The "Kurier  Koniński" user's logo

Kurier Koniński

Konin, Poland

KurierKoninski.pl

Kurier Koniński to jedyna bezpłatna prasa w Koninie oraz w najbliższych okolicach. Pierwszy numer Kuriera ukazał się 16 grudnia 2008 roku. Dniem wydawniczym Kuriera Konińskiego jest czwartek. Kurier Koniński jest największą gazetą w Koninie, Wydawcą Kuriera jest LM Lokalne Media sp. z o.o., lider rynku mediów w Wielkopolsce Wschodniej. Firma ta jest między innymi wydawca pierwszego portalu w Koninie oraz regionie czyli portalu www.LM.pl, największego i najliczniej odwiedzanego portalu informacyjnego we wschodniej Wielkopolsce.

Stacks