/09

Branche:

Binnenhuisarchitect

NOORDWESTHOLLAND

WIJZIGINGEN Winkels in meubels De Slaapzaak B.V., Huiswaarderplein 11-C, 1823 CP ALKMAAR. Het Lavendelhuis, Ooievaarstraat 48, 1781 VR DEN HELDER. Corr. adres: Postbus 445, 1780 AK DEN HELDER. Huitenga’s Textielbedr. & Woninginr. B.V., Dorpsstraat 69-73, 1901 EJ CASTRICUM. Interieurhof Alkmaar, Hofplein 5, 1811 LE ALKMAAR. Corr. adres: De Visserstraat 22, 1814 RZ ALKMAAR. Kartil, Nieuwstraat 14, 1441 CM PURMEREND. Silly’s Lifestyle, Koedijkerstraat 22, 1823 CR ALKMAAR. Corr. adres: Boezemsingel 31, 1821 AH ALKMAAR. Veltkamp Holding B.V., Omloop 37, 1871 AS SCHOORL. Wooncentrum Westeinde B.V., De Dolfijn 7, 1601 ME ENKHUIZEN. OPHEFFINGEN Winkels in meubels Nieuw Outlet Store Nico Nuijen, Beatrixstraat 80, 1781 ER DEN HELDER. Corr. adres: Drechtstraat 14, 1784 TT DEN HELDER. Zit en Slaap Comfort Schagen, Landbouwstraat 23, 1741 EG SCHAGEN. Corr. adres: Molenstraat 64, 1741 GK SCHAGEN. WIJZIGINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Vision Provider B.V., Nieuweweg 2-B, 1761 EH ANNA PAULOWNA. ¥t Oude Pakhuis, Heiligland 10, 1821 AC ALKMAAR. OOST-BRABANT ASPA B.V., Zevenheuvelenweg 15, 5048 AN TILBURG. Instaal, Bokkerijder 10, 5571 MX BERGEIJK. OPHEFFINGEN Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen) Snijders Revama B.V., Laurent Janssensstraat 105, 5048 AR TILBURG. Corr. adres: Postbus 5099, 5004 EB TILBURG. INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van keukenmeubels Furniture Art, Margrietstraat 30, 5469 AN ERP. WIJZIGINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen bert plantagie, Laagveld 10, 5431 NX CUIJK. Corr. adres: Postbus 16, 5430 AA CUIJK. INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) CABANA B.V. i.o., Grote Bottel 7-A, 5753 PE DEURNE. Corr. adres: Postbus 39, 5750 AA DEURNE. Hagon Meubelen, Statenweg 129, 5428 NL VENHORST. WIJZIGINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Danca Nederland B.V., Rembrandtlaan 17-E, 5462 CJ VEGHEL. Hulsboom Kleinmeubelen, Ekkersrijt 2004, 5692 BA SON. Corr. adres: Nassaustraat 15, 5671 HS NUENEN. Interieurbouwens, Haagstraat 14, 5236 XM ‘S-HERTOGENBOSCH. Mime Exklusief, Trompstraat 46, 5021 VM TILBURG. Corr. adres: Ottergraaf 26, 5032 EC TILBURG. Plugers & Vercoulen, Groeskuilen 116-C, 5421 ZW GEMERT. Corr. adres: Verdilaan 3, 5707 RG HELMOND. Ton Smits Interieur- en Meubelspuiterij, Looierstraat 16, 5408 SZ VOLKEL. DebellemaniËre, Hastelweg 3-B, 5616 HH EINDHOVEN.

16 oktober 2009

OPHEFFINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Godwaldt, Van Beverwijkstraat 25, 5481 RW SCHIJNDEL. Just Dutch B.V., Florijn 10-C, 5751 PC DEURNE. Corr. adres: Postbus 239, 5700 AE HELMOND. Marcel Neggers Agenturen, Grassnip 30, 5658 EA EINDHOVEN. T Sales, De Koppele 223, 5632 LJ EINDHOVEN. WIJZIGINGEN Groothandel in huismeubilair Eurobain, Jan de Vriesstraat 4, 5087 LP DIESSEN. Corr. adres: Postbus 2, 5080 AA HILVARENBEEK. Roma Italia Meubel B.V., Observantenhof 11, 5025 KX TILBURG. Corr. adres: Dahliastraat 31, 3073 BA ROTTERDAM. Roma Italia Meubel B.V., Nijverheidsweg 12, 5705 BN HELMOND. Corr. adres: Dahliastraat 31, 3073 BA ROTTERDAM. Roma Italia Meubel B.V., Korvelseweg 127, 5025 JC TILBURG. Corr. adres: Dahliastraat 31, 3073 BA ROTTERDAM. Van Os-Sonnevelt B.V., Reigersbekstraat 2, 5262 DC VUGHT. Corr. adres: Postbus 2020, 5260 CA VUGHT. Windscreen B.V., Kapitein Hatterasstraat 48, 5015 BB TILBURG. OPHEFFINGEN Groothandel in huismeubilair GB Meubelen, Groeneweg 73, 5481 BT SCHIJNDEL. OPHEFFINGEN Groothandel in huismeubilair Verwijst Meubelen B.V., Dennenmark 3-F, 5427 LC BOEKEL. Corr. adres: Postbus 18, 5400 AA UDEN. WIJZIGINGEN Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking Duijn Projekt Textiel B.V., Boudewijnstraat 7-Bus 1, 2340 BEERSE. OPHEFFINGEN Groothandel in bedrijfsmeubels Van der Lippe Beheer B.V., Genoenhuis 12, 5661 PC GELDROP. INSCHRIJVINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Daams Houthandel,Schuttingbouw & Sierbestrat., Dommelseweg 171, 5554 NP VALKENSWAARD. WIJZIGINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Boerboom Hout B.V., Boevenheuvel 2, 5571 TM BERGEIJK. Plankvloeren de zeven zusters B.V., Scheepswerf 1, 5256 PL HEUSDEN GEM HEUSDEN. Corr. adres: Postbus 299, 5110 AG BAARLE-NASSAU. Teurlincx & Meijers B.V., De Vier Uitersten 14a, 5688 BN OIRSCHOT. Willemsen Naaldhout B.V., Lange Oijen 18-24, 5433 NG KATWIJK NB. Corr. adres: Postbus 89, 5430 AB CUIJK. OPHEFFINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Houthand. Schuttingbouw/Sierbetrat. van Berlo, Dommelseweg 171, 5554 NP VALKENSWAARD. Corr. adres: Maastrichterweg 28, 5554 GK VALKENSWAARD. WIJZIGINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren BEJE Parket, De Wiek 15, 4261 XP WIJK EN AALBURG. HDL Tapijtservice, De Tongelreep 75-I, 5684 PZ BEST. Hartelux, Pastoor Elsenstraat 8, 5706 VP HELMOND. Auping Plaza Eindhoven, Aalsterweg 135a, 5644 RA EINDHOVEN. Corr. adres: Zevenstersingel 19, 5709 PM HELMOND. Bogaart Tuinmeubelspeciaalzaak, Kerkendijk 92-A, 5712 EW SOMEREN. Echo Holland Export B.V., Hart van Brabantlaan 31, 5038 LA TILBURG.


Handelsregister Meubel KvK juli 2009

Curator:

W.P. Steenhuisen, postbus 397, 1970

AJ IJmuiden, (0255) 547800

S&B Kozijn bv Evenaar 36, 2408 MG Alphen aan de Rijn Dossiernr.:

27307775 (KvK Den Haag)

Datum uitspraak:

29/9/09

Branche:

Detailhandel in bouwmaterialen

Curator:

J.P.W. van Bohemen, postbus 575,

2400 AN Alphen aan de Rijn,

(0172) 494345

T.N.B. Investments bv Meidoornlaan 54, 4902 SC Oosterhout NB Dossiernr.:

24362995 (KvK Zuidwest-Nederland)

Handelsnaam/Beroep:

Armann

Datum uitspraak:

29/9/09

Branche:

Fabriek van houten meubelen en

halffabrikaten

Curator:

F.J. Koningsveld, postbus 1869, 4801

BW Breda, (076) 5310393

Vitality Welness bv Egelantier 9, 6163 RB Geleen Dossiernr.:

14092843 (KvK Limburg)

Datum uitspraak:

29/9/09

Branche:

Detailhandel in wasmachines, koel-

kasten, haarden, fornuizen, sanitaire

artikelen e.d.

Curator:

J.J.M. Hermans, Rijksweg Noord 47,

6162 AB Geelen, (046) 4747000

Wim van der Werff’s Tapijt en gordijnvoordel bv Ritsevoort 41, 1811 DM Alkmaar Dossiernr.:

37047723 (KvK Noordwest-Holland)

Datum uitspraak:

29/9/09

Branche:

Detailhandel in textiel voor woning-

inrichting en vloerbedekking

Curator:

S. Hartog, postbus 1035, 1810 KA

Alkmaar, (072) 5121300

Goossens Wonen & Slapen, Prof Kamerlingh Onnesweg 1, 5144 NR WAALWIJK. Huiswaard Oss B.V., Kromstraat 1, 5341 JA OSS. Corr. adres: Postbus 3380, 5203 DJ ‘S-HERTOGENBOSCH. Jensen Store Den Bosch, Vughterstraat 55, 5211 EX ‘S-HERTOGENBOSCH. Juter B.V., Molenstraat 15, 5482 GA SCHIJNDEL. Kast & Bed V.O.F., Zevenstersingel 19, 5709 PM HELMOND. Klerkx Groep B.V., Havenweg 30, 5145 NJ WAALWIJK. Corr. adres: Postbus 54, 5140 AB WAALWIJK. Maguanze B.V., Rietveldenweg 49c, 5222 AP ‘S-HERTOGENBOSCH. Nederlands Slaapcentrum, Boschdijk 231-B T/M 233, 5612 HC EINDHOVEN. Corr. adres: Engelseweg 222, 5705 AK HELMOND. OXO Woonwinkel, Vughterstraat 72, 5211

GK ‘S-HERTOGENBOSCH. Silver Bays, Home & Decorations, Ptr Vic van Heeswijkstr 2, 5462 CL VEGHEL. Stokke Studio Oisterwijk, Bernhard Vrienslaan 7, 5062 EM OISTERWIJK. Van der Meijs Interieur/Decoratie B.V., Ringbaan Zuid 251, 5021 LR TILBURG. Wooncenter Tilburg, Goirkestraat 16, 5046 GK TILBURG. Corr. adres: Bachlaan 658, 5011 BP TILBURG. Woonsquare B.V., Europalaan 24, 5121 DJ RIJEN. OPHEFFINGEN Winkels in meubels DWZ Nederland, Haverdonklaan 50, 5223 VH ‘S-HERTOGENBOSCH. INSCHRIJVINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment

16 oktober 2009

Meubel 3 | 33

The Livingroom Home Decoration, Hoogstraat 59, 4251 CJ WERKENDAM. Corr. adres: Sleeuwijksedijk 6, 4251 XA WERKENDAM.

INSCHRIJVINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal HOLIMPEX B.V., Vlierbaan 52, 2908 LR CAPELLE A/D IJSSEL.

WIJZIGINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment POM-POM Pascale, Van Leeuwenhoeklaan 3, 5707 EB HELMOND. Van Herwaarden’s Interieur, Molenstraat 46, 5461 JR VEGHEL.

WIJZIGINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Produktie- en Handelmaatschappij Gouderak, Middelblok 154, 2831 BR GOUDERAK. Corr. adres: Postbus 5, 2830 AA GOUDERAK.

OPHEFFINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Homeprovide Eindhoven, Mgr Swinkelsstraat 35, 5623 AP EINDHOVEN.

ROTTERDAM INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen Arnethuis, Burg Martenssingel 88, 2806 CX GOUDA. WIJZIGINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen Klussenbedrijf M. van Assen, Hofdijksweg 13, 3253 KC OUDDORP ZH. INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Klay Schuifdeurkasten B.V., Mandenmakerstraat 70-B, 3194 DG HOOGVLIET ROTTERDAM. Werkplaats de Rijk, Marconistraat 52, 3029 AK ROTTERDAM. OPHEFFINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Molenaar Antiekrestauratie, Nazarethstraat 4-B, 3061 KN ROTTERDAM. INSCHRIJVINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Dekara, Groenendaal 39-B, 3011 SM ROTTERDAM. Infrared Systems, Bernhard Zweersstraat 73, 2983 BA RIDDERKERK. WIJZIGINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Bellona Istikbal B.V., Groenendaal 217-225, 3011 ST ROTTERDAM. Crystal Company Glass Projects B.V., Ringdijk 512-516, 2987 VZ RIDDERKERK. INSCHRIJVINGEN Groothandel in huismeubilair I-Padd B.V. i.o., Bijdorp-West 41, 2992 LC BARENDRECHT. Qoodz Concepts B.V., Coenecoop 10-11, 2741 PG WADDINXVEEN. WIJZIGINGEN Groothandel in huismeubilair InnoEssentials International B.V., 1e Barendrechtseweg 58-62, 2992 XC BARENDRECHT. Corr. adres: Postbus 62, 2990 AB BARENDRECHT. Mahatma, Haven 23, 2871 CK SCHOONHOVEN. Corr. adres: Lange Weistraat 6-C, 2871 BM SCHOONHOVEN. Q-Epro, Wachtelstraat 21, 2802 ET GOUDA. Roma Italia Meubel B.V., Keilestraat 39-43 unit D, 3029 BP ROTTERDAM. Corr. adres: Dahliastraat 31, 3073 BA ROTTERDAM. Deaco export/import, Van Beverenstraat 5-A-B, 3117 KS SCHIEDAM. OPHEFFINGEN Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking Bestami, Joost van de Vondelstr 19, 2931 XE KRIMPEN AAN DE LEK. UNG Gordijnconfectie, Botlekweg 107-A, 3197 KA BOTLEK ROTTERDAM. WIJZIGINGEN Groothandel in verlichtingsartikelen DC Light B.V., Middelblok 144-D, 2831 BR GOUDERAK. WOW Design Products B.V., Anthonetta Kuijlstraat 40, 3066 GS ROTTERDAM.

OPHEFFINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Houtwerf Bouwprodukten, Linschotenstraat 39, 3044 AV ROTTERDAM. N. Tarbi, Van Waerschutstraat 21e, 3033 TL ROTTERDAM. INSCHRIJVINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Floor & Stairs B.V. i.o., Theemsweg 25, 3201 LT SPIJKENISSE. WIJZIGINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Vloer het Zelf Capelle aan den IJssel B.V., Lylantse Baan 3, 2908 LG CAPELLE A/D IJSSEL. Corr. adres: Postbus 38, 6850 AA HUISSEN. OPHEFFINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Pand 43 Laminaat B.V. i.o., Van ‘t Hoffstraat 43, 2991 XP BARENDRECHT. OPHEFFINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Uipkes Massief Houten Vloerdelen B.V., Stieltjesstraat 40, 3071 JX ROTTERDAM. Corr. adres: Postbus 1522, 3000 BM ROTTERDAM. INSCHRIJVINGEN Winkels in vloerbedekking JÈTÈ Woonidee, Boeier 1, 3144 GA MAASSLUIS. Roobol Woonwinkels, Meentpassage 22, 3353 HH PAPENDRECHT. OPHEFFINGEN Winkels in gordijnen en vitrage Arrain Bedtextiel Mode 1 B.V. i.o., Groene Hilledijk 188-A, 3074 AB ROTTERDAM. INSCHRIJVINGEN Winkels in meubels Bedding Plaza Spijkenisse B.V. i.o., Lucebertstraat 38, 3202 SW SPIJKENISSE. Corr. adres: Postbus 58, 2160 AB LISSE. WIJZIGINGEN Winkels in meubels Bedden en Matrassen Zwijndrecht, Burgemeester Jansenlaan 45, 3331 HD ZWIJNDRECHT. Beyond Style, Camphuijzenstraat 23, 3314 ZB DORDRECHT. Comfortabel Zitten, Rijksstraatweg 63-A, 3222 KA HELLEVOETSLUIS. Corr. adres: Westvoorneweg 11, 3233 LD OOSTVOORNE. Kamer en Tuin, Stevenshof 10, 3319 AX DORDRECHT. Matrassen Concord, Oranjestraat 3-5, 3111 AM SCHIEDAM. Roobol Tuinmeubelen B.V., Columbusstraat 22-26, 3165 AD ROTTERDAM-ALBRANDSWAA. Corr. adres: Postbus 937, 3160 AC RHOON. SC Rotterdam, Watermanweg 113, 3067 GA ROTTERDAM. Corr. adres: Meubelplein 15, 2353 EX LEIDERDORP. Van der Vlist Nieuwpoort, Hoogstraat 61, 2965 AK NIEUWPOORT. Voorhaven 7, Voorhaven 7, 2871 CH SCHOONHOVEN. OPHEFFINGEN Winkels in meubels Kastencentrum Gouda B.V., Lange Tiendeweg 68, 2801 KK GOUDA. Lifestyle Ladage, Ringvaartweg 168, 3065 AG ROTTERDAM. Saray Broersvest Schiedam, Broersvest 59, 3111 EC SCHIEDAM. INSCHRIJVINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment ‘t Pakhuys Wonen, Langestraat 6, 3295 BK ‘S-GRAVENDEEL. OPHEFFINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting


34 Meubel 3

algemeen assortiment Lumyno, Maasstraat 25, 3161 XG RHOON. Ron’s Interieur, Arubaplein 8, 3193 LB HOOGVLIET ROTTERDAM. Schut Woninginrichting, Voorhaven 9- 11, 2871 CH SCHOONHOVEN. Your Style Lifestyle Decorations, Voorstraat 383, 3311 CT DORDRECHT.

UTRECHT & OMSTREKEN INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen) Beleef Kembo B.V., Koningsschot 55, 3905 PR VEENENDAAL. Corr. adres: Postbus 276, 3900 AG VEENENDAAL. WIJZIGINGEN Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen) ASPA B.V., Elzenkade 1, 3992 AD HOUTEN. Corr. adres: Postbus 365, 3990 GD HOUTEN. OPHEFFINGEN Vervaardiging van keukenmeubels Neal McNuttree Wooden Bathtubs, Hogestraat 37-164, 6624 BA HEEREWAARDEN. INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen Gealux Furniture B.V. i.o., Pascalweg 10-A, 4104 BG CULEMBORG. WIJZIGINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen A & J-Meubeldesign, Maurikstraat 149, 4006 EP TIEL. OPHEFFINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen Gealux Meubelproducties B.V., Pascalweg 10a, 4104 BG CULEMBORG. Corr. adres: Postbus 1094, 6501 BB NIJMEGEN. INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Remco van den Akker, Plein 4, 4001 LJ TIEL. WIJZIGINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) De Faberfabriek, Topaaslaan 32-2, 3523 AW UTRECHT. De Roos Products, Concordiastraat 68, 3551 EM UTRECHT. Meubelmakerij van de Geer, De Hild 44, 3471 EZ KAMERIK. Robbert van Buuren Meubelmaker, Nieuwe Weteringseweg 101, 3737 MG GROENEKAN. V&TN Verf & Techniek Nederland, Eschersingel 73, 3544 ML UTRECHT. OPHEFFINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) A.J. van Dijk Dienstverlening, Tollenhof 28, 4041 BJ KESTEREN. WIJZIGINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Aaten Bouwkundige Dienstverlening, IJsvogel 10-A, 3602 XN MAARSSEN. HOPPE BENELUX, Lange Dreef 13-F, 4131 NJ VIANEN UT. Corr. adres: Am Plausdorfer Tor 13, 35260 STADTALLENDORF. Pottenbakkerij De Bolle Deur, Heldamweg 10, 3481 GX HARMELEN. INSCHRIJVINGEN Groothandel in huismeubilair su rules, Koningslaan 56bis, 3583 GM UTRECHT. INSCHRIJVINGEN Groothandel in huismeubilair Scandic Bedden B.V., Vlietskade 9006, 4241 WT ARKEL. WIJZIGINGEN Groothandel in huismeubilair De Tuin Home Decoration, Amersfoortse-

Handelsregister Meubel KvK juli 2009

weg 9, 3735 LJ BOSCH EN DUIN. Dutch Furniture Company, Verstolkstraat 3, 4143 BL LEERDAM. JAVAS Meubelmarketing, Soestdijkseweg Noord 337, 3723 HB BILTHOVEN. Corr. adres: Wittevrouwensingel 1, 3581 GA UTRECHT. Slijpstijl, Gageldijk 2-Loods 5, 3602 AL MAARSSEN. Corr. adres: Vechtplantsoen 206, 3555 XD UTRECHT. The Antique Express Europe B.V., Beemd 16a, 4157 GA ENSPIJK. Corr. adres: Dorpsstraat 8, 4157 GH ENSPIJK. OPHEFFINGEN Groothandel in huismeubilair Edward Bosch Bedden, Vlietskade 9004, 4241 WT ARKEL. OPHEFFINGEN Groothandel in huismeubilair Galoeh Europa, Verlengde Slotlaan 99, 3707 CD ZEIST. Podium Meubelen B.V., Brandstraat 25c, 9255 BURGGENHOUT. Corr. adres: Postbus 2005, 4800 CA BREDA. Triangle Furniture B.V., Symfonielaan 1, 3438 EW NIEUWEGEIN. Corr. adres: Postbus 132, 3430 AC NIEUWEGEIN. WIJZIGINGEN Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking Industerro Chemicals B.V., Vermogenweg 19, 3641 SR MIJDRECHT. Sign Framing, Mosterdmolenweg 3-G, 3417 XM MONTFOORT. OPHEFFINGEN Groothandel in verlichtingsartikelen Vermeulen Antieke Verlichting, Zwanebloem 22, 3628 NB KOCKENGEN. INSCHRIJVINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Hadders Timber Products B.V., Dorpsstraat 96, 3632 AW LOENEN AAN DE VECHT. Permaforest International B.V. i.o., Elektronweg 12, 3542 AC UTRECHT. WIJZIGINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal NivadoPlex, Barmsijs 12, 3435 BN NIEUWEGEIN. Vloeren Outlet Utrecht, Marnixlaan 30, 3552 HD UTRECHT. OPHEFFINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren De Vloerenhoek, Geraniumstraat 1, 3551 HA UTRECHT. INSCHRIJVINGEN Winkels in vloerbedekking Tapijtcentrum Nederland B.V., Schoolstraat 98, 3901 BC VEENENDAAL. Corr. adres: Postbus 107, 5680 AC BEST. OPHEFFINGEN Winkels in vloerbedekking Jacobi’s Oosters Tapijtenhuis B.V., Jagerlaan 22-A, 3701 XK ZEIST. WIJZIGINGEN Winkels in meubels Alberi B.V., Wittevrouwenstraat 14, 3512 CT UTRECHT. Eijerkamp Veenendaal B.V., Einsteinstraat 1, 3902 HN VEENENDAAL. Corr. adres: Postbus 347, 7200 AH ZUTPHEN. M@H Marianne at Home, Nieuweweg 14, 3612 AR TIENHOVEN UT. Oostra Wonen & Slapen, Groeneveldselaan 41, 3903 AX VEENENDAAL. Rachmaninoff Ongewoon Wonen B.V., Vismarkt 20, 3511 KS UTRECHT. OPHEFFINGEN Winkels in meubels Trends & Tradities Woondecoraties, Klaverkamp 50, 4133 TK VIANEN UT. INSCHRIJVINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Home&Seasons, Blekerij 41, 3901 WH VEENENDAAL. INSCHRIJVINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Ti Corp B.V., Simon Stevinweg 21, 3911 CE RHENEN. Corr. adres: Postbus 164, 3910 AD RHENEN.

16 oktober 2009 |

WIJZIGINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment My Home Interieurs B.V., Oude Arnhemseweg 16, 3702 BE ZEIST. Yentl Interiors B.V., Van Asch van Wijckskade 8, 3512 VN UTRECHT.

Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking Headlam B.V., Bettinkhorst 4, 7207 BP ZUTPHEN. Corr. adres: Postbus 46, 7200 AA ZUTPHEN. J. Eenkhoorn, Sisalstraat 23, 8281 JJ GENEMUIDEN.

OPHEFFINGEN Reparatie en stoffering van zitmeubels Emss Stoffeerderij, Julianaweg 218, 3523 XH UTRECHT.

OPHEFFINGEN Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking Garotex Nederland B.V., De Matenstraat 57, 7572 BV OLDENZAAL. Corr. adres: Postbus 57, 7570 AB OLDENZAAL. Inis Dawn, Strootsweg 419, 7547 RW ENSCHEDE. J&E Fabrics, Euregioweg 366, 7532 SN ENSCHEDE.

VELUWE & TWENTE WIJZIGINGEN Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen) Metalin Bathmen B.V., Keizersweg 59, 7451 PH HOLTEN. INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen Meubelmakerij Luitjens, Spanjaardsdijk 92-A, 7434 RT LETTELE. Ricci-Tendenz B.V. i.o., Pascalweg 15a, 8071 SE NUNSPEET. De Zwaan Interieurbouw, Oosteinderweg 103, 8072 PB NUNSPEET. INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Meubel- en Klussenbedrijf Broshuis, Industriestraat 9, 7582 CR LOSSER. WIJZIGINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Meubelservice Nederland B.V., Portlanderdijk 5, 8112 PR NIEUW HEETEN. Noestwerk, Eiffelstraat 26, 8013 RT ZWOLLE. OPHEFFINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) William Pagden Meubelmaker, Laarstraat 29, 7201 CB ZUTPHEN. INSCHRIJVINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Andres, Else Mauhsstraat 90, 7558 RC HENGELO OV. WIJZIGINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 2Get-Trading, Oude Zutphenseweg 4, 7382 SB KLARENBEEK. Handelsonderneming Wim Wensink Eerbeek, Apeldoornseweg 7, 6961 KV EERBEEK. OPHEFFINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren a4 Inedit, Vreeweg 93, 8071 SJ NUNSPEET. Cilgin Web, Kruizemuntstraat 577, 7322 LV APELDOORN. Handelsonderneming Hendrik Geven, De Eglantier 146, 7329 DD APELDOORN. WIJZIGINGEN Groothandel in huismeubilair Estivo B.V. i.o., Parallelweg 1, 3771 LE BARNEVELD. International Connection Interior B.V., Paramariboweg 17, 7333 PA APELDOORN. Corr. adres: Postbus 3004, 7303 GE APELDOORN. Medicel, Jacob Catslaan 2, 7314 LZ APELDOORN. Unibed B.V., Dagpauwoog 36, 7423 GT DEVENTER. Corr. adres: Postbus 2226, 7420 AE DEVENTER. Vonder Interieur B.V., Vonderweg 23, 7468 DC ENTER. Corr. adres: Postbus 17, 7468 ZG ENTER. OPHEFFINGEN Groothandel in huismeubilair De Nieuwe Tak, Egelantierstraat 22, 7731 VM OMMEN. Firma Eurotrends Van Achteren, Lonnekerspoorlaan 32, 7523 JG ENSCHEDE. Tatami Benelux, Zwenkgras 54, 7623 ES BORNE. WIJZIGINGEN

INSCHRIJVINGEN Groothandel in verlichtingsartikelen Trend Led Lighting B.V. i.o., Zomervlinder 3, 7534 MG ENSCHEDE. WIJZIGINGEN Groothandel in verlichtingsartikelen Van der Weerd Verlichting B.V., Rietveldstraat 12, 8013 RW ZWOLLE. V.P.F.C. Rheinfeld, Beltmolen 22, 7587 RL DE LUTTE. GoedInvesteren B.V., Dravik 27, 8265 EW KAMPEN. Guyana Timber Products Europe B.V., van Bodelswingstraat 15, 7631 JJ OOTMARSUM. Hout en Bouwmaterialen van der Laan, Vriezendijk 13, 7683 PL DEN HAM OV. T & G Wood International B.V., Harselaarseweg 30b, 3771 MB BARNEVELD. Corr. adres: Postbus 319, 3770 AH BARNEVELD. TrojÈ Group, Burg M van Veenlaan 7, 7543 AH ENSCHEDE. Wood United, Industriestraat 40, 7482 EZ HAAKSBERGEN. OPHEFFINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal EcoTEK Window Systems B.V., Hanzelaan 276-4e verd, 8017 JJ ZWOLLE. WIJZIGINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Balk Parket, Baileystraat 2-J, 8013 RV ZWOLLE. Corr. adres: De Goeijenmarke 31, 8016 LE ZWOLLE. BPL Parket Veenendaal, Emmastraat 5, 3771 BK BARNEVELD. Modern Floor, Parelhoender 52, 7335 GS APELDOORN. Perfection Parket, Lupineweg 54, 7325 AH APELDOORN. Overbeeke Interieur, Klavermaten 15, 7472 DD GOOR. Ter Horst Woondekor Almelo B.V., Windmolen 7, 7609 NN ALMELO. OPHEFFINGEN Winkels in gordijnen en vitrage De Karpettenkamer, Th A Kempisstraat 101, 8021 BL ZWOLLE. Corr. adres: Dotterbloem 2, 8265 HG KAMPEN. INSCHRIJVINGEN Winkels in meubels Matras Direct Joure B.V., Schering 23, 8281 JW GENEMUIDEN. Matras Direct Zwolle B.V. i.o., Schering 23, 8281 JW GENEMUIDEN. Quickborn B.V., Quickbornlaan 15, 8162 ES EPE. Rofra Meubelen Enschede B.V., Griftsemolenweg 25, 8171 NS VAASSEN. Corr. adres: Postbus 10107, 7301 GC APELDOORN. Swiss Sense, Gerritsenweg 8, 7202 BP ZUTPHEN. Corr. adres: Postbus 207, 5460 AE VEGHEL. INSCHRIJVINGEN Winkels in meubels Bennie Eilers Tuin- en Serremeubelen, Textielstraat 4, 7483 PB HAAKSBERGEN. WIJZIGINGEN Winkels in meubels De Woongigant B.V., Woonboulevard 28, 7606 JA ALMELO. Corr. adres: Postbus 31, 7600 AA ALMELO. Hora Kootwijkerbroek B.V., Wesselseweg 178-I, 3774 RM KOOTWIJKERBROEK. Corr. adres: Wesselseweg 31, 3771 PA BARNEVELD. Matras Direct Plus Vroomshoop, Afrikalaan 1-B, 7681 ND VROOMSHOOP. Nestor Zwolle, Jufferenwal 14, 8011 LE ZWOLLE. Corr. adres: Achterstraat 77, 3882 AE PUTTEN.


Handelsregister Meubel KvK juli 2009

Definitieve schuldsaneringen H.A.D. Assen Nijbracht 47, 7821 CB Emmen Dossiernr.:

04072219 (KvK Noord-Nederland)

Handelsnaam/Beroep:

DACX

Datum uitspraak:

28/9/09

Branche:

Detailhandel in meubelen e.d.

Bewindvoerder:

A. Grolle, Van Echtenstraat 108, 7902

ER Hoogeveen, (0528) 232303

M. Doddema Gelkingestraat 46a, 9711 NE Groningen Dossiernr.:

02068571 (KvK Noord-Nederland)

Handelsnaam/Beroep:

Martijn

Datum uitspraak:

28/9/09

Branche:

Tussenhandel in textielwaren, bed-

dengoed en vakkleding

Bewindvoerder:

V.L. van Wieringen, postbus 604, 9700

AP Groningen, (050) 3603768

Opheffingen schuldsaneringen M.H.J. de Laat Leijsenhoek 12, 4901 ET Oosterhout NB Dossiernr.:

20112785 (KvK Zuidwest-Nederland)

Handelsnaam/Beroep:

Huis & Interieur De Laat

Datum beëindiging:

17/9/09

Reden:

beëindigd door het verbindend wor-

den van de uitdelingslijst, met uitke-

ring en schone lei

OUDENMOOI VanJoost, Rijksweg 78, 3781 LW VOORTHUIZEN. SENIN Zwolle B.V., De Bulten 8, 8091 EC WEZEP. Corr. adres: Postbus 289, 8000 AG ZWOLLE. Slaapzaal Wijhe B.V., Handelsweg 6, 8131 XX WIJHE. OPHEFFINGEN Winkels in meubels Badkamerreus B.V. i.o., Loodsstraat 8, 7553 ED HENGELO OV. Takeaway Meeneemmeubel Almelo B.V., Woonboulevard 12, 7606 JA ALMELO. Corr. adres: Postbus 1389, 7301 BP APELDOORN. INSCHRIJVINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Wonen & Zo, Smedenstraat 80, 7411 RG DEVENTER. OPHEFFINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Eurodesign, Oosterstraat 76, 8331 HG STEENWIJK. Corr. adres: Basserveld 7, 8342 SH BASSE. Heyden Collection, Rijsterborgherweg 20f39, 7412 VA DEVENTER.

WEST-BRABANT INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van keukenmeubels Senne Loonen, Thorbeckestraat 105, 4902 VN OOSTERHOUT NB.

16 oktober 2009

International Hout B.V., Zeehavenweg 8, 4761 RX ZEVENBERGEN. Corr. adres: Postbus 170, 4760 AD ZEVENBERGEN.

Groothandel in huismeubilair Xanadu, Raccordement 33c, MAASTRICHT.

OPHEFFINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Habinova, Livingstoneweg 46, 4462 GL GOES. Houten- en siergrindvloeren Hulst, Carlosstraat 5, 4561 JH HULST. Intrahout B.V., Lissenveld 47-A, 4941 VL RAAMSDONKSVEER. Corr. adres: Moosfeldweg 13, FLINTSBACH D-83126. Vezaply B.V., Lancasterstraat 4, 4651 SR STEENBERGEN NB. Corr. adres: Postbus 69, 4700 AB ROOSENDAAL.

OPHEFFINGEN Groothandel in huismeubilair Mala Meubelgroothandel, Voltastraat 13, 6372 CK LANDGRAAF. Van Zwanenburg Keukens, Dorpstraat 34, 6265 AL SINT GEERTRUID. Corr. adres: Postbus 51, 6247 ZH GRONSVELD.

WIJZIGINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren De Klerk Parketvloeren B.V., Seisplein 5, 4331 NP MIDDELBURG. Corr. adres: Molenberg 13, 4331 NV MIDDELBURG. Parkethuys ‘t Oude Ambacht, Burgerhoutsestraat 45, 4702 BA ROOSENDAAL. Vloerleggersbedrijf de Klerk B.V., Seisplein 5, 4331 NP MIDDELBURG. Corr. adres: Molenberg 13, 4331 NV MIDDELBURG.

INSCHRIJVINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Valkenberg E.J.G. Brand- en Rondhout Handel, Merkelbeekerstraat 40, 6451 CM SCHINVELD.

INSCHRIJVINGEN Winkels in meubels Slaapkamer Rademakers, Noordstraat 7-13, 4531 GA TERNEUZEN. Corr. adres: Axelsestraat 12-14, 4543 CJ ZAAMSLAG.

WIJZIGINGEN Winkels in gordijnen en vitrage In House Finance B.V., Franciscanerstraat 20, 6462 CN KERKRADE.

WIJZIGINGEN Winkels in meubels De Bruijn Meubelen B.V., Langeviele 26-34, 4331 LV MIDDELBURG. De Vlijt Bedden B.V., Schouwersweg 7, 4451 HS HEINKENSZAND. Corr. adres: Postbus 111, 4450 AC HEINKENSZAND. De Vlijt Bedden B.V., Korte Delft 4, 4331 AT MIDDELBURG. Morres Wonen Hulst B.V., Industrieweg 2, 4561 GH HULST. Corr. adres: Postbus 22, 4560 BB HULST. Pieters Wonen & Koters, Markt 10-11, 4761 CE ZEVENBERGEN. Corr. adres: Postbus 68, 4760 AB ZEVENBERGEN. Woonsquare, Wassenaarstraat 45, 4611 BT BERGEN OP ZOOM. Corr. adres: Beneluxweg 3, 4904 SJ OOSTERHOUT NB. Woonsquare, Beneluxweg 3, 4904 SJ OOSTERHOUT NB. OPHEFFINGEN Winkels in meubels De Tuin Kamer, Kreeft 9, 4401 NZ YERSEKE. Corr. adres: Postbus 130, 4400 AC YERSEKE. MWHZ B.V., Industrieweg 2, 4561 GH HULST. Corr. adres: Postbus 58, 4330 AB MIDDELBURG. Slaapkenner Rademakers, Noordstraat 7-13, 4531 GA TERNEUZEN. Corr. adres: Axelsestraat 12-14, 4543 CJ ZAAMSLAG.

WIJZIGINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen Polat Meubelstoffeerderij V.O.F., Minervum 7160b, 4817 ZN BREDA.

INSCHRIJVINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Anno Wonen, Dreef 15, 4921 ZA MADE.

INSCHRIJVINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Sanitas, Arenbergsesingeldijk 3, 4782 PB MOERDIJK.

WIJZIGINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment BOUWMAN new classic lifestyle, Ooststraat 1, 4357 BE DOMBURG.

WIJZIGINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Ocean Trading, Moeskroenstraat 26, 4826 AD BREDA.

ZUID-LIMBURG

INSCHRIJVINGEN Groothandel in huismeubilair De Meubelgigant B.V., Kapelstraat 121, 4817 NX BREDA. WIJZIGINGEN Groothandel in huismeubilair WM Collection, Vijfhuizenberg 82, 4708 AM ROOSENDAAL. INSCHRIJVINGEN Groothandel in verlichtingsartikelen Leds Progress B.V., Schouwersweg 9-D, 4451 HS HEINKENSZAND. WIJZIGINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Inside Houtbewerking B.V., Jan Frederik Vlekkestr 197, 4705 AH ROOSENDAAL. Corr. adres: Postbus 1393, 4700 BJ ROOSENDAAL.

Meubel 3 | 35

INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Exclusive Woods, Frederikbastion 16-C, 6217 LN MAASTRICHT. J.S. Theunissen, Graverstraat 84, 6466 KX KERKRADE. OPHEFFINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) J.C. Lagerweij, Op de Driessen 41, 6104 AV KONINGSBOSCH. OPHEFFINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Art 2 C, Frankenstraat 130-A, 6224 GS MAASTRICHT. Corr. adres: Postbus 4214, 6202 WB MAASTRICHT. WIJZIGINGEN

6221

HC

WIJZIGINGEN Groothandel in verlichtingsartikelen Bouw en licht advies Van Gulick, Parijsboulevard 245, 6135 LJ SITTARD.

OPHEFFINGEN Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Floor & Stair Centre, Stalbergweg 70b, 5913 BS VENLO.

OPHEFFINGEN Winkels in gordijnen en vitrage Lin-o-Lux, Honigmannstraat 43, 6411 LJ HEERLEN. INSCHRIJVINGEN Winkels in meubels Swiss Sense, Avenue Ceramique 160, 6221 KX MAASTRICHT. Corr. adres: Postbus 207, 5460 AE VEGHEL. Swiss Sense, Salmstraat 14-16, 6161 EM GELEEN. Corr. adres: Postbus 207, 5460 AE VEGHEL. WIJZIGINGEN Winkels in meubels Beddenspeciaalzaak Peter Abels, Brusselsestraat 24, 6211 PE MAASTRICHT. Cobalt Interior B.V., Sint Pieterstraat 72, 6211 JP MAASTRICHT. Horatio’s Interiors B.V., Wycker Brugstraat 43, 6221 EB MAASTRICHT. Meubelboulevard RenÈ Pans, Cabergerweg 10, 6217 SC MAASTRICHT. Slaapstudio Heel, Sportparklaan 24a, 6097 CV HEEL. Corr. adres: Postbus 5075, 6097 ZH HEEL. Souren Meubels, Kamp 1-A, 6361 GX NUTH. Thuis interieur & decoratie, Rijksweg Noord 234a, 6136 AE SITTARD. Corr. adres: Burgemeester Hoenstraat 13, 6121 HW BORN. Woonsquare, In de Cramer 76, 6412 PM HEERLEN. Corr. adres: Europalaan 24, 5121 DJ RIJEN. OPHEFFINGEN Winkels in meubels Lekker Slapen B.V., Nijmeegseweg 4b, 5916 PT VENLO. Corr. adres: Postbus 69, 6040 AB ROERMOND. Matrassen Concord, Minderbroederssingel 663, 6041 KH ROERMOND. Corr. adres: Handelslaan 9-B, 5405 AE UDEN. Slaap Service, Molenstraat 4, 6041 KE ROERMOND.


MAGAZIJN LIFTEN    

Hefvermogen van 150 / 2000 kg Industriële allure Betrouwbaar en veilig Gehele structuur volbad verzinkt DE JONG’s liften Leerdam 0345-636000 JONG-LIFTEN.NL

MEUBELINDUSTRIE LANGENHUIZEN

Are you still looking for missing colors? Bezoek onze site en zie:

WWW.MEUBELINDUSTRIELANGENHUIZEN.NL WWW.EMMELPROJECTEN.NL

Only the Sky is the Limit .

INFO@MEUBELINDUSTRIELANGENHUIZEN.NL

Via woonzakenpanel.nl worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Over de onderzoeksresultaten rapporteren wij in toegankelijke rapportages, zoals de kwartaaluitgave ‘Woonzakenmonitor’ en periodieke themarapporten. Meer informatie over de onderzoeksrapporten vindt u op www.marktdata.nl. woonzakenpanel.nl is een handelsmerk van Van Es Marketing Services.

MEUBELINDUSTRIE LANGENHUIZEN TEL: 0487-581581 EMMEL PROJECTEN TEL:0487-581588 ENERGIEWEG 19, 6658 AE BENEDEN-LEEUWEN POSTBUS 30 6658 ZG BENEDEN-LEEUWEN


Stelling van de week

Stelling van volgende week: Ondernemers uit de woonbran-

16 oktober 2009

Meubel 3 | 37

‘Doek perifere detailhandel op’

che springen in op stijgende internetverkoop. Op ‘Interieur-

Niet het aanbod, maar de kwaliteiten van woondetaillisten bepalen de overlevingskansen

hotspot’, ontwikkeld door een

van een woonboulevard. Weet een boulevard zich niet te profileren door de kracht van in-

detaillist, worden tweedehands

dividuele deelnemers, dan moet dat gebeuren door de deelnemers als collectief. Het zijn

producten

Op

conclusies die CBW-Mitex onderschrijft. Maar zijn beide bedrijfsmodellen niet inmiddels

‘Meubeltrack’ prijzen detaillisten

achterhaald? Heeft het laatste uur niet allang geslagen? De stelling: ‘Woonboulevards moe-

hun direct leverbare meubels

ten snel naar een nieuw bedrijfsmodel op zoek’.

aangeboden.

kunnen aan. Brengen dit soort initiatieven schade toe aan de

Een vloerenwinkel aan een woonboulevard in Breda wil niet op zoek naar een nieuw model voor

huidige detailhandel? De stelling

de winkelstrip. “Helemaal niet nodig”, vindt de communicatieafdeling. “Het gaat prima met de

van de week: ‘Fabrikanten die

woonboulevard in Breda.”

via internet rechtstreeks aan de

De vloerenwinkel heeft meerdere filialen aan verschillende soorten boulevards. Over de situatie

consument verkopen, maken

in deze centra wil de medewerker geen uitspraak doen. “Wij hebben een zodanige positie ontwik-

de detailhandel kapot.’

keld dat klanten naar het centrum komen vanwege onze aantrekkingskracht. We zijn niet afhankelijk van de klandizie die de buren trekken. Echt, het gaat prima aan deze boulevard. Ik denk dat met name wooncentra waar sterke namen zitten, helemaal niet toe zijn aan een nieuw bedrijfsmodel.”

20 oktober, 12.00 uur, via redac-

Een groothandelaar uit Eindhoven denkt dat het retaillandschap aanzienlijk zal verbeteren als de

tie@meubel.nl.

perifere detailhandel wordt opgedoekt of als deze grondig veranderd. “De detailhandel is beter af

De Stellin g

Reageren kan tot en met dinsdag

als de situatie weer wordt als voorheen, met alle winkels in de binnenstad.” Toch denkt hij dat de woonboulevard een manier zal vinden om opnieuw succesvol te zijn. Daar is dan wel een mix met andere winkels voor nodig. Volgens de ondernemer zijn er ‘van begin af aan inschattingsfouten gemaakt’ bij de opzet van woonboulevards. “In Nederland zijn de woonboulevards ingericht rondom woonwinkels. En dáár gaat het al mis. Dat trekt op termijn gewoonweg niet genoeg klanten. Een mix in het winkelaanbod trekt die klanten wel. In Frankrijk zie je aan de stadsranden bijvoorbeeld grote supermarkten, of grote media-winkels. Die kant moeten we in Nederland ook uit.”

Gevoelstemperatuur Meubel meet de actuele temperatuur van de branche, steeds op basis van de algehele emotie over de resultaten van de afgelopen week. Aan de lezers die op de Stelling reageren, is gevraagd om ook even op de thermometer te kijken.

18o

‘Aan deze boulevard is het prima weer’


38 | Meubel 3

Colofon

Lezers over Vakweekblad Meubel

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van wat collega’s aan het doen zijn. Ik kijk ook altijd of we zelf in een blad staan.

Colofon

Meubel, onafhankelijk vakblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en België. Verschijnt elke week op vrijdag.

De advertenties lees ik altijd het eerst, en de informatie over de meubelmarkt. Welke richting gaan we op, wat is de trend et cetera.

16 oktober 2009

Ik vind het een leuk blad. Ik ben geïnteresseerd in onderwerpen die voor mij gevoelsmatig belangrijk zijn. Artikelen over mijn klanten of over het HTC vind ik interessant om te lezen.

Citaten uit de rubriek “Mijn bedrijf”, waarin Meubel elke week een andere lezer aan het woord laat.

Website: www.meubel.nl

Hoofdredacteur: Hein Veld, tel. +31(0) 174-389674, fax. +31 (0)174-315003, e-mail: hein.veld@lakerveld.nl Redactie: Rieneke Kok, Els van der Plasse, Astrid Marquenie, Karin van der Wurff, Ingrid Rompa. Ontwerp: Christiaan Hoogeveen Vormgeving en beeldbewerking: Marco Zuijdwijk Advertenties: Richard van der Hak, tel. +31 (0)174-389684, fax. +31 (0)174-315002, tel. mobiel. +31 (0)612973239, e-mail: richard.van.der.hak@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)174389683. Hans de Jong, tel. +31 (0)174-389680. Jos Tourné tel. +31 (0)174-389681 Mediaorder: Ronald Romijn, +31 (0)174-389682, fax +31 (0)174-315002, e-mail: ronald.romijn@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)174-389683, fax. +31 (0)174315002, e-mail: sonja.bruin@lakerveld.nl Klantenservice: tel. +31 (0)174-315000,

Benieuwd naar wat Vakweekblad Meubel voor u kan betekenen? Vul dan hier de abonneerbon in! Nieuwe abonnee’s ontvangen een aantrekkelijke welkomstkorting van 25% op de abonnementsprijs. Abonneren kan ook via:

fax +31 (0)174 315001, e-mail: klantenservice@lakerveld.nl Abonnementen: Irene Semp, tel. +31 (0)174-389693, fax +31 (0)174-315002, e-mail: distributie@lakerveld.nl Abonnementen kunnen elke week ingaan en worden na een jaar automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk is opgezegd. Collectieve abonnementen op aanvraag, tel. +31 (0)174-389693.

www . meubel . nl Noteert u voor mij:

aboneerbon!

 een jaarabonnement met 25% welkomstkorting. Ik betaal voor het eerste jaar € 150 in plaats van € 199,50.

 een jaarabonnement met het ‘Stijlboek Interieur’ als welkomstca-

Abonnementsprijzen Nederland en Belgie:

€ 199,50 (incl. BTW)

Studenten:

€ 99,75 (incl. BTW)

Proefabonnement 2-maanden:

€ 30,- (incl. BTW)

(1,25% korting bij automatische betaling) Overige Landen:

€ 260,-

Losse nummers:

€ 5,- (incl. BTW, excl. verzendkosten)

deau. Ik betaal € 199,50.

 een halfjaarabonnement met 25% welkomstkorting. Ik betaal voor het eerste halfjaar € 75 in plaats van € 100.

Uitgave: Meubel is een uitgave van Uitgeverij Lakerveld bv, Postbus 160, 2290

 Ik betaal voor twee maanden slechts € 30

AD, Wateringen. Turfschipper 53, 2292 JC, Wateringen. tel. +31 (0)174 315000, fax

 een proefabonnement op Vakweekblad Meubel. Ik betaal voor

+31 (0)174 315001, e-mail: uitgeverij@lakerveld.nl, website: www.lakerveld.nl Uit-

twee maanden € 30. B edri j fsnaam N aam A dres

gever/directeur: Ad van Gaalen Adjunct-directeur: Henk Marin Klaassen Hoofd abonnementen: Irene Semp Hoofd administratie: Ed Kok, Hoofd verkoop: Richard van der Hak Public relations: Pauline Montfoort

P ostcode W oonplaats land

tel .

ISSN 0165-4543

e - mail

Copyright: © 2009 Uitgeverij Lakerveld bv

B R A N C H E Stuur de bon zonder postzegel naar: Uitgeverij Lakerveld b.v.,

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever.

antwoordnummer 20014, 2290 VG, Wateringen

Druk: Vakblad Meubel wordt gedrukt op chloor-arm papier.

Abonnementen kunnen elk moment ingaan. Jaarabonnementen worden na een jaar automatisch verlengd, halfjaarabonnementen na zes maanden. Opzeggen kan tot twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode. Proefabonnementen lopen na twee maanden automatisch af.

van de (abonnement)overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te

Persoongegevens: Vakblad Meubel legt gegevens van lezers vast voor de uitvoering

informeren over andere producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt dan kunt u dat laten weten bij irene.semp@lakerveld.nl of bellen naar +31 (0)174-389693.


Model Tessa vanaf € 249,00 Model Tessa Hocker vanaf € 99,00 Model: Toulon

Model: Rosa

Model: Bolzano

Model: Tessa met hocker T 0800 444 45 67 (voor nix) F 0800 444 46 78 (ook voor nix) 1e maandag van de maand: Koopmaandag! in Beusichem, Hal 9 info@nixdesign.nl

Model Rosa vanaf € 189,00 Model Toulon vanaf € 69,00 Model Bolzano vanaf € 119,00

(onder de zon)

Lifestyle meubelen voor “NIX” prijzen!

NIEUWS

MEUBEL_3lowres  

Be l go fu r n Bijla ge Meubel 3 Onafhankelijk vakweekblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en België 90e jaar...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you