Kyrkfack 2016 3

Page 14

ARBETE & FRITID

ATT HÄRSKA

genom att osynliggöra & förminska TEXT Ann Thörnblad FOTO Lennart Håkansson

Att osynliggöra eller undanhålla information är klassiska härskartekniker som förekommer på de flesta arbetsplatser. Men de går att hantera eller förebygga. – Tydlighet och rak dialog är två nycklar till en bättre kommunikation, säger organisationskonsult Camilla Ländin.

V

I HAR ALLA VARIT MED OM det. Känslan av något är väldigt fel, men just då kan vi inte sätta fingret på exakt vad som pågår. Först med lite tid kan vi formulera vad det var som egentligen hände. Att arbetsledaren till exempel avbröt mig varje gång jag skulle säga något och att jag bokstavligen inte fick göra min röst hörd. – Härskartekniker är en form av manipulation som används för att skaffa sig eller behålla makt eller position. De förekommer i olika grad, från skämtsamheter och raljerande till rena trakasserier och mobbning. Många av oss använder härskartekniker omedvetet och utan att inse att de tekniker och knep som vi tar till för att få vår vilja igenom faktiskt har ett namn, säger Camilla Ländin, som är organisationskonsult och föreläser och håller i workshops om begreppet. Hon har också skrivit boken ”Härskartekniker – identifiera, hantera och förebygga”. 14 KYRKFACK 3/16

Uttrycket härskarteknik myntades ursprungligen av den norska psykologen och filosofen Ingjald Nissen 1945 i verket ”Psykopatenes diktatur”, där han lägger fram hypotesen att psykopati var orsaken till nazisternas maktövertagande i Tyskland. PÅ 70-TALET PLOCKADE DEN NORSKA

socialpsykologen Berit Ås upp begreppet igen. Traditionellt är det de fem härskarteknikerna osynliggörande, förlöjligande eller förminskande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam som vi menar när vi talar om härskartekniker. – Det är de så kallade klassikerna, efter några år la Berit Ås till objektifiering och våld eller hot om våld som kallas semiklassikerna. Men jag föreläser också om de som jag kallar moderna härskartekniker; att till exempel projicera eller använda komplimanger i manipulativt

syfte ”Du som är så snabb vid tangentbordet, kan inte du skriva ut protokollet?”. DEN HÄRSKARTEKNIK SOM FLEST

känner igen sig i, enligt undersökningar, är osynliggörande. Osynliggörande kan vara väldigt direkt och tydligt, men också mer subtilt och indirekt. Resultatet är att du blir osäker, tvivlar på din egen roll och känner dig mindre viktig, säger Camilla Ländin. – Det kan vara alltifrån att ignorera en person eller det hen säger, att avbryta trots att du just börjat prata eller att stjäla någon annans idé. Det kan också vara att sitta med telefonen, bläddra i papper och prata med grannen när någon annan talar. För att hantera ett osynliggörande är det viktigt att ta plats och adressera vad som pågår, understryker Camilla Ländin. – Försök agera direkt. Säg lugnt ifrån och visa att du inte accepterar sättet du blir behandlad på. Ställ på ett


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.