Głos Leadera

Page 1

www.kwiatlnu.eu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Działamy na terenie gmin: Boguszów-Gorce • Czarny Bór • Kamienna Góra Lubawka • Marciszów • Mieroszów Stare Bogaczowice • Szczawno-Zdrój

WYDAWNICTWO BEZPŁATNE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KWIAT LNU

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

NUMER 1/2020


Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością przekazuję Państwu Głos Leadera. Jest on obrazem zrealizowanych projektów przez samorządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców z udziałem środków Programu Leader PROW2014-2020 na obszarze Gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Marciszów, Mieroszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice oraz miast Szczawno – Zdrój i Boguszów-Gorce. Opisane w publikacji projekty to wymierny dowód wykorzystania do 2019 r. środków na realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kwiat Lnu na lata 2016-2020. Zrealizowane projekty to niezwykła kompilacja codziennych potrzeb mieszkańców naszych gmin, zwyczajnych czynności oraz kreatywnych, wychodzących poza standardy działań. Są też dowodem, że istnieją ludzie ponadprzeciętni, bo tylko tacy mają energię, by wymyślić, napisać, a potem realizować swoje pomysły. A co najważniejsze, nie zrobili tego dla siebie, czego dowodem są działania podejmowane przez ostatnie lata. Zrealizowane projekty pozostawiają po sobie wymierne korzyści, w których można uczestniczyć, można je zobaczyć i przeżyć. Nowi przedsiębiorcy zyskali możliwość sfinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej, a przedsiębiorcy działający już na rynku wdrożyli innowacyjne pomysły w swoich firmach.

Warto pisać projekty i starać się o wsparcie finansowe. Dzięki podejmowanym działaniom powstały place zabaw, boiska, miejsca rekreacji, nowe miejsca pracy, ale też mieszkańcy zyskali nowe hobby, umiejętności i nowych znajomych. Zaprezentowane w wydawnictwie projekty są dowodem na najlepszy sposób integrowania lokalnej społeczności. Pomysły, zaangażowanie i determinacja zmieniają na lepsze małe ojczyzny. Cieszy fakt, że wpływ na te zmiany mają nie tylko Gminy, ale również organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i sami Mieszkańcy. Inicjatorom i wykonawcom działań gratuluję, bo dzięki Państwa wrażliwości na potrzeby lokalnej społeczności, udało się zrealizować tyle, tak ciekawych projektów. Zachęcam Państwa do dalszej partnerskiej współpracy z Lokalną Grupą działania Kwiat Lnu , bo razem możemy więcej. Razem możemy zmieniać obraz ośmiu partnerskich Gmin, by żyło nam się lepiej!

Bożena Pełdiak Prezes Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka • tel. 75 74 11 804 e-mail: biuro@kwiatlnu.eu • www.kwiatlnu.eu


ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ 1 Wnioskodawca: Gmina Kamienna Góra Tytuł projektu: Budowa wielofunkcyjnych boisk rekreacyjnych na terenie gminy Kamienna Góra w miejscowościach Olszyny i Pisarzowice Opis: Projekt zakłada budowę dwóch boisk rekreacyjnych w miejscowości Olszyny i Pisarzowice. Lokalizacja obydwu boisk jest naturalnym ciągiem miejsc aktywności fizycznej mieszkańców, znajduje się w pobliżu placu zabaw, świetlicy wiejskiej i kompleksu sportowego. Nowe miejsca rekreacji podnoszą atrakcyjność wsi oraz przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Kwota dotacji: 315 748 zł.

2 Wnioskodawca: Gmina Mieroszów Tytuł projektu: Budowa oraz przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Mieroszów Opis: Zwiększone zainteresowanie poprawą kondycji fizycznej mieszkańców Gminy oraz rosnące zainteresowanie szeroko pojętą aktywnością sportową i turystyczną, stało się przyczyną wprowadzenia zmian w istniejącej oraz budowy nowej infrastruktury rekreacyjnej w trzech miejscowościach: Mieroszowie, Sokołowsku i Golińsku. Kwota dotacji: 227 549 zł.

3 Wnioskodawca: Gmina Mieroszów Tytuł projektu: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mieroszowie przy ulicy Stefana Żeromskiego Opis: W ramach projektu został zagospodarowany teren rekreacyjny w urządzenia siłowni zewnętrznej i zamontowano trzy lampy solarne. Nie zapomniano o małej architekturze czyli o ławkach, koszach oraz tablicach informacyjnych. Posadzono także drzewa wysokie i średnie, które zacieniają teren w naturalny sposób i nawiązują charakterem do otoczenia. Teren otoczono i wykonane zostały ścieżki z betonowych kostek, które ułatwiają dostęp do urządzeń siłowni zainteresowanym osobom. Kwota dotacji: 97 402 zł.

4 Wnioskodawca: Gmina Stare Bogaczowice Tytuł projektu: Budowa trzech ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych w Gminie Stare Bogaczowice w miejscowościach Chwaliszów, Cieszów i Stare Bogaczowice Opis: Nowe dostępne dla wszystkich obiekty wielofunkcyjne powstały w trzech miejscowościach Gminy. Dla ułatwienia korzystania z nich przez cały rok, tereny zostały pokryte sztuczną nawierzchnią. To kolejne miejsca, które cieszą się zainteresowaniem mieszkańców w różnym wieku i które poprawiają estetykę miejscowości nie ingerując w środowisko naturalne. Umożliwiają też organizowanie imprez rekreacyjnych dla całych rodzin. Kwota dotacji: 297 724 zł.

NR 1/2020

3


ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ 1 Wnioskodawca: Gmina Miasto Boguszów-Gorce Tytuł projektu: Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec” Opis: Zwiększone zainteresowanie najmłodszych sportami zimowymi spowodowało, że zaistniała potrzeba budowy zimowego placu zabaw na terenie OSR „Góra Dzikowiec”. Zamontowany został przenośnik narciarski o długości 100 m wyposażony w tyczki, a teren został ogrodzony. Dziecięcy wyciąg został umieszczony w dolnej części głównego stoku narciarskiego. Wyciąg, to antypoślizgowa taśma, która ułatwia przemieszczanie się młodych narciarzy, a sama trasa narciarska znajdująca się obok jest specjalnie profilowana. W ramach projektu odbyły się też zajęcia edukacyjne dla dzieci. Kwota dotacji: 300 000 zł.

2 Wnioskodawca: Gmina Lubawka Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lubawka poprzez budowę wiat Opis: Budowa wiat turystycznych w pobliżu uczęszczanych szlaków pieszych, rowerowych i konnych, to główne założenie projektowe. Wyposażone w stoły i ławki do siedzenia, stanęły w trzech atrakcyjnych miejscowościach Gminy: w Paczyniu, Jarkowicach i Okrzeszynie. Na wiatach znalazły też miejsca na tablice informacyjne o szlakach i miejscowości. Obok postawiono stojaki rowerowe i kosze na śmieci. Te ładnie zaaranżowane miejsca stały się dodatkową atrakcją regionu. Kwota dotacji: 71 220 zł.

3 Wnioskodawca: Gmina Marciszów Tytuł projektu: „Budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach” Opis: Niewątpliwym urozmaiceniem wsi Ciechanowice stała się wieża widokowa, która została wzniesiona na wzgórzu parkowym Rudawskiego Parku Krajobrazowego. wybudowana z piaskowca o wysokości 11,46 metrów architektonicznie koreluje z pobliskim pałacem i stanowi dopełnienie infrastruktury turystycznej wsi czyli świetlicy wiejskiej i placu zabaw, które są tuż obok. Wieża ze swoim atrakcyjnym położeniem cieszy się zainteresowaniem turystów odwiedzających okolicę czy wręcz przyjeżdżających tu specjalnie, by zobaczyć „współczesną średniowieczną wieżę”. Kwota dotacji: 199 993 zł.

4

NR 1/2020


ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO 1 Wnioskodawca: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój Tytuł projektu: Rewitalizacja zabytkowej Wieży widokowej „Anna” w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju Opis: Projekt miał na celu przywrócenie dawnej funkcji zaniedbanej, zabytkowej wieży widokowej w Parku Zdrojowym. Wykonano prace rewitalizacyjne samego obiektu oraz przestrzeni wokół, łącznie z oświetleniem i schodami terenowymi prowadzącymi do wieży. Po zakończeniu prac wieża widokowa „Anna” ponownie stała się urokliwym dopełnieniem Parku Zdrojowego. Kwota dotacji: 298 863 zł.

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 Wnioskodawca: Marek Chmara Tytuł projektu: Mobilny punkt sprzedaży lodów rzemieślniczych Opis: Nic nie smakuje lepiej po górskim spacerze, lub filmowych warsztatach, jak łyk aromatycznej kawy i rzemieślnicze lody o smaku np.: górskie/sokołowskie. W niszowych pod względem turystycznym, wciąż nie komercyjnych miejscach brakuje kawiarni, stąd idealnym rozwiązaniem stają się mobilne punkty sprzedaży. Tak jest w tym przypadku. Rzemieślnicze lody serwowane przez właściciela punktu, stają się wręcz kultowe, a możliwość pojawienia się wozu w różnych miejscach obszaru LGD, powoduje, że nie tylko w Sokołowsku turyści mogą cieszyć się ich smakiem. Kwota dotacji: 75 000 zł.

NR 1/2020

5


2 Wnioskodawca: Katarzyna Długosz Tytuł projektu: „Mobilna działalność gastronomiczna promująca żywność i produkty „wegetariańskie”, przygotowywaną na bazie lokalnych surowców, półproduktów i produktów – Baw się smakiem” Opis: Projekt zakładał wypełnienie niszy mobilnych punktów gastronomicznych oferując klientom przekąski wegetariańskie i przygotowane z produktów lokalnych. Coraz więcej osób przestaje jeść mięso, a tym samym coraz więcej osób oczekuje w ofercie produktów i smaków lokalnych, wegetariańskich. Mobilny punkt sprzedaży wpisał się w tę potrzebę, a mając możliwość przemieszczania się, pojawia się ze swoją nietuzinkową ofertą podczas imprez turystycznych, jarmarków i innych wydarzeń w regionie. Kwota dotacji: 75 000 zł.

3 Wnioskodawca: Marta Jabłońska Tytuł projektu: Utworzenie działalności gospodarczej – mobilnej wypożyczalni rowerów – przez zakup sprzętu oraz utworzenie miejsca pracy. Opis: W ramach projektu zostały zakupione rowery oraz przyczepa samochodowa, dzięki której jest możliwość przewożenia sprzętu. W okresie wzmożonego ruchu turystycznego, kiedy w regionie pojawia się coraz większa ilość turystów, zapotrzebowanie na wypożyczenie rowerów jest największe, a mobilność wypożyczalni ułatwia korzystanie z tej możliwości. Przyczepa z rowerami może przyjechać nie tylko do agroturystyk, ale w okolice szlaków rowerowych. Kwota dotacji: 75 000 zł.

4 Wnioskodawca: Wioletta Kachniarz Tytuł projektu: Utworzenie działalności gospodarczej o profilu doradztwa finansowego Opis: Projekt zakłada założenie działalności gospodarczej opartej na doradztwie finansowym dla mieszkańców Krzeszowa i szeroko pojętej okolicy. Koszty związane z rozpoczęciem działalności dotyczyły głównie zakupu potrzebnych sprzętów do wyposażenia biura. Kwota dotacji: 75 000 zł.

5 Wnioskodawca: Łukasz Kmiecik Tytuł projektu: Podjęcie działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług najmu innowacyjnego sprzętu turystycznego Opis: To projekt skierowany dla klienta chcącego aktywnie spędzić czas na terenie LGD. Klienta, który nie jest jednak tak dobrze przygotowany kondycyjnie, by swobodnie pokonywać teren górzysty na rowerze, więc skorzystanie z rowerów z napędem elektrycznym jest idealnym rozwiązaniem. Projekt zakładał wyposażenie nowo powstałej firmy w tego typy sprzęt rowerowy. To również dobra propozycja dla seniorów. Innowacyjne w projekcie jest również dostarczenie sprzętu pod wskazany adres. Kwota dotacji: 75 000 zł.

6

NR 1/2020


6 Wnioskodawca: Wioleta Majcher Tytuł projektu: Utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej Opis: Celem nowo utworzonej działalności gospodarczej jest wytwarzanie innowacyjną i bardzo trwałą metodą pamiątkowych nadruków na różnych przedmiotach. Począwszy od kubeczków, przez koszuli, po nadruki na torbach i wielu innych przedmiotach. Pomysłodawczyni założyła, że będą to pamiątki i gadżety z regionu, sprzedawane bezpośrednio oraz online. Kwota dotacji: 75 000 zł.

7 Wnioskodawca: Jakub Stasicki Tytuł projektu: Innowacyjny podmiot operujący na gruncie strzelectwa eventowego dla animacji ruchu turystycznego w regionie i zaspakajania ludycznych potrzeb ludności Opis: Proshot jest nowoczesnym i mobilnym przedsięwzięciem usługowym, którego osią produktową są aktywności strzeleckie organizowane dla grup. To szerokie spektrum dyscyplin, których główną cechą jest oddawanie strzałów – niezależnie do kogo i czego oraz czym i jak się te strzały oddaje. To nic innego jak: paintball, splat master, archery tag, łucznictwo i strzelectwo pneumatyczne. Kwota dotacji: 75 000 zł.

8 Wnioskodawca: Beata Tur Tytuł projektu: Stworzenie i udostępnienie użytkownikom portalu społecznościowego o charakterze turystycznym promującego informację turystyczną obszaru LGD Kwiat Lnu – HOPGORKI.pl Opis: Projekt zakładał stworzenie portalu turystyczno-społecznościowego, który koncentruje się na promowaniu walorów turystycznych obszaru LGD Kwiat Lnu. Przyczynia się także do rozwoju ruchu turystycznego, daje możliwość kontaktu, komentowania i wnoszenia nowych treści na stronę internetową Hop – Górki. Jednym z wielu założeń było umieszczenie bazy noclegowej na stronie, opisu szlaków turystycznych, informacji o wydarzeniach z regionu, bazy produktu lokalnego oraz informacji, które są pomocne dla turysty poruszającego się po obszarze LGD. Kwota dotacji: 75 000 zł.

NR 1/2020

7


ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 Wnioskodawca: Advisory Foods Ewa Kulikowska Boguszów-Gorce Tytuł projektu: Nowe oblicze gastronomii i hotelarstwa dzięki produktom marki Seeds Sortex Premium Opis: Jak posegregować ziarna, oddzielić dobre od złych w ilościach przemysłowych? Ręcznie, to nie możliwe, ale maszyną sortującą optycznie już tak. Projekt zakładał wprowadzenie na rynek gastronomiczny i hotelarski wysokooczyszczonych nasion maku niebieskiego i siemienia lnianego, które są wykorzystywane w kuchni, ale też w gabinetach odnowy biologicznej. Wytwarzanie tych produktów jest możliwe przy użyciu wspomnianej maszyny, która jest innowacyjna na terenie LGD. A wprowadzenie jej do firmy spowoduje potrzebę zatrudnienia dwóch osób. Kwota dotacji: 300 000 zł.

2 Wnioskodawca: Joanna Filipecka Borówno Tytuł projektu: Rozwijanie usług w zakresie usług wypoczynku i rekreacji Opis: Coraz większe zainteresowanie turystów regionem, rosnące wymagania dotyczące noclegów oraz infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej, spowodowało, że właścicielka firmy postanowiła rozbudować bazę noclegową powiększając ją o dwa domki letniskowe. Domki zostały w pełni wyposażone. Zaaranżowany został również staw, po którym można pływać nowymi rowerkami wodnymi. Dla celów organizowania dużych imprez zakupiono specjalistyczny namiot z nagłośnieniem. To zapewni możliwość organizacji m. in. eventów. Kwota dotacji: 297 777 zł.

8

NR 1/2020


PROJEKTY GRANTOWE 1 Wnioskodawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach Tytuł projektu: Witraż jako nowe oblicze recyklingu Opis: Łączenie sztuki i ekologii, wykorzystywanie odpadu jako materiału twórczego – to idea przyświecająca projektowi. W czasie warsztatów z tworzenia witrażu uczestnicy nauczyli się jak niepotrzebną tłuczkę szklaną zmienić w piękny przedmiot. Zajęcia przyczyniły się do zrozumienia sensu nadawanie drugiego życia niepotrzebnym rzeczom. Szklane odpady dzięki wyobraźni uczestników warsztatów i pod czujnym okiem instruktorów przestały być zwyczajną szklaną tłuczką. Kwota dotacji: 8100 zł.

2 Wnioskodawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju Tytuł projektu: Robot Leni nosi książki!- programowanie w bibliotece Opis: Przyszłość to programowanie i to zostało udowodnione w trakcie projektu, bowiem jego uczestnicy pod okiem instruktora uczyli się budować i projektować robota Lego WE DO. A także rozgrywać zawody sportowe przy pomocy własnych robotów, skonstruowanych na podstawie instrukcji oraz własnych projektów. Na warsztatach powstał „Pomocnik bibliotekarza” – robot, który pomaga w noszeniu i układaniu książek. Kwota dotacji: 7945 zł.

3 Wnioskodawca: Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra Tytuł projektu: „Teatralne igraszki” Opis: Teatr jako forma wyrazu, umiejętność komunikacji, wyrażania emocji, otwierania się na innego człowieka, umiejętność obcowania ze sztuką, nauka wrażliwości i współodczuwania – to główne zadania projektu. Jego uczestnicy nie tylko brali udział w warsztatach teatralnych, ale samą scenę teatralną widzieli od tzw. kuchni. Uczyli się teatru od zaplecza i widowni. Dowiedzieli się także, jak przedmiot staje się elementem sztuki teatralnej. Kwota dotacji: 8100 zł.

4 Wnioskodawca: Fundacja „Advisory” Boguszów-Gorce Tytuł projektu: „W zdrowym ciele zdrowy duch!” Opis: Jesteśmy tym co jemy. Pomysłodawcy warsztatów chcieliby, by mieszkańcy Boguszowa-Gorc żyli w zdrowiu i zadowoleniu, więc postawili na edukację z zakresu zdrowego żywienia. W trakcie realizacji projektu uczestnicy uczyli się w jaki sposób, to co jemy wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie, oraz jak szybko przygotować zdrowy, a co najważniejsze smaczny posiłek. Wspólne gotowanie jest też niezwykle integrujące i to obok zdrowego i świadomego żywienia, było jednym z ważniejszych celów projektu – zintegrować społeczność lokalną. Kwota dotacji: 8100 zł.

NR 1/2020

9


5 Wnioskodawca: Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat” w Starych Bogaczowicach Tytuł projektu: Smacznie i kreatywnie na wsi Opis: To projekt, który łączy w sobie gotowanie i rękodzielnictwo, kulinarną tradycję regionu z kuchnią egzotyczną, tradycyjne rzemiosło i najnowsze trendy w biżuterii. Podczas warsztatów uczestnicy poznawali smaki m.in. kuchni azjatyckiej czy włoskiej, ale także dzielili się umiejętnością przygotowywania kuchni kresowej, która na tę część Dolnego Śląska przybyła wraz z jej mieszkańcami. A jak wyplata się kosze? Jak robi się biżuterię techniką soutache, a koraliki w stylu toho? Tego również uczono podczas warsztatów. Efekty pracy zostały przedstawione na Targach Lokalnej Twórczości, gdzie również rozstrzygnięto konkurs kulinarny. Kwota dotacji: 5950 zł.

6 Wnioskodawca: Fundacja Rodzinna Stacja Stare Bogaczowice Tytuł projektu: Drugie dno torby Opis: Bycie eko, to już nie pusty slogan, bycie eko jest trendy. Można dbać o środowisko na wiele sposobów, a Fundacja Rodzinna Stacja postanowiła zacząć od prozaicznej rzeczy, ale niezbędnej w codziennym życiu. Wraz z młodymi ludźmi w trakcie warsztatów wykonała ekologiczne torby wielokrotnego użytku. Młodzież uczyła się projektowania wzorów w technice sitodruku. W ramach działań „Eco torba” 100 toreb zostało rozdanych mieszkańcom, by w ten sposób nakłonić ich do korzystania z toreb wielokrotnego użytku. Kwota dotacji: 6100 zł.

7 Wnioskodawca: Fundacja Rodzinna Stacja Stare Bogaczowice Tytuł projektu: Ceramiczna układanka Opis: We wsi Miszkowice powstało niecodzienne wejście do świetlicy wiejskiej. Podczas warsztatów na ceramicznych kaflach uczestnicy malowali charakterystyczne dla wsi miejsca, budynki, żyjące w okolicy zwierzęta. Te małe formy malarskie zostały zabezpieczone, a kafle ułożone na podeście i schodach wejścia do budynku świetlicy. Warsztaty ujawniły skrywane dotąd talenty twórcze mieszkańców, przyczyniły się też nie tylko do poprawienia estetyki świetlicy, ale wpłynęły na integrację społeczności lokalnej. Kwota dotacji: 5080 zł.

8 Wnioskodawca: Fundacja „Spectra” Mieroszów Tytuł projektu: „Międzypokoleniowe Eko” – mieszkańcy ekologicznie i turystycznie! Opis: Jak lepiej poznać środowisko naturalne, Ziemię z jej naturalnymi zasobami, by efektywniej dbać o dobro Ziemi? – to podstawowe pytanie zrealizowanego projektu w Mieroszowie. Najlepszym miejscem do zrozumienia otaczającego nas świata jest Hydropolis – wrocławskie centrum wiedzy o wodzie i Ziemi. Tam też udali się uczestnicy warsztatów podczas „Zielonych eko podróży”. Odbyły się również „Dźwiękospacery” – warsztaty z dźwiękiem. Kwota dotacji: 8100 zł.

10

NR 1/2020


9 Wnioskodawca: Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach Tytuł projektu: Czysta gmina – zdrowa gmina Opis: Nauka ekologii przez zabawę, to zadanie które przyświecało pomysłodawcom projektu. Podczas pikniku rodzinnego zorganizowane zostały gry i zabawy z zakresu ekologii, odbyły się zawody sportowe oraz wiele innych twórczych działań związanych z ochroną środowiska. W projekcie postawiono na różnorodność w pojmowaniu i rozumieniu ekologii, a także na kreatywność w dbałości o nią. Kwota dotacji: 7970 zł.

10 Wnioskodawca: Gmina Marciszów Tytuł projektu: „Be Active” – warsztaty tematyczne Opis: W projekcie zadbano, by zachęta do aktywności fizycznej nie była tylko pustym zaproszeniem. Być aktywnym w każdym wieku – to główne zadanie projektu. Był on realizowany podczas cyklu różnorodnych warsztatów począwszy od kulinarnych, przez warsztaty Einsteina, po zajęcia taneczne i nauki jazdy na rowerze po torze Pumptruck. Zajęcia miały charakter integracyjny i łączący pokolenia. Kwota dotacji: 8100 zł.

11 Wnioskodawca: Kółko Rolnicze w Przedwojowie Tytuł projektu: „Taniec i Śpiew wzbogaca nas” Opis: Jest wiele sposobów na szczęście, a jednym z nich jest taniec i śpiew, czego dowiedzieli się uczestnicy warsztatów choreograficznych w Przedwojowie. Nie były to zwykłe zajęcia, bowiem jeden z etapów projektu pozwolił na wyjazd do Koszęcina, by tam pod okiem fachowców z Zespołu Tańca „Śląsk” nabyć nowych umiejętności. Pozostałe zajęcia odbywały się na miejscu. Kwota dotacji: 8100 zł.

12 Wnioskodawca: Kółko Rolnicze w Przedwojowie Tytuł projektu: „Nasze stroje dziedzictwem Regionu Kamiennogórskiego” Opis: Talenty krawieckie zostały wykorzystane w projekcie, którego głównym celem było uszycie 16 strojów ludowych w oparciu o len – tkaninę, która produkowana była od stuleci w regionie. Samo projektowanie strojów, potem ich szycie to również związki z nieistniejącym już w okolicy przemysłem odzieżowym. Dzięki umiejętnościom m.in. dawnych pracownic tych zakładów, mogły powstać piękne stroje. Kwota dotacji: 6250 zł.

NR 1/2020

11


13 Wnioskodawca: OSP Pisarzowice Tytuł projektu: Uratuj misia Opis: Kiedyś prawie każdy chłopiec chciał zostać strażakiem po przeczytaniu książki „Jak Wojtek został strażakiem” Czesława Janczarskiego. Teraz, być może po zakończeniu projektu jego uczestnicy tego zapragną. W warsztatach wzięły udział dziecięce drużyny pożarnicze oraz dzieci z pisarzowickiego przedszkola. Zajęcia obejmowały bardzo ważny temat pierwszej pomocy oraz typowo strażackie zajęcia. Nowe umiejętności pomagą w życiu codziennym, ale też dobrze przygotowane dziecięce drużyny mogą brać udział w zawodach i pokazach strażackich. Kwota dotacji: 7901 zł.

14 Wnioskodawca: Partnerstwo wokół Trójgarbu Tytuł projektu: Warsztaty fotograficzne „Trójgarb w obiektywie” Opis: Fotografia to sztuka, którą pasjonuje się wiele osób w gminie Stare Bogaczowice. Jednak, jak zrobić dobre zdjęcie? Jak fotografować architekturę, czy fotografia krajobrazu musi być zawsze w kolorze? Co kryje w sobie wnętrze aparatu fotograficznego? Na pytania uczestnicy warsztatów otrzymali odpowiedzi w trakcie zajęć teoretycznych. Warsztaty w terenie były pełne emocji, okolica obfituje w piękne krajobrazy i zabytki. Efektem zajęć stał się kalendarz z autorskimi fotografiami. Kwota dotacji: 5705 zł.

15 Wnioskodawca: Międzyszkolny Uczniowski Klub Narciarski „Pod Stróżą” Tytuł projektu: Nie tylko biathlon – rozwijamy potencjał Opis: Biathlon jest dyscypliną bardzo wymagającą. Dobre wyniki nie przychodzą same. W projekcie zaproponowano zajęcia ogólnorozwojowe dla wszystkich chętnych. Były jednocześnie integracyjne, popularyzowały sport, poprawiały kondycję, ale również miały na celu promowanie zdrowego sposobu odżywiania, a jednocześnie podnosiły świadomość ekologiczną. Najmłodsi w szkółce leśnej uczyli się o drzewach i ptasich mieszkańcach lasów. Kwota dotacji: 8100 zł.

16 Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Atrakcyjni” Czarny Bór Tytuł projektu: Symbol narto-rolkostrady. Seniorzy dla gminy Opis: Jak połączyć pokolenia? Sport i rękodzieło? Seniorów do działania pobudziła nowa narto-rolkostrada, bo choć nie chcieli na trasie próbować swoich sił, to postanowili stworzyć maskotki promujące to wyjątkowe miejsce. Powstały projekty i dwie, kolorowe postacie, które zostały wyprodukowane w dużej ilości, by stały się nieodłącznym wizerunkiem wydarzeń sportowych gminy. Uszyto także dwa stroje, dla żywych maskotek. W trakcie konkursu wymyślono imiona dla postaci. Kwota dotacji: 8100 zł.

12

NR 1/2020


17 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii pw. Niepokalanego Poczęciu NMP i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach. „Boguszowska Szóstka” Tytuł projektu: Podwórkowa podróż dookoła świata – cykl warsztatów oraz pikników edukacyjno-animacyjnych Opis: W projekt zostały zaangażowane m. in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W trakcie cyklu warsztatów poszerzono wiedzę kulturową dotyczącą nie tylko najbliższych sąsiadów, ale też bardzo egzotycznych miejsc na świecie. Poznawanie kultury, kulinariów, strojów, obyczajów, a co za tym idzie zrozumienie odmienności – to główne idee projektu. Realizowane były w najbardziej przyjemnej formie podczas warsztatów i pikników połączonych z degustacją potraw pochodzących z poznawanych krajów. Kwota dotacji: 8100 zł.

18 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii pw. Niepokalanego Poczęciu NMP i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach. „Boguszowska Szóstka” Tytuł projektu: „Boguszów-Gorce – trzy szczyty, trzy kolory, trzy pokolenia – ekologiczne warsztaty z edukacji regionalnej zakończone rekultywacją terenów zielonych w trzech punktach miasta” Opis: Do trzech razy sztuka w mieście o trzech obliczach, trochę zaniedbanym i też niesłusznie turystycznie niedocenionym. To miasto złożone z trzech rozległych dzielnic. Twórcy projektu postanowili odsłonić jego dawną urodę. Zaczęto od skwerów. Ale też by lepiej poznać i zrozumieć miasto, zorganizowano wycieczki do trzech jego dzielnic. Podsumowaniem była impreza integracyjna w Szybie Witold. Kwota dotacji: 5986 zł.

19 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Brama Opawska Tytuł projektu: „Rower dobry na wszystko, bo dba o środowisko – Cyklo Grupą ekologicznie zwiedzaj i poznawaj okolice” Opis: Ekologia, dbałość o środowisko, świadome segregowanie odpadów – to główne tematy warsztatów. Ale też jedną z wielu potrzeb mieszkańców Opawy było wspólne zwiedzanie okolicy w bardzo ekologiczny, ale też poprawiający kondycję sposób – na rowerze. Dopełnieniem projektu były prace plastyczne z wycieczek, które stały się kontynuacją wcześniejszego projektu z opawskimi przygodami Zosi. Kwota dotacji: 8100 zł.

20 Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Czarnów, Rędziny i Pisarzowice „Dolina Żywicy” Tytuł projektu: Akademia Zdrowia Opis: Trudno nakreślić cały projekt w kilku zdaniach. Dotknął on bowiem istotnej sfery ludzkiego życia – zdrowia. Pojęcia szerokiego, a w projekcie ujętego w holistyczny sposób, od warsztatów dla najmłodszych dotyczących m.in. czekolady, przez zajęcia z tworzenia syropów, maści i kremów z ziół, które rosną w okolicy i często postrzegane są jak zwykłe chwasty. Odbyły się również zajęcia z żywienia terapeutycznego. Tak, jedzenie leczy! I to już wiedzą uczestnicy warsztatów. Kwota dotacji: 8100 zł.

NR 1/2020

13


21 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Doliny Zadrny Tytuł projektu: „Przyroda za płotem” Opis: Jak czerpać z bogactwa okolicy, jak żyć w zgodzie z przyrodą i jak chronić środowisko, to główne tematy projektu. Dotyczył on poznania przez mieszkańców wsi Uniemyśl okolicznych walorów przyrodniczych i wykorzystywaniu ich do budowania wizerunku ekologicznej wsi. Podczas warsztatów kulinarnych uczono się jak przyrządzić potrawy z dzikich roślin jadalnych. Zdobytą wiedzę wykorzystano do stworzenia wspólnego, wiejskiego ogrodu w centrum wsi, do którego powróciły nieco zapomniane, ale piękne kwiaty. Kwota dotacji: 8028 zł.

22 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Doliny Zadrny Tytuł projektu: Szkło jest eko – sprawdź to! Opis: Twórcy projektu założyli kilka etapów działań projektowych. Ekologia, recykling, historia miejsca, tradycje szklarskie w okolicy, artystyczne i twórcze podejście do szkła i zamiana szklanego odpadu w małe dzieło sztuki. Uczestnicy warsztatów uczestniczyli także w wycieczce do jednej z zachowanych w regionie hut szkła. Różnorodne podejście do tematu pozwoliło też na zainteresowanie warsztatami licznej grupy mieszkańców sąsiednich miejscowości. Kwota dotacji: 5950 zł.

23 Wnioskodawca projektu: Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne „Filtrator” Tytuł projektu: Rzemieślnicy w Pralni. Warsztaty proekologicznych działań twórczych Opis: Pralnia Makerspace – stała się miejscem dla realizacji projektu przywracania drugiego życia starym przedmiotom, tworzenia naturalnych mydeł i zajęć z recyklingu oraz upcyklingu. Modne tematy zrealizowane w atrakcyjny, twórczy sposób. Uczestnicy warsztatów nauczyli się jak zamienić nieatrakcyjne, pochodzące z lat 60. i 70. meble w modne. Wystarczy tapicerowanie! A jak można samemu zrobić mydło? To również było tematem praktycznych warsztatów. I najważniejsze, jak spojrzeć na przedmioty z innej, ekologicznej perspektywy. Kwota dotacji: 6250 zł.

24 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica” Tytuł projektu: Watra wraca Opis: W mieście, gdzie zakłady dziewiarskie były podstawą zatrudnienia, nie ma właściwie po nich śladu. Ślad pozostał jedynie w pamięci ich dawnych pracowników – głównie kobiet, które stanowiły trzon zatrudnienia. Projekt zakłada utworzenie Muzeum Społecznego, jednak do tego potrzebne są nie tylko artefakty, ale wspomnienia i opowieści o dawnej Watrze. Tę wiedzę pozyskiwano w trakcie trwania projektu. Kwota dotacji: 8100 zł.

14

NR 1/2020


25 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica” Tytuł projektu: Magia ziół i tańców integracyjnych Opis: Można byłoby to nazwać powrotem do korzeni, do kuchni i medycyny naszych babek lub po prostu potrzebą powrotu do naturalności i zdrowia. Zainteresowanie wykorzystywaniem naturalnych składników w kosmetyce, ziół w kuchni i medycynie, zaowocowało warsztatami, które były tym zagadnieniom poświęcone. Nie straszny kaszel, kiedy samemu zrobiło się syrop z dziewanny i miodu! Dopełnieniem były warsztaty tańców integracyjnych, które pobudziły wydzielanie hormonu szczęścia. Taniec to ruch i integracja, co zakładał projekt. Kwota dotacji: 8084 zł.

26 Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jarkowice Tytuł projektu: Jarkowickie cuda natury Opis: Cudze chwalicie, swego nie znacie – tym przysłowiem można byłoby podsumować projekt. Jego twórcom zależało, by mieszkańcy spojrzeli na Jarkowice przychylnym okiem. Dostrzegli w jego niezwykłym położeniu geograficznym, bogactwie fauny i flory, potencjał do rozwoju osobistego, ale także do przyciągnięcia w te dziewicze tereny turystów. Odbyły się również spotkania z pszczelarzem, warsztaty recyklingowe, twórcze wykorzystanie zużytych opakowań i wspólne wycieczki w celu odkrycia na nowo uroków wsi. Kwota dotacji: 8100 zł.

27 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Niedamirów – Wioska Cudów Tytuł projektu: Ekochatka Opis: W dobie rozmów o ekologii i ochronie środowiska w Niedamirowie postanowiono przejść do czynów. Warsztaty i spotkania z mieszkańcami, nawet wspólne spacery w najbliższe okolice wsi miały na celu budowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Wykorzystywanie ekologicznych rozwiązań w trakcie budowy i remontów domów, instalowania odnawianych źródeł energii. Wreszcie wspólnie wytworzenie cegieł z gliny i słomy, naturalnych farb, z których powstała elewacja jednego z przystanków we wsi. I to tylko część ambitnego, ekologicznego projektu. Kwota dotacji: 8100 zł.

28 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Nowoczesny Senior Tytuł projektu: Aktywność wydobywa piękno seniora! Opis: Twórcy projektu postawili na przypomnienie, że każdy wiek ma swoje prawa i w każdym wieku człowiek jest atrakcyjny. Trzeba to tylko przypomnieć najbardziej zainteresowanym, czyli seniorom. Odbyły się więc warsztaty, na których w nowoczesny i skuteczny sposób ćwiczono pamięć, zajęcia na basenie, warsztaty wizażu, modowe i wiele ciekawych spotkań, które udowodniły, że można starzeć się pięknie i w zgodzie z samym sobą. Efektem projektu były m. in. świetne portrety uczestników, wystawa i co najważniejsze, radość z działań. Kwota dotacji: 8100 zł.

NR 1/2020

15


29 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Nowoczesny Senior Tytuł projektu: Senior z pasją realizuje marzenia! Opis: Zamiast tabletek antydepresyjnych w Szczawnie-Zdroju stosuje się realizowanie wspólnych pasji, spotkania integracyjne, warsztaty taneczne, krawieckie, tkackie i zasadę, że nie ma lepszego lekarstwa na smutek nad ruch, rozmowę i uśmiech. To idea, która przyświecała pomysłodawcom projektu. Starano się zintegrować dużą społeczność seniorską w Szczawnie-Zdroju organizując szereg warsztatów twórczych pobudzających aktywność i rozwój zainteresowań. Kwota dotacji: 6250 zł.

30 Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Wrzosowisko Ogorzelec” Tytuł projektu: Aktywni na szlaku Opis: W projekcie postawiono na zasadę, że w zdrowym ciele zdrowy duch! Twórcy projektu postanowili wykorzystać otaczające wieś szlaki turystyczne, by promować aktywny tryb życia. Nie wymagający nakładów finansowych i bodaj najbardziej wszechstronnie poprawiający kondycję fizyczną jest spacer z kijami nordic walking. I tej dyscypliny uczyli się mieszkańcy wsi. Przy okazji wędrówek mieli okazję lepiej się poznać, zintegrować i relaksować się w otoczeniu przyrody, która także doskonale wpływa na samopoczucie. Kwota dotacji: 7784 zł.

31 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Ogród Sztuki Szczawno -Zdrój Tytuł projektu: Ekologiczne warsztaty kulinarne Opis: Jak kupować z głową i czytać etykiety, jak łączyć produkty, jak przyrządzać posiłki by łączyły smak i wartości odżywcze? Na te i na wiele innych pytań dotyczących zdrowego żywienia, odpowiedzi otrzymali uczestnicy warsztatów kulinarnych. Podczas kilku spotkań wspólnie uczono się przygotowywać zbilansowane posiłki, a także stosować w kuchni najnowsze technologie ułatwiające i skracające czas przygotowywania potraw. Kwota dotacji: 8100 zł.

32 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich Tytuł projektu: „Zielony dystans” – 5 zmysłów ekologa Opis: Niby wszyscy wiemy w jaki sposób otoczenie oddziałuje na nasze najważniejsze zmysły. Ale czy wiemy to naprawdę? Projekt pozwolił czuć, widzieć, słyszeć, dotykać i smakować świadomie. Podczas 5 spotkań na czynniki pierwsze zostały „rozebrane” kolejne zmysły nie tylko pod względem odczuwania, ale oddziaływania na środowisko naturalne. Warsztaty były dowodem, że można się uczyć w każdym wieku, a nauka może być świetną zabawą. Kwota dotacji: 8100 zł.

16

NR 1/2020


33 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich Tytuł projektu: Zielony i aktywny Krzeszów Opis: Zmiany klimatyczne, niski poziom wód gruntowych, nieświadome zatruwanie środowiska naturalnego – to podstawowe tematy warsztatów odbywających się w Krzeszowie. Celem projektu było uświadomienie mieszkańcom korelacji pomiędzy paleniem w piecach węglem czy odpadami, a zatrutym powietrzem, złym odprowadzaniem ścieków, a zanieczyszczeniem wód gruntowych itd. Uczestnicy tworzyli na terenie wsi strefy nektarodajne, a w swoim otoczeniu zaczęli większą zwracać uwagę na bioróżnorodność. Kwota dotacji: 6242 zł.

34 Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Przymierze” im. Opata Bernarda Rosy Tytuł projektu: Muzyczna Gmina – otwarte warsztaty wokalno-instrumentalne dla mieszkańców Opis: Wokalne i instrumentalne warsztaty prowadzili muzycy Filharmonii Dolnośląskiej we Wrocławiu. Zajęcia z emisji głosu, oddechu, artykulacji, a także nauka pracy z mikrofonem, to tylko część tematów podejmowanych na praktycznych zajęciach. Muzyka łagodzi obyczaje, uszczęśliwia, a wspólne muzykowanie jest niezwykle integrujące. Podczas projektu nagrano również wspólną piosenkę w profesjonalnym studio. Kwota dotacji: 7450 zł.

35 Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Przymierze” im. Opata Bernarda Rosy Tytuł projektu: Zadbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo Opis: W trakcie trwania projektu podjęto trzy ważne tematy- pierwsza pomoc, zdrowe odżywianie i bezpieczeństwo. Wszystkie tematy były realizowane w postaci szkoleń, prelekcji i warsztatów praktycznych, a projekt skierowany był do seniorów z gminy Lubawka. Uczestnicy poznali podstawy pierwszej pomocy i rozumienia sygnałów, jakie wysyła ludzkie ciało w razie zagrożenia. Mieli też możliwość indywidualnych konsultacji z dietetykiem, który pomagał ustalić pro zdrowotną dietę, tak by żyć długo i zdrowo. Kwota dotacji: 6150 zł.

36 Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stara Białka Tytuł projektu: Cmentarz śmieci – ekologia w zagrodzie Opis: Projekt ekologiczny nastawiony był na edukację najmłodszych. Bardzo sprytne posunięcie, bo świadome ekologii dzieci nigdy nie pozwolą, by ktoś z domowników bezmyślnie śmiecił, czy spalił w piecu plastikową butelkę. Uczestnicy projektu zobaczyli jak wygląda i na czym polega certyfikacja gospodarstw ekologicznych i z czym się to wiąże. Jak hoduje się drób w ekologicznym gospodarstwie, ale też dowiedzieli się jak długo trwa rozkład w ziemi ogryzka, a jak długo kawałka szkła, czy plastiku. Kwota dotacji: 6249 zł.

NR 1/2020

17


37 Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” w Chełmsku Śląskim Tytuł projektu: Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży obszaru wiejskiego Chełmska Śląskiego – kultywowanie tradycji 2019 Opis: W projekcie przewidziano warsztaty wokalne, które miały pomóc uświadomić uczestnikom ich warunki wokalne. Pomagały przełamać nieśmiałość, ale przede wszystkim w ich trakcie uczono się prawidłowej emisji głosu, oddechu i technik wokalnych. Warsztaty umuzykalniające podniosły umiejętności taneczne, uczyły prawidłowej postawy scenicznej, rytmiki i tajników ruchu scenicznego. Zajęcia połączone były z naborem do działającego od lat dziecięcego zespołu „Kwiatuszki lnu”. Kwota dotacji: 8100 zł.

38 Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” w Chełmsku Śląskim Tytuł projektu: Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży obszaru wiejskiego Chełmska Śląskiego – kultywowanie tradycji Opis: Roztańczenie młodych adeptów zespołu folklorystycznego, integracja nowych członków zespołu, nauka nowych kroków tanecznych, układów tanecznych – to główne założenia pierwszej części projektu. Dzieci spotkały się również z doświadczonymi artystami zespołu „Zgoda” dowiadując się na czym polegają występy przed publicznością. Również dla tego zespoły odbyły się warsztaty utaneczniające. Kwota dotacji: 6250 zł.

39 Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Z SENIORAMI ŁATWIEJ” Mieroszów Tytuł projektu: Ruszaj się i zatrzymaj czas! Opis: Ruch to zdrowie! – tego świadomi są seniorzy z gminy Mieroszów. Projekt był prozdrowotny i zakładał zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej, spotkań z dietetykiem. Seniorzy uczyli się jak skomponować zdrowy posiłek. Nie zabrakło również czasu na naukę prawidłowego chodzenia z kijami nordic walking. Takie cykliczne spacery z kijami odbywały się dla uczestników projektu, co miało doskonały wpływ na kondycję spacerowiczów, ale też na integrację grupy. Kwota dotacji: 8100 zł.

18

NR 1/2020


OBSZAR OBJĘTY DZIAŁANIEM LGD KWIAT LNU

Marciszów Stare Bogaczowice

Szczawno-Zdrój

Czarny Bór

Kamienna Góra

Boguszów-Gorce

Lubawka Mieroszów

Boguszów-Gorce

Czarny Bór

Kamienna Góra

Lubawka

Marciszów

Mieroszów

Stare Bogaczowice

Szczawno-ZdrójIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.