Page 1

NajveÊi izbor torba i pribora za πkolu...

Ponuda vrijedi od 03.08.-13.09.2011. ili do prodaje zaliha.

Školska torba za djevojËice ili djeËake Belmil Anatomski oblikovano za lea, anatomske naramenice, fluorescentne oznake, više pretinaca

Super ponuda !

19999

kn

Anatomski ruksak Belmil

za djevojËice ili djeËake

TAKO-DER U PONUDI Dos t u

pno i

super

u svim

mar k

etima


2

Veliki izbor školskih torbi...

Školski ruksak s teleskopskom drškom na kotaËe za djevojËice ili djeËake Podesive naramenice, više pretinaca, pojaËano dno, težina ruksaka 1,8 kg

Super ponuda !

24999 kn

Školska torba Step by Step

vrlo lagana školska torba modernog dizajna, reflektirajuÊi elementi za sigurnost u prometu, ergonomski-anatomski oblikovana, posjeduje kabanicu za školsku torbu, pojaËano dno

Super ponuda !

52999

kn

TAKO-DER U PONUDI


3 Školski ruksak Angel’s Friends

Super ponuda !

pojaËana lea, s podesivim naramenicama, s više pretinaca 28x38x11 cm

35999

25999

kn

Bilježnica A4 Angel’s friends

kn

glitter

Pernica Angel’s friends prazna Dos t u

pno i

super

1199

u svim

mar k

etima

4999

kn

Dos t u

pno i

supe

Pernica Barbie

u svim

etim r mar k

kn

2 zipa

89

Pernica Dora puna 2 zipa, 32 kom pribora kn

Ruksak Barbie na kotaËe s teleskopskom drškom

399

kn

podesive naramenice, s više pretinaca

a

99

99

Školski ruksak Dora

bo~ni džepovi, moderan dizajn, više pretinaca i džepova

Dos t u

pno i

super

u svim

mar k

etima

9999

kn


4

Veliki izbor školskih torbi i ruksaka... Super ponuda !

Školski ruksak Hello Kitty

RuËna torbica Target Hello Kitty

31x15x42 cm, pojaËana lea, podesive naramenice, s više pretinaca

12999

kn

39999 kn

Torbica na rame Target - Hello Kitty

39999

22x16x4 cm

kn

12999

kn

Pernica Hello Kitty

Album za bojanje Hello Kitty + jumbo flomasteri

puna 2 zip, 32 kom pribora

Školski ruksak Target Hello Kitty 40x30x20 cm, s više pretinaca i džepova, podstavljene naramenice i lea, anatomski oblikovan, fluorescentne oznake

Dos t u

pno i

super

9999

u svim

mar k

kn

etima

4999

kn


5

Školski ruksak Target Hello Kitty 43x30x15 cm, podstavljena lea, više pretinaca, podstavljene naramenice Dos t u

pn

super

vim oius

mar k

Školski ruksak Target Hello Kitty s teleskopskom drškom

Super ponuda !

35999

kn

43x30x16 cm, podesive naramenice, pojaËano dno, više pretinaca, boËni džepovi

etima

Slatki poklon za prvašiÊe: ŠtapiÊi slani Koestlin 50g, Ëokolada Spar mlijeËna 100g, Flips S-budget s kikirikijem 90g, Keks Jaffa S-budget 125g, Karamela Kiki voÊna 100g, Medenjaci Spar 150g, Nektar S-budget naranËa 12%, 0,2l

U PONUDI SU SLJEDE∆I MOTIVI

39999

kn

Školski anatomski ruksak

Dos t u

pno i

super

anatomski oblikovano za lea, anatomske naramenice, više pretinaca i džepova, fluorescentne oznake

u svim

mar k

etima

4999

Dos t u

pno i

super

kn

u svim

mar k

etima

19999

kn


6

Veliki izbor školskih torbi i ruksaka...

Anatomska torba Rapunzel

Anatomski ruksak Fairies

anatomski oblikovana lea, anatomske naramenice, fluorescentne oznake, više pretinaca

Ergonomska torba Fairies

anatomski oblikovana lea, anatomske naramenice, fluorescentne oznake, više pretinaca, pojaËano dno

Super ponuda !

anatomski oblikovana lea, anatomske naramenice, fluorescentne oznake, više pretinaca

39999

35999

kn

299

99 kn

kn

Anatomski ruksak Princess anatomski oblikovana lea, anatomske naramenice, fluorescentne oznake, više pretinaca, pojaËano dno

Pernica Princess ili Rapunzel prazna

Dos tu supe rm

pno i

arketu

u Za d a

3999

r

kn

VreÊica za tjelesni Princess ili Fairies

TAKO-DER U PONUDI

39999

kn

3599

kn


7 Dos tu

pno i

u svim

ark superm

Školska torba Spiderman

etima

Super ponuda !

anatomski oblikovana lea, anatomske naramenice, fluorescentne oznake, više pretinaca

1

2

3

35999

4

kn

1. Vodene boje

14

99

kn

2. Kemijska olovka

699 kn

5

6

3. Obi~na olovka 4/1

899 kn

4. Set šk. pribora u ~aši 6/1

3899 kn

5. Flomasteri, 12/1

1299 kn

8

6. Drvene bojice, 12/1

999 kn

7

7. Set: drvene bojice u tubi

2499 kn

8. Bilježnica

9

99

9

kn

9. Pernica, prazna

3999 kn

Školski ruksak Spiderman Školski ruksak Spiderman više pretinaca i džepova, ergonomski više pretinaca i džepova, podstavljene naramenice i lea

podstavljene naramenice i lea

Dos t u

pno i

super

29999

kn

u svim

mar k

etima

26999

kn


8

U školu s omiljenim likovima... Super ponuda !

Anatomska torba Cars

anatomski oblikovana lea, anatomske naramenice, fluorescentne oznake, više pretinaca

29999 kn

Ruksak za vrti¡ Cars Školski ruksak Cars s podesivim naramenicama, s više pretinaca

12999

kn

26999

kn

PVC kutija Cars razne veliËine

ve c’ od

2299

kn


9 Dostupno i u svim

7 2

6

1 16 3 5 12 13 4

9

11

10

Kolekcija Cars

1999 kn 99 2. Gumica u sticku 13 kn 99 3. Gumice, 3 kom 13 kn 99 4. Drvene bojice, 12/1 13 kn 99 5. Voštane pastele, 24/1 10 kn 99 6. Kemijska olovka 2/1 12 kn 99 7. Vodene bojice 12 kn 99 8. Ravnalo 5 kn 99 9. Mapa sa gumicom 16 kn 99 10. Koš za sme¡e 54 kn 8 99 11. Dnevnik 39 kn 99 12.Tehni~ka olovka 9 kn 99 13. Šiljilo 13 kn 99 14. Registrator 15 kn

supermarketima

1. Set

15. Papirnate kutije

veÊ od 3999 kn 16. Naljepnice za bilježnice 10/1

299 kn

14

15


10

U školu s omiljenim likovima... Školski ruksak STAR WARS

Super ponuda !

anatomski oblikovana lea, anatomske naramenice, bo~no džepovi

Dos t u

39999

pno i

super

Školska torba STAR WARS anatomski oblikovana lea, anatomske naramenice, bo~no džepovi

u svim

mar k

etima

kn

Školski ruksak Target - BEN10

42x31x18 cm, s teleskopskom drškom, na kotaËe, pojaËano dno, s više pretinaca

26999

35999

kn

kn

Školski anatomski ruksak BEN10 anatomski oblikovana lea, anatomske naramenice, bo~no džepovi

399

35999

kn

99

Dos

ius t upno

supe

Školska torba BEN10 anatomski oblikovana lea, anatomske naramenice, bo~no džepovi

Pernica Ben10

kn

2 zipa vim

etim r mar k

a

9999

kn


11 Školski ruksak Target - BAKUGAN više pretinaca i džepova, podesive naramenice i lea

Anatomska torba TRON

Super ponuda !

anatomski oblikovana lea, anatomske naramenice, s više pretinaca i džepova

29,5x13,5x40,5 cm

25999

kn

29999 kn

40x30x15 cm

Dos t u

sup

u sv pno i

21999

im

r ke t e r ma

kn

Pernica BAKUGAN

ima

4499

kn

Školski ruksak TRON

Školski ruksak Pirates

Pernica TRON

podstavljene naramenice i lea, više pretinaca i džepova

s više pretinaca i džepova

Dos t u

pno i

super

29999

kn

16999

kn

Ruksak za vrti¡ TRON

prazna

podstavljene naramenice i lea, više pretinaca i džepova

u svim

mar k

etima

2499

kn

12999

kn


12

Torbe, ruksaci... Torba na rame Hannah Montana

Super ponuda !

159

moderan dizajn Dos t u

super

Školski ruksak Hannah Montana

99

kn

Dos

ius t upno

supe

Školski ruksak WINX više pretinaca i džepova, podesive naramenice i lea Dos t u

p

svim no i u

super

kn

19999

kn

mar k

etima

mar k

etima

6999

kn

kn

Torba na rame gitara Hannah Montana

vim

etim r mar k

u svim

11999

moderan dizajn, više pretinaca

29999

pno i

moderan dizajn

a

12999

Pernica WINX

Školska torba na rame WINX

prazna Dos t u

više pretinaca, prakti~no za vanškolske aktivnosti

19999

kn

pno i

super

kn

u svim

mar k

etima

3999

kn


13 Ruksak 32x43x15 cm, s više pretinaca poja~ana lea, podesive naramenice

p Dos t u

no i u

supe r

s vi m

Super ponuda !

etima ma r k

14999

kn

14999

kn

p Dos t u

no i u

supe r

s vi m

etima ma r k

Ruksak 32x44x16 cm, s više pretinaca, pojaËana lea, podesive naramenice

p no Dos t u

m supe r

Ruksak

i u sv

ima arket

32x43x15 cm, s više pretinca, pojaËana lea, podesive naramenice

12999

kn

im


14

Školski ruksaci...

Školski ruksak Offshore moderan dizajn, više pretinaca, podesive naramenice

Školska torba na jedno rame Crusade

Školski ruksak Withit s podesivim naramenicama s više pretinaca

15999

Ruksak 31x43x13 cm, podesive naramenice s više pretinaca

Super ponuda !

Do

oiu s t upn

kn

svim

kn

Školski ruksak s podesivim naramenicama i pretincem naprijed, razne boje

Dos t u

supe r

12999

12999

kn

pno i

supe r

u svim

etima ma r k

etima ma r k

7999

kn

4999

kn


15 Ruksak s podesivim naramenicama, razni dezeni, s više pretinaca

TAKO-DER U PONUDI

Ruksak 32x43x15 cm, podesive naramenice s više pretinaca, pojaËana lea

Dos t u

22999

pno i

super

u svim

mar k

etima

kn

Ruksak s podesivim naramenicama, s više pretinaca

14999

kn

Ruksak

16999

32x43x15 cm, podesive naramenice s više pretinaca, pojaËana lea kn

Ruksak moderan dizajn, više pretinaca i džepova, podesive naramenice

15999

kn

Dos t u

pno i

super

u svim

mar k

etima

14999

kn


16

Pernice .... Pernica Captain America, Spiderman ili Princess

Supe ponudar !

1499

Pernica vreÊica Target, Ben10 ili Hello Kitty

prazna

kn

Dos tu

pno i

superm

u svim

arketi

ma

3999 TAKO-DER U PONUDI

Pernica Rotring tehniËka olovka 0,5, mine 0,5, gumica Tikky, kemijska olovka, ravnalo PVC, 17 cm, 1 kom

Pernica prazna

2999

plosnata

Pernica Gabol

Pernica Compact girls&boys prazna plosnata

prazna, razni motivi, 1 kom

s 3 džepa, razni motivi, 1 kom

3499

kn

1999

kn

Dos tu

5999

kn

pno i

superm

kn

u svim

arketi

ma

kn

Dos tu

pno i

superm

u svim

arketi

ma


17 Pernica puna Flexi

Supe r ponuda !

za djevoj~ice i dje~ake, puna, 1 zip, 1 kom

4999

Dos tu

kn

pno i

a superm

5999

u svim

rketim

a

Pernica puna s priborom Belmil

2 godine garancije na praznu pernicu. Punjenje 12 bojica, 6 flomastera, ravnalo, šiljilo, gumica, tehniËka, 2 kemijske olovke, grafitna olovka

kn

TAKO-DER U PONUDI

Pernica 2 zipa, 1 kom

69

99

Dos tu

kn

pno i

superm

Pernica Target Hello Kitty ili Bakugan

Pernica puna jednostruka

2 zipa

za djevojËice i djeËake, 1 kom

p Dos tu

no i u

superm

svim

arketi

ma

12999

kn

u svim

arketi

ma

Dos tu

pno i

superm

u svim

arketi

ma

4999

kn


18

Pernice ....

Pernica trostruka

Pernica za

Super ili ponuddjeËake a!

Super ponuda !

djevojËice,

puna, trostruka, razni motivi

8999

ve c’ od

8999

kn

Ruksak Carioca + pribor za bojanje 6 jumbo drvenih bojica, 12 jumbo flomastera, album za bojanje

6499

kn

TAKO-DER U PONUDI

kn

Pernica Zvon~ica, Princess ili Hannah Montana

Pernica Pirati s Kariba

trostruka, 2 zipa Do

oiu s tupn

superm

svim

arketi

ma

Dos tu

pno i

superm

u svim

arketi

Dos tu

ma

9999

supe rm

kn

pno i

arketu

u Za d a

r

8999

kn


19

VreÊica za tjelesni Herlitz

Herlitz torbica oko vrata

Super ponuda !

2999 Dos tu

pno i

superm

kn

u svim

arketi

ma

TAKO-DER U PONUDI

VreÊica za tjelesni 27x35,5 cm

2299

Dos tu

pno i

superm

kn

u svim

arketi

ma

NovËanik za djevojËice ili djeËake Herlitz

TAKO-DER U PONUDI

Dos tu

u svim

pno i

superm

arketi

12

ma

99

Dos tu

kn

pno i

superm

u svim

arketi

ma

1999

kn


20

NajveÊi izbor i najpovoljnije cijene bilježnica za osnovnu i srednju školu!

Bilježnica A5

Bilježnica Kids Art, 24 lista, A5, D, K, 1 kom

in N a j je f t

nice! ž e j l i b i je

Mar Mar, lak, 52 lista, D, K, », 1 kom

139 Super ponuda !

Dos tu

pno i

superm

kn

u svim

arketi

Bilježnica A4

ma

Mar Mar, lak, 52 lista, D, K, », 1 kom

ve c’ od

069 Dos tu

pno i

superm

u svim

arketi

ma

kn

289

kn


21 Bilježnica tvrdi uvez, A4

Super ponuda !

100 listova, D, K, VK, ~ Mar Mar, 1 kom

ve c’ od

859

kn

Bilježnica tvrdi uvez, A5 100 listova, D, K, ~, Mar Mar, 1 kom

CrtanËica, Pisanka A, Pisanka B ili Geometrija Dos tu

pno i

superm

u svim

arketi

ma

Matematika 1 ili Pisanka C

489

kn

095

Matematika 2 ili Pisanka D

kn


22

PisaÊi pribor ...

Omoti za bilježnice

Point set

Šiljilo Kum metalno

10/1

za 1.-8. razred

44

799

99

Super ponuda !

Omotna traka samoljepljiva

Drvene pastele Trio

1 pak

12/1

1199

kn

kn

kn

Tehni~ka olovka + mine + gumica

3499

ve c’ od

879

kn

Olovka grafitna HB

Šestar

kn

Grafitna mina HB

4/1

0,5

549

Tehni~ka olovka

kn

Gumica Tikky 20

ve c’ od

799

kn

1999

kn

579

kn

1999

kn

499

kn


23 Dostupno i u svim

supermarketima

Fotokopirni papir 500/1

Blokovi A4, A5, A6

26 UŠT E DA

369

2199

kn

% 25 UŠ T E D A

umjesto 12,99

969

Tekstmarker

10 funkcija

4/1

2999

kn

umjesto 11,99

899

kn

kn

Grafitna olovka 4/1

% 25 UŠT E DA

umjesto 11,99

899

kn

% 25 UŠT E DA

umjesto 6,99

519

kn

2/1 % 25 UŠ T E D A

1124

kn

% 25 UŠTE DA

Ljepilo umjesto 39,99

umjesto 14,99

2/1

umjesto 9,99

749

kn

Kalkulator

% 25 U Š T EDA

% 25 UŠT E DA

umjesto 29,99

Roller

(plava, crna, crvena) 3/1

Registrator

100/1

%

Kemijska olovka

% 25 U Š T EDA

UR fascikli

369

kn

Škare % 25 UŠT E DA

umjesto 4,99

umjesto 16,99

1269

kn

kn

Šiljilo % 25 UŠT E DA

umjesto 5,99

449

kn


24

Sve za crtanje i bojanje... Super ponuda !

NOVO:

SPAR-Creative proizvodi

Vodene bojice s kistom

CREATIVE - nova linija SPAR robne marke koja obuhvaća proizvode za crtanje i bojanje koji su posebno namijenjeni djeci i mladima. Odličan odnos cijene i kvalitete, te prštavo šareni dizajn dobar su razlog da srce mladog umjetnika ili umjetnice zakuca jače.

12/1 ! NOVO

! NOVO

19

99 kn

! NOVO

5/1

Kistovi za vodene bojice i tempere vel. 6, 8, 10 i 12

899

kn

! NOVO

Kolegij Premium blok A4

CrtaÊi blok A3 za sve crta¡e tehnike

! NOVO

1699

kn

Geometrijski set trokut 16 i 25 cm, ravnalo 15 i 30 cm

1299

kn

4-djelni

999

kn


Ekskluzivno za

25

i

! NOVO

! NOVO

24/1

1699

Drvene bojice

12/1

kn

! NOVO

Krede u boji za sve podloge

Drvene bojice

! NOVO

20/1

1299

899

! NOVO

10/1

kn

Voštane bojice u pomiËnom omotu

1899

kn

12/1

kn

Flomasteri

899

kn


26

Sve za slikanje i likovni odgoj... CrtaÊi blok II, III, IV ili V

Super ponuda !

ve c’ od

126

99

Dos tu

sup

kn

Komplet za likovni odgoj TOZ

pno i

u svim

rketi erma

ma

299

kn

1

5

Likovna mapa za osnovnu školu Profil i Školska knjiga 1 kom

Dos tu

pno i

superm

u svim

ark

etima

3

Super ponuda ! 4 ve c’ od

1899

kn

2

1299 kn 99 2. Paleta 5 kn 99 3. ^aša za tempere 17 kn 99 4. Kistovi 2, 4, 6 3 kn 1. Vodene bojice

5. Tempera u limenoj kutiji 12/1

2999 kn


27 Fotokopirni papir u boji

Kolaž papir A4

Plastelin

intenzivne boje, 100/1

Dos tu

pno i

a superm

8/1

799

u svim

rketim

a

Dos tu

pno i

superm

a

u svim

Glinamol sivi, bijeli ili terakota

a rketim

10/1

499

kn

25/1

1999

kn

899

Dos tu

kn

UHU ljepilo

pno i

superm

ve c’ od

u svim

arketi

999

ma

Dos tu

pno i

superm

ve c’ od

699

kn

Ljepilo Pritt u svim Henkel pno i Dos tu superm

arketi

ma

u svim

arketi

ma

ve c’ od

kn

kn

699

kn


Knjige, ploËe, globus...

28

Edukativne knjige za engleski, matematiku, fiziku, kemiju...

Knjige...

1 kom

Super ponuda ! ve c’ od

1999

kn

U PONUDI

Dos tu

pno i

superm

PloËa za kredu i pluto

PloËa tjedni planer kombi magnet /pluto 40x60cm

40x60cm

Dos tu

pno i

superm

ve c’ od

3999

kn

u svim

arketi

ma

Svijetle¡i globus ø 26 cm

u svim

arketi

ma

4999

kn

14999

kn


29 Stolna svjetiljka Ringo

6999

Super ponuda !

Kompjuterski stol širina 65/80 x dubina 45 x visina 75 cm

Super ponuda !

crna, s rukonaslonom

pno i

superm

kn

boja bukve,

kn

Kožna fotelja Vega

Dos tu

19999

u svim

arketi

ma

Dos tu

pno i

superm

u svim

arketi

ma

16999

kn

DjeËji stolac

54999 kn

tekstilni, rozi ili jeans s pomiËnim položajem

širina 42 x dubina 52 x visina 74/86 cm


30

U ĹĄkolu s omiljenim likom... Dostupno i u svim

supermarketima

Kolekcija Hannah Montana

ve c’ od

499

kn


31 Stalak za olovke

TAKO-DER U PONUDI Dos tu

pno i

superm

arketi

ma

2999 Podloga za stol Spiderman, Captain America ili Faries 55x38 cm

Super ponuda !

razni oblici

u svim

Dos tu supe rm

pno i

arketu

kn

TAKO-DER U PONUDI

u Za d a

2499

1799

kn

r

Registrator Herlitz kn

Kartonska mapa s gumicom

Mapa s gumicom Herlitz

Papirnata kuija Disney

1999

kn

TAKO-DER U PONUDI

ve c’

od

3999

kn

1299

kn


32

Probudite djeËju kreativnost...

Dostupno i u svim

Dostupno i u svim

supermarketima

supermarketima

Kolekcija Colorino Kolekcija Dora

! NOVO

ve c’ od

999

ve c’ od

kn

999

kn


33 PVC kutija za spremanje razne veliËine i motivi, 1 kom

Super ponuda !

PVC ormariÊ s tri ladice

razne veliËine i boje, 1 kom

13299

kn

TAKO-DER U PONUDI

52x36,5x40 cm

ve c’ od

1699

PVC kutija za spremanje s poklopcem, gusarska

kn

4999

kn


34

Za zabavu... Teleskop Focus AT60050

Super ponuda !

39899 kn

obroËno plaÊanje

3x133

kn

Promjer le¡e: 50mm (2“), duljina žarišta: 600mm(f/12), 5x24, 90°, maksimalna visina: 125 cm, standard 0.965“, dodatna oprema: H6mm, H20mm, 3X barlow lens, pove¡anje: 100X

ElektriËna gitara E39-BBK

1 x regulacija jaËine zvuka, 2 x podešavanje regulacije tona

16999

kn

Flauta Maped s ~etkicom za ~iš¡enje

2999

kn

Klavijatura Casio SA-75 37 tipki, 100 tonova, 4 notna polifonija, ulazi za slušalice i mikrofon, LCD prikaz, dimenzije 875x300x100mm

49799 kn

obroËno plaÊanje

3x166

kn


35

PC konfiguracija MSG Home Surf is 101 + GRATIS tipkovnica, zvuËnici, miš

Super ponuda !

MatiËna ploËa Asus P5G41T-M LX2/GB/SI, Intel G41, Procesor: Intel Celeron E3400, Memorija: DDR3 2GB 1333MHz, Integrirana Intel GMA X4500 grafiËka kartica, HDD: WD 5000AAKX, 500GB, DVD±RW, 22x, SATA, KuÊište MSI EOS 400W Tipkovnica, Miš, ZvuËnici, Kaspersky Antivirus 2011, FreeDOS

500kn UŠTED A

umjesto 1.999,99

1.49999 obroËno plaÊanje

6x250

kn

WEB kamera + slušalice Vivanco 26901

Prednaponska uti~nica Commel 92547 7 struka, dužina 3m D

no i os tup

superm

VGA rezolucija 640x480 Pixel, konekcija USB 2.0

u svim

arketi

ma

WEB kamera Manhattan 460453 Hi-Speed USB, do 1.3M pixela, auto-pra¡enje

Dos tu

pno i

superm

5999

kn

8999

kn

u svim

arketi

ma

8999

kn


36

RaËunala...

Prijenosno raËunalo Acer eMachines eME644-C52G25Mnkk

Super ponuda !

602kn UŠT

Procesor: AMD Dual-Core Processor C-50, Zaslon: 15.6” LCD TFT (1366x768), Memorija: 2GB DDR3, Tvrdi disk: 250GB SATA, OptiËki ureaj: DVD +/- RW Dual Layer, Mreža: LAN, Wi-Fi, Web Camera, Linux

EDA

umjesto 2.899,99

2.29799 obroËno plaÊanje

6x383

Rashladni stalak za prijenosno ra~unalo Cooler Master NotePal X-Lite, 15.4”

Torba za prijenosno ra~unalo SBox NKS-225

Radna temperatura: 6.5 stupnjeva (fiksno), Napajanje: USB 5V DC, USB: USB 2.0/1.1 x1 (za napajanje)

12999

kn

6999

kn

kn


37

Set Disney Cars ili Princess ZvuËnici + podloga za miša + miš + POKLON majica

Super ponuda !

+ POKLON majica

12999

kn

TAKO-DER U PONUDI

Printer, skener, kopirka HP1050 Rezolucija: 480 x1200 dpi, brzina ispisa c/b A4: 16 str/min, Brzina ispisa u boji A4: 12 str/min Rezolucija skenera: 1200 x 1200 dpi Su~elje: Hi-Speed USB 2.0

LCD monitor LG 22’’W2240 S Zaslon: 21,5”, 16:9, rezolucija: 1920x1080, svjetlina: 300 cd/m2, DC 70000:1, 170 °, vrijeme odziva: 5 ms, D-Sub

89999 kn

249

99 kn

obroËno plaÊanje

3x300

kn


38

Multimedija...

ZvuËnici Speed Link Mace 2.1 Subwoofer System

Snaga 9W RMS, posebno kompaktan subwoofer, 2.1 zvuËni sistem, kontrola glasnoÊe, prekidaË za paljenje i gašenje nalazi se na subwoofer-u, dužina kabela satelita 1m

Slušalice s mikrofonom Speed Link Thebe2

Supe ponudar !

-23%

mikrofon sa fleksibilnim vratom, kontrola glasno¡e, dužina kabela 2.3m

umjesto 169,99

12999

kn

5999 Tipkovnica Bazoo Compact Board Slim crna, USB Standardna USB tipkovnica, pogodna za Windows 2000, XP, Vista i Win 7, Linux 2.6.x.y. i noviji

ZvuËnici MS Twins 2.0

kn

Slušalice s mikrofonom Manhattan 164429

ukupna snaga: 4W, frekvencijski raspon 80Hz-18KHz, USB prikljuËak

Podesiva visina slušalica, mikrofon i ugraena kontrola glasno¡e

2499

4999

kn

3999

Dos tu

kn

pno i

superm

u svim

arketi

ma

Dos tu supe rm

pno i

arketu

kn

u Za d a

r


39 USB opti~ki miš Manhattan slim crni ili bijeli

USB adapter Wireless TL-WN727N

1000 dpi, ultra tanak dizajn s preciznim opti~kim senzorom, Plug and Play - Windows i Mac kompatibilan

Dos tu

pno

superm

Vam omoguÊava povezivanje desktop ili prijenosnog raËunalo na bežiËnu mrežu i pristup highspeed Internet veze. 150Mbps Wireless N brzina, TL-WN727N dolazi s CD-om koji vam pomaže dovršiti instalaciju softvera i bežiËne mrežne postavke

im i u sv

arketi

ma

2999

Super ponuda !

7999

kn

kn

Beži~ni opti~ki miš MS Rock

42 U 1 ~ita~ kartica + 3 USB portni Hub Manhattan 100984

Podloga za miš Manhattan

2.4 GHz, mini USB, 1000 dpi

1 kom

Dos tu

pno i

superm

Omogu¡ava tri Hi-Speed USB 2.0 porta za dodatne periferije, kompatibilno s Memory Stick, SecureDigital, MultiMedia i XD - bez dodatnog napajanja ili adaptera, podržava automatsku detekciju kartice i prijenos podataka do 480 Mbps, kompatibilno sa svim ra~unalima opremljenim s USB-om

u svim

arketi

ma

-20% Dos tu supe

pno i

etu rmark

u Za d a

umjesto 99,99 r

7999

7

99

kn

69

99

kn

Dos tu

kn

pno i

superm

u svim

arketi

ma


Mediji za snimanje...

40

Prijenosni hard disk Verbatim GT Series 500 GB 2,5”

TAKO-DER U PONUDI

USB stick takeMS

Napajanje sa sabirnice preko USB 2,0 kabela, SuËelje: USB 2.0 / USB 1.1 ulaz, Brzina prijenosa podataka: Super do 480 Mbit/sekundi

ponuda !

4 GB

4999

kn

449

8 GB

99

7999

kn

obroËno plaÊanje

3x150

supe rm

arketu

u Za d a

r

1999

Dos tu

kn

pno i

superm

u svim

arketi

ma

pno i

arke

16 GB

u

15999

dar tu Za

kn

Memorijska kartica Micro SD 4GB +SD adapter takeMS

25/1

10/1

pno i

supe rm

kn

CD-R Imation

DVD+/-R Verbatim

Dos tu

Dos tu

kn

3499

kn

Dos tu supe rm

pno i

arketu

u Za d a

r

5499

kn


41

Prijenosni radio sa CD playerom Sencor SPT 223

MP4 Player Focus CUPID 4 GB 1.8˝ LCD ekran, podržani formati: MP3, MP4, WMA, AMV, JPEG, FM radio, diktafon, punjiva Li-ion baterija, dodaci: slušalice, punja~ , USB kabel

Dos tu

pno i

superm

u svim

arketi

ma

* dostupno i u Spar supermarketu Zadar

Playback: CD-R/RW, MP3, AM/FM stereo radio, programabilni playback CD, USB, SD, pozadinsko osvjetljenje displaya, USB-a, utora za SD kartice, konektor za slušalice 3,5 mm, napajanje 230V ili baterije

16999

kn

24999

TehniËki kalkulator Optima

Dos tu

pno i

superm

kn

Ru~ni kalkulator Sencor 224/8

2999 ve c’ od

3999

kn

u svim

arketi

ma

Kalkulator dje~ji Genie 8 funkcija, rozi ili plavi

kn

2999

kn


Za slobodno vrijeme...

42

DjeËja majica za tjelesni

Majica s kapuljaËom za djevojËice ili djeËake vel. 98-164

bijela, vel. 116-164

Dos

ius tupno

ark superm

-31%

-33%

vim

umjesto 79,99

5499

umjesto 29,99

etima

1999

kn

kn

Jogging hlaËe za djevojËice ili djeËake vel. 98-164

Tajice za djevojËice

Majica za djevojËice ili djeËake

jednobojne ili s printom vel. 98-164

dugi rukav,razni dezeni, vel. 98-164

Dos tu

pno i

superm

u svim

arketi

ma

-33%

-30%

-31%

umjesto 59,99

umjesto 49,99

umjesto 79,99

3999

kn

3499

kn

5499

kn


43 Trenirka za djevojËice ili djeËake

Trenirka za djevojËice ili djeËake

donji dio, razne boje, vel. 2-14

razne boje, vel. 8-16

-33%

-35%

umjesto 89,99

umjesto 199,99

5999

12999

kn

kn

Pascarel majice za djevoj~ice ili dje~ake

Majica za djevojËice ili djeËake

kratki rukav, razne boje i modeli vel. 116-176

dugi rukav, vel. 8-16

-28% umjesto 69,99

4999

kn

sve po

2999

kn


Donje rublje, pidžame...

44

Emy ženske gaÊice slip ili bokser razni modeli, vel. 2-5, 1 kom

Ga¡ice za dje~ake bokserice 2/1

Super ponuda !

8-16 god Dos tu

-28%

pno i

superm

u svim

arketi

ma

umjesto 29,99

1999

umjesto 34,99

24 supe rm

pno i

arketu

1 kom, razne boje, 2-10 god

kn

-50%

u Dos tu

r Za d a

Do

superm

svim

arketi

ma

u svim

arketi

ma

umjesto 9,99

499

kn

Muške ga¡e Harvey Miller slip ili bokserice, razni modeli, 1 kom

3/1

oiu s tupn

pno i

superm

Ga¡ice za dje~ake ili djevoj~ice Bob Graditelj, Spiderman ili Cars

kn

Ga¡ice za djevoj~ice

99

Dos tu

-33%

High School Music, Hannah Montana,

-28% umjesto 34,99

3/1 ili 1/1

2499

kn

Muške slip gaÊe jednobojne, 1 kom

29

Dos tu

99 kn

u sv pno i

superm

im

arketi

ma

999

kn


45 Pidžama za djevojËice ili djeËake

razni modeli Betty Boop, Hannah Montana, Cars, Simpson ili Spiderman kratki ili dugi rukav, 3-6 god i 7-10 god

Pidžama za djevojËice ili djeËake dugi rukav DeviÊ, razni modeli, vel. 2-14

Super ponuda !

-28% umjesto 69,99

4999

kn

TAKO-DER U PONUDI Dos tu

pn

vim oius

superm

arketi

ma

SpavaÊica Karel razni modeli, vel. S-XXL

sve po

7999

6999

razni modeli, vel. S-XXL

sve po

sve po

kn

Muška ili ženska pidžama Karel

kn

7999

kn


ObuÊa ...

46

DjeËje stopalice BEN10 vel. 4-8

DjeËje stopalice Balet

DjeËje Ëarape, Sunce vel. 2-14

RATIS 2+1 G

vel. 2-14 D

no i os tup

superm

u svim

arketi

ma Dos tu

pno i

superm

u svim

arketi

ma

Dos tu

pno i

superm

1299

kn

1299

u svim

arketi

ma

2299

kn

Tenisice Kappa

crne, bijele, vel. 40-45

24999 kn

DjeËje tenisice na ËiËak vel. 28-34

24999 kn

kn


47 Ruksak za vrti¡ više pretinaca, podesive naramenice, 24x28x10 cm

7999

Super ponuda !

kn

3999 Ruksak za vrtiÊ

Ruksak za vrtiÊ Cars ili Princess s pretincem i podesivim naramenicama

više pretinaca, podesive naramenice, 24x28x10 cm

5999

kn

kn

Komplet za vrtiÊ Cars ili Princess

25x30cm

sadrži: ru~nik, higijensku torbicu, podbradak i vre¡u za osobne stvari

Dos tu

pno i

superm

u svim

arketi

ma

TAKO-DER U PONUDI

5999

kn


Narudžba udžbenika za osnovnu školu u Spar supermarketima i Interspar hipermarketima AMA PLAĆANJE UDŽBENIKA U RAT

BON 5 TJEDAN 31.08.-06.09.2011.

BEZ NAKNADE

Pernica Pelikan jednostruka, puna, 1 kom % 25 UŠ TE DA

59

umjesto 79,99

99

BON 4 TJEDAN 24.08.-30.08.2011.

kn

Ruksak Puma 1 kom % 25 UŠ TE DA

umjesto 199,99

14999 kn

BON 3 TJEDAN 17.08.-23.08.2011.

Kožna fotelja Asia % 25 UŠ TE DA

umjesto 732,99

54999 kn

BON 2 TJEDAN 10.08.-16.08.2011.

Ruksak Puma ECHO % 25 UŠ TE DA

umjesto 199,99

14999 kn

BON 1 TJEDAN 03.08.-09.08.2011.

Kalkulator tehni~ki sec 184 dvoredni, 241 funkcija % 50 UŠ TE DA

umjesto 99,99

4999

kn

INTERSPAR City Center one Zagreb, Jankomir 33 • Info telefon: 01/5603-450 • Radno vrijeme: pon-ned 07 do 21 h • INTERSPAR Dubrava Zagreb, Ulica Kneza Branimira 181 • Info telefon: 01/5603-360 • Radno vrijeme: pon-ned 07 do 21 h • INTERSPAR Garden Mall Dubrava Zagreb, OporoveËka 14 • Info telefon: 01/5552-255 • Radno vrijeme: pon-ned 07 do 21 h • INTERSPAR Arena Centar Zagreb, Lanište 32 • Info telefon: 01/5566-745 • Radno vrijeme: pon-ned 07 do 21 h • INTERSPAR King Cross Jankomir Zagreb, Škorpikova 34 • Info telefon: 01/3441-700 • Radno vrijeme: pon-sub 08 do 21 h, ned 08 do 20 h • INTERSPAR Emmezeta Donji Stupnik, Gospodarska ulica 5 • Info telefon: 01/6596-220 • Radno vrijeme: pon-ned 08 do 21 h • SPAR Supermarket Valpovo STC Valpovo, Ulica bana Josipa JelaËiÊa bb • Info telefon: 031/399 371 • Radno vrijeme: pon-sub: od 08 do 21 h, ned zatvoreno • SPAR Supermarket Varaždin Supernova, Optujska 171 • Info telefon: 042/490 991 • Radno vrijeme: pon-sub od 07 do 21 h, ned od 08 do 14 h • INTERSPAR Supernova Karlovac, Prilaz V. Holjevca 12 • Info telefon: 047/493-953 • Radno vrijeme: pon-ned 07 do 21 h • INTERSPAR Sisak, Ivana FistroviÊa 25 • Info telefon: 044/525-350 • Radno vrijeme: pon-sub 07 do 21 h, ned 07 do 20 h • INTERSPAR Koprivnica, RadniËka cesta 8, Poslovna zona • Info telefon: 048/492-550 • Radno vrijeme: pon-sub 07 do 21 h, ned 07 do 18 h • INTERSPAR Supernova Slavonski Brod, OsjeËka 284 • Info telefon: 035/212-950 • Radno vrijeme: pon-sub 08 do 21 h, ned 08 do 18 h • INTERSPAR Osijek, Ulica Sv. Leopolda B. MandiÊa 7 • Info telefon: 031/495-200 • Radno vrijeme: pon-sub 07 do 21 h, ned 07 do 20 h • INTERSPAR TrgovaËki centar Osijek Emmezeta Svilajska 36 • Info telefon: 031/227-200 • Radno vrijeme: pon-ned 08 do 21 h • INTERSPAR Zadar, Ulica Bleiburških žrtava 18, Bili brig • Info telefon: 023/244-940 • Radno vrijeme: pon-sub 07 do 23 h, ned 07 do 22 h • SPAR Supermarket Zadar SC Supernova, Ulica Akcije Maslenica 1 • Info telefon: 023/400 162 • Radno vrijeme: pon-ned od 08 do 22 h • INTERSPAR TC Emmezeta Kaštela Kaštel SuÊurac, Cesta dr. Franje Tumana 7 • Info telefon: 021/204-800 • Radno vrijeme: pon-ned 08 do 21 h • INTERSPAR City Center One Split, Vukovarska 207 • Info telefon: 021/564-585 • Radno vrijeme: pon-ned 08 do 22 h •

OBRO»NA OTPLATA BEZ KAMATA

za iznos iznad 300,00 kn

do 3 rate za iznos iznad 1.000,00 kn

do 6 rata ZAGREB, SISAK, SLAVONSKI BROD, OSIJEK, VARAŽDIN, VALPOVO: ZagrebaËka banka (Maestro) Privredna banka (Maestro) Amex, Diners ZADAR, SPLIT: Splitska banka (Visa) ZagrebaËka banka (Maestro) Privredna banka (Maestro) Amex, Diners KARLOVAC: KarlovaËka banka (MB Maestro) ZagrebaËka banka (Maestro) Privredna banka (Maestro) Amex, Diners KOPRIVNICA: Podravska banka (MB Maestro) ZagrebaËka banka (Maestro) Privredna banka (Maestro) Amex, Diners

Poštovani kupci! PRITUŽBE I POHVALE besplatni telefon ☎ 0800 7727 office#spar.hr

Posjetite nas na...

www.spar.hr i provjerite stalnu ponudu artikala po akcijskim cijenama!

Katalog 7/11

Interspar katalog - sve za školu  

akcija vrijedi od 3.8. do 13.9. 2011.

Interspar katalog - sve za školu  

akcija vrijedi od 3.8. do 13.9. 2011.