Kymenlaakson Jäte Oy Strategia 2030

Page 1

Strategia 2030 Toiminta-ajatus

Toteutamme asiakkaille jätehuoltopalveluja vastuullisesti

Laadukkaat ajassa kehittyvät jätehuoltopalvelut asiakkaille

Vahvat strategiset kumppanit ja verkostot

Tulevaisuuskuva

Jätehuoltopalvelujen edelläkävijä puhtaan elinympäristön puolesta

Kehittyvät jätteenkäsittelyn arvoketjut

Vaikuttava ja vastuullinen toimija

Arvot Rohkeasti Vastuullisesti Yhdessä


Strategiset päämäärät Laadukkaat ajassa kehittyvät jätehuoltopalvelut asiakkaille

Vahvat strategiset kumppanit ja verkostot

Vaikuttava ja vastuullinen toimija

Kehittyvät jätteenkäsittelyn arvoketjut

Tarjoamme kaikille asiakkaillemme vastuullisia ja kokonaisvaltaisia palveluja elinympäristömme parhaaksi.

Pidämme huolta kumppanuuksista ja kehitämme niitä aktiivisesti.

Olemme luotettava jäteyhtiö lähellä asukkaita ja asiakkaita.

Parannamme jätteenkäsittelyn arvoketjuja suunnitelmallisesti.

Roolit ja yhteistyömuodot ovat selkeät.

Toimimme vaikuttavasti ja viestimme aktiivisesti toiminnastamme ja edistämme neuvonnan avulla ympäristötietoisuuden kasvua toimialueellamme.

Päivittäiset toiminnat ja niiden jatkuva kehittäminen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä investoinnit tukevat kehittymistä.

Kestävyyden ja vastuullisuuden kaikki näkökulmat ovat sisäänrakennettuna toimintaamme, panostamme ympäristönäkökulmien lisäksi yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin näkökulmiin.

Panostamme uuden teknologian käyttöönottoon ja henkilöstön osaamiseen.

Panostamme palvelutarjonnan selkeyteen ja hyvään asiakaskokemukseen. Kehitämme palveluja ja uudistamme toimintamalleja kohti jäte- ja materiaalivirtojen kokonaisvaltaista hallintaa.

Vahvistamme yhdessä kumppaneidemme kanssa toimialueemme elinvoimaa.


KEHITTYVÄT JÄTTEENKÄSITTELYN ARVOKETJUT

OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ

Parannamme jätteenkäsittelyn arvoketjuja suunnitelmallisesti ja vastuullisesti. Innovatiivinen kehitystoiminta tukee kasvua kohti jäte- ja materiaalivirtojen kokonaisvaltaista hallintaa.

Panostamme henkilöstön osaamiseen ja työviihtyvyyteen. Rakennamme yhdessä hyvinvointia ja menestystä.

UUDEN TEKNOLOGIAN KÄYTTÖÖNOTTO

LAAJENTUVA TOIMIALUE JA VAHVAT KUMPPANUUDET

Hyödynnämme kehittyvän teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia toiminnassamme. Investoimme rohkeasti puhtaamman tulevaisuuden puolesta.

KASVUN JA KEHITYKSEN POLULLA

Vahvistamme yhdessä kumppaniemme kanssa toimialueemme elinvoimaa. Kehittyvät palvelut ja toimialueen laajentaminen luo vankemman perustan liiketoiminnalle.


Tiekartta 2022 Laadukkaat ajassa kehittyvät jätehuoltopalvelut asiakkaille

biojätteen ja poistotekstiilin keräyskokeilut Haminan jäteaseman laajennus

2023

2024

2027

2030

Ahlmanintien jäteaseman uudistaminen

biojätteen keräys omakotitaloihin

jäteasemilla itsepalvelutoiminnot

kaikkien omistajakuntien kokonaispalvelut

Pertunmaa omistajakunnaksi

jäteasemien itsepalvelutoimintojen kehittäminen

lisää kokonaispalveluja omistajakunnille

uudet palveluratkaisut kaupungeissa ja haja-asutusalueilla

kuljetuskumppanuudet ja sopimukset

energiahyötykäytön optiokausi

alueellinen energiahyötykäytön verkosto

kierrätystavoitteet saavutettu

poistekstiili lajittelu- ja logistiikkaverkosto

jätteiden materiaalikäyttöä edistävät kumppanuudet

uudet kuljetusten kilpailutusalueet käytössä

vastuulliset kumppanuudet

ISO 45001 turvallisuusjärjestelmä

asukkaiden ja henkilökunnan oma jäteyhtiö meiän jäteyhtiö

toiminnot tukevat kestävää kehitystä

uudet hyötykäyttökohteet ja kierrätystuotteet

tytäryhtiö Ekokaari Oy 8 milj. €

Poistotekstiilikeräys bio- ja pakkausjätteiden kuljetus uusiin kuntiin

Vahvat strategiset kumppanit ja verkostot

markinnavuoropuhelut

tutkimus- ja kehitysyhteistyö

Vaikuttava ja vastuullinen toimija

Kehittyvät jätteenkäsittelyn arvoketjut

yhtenäinen Kymenlaakson Jäte konserni

vastuullisuusohjelma

turvallisuuskulttuurin kehittäminen

kehittyvät neuvontapalvelut

tytäryhtö Ekokaari Oy 5 milj.€

rakennus- ja purkupuun poltto lämpöliiketoiminnan tytäryhtiö

henkilökunnan aktiivinen kouluttautuminen

uutta lajitteluteknologiaa


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.