Page 1

Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 5 2010, oktober-november

Nya medarbetare Lär känna Sören Leimar Laila delar med sig av sopprecept


Föreståndartankar

Det gjorde skillnad Det började med sex personer som efter flera månaders samtal samlades för att den 10 december 1861 bilda en Missionsförening. Ett år senare hade skaran vuxit och man skrev de första stadgarna för Karlstads Missionsförening. Det var en turbulent period i Sveriges historia där fattigdom och brist på åsikts- och religionsfrihet drev 100 000 tals att emigrera till Amerika. Det gamla Sverige var i omdaning och landets författning öppnades allt mer för demokrati även om det skulle dröja till 1918 innan alla myndiga män i Sverige fick rösträtt och tre år ytterligare innan kvinnorna skulle ha samma möjligheter. Även det religiösa Sverige var i stark omdaning. Fortfarande var den svenska lutherska statskyrkan den allt dominerande kraften men starka rörelser levde i protest mot överheten. Dels missionsföreningar som var en inomkyrklig rörelse dels nattvardsföreningar. De senare utmanade i grunden statskyrkans överhet. För att förstå utmaningens omfattning bör man veta att fram till 1859 var det förbjudet att samlas till andliga möten utan att präst var närvarande. Fortfarande var det otänkbart att nattvard kunde firas utan prästs delaktighet. Denna nya rörelse hävdade att det finns ett allmänt prästadöme och att det behövs inget mellanled såsom präst mellan människa och Gud. I Karlstad började nattvardsrörelsen med att tre personer samlades. Dessa grupper kallades av dess motståndare för PW-ismen, efter Paul Petter Waldenström som var den stora ideologiska kraften. PPW blev sedermera Missionsföreståndare i Svenska Missionsförbundet. Missionsföreningen och Nattvardsföreningen i Karlstad allt mer samman och när den rikskände evangelisten F. Fransson i samband med en mötesserie utmanade föreningarna att gå samman och konstituera sig som församling var det i stort sett som att slå in öppna dörrar. Den M E D T I D E N VÄV D E S

2 

9 januari 1882 togs beslutet och ”Nu fanns sålunda under namn af Missionsförening en friförsamling i Karlstad”. D E N NYA F Ö R S AM L I N G E N S första stadgar från 1883 införs skriftligt den allmänna rösträtten där alla medlemmar, män och kvinnor, fattig som rik, lärd som analfabet fick en röst var. Men det var inte utan diskussioner och påhopp dessa förändringar kunde ske. En medlem skrev ett mycket indignerat inlägg i tidningen Wäktaren där han anklagade församlingsledning för separatism och villfarelse. ”Men han gladde sig i hoppet, att den 14 dagars verksamhet, som en Stiftelsens kolportör öfvat här i staden, skulle släcka »vådelden» samt ge »P. W.-ismen» dödssåret”. Kritikerna menade att det enbart skulle finnas ”Iutherska predikanter i lutherska bönehus”. Dvs att man följde de lutherska bekännelseskrifterna. Församlingen svarade som föreningen gjort under än längre tid. ”Att de till stor del förlorat tron på dessa såsom auktoriteter, huru goda de än månde vara. Bibeln var dock böckernas bok, under hvilken äfven bekännelseskrifterna måste subordinera. nu i en tid med många viktiga beslut för framtiden. De beslut vi fattar gör skillnad därför är det viktigt att vi i bön och samtal kommer fram till det vi tror Gud vill med våra liv, vår församling, vårt samfund och vårt samhälle. Det vi beslutar gör skillnad! K A R L STA DS M ISSIONSF ÖR SAM L ING STÅ R

Ulf Eriksson Ps. Vill ni läsa något om församlingens historia och har tillgång till internet så finns där en länk om historien där jag arbetar med att digitalisera församlingens 50 års skrift. Dels som faksimil, dels i ren text. Att se sin historia kan vara till hjälp för framtiden…ds


Stafetten

En iakttagelse från ett förkläde Klockan tio öppnar vi vårt café In kommer damer och herrar och ler för att smaka vårt bakverk och kaffe därtill dom pratar och njuter och köper en kaka till På onsdagar har vi soppa och våffla Och kaffe om de vill Ja då händer det att stolarna inte räcker till

Av allt det goda som man förtär Av alla jordiska drycker Ju kaffetåren den bästa är Den skingrar människornas nycker Den stärker kroppen den livar själen Det känns från hjässan, ja, ner i hälen.

Vi lämnar stafettpinnen vidare till Lena Josefsson med frågan:”Hur har din tjänstlediga vår varit och hur känns det att vara tillbaka?” Hälsningar Gunnel & Ewa   3


SMU Karlstads ungdomsråd (UR)

Karin Echeverri - Ordförande 073-575 69 86

Bo-Jacob Enqvist - Kassör Regina Lind - Sekreterare Mattias Bernspång

SMU SMU 100-årsfest SMU fyller 100 år i år och vi firar! Kom på gudstjänst för alla åldrar med scoutinvigning och tårtkalas efteråt! 14 november kl 11:00 i Betlehemskyrkan. Välkommen! Hjälp gärna till att baka tårtor! Ring till Julia Pynnönen: tel 073529 70 59

Ledarbrist! Hej! Vi behöver fler ledare i scout, tonår och söndagsklubben! Känner du att du vill hjälpa till på något sätt, en gång eller flera, hör av dig till Anders Andréen! 070-22 306 22.

- Ledamot

Sofia Magnusson - Ledamot

SMU står för Svenska Missionskyrkans Ungdom. Karlstad SMU ansvarar för Karlstads Missionsförsamlings barn- och ungdomsarbete. De verksamheter vi i nuläget erbjuder är babyrytmik, söndagsklubben, scout, tonårsscout, tonår. Vi finns både i Betlehemskyrkan och i Kronoparkskyrkan. Lär mer på vår hemsida: www.karlstad.smu.se

4 

16 oktober 2010, kl 10:00 i Betlehemskyrkan

Vi kommer bla. annat att: Redovisa årets ekonomi och verksamhet Välja nytt ungdomsråd (styrelse) Ta beslut angående vår medlemsavgift Göra ändringar i våra stadgar Har du något mer du vill ta upp på årsmötet? Hör i så fall av dig senast 9 oktober till Regina Lind tel. 054-86 03 60 eller mejl: reginalind@yahoo.se Vi bjuder på smörgåstårta Välkommen!


Änglafest på kronoparken I år anordnades ingen ”Barnens brakfest” i Mariebergsskogen. Istället planeras en ”Änglafest” den 30 oktober. Festen, som ordnas tillsammans av Betlehemskyrkan, Kronoparkskyrkan, Baptistkyrkan, Korskyrkan och Pingstkyrkan, ska hållas på Kronoparken, och vi får bla besök av trollkarlen och predikanten Mr Goran. Vill du vara med och göra en insats? Kontakta Anders Andréen (070-22 306 22) eller Hanna Ohlsson.

Varje

Vecka

Scout För dig som är 10-13 år. Tisdagar 18.00 (Mariebergsskogen/Betlehemskyrkan) och 18.15 (Kronoparkskyrkan)

Nyingscout För dig som är 7-9 år. Tisdagar 18.00 i Mariebergsskogen/Betlehemskyrkan.

Nu finns det 'Tonår' igen!

Tonår För dig som är 13 år och

Som ett gemensamt projekt mellan SMU karlstad och Karlstads baptistförsamling har vi nu startat tonår igen! Vi träffas i baptistkyrkan på torsdagar kl 18:00-21:00. Du som är 13 och äldre är välkommen att vara med - hör av dig till Hanna Ohlsson (070-279 66 41) för mer information.

Söndagsklubben barnens

Hej Karin Echeverri! Du var Karlstad SMU:s representant på equmenias riksstämma i Örebro i maj. Vad hände där? - Det var konferensen Utmanad med såväl equmenias riksstämma som ”grundarföreningarnas” (SMU, MKU, SBUF) och modersamfundens årsmötesförhandlingar samt gudstjänster, seminarier, utställningar, workshops, konserter mm, berättar Karin. Karin berättar att equmenias styrelse jobbar på bra med verksamhetsplanering. De har en konkret lista med 50 resultatmål som riksstämman får ta ställning till. Utifrån de beslutade resultatmålen har sedan styrelsen och dess strategiska arbetsgrupper, ”STAG”, i uppgift att att arbeta mot under kommande verksamhetsår. Exempel på resultatmålen är ”lyfta fram fem nytänkande verksamheter”, ”utbilda minst 20 idrottsledare”, ”50 ungdomar deltar i Apg29 och equmenias praktikantprogram”, ”20 föreningar har påverkat sina församlingar att bli ’Kyrka för Rättvisemärkt’” och ”få fram 20 sångförfattare som är yngre än 25 år”. - Det är bra att konkretisera, säger Karin som själv författade en motion om ordförandens arvodering till riksstämman. equmenia är en gemensam organisation för riksförbunden Metodistkyrkans Ungdomsförbund (MKU), Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF) och Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU). equmenia är till för riksförbundens lokala föreningar, som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i hela Sverige. Intressant lästips om du är nyfiken på equmenias arbete är www.equmenia.se.

äldre. Torsdagar 18.00-21.00 i Baptistkyrkan aktivitet på gudstjänsttid. Söndagar 11.00

Öppen förskola Betlehemskyrkan måndag och fredag 9.30-13.30

Baby/småbarnsrytmik i Betlehemskyrkan onsdagar 11.15 och 13.00

Oktober 4 18:00 Hemgruppsträff i Betlehemskyrkan för alla hemgrupper och även du som inte är med men är intresserad av att vara med. 9 "Fair Play" i Skårekyrkan, Kil 10 11:00 Gudstjänst för alla åldrar i Baptistkyrkan, fika 16 10:00 SMU-s Årsmöte 23 "Café77" Ungdomsarran emang i Sannerudskyrkan, kil 22-24 "Faith 2010" ungdomskon- ferens i Arvika 29-1/11 "Face to face" ungdoms konferens skövde 30 Änglafest kronoparken för alla barn i karlstad

November

19-20 Tonårshajk i Baptistkyrkan 14 11:00 Gudstjänst för alla åldrar i Betlehemskyrkan, fika   5


Rapport från församlingsmöte:

Kronoparksprojektet och ny kyrka på agendan Drygt 90 personer samlades till församlingsmötet denna söndag den 26 september. Två stora frågor stod på dagordningen. Hur går vi vidare i processen med Kronoparkskyrkan, och Hur går vi vidare i frågan om ombyggnad av Betlehemskyrkan, "Kyrkan i centrum"?

Kronoparksprojektet Ulf Sandén och Åke Lundgren berättade fängslande om hur Kronoparkskyrkan funnits med under åren och varit en positiv kraft för de boende i Kronoparken. Några exempel som togs upp var cykelkurs för invandrarkvinnor, lobbyarbete för medborgarkontor i Kronoparken, ungdomsprojektet mm. Kronoparkskyrkan har också engagerat sig mycket i biståndsprojekt i Pakistan. I nuläget har man med hjälp av biståndsfrukostar, konserter mm samlat in ungefär trehundra tusen kronor! Lars-Arne Sjöberg redovisade sedan projektgruppens förslag. Den modell för samverkan som projektgruppen förordar är baserad på "Enebybergsmodellen" som är ett ekumeniskt samarbete mellan Enebykyrkan (Svenska Missionskyrkan) och Danderyds församling (Svenska kyrkan). Projektgruppen vill gå in i denna modell så snart som möjligt och vill att Karlstads missionsförsamling går in som ena parten tills en fristående missionsförsamling bildats. Efter samtal, först runt borden och därefter gemensamt, framkom två förslag: 1: styrgruppens förslag att från årsskiftet gå in i den föreslagna Enebybergsmodellen med Karlstads missionsförsamling som en av föreningens två medlemmar. 2: styrelsens förslag att förlänga projektet. Med 52 röster mot 23 beslöt församlingen att förlänga projekttiden. Förlängningstiden bestämdes till 4 månader.

Nya kyrkan-i-centrum Bo Enquist och Gunno Quist redovisade nuläget. - Planarbetet i Karlstads kommun är beslutat och inte överklagat. - Ny stadsplan för kvarteret enligt vad vi medverkat i är nu gällande. - Denna plan är inte tvingade men ger möjlighet för församlingen att genomföra de förändringar som ingår i planen. Samarbetet med PEAB är nu avslutat. Dels behövde PEAB ett beslut i frågan nu, vilket vi inte är mogna att ta, dels visade det sig att förslaget som tagits fram med hjälp av PEAB blev dyrare än det alternativa förslag som styrgruppen tagit fram. Detta får till följd att rivning av gårdshuset (dvs församlingssal, cafe, kök, smu-våning mm) nu ej längre är aktuell. Gatuhuset, (huset där affärslokaler och lägenheter finns) kan vi välja att sälja, riva och bygga nytt eller behålla. För att få en klarare bild av vårt ekonomiska läge behöver vi nu veta vad gatufastigheten och Kronbruden 1 (dvs Kronoparkskyrkan och biblioteket) är värda. Detta går inte att ta reda på utan att bjuda ut dem till försäljning. Vi vill i nuläget inte ta beslut om huruvida vi ska sälja eller ej. Efter samtal, först runt borden och därefter gemensamt, beslöt församlingsmötet enhälligt att ge styrelsen i uppdrag att förbereda en eventuell försäljning av gatufastigheten och Kronbruden 1. Behoven och visionerna av nya funktioner för kyrkan kvarstår. Vi ska nu försöka ta reda på vilka ekonomiska resurser vi faktiskt har. Projekteringsgruppen arbetar samtidigt vidare med en utvärdering av olika alternativ för ombyggnationen.

Remiss "Ny gemensam kyrka" Anneli Sandberg informerade om remissen "Ny gemensam kyrka". Läs mer på sida 14 i tidningen. Anders Andréen, Sekreterare

6 


Hanna Sara Anders H A N N A O H L S S O N från Fin-

spång kommer dela sin tid mellan Betlehemskyrkan och Baptistkyrkan. I Baptist blir det barn och tonår i fokus. I BK framförallt unga vuxna, konfa och tonår. Hon hoppas på en stabil gemensam tonårsgrupp med grund i båda kyrkorna. Dessutom får vi mötas till gemensamma familjegudstjänster. I arbetet med ”unga vuxna” är hemgrupperna, ny-i-stan-kväll och söndagskvällarna viktiga ingredienser. Hon jobbar tillsammans med Anders Andréen. Hanna har redan arbetserfarenhet som ungdomsledare. I ett och ett halvt år jobbade hon i hemförsamlingen i Finspång. Det senaste halvåret har hon tillbringat i Kapstaden. Hanna tycker om att hänga med sina vänner (och har flyttat ihop med Finspångsvännen Julia Pynnönen). Ägnar sig gärna åt foto, dans och djur.

Vem är du? ANDERS ANDRÉEN , 41år,

Uppvuxen i Frändefors, Södra Dalsland

! A D LL

Ä T S N A Y N HANNA

Vad har du för uppgifter i församlingen?

Dels vikarierar jag för Anneli Sandberg och har där ansvar för barn och ungdomsarbetet. Dels arbetar jag tillsammans med Hanna Ohlsson i unga vuxnaprojektet.

Vad brinner du för?

Att genom musik, scouting, matlagning, lek mm. hjälpa människor finna vägar att lära känna sig själv, sina medmänniskor och Jesus. Att tillsammans med andra få vara med att väva livets väv.

ANDERS

Vem är du? SAR A ENQVIST , lagom tjock

i mina bästa år, rötter och sympatier lite här och där.

Vad har du för uppgifter i församlingen?

SAR A

Vaktmästare på 50 %, är annars med i BM:s styrelse samt med i SPEAK

Vad brinner du för?

Alldeles för många saker... Till exempel min man, rättvisa, ordning, socker och trägolv, bl.a...

  7


"Jag tycker att vi skall vara en väckelsekyrka" "Det måste finnas en framtid för vår församling." Det tror Sören Leimar som levt hela sitt liv i församlingens närhet. Men forsamlingen är helt beroende av enskilda medlemmars engagemang. Läs Sörens tankar och funderingar om livet som kristen och församlingsmedlem.

8 

Sören Leimar föddes i Tranås 1923. Familjen var mycket aktiv i ortens missionsförsamlingen där hans pappa var ordförande. För Sören blev tron något självklart, något han fick med modersmjölken. I Tranås hade frikyrkorna en dominerande ställning. Exempelvis fanns runt 500 söndagsskolebarn, detta i en kommun med cirka 6000 invånare säger Sören. Det var också i missionsförsamlingen hans intresse för sång och musik grundlades. Jag började

tidigt sjunga i kören, säger Sören och sedan har körsången följt mig. Bland annat har han varit ordförande i KFUK/KFUM:s sångarförbund. Sören utbildade sig till lärare inom särskolan och flyttade till Eksjö för att arbeta som lärare. 1960 flyttade familjen Leimar till Karlstad då Sören hade fått tjänst som rektor för särskolan som då drevs i landstingets regi. PÅ FR ÅGAN VAD vad han upplever som den största skillnaden hur det är i kyrkan idag och när han var


ung, lyfter Sören fram samhällsutvecklingen som den viktigaste förändringen. Då hade församlingstillhörigheten ett annat format. Det fanns inte lika mycket som konkurrerade vare sig om tid eller om pengar. Teve och utbud av olika fritisaktiviteter existerade inte under min uppväxt. Vi gick inte heller på dans och på sin höjd på en biomatiné någon gång. Det var också självklart att man var helnykterist bland frikyrkans folk. Att lägga pengar på alkohol innebär att man solidariserar sig med de nedbrytande krafterna i samhället. Som kristen spelar jag inte på den planhalvan uttrycker Sören. Jag beklagar att det inte är självklart att vara helnykter inom frikyrkan idag och inte heller i vår församling. Han tror att det ökande resandet har bidragit till denna utveckling. Själv var han tjugofyra vid sin fösta resa utomlands, en körresa till Oslo.

och i Sverige. Men församlingen är helt beroende av enskilda medlemmars engagemang. Sören önskar att lovsången skall lyftas fram mer. Det finns en gemenskap i en aktiv lovsång. Där har vi en hel del att hämta från nya kristna rörelser.

också fram den traditionella kyrkokören, något som han saknar i Betlehemskyrkan idag. I kören skapas en inbördes gemenskap som är en viktig faktor i det kollektiva andliga livet. En annan utmaning är ekonomin. Jag tror att tiondegivande är något man skulle eftersträva, även om jag själv inte alltid lever upp till det, säger Sören. När det gäller ombyggnaden så önskar jag att församlingen skulle kunna växa så att vi kan ha kvar kyrkan som den är. När vi bygger om så bygger vi inte för att expandera utan för nuvarande medlemstal säger Sören. Vi är ändå en missionsNÄR DE T GÄ LLE R vår församling så är den mest församling, det är viktigt att människor kommer påtagliga skillnaden det minskade antalet med- till tro. Församlingen skall växa, det är vår uppgift! lemmar och gudstjänstbesökare. När jag kom till Däremot är det inte vår uppgift att bedriva förenförsamlingen satt det alltid folk på läktaren, säger ingsverksamhet som till viss del är underhållning. Sören lyfter fram gamla Sören. Det var också mer tiders väckelseserier, de högtid i Gudstjänsten. Både Kol 3:12-17 är en av Sören Leimars stärkte engagemanget i predikan och körsång hölls favorittexter i Bibeln, en text som kan fungförsamlingen och smitfrån estraden. era som ett rättesnöre, både för oss som tade av sig på dem som Det har också blivit mer enskilda och som församling: fanns i församlingens spring. Som pedagog är ”Som Guds utvalda, heliga och älskade skall närhet. Det gjorde också Sören tveksam till värdet ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänligatt människor runt om i i samtalen med barnen i het, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha Karlstad såg församlingbörjan av gudstjänsten. Det fördrag med varandra och var överseende en och pratade om den. är för mycket begärt att om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Jag tycker att Svenska barnen skall kunna hålla sig Men över allt detta skall ni ha kärleken, det Missionskyrkan och vår koncentrerade när de sitter band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid församling skall vara en inför hela församlingen. Om råda i era hjärtan, den som ni kallades till väckelsekyrka och inte meningen är att man skall ha som lemmar i en och samma kropp. Visa er bara en gudstjänstkyrka, ett undervisande samtal så tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela uttrycker Sören. Det missar man ofta målet. sin rikedom och med all sin vishet. Lär och är Guds rike som skall vägled varandra, med psalmer, hymner NÄR F R ÅG A N S S TÄ LLS om växa! och andlig sång i kraft av nåden, och sjung han tror att det finns en framGuds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i Text och foto: tid för Karlstads missionsförord eller handling ske i herren Jesu namn Mattias J Fröding samling, är svaret: Det måste och tacka Gud fadern genom honom.” det finnas! Församlingen är ett Guds redskap i Karlstad M EN SÖR EN LYF TER

  9


Betlehemskyrkan Oktober

2 lördag 18:00 Kvällsmöte ”Det finns

19 tisdag 10:30 Bön i Andaktsrummet

14:00 Symöte "Från pojkflicka till pojkmamma" Anneli Sandberg

hopp” med vittnesbörd och lovsång. Åke Geresand, Gert Kindbom, Ulf Eriksson. sång o musik med Familjen Bjur från Aneby m.fl.

Torsdag den 21 13:30 BIV "FN-vad är det?" Ker-

3 söndag 11:00 Gudstjänst ”Nytt Liv” Ulf

värld”, Anneli Sandberg, Anki Löwenhamn. Café.

Eriksson, Åke Geresand, Gert Kindbom, mfl. Sång o musik Familjen Bjur, Café 5 tisdag 10:30 Bön i Andaktsrummet 14:00 Symöte ”Poeten Nils

Ferlin” Monica Thulin, Kerstin Berglind och L-G Rinaldo 7 torsdag 13:30 BIV "Indien" Lars Walan 10 söndag 11:00 Gudstjänst med alla åldrar

i Baptistkyrkan, ”Glad så det bubblar”, Anneli Sandberg, Offerdag för equmenia. Café. 12 tisdag 10:30 Bön i Andaktsrummet

14:00 RPG-träff i Korskyrkan. Gertrud Bergman, Örebro, ”Jag vill tacka livet”. Sång av Frykman och Company 18:00 Träff inför julmarknaden i Betlehemskyrkan 14 torsdag 13:30 BIV-café ”Det glömmer jag

aldrig”

17 söndag 11:00 Gudstjänst ”Gloria a dios”

- en gudstjänst med smak av Nicaragua med Jenne Fröding, Ulf Eriksson m.fl. Café. 10 

stin Berglind- Monica Thulin

24 söndag 11:00 Gudstjänst ”Hela Guds

18:00 Kvällsmöte. Anneli Sandberg, Hanna Ohlsson, Anders Andréen. 26 tisdag 10:30 Bön i Andaktsrummet 28 torsdag 13:30 BIV-café Inga-Britt Karls-

son - Kerstin Kindberg

31 söndag 11:00 Gudstjänst ”Glorie şi lauda

lui Dumnezeu” En gudstjänst med smak av Rumänien med Cristina och Christer Hellholm samt Ulf Eriksson,Café.

18:00 Allsångskonsert i Betlehemskyrkan med Anders Anderson som sångsolist och allsångsledare samt Betlehemskyrkans Musikkår m.fl.

November 2 tisdag 10:30 Bön i Andaktsrummet

14:00 Symöte ”En liten fågel sjöng en gång” Dikt och visa med värmländsk brytning. Kjell Hagegård och Kaj Werme

4 torsdag 13:30 BIV "Alla Helgons Dag"

Kalle Säther

6 lördag Allhelgonadagen 11:00 Allhelgonagudstjänst ”Tid

att minnas” Ulf Eriksson, Hans Bergström violin. 7 söndag 11:00 Nattvardsgudstjänst, ”Sak-

nad - hopp”. Anneli Sandberg, dans Karin Svedberg Café. 9 tisdag 10:30 Bön i Andaktsrummet

14:00 RPG-träff i Pingstkyrkan. Lennart Edberg - "Vi i femman" - visar bilder och berättar om gamla Karlstad. Sång av Birgitta och Rolf Törnqvist 11 torsdag 13:30 BIV ”En vandring i

Pyrenéerna” Kristina och Jürgen Stuhlmann

14 söndag 11:00 Scoutgudstjänat med alla åldrar, Café.

18:00 Kvällsmöte 16 tisdag 10:30 Bön i Andaktsrummet

14:00 Symöte ”Guds kärlek är som stranden” Program om psalm författaren Anders Frostensson, Gunnar Hansén, Birgitta och Rolf Thörnqvist 18 torsdag 13:30 BIV "Min älsklings dikt" 20 lördag 15:00 Församlingens årsmöte 21 söndag 11:00 Gudstjänst och årshögtid,

”Se jag gör allting nytt” Ulf Eriksson, Anneli Sandberg,Café.


n

Allsångskonsert 31 oktober kl 18:00 i Betlehemskyrkan Fritt inträde, men en utgångskollekt Allsångskonsert med Anders Andersson som är gäst och sångsolist samt Betlehemskyrkans Musikkår m.fl. Ett mycket omväxlande program med blåsmusik ,solosånger av Anders Anderson samt Allsångerna, där alla får vara med och sjunga. 23 tisdag 10:30 Bön i Andaktsrummet 25 torsdag 13:30 BIV ”Vi sjunger advents-

sånger” med Gunilla Fransson

26 fredag

18:00-20:00 Julmarknad 27 lördag

Ett folk på vandring Ett 35-tal personer var vi som trotsade semesterlättjan och tog oss till Mariebergsskogen på kvällen den 4 Juli. Vi fick vara med om en vandringsgudstjänst där Anneli, precis tillbaka från sin föräldraledighet, ledde oss igenom parken under tal, sång och bön. Temat var olika kroppsdelar och nog tyckte vi som var där att Anneli verkade vara rätt nöjd med att vara tillbaka i tjänst igen. Det var nog en och annan i parken den kvällen, som undrade vad vi hade för oss. Slutstationen var magen som symboliserades av Familjen Ålanders trädgård, där vi avslutade en toppenkväll med gemensamt fika.

Text och foto (även framsidan): Sven Wedemalm

10:00-13:30 Julmarknad 28 söndag 11:00 Adventsgudstjänst, ”Ett nådens år” Anneli Sandberg, Ulf Eriksson, Betlehemskyrkans Musikkår, Adventskören, Café. 30 tisdag 10:30 Bön i Andaktsrummet 14:00 Symöte ”Advent” Peter

Andersson julavslutning med gröt och smörgås

December 2 torsdag 13:30 BIV "Vardagsgympa"

Britt-Inger Lindkvist

5 söndag 11:00 Nattvardsgudstjänst, ”Guds

rike är nära”. Anneli Sandberg, Café.

Fira första advent Första advent kl.11:00 är det adventsgudstjänst med temat ”Ett nådens år”. Sång och musik med Betlehemskyrkans Musikkår,och Adventskören. Predikan av Anneli Sandberg och Ulf Eriksson håller ihop gudstjänsten. Naturligtvis serveras det därefter på Advenstkaffe.Välkomna!

Kvällsmöten hela hösten Vi fortsätter med kvällsmöten tre söndagkvällar i höst. Några inledande tankar om bibeln, tron och livet att samtala om, fika och avslutande bön. Helt enkelt. Kom den 24 oktober, 14 november och 12 december klockan 18.00.

RPG i höst Oktober - 12 tisdag 14.00 RPG-träff i Korskyrkan Gertrud Bergman, Örebro, "Jag vill tacka livet". Sång av Frykman och Company.   November - 9 tisdag 14.00 RPG-träff i Pingstkyrkan. Lennart Edberg - "Vi i femman" - visar bilder och berättar om gamla Karlstad. Sång av Birgitta och Rolf Törnqvist.   December - 7 tisdag 14.00 RPG-träff i Baptistkyrkan. Adventssånger och luciatåg. Julgröt och skinksmörgås. Pris 50:-. Julklappar.

Hanna, Anders och Anneli   11


Kronoparkskyrkan Oktober

3 söndag 11:00 Gudstjänst med mässa och Söndagsklubb. Ulf Sandén m.fl.

Kyrkkaffe

10 söndag 11:00 Gudstjänst för små & stora.

Anne-Mette Buhl Skovsted m.fl. Kyrkkaffe 17 söndag 14:00 Pilgrimsvandring i närom-

rådet

16:00 Gudstjänst Anne-Mette Buhl Skovsted m.fl. Kyrkkaffe/korv med bröd 24 söndag 11:00 Gudstjänst. Margareta Ols-

son m.fl. Kyrkkaffe

31 söndag 11:00 Gudstjänst med Söndagsklubb. Anne-Mette Buhl Skov-

14 söndag 11:00 Gudstjänst med Söndagsklubb. Anne-Mette Buhl Skov-

sted m.fl.

21 söndag 14:00 Pilgrimsvandring i närom-

rådet.

16:00 Gudstjänst med små & stora, bibelutdelning till 6 åringar. Ulf Sandén, m.fl. 28 söndag 1 Advent 11:00 Adventsgudstjänst

Söndagsklubb, Anne-Mette Buhl Skovsted, Ulf Sandén, Kronokören, Eva Enders m.fl.

December 5 söndag 11:00 Gudstjänst med mässa

Anne-Mette Buhl Skovsted

sted m.fl. Kyrkkaffe

November 7 söndag 11:00 Gudstjänst med mässa

Ulf Sandén, Eva Enders m.fl.

12 

Söndagsklubben i Kronoparkskyrkan Kl 11.00

3 oktober 31 oktober 14 november 28 november 12 december Barnen som kommer till gudstjänsten kan vara med i Söndagsklubben. Ledare tar med sig barnen under predikan och pysslar, läser och gör roliga saker tillsammans. Häng med du också!


n

Testlaga Bouillabaisse

- eller kom och smaka 17 november Om du vill provsmaka våra goda soppor med alltid färskbakad bröd är du välkommen på vår sopplunch onsdagar kl 12.15 Soppa, dryck, bröd, smör och kaffe med en liten kaka kostar bara 35 kronor.

Recept Bouillabaisse 4-6 portioner 1 gul lök - finhackad 1 msk matolja ½ -1 ptk saffran (0,5g) 2 msk tomatpuré 2 vitlöksklyftor - pressade 1 dl vitt vin 1,3 l fiskbuljong 1 potatis - grovriven 2 msk rotselleri - finstrimlad 1 lagerblad 1 morot - finstrimlad 200 g fiskfilé - tärnad (gärna flera olika fisksorter) 2 skållade och skalade tomater - tärnade 10 cm purjolök - finstrimlad 100 g skalade räkor 75 g blåmusslor utan skal Musselkött på burk eller fryst 1 msk kruspersilja - hackad Salt Peppar Dillkvist

Aioli 1-2 äggulor 2 vitlöksklyftor - pressad 1-1,5 dl matolja Pressad citron Salt och peppar

Börja med att blanda aiolin så smakarna hinner blandas och träda fram. Rör ihop äggula och vitlök, vispa ned olja droppvis tills det blir en tjock konsistens. Smaka av med citronsaft, salt och peppar. Bryn lök i olja tills den börjar få färg. Tillsätt saffran, tomatpuré och vitlök och låt blandningen bryna en liten stund. Häll över vin och fiskbuljong och lägg ned potatis, selleri, lagerblad och finstrimlade moroten. Låt blandningen koka ca. 4-5 min. Tillsätt därefter fiskbitar, persilja, purjolök, tomat, musslor och räkor. Låt alltsammans koka upp på nytt, rör försiktigt i grytan så att fiskbitarna inte går sönder, smaka av med salt och peppar. Soppan är klar när fisken är genomkokt, 3-4 min. Garnera med dill och servera aioli som tillbehör i en skål på bordet.

Den här gången tipsar husmor Laila Saad om god soppa och gott sällskap.

Torsdag: Passa på att komma och äta kvällsmat tillsammans På torsdagar finns det gemensam kvällsmat i Kronoparkskyrkan. Från 17.30 till 18.30 sätter vi oss och äter tillsammans. Du kan få allt från korv med bröd, soppa eller pizza till lasagne, spaghetti med köttfärssås och mat från Mellanöstern. Det blir något spännande varje vecka! Kom och låt dig överraskas!

  13


Från styrelsen i korthet Personalförändringar - Anneli Sandberg är föräldraledig 40% och arbetar nu 25% som studentpastor och 35% i församlingen fram till årsskiftet. - Hanna Ohlsson anställs 50% i Betlehemskyrkan och 50% i Baptistkyrkan. Anställningsavtalet gäller 1 år. - Anders Andréen anställs på 60% fram till årsskiftet för att delvis täcka upp de timmar som fattas i Annelis tjänst och projekttjänsten. - Sara Enqvist anställs på 50% som vaktmästare i Betlehemskyrkan.

- Gunnel Nilsson och Simon Göransson fortsätter att arbeta hos oss. Gunnel får handledning av Eva Nilsson, Simon arbetar tillsammans med Sara Enqvist. - Lena Josefsson har återkommit från sin tjänstledighet.

Remiss om vår nya gemensamma kyrka Svenska missionskyrkan har skickat ut ett remissförslag med stadgar och grundprinciper för den nya gemensamma kyrka som Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tillsammans vill skapa. Remisstiden utgår 15 oktober

och församlingen hinner inte ge ett remissvar innan dess. Styrelsens AU har därför uppdragit till Anneli Sandberg, Torbjörn Wiklund och Gunnar Hansén att å församlingens vägnar skriva ett remissvar. Styrelsen kommer att kalla till ett informationsmöte i januari 2011 där vi börjar samtala om denna fråga. Till kyrkokonferensen 2011 hoppas vi att församlingen har sin ståndpunkt klar. Remissen i sin helhet finns att läsa i Café Innegården och Kronoparkeskyrkans café. Den kan också hämtas på Internet: www.gemensamframtid.se

Församlingsboken Ny medlem

Till Vila

Leo Norvell, Horsensgatan 164, 654 58 Karlstad, Tfn. 2024357 Krets 13. Veckogrupp 2.

Signe Sahlén avled den 2/6 2010. Begravningsgudstjänsten ägde rum i Uppståndelsens Kapell 23/6 2010. Officiant var Ulf Eriksson.

Dop

Ronja Lind döptes i Betlehemskyrkan 22/8 2010 Officiant var Ulf Eriksson. Olle Lind, son till Suzanne Torbjörnsson och Fredrik Lind, döptes i Alster 20/6 2010. Officiant var Ulf Eriksson. Isabella Eliasson, dotter till Camilla Danielsson och Patrik Eliasson, döptes på Kärnåsen 26/6 2010. Officiant var Ulf Eriksson. 14 

Mårten Englund, Begravningsgudstjänst hölls i Betlehemskyrkan 4/6 2010. Officiant var Ulf Eriksson Vigsel

Lisa Solsätra och Magnus Lind vigdes den 10/7 2010. Officiant var Anneli Sandberg.

Emma Prahl och Daniel Thörnqvist vigdes den 21/8 2010 i Hammarö Kyrka. Officiant var Ulf Eriksson Utflyttad

Magnus Levein, flyttat till International Mission Church på Kronoparken. Miguel Angel Torres,  flyttat till International Mission Church på Kronoparken.


Kontaktannons: Mysiga hemgrupper söker nya härliga människor att lära känna, dela livet och diskutera med. Prata med Anders Andréen eller Hanna Ohlsson om du vill prova på! "Jag längtar alltid till hemgruppskvällarna. Där är enda tillfället under veckan där jag inte är dotter, sambo, arbetskamrat, tidningsredaktör, anställd, mamma eller något annat - jag är bara jag. Och det bästa är att det räcker med det. Det räcker långt." Louise Andersson

Budgeten i korthet

Utfall jämfört med budget, ackumulerat

Utfall jämfört med budget, månad för månad

TIDNINGEN MÖTESPLATSEN utges av Karlstads Missionsförsamling. Ansvarig utgivare: Ulf Eriksson Prenumeration 100:-/år, betalas in på postgiro 37 24 30-9, glöm ej avsändare. Redaktionen Daniel Fröding , Sven Wedemalm,

Gabi Fuchs, Anders Andréen, Mattias J Fröding, Per Malmestig, Louise Andersson Vill du kontakta redaktionen? Skriv eller faxa till någon av kyrkornas expeditioner, parata med någon i redaktionen eller e-posta till: motesplatsen@ordmagi.com

Karlstads missionsförsamling BETLEHEMSKYRKAN Adress: Ö:a Torggatan 18 652 24 Karlstad Expeditionen har öppet mån-tis och tor-fre 10-12, onsd 11-12 Telefon: 054-15 38 80 (vx) Fax: 054-21 68 86 E-post: info@kyrkanicentrum.com Hemsida: www.kyrkanicentrum.com Pastor och församlingsföreståndare Ulf Eriksson exp: 054-15 38 80 mobil: 073-312 69 30 ulf.eriksson@kyrkanicentrum.com Studentpastor/barn och unga Anneli Sandberg 070-650 25 60 Vaktmästare/bokningar Sara Enqvist 070-671 44 19 Ungdomsprojekt/SMU Anders Andréen 070-22 206 22 Projektanställd - unga vuxna Hanna Ohlsson 070-279 66 41 Förskollärare Lena Josefsson 054-15 38 80 Husmor Gunnel Nilsson 054-10 04 75 kronoparksskyrkan Adress: Signalhornsg. 21 656 34 Karlstad Telefon: 054-14 19 20 Fax: 054-14 19 29 E-post: info@kronoparkskyrkan.com Hemsida: www.vardagskyrka.com Pastor - universitetspastor Ulf Sandén exp: 054-14 19 22 universitet: 054-700 18 03 mobil: 070-935 00 73 bostad: 054-15 88 51 ulf.sanden@kronoparkskyrkan.com GÅVOR TILL FÖRSAMLINGEN Karlstads Missionsförsamling 37 24 30-9 Karlstads Mfs Blomsterfond 20 72 43-7 Karlstads Mfs Byggnadsfond 35 98 51-3 Karlstads SMU 46 57 19-3 Betlehemskyrkans Musikkår 32 98 07-2 Kronoparkskyrkan 85 00 26-6   15


Posttidning

B

Tel. 054-22 14 30

Bildtext

Församling på vandring Vad i vår församlings liv är det som när, bär och tär? När vi vandrade från vindskyddet genom snårskogen utmanade pastor Anneli oss med just de verben. Vi var pilgrimer på vandring på Ladtjärnstorp. Några få kilometer förvisso men stegen var tillräckligt många för att föda samtal, böner och tankar. Pilgrimsvandringen var del i församlingshelgen på Vägsjöfors Herrgård 11-12 september. Vi var ca 60 musikanter och församlingsmedlemmar som möttes. Vi avslutade vid lunchtid på söndag

genom att snickra ihop en gudstjänst och fira den med musikkårens jublande musik, delgivning, lovsång, bön och ett kollekttal utöver det vanliga med höstens färger som smycken både utanför och inne i Övre Salen. Då hade vi att se tillbaka på ett drygt dygn med varm gemenskap, drömmar om församlingen, namnbingo och god mat. Vägsjöfors Herrgård är ett finfint ställe och vi blev glatt välkomnande av gårdschefen Ronny Sjögren. Text: Daniel Fröding Foto: Ulf Eriksson

Begravningsbyrån Roland Andersson AB Älvgatan 11, Karlstad, 054-10 10 01

Nästa nummer av Mötesplatsen utkommer i början av december. Manusstopp 10 nov.

Mötesplatsen i Karlstad nr 5:2010  

En tidning om Karlstads Missionsförsamling

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you