Page 1

ONS jaarverslag van KVLV 2013


Jaarverslag 2013


Remylaan 4b 3018 Wijgmaal-Leuven Tel. 016/24 39 99 e-mail: kvlv@ons.be www.kvlv.be www.facebook.com/vrouwenmetvaart twitter.com/kvlvvzw


VOORWOORD 2013 was een scharnierjaar voor KVLV, Vrouwen met vaart. Na het succes van ons eeuwfeest in 2011, waarin we hoopvol de toekomst tegemoet traden, maakten we in 2013 volop werk van die nieuwe toekomst, zowel voor als achter de schermen. Op 21 april 2013 bracht KVLV een nieuwe editie van Ons Kookboek op de markt. Als één kookboek de jaren trotseerde op grond van kwaliteit, eenvoud en volledigheid dan is het wel Ons Kookboek! Wat in 1927 begon als een eenvoudig ‘Ons Kookboekje’ groeide uit tot dé kookbijbel in Vlaanderen en prijkt in zijn verschillende versies in bijna elke Vlaamse keuken. Ons Kookboek is een sterk merk! Maar gastronomie evolueert en eetcultuur past zich aan aan de tijd. KVLV, Vrouwen met vaart houdt de vinger aan de pols en herwerkte daarom de inhoud van Ons Kookboek. Verouderde kooktechnieken zijn geschrapt. Nieuwe producten, tendensen en kooktechnieken werden opgenomen. Basisgerechten en klassiekers zijn getoetst aan nieuwe inzichten en bereidingswijzen. Alle recepten zijn opgefrist en heel wat nieuwe recepten werden toegevoegd. Met het oog op de eindejaarsfeesten lanceerde KVLV de ‘gepersonaliseerde’ versie van Ons Kookboek, een unicum in de wereld van de kookboeken. Ook KVLV is een sterk merk. In en rond de wereld van KVLV tekenen zich nieuwe trends en tendensen af. Vernieuwingen die veranderingen in het verenigingsleven met zich meebrengen. Net zoals bij Ons Kookboek wil KVLV hier de vinger aan de pols houden en een vernieuwde versie van haar beweging ‘op de markt’ brengen. Verouderde methodieken willen we schrappen en vervangen door nieuwe trends en werkvormen. Onze KVLV-activiteiten willen we toetsen aan hedendaagse verwachtingen en waar nodig opfrissen en nieuwe toevoegen,… Samen met enthousiaste leden, medewerkers en geïnteresseerden, co-creëren we een vernieuwd KVLV. We willen verder bouwen op het DNA van KVLV en als een eigentijdse en open beweging ook op de 21ste eeuw onze stempel drukken. In 2013 werkten we achter de schermen heel intens verder aan dat nieuwe verhaal. We zetten KVLV opnieuw in de kijker als een merk met vaart! Nik Van Gool, Nationaal voorzitster KVLV


INHOUD Voorwoord LEDEN

.....................................................................

p.

3

............................................................................

p.

5

KVLV-BESTUREN

...............................................................

Democratische structuur PROGRAMMA

.................................................

..................................................................

Jaarthema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KVLV leeft op het platteland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KVLV leert Vlaanderen lekker en gezond eten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KVLV draagt bij tot zorgzaam samenleven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KVLV zet aan tot creativiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KVLV kiest voor gezondheid en conditie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KVLV ondersteunt Agravrouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En verder‌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KADERVORMING

..............................................................

Opleiding voor bestuursleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorming voor alle bestuursleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Functiegerichte vorming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eigen accenten per provincie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kadervorming in KVLV-Agra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Werkmateriaal voor bestuursleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 8 p. 9 p. p. p. p. p. p. p. p. p.

12 13 14 15 15 18 19 20 22

p. p. p. p. p. p. p.

24 25 26 26 27 27 27

VORMINGSWERKERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 28 PUBLICATIES

....................................................................

p. 31

HET BELEIDSPLAN VAN KVLV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 34

Eigentijdse communicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Differentiatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Positionering in de samenleving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Talent in actie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vele vormen van (bestuurs)inzet en engagement . . . . . . . . . . . . . . . . KVLV-Agra vernieuwt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. p. p. p. p. p. p.

BIJLAGE

p. 47 p. 48

..........................................................................

KVLV-afdelingen

.............................................................

35 36 37 40 40 41 42


Leden


LEDEN

KVLV is en blijft een ledenbeweging. In heel Vlaanderen zijn we aanwezig. De verscheidenheid van leeftijden, beroepen, opleidingsniveau en vorming, gezinssituatie en maatschappelijke betrokkenheid maakt KVLV tot een unieke beweging waarin vrouwen elkaar vinden over alle verschillen heen. Agravrouwen (actieve boerinnen en tuiniersters) nemen een bijzondere plaats in in het geheel. In 2013 had KVLV 96.697 leden in 944 afdelingen, waarvan 11.860 bestuursleden en 8.862 Agravrouwen. KVLV wil ook niet-leden laten proeven van de activiteiten.Via onthaalacties kunnen vrouwen die nog geen lid waren, een jaar lang genieten van een goedkoper lidmaatschap. Naast ledenwervings- of onthaalacties wordt er ook voortdurend werk gemaakt van een betere bekendmaking en een actuele beeldvorming van KVLV, gericht naar verschillende doelgroepen. 2013

Leden

Bestuursleden

Agravrouwen

Afdelingen

Gewesten

Antwerpen

20.564

2.654

1.395

162

18

Limburg

13.264

1.886

608

169

18

Brabant

17.072

1.985

564

170

19

Oost-Vlaanderen

26.210

3.112

2.262

247

24

West-Vlaanderen

18.863

2.223

4.033

195

19

Nationale leden Totaal

6

724 96.697

1 11.860

8.862

944

98


LEDEN

AANTAL KVLV-LEDEN 1998-2013

170.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000

143.293

139.785

136.311

131.717

127.609

123.914

119.046

115.960

114.099

112.382

109.705

107.374

103.988

100.706

96.697

16.104

15.974

15.764

15.415

15.015

14.310

14.026

13.785

13.545

12.941

12.922

12.475

12.126

11.860

80.000

16.382

90.000

146.303

100.000

70.000 60.000 50.000 40.000 30.000

10.000 0

16.626

20.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

bestuursleden leden

7


KVLV-besturen


KVLV-BESTUREN

Als je met zo'n grote groep van 96.697 vrouwen samen beweging wil maken, heb je afspraken en structuren nodig om beslissingen te nemen en vooruit te gaan. KVLV heeft een breed draagvlak in de 944 afdelingen in heel Vlaanderen. Hier wordt KVLV gemaakt met als kloppend hart een bestuursploeg van vrijwilligers. Vanuit het afdelingsbestuur is er een vertegenwoordiging in het gewestbestuur en van hieruit ook weer in het provinciaal bestuur. Vanuit elke provincie is er één vertegenwoordigster in het nationaal bestuur. KVLV-Agra heeft er eveneens een vertegenwoordigster.

DEMOCRATISCHE STRUCTUUR

KVLV

Afdelingsbestuur ■

KVLV heeft een werking in 944 plaatselijke groepen, verspreid over de vijf Vlaamse provincies. Om de 5 jaar verkiezen de leden van de plaatselijke afdeling hun afdelingsbestuur. Dit afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de plaatselijke werking van de KVLV-afdeling. Het afdelingsbestuur komt minstens 4 keer per jaar samen in een bestuursvergadering. Waar nodig vergaderen zij vaker of vertrouwen zij deeltaken toe aan werkgroepen.

Provinciaal bestuur ■

Afdelingsbestuur, gewestbestuur en provinciaal bestuur worden in hun werking bijgestaan door KVLV-consulenten.

Nationaal bestuur ■

Gewestbestuur ■

Elk afdelingsbestuur heeft een vertegenwoordiger in het gewestbestuur. Een gewest is een bovenlokale structuur, bestaande uit gemiddeld 10 afdelingen. Sommige gewesten zijn kleiner, andere groter. In totaal telt KVLV 98 gewesten, en dus ook 98 gewestbesturen. Alle gewestbesturen kwamen 3 maal samen: in januari-februari, mei-juni en oktober-november.

Elk gewest is vertegenwoordigd in het provinciaal bestuur dat de hele provincie omvat. De vijf provinciale besturen komen minstens twee maal samen: in maart-april en in oktober-november. Op deze samenkomsten wordt de provinciale werking verder uitgewerkt.

Het nationaal bestuur vormt de brug tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Dat is zichtbaar in de samenstelling ervan: de nationale voorzitster, 1 afgevaardigde uit elke provincie, 1 Agra-afgevaardigde, de directeur en 5 beroepskrachten die verschillende uitzichten van de beweging vertegenwoordigen. In de loop van 2013 kwam het nationaal bestuur 3 maal (19 februari, 4 juni en 24 september) samen. Belangrijke aandachtspunten waren het activiteitenaanbod voor 2014, voorbereiding van de Algemene Vergadering, merktraject KVLV, wijziging statuten, programmadagen 2013 en communicatie met de besturen. 9


KVLV-BESTUREN

Raad van bestuur van KVLV vzw ■

Algemene vergadering van KVLV vzw

De raad van bestuur van KVLV is samengesteld uit de effectieve leden van het nationaal bestuur en bereidt de rekening en de begroting voor. De raad van bestuur van de vzw KVLV kwam 2 maal samen: op 12 maart en 19 november.

De algemene vergadering van KVLV is samengesteld uit alle provinciale bestuursleden en de raad van bestuur. Zij kwamen samen op 23 maart en 12 oktober. De belangrijkste punten in 2013 waren: voorstelling en goedkeuring rekening en balans 2012 – begroting 2013, verslag van de bedrijfsrevisor, kwijting aan bestuurders, voortgangsrapport 2012-2013, statutaire aangelegenheden, voorstelling jaarverslag 2012, bespreking merktraject, wijziging statuten, Bestuursblad ook digitaal vanaf 2014, oproep voor Trias, presentatie van de nieuwste KVLV-kookboeken, KVLV in de maatschappij.

NATIONAAL BESTUUR / RAAD VAN BESTUUR 13 leden : voorzitster, 6 vrijwilligers, 6 beroepskrachten NATIONALE AGRARAAD ALGEMENE VERGADERING van de vzw KVLV o.l.v. RAAD VAN BESTUUR

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Limburg

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

PROVINCIES o.l.v. een provinciaal bestuur

18 gewesten

19 gewesten

18 gewesten

24 gewesten

19 gewesten

GEWESTEN o.l.v. gewestbestuur (1 bestuurslid per afdeling)

10

162 afdelingen

170 afdelingen

169 afdelingen

247 afdelingen

195 afdelingen

Antwerpen 20.564 leden 2.654 bestuursl.

Vlaams-Brabant 17.072 leden 1.985 bestuursl.

Limburg 13.264 leden 1.886 bestuursl.

Oost-Vlaanderen 26.210 leden 3.112 bestuursl.

West-Vlaanderen 18.863 leden 2.223 bestuursl.


KVLV-BESTUREN

KVLV-Agra heeft een regionale, provinciale en nationale werking en een sectorwerking. Daarnaast is de structuur van KVLV-Agra verankerd in de structuur van KVLV. Tot slot zetelen Agravrouwen vanuit KVLV-Agra in de overlegorganen van Boerenbond.

inbreng vanuit de vertegenwoordigingen die de deelnemers opnemen, syndicale thema’s (landbouwsubsidies, wijzigingen sociaal statuut, duurzaamheidsdossier, stadslandbouw, hoeveproducenten, …), uitwisseling met een Braziliaanse delegatie (Trias), werking van Boeren op een Kruispunt, vernieuwingstraject binnen KVLV.

Regionaal Agrabestuur

Sectorwerking

Er zijn 19 Agraregio’s met elk een regionaal Agrabestuur. 1 afgevaardigde zetelt ook in het provinciaal bestuur van KVLV. De voorzitster van het regionaal Agrabestuur zetelt in het provinciaal Agrabestuur. De regionale Agrabesturen kwamen in 2013 minstens één keer samen om het vormingsprogramma van 2014 te bespreken.

KVLV-Agra heeft een sectorwerking waarbij de sectoren opgesplitst zijn naar analogie van de sectoren bij Boerenbond: akkerbouw, melkvee, vleesvee en kalveren, pluimvee en kleinvee, groenten, fruit, sierteelt. Voor elk van deze sectoren is er een nationaal sectoroverleg. In het nationaal sectoroverleg komen sectorverantwoordelijken uit de regionale Agrabesturen samen met de ‘vakgroepvrouwen’ die in de vakgroepen van Boerenbond zetelen voor de verschillende sectoren.

KVLV-AGRA

Provinciaal Agrabestuur In het provinciaal Agrabestuur zijn de vormingswerking en de syndicale werking van KVLV-Agra verenigd. Vrouwen die zetelen in de regioraden en Provinciale Raad van Boerenbond ontmoeten er namelijk de voorzitsters van de regionale Agrabesturen. De voorzitster van het provinciaal Agrabestuur zetelt ook in de nationale Agraraad. De provinciale Agrabesturen zijn in 2013 twee maal samengekomen. Stonden op de agenda: uitwisseling van de regionale vormingskalender, syndicale punten (inbreng van Agravrouwen uit provinciale BB-structuren) en de voorbereidingen voor de provinciale Agradagen.

Nationale Agraraad De nationale Agraraad is het hoogste orgaan in de Agrawerking. In deze raad zijn zowel de verschillende sectoren als de verschillende provincies vertegenwoordigd en komen zowel de pijlers vorming, syndicale participatie als samenwerking KVLV aan bod. Er is eveneens een afvaardiging van de nationale Agraraad in het nationaal bestuur van KVLV en in het Hoofdbestuur van Boerenbond. De nationale Agraraad kwam in 2013 3 maal samen. Agendapunten van deze vergadering waren onder meer: uitgebreide kennismaking, 11


Programma


PROGRAMMA

KVLV heeft een veelzijdige identiteit, gevormd door enkele belangrijke basishoudingen: KVLV kijkt naar de maatschappij door de ogen van vrouwen, KVLV staat voor kwaliteit en duurzaamheid, KVLV heeft een lage drempel, bij KVLV is het leuk en plezierig, KVLV werkt via dialoog en netwerken en KVLV is christelijk geïnspireerd. Vanuit deze identiteit werken we rond 6 concrete punten. Deze 6 punten zijn de pijlers van KVLV: KVLV leeft op het platteland, KVLV leert Vlaanderen lekker en gezond eten, KVLV draagt bij tot zorgzaam samenleven, KVLV zet aan tot creativiteit, KVLV kiest voor gezondheid en conditie, KVLV ondersteunt Agravrouwen.

Om een gedifferentieerd aanbod te realiseren werken de stafmedewerkers per pijler en per cluster jaarlijks minstens één thema uit. Zij leiden hiervoor telkens de nodige vormingswerkers op. Dit gebeurt onder meer via studiedagen waarvoor de stafmedewerkers aangepaste lesschema’s en methodieken ontwikkelen. Bestuursleden maken een keuze uit het ruime aanbod van KVLV en stellen autonoom hun plaatselijk afdelingsprogramma samen. Ook gewestbesturen zorgen voor een eigen programma. Provinciaal neemt het provinciaal bestuur het initiatief om activiteiten voor leden te organiseren. Tenslotte zijn er ook initiatieven die nationaal worden uitgewerkt en aangeboden. In 2013 werden er bij KVLV in totaal 54.778 activiteiten georganiseerd.

JAARTHEMA Het programma-aanbod dat KVLV aan de lokale afdelingen aanbiedt, wordt gekaderd in een jaarthema. Het werkjaar 2013 stond in het teken van het thema ‘Talent in actie’.

Afdelingen Om met het jaarthema aan de slag te kunnen, bezorgden we onze afdelingen, via het websitegedeelte voor bestuursleden, diverse uitgewerkte scenario’s. Met een aantal leuke en laagdrempelige werkvormen brachten we zoveel mogelijk vrouwen ook in 2013 in contact met hun talent. 147 afdelingen organiseerden in 2013 de vorming ‘Gebruik je talent, het geeft energie’. Heel wat afdelingen haalden uit het thema ‘Talent in actie’ de nodige inspiratie om op hun eigen creatieve en originele manier het nieuwe werkjaar aan te vatten.

Nationaal In 2011 en 2012 liep de eerste editie van de ‘Prijs voor Vrouwelijk talent op het platteland’. In 2013 werd de 2de editie gelanceerd op 20 april op de Goed Gevoel Ladies Fair in Gent. Deze 2de editie looft vier prijzen ter waarde van € 2.000 uit, waaronder ook een publieksprijs. Op 16 december 2013 werd de nominatieperiode afgesloten. We ontvingen 44 dossiers.

13


PROGRAMMA

KVLV LEEFT OP HET PLATTELAND Afdelingen

Nationaal

Met een landbouwgids op stap is een aanbod van en door landbouwgidsen. In 2013 meldde slechts 1 afdeling zo’n uitstap.

Prijs voor Vrouwelijk talent op het platteland

De gegidste fietstocht ‘Foodcycleconcept’ focust op de samenhang tussen stad en platteland, vanuit het oogpunt van voedselproductie en economische en sociale ontwikkelingen in de regio. Voor elke provincie werd een gids voorzien die deze fietstocht uitwerkt en begeleidt. Er vonden 9 Foodcycle-tochten plaats. ‘KVLV zingt’ uit het aanbod 2012 werd nog door 5 afdelingen geregistreerd. KVLV was partner in de Welzijnszorgcampagne 2013 ‘Armoede (op den) buiten’. Via verschillende communicatiekanalen informeerden wij leden en bestuursleden over de inhoud van deze campagne. We stimuleerden onze besturen om ook via diverse acties deze campagne (Soep op de stoep e.a.) te steunen. Al enkele jaren maken we er werk van om stenen bakovens en bakhuisjes, pareltjes van ons culinair landelijk erfgoed, in ere te herstellen. Ook in 2013 boden we nieuwe initiatieven aan. Zet je dorp in vuur… met een bakovendag! Dat was onze oproep aan KVLV-afdelingen voor 2013. We riepen hen op om talent in actie te zetten en tegelijk te werken aan meer sociale cohesie in het dorp. 3 afdelingen planden een initiatief. Liefst 42 KVLV-afdelingen gingen op zoek naar de ‘Schatten op de begraafplaats’, een ontdekkingstocht rond het plaatselijk cultureel maar vooral funerair erfgoed.

14

Onder impuls en coördinatie van KVLV gingen Ons (voorheen Groep KVLV), Cera,Vlaams plattelandsminister Peeters, en deze keer ook het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, voor de 2de maal samen op zoek naar vrouwelijk talent op het platteland. Op 20 april 2013 lanceerden we deze 2de editie op de Goed Gevoel Ladies Fair in Flanders Expo in Gent. De drie prijswinnaars van 2012 mochten het publiek inspireren met hun getuigenis over het effect van de gewonnen prijs op hun persoonlijke groei en op hun bedrijfsontwikkeling.

Nationale bakovenstudiedag Uit een bevraging in 2012 bij alle deelnemers aan eerdere studiedagen bleek een grote belangstelling voor het gebruik van de stenen bakoven voor meer hedendaagse culinaire bereidingen. We stelden ook vast dat er een permanente belangstelling leeft voor informatie over het restaureren en/of bouwen van een stenen bakoven. Met een Bakovendag op 23 november in St.-JorisWinge bood KVLV hierop een antwoord. Het succes was zo groot dat er op 30 november een bijkomende dag moest georganiseerd worden. Ook is er al een wachtlijst met kandidaten voor een bakovendag in 2014. Het concept vindt lokaal al navolging! In totaal namen 40 geïnteresseerden deel, afkomstig uit alle hoeken van Vlaanderen. Het culinaire aanbod, ‘Stoofpotjes in de stenen bakoven’, viel bijzonder in de smaak. Ook de samenwerking met de gast-bakoveneigenaar en de lesgevers, viel zeer in de smaak.


PROGRAMMA

KVLV LEERT VLAANDEREN LEKKER EN GEZOND ETEN Afdelingen De kookles ‘Stoofpotjes en ovenschotels’ was bijzonder populair en ging 807 keer door. Ook ‘Pizza, zo veel meer’ werd gesmaakt met 605 bijeenkomsten. De ‘kinderworkshop Pizza’ging 119 keer door. ‘Couscous, quinoa & co’ werd 368 keer ingepland. ‘Brazilië, bom apetite!’ ging 163 door. De workshop ‘Klassiekers uit Ons Kookboek’ was speciaal gericht op jonge vrouwen, dit onder andere omwille van de specifieke werkvorm. De workshop werd 278 maal georganiseerd. Verder bood KVLV de culinaire causerie ‘Op de

wijze van de chef’ aan, over het ontstaan en de ontwikkeling van de kook- en eetcultuur in België, gebracht door Eddie Niesten. Dit ging 8 keer door. Het KVLV-thema ‘Wijndegustatie met sommelier’ werd 37 keer georganiseerd. In samenwerking met Trias werd de mogelijkheid om te ‘Culturellen. Koken en keuvelen met het Zuiden’ verlengd, dit ging in 2013 nog 6 keer door. In 2013 werden in totaal 3.427 samenkomsten voedingsvoorlichting en gastronomie georganiseerd voor KVLV.

KVLV DRAAGT BIJ TOT ZORGZAAM SAMENLEVEN PERSOONLIJKE GROEI

Afdelingen ‘Gebruik je talent, het geeft energie’, een vorming waarbij we vrouwen uitnodigen om te kijken naar activiteiten die hen al dan niet energie geven, werd 147 keer georganiseerd. ‘Ontdek je talent’ uit het aanbod van 2012 werd nog 2 maal gepland.

RELATIE

Afdelingen 143 afdelingen organiseerden een relatiethema voor 55-plussers met als titel ‘Blijf praten over wat jij wilt’. Geen of slechte communicatie is een belangrijke oorzaak van problemen, zeker bij ouderen. Met deze vorming willen we inzicht geven in verschillende communicatievormen en werken we samen met het Vlaams Ondersteuningscentrum Oudermis(be)handeling.

Het thema ‘Zwijg niet langer over de dood’ uit 2012 werd nog 4 keer geprogrammeerd.

OPVOEDING

Afdelingen Met ‘Haal het beste uit je kind naar boven’ hielpen we ouders om te kijken naar de talenten van hun kinderen. Deze activiteit ging 69 keer door. Het thema ‘Je kind erkenning geven’ uit 2012 werd nog 2 keer georganiseerd.

Provinciaal In West-Vlaanderen, was er een samenwerking met Reoveiling, KVLV, Boerenbond en Provincie West-Vlaanderen met ‘Sla je slag: kinderen leren en proeven van groenten van bij ons’ in mei en oktober 2013, met telkens een 380 kinderen van het 5de en 6de leerjaar.

LEEFOMGEVING Daarnaast boden we het theaterstuk ‘Geluk op grootmoeders wijze’aan van LOGO Leieland. Dit stuk over het belang van een goede, geestelijke gezondheid bij senioren werd 22 keer aangevraagd. 1 afdeling plande nog ‘Trap niet in de val’ (uit 2012).

Afdelingen De rozenverwendag bij kruidenvrouw Daniëlle Houbrechts was meteen een schot in de roos. Daniëlle Houbrechts ontving maar liefst 46 groe-

15


PROGRAMMA

pen, niet zelden van 50 mensen, om zich te laten verwennen in het thema van de roos. Met ‘Ontdek de elektrische fiets’ wilden we mensen de kans geven om op een leuke en informerende manier kennis te maken met een duurzaam vervoermiddel. Oorspronkelijk waren 20 kennismakingssessies voorzien. Mede-organisator Fiets! leverde een extra inspanning om aan de grote vraag te voldoen en gaf maar liefst 28 groepen de kans om elektrische fietsen uit te proberen. In samenwerking met het Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch bouwen en wonen (VIBE), markant en Okra, én met de steun van de Vlaamse overheid, werd het pakket ‘Gezonde materialen voor je huis’uitgewerkt. Bedoeling is om mensen te overtuigen van het belang van gezonde materialen in hun woning. De vorming werd 27 keer aangevraagd. ‘Café Verkeer’ tenslotte werd 14 keer aangevraagd. 63 afdelingen engageerden zich voor de actie ‘KVLV verrast in de Kringwinkel’.

Nationaal

In november 2013 kwam een delegatie van Braziliaanse vrouwen naar ons land. Dat vierden we op Festa Brasil, zaterdag 16 november in Gentbrugge. De 200 aanwezigen konden er kennismaken met de Braziliaanse vrouwen, samen met hen de samba dansen en genieten van een exotisch hapje en drankje. KVLV kwam i.s.m. Trias sterk naar buiten met haar partnerschap met Brazilië. KVLV organiseerde nog andere activiteiten in het teken van Brazilië, zoals de kookles 'Brazilië, bom apetite!’ en de danslessen 'Dans de samba!'

VROUWEN IN DE SAMENLEVING

Interculturaliteit De Hogeschool Gent verzamelde voor KVLV getuigenissen van mensen van over de hele wereld over hun beleving van overgangsrituelen. De dvd vormde het uitgangspunt van een gesprek in de vorm van het praatcafé ‘Overgangsrituelen’. In totaal 26 afdelingen organiseerden dit. Met Kerkwerk Multicultureel Samenleven werkten we een rondetafelgesprek uit ‘Vrouwen vieren feest’. Onder begeleiding van een moderator gingen twee allochtone vrouwen het gesprek aan met Vlaamse vrouwen. Het uitgangspunt voor dit gesprek was hun eigen agenda/kalender. 7 gewesten besloten dit rondetafelgesprek te organiseren.

Solidariteit met vrouwen in het Zuiden

Maatschappelijke betrokkenheid

Afdelingen

Afdelingen

Voor thema's die te maken hebben met mondiale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking werkt KVLV voornamelijk samen met Trias ngo.

KVLV werkt regelmatig samen met Ons Zorgnetwerk vzw rond thema’s die in grote mate met zorgbehoevendheid te maken hebben. De

We kozen in 2013 weer voor een nationale actie waarin duurzaamheid centraal staat: ‘KVLV verrast in De Kringwinkel’ waarvoor we samenwerkten met de koepel van Kringwinkels (Komosie). Afdelingen werden uitgenodigd om op de Dag van De Kringwinkel zichtbaar aanwezig te zijn in De Kringwinkel in hun buurt. Daarvoor werkten we de vorming ‘Hippe etagères maken met kringwinkelmateriaal’ uit. Na een opleiding over dit thema, konden creatieve bestuursleden, leden en KVLV-sympathisanten een demonstratie of workshop verzorgen tijdens De Dag van de Kringwinkel.

16

In 2012 startte Trias met de interculturele kookworkshop ‘Culturellen’. Deze activiteit werd in 2013 nog door 6 afdelingen geprogrammeerd. Met het actiemodel ‘Afdeling met een Hart voor Trias’ zet Trias alle afdelingen in de kijker die een activiteit voor, over of met Trias organiseren. In september 2013 mochten alle afdelingen die in 2012 hun Hart voor Trias toonden, tijdens de programmadagen een attentie afhalen. Ook in 2013 zetten vele afdelingen Trias op hun agenda. Er is een opmerkelijke stijging in solidaire afdelingen: van 157 in 2012 naar 204 in 2013.


PROGRAMMA

doelgroep van de activiteit kunnen mantelzorgers zijn of, indien het thema voldoende ruim is, ook andere geïnteresseerden. We bereiken hiermee veel leden die rechtstreeks of onrechtstreeks met zorgsituaties in aanraking komen. In 2013 stonden twee nieuwe thema’s op het programma. Lokale afdelingen konden een bezoek brengen aan de thuiszorgwinkel. Mantelzorgers en andere geïnteresseerden van maar liefst 119 afdelingen werden geïnformeerd over allerhande hulpmiddelen die de thuiszorg ondersteunen. Het andere nieuwe thema ‘Hoe omgaan met mensen met dementie’ werd 32 maal geprogrammeerd. De 2 thema’s uit 2011 ‘Van het ziekenhuis naar huis, wat nu?’ en uit 2012 ‘Over premies en tegemoetkomingen’ werden respectievelijk nog 1 maal georganiseerd. Op zondag 23 juni 2013, de ‘24 uur van de mantelzorger’, werkten 39 lokale afdelingen van KVLV en Landelijke Gilden mee aan de actie van Ons Zorgnetwerk: ‘Een bank als dank aan alle mantelzorgers in onze gemeente’. In 39 Vlaamse gemeenten werd door de plaatselijke afdelingen van KVLV en Landelijke Gilden in samenwerking met het gemeentebestuur of OCMW een rustbank ingehuldigd voor mantelzorgers. De geïnstalleerde ‘rustbanken’ staan symbool voor het belang aan adempauze voor de mantelzorger. Vrouwen en digitale media In samenwerking met Seniornet Vlaanderen vzw boden we drie ‘digitale’ thema’s aan: een basiscursus PC en internet en 2 uitbreidingscursussen: Internet en e-mail en Digitale fotografie. Met de basiscursus wilden we vrouwen over de drempel halen en zo de digitale kloof helpen dichten. 4 afdelingen gingen op dit aanbod in. De uitbreidingscursus Digitale fotografie scoorde goed met 12 aanvragen. Internet en e-mail werd slechts 1 maal gevraagd. In de sessies ‘Facebook aan de keukentafel’ spoorden we Facebookgebruikers aan om op een laagdrempelige manier hun kennis te delen met (Facebook-)digibeten. 5 afdelingen registreerden hun initiatief.

VROUWEN EN POLITIEK

Nationaal In samenwerking met verschillende vzw’s van Ons (Groep KVLV), vonden kennismakingsbezoeken plaats bij (nieuwe) gedeputeerden van Cultuur, Welzijn, Landbouw en Platteland. KVLVleden die een politiek mandaat bekleden werden hierop uitgenodigd.

GENDER

Afdelingen Auteur Marita de Sterck bracht volksverhalen over liefde en lef, waarin meisjes en vrouwen centraal staan. 21 gewesten hebben deze lezing ‘Stoute meisjes overal’op hun programma gezet.

Nationaal In het voorjaar 2013 organiseerden we 6 provinciale infoavonden over de financiële gevolgen van loopbaankeuzes op het pensioen. Deze kenden zoveel succes dat we in het najaar nog 6 infoavonden planden, nu op andere plaatsen maar met dezelfde inhoud. Ook voor het personeel van de verschillende vzw’s van Ons organiseerden we een infomoment. In totaal bereikten we 483 vrouwen, overwegend leden, en 10 mannen op deze infoavonden.

SPIRITUALITEIT

Afdelingen In 2013 boden we ‘De kunst van het genieten’aan. In 206 afdelingen leerden vrouwen kijken wat hen belemmert om te genieten, maar ook naar wat hen helpt. Daarnaast organiseerden 8 afdelingen het spiritueel thema ‘Veerkracht werkt’uit 2012. ‘Proeven van Marcus’ werd door 9 afdelingen gepland. Tijdens een vijfgangenmenu met recepten uit de tijd van het evangelie worden de deelnemers vergast op prachtige, eigentijdse verhalen uit het evangelie van Marcus. We boden een Stikkedonkerwandeling aan met als thema ‘Stilvallen en genieten’. Deze werd door 54 afdelingen georganiseerd. Nog 10 afdelingen gingen aan de slag met de fotomeditatie Passie Onderweg uit 2011.

17


PROGRAMMA

Van mei tot september 2013 waren er nationale bedevaarten met de Landelijke Beweging naar Lourdes, Rome, Griekenland, Polen…

12 vrouwen namen deel aan een voor vrouwen en door vrouwen begeleide voettocht van Gubio naar Assisi rond Clara van Assisi: Kwetsbaar en krachtig (26 april tot 1 mei 2013).

KVLV ZET AAN TOT CREATIVITEIT INTERIEURDECORATIE

Afdelingen In ‘Sfeerverlichting met gips’ maakten de deelnemers kleine theelichtjes, tafellampen en zelfs hanglampen met gips. Deze cursus vond plaats in 168 afdelingen.

CREA

Afdelingen In de cursus ‘Pimpen met papier’ werden (herbruikbare) voorwerpen opgefleurd met papier. 66 afdelingen gingen er mee aan de slag.

MODE

Afdelingen ‘Leer naaien met de naaimachine 2’ werd door 85 afdelingen georganiseerd. Beginners maakten eenvoudige maar leuke spullen in trendy stofjes. Breien is helemaal hip. Met ‘Knusse huissokjes breien’ gingen 123 afdelingen aan de slag. ‘Sjaal in weef- en viltwerk’ ging in 110 afdelingen door. De combinatie van deze twee ambachtelijke technieken gaf een verrassend resultaat.

Provinciaal In West-Vlaanderen organiseerde men in februari een cursus voor jonge vrouwen,‘Hippe rokjes naaien’, met 15 deelnemers. In oktober was er een vervolg met ‘Naaien : badjas en luiertas’, met 8 deelnemers.

18

Nationaal In samenwerking met fabrikanten, auteurs, creatieve ontwerpers e.a. zorgen we voor creatieve doe-artikels in Vrouwen met vaart.We bieden lezers eenvoudige werkbeschrijvingen aan waarmee ze aan de slag kunnen: ■ Sjaal in weef- en viltwerk (januari-februari) ■ Stijlvolle paasbrunch (maart) ■ Hippe traktaties (mei) ■ Bloemen van papier (juni) ■ Prinsessenhemel (juli-augustus) Via de creatieve KVLV-blog ‘Zo gemaakt!’ krijgen creatievelingen regelmatig nieuwe tips en prikkels voor een leuke creatieve activiteit.

GROENDECORATIE

Afdelingen Wie graag creatief aan de slag gaat met groen en bloemen vond bij KVLV leuke en eigentijdse thema’s. Duurzame creaties en eenvoudige materialen, ook uit de tuin, spelen hierbij een belangrijke rol. Honderden afdelingen boden deze activiteiten aan: ■ Duurzaam geschikt: 254 ■ Groen verbindt: 310 ■ Bloemenplezier met kids: samen decoreren: 77


PROGRAMMA

KVLV KIEST VOOR GEZONDHEID EN CONDITIE GEZONDHEID

WELLNESS

Afdelingen

Afdelingen

In het werkjaar 2013 vroegen we extra aandacht voor het hart. Voor de vormingsactiviteit ‘Je hebt je hart hard nodig’ konden afdelingen een beroep doen op door KVLV opgeleide vormingswerkers ofwel op hartspecialisten met wie KVLV een akkoord sloot. Dit thema bleek een schot in de roos, het ging 407 keer door. In het kader van een samenwerkingsverband met CM, Femma en markant boden we het thema ‘Zonder zorgen in de zon’aan. Dit thema vond 159 maal plaats. Journaliste Annick Ruyts presenteerde 18 maal ‘Te Gek. Over de onrust in je hoofd’. Omdat evenwichtig eten voor steeds minder mensen vanzelfsprekend is, brachten we, in samenwerking met de AN-BN vzw, 16 maal het thema ‘Als eten een obsessie wordt’. ‘Geen pauze, a.u.b.!’ is een olijke monoloog over de menopauze, een andere methodiek om dit minder makkelijke thema toch bespreekbaar te maken. 5 gewesten organiseerden een geslaagde en goed bijgewoonde voorstelling. Daarnaast kwam in vele afdelingen en gewesten het thema ‘Dementie’ aan bod.

Het thema ‘Lingerie, je tweede huid’ (2012) werd nog 65 maal aangevraagd door de afdelingen. De workshop ‘Handverzorging’ ging in 190 afdelingen door. Maar ook de ganse ‘uitstraling’ kwam aan bod in 2013. Met de activiteit ‘Stylingtips & -tricks’ ontvingen stylisten kleine KVLV-groepjes in hun atelier. 172 afdelingen schreven zich in bij een van de 15 stylisten die met KVLV een samenwerkingsverband afsloten.

Provinciaal Neuropsycholoog Michael Portzky sprak in Herentals op 8 januari over ‘Geheugen en vergeten’, voor 351 aanwezigen. In Oost-Vlaanderen waren er verschillende sessies rond het thema ‘Dementie’: ■ Sint-Lievens-Esse op 7 maart met 70 aanwezigen ■ Deinze op 13 maart met 70 aanwezigen ■ Zele op 23 mei met 150 aanwezigen ■ Adegem op 14 oktober met 40 aanwezigen ■ Ertvelde op 27 november met 45 aanwezigen

Provinciaal In Staden (West-Vlaanderen) was er op 30 mei een ‘Verwendag voor 50+’.

CONDITIE

Afdelingen Onze leden kregen een unieke kans om kennis te maken met de duiksport. In samenwerking met NELOS, de Belgische duikfederatie, boden we gratis duikinitiaties aan in heel Vlaanderen. 50 groepjes waagden de sprong in het diepe. Het Kubbspel is een Zweeds volksspel voor jong en oud, dat ook in ons land op veel bijval kan rekenen. Een 60-tal afdelingen pikten hierop in. En we blijven dansen! In 2013 kozen we voor de Samba, een opzwepende dans uit Brazilië. 143 danssessies vonden plaats. Deze dansvorm kadert in onze samenwerking met Trias rondom Brazilië. De climax vond plaats op het Festa Brasil op 16 november 2013. In dit kader lanceerde Trias ook een innovatieve actie voor fondsenwerving onder het motto ‘Brazilië zet KVLV in beweging’. We moedigden KVLV-afdelingen aan om hun wekelijkse, maandelijkse of eenmalige sportactiviteit te ‘doneren’ aan Trias. Door elk lid een vrije bijdrage te laten schenken en bovendien alle gesporte kilometers te ‘geven’ aan Trias, zouden we de virtuele afstand tussen Brussel en Francisco Beltrao overbruggen. Het was een groot succes, zowat het dubbel aantalkilometers werd bijeen gesport. 19


PROGRAMMA

Provinciaal

Nationaal

Op zondag 21 april 2013 organiseerde KVLV Vlaams-Brabant een wandeling in en rond Wezemaal. 250 deelnemers stapten mee.

In oktober 2013 startten we met een webpagina voor lopers ‘Loop mee met KVLV’ met een heleboel nieuwtjes, getuigenissen en prikkels om te starten met of om te blijven lopen. Hieraan gekoppeld is er een facebookgroep, waar loopervaringen gedeeld worden en vrouwen elkaar kunnen aanmoedigen.

KVLV ONDERSTEUNT AGRAVROUWEN KVLV draagt via KVLV-Agra bijzondere zorg voor boerinnen, tuiniersters, sierteeltsters en fruitteeltvrouwen die lid zijn van KVLV, de zogenaamde Agravrouwen. KVLV-Agra wil hen kansen bieden tot beroepsvorming, netwerking en syndicale participatie.

KVLV en KVLV-Agra steunen ook Steunpunt Groene Zorg vzw. Dit steunpunt geeft informatie en ondersteuning bij het opzetten van een landbouw-zorgcombinatie of een zorgboerderij. Daarnaast steunt KVLV-Agra ook Boeren op een kruispunt vzw die hulp bieden van velerlei aard aan bedrijfsleid(st)ers en hun gezin, van bedrijven die in moeilijkheden verkeren of in omschakeling zijn.

Regionaal ■

Volgende thema’s stonden in het regionaal aanbod van 2013: ■

20

‘Opvoeden! Veldwerk?’: over opvoeding op een land- en tuinbouwbedrijf en de specifieke kansen en valkuilen die hieraan verbonden zijn. Trias: ‘Talentvolle vrouwen in Brazilië en hier’: samenkomst in het kader van het uitwisselingsproject tussen KVLV en het vrouwensecretariaat van Parana in Brazilië. ‘E-loket, ken jij alle toepassingen?’: toelichting of interactieve les over het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Bijzondere aandacht gaat naar de mogelijkheden om als meewerkende echtgenote toegang te krijgen tot de bedrijfsgegevens op het internet.

‘De computer, onmisbaar op het land- en tuinbouwbedrijf’: een 21 uur durende cursus die gewesten modulair kunnen plannen. Komen onder meer aan bod: mijn bedrijf op het in-ternet, e-loket, Mestbanking en efficiënt computergebruik. ‘@gravrouw#SocialeMediaVoorJezelfenJeBedrijf’: computerworkshop over de mogelijkheden van sociale media voor een bedrijf. ‘EHBO in de land- en tuinbouw’: praktijkles voor bedrijfsleidsters tot het bekomen van een attest dat noodzakelijk is in het kader van bepaalde lastenboeken in de sector. ‘Partners 7 dagen op 7’: als man en vrouw op een bedrijf ben je partners 7 dagen op 7, zowel privé als beroepsmatig. Welke invloed heeft stress op een relatie, en hoe kan je als koppel werken om deze stress de baas te kunnen. ‘Mijn bedrijfslening en ik’: in samenwerking met KBC worden partners bewust gemaakt van het belang te weten wat men ondertekent bij het afsluiten van een lening, waarvoor men zich borg stelt, en welk risico je als partner loopt. ‘De notaris luistert, geeft raad en tekent met je mee’: door een bezoek aan de notaris worden Agravrouwen gestimuleerd om vaker de stap te zetten naar een notaris. De juridische bescherming van beide partners tijdens de verschillende levensfases en de bedrijfsontwikkeling staat hierbij centraal. I.s.m. de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Boeren op een Kruispunt: verscheidene psychosociale thema’s die Agravrouwen sterker moeten maken in een sector waar veel stress en financiële onzekerheid heerst.


PROGRAMMA ■

‘Slingers op het Erf’: een cursus over de professionele aanpak van kinderfeestjes op een landof tuinbouwbedrijf. Steunpunt Hoeveproducten: introducerende samenkomst over hoeveverkoop.

In totaal werden wat beroepsvorming betreft in 2013 op regionaal (en provinciaal niveau) 778 uren vormingen georganiseerd, met inbegrip van 83 uren bedrijfsbezoek.

Provinciaal Het provinciale aanbod van 2013: ‘Slingers op het hof’: een cursus over de professionele aanpak van kinderfeestjes op een land- of tuinbouwbedrijf. ‘Loopbaancoaching’: Hoe geef ik mijn loopbaan als Agravrouw een andere wending? Kan ik mijn talenten kwijt op mijn bedrijf? Binnen een buitenshuise job in combinatie met mijn bedrijf? In samenwerking met Acerta. ‘Fytolicentie’: inspelend op de actualiteit gaat deze vorming over hoe een fytolicentie kan bekomen worden, en waarom dit ook voor Agravrouwen (en niet alleen hun partner) belangrijk is.

Sectorwerking Naast de regionale en provinciale werking die vooral gestoeld is op sectoroverschrijdende thema’s worden binnen KVLV-Agra ook bijeenkomsten en studiemomenten met sectorgenoten georganiseerd. In het verleden gebeurde dit op provinciaal niveau. De sectoractiviteiten worden vanaf 2013 gepland en gecoördineerd vanuit het nationaal Sectoroverleg. Er werden 98 uren vorming, specifiek voor de verschillende sectoren gerealiseerd.

Steunpunt Hoeveproducten De werking van het Steunpunt Hoeveproducten richt zich op alle land- en tuinbouwbedrijven die via de Korte Keten vermarkten en die dus als hoeveproducent hun bedrijfsinkomen aanvullen.

In 2013 organiseerde het Steunpunt Hoeveproducten heel wat bedrijfsgerichte opleidingen: ■ 3 cursussen ‘Hygiëne en autocontrole’ (57 thuisverkopers bereikt) ■ 1 infoavond ‘Commercialisatie van fruit- en groentenproducten’ (16 thuisverkopers bereikt) ■ 1 infoavond ‘Het ILVO en de Food Pilot’ (11 thuisverkopers bereikt) ■ 2 infonamiddagen ‘Verkopen via automaten’ (14 thuisverkopers bereikt) ■ 1 doedag ‘Kaas maken’ (16 thuisverkopers bereikt) ■ 1 infovergadering ‘Verkoop aan derden’ (19 thuisverkopers bereikt). ■ 1 infoavond ‘Rendabiliteit hoevezuivel’ (12 thuisverkopers bereikt) ■ 1 minicursus ‘Werken met testkits’ (14 verwerkers bereikt) ■ 4 infoavonden ‘Etikettering van hoeveproducten’ (71 verwerkers bereikt) ■ 2 infoavonden ‘Afroomtoestellen’ (36 hoevezuivelaars bereikt) In totaal werden in 2013 door het Steunpunt 75 uren vorming voorzien voor de specifieke doelgroep van hoeveproducenten en werden 266 thuisverkopers bereikt. Naast dit vormingsaanbod waar thuisverkopers in groep met collega’s informatie kunnen krijgen begeleidde het Steunpunt Hoeveproducten in 2013 ook nog eens 172 land- en tuinbouwbedrijven op individuele basis. Het Steunpunt ontwikkelde in 2013 de zogenaamde ‘Berekeningsmodule Kostprijsberekening Groenten en Fruit’. De berekeningsmodule is terug te vinden op www.steunpunthoeveproducten.be en stelt hoeveproducenten in staat zelf de kostprijs van hun producten te berekenen om zo een juiste verkoopprijs te bepalen. Daarnaast ontwikkelde het Steunpunt ook nog enkele didactische mappen: bedrijfsplan ‘Starten met de verwerking van groenten en fruit’ en ‘Starten met hoevezuivel’. Ook werd de ‘Startersmap Hoevevlees’ online gebracht en werd een handleiding ‘Inrichting van winkelruimte en verwerkingsruimte’ ter beschikking 21


PROGRAMMA

gesteld van geïnteresseerde land- en tuinbouwers. In 2013 werd de papieren nieuwsbrief die 4 keer per jaar aan de hoeveproducenten verstuurd werd, omgevormd tot een elektronische e-zine dat maandelijks verschijnt. Hierin worden de activiteiten aangekondigd, maar ook actualiteiten komen aan bod.

Tijdens infomomenten worden reguliere landen tuinbouwbedrijven geïnformeerd over het bestaan en de werking van het Steunpunt Hoeveproducten en krijgen ze een kijk op de mogelijkheden van de thuisverkoop. Er waren: ■ 2 infosessies ‘Promotie van hoeveproducten’ ■ 7 ‘Voorstellingen van het Steunpunt Hoeveproducten’ ■ 5 infosessies ‘Opstarten van een thuisverkoop’

EN VERDER… Afdelingen KVLV heeft altijd een belangrijke drempelverlagende rol vervuld op het vlak van kunst- en cultuureducatie. Afdelingen en gewesten krijgen ieder jaar suggesties m.b.t. het aanbod ‘podiumkunsten’. Heel veel afdelingen organiseren dan ook zelf een culturele avond of gaan met de afdeling op stap naar een museum, een tentoonstelling, theaterbezoek of een concert. Ook de leesgroepen bloeien nog steeds.

Provinciaal ■

22

In Aartselaar bracht An Nelissen ‘De Moedermonoloog’ op 20 maart voor 460 aanwezigen. KVLV Vlaams-Brabant organiseerde op 10 maart een ‘Mini-event’ in Leuven met 310 aanwezigen. Op 25 oktober trad Connie Neefs op in de Zandloper in Wemmel voor 350 aanwezigen.

KVLV Oost-Vlaanderen nodigde jonge vrouwen uit voor haar Ready 4 some fun in OC De Griffel in Ouwegem met 135 deelnemers. Scala trad 3 x op voor KVLV in de Concertzaal de Bijloke Gent in november voor 2.800 muziekliefhebbers. In Oudenaarde kwamen op 18, 19, 20 en 21 maart in totaal 1.750 aanwezigen samen voor de ‘Lentekriebels’.

Nationaal In 2013 stonden volgende meerdaagse reizen op het programma: ■ Montenegro, verborgen parel van de Méditerranée ■ Fietsen in Ostfriesland ■ Barcelona ■ Roemenië (Agrareis) ■ Vrouwenvoettocht naar Assisi


PROGRAMMA

23


Kadervorming


KADERVORMING

De bestuursleden zijn de motor van de beweging. In hun plaatselijke afdeling bouwen zij de werking uit. In het geheel van de organisatie zijn zij de bouwstenen om vanuit de plaatselijke afdeling via gewesten en provincies tot in het nationaal bestuur de beweging gestalte te geven. Daarom is kadervorming een belangrijk aandachtspunt.

OPLEIDING VOOR BESTUURSLEDEN We geloven in het talent en de kracht van onze bestuursleden. KVLV heeft in die zin de afgelopen jaren voor verschillende thema’s opleidingen georganiseerd. Tijdens deze opleidingen worden bestuursleden klaargestoomd om het thema/de cursus zelf te begeleiden in hun afdeling.

Opleiding ‘KVLV verrast in De Kringwinkel’ KVLV stimuleerde haar afdelingen om een stapje buiten hun vertrouwde werking te zetten en deel te nemen aan de nationale actie ‘KVLV verrast in De Kringwinkel’. Om onze (bestuurs)vrijwilligers hier zo goed mogelijk op voor te bereiden en ondersteunen organiseerden we hiervoor 6 provinciale opleidingen, die uit twee luiken bestond: ■ een creatief luik: hoe maak je etagères met kringwinkelmateriaal? ■ een PR-luik: hoe promoot je KVLV en je gewest/afdeling?

Lokaal Cultuurbeleid In het najaar van 2013 voorzag KVLV in elke provincie meerdere vormingsmomenten omtrent lokaal cultuurbeleid ‘Samenwerking KVLV en de gemeente’. Deze vorming vloeide voort uit de actie ‘KVLV vraagt het aan’ (charmeoffensief lokaal cultuurbeleid) die in februari 2013 volop gedragen werd door de lokale afdelingen.

Werken met Facebook In 2013 zette KVLV volop in op ‘Werken met Facebook’. Deze opleiding vond plaats in: Oostmalle op 28 februari en 24 mei, Geel op 5 maart en 22 mei, Hasselt op18 en 25 februari, Bocholt op 5 en 12 november, Tongeren op 6 en 20 november, Sint-Niklaas op 12 en 19 maart, Deinze op 6 en 13 mei, Zottegem op 7 en 14 mei, Itterbeek op 17 en 19 juni, Wijgmaal op 18 en 20 november, Itterbeek op 19 en 21 november, Roeselare op 10 en 24 januari en op 6 en 13 november, Poperinge op 7 en 14 maart. In totaal werden hiervoor 260 leerbewijzen uitgedeeld.

Spreken voor een groep ‘Spreken voor een groep’ werd in Wijgmaal gegeven op 22 oktober en 4 november en in Roeselare op 17 september en 1 oktober. Dit was goed voor 15 leerbewijzen.

25


KADERVORMING

VORMING VOOR ALLE BESTUURSLEDEN Inspiratiemomenten

Programmadagen

In april–mei 2013 werden alle bestuursleden uitgenodigd op Inspiratiemomenten die regionaal en gewestelijk georganiseerd werden. In totaal vonden er, over de 5 provincies heen, 67 inspiratiemomenten plaats waaraan 3.001 bestuursleden deelnamen. Het centrale thema van deze momenten was ‘KVLV, van alle markten thuis’.

De programmadagen vonden in september 2013 plaats. We maakten daar het nieuwe aanbod voor 2014 bekend aan onze bestuursleden. Bijzondere aandacht op de beurs was er voor ‘De Weggeefkast’ waarmee we een tipje van de sluier van het vernieuwde KVLV wilden oplichten en de stand ‘Jonge vrouwen’. De programmadagen 2013 vonden op drie locaties plaats: Deinze, Hasselt en Oostmalle. In totaal boden we 13 beursmomenten aan waaraan ongeveer 4.450 bestuursleden deelnamen. KVLV bereikte 660 van haar afdelingen.

FUNCTIEGERICHTE VORMING Voor gewestbestuursleden In januari en februari 2013 namen we de draad met de provinciale vergaderingen voor gewestbestuursleden weer op. Het thema van de avonden was ‘Sterk uit de startblokken’. In 2012 vonden er in KVLV immers structuurverkiezingen plaats. Begin 2013 was dus het ideale moment om de trekkers van een gewest: gewestvoorzitsters, gewestsecretaresses, provinciale bestuursleden en geïnteresseerde gewestbestuursleden samen te brengen. Er waren 16 momenten gespreid over de 5 provincies.

Voor voorzitsters en secretaressen Van half augustus tot medio september 2013 kwamen op 81 plaatsen, verspreid over de

26

Vlaamse provincies, de plaatselijke voorzitsters en secretaresses samen. Deze samenkomsten werden ofwel per gewest georganiseerd, ofwel werden enkele gewesten samengenomen om een maximaal uitwisselingsplatform te creëren. Naast de evaluatie van het voorbije werkjaar werd tijdens deze samenkomsten ook stilgestaan bij nieuwe gegevenheden en oude weetjes omtrent afdelingsadministratie. Verder kregen twee acties waar KVLV in 2013 mee uitpakte de nodige aandacht: ■ KVLV verrast in De Kringwinkel. ■ KVLV vraagt het aan: charmeoffensief lokaal cultuurbeleid. Vervolgens gaven de consulenten toelichting bij de nieuwe structuur van KVLV-Agra en ging het over een warm onthaal voor vormingswerkers in de afdeling. Er was tijd om ervaringen uit te wisselen en antwoorden te geven op veel gestelde vragen.


KADERVORMING

EIGEN ACCENTEN PER PROVINCIE Daarnaast organiseerden de KVLV-consulenten, afhankelijk van de gedetecteerde behoeften, in de eigen werkgebieden: samenkomsten voor nieuwe bestuursleden, samenkomsten nieuwe voorzitsters, samenkomsten nieuwe secretaressen, opleiding websecretaresses i.v.m. online ledenadministratie,… De consulenten plannen

deze vormingssessies in functie van de behoeften in hun streek of provincie. De consulenten van Antwerpen en Limburg organiseerden een kadervorming rond ‘Jongeren in KVLV!’. In Vlaams-Brabant organiseerde men ‘Coachen in een brei- en haakcafé’.

KADERVORMING IN KVLV-AGRA Om de nieuwe Agravoorzitsters de kans te geven om zich voor te bereiden op het spreken in het publiek werd de tweedelige les ‘Spreken voor een groep’ georganiseerd op 2 locaties: Wijgmaal (22/10 en 3/11), Roeselare (17/09 en 1/10). Voor de Agrasecretaresses en -voorzitsters werd een terugkommoment voorzien, zodat de eerste

ervaringen in hun nieuwe functies konden uitgewisseld worden, en enkele nieuwigheden konden uitgelegd. In Oostmalle en Lochristi werd eveneens de vorming ‘Agravrouwen geven elkaar een duwtje in de rug’ gegeven.

WERKMATERIAAL VOOR BESTUURSLEDEN Bestuursblad Met het Bestuursblad willen we onze bestuursleden informeren, vorming geven en hen ondersteunen bij hun functie als bestuurslid. Het Bestuursblad verscheen 8 maal in gedrukte vorm. Zeven gewone nummers en een dikker nummer waarin het nieuwe programma-aanbod uitvoerig werd toegelicht. Elk Bestuursblad bestond uit twee delen: een vast, nationaal gedeelte met info voor alle bestuursleden en een provinciaal gedeelte waarin de provinciale activiteiten en mededelingen een plaats krijgen.

Map voor afdelingswerking De Map voor afdelingswerking biedt aan bestuursleden informatie om hun afdelingsprogramma te omkaderen en vernieuwende

activiteiten te plannen. Het gaat om volledig uitgewerkte activiteiten en acties, werkbeschrijvingen voor aangepaste tafelversiering of uitnodigingen, sketches in het kader van het jaarthema, bezinnings- en andere teksten, quizvragen, enz. De Map bestaat uit verschillende bundels onderverdeeld volgens de KVLV-pijlers. De Map voor afdelingswerking is integraal te raadplegen op de KVLV-website, op het gedeelte voor bestuursleden.

www.kvlv.be De website van KVLV is een belangrijk instrument in de communicatie met bestuursleden. Voor hen bestaat er de mogelijkheid om ook een afgeschermd gedeelte te raadplegen. In 2013 werden de subrubrieken voor de navigatie van het extranet voor bestuursleden vereenvoudigd.

27


Vormingswerkers


VORMINGSWERKERS

Vormingswerkers zijn een belangrijke schakel in het KVLV-vormingswerk. Zij krijgen door KVLV didactisch materiaal, handleidingen en brochures ter beschikking gesteld. De studiedagen voor vormingswerkers hebben als doel de vormingswerkers zowel inhoudelijk als didactisch te ondersteunen.Voor het engageren van nieuwe vormingswerkers werkte KVLV samen met het Landelijk Praktijkatelier vzw een instapprocedure uit. Kandidaat vormingswerkers doorlopen deze procedure alvorens ze aan de slag gaan bij KVLV of LPA. In 2013 organiseerde KVLV, vanaf 24 augustus tot 5 oktober volgende studiedagen met resp. aantal deelnemers: 2013

Thema

Datum

Aantal aanwezigen

Relatie en opvoeding

Kwaadheid als bron van energie Samen opvoeden, een uitdaging! Oma zijn in 2014 Ouder worden, een gave Zorg voor adempauze

21/09

40

Voedselverspilling

28/09

12

Lindy Hop Terug in vorm met je baby

05/10 en 19/10

17 12

Spiritualiteit

Moeder Aarde Rust in onrust

28/09

24

Gezondheid

De weg van het bloed Bewegen, een topmedicijn!

28/09

32

Bewust omgaan met spanning en ontspanning

05/10

37

Brei voor je kids Figuurzagen + Kleine kunstenaar Hippe rokjes naaien Haakmeeting Pimp je teenslippers Sjaals in de knoop

31/08 07/09 21/09 28/09 28/09 21/09

38 47 33 40 78 54

Bloementaarten, -cakes en sweeties Meer met blad Eenvoudig geschikt: voor beginners

28/09

48

Vis

24/08

33

Leefomgeving Conditie

Wellness Creativiteit/mode

Groendecoratie

Culinair

29


VORMINGSWERKERS

Contact

www.kvlv.be

Contact is een nieuwsbrief voor freelance medewerkers. 400 KVLV-vormingswerkers ontvangen het infozine gemiddeld 4 keer per jaar via mail. Contact is een bruikbaar communicatiemiddel om de vormingswerkers te informeren over studiedagen, programmadagen, ontmoetingsmoment, wijzigingen rond statuut, interessante beurzen en happenings, uitgaven, werkmateriaal, enz.…

Vormingswerkers kunnen inloggen op de portaalsite voor vormingswerkers. Via een gebruikersnaam en paswoord kan de vormingswerker inloggen en de beschikbare informatie of documenten raadplegen, downloaden of afdrukken. Via de website kunnen de vormingswerkers hun fiche elektronisch invullen en de thema’s aanduiden die hij of zij wil geven in de afdelingen. Op hun ‘persoonlijke fiche’ vinden ze de elektronische versie van allerlei documenten, foto’s en presentaties waarmee ze aan de slag kunnen gaan om hun lessen voor te bereiden.

Handleidingen De thema’s uit het aanbod worden uitgewerkt in handleidingen. Het is een ondersteuning voor de vormingswerkers, zowel inhoudelijk als methodisch om het onderwerp in de afdelingen te begeleiden.

30


Publicaties


PUBLICATIES

Vrouwen met vaart

Boeken

Ons magazine ‘Vrouwen met vaart’, dat 10 maal per jaar verschijnt, heeft naast hoofdrubrieken zoals Creatief, Gezin, Gezondheid, Kook & Geniet, Mode, Platteland, Rondom Ons, Spiritualiteit, Tuinplezier,Wellness en Wonen kleinere weerkerende rubrieken zoals Junior, Wel in je vel, Woordwerk, De tuin in, Groep onder de loep,…

GEBUNDELD

Eind januari 2013 bracht KVLV eenmalig in een beperkte oplage een identieke herdruk uit van haar twee oudste kookboekjes in een bundel. ‘Gebundeld’ bevat Ons Kookboekje uit 1927 en Ons Oorlogskookboek uit WO II. Een echt collectors item voor wie meer wil weten over de eetcultuur van enkele generaties geleden.

ONS KOOKBOEK De veelgesmaakte rubriek ‘Junior’ werd danig opgefrist en kreeg dubbel zoveel ruimte. Ook andere kortere rubrieken zoals het kortverhaal en de column kregen een kleine facelift. In het kader van het jaarthema ‘Talent in actie’ brachten we verschillende talentvolle vrouwen in beeld.

32

Op 21 april 2013 bracht KVLV de vernieuwde versie van Ons Kookboek op de markt. Wat in 1927 begon als een eenvoudig Ons Kookboekje groeide uit tot dé kookbijbel in Vlaanderen. Ons Kookboek® staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid en evolueert mee met de culinaire trends en ontwikkelingen. Met de toevoeging van nieuwe


PUBLICATIES producten, tendensen en kooktechnieken biedt dit lijvige boek een schat aan informatie, weetjes, tips en 1.892 hedendaagse recepten voor zowel de dagelijkse als de gastronomische tafel. Een degelijk basiskookboek voor de beginnende kok en de doorgewinterde foodie. Ons Kookboek® is en blijft dé kookbijbel van Vlaanderen!

GEPERSONALISEERD ONS KOOKBOEK Van 1 oktober tot 15 november 2013 lanceerde KVLV, Vrouwen met vaart het gepersonaliseerde Ons Kookboek. Men kon dit bestellen met een bepaalde naam op de cover en rug. Van ‘Ons Kookboek van Stefanie’ tot ‘Ons Kookboek van mijn bolleke’, alle combinaties waren mogelijk. Het ideale pakje voor onder de kerstboom.

VOOR JOU In het najaar 2013 verscheen een mijmerboekje: Voor jou. Een boekje voor iedereen die de adem van het leven voelt en die deze adem af en toe wil koesteren. Dit 40 pagina’s tellende en mooi geïllustreerde boekje wil mensen helpen stilvallen. Een mooi kleinood om cadeau te geven of zelf te gebruiken.

BREI VOOR JE KIDS ‘Brei voor je kids’ is een breiboek met heldere uitleg en prachtige foto’s dat aansluit bij de breicursus van 2014. Het boek bevat onder meer een heleboel steken en motieven. In het eerste deel wordt de basis opnieuw uitgelegd aan de hand van duidelijke foto’s en eenvoudige beschrijvingen. Daarna wordt het iets uitdagender en leer je op maat breien en patronen aanpassen. In het tweede deel van het boek vind je meer dan 35

nieuwe werkbeschrijvingen van prachtige interieur- en modespullen waar je meteen mee aan de slag kunt. Het boek is een cocreatie met uitgeverij Lannoo.

SMAKELIJK! ‘Smakelijk!’ is een verrassend kookboek met gevarieerde recepten uit de KVLV-kooklessen van 2014. Burgers en ballekes charmeren je zeker en vast met hun kwalitatieve ingrediënten en gevarieerde smaken. Hamburgers zijn allang geen inspiratieloze fastfood meer. Of kies een van de verschillende themapicknicks en trek er op uit. Snel, veggie, feestelijk of exotisch, ze zijn allemaal even lekker. Po mpoen en courgette zijn subtiel van smaak, maar net daardoor ontzettend veelzijdig. Van zomer tot winter brengen ze afwisseling op je bord. Zoek je het liever wat verder? Ontdek dan de keuken van Spanje & Portugal. De Spaanse en Portugese keuken zijn relatief eenvoudig, maar daarom niet minder smaakvol. Elke regio heeft zijn eigen specialiteit. 33


Het beleidsplan van KVLV


HET BELEIDSPLAN VAN KVLV

In 2011 kreeg het huidige beleidsplan van KVLV zijn definitieve vorm. Het was het resultaat van 2 jaar voorbereiding door en samenwerking van zowel beroepskrachten als beleidsvrijwilligers. Het beleidsplan voor de periode 2011-2015 blijft de drijvende kracht achter onze werking.

EIGENTIJDSE COMMUNICATIE KVLV COMMUNICEERT OP EEN EIGENTIJDSE EN JONGE MANIER In al onze communicatiekanalen willen we op een vlotte, eigentijdse manier communiceren. Via de KVLV-website kunnen bezoekers doorklikken naar de creatieve blog ‘Zo gemaakt!’.Wekelijks brengen we hier een 3-tal nieuwe berichten over nieuwe trends, inspirerende uitstappen en creatieve ideeën om zelf te maken of je te laten inspireren. Bezoekers hebben de mogelijkheid om bij elk berichtje een reactie te plaatsen. Via een invulformulier kunnen ze eigen ideeën en suggesties indienen al of niet met een afbeelding in bijlage. In 2013 telde de creablog 134.303 paginaweergaven en 53.048 unieke paginaweergaven. In december alleen waren dit 6.820 bezoekers, 24.141 paginaweergaven en 11.240 unieke paginaweergaven.

KVLV HELPT MEE DE DIGITALE KLOOF DICHTEN Daar waar mogelijk leggen we in onze communicatiekanalen de link naar digitale media en breiden we onze eigen digitale kanalen uit. De KVLV-website www.kvlv.be en de aanwezigheid van KVLV op Facebook, Twitter, YouTube en Flickr bieden extra mogelijkheden om de leden op de informatieve snelweg te krijgen. We verwijzen ernaar in onze gedrukte media en leggen onderlinge links vanop de KVLV-website, KVLV-Facebook en KVLV-Twitter.

WWW.KVLV.BE Op de KVLV-website staan op de homepagina nieuwsitems, activiteiten in de kijker, links naar de digitale nieuwsbrieven, naar het magazine Vrouwen met vaart en naar Facebook, Twitter, YouTube, Flickr en onze blog ‘Zo gemaakt’. De ge-

bruiker kan opzoeken waar een KVLV-activiteit plaatsvindt, een KVLV-groep en het programmaaanbod in haar buurt opzoeken, algemene informatie over KVLV en contactgegevens van de KVLV-medewerkers terugvinden. In het kader van de nationale KVLV-actie ‘KVLV verrast in De Kringwinkel’op zaterdag 19 oktober 2013 maakten we op www.kvlv.be/kringwinkel een overzicht van alle Kringwinkels in Vlaanderen waar je aan deze activiteit kon deelnemen. Klikte je door op een locatie op de kaart, dan kreeg je de nodige informatie over die bepaalde Kringwinkel en wanneer de activiteit plaatsvond. In 2013 hadden we 1.715.945 paginaweergaven en 799.002 unieke paginaweergaven.

KVLV NIEUWSBRIEF In 2013 verstuurden we 10 keer een elektronische KVLV-Nieuwsbrief. Via de KVLV-Nieuwsbrief brengen we nieuws vanuit KVLV, acties, activiteiten, tips, wedstrijden, voordelen,… Via korte berichten linken we door naar webpagina’s op de KVLV-website waar de lezer meer informatie kan lezen. Iedereen die zich op dit e-zine wil abonneren, kan inschrijven via kvlv.be. De belangstelling voor de KVLV-Nieuwsbrief neemt jaar na jaar toe: de eerste versie werd aan 8.277 individuele e-mailadressen verstuurd. In december 2013 telden we al 28.640 abonnees. Andere e-zines van KVLV zijn Contact voor de vormingswerkers, Agr@zine voor Agravrouwen en politic@zine voor KVLV-leden actief in de politiek. Steunpunt hoeveproducten heeft eveneens een eigen e-zine.

35


HET BELEIDSPLAN VAN KVLV

WWW.FACEBOOK.COM/ VROUWENMETVAART

KVLV DOET GERICHTE INSPANNINGEN OM HAAR IMAGO TE VERBETEREN TOT IN ALLE PLAATSELIJKE AFDELINGEN

Naast een eigen Facebookpagina, waaraan een Twitterpagina is gekoppeld, heeft KVLV ook 5 provinciale Facebookgroepen.

KVLV stelt gratis promomateriaal (KVLV-parasols, -banners, wegwijzers, T-shirts, promo-dvd, inkijkexemplaren van KVLV-uitgaven,…) ter beschikking van de afdelingen om zich op een mooie en in het oog springende manier te presenteren in standen op evenementen, markten, tijdens eigen activiteiten,… Via de KVLV-website/gedeelte bestuursleden, kunnen bestuursleden promomaterialen downloaden (logo’s, voorbeelduitnodigingen, affiches, flyers, foto’s, (pers)tekstjes,…). Via de KVLV-winkel kunnen bestuursleden naast de KVLV-uitgaven ook promomateriaal aankopen. Verzorgde modellen van uitnodigingen voor ledenactiviteiten staan in de Map voor afdelingswerking.

Op 2 oktober 2013 lanceerden we samen met de webpagina ‘Loop mee met KVLV’ ook een Facebookgroep ‘Loop mee met KVLV’. We roepen via de webpagina Loop mee met KVLV, de nationale Facebookpagina, de provinciale Facebookgroepen en in de KVLV-Nieuwsbrief op om aan te sluiten bij de Facebookgroep 'Loop mee met KVLV'. Leden kunnen er loopervaringen delen, foto’s plaatsen, looptips uitwisselen en elkaar moed inspreken om vol te houden.

DIFFERENTIATIE KVLV wil zich inzetten op differentiatie zowel in het aanbod als de aanpak, zowel in aanspreekkanalen als in doelgroepen.

KVLV RICHT ZICH NAAR JONGE VROUWEN We richten ons uitdrukkelijk naar jonge vrouwen via het aanbod van activiteiten maar ook in methodiek (bv. culinaire workshops) en in onze communicatie (vb. digitale media). In het magazine Vrouwen met vaart hebben we zowel in de culinaire rubriek, de crea-rubriek e.a. aandacht voor basisvaardigheden en niet al te ingewikkelde recepten of werkbeschrijvingen zodat ook jonge vrouwen het zien zitten om eraan te beginnen. Zo werd er voor de rubriek ‘Crea’ verschillende malen samengewerkt met ‘Poppinette’, een jong bedrijfje gespecialiseerd in creatieve reportages die erg hip en jong zijn. Ook de interieurrubriek heeft oog voor hippe, jonge trends. In onze opvoedingsrubriek willen we ons in hoofdzaak richten naar ouders van jonge(re) kinderen.

36

In 2013 brachten we in het kader van deze filosofie o.a. reportages over voorlezen voor kinderen, pizza’s maken met de kids, duurzaamheid in de IBO, kinderen en Facebook, zwangerschap en de gevaren van drugs- en alcohol, vakantietips voor kinderen, kinderfeestjes op het erf, leuke spellen, vierkante meter moestuin,…

KVLV ZET IN OP INTERCULTURALITEIT KVLV wil inzetten op interculturaliteit op een haalbare en voor KVLV realistische manier via kennismaking en ontmoeting, samenwerking met allochtone verenigingen en via kruispuntactiviteiten.

KVLV FOCUST OP HET JONGE KIND We willen met ons activiteitenaanbod en ook via onze communicatiekanalen, voldoende aandacht hebben voor vrouwen met jonge kinderen. Tijdens de ‘Week van de opvoeding’ werkten we, op drie locaties in Vlaams-Brabant, samen met Landelijke Kinderopvang. Omdat het thema ‘Natuurlijk opvoeden’ was en Landelijke Kinderopvang ook veel aandacht besteedt aan de link


HET BELEIDSPLAN VAN KVLV

tussen opvoeding en natuur, boden we samen de KVLV-vorming ‘Speel-tuinen’ aan. Via de Week van de opvoeding hoopten we zo beter de doelgroep ‘jonge ouders’ te bereiken.

KVLV VERRUIMT HAAR LEZERSEN BEZOEKERSGROEP We richten ons meer op online communicatie om een ruime doelgroep te bereiken: website, sociale media, nieuwsbrieven,…

KVLV WIL DIFFERENTIEREN NAAR ONTMOETINGSPLAATSEN We stimuleren onze afdelingen om andere ontmoetings- en vergaderlocaties te gebruiken dan ze gewoonlijk doen. De activiteit ‘Facebook aan de keukentafel’ is uitgewerkt als een huiskameractiviteit, bij een van de deelnemers thuis.

POSITIONERING IN DE SAMENLEVING KVLV ZET ZICH OP DE MARKT ALS STERK MERK KVLV wil zich positioneren als een sterk merk. Op naar een merk met vaart! KVLV schreef ivolop verder aan haar merkverhaal. Samen met BBDO-Think werd in 2012 hiervoor al het startsein gegeven. In 2013 kreeg ons merkverhaal haar definitieve vorm. Er werden verschillende stappen gezet om beleid, raad van bestuur, algemene vergadering en medewerkers optimaal te betrekken in het traject: Op 1 februari werden alle medewerkers uitgenodigd op de KVLV-dag waarop de onderzoeksresultaten werden voorgelegd, het merkverhaal toegelicht en we een co-creatie workshop hielden ter voorbereiding van het merkstrategisch communicatieplan. Op 12 maart bespraken we het voorstel van merkverhaal en strategische aanpak met de raad van bestuur. Zaterdag 23 maart werden alle provinciale bestuursleden uitgenodigd om tijdens de Algemene Vergadering kennis te maken met het merkverhaal van KVLV en de voorgestelde strategie. Vrijdag 29 maart kwamen alle KVLV-medewerkers samen op een KVLV-dag om het merkverhaal en vooral de strategische aanpak te bespreken Vrijdag 26 april werkten de educatieve medewerkers en beleidsverantwoordelijken het plan verder uit, namen operationele beslissingen en zetten een timing uit voor implementatie. Vrijdag 21 juni werden alle medewerkers op een KVLV-dag ondergedompeld in het thema ‘Living the brand’.

Vanaf het najaar maakten we een begin met de implementatie van het vernieuwde KVLV-verhaal en nieuwe actiestrategieën. Alle plaatselijke bestuursploegen worden vanaf het begin van 2014 betrokken en intensief begeleid om de overgang te maken naar een KVLV van morgen. Op naar een merk met vaart! KVLV was aanwezig op: April: Goed Gevoel Ladies Fair, Flanders Expo in Gent ■ Juni: 24 uur van de Mantelzorger, meer dan 30 KVLV-initiatieven in Vlaanderen ■ Oktober: Dag van De Kringwinkel,‘KVLV verrast in De Kringwinkel’ in 50 winkelpunten ■ November: Countryside, Flanders Expo in Gent en Boekenbeurs, Antwerp Expo, Antwerpen ■

KVLV en KVLV-Agra stuurden in 2013 persberichten uit naar aanleiding van: ■ Januari: Voorstel van KVLV tot verbetering statuut meewerkende echtgenoten op de politieke agenda! ■ Februari: KVLV vraagt het aan … met alle gemeentebesturen ■ Maart: Vrouwen verdienen beter ■ April: Ons Kookboek®, de langverwachte nieuwe versie! ■ Juni: 24 uur van de mantelzorger, persuitnodiging per provincie: Ons Zorgnetwerk samen met KVLV-afdelingen en Landelijke Gilden zetten een bank klaar voor de mantelzorger.

37


HET BELEIDSPLAN VAN KVLV ■

Augustus: KVLV en De Kringwinkel trekken samen de kaart voor hergebruik en een duurzame levensstijl Augustus: Steunpunt Hoeveproducten bestaat 10 jaar! Oktober: KVLV, Vrouwen met vaart stelt gepersonaliseerde Ons Kookboek® voor Oktober: KVLV, Vrouwen met vaart verrast in De Kringwinkel Oktober: KVLV, Vrouwen met vaart, Femma, markant en VIVA-SVV protesteren tegen vrouwonvriendelijk wetsontwerp: Wetsontwerp aanvullende pensioenen duwt gescheiden vrouwen in armoede November: Open brief aan Eerste minister Elio Di Rupo November: Ook meewerkende partner mag zich binnenkort sociaal engageren zonder vrees verlies statuut December: Ons Kookboek® wint Gourmand World Cookbook Award

Dankzij de persberichten en persconferenties was KVLV regelmatig aanwezig in de media: ■ Ons Kookboek® werd uitvoerig in de verschillende mediakanalen besproken: alle grote kranten zoals Het Nieuwsblad, De Standaard, …, weekendbijlages van kranten zoals ‘De Markt’ van Gazet van Antwerpen, tijdschriften zoals Goed Gevoel, Libelle Lekker, … prime time nieuwsuitzendingen van VTM en één, radioshows zoals De Madammen en Hautekiet, tvprogramma’s zoals De Ideale Wereld, regionale tv zoals TV Limburg, online nieuwswebsites en (food)blogs, ledenbladen van o.a. CM, … ■ Ook met onze standpunten kwamen we in de media. Vooral het dossier rond het wetsontwerp aanvullende pensioenen was een succes. ■ Het pop-up Kringwinkelterras in Leuven kwam in een aantal regionale katernen van grote kranten en werd ook opgepikt door ROB-TV. ■ Steunpunt Hoeveproducten vierde hun tienjarig bestaan. Naast landbouwpers, werd het nieuws ook opgepikt door alle grote kranten, RTV en NTV.

KVLV POSITIONEERT ZICH IN KWALITEITSVOLLE SAMENWERKINGSVERBANDEN We engageren ons in specifieke samenwerkingsinitiatieven die onze positie kunnen verbeteren, ons profileren naar derden en onze ‘good practices’ zichtbaarder maken. KVLV staat als organisatie ook open voor samenwerking en netwerkvorming in de voor haar relevante werkvelden en wil hiervan uitdrukkelijk werk maken. KVLV wil vooral samenwerken in de volgende domeinen: vrouwenthematieken, welzijn, educatie, gezondheid, cultuur, mode en textiel, creatieve vaardigheden, wonen, tuinen, milieu, platteland en landbouw. Extern is KVLV vertegenwoordigd in een 80-tal organen. Niet alleen nationaal, maar ook provinciaal neemt KVLV heel wat vertegenwoordigingen waar. Die hebben voornamelijk te maken met: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

cultuurbeleid en educatie religie en spiritualiteit landbouw pers en media platteland vrouwenthematieken politiek welzijn en gezondheid samenleving.

Ook (bestuurs)leden worden opgeroepen en gestimuleerd om ter plaatse, in hun gemeente, KVLV te vertegenwoordigen in raden, advies- en werkgroepen. Binnen de Boerenbondorganisatie speelt KVLV een actieve rol in verschillende denk-, werk-, stuurgroepen en comités. Die hebben te maken met: ■ cultuur, politiek, senioren ■ landbouw, o.a. Hoofdbestuur, Bondsraad ■ platteland ■ overkoepelende raden en comités. KVLV neemt een actieve rol op in een aantal samenwerkingsverbanden en netwerken.

38


HET BELEIDSPLAN VAN KVLV

KVLV is, samen met Femma, markant en CM, partner van de vzw Kind en Preventie. Kind en Preventie is inrichter van raadplegingen preventieve kinderzorg, onder toezicht van Kind en Gezin en heeft 75% van de erkenningen in Vlaanderen. Onze vrijwilligers dragen ter plaatse mee de dienstverlening, KVLV-beroepskrachten en -vrijwilligers maken deel uit van de raad van bestuur en de algemene vergadering.

De voorzitsters en directeurs/algemene secretaris van KVLV, markant en Femma komen minstens drie maal per jaar samen in een overleg KVLV-markant-Femma. Afhankelijk van de agenda kunnen ook andere medewerkers bij dit overleg betrokken worden. In Limburg houden de provinciale medewerkers van deze drie organisaties samen Veronica levend met gezamenlijke initiatieven, voornamelijk op vlak van spiritualiteit en maatschappij-bewogenheid).

Voor het uitwerken van onze vele vormingspakketten, werken wij samen met andere organisaties die over de desbetreffende expertise beschikken. Daarnaast werken we ook samen met commerciële partners om onze eigen ‘brand’ te versterken. Voor de distributie van de nieuwe editie van ‘Ons Kookboek’, in de tweede helft van april 2013, ging KVLV een intensief samenwerkingsverband aan met Standaard Boekhandel en AVEVE. Voor de communicatie hierover gingen we onder meer in zee met Roularta/De Zondag. Op Radio 2 in De Madammen werd een regelmatig terugkerend item over Ons Kookboek voorzien.

In Oost-Vlaanderen organiseerden een 5-tal gewesten/regio’s een avond rond ‘Omgaan met dementie’ in samenwerking met het expertisecentrum dementie. Dit als vervolg op de 2 infoavonden met Prof. Christine Vanbroeckhoven waar zowat 1.000 vrouwen op af kwamen. In West-Vlaanderen werd de voordracht ‘Omgaan met dementie’ in samenwerking met het expertisecentrum dementie georganiseerd in Roeselare, in het voorjaar 2013. …

KVLV NEEMT EEN PLEK IN IN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD KVLV wil zijn maatschappelijke engagementen zichtbaar maken, afdelingen aanmoedigen zich in hun gemeente ‘op de kaart ‘te zetten’ en de samenwerking met Ons rond beleidsdomeinen die beiden aangaan, versterken. ■

Met een ‘charme-offensief’ wisten vele lokale afdelingen met een ludieke actie de aandacht van hun gemeentebestuur te trekken aangaande het belang van een goed lokaal cultuurbeleid. Op provinciaal niveau organiseerde KVLV, samen met Ons, kennismakingsbezoeken met de nieuwe Gedeputeerden van Cultuur, Welzijn, Landbouw en Platteland. In elke provincie werd een delegatie ontvangen vanuit de verschillende vzw’s van Ons.

Ook afdelingen werken samen met andere organisaties: ■

KVLV was aanwezig in Gent op de kerstmarktactie van Welzijnszorg samen met Landelijke Gilden en Mobiel 21 en de Gentse Dekenij. Door dit samenwerkingsinitiatief werd heel wat volk bereikt. Ook lokale afdelingen waren actief ter plekke o.a. Nazareth, Zomergem, Melsele, Eksaarde,… voor de actie ‘soep op de stoep’.

39


HET BELEIDSPLAN VAN KVLV

TALENT IN ACTIE VROUWEN MET TALENT EN AMBITIE WORDEN (H) ERKEND EN KRIJGEN EEN ROL We zetten tweejaarlijks een werkvorm of initiatief op waarbij we actief en intentioneel talent kunnen opsporen, een gezicht geven en inzetten. Ook in 2013 gingen we verder met het thema ‘Talent in actie’ en stimuleerden we afdelingen en vrouwen om het aanwezige talent in KVLV zichtbaar te maken. We boden hiervoor methodieken

aan om talent te (h)erkennen en aan te moedigen, drempels op te sporen en af te remmen. Naast vormingsactiviteiten waarbij vrouwen bewust op zoek gaan naar hun talent reikten we technieken aan die talentrijke vrouwen kunnen helpen om hun talent effectief in te zetten. Zo stimuleren we bv. afdelingen om breitalenten op te sporen en in te zetten als breicoaches in de breicursus. Ze zijn mentor voor jonge beginnende breisters en kunnen hun talenten op die manier doorgeven en inzetten.

VELE VORMEN VAN (BESTUURS)INZET EN ENGAGEMENT PARTICIPATIEMODEL VERENIGINGEN KVLV gebruikt het participatiemodel ‘participatie in verenigingen’ in het (h)erkennen en waarderen van (vormen van) inzet en engagement en wil dit vertalen naar haar eigen werking. Besturen zullen hierin gevormd worden en aangemoedigd om dit model toe te passen.

40

NIEUWE VORMEN VAN INZET EN BESTUURSENGAGEMENT KVLV werkt bovendien aan nieuwe vormen van inzet en bestuursengagement zowel lokaal als in hogere beleidsstructuren.


HET BELEIDSPLAN VAN KVLV

KVLV-AGRA VERNIEUWT BESTUURSLEDEN ONDERSTEUNEN KVLV-Agra wil haar bestuursleden ondersteunen in het uitvoeren van hun taken. Enerzijds werden bestuursleden ondersteund in hun taken binnen de huidige structuur. Anderzijds werden zij mee betrokken in de verdere uitwerking van de hervormingen. In 2013 kwamen de besturen in hun vernieuwde samenstelling samen, en werden voor het eerst vormingen georganiseerd door regionale besturen en nationale sectorwerkingen.

VROUWEN ONDERSTEUNEN IN PARTICIPATIE IN LAND- EN TUINBOUW Om dit te realiseren moet er gewerkt worden aan kennisverhoging, versterking van de syndicale participatie en een verbetering van de positie van vrouwen op het bedrijf.

LAND- EN TUINBOUWSTERS VERENIGEN EN AANZETTEN TOT NETWERKING

Het jongste lid van de nationale Agraraad (29 jaar) werd verkozen als afgevaardigde in het Hoofdbestuur van Boerenbond. Ook de provinciale Agravoorzitsters van Antwerpen (35 jaar) en OostVlaanderen (42 jaar) zijn relatief jong. Met het opvoedingsthema ‘Opvoeden? Veldwerk!’ werd gemikt op een jonger publiek.

BIJDRAGEN TOT EEN POSITIEF IMAGO VAN DE VLAAMSE LANDEN TUINBOUW We willen actieve land- en tuinbouwsters meer zichtbaar maken in KVLV en haar communicatiekanalen en initiatieven nemen naar de consument via het netwerk KVLV. In het ledenblad Vrouwen met vaart verschijnen regelmatig artikels over Agravrouwen. In 2013 werd een reeks artikels gebracht met titels rond het woord ‘erf’ waarbij Agravrouwen en hun sector in beeld gebracht werden vanuit verschillende invalshoeken.

KVLV-Agra wil Agravrouwen samenbrengen in sectoroverschrijdende en in sectorspecifieke werkingen. KVLV-Agra wil ook openstaan voor andere vormen van samenkomen en nieuwe doelgroepen. Er zal extra ingezet worden op jonge vrouwen.

41


HET BELEIDSPLAN VAN KVLV

ONS ‘Ons’is de nieuwe naam van Groep KVLV, een netwerk van organisaties, gegroeid uit en/of verwant aan KVLV. Deze nieuwe naam werd gelanceerd op de Goed Gevoel Ladies Fair in maart. De meesten van ons zijn vrouwen. En zij die het niet zijn, delen alvast de vrouwelijke waarden. Neen, we hebben het niet over schoenen kopen. Maar over zorg dragen. Helpen met groeien. Inspireren. Duurzaam doen en denken. En de toekomst in het oog houden.We hebben ons verenigd in een groep die andere groepen met dezelfde (vrouwelijke) waarden een perfecte omkadering geeft. Op een slimme manier bundelen we gemeenschappelijke diensten en voorzieningen. We delen ervaring en vergroten onze interne kennis. We onderzoeken continu wat en hoe het nog beter kan. We verliezen onze landelijke roots en onze band met de natuur nooit uit het oog. Voor de buitenwereld zijn we zowel woordvoerder als aanspreekpunt. Maar ook voor een doodgewoon klapke van elke dag, zijn wij altijd te vinden. Wij omarmen ondertussen ruim 7.000 medewerkers. Wij zijn en blijven zeer ambitieus. We hebben vernieuwende ideeën. We kennen de wegen om ons eigen sterk netwerk te promoten. We profileren ons als specialist en marktleider binnen al onze diensten. Die ambitie dient een even duidelijk als genereus doel: mee aan een samenleving bouwen waar iedereen kansen krijgt. Waar zorgen voor elkaar de normaalste zaak van de wereld is. Waar iedereen zich thuis voelt. Zoals thuis bij ons. Iemand koffie? KVLV profileert zich met haar aanbod en expertise in Ons en speelt in op specifieke noden van Ons. KVLV speelt een actieve rol in het versterken van de synergie van Ons. KVLV werkt met Ons en externe partners, samen aan het project ‘Prijs voor Vrouwelijk talent op het platteland’.

Landelijk Praktijkatelier Het Landelijk Praktijkatelier vzw heeft als voornaamste doelstelling het aanbieden en organiseren van vorming, vooral op huishoudelijk vlak. 42

Deze ‘vorming voor het leven’ is bestemd voor alle vrouwen. De thema’s die het Landelijk Praktijkatelier aanbiedt zijn laagdrempelig en gericht op praktische vaardigheden op vlak van lekker en gezond eten (kooklessen), woonomgeving (interieur- en groendecoratie, crea,…) en mode (kleding, accessoires). De grootste afnemer van het aanbod van het Landelijk Praktijkatelier is KVLV. Het Landelijk Praktijkatelier organiseerde in het kalenderjaar 2013 24.378 uren vorming wat overeenkwam met 8.126 samenkomsten, en dit voor in totaal 144.850 deelnemers. Daarnaast organiseerde het Landelijk Praktijkatelier ook studiedagen en creatieve opleidingen voor vormingswerkers en occasionele begeleiders. Ook andere organisaties doen een beroep op het aanbod van LPA, zoals OCMW’s, provincies en steden, hogescholen, enz….

LFV, Frauen in Bewegung In Duitstalig België zijn al bijna 60 jaar de landelijke vrouwen actief onder de naam LFV, Frauen in Bewegung (voorheen ‘Landfrauenverband’). Zij zijn een zusterorganisatie van KVLV, verbonden in Ons. In 53 lokale groepen ontmoeten 1.824 vrouwen elkaar onder impuls van 424 bestuursvrijwilligers. Boerinnen vinden hun plek in de Agrawerking. LFV werkte in 2013 rond het thema ‘Entdecke dein Talent’. Hun ledenblad verschijnt 10 maal per jaar onder de naam ‘Bunter Faden’. KVLV-vrouwen zijn ook ‘antennes’ in hun dorp. Zij zien en horen wat vrouwen nodig hebben en wat hen interesseert, zij signaleren en/of introduceren nieuwe trends én uitdagingen op het platteland. Dankzij deze ‘antennes’ is KVLV uitgegroeid tot Ons: een verzameling van vzw’s en steunpunten die ieder op zich een antwoord geven op een belangrijke behoefte van vrouwen.


HET BELEIDSPLAN VAN KVLV

Landelijke Thuiszorg Landelijke Thuiszorg is een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en biedt hulp in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen. Het urencontingent waarmee ze het hulpaanbod realiseren werd in 2013 uitgebreid tot 1.253.015 zorguren. Ze hebben 5.791 zorgbehoevende cliënten geholpen met 1.159 verzorgenden. Naast de dagelijkse ondersteuning bij mensen thuis heeft de verwen- en comfortzorg een vaste plaats verworven in het zorgaanbod. Cliënten en verzorgenden krijgen informatie over zorgtechnieken en hulpmiddelen. De samenwerking met de rust- en verzorgingshuizen wordt steeds verder uitgebreid. De cliënten kunnen er tijdens ‘verwendagen’ genieten van een relaxatiebad, pedicure en kapper en ook van de aangeboden activiteiten in het rusthuis. Aanvullend bij het zorgaanbod bij mensen thuis organiseert men ook kleinschalige dagopvang, CADO. Het zijn huizen, locaties waar mensen overdag een gezellige tijd doorbrengen met andere gasten (4 à 8 personen) en dit onder deskundige begeleiding van verzorgenden. Het gaat hier vooral over (oudere) personen met een zorgbehoefte waarmee men ook een adempauze aan de mantelzorger kan bieden. Landelijke Thuiszorg heeft een CADO-huis in Vilvoorde, Tielt-Winge, Overijse en Kortenaken. Nachtzorg wordt aangeboden in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Landelijke Thuiszorg biedt deze zorg in samenwerking met andere diensten gezinszorg en residentiële voorzieningen. In totaal presteerden zij 30.071 uren nachtzorg voor 304 cliënten. Een doelgroep die vaker een beroep doet op gezinszorg zijn mensen met psychische problemen en gezinnen met kinderen in moeilijke leefomstandigheden. De verzorgenden worden via vorming en intervisie extra ondersteund in complexe hulpverleningssituaties. Een team van 112 kraamverzorgenden bood 75.971 uren hulp aan 2.247 jonge gezinnen. In Halle-Vilvoorde, de Kempen en in Limburg is er

naast de kraamzorg een extra aanbod voor jonge ouders met workshops en thema-avonden over opvoedingsondersteuning. Naast het hulpaanbod van 78 poetshulpen die zorgen voor het noodzakelijke onderhoud van de woning bij 485 cliënten kwam er een uitbreiding van de groen- en klusjesdienst. Er werden 23.012 uren bij 769 cliënten gepresteerd. Een kleine groep van oppassers zorgde voor aanvullende hulp bij 129 cliënten en 106 cliënten konden terecht in een zorgboerderij voor gastopvang. Landelijke Thuiszorg heeft in haar 3 opleidingscentra 91 cursisten opgeleid in 2013 waarvan 71 cursisten hun getuigschrift behaalden als polyvalent verzorgende.

Ons Zorgnetwerk Ons Zorgnetwerk is een erkende vereniging van gebruikers van (thuis)zorg en mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die dag in dag uit op vrijwillige en regelmatige basis zorg dragen voor zorgbehoevende personen. Ons Zorgnetwerk telt momenteel 19.485 leden waarvan 12.972 mantelzorgers en 6.513 gebruikers. Ons Zorgnetwerk werkt over heel Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ons Zorgnetwerk wil een netwerk zijn voor alle mantelzorgers, zowel in de thuiszorg als in de residentiële zorg. Ons Zorgnetwerk wil mantelzorgers zichtbaar maken in de samenleving, hun belangen verdedigen en hen ondersteunen in het mantelzorgen. KVLV werkt regelmatig samen met Ons Zorgnetwerk rond thema’s die in grote mate met zorgbehoevendheid te maken hebben. De doelgroep van de activiteit kunnen mantelzorgers zijn of indien het thema voldoende ruim is, ook andere geïnteresseerden. In 2013 stonden twee nieuwe thema’s op het programma:‘Lokale afdelingen brengen een bezoek aan de thuiszorgwinkel’ en ‘Hoe omgaan met mensen met dementie’. Op zondag 23 juni 2013 (de ‘24 uur van de mantelzorger’) werkten 39 lokale afdelingen van KVLV en Landelijke Gilden mee aan de actie van Ons Zorgnetwerk: ‘Een bank als dank aan alle mantelzorgers in onze gemeente’. In 39 Vlaamse gemeenten werden door de plaatselijke afdelin43


HET BELEIDSPLAN VAN KVLV

gen van KVLV en Landelijke Gilden in samenwerking met het gemeentebestuur of OCMW een rustbank ingehuldigd voor mantelzorgers. De geïnstalleerde ‘rustbanken’ staan symbool om het belang aan adempauze voor de mantelzorger te onderstrepen.

Landelijke Kinderopvang en Stekelbees Landelijke Kinderopvang en Stekelbees organiseren kinderopvang in verschillende formules: ■ dagopvang en buitenschoolse opvang bij onthaalouders thuis via diensten voor onthaalouders (met 10.541 erkende plaatsen) ■ buitenschoolse opvang in Initiatieven Buitenschoolse Opvang (IBO’s) (met 3.752 erkende plaatsen) ■ dagopvang in kinderdagverblijven (met 271 erkende plaatsen) ■ dagopvang en buitenschoolse opvang in Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang (met 78 erkende plaatsen) ■ vakantieopvang voor bedrijven op 16 locaties tijdens de maanden juli en augustus Al deze activiteiten staan onder toezicht van Kind en Gezin (Vlaamse overheid). ■

In 2013 werden in totaal 55.400 kinderen opgevangen in de verschillende werkingen. 2.060 onthaalouders en 723 kinderbegeleiders en 177 jobstudenten staan in voor de dagelijkse opvang van de kinderen. 276 medewerkers zorgden voor de omkadering en ondersteuning van onze kinderopvang.

Landelijke Kinderopvang heeft een pedagogische visie die vertaald is in 8 ankers: ■ elk kind is krachtig ■ ouders zijn de eerste opvoeders ■ een warm hart hebben en geven ■ spelend opvoeden ■ samen leven en groeien ■ verschillen geven rijkdom ■ het gewone wordt bijzonder ■ beleef de natuur binnen en buiten.

44

Zorg-Saam Zorg-Saam is een vormingsinstelling gespecialiseerd in ‘zorg’. Door vorming wil Zorg-Saam bijdragen aan het herwaarderen van zorg. Mensen geven en ontvangen zorg, zorg vormt een bindende schakel tussen mensen. Centraal in de werking van Zorg-Saam staat het zorgvaardiger worden van mensen, het kwalitatief groeien als persoon in het zorgend omgaan met mensen. Zorg-Saam ontwikkelde een sterke deskundigheid op volgende domeinen: ■ zorg voor kinderen, opvoeding ■ zorg voor en in het gezin ■ zorg voor ouderen ■ zorg voor zieken ■ zorg voor kansarmen ■ palliatieve zorg ■ zorg inzake rouw en verlies In de vorming wordt steeds ingespeeld op de dagelijkse werkelijkheid van de deelnemers en hun actieve betrokkenheid wordt gestimuleerd. In 2013 werden er 3.113 uren vorming gegeven. Zorg-Saam organiseerde in oktober een studiedag over ‘Hooggevoeligheid’. In 2013 is er ook veel energie gegaan naar de vorming ‘Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers’. Deze reeks was vooral bedoeld voor verzorgenden in de thuiszorg.

Steunpunt Groene Zorg Het aantal zorgboerderijen in Vlaanderen ging ook in 2013 in stijgende lijn. Eind 2013 telde Steunpunt Groene Zorg 774 zorgboerderijen. Uitbaters van zorgboerderijen vinden in hun sociaal engagement veel voldoening en dat verklaart wellicht waarom mond-aan-mond-reclame onder land- en tuinbouwers zich blijft vertalen in een groeiend aanbod. Dezelfde groei merken we ook bij het aantal mensen van buiten de land- en tuinbouwsector dat start met zorgboerderijactiviteiten. Hun aandeel beslaat 25% van de Vlaamse zorgboerderijen. Steunpunt Groene Zorg werkte het voorbije jaar nauw samen met twee kenniscentra: de Thomas More Hogeschool en de Hogeschool Universiteit


HET BELEIDSPLAN VAN KVLV

Brussel. Beide centra zetten hun schouders onder de vernieuwing van de matchingmethodiek die Steunpunt Groene Zorg hanteert bij het samenbrengen van vraag en aanbod. De methodiek kreeg hierdoor een wetenschappelijke onderbouwing. Het Interregproject ‘Samen TeRug de boer Op’ bood onze zorgboer(inn)en de kans om over het muurtje te kijken. Zowel in Vlaanderen als in Nederland werden zorgboerderijen bezocht. Op de provinciale Trefdagen waren er getuigenissen van Nederlandse zorgboer(inn)en. Het jaar werd afgesloten met goed nieuws vanuit de Vlaamse overheid. Steunpunt Groene Zorg mocht voor het eerst een financiële erkenning vanwege het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in ontvangst nemen. Daarmee gaf de welzijnssector aan dat de samenwerking tussen landbouw en welzijn ook haar aangaat. Ze honoreerde op die manier ook de aangehouden inzet van Steunpunt Groene Zorg om die samenwerking kwaliteitsgericht te laten verlopen.

Landelijk Dienstencoöperatief Thuiskomen in een proper huis, wie droomt daar niet van? Dankzij de huishoudhulpen van Landelijk Dienstencoöperatief blijft het niet bij dromen. Meer dan 2.400 medewerkers doen dagelijks de huizen van meer dan 13.000 klanten blinken. Samen waren zij 1.947.631 uren in de weer met dweil, stofdoek en varianten. Betalen doen de klanten met fiscaalvriendelijke dienstencheques. Landelijk Dienstencoöperatief is actief in heel Vlaanderen. Ze hebben 20 regiokantoren en 30 strijkateliers.

Oziki Je kind is ziek maar je moet werken en hebt geen opvang. Oziki zorgt, in samenwerking met CM, voor een kinderoppas aan huis. Zo kan je kind in alle rust in de eigen thuissituatie beter worden. De oppassers worden speciaal geselecteerd en opgeleid voor dit werk. Oziki biedt deze dienstverlening aan in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen. Alle info vind je op www.oziki.be

45


HET BELEIDSPLAN VAN KVLV

46


Bijlage


BIJLAGE

KVLV-AFDELINGEN Antwerpen AARTSELAAR, ACHTERBROEK, ARENDONK, BAARLE-HERTOG, BALEN, BEERSE, BEERZEL, BERLAAR, BERLAAR HEIKANT, BEVEL, BLAASVELD, BLAUBERG, BOECHOUT, BOOISCHOT, BOUWEL, BRANST, BRECHT, BREENDONK, BROECHEM, DESSEL, DUFFEL MIJLSTRAAT, DUFFEL O.-L.-VROUW, DUFFEL ST.-MARTINUS, EINDHOUT, ELZESTRAAT, EMBLEM, ESSEN, ESSEN HOEK, GEEL BEL, GEEL LARUM, GEEL PUNT, GEEL ST.DIMPNA, GEEL STELEN, GEEL TEN AARD, GEEL WINKELOMHEIDE, GEEL ZAMMEL, GESTEL MEERHOUT, GIERLE, GOOREIND, GRASHEIDE, GROOTLO, HAGELSTEIN, HALLE, HEFFEN, HEIST-GOOR, HEIST-OP-DENBERG, HERENTHOUT, HERSELT, HEULTJE, HINGENE-WINTAM-EIKEVLIET, HOEVENEN, HOMBEEK, HOOGSTRATEN, HORENDONK, HOUTVENNE, HULSEN, HULSHOUT, ITEGEM, KALFORT, KALMTHOUT, KASTERLEE, KONTICH, KONTICH KAZERNE, KONTICH ST.-RITA, LEEST, LICHTAART, LIER LISP, LIER O.-L.VROUW, LIEZELE, LILLE, LINT, LIPPELO, LOENHOUT, MASSENHOVEN, MEER, MEERHOUT, MEERLE, MEERSEL-DREEF, MERKSEM, MERKSPLAS, MINDERHOUT, MOL ACHTERBOS, MOL HEIDEHUIZEN, MOL MILLEGEM, MOL RAUW, MOL SLUIS, MORKHOVEN, NIEUWMOER, NIJLEN, NOORDERWIJK, OELEGEM, OEVEL, OLEN O.-L.-VROUW, OLEN ST.-MARTINUS, OLMEN, ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER, OOSTHOVEN, OOSTMALLE, OPPUURS, OUD-TURNHOUT, OVERBROEK, PEULIS, PIJPELHEIDE, POEDERLEE, POPPEL, PULDERBOS, PULLE, PUTTE, PUURS, RAMSEL, RANST, RAVELS, REET, RETIE, RIJKEVORSEL, RIJKEVORSEL ST.-JOZEF, RIJMENAM-BONHEIDEN, RUISBROEK, RUMST, S GRAVENWEZEL, SCHILDE, SCHOONBROEK, SCHOORHEIDE, SCHRIEK, ST.-AMANDS, ST.-ANTONIUS, ST.-JOB-IN-’T-GOOR, ST.-KATELIJNE-WAVER, ST.-LENAARTS, STABROEK, STOTERT,TIELEN,TISSELT,TONGERLO,TURNHOUT,VEERLE,VIERSEL,VLIMMEREN, VOORTKAPEL, VORSELAAR, VORST MEERLAAR, VORST ST.-GERTRUDIS, VOSSELAAR, VREMDE, WAARLOOS, WALEM, WECHELDERZANDE, WEELDE, WESTMALLE, WESTMEERBEEK, WIEKEVORST, WILDERT, WOMMELGEM, WORTEL, WUUSTWEZEL, ZANDHOVEN, ZEVENDONK, ZITTAART, ZOERLEPARWIJS, ZOERSEL, ZONDEREIGEN, ZWANEVEN

48


BIJLAGE

Limburg AALST ACHEL, ACHEL STATIE, ALDENEIK, ALKEN, ALKEN ST.-JORIS, ALKEN TERKOEST, ALT-HOESELT, BEEK, BEVERLO, BEVERST, BILZEN, BINDERVELD, BOCHOLT, BOEKHOUT, BOLDERBERG, BOMMERSHOVENHAREN, BORLO, BREE, BRELAAR-HEIDE, BRUSTEM, DIEPENBEEK, DIETS-HEUR, DILSEN, DONK, DORNE, EIGENBILZEN, EKSEL, ELEN, ENGSBERGEN, EVERSEL, GEISTINGEN, GELLIK, GENENBOS, GENENDIJK, GENOELSELDEREN, GERDINGEN, GODSHEIDE, GORS-OPLEEUW, GROOT-GELMEN, GROTE-BROGEL, GROTE-HEIDE NEERPELT, GROTE-SPOUWEN, GRUITRODE, GUIGOVEN, GUTSHOVEN, HALMAAL, HAMONT-LO, HECHTEL, HEERS, HEES, HENIS, HEPPEN, HEPPENEERT, HERDEREN, HERENT NEERPELT, HERK-DE-STAD, HEUSDEN, HOEPERTINGEN, HORPMAAL, KERKHOVEN, KERKOM, KERNIEL, KESSELT, KESSENICH, KINROOI, KLEINE-BROGEL, KLEINE-SPOUWEN, KOERSEL, KONINKSEM, KORTENBOS, KORTESSEM, KOTEM, KOZEN, KURINGEN, LAFELT, LAUW, LEUT, LINDE, LINDEL-HOEVEN, LINKHOUT, LOKSBERGEN, LOZEN, LUMMEN, MAL, MARTENSLINDE, MEESWIJK, MEEUWEN, MELDERT, MEMBRUGGEN, METTEKOVEN, MIELEN-BOVEN-AALST, MILLEN, MOLENBEERSEL, MONTENAKEN, MUNSTERBILZEN, NEERHAREN, NEEROETEREN, NEERREPEN, NEREM, NIEL, NIEL-BIJ-AS, OOSTHAM, OPGLABBEEK, OPGRIMBIE, OPHOVEN, OPITTER, OPOETEREN, ORDINGEN, OVERPELT, OVERREPEN, PAAL, PEER, PIRINGEN, PLOCKROY, REPPEL, RIEMST, RIJKHOVEN, ROSMEER, ROTEM, ROTEM STATIE, RUNKELEN, RUTTEN, S GRAVENVOEREN, S HERENELDEREN, SCHAKKEBROEK, SCHOONBEEK, SCHOOT, SCHULEN, SLUIZEN, SONNIS, SPALBEEK, ST.-HUIBRECHTS-HERN, ST.-HUIBRECHTS-LILLE, ST.-LAMBRECHTS-HERK, ST.-MARTENSST.-PIETERS VOEREN, STEVOORT, T HASSELT, TERVANT, TESSENDERLO, TEUVEN, TONGERLO (LIMB.), UIKHOVEN, ULBEEK, VAL-MEER, VECHMAAL, VELDWEZELT, VLIERMAAL, VLIERMAALROOT, VLIJTINGEN, VOORSHOVEN,VROENHOVEN,WALTWILDER,WAUBERG,WELLEN,WERM,WIDOOIE,WIJCHMAAL,WIJER,WIJSHAGEN,WILDEREN-DURAS,WIMMERTINGEN,WINTERSHOVEN, ZAMMELEN, ZELK, ZEPPEREN, ZOLDER, ZONHOVEN, ZUTENDAAL

49


BIJLAGE

Oost-Vlaanderen AAIGEM, AALST ST.-ANNA, AALTER, AALTER BRUG, ADEGEM, APPELS, APPELTERRE, ASPER, ASSENEDE, ASTENE, BAARDEGEM, BAARLE DRONGEN, BAASRODE, BACHTE, BACHTE-MARIA-LEERNE, BALEGEM, BALGERHOEKE, BAMBRUGGE, BASSEVELDE, BAVEGEM, BAZEL, BEERLEGEM, BEERVELDE, BELSELE, BELZELE, BERCHEM, BERLARE, BEVEREN-WAAS, BOEKHOUTE, BUGGENHOUT, BURST, DE KLINGE, DE PINTE, DEFTINGE, DEINZE, DENDERBELLE, DENDERHOUTEM, DENDERWINDEKE, DEURLE, DIKKELVENNE, DONK MALDEGEM, DOORNZELE-LANGERBRUGGE, DOORSLAAR, DRONGEN, EEKLO, EINE, EKE, EKSAARDE, ELENE, ELSEGEM, ELVERSELE, ERONDEGEM-OTTERGEM, ERTVELDE, ERWETEGEM, ETIKHOVE, EVERGEM, GENT, GIJZEGEM, GIJZENZELE, GODVEERDEGEM, GOTTEM, GRAMMENE, GREMBERGEN, GRIMMINGE, GROTENBERGE, HAALTERT, HAASDONK, HAMME, HAMME H.-FAMILIE, HAMME ST.-ANNA, HAMME ZOGGE, HANSBEKE, HELDERGEM, HERDERSEM, HEURNE, HEUSDEN, HIJFTE, HILLEGEM, HOFSTADE, HUISE, IDEGEM, IMPE, KALKEN, KAPRIJKE, KASTEL, KEMZEKE, KIELDRECHT, KLEIN-SINAAI, KLEIT MALDEGEM, KLUIZEN, KNESSELARE, KRUIBEKE, KRUISHOUTEM, KWATRECHT, LAARNE, LANDEGEM, LANDSKOUTER, LEBBEKE, LEBBEKE H.-KRUIS, LEDE, LEEUWERGEM, LEMBEKE, LEMBERGE, LOCHRISTI, LOKEREN, LOKEREN HEIENDE, LOKEREN HEIRBRUG & DAKNAM, LOTENHULLE, LOVENDEGEM, LUTTERZELE, MACHELEN, MALDEGEM, MASSEMEN, MATER, MEERBEKE, MEERDONK, MEIGEM, MELDEN, MELDERT, MELLE, MELSELE, MENDONK, MERELBEKE, MERENDREE, MESPELARE, MIDDELBURG, MIJLBEKE AALST, MOERBEKE-VIANE, MOERBEKE-WAAS, MOERZEKE, MOORSEL, MOREGEM, MUNKZWALM, MUNTE, NAZARETH, NEDERHASSELT, NEIGEM, NEVELE, NIEUWENHOVE, NIEUWERKERKEN, NIEUWKERKEN-WAAS, NOKERE, OKEGEM, OLSENE, OOIKE, OORDEGEM, OOSTAKKER, OOSTEEKLO, OOSTWINKEL, OPBRAKEL, OPDORP, OPHASSELT, OUDEGEM, OUDENBOS, OUTER, OUWEGEM, OVERMERE, OVERSLAG WACHTEBEKE, PETEGEM AAN DE SCHELDE, PETEGEM DEINZE, POEKE, POESELE, POLLARE, PROSPERPOLDER, PUIVELDE, RONSE, RONSELE, RUIEN, RUITERSKERK WAASMUNSTER, SCHELDERODE, SCHELDEWINDEKE, SCHELLEBELLE, SCHOONAARDE, SCHORISSE, SEMMERZAKE, SERSKAMP, SINAAI, SLEIDINGE, SMEEREBBE-VLOERZEGEM, SMETLEDE, SOMBEKE WAASMUNSTER, ST.-ANTELINKS, ST.-DENIJS-BOEKEL, ST.-DENIJS-WESTREM, ST.-GILLISWAAS, ST.-GORIKS-OUDENHOVE, ST.-JAN-IN-EREMO, ST.-KORNELIS-HOREBEKE, ST.-KRUIS-WINKEL, ST.-LAUREINS, ST.-LIEVENS-ESSE, ST.-LIEVENS-HOUTEM, ST.-MARGRIETE, ST.-MARIA-AALTER, ST.MARIA-HOREBEKE, ST.-MARIA-LATEM, ST.-MARIA-LIERDE, ST.-MARIA-OUDENHOVE, ST.-MARTENSLATEM, ST.-MARTENS-LEERNE, ST.-MARTENS-LIERDE, ST.-NIKLAAS, ST.-PAUWELS, STEENHUIZE, STEKENE, TEMSE O.-L.-VROUW, TIELRODE, UITBERGEN, URSEL, VELLE TEMSE, VELZEKE, VERREBROEK, VINDERHOUTE,VINKT,VLEKKEM,VLIERZELE-ZONNEGEM,VOLKEGEM,VOORDE,VOSSELARE,VRASENE, WAARSCHOOT, WACHTEBEKE, WATERLAND OUDEMAN, WATERVLIET, WELDEN, WELLE, WESTREM, WETTEREN,WETTEREN-TEN-EDE,WICHELEN,WIPPELGEM,WONDELGEM,WONTERGEM,WORTEGEM, WOUBRECHTEGEM, ZAFFELARE, ZARLARDINGE, ZELE, ZELE HEIKANT, ZEVENEKEN, ZEVEREN, ZEVERGEM, ZOMERGEM, ZULTE, ZULZEKE, ZWIJNAARDE, ZWIJNDRECHT

50


BIJLAGE

Vlaams-Brabant AKRENBOS, ALSEMBERG, ASBEEK, ASSENT, BAAL, BEERT, BEGIJNENDIJK, BEIGEM, BEKKEVOORT, BELLINGEN, BERTEM, BETEKOM, BEVER, BIERBEEK, BINKOM, BLANDEN, BOLLEBEEK, BORCHTLOMBEEK, BREEDHOUT, BRUSSEGEM, BUDINGEN, BUKEN, BUNSBEEK, DEURNE, DORMAAL, DROESHOUT, DUISBURG, EIZER, EIZERINGEN, ELEWIJT, ELINGEN, EVERBERG, GALMAARDEN, GEETBETS, GELRODE, GLABBEEK, GOETSENHOVEN, GOOIK, GRIMBERGEN, GROOT-BIJGAARDEN, HAASRODE, HAKENDOVER, HALLE, HEIKRUIS, HEKELGEM, HERFELINGEN, HERHOUT, HERNE, HEVER, HEVERLEE-TERBANK, HOELEDEN, HOGEN, HOLSBEEK/KORTRIJK-DUTSEL, HOUTEM, HULDENBERG, HUMBEEK, HUMELGEM, ITTERBEEK, JEZUS-EIK, KAMPENHOUT, KAPELLE-O/D-BOS, KEERBERGEN, KERKOM, KOBBEGEM, KORBEEK DIJLE, KORTENAKEN, KUMTICH, LAAR, LANGDORP, LEEFDAAL, LEERBEEK, LONDERZEEL, LONDERZEEL ST.-JOZEF, LOONBEEK, LOVENJOEL, LUBBEEK, MALDEREN, MALEIZEN, MAZENZELE, MEENSEL-KIEZEGEM, MEERBEEK, MELKWEZER, MERCHTEM, MEUSEGEM, MISKOM, MOLENBEEK, MOLENSTEDE, MOORSEL, NEDEROKKERZEEL, NEERHESPEN, NEERIJSE, NEERLINTER, NEERPEDE, NIEUWENRODE, NIEUWRODE, NIJVEL, NIJVERSEEL, NOSSEGEM, ONZE-LIEVE-VROUW-LOMBEEK, OPLINTER, OPWIJK, ORSMAAL, OSSEL, OTTENBURG, OUDENAKEN, OUD-HEVERLEE, OUTGAARDEN, OVERIJSE, OVERWINDEN, PAMEL, PEIZEGEM, PELLENBERG, PEPINGEN, PERK, RAMSDONK, RANSBERG, RELEGEM, RELST, RILLAAR, RUMMEN, SCHAFFEN, SCHEPDAAL, SCHIPLAKEN, SCHOONDERBUKEN, ST.-AGATHA-RODE, ST.-BRIXIUS-RODE, ST.-JORIS-WINGE, ST.-KATHERINA-LOMBEEK, ST.-KWINTENSLENNIK, ST.-MARTENS-BODEGEM, ST.-MARTENS-LENNIK, ST.-PIETERS-KAPELLE, ST.-PIETERS-LEEUW, ST.-PIETERS-RODE, ST.-ULRIKS-KAPELLE, STEENHUFFEL, STEENOKKERZEEL, STOK, STRIJLAND, STRIJTEM, TERALFENE, TERLANEN, TESTELT, TIELT O.-L.-VROUW, TILDONK, TOLLEMBEEK, TOMBEEK, VERBRANDEBRUG, VISSENAKEN, VLEUGT, VLEZENBEEK, VOLLEZELE, WAANRODE, WAKKERZEEL, WALSHOUTEM, WAMBEEK, WERCHTER, WESTRODE, WEVER, WEZEMAAL, WIJGMAAL, WILSELE-PUTKAPEL, WINKSELE, WINKSELE-DELLE, WOLFSDONK, WOLVERTEM, ZELLIK, ZEMST, ZEMST-LAAR, ZOUTLEEUW

51


BIJLAGE

West-Vlaanderen AALBEKE, AARSELE, AARTRIJKE, ADINKERKE, ALVERINGEM, ANZEGEM, ARDOOIE, AVEKAPELLE, AVELGEM, BAVIKHOVE, BEAUVOORDE, BEERNEM, BEERST, BELLEGEM, BESELARE, BEVEREN IJZER, BEVEREN LEIE, BEVEREN ROESELARE, BIKSCHOTE, BISSEGEM, BOEZINGE, BOVEKERKE, BREDENE, BRUGGE ST.-ANDRIES, BRUGGE ST.-KRUIS, BRUGGE ST.-PIETER, BULSKAMP, DADIZELE, DAMME, DEERLIJK, DENTERGEM, DESSELGEM, DIKKEBUS, DIKSMUIDE, DOOMKERKE, DRANOUTER, DRIEKAPELLEN, DUDZELE, EERNEGEM, EGEM, ELVERDINGE, ESEN, ETTELGEM, GELUWE, GIJVERINKHOVE, GISTEL, GITS, GULLEGEM, HANDZAME, HARELBEKE STASEGEM, HEESTERT, HERTSBERGE, HEULE, HOLLEBEKE, HOOGLEDE, HOOGLEDE ST.-JOZEF, HOUTAVE, HOUTEM VEURNE, HOUTHULST, HULSTE, ICHTEGEM, IEPER, IEPER ST.-JAN, INGELMUNSTER, INGOOIGEM, IZEGEM, IZENBERGE, JABBEKE, KACHTEM, KANEGEM, KEIEM, KEMMEL, KERKHOVE-WAARMAARDE, KLERKEN, KOEKELARE, KOOLSKAMP, KORTEMARK, KRUISEIK, KUURNE ST.-PIETER, LANGEMARK, LANGEMARK ST.-JULIAAN, LAPSCHEURE, LEDEGEM, LEFFINGE, LEISELE, LEKE, LENDELEDE, LICHTERVELDE, LO IJZERWENDE, LOKER, LOMBARDSIJDE, LOPPEM, MANNEKENSVERE, MARKE, MENEN, MERKEM, MEULEBEKE, MOEN, MOERE, MOERKERKE, MOERKERKE ST.-RITA, MOORSELE, MOORSLEDE, NIEUWKERKE, NIEUWMUNSTER, NOORDSCHOTE, OEDELEM, OEDELEM OOSTVELD, OEKENE, OESELGEM, OOSTDUINKERKE, OOSTKAMP, OOSTKERKE / LAMPERNISSE, OOSTNIEUWKERKE, OOSTROZEBEKE, OOSTVLETEREN, OTEGEM, OUDENBURG, PASSENDALE, PERVIJZE, PITTEM, POELKAPELLE, POLLINKHOVE, POPERINGE, PROVEN, RAMSKAPELLE HEIST-AAN-ZEE, RAMSKAPELLE NIEUWPOORT, REKKEM / LAUWE, RENINGE, RENINGELST, ROESBRUGGE HARINGE, ROESELARE, ROKSEM, ROLLEGEM KAPELLE, RUDDERVOORDE, RUISELEDE, RUMBEKE, RUMBEKE ZILVERBERG, SCHORE, SCHUIFERSKAPELLE, SIJSELE, SINT-DENIJS, SINT-ELOOIS-WINKEL, SLEIHAGE, SLIJPE, SLIJPSKAPELLE, SNELLEGEM, STADEN, STALHILLE, STAVELE, STEENKERKE, ST.-JAN-TER-BIEZEN, TIEGEM-KASTER, TIELT, TORHOUT DON-BOSCO, TORHOUT ST.-HENRICUS, TORHOUT ST.-PIETERS, UITKERKE, VELDEGEM, VICHTE, VIVENKAPELLE, VLADSLO, VLAMERTINGE, VLISSEGEM, VOORMEZELE, WAKKEN, WAREGEM, WATOU, WERKEN, WERVIK, WESTENDE, WESTKAPELLE, WESTKERKE, WESTROZEBEKE, WESTVLETEREN, WEVELGEM, WIELSBEKE, WIJNENDALE, WIJTSCHATE, WINGENE, WOESTEN, WOUMEN, WULVERGEM, ZANDE, ZANDVOORDE, ZARREN, ZEDELGEM, ZERKEGEM, ZEVEKOTE, ZILLEBEKE, ZONNEBEKE, ZUIDSCHOTE, ZUIENKERKE, ZWEVEGEM, ZWEVEZELE

52


v.u.: Chris Van Hoof, directeur KVLV Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal-Leuven Tel. 016/24 39 99 e-mail: kvlv@ons.be, www.kvlv.be

Jaarverslag KVLV 2013