Empreses Protectores

Page 1


*la passió La Fundació Privada de La Passió d’Esparreguera és una entitat formada per més d’un miler de col·laboradors i gestionada per un consell, que va néixer de la representació que dóna nom al teatre, La Passió d’Esparreguera, i atreu uns 10.000 espectadors cada temporada. Més de 400 anys d’espectacle han consolidat l’entramat associatiu de La Passió, una entitat sorgida de la col·laboració desinteressada, el voluntariat i l’afecció pel teatre, que continua encetant projectes per potenciar la cultura mitjançant noves propostes escèniques i altres activitats. Essent tot un estil de vida adherit a les arrels de la cultura catalana, La Passió és, a més, un emblema impulsat per la iniciativa de la societat civil per tal de promoure les tradicions i el gust pel teatre.

L’entitat s’ha constituït com a fundació i, gràcies a aquesta forma jurídica, La Passió agafa encara més empenta perquè ara pot compartir iniciatives amb altres empreses i entitats privades que vulguin apostar per la cultura i les arts escèniques. Afegir-se a La Fundació de La Passió és unir-se a un engranantge que produeix peces de gran qualitat artística, cultural i humana, un còctel inèdit en els temps que corren al qual podeu sumar-vos. La Passió ja ha començat l’ascens en l’àmbit de la cultura, però per continuar el camí es imprescindible aconseguir el millor suport. Per això competm amb vosaltres.


*l’espectacle

l’entitat*

400 anys d’història, 1.200 col·laboradors, 1.747 localitats, 10.000 espectadors i, sobretot, ganes d’emprendre nous reptes culturals. La Passió és un espai obert a la creativitat amb ànima futurista.

Arts escèniques, concerts, conferències, col·loquis, debats, exposicions, formació... La Passió és una entitat que s’enriqueix d’iniciatives múltiples, un punt de trobada per a les idees.

Més de 1.000 persones col·laboren per representar cada any La Passió d’Esparreguera, un espectacle que es remunta als inicis del teatre al carrer fa centenars d’anys, quan encara ni tan sols existia un edifici que l’albergués.

Més enllà de l’espectacle de La Passió es mou una entitat que organitza tota mena d’iniciatives relacionades amb les arts escèniques, la música, o un vessant més intel·lectual amb conferències, exposicions, taules rodones o, fins i tot, visites guiades per a grups i escolars. La Passió és un ésser viu amb multitud de funcions desenvolupades per un equip professional i per un bon nombre de col·laboradors que treballen perquè continuï essent un referent cultural a Catalunya.

L’associacionisme de La Passió prové de les primeres representacions de la Passió de Crist i d’altres fragments evangèlics, coneguts com a misteris, que es recreaven als carrers de la vila i, més tard, a les esglésies. El primer document fiable que confirma l’existència de La Passió d’Esparreguera és de 1588, però segurament es representaven altres misteris molt abans. Al final del segle XIX, La Passió va traslladarse per primer cop a un local tancat i, en començar el segle XX, dues associacions diferents s’encarregaven d’interpretar-la als teatres de L’Ataneu i L’Estrella.

Després d’un breu parèntesi durant la Guerra Civil es va reprendre les representacions en català i es va unir les dues associacions al voltant del Patronat de La Passió. L’empenta de l’entitat va dirigir-se llavors cap a la construcció d’un teatre propi on es pogués representar cada any La Passió. El projecte per a construir l’actual teatre comença concretament el 1958 i, gràcies a l’esforç dels col·laboradors que van aportar des d’hores de feina fins als propis béns materials i econòmics, el Teatre La Passió s’inaugurà l’any 1969, essent un dels teatres més gran de Catalunya. Avui dia, després de les reformes tècniques pertinents, l’edifici no té res a envejar a d’altres grans teatres europeus i pot competir-hi perfectament, si s’arriba a definir una cartellera de programació estable amb obres de producció pròpia, però també de gran format.

Al voltant de 10.000 espectadors assisteixen cada any al teatre durant els 10 dies que es representa l’espectacle de La Passió, però, a més, una mitjana de 400 persones opten per cadascuna de la resta d’obres i activitats que es programen. Pel teatre hi han passat artistes de renom, grups teatrals consolidats,

companyies de prestigi internacional i també joves creadors en projecció que han pogut desenvolupar les seves propostes. Totes ells han contribuït a la difusió del nom d’Esparreguera, sempre lligat a les arts escèniques i a La Passió. D’altra banda, els vincles entre els col·laboradors de l’entitat superen l’espectacle de La Passió, ja que molts d’ells participen en alguna de les seccions que s’associen a l’entitat i que promouen una gran varietat d’activitats. Companyia de Teatre de La Passió, Escola de Teatre de La Passió, La Coral de La Passió, Orquestra de Cambra La Passió, Secció i Escola Sardanista de La Passió i Club i Escola d’Escacs.


*mecenatge La imatge del mecenes es projectarà públicament juntament amb una entitat carregada de valor simbòlic i emblemàtic a Catalunya. La cooperació suposa, a més, uns beneficis fiscals molt importants. La Passió és una entitat amb una àmplia cartera de projectes que necessiten de suport per acabar-se de definir amb èxit. Omplir de vitalitat el teatre és una fita que cada cop requereix una visió més creativa i una inversió més consolidada, a causa de la variada programació cultural que existeix avui dia. Unes 500.000 persones es troben a la zona d’influència del teatre (Baix Llobregat nord i comarques de la rodalia) i, per tant, si La Passió aposta per una cartellera alternativa i única en el seu format, a més de confiar en les seves iniciatives consolidades, aquest públic potencial es decantarà per l’oferta esparreguerina. Ser mecenes de La Passió és una oportunitat per a assentar un compromís de llarga durada i compartir la filosofia i les iniciatives d’una entitat creada i gestionada per l’empenta altruista de la societat civil, una

col·laboració per a impulsar la cultura i el gust pel teatre, la música i la dansa, sense cap ànim de lucre, que pot enfortir el prestigi de La Passió i també de l’entitat patrocinadora. Ser mecenes de La Passió suposa participar en actes de prestigi i relacions públiques organitzats per una entitat amb un pes important en la societat. Rodes de premsa, recepcions... són algunes de les opcions a les quals també pot afegir-se l’empresa mecenes. Ser mecenes de La Passió és aconseguir projecció pública de la mà d’una entitat que promou béns immaterials, intel·lectuals i culturals que tenen un valor incalculable pel servei que constitueix per a la societat i que, a més, són una alternativa de qualitat per a cobrir el temps d’oci.

Ser mecenes de La Passió és projectar la imatge de l’empresa juntament amb una entitat carregada de valor simbòlic i emblemàtic a Catalunya. Això pot permetre a l’empresa beneficiar-se d’una important presència als mitjans de comunicació, sobretot en l’època de La Passió. A banda dels mitjans audiovisuals i publicacions locals, La Passió també manté relacions amb altres mitjans de comunicació d’àmbit nacional i fins i tot internacional. Ser mecenes de La Passió possibilita establir contacte i lligams amb altres empreses mitjançant les relacions socials que es generen al voltant del teatre. I, a més, gràcies a la seva aportació, el mecenes també pot gaudir de ser una part important de l’entitat i del teatre, ja que serà qui permeti encetar nous projectes i continuar-ne els que estan consolidats.

Ser mecenes de La Passió comporta beneficis fiscals per contribuir amb una donació a la Fundació Privada de La Passió d’Esparreguera. L’aportació del mecenes a una entitat sense fins lucratius dóna dret a deduir de la quota íntegra de l’impost de societats el 35% de la donació dinerària aportada. D’altra banda, la realització de donacions a favor d’entitats sense ànim de lucre també permet deduir de la quota íntegra de l’impost de renda de les persones físiques el 25% de l’aportació dinerària, sempre que la quantitat no excedeixi el 10% de la base liquidable. A més, el mecenes pot beneficiar-se de preus publicitaris més avantatjosos en anunciar-se conjuntament amb una entitat cultural.


*avantatges empreses

serveis empreses*

Un compromís per a compartir una filosofia i per a impulsar les iniciatives culturals programades en una entitat sense cap ànim de lucre.

Tots els mecenes podran gaudir d’unes comoditats i activitats especials, pensades i dissenyades per a les empreses.

+ El logotip de l’empresa inserit a:

+ Facilitats i descomptes sobre els preus publicats a la web pel lloguer d’espais:

- Pàgina web - Pancarta gegant - Falques publicitàries

+ Informació constant de la programació d’activitats que té l’entitat + Descomptes per a les activitats programades al llarg de l’any (6 entrades a preu de col·laborador per activitat) + Donació d’entrades per a La Passió ( talonari de 50 entrades)

+ Invitació a l’acte de presentació del cartell de La Passió + Trobada d’empreses protectores

Sala Gran (cap de Sala i tècnics inclosos) Sala Petita (cap de Sala i tècnics inclosos) Vestíbul de la Sala Gran Vestíbul de la Sala Petita Vestíbul de la Maquillatge

+ Cursos de Teatre i Oratòria

Els cursos de teatre i oratòria estan pensats per a aquelles persones que tenen dificultats per a parlar en públic. Tècnica de veu, mirades, moviments, pauses... preparar-se per a parlar en públic amb total tranquil·litat i coneixement del que cal fer a cada moment; tant poden ser individuals com en grup.


“ Si no hagués existit La Passió quan jo era petita, ben segur que no se m’haurien despertat les ganes de fer teatre.” Anna Lizaran, actriu

“Catalunya sempre estarà en deute amb La Passió.” Anton Cañellas, Síndic de Greuges

“Esparreguera, un poble que ha sabut formar-se, generació rere generació.” Antoni Dalmau, escriptor “A mi, que no em toquin ni el Barça ni La Passió d’Esparreguera.” Lluís Llongueres, estilistaIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.