Page 1

Onafhankelijk vakweekblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en BelgiĂŤ 90e jaargang vrijdag 14 augustus 2009

Initiatief minister EZ: Bemiddelaar kredietmarkt

Meubel 46


8 nummers voor slechts €24,85 U ontvangt

in plaats van €31

Neem nu een ABONNEMENT! W W W.H O M E A N D L I V I N G . N L

jaarabonnement voor € 24,85

bedrijfsnaam t.a.v. vestigingsadres

proefnummer

postcode/plaats tel. fax e-mail

Abonnementen gelden tot schriftelijke wederopzegging. Uitgeverij lakerveld legt gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. Deze gegevens worden ook gebruikt om u te informeren over andere producten en diensten. Mocht u hier geen prijs opstellen dan kunt u dat laten weten bij irene.semp@lakerveld.nl of belt u naar 0174-389 693. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend 2 maanden voor het einde van de afgesloten periode.

Stuur de bon zonder postzegel naar: Uitgeverij Lakerveld b.v., antwoordnummer 20014, 2290 VG, Wateringen


Hout van Houtbedrijf Parren wordt uitsluitend ingekocht volgens de normen van de keurmerken PEFC en FSC in gecertificeerde bossen. Houtbedrijf Parren staat voor: • Ambachtelijk vakmanschap • Hoge kwaliteitsnormen, in eigen huis geselecteerd • Hout wordt gedroogd op onze werf of in eigen droogkamers • Perfecte direct-service

Beuken, eikenhout, europees kersen- en essen plaathout Napoleonsweg 4, 6081 AD Haelen. T. 0475-59 19 27, F. 0475-59 40 04, I. www.parrenhout.nl, E info@parrenhout.nl

lifestyle

inspiration

exclusive

Industrieweg 176 - 5683 CH Best - Nederland - Tel.: +31 (0) 499 399 867 Fax.: +31 (0) 499 391 590 - info@versmissen.nl - www.versmissen.nl

GA Versmissen-Meubel2.indd 1

21-06-2009 22:15:58


Mijn bedrijf ‘We willen exclusief blijven’ Wie: Karin (34) en Coen Tillema (40) Gezin: “We zijn getrouwd en samen runnen we het bedrijf. We hebben drie kinderen.” Bedrijf en functie: “We ontwerpen en maken meubels op maat (www.artyx.nl) in het midden en hogere segment. We zijn begonnen met het maken van linnenkasten voor plaatsing onder een schuin dak. Dat was vroeger onze specialiteit. We deden ook veel aan winkelinrichting. In de loop der jaren is ons werk verschoven naar strak design op maat gemaakt. We maken nu dressoirs, kasten, lowboards, eettafels et cetera. We doen heel veel met hoogglans gespoten en gepolijste afwerking. We hebben ook twee exclusieve ontwerpen. Ons bedrijf is gevestigd in een boerderij uit 1856 in een dorpje vlak bij Groningen. We werken hier met z’n vieren.” In het vak terecht gekomen via: “We hebben allebei een enorme drive voor mooie dingen. Een aantal jaar geleden zijn we begonnen met het maken van meubelen voor onszelf en daar kregen we positieve reacties op. Vervolgens kregen we de vraag of we voor andere mensen ook zoiets wilden maken en zo is het gaan rollen.” Als ik niet in de meubelbranche zou werken: “Coen is van origine meubelmaker. Toen we ons bedrijf zijn gaan opzetten, ben ik de opleiding ‘interieurontwerper’ bij de SHM gaan doen. Schaaltekenen kon ik al. Wij zijn vanaf 2000 voor onszelf bezig. Daarvoor heb ik heel veel verschillende dingen gedaan. Ik heb voor de overheid gewerkt en ik heb in de serrebouw gezeten. Ik heb een economisch juridische achtergrond.”

90e jaargang vrijdag 14 augustus

In h oud

Meubel 46

Toekomstplannen: “Aan de ene kant zouden we wel kunnen groeien. Ik denk dan aan kortere levertijden bijvoorbeeld. Ik krijg ook vaak de vraag of we in meubelzaken willen staan. Aan de andere kant willen we exclusief blijven. Heel groot worden zou ik niet willen. Het is nu leuk zo.” Economische crisis: “Daar hebben we niet echt last van. Mensen beslissen wat minder snel over een aankoop, maar we hebben het nog steeds hartstikke druk.” Nieuw meubelstuk: “We hebben onze boerderij in oude staat teruggebracht. De combinatie van dat oude met strak design vinden wij erg mooi. We hebben onder meer bergkasten gemaakt voor onszelf en een tafel. Wonen en werken loopt hier min of meer in elkaar over.”

Advertentie-index 03 | Arn. Parren BV

Duurzaam ondernemen: “Tijdens de verbouwing hebben we veel oud hout gebruikt en alles goed geïsoleerd. Verder hebben we overal spaarlampen in gedraaid en we hebben een superzuinige ketel gekocht. In het woongedeelte wordt alles gerecycled. We hebben zes afvalbakken staan. In de één moet blikjes, in de andere plastic.”

39 | De Lange 39 | Holwerda Transport 01 | JVDT 20,21 |

Meubar

Leest als eerste: “Als ik bladen binnenkrijg duurt het even voordat ik er aan toekom. Dat is meestal in het weekend. Ik blader een blad altijd van achter naar voren door en dan kijk ik wat ik wil lezen. Ik ga af op kopjes die me aanspreken, foto’s die ik leuk vind.”

40 | Nijwie BV

Leuk artikel/interview: “Ik vind Meubel een goed blad. Het is sowieso leuk om vakbladen te lezen, omdat je dan goed op de hoogte blijft. Je leest ook dingen over andere bedrijven. Ik leer elke dag wel iets van iemand, valt me op. Het Geschil vind ik erg interessant om te lezen.”

39 | Van Es

Woonbeurzen: “Wij staan op de aankomende woonbeurs in Amsterdam en we staan in maart op de beurs Wonen & Co in Groningen.”

39 | Persenaire Mobile Efficiency 27 | Van der Steenhoven advocaten 03 | Versmissen Furniture


Jubileum | 16

Bemiddelaar | 6 Redactie Meubel: “In meer normale economische tijden kunnen ondernemers in de meeste gevallen op nieuwe kredieten rekenen van hun bank. Van die min of meer vanzelfsprekendheid is momenteel geen sprake meer. De minister van Economische Zaken werkt aan de komst van een intermediair om aanvragers te helpen tegemoet te komen aan de eisen van de bank.”

Reactie Meubel: “De bank Klippan staat bij Ikea wereldwijd dertig jaar op de winkelvloer. Een klassieker, noemen ze de bank. In de loop van de jaren zijn er voor het meubel tientallen nieuwe hoezen verschenen. Daarmee geeft de Klippan ook een tijdsbeeld, als het ware.”

Repareren maar! | 22

Marktdominantie | 10

Actueel

Rubrieken

32 | Agenda

08 | Trends & Trade Bleiswijk

09 | Column: George

33 | Agenda

08 | Productie blijft laag

18 | Persoon & bedrijf

34 | Handelsregister

15 | Meubelcampagne VS

25 | Productnieuws

37 | Stelling van de week

15 | Morres ‘begint opnieuw’

28 | Vakantie!

26 | Layers van Richard Hutten

29 | Juridisch: zakelijke spam

30 | Woonwinkel en schoon water

31 | Geschil: soepelheid gewenst

Bij de voorplaat: minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken volgt met haar plan voor de instelling van een intermediair op de kredietmarkt initiatieven van belangenverenigingen.


6 | Meubel 46

Detailhandel

14 augustus 2009

In itia tief

Minister wil intermediair tussen bedrijven en banken voor meer positieve respons op financieringsvraag

Bemiddelaar kredietmarkt

DEN HAAG – Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken kondigt de komst aan van een intermediair die knooppunten uit de weg moet gaan ruimen in procedures rond de financiering van ondernemingen. Ondernemers die krediet vragen bij de banken zouden op die manier de kans op honorering kunnen verruimen. De uitspraak van Van der Hoeven sluit aan bij een initiatief van CBW, eerder dit jaar, om meer inzicht te krijgen in de criteria die bancaire kredietverstrekkers hanteren bij de beoordeling van aanvragen. De minister kwam met de aankondiging tijdens een boekpresen-

de Financieringsmonitor. De notitie gaat in op de inzet van de kre-

tatie in Den Haag. Haar pleidooi voor de inzet van een intermediair

dieten die een onderneming worden toegekend. Die doelstellingen

komt op een bijzonder moment. Het ministerie van Economische

zijn de afgelopen periode, onder invloed van de ontwikkeling van

Zaken stuurde kort voor de zomerperiode een in haar opdracht

de economie, verschoven van het plegen van investeringen naar

door onderzoeksinstituut EIM vervaardigde notitie naar de Tweede

het simpelweg overeind houden van de onderneming. MKB Neder-

Kamer over de ruimte die snelgroeiende en andere bedrijven heb-

land kijkt daar niet vreemd van op. “Normaliter is uitbreiding van

ben op de kredietmarkt. De minister stelt in die notitie, de Financie-

de onderneming de voornaamste reden voor het aanvragen van

ringsmonitor, onder meer dat bijna de helft van de ondernemingen

kredieten”, schrijft de organisatie in haar reactie. “Dat is niet langer

meent dat banken de kredietvoorwaarden het afgelopen halfjaar

het geval. Bij snelle groeiers staat herfinanciering momenteel met

zodanig hebben aangescherpt dat het lastig is geworden bedrijfs-

35 procent van de aanvragers op de eerste plaats. Bij de gevestigde

financieringen te krijgen. Met name de bedrijven die willen blijven

bedrijven is het belangrijkste doel van financiering op dit moment

groeien, aarzelen om daarvoor bancaire kredieten aan te vragen.

een versterking van de liquiditeit van het bedrijf. Bedrijven vragen

MKB Nederland noemt het in een reactie op de Financieringsmo-

feitelijk vaker krediet aan gericht op voortgang van de onderne-

nitor ‘zorgwekkend’ dat bedrijven zich op die manier belemmerd

ming.” De organisatie voor het midden- en kleinbedrijf zegt zich

voelen in hun ontwikkeling. “Als ondernemers ook maar het idee

zorgen te maken over de aard van de verschuiving. “Omdat banken

hebben dat zij gemakkelijker krediet kunnen krijgen, zullen ze de

doorgaans niet happig zijn op het financieren van liquiditeit. De

stap naar de bank ook sneller zetten. En juist in tijden van recessie

effecten van een afwijzing van een kredietaanvraag voor dit doel

is het van groot belang dat ondernemers blijven investeren”, aldus

kunnen daardoor groot zijn.”

de organisatie in een verklaring.

MKB Nederland heeft de vraag van de minister, in hoeverre ban-

MKB Nederland stelt dat banken juist op de ‘gevoeligste’ plekken in

ken ‘in de kern gezonde’ bedrijven financiering mogen weigeren,

de economie de kredietkraan slechts in beperkte mate open draai-

op haar eigen manier al opgepakt. De organisatie stelt het komend

en: ‘de sectoren die voor herstel en groei van de economie van cru-

najaar met ‘individuele banken’ om de tafel te gaan zitten om te

ciaal belang zijn’. De vereniging doelt dan vooral op snelgroeiende

pleiten voor ‘de introductie van een continuïteitskrediet’. Een der-

bedrijven in de industrie en de bouwnijverheid.

gelijke doelfinanciering kan van belang zijn om ‘in de kern gezonde’ bedrijven door ‘deze moeilijke periode’ heen te loodsen.

Studie Minister Van der Hoeven pleit behalve voor de inzet van een inter-

De Centrale Branchevereniging Wonen nam eind vorig jaar het ini-

mediair ook voor een studie naar het antwoord op de vraag of ban-

tiatief om op basis van gesprekken met kredietdeskundigen van

ken ook ‘in de kern gezonde bedrijven financiering mogen weige-

een drietal Nederlandse banken de beoordelingscriteria van de

ren’. De minister sluit met die opmerking aan op een onderdeel van

instellingen te kunnen doorgronden. Dat zou moeten leiden tot


Detailhandel

14 augustus 2009

Meubel 46 | 7

zeer toegespitste aanvragen van ondernemers in de meubeldetail-

Jan Meerman dit voorjaar in Meubel met een nadrukkelijk oproep

handel. De gesprekken zijn in december 2008 en in januari 2009

kwam om toch vooral met cases te komen. Die oproep heeft tot

gevoerd door bedrijfsadviseurs van CBW en door deskundigen van

het indienen van ‘twintig tot dertig’ kredietaanvragen geleid. Een te

ABN Amro, ING en Rabobank. “De samenwerking-op-maat moet

pover resultaat, aldus Meerman eerder deze week. “Als ik werkelijk

leiden tot een zodanige voorbereiding van kredietaanvragen van

alles bij elkaar leg, kom ik tot twintig tot dertig aanvragen. Ik had er

woondetaillisten dat de kans op honorering praktisch maximaal is”,

honderden verwacht, afgaand op geluiden vanuit het veld over de

aldus Meubel eind februari. CBW kwam met de drie banken afzon-

conditie en vooruitzichten van bedrijven in de meubeldetail. On-

derlijk overeen dat adviseurs bij de banken zouden gaan meelopen

dernemers lijken onvoldoende kritisch naar zichzelf en hun bedrijf

om de systematiek te doorgronden van het beoordelen van aanvra-

te kijken. Verder lijkt het dat de drempel veel te hoog is om de hulp

gen en de criteria die daarbij worden gehanteerd. Banken kregen

van anderen in te roepen bij de financiering van een onderneming.

op hun beurt meer inzicht in de manier van werken van CBW-advi-

Ondernemers menen kennelijk dat ze in een afhankelijke positie

seurs. Op grond van de bezoeken over en weer, werd driemaal een

terecht kunnen komen, als ze anderen dan de eigen accountant

vorm van financiering opgezet. “Specialisten van CBW en van de

betrekken bij de financiële huishouding van het bedrijf. Onderne-

banken gaan zo snel mogelijk”, schreef Meubel in februari, “driemaal

mers overschatten, is mijn indruk gezien de beperkte respons op

twintig kredietaanvragen opstellen en beoordelen. Die driemaal

de oproep deel te nemen aan de pilot van CBW en de banken, hun

twintig aanvragen gelden als een pilot om de doelmatigheid van

eigen capaciteit.”

de samenwerking in de praktijk te testen.”

De samenwerking met de banken heeft CBW het inzicht opgeleverd

Het initiatief werd door CBW nodig geacht, omdat bij de organi-

dat, zoals Meerman het zegt, ‘de woonbranche niet te boek staat als

satie de indruk werd gewekt dat kredietaanvragen vooral op basis

de sector waar je je vanwege de economische ontwikkelingen als

van een technische weging werden beoordeeld. CBW-onderzoeker

kredietverstrekker niet mee moet inlaten’. “Iedere kredietaanvraag

Marcel Evers sprak eerder dit jaar over ‘een steeds minder persoon-

van iedere ondernemer wordt op zijn eigen inhoud beoordeeld.”

lijke beoordeling van de aanvragen’. “Onze indruk is”, zei Evers bij

De geringe respons vanuit de handel op de pilot heeft de positie

die gelegenheid, “dat banken momenteel aanvragen beoordelen

van CBW als gesprekspartner van de banken volgens Meerman niet

op basis van een aantal kernwaarden. Zonder echter inzicht te ge-

aangetast. “Onze positie is niet zwakker geworden. We blijven bij

ven in de aard van die waarden. Dat maakt het lastiger om reële

de banken aandacht vragen voor de financiële belangen van de

aanvragen gehonoreerd te krijgen.”

meubeldetailhandel. Dat er een gering aantal cases is ingediend, heeft de banken naar onze indruk zeker niet doen besluiten om het

Respons De reactie vanuit de meubeldetailhandel op het initiatief van CBW was in eerste instantie zo gering, dat huidig CBW-Mitex voorzitter

gewicht dat onze sector wordt gegeven in overweging te nemen.”


8 Meubel 46

Nieuws

14 augustus 2009 |

‘Bleiswijk’ werkt aan herstel

wijk’ al direct vanaf de opening van het cen-

De directie van Trends & Trade werkt aan een

BLEISWIJK – Het niveau van het aanbod

trum in september 2007 achterbleven bij de

drastische verbetering van het rendement van

en van de presentaties in groothandel-

prognoses. Bleiswijk werd opgezet naar het

haar vestiging in Bleiswijk. Voor de operatie is

centrum Trends & Trade in Bleiswijk mag

voorbeeld van ‘Venlo’.

zich dan hebben verbeterd, of met de

En daarmee ging de organisatie in de fout,

nieuwe koers het centrum een reële kans

is achteraf de conclusie van Cliteur. “Venlo

Productie onveranderd laag

heeft om overeind te blijven is de vraag.

was en is nog steeds een succes. De vesti-

DEN HAAG - De gemiddelde dagproduc-

De directie van Trends & Trade, met ook

ging ziet al het hele jaar de omzet stijgen,

tie van de Nederlandse industrie was in

een vestiging in Venlo, mag van zichzelf

we komen boven die van 2008 uit. Klanten

juni 13 procent lager dan in juni 2008. De

aan het eind van jaar met een antwoord

komen van heinde en verre voor het aan-

afname ligt in dezelfde orde van grootte

daarop komen. De huidige directie zit

bod van de exposanten. Met bezoekers

als die in de zes voorgaande maanden.

sinds begin 2009 aan de knoppen bij

uit Duitsland, België, Limburg en Brabant

De industrie levert al sinds de zomer van

Trends & Trade. De directie is tevens ei-

voorzien we een markt die de directe regio

2008 minder productie dan een jaar eer-

genaar van de onderneming, een ver-

te boven gaat. Klanten zien er niet tegen op

der, aldus een bericht van het CBS.

worvenheid op basis van een manage-

om uren te reizen om naar Venlo te komen.

In alle branches was de productie lager dan

ment buyout.

De vestiging Bleiswijk is volledig geënt op

in juni 2008. In de voedings- en genotmid-

een jaar uitgetrokken.

het format van Venlo. Zonder echter te be-

delenindustrie was de afname met 4 pro-

De vorige eigenaar TCN Property Projects

seffen dat we hier in een volstrekt andere

cent het kleinst. De terugval was het grootst

opende september 2007 de Bleiswijkse ves-

omgeving zitten. Succes laten zich niet één

in de transportmiddelenindustrie, daar

tiging van de groothandelformule. De vesti-

op één overnemen.”

werd 33 procent minder geproduceerd dan

ging werd geheel gemodelleerd naar Trends

Cliteur en zijn compagnons hebben dit jaar

een jaar eerder.

& Trade Venlo, in een poging het succes van

gereserveerd om de formule van Bleiswijk

Voor het bepalen van de ontwikkeling op

het Limburgse centrum in Bleiswijk te her-

naar een eigen karakter te schaven. “Klan-

de korte termijn in de productie kijken

halen. Daar is niks van terug gekomen. Voor

ten genereren omzet, onze eerste inzet was

onderzoekers van het CBS naar seizoen-

TCNpp een van de redenen om formule én

om meer bezoekers te trekken. In april, mei

gecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoen-

vestigingen te verkopen. Het kwam tot een

en juni trokken we 35 procent meer be-

vrije maandcijfers soms ‘een grillig verloop’

management buyout. Sinds de overdracht

zoekers dan in de vergelijkbare periode in

vertonen, wordt hiervoor het gemiddelde

wordt Trends & Trade gerund door Martijn

2008. Er werd echter niet navenant uitgege-

over twee maanden ten opzichte van twee

Cliteur, Robert Segers en Ad Remmers. Cli-

ven, een direct gevolg denken wij van de re-

maanden eerder gebruikt. Na correctie voor

teur en Segers waren eerder werkzaam voor

cessie. We zitten echter op het goede spoor.

werkdageffecten en seizoeninvloeden was

TCN, Remmers was ook voorheen al eerste

We zijn permanent met onze huurders in

de industriële productie in de periode mei

man van Trends & Trade Venlo.

overleg om de kosten van de exposanten in

tot en met juni gelijk aan die in de periode

Cliteur stelt vast dat de resultaten van ‘Bleis-

balans te brengen met de omzet.”

maart tot en met april 2009.


Column

Meubel 46 | 9

George Verkoopsucces door George? Terwijl ik één van de fauteuils op de meubelafdeling van De Bijenkorf probeer, vraag ik me dat af. Want waar ik zowat de enige ben die over de meubelafdeling loopt, staan de mensen bij de Nespresso-stand in de rij. In meerdere rijen zelfs. Voor iedere kassa één en ook nog één bij de koffiebar waar de nieuwste smaken gratis kunnen worden uitgeprobeerd. Met succes: want meer dan eens zie ik mensen van hun kruk bij de koffiebar opstaan en opnieuw in de rij gaan staan. Om, na geduldig wachten, enkele cups van de zojuist geprobeerde melange te kopen. Cups die minimaal 31 cent per stuk kosten. En daarmee ongeveer vijftien keer duurder zijn dan een gewoon kopje filterkoffie. Blijkbaar is die hoge prijs ook geen belemmering, want Nespresso boekt jaarlijkse omzetstijgingen van 35% per jaar. Omzetstijgingen waar meubelfabrikanten en meubelwinkeliers alleen maar van kunnen dromen. Zou dat dan toch komen door George Clooney? Feit is dat de Nespresso spots waarin hij te zien is, zeer populair zijn. Zo populair zelfs dat menige vrouw er ’s nachts van droomt dat George Clooney plotseling voor de deur staat. Om bij haar op de zaak of, nog liever thuis, het Nespresso-apparaat te komen onderhouden. Zou het helpen als George zijn gezicht en uitstraling aan een meubelmerk verbindt? Of aan een matrassenmerk? Zou dat merk dan ook omzetstijgingen van enkele tientallen procenten boeken? Zouden vrouwen er dan ook van dromen dat George bij hen de nieuwe bank of matras komt afleveren? Om daarna, met sexy hese stem, guitige blik en twinkelende ogen vraagt: wat mevrouw nog meer wenst? “What else…?” Ik waag het te betwijfelen. Want George heeft inmiddels lijf en leden aan een nieuwe verkoopuitdaging verbonden. Hij moet Crocs van de ondergang redden.

Column

Het Amerikaanse bedrijf dat in de afgelopen zeven jaar in 128 landen 100 miljoen paar van deze plastic klomp verkocht, is namelijk bijna failliet. Deels door de crisis. Maar vooral omdat de spuuglelijke, waterbestendige, bacterieresistente, supercomfortabele en spotgoedkope Crocs zo onverslijtbaar zijn dat niemand snel een tweede paar nodig heeft. Om zijn vriend John Duerden, eigenaar van Crocs, te helpen heeft George zich verplicht om rode plastic klompjes te gaan dragen. In ruil daarvoor wil George dat kansarme kinderen in Afrika worden voorzien van Crocs. Zeg nou zelf: George Clooney die op rode Crocs een matras of bank komt afleveren. Welke vrouw krijgt het daar nu warm van ?

Henny van Straaten hvanstraaten@home.nl


10 | Meubel 46

Detailhandel

14 augustus 2009

Stra tegie

Optimisme grootste meubeldetaillisten in Duitsland over ontwikkeling omzet

Marktdominantie betaalt zich uit DEN HAAG – De strategie van de grootste bedrijven in de interieurdetailhandel op de Duitse markt betaalt zich nog steeds uit in de vorm van top-omzetten. De omzetten van de dertig meest succesvolle interieurbedrijven in Duitsland liepen vorig jaar uiteen van meer dan 3.000 miljoen euro (Ikea, nummer 1) tot 205 miljoen euro (de geschatte omzet van Culinoma, nummer 30). De onderlinge afstanden in de omzetlijst zijn overigens zodanig, dat drie van de eerste vijf bedrijven in de hitparade zich zelfs met een omzetdaling vorig jaar in de kopgroep konden handhaven.

De strategie van interieurbedrijven die zich op de Duitse markt

tenschappelijk instituut voor de detailhandel in Duitsland. In hoe-

manifesteren is in de kern een eenvoudige. Manifesteer je in je

verre de cijfers ook puur wetenschappelijk zijn vastgesteld is, met

marktgebied als de voor de consument meest interessant partij.

het oog op de schattingen, de vraag. Al doet dat niet veel af aan de

En probeer vervolgens een aaneenschakeling van marktgebieden

waarde van de omzetindicaties.

te realiseren. Die aanpak wierp in ieder geval over 2008 de nodige vruchten af. Dat blijkt althans uit een gezamenlijke marktinventari-

Kracht

satie van het meubeltijdschrift MĂśbel kultur en onderzoeksbureau

Het nastreven van marktdominantie en het voeren van een ex-

Spot Markt. De onderzoekers zijn aan het rekenen geslagen met zo-

pansiebeleid lijkt de grote handelspartijen nog steeds goed af te

wel concrete omzetcijfers op tafel als een aantal omzetschattingen,

gaan. Al ziet het volgens de onderzoekers er naar uit dat die markt-

aldus de rapportage in MĂśbel kultur.

benadering aan kracht aan het inboeten is. Bedrijven in de staart van de Top Dertig zagen zich vorig jaar gedwongen om hun uit-

Aandeel

breidingsdriften enigszins te beteugelen. Overheden verleenden

De resultaten zijn er niet minder om. De twintig grootste meubel-

in 2008 weliswaar nog steeds vergunningen voor nieuwbouw of

detailhandelsbedrijven op de Duitse markt noteerden over 2008

verbouw, de gevraagde omvang van de uitbreidingen werd niet

de omzetten met de zwartste pen die maar voorhanden was. Met

in alle gevallen gehonoreerd. Lokale bestuurders staan niet meer

een stijging van krap 2,5 procent, reikt de groep gezamenlijk tot

als vanzelf te wapperen met toestemming voor grootschalige meu-

een omzet van 15,27 miljard euro (2007: 14,95 miljard euro). Dat

beldetailhandel in of in de directe omgeving van woonkernen. De

staat gelijk aan een aandeel van 51,4 procent van de totale omzet

gevestigde middenstand in stadscentra lijkt zich mete resultaat te

in de meubeldetailhandel bij de oosterburen. Volgens een opgave

weer te stellen tegen voorgenomen uitbreiding en nieuwbouw van

van de EHI werd er in 2008 op de totale interieurmarkt in Duitsland

(bestaande) grootschalige meubeldetailhandel.

29,71 miljard euro omgezet. De EHI is het in Keulen gevestigde we-


Detailhandel

14 augustus 2009

Meubel 46 | 11

Lutz Unternehmensgruppe zou in het recente verleden plannen hebben gehad om haar activiteiten uit te breiden naar de Nederlandse markt. Van een expansie naar onze contreien is het, zoals bekend, nooit gekomen. De onderneming vond vorig jaar haar formule XXXLutz terug op de derde plaats van de omzet Top Dertig.

Eerste kwartaal De onderzoekers klopten kort voor de zomerperiode nog een keer

die zich met name op de prijs van hun aanbod profileren, de dis-

bij de dertig meest dominante meubelformules aan. Met vragen

counters en bedrijven aan de onderkant van het middensegment.

over de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal van dit jaar en

Dat het prijswapen extra wordt geslepen, is in het licht van de eco-

over de verwachtingen over de gang van zaken voor hun onderneming in de tweede helft van dit jaar. ‘Zegge en schrijve 92 procent’, aldus de cijferaars in Möbel kultur, ‘van de deelnemers aan het on-

Omzetten relatief

derzoek geeft aan over de periode januari tot april een verbetering

Omzetten zijn relatief, dat geldt ook voor de resultaten van

van de omzet te hebben genoteerd’. Bij de helft van deze groep

de dertig (op dit onderdeel) eerste dertig meubeldetaillisten

schreef de boekhouder een verbetering van 6 tot 10 procent. En

op de Duitse markt. Ikea mag dan de topper zijn, in het veld

een kwart van die kennelijke succesgroep zei te verwachten dat

van retailbedrijven en hun resultaten op de Europese markt

de omzetverbetering ook over de laatste zes maanden van 2009

kan het altijd nog beter.

zou door blijven zetten. De onderzoekers wijzen er nadrukkelijk op

Volgens een opgave van de Britse marktonderzoeker Veraart

dat het reilen en zeilen van de dertig eerste meubelbedrijven op

Research zijn het de supermarkten en andere voedinggere-

de Duitse markt niet representatief is voor de hele Duitse markt.

lateerde detaillisten die het peloton van retailers aanvoeren.

Desondanks, meldt Möbel kultur, tekent zich er een ‘interessante

Retailer nummer een is, met afstand, de Franse supermarkt-

ontwikkeling’ af. De Top Dertig-bedrijven bewegen zich in de volle

organisatie Carrefour (omzet 2008: 78,6 miljard euro), op

breedte van de markt. De aanbieders die de toon aangeven zit-

nummer twee staat de Duitse kruidenier Metro (omzet 2008:

ten in de top, het middensegment en aan de onderkant van de

65,7 miljard). Ikea vinden we in het Europese overzicht terug

markt. De verwachting is dat de omzetgroei die voor dit jaar wordt

op plaats 16 met 17,4 miljard.

voorzien vooral gerealiseerd zou kunnen worden bij die bedrijven


12 | Meubel 46

Detailhandel

14 augustus 2009

Stra tegie

De beste tien van Duitsland Onderzoeksbureau Spot Markt heeft in samenwerking met het meubeltijdschrift Möbel Kultur een overzicht samengesteld van de dertig meest succesvolle bedrijven op de Duitse markt. Möbel Kultur wordt uitgegeven door werkgeversorganisatie BVDM (Bundesverband des Deutschen Möbel-, Küchen- und Einrichtungsfachhandels). De lijst is opgesteld over basis van de omzet, gerealiseerd over 2008. Hier de eerste tien van de lijst. (meer info: www.moebelkulture.de)

1. Ikea Deutschland

6. Roller

Omzet 2007/2008: 3.300 miljoen (06/07: 3.200 miljoen)

Inkoopgroep Union

Vestigingen: 45

Omzet 2008: 805 miljoen (2007: 760 miljoen)

Medewerkers: 13.605

Vestigingen: 125 Medewerkers: 3.600

2. Hoffner Omzet 2008: 1.870 miljoen (2007: 1.700 miljoen)

7. Primondo Arcandor

Vestigingen: 48

Inkoopgroep Mega

Medewerkers: 8.500

Omzet 2008: 900 miljoen (2007: 921 miljoen) Vestigingen: geen opgave

3. Lutz Unternehmensgruppe

Medewerkers: 1.230

Inkoopgroep Bergos Omzet 2008: 1.360 miljoen (2007: 1.750 miljoen)

8. Poco Domane

Vestigingen: 42

Inkoopgroep EMV

Medewerker: 16.000

Omzet 2008: 840 miljoen (2007: bedrijf is resultaat van aantal

(Lutz verkocht in 2008 verschillende formules aan concurre-

fusies van meubelbedrijven, actief sinds januari 2008)

rende bedrijven. Omzet geldt als een schatting.)

Vestigingen: 84 Medewerkers: 3.500

4. Porta Inkoopgroep Bergos

9. Danisches Bettenlager

Omzet 2008: 1.080 miljoen (2007: 1.000 miljoen)

Omzet 2008: 684 miljoen (2007: 643 miljoen)

Vestigingen: 100

Vestigingen: 700

Aantal medewerkers: 6.200

Medewerkers: 6.300

5. Segmuller

10. Otto Versand Hamburg

Inkoopgroep Atlas

Omzet 2008: 500 miljoen (2007: 560 miljoen)

Omzet 2008: 1.000 miljoen (2007: 1.050 miljoen)

Vestigingen: geen (postorderbedrijf )

Vestigingen: 24

Medewerkers: geen relevantie

Medewerkers: 4.000


Detailhandel

14 augustus 2009

Meubel 46 | 13

Ikea geldt in Duitsland als de onbetwiste marktleider als het gaat om het opvoeren van de omzet. Ikea Deutschland bleef in 2008 de directe concurrentie met een straatlengte voor.

nomische recessie niet echt een geniale maatregel. De grote vraag

Consumentenprijs

is echter, aldus nog steeds de onderzoekers, in hoeverre een scherp

De meubeldetailhandel houdt voor dit jaar, zij het in een relatief

prijsbeleid indruk kan blijven maken op de consument.

beperkte mate, rekening met een stijging van de consumentenprijs voor hun producten. Van de detailhandel verwacht 36 procent

Optimisme

(2008: 50 procent) prijskaartjes met een hoger bedrag aan de meu-

De voorhoede van de meubeldetailhandel in Duitsland is optimis-

bels te moeten hangen. Daar staat tegenover dat 57 procent (2008:

tisch gestemd over het verloop van hun nering over 2009, conclu-

50 procent) meent dat de bestaande kaartjes alleen maar afgestoft

deren onderzoekers op basis van verzameld materiaal in het eerste

hoeven te worden. 7 Procent houdt ernstig rekening met juist een

kwartaal dit jaar. Van de deelnemers aan het onderzoek geeft 77

daling van de consumentenprijs. Wat opvalt is dat de stemming on-

procent aan dat de omzet van de eigen onderneming in 2009 ho-

der meubeldetaillisten vorig jaar gelijk opging voor wat betreft de

ger uit zou kunnen pakken dan in 2008. (Een optimisme dat begin

prijsontwikkeling. De algemene tendens voor 2009 is dat de handel

2008 over dat jaar werd gedeeld door overigens 84 procent van de

in meerderheid denkt dat consumentenprijzen op het niveau van

ondervraagden). Bijna een kwart (in 2008: 8 procent) geeft aan dat

2008 blijven staan. De omzet per vierkante meter winkeloppervlak-

de omzet over 2009 op een vergelijkbaar niveau met dat van 2008

te zal zich dit jaar niet in belangrijke mate verbeteren. Een krappe

blijft hangen. Zoals al eerder aangegeven noteerde 50 procent van

meerderheid van de detailhandel (54 procent, 2008: 46 procent)

de onderzochte bedrijven inderdaad een omzetverbetering van 6

verwacht dat de omzet per vierkante meter gelijk blijft met die van

tot 10 procent over de eerste drie maanden van dit jaar. (42 procent

2008. Een niet onaanzienlijke groep (38 procent, 2008: 46 procent)

kwam tot een omzetverbetering van 1 tot 5 procent, 8 procent wist

houdt rekening met juist een verbetering hiervan. Wat het gaat

de omzet op een vergelijkbaar niveau met het eerste kwartaal van

worden? Over een paar maanden weten we het.

2008 te houden).


14 | Meubel 46

Teakhout

Groothandel

14 augustus 2009 Het leveren van maatwerk is een onderscheidende factor van teakgroothandel J&E en daarmee ook van Troedoor, het onderdeel van J&E dat direct aan de consument verkoopt.

Prijstransparantie moet teakgroothandel voor consument en vakhandel aantrekkelijk maken

Maatwerk maakt onderscheid HETEREN – Teakwinkel Troedoor opent een showroom met Javaanse huizen langs de A50 in Heteren, bedoeld voor de consument. Achter de schermen is Troedoor teakgroothandel J&E, die van Renkum naar de nieuwe locatie langs de snelweg is verhuisd. Consumentenverkoop van J&E gebeurde op de oude locatie onder de naam Teak Trend. Onoverzichtelijk? Edmar Goudkuil, de man achter de onderneming, meent van niet.

J&E is een groothandel in teakhouten meubelen, alleen bedoeld

Concurrentie

voor de vakhandel. Daarnaast verkoopt de groothandel onder een

Troedoor, of J&E, is niet de enige teakhandel in de omgeving van

andere vlag aan de consument. Voor consumentenprijzen, en on-

Arnhem en Nijmegen. Novioforum en Livingfurn liggen beiden op

der een andere naam. Het geheel verhuisde onlangs van Renkum

een steenworp afstand. Novioforum staat bovendien onder leiding

naar Heteren. Voor de verhuizing gebeurde consumentenverkoop

van Goudkuil’s vader Jan. Livingfurn treft J&E wel eens in Indonesië.

onder de naam Teak Trend, nu gebeurt dit onder de vlag van Troe-

Vos meent dat de bedrijven elkaar niet bijten. “We hebben allemaal

door. De twee moeten los van elkaar worden gezien. Alleen het

zo onze unieke producten.”

pand, de collectie en de productiefaciliteit in Indonesië worden gedeeld. Om detaillisten niet voor het hoofd te stoten met de con-

Een prijzenslag tussen de teakgroothandels is niet wenselijk. Kos-

sumentenverkoop, voert J&E een transparant prijsbeleid.

ten voor het materiaal en transport moeten hoe dan ook door alle

Voor de vakhandel die zaken doet met groothandel J&E verandert

partijen worden gemaakt. Prijs is dan ook niet per se de onderschei-

helemaal niets met de verhuizing. Dat wil eigenaar Edmar Goudkuil

dende factor voor de groothandel. Collectioneren, in de zin van

nog maar eens benadrukken. Alleen de consumentenkant is van

sfeerplaatjes of shop-in-shops, gebeurt ook niet echt in Heteren. De

naam en van insteek veranderd. Troedoor legt de nadruk op duur-

producten moeten voor zichzelf spreken.

zaamheid en hergebruik van teakhout. Die duurzaamheidskaart wordt gespeeld door hout te recyclen dat afkomstig is uit oude Ja-

“Wel uniek is het leveren van maatwerk”, zegt Goudkuil. Schet-

vaanse huizen. Om dat te demonstreren is in het nieuwe pand een

sen op kladblaadjes worden gefaxt naar Indonesië, waar een

originele Javaanse woning opgebouwd. Jasper Vos, medewerker

Autocat-tekening wordt gemaakt. Ondanks de levertijd van zo’n

en woordvoerder bij J&E, wijst vanaf de bovenverdieping op een

twaalf weken vanwege het containertransport, is maatwerk ver-

aantal kasten. “Je ziet dat de bovenkant van de kasten niet volledig

antwoordelijk voor ongeveer de helft van de omzet bij J&E. Vos:

is afgeschuurd. De iets minder perfecte planken worden daarvoor

“Wij leveren de beste kwaliteit en met altijd kloppende maten. We

gebruikt. De bovenkant is immers niet zichtbaar. Het laat zien dat

zien er op toe dat een bestelling perfect wordt geproduceerd en

we echt met gerecylced hout werken.”

uitgeleverd.”


Nieuws

14 augustus 2009 |

Meubel 46 | 15

Morres ‘begint opnieuw’ HULST – ‘We beginnen opnieuw’. Onder die vlag timmert nieuwe eigenaar Ben Mandemakers Groep aan de weg om consumenten te attenderen op het tweede leven van Morres Wonen in Hulst. BMG kocht kort voor de zomerperiode Morres uit een faillissement. De campagne ‘We beginnen opnieuw’ gaat gepaard met een aantal ‘Open Deur’-dagen en met een kortingsactie. Klanten krijgen 5 procent korting bij aankopen vanaf 500 euro, 10 procent vanaf 1.000 euro, 15 procent vanaf 1.500 euro enzovoort tot een aankoopbedrag vanaf 4.000 euro. De korting wordt niet bij voorbaat verrekend met de aankoop, maar uitgekeerd in de vorm van ‘Morres waardecheques’. Klanten kunnen met het kortingtegoed ‘bijvoorbeeld passende stoelen uitkiezen bij de nieuwe eettafel Of u kiest een mooie designlamp die bij uw nieuwe salon past’. Kortingen in de vorm van contant geld kan ook. Liever geen waardecheques, ‘dan krijgt u de helft van het vermelde percentage direct uitgekeerd’. Het bedrijf probeert met de actie te bereiken dat ook consumenten ‘opnieuw beginnen’ met het inrichten van hun woning. De actie is voor een belangrijk deel gericht op de Vlaamse markt. Morres Wonen trok voorheen een groot aantal van haar afnemers vooral uit de regio Antwerpen.

Miljoenencampagne meubelmarkt VS LAS VEGAS - De Amerikaanse meubelbranche voert met een campagne van 20 miljoen dollar actie om de aankoop van meubels te stimuleren. Het programma wordt gedragen door zowel de industrie als de handel en door organisaties van vakbeurzen.

Energierekening per maand lager

De campagne ‘Is it Home yet?’, moet de komende jaren de tanende interesse van de con-

DEN HAAG – Huishoudens zijn sinds juli

sument in woonproducten weer aanwakkeren. Daarnaast moet de campagne de goede-

25 euro minder per maand kwijt aan

renstroom tussen industrie en retail weer op gang brengen. De nadruk van de campagne

elektriciteit en gas dan in de eerste helft

ligt op een ‘noodzakelijke en wenselijke verbetering van het huis’. De consument ervaart

van dit jaar. Dat komt, aldus een bekend-

woonproducten nu als een luxe, terwijl juist die producten een bijdrage kunnen leveren

making van het CBS, vooral door een da-

aan een gelukkiger leven.

ling van de gasprijs. Hiermee komt de

De National Home Furnishing Association en de Western Home Furnishing Association

maandelijkse energierekening gemid-

hebben het initiatief voor de actie genomen. Daarmee participeren meer dan tienduizend

deld uit op 139 euro.

winkels in de campagne. De ‘Is it Home yet?’-campagne start in september met het uitroepen van die maand tot de

Ten opzichte van januari 2009 daalde het

nationale woonmaand in de Verenigde Staten. Onderdeel van de manifestatie is een lande-

tarief voor de levering van gas met een der-

lijke, tiendaagse uitverkoop door de meubelhandel. Daarna richt het initiatief zich op het

de. Dit is een forse daling. Elektriciteit werd

voeren van acties in de media, merkopbouw en consumentenonderzoek.

iets goedkoper. Vooral bij gas hangen de leveringskosten voor een groot deel af van de olieprijs. Deze daalde sterk in de tweede helft van vorig jaar. Doordat energie vooraf wordt ingekocht, komt de daling van de olieprijs pas nu in de energietarieven tot uiting. De transportkosten en de energiebelasting bleven ten opzichte van januari gelijk. World Market Center, de meubelbeurs van Las Vegas, ondersteunt de campagne die de consument moet overtuigen vooral te investeren in zijn interieur. Tijdens de najaarsbeurs, die op 14 september begint, zal de campagne breed worden gelanceerd.


16 | Meubel 46

Jubileum

14 augustus 2009

Icoon

Jonny Baird, Italië

Dana John Hill, VS

Felix Choo, Bingobear photography, dingo. zenfolio.com

Ikea’s tweezitsbank met verwisselbare hoes al dertig jaar verkoopsucces

Verjaardag Ikea-icoon DELFT – Tweezitsbank Klippan is een van de vijf bestverkopende Ikea-producten aller tijden. De bank was dertig jaar geleden direct een hit. Door de verwisselbare hoes heeft het meubel een kameleonachtig karakter, volgens Ikea een van de redenen voor wereldwijd succes. De bank past bij iedereen, en iedereen kan ‘m betalen.

Wellicht door het prijskaartje, wellicht door het kameleonachtige

bloemen in 2006 erg in waren. Of een combinatie van roze en paars

karakter, wellicht door de praktische en wasbare hoes, heeft Ike-

halverwege de jaren ’90. De hoezen weerspiegelen de trends van

abank Klippan wereldwijd bij talloze consumenten een plaats in de

die tijd. We proberen niet voorop te lopen daarmee, Klippan is een

woonkamer.

trendvolger.” Het skelet verandert niet, de aankleding zorgt ervoor

Woordvoerster Ellen van den Boomgaard van Ikea meent dat de

dat de bank met de tijd meegaat.

combinatie van factoren er voor zorgt dat Klippan een permanente plaats in de top vijf verkoophits van Ikea heeft. Klippan combineert

Icoon

goed verschillende interieurs en in verschillende culturen. De bank

Woordvoerster Van den Boomgaard schrijft het zitmeubel een ze-

spreekt wereldwijd tot de verbeelding.

kere iconische status toe. “Dat Klippan al dertig jaar een succes is, is bijzonder.” Samen met boekenkast Billy en matras Sultan beheerst

Tijdsbeeld

Klippan de top vijf van de bestverkopende Ikea-artikelen. Hoeveel

De tweezitter heeft meer dan tweehonderd hoezen gekend in

er jaarlijks in Nederland of wereldwijd worden verkocht, kan Van

afgelopen drie decennia. Speciaal voor het jubileum dat dit jaar

den Boomgaard niet zeggen. “Dat soort cijfers zijn niet openbaar.”

wordt gevierd is de allereerste hoes, genaamd Bladhult, opnieuw

Dat juist nu het dertigjarig jubileum zoveel ruchtbaarheid krijgt

uitgebracht. De hoes heeft een lila-kleur en is bedekt met oranje

met een speciale uitgave van de eerste hoes, is onderdeel van een

bladeren. Typisch voor de jaren ’70, vindt de woordvoerster. “De

strategie. Ook boekenkast Billy viert bijna zijn dertigste verjaardag.

steeds veranderende hoes laat een goed tijdsbeeld zien. Paars en

Het toont de kracht van Ikea ontwerpen, vindt de woordvoerster.

oranje horen wel bij die eerste periode. Net als dat grote groene

Ze beaamt dat het langdurige bestaan ook een zeker vertrouwen


Jubileum

14 augustus 2009

Caryb ‘t Hart, Leiden,

Meubel 46 | 17

Dana John Hill, VS

Al dertig jaar is Klippan, de tweezitter met verwisselbare hoes, een verkoopsucces voor Ikea. De wasbaarheid, de prijs (een witte Klippan kost 249 euro), en het met de hoes wisselende karakter, dragen bij aan het succes. Die eigenschappen zorgen ervoor dat Klippan wereldwijd in allerlei culturen tot z’n recht komt. Afgebeeld zijn de persoonlijke Klippans in de huiskamers of omgeving van gebruikers van foto-weblog Flickr.

naar consumenten moet uitstralen.

Ikea en dat maakt het zo moeilijk om de bank op een kostenbespa-

Ikea kondigde onlangs aan dat wereldwijd 5000 banen worden

rende- en milieuvriendelijke manier te vervoeren. Maar een paar

geschrapt. Reden daarvoor is de met zeven procent teruggelopen

jaar geleden werd ook Klippan plat. De armleuningen en rugleu-

omzet. Met name in de logistieke sector zijn en worden banen ge-

ning schuiven in gleuven in het onderstel en er passen op elke pal-

schrapt. In Nederland is vooralsnog geen sprake van ontslagen.

let twee keer zoveel zitbanken.”

Ontwikkeling

Hoezen

Ikea meent dat het verloop van de carrière van Klippan tekenend is

De originele hoes Bladhult is van de Zweedse ontwerper Sven Fris-

voor het verloop van het hele bedrijf. Van den Boomgaard: “De bank

tedt. Klippan figureerde in 1980 als covermodel van de catalogus.

laat tot in detail zien wat we doen. We gaan uit van een prijskaartje

Fristedt zegt erover: “Wasbare hoezen waren toen echt een noviteit.

en proberen daar een ontwerp bij aan te laten sluiten. Praktisch,

Ikea was zo dapper om voor een kleurrijke variant te gaan.”

plat verpakt en niet te duur. Ikea wil die filosofie in alle producten

Ontwerper Fristedt verbaast zich over de houdbaarheid van zijn

laten zien.” Klippan is steeds in ontwikkeling gebleven. De construc-

ontwerp, net als over sommige van zijn ontwerpen die nog altijd

tie is zodanig aangepast dat er meerdere exemplaren op een pallet

in omloop zijn. “Ik vraag me echt af of iemand de Bladhult-hoes van

passen, waardoor de transportkosten naar beneden zijn bijgesteld.

dertig jaar geleden nog heeft. Het lijkt me sterk. maar ik zag laatst

Het ontwerp is naar zeggen van Ikea steeds beter geworden, en

wel een Klippan zitbank die op het punt stond om vervangen te

zelfs de helft goedkoper geworden. In de verjaardagsgids van het

worden met een hoes die ik minstens 25 jaar geleden ontworpen

bankje staat: “Klippan is een van de omvangrijkste producten van

heb. Je weet dus maar nooit.”


Persoon & bedrijf

18 Meubel 46

Nieuws

14 augustus 2009

Persoon en bedrijf

Anthony Jannink Meubelmaker en fijnhoutbewerker bestaat tien jaar en is bovendien verhuisd. Het nieuwe pand in Lisse biedt meer ruimte en mogelijkheden. Zo zijn er een aparte machinale werkplek voor het bewerken van massief hout en een werkplaats voor het vervaardigen, monteren en afwerken van meubels en interieurbouwprojecten. Het adres is: Vennestraat 11d, 2161 LE Lisse, telefoon (0252) 22 60 08, fax (0252) 22 66 58, www.anthonyjannink.nl.

Het Nederlandse bedrijf DRT Vloeren, met vestigingen in Oss en ’s Hertogenbosch, heeft zijn eerste Belgische showroom geopend. Deze showroom is gevestigd aan de Koolkaai 2 in Antwerpen, www.drtvloeren. be. DRT Vloeren vervaardigt kunststof gietvloeren. Als gevolg van de teruggelopen vraag vanuit de meubelindustrie, interieurbouw en bouwsector, hebben de leden van de EPF vorig jaar stukken minder plaatmaterialen verkocht en gemaakt. Dit meldde de Europese federatie van plaatmaterialenindustrie (EPF). De aangesloten spaanplaatfabrikanten (die 95% van de Europese productie in handen hebben) vervaardigden in 2008 voor het eerst in tien jaar tijd minder platen.

DuPont Corian heeft nu ook een

Hun productie daalde met 9% naar 34,5

Design Studio in New York.

miljoen kubieke meter. Ook de Europese MDF- en HDF-fabricage zakte vorig jaar. Het verbruik vertoonde eveneens een scherpe daling. Zo werd vorig jaar 8% minder MDF toegepast. De Europese verkoop van spaanplaat vertoonde een krimp van 9%. (Bron: Houtwereld) DuPont Corian heeft, naast een Design Studio in Milaan, nu ook een Design Studio in New York. De studio bevindt zich in het Flatiron-district. De ruimte fungeert als belangrijkste bron waar gedemonstreerd wordt hoe DuPont Corian en DuPont Zodiac gebruikt kunnen worden als designmaterialen.


Nieuws

14 augustus 2009 |

Meubel 46 | 19

Veertien prijzen voor Bosch BREDA - Bij de toekenning van de ‘Plus X Awards’ dit jaar stonden de blauwe elektrische gereedschappen van Bosch voor professionals vooraan. Veertien productinnovaties werden soms meermaals met ‘Plus X Awards’ voor ‘high quality’, ‘bedieningscomfort’, ‘ergonomie’ en ‘design’ onderscheiden. Hiermee heeft Bosch in de productcategorie elektrische gereedschappen de meeste onderscheidingen gewonnen en heeft de onderneming de titel ‘Most Innovative Brand 2009’ gewonnen. De ‘Plus X Award’ is een initiatief van de Media Society Networks.

Bloem, Kleur, Huis & Interieur HARDENBERG - Bloem, Kleur, Huis & Interieur geldt als hét trefpunt waar ondernemers

en relaties uit de bloemisterij-,

tuincentrum-, decoratie-, cadeau- en interieurbranche elkaar ontmoeten. Van 23 tot en met 25 augustus krijgen exposanten de gelegenheid informatie uit te wisselen, contacten te leggen en inspiratie en ideeën op te doen. De bezoekers van Bloem, Kleur, Huis & Interieur worden door de exposanten geselecteerd, waardoor deze vakbeurs wordt bezocht door een doelgericht publiek. Meer informatie: www.evenementenhalhardenberg.nl.

Fineer in al zijn facetten KEULEN – Fineer is een materiaal met vele mogelijkheden. De bezoekers aan de European Veneer Convention tijdens de laatste editie van Interzum konden zichzelf daarvan overtuigen. ‘Feel the real wood’ luidde de slogan dit jaar. Een diversiteit aan gefineerde objecten was tentoongesteld op een speciaal daarvoor aangepaste expositieruimte. Expert voorzagen bezoekers, onder wie architecten, designers, interieurinrichters en vakmensen uit de timmerbranche, van informatie, actuele ontwikkelingen en trends voor wat betreft fineer. “Ondanks de financiële crisis presenteert de fineerbranche zijn producten met zelfvertrouwen”, wist Alexandra Kiefer, voorzitter van Initiative Furnier + Natur, te vertellen. Bijzonder hoogtepunt van het evenement waren de exclusieve haute-couture jurken van fineer, gebracht door drie mode designstudenten van de Bielefeld University of Applied Sciences.


s

BREST S3

MASSIMO K1


MAX E2

MAX S1 s V.D.M. Meubelagenturen b.v. Raadhuisstraat, 75 6711 DS EDE

Meubar nv Industriestraat 9 B-8211 Aartrijke

Tel. 0318 - 50 45 70

Tel. +32 (0) 50 22 04 04

Fax. 0318 - 69 36 03

Fax. + 9 (0) 50 22 04 05

e-mail: made1000@planet.nl


22 | Meubel 46

Reparatie

14 augustus 2009

Op lappen

Groeiend aantal producten en diensten gericht op herstel en reparatie van meubels

Repareren en herstofferen DEN HAAG – Een bedrijfsmodel dat zich richt op onderhoud en reparatie kan uitkomst bieden in de crisistijd én antwoord geven op de consumentenvraag naar duurzaamheid. Een aantal ondernemingen neemt het voortouw door de voordelen van reparatie te benadrukken.

Meubelondernemers bieden vaker onderhoud- of herstelsets aan

meer van dergelijke producten en diensten aan. “Het Ahrend Next

dan pakweg een jaar geleden. Meer en meer consumenten kloppen

Life programma is een duurzame dienstverlening. Door herfabri-

aan bij stoffeerders voor herstofferen van meubels. Handelswebsite

cage van gebruikt meubilair wordt de recycling-keten gesloten”,

Marktplaats merkt een toename van 40 procent in de categorie re-

meldt de website.

paraties, ook op het gebied van woonartikelen. Repareren lijkt de

De Nederlandse advertentiesite Marktplaats heeft onlangs nog een

trend van 2009. Sleutelbegrippen in die trend zijn duurzaamheid

gebruikersonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het

en geldbesparing.

aantal mensen dat de afgelopen vier maanden een advertentie in

Een aantal meubelondernemingen neemt het voortouw door re-

de rubriek ‘Reparateurs en Diensten’ heeft geraadpleegd, gestegen

paratie als consumptieartikel in te zetten. Online meubelwinkel

is met ruim veertig procent. Ook worden er momenteel veel adver-

Direct Design is een van de bedrijven die reparatie, en daarmee

tenties geplaatst waarin wordt gevraagd naar reparatiediensten.

duurzaamheid, probeert uit te dragen. De website doet dat door

Dat zocht dagblad Trouw uit. De krant heeft repareren tot officiële

‘meubelonderhoud’ aan de collectie toe te voegen. Leon de Haas

trend uitgeroepen.

van Direct Design redeneert dat een goed onderhoud de levens-

Uit hetzelfde onderzoek blijkt overigens dat een verschuiving

duur van meubels verlengt. Meubels zijn op die manier minder snel

plaatsvindt van luxe- naar alledaagse producten. Voorheen wer-

toe aan vervanging. Door meubelonderhoud aan de collectie toe

den advertenties van spelcomputers en televisies drukbezocht. Nu

te voegen denkt hij de omzet stabiel te hebben gehouden. En te-

wordt vooral gezocht naar advertenties met kleding en meubelen.

recht, het eerste half jaar van 2009 steeg het aantal online verkopen bij Direct Design. “De afgelopen maanden is veel geïnvesteerd in

Reparatiestation

de vernieuwde website en collectie”, vertelt De Haas. “We hadden

Aandacht van de consument voor reparatie kan worden vastge-

gehoopt op meer groei, maar we zien nu dat we in deze tijden zeer

steld. Platform 21 probeert dit te onderstrepen met hun ‘reparatie-

tevreden moeten zijn met de kleine groei”.

station’. Platform 21 is een designplatform dat nadrukkelijk bezig is met het ‘positief beïnvloeden’ van de relatie tussen gebruiker en

Opfrissen

product. Tot eind augustus kunnen bezoekers van het station aan

Kantoorinrichter Ahrend is sinds dit jaar eveneens actief binnen het

de slag met het repareren en herstellen van artikelen als sokken

reparatiegebied. Ahrend biedt zogeheten opfrissingmogelijkhe-

tot en met meubelstukken. Het platform wil met het station een

den voor de bureaustoel aan. Voor slechts 29 euro wordt een stoel

beweging in gang te zetten waarbij de ontwerpers en gebruikers

onder handen genomen. Onder de noemer ‘Rethink’ biedt Ahrend

hun vraagtekens zetten bij de huidige manier van consumeren. In


Reparatie

Harko Rutgers repareerde deze Thonetstoel in het kader van het Reparatiemanifest van designgroep Platform 21. De vraag naar duurzaamheid en de economische crisis resulteren in een reparatietrend. Ontwerpers en fabrikanten bedenken producten en diensten om repareren om te buigen naar consumeren. Foto: Leo Veger.

14 augustus 2009

Meubel 46 | 23


24 | Meubel 46

Reparatie

14 augustus 2009

Op lappen

Het Franse designcollectief 5.5 Designers bedacht Reanim, een reparatieset voor stoelen in opvallend groen. Met een zitvlak, touw en uitschuifbare poten kunnen alle gebroken stoelen worden geheeld.

hun ‘reparatiemanifest’ staat benadrukt dat reparatie niet over de

begonnen met dit systeem om meubelen te stofferen. De hoezen

crisis gaat, maar over mentaliteit. “Repareren gaat niet over styling

werden voorzien van rubberen strips die in de romp worden vast-

of trends. Producten die herstelbaar zijn, hebben geen houdbaar-

gezet. Deze manier van stofferen werd gepatenteerd en biedt de

heidsdatum.” Interessant dus, dat tegelijkertijd aan de aanbieder-

mogelijkheid om de hoes te reinigen, te vernieuwen en te verwis-

zijde producten en diensten ontstaan die herstellen aanmoedigen.

selen”, aldus Huethorst.

Het Franse 5.5 Designers bijvoorbeeld bedacht de Reanim, een product om stoelen van alle soorten en maten een langer leven te

Bonus

geven. De reparatiekit is het resultaat van een onderzoek naar de

In maart is het bedrijf gestart met een bonusactie om de vraag naar

duurzaamheid van plastic kuipstoeltjes. Volgens de Fransen wor-

herstoffering te stimuleren. “Naar aanleiding van de huidige econo-

den hier jaarlijks 21 miljoen stuks van weggegooid in Europa, ter-

mische situatie en de stagnatie van alle bewegingen op de woning-

wijl ze nog wel even meekunnen met een kleine reparatie.

markt leek ons dit een logische ontwikkeling. Mensen zijn nu eerder geneigd om hun huidige woonkamer op te knappen dan om te gaan

Herstofferen

verhuizen. Bovendien is het dan heel eenvoudig om je meubel te

Minder obscuur is wat de Nederlandse meubelfabrikant Gelder-

voorzien van een nieuwe hoes. Tijdens onze bonusactie krijgt iedere

land doet met het herstofferen van hun zitmeubels. Jan Willem

klant die een hoes aanschaft honderd euro bonus per zitplaats.”

Huethorst, sales- en marketingmanager van Gelderland, vertelt

Naast herstofferen is het ook mogelijk bij Gelderland om het

hierover. Stoffen zijn eerder toe aan vervanging, door vlekken of

schuim te vernieuwen. “In dat geval komt het meubel terug naar de

door smaak, dan het model op zich. “De romp wordt gemaakt van

fabriek in Culemborg en wordt daar geheel gestript en vervolgens

massief beukenhout en er worden zeer hoogwaardige schuimen

weer opnieuw opgebouwd. Dat kan tot ongeveer tien jaar nadat

in verwerkt. Wij geven twintig jaar garantie op onze rompen en

het model uit de collectie is genomen. Gedurende deze tijd wor-

daarom is het misschien ook logisch dat mensen deze in de tus-

den de mallen bewaard. In sommige gevallen zelfs nog langer. Het

sentijd laten herstofferen. Er zijn wel stoffen die twintig jaar mee

oude schuim wordt gerecycled. Met de meeste stoffen is dat niet

kunnen gaan. Alleen is het moeilijk om een stof zo lang schoon te

mogelijk. We zijn er wel mee bezig, zodat er in de toekomst zoveel

houden. Aangezien meubelen ook aan de mode onderhevig zijn,

mogelijk gerecycled kan worden.”

wil men ook wel eens een andere kleur stof of stof met een andere

Bij Gelderland zeggen ze geen reparatietrend te signaleren. “Iedere

structuur.” Herstoffering draagt bij aan een ‘aanzienlijk deel van de

actie brengt min of meer dezelfde omzetstijging teweeg. Twee jaar

omzet’, zegt Huethorst.

geleden hebben we dezelfde actie gedaan en dat resultaat is verge-

Gelderland begon ooit met een hoezensysteem. “In 1982 zijn we

lijkbaar met die van dit jaar.”


Productnieuws

Warme deken om je heen Op dagen dat de zon zich wat minder uitbundig laat zien en je toch lekker buiten wilt zijn, biedt de Ladakdeken van Creative uitkomst. Met een Ladakdeken om je heen blijf je buiten toch lekker warm. Het gaat om een pakdeken van gerecycled materiaal. Alle dekens hebben een eigen uitstraling door het gebruik van lint, kant en kleurrijke stoffen. 15% van de opbrengst van

Productn ieuws

Ladak gaat naar een opvanghuis voor daklozen in Amsterdam. www.ladak.nl

Mooie badkamer Het nieuwe badkamermeubel Zaro van de Deense fabrikant Dansani is nu ook beschikbaar in de houtsoorten driftwood en noten (afgebeeld). Daarmee krijgt het klassieke meubel een eigentijdse, organische woonsfeer. Daarnaast is Zaro ook beschikbaar in mat wit. Een klassieke keuze, die in combinatie met een zwarte, keramische wastafel zorgt voor een spannend contrast. Zaro is te combineren met verschillende wastafels. www.dansani.nl

Haard als roomdivider Element4 introduceert twee nieuwe modellen gashaarden. De Optica is een frameloze full size inbouwhaard en meet 81x67 centimeter en is 29 centimeter diep. Deze haard wordt standaard geleverd met zwarte lamellen achterwand, maar is ook met een modern steenmotief verkrijgbaar. De Bioptica een doorkijkhaard waardoor het vuurbeeld van twee kanten is te bekijken. Met zijn geringe diepte van 29,7 centimeter kan de Bioptica ook als roomdivider dienst doen. www.element4-fires.com

14 augustus 2009

Meubel 46 | 25


26 Meubel 46

Nieuws

14 augustus 2009 |

Boer zoekt stijl EINDHOVEN - Sinds de televisieserie Boer zoekt vrouw een publiek succes werd, is er een nieuwe, romantische, realistische kijk ontstaan op het plattelandsleven. Tegelijkertijd hebben de huidige economische crisis en het dilemma van de ecologie bijgedragen aan een herbezinning op het jachtige en stressvolle stedelijke bestaan. Materialen komen direct van het land en dieren en worden met respect behandeld. Vormen worden ontleend aan het romantische plattelandsverleden. De kruiwagen en de schommelstoel worden opnieuw geïnterpreteerd en de tegelkachel en de bedstee zijn terug. In een eerste aanzet om deze beweging te duiden, wil het Designhuis in de expositie ‘Boer zoekt stijl’ door middel van vijftien installaties een schets maken van een levensstijl waar de mens gezien wordt als integraal onderdeel van de ecologische cyclus die geïntegreerd zal en wil worden in het proces. Met werk van onder andere: Jurgen Bey en Rianne Makkink, Frank Tjepkema en Richard Hutten op zijn

Studio Job. De expositie loopt tot en met 27 september.

boekenfauteuil.

De beste van het noorden SURHUISTERVEEN – Health2Work is de win-

producten op het gebied van producter-

naar van de eerste ondernemersprijs van

gonomie op de werkplek. De visie van het

Noordoost-Friesland. De leverancier van

bedrijf is dat voorkomen beter is dan gene-

onder meer ergonomisch kantoormeubilair

zen. ‘Door een betere werkhouding kunnen

kreeg de BonifatiusPrijs 2009 in Dokkum

lichamelijke klachten bij werknemers wor-

uitgereikt. Directeur Douwe Jan Boersma

den voorkomen. Bovendien verhoogt het

van het bedrijf zei in zijn dankwoord dat

de productiviteit.” De prijs is een initiatief van

de prijs toe te schrijven is aan zijn volledige

verschillende ondernemingen in de regio

team van twaalf werknemers. Volgens de

Noordoost-Friesland en bestaat uit een bo-

jury blonk Health2Work uit door de combi-

kaal en advertentieruimte in YN, een regio-

natie van advies, workshops en innovatieve

naal maandblad voor Noordoost-Friesland.

De directeuren Douwe Jan Boersma (links) en Floris Lindeman van Health2Work met hun prijs voor ‘beste onderneming’.

Layers van Richard Hutten bij Gispen AMSTERDAM – In de showroom van Gispen is tot en met 6 september de tentoonstelling ‘Layers’ van Richard Hutten te zien. De titel van de expositie komt voort uit de verschillende lagen waaruit de stukken zijn opgebouwd en is een pleidooi voor meer diepte in de designwereld. Voor deze tentoonstelling is een aantal nieuwe stukken gemaakt: de Styrofoam-tafel, Muybridge Chair, een boekenfauteuil en boekentafel en het bed Prinses op de erwt. De Styrofoam-tafel is opgebouwd uit lagen

boekentafel komt de filosofie van ‘Layers’

lekeurig gestapeld worden.

blauw styrofoam, een materiaal dat door

terug. Een boek is een component, maar

Behalve het werk van Richard Hutten is

architecten wordt gebruikt voor het maken

als component ook zelf opgebouwd uit

in de showroom ook een aantal andere

van maquettes. De Muybridge Chair is ge-

verschillende ‘layers’, de bladzijden. In het

producten te zien, waaronder: de Trien-

noemd naar de pionier van de fotografie en

bed Prinses op de erwt, vernoemd naar het

nial Chair van Anke Bernotat voor Gispen,

uitvinder van de film, Eadward Muybridge

gelijknamige sprookje, zijn zeven matras-

de Histograms van Fabrio Novembre voor

en verwijst naar de passie van Richard Hut-

sen boven elkaar gebruikt. Ieder met een

NgispeN, Melted door Pieke Bergmans en

ten: fotografie. In de boekenfauteuil en de

andere afmeting en stof en ze kunnen wil-

Peter van der Jagt voor Lensvelt.


Juridisch

24 juii 2009

Meubel 42/43 | 27

Zakelijke spam aan banden Per 1 oktober 2009 treedt de nieuwe Telecomwet in ter beschermen tegen spamberichten via internet en telefoon. Wat betekent de invoering van de nieuwe wet voor uw onderneming? De belangrijkste consequentie is dat, in navolging van de consument, nu ook zakelijke partijen niet meer ongevraagd commerciële, ideële of charitatieve boodschappen (spam) elektronisch, dus per e-mail, fax of sms, toegestuurd mogen krijgen. Zij moeten hiertoe expliciete en aantoonbare toestemming hebben gegeven. Onder deze boodschappen vallen rechtstreekse aanbiedingen van diensten en producten, maar bijvoorbeeld ook nieuwsbrieven. U mag binnenkort dus niet zomaar meer alles ongevraagd aan uw (potentiële) zakelijke relaties sturen. Concreet betekent dit voor u dat u ruim voor 1 oktober aanstaande aan uw zakelijke relaties een bericht zult moeten

Juridisch

sturen, waarin u hen verzoekt om toestemming voor het aan hen toezenden van uw elektronische commerciële berichten (het ‘opt-in’ principe). Eenmalige toestemming is voldoende, u hoeft niet voor ieder bericht apart toestemming te vragen, zo lang u duidelijk heeft aangegeven voor welk soort berichten de toestemming is gevraagd en gegeven. Wel zult u in alle berichten een mogelijkheid moeten opnemen voor de ontvanger om zich af te melden voor uw berichtgeving (het ‘opt-out’ principe). Niet-naleving van de regels is een economisch delict en kan u een boete opleveren tot (maximaal) 450.000 euro. Het is dus de moeite waard om de nodige maatregelen te treffen. U heeft nog twee maanden de tijd om u voor te bereiden op de nieuwe verplichting. Ik raad u aan om deze tijd te benutten voor het aanschrijven van uw relaties en ervoor te zorgen dat zij vóór 1 oktober hebben toegestemd om uw nieuwsbrieven en andere commerciële berichten te (blijven) ontvangen. U kunt dan na 1 oktober met een gerust hart – én een up-to-date adressenbestand – voort. Paulien Kok en Ruby Nefkens advocaten bij Van der Steenhoven advocaten te Amsterdam

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Lisette Leufink en Van der Steenhoven advocaten N.V. aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.


28

Vakantie

Vakantie

14 augustus 2009 |

A

Giorgetti Benelux, Den Haag, 25 juli t/m 16

MS Meubelen, Waddinxveen, 16 juli t/m 16

Anker Meubelindustrie, Het, Druten, 27 juli

aug.

aug.

t/m 23 aug.

Goretti’s meubelindustrie, Boven-Leeuwen,

P

Arda h.o.d.n. DN Design, Druten, 20 juli t/m

27 juli t/m 21 aug. Bedrijf blijft bereikbaar via:

Palty, Dronten, 24 juli t/m 16 aug. Binnen-

14 aug. Bedrijf blijft telefonisch bereikbaar.

info@goretti-meubelind.nl.

dienst blijft telefonisch bereikbaar, b.g.g. tele-

Avanti Meubel, Chaam, 27 juli t/m 23 aug. Het

Gorissen Furniture, Gronsveld, 1 t/m 23 aug.

foon (06) 205 45 512.

verkoopkantoor blijft telefonisch bereikbaar

Greeza Meubelen, Dreumel, 31 juli t/m 24

Pastoe, Utrecht, 17 juli t/m 14 aug. De ver-

via (0570) 67 72 40/(06) 517 16 075.

aug.

koopbinnendienst is van 3 t/m 14 augustus

B

H

bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.

3b Meubel, Boven-Leeuwen, 27 juli t/m 21

Haros Meubelen, Oss, 3 t/m 21 aug. Buiten-

R

aug.

dienstmedewerkers blijven bereikbaar.

Riad, Didam, 3 t/m 28 aug.

BE at Home, Moergestel, 1 t/m 28 aug.

Havee Meubelen, Culemborg, 14 juli t/m 14

S

BlitzzFurn, Deventer, 27 juli t/m 14 aug.

aug.

Saartje Styling interieurs, Doetinchem, 27

Bobo Lifestyle, Oss, 27 juli t/m 17 aug.

Heijdijk Meubelen/+Maatwerk, Nederhe-

juli t/m 14 aug.

Bruwa, Meubelfabriek, Waddinxveen, 24 juli

mert, 3 t/m 21 aug.

Sit Design, Beusichem, 17 juli t/m 14 aug.

t/m 16 aug.

Helderr, Heesch, 3 t/m 21 aug. Het bedrijf

Stroom, Gebroeders Van der, Asperen, 20

D

blijft bereikbaar via info@helderr.com.

juli t/m 14 aug.

Dijk Meubel, Van, Tilburg, 27 juli t/m 21 aug.

HML Bedding, Schijndel, 3 t/m 21 aug.

T

DMI Meubelen, Valkenswaard, 3 t/m 21 aug.

J

Theuns, Meubelfabriek, Essen (B), 20 juli t/m

Dolmans Collezioni, Diepenbeek (B), 17 t/m

JB Style, Waddinxveen, 5 t/m 28 aug.

14 aug. Bedrijf blijft bereikbaar via +32 475 73

31 aug. Bedrijf blijft telefonisch bereikbaar via

L

02 85.

+32 (0)473 382 642.

Langenhuizen, Meubelindustrie, Beneden-

Thor, Meubelfabriek, Torhout (B), 17 t/m 23

Drenth Buighout, Van, Culemborg, 24 juli t/m

Leeuwen, 31 juli t/m 23 aug.

aug.

14 aug.

Lenselink, Meubelindustrie, 20 juli t/m 14

V

Drift, Meubelfabriek Van der, Schaijk, 31 juli

aug.

Vidato Zitmeubelen, Heumen, 17 juli t/m 14

t/m 21 aug.

Lolke van der Meulen, Doetinchem, 27 juli

aug. In week 30 en 33 is het kantoor telefo-

F

t/m 16 aug.

nisch bereikbaar via (024) 358 27 19

Formafoam, Born, 20 juli t/m 14 aug.

M

Z

Foucault, Waspik, 3 t/m 14 aug. Bedrijf blijft

Meubelcenter Margriet, Geffen, 27 juli t/m

Zondag’s Meubelfabriek, Boven-Leeuwen,

telefonisch bereikbaar.

29 aug. Het atelier en magazijn zijn beperkt

27 juli t/m 21 aug.

Fresco Meubel, Venlo, 27 juli t/m 14 aug.

geopend. Vooraf bellen: (06) 536 69 778.

Ztahl by Dijkos, Uden, 3 t/m 21 aug.

G

Meubi Trend, Oss, 3 t/m 21 aug. Binnendienst

Zweep, Houtindustrie B., Staphorst, 27 juli

Gelderlandgroep, Culemborg, 27 juli t/m 16

Quintell blijft telefonisch bereikbaar.

t/m 14 aug.

aug. De verkoop binnendienst blijft bereik-

Montfort, Meubelfabriek, Oirschot, 27 juli

baar.

t/m 21 aug. De heer P. Coltof blijft telefonisch

Gimko International, Den Haag, 25 juli t/m

bereikbaar via (06) 513 53 811.

16 aug.

5 25 25

giro 0900-7000 600

Eye Care Foundation werkt aan het voorkomen en bestrijden van oogaandoeningen in ontwikkelingslanden www.eyecarefoundation.nl


Materialenkennis

Vilt

14 augustus 2009

Meubel 46 | 29

Het produceren van de vilten wandbekleding is handwerk.

Driedimensionale wandbekleding van vilt

Scandinavische weeftechniek HAUWERT - Water, zeep en wrijving. Meer is eigenlijk niet nodig om vilt te maken van een schapenvacht. Door de bewerking krimpt de wol totdat vilt ontstaat. Anneke Copier past een specifieke viltmethode toe, waardoor het materiaal een bijzondere oppervlakte en daarmee uiterlijk krijgt en geschikt is als wandbekleding.

Vilt is een non-woven materiaal dat wordt gemaakt van wol. Door

baar. Varone tekent voor het concept, Copier voor de traditionele

wrijving van wolvezels door middel van water en zeep ontstaat de

technieken.

stof. Anneke Copier uit Hauwert is al jaren met vilt bezig, voorna-

Het materiaal kan worden gecombineerd met zijde, vlas, katoen

melijk in de hoek van kleding en kunst. Ouderwetse technieken

en andere materialen. Een bijzondere eigenschap, zegt Copier, is

genieten haar voorkeur. Sinds kort produceert ze, in samenwerking

de hittebestendigheid en geluidsisolatie. Op verzoek is maatwerk

met de Italiaanse binnenhuisarchitect Claudio Varone, wandbekle-

beschikbaar. Maar, zegt ze: “Het proces is arbeidsintensief en alles is

ding van vilt. De techniek hiervoor vindt haar oorsprong in Mongo-

handgemaakt.” Het unieke karakter, kortom, kost tijd.

lië en Scandinavië waar het wordt gebruikt voor tenten.

Materialendatabank Materia in Enter noemt het materiaal ge-

Onder de naam ‘Felt For Architecture’ is een collectie van handge-

schikt voor lobbies, gangen, vergaderruimtes, hotels, winkels en de

maakte, driedimensionale wandbekleding en karpetten beschik-

woonkamer.

Zintuigelijke eigenschappen:

Technische eigenschappen:

Meubel besteedt regelmatig aandacht aan

Glans:

mat

hittebestendig:

zeer

nieuwe materialen die aan de materialen-

Doorschijnendheid:

0 procent

UV-bestendig:

goed

bank van Materia worden toegevoegd en

Structuur:

gesloten

Weerbestendig:

gemiddeld

die met name van betekenis kunnen zijn

Textuur:

glad

Krasbestendig:

gemiddeld

binnen de meubelbranche. Materia is een

Hardheid:

veerkrachtig

Bestand tegen chemicaliën: matig

kenniscentrum met nieuwe en innovatieve

Temperatuur:

warm

Hernieuwbaar:

materialen. Voor meer informatie:

Akoestiek:

goed

Geur:

geen

nee

www.materia.nl of www.materia-ic.nl


30 Meubel 46

Nieuws

14 augustus 2009 |

Stuur snel uw beursnoviteiten op!

Twee beurzen in plaats van één

Heeft u noviteiten die u op een van de

GORINCHEM - De Vakbeurs Vloeren in Evene-

najaarsbeurzen gaat presenteren? Stuur

mentenhal Gorinchem wordt in tweeën ge-

een foto (indien digitaal minimaal 300

splitst. Vanaf maart 2010 komt er jaarlijks de

dpi) voorzien van tekst en uitleg (ca. 500

Vakbeurs voor de Woninginrichter. Dit is een

tekens) plus uw standnummer en de naam

totaalbeurs met vloerbedekking, gordijnen/

van de beurs waaraan u deelneemt naar

zonwering en wandbekleding. De woning-

vakblad Meubel voor gratis plaatsing in

inrichters hebben namelijk aangegeven dat

de rubriek ‘beursnoviteiten’. De deadlines

een ‘totaal’ vakbeurs wordt gemist. Om de

voor inzending zijn: 19/8 (voor beursnum-

twee jaar zal tegelijkertijd met deze beurs

mer 28/8), 26/8 (voor beursnummer 4/9)

de Parket Vakdagen plaatsvinden. Voor het

en 2/9 (voor beursnummer 11/9). Als uw

eerst in 2011. Dit omdat veel exposanten

inzending uiterlijk op de eerdergenoemde

uit de parketbranche hebben aangegeven

data binnen is, komt deze in aanmerking

dat een jaarlijks terugkerende vakbeurs niet

voor plaatsing. Per e-mail: astrid.marque-

haalbaar is met de desbetreffende novitei-

nie@lakerveld.nl of per post: vakblad Meu-

ten. De eerste editie van de Vakbeurs voor de

bel, t.a.v. Astrid Marquenie, postbus 160,

Woninginrichter vindt plaats van 22 tot en

2290 AD Wateringen.

met 24 maart 2010. Meer informatie: www. evenementenhalgorinchem.nl.

Schoon water voor Indiase moeders HAARLEM - Woonwinkel De Schatkamer verkoopt sinds kort flesjes Well-water. De opbrengst van de flesjes mineraalwater gaat naar Simavi voor een project in West-Bengal, het oosten van India. Veel arme mensen daar hebben geen schoon drinkwater en wc’s.

Nieuwskop Nieuwsbody

De Schatkamer verkoopt meubelen van teak, eiken en hoogglans en heeft gekozen voor dit goede doel omdat Simavi zich speciaal richt op moeders. “Moeders zijn heel belangrijk voor de gezondheid van hun hele familie en Simavi zorgt samen met de moeders voor veilig drinkwater, goede hygiëne en gezonde zwangerschappen”, zegt Cynthia Verresen, mede-eigenaar van De Schatkamer. “Onze missie is zoveel mogelijk mensen blij maken. Dat doen wij door vrolijke spullen te verkopen van een hoogwaardige kwaliteit, maar ook door zo goed mogelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo worden voor de behandeling van de meubelen milieuvriendelijke onderhoudsproducten gebruikt.” De Schatkamer verkoopt de flesjes Well-water in zijn filialen in Haarlem en Den Haag, maar ook via de webwinkel.


Nieuws Geschil

Product relaxfauteuil

Klacht

14 7 augustus augustus2009 2009|

Meubel Meubel 44/45 46 | 31

Enige soepelheid gewenst

plooien, uitpuilend hoofdkussen

Een consument is niet tevreden over haar nieuwe relaxfauteuil. Bij aflevering ontdekt zij namelijk dat

en verschil in hoogte aan de rug-

het leer in de rugleuning plooit en dat er een naad scheef loopt. Ook aan een zijkant zit het leer niet

leuning

netjes. Mevrouw sommeert de chauffeur van de ondernemer het zitmeubel retour te nemen. Ze wil

Kosten

een stoel waar niks aan mankeert. Het restant aankoopbedrag, te weten 1.314 euro, houdt zij dan

x 1.614,-

ook nog even in haar zak. Pas als de nieuwe aankoop naar wens is hersteld, wil de klant het restant betalen. Als het zitmeubel voor de tweede maal wordt aangeboden, blijkt het tijdens het transport beschadigd te zijn. En dus gaat het weer terug naar de ondernemer. Bij de derde maal afleveren, is volgens de ondernemer alles netjes in orde gemaakt. Echter, de klant denkt hier anders over. De consument legt de volgende klacht voor aan de Geschillencommissie. “Omdat de fauteuil storende afwerkingsfouten had, is deze teruggenomen en gerepareerd. Bij de tweede aflevering bleek de stoel tijdens het transport beschadigd te zijn en kon ik er dus nog steeds geen gebruik van maken. Enkele weken later werd de fauteuil voor de derde maal bij mij thuis afgeleverd. De reparatie heeft de geconstateerde gebreken echter niet verholpen. De plooien zijn nog steeds aanwezig, het hoofdkussen lijkt uit te puilen en er is een verschil in hoogte boven aan de rugleuning. De ondernemer heeft mij – als pleister op de wonde - een korting van 300 euro voorgesteld, maar dat vind ik te weinig. Ik wil een schadevergoeding van 600 euro en anders ontbinding van de koopovereenkomst.”

Rekbaar en beweegbaar De ondernemer laat de commissie weten dat er bij de laatste aflevering een paar nietjes zichtbaar waren. “Deze schoonheidsfoutjes hadden ter plaatse teniet gedaan kunnen worden, maar de consument heeft de stoel door onze chauffeur mee terug laten nemen. De reparaties hebben wij keurig uitgevoerd: de naad aan de achterzijde is recht gemaakt en de binnenkanten van de rug zijn strak gemaakt. Het hoofdkussen hebben wij wat beter opgevuld en zal door gebruik inklinken, waardoor

Geschil

het minder bolt. Wij vinden ontbinding van de koopovereenkomst niet aan de orde. Minimale verschillen kunnen in fauteuils voorkomen en zijn geoorloofd omdat leder en schuimvulling rekbare en beweegbare materialen zijn. Wij hebben onze klant een vergoeding van 300 euro aangeboden voor het ondervonden ongemak. Wij hebben ons best gedaan voor onze klant en correct gehandeld.”

Nonchalance De commissie laat haar deskundige de gewraakte relaxfauteuil beoordelen. “De fauteuil staat er netjes bij”, rapporteert hij. “De rugleuning is rechts aangespannen en is aan de bovenkant recht. De bovenkant van de rugleuning rechts in de hoek is echter iets meer gevuld dan de linker bovenkant in de hoek. Bij gebruik slinkt dit vanzelf. De naad aan de achterrugzijde van de fauteuil loopt netjes recht. De plooien in de oksels van de rugleuning zijn minimaal en vallen binnen de tolerantie. Het gaat hier immers om een relaxfauteuil met bewegende delen die niet strak gestoffeerd kunnen worden zoals bij een fauteuil met vaste rugleuning. Een zekere vorm van nonchalance hoort bij dit model. Naar mijn mening is deze stoel naar behoren hersteld en vaktechnisch in orde.” Na het lezen van het deskundigenrapport oordeelt de commissie dat de ondernemer de herstelwerkzaamheden naar behoren heeft uitgevoerd en dat hij zijn klant een prima meubel heeft geleverd. De commissie prijst de service van de ondernemer, die zijn klant spontaan 300 euro voor het ondervonden ongemak heeft geboden. De commissie oordeelt de klacht ongegrond. Zij wijst het door de consument verlangde af. Het depotbedrag van 1.314 euro wordt overgemaakt aan de ondernemer.

onGEGROND


32 | Meubel 46

Agenda

14 augustus 2009

Nationaal

AUGUSTUS 2009

t/m 30/8

Laren

tentoonstelling Tiffany Girls | Singer Laren | (035) 539 39 39

19 t/m 23

Vorden

Castle Fair Vorden | consumentenevenement | www.castlefair.nl

23 t/m 25

Hardenberg

Bloem, Kleur, Huis & Interieur | www.evenementenhalhardenberg.nl

30/8 t/m 1/9

Utrecht

Najaarsbeurs | www.trademart.nl

SEPTEMBER 2009

6 t/m 9

Vijfhuizen

Woonmodecity 2009 | Expo Haarlemmermeer | www.woonmodecity.nl

7, 8 en 14 t/m 16

Culemborg

Huisshow MSC (Kartell Collection, Krath Collection, Gealux, Van Gaasbeek & Van Tiel,

Lookline, Dynamic Design) | www.dynamicdesign.nl

7, 8, 14 t/m 16

Beusichem

Najaarsshow Meubelhart Beusichem | www.meubelhartbeusichem.nl

7, 14, 21, 28

Nieuwegein

Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

10 en 11

Beesd

jaarcongres Consumententrends 2010-2011 | Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt

| (040) 297 49 77

10 en 11

Rotterdam

vakbeurs Architect@Work | Ahoy’ | www.kortrijkxpo.com

13 t/m 15

Culemborg

Najaarsbeurs ETC | (0345) 51 96 46/53 37 27/www.etcexpo.nl

13 t/m 16

Nieuwegein

Home & Interior Najaarsbeurs | HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

14, 15 en 21

Utrecht

Najaarsshow Toonkamer | (030) 258 55 38/www.toonkamer.nl

15 t/m 17

Gorinchem

Interieurbouw en Hout & Kunststof Vakbeurs | www.evenementenhalgorinchem.nl

20 en 21

Culemborg

Najaarsbeurs ETC (alleen lichtexposanten b.g.) | (0345) 51 96 46/53 37 27 |

www.etcexpo.nl

23 en 24

Veldhoven

Kunststoffen 2009 | NH Conference Centre Koningshof | (040) 296 99 22

26/9 t/m 4/10

Amsterdam

Woonbeurs (woonevenement voor de Nederlandse consument met maandag

Beursa genda

28

Culemborg

vakdag) | www.woonbeurs.nl Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 61 96 46/53 37 27/www.etcexpo.nl

OKTOBER 2009

2 t/m 4

Tilburg

4 t/m 11

Utrecht 3e Biënnale voor Social Design | Utrecht Manifest | Centraal Museum-De Pastoe

Textielweekend 2009 | www.textielweekend.nl Fabriek-Casco | www.utrechtmanifest.nl

5, 12, 19 en 26

Culemborg

Maandagopening MSC | www.dynamicdesign.nl

5

Culemborg

Koopmaandag ETC (Licht & Meubel) | (0345) 61 96 46/53 37 27/www.etcexpo.nl

5, 12, 19, 26

Nieuwegein

Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

5

Utrecht

Collectieve Trade Mart Beursdag | www.trademart.nl

12, 19 en 26

Culemborg

Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 61 96 46/53 37 27 | www.etcexpo.nl

12 en 13

Voorburg

Open Huis Mischa de Vries | (070) 369 32 55/(06) 502 78 084 | info@mischadevries.nl

17 en 18

Bunnik

Vormgevers in hout | Fort bij Vechten | www.vormgeversinhout.nl

NOVEMBER 2009

2, 9, 16, 23 en 30

Culemborg

Maandagopening MSC | www.dynamicdesign.nl

2, 9, 16, 23, 30

Nieuwegein

Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

2

Utrecht

Collectieve Trade Mart Beursdag | www.trademart.nl

19 t/m 22

Apeldoorn

Spirit of Winter | Paleis het Loo | consumentenevenement | www.spiritofwinter.nl

22 t/m 29

Amsterdam

PAN Amsterdam (eigentijdse kunst- en antiekbeurs) | RAI | www.pan.nl/info@pan.nl

DECEMBER 2009

7

Bergen op Zoom workshop vochtmeten (georganiseerd door Renotec Duo) | www.renotecduo.nl

7, 14, 21 en 28

Culemborg

Maandagopening MSC | www.dynamicdesign.nl

7, 14, 21, 28

Nieuwegein

Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

7

Utrecht

Collectieve Trade Mart Beursdag | www.trademart.nl


Agenda

14 augustus 2009

Meubel 46 | 33

Internationaal

AUGUSTUS 2009

t/m 16/8

Brussel

Exhibition The New Harvest | Design Flanders Gallery | +32 2 227 60 61/2 227 60 69/www.designvlaanderen.be

25 t/m 27

Shanghai

Intertextile Shanghai Home Textiles/China International Trade Fair for Home Textiles & Accessories |

30/8 t/m 2/9

Brussel

www.heimtextil.messefrankfurt.com DECooh! (voorheen, Europacado-Florex-Decoforce) | www.decooh.be

SEPTEMBER 2009

4 t/m 8

Parijs

Maison&Objet-Scènes d’Intérieur-Now! design à vivre | Paris-Nord Villepinte | www.maison-objet.com

6 t/m 8

Keulen

Spoga Cologne 2009 | www.spoga-cologe.com

8 t/m 11

Brussel

MoOD (ex DecoSit) | www.moodbrussels.com

8 t/m 10

Harrogate

National Floor Show | www.nationalfloorshow.co.uk

9 t/m 12 (

Shanghai

Furniture China | www.furniture-china.cn

11 t/m 13

Madrid

Outlet Residencial | www.prensa.ifema.es

14 t/m 17

Parijs

Texworld (Worldwide Textile Rendez-vous) | www.texworld.messefrankfurt.com

17 t/m 21

Verona

Abitare il Tempo | www.abitareiltempo.com

18 t/m 22

Mumbai

Index Furniture | www.indexfairs.com

26 t/m 30

Istanbul

Intermob (internationale hout- en meubelbeurs) | www.tuyap.com.tr

27 t/m 29

Dubai

ISH Kitchen+Bath Middle East | www.ish.messefrankfurt.com

27 t/m 29

Kortrijk

Homing (vakbeurs voor ‘Do It Yourself & Home Improvement’) | +32 56 24 11 11

OKTOBER 2009

1 t/m 4

Istanbul

ZOW | +49 521-9653370/521-9653372

1

Moskou

Flooring Russia | www.confabb.com

3 t/m 11

Gent

BIS (bouw- en vastgoedbeurs voor consumenten met houten vloeren) | www.bisbeurs.be

10 t/m 12

Mumbai

Heimtextil India | www.messefrankfurtindia.in

14 t/m 22

Brussel

Cocoon (de woon- en interieurbeurs) | consumentenevenement | Brussels Expo | www.cocoon.be

14 en 15

Nice

RadTech Europe 09 | www.european-coatings.de/radtech

14 t/m 17

Pordenone

SICAM (vakbeurs voor meubelindustrie en interieurbouw) | www.exposicam.it

18 t/m 21

Birmingham

Interbuild (bouw- en inrichtingsbeurs) | www.interbuild.com

21 t/m 24

Verona

ZOW Italy | +49 (0)521 9653350

22 t/m 24

Beijing

The 6th International Wood & Wood Products Exp | CIEC | www.woodchina.org/www.mujiaohui.com

26 en 27

Stuttgart

Biomaterial Congress 2009 | www.biowerkstoff-kongress.de

30

Wenen

Europees hardhoutcongres | http://eos.oes.eu

NOVEMBER 2009

1 t/m 4

Brussel

Meubelbeurs Brussel | + 32 2-5589720/www.meubelbeurs.be

2 t/m 7

Parijs

Batimat (bouw- en houtbeurs) | www.batimat.com

3 t/m 6

Valencia

Fimma-Maderalia | houtvakbeurs/meubeltoeleveringsbeurs | www.fimma.feriavalencia.com

7 t/m 15

Madrid

Habitalia 2009 | www.prensa.ifema.es

10 t/m 14

Gent

Prowood | Flanders Expo | www.prowood.be

10 en 11

Keulen

Branchentag Holtz (Europese houthandelsdag) | www.holzhandel.de

11 t/m 14

Shanghai

Interior Lifestyle China 2009 | www.il-china.com

De uitgever kan geen verantwoording op zich nemen voor eventuele onjuiste vermeldingen in deze Agenda. Men doet er verstandig aan zich tevoren van de juistheid van de gegevens te overtuigen bij de adressen van de beursorganisaties, of hun vertegenwoordiging. De vermelde data geven de openingsdag tot en met de laatste dag van het evenement aan. Wanneer gegevens deze week zijn gewijzigd of toegevoegd, kunt u ze herkennen aan het 3-teken voor de plaatsnaam. Achter het /-teken na een telefoonnummer staat het betreffende faxnummer vermeld. Wanneer er bij een evenement een ( -teken is afgebeeld betekent dit dat Vakweekblad Meubel in samenwerking met Galatours (tel: (036) 530 24 01) een vliegreis organiseert. Informatie over deze reizen wordt op deze servicepagina’s gepubliceerd.


34 | Meubel 46

Handelsregister Meubel KvK mei 2009

14 augustus 2009

Han delsregis ter De volgende gegevens zijn afkomstig van de (nv Databank van de) Kamers van Koophandel, mei 2009 en Graydon Nederland BV. Geen van deze bedrijven noch de uitgever van vakweekblad Meubel aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij uw regionale Kamer van Koophandel of raadpleeg www.kvk.nl.

Nieuw uitgesproken faillissementen

N.B. ‘Opheffingen’ is een juridische term en betekent niet automatisch dat

Branche: detailhandel in meubelen e.d. (excl. kantoormeubelen)

een bedrijf failliet is. Meestal gaat het om een opheffing van een bepaalde

Curator: M.F.G. Mulders, postbus 102, 5300 AC Zaltbommel, (0418)

bedrijfsvorm en staat het bedrijf ook weer bij de inschrijvingen met de

540 04 00

A. El-Ghafil Eiermarkt 16a, 6042 HV Roermond Dossiernr.: 11070786 (KvK Limburg) Handelsnaam/Beroep: Life Style Meubel Datum uitspraak: 28/7/09

nieuwe bedrijfsvorm. Het tijdstip van publicatie van opheffing en inschrij-

Life Style Parket bv

ving loopt niet altijd synchroon.

Hoendiep 99e, 9718 TE Groningen

Utrecht & Omstreken INSCHRIJVINGEN detailhandel antieke meubels Meubel XL Utrecht, Wallesteinlaan 19-21, 3554 HM UTRECHT. artikelen voor woninginrichting Mary Chand In Huis!, Roodhekkenpas 43, 6651 CZ DRUTEN. meubels algemeen assortiment Prominent Comfort Producten B.V., Duwboot 22-B/C, 3991 CE HOUTEN. woningtextiel Deky Trading B.V., Keulschevaart 3a, 3621 MX BREUKELEN UT. dienstverlening standbouw SdeK, Woudenbergseweg 51, 3707 HW ZEIST. industrie keukenmeubels Frank Roelofs, Ekelen 2, 6652 DC DRUTEN. overige meubels L. Schreurs, Oukoop 24, 3626 AW NIEUWER TER AA. stofferen van meubels Domilex, Kaapeind 7, 5331 RJ KERKDRIEL. tussenhandel/groothandel groothandel in huismeubilair De Nachtploeg, Citadel 39, 5301 JG ZALTBOMMEL. Iguana Lifestyle, Nieuwe Steeg 14, 3956 RD LEERSUM. groothandel in woningtextiel en vloerbedekking Allround Floor Applications B.V. i.o., Prinses Marijkeweg 16, 4191 XL GELDERMALSEN. handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen Orsa Florestal Europe, Deventerschans 5, 3432 CP NIEUWEGEIN. handelsbemiddeling in meubels Cape of Good Hope, Nijverheidsweg 13, 3471 GZ KAMERIK. SteigerStyle, Populierenweg 31-A, 3421 TX OUDEWATER. Corr. adres: Veerlaan 5, 2851 BV HAASTRECHT. OPHEFFINGEN bouwnijverheid vloerleggersbedrijven (excl. terrazzo) Hersta, Hoekcamp 14, 3992 SG HOUTEN. detailhandel meubels algemeen assortiment Aktueel-Wonen B.V., Gutenbergweg 8, 4104 BA CULEMBORG. Corr. adres: Postbus 2380, 1620 EJ HOORN NH. Carte Blanche Interior Designers, Coornhertlaan 16, 3707 ZL ZEIST. Corr. adres: Postbus 928, 3700 AX ZEIST. Comfort Meubels & Tapijten, Wallesteinlaan 19-21, 3554 HM UTRECHT. Convite Meubel, Rendementsweg 12-E, 3641 SK MIJDRECHT. Convite Meubel, Rendementsweg 12-F, 3641 SK MIJDRECHT.

Fabulous Furniture, H C de Jonghweg 8, 5328 JD ROSSUM GLD. Thomar Woninginrichtingen, Jaap Bijzerweg 15, 3446 CR WOERDEN. parket, laminaat en kurk ‘t Parket-Huys-Zeist, Kwikstaartlaan 34, 3704 GS ZEIST. zonwering Axhor Energiesystemen, Dauwnetel 12, 3417 RG MONTFOORT. industrie interieurbouw Zederik Montage, Ryerskop 1, 4243 HA NIEUWLAND. Corr. adres: Postbus 3008, 4200 EA GORINCHEM. Voorheen faillissement. stofferen van meubels Most Desirable, Parkweg 79a, 4153 XL BEESD. Corr. adres: Gandhi 89, 4102 HH CULEMBORG. Van Schaaik Meubelstoffeerderij, Willemstraat 23, 3511 RG UTRECHT. tussenhandel/groothandel groothandel in huismeubilair De Tol Im- en Export B.V., Maarssenbroeksedijk 41, 3542 DM UTRECHT. Corr. adres: Postbus 354, 3500 AJ UTRECHT. Voorheen faillissement. DICO Retail B.V., Symfonielaan 1-2C107, 3438 EW NIEUWEGEIN. Corr. adres: Postbus 1232, 8001 BE ZWOLLE. Faillissement. Indicatie surséance van bet. gewijzigd. groothandel in verlichtingsartikelen X-pire, Geulstraat 10, 4105 GT CULEMBORG. handelsbemiddeling in meubels De Matrassenhal B.V., Keulschevaart 3a, 3621 MX BREUKELEN UT. Corr. adres: Postbus 1232, 8001 BE ZWOLLE. Faillissement. Indicatie surséance van bet. gewijzigd. WIJZIGINGEN bouwnijverheid vloerleggersbedrijven (excl. terrazzo) Koning Vloeren B.V., Prinses Margrietlaan 13, 3641 HA MIJDRECHT. Zaaknaam gewijzigd. Activiteit gewijzigd. Touché Gietvloeren B.V. i.o., Techniekweg 1-C, 4143 HW LEERDAM. Corr. adres: Postbus 283, 4140 AG LEERDAM. Adres ingevoerd. woningstoffeerderijen Bambacht Stofferingen, Dutry van Haeftenstraat 29, 4175 EK HAAFTEN. Adres / corr. adres gewijzigd. Roli R.V.L., Scheldestraat 40, 3522 CE UTRECHT. Corr. adres: Postbus 2322, 3500 GH UTRECHT. Adres gewijzigd. Wortelboer Projectstoffering, De Bogerd 3, 4233 GN AMEIDE. Adres / corr. adres gewijzigd. detailhandel artikelen voor woninginrichting Inkoop Eurolinnen B.V., Amsterdamsestraatweg 580-B, 3553 EP UTRECHT. Adres / corr. adres gewijzigd. Activiteit gewijzigd. Kamernr. gewijzigd. Manou Wonen, Hollantlaan 9, 3526 AL

Dossiernr.: 02079480 (KvK Noord-Nederland) Datum uitspraak: 28/7/09 Branche: detailhandel in bouwmaterialen Curator: J.M. Sprangers, postbus 1182, 9701 BD Groningen, (050) 314 42 80 Rijnmond Meubel bv Boelewerf 2, 2987 VD Ridderkerk Dossiernr.: 24278512 (KvK Rotterdam) Datum uitspraak: 28/7/09 Branche: fabriek van houten meubelen en halffabrikaten Curator: M.W. Huijzer, postbus 35105, 3005 DC Rotterdam, (010) 211 01 60

UTRECHT. Corr. adres: Postbus 1208, 7301 BL APELDOORN. Faillissement. bedden De Slaperij, Voorheuvel 88-92, 3701 JH ZEIST. Adres / corr. adres gewijzigd. Toren Zaltbommel B.V., Van Voordenpark 1b, 5301 KP ZALTBOMMEL. Corr. adres: Neerlandstraat 30, 5482 LN SCHIJNDEL. Corr. adres gewijzigd. parket, laminaat en kurk M & M Vloerenservice, Kromme Stelakker 23, 3945 CV COTHEN. Zaaknaam gewijzigd. warenhuizen Claire’s Netherlands B.V., Visschersplein 160, 3511 LX UTRECHT. Corr. adres gewijzigd. zonwering Zonweringonline B.V., De Liesbosch 12w, 3439 LC NIEUWEGEIN. Zaaknaam gewijzigd. industrie interieurbouw DSL Houtbewerking, Seychellen 104, 3524 JB UTRECHT. Corr. adres: Kaapse Bossen 24, 3452 NR VLEUTEN. Corr. adres gewijzigd. S&S Houtwerk, Gildenstraat 11, 4143 HS LEERDAM. Corr. adres: Gerbrandylaan 50, 4143 GK LEERDAM. Adres gewijzigd. meubels Alphense Metaal Industrie B.V., Lindenlaan 2, 3471 CV KAMERIK. Corr. adres: Kaaistraat 2, 4651 BN STEENBERGEN NB. Corr. adres gewijzigd. Van Gaasbeek en van Tiel Houthandel B.V., Parallelweg West 35, 4104 AZ CULEMBORG. Corr. adres: Aamsestraat 88a, 6662 NK ELST GLD. Corr. adres gewijzigd. Faillissement. stofferen van meubels Jansen en de Kruijf B.V., De Schutterij 19,

3905 PJ VEENENDAAL. Corr. adres: Vissersweg 36-B, 3922 GH ELST UT. Corr. adres gewijzigd. tussenhandel/groothandel groothandel in hout- en plaatmateriaal Houtimport Lekkerkerk B.V., Boveneind NZ 14, 3405 AH BENSCHOP. Corr. adres: Postbus 14, 4128 ZV LEXMOND. Adres gewijzigd. groothandel in huismeubilair Beauty of Things B.V., Groenestraat 7, 3512 PV UTRECHT. Corr. adres: Tesselschadestraat 18, 3521 XV UTRECHT. Corr. adres gewijzigd. Design Collection, Bellstraat 8c, 4004 JN TIEL. Adres / corr. adres gewijzigd. Triangle Furniture B.V., Symfonielaan 1, 3438 EW NIEUWEGEIN. Corr. adres: Weiweg 11, 4064 CJ VARIK. Corr. adres gewijzigd. groothandel in woningtextiel en vloerbedekking JR SportPromotions B.V., Korte Dreef 6, 4131 PM VIANEN UT. Adres / corr. adres gewijzigd. Sturka Projekt, De Geer 4, 4004 LT TIEL. Adres / corr. adres gewijzigd. handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen Maxtrappen, Rooseveltlaan 686, 3526 BH UTRECHT. Activiteit gewijzigd. Smeman Agenturen B.V., De Liesbosch 48, 3439 LC NIEUWEGEIN. Corr. adres: De Geer 3, 4233 HX AMEIDE. Corr. adres gewijzigd.

Veluwe & Twente INSCHRIJVINGEN bouwnijverheid vloerleggersbedrijven (excl. terrazzo)


Handelsregister Meubel KvK mei 2009

Opgeheven faillissementen J.W. Jansen Grote Overstraat 52, 7411 JD Deventer Dossiernr.: 08138957 (KvK Oost-Nederland) Handelsnaam/Beroep: Jansen & Jansen Woon & Kado Idee Datum beëindiging: 27/7/09 Reden: omzetting in een schuldsanering

Definitieve schuldsaneringen J.W. Jansen Grote Overstraat 52, 7411 JD Deventer Dossiernr.: 08138957 (KvK Oost-Nederland) Handelsnaam/Beroep: Jansen & Jansen Woon & Kado Idee Datum uitspraak: 27/7/09 Branche: detailhandel in meubelen e.d. (excl. kantoormeubelen) Bewindvoerder: D.D.G. Wes-Meinders, postbus 236, 7200 AE Zutphen, (0575) 51 63 40

Opheffingen schuldsaneringen M. Eden Broekweg 2f, 5503 GE Veldhoven Dossiernr.: 17062831 (KvK Brabant) Handelsnaam/Beroep: Eden’s Woonparadijs Datum beëindiging: 23/7/09 Reden: beëindigd door het verbindend worden van de uitdelingslijst, met uitkering en schone lei Fema Sport, Sleutelbloemstraat 40, 7322 AK APELDOORN. woningstoffeerderijen Alfing Projects, Dorpsstraat 22, 7683 BJ DEN HAM OV. Corr. adres: Postbus 11, 7683 ZG DEN HAM OV. Floorever Postuma B.V., Vloeddijk 159, 8261 GM KAMPEN. Floorever Postuma B.V., Wipstrikkerallee 35, 8023 DS ZWOLLE. detailhandel artikelen voor woninginrichting STOER wonen, Markt 38, 8161 CN EPE. bedden Matras Direct Zwijndrecht B.V. i.o., Schering 23, 8281 JW GENEMUIDEN. warenhuizen Warenhuis Brinksma Staphorst B.V. i.o., Ebbinge Wubbenlaan 7, 7951 AA STAPHORST. Corr. adres: Hoofdstraat 35, 7941 AB MEPPEL. Warenhuis Scherpenzeel B.V., Dorpsstraat 57, 8071 BX NUNSPEET. Corr. adres: Postbus 75, 8070 AB NUNSPEET. industrie interieurbouw IJspeert Interieurspecialist, Houtweg 48, 8167 PM OENE. Woodworxs, Bosbeslaan 44, 3852 CH ERMELO. lijsten Ruuds Lijsterijen, Grotestraat 93-B, 7471 BM GOOR. Corr. adres: ‘t Nijhof 5, 7522 AD ENSCHEDE. loonzagerijen Reef Deutschland B.V., Breukersweg 11, 7471 ST GOOR. Reef Germany B.V., Breukersweg 11, 7471 ST GOOR. meubels Woodsilo, Waver 16, 8032 AJ ZWOLLE. overige meubels

Interieurmeubelmakerij, Ambrosius van Ommerenln 78, 3771 KG BARNEVELD. tussenhandel/groothandel groothandel in hout- en plaatmateriaal AA Floors, Vinkenlaan 19, 7331 VA APELDOORN. Euroshutterswoodworking B.V., Eerste Stegge 32, 7631 AE OOTMARSUM. Corr. adres: Postbus 69, 7630 AB OOTMARSUM. groothandel in huismeubilair Alena International, Slindewaterstraat 33, 7203 GN ZUTPHEN. handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen Mooivansteigerhout, Burmaniahuis 11, 7608 HW ALMELO. handelsbemiddeling in meubels OK Meubelagenturen, Hanzeweg 45e, 7418 AV DEVENTER. Raymond Dral Agenturen, S vd Oyehof 44, 7631 HZ OOTMARSUM. OPHEFFINGEN bouwnijverheid woningstoffeerderijen H.G. Pas, Lavendelstraat 16, 7601 EZ ALMELO. Meijer Tapijt + Zonwering V.O.F., Dorpsstraat 16, 7691 BH BERGENTHEIM. detailhandel bedden Middelink Slaapmode, Asselsestraat 82, 7311 EP APELDOORN. Corr. adres: Postbus 580, 7300 AN APELDOORN. meubels algemeen assortiment Kuipers Projectinrichters Vest. N./O. Nederl., Branderweg 1-H, 8042 PD ZWOLLE. Corr. adres: Postbus 37, 8000 AA ZWOLLE. Veenvliet Meubelen & Decoraties, Boddenstraat 34-36, 7607 BM ALMELO. Corr. adres: Vissedijk 1-D, 7602 CN ALMELO.

14 augustus 2009 Wooncenter, Hanzeweg 45-E, 7418 AV DEVENTER. parket, laminaat en kurk BasTon h.o.d.n. Oude Breuil Planken & Parket, Slachthuiskade 30b, 7602 CV ALMELO. vloerbedekking Intertapijt, Wipstrikkerallee 35, 8023 DS ZWOLLE. dienstverlening standbouw A.C. Brouwer Standbouw, Capellestraat 46, 8331 LB STEENWIJK. Darren Cato, Schimmelpenninckstraat 148, 7331 SM APELDOORN. industrie overige meubels Piena Restauratie, Oudewand 142, 7201 LM ZUTPHEN. Ricci Meubellijn B.V., Hullerweg 131, 8071 RN NUNSPEET. Corr. adres: Postbus 308, 8070 AH NUNSPEET. Faillissement. parket- en hardhoutvloeren In2floors, Bruggertstraat 335, 7545 AV ENSCHEDE. tussenhandel/groothandel groothandel in hout- en plaatmateriaal Houthandel B.A. Beunders B.V., Braakstraat 1-5, 7581 EZ LOSSER. groothandel in huismeubilair Keucon, Oldemeulehoek 69, 7546 ET ENSCHEDE. Mida, Markeloseweg 25-29, 7471 JB GOOR. Tasic, Tuinstraatje 2, 7413 ZN DEVENTER. groothandel in verlichtingsartikelen van der Weerd Interiors, Zompstraat 7, 8102 HX RAALTE. WIJZIGINGEN bouwnijverheid vloerleggersbedrijven (excl. terrazzo) Soldicoat B.V., Rostockstraat 7, 7418 EL DEVENTER. Corr. adres: Postbus 2035, 7420 AA DEVENTER. Adres / corr. adres gewijzigd. Vloerenbedrijf Michel Huisman, Zwarteweg 91, 8097 PT OOSTERWOLDE GLD. Adres / corr. adres gewijzigd. woningstoffeerderijen Van Westenberg Woningstoffeerder, J J van Deinsestraat 38, 7576 VV OLDENZAAL. Adres / corr. adres gewijzigd. detailhandel artikelen voor woninginrichting De Interieur Hoek, Couperusstraat 2, 7471 ZZ GOOR. Adres / corr. adres gewijzigd. Home Store Meijer, Europaweg 17-19, 7772 BN HARDENBERG. Corr. adres gewijzigd. Manou Wonen, Grote Voort 98, 8041 BH ZWOLLE. Corr. adres: Postbus 1208, 7301 BL APELDOORN. Faillissement. Woontrend, Vlijtseweg 192, 7317 AM APELDOORN. Corr. adres: Postbus 1208, 7301 BL APELDOORN. Faillissement. meubels algemeen assortiment Convite Holding B.V., Burg Scholtensplein 1, 7595 AN WEERSELO. Zaaknaam gewijzigd. Eijerkamp Zutphen B.V., Gerritsenweg 11, 7202 BP ZUTPHEN. Zaaknaam gewijzigd. La Casita, Hondegatstraat 9, 3841 CG HARDERWIJK. Activiteit gewijzigd. Prime Line Furniture Amsterdam B.V., Quickbornlaan 15, 8162 ES EPE. Corr. adres: Postbus 695, 7300 AR APELDOORN. Corr. adres gewijzigd. Faillissement. Prominent Comfort Producten B.V., Laan 24, 8071 JA NUNSPEET. Corr. adres: Postbus 202, 8070 AE NUNSPEET. Corr. adres gewijzigd. Wooncenter Nijmegen Limited, Hanzeweg 45e, 7418 AV DEVENTER. Adres / corr. adres gewijzigd. Kamernr. gewijzigd. Wooncentrum Nijverdal, Kerkstraat 40, 7442 EE NIJVERDAL. Adres / corr. adres gewijzigd. Kamernr. gewijzigd. parket, laminaat en kurk Faber Parketvloeren, Vlijtweg 1e, 8191 JR WAPENVELD. Adres / corr. adres gewijzigd. rotanmeubels Manou Wonen B.V., Quickbornlaan 15, 8162 ES EPE. Corr. adres: Postbus 695, 7300 AR APELDOORN. Corr. adres gewijzigd. Faillissement. warenhuizen Warenhuis JOWOMA Rijssen B.V., Haarstraat 23, 7462 AK RIJSSEN. Zaaknaam gewijzigd. woningtextiel Kamp Interieur, Ootmarsumsestraat 426, 7603 AX ALMELO. Zaaknaam gewijzigd. Activiteit gewijzigd. industrie interieurbouw

Meubel 46 | 35

Palaver V.O.F., Ganzebloem 57, 8265 MB KAMPEN. Corr. adres: Postbus 56, 8260 AB KAMPEN. Adres gewijzigd. RT Montage, Bongerd 7, 7607 ML ALMELO. Adres / corr. adres gewijzigd. Kamernr. gewijzigd. Stielstra Montage, Acacialaan 7, 7611 AP AADORP. Adres / corr. adres gewijzigd. loonzagerijen Reef Hout B.V., Breukersweg 11, 7471 ST GOOR. Zaaknaam gewijzigd. Adres / corr. adres gewijzigd. parket- en hardhoutvloeren In2floors, Bruggertstraat 335, 7545 AV ENSCHEDE. Corr. adres: Postbus 137, 3860 AC NIJKERK GLD. Adres / corr. adres gewijzigd. Kamernr. gewijzigd. stofferen van meubels Ricci Meubelstoffering B.V., Pascalweg 15-A, 8071 SE NUNSPEET. Adres / corr. adres gewijzigd. Zit ó zit Company, Lageweg 1, 8373 EC BLANKENHAM. Adres / corr. adres gewijzigd. Kamernr. gewijzigd. tussenhandel/groothandel groothandel in hout- en plaatmateriaal goedkoopkozijn.nl, Vockersweg 10, 7554 RK HENGELO OV. Zaaknaam gewijzigd. Kamphuis Hout en Transport B.V., Laagsestraat 14-A, 7631 AM OOTMARSUM. Nieuw in selectie. Mulder Schuttingen, Glanerbrugstraat 20, 7585 PL GLANE. Adres / corr. adres gewijzigd. groothandel in huishoudtextiel (incl. beddegoed) Edonas Export, Fluitekruid 7, 8265 CZ KAMPEN. Adres / corr. adres gewijzigd. groothandel in huismeubilair Fullcherry Collections, Hoofdstraat 105-A, 8162 AD EPE. Corr. adres: Pottenbakkerstraat 137, 8043 BR ZWOLLE. Adres gewijzigd. Parlane Nederland, Jutestraat 27, 7461 TS RIJSSEN. Corr. adres: Postbus 8, 7470 AA GOOR. Corr. adres gewijzigd. Faillissement. Segerink Home Interieur Design B.V., Orgellaan 3, 7577 LM OLDENZAAL. Corr. adres: Postbus 95, 7570 AB OLDENZAAL. Zaaknaam gewijzigd. handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen Jes Agency, Oldenzaalsestraat 242, 7523 AE ENSCHEDE. Nieuw in selectie.

West-Brabant INSCHRIJVINGEN detailhandel artikelen voor woninginrichting Leen Bakker, Sint Wirosingel 182, 6042 KZ ROERMOND. Corr. adres: Postbus 43, 4940 AA RAAMSDONKSVEER. meubels algemeen assortiment Prominent Comfort Producten B.V., Albert Plesmanweg 1-C, 4462 GC GOES. Prominent Comfort Producten B.V., Grenssteen 15, 4815 PP BREDA. Wonen Sfeer En Meer, Langeviele 29, 4331 LR MIDDELBURG. Corr. adres: Kroonwerkgracht 11, 4383 BE VLISSINGEN. vloerbedekking Tapijtwereld Hulst, Absdaalseweg 33, 4561 GD HULST. industrie overige meubels Schrijnwerkerij Hart-Hout, Jacobsschelp 2, 4533 DP TERNEUZEN. Verkerke Buitenleven, Koekoeksweg 4, 4695 RP SINT-MAARTENSDIJK. parket- en hardhoutvloeren De Importeur, Kannewielseweg 8-A, 4661 RR HALSTEREN. Corr. adres: Kannewielseweg 8, 4661 RR HALSTEREN. tussenhandel/groothandel groothandel in hout- en plaatmateriaal SDF Doors B.V. i.o., Heilaardreef 18, 4814 NM BREDA. groothandel in huismeubilair A.H. Verkooijen, Scheldestraat 27-A, 4381 RP VLISSINGEN. groothandel in leder en -halffabrikaten Claudio Ferrici Store Amsterdam B.V., Minervum 7002, 4817 ZL BREDA. Corr. adres: Postbus 5633, 4801 EA BREDA. handelsbemiddeling in meubels Zenú B.V., Hoevenseweg 1-B, 4845 PC WAGENBERG.


36 Meubel 46

Nieuws

14 augustus 2009 |

Reorganisatie HOC ALMERE – Het Hout Opleidingcentrum HOC in Almere moet gaan reorganiseren. Het is in de problemen gekomen door de drastische daling van het aantal aanmeldingen voor de bedrijfsopleidingen die het centrum voor de houtsector organiseert. Het HOC heeft een aantal medewerkers een afvloeiingsregeling aangeboden. Opleidingen worden per 1 november aangeboden via HMC mbo vakschool, voorheen bekend als het Hout- en Meubileringscollege. “De huidige economische situatie en de daarmee gepaard gaande sterke afname van een structurele vraag naar bedrijfsopleidingen, nopen het bestuur van het HOC tot maatregelen”, schrijft de organisatie in een verklaring. Maatregelen zijn nodig, aldus het bestuur, ‘om de kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsopleidingen voor de houtsector ook voor nabije toekomst te waarborgen’. Het HOC blijft vanuit Almere onder leiding van Peter Erkens het aanspreekpunt voor de houtbranche voor ‘opleidingsvragen en scholingsbeleid’. Het HOC blijft ook subsidieverstrekker, aldus de verklaring. De overgang van de activiteiten van het HOC naar HMC mbo vakschool heeft volgens het centrum ‘geen gevolgen voor de reeds geplande cursusactiviteiten’.

Britse fabrikantenbond wil overheidssteun

Duitse fabrikanten voorspellen daling grondstofprijzen

LONDEN – De Britse meubelfabrikanten-

zen niet verder zullen stijgen. De industrie heeft de afgelopen jaren te kampen gehad met

band BFC heeft kritiek geuit op het plan

steeds stijgende grondstofprijzen. Het Duitse vakblad Euwid voorspelt dat de prijzen zich

van de Britse overheid 150 miljoen pond

voor het einde van dit jaar zullen stabiliseren. In welke richting het prijsniveau de komende

te investeren in innovatieve industrie.

maanden zal bewegen is nog onduidelijk. Fabrikanten gaan er volgens Euwid vanuit dat de

De bond meent dat de overheid daarmee

grondstofprijzen in 2010 licht af zullen nemen.

de traditionele industrie, en daarmee de meubelindustrie, buitenspel zet. ‘In Groot Brittanië wordt het beste meubilair ter wereld gemaakt’, zegt BFC-voorzitter Martin Jourdan tegen vakblad The Furnishing Report. ‘We hebben de overheid nodig om die boodschap te verspreiden en om mogelijkheden en vaardigheden te ontwikkelen waarmee we kunnen concurreren op het internationale vlak.’ Dat de overheid 150 miljoen pond steekt in innovatieve industrie, noemt Jourdan onverstandig. Hij meent dat juist de traditionele industrie de ruggengraat van Groot Brittanië is, en dat juist daar investeringen noodzakelijk zijn. Staatssecretaris Lord Mandelson reageerde op het commentaar van de fabrikantenbond door te verklaren dat de toekomst van de Britse industrie ligt in vooruitstrevende productie. Juist daarin zou de kracht van het koninkrijk liggen. “Innovatieve productie vormt het centrum van onze kenniseconomie.”

BERLIJN - De Duitse meubelindustrie verwacht dat de komende maanden de grondstofprij-


Stelling van de week

Stelling van volgende week: Uit de MKB-financieringsmonitor komen harde cijfers. De ondervraagde ondernemers ondervin-

7 augustus 2009

Meubel 44/45 | 37

‘Je best doen is niet goed genoeg’

den moeite met kredietaanvragen en vrezen voor hun eigen

Meubelfabrikant Montis in Dongen heeft voor een groot deel van het personeel een tijde-

voortbestaan en het voortbe-

lijke uitkering aangevraagd. De situatie is geen uitzonderingsgeval. CBM zegt dat ongeveer

staan van hun klanten en leveran-

twintig fabrikanten gebruik maken van de deeltijd-WW om de kredietcrisis te overbruggen.

ciers. De cijfers zijn niet gesplitst

Het begin van het einde? ‘Het inzetten van deeltijd-WW is uitstel van executie’, was de stel-

per sector. Zijn woononderne-

ling.

mers net zo pessimistisch? De stelling van volgende week: ‘Ik

Een slaapspecialist uit de omgeving Rotterdam vindt het een lastige vraag. “Mijn compagnon en

verwacht problemen met het

ik zijn met niets begonnen. Dat hebben we uit weten te bouwen door altijd goed na te denken

voortbestaan van mijn leveran-

over de stappen die we willen nemen. We zijn altijd zuinig geweest. En geloof me, het is niet altijd

ciers en klanten.’

makkelijk om creatief te zijn als je een beperkt budget hebt. Je best doen is niet goed genoeg. We proberen altijd ten minste twee procent beter te draaien dan conculega’s. Als ik lees dat in de

Reageren kan tot en met 18 au-

industrie nu zoveel medewerkers gedeeltelijk een uitkering krijgen, vraag ik me af waarom de fa-

gustus, 12.00 uur, via redactie@

brikant zoveel personeel heeft. Waarom werkte hij niet al eerder met parttimers?” De ondernemer

meubel.nl.

vreest het ergste voor degenen die gebruik maken van de regeling deeltijd-WW. “Ik denk dat de

De Stellin g

helft de regeling kan aanwenden om de crisisperiode te overbruggen. Voor de andere helft is het uitstel van executie.” “Welnee, dat heeft niets met een aankomend faillissement te maken”, zegt een agent die een aantal buitenlandse meubelfabrikanten vertegenwoordigt. Een van de fabrikanten in zijn portefeuille heeft een aantal jaren terug in hetzelfde schuitje gezeten als nu Montis. “Met een soortgelijke regeling hebben ze een moeilijke periode kunnen overbruggen. Werknemers gingen toen een paar uur minder in de week aan de slag. Ontslagen werden vermeden. Op het moment dat de markt aantrekt, heb je nog steeds alle kennis in huis. Heel goed dus, dat de overheid deze mogelijkheid biedt. Het is een verkeerde veronderstelling dat de industrie de vinger niet goed aan de pols weet te houden. Het kan soms gewoon snel lopen.”

Gevoelstemperatuur Meubel meet de actuele temperatuur van de branche, steeds op basis van de algehele emotie over de resultaten van de afgelopen week. Aan de lezers die op de Stelling reageren, is gevraagd om ook even op de thermometer te kijken.

12o

‘De zomerperiode is traditioneel rustig’


Vakweek blad

38 | Meubel 44/45

Colofon Onafhankelijk vakweekblad

voor de interieurbranche

en aanverwante bedrijven

in Nederland en België

90e jaargang vrijdag 27 februari 2009

Meubel 22

CBW-Mitex: verfijning procedure rond kredietaanvragen

7 augustus 2009

Colofon

Meubel, onafhankelijk vakblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en België. Verschijnt elke week op vrijdag. Al meer dan 20 jaar een betrouwbaar adres.

Website: www.meubel.nl

Gevarieerde teak programma’ s. Tafels, stoelen, kasten, etc ruim op voorraad. Open: ma t/m vr 08.30-17.00 - za 10.00-15.00

U ontvangt 48 nummers M22-27-02-09.indd 1

Hoofdredacteur: Hein Veld, tel. +31(0) 174-389674, fax. +31 (0)174-315003,

24-02-2009 13:40:34

voor slechts €150,in plaats van €199,50

Abonnementen gelden tot schriftelijke wederopzegging. Uitgeverij lakerveld legt gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. Deze gegevens worden ook gebruikt om u te informeren over andere producten en diensten. Mocht u hier geen prijs opstellen dan kunt u dat laten weten bij irene.semp@lakerveld.nl of belt u naar 0174-389 693. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend 2 maanden voor het einde van de afgesloten periode.

e-mail: hein.veld@lakerveld.nl Redactie: Rieneke Kok, Els van der Plasse, Astrid Marquenie, Charlotte Glasbergen, Ingrid Rompa, Henny van Straaten. Ontwerp: Christiaan Hoogeveen Vormgeving en beeldbewerking: Marco Zuijdwijk Advertenties: Richard van der Hak, tel. +31 (0)174-389684, fax. +31 (0)174-315002, tel. mobiel. +31 (0)6-12973239, e-mail: richard.van.der.hak@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)174-389683. Hans de Jong, tel. +31 (0)174-389680. Jos Tourné tel. +31 (0)174-389681 Mediaorder: Ronald Romijn, +31 (0)174-389682, fax +31 (0)174315002, e-mail: ronald.romijn@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)174-389683, fax. +31 (0)174-315002, e-mail: sonja.bruin@lakerveld.nl Klantenservice: tel. +31 (0)174-315000, fax +31 (0)174 315001, e-mail: debiteuren@lakerveld.nl Abonnementen: Irene Semp, tel. +31 (0)174-389693, fax +31 (0)174-315002, e-mail: distributie@lakerveld.nl Abonnementen kunnen elke week ingaan en worden na een jaar automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk is opgezegd. Collectieve abonnementen op aanvraag, tel. +31 (0)174-389693. Abonnementsprijzen € 199,50 (incl. BTW)

Studenten:

€ 99,75 (incl. BTW)

Proefabonnement 2-maanden:

€ 30,- (incl. BTW)

(1,25% korting bij automatische betaling)

Maak hier uw keuze:

aanmeldbon!

www . me u bel . nl

Nederland en Belgie:

 J aarabonnement op Vakweekblad Meubel inclusief het Stijlboek interieur. Ik betaal € 199,50

 J aarabonnement op Vakweekblad Meubel met een eenmalige korting. Ik betaal slechts € 150,- in plaats van € 199,50

 E en proefabonnement op Vakweekblad Meubel. Ik betaal voor twee maanden slechts € 30,-

B edrijfsnaam

Overige Landen:

€ 260,-

Losse nummers:

€ 5,- (incl. BTW, excl. verzendkosten)

Uitgave: Meubel is een uitgave van Uitgeverij Lakerveld bv, Postbus 160, 2290 AD, Wateringen. Turfschipper 53, 2292 JC, Wateringen. tel. +31 (0)174 315000, fax +31 (0)174 315001, e-mail: uitgeverij@lakerveld.nl, website: www.lakerveld.nl Uitgever/directeur: Ad van Gaalen Adjunct-directeur: Henk Marin Klaassen Hoofd abonnementen: Irene Semp Hoofd administratie: Ed Kok, Hoofd verkoop: Richard van der Hak Pr en marketing: Pauline Montfoort

N aam A dres P ostcode

ISSN 0165-4543 Copyright: © 2009 Uitgeverij Lakerveld bv Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, foto-

W oonplaats

kopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf

land

van de uitgever.

tel .

Druk: Vakblad Meubel wordt gedrukt op chloor-arm papier.

fax . e - mail eventuele opmerkingen Stuur de bon zonder postzegel naar: Uitgeverij Lakerveld b.v., antwoordnummer 20014, 2290 VG, Wateringen

Persoongegevens: Vakblad Meubel legt gegevens van lezers vast voor de uitvoering van de (abonnement)overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over andere producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt dan kunt u dat laten weten bij irene.semp@lakerveld.nl of bellen naar +31 (0)174-389693.


Meubeltransport? Doe het in één keer goed! • Leveren op afroep • Opslag en voorraadbeheer

• Particuliere aflevering • Montage op locatie • Oplossingsgericht

Almere, tel.: 036-5315044, fax: 036-5348204, info@holwerda.nl, www.holwerda.nl

22 m 1250 kg 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

HOOG LAADVERMOGEN BIJ SUPER VOLUME TE RIJDEN MET KLEIN RIJBEWIJS ZEER LAGE INSTAP VLAKKE WANDEN VEEL OPTIES MOGELIJK UITSTEKENDE RIJEIGENSCHAPPEN VOORWIELAANDRIJVING LAAG ZWAARTEPUNT SUPER AERODYNAMISCH ENORME UITSTRALING

MOGELIJK OP: CITROËN FIAT OPEL PEUGEOT RENAULT

PERSENAIRE MOBILE EFFICIENCY

PME Via woonzakenpanel.nl worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Over de onderzoeksresultaten rapporteren wij in toegankelijke rapportages, zoals de kwartaaluitgave ‘Woonzakenmonitor’ en periodieke themarapporten. Meer informatie over de onderzoeksrapporten vindt u op www.marktdata.nl. woonzakenpanel.nl is een handelsmerk van Van Es Marketing Services.

www.pme.nl

Burg. Doffegnieslaan 42 - 7431 BA Diepenveen – 0570-590296 – 06-55301045

Wij hebben interesse voor PME-12-06-09.indd 1

HOUTVEZEL en ZAAGSEL

Ess.indd 1 9:20 8-6-09

ook afkomstig van (gemelamineerd) spaanplaat, MDF enz. Verhuur van zaagselcontainers en leegzuigen bunkers DE LANGE B.V. - Ursem - Tel. 072-5039202 NU LEVERBAAR: (BIO) BRANDSTOF KORRELS (PELLETS)

16-7-09 12:22


Meubel_46lowres  

Initiatief minister EZ: Bemiddelaar kredietmarkt Meubel 46 Onafhankelijk vakweekblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Ne...

Meubel_46lowres  

Initiatief minister EZ: Bemiddelaar kredietmarkt Meubel 46 Onafhankelijk vakweekblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Ne...

Advertisement