Advertisement
The user logo

Lajmëtari Salezian

Albania

Lajmëtari Salezian është një revistë informimi dhe kulture fetare e themeluar nga Don Bosko në vitin 1877. Që atëherë vazhdon misionin e saj duke u shtypur në gjuhë të ndryshme. Aktualisht botohet në vende të ndryshme të botës, në më shumë se 57 botime, del në 29 gjuhë të ndryshme dhe arrin 131 shtete të botës. Kjo revistë relizohet edhe në gjuhën shqipe falë Salezianëve të Don Boskos që veprojnë në Kosovë dhe Shqipëri.

Publications