Page 1

Ponuda vrijedi od 08. 02. do 07. 03. 2013.

www.bauhaus.hr

! ti te li a v k i i n e ij c u 1 Br.

ntrima! ce im jn a d ro p im sv u e n Jamčimo iste cije

ekskluzivno

ekskluzivno

149,

90 kn

Ubodna pila ALPHATOOLS 'PS 600 E'

!

snaga 600 W, 500 - 3.200 uboda / min., dubina reza: drvo maks. 65 mm, plastika maks. 20 mm, čelik 5 mm, kosi rez maks. 45° OS 6269 - 20800907

3 u 1 pila: İÛÌjº±j±ÛjÉ©´j ݲÌÛìºjĘÐØ¿´ºjÉ©´j ݲÌÛìºjĘÌۂºjÉ©´j

GODINA JAMSTVA

pila + vodilica

799,

90 kn

Multifunkcionalna pila 'PL 45' + vodilica OS 104621 - 67770353 pogodna za različite materijale poput masivnog drveta, radnih ploča, obostrane MDF-ploče itd., motor 230 V / 50 Hz / 1,0 kW, okretni moment 5.500 o / min., dim. 305 x 230 x 245 mm, list pile Ø / zubci 145 x 20 mm / 24 Z, maks. dubina reza pod 90°, bez graničnika / s graničnikom 45 mm, dubina reza pod 45° bez graničnika / s graničnikom 35 mm, bezstupanjsko podešavanje kosog reza 0 - 45°, odstojanje lista pile - zid 16 mm, usisna cijev Ø 38 mm, težina 4,2 kg, graničnik dim. 800 x 150 mm

Garancija niskih cijena

Ako unutar 14 dana od kupnje našeg proizvoda nađete isti proizvod po nižoj redovnoj cijeni u drugom prodajnom centru, ponudit ćemo Vam ga po toj nižoj cijeni uz dodatnih 12 % popusta. Ako samo primijetite da je redovna cijena našeg proizvoda negdje drugdje niža, upozorite nas i ponudit ćemo Vam navedeni proizvod po 12 % nižoj cijeni. Cijene ćemo u oba primjera smanjiti za 12 % od konkurentske cijene! Jamstvo od 12% ne odnosi se na popuste na način plaćanja i internetske ponude.


Vrhunska kvaliteta po pristupačnoj cijeni! ƃ Vrhunska kvaliteta po U

Kontrola kvalitete

Miješanje boja

Najam strojeva

…Ìì©¿ÉØ©¹j´jº¿…º¿Ð €©±‰º‰©Ûдۢ‰êjÐ俱Û€±‰´¿²ÛɺÛÉ¿ī ºÛ…ÛěOØ¿¢jÐä©ÉÌ¿©ê俅©¹¿Ìj±ÛÉÌ¿© ÐØÌ¿¢Û²¿ºØÌ¿´Û²äj´©Ø‰Ø‰ÉÌ©±‰º‰¢¿ É¿ÐØjºÛ…©±‰´¿¹ É¿ºÛ…‰ě W²¿´©²¿ÛºÛØj̱‰…º‰¢ÌÛɉÉÌ¿©ê俅j º‰É¿ÐØ¿±©ÉÌ¿©ê俅²¿±©êj…¿ä¿´±jäj ²äj´©Ø‰Ø¿¹Ę ¢j©êÌjˆÛ±‰Û ä´jÐةؿ±ÉÌ¿©ê俅º±©ě

1¿±Û¿±Û쉴©Ø‰Ė9jÒÐØÌ¿±êj¹©±‰Òjº±‰ ¿±j¿¹¿¢ÛÛ±‰`j¹…¿©äjº±‰©…‰ºī Ø©‚‰º©±jºÐ‰¿±‰²¿±Û¿…¹j¨¹¿ì‰Ø‰ É¿º©±‰Ø©²Û©ěO䉱‰¹¿¢Û‰Ě¹©±‰Òjº±‰ ´j²¿äjĘꩅº©¨©ÐØ̿ɺ©¨¿±jĘ´jêÛÌj©´© ؉²Û©¨É̉¹jêjвÌÛɺ©¹ä´j²º©¹jě

8º¿¢©j´jØ©©ÐØÌ¿±‰ä©`j¹Ø̉j±ÛÐj¹¿ É¿º‰²j…īêjØ¿Ðɉ€©±j´º‰ÐØÌ¿±‰ä‰¹¿ī ì‰Ø‰É¿ä¿´±º¿©±‰…º¿ÐØj亿©êºj±¹©Ø©Û īÛě Ð俹

Kartično poslovanje

Iznajmljivanje prikolica

Uokvirivanje slika i ogledala

W²¿´©²¿`j¹É¿º‰ÐØjº‰¢¿Ø¿ä©º‰ĘÌj…¿ ÉÌ©¨äjj¹¿`j҉²Ì‰…©Øº‰²jÌØ©€‰Ě `©ÐjĘ8jÐ؉Ìj̅Ę8j‰ÐØÌ¿Ę¹‰Ì©€jº æÉ̉ÐÐ؉©º‰ÌдÛ(ºØ‰ÌºjØ©¿ºj´ě

W īÛ`j¹ºÛ…©¹¿ÛдۢÛ ©êºj±¹´±©äjº±jjÛØ¿īÉÌ©²¿´©€j©ÉÌ©²¿´©€j êjÌ¿…©€‰©êjпÌØ©¹jºjě

`Ì©±‰…©䩅±‰Ø©ºjÒÛ¿¢jØÛÉ¿ºÛ…Û¿²ä©ī ÌjěKj…¿‰¹¿`j¹…jØ©ÐØÌۂjºÐj䱉Øě

- u: beskamatno

ÛÐÛÌj…º±©ÐÉjÌغ‰Ìв©¹ jº²j¹jºÛ…©jØÌj²Ø©äºÛ¹¿¢Ûº¿ÐØ ²ÛÉ¿äjº±jºjÌj؉‰ê²j¹jØjě İÛ¢¿ä¿Ì‰ºjÛдۢjÐÉjÌغ‰Ìв©¹ jº²j¹j İÌ¿²¿ØÉ´j؉¿…ŗīŖŗÌjØjĘ ¿ä©Ðº¿¿ÉjÌغ‰Ìв¿±jº€©

Internet 9j±º¿ä©±‰©º’¿Ì¹j€©±‰©²¿Ì©Ðº©Ðj䱉ة ºjj…̉ЩĚhttp://www.bauhaus.hr

Telefon

Usluga dostave

i

1¿…²Ûɿ䩺‰䉁‰êjÉ̉¹º©º‰ ºÛ…©¹¿`j¹¿Ì¢jº©ê©ÌjºÛ…¿ÐØjäÛÉ¿ Щ¹¿´©‚º©¹€©±‰ºj¹jě9‰²j²Ûɿ䩺j Û īÛۅ‰…ä¿ÐØÌÛ²¿êj…¿ī ä¿´±ÐØä¿Ĕ`©Ò‰¿Ø¿¹‰¹¿ì‰Ø‰ÐjêºjØ©ºj ©º’¿Ì¹j€©±j¹jě

(º’¿Ì¹©Ìj±Ø‰ЉĘÉ¿¨äj´©Ø‰ºjЩ´© ²Ì©Ø©ê©Ìj±Ø‰ºj䱉…‰‰Ì¿±‰ä‰Ě Besplatni info telefon:IJÛºÛØjÌK'ij Jankomir: 0 800 2299 Žitnjak:0 800 2399 Kukuljanovo / Rijeka: 0 800 2499 Split: 0 800 2599

- idealna kombinacija

W īÛ¹¿ì‰Ø‰…¿©ÐØjÉ¿ä¿´±º¿²ÛÉ¿äjØ©ě1j¿ØäÌزj ©´©¿Ìغ©²²¿…ºjЁ‰Ø‰ºj©Ò©Ì¿²©jпÌØ©¹jºą̈ۺв‰²äj´©Ø‰Ø‰ ²¿±©‰ÐjäÌ҉º¿¿…¢¿äjÌjØ©`jÒ©¹É¿Ø̉j¹jěW īÛ ‰¹¿`j¹…jØ©ÐØÌۂjºÐj䱉Ø©É¿¹¿©ÉÌ©´©²¿¹²Ûɺ±‰ě

o. ika d.o. na tehn IH - kuć vat Ivan Hor reb Zag 100 00 012 3 100 000 195 195 12 510 000 000 1

usluge: İH¿ÉÛÐØ¿…¹©º©¹j´º¿Śơ İ1Ûɺ±jºj¿…¢¿…Û İ¿…jغ‰²jÌØ©€‰êj`j҉…±‰´jغ©²‰ Više informacija možete dobiti na internet stranici, u našim poslovnicama ili na: Email:ÉÌ¿’©€j̅ŃjÛ¨jÛÐě¨Ì

İ

Poslovnica Jankomir:

İ

¿…jغ‰É¿¢¿…º¿ÐØ©ºjÒ©¹É¿ØÌ¿Òj‚©¹jīÐ䩹²¿Ì©Ðº©€©¹j3‰É‰êj ¹¿¢Ûº¿ÐØ©fj¢Ì‰j‚²‰jº²‰êjÉ´jjº±‰8j‰ÐØÌ¿©´©`©ÐjÛЩī º‰Ð䉈ØÌ¿º²jÌØ©€j¹jWдۢ‰ŴfO`¿…¿Ìjäj¹¿ŵơÉ¿ÉÛÐØjě IJ1¿Ì©Ðº©€©3‰É‰êj¹¿¢Ûº¿ÐØ©©É´jغ©¨jЩÐ؉ºjØjfj¢Ì‰j‚²‰jº²‰ij¹©º©¹j´º©©êº¿ÐĚ ŵųųĘųų²ºĘÌ¿²¿ØÉ´j؉ĚŵĬŴŵ>K>1Ĭf18T(919; ²Ì‰…©Øī¿…Ŵěųųų²º…¿ŷųěųųų²ºĘÌ¿²¿ØÉ´j؉ĚŵīŶŹÌjØjęH390f18T( 919>ŴŵKTęVISA:…¿ŴŵÌjØjī‰ê²j¹jØj©ºj²ºj…j

`ěQ²¿ÌÉ©²jŵźĘfj¢Ì‰İ‰ī¹j©´Ě©º’¿ěº´żŸŴŃjÛ¨jÛÐě¨Ì

İ

Poslovnica Žitnjak:

İ

İ

$¿Ì…jºj3‰…‰Ì‰ÌjŴĘfj¢Ì‰İ‰ī¹j©´Ě©º’¿ěº´żŸŵŃjÛ¨jÛÐě¨ÌA4

A2

a avenija Slavonsk

ŶĬŹKTĬf18T(919ę

Zagrebačka aven ija

A3

PBZ Visa Inspire,

Maestroplus Erste banke,>TH3TŵĬŹKTfĬ18T(919Ę ¹©º©¹j´º©©êº¿ÐĚŵųųĘųų²º

A3

Splitske banke:ŶĘŹĘż(ŴŵKTĬf18T(919ę1̉…©ØĚ ©êº¿Ð²Ì‰…©Øjŵěųųų²ºīŵųěųųų²ºĘÌ¿²¿ØÉ´j؉²Ì‰…©Øj¿…ŵīŵŷÌjØjĘ ¢¿…©Òº±j ²j¹jغj ÐØ¿ÉjĚ ŴųĘżżơĘ Ðj¹¿ êj ɿд¿äº©€Û Û OÉ´©ØÛ

A3

ŴŵKTĬ >ŴųKTĬf f18T 18T(919 Na sva jednokratna plaćanja Maestro karticom iznosa iznad 4.000 kn odobravamo 5 % popusta.

A1 A3

Poslovnica Split:

İ

İ

İ

Poslovnica Rijeka:

İ

İ

İ

Otvoreno: pon. - sub.: 8:00 - 20:00 sati; ned.: 9:00 - 14:00 sati; www.bauhaus.hr

(º…ÛÐØÌ©±Ð²j꿺j1Û²Û´±jº¿ä¿ŶŷŹĘQ²Ì´±‰ä¿īK©±‰²j KW 06/13.H¿ºÛ…jäÌ©±‰…©od 08.02. do 07.03.2013.©´©…¿ÉÌ¿…j±‰êj´©¨jěSlika ne mora biti ݉ī¹j©´Ě©º’¿ěº´żŸŶŃjÛ¨jÛÐě¨Ì identična proizvodu.1¿…€©±‰ºj©؉¨º©‚²©¨É¿…jØj²jÉÌ©…Ììjäj¹¿ЉÉÌjäj©ÐÉÌjä²j¹¿¢Û©¨

HÛØ8¿ÐØ©ºjŴųĘOÉ´©Øİ ‰ī¹j©´Ě©º’¿ěº´żŸŷŃjÛ¨jÛÐě¨Ì

A6

ةвjÌв©¨É¿¢Ì‰Òj²jě

Čavle

Riječina

8 Poljička cesta

2

A7 E65

Besplatni info telefon:IJÛºÛØjÌK'ij Jankomir: 0 800 2299 Žitnjak:0 800 2399 Kukuljanovo / Rijeka: 0 800 2499 Split: 0 800 2599 Jankomir: ©º’¿؉´Ě ƣŘŝŚīŖīŘřŘŕīŜŕŕ  ’j²ÐĚ ƣŘŝŚīŖīŘřŘŕīŜŖŝ Žitnjak: ©º’¿؉´Ě ƣŘŝŚīŖīŚŚŚīřśŕŘ  ’j²ÐĚ ƣŘŝŚīŖīŚŚŚīřśŕŖ

Kukuljanovo / Rijeka:  ©º’¿؉´Ě ƣŘŝŚīŚŖīřřŕīŚŕŕ  ’j²ÐĚ ƣŘŝŚīŚŖīřřŕīŚŖś Split: ©º’¿؉´Ě ƣŘŝŚīŗŖīřřŕīŝŕŕ  ’j²ÐĚ ƣŘŝŚīŗŖīřřŕīŝŖŜ Uprava: W'WOīf$K²ě…ěĘ `ěQ²¿ÌÉ©²jŵźĘfj¢Ì‰  ؉´Ě ƣŶŻŸīŴīŶŷŶųīŻųŸ  ’j²ÐĚ ƣŶŻŸīŴīŶŷŶųīŻŵų


pristupačnoj cijeni! ƃ Vrhunska kvaliteta po pristupačnoj cijeni! ƃ Ŗŗŕ€¹

Ŗŕŕ€¹

ŝŕ€¹

Řŕ€¹

ŝř€¹

Řŕ€¹

Śŕ€¹

řŚ€¹

Ŗŝŕ€¹

Nosivost po polici

Nosivost po polici

50

Ŗŝŝ€¹

Nosivost po polici

Ŗśŕ€¹

ŖŚŕ€¹

290

Nosivost po polici

40

89,00 kn

99,00 kn

Osnovni regal REGALUX

Regal REGALUX

…©¹ěŖŚŕæŝŕæŘŕ€¹Ę©±‰´©Ę řÉ¿´©€‰Ęº¿Ð©ä¿ÐØÉ¿É¿´©€©Śŕ²¢

©±‰´©ĘŚÉ¿´©€jĘ…©¹ěŖŝŝæŖŕŕæřŚ€¹Ę É¿€©º‚jº©©´©©±‰´©ĘřÉ¿´©€‰Ę…©¹ě ŖśŕæŝřæŘŕ€¹Ęº¿Ð©ä¿ÐØÉ¿É¿´©€© º¿Ð©ä¿ÐØÉ¿É¿´©€©śŚ²¢ >OŖŕřŚŘŗīŖŕŚŜŘŕŘŗ řŕ²¢>OŖŕřŚŘŗīŖŕŚŜŕŝŚŘħŞŕŖ

>OśŗśŞīŖŕŚŜŖřŕŕ

529,

65

249,00 kn

Regal za teški teret 'XL' ŚÉ¿´©€jĘ¹‰Øj´º©Ð…Ì䉺©¹É¿ī ´©€j¹jĘÉ´jä©Ę…©¹ěŖŝŕæŖŗŕæ Śŕ€¹Ęº¿Ð©ä¿ÐØÉ¿É¿´©€©ŗŞŕ²¢

Regal REGALUX

>OŖŕśŖśŕīŗŕřŜŝŗŜŕ

ŝŕ€¹

ŝŕ€¹

śŕ€¹

00 kn

ŞŜ€¹

řŚ€¹

Nosivost po polici

20

Ŗŝŝ€¹ Nosivost po polici

Nosivost po polici

40

99,90kn

ŖŝŖ€¹

řŕ€¹

ŖŝŜ€¹

řŕ€¹

ŖŘŚ€¹

Řŕ€¹

Nosivost po polici

250

139,90kn

60

229,90kn

399,00 kn Plastični regal 'Systema'

Plastični regal REGALUX 'Idea'

Plastični regal REGALUX

Plastični regal 'Line'

řÉ¿´©€‰Ę…©¹ěŖŘŚæśŕæŘŕ€¹Ęº¿Ð©ī ä¿ÐØÉ¿É¿´©€©ŗŕ²¢>OŖŕŖŗśŜīŖŖŗŘŖŕŕŕ

…©¹ěŖŝŝæŝŕæřŕ€¹Ęº¿Ð©ä¿ÐØÉ¿ É¿´©€©řŕ²¢>OŖŕŝŝřŘīŖŕŚŜŚŗśř

ŚÉ¿´©€jĘ…©¹ěŖŝŜæŝŕæřŕ€¹ĘÛ²Ûɺj º¿Ð©ä¿ÐØŗŚŕ²¢>OŖŕŖŗśŜīŖŕŚŜŖŕŘŕ

ŝŕ€¹

Şŕ€¹

Ŗŗŕ€¹

řŕ€¹

>OŖŕŖŗśŜ

ŚÉ¿´©€jÉ¿…‰Ð©ä‰ä©Ð©º‰Ę…©¹ěäŖŝŖæÒŞŕæ…řŚ€¹ ©´©äŞŜæÒŖŝŖæ…řŚ€¹Ęº¿Ð©ä¿ÐØÉ¿É¿´©€©śŕ²¢Ę ŝº¿¢jÌjĘŗ¹¿¢Ûº¿ÐØ©дj¢jº±jŗŕŘřŕŜŘŖ

śŕ€¹ řř€¹

ŖŝŜ€¹ Nosivost po polici

Nosivost po polici

70

90

25

539,90kn

499,90kn

Ŗŕŕ€¹

řř€¹

Nosivost po polici

469,90kn

Ŗŝŗ€¹

ŝŕ€¹

jako duboki ŖŝŜ€¹

posebno široki

Nosivost po polici

25

799,00 kn

Plastični regal REGALUX 'XL'

Plastični regal 'Idea'

Plastični ormar 'Spaceline' Plastični ormar 'Spaceline'

ŚÉ¿´©€jĘ…©¹ěŖŗŕæřŕæŖŝŜ€¹Ę…¿…jغ¿Ò©Ì¿²©ĘÛ²´±Ûī ‚۱ہ©¿‚º‰…Ììj‚‰j´jØjĘÉ¿´©€‰Ðj¹‰Øj´º©¹Û¹‰Øī ²¿¹Ęº¿Ð©ä¿ÐØÉ¿É¿´©€©¿²¿Ŝŕ²¢>OŖŕŖŗśŜīŗŕŗŖŚŝśś

ŚÉ¿´©€jĘ…©¹ěŖŝŜæŞŕæśŕ€¹ĘɿЉº¿…Û¿ī ²©ĘÛ²´±Û‚۱ہ©¿‚º‰…Ììj‚‰j´jØjĘº¿Ð©ä¿ÐØÉ¿ É¿´©€©¿²¿Şŕ²¢>OŖŕŖŗśŜīŗŕŗŗřśŝś

º©Ð²©Ę…©¹ěŖŕŕæŝŕæřř€¹Ę º¿Ð©ä¿ÐØÉ¿É¿´©€©ŗŚ²¢

ä©Ð¿²©Ę…©¹ěŖŝŗæŝŕæřř€¹Ę º¿Ð©ä¿ÐØÉ¿É¿´©€©ŗŚ²¢

>OŖŕŖŗśŜīŗŗŖŚŝŘśŚ

>OŖŕŖŗśŜīŗŗજŕŚŝ

3


Kvalitetni proizvodi po povoljnijim cijenama! ƃ Kvalitetni proizvodi po

Ubodna pila model snaga br. hodova dubina rezanja težina OS - br. cijena

list kružne pile gratis

ekskluzivno

+ set listova ubodnih pilica Kružna pila

HITACHI 'CJ65 V3' 400 W 0 - 3.000 h / min. drva / čelika 65 / 6 mm 1,5 kg

MAKITA '4329' 450 W 500 - 3.100 h / min. drva / čelika 65 / 6 mm 1,9 kg

101481 - 67600229

101475 - 67478602

789,00 kn

979,00 kn

model snaga br. okretaja dubina rezanja pri 90° težina OS - br. cijena

ALPHA TOOLS 'AHS 66' 1.200 W 5.000 o / min. 64 mm 5,45 kg

HITACHI 'HC6SS' 1.050 W 5.500 o / min. 57 mm 3,2 kg

MAKITA '5704R' 1.200 W 4.900 o / min. 66 mm 4,6 kg

6269 - 11260076 / 20747174

101481 - 67663268

101475 - 31261001

369,90 kn

1.190,00 kn

1.490,00 kn

'PRO-KGZ 3400', dvostruki nagib na lijevu i desnu stranu

Preklopne pile

'PRO - KS 1200'

599,

90 kn

TOOLSON 'PRO - KS 1200' dim. 690 x 550 x 440 mm dužina reza maks. 90 / 45° 120 / 80 mm visina reza maks. 90 / 45° 60 / 35 mm maks. ravni rez 45° 120 x 60 mm podešavanje zakošenja 45° 80 x 35 mm list pile / zubi 210 mm / 30 broj okretaja 5.000 o / min. potrošnja energije 1,5 kW težina 7,7 kg model

prednosti OS - br. cijena

TOOLSON 'PRO - KGZ 3400' 810 x 460 x 400 mm 340 / 240 mm 58 / 32 mm 340 x 58 mm 240 x 32 mm 210 mm / 24 5.000 o / min. 1,5 kW 15 kg najbolji odnos cijene i kvanajbolji odnos cijene i litete, robustna, dvostruki kvalitete, robustna nagib na lijevo i na desno

114377 - 67699087

114377 - 67699096

599,90 kn

1.099,00 kn

1.199, 00 kn ! Stolna pila GODINA JAMSTVA

model motor broj okretaja list pile veličina stola nagibno područje težina prednosti OS - br. cijena

4

Stolna pila HERKULES 'H - TS1500' 230 V / 50 HZ / 1,2 kW 5.700 o / min. Ø 250 mm / 30 mm / 24 zuba 620 x 445 mm - 45° do 45° 25 kg 2 nastavka radnog stola, s dodatnim listom pile HM48Z

model motor broj okretaja list pile veličina stola nagibno područje težina

101307 - 20328366

OS - br. cijena

1.199,00 kn

prednosti

TOOLSON 'PRO-TS 5000' 230 V / 50 HZ / 1,8 kW 5.700 o / min. Ø 250 mm / 30 mm / 24 zuba 625 x 930 mm - 60° do 60° 40 kg s laserom, zaštita lista pile s usisnim crijevom 114377 - 67699111

2.190,00 kn


povoljnijim cijenama! ƃ Kvalitetni proizvodi po povoljnijim cijenama! GODINA JAMSTVA

Grijalica na tekući plin HERKULES model težina maks. topl. učinak vrsta plina kapacitet propusnost OS br. cijena

OS 103941

'15 kW' 8 kg 15 kW Kat. I3P (G31) - I3B / P (G30) 300 m³ 1,17 kg / h

'33 kW' 16 kg 33 kW Kat. I3P (G31) - I3B / P (G30) 1.000 m³ 2,34 kg / h

'73 kW' oko 19 - 20 kg 73 kW Kat. I3P (G31) - I3B / P (G30) 2.300 m³ 5,5 kg / h

11164000

11164001 / 20724982

11164002

779,00 kn

1.099,00 kn

1.999,00 kn

3.299,00 kn Uljna grijalica HERKULES

OS 103941 - 11164003

s kompresorom, 25.000 kcal / h, težine 19 kg, potrošnja 3 l / h, spremnik 44 l

Vanjska halogena svjetiljka 230 V / 50 Hz, snaga 2.100 W, 2 halogena grijaća elementa, 3 stupnja grijanja: 900 W, 1.200 W, 2.100 W, podesiva visina teleskopske cijevi od plemenitog čelika 160 - 210 cm, IP44, s 3 metra VDE kabla i utikačem, sa stolom promjera 60 cm koji se može podesiti po visini te ukloniti, težina oko 14,5 kg OS 101261 - 67745485

999, 00 kn !

Kompresor model snaga / napon maks. tlak / protok spremnik težina OS - br.

HERKULES '200 / 10 / 24' 1,1 KW / 1,5 KS / 230 V 10 bar 24 l 18 kg

HERKULES '450 / 10 / 50' 2,2 kW / 230 V 10 bar 50 l 44 kg

HERKULES '600 / 10 / 100' 2,2 kW / 230 V 10 bar 100 l 75 kg

6269 - 12331222

6261 - 20455699

6261 - 12331333

cijena

729,90 kn

2.099,00 kn

3.299,00 kn

349,90kn

729,90kn

Set pribora za kompresor

Set pribora za kompresor

9 - dijelni; pištolj za boju, punjač guma, 3 - dijelni set za punjenje, crijevo 10 m, 2 pištolja za čišćenje, duži pištolj za ispuhivanje OS 6269 - 11218509

34 - dijelni, sadrži: odvijače, štapnu brusilicu, klesarski čekić i pribor (dlijeto, set nastavaka, nastavak za brušenje) OS 6269 - 11218073

beskamatno

Agregat za struju HERKULES 'SE 2100' snaga motora 4,77 kW / 6,5 KS

model

konst. snaga

HERKULES 'SE 3000' 4,1 kW / 5,5 KS 1,5 kW / 230 V, 2,0 kW / 2 x 230 V 2,6 kW / 400 V 1 cilindr., 4 - taktni 1 cilindr., 4 - taktni 230 V 230 V / 400 V 38 kg 43 kg 15 l 15 l

motor napon težina rezervoar OS - br.

101307 - 20230717

cijena

2.290,00 kn 2.799,00 kn

101307 - 67606290

Nudimo mogućnost kartičnog plaćanja bez kamata i naknada: Maestro i Mastercard Zagrebačke banke: 2 - 12 obroka Maestro Plus Erste banke: 2 - 6 obroka American Express: 2 - 10 obroka Diners: 2 - 12 obroka PBZ Visa Inspire i PBZ Maestro (za poslovnicu u Splitu): 3 - 6 obroka Visa i Mastercard Splitske banke (za poslovnicu u Splitu): 3, 6, 9 i 12 obroka

5


899,

00 kn

Visokotlačni čistač model HERKULES 'HC 160' maks. tlak 135 bar protok 380 l / h snaga 1.400 W aluminijska pumpa, dužina visokotlačnog crijeva 7,5 m, opis dužina kabela 6,2 m, radijus 13,7 m ručna prskalica, integrirani spremnik sredstva za čišćenje, pribor Power cijev, spremnik pribora, kolut za namatanje crijeva, display, čistač za terase 6269 - 20743534 OS - br. cijena 899,00 kn

HERKULES 'HE 200' 150 bar 410 l / h 1.600 W

HERKULES 'HS 240' 160 bar 430 l / h 2.000 W

indukcijski tip motora, alu. pumpa, indukcijski tip motora, mesing pumpa, maks. temperatura dužina crijeva 8 m, dužina elek. kabela dužina crijeva 10 m, dužina kabela 40°C, crijevo 7,5 m, 6,2 m, radijus 14,2 m 6,2 m,radijus 16,2 m težina 13,4 kg ručna prskalica, integrirani spremnik sredstva za čišćenje, Power cijev, spremnik pribora, kolut za namatanje crijeva, display, četka za pranje, automatsko namatanje kabela, čistač za terase

ručna prskalica, integrirani spremnik sredstva za čišćenje, Power cijev, spremnik pribora, kolut za namatanje crijeva, Display, četka za pranje, automatsko namatanje kabela, čistač za terase, rotirajuća četka

visokotlačni pištolj, HD crijevo 7,5 m, Vario - Power - cijev, nastavak za čišćenje prljavštine, crijevo za usisavanje sredstva za čišćenje

6269 - 20743543

6269 - 20743552

101233 - 11212530

1.599,00 kn

1.899,00 kn

1.799,00 kn

Aku odvijač model ALPHA TOOLS 'A - AS 4,8' ALPHA TOOLS 'AS 18 A' aku - kapacitet 0,5 Ah 1,3 Ah napon 4,8 V 18 V vrijeme punjenja 3 - 5 sati 1h 1. brzina 0 - 350 o / min., br. okretaja 200 o / min. 2. brzina 0 - 900 o / min. 2 brzine, kovčeg, 2 baterije, opis / pribor 17 različitih bitova 1 h punjač, 6 bitova, 6 svrdala, magnetni držač bitova težina 0,34 kg 1,6 kg 6269 - 67721537 6269 - 11244542 OS - br. cijena

6

99,90 kn

KÄRCHER 'K 5.520 M' 140 bar 460 l / h 2,1 kW

389,90 kn

ALPHA TOOLS 'A - AS 10,8 V LI' 1,3 Ah 10,8 V 3 - 5 sati 0 - 1.200 o / min. 3 - satni punjač, transportni kovčeg, 1 dvostruki nastavak 1,6 kg 6269 - 20340333

459,90 kn

Usisavač za mokre i suhe površine KÄRCHER 'WD 3200' snaga 1,4 kW protok zraka 68 l / s podtlak 210 mbar spremnik 17 l kabel 4m težina 5,4 kg specifičnost 101233 - 11212534 OS - br. cijena 599,90 kn model

HERKULES 'SR 50 EA Inox' 1,6 kW 55 l / s 160 mbar 50 l 5m 12,6 kg el. utičnica 113335 - 20427980

1.690,00 kn


ekskluzivno

129,

90 kn

399,90kn

90 kn

319,

349,90kn

Kovčeg PLANO 'PMT 19'

Kovčeg za alat '3 u 1'

Kovčeg za alat WISENT 'Pro - Organizer' OS 6269 - 20595869

dim. 24,2 x 48,6 x 26,7 cm, težina 1,099 kg, čelični zatvarači, unutarnji organizator, poklopac s tri pregrade, bez alata OS 102484 - 67655937

3 - dijelni, robustan i funkcionalan, lagan, može se zaključati, plastični kutovi, dim. oko mali 33 x 21 x 9 cm, srednji 38 x 26 x 12 cm, veliki 46 x 33 x 16 cm OS 6269 - 11143100

dim. 450 x 330 x 145 mm, mnogobrojni pre- Set ključeva tinci, ABS - površina otporna na ogrebotine, pojačani kutovi, Heavy - Duty - ručka, s dvije WISENT 'WDL 47' brave koje se zaključavaju, kovčeg bez alata ¼" OS 6269 - 20728869

99, Set bitova

00 kn

OS 6269 - 11040564

64 - dijelni, u stabilnoj plastičnoj kutiji, bitovi u dvije različite dužine, s držačem bitova za brzu zamjenu

90 kn

90 kn

369,

374,

Set alata WISENT 56 - dijelni OS 6269 - 20323963

749,90kn Kovčeg s alatom 'Basic 91 - dijelni'

599,90kn Set ključeva WISENT 'WIL 46' ¼" OS 6269 - 20731478

999,00 kn

Idealna osnovna oprema za najučestalije radove kod Set alata u kovčegu kuće, sadržaj: kliješta, odvijači, pila za metal, okrugli i 17 - dijelni, VD program za viličasti ključevi 8 - 17 mm, 31 - dijelni set bitova, 16 - dijelni WISENT 'WHL 105' električare, u alu koferu set nastavaka za bušilicu, svrdlo i ⅜" - nastavak 9 - 20 mm, 105 - dijelni OS 6269 - 20323972 OS 6269 - 20728896 imbus ključevi 2 - 10 mm, čekić, metar OS 6269 - 11143255

Set alata WISENT

WISENT 'Iron Edition' Serija WISENT 'Iron Edition'

OS 6269

Ormarić za alat '6', dim. 815 x 474 x 358 mm, debljina čelika 0,8 mm, 5 ladica visine 75 mm, 1 bočna vrata, nosivost po ladici 35 kg, hidraulična pumpa u vratima, dva bočna plastična rukohvata, 2 velike ladice s mogućnošću otvaranja samo jedne ladice istovremeno, aluminijski rukohvati na ladicama, s 2 seta ključeva i brava, crno / crvena, odgovara uz radna kolica '4T'

1.599,00 kn

20822488

Ormarić za alat '9', odgovara uz radna kolica '5T', 5 ladica, 1.699,00 kn dim. oko 720 x 430 x 474 mm 20822479

Radna kolica '4T', 4 ladice, 1.799,00 kn dim. 720 x 815 x 474 mm 20823764 Radna kolica '5T', dim. 815 x 474 x 815 mm, debljina čelika 0,8 mm, 4 ladice, jedna visine 75 mm + 2 visine 154 mm + jedna visine 312 mm, 1 bočna vrata, nosivost po ladici 35 kg, hidraulična pumpa u vratima, s mogućnošću otvaranja samo jedne ladice istovremeno, 3 male crvene plastične kutije u vratima, bočni stol na izvlačenje, 1 čelični bočni rukohvat, vrata se otvaraju do 90°, 3 kukice s unutarnje strane vrata, držač odvijača, aluminijski rukohvati na ladicama, s 2 seta ključeva i brava, crno / crvena

2.399,00 kn

20825742

integrirane pregrade pneumatsko otvaranje i zatvaranje vrata plastični pomoćni stol na izvlačenje

zid s rupicama i setom kuka 4 ladice s lakim otvaranjem i mehanizmom za zaustavljanje

Poklon - bon kotači 2 x fiksni, 2 x pomični

İÛ䩱‰²ÉÌ©²´j…jºÉ¿²´¿º poslovnicama u Hrvatskoj   İ©Ð²¿Ì©ÐØ©äÛÐ䩹  İ©êº¿Ð©Ìj؉Ðj¹© centrima u Hrvatskoj İÉ¿²´¿ºī¿º¹¿ì‰Ø‰ºjjä©Ø©ÛÐ䩹

7


ƃ

Odličan

omjer

cijene

i

Elektroda 'Jesenice'

1.199,00 kn

2.299,00 kn

Aparat za elektrolučno zavarivanje Inverter aparat za varenje HERKULES 'HES 200' OS 101307 osigurač 16 A, napon 230 / 400 V, jačina struje 'IW 160 WIG' 57 - 200 A, elektroda 1,6 - 4 mm, održavač topline s kontrolnom svjetiljkom, sustav različitih boja za podešavanje struje za zavarivanje, zaštita za zavarivanje, prema europskim standardima EN 60974 - 1, kabel 20203250

napon 230 V - 50 Hz, osigurač 16 A, struja 20 - 160 A, napon pri praznom hodu 80 V, štapovi za varenje Ø 1,6 - 4,0 mm², dim. 350 x 505 x 270 mm, težina 9,8 kg OS 101307 - 20335074

ƃ

kvalitete!

OS 109076

Ø 2,00 mm, u paketu = 0,80 kg

39,90 kn 67487313 169,90 kn Ø 2,50 mm, u paketu = 4,00 kg 67487323 159,90 kn Ø 2,50 mm, u paketu = 0,80 kg 67487333 38,90 kn 67487303

Ø 2,00 mm, u paketu = 4,00 kg

Žica za varenje 'Hoby' u kolutu, EZ - CO 2, 0,6 mm, 5 kg OS 101340 - 32200007

199,90 kn

Ne zaboravite!

49,90kn

Prezentacija firme Elektroda Zagreb:

Varilačke naočale 'Duolux'

12. 02. 11:00 - 18:00 sati, Rijeka 15. 02. 11:00 - 18:00 sati, Zagreb Jankomir 19. 02. 11:00 - 18:00 sati, Split 22. 02. 11:00 - 18:00 sati, Zagreb Žitnjak

OS 101342 - 31085008

od

42,90kn

od

129,00 kn

79,90kn

Varilačke rukavice OS 101342

Držak za lemljenje PROFI Kožna pregača

crvena

60 ili 100 W

dim. 90 x 60 cm

zelene

OS 103123 - 20363473 / 6302

OS 101342 - 62601227

79,90kn

31085137 31085037

99,90kn

599,90kn

Automatska maska 42,90 kn za varioce

44,90 kn

ja predstavl

Elektroda 'Adria-R' 2, 2,5 ili 3,2 mm, 0,8 kg OS 101340 od 21,90 67755925 / 34 / 43

OS 101421 - 20183233

164,90kn

kn

187,90kn

Set za lemljenje

Regulator propana

Lemilica

Poliplin za zagrijavanje

OS 103123 - 11185962

4,0 bar OS 103123 - 20121671

s 4 kartuše OS 103123 - 11957000

žiška mono OS 103123 - 21183563

259,90kn Građevinska kolica 'Compact' 75 l, 8" OS 113451 - 30010100

1.549,00 kn Miješalica za beton '125 LP' s plastičnom zaštitom zupčanika, 220 - 230 V / 50 Hz, nazivna snaga 700 W, nazivna struja 2,6 A, br. okretaja motora 2.650 o / min., stupanj zaštite IP 44, težina 58 kg, volumen bubnja 125 l OS 113451 - 67676266

8

1.639,00 kn Čekić za razbijanje TOOLSON 'PRO - AH 43' OS 101307 - 20646165 snaga 1.600 W, br. udaraca 1.500 u / min, težina 14,7 kg, snaga udarca 43 J

od

od

9,

90 kn

41,90kn

Zidarska kanta

Zidarska posuda

12, 20, 65 ili 90 l, četvrtasta ili okrugla

četvrtasta, 50 ili 80 l

OS 102551 - 33880007 / 8 / 9 / 10

OS 102551 - 67709597 / 603


Uslugu DRIVE IN ARENE možete naći u poslovnicama: ƃ Zagreb Žitnjak ƃ Rijeka (Kukuljanovo) ƃ Split

İ 䉴©²©©ê¿Ì İ Û䩱‰²䉴©²‰ količine na raspolaganju İ É¿¢¿…º¿ÐØ©Ð ProfiCard karticom ekskluzivno

+30°C maks. +5°C min.

18 mon.

Info

Info 18 mon.

FLEX

+30°C maks.

25,

+5°C min.

od

34,90kn

109,90kn

119,90kn

49,90kn

90 kn

Brzovezujući cement PROBAU

Smjesa za izravnavanje Smjesa za izravnavanje poda PROBAU poda PROBAU Ljepilo za pločice PROBAU

5 ili 10 kg OS 104626 13910020 / 21

0 - 10 mm, 20 kg

30 mm, 20 kg

25 kg, fleksibilno

Ljepilo za pločice PROBAU

OS 104626 - 13910088

OS 104626 - 13910091

OS 101431 - 25187124

25 kg, unutarnje OS 101431 - 35187100

22,90kn

23,90kn

24,90kn

27,90kn

Kvarcni pijesak

Zidarski mort 'MM5'

0,1 - 0,6 mm, 40 kg

40 kg

Uni Beton - gotovi univerzalni Cementni estrih 'ZE 20' suhi beton 40 kg

OS 101514 - 67759945

OS 101514 - 34300245

25 kg OS 101514 - 67652655

OS 101514 - 34300274

59,90kn Žbuka za zaribavanje granulacija 2 mm, bijela, u pakiranju 25 kg OS 101514 - 67761658

72,90kn SIKA 'Antigel'

90 kn

54, 90 kn

34,

90 kn

44,

Vapnena masa za gletanje 'Teranil' OS 101292 - 33865025

Masa za gletanje unutarnjih zidova i stropova, moguća je završna obrada u Cementno - vapnena reljefnoj teksturi, pogodna je za sanaradove, primjenjuje se kao izravžbuka 'VC 40' Termo žbuka cijske navajući sloj na betonu, porobetonu te ili 'VC 50' za ručno žbukanje, na podložnim žbukama prije nanošenja unutarnja i vanjska, 40 kg zapremine 50 l unutarnjih premaza (TERAPOL, TERAOS 101292 - 33865058 / 21 OS 101292 - 33861100 POL FRESH, POLAKRIL), težina 25 kg

90 kn

64,

5 kg, plastični kanistar, ubrzivač je postizanja čvrstoće za betone, gotov za uporabu, za brže postizanje otpornosti na mraz i kod nižih temperatura OS 101455 - 33870074

Cemento - vapnena masa za gletanje 'Teranil Ekstra' Masa za gletanje vanjskih i unutarnjih zidova i stropova, moguća je završna obrada u reljefnoj teksturi, pogodna je za sanacijske radove, primjenjuje se kao izravnavajući sloj na betonu te podložnim žbukama prije nanošenja završne obrade (mineralnim, silikatnim ili akrilatnim premazima), težina 25 kg OS 101292 - 33865008

Bild Zidarska žlica nehrđajuća OS 101481 - 67648274

25, 90 kn ! Zidarska fangla plastična OS 101481 - 66925600

11,

!

90 kn 9


Vrhunska kvaliteta po pristupačnoj cijeni! ƃ Vrhunska kvaliteta po

toplinsko-izolacijskog Primjer izračuna troškovnika sustava fasade po m²*:

PVC kutnik s mrežicom

Stiropor plo ča „EPS F LT “

mm, s preklopom, dim. 100 0 x 500 31,00 kn m² ) 80 mm (67749797

+ Ljepilo za EPS & gletanje za m² potrebno oko 8 kg (67749450 / 78)

17, 56 kn

67749478

59,90 kn

+ Armirna mrež ica „Primafas“ 160 g, za m² fasade potrebno oko 1,1 m² (67570632)

OS 115089 - 67493803 / 34300317

9,90 kn

Okapni profil s mrežicom

25 kg OS 115089

2,5 m OS 115089

67749450

67677083

49,90 kn

24,90 kn

6,36 kn

+ Univerzalni premaz „Grunršćd“ivan-

za .pobolj šanje prianjanja i učv je, za m² dostatno 0,2 5 kg 2,70 kn (67749520)

za m² dostatno 2,6 kg (67749502)

Armirna mrežica 'Primafas'

Početni cokl profil 2,5 m x 0,6 mm OS 115089 5 cm 67763335 / 493773 24,90 8 cm 67763344 / 493793 39,90 10 cm 67763353 / 550625 54,90

+ Dekorativna završ na žbuka „BK-Plast“ , bijele boje , 1,5 mm, = cijena fasadnog sustava po m²

dim. 10 x 15 cm, dužina 2,5 m

BK - Stirolfix BK - Stirolfix 1 (ETICS) ljepilo za WDVS - ljepilo za lijepljenje i gletanje armiranje 25 kg OS 115089

160 g / 50 m²

kn kn kn

OS 115089 67570632

289,00 kn

19,75 kn

77,37 kn BK - Grund Universal

* Napomena: alu profil za podnožje i kutnik s mrežicom nisu navedeni u cijeni. Navedena potrošnja materijala je orijentacijska, dobivena temeljem važećih građ. normi. Potrošnja materijala može ovisiti o specifičnosti podloge i / ili načinu obrade materijala. Građevinski radovi nisu navedeni u cijeni.

8 kg OS 115089 67749539 25 kg OS 115089 67749520

92,90 kn 269,90 kn

BK - Plast FULL (Kratz) 1,5 mm, bijeli, 25 kg OS 115089 67749502

Stiroporna ploča Kemopor 'EPS F LT' OS 101436

Ekstrudirani polistiren 'Fibran Eco GF - L'

s preklopima, dim. 1.000 x 500 mm 50 mm 67749788 kom. 10,50 kn 80 mm 67749797 kom. 15,50 kn 100 mm 67749803 kom. 21,50 kn

dim. 1.250 x 600 mm OS 113350 - 35185013 - 6

20 mm 30 mm 40 mm 50 mm

Hidroizolacija

Bitumenska masa PROBAU OS 104626 1 kg 13868854 10 kg 13860008

10

42,90 kn 139,90 kn

189,90 kn

21,90 kn 31,90 kn 41,90 kn 54,90 kn

ekskluzivno

Čepasta folija

Bitumenski temeljni Bitumenska izolacijska Bitumenska masa PROBAU OS 104626 premaz PROBAU OS 104626 masa PROBAU 5 l 13860011 10 l 13860010

94,90 kn 149,90 kn

10 l OS 104626 20790938

129,90 kn

10 l 13860001 199,90 25 l 13869176 389,90

kn kn

OS 101315

1 m širine 67625569 metar dužni 12,90 1,5 m širine 67625578 metar dužni 18,90 2 m širine 67625587 metar dužni 25,90 2,5 m širine 67625596 metar dužni 31,90

kn kn kn kn


pristupačnoj cijeni! ƃ Vrhunska kvaliteta po pristupačnoj cijeni! ƃ rola

134,

90 kn

Podna izolacija - kamena vuna 'Steprock C' OS 108778 - 66928089 / 98

Izolacijski filc od staklene vune 'ELF' OS 101411 - 67574005 / 67574069

dim. (mm) m² u pak. cijena / m² cijena / pak. 30 x 1.200 x 600 5,76 m² 27,60 kn 159,00 kn 50 x 1.200 x 600 4,32 m² 43,75 kn 189,00 kn

dim. (mm) m² u pak. cijena / m² cijena / pak. 7.500 x 1.200 9 m² 14,99 kn 134,90 kn 7.500 x 1.200 x 2 18 m² 7,49 kn 134,90 kn

Izolacijska ploča 'DP3' kamena vuna OS 114883 - 67733222 / 435 dim. (mm) m² u pak. cijena / m² cijena / pak. 50 x 1.000 x 600 7,2 m² 16,65 kn 119,90 kn 100 x 1.000 x 600 3,6m² 33,31 kn 119,90 kn

Gipsana ploča 'Mini'

OS 101452

dim. 12,5 mm / 125 x 100 cm, za nenosive unutarnje pregradne zidove, spuštene stropove i uređenje potkrovlja 24,90 kn 'A - 100' 67469475

'DF - 100', zadovoljava zahtjeve za protupožarnom zaštitom za nenosive unutarnje pregradne 29,90 zidove 67542385 'H2 - 100', impregnirana, za vlažne 34,90 prostorije 67469484

kn kn

Folije 'Guttafol WB 90' parna brana 1,5 m širine, prodaja po metru, površinska težina 100 g / m², propusnost pare: 1 g / m² / 24 h, toplinska stabilnost: od -40 do +80°C, parna i vjetrena armirana brana za zaštitu toplinske izolacije, sprječava ulaz pare i vlaženje izolacije, otporna na vjetar, propuh, lom, može se reciklirati OS 101315 - 33867734 m 17,90 kn

Paropropusna folija GUTTA 'DO 121' 1,5 m širine, prodaja po metru, visoka difuzija vodene pare, održava suhom toplinsku izolaciju i konstrukciju, dvoslojna folija s površinskom težinom 105 g / m², omogućava izlaz kondenzata i vodene pare iz krovišta i toplinske izolacije, ekološki nije štetna, područja primjene: na rogove popunjene toplinskom izolacijom ili na podaščano krovište, s punom topl. izolacijom s donje strane OS 101315 - 33867731 m 23,90 kn

Nepropusna folija PROBAU plave boje, dim. 2 x 25 m / 0,2 mm, rola, DIN 4102, nezapaljiva, ispunjava propise prema DIN 4108, dio 2+3 (WSVO) OS 107972

dim. 1,5 x 50 m, rola, sastavljena od 3 sloja na polipropilnoj flis bazi, izvlači kondenzat i vodenu paru iz paropropusnih materijala, požarno opterećenje: DIN 4102-B2, čvrstoća prema DIN 53857, uporaba na temperaturama od -40°C do +80°C

13862544

OS 107972 - 13862661

rola 289,00

kn

Praškasti program

prije lijepljenja keramike, ličenja i gletanja na raznim podlogama, veže prašinu gradilišta, učvršćuje površinu, izjednačuje upojnost podloga kod gipsanog materijala kao što su Knauf gipsane ploče OS 101452 1 l 25192401 44,90 kn 2,5 l 25192827 84,90 kn 5 l 25192418 159,90 kn

Glet masa 'Fugenfüller' za obradu spojeva Knauf gipsanih ploča s bandažnom trakom, za unutarnju primjenu, 5 kg OS 101452 - 25185093

rola 1.249,00

kn

Profili

Temeljni premaz 'Tiefengrund'

23,90kn

Propusna potkrovna folija PROBAU

90 kn

52,

Profil 'UD'

149,90kn 'Betonkontakt'

sintetska disperzija s kvarcnim pijeskojm, koja ima visoku postojanost na lužine, primjenjuje se kao temeljni premaz za razne mineralne 25 kg, koristi se lijepljenje podloge - posebno beton, prije nanošenja gips ploča na sve uobičajene gipsanih i gips - vapnenih žbuka, kao i prije građevinske podloge za ljepljenja Knauf gipsanih ploča s knauf Perlfix suhu žbuku 67465862 ljepilom, 5 kg 67542394

Glet masa 'Uniflott' za obradu spojeva Knauf gipsanih ploča, za unutarnju primjenu, 5 kg OS 101452 - 25192308

15208278

10,90 kn

Profil 'UW'

OS 108887

OS 101452

Perlfix ljepilo za gipsane ploče OS 101452

52,90kn

OS 108887

30 x 28 x 3.000 mm

79,90kn Glet masa 'Uniflott' za obradu spojeva Knauf impregniranih gipsanih ploča, impregnirana, zelena, oplemenjena, vodoodbojna, za unutarnju primjenu, težina 5 kg OS 101452 - 25191205

3.000 mm 15207774 / 8326 50 mm 17,90 kn 75 mm 21,90 kn

Profil 'CW'

OS 108887

50 x 2.600 mm 15208285 17,90 50 x 3.000 mm 15207743 21,90 75 x 2.600 mm 15207798 21,90 75 x 3.000 mm 15207815 24,90

Profil 'CD'

kn kn kn kn

OS 108887

27 x 60 x 2.600 mm 1520824713,90 27 x 60 x 3.000 mm 15208254 16,90 27 x 60 x 4.000 mm 1520826119,90

kn kn kn

11


Velike količine uvijek na raspolaganju!

59,

90 kn Greda

Bitumenska ploča 'Guttanit' crna, 2.000 x 910 mm OS 101315 - 66922197

PVC - valovita ploča '76 / 18' zaobljena, dim. 0,8 x 2.000 x 900 mm OS 104837 - 20106085 / 20513959 prozirna 49,90 kn crna 54,90 kn

Pravokutna šindra

Biber šindra

zelena, br. 4 ili crvena, br. 10, 'Guttatec', u paketu = 3 m², prodaja po komadu, cijena za komad = 149,70 kn OS 101315 - 14049080 / 100 m² 49,90 kn

zelene boje, br. 4 ili crvena, br. 10, u paketu 3 m², prodaja po komadu, cijena za komad = m² 49,90 kn 149,70 kn

Kvadratni žlijeb OS 103425

Krovni žlijeb OS 103425 polukružni, smeđi, čvrsta, izdržljiva plastika, visoka otpornost na vremenske prilike i temperature, UV postojano, jednostavna montaža 99,90 kn NW 100, 3 m 13262216 NW 125, 3 m 13262223 139,90 kn

KG cijevi i nastavci

OS 104709

smreka / jela, prodaja po komadu, moguć prerez, raspoloživo i u drugim dimenzijama dim. OS - br. cijena / m cijena / kom. 60 x 120 x 8.000 mm 20478120 34,90 kn 279,20 kn 100 x 100 x 8.000 mm 20477760 49,90 kn 399,20 kn 80 x 160 x 8.000 mm 20477330 59,90 kn 479,20 kn

RG 70, čvrsta, izdržljiva plastika, visoka otpornost na vremenske prilike i temperature, UV postojano, jednostavna montaža 1 m, sivi ili smeđi 13263954 / 2838 36,90 2 m, smeđi 13262821 79,90 3 m, smeđi 13262814 99,90

OS 101315 - 14049120 / 140

Okrugli žlijeb OS 101325

kn kn kn

pocinčani, promjer 25 ili 33 cm, 3 m 34340005 / 7 od 79,90 kn promjer 25 ili 33 cm, PCB 3 m dužine, u sivo - smeđoj boji 67556401 / 42020 od 89,90 kn

Četvrtasti pocinčani žlijeb

OS 101325

dužina 2 ili 3 m, samo u Splitu od 54,90 25 mm 34340008 / 9 33 mm 34340010 / 1 od 59,90

kn kn

M ARLEY

PREDNOSTI: İ savršeno točne opcije priključivanja İ KG kanalizacijske cijevi i HT cijevi su izravno međusobno spojive İ spojnice cijevi i ostali dijelovi opremljeni su brtvenim prstenovima İ sigurnost zahvaljujući poklopcima za uspor İ cijev možete skratiti uporabom fine pile İ kraj cijevi možete očistiti i ukositi bez puno muke

Poklopac za šaht

OS 111525

rebrasti 67525474 / 92 / 83 / 508 dim. 50 x 50 cm crvena temeljna 249,00 kn boja pocinčani 329,00 kn dim. 60 x 60 cm crvena temeljna 269,00 kn boja pocinčani 349,00 kn

KGU nastavak

NW 160 OS 103425 15° 13260610 39,90 30° 13260627 42,90 45° 13260634 44,90 67,5° 13260641 46,90 87,5° 13260658 54,90 DN 110 mm, 30° 13264985 16,90

za učvršćivanje cijevi, NW 160

KG cijev Uljni beton (za keramiku), dim. 60 x 60 cm, temeljna boja OS 111525 - 67525517

599,00 kn

(za kocku), dim. 60 x 60 cm, temeljna boja OS 111525 - 67525535

699,00 kn

12

KGB koljeno

kn kn kn kn kn kn

34,90 kn

KGM dodatak spojnog otvora NW 160 OS 103425 - 13260665

KGR redukcioni dio

OS 103425

NW 160 0,5 m 13260562 1 m 13260579 2 m 13260586 5 m 13627356 DN 110 mm, 5 m 13627332 DN 125 mm, 5 m 13627349

13260603

OS 103425

54,90 kn 79,90 kn 119,90 kn 259,90 kn 159,90 kn 209,90 kn

160 / 110 13260737 160 / 125 13260744

16,90 kn

OS 103425

29,90 kn 34,90 kn

KGUG spojni nastavak

OS 103425

na spojni otvor, kamene cijevi 13260775

47,90 kn 59,90 kn

na završetak, lijevane cijevi

KGRE cijev za čišćenje NW 160 OS 103425 13260751

249,90 kn

13260768

KGEA odvodni nastavak NW 125 / 110 mm, 45° 13264986

OS 103425

51,90 kn


Kvalitetni proizvodi po povoljnijim cijenama Kućanske ljestve

Ljestve Ljestve

br. br. gazišta / radna visina transportna dužina težina

metalne 2/ 3/ 2,46 m 2,70 m

aluminijske 4/ 5/ 2,80 m 3,05 m

1,15 m

1,4 m

1,50 m

1,7 m

4,5 kg

6 kg

3,4 kg

4,3 kg

OS - br.

6269 6269 103102 103102 10092240 10092276 10091200 30091394

OS - br.

cijena (kn)

69,00 119,90 179,00 219,00

cijena (kn)

br. drvene br. gazišta / 4 / 5/ radna visina 1,83 m 2,17 m transportna dužina

6/ 3,25 m

8

10

1,80 m

2,85 m

3,53 m

101463 101463 101463 101463 101463 34140100 34140102 34140103 34140104 34140106

299,90 339,90 449,90 569,90 849,00

- poluprofesionalni program

20 cm

CLIM - TEC oprema br. br. gazišta / radna visina transportna dužina težina OS - br. cijena

3 x 7 / 4,20 m 1,95 m 10,6 kg

'Safemat' 3 x 9 / 6,20 m 2,7 m 16 kg

3 x 11 / 7,55 m 3,10 m 18 kg

'Safemat' 8 / 3,70 m 2,5 m 7,8 kg

103102 - 10091240

103102 - 10092304

103102 - 10091334

104414 - 10091461

389,00 kn

769,00 kn

919,00 kn

1.049,00 kn

OS 104414

maks. radna visina 3 m, visina konstrukcije 1,95 m, dimenzije stojišta 1,5 x 0,6 m, dozvoljeno opterećenje 150 kg / m², bez kotača 30091171 2.879,00 kn 1. nadogradnja, maks. radna visina 5 m, visina 2.559,00 kn konstrukcije 4 m 30091172 2. nadogradnja, maks. radna visina 7 m, visina 3.199,00 kn konstrukcije 6 m 30091173

13


Velike količine na raspolaganju! Odličan omjer cijeneuvijek i kvalitete! ƃ Odličan omjer cijene i kvalitete! ƃ

ta m ni or ah sv ije tla

kom. od

bu kv

44,

a sv ije tli or ah

90 kn

sv ije tli m ra

OSB Ploča

m

38 mm

or

utor / pero OS 104752 dim. (cm) OS - br.

bo ja

kom.

205 x 67,5 x 1,2 14450200

cr no

205 x 67,5 x 1,5 14450201 205 x 67,5 x 1,8 14450202 205 x 67,5 x 2,2 14450203

g šk ril ja vc

199,

90 kn

a

Univerzalna radna ploča

OS 113461

OSB Ploča

boja crnog škriljavca, svijetli mramor, svijetli orah ili svijetla bukva, dim. 2.600 x 620 x 38 mm, otporna na ogrebotine

250 x 125 x 1,2

14624475

250 x 125 x 1,5

14624482

Okvirno drvo

OS 104709

36,90 kn 14416180 46,90 kn dim. 78 x 98 mm x 3,00 m 14416200 79,90 kn 14416170

dim. 58 x 78 mm x 3,00 m

Radna ploča 'Cinnamon Oak' dim. 3.050 x 600 x 38 mm OS 108801 - 15379181

m² 159,90 kn

Neobrađena letva OS 104709 smreka / jela, dim. 24 x 48 mm 2,00 m 14416230 7,90 2,50 m 14416240 9,90

kn kn

Građevinska oplata kom.

499,69kn

protuklizna, breza, dim. 1.250 x 2.500 x 18 mm, prodaja po komadu, do isteka zaliha OS 6261 - 20396831

Višenamjenske daske smreka / jela, dim. 23 x 120 mm x 3 m

m² 79,90 kn

OS 104709 14416377

29,90 kn

Daska za pod dim. 40 x 200 mm x 3 m OS 104709 14410007

74,90 kn

Višenamjenska ploča Građevinska oplata

kom.

249, 14

69 kn

Elliotis bor C+ / C, dim. 2.500 x 1.250 x 20 mm, prodaja po komadu, do isteka zaliha OS 6261 - 20816755

žuta, dim. 1.500 x 500 x 20 mm OS 104709 14070130

69,90 kn

žuta, dim. 2.000 x 500 x 21 mm OS 104709 14070150

32,54 kn 43,41 kn 54,28 kn 65,14 kn

OS 104752

smreka / jela, neobrađeno dim. 58 x 58 mm x 3,00 m

299,90kn

44,90 kn 59,90 kn 74,90 kn 89,90 kn

bez utora, raspoloživo u Zagrebu dim. (cm) OS - br. cijena / kom.

20522238 / 5130 / 6513 / 8102 / 20736163

kom.

cijena / kom. cijena / m²

88,90 kn

cijena / m²

134,90 kn 43,10 kn 168,90 kn 53,96 kn


Odličan omjer cijene i kvalitete ! ƃ Odličan omjer cijene i kvalitete!

Set vrata + pribor

1.369,00 kn NEČUJNO ZATVARANJE

vrlo tanka vodilica

Set: klizna vrata + pribor

1.799,

Staklena vrata 'Satinato'

00 kn

moderna ručka

dim. 83,4 x 197,2 cm, satinirano sigurnosno staklo 8 mm, bez kvake i panti

699,00 kn

OS 113222 - 14378611

Klizna staklena vrata 'Linea Positiv'

Komplet set za staklena vrata 8 mm, aluminijski, kvaka L-oblik

670,00 kn

OS 111822 - 20417866

OS 111822

8 mm

satinirano kaljeno staklo 8 mm, dim. 900 x 2.050 mm 20488747 Pribor za klizna staklena vrata 'Linea', aluminijski okovi, kvaka i podna vodilica, vodilica 200 cm, bez okvira 20478827

Sobna vrata cappuccino

trešnja

bukva

369,90kn

499,90kn

599,90kn

799,90kn

Vratno krilo 'Aperto'

Vratno krilo

cappuccino ili trešnja, Vratno krilo 'Quadro' OS 103997 dim. 200 x 65, 75, 85 ili 95 cm, Vratno krilo 'Classic P1' bijelo, 648, 748 ili 848 x 2.000 mm, lijeva ili desna, s poprečnim bijele boje, lijevo ili desno, 65, 75 lijevo ili desno, bez kvake i dovratnika, uzorkom godova, bez kvake i dovratnika OS 106043 - 14331032 / ili 85 cm, bez kvake i dovratnika po narudžbi kupca 67752069 / 78 / 87 /

s okomitim staklom, tamni hrast, desno ili lijevo, BKU, 648, 748, 848 ili 948 x 2.000 mm, bez kvake i dovratnika, po narudžbi kupca OS 103997 - 67752607 / 16 / 25

33 / 114 / 5 / 4000 / 1 / 8 - 15

/ 34 / 43 / 52 / 61 / 70

OS 101499 - 34337000 - 5

96 / 102 / 111

Sporedna vrata

289, 00 kn !

Vratno krilo

bukva ili hrast, lijevo ili desno, dim. 200 x 75 ili 85 cm, bez kvake i dovratnika pocinčana

OS 103997 - 34000014 - 21

od

949,00 kn

od

949,00 kn

849,00 kn Drvena sporedna vrata

OS 6261

smreka, lijeva ili desna, bez kvake dim. 88 x 198 cm

849,00 kn dim. 98 x 198 cm 21765638 / 8938 / 899,00 kn 104955 - 14351093 / 4 22086013 / 93101

Pocinčana vrata OS 114242

PVC sporedna vrata

OS 6261

lijevo ili desno otvaranje, bez kvake, dim. 98 x 198 cm 20583703 / 907

bijela ili pocinčana, dim. 200 cm, lijeva ili desna, s kvakom, dovratnikom i gumenom brtvom 75 cm 14370025 / 6 / 18 / 19 od 949,00 kn 87,5 cm 14370029 / 30 / 22 / 8800 od 989,00 kn 100 cm 14370023/4/16 / 17 od 1.099,00 kn

Kvaka 'Firat' nikal, satinirani OS 113920 - 67755660

59,

90 kn

!

15


Vrhunska kvaliteta po pristupačnoj cijeni! ƃ Vrhunska kvaliteta po ekskluzivno

699,90kn Stropna svjetiljka TWEENLIGHT 'Lugo' 9 x 20 W, G4 + LED, dim. 35 x 35 cm, krom, halogena + LED, može se odvojeno upaliti, izmjena boje, s daljinskim upravljačem i rasvjetnim tijelima OS 6269 - 21776506 ekskluzivno

989,90kn 789,90kn Stropna svjetiljka TWEENLIGHT 'Etienne'

Stropna svjetiljka TWEENLIGHT 'Astada' OS 6269 - 22146467

dim. 650 x 650 x 115 mm, 16 x G4, 12 V, maks. 10 W (uklj.), RGB color LED 16 x 3 x 0,06 W (uklj.) ekskluzivno

od

90 kn

39,

!

Spot svjetiljka TWEENLIGHT 'Bene'

OS 6269

jednostruka, 1 x 42 W, GU10, uklj. žarulje, dim. 13,5 x 7 cm 22196657 dvostruka, 2 x 42 W, GU10, uklj. žarulje, dim. 24 x 13,5 cm 22214355 trostruka, 3 x 42 W, GU10, uklj. žarulje, dim. 16 x 13,5 cm 22212368 šesterostruka, 6 x 42 W, GU10, uklj. žarulje, dim. 145 x 18 cm 22211268

39,90 kn 69,90 kn 99,90 kn 269,90 kn

od

129,90kn Spot svjetiljka 'Venzone'

OS 6269

satinirani nikal, bijelo staklo 1 x E14 / 9 W 20623928 129,90 3 x E14 / 9 W 20621658 349,90

kn kn

2 x E14 / 9 W 20624295 4 x E14 / 9 W 20604862

ekskluzivno

od

189,90kn Stropna svjetiljka TWEENLIGHT 'Menate' uklj. žarulje 33 W, krom, alu 2 x G9, dim. 380 x 155 mm 21987566 3 x G9, dim. 610 x 155 mm 22092126 4 x G9, dim. 798 x 155 mm 22086457 5 x G9, dim. Ø 600 mm 21608238

16

OS 6269

189,90 kn 269,90 kn 319,90 kn 459,90 kn

229,90 kn 449,90 kn

LED, 9 x maks. 20 W, G4, 12 V uklj., s daljinskim upravljačem, izmjena boja, dim. 55 x 55 x 19 cm OS 6269 - 20836735


pristupačnoj cijeni! ƃ Vrhunska kvaliteta po pristupačnoj cijeni! ƃ 25 cm

25 cm

20 cm

22 cm

24 cm

49,90kn

59,90kn

Stropna Stropna svjetiljka svjetiljka

59,

22 cm

119,90kn

Plafonjera 'Kristal' ili 'Opal' dim. 220 x 220 mm, 1 x 60 W, 230 V, E27

OS 101304

Ø 200 mm, 60 W

OS 108899 - 67523520/39

60 W / 250 V / AS - 01, E27, OS 101304 - 67616651 / 60 dim. 25 x 25 cm 67616642

LED žarulja GU10, 3 X 1 W, radni napon: AC 100 - 240 V, temperatura boje: toplo bijela (WW) / neutralno bijela (NW) / hladno bijela (CW), svjetlosni tok (lumen): 200 lm (WW) / 240 lm (NW) / 240 lm (CW), kut svjetlosnog snopa: 45, LED životni vijek: > 50.000 sati OS 108899 - 67772182

LED žarulja

69,90 kn 79,90 kn

90 kn

Ø 240 mm, E27, 1 x 60 W, 230 V

E27, 7 W

OS 108899 - 67523548 / 57

OS 108899 - 67772191

od od

199,90kn Fluorescentna svjetiljka

369,90kn OS 108899

ugradna, 4 x 18 W 67482940 nadgradna, 4 x 18 W 67482959 nadgradna, 2 x 36 W 67482968 nadgradna, 4 x 36 W 67482977

12 3

Svjetiljka 'Profi Line'

239,90 kn 239,90 kn 199,90 kn 419,90 kn

OS 115096

1 x 28 W 20406998 2 x 36 W, bijela 20084367 2 x 58 W, bijela 20084376

369,90 kn 369,90 kn 469,90 kn

cm

99,90kn

219,90kn

Svjetlosna cijev

Svjetlosna cijev

za vlažne prostore, 1 x 36 W, siva, dužina 123 cm

za vlažne prostore, siva, 2 x 36 W

OS 115096 - 20084525

OS 115096 - 20084534

219,90kn

299,90kn

Svjetlosna cijev 'Prismen'

Svjetlosna cijev 'Baton'

2 x 36 W, bijela

2 x 36 W, bijela

OS 115096 - 20083674

OS 115096 - 20083054

Vanjska zidna rasvjeta

bijela ili crna

169,90kn Vanjska senzorna svjetiljka 'L 535 S' OS 101313 - 12052506 / 13 crna ili bijela, plastično kućište, kut pokrivanja 180° horizontalno, područje zakretanja 70° vertikalno, udaljenost maks. 12 m, vremensko podešavanje 10 sek. - 15 min., 1 x 100 W, bez žarulje

259,90kn

299,90kn

Vanjska svjetiljka sa senzorom 'L 1' uklj. kućne brojeve, vrsta zaštite IP44, bijela, kut osvjetljenja 180°, domet maks. 10 m, mogućnost vremenskog podešavanja, maks. 60 W / E27, pogodna i za štedne žarulje OS 101313 - 12055455/62

Vanjska svjetiljka 'City' OS 101365 opl. čelik, E27, maks. 1 x 15 W, visina 270 mm, širina 240 mm, bez žarulje, sa senzorom 20252775

389,90kn

489,90kn

Vanjska zidna svjetiljka STARLUX 'Posta' dim. 220 x 320 mm, 12 x LED, Vanjska svjetiljka maks. 0.06 W (uklj. žarulje) + 1 x E27 ESB maks. 11 W (nije uklj.), IP sa senzorom, bijela OS 101313 - 20587422 44 OS 6269 - 20650227

17


Kvalitetni proizvodi po povoljnijim cijenama! ƃ Kvalitetni proizvodi po PREDNOSTI: İ prirodan izgled İ ne prljaju se İ brzo i jednostavno postavljanje İ R11 İ otporne na mraz

R11

otporno na mraz ekskluzivno

149,

00 kn

Kamene pločice 'Esterno' sive, crvene, smeđe, crne ili bež, 30 x 30 x 1,1 cm, u paketu = 1,08 m², cijena paketa = 160,92 kn OS 104209 - 13828203 / 65 / 368 / 760 / 942 30 x 45 x 1,1 cm, u paketu = 1,21 m², cijena paketa = 180,29 kn OS 104209 - 13828210 / 58 / 351 / 959 od 3 palete m² 139,00 kn

FUTURA by

R11

otporno na mraz

otporno na mraz

ekskluzivno

R11

otporno na mraz

30 cm

Podne pločice 'Pompei'

OS 106491 - 20555030 / 69642 / 69660

'Salz & Pfeffer', 'Herbstbunt' ili 'Rotbunt', dim. 24 x 11,5 cm, u paketu =0,61 m², R9, cijena paketa = 48,19 kn m² 73,00 kn od 3 palete

otporno na mraz

otporno na mraz

antracit ili crne, dim. 30 x 60 cm, 1. klasa, u paketu = 1,08 m², cijena paketa = 182,52 kn OS 103691 - 13808175 / 20140588 m² 159,00 kn od 3 palete

45 cm

otporno na mraz

69,

90 kn

Podne pločice 'Feels'

F A4 R9, dim. 32,5 x 32,5 cm, u paketu = 1,66 m², cijena paketa = 82,83 kn m² 45,90 kn od 3 palete

antracit, dim. 33,3 x 33,3 cm, u paketu = 1,75 m², cijena paketa = 122,33 kn 13836264 od 3 palete m² 65,90 kn

OS 108115

otporno na mraz

89,

99,90kn

Kamene pločice 'Cleftstone'

Vanjske podne pločice 'Palladian' OS 103439 - 20150152

90 kn

Kamene pločice 'Mincio Ocra (Saxo)' OS 102630 - 20763365

R11

18

Kamene pločice 'Futura'

33 cm

33,3 cm

90 kn

OS 104290 - 13714760 / 820

bež ili cotto, dim. 34,2 x 34,2 cm, u paketu = 1,65 m², I.klasa, cijena paketa = 196,35 kn m² 113,00 kn od 3 palete

33,3 cm

32,5 cm

32,5 cm

49,

169,00 kn

00 kn

33 cm

Podne pločice

119,

00 kn

45 cm

79,

60 cm

24 cm

34,2 cm

11,5 cm

34,2 cm

bež, crne ili bijele, dim. 33 x 33 cm, u paketu = 1,44 m², cijena paketa = 129,46 kn OS 104209 - 13828038 / 69 / 90

od 3 palete

nagibni kut > 19° - 27°, statičko trenje povećano, npr. laboratoriji

m² 83,90

kn

crvene, dim. 45 x 45 cm, R10, u paketu = 1,65 m², cijena paketa = 164,84 kn m² 93,90 kn od 3 palete


povoljnijim cijenama! ƃ Kvalitetni proizvodi po povoljnijim cijenama! AMBIENTE by

159,

490,00 kn

00 kn

Dekorativna pločica 'Stone Luberon'

Prirodni kamen 'Brick' OS 107643 - 13772768

m² 149,00

u paketu = 1 m², nije otporna na smrzavanje, na bazi gipsa od 3 palete

kn

bijeli, dim. 10 x 40 cm, u paketu = 0,216 m², cijena paketa = 105,84 kn, m² 480,00 prirodni kamen OS 6261 - 20253422 od 3 palete

ekskluzivno

25 cm

60 cm

33,3 cm

30 cm

kn

60 cm

33,3 cm

60 cm

139,90kn

Pločice'Marinela' m²

199,

90 kn

bež, dim. 30 x 60 cm, u paketu = 1,44 m², cijena paketa = 201,46 kn OS 110414 - 20556422

m² 129,90

od 3 palete

Kamene pločice 'Carrara Blanco'

dim. 60 x 60 cm, u paketu = 1,44 m², polirane, cijena paketa m² 189,90 kn = 287,86 kn 20262631 od 3 palete

kn

20 cm

34 cm

45 cm

Dekor 'Marinela / Kena', dim. 25 x 33,3 cm 67592070 39,90 kn Bordura 'Kena 1', dim. 33 x 3 cm 67592089

67592104

79,

89,

90 kn

Pločice za kupaonu mramor sivi ili bež, dim. 20 x 25 cm, u paketu = 1 m², 1. klasa, cijena paketa = 79,90 kn OS 103261 - 13812477 / 532

od 3 palete

m² 73,90

kn

26,90 kn

34 cm

m² m²

26,90 kn

Bordura 'Kena 2', dim. 25 x 6,5 cm 67592098 54,90 kn Bordura 'Kena 3', dim. 25 x 3 cm

45 cm

34 cm

25 cm

OS 110414

Zidne pločice, dim. 25 x 33,3 cm, u paketu = 1,5 m², cijena paketa = 82,35 kn 67592043 / 52 m² 54,90 kn Podne pločice, dim. 33,3 x 33,3 cm, u paketu = 1,33 m², cijena paketa = 73,02 kn 67592061 m² 54,90 kn

00 kn

119,00 kn

Podne pločice 'Eleganz'

Kamene pločice 'Cesenatico'

crne, dim. 34 x 34 cm, u paketu = 1,56 m², cijena paketa = 138,84 kn OS 103439 - 13841383 od 3 palete m² 83,00 kn

glazirane, bež, dim. 45 x 45 cm, u paketu = 1,02 m², cijena paketa = 121,38 kn OS 104290 - 13714977 od 3 palete m² 113,00 kn

27,

90 kn

34 cm

Zidna pločica 'Wien Marfil'

33,3 cm

OS 115001

Podne pločice 'Pallas' bež, 34 x 34 cm, u paketu = 1,7 m², cijena paketa = 47,43 kn OS 105400 - 13840978 od 3 palete m² 25,90 kn

19


dem

e

on

ti r

an

j

pl

usluga

sa

v je

t ova

nje

360° p r i m o p re d a j a

Savjetovanje

Planiranje

Posjetite nas u Rijeci, Splitu ili Zagrebu, porazgovarajete s našim timom savjetnika za kupaonice. Savjetnici i koordinatori Svijeta kupaonica će prema stvarnim dimenzijama Vašeg prostora izraditi 3D projekciju Vaše kupaonice te procjenu izvedbe radova. Zajedno s Vama i prema Vašim željama iz široke palete proizvoda izabrat će optimalnu opremu sukladno mogućnostima (KARAKTERISTIKAMA ili TEHNIČKIM ZAKONITOSTIMA) prostora.

Demontaža

Ugradnja

Vaš plan će provesti tim naših savjetnika te naš koordinator radova koji će ujedno biti i Vaša kontakt osoba za početak izvođenja radova te sve planirane radove u Vašoj kupaonici do završetka. Kvalificirani radnici iz područja: sanitarnih instalacija, instalacija grijanja, električnih instalacija, keramičarskih radova, stolarije, suhe montaže, žbukanja i bojanja profesionalno će demontirati i ukloniti Vašu staru kupaonicu te izgraditi novu.

Primopredaja

Zahvaljujući našoj jedinstvenoj usluzi 360° bit ćete pošteđeni angažiranja i koordinairanja izvođača, uz zajamčenu kvalitetu izvedbe uključujući jamstva i mogućnost kartičnog plaćanja usluge opremanja i izvedbe.

20

ja

Naša jedinstvena usluga 360° omogućuje opremanje i uređenje kupaonice sve na jednom mjestu po sistemu 'ključ u ruke'

nj

u g ra d n

Estetika, funkcionalnost, atraktivnost i ekskluzivnost – mogu se izvesti na bezbroj načina. To ovisi o Vašim potrebama, željama i tehničkim mogućnostima izvedbe željenog u datom prostoru. Pravilnim odabirom opreme i materijala te kvalitetnim uređenjem i Vi možete imati kupaonicu kakvu ste željeli bez stresa uz jamstva u dogovorenom roku.

i ra

e

an

Vrhunska kvaliteta po pristupačnoj cijeni! ƃ Vrhunska kvaliteta po


www.svijet-kupaonica.com.hr pristupačnoj cijeni! ƃ Vrhunska kvaliteta po pristupačnoj cijeni! ƃ

TEMA MJESECA:

Kupaonski ormarić 'Florenz'

OS 101272

dim. 80 x 50 x 51 cm, ogledalo s halogenom rasvjetom dim. 80 x 70 cm, umivaonik od mineralnog mramora 3.990,00 kn dim. 80 x 3 x 51 cm 20267371

Slavina za umivaonik MIXOMAT 'Helios'

499,90 kn

krom OS 6269 - 20179166

Bočna strana za tuš kabinu CAMARGUE VARIO OS 111457 - 20471817

1.490,00 kn

1.000 mm, srebrni profili

Tuš panel MIXOMAT 'Detroit'

OS 104790

s termostatom, krom, Ø 25 cm, visina 150 cm, podesiva

Kupaonica u potkrovlju.

visina cijevi oko 90 - 125 cm, podesiva visina konusnog 1.490,00 kn držača za tuš slušalicu 20158590

Kupaonski radijator 'Tokio'

OS 6269 - 20048895

snaga 559 W, dim. 120 x 47 cm, krom

999,00 kn

Pločice 'Forum'

kn

OS 103691 / 6261

'Lines', crne, 40 x 40 cm, u paketu = 1,12 m², cijena m² 299,90 paketa = 278,88 kn 13808601 sive ili crne, 30 x 60 cm, u paketu = 1,08 m², cijena m² 199,00 paketa = 214,92 kn 13808436

kn kn

kn

Zidna WC školjka

2.990,00 kn

set OS 103211 - 20817369

Akrilna kada 'Style'

Samostojeća slavina za kadu 'Classic' krom, križni zatvarači, komplet s crijevom 2.890,00 i tuš slušalicom OS 6269 - 20416067

sive, 40 x 40 cm, u paketu = 1,12 m², cijena paketa = m² 189,00 211,68 kn 13808302

OS 6261 - 20579553

dim. 180 x 80 cm, po narudžbi kupca

Krovni prozor VELUX

5.999,00 kn

OS 101285 - 67568804 / 71413

dim. 55 x 78 cm, raspoložive i ostale dimenzije (npr. 78 x 118 cm) od 1.749,00

kn

Krovni prozor 'GZL F06 1059D' dim. 66 x 118 cm OS 101285 - 67575813

1.940,00 kn

Podni odvod za tuš kabinu CAMARGUE dužina 70 cm, visina ugradnje 5,4 cm, odvodnja 26 l / min, opl. čelik OS 6269 20388494

1.190,00 kn

Sjedalica za tuš kabinu CAMARGUE 'DKP-B Premium' kombinacija aluminija i plastike, zidna konstrukcija od pl. čelika, dim. š 41 x v 13 x d 35 cm, nosivost 150 kg, u sklopivom stanju dubina samo 9,5 cm OS 6269 - 20791685

Višenamjenska torba / košara od filca dvostruka, 66 l OS 104185 20734857 59 l OS 104185 20734866

219,90 kn 169,90 kn

1.290,00 kn

Kupaonska klupa 'Kubus' dim. 46 x 62,5 / 32 cm, bijela - krom, mekano sjedalo, po narudžbi kupca OS 103628 - 67769467

499,00 kn

Serija 'Apollo' 13080783

posuda za sapun 13080784

Kupaonski tepih 'Dakar' zeleni, dim. 70 x 120 ili 60 x 90 cm OS 106241 - 20009379 / 713 od

339,90 kn

WC garnitura 13080785

Osobna vaga

dozator za sapun

sa satom

13080786

OS 103628 - 20561134

kanta za smeće

299,00 kn

OS 106241

čaša 13080782 69,90 čaša za četkicu za zube

13080787

kn

69,90 kn 59,90 kn

139,90 kn 89,90 kn 229,90 kn

Visoki ormarić 'Kubik Angel' dim. 35 x 16 x 161 cm OS 103897 - 13160167

1.199,00 kn

21


Odličan omjer cijene i kvalitete! ƃ Odličan omjer cijene i kvalitete! ƃ Kupaonski komplet 'Rona 65'

Kupaonski komplet

visoki sjaj, širina 65 cm

85 cm, bijeli, s rasvjetom i utičnicom OS 110507 - 67752351

OS 101485 67716612

1.390,

00 kn 89,6 cm

65 cm

Serija 'Svenja' 00 kn

1.290,

OS 6269

Ogledalo, dim. 90 x 3 x 70 cm 20267609 289,90 Kupaonski ormarić, dim. 40 x 40 x 102 cm 20263573 499,90 Kupaonski ormarić, dim. 89,6 x 50,5 x 78 cm 20264895 599,90 Visoki ormarić, dim. 40 x 40 x 183 cm 20266970 799,90

kn kn kn kn

85 cm

Polica za tuš

OS 6269

'Nizza', kromirana, dim. 134 x 116 x 46 mm 1300501879,90 'Palermo', krom, dim. 251 x 126 x 56 mm 13005020 89,90 'Messina', krom, dim. 236 x 236 x 59 mm 13005021 99,90 'Verona', kromirana, dvostruka, dim. 252 x 144 x 357 mm 13005044 149,90 'Venezia', kutna, kromirana, dvostruka, 159,90 dim. 179 x 179 x 355 mm 13005023

kn kn kn kn kn

289, 90 kn ! Tuš garnitura HANSGROHE 'Crometta Varioset'

90 cm 90 cm

krom, tuš slušalica s dvije vrste mlaza, zidni nosač 65 cm, crijevo 160 cm OS 6269 - 20434722

ekskluzivno

80 / 90 cm

od

599,90kn Električni bojler ADMIRAL 1.200 W, 8 bara, 230 V, 50 / 60 Hz, Ø 45 cm, maks. temperatura 75°C 50 l visina 54,7 cm

1.690,00 kn 00 kn

999,

599,90 kn Tuš kabina OS 110507 - 67597154 / 45 80 l, visina 75 cm dim. 80 x 80 cm ili 90 x 90 cm, OS 114996 - 67591606 699,90 kn kaljeno pjeskareno staklo debljine 4 mm OS 114996 - 67591590

22

80 / 90 cm

od

Kutna tuš kabina 'Made for you'

489, 90 kn !

OS 111457

2 - dijelna, visina 195 cm, 6 mm kaljeno staklo, alu - krom sjajna, sa satiniranim dekorom dim. 90 x 90 cm, Ø 50 cm 20310460 1.690,00 dim. 80 x 80 cm 20311904 1.690,00 dim. 90 x 90 cm 20310442 1.790,00

kn kn kn

Slavina za tuš GROHE 'Focus' krom OS 6269 - 13039645


ƃ Odličan omjer cijene i kvalitete! ƃ Odličan omjer cijene i kvalitete! Pristupačna cijena

Odličan omjer cijene i kvalitete

59,90kn

Vrhunska kvaliteta

159,90kn

199,90kn

WC - daska POSEIDON 'Tulsa'

WC daska POSEIDON 'Echo'

WC daska MDF POSEIDON 'Vision'

bijela OS 6269 - 20452654

MDF, bijela OS 6269 - 13172241

bijela antibakterijska OS 6269 - 13173903

ekskluzivno

WC školjka 'Delta S' ekskluzivno

simplon podni izljev OS 102544 - 13191167

5 godina garancije

Umivaonik 'President / Lotos'

179,90kn

60 cm OS 6261 - 13192300

159,90kn

119,90kn

90 kn

199,

podesiva količina vode na 6 ili 9 litara, tipkalo - start - stop, bijeli OS 103425 - 20542731

489,90kn Slavina za umivaonik GROHE 'Start'

krom

Slavina za umivaonik MIXOMAT 'Tokio' / 'Alicante'

OS 6269 - 13260000

OS 6269 - 20279853

OS 6269 - 13039487

Slavina za umivaonik 'Athos'

Vodokotlić ADMIRAL '3000'

399,90kn

jednoručna, krom

Kuhinja

469,90kn

1.390,00 kn

Napa za kuhinju RESPEKTA 'CH 1259 IX' OS 106845 - 13489972

Napa za kuhinju RESPEKTA 'CH 0160 IX'

opl. čelik, dim. 14,5 x 60 x 50 cm, 3 stupnja jačine, maks. protok zraka 250 m³ / h, osvjetljenje 2 x 40 W

opl. čelik, širine 60 cm, 3 stupnja brzine, maks. protok 550 m³ / h, rasvjeta 2 x 1,0 W LED, 1 1 metalni filter za masnoću, dim. 60 x 49 x 23 cm OS 106845 - 20812708

1.790,

00 kn

Napa za kuhinju RESPEKTA 'CH22081 IX'

opl. čelik, širine 60 cm, maks. protok zraka 529 m³ / h, 3 brNapa za kuhinju zine (tipke), rasvjeta: RESPEKTA 'CH 22035 IX' 2 x halogene svjetiljke 20 W, 1 metalni filter oplemenjeni čelik, širina 60 cm, maks. odvod zraka 700 m³ / h, 3 brzine, haloge- za masnoće, dim. 53 - 91 x 60 x 49 cm na rasvjeta 2 x 20 W, metalni filter za OS 106845 - 20687289 masnoću OS 106845 - 20350828

2.399,

00 kn

Mini kuhinja 'Pantry MK 0001' sastoji se od tri dijela: ugradbeni hladnjak: 140 l, zamrzivač, sudoper i 2 ploče za kuhanje (145 mm, 180 mm / 1.500 W), ormarić OS 106845 - 13687743

00 kn

1.490,

s odvodnom garniturom

239, 90 kn ! Ugradbeni sudoper 'CA1 Radial' dim. 860 x 435 mm, opl. čelik, s odvodnom garniturom OS 104862 - 13686445

499,90kn

699,90kn

Ugradbeni sudoper 'Aurora' površina za odlaganje posuđa, reverzibilni oplemenjeni čelik 18/10 glatki, s ventilom za cijeđenje 92 mm OS 104862

899,90kn

62 x 50 cm, 1 korito, za donje ormariće 499,90 kn od 45 cm 13685453 79 x 50 cm, 1 korito, za donje ormariće 699,90 kn od 45 cm 13685477

100 x 50 cm, 1 ½ korito, za donje ormariće od 60 cm 13685491 899,90 kn

23


Vrhunska kvaliteta po pristupačnoj cijeni! ƃ Vrhunska kvaliteta po DEBLJINA

 Ă ŝĐ ē ůŽ Ɖ Ě ůĞ Ő nj ŝ Ŷ Ă ē Ɵ Ŷ ƚĞ Ƶ ďĞnjŚůĂĚŶŝŚŶŽŐƵ͊ 

DEBLJINA

ͻŝŵŝƚĂĐŝũĂƉůŽēŝĐĂ ͻŽĚƌǎĂǀĂƚŽƉůŝŶƵ ͻůĂŬŽƐĞŶũĞŐƵũĞŝēŝƐƟ ͻƉŽŐŽĚŶŽnjĂƉŽĚŶŽŐƌŝũĂŶũĞ ͻĚƵŐŽƚƌĂũŶŽƐƚ m²

126,90kn Laminat 'Ceramico' 'Schiefer Cardedeu', dim. 1.276 x 327 x 8 mm, u paketu = 2,50 m², cijena paketa = 317,25 kn OS 103906 - 14605330

'Schiefer Cardedeu'

DEBLJINA

Laminat imitacija pločica, sivi, dim. 1.285 x 327 x 8 mm, u paketu = 2,50 m², cijena paketa = 174,75 kn

69,

90 kn

136,90kn Laminat 'Ceramico' 'Avola' ili 'Nuoro', dim. 1.276 x 327 x 8 mm, u paketu = 2,50 m², cijena paketa = 344,99 kn

OS 104164 - 22273143

OS 103906 - 20537931 / 20671592

XPS Allround

XPS Easy

'Nuoro'

Eco Cork

Izol. ploča

3,

50 kn

Podloga za laminat* deb. 2 mm, u roli = 10 m², cijena paketa = 35,00 kn, u roli = 25 m², cijena paketa = 87,50 kn OS 103906 - 14442774 / 285144

24

XPS Maxima

'Avola'

11,50kn

5,

90 kn

XPS preklopna podloga* OS 103906

XPS podloga* 2,2 mm, u roli = 16,5 m², cijena role 97,35 kn OS 103906 20157269

debljina 2,2 mm, gustoća: 36 kg / m³, dim. 1,195 x 12,55 m = 15 m², cijena paketa = 172,50 kn 20767057

11,

90 kn

XPS ploča* s utorima, deb. 5 mm, u pak. = 7 m², cijena pak. = 83,30 kn OS 103906 20159034

* prodaja samo po roli / paketu, cijene izražene po m²

13,

90 kn

Izolacijska ploča*

21,90kn Pluto u roli*

5 mm, u paketu = 7 m², cijena pak. = 97,30 kn

debljina 2 mm, rola = 10 m², cijena role = 219,00 kn

OS 103906 - 14447827

OS 103906 - 20159751


pristupačnoj cijeni! ƃ Vrhunska kvaliteta po pristupačnoj cijeni! ƃ

90 kn

69,

!

'Edition' hrast

90 kn

79,

'Edition' lješnjak

DEBLJINA

KLASA

Laminat 'Edition'

KLASA

OS 104164

GODINA

GARANCIJA

KLASA

!

kn ! 99,90

'Edition' bijela bukva

DEBLJINA

Laminat 'Edition'

izgled hrasta, dim. 1.285 x 192 x 7 mm, u paketu = 2,47 m², 12 godina jamstva na habanje, uporabna klasa 31, cijena paketa = 172,66 kn 20606800

izgled lješnjaka, dim. 1.285 x 192 x 8 mm, u paketu = 2,22 m², 15 godina jamstva na habanje, uporabna klasa 32, cijena paketa = 177,39 kn OS 104164 - 20606801

'Edition' izgled antracit kamena

DEBLJINA

Laminat 'Edition' bijela bukva, dim. 1.285 x 192 x 8 mm, u paketu = 2,22 m², cijena paketa = 177,39 kn OS 104164 - 20606802

GLODANA U-FUGA

'Edition' hrast

DEBLJINA

KLASA

Laminat 'Edition' antracit, izgled kamena, dim. 1.285 x 327 x 8 mm, u paketu = 2,52 m², 15 godina jamstva na habanje, uporabna klasa 32, cijena pak. = 251,75 kn OS 104164 - 20606804

DEBLJINA

Laminat 'Edition' hrast, dim. 1.285 x 192 x 8 mm, u paketu = 2,22 m², cijena paketa = 221,78 kn OS 104164 - 20606803

DEBLJINA

MyArt DEBLJINA

ƃ topli izgled pravog drveta ili sjajnog mramora ƃ dugotrajnost ƃ dizajnerski izgled ƃ akustična zaštita ƃ 20 godina jamstva

Laminat 'MyStyle'

159,90kn

dimljena kruška, javor fjord ili javor natur, dim. 1.280 x 192 x 10 mm, u paketu = 1,72 m², cijena paketa = 275,03 kn OS 103906 20344469 / 78 / 20588197

MyDream DEBLJINA

Laminat 'MyStyle' m²

119,90kn

219,90kn

šljiva 'Jubile'

dimljeni hrast, dim. 1.280 x 192 x 12 mm, u paketu = 1,48 m², cijena paketa = 325,45 kn OS 103906 - 20602635

MyDream DEBLJINA

kruška

šljiva 'Jubile'

jabuka 'Jubile' hrast 'Sawcut'

Laminat 'Classico' kruška, šljiva 'Jubile', jabuka 'Jubile', hrast 'Sawcut', hrast 'Aversa', dim. 1.285 x 192 x 8 m, u paketu = 2,22 m², cijena paketa = 266,18 kn OS 103906 - 14626404 / 20587079 / 9163 / 643786 / 20671194

Laminat 'MyStyle'

hrast 'Aversa' m²

239,90kn

carski siva, dim. 1.190 x 295 x 12 mm, u paketu = 1,76 m², cijena paketa = 422,22 kn OS 103906 - 20670924

25


ƃ Vaš specijalist za biljke ƃ Vaš specijalist za biljke ƃ Mini biljke NOVO!

Mini zelene biljke u tegli s magnetom

Mini kalachoe blossfeldiana

tegle u sivoj, bijeloj ili crnoj boji

T7, visina 15 cm, bez ukrasne tegle

49,90 kn

OS 101586 - 26724483

14,90kn

7,90 kn

OS 101586 - 26720331

rae godine? Što Kupid smjeov

Mini ruža

T6, v. 14 cm, razne boje, bez ukrasne tegle simbolična 11,90 kn slika

Teglice i kantice

99, 90 kn !

14,90kn Tegla za cvijeće 'Cadeaux' 7 cm, razni motivi, bez biljaka OS 103038 - 16641208

OS 101586 - 26723828

Kanta za zalijevanje

Set za njegu kućnih biljaka 'I love plants'

2 l, razne boje OS 107632 - 16605454 / 61 / 20764058 / 6160

zeleni, u setu: İ kantica + šprica za zalijevanje, 2 u 1 İ lopatica + grabljice İ dvije dimenzije kugli za zalijevanje u obliku ptičica, idealna uporaba kada idete na put OS 103038 - 16641486

Kantica za zalijevanje 'Oase' 1 l ili 1,5 l, razne boje OS 107642 - 17582586 / 7 / 601, 20078379, 22292476 / 85 / 94, 67770104 / 13

od

12,90 kn

Šprica za zaljevanje 'Oase' 0,5 l, razne boje OS 107642 - 20067016 / 78360 / 77978,

29,90kn

17582602 / 3

Tegla za cvijeće 'Sweetheart'

21,90 kn

14 cm, razni motivi, bez biljaka OS 106771 - 16641448 14 cm

Tegla za cvijeće 'Academy' Tegla za cvijeće 90 kn

74,

Slika na staklu

OS 103965 - 67629710 / 862 / 808

OS 109068

s podloškom, 14 cm, zelena, ljubičasta ili ružičasta, 6,90 kn plastična 67765960 / 6149 / 6158

26

kn kn

'Colorful tulips I', 'Letter of Love II', 'Stony Heart', dim. 20 x 20 cm

Tegla za cvijeće 'Riga'

159,90kn

razne boje, plastična OS 109068 T11 67765827 9,90 T14 67765845 / 54 / 72 / 81 / 90 11,90

Stakleni zidni sat

14 cm, bijela, keramička OS 103965

'Začinsko bilje I', 'Pink Muffin', Ø 40 cm 20336284 / 90

OS 106771 20640582

19,90 kn

Tegla za cvijeće Tegla za cvijeće 'Merina Pretty' 'Merina Stripes' 14 cm, mat, bijela ili boj fuksije

14 cm, s prugama OS 106771

OS 106771 - 20640568 / 77

20640580 / 1

19,90 kn

24,90 kn


Vaš specijalist za biljke ƃ Vaš specijalist za biljke ƃ

Biljka mjeseca veljača Mini kaktusi

OS 101586 - 26724283

razne vrste, visina do 15 cm

4,

6,90 kn

zumbul, narcise, krokus, muscari ili tulipan

Lukovice

9,

OS 101586 - 26721910

razne vrste, zumbul, narcis, krokus, muscari ili tulipan 9,90

Jaglac

90 kn

4,90 kn

Tegla za cvijeće 'Sevilla' 11 ili 12 cm, sjajna, u raznim bojama (bijela, vanilija, limun-zelena, žuta, kupina, tamno crvena) OS 106771 - 16680498 - 509 od 8,90 kn

Afrička ljubičica

Spatifilum

9,90 kn

T14, visina 65 cm OS 101586 - 26723385

Lilium Oriental

39,90 kn

T13, visina 50 cm OS 101586 - 26723606

44,90 kn

45 cm

OS 101586 - 26720787

OS 114838 - 67735486

T9, bez ukrasne teglice

kn

T9 / 10, visina 15 cm, bez ukrasne tegle

90 kn

Phalaenopsis

OS 101586 - 26721004

T12, visina 50 cm, razne vrste

Tegla za orhideje

49,90 kn

OS 101422 - 67754922

T13, ljubičasta, plastična

9,90 kn

Anthurium

Calla Zantedeschia

Nolina Beaucarnea

T14, visina 45 cm, razne boje

T13, v. 45 cm

T12, v. 45 cm

OS 101586 - 26720530

OS 101586 - 26720711

54,90 kn

59,90 kn

OS 101586 - 26724492

79,90 kn

27


Set (4 tekstilna stolca + stol, 157 x 97 cm)

2.495, Serija 'Yasmin'

00 kn

OS 113348

Stolac, s pozicijama, alu / tekstil 17450214 399,90 Stolac, 5 pozicija, alu / drvo 20338064 499,90 Stol, dim. 157 x 97 cm, alu / drvo 20340343 899,00 Stol, dim. 180 - 240 x 100 cm, alu / drvo, bez slike 20340500 1.599,00

kn kn kn kn

200 cm

Set 'Armley' 1 x stol + 6 x stolac

Serija 'Merle'

OS 111633 / OS 6261

umjetni ratan, cappuccino smeđa Stolac, s naslonom za ruke, alu - podkonstrukcija, materijal otporan na atmosferske 399,90 kn utjecaje 20387677

kn ! 2.499,00

Stol, 150 x 100 cm, otporan na atmosferske utjecaje, za 6 osoba, alu - podkonstrukcija, sigurnosna staklena ploča, jednostavna 1.349,00 kn montaža 17421244 Stolac, dim. 60,5 x 63 x 85 cm

Set 'Armley'

17300208

stolac , crni, 6 komada u setu, drvo i tekstil, stol, dim. 200 x 90 cm, drvo s crnom pločom

419,00 kn

OS 113348 - 67704176

Stolice s gratis jatukom u istoj boji

crna

bijela

ljubičasta

99, 90 kn ! 28

90 kn

149,

90 kn

199,

Stolac 'Linda'

Stolac 'Amy'

visoko kvalitetno umjetno pletivo, crni, bijeli, ljubičasti ili tirkizno plavi, s jastukom OS 111633 - 67690220 / 39 / 48 / 503

aluminij / tekstil, dim. 705 x 580 x 900 mm

crni, aluminij / tekstil, dim. 620 x 570 x 1.080 mm

OS 111633 - 17450112

OS 111633 - 17450114

90 kn

349,

Sklopivi stolac 'Amy' Stolac 'Lara' 5 pozicija, metalni, s drvenim dodatcima OS 113348 - 17420013

00 kn

749,

noge od tikovine

Stolac 'Donna' visoko kvalitetni umjetni ratan, montirana aluminijska konstrukcija, noge od tikovine, odgovara uz sve vrste stolova od tikovine, boja smeđa - tikovina OS 111633 - 67691199


Zašto čekati ljeto? Počinjemo već sad s vrućim cijenama!

399,90kn

799,00 kn

Sklopivi balkonski set 'Diana'

OS 111633 - 67729276

Balkonska kutna garnitura 'Diana'

sklopivi balkonski stolac, 2 komada u setu, sklopivi balkonski stol, dim. 65 x 65 cm, bez ukrasnih jastuka

sklopivi stol OS 111633 - 67709481

drvena, stol širina 65 cm, trodijelna balkonska klupa, bez ukrasnih jastuka

Bistro

Klupe 60 cm

60 cm 70 cm

199,90kn Klupa 'Neckar' 90 kn

149, Bistro stol

metalna konstrukcija, staklena ploča, Ø 60 cm OS 111684 - 67615649

199,

90 kn

90 kn

269,

Bistro stol 'Corsica'

Stol 'Bistro'

aluminijski, Ø 60 cm

Ø 70 cm, sivo / crni

OS 111684 - 67615630

OS 113348 - 67685776

89,90kn

dim. 126 x 58 x 81 cm OS 111633 - 67682768

99,90kn

Pleteni stolac 'Maike'

249,90kn

dim. 54 x 53 x 74 cm

Bistro stolac

OS 113348 17420203

OS 111684 - 67711121

dim. 55 x 56 x 74 cm, aluminijski

Klupa 'Saale' dim. 130 x 63 x 79 cm OS 111633 - 17210028

70 cm

299,90kn

299,90kn

Bistro set

Klupa 'Cast - Iron Weser'

metalni, razne boje, stol Ø 70 cm

dim. 126 x 62 x 78 cm, kombinacija hrastovine i lijevanog željeza, visokokvalitetna obrada, nosivost do 150 kg

OS 113348 - 67682661

OS 111633 - 17213113

29


Odličan omjer cijene i kvalitete! ƃ Odličan omjer cijene i kvalitete! ƃ Ne zaboravite!

Novo!

69, 90 kn !

Set za bojenje

Jednokratni kombinezon 'Polypro'

10 - dijelni OS 103931 - 67769209

veličina M, L, XL ili XXL OS 101342 31085031 / 31005130 - 2

Zaštitna traka TESA standardna, npr. 50 m x 19 mm, raspoloživo i u drugim dimenzijama

119,

OS 101320 - 67500073

90 kn

Unutarnja boja SWINGCOLOR

od

19,90 kn

Zaštitni kombinezon

9,90kn

OS 104322 20155494 / 971

39,90 kn

Soboslikarski papir za pokrivanje

34,90kn

dim. 20 x 0,85 m OS 110552 - 15001547

90 kn

5,

OS 104244 - 15862004

bijela, 15 l, pokrivnost oko 100 m² (1 premaz), za zidove i stropove u unutarnjim prostorijama s većom otpornošću na trošenje npr. zidovima, betonu, žbuci, gipsanom kartonu, starim premazima na disperzivnoj bazi, propušta vodu i paru, lako se može preraditi

Runo za pokrivanje

OS 110552

44,90kn

4 x 1 m 15001516

Folija za prekrivanje namještaja dim. 4 x 5 m x 0,007 mm

Teleskopska drška SWINGCOLOR

OS 111430

80 - 135 cm, metalna 15005646 115 - 200 cm, metalna 15005622

26,90 kn 32,90 kn

OS 6269 - 15013267

80 - 135 ili 115 - 200 cm

Miješalica za boju TOOLSON 'PRO - RG 1400' OS 101307 - 20643078 snaga 1.400 W, 1. brzina 180 - 460 / 2. brzina 300 - 700 o / min., elektronsko podešavanje broja okretaja, uklj. miješalicu M14 i 2 viličasta ključa

729,90kn

2,5 l

69,

Miješalica za boju WISENT dim. 80 mm, dužina 400 mm OS 104880 - 11132970

52,90kn

1.339,00 kn Brusilica za zidove HERKULES 'LHS 212' snaga 600 W, napon 230 V - 50 Hz, snaga 600 W, br. okretaja 450 - 1.050 o / min., Ø brusnog papira 212 mm, Ø brusne površine 210 mm OS 6269 - 20748177

Gledajte nas u nedjelju, 24. 02. i 03. 03. u 17 h na RTL2, u prilogu 'Uradi sam' u emisiji s Mirjanom Mikulec!

2,5 l

84,90kn

90 kn

Snježnobijela boja

Lateks disperzivna boja

snježnobijela, dobro pokriva, vodoperiva, neutralzagasita, lateks disperzivna boja, dobro pokriva površi- nog mirisa, sa svilenkastim sjajem 15172360 / 1 / 2 pokrivnost 17,5 - 20 m2, 2,5 l 84,90 kn ne, bez sredstava za otapanje i omekšivača 159,90 kn 2,5 l 15172357 69,90 kn 5 l 15172358119,90 kn pokrivnost 34 - 40 m2, 5 l 10 l 15172359 199,90 kn pokrivnost 70 - 80 m2, 10 l 259,90 kn

Odvlaživači Odvlaživač zraka CERESIT 'STOP vlazi' Mini Sachete u vrećici, 2 u 1: regulira vlagu te otpušta ugodan miris lavande, sprječava izbijanje vodenih mrlja i mirisa vlage, pojavu grinja i razvoj bakterija, za primjenu NIJE POTREBAN APARAT: upijanjem vlage granulat u vrećici pretvara se u gel OS 101284 - 67612534

49,90 kn

Odvlaživač zraka CERESIT 'Stop vlazi' suzbija kondenzaciju, vlagu, neugodne mirise i plijesan, sprječava: mrlje od plijesni i gljivica, otpadanje tapeta i odvajanje boje, radi bez izvora energije, može se ponovno puniti OS 101284 - 67606731

30

OS 104244

OS 104244

99,90 kn

Odvlaživač zraka CERESIT 'STOP vlazi' Power TAB bez el. energije ili baterija, zaštita od prolijevanja, mogućnost provjere razine otopine, neškodljiv za ljudsko zdravlje i okoliš, za sve prostore u kući, vikendici, brodu ili jedrilici, u pakiranju 1 tableta PowerTAB OS 101284 - 67602100

Odstranjivač plijesni - sredstvo za čišćenje u spreju CERESIT 'STOP plijesni' 500 ml, čisti mrlje od plijesni na pločicama, cementu i sanitarnim silikonima, OS 101284 67573914

79,90 kn

89,90 kn


ƃ Odličan omjer cijene i kvalitete! ƃ Odličan omjer cijene i kvalitete! Zagreb

Rijeka

Veliki asortiman i stručni savjeti sve za njegu čamaca i brodica oprema za jedrenje ¹¿Ø¿Ì©©É¿¢¿ºÐ²j؉¨º©²j sigurnosna oprema

ÉÌ©‚äÌҁ©äjº±‰©Щ…̉º±‰ 䩱€©¿…º‰¨Ìˆj±Û‰¢ ‚‰´©²jIJřij boje i sredstva za popravak

elektrika na brodu IZNAJMLJUJEMO PRIKOLICE ZA BRODICE!

Split

a predstavlj

129,00 kn

Prezentacija GARMIN uređaja: Rijeka, 21.02., od 16:00 - 20:00 sati Žitnjak, 22.02., od 13:00 - 17:00 sati Jankomir, 23.02., od 13:00 - 17:00 sati Split, 25.02., od 16:00 - 20:00 sati

řěŖŞŞĘ

Za kupovinu Garmin proizvoda tijekom prezentacije svaki kupac dobiva poklon!

Plutača

00 kn

narančasta, 320 x 750 mm, 26 l OS 111503 - 67579170

$j̹©ºĿ$HO8HřŗŖÐĿƣ²jÌØj0j…Ìjºj

ŖěřŞŕĘ

00 kn

!

$K8(9#©Ð¨’©º…‰ÌĿ'>ŗŕŕĿ sonar velikog zaslona i brojnih mogućnosti, zaslon 5-inčni (dijagonala) FSTN 16 - nijansi sive boje oštrog prikaza, mogućnost dvofrekventnog prikaza (200 / 77 kHz), dvofrekvencijska sonda omogućuje optimalan rad u dubokoj ili plitkoj vodi, do 120° za učinkovit prikaz ribe u zoni, pruža prikaz do 450 m, mogućnost odličnog prikaza ribe i morskog dna, uključuje nosač za brzo postavljanje / skidanje s nagibom, sondu, adapter i nosač sonde za krmu OS 111363 - 67704112

kombinacija fishfindera i vrhunskog plotera u malom kućištu, ultrajasan 4-inčni QVGA zaslon, učitana satelitska snimka cijelog svijeta, BlueChart g2 UVision nautička karta za stvaran 3D prikaz detaljne kartografije (iznad i ispod vodene linije) zračna fotografija luka, marina, plovnih puteva, referentnih Ugnavigacijskih oznaka i drugih objekata, za dobivanje stvarne slike u plovidbi, ugrađena Auto Guidance funkcija, korisničko sučelje na bazi nagrađivane serije Nove Garminovih cestovnih navigatora, hrvatski jezik, sonder može 'pregledavati'. AutoGuidno do 457 m dubine(s dvofrekvencijskom sondom), podržan CANet protokol OS 111363 - 67655973

1.669,00 kn

od

śřĘ90kn Bokobran

OS 111503 67521241 / 50 / 96 / 302 / 311 / 339 / 82965 / 82956 / 21278 / 21287

PREDNOSTI: İÉ¿ØÉÛº¿É¿Ûê…jºİ©êº©¹ºjۂ©º²¿ä©Ø¿ÐØÉÌ©¨´j…º¿¹ÐØjÌØÛ İº‰ÉÌ¿ÉÛÐØjºIJ¹¿ì‰Љºj¢ºÛØ©É̉¹j¢¿Ì‰É¿…²ÛØ¿¹ od 90 stupnjeva tijekom kraćeg razdoblja) ݹ©º©¹j´º¿Ðj¹¿ÉÌj캱‰º±‰ İ©ºØ‰¢Ìj´ºjÉÌ¿ØÛÉ¿ìj̺j¹Ì‰ì©€j İä©Ð¿²jÌjꩺjÐØjÌغ‰кj¢‰İ´j©Ì©ºØÉ¿²´¿Éj€ İêjØä¿Ì‰ºj²¿ºÐØÌÛ²€©±j ݱ‰…º¿ÐØjäjºêjº¿Ò‰º±‰

Punjač akumulatora 'Marine M 200' 12 V, 15 A, 170 - 260 VAC, 50 - 60Hz, stabilnost napona < 4 %, struja: 15 A max, radna temperatura: -20 do +50°C, snaga se automatski smanjuje kod povećanja okolišnje temperature, ugrađeni ventilator, CTEK M 200 je automatski punjač u 8 faza, tip akumulatora: svi tipovi 12V olovnih akumulatora (WET, MF, AGM i GEL), kapacitet akumulatora 28 do 300 Ah punjenje, IP44, 1,4 kg, može biti spojen na akumulator mjesecima - idealan za sezonska vozila (plovila, kamp kućice, itd.) OS 110708 - 67504403 / 67504413

od

od

899,

00 kn

Akumulator VARTA 'Prof. AGM'

1.199,00 kn Akumulator VARTA

'Prof. Marine' razne jačine, npr. od 12 V - 24 Ah, dim. 165 x 175 x 125 mm, po narudžbi kupca razne jačine, npr. od 12 V - 60 Ah, dim. 242 x 175 x 190 mm, OS 101394 - 67644740 / 68 / 77 / 810 / 856 / 865 / 908 po narudžbi kupca OS 101394 - 67644616 / 102 / 591 / 661 / 698 / 713

Lakovi i njega 2,5 l

řřĘ90kn

ŚřĘ90kn

122,90kn

Lak za čamce HEMPEL 0,75 l, sjajan bezbojni alkidni lak, lako se nanosi kistom ili špricom, izvanredno je otporan na atmosferske utjecaje, također prati prirodno stezanja i rastezanja drva OS 101337 - 35001000

Ŀ'‰¹Éj´©ºĿêjäÌÒº© Dvokomponentni temelj nadvodni premaz '8H3ĿřŚŚŚħŖŖśŘĿ bijeli, 0,75 l

bijeli, 0,75 l

OS 101337 - 35001036

OS 101337 - 35001006

203,90kn Antivegetativna boja HEMPEL bijela ili plava, 0,75 l, tvrdi je tip antivegetativnog premaza koji sadrži bakrene komponente i organske bioaktivne materijale, preporuča se nanošenje kistom ili valjkom, u najmanje tri do pet premaza, namijenjen je zaštiti plovila od stakloplastike, drva, čelika OS 101337 - 35001060 / 62

722,90kn HEMPEL'S 'Mille Dynamic' premaz plavi, 2,5 l OS 101337 - 67679706

31


ƃ Vaš specijalist za biljke ƃ Vaš specijalist za biljke ƃ Biorazgradive posude

Biorazgradiva posuda za cvijeće

OS 107872

19,90 kn 44,90 kn

tresetna, 20 komada 16290160 tresetna, okrugla, 50 komada 16290170

Biorazgradiva posuda za cvijeće

Biorazgradiva posuda za cvijeće

OS 107872

tresetna, duguljasta, 24 kom / 6 cm 16290090 tresetna, duguljasta, 36 kom / 5 cm 16290070

OS 107872

12,90 kn 12,90 kn

tresetna, okrugla, 24 kom / 6 cm 16290000 12,90 tresetna, okrugla, 16 kom / 8 cm 16290010 12,90

39,90 kn 54,90 kn

Sobni staklenik

kn kn

Sobni staklenici

Sobni staklenik

Sobni staklenik OS 107872

s 10 okruglih tresetnih posuda 16290440

17,90 kn

dim. 57 x 30 cm OS 107872 - 20071606 dim. 57 x 30 cm, zeleni OS 107872 - 20071590

32,90 kn

dim. 38 x 23 cm OS 107872 - 20071581

Ne zaboravite! Sve veličine po identičnoj cijeni!

Rukavice za vrt pamučne s plastičnim granulama

9,90kn

Lopatica 'Classic'

OS 101342 31085004

crvena OS 107872 20341451

6,90 kn

14,90 kn

Kontejner za presadnice

Sobni staklenik V, dim. 55 x 15,5 cm OS 107872 - 16290370

24,90 kn

od stiropora OS 113350 rupa 24 40 60 dim. (mm) 537 x 328 x 65 530 x 310 x 60 532 x 323 x 60 dim. otvora Ø 72 / 54 x 60 Ø 53 / 33 x 55 Ø 46,4 / 23,4 x 55 volumen 182 ml 78 ml 52 ml rajčica, lubenica, rajčica, paprika, primjena lubenica dinja, krastavci patlidžan 67672246 67672255 67672264 OS - br.

84 530,3 x 322,6 x 55 Ø 38,5 / 27 x 50 44 ml paprika, cvijeće 67672273

104 523,6 x 314,5 x 60 Ø 33 / 23 x 50 32 ml kupusnjače, paprika, patlidžan, cvijeće

160 522 x 324 x 50 Ø 27,4 / 21 x 45,5 23 ml salate, kupusnjače, blitva

170 515,5 x 303 x 60 22,8 x 22,8 x 55 21 ml salate, kupusnjače, duhan, cvijeće

67672282

67672291

67672307

Zemlja i gnojivo

Supstrat za sijanje i razmnožavanje

Zemlja za cvijeće 40 l OS 102511 - 67617894

32

13,90 kn

10 l OS 102015 - 36101006 20 l OS 102015 - 36101007

14,90 kn 26,90 kn

Ekološko gnojivo 'Ekognojid'

Univerzalni supstrat 50 l OS 101448 - 36970006

26,90 kn

15 l OS 101495 - 36940036 35 l OS 101495 - 36940037

28,90 kn 62,90 kn

Bauhaus_katalog_8_2_do_7_3  
Bauhaus_katalog_8_2_do_7_3