__MAIN_TEXT__

Page 1

Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

Selbstbildniss von Ra. Beate Bahner

Napisał sowa (») 17. 4. w kategorii Jan Kochanowski, czytaj: 92× https://vk.com/wall467751157_807 audio: https://gloria.tv/post/gdddQSgbwCqV2yC94t3Ba6nHX

audio: https://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/na-dobre-serce-jonathana-swifta-m64sonet-chazarski-pdnxxxv-selbstbildniss-von-ra-beate-bahner-sk/ 2003 http://sowa.blog.quicksnake.pl/obrazky/sowa.blog.quicksnake.pl/sk/sk-faz.jpg NA DOBRE SERCE JONATHANA SWIFTA M64 SONET CHAZARSKI XXXV Prolegomena do Niebopolityki Studia Slavica et Khazarica Selbstbildniss von Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Chazarów Fascynacja Obłędem po Myśli CESARE LOMBROSO Zniweczona Rzeczywistość mit maseczka von Stefan Kosiewski 1|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

https://sowamagazyn.blogspot.com/2020/04/lek.html?view=timeslide CYRULIK KWARANTOWANY https://donatlusk.livejournal.com/17127.html Geniusz i Obłąkanie. Biblioteka Klasyków Psychologii. PWN Warszawa 1987, s. 126. Od: Beate Bahner <kanzlei@beatebahner.de> Wysłano: piątek, kwietnia : Do: Beate Bahner <kanzlei@beatebahner.de> Temat: Beate Bahner sendet Hilferuf über den großen Teich Heidelberg, den 17. April 2020, 13 Uhr Salüt Pichi, lieber Timmi, hallo Zucki, grüß dich Jeffi, hallo zusammen, Ihr lieben Jungs! pinterest.de/pin/452752568793784906/activity/tried ECLI:DE:BVerfG:2020:qk20200417.1bvq003720 Zitiervorschlag: BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 17. April 2020 - 1 BvQ 37/20 -, Rn. (130), http://www.bverfg.de/e/qk20200417_1bvq003720.html audio: https://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/nadobre-serce-jonathana-swifta-m64-sonet-chazarskipdnxxxv-selbstbildniss-von-ra-beate-bahner-sk/ Selbstbildniss mit maseczka von Stefan Kosiewski CYRULIK KWARANTOWANY Frankfurter Allgemeine Zeitung 17. April 2003 donatlusk April 17 2020, 14:22 https://twitter.com/sowa/status/1251509870072868866 https://sowafee.jimdofree.com/polski/sonety-chazarskie/ NA DOBRE SERCE JONATHANA SWIFTA 64 muszelki SONET C(AZARSK) PO MYŚL) CESARE LOMBROSO

NA DOBRE SERCE JONATHANA SWIFTA M64 https://donatlusk.livejournal.com/17127.html

2|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

Poeta Polski nie życzy nigdy śmierci debilom naiwnie mniemając za Swiftem, że to Bóg tak chce, by rządziły nami liliputy i pedały którym autor dobrych zaiste pamfletów przerwał nabożne milczenie zwyczajowe w czasie urządzonej ku jego czci )luminacji r. słowy ci wariaci zrobiliby lepiej, żeby innych ludzi nie doprowadzali do obłąkania. Na swym grobie polecił wyryć: Tu leży Swift, któremu dumna pogarda nie będzie już raniła serca. Tak przetłumaczył z łaciny na swoje inskrypcję Cesare Lombroso. Kiedy dzikie oburzenie rozerwie moje serce może przejść pielgrzyma i kopię, jeśli nie możesz aktywne zachowanie Vindicatory wolność https://de.eprevodilac.com/prevodilac-latinski-nemacki Hic depositum est corpus JONATHAN SWIFT S.T.D. Huyus Ecclesiae Cathedralis Decani Ubi saeva indignatio Ulterius Cor lacerare nequit Abi Viator Et imitare, si poteris Strenuum pro virili Libertatis Vindicatorem Obiit 19 Die Mensis Octobris A.D. 1745 Anno Atatis 78 Stefan Kosiewski piątek, kwietnia 11:58 https://vk.com/photo467751157_457242711 NA DOBRE SERCE JONATHANA SWIFTA SONET CHAZARSKI PDNXXXV SSetKh von Stefan Kosiewski ZECh FO PO MYŚL) CESARE LOMBROSO ZR Stefan Kosiewski 1 godz. · NA DOBRE SERCE JONATHANA SWIFTA SONET C(AZARSK) PO MYŚL) CESARE LOMBROSO https://sowafee.jimdofree.com/polski/sonetychazarskie/ GEN)USZ ) OBŁĄKAN)E. B)BL)OTEKA KLASYK2W PSYCHOLOGII. PWN WARSZAWA 1987, s. 126 POETA POLSK) N)E ŻYCZY N)GDY ŚM)ERC) DEB)LOM NA)WN)E MN)EMAJĄC ZA SW)FTEM, ŻE TO B2G TAK C(CE, BY RZĄDZ)ŁY NAM) L)L)PUTY ) PEDAŁY KTÓRYM AUTOR DOBRYCH ZAISTE PAMFLET2W PRZERWAŁ NABOŻNE M)LCZEN)E ZWYCZAJOWE W CZAS)E URZĄDZONEJ KU JEGO CZC) )LUM)NACJ) R. SŁOWY C) WAR)AC) ZROB)L)BY LEP)EJ, ŻEBY )NNYC( LUDZI NIE DOPROWADZALI DO OBŁĄKAN)A. NA SWYM GROB)E POLEC)Ł WYRYĆ: TU LEŻY SW)FT, KTÓREMU DUMNA 3|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

POGARDA N)E BĘDZ)E JUŻ RAN)ŁA SERCA. TAK PRZETŁUMACZYŁ Z ŁAC)NY NA SWOJE )NSKRYPCJĘ CESARE LOMBROSO. K)EDY DZ)K) OBURZEN)E ROZERW)E MOJE SERCE MOŻE PRZEJŚĆ P)ELGRZYMA ) KOP)Ę, JEŚL) N)E MOŻESZ AKTYWNE ZACHOWANIE V)ND)CATORY WOLNOŚĆ HTTPS://DE.EPREVODILAC.COM/PREVODILAC-LATINSKINEMACKI HIC DEPOSITUM EST CORPUS JONATHAN SWIFT S.T.D. HUYUS ECCLESIAE CATHEDRALIS DECANI UBI SAEVA INDIGNATIO ULTERIUS COR LACERARE NEQUIT ABI VIATOR ET IMITARE, SI POTERIS STRENUUM PRO VIRILI LIBERTATIS VINDICATOREM OBIIT 19 DIE MENSIS OCTOBRIS A.D. 1745 ANNO ATATIS 78 STEFAN KOSIEWSKI P)ĄTEK, KW)ETN)A 11:58 audio: https://gloria.tv/post/46PqvDPEKa1r4WiKRuqJuJyrT P)OSENKA ODPORNOŚC)OWA WSP2LNOTY M Nad tym klonem von Stefan Kosiewski PDNXXIV SSetKh PDO587 ZECh ZR Ra. Beate BAHNER PSYCHUSZKA Heidelberg Dr. Wolfgang WODARG 20200415 ME SOWA mysowa 15 kwi https://pl.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift Drei Wochen nach dem Freitod des Finanzministers hat sich offenbar ein weiterer Politiker das Leben genommen.

bild.de Wiesbaden: Nach Thomas Schäfer: Nächste Tragödie im Finanzministerium 4|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

Drei Wochen nach dem Freitod des Finanzministers hat sich offenbar ein weiterer Politiker das Leben genommen. http://sowa.quicksnake.cz/Komisja-Bezstronna-dsUstalenia-Przyczyny-Zamachow/Jaroslaw-Kaczynski-PDO253-spalil-bezprawnie-sukienkeczarownicy-w-Smolensku-FO86-von-StefanKosiewski-Zawiadomienie-o-przestpstwie-AP-III-Ko726-10-CANTO-CDLIII Facebook post 10 lut O bezprawiu lokalnym w administracji do Wicepremiera Zbigniewa Ziobro M44 ZR von Stefan Kosiewski audio: gloria.tv/post/wy8Gf7ePr9vQ4HwgjwqKJpE3A … PDF: www.scribd.com/…/O-bezprawiu-lok… PDF: issuu.com/…/o_bezprawiu_lok… ...dlatego kopię niniejszego Odwołania przesyłam do wiadomości Pana Wicepremiera Zbigniewa Ziobro, vk.com/wall …Więcej : Udostępnij Sentencja postanowienia Kolegium pozytywna dla Obywatela, ale władza lokalna negatywna (Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, Dyrektorka MOPS wyizolowały się debile ze społeczeństwa, ogłosiły kwarantannę; Obywatel wrzucił kwietnia do skrzynki na drzwiach zamkniętego urzędu kartkę z uprzejmą prośbą o wypłatę zatrzymanego z końcem października r. zasiłku, ponieważ nie ma za co żyć, natomiast bandy żydoskie w miejscowej administracji nie pracują, ale czynią krzywdę Polakom i Katolikom, a będą chciały za to dla siebie wypłaty, za pozostawanie w stosunku pracy bez kiwnięcia palcem w pracy do 18 kwietnia 2020. https://sowafrankfurt.wordpress.com/2020/04/17/na-dobre-serce-jonathana-swifta-sonetchazarski-po-mysli-cesare-lombroso/ Od: Beate Bahner <kanzlei@beatebahner.de> Wysłano: piątek, kwietnia : Do: Beate Bahner <kanzlei@beatebahner.de> Temat: Beate Bahner sendet Hilferuf über den großen Teich P)OSENKA ODPORNOŚC)OWA WSPÓLNOTY M63 Nad tym klonem von Stefan Kosiewski PDNXXIV SSetKh PDO587 ZECh ZR Ra. Beate BAHNER PSYCHUSZKA Heidelberg Dr. Wolfgang WODARG 20200415 ME SOWAmysowa15 kwi 5000/5000 Limit znaków: 5000 Heidelberg, 17 kwietnia 2020, 13.00 https://www.pinterest.de/pin/452752568793784906/ Salüt Pichi, drogi Timmi, cześć Zucki, cześć Jeffi, cześć wszystkim, drodzy chłopcy! 5|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

Jak się masz w Kalifornii? Jaka jest dla ciebie pogoda? Pogoda jest tu świetna przez dwa tygodnie, ale pogoda nie jest już ważna w czasach globalnego kryzysu. Chłopaki, my tutaj, w starych dobrych Niemczech, bardzo martwimy się o was Corona, ten naprawdę zły wirus! Ten zabójczy wirus rozprzestrzenił się tak brutalnie tutaj w Niemczech, że nie wierzysz! Mam taką nadzieję, że przynajmniej jesteście nadal zdrowi i modlicie się za was każdego dnia! Drogi Timmi, drogi Pichi, kiedy twoja aplikacja w końcu nadejdzie, że możemy ją wszczepić, abyśmy mogli w końcu bezpiecznie wyjść? Naprawdę wychodzimy tylko wtedy, gdy jesteśmy pewni, że zawsze nas znajdziesz! Wyobraź sobie, że gdzieś się gubimy na przykład w lesie miejskim w Heidelbergu - to nie do pomyślenia! Jesteśmy również bardzo szczęśliwi, jeśli wiesz, z kim jesteśmy. Wiesz, wspólna radość to podwójna radość! ) Billy, kiedy wreszcie nadejdzie twoja ratująca życie szczepionka, na którą wszyscy tak chętnie czekamy na świecie? Czy urzędnicy rządowi wciąż nie wypłacili ci absurdalnej kwoty milionów euro, której pilnie potrzebujesz, aby opracować szczepionkę? Po 6|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

prostu nie mogę w to uwierzyć! Naprawdę, wydostaniemy się z naszych chat tylko wtedy, gdy będziesz gotowy! Wolelibyśmy poczekać kilka tygodni lub miesięcy, najważniejsze jest to, że Twoja szczepionka jest naprawdę bezpieczna! Tylko wtedy będziemy czuć się bezpieczni od tego makabrycznego wirusa mordercy. O, chłopcy, po prostu nie możecie sobie wyobrazić, jak złe są tutaj rzeczy i jakie lęki przeżyliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni, które pogarszają się z każdym dniem, pomóżcie nam bardzo szybko! Jestem pewien, chłopcy, że już przygotowaliście się do kolejnej strasznej pandemii, która ponownie grozi jesienią! Musisz wiedzieć, że wszyscy jesteśmy przerażeni śmiercią! Wolimy zostać w domu, nawet do lata. Zwłaszcza, że okres inkubacji tego zabójczego wirusa zwiększył się dziesięciokrotnie! Początkowo okres inkubacji trwał tylko dwa do trzech dni, potem byłeś bezpieczny po kwarantannie trwającej dwa tygodnie. Ale teraz trwają nawet dni inkubacji, to naprawdę horror! Cieszę się, że policja nam to powiedziała! Było nas trzech w (eidelbergu, ostatnio w lesie proszę, nie mówcie! . Policja przyszła od razu i po raz pierwszy uprzejmie wydała ostrzeżenie. Dwaj policjanci byli bardzo przyjaźni, muszę powiedzieć, jak dobrze, że tak dobrze się nami opiekują! Ponieważ natychmiast poinformowali nas o nowym 26-dniowym okresie inkubacji, jestem bardzo szczęśliwy! Policja twój przyjaciel i pomocnik, oni naprawdę wykonują tutaj tak dobrą robotę! Ale następnym razem będzie to kosztować euro, ogłosili to od razu. Oczywiście, że nigdy więcej nie będziemy rozmawiać z innymi ludźmi na zewnątrz, nie chcemy nikomu narażać na niebezpieczeństwo! A skąd mamy wziąć tyle węgla po tym strasznym kryzysie zdrowotnym? Muszę więc powiedzieć chłopcy, że jeśli nie zareagujesz szybko, dostanę prawdziwych ataków paniki: 7|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

boję się o swoje życie, ale przede wszystkim o życie moich bliskich! Naprawdę musisz zrobić wszystko, aby nasz rząd mógł natychmiast podjąć niezbędne kroki! Stefan Kosiewski 17 godz. · ...ustalony z dawien dawna pacjent ZERO, od którego rozeszła się po Magdalence i tzw. okrągłym stole zaraza kłamstwa totalitarnego, korupcji totalnej i kumoterstwa Zakonu PC, sitwy Matki Kaczyńskiego, który zrobił koleżankę w pracy żydomasona Jana Józefa Lipskiego za świętą i niepokalaną, ażeby nie wyszło na jaw ojcostwo prawdziwe Kalksztajna. Kim był, wspomnijmy słowem, ten morderca przywódcy Polskiej Partii Robotniczej za okupacji hitlerowskiej: członkiem żydoskiej bandy Małojca. Mniejszej od bandy braci Bielskich. http://sowa.blog.quicksnake.pl/…/NA-DOBRE-SERCE-JONATHANA-S… Rajmund Kaczyński po tym, jak urwał się już od rodziny, wielokrotnie wypowiadał się o bliźniakach, że to nie są jego dzieci. Ostrzegał Polskę przed nimi. Rzecz w tym, iż można puszczać sygnały, jak na Titanicu: trzy kropki, trzy kreski, trzy kropki, SOS, ratujcie dusze nasze. Na tle historycznych zdarzeń używać Kodów Poetyckich, per analogiam o X)X w. wojnie krymskiej gadać np., albo przywoływać pracę pani dr Łukaszewicz-Chantry z pracą naukową w zał. w dwóch językach, które dla lekarza nie powinny być obce Maria Łukaszewicz-Chantry ORCID 0000-0002-1920University of Wrocław ,... https://twitter.com/sowa/status/1192537633236242432 "Jadwiga zapraszała koleżanki z )nstytutu Badań Literackich na służbowe prywatki do mieszkania na warszawskim Żoliborzu. Wystarczyło przebić się przez ścianę papierosowego dymu nad fotelem, by z bliska zobaczyć jej męża Rajmunda. Był szczupły, niezbyt wysoki, cichy i lekko stłamszony. Takim zapamiętały go jej przyjaciółki. http://sowa.blog.quicksnake.pl/…/sowa.blog.qu…/sk/sk-faz.jpg – Jadwiga sugerowała nam, że nie był to ten rycerz na białym koniu, na którego czekała 8|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

całe życie, ale raczej przypadkowe małżeństwo – wspomina jedna z przyjaciółek. – W tej rodzinie zawsze więcej mówiło się o siostrze Jadzi, Marii i o jej mężu, czyli wujku Stanisławie Między-Tomaszewskim, niż o Rajmundzie". https://donatlusk.livejournal.com/17127.html

O jego pamięć nigdy nie zadbała najbliższa rodzina. Nie chciała zadbać. Dlaczego? Informacje o tej witrynie https://vk.com/video467751157_456239221 newsweek.pl Mówił: „Boże, uchroń Polskę przed moimi synami narwańcami”. Kim był Rajmund Kaczyński, ojciec braci? O jego pamięć nigdy nie zadbała najbliższa rodzina. Nie chciała zadbać. Dlaczego? https://www.facebook.com/me.sowa/posts/860939717706693 Ale chłopaki, wiesz co? To takie gówno, tutaj nasi urzędnicy rządowi: kiedy wreszcie podejmą jedyny skuteczny środek przeciwko Koronie: zamknijcie, zamknijcie, zamknijcie się! ) indywidualnie! Wychodzenie tylko z ważnym powodem i certyfikatem autoryzacji - i nie bez ochraniacza na usta! ) tak naprawdę odtąd muszą karać każde naruszenie. Śmiało przeciwko tym gównianym zaprzeczającym Coronie! Wszyscy powinni od razu zostać zamknięci w więzieniu! Czy takie bezwzględne dupki, takie jak te w (eidelbergu przed posterunkiem policji kwietnia r., Strasznie zagrażają innym! W końcu inni przestrzegają prawa i prawa, gdzie to jest? Najlepiej zamknąć tych morderców na oddziale psychiatrycznym, gdzie w końcu dowiedzą się, co to znaczy naruszać przepisy Korony, dobrze. Ktoś musi tu naprawdę działać. I wiecie, co czytam w mojej ukochanej Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ jest naprawdę dobra, subskrybuję ją od lat, ponieważ otrzymujesz świetne informacje. Właśnie dlatego redaktor naczelny Klaus Welzel zdobył ostatnio bardzo ważną nagrodę dla gazety. Słusznie mówię, że tak wielki dziennikarz śledczy potrzebuje świata: jest na bieżąco, bada, nie poddaje się, jest jednym z niewielu dobrze ugruntowanych redaktorów naczelnych, nie musisz czytać nic więcej! A wiecie, jacy faceci, znam go osobiście, jest szalony, prawda?). W każdym razie czytam w gazecie, całkowicie przerażony, że ci ignoranci myślą teraz o 9|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

złagodzeniu, nawet tutaj w (eidelbergu, ponieważ to jest okropne! Nawet gówniany Federalny Trybunał Konstytucyjny pozwala teraz na demonstrację w Gießen, myślę, że dostanę kryzys! W szczególności chłopcy i dziewczęta do tej pory byli tak konsekwentni i żelazni, aby chronić nasze zdrowie, a teraz również wybaczają, jak włóczęgi z VG Aachen lub OVG Greifswald, a teraz z VG Hamburg - po prostu niewiarygodne. Naprawdę wszyscy wirują tutaj teraz !! Jak mamy przetrwać tego lata, jeśli wszędzie ryzykujemy atak morderczego wirusa ?! ) powiem ci coś jeszcze: powinniśmy w końcu natychmiast zamknąć wszystkie supermarkety i stacje benzynowe! Proszę po prostu opuścić sklepy ze sprzętem . Nie chcę wiedzieć, ilu pracowników w supermarketach już zmarło! Nie powiedziano nam tego, abyśmy się więcej nie martwili - ale szczerze mówiąc, chłopcy: W nocy naprawdę mam najgorsze wizje horroru i płaczę za wszystkie setki tysięcy pracowników supermarketów, którzy zmarli cicho i potajemnie.

Wiesz, drogi Jeffi, to naprawdę nie byłoby dla ciebie problemem mógłbyś po prostu dostarczyć wszystkie rzeczy do naszych drzwi! Wszyscy na świecie od lat kochamy twoją wspaniałą obsługę, znasz Jeffiego? To jest po prostu świetne, wygodne i świetne - a przede wszystkim BEZPIECZNE !! Proszę, pomóż Jeffi'owi, nawet jeśli teraz będziesz musiał pracować kilka dodatkowych godzin, potrzebujemy cię! Stąd moje najpilniejsze wezwanie o pomoc wszechczasów: musisz NATYCHMIAST zadzwonić do naszych urzędników państwowych tutaj lub skype i WhatsApp !! Niestety nie wiem, czy słuchają kalifornijskich Sunnyboyów takich jak ty, nawet po tym, jak nawet nie słuchają naszych renomowanych ekspertów, to naprawdę takie gorzkie. Ale przynajmniej musisz spróbować! Stawką są 10 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

setki milionów ludzkich istnień! Proszę Naprawdę! Wiesz, każdy z was musi zadzwonić bardzo szybko, proszę podzielić to, wtedy będzie szybciej: ty Timmi z Merkel, ty Billi ze Spahn, ty Pitchi z Wieler i ty Jeffi z von der Leyen mówi naprawdę dobrze po angielsku! ) oczywiście nie mogę tego wam przepisać . Ale proszę natychmiast wyjaśnić im powagę sytuacji, aby nasi politycy mogli w końcu to sprawdzić! Wiesz jednak, czego się boję O Boże, zaraz złapię oddech! : Obawiam się, że możesz nie być w stanie ich złapać, są całkowicie zajęci zwalczaniem wirusa zabójcy dzień i noc! Rządowcy naprawdę dużo robią i całkowicie dążą do nas, ludzi tutaj, w Niemczech! Ale to zdecydowanie za mało! Tak, czy naprawdę jestem tutaj jedynym, który to sprawdza? Spójrz na naszych sąsiadów, na przykład na Polskę, Francję lub (iszpanię: robią to właśnie tam, ale nasi urzędnicy rządowi trzymają się swojej linii i nie chcą znów niczego uczyć się od swoich sąsiadów. Jest to tak rażące, że naprawdę przychodzi ci do głowy! ) wiecie co, drodzy chłopcy, nadal najbardziej niepokoi mnie to, że łóżka do intensywnej opieki w Niemczech nie wystarczą - i wtedy? Och chłopcy! Naprawdę musisz nam pomóc wkrótce, nawet jeśli nie możesz tu przyjechać, aby nic ci się nie stało. Drogi Pichi, drogi Timmi, drogi Zucki, drogi Jeffi! Niestety nie znamy się, ponieważ wszyscy jesteście tak daleko! Tym bardziej cieszy mnie to, że mam cię tak blisko mojego ucha każdego dnia, kiedy nie mogę cię spotkać z powodu naprawdę złego wirusa koronowego. To tworzy wielką bliskość, radzi sobie naprawdę dobrze w tym złym kryzysie od dwóch tygodni i daje mi tak wielką siłę! Dlatego w głębokim cyfrowym połączeniu przesyłam Wam moje najlepsze pozdrowienia z (eidelbergu na dziś. Znasz chłopaków z (eidelbergu, prawda? Jeśli wszystko będzie w porządku za kilka miesięcy lub lat, wszyscy tu przyjdą! )dę z tobą do zamku wy, Amerykanie, kochacie tutaj nasze stare skrzynki . A potem spokojnie spacerujemy ścieżką wielkich filozofów, widok jest prawie tak fajny jak twój! 11 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

Czy możemy na ciebie liczyć bardzo szybko, pilnie potrzebujemy twojej pomocy! Och, chłopcy, jak moglibyśmy przetrwać bez ciebie? Niedługo skontaktuję się z Tobą, aby kontynuować relację z tego miejsca. Ponieważ wiem, że jesteś nami bardzo zainteresowany. Może jesteś jedynym, który jest z nami szczery i może nas poczuć i pomóc! Dziękuję bardzo, naprawdę, naprawdę !! Kocham cie !!! Wiele uścisków !! Twoja Beate Bahner Beate Bahner Specjalista prawnik z zakresu prawa medycznego Numer podatkowy 32011/30304 Właściwy organ nadzorczy: )zba Prawników w Karlsruhe BAHNER ■ Vossstr. 3, 69115 Heidelberg Niemcy info@beatebahner.de www.beatebahner.de https://www.pinterest.de/pin/452752568793784906/activity/tried

Od: Beate Bahner <kanzlei@beatebahner.de> Wysłano: piątek, 17 kwietnia 2020 14:10 Do: Beate Bahner <kanzlei@beatebahner.de> Temat: Beate Bahner sendet Hilferuf über den großen Teich Heidelberg, den 17. April 2020, 13 Uhr Salüt Pichi, lieber Timmi, hallo Zucki, grüß dich Jeffi, hallo zusammen, Ihr lieben Jungs! Wie geht es Euch da drüben in Kalifornien? (...) Und dann spazieren wir gemütlich auf dem tollen Philosophenweg, der Blick ist fast so cool wie bei Euch! Können wir bitte ganz schnell mit Euch rechnen, wir brauchen so dringend Eure Hilfe! Ach Jungs, wie würden wir nur überleben ohne Euch? Ich melde mich ganz bald wieder bei Euch, um weiter von hier zu berichten. Denn ich weiß, Ihr interessiert Euch so sehr für uns. Vielleicht seid Ihr sogar die Einzigen, die aufrichtig bei uns sind und mit uns fühlen und uns helfen können! Dafür danke ich Euch wirklich sehr sehr sehr!! I love you!!! Many hugs!! Eure Beate Bahner Beate Bahner 12 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

Fachanwältin für Medizinrecht Steuer-Nr. 32011/30304 Zuständige Aufsichtsbehörde: Rechtsanwaltskammer Karlsruhe BAHNER ■ Voßstr. 3, 69115 Heidelberg Germany info@beatebahner.de www.beatebahner.de https://sowafee.jimdofree.com/2020/04/17/na-dobre-sercejonathana-swifta-sonet-chazarski-po-myśli-cesare-lombroso/

https://www.linkedin.com/pulse/lek-zuzanna-kurtyka-pulmonolog-pediatra-specjalistachorób-kosiewski/ NA DOBRE SERCE JONATHANA SWIFTA SONET CHAZARSKI PDNXXXV SSetKh von Stefan Kosiewski ZECh FO PO MYSLI CESARE LOMBROSO ZR sowa (») | Wczoraj o 13:34 | czytaj: 38× | https://donatlusk.livejournal.com/17127.html 13 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

Geniusz i Obłąkanie. Biblioteka Klasyków Psychologii. PWN Warszawa 1987, s. 126. https://sowafee.jimdofree.com/polski/sonety-chazarskie/ Od: Beate Bahner Wysłano: piątek, kwietnia : Do: Beate Bahner Temat: Beate Bahner sendet Hilferuf über den großen Teich Heidelberg, den 17. April 2020, 13 Uhr Salüt Pichi, lieber Timmi, hallo Zucki, grüß dich Jeffi, hallo zusammen, Ihr lieben Jungs! Beate-bahnersendet-hilferuf-ber-den-groen-teich-17-april-2020-13-uhr czytaj dalej Lek. Zuzanna Kurtyka, pulmonolog pediatra, specjalista chorób płuc, Kierownik Oddziału Pulmonologii PDF: https://de.scribd.com/document/434299097/Dr-Zuzannie-Januszowej-KurtykowejM32-FO-ZNAK-Zadupia-Cywilizacyjnego-PDNIII-SSetKh-von-Stefan-KosiewskiODzYDZANIE-ZR-20191110-ME-SOWA-DEVYATOV •

Artykuł opublikowany

kwietnia

https://lnkd.in/dEpwMdc

Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V. artykuły Szczęść Boże Państwu, przed mikrofonem we Frankfurcie nad Menem Stefan Kosiewski Frankfurt nad Menem, sobota, 18 kwietnia 2020 r. Szanowna Pani Doktór, zwróciłem się do Pani listopada ub. r. pismem wysłanym na adres poczty elektronicznej Szpitala Dziecięcego, Pulmonologii z informacją, że najmłodsza córka Alexandra Garunovicza Ibragimova, Rektora Szkoły Zdrowego Zmysłu w Moskwie potrzebuje pomocy lekarskiej na Zachodzie i Nasz Przyjaciel w Rosji szuka dla niej ratunku w Unii Europejskiej, jak przed wielu laty ubecki agent TW "Karol" - dałem przykład: Jerzy Buzek z Katowic, prof. od dokonywania pomiarów skażonego powietrza i 14 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

wyciągania z tego wniosków naukowych, znalazł pomoc dla swej córki w rządzie Republiki Federalnej Niemiec i dostał w efekcie po latach od udzielenia pomocy, bardzo dobrze popłatną posadę w Parlamencie Europejskim. W kraju nie poddał się lustracji i nie musiał zwracać państwu pieniędzy, które zginęły w mieszkaniu działacza Solidarności, na które ubowcy zrobili kocioł w stanie wojennym przy pomocy niechlubnego Buzka, który miał kilka tożsamości w archiwach )PN-u kierowanego przez Pani Małżonka, śp.; kol. Karwowski, poseł w Sejmie RP wypowiadał się na te tematy, czas przykrył zwyczajowymi zwałami kurzu zapomnienia plamy i chropowatości ramkowe landszaftu, czy makietki z jeleniami i kapusiem na smyczy pierwszego planu niewłaściwie jednoczonych państw Europy. Nie rozwijamy jednak tutaj tego tematu wskazując jeno na tezy zgłoszone przeze mnie redakcji Frankfurter Allgemeine Zeitung 17 kwietnia 2003 r. - (alo, czy to Kuba, bo jeśli nie Kuba, to moje nazwisko nic pana nie powie; dzwoni Balbina, brat Leszka. W dniu 30 lutego 2019 r. będę w Warszawie, gdyby Kazik mógł przyjść pod (otel Forum między godz. , a , to się zobaczymy, a poza tym „rozumiejąc potrzebę konspiracji własnej osoby” oświadczam, że nie wiedziałem nic o współpracy Kujdy, ani pani Basi Skrzypek, ani kierowcy prowadzącego mnie za dnia, w nocy (przy mnie stój … mu, penisie słodki! Cieślikowskiego, ze szefem sztabu gen. Jaruzelskiego, generałem Janiszewskim, wcześniej z premierem PRL z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Messnerem, na której to uczelni rektorem został Pochopień, dyrektor PRODRYNU w Katowicach, którego Kosiewski wywalił wcześniej z pracy, na krótko przed stanem wojennym, obecnie członkiem Rady )nstytutu świetlistego )mienia Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, doradzającego w listach otwartych Prezydentowi 15 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

Dudzie, jakie ustawy ma migiem podpisać przy reformie prawa bezprawnego, lustrowany dlatego przez dyrektora Majchera z )PN w Katowicach, który zapytywał już listownie tego Kosiewskiego, kiedy będzie znowu w POLON, żeby mógł powiedzieć pod przysięgą, co wie na temat zobowiązania się dobrowolnego do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa tego, czy innego kurdupla, Liliputa chazarskiego, nie ubliżając, ze wschodnioeuropejskich, jak Lenin i Trocki; więcej nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuje, poprawę obiecuję, a ciebie ojcze duchowny, klaretynie z Gogolina dokąd poszła Karolina proszę o rozgrzeszenie przed skremowaniem, bo wnet się zobaczymy z Kazikiem, z Kulczykiem i z Adamowiczem, tak nam dopomóż Bug, przez który po września ’ przeszła w bród Frankf_furt rodzina święta Andrzeja Gwiazdy z dzieciną na ręku Andrzejkiem, ur. w Pińczowie , która załapała się z rodziną ojca Michnika, Szechtera na repatriację do ojczyzny światowego proletariatu, gdzie czekała na nich rodzina (anny Walentynowicz, z domu Lubczyk ze siostrą suwnicowej z Operacji „DZ)WN) LUDZ)E”, Olhą Lubczyk na Ukrainie listonoszką i bratem, oficerem KGB, które nie miało nic wspólnego, jako Firma, z planowanym finansowaniem się jednoosobowego Kierownictwa partii Prawo i Sprawiedliwość z mających przynosić znaczne korzyści finansowe dwóch wieżowców zbudowanych przez austriackiego zięcia .:.Brata Tomaszewskiego z .:.Grupy Windsor, pardon: z dofinansowania we wysokości mln złotych kredytu przyniesionego w zębach na moją chawirę przez Glapińskiego, drugiego wora w zakonie PC, (Personal Computer, gdyby się głupi pytał . Kto ukradl miliony PDO L)L)PUTY SB Dziwni Ludzi… audio: https://gloria.tv/audio/EygVfP3Ks1XU2EtuojX7ArRon Kto ukradł miliony dolarów od CIA https://www.pinterest.de/pin/452752568788715267/ dla członków Solidarności PDO654 http://sowa.blog.quicksnake.pl/Jan-Kochanowski/NA-TYSZKE-Odprawa-PosowGreckich-PDO651-FO-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-GIT-SZABES-PDO307Moralia-SSetKh-ZR-ZECh-fraszka-z-OF-Prokuratura-Krajowa-PDO646 Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V.

Samstag, 04.12.2004 Mirosław Chojecki: Genialny pomysł z tą wizytówką. Ale myślę, Genialny pomysł z tą wizytówką.

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2004/12/03/kulczyk-holding-bilet-wizytowy-nieuzywany-otrzymany-jakies-8-lat-temu-na-przyjeciu-noworocznym-w-ambasadzieodstapie-za-darmo-am-4-dezember-2004/ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6506267865547575296/ 16 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

Pages: 21 Reads: 4 Public Published 12 minutes ago Niestety stało się tak, jak można się było spodziewać: debile w polityce, ze skazanym ministrem Kamińskim od Służb Specjalnych, bezprawnie ułaskawionym przez prezydenta Dudę obecnie prowokator z akcji wrabiania Leppera w przekwalifikowanie ziemi rolnej na Mazurach za trzech robi, na trzech stanowiskach państwowych opie . dala się nieźle, jednym słowem mówiąc; efektem awans szefa ABW do Rady Nadzorczej Poczty chyba, czy do Poczty awansował wiceminister Obrony Narodowej? Mniejsza o nazwiska figurantów, łupy i nazwy Rad Nadzorczych: Pandemia Psychozy Ogólnopolska, ustalony z dawien dawna pacjent ZERO, od którego rozeszła się po Magdalence i tzw. okrągłym stole zaraza kłamstwa totalitarnego, korupcji totalnej i kumoterstwa Zakonu PC, nepotyzmu sitwy Matki Kaczyńskiego, który zrobił koleżankę w pracy żydomasona Jana Józefa Lipskiego za świętą i niepokalaną, ażeby nie wyszło na jaw ojcostwo prawdziwe Kalksztajna. Kim był, wspomnijmy słowem, ten morderca przywódcy Polskiej Partii Robotniczej za okupacji hitlerowskiej: członkiem żydoskiej bandy Małojca, bandy mniejszej od bandy braci Bielskich. Rajmund Kaczyński po tym, jak urwał się już od rodziny, wielokrotnie wypowiadał się o bliźniakach, że to nie są jego dzieci. Ostrzegał Polskę przed nimi. Rzecz w tym, iż można puszczać sygnały, jak na Titanicu: trzy kropki, trzy kreski, trzy kropki, SOS, ratujcie dusze nasze. Na tle historycznych zdarzeń używać Kodów Poetyckich, per analogiam o XIX w. wojnie krymskiej gadać np., albo przywoływać pracę pani dr Łukaszewicz-Chantry, z pracą naukową w zał. w dwóch językach, które dla lekarza nie powinny być obce Maria Łukaszewicz-Chantry ORCID 0000-0002-1920University of Wrocław , można cytować Największego Poetę, jakiego Polska ma nie znając się na rzeczy, Sarmackiego Horacego: Tylko poeta nigdy nie kłamie, ponieważ nawet jeśli mówi coś, co nie zgadza się z prawdą, nie mówi tego ze zamiarem uwierzenia, ale po to, aby jego dzieło było czytane jako doskonały wyraz pewnej idei, i że wnioski wyciągnięte z odkrytych szczegółów pokazują głębszą prawdę ukrytą pod jego opowieścią (Sarbiewski, 1954, s. 14). 17 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

Co z tego wszystkiego? Z pereł rzucanych przed wieprze u koryta władzy? Po co ludziom sortu Kaczyńskiego bogactwo środków poetyckich zastosowane chociażby w moim przekazie z 9 listopada ub. r., albo w ostatnim wydaniu magazynu sowa, sprzed trzech dni, jeżeli mali ludzie geszeftu spod sztancy nie czytają wierszy, nie potrafią zasmakować w nienamacalnych metaforach, przedkładając zgłębianie Rowu Mariańskiego Prezesa schyłkowego homoseksualisty w perspektywie epiki filozoficznej wartości po Myśli prof. Henryka Elzenberga. Glapiński drukuje numizmatyczne 13-to złotówki papierowe i produkuje z powietrza miliardy helikopterowe, Morawiecki rozdaje stanowiska budżetowe młodziankom; kolega Syna Pani Doktór dostał, Pawła, niedawno w tak samo młodym wieku, jak syn katapultowany został na wojskowy Helikoptergeld w Radzie Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego, Kasę na wielomiliardowy Program TARCZA kontroli planowej rozrzutnictwa rządowego, budowy dróg dojazdowych na prowincji przez terenowe mafie kolegów; będzie finansował Morawiecki z pełnomocnikami, byłymi kierowcami ze Solidarności Walczącej, rozdawał, jak rozdał swojej kuzynce ciepłe bułeczki na Bałtyku, stanowisko szefa Elektrycznej Fermy Przyszłości Wiatraków na Naszym Morzu, którego podwodną część przypadającą na Polskę ktoś ze żydostwa korupcyjnego sprzedał podobno 18 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

Rosji, ażeby Merkel mogła pociągnąć drugą rurę. Słyszała Pani o tym? Przecież to zdrada stanu, za to należy się kula w łeb premierowi, w pierwszym rzędzie, jeżeli to wszystko prawda, nie przesądzajmy, jak Kaczyński ze Sebastianem.

Pani Doktór, co te debile sobie wyobrażają? Jak długo będzie im jeszcze dziobało? Nie 19 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

powiem: ciągło, czy ciągnęło? Za nich w istocie za sznurki podziemie mafijne i wojskowe, powojskowe SKOKI, dziwne kroki w polityce, za cyngiel pistoletu skierowanego w piersi generała wojska czy policji? Które mleka już nie dawały... W pierś ministra sportu, Leppera, wicepremiera RP na sznurku od snopowiązałki. Na którego Kamiński dostał zlecenie... W Pruszkowie obiecali teraz kasę, tak samo w Pruszczu i Gdańsku po Adamowiczu obiecali podzielić się z Miastem. W Czeladzi mają dać z funduszy europejskich, o które wystąpili w Liście Otwartym: TW "Kwaśniewski", Sztolcman z Made in (olland i Tokarczuk, Boni, TW z innymi, kasę mają dawać TW "Carex" Cimoszewicz na drogi terenowe, cztery dojazdy pod Górkę do Gierkówki, na Betonach w Sosnowcu osiem podjazdów, chodniki pod ziemią, pokopalniane, Ksawera w Będzinie dostanie na dwa, gazowe tylko oficjalnie, bo trzeci i czwarty polecą przez Polską Fundację Narodową na Grupę S)MONA ze Zielonego Oczka i na Pukiniego. Na dachu trzeciego wieżowca braci Kaczyńskich czwarty bliźniak w sortach mundurowych, pani Basia Skrzypek, sekretarka prowadząca rozmowy gen. Janiszewskiego z GRU, dlatego debile nie przyjmują do wiadomości, że wojska NATO i cały świat Zachodni NWO mógł uniknąć konfrontacji hybrydowej i klęski CORONA tak strasznej, bo sromotnej na całego porażki wojsk amerykańskich na froncie EUROPE DEFENGER-20 zainicjowanym przy udziale przegranego prezydenta Dudy z Piękną i Mądrą Panią Ambasador, która obiecała zniesienie wiz dla Polaków i dotrzymała swego. Niestety harcerz może sobie zdrowo machać chorągiewkami, ukośnie w dół prawą ręką: A, w bok tą samą: B, ukośnie w górę: C. To nie jest przecież wcale takie trudne do spamiętania; lewa, prawa słoma-siano) w butach, dla trzech, do trzech dla dwóch nóg do policzenia, marsz, marsz: nawet dla infanterii: SE-MA-FOR. Jasne, że tak, teatrzyk satyryczny, sprawność indywidualna: sygnalista. Takie to proste, ale trzeba jednak trochę kumać w teleturnieju. Przegrana przez Rosję wojna krymska wykazała "zacofanie techniczne i gospodarcze Rosji, głównie w rozwoju szlaków komunikacyjnych i budowie okrętów, korupcję i niedowład w zaopatrzeniu wojsk oraz nieudolność dowódców. Np. z braku połączenia kolejowego zaopatrzenie na front krymski dowożone było przez bezdroża Ukrainy wozami zaprzężonymi w woły. )nnym przykładem dysproporcji możliwości technicznych był zasięg broni obu stron. Karabiny wojsk inwazyjnych miały zasięg do metrów, podczas gdy karabiny rosyjskie metrów" Wikipedia). Czy zacofanie cywilizacyjne Kaczyńskiego i sitwy jego Zakonu PC z młodziankami Morawieckiego nie rozkłada )luminacji Grupy Windsor w Pryzmacie Poezji na subsubiekty pierwsze? Uczył Marcin Marcina: Piotra Patkowskiego poleciła ta bez dyplomu Morawieckiemu, którego polecił Kaczyńskiemu Smolar, nie Smoleń. Nie Eunika Chojecka, córka sekciarza Chojeckiego, koleżanka syna Pani Doktór, na kanale You Tube ")dź pod prąd" z Marianem Kowalskim, antysemitą semickim dla niepoznaki. Studenci dla Rzeczypospolitej, to przecież ta organizacja kryptosyjonistyczna założona przez Pawła, Pani Syna, syna Prezesa Kurtyki, śp. i przez obecnego wiceministra finansów Piotra Patkowskiego, który ma główne zadanie ubeckie przykryć skandal z mianowaniem w listopadzie ub. r. Ministrem Finansów drugiego Rostowskiego Jana-Vincenta, Desantowca z Londynu bez matury, Tadeusza Kościńskiego, komandosa brytyjskiego ze specjalnością docelową dokierunkowej zamiany pieniędzy w PL na tzw. pieniądz elektroniczny, czyli nową kryptowalutę kryptosyjonistów NWO. Bo gdyby się miało wydać, że ten Tadeusz Kościński zasłaniany młodziankiem Piotrem Patkowskim, zadymiany poza bankiem ubeckim w Londynie zatrudniany był także oficjalnie w banku WBK obecnie SANTANDER 20 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

do wycofania się z rynku w Polin z Morawieckim ponoć za bankstera, jak mawiał stary Morawiecki, natomiast obu tych tzw. dyrektorów osadził tam za kretów uśpionych oficer prowadzący obu Morawieckich, major Ksyń ze Zwiadu Ludowego Wojska Polskiego Oddział we Wrocławiu, kontrwywiadu wojskowego, to nie uratuje sitwy pomagdalenkowej diabelskich spiskowców, którzy obecnie droczą się dla picu, przekomarzają, jeden mówi: metrów modlitewnych na kwadrat szachownicy masońskiej posadzki kościelnej; drugi, rządowy chce być lepszy od Bergoglio i bardziej katolicki od Episkopatu Polski zapowiada: damy wam po 15 metrów modlitewnych od niedzieli, możecie się pomodlić za przyszłość władzy od Boga, za rząd Morawieckiego i za prezydenta Dudę z namaszczenia na dwa kolejne lata zdrowia psychicznego przez kozła medycznego, Szumowskiego na ofiarę oddanego za zamieszanie bez szamanki syryjskiej, antykatolickiej możecie trwać na stanowisku w postawie modlitewnej, bo my wam to, wicie, rozumicie, towarzysze sutannowi, .:.Bracia Fartuszkowi, w białych rękawiczkach sowicie obrodzimy. Zwiększymy Fundusz Kościelny i będą nowe latyfundia, przekręty dla Kościoła, ażeby arcybiskupi ubeccy mogli dać cynk do kapelanów po parafiach, żeby taki młodzianek w rządzie, goły i wesoły mógł sobie hektary leżące odłogiem wykupić poniemieckie, jak młody Morawiecki i po odpaleniu mafijnego, fikcyjnej sprzedaży części działki oraz odkupieniu z proc. stratą dla siebie, naturalną korzyścią dla Firmy, albowiem ziemia wszędzie i zawsze idzie w górę, zanim w kolejnej wojnie wszystko znowu weźmie w łeb, jak obecnie w hybrydowej. Wystarczyło, że nie trafiły czerwone chorągiewki pod czaszkę Lechowi Wałęsie i Oddziałowi Pulmonologii w Krakowie. Nie przyjechała dzieweczka z Rosji na leczenie do Polski, Nowa Polityka Wschodnia chleba nie woła, zaczeka, obejdzie się bez debili. Z dala od prof. Zolla, który ustawiał szklanki przy podstoliku gadającym na puszczy: Nie lękajcie się, mamy swojego, habemus papam! Podstoliku nakryj się nikomu nieznanym kurduplem, fiknij koziołka, którego trzeba obecnie ukarać oficjalnie za zorganizowanie zbiegowiska 10 kwietnia pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego, Ojca Założyciela żydomasońskiej Grupy Windsor. Bez maseczek debile przyszli się pokłonić, wbrew zarządzeniu swemu, zaprotestowali pod 33 stopnie czarnego wtajemniczenia wolnomularskiego ciemniaków rytu szkockiego. Brytyjskiej Matki jak ją zwał, debilu: (onor, Gloria? Zwycięstwo 21 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

19. April 2020

Masonerii w greckiej, antycznej tunice z wieńcem laurowym na czole, który Sarbiewskiemu papież za poema przyznał, przy Placu Waterloo pomnik w Londynie, patrz: fotki opublikowane w magazynie sowa przed trzema dniami, 15 kwietnia 2020. Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia Czy Pani doktór wie może, jak miał na imię ten admirał na kolumnie w Londynie, bez oka, bez prawej ręki oddanej na pomniku w Masońskim Znaku Ukrytej Dłoni , któremu postawiono ten pomnik nie za byle co, przecie! Horatio, wtajemniczeni w arkana poezji nazywają Sarbiewskiego imieniem: Sarmacki (oracy. W skład zespołu pomnikowego Pomnika Krymskiego w Londynie weszła potem jeszcze niewiasta, m.in. patronka frontowej służby zdrowia. Zabitych gazem w okopach. Po latach wojen, hybrydowych, biologicznych, informacyjnych przychodzi w końcu zawsze dobrobyt z medalami za Walkę z Pandemią. Chciałbym dożyć tej pociechy, że Pani Doktór z całym Oddziałem Pulmonologicznym Szpitala Dziecięcego i ze wszystkimi pracownicami i pracownikami szpitali jedno- dwu- i wieloimiennych w upokorzonej Polsce ominie ta pogarda ze strony władzy syjonistycznej i nie zostanie Pani z innymi pohańbiona stanowiskiem ministerialnym, ani synekurą mafijną w sieci oficjalnie państwowych spółek. Modlimy się za wstawiennictwem Doroty Kwidzyńskiej i Matki Bożej Pocieszenia Czeladzkiej o cudowne ozdrowienia najmłodszej córki naszego Przyjaciela w Rosji. O Boży Ład a pięk y , do ry

i sprawiedliwy , stary świe ie. Z Pa e Bogie Z Fra kfurtu ad Me e zytał w so otę, 8 kwiet ia Stefa Kosiewski

https://twitter.com/sowa/status/1192537633236242432 audio: https://gloria.tv/post/gdddQSgbwCqV2yC94t3Ba6nHX https://twitter.com/sowa/status/1251220122930380802 https://sowamagazyn.blogspot.com/2020/04/lek.html?view=timeslide 512/5000 Frankfurter Allgemeine Zeitung 17 kwietnia 2003 Stefan Kosiewski, szef polskiego centrum kultury we Frankfurcie: „Oczywiście opowiadam się za integracją, ale to długi proces to potrwa wiele lat i nie wiem czy przystąpienie Polski do UE to właściwy sposób, aby się tam dostać. Może teraz ten krok jest za duży. Co najbardziej przeszkadza mi w trwających negocjacjach, że nowe kraje przystępujące nie są postrzegane jako partnerzy, ale jako wnioskodawcy”. Frankfurter Allgemeine Zeitung 17. April 2003 Stefan Kosiewski, Leiter des polnischen Kulturzentrums in Frankfurt: "Naturlich bin ich für Integration, aber das ist ein langwieriger Prozeß, der viele Jahre dauernd wird, und ich weiß nicht, ob der Beitritt zur EU für Polen der richtige Weg dahin ist. Vielleicht ist dieser Schritt jetzt noch zu groß. Am meisten stört mich bei den laufenden Verhandlungen, daß die neuen Beitrittslände http://sowa.blog.quicksnake.pl/Jan-Kochanowski/NA-DOBRE-SERCE-JONATHANASWIFTA-M64-SONET-CHAZARSKI-PDNXXXV-Selbstbildniss-von-Ra-Beate-Bahner-FO-poMysli-CESARE-LOMBROSO-ZR-CYRULIK-KWARANTOWANY-von-Stefan-Kosiewski-SSetKhZECh 22 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


BUNDESVERFASSUNGSGERICHT - 1 BvQ 37/20 -

In dem Verfahren über den Antrag, im Wege der einstweiligen Anordnung die Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 14. April 2020 - 16 K 1905/20 - und des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 15. April 2020 - 1 S 1078/20 - aufzuheben und die Sache an den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg zurückzuverweisen, Antragsteller: M…,

- Bevollmächtigte:

Rechtsanwaltskanzlei S…,

hat die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch den Vizepräsidenten Harbarth, die Richterin Britz und den Richter Radtke gemäß § 32 Abs. 1 in Verbindung mit § 93d Abs. 2 BVerfGG in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 1993 (BGBl I S. 1473) am 17. April 2020 einstimmig beschlossen: Die Stadt Stuttgart wird verpflichtet, über die Zulässigkeit der von dem Antragsteller angemeldeten Versammlung am 18. April 2020 unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung der Kammer zu entscheiden. Trifft die Stadt Stuttgart keine Entscheidung, ist der Antragsteller berechtigt, die von ihm angemeldete Versammlung durchzuführen. Das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart haben dem Antragsteller die notwendigen Auslagen jeweils zur Hälfte zu erstatten.

1/11


Gründe: I. Der Antragsteller wendet sich mit einem isolierten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen Eilentscheidungen des Verwaltungsgerichts Stuttgart und des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg betreffend die Zulässigkeit einer Versammlung.

1

1. Der Antragsteller meldete am 10. April 2020 bei der Stadt Stuttgart, der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens, für den 15. und den 18. April 2020 jeweils eine Versammlung unter dem Motto „Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel der Verfassung. Wir bestehen auf Beendigung des Notstands-Regimes“ an. Die Versammlungen sollten jeweils von 15.30 Uhr bis ca. 17.30 Uhr auf dem Schlossplatz in Stuttgart stattfinden. Die erwartete Teilnehmerzahl in der Spitze wurde mit je-weils 50 angegeben. Zum Ablauf wurde ausgeführt, die Versammlung werde „als Spaziergang mit Schildern durchgeführt“; alle Teilnehmer würden „vorab über die notwendigen Hygieneregeln informiert (insbesondere Abstand von 2 m)“.

2

Der Antragsteller trägt vor, ihm sei – anlässlich einer früheren Versammlungsanmeldung – am 8. April 2020 von einem Mitarbeiter der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens telefonisch mitgeteilt worden, dass dort aktuell über Versammlungen nicht entschieden werde, weil diese verboten seien. Der Bevollmächtigte des Antragstellers teilt mit, er habe daraufhin ebenfalls bei diesem Mitarbeiter angerufen und um Übersendung eines ablehnenden Bescheids gebeten. Der Mitarbeiter habe daraufhin erklärt, ein Ablehnungsbescheid werde nicht ergehen, weil sich das Verbot von Versammlungen aus der Corona-Verordnung der Landesregierung ergebe.

3

Die baden-württembergische Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (CoronaVerordnung – CoronaVO) vom 17. März 2020 (GBl. BW S. 120), zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. April 2020 (notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungsgesetzes Baden-Württemberg durch öffentliche Bekanntmachung des Staatsministeriums Baden-Württemberg im Internet unter https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/) enthält unter anderem die folgende Bestimmung:

4

§3 Verbot des Aufenthalts im öffentlichen Raum, von Veranstaltungen und sonstigen Ansammlungen (1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. (2) Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstaltungen und

2/11

5


sonstige Ansammlungen von jeweils mehr als fünf Personen vorbehaltlich des Selbstorganisationsrechts des Landtages und der Gebietskörperschaften verboten. Ausgenommen sind Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen, wenn deren teilnehmende Personen 1. in gerader Linie verwandt sind, wie beispielsweise Eltern, Großeltern, Kinder und Enkelkinder oder 2. in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben sowie deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner. Die Untersagung nach Satz 1 gilt namentlich für Zusammenkünfte in Vereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich. (3) Ausgenommen von dem Verbot nach den Absätzen 1 und 2 sind Veranstaltungen, Ansammlungen und sonstige Zusammenkünfte, wenn sie 1. der Aufrechterhaltung des Arbeits- und Dienstbetriebs oder der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- oder -vorsorge oder 2.dem Betrieb von Einrichtungen, soweit er nicht nach dieser Verordnung untersagt ist, zu dienen bestimmt sind. Satz 1 Nummer 1 gilt insbesondere für Veranstaltungen, Ansammlungen und sonstige Zusammenkünfte der Gerichte, Staatsanwaltschaften, der Notarinnen und Notare des Landes. Er gilt außerdem für Veranstaltungen, die der medizinischen Versorgung dienen wie beispielsweise Veranstaltungen zur Gewinnung von Blutspenden, wenn geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen im Sinne von § 4 Absatz 5 getroffen werden. (4) Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind grundsätzlich untersagt. Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung unter Auflagen zum Infektionsschutz abweichende Regelungen von den Absätzen 1 und 2 für Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen in Kirchen, Moscheen, Synagogen und Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sowie für alle Bestattungen, Totengebete, Leichenwaschungen sowie Aufbahrungen festzulegen. (5) ... (5a) ...

3/11


(6) Die zusta?ndigen Beho?rden ko?nnen aus wichtigem Grund unter Auflagen zum Schutz vor Infektionen Ausnahmen vom Verbot nach den Absa?tzen 1 und 2 zulassen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 1.Versammlungen und sonstige Veranstaltungen der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur im Sinne von § 1 Absatz 6 dienen oder 2.es sich um gesetzlich vorgeschriebene Veranstaltungen handelt und eine Verlegung des Termins nicht mo?glich ist. 2. Der Antragsteller beantragte am 14. April 2020 bei dem Verwaltungsgericht Stuttgart, die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens durch einstweilige Anordnung zu verpflichten, die angemeldeten Versammlungen zu genehmigen. Das Verwaltungsgericht lehnte den Antrag durch Beschluss vom 14. April 2020 ab. Die hiergegen gerichtete Beschwerde des Antragstellers wies der Verwaltungsgerichtshof BadenWürttemberg durch Beschluss vom 15. April 2020 zurück.

6

Zur Begründung führte der Verwaltungsgerichtshof im Wesentlichen aus, als Rechtsgrundlage des Antragsbegehrens in Betracht komme allein die in § 3 Abs. 6 CoronaVO vorgesehene Ermächtigung zur Zulassung von Ausnahmen von dem Verbot nach § 3 Abs. 1 CoronaVO, das auch für Versammlungen gelte. Ausgehend davon habe der Antragsteller einen Anordnungsanspruch nicht glaubhaft gemacht. Zwar sei bei verfassungskonformer Auslegung von § 3 Abs. 6 CoronaVO die Absicht des Antragstellers, seine grundrechtlich geschützte Versammlungsfreiheit wahrzunehmen, als „wichtiger Grund“ im Sinne der Vorschrift anzusehen. Der Antragsteller habe jedoch nicht glaubhaft gemacht, dass das der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens durch § 3 Abs. 6 CoronaVO eröffnete Ermessen dahingehend reduziert sei, dass sie verpflichtet sei, eine Ausnahme zuzulassen. Insbesondere stelle sich die Versagung der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nicht als unverhältnismäßig dar. Unerheblich sei in diesem Zusammenhang, dass die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens ihr Ermessen im vorliegenden Fall, wie der Antragsteller rüge und die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens bestreite, möglicherweise noch gar nicht ausgeübt habe. Denn der Erlass einer einstweiligen Anordnung, mit der die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens zur Erteilung einer Ausnahmezulassung verpflichtet würde, käme nur in Betracht, wenn dargelegt oder sonst ersichtlich wäre, dass ihr Ermessen auf Null reduziert wäre oder hier Raum für eine anderweitige rechtsfehlerfreie Ermessensausübung verbliebe, was indes nicht der Fall sei. Die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens habe es im Ergebnis abgelehnt, dem Antragsteller die Durchführung der beabsichtigten Versammlungen zu ermöglichen. Damit verfolge sie den legitimen Zweck, im Interesse des Schutzes von Leib und Leben von Menschen das derzeit hohe Infektionsrisiko in Bezug auf das Virus SARS-CoV-2 zu reduzieren. Die Versagung einer Ausnahmegenehmigung sei hierzu geeignet und auch erforderlich. Die von dem Antragsteller in den Vordergrund gerückte Möglich-

7

4/11


keit, dass die erwarteten 50 Teilnehmer jeweils einen Abstand von 1,50 m zueinander einhalten, vermöge die Ansteckungsrisiken ersichtlich nicht in gleichem Maße wie ein vollständiger Verzicht auf die Zusammenkunft zu vermeiden, weil bei einer Versammlung Restrisiken – die angesichts des potenziell tödlichen Verlaufs der Krankheit von erheblichem Gewicht seien – verblieben. Im vorliegenden Einzelfall komme hinzu, dass der Antragsteller keinerlei eigene Überlegungen zur weiteren Minimierung der genannten Risiken wie etwa eine Bereitstellung von Schutzmasken oder eine Hinzuziehung von Ordnern angestellt habe. Weiter komme hinzu, dass bei lebensnaher Betrachtung nicht auszuschließen sei, dass bei Durchführung der Versammlung weitere Personen in unmittelbarer Nähe stehenblieben und dadurch zusätzliche Infektionsrisiken geschaffen würden. Jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt stelle sich die Versagung der Ausnahmegenehmigung auch trotz des darin liegenden außerordentlich schwerwiegenden Eingriffs in das Grundrecht aus Art. 8 GG noch als verhältnismäßig im engeren Sinne dar. Mit der Versagung der Ausnahmegenehmigung verfolge die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens in der gegenwärtigen Pandemie in Kenntnis des Umstands, dass es derzeit noch keine Impfstoffe oder sicher wirkende Medikamente gegen die Krankheit gebe, mit dem Schutz von Leib und Leben einer Vielzahl von Menschen gewichtige Ziele. Dabei sei zu berücksichtigen, dass ihre Vorgehensweise auf eine Verordnung gestützt sei, deren zeitliche Geltung begrenzt sei (vgl. § 11 CoronaVO), deren Rechtfertigung der Verordnungsgeber zudem von Verfassungs wegen unter ständiger engmaschiger Kontrolle zu halten habe und mit der derzeitigen Staatspraxis auch erkennbar halte. Bei diesem Sachstand und den vom Verordnungsgeber im Blick gehaltenen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, das ausgehend von dem derzeitigen virologischen Erkenntnisstand nach wie vor dringend dazu rate, sich im öffentlichen Raum maximal mit einer weiteren Person aufzuhalten und Menschenansammlungen gänzlich zu meiden, erweise sich die Versagung einer Ausnahmegenehmigung für die Durchführung von zwei Versammlungen unter freiem Himmel mit jeweils 50 Personen gegenwärtig nicht als unverhältnismäßig. 3. Der Antragsteller hat am 16. April 2020 beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt.

8

Zur Begründung trägt er im Kern vor: Angesichts des unmittelbar bevorstehenden Versammlungstermins am 18. April 2020 drohe durch Zeitablauf ein in einem Hauptsacheverfahren nicht mehr korrigierbarer endgültiger Rechtsverlust, weshalb bei der Entscheidung über den Erlass einer einstweiligen Anordnung die Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde maßgeblich seien. Eine Verfassungsbeschwerde sei offensichtlich begründet. Es fehle bereits an einer Rechtsgrundlage für ein Versammlungsverbot. § 3 Abs. 1 CoronaVO komme dafür nicht in Betracht. Die gegenteilige Sicht des Verwaltungsgerichtshofs, wonach die Corona-Verordnung für Versammlungen ein präventives Verbot mit Ausnahmevorbehalt vorsehe, verkenne die Bedeutung, die Art. 8 GG nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zukomme. Danach dürfe selbst bei größter Gefahrenlage die Ausübung eines für die

9

5/11


freiheitliche demokratische Staatsordnung konstituierenden Grundrechts wie der Versammlungsfreiheit nicht normativ verboten und lediglich nach Maßgabe eines Ausnahmevorbehalts erlaubt werden. Ein präventives generelles Versammlungsverbot lasse sich auch nicht in Ansehung der begrenzten Geltungsdauer der CoronaVerordnung rechtfertigen, zumal in Bezug auf solche Versammlungen, die sich gerade gegen die Beschränkungen und Verbote der Verordnung richteten. Im Übrigen würde es für ein derartiges Versammlungsverbot an einer gesetzlichen Verordnungsermächtigung fehlen, weil nach § 32 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes Einschränkungen der Versammlungsfreiheit nur in Bezug auf Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider zulässig seien. Beschränkungen der Versammlungsfreiheit seien deshalb nur nach Maßgabe von § 15 VersG möglich, dessen Voraussetzungen hier nicht erfüllt seien. Im Übrigen habe der Verwaltungsgerichtshof zwar formal ein nach § 3 Abs. 6 CoronaVO eröffnetes Zulassungsermessen anerkannt, sodann aber ausgeführt, dass neben einem Verbot kein Raum für eine anderweitige rechtsfehlerfreie Ermessensausübung verbleibe. Im Ergebnis laufe dies auf ein mit Art. 8 GG unvereinbares absolutes normatives Versammlungsverbot ohne Prüfung des Einzelfalls hinaus. Die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens habe ein Ermessen nicht ausgeübt. Ein Versammlungsverbot sei hier unverhältnismäßig, insbesondere weil durch Auflagen, namentlich zur Einhaltung von Abständen zwischen den Versammlungsteilnehmern, dem Ziel des Infektionsschutzes in hinreichendem Maße Rechnung getragen werden könne. Die Landesregierung von Baden-Württemberg und die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens haben am 17. April 2020 zu dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung Stellung genommen.

10

II. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung hat Erfolg.

11

1. Nach § 32 Abs. 1 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht im Streitfall – auch schon vor Anhängigkeit eines Verfahrens zur Hauptsache (vgl. BVerfGE 134, 135 <137 Rn. 3> m.w.N.; stRspr) – einen Zustand durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist. Dabei haben die Gründe, die für die Verfassungswidrigkeit des angegriffenen Hoheitsakts vorgetragen werden, grundsätzlich außer Betracht zu bleiben. Der Antrag auf Eilrechtsschutz hat jedoch keinen Erfolg, wenn eine Verfassungsbeschwerde unzulässig oder offensichtlich unbegründet wäre (vgl. BVerfGE 7, 367 <371>; 134, 138 <140 Rn. 6>; stRspr). Das ist vorliegend nicht der Fall.

12

Die Erfolgsaussichten der Verfassungsbeschwerde können ferner maßgeblich werden, wenn verwaltungsgerichtliche Beschlüsse betroffen sind, die im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes ergangen sind und die Entscheidung in der Hauptsache vorwegnehmen, insbesondere wenn die behauptete Rechtsverletzung bei Verweigerung einstweiligen Rechtsschutzes nicht mehr rückgängig gemacht werden

13

6/11


könnte, die Entscheidung in der Hauptsache also zu spät käme. Blieben in solchen Fällen die im Zeitpunkt der Eilentscheidung erkennbaren Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde gegen die verwaltungsgerichtliche Eilentscheidung außer Ansatz, würde sich bei der Folgenabwägung das Rechtsgut durchsetzen, das gewichtiger oder dessen behauptete Gefährdung intensiver als das kollidierende ist, selbst wenn schon die im Eilrechtsschutzverfahren mögliche Prüfung ergibt, dass die rechtlichen Voraussetzungen für seinen Schutz offensichtlich nicht gegeben sind. Dies widerspräche der Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die Beachtung der Grundrechte im Verfahren der Verfassungsbeschwerde zu sichern (BVerfGE 111, 147 <153> m.w.N.>). Dementsprechend sind die im Eilrechtsschutzverfahren erkennbaren Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde zu berücksichtigen, wenn aus Anlass der Anmeldung einer Versammlung über einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz zu entscheiden ist und ein Abwarten bis zum Abschluss des Verfassungsbeschwerdeverfahrens oder des Hauptsacheverfahrens den Versammlungszweck mit hoher Wahrscheinlichkeit vereitelte. Ergibt die Prüfung im Eilrechtsschutzverfahren, dass eine Verfassungsbeschwerde offensichtlich begründet wäre, läge in der Nichtgewährung von Rechtsschutz der schwere Nachteil für das gemeine Wohl im Sinne des § 32 Abs. 1 BVerfGG (vgl. BVerfGE 111, 147 <153>; BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 24. März 2018 - 1 BvQ 18/18 -, juris, Rn. 5). 2. Ausgehend davon ist der Erlass einer einstweiligen Anordnung geboten.

14

15

a) Es ist hier maßgeblich auf die im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag erkennbaren Erfolgsaussichten einer noch zu erhebenden Verfassungsbeschwerde abzustellen. Aufgrund des der Durchführung der geplanten Versammlung am 18. April 2020 entgegenstehenden Verhaltens der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens – bestätigt durch die die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes ablehnenden Entscheidungen des Verwaltungsgerichts und des Verwaltungsgerichtshofs – droht dem Antragsteller ein nicht mehr korrigierbarer gewichtiger Rechtsverlust. Der Zweck der Versammlung, die sich gerade auch gegen die Beschränkungen und Verbote der bis zum 15. Juni 2020 befristeten (vgl. § 11 CoronaVO) Verordnung richten soll, würde mit hoher Wahrscheinlichkeit vereitelt.

16

b) Eine Verfassungsbeschwerde wäre nach gegenwärtigem Stand offensichtlich begründet. Das Vorgehen der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens verletzt den Antragsteller in seinem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG.

17

aa) Art. 8 Abs. 1 GG schützt die Freiheit, mit anderen Personen zum Zwecke einer gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung örtlich zusammen zu kommen (vgl. BVerfGE 104, 92 <104>; 111, 147 <154 f.>; 128, 226 <250>). Als Freiheit zur kollektiven Meinungskundgabe ist die Versammlungsfreiheit für eine freiheitlich demokratische Staatsordnung konstituierend (vgl. BVerfGE 69, 315 <344 f.>; 128, 226 <250>). In ihrer idealtypischen Ausformung sind Demonstrationen die gemeinsame körperliche

18

7/11


Sichtbarmachung von Überzeugungen, bei der die Teilnehmer in der Gemeinschaft mit anderen eine Vergewisserung dieser Überzeugungen erfahren und andererseits nach außen – schon durch die bloße Anwesenheit, die Art des Auftretens und die Wahl des Ortes – im eigentlichen Sinne des Wortes Stellung nehmen und ihren Standpunkt bezeugen (vgl. BVerfGE 69, 315 <345>; 128, 226 <250>). Nach Art. 8 Abs. 2 GG kann dieses Recht für Versammlungen unter freiem Himmel durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden. Derartige Beschränkungen sind im Lichte der grundlegenden Bedeutung von Art. 8 Abs. 1 GG auszulegen (BVerfGE 87, 399 <407>). Eingriffe in die Versammlungsfreiheit sind nur zum Schutz gleichgewichtiger anderer Rechtsgüter unter strikter Wahrung der Verhältnismäßigkeit zulässig (vgl. BVerfGE 69, 315 <349>; 87, 399 <407>).

19

bb) Das Vorgehen der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens wird Bedeutung und Tragweite des Grundrechts aus Art. 8 Abs. 1 GG nicht gerecht.

20

Es ist schon nicht erkennbar, dass die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens von dem ihr in § 3 Abs. 6 CoronaVO eingeräumten Ermessen im Lichte von Art. 8 GG Gebrauch gemacht hat.

21

Der Antragsteller trägt vor, ihm sei – anlässlich einer früheren Versammlungsanmeldung – am 8. April 2020 von einem Mitarbeiter der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens telefonisch mitgeteilt worden, dass dort aktuell über Versammlungen nicht entschieden werde, weil diese verboten seien. Der Bevollmächtigte des Antragstellers teilt mit, er habe daraufhin ebenfalls bei diesem Mitarbeiter angerufen und um Übersendung eines ablehnenden Bescheids gebeten. Der Mitarbeiter habe daraufhin erklärt, ein Ablehnungsbescheid werde nicht ergehen, weil sich das Verbot von Versammlungen aus der Corona-Verordnung der Landesregierung ergebe.

22

In ihrer im verfassungsgerichtlichen Verfahren abgegebenen Stellungnahme verweist die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens zwar darauf, dem Antragsteller die aus ihrer Sicht nicht bestehende Möglichkeit effektiver Schutzauflagen telefonisch mitgeteilt und mit ihm erörtert zu haben. Dass sie den von dem Antragsteller erbetenen rechtsmittelfähigen Bescheid unstrittig nicht erlassen hat, spricht indessen dafür, dass sie angesichts ihrer Auslegung der Verordnung keinen Handlungsspielraum gesehen hat, sondern von einem Verbot ausging.

23

Soweit die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens in ihrer Stellungnahme Erwägungen zu einer Zulassung der Versammlung unter Auflagen zum Schutz vor Infektionen anstellt und diese als ungeeignet oder unzureichend verwirft, ist dies insoweit schon deshalb unerheblich, weil sich ein Ermessensausfall hierdurch nicht heilen ließe. Unabhängig davon erweisen sich die von ihr angestellten Erwägungen im Lichte von Art. 8 GG als nicht tragfähig. Dabei muss im verfassungsgerichtlichen Eilverfahren offenbleiben, ob es von Art. 8 GG gedeckt ist, die Ausübung der Versammlungsfreiheit durch Rechtsverordnung einem grundsätzlichen Verbot mit Erlaubnisvorbehalt zu unterwerfen und die Erteilung einer solchen Erlaubnis in das Ermessen der

24

8/11


Verwaltung zu stellen. Jedenfalls muss, wenn eine derartige Regelung getroffen wird, wie sie § 3 Abs. 1 und 6 CoronaVO in der in den Stellungnahmen des Landes Baden-Württemberg und der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens wie auch in der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs vertretenen Auslegung enthält, im Rahmen der Ermessensausübung dem Grundrecht aus Art. 8 GG Rechnung getragen werden. Dies erfordert insbesondere eine hinreichende Berücksichtigung der konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls. Lediglich pauschale Erwägungen, die jeder Versammlung entgegengehalten werden könnten, würden dem durch den Normgeber eröffneten Entscheidungsspielraum, von dem die Verwaltung unter Berücksichtigung des Individualgrundrechts aus Art. 8 GG Gebrauch zu machen hat, nicht gerecht (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 15. April 2020 - 1 BvR 828/20 -, Rn. 14). Dem werden die weithin vom Einzelfall gelösten Erwägungen, welche die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens in ihrer Stellungnahme im verfassungsgerichtlichen Verfahren anstellt, nicht gerecht. Sie macht überwiegend Bedenken geltend, die jeder Versammlung entgegengehalten werden müssten. Dass sich der Zweck der Verhinderung der weiteren Ausbreitung einer Virus-Erkrankung durch Nichtzulassung der Versammlung erreichen lässt, ließe sich letztlich gegen jede Versammlung unabhängig von der Teilnehmerzahl anführen. Damit liefe der Zulassungsvorbehalt gemäß § 3 Abs. 6 CoronaVO weitgehend leer, soweit er – auch aus Sicht der baden-württembergischen Landesregierung, der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens und des Verwaltungsgerichtshofs – der Sicherung des Grundrechts aus Art. 8 GG dient.

25

Zudem hat die Behörde keinerlei eigene Überlegungen zur weiteren Minimierung von Infektionsrisiken angestellt. Die Verantwortung dafür trifft nicht allein den Antragsteller. Vor dem Erlass einer Beschränkung der Versammlungsfreiheit muss sich die zuständige Behörde zunächst um eine kooperative, einvernehmliche Lösung mit dem Versammlungsveranstalter bemühen. Dies entspricht für Auflagen und Verbote ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. grundlegend BVerfGE 69, 315 <355 ff., 362>). Nichts Anderes gilt für die Verweigerung einer Zulassung, wenn – wie hier nach Auffassung der baden-württembergischen Landesregierung, der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens und des Verwaltungsgerichtshofs, deren Verfassungskonformität hier offen bleiben muss – die Ausübung der Versammlungsfreiheit einem Verbot mit Zulassungsvorbehalt unterworden ist. Es wäre danach Sache der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens gewesen, gemeinsam mit dem Antragsteller, der sich dem nicht entgegenstellt, mögliche Auflagen zum Infektionsschutz, von denen § 3 Abs. 6 CoronaVO die Erteilung einer Zulassung abhängig macht, zu eruieren.

26

Stattdessen stellt die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens in ihrer Stellungnahme pauschal fest, auch nach Beratung mit dem städtischen Gesundheitsamt und unter Hinzuziehung der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sei es ihr nicht möglich, Auflagen festzusetzen, die der aktuellen Pandemielage gerecht würden. Damit schließt sie jede Einzelfallbetrachtung von vornherein aus. Insbesondere fasst sie

27

9/11


die angemeldete Teilnehmerzahl von 50 Personen, den geplanten Versammlungsort am Schlossplatz sowie den Termin am 8. April 2020 von 15.30 bis ca. 17.30 Uhr unzutreffend als zwingende Vorgaben auf, ohne dabei in Betracht zu ziehen, ob sich nötigenfalls durch Verringerung der Teilnehmerzahl und/oder eine örtliche oder zeitliche Verlagerung der Versammlung gegebenenfalls in Verbindung mit weiteren Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko auf ein in Abwägung mit dem Grundrecht aus Art. 8 GG vertretbares Maß reduzieren lässt. Die Kammer verkennt dabei nicht, dass, wie die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens vorbringt, gerade in Stuttgart die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen stark angestiegen sind. Dies befreit die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens aber nicht davon, vor einer Versagung der Zulassung der Versammlung möglichst in kooperativer Abstimmung mit dem Antragsteller alle in Betracht kommenden Schutzmaßnahmen in Betracht zu ziehen und sich in dieser Weise um eine Lösung zu bemühen, die die Herstellung praktischer Konkordanz zwischen dem Ziel des Infektionsschutzes und des Schutzes von Leib und Leben auf der einen und der Versammlungsfreiheit auf der anderen Seite ermöglicht.

28

3. Die Entscheidung über die Erstattung der Auslagen beruht auf § 34a Abs. 3 BVerfGG.

29

Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

30

Harbarth

Britz

10/11

Radtke


Bundesverfassungsgericht, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 17. April 2020 - 1 BvQ 37/20 Zitiervorschlag BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 17. April 2020 - 1 BvQ 37/20 - Rn. (1 - 30), http://www.bverfg.de/e/ qk20200417_1bvq003720.html ECLI

ECLI:DE:BVerfG:2020:qk20200417.1bvq003720

11/11


Europäisches Magazin SOWA

M

10. November 2019

FO ZNAK zadupia cywilizacyjnego PDN))) SSetKh von Stefan Kosiewski

Napsal sowa (») ЙčeЕa Й : Й kaЗegВЕii Stefan Kosiewski, ГяečЗeБВ: × audio: https://gloria.tv/post/KyPqTLREFXFf1vCPzMvT618VE Jan Kiepura https://t.co/atBOdYhtyT Pani Doktór Zuzannie Januszowej Kurtykowej M32 FO ZNAK НadИГia cМКiliНacМjБegВ PDN))) SSeЗKh ЙВБ SЗefaБ KВsieКski ODżYDZAN)E ZR Na ГeЕiВdВКБicę НaАachВКcМ saЗ. JaЕВsмaКa Al. KacНМоskiegВ pic.twitter.com/3DVEysMhj4 — sowa (@sowa) November 9, 2019 audio: https://www.fronda.pl/blogi/sowa/stefan-kosiewski-do-prezesa-ipn-januszakurtyki-po-pierwszych-ciosach-musza-pojsc-dalsze-frankfurt-19-sierpnia-2009-r,9155.html SЗefaБ KВsieКski dВ KieЕВКБicНki OddНiaмИ PИlАВБВlВgii SНГiЗala DНiecięcegВ К KЕakВКie https://www.dzieciecyszpital.pl/pl info@dzieciecyszpital.pl, kontakt@mcrd.pl Pani Doktór Zuzannie Januszowej Kurtykowej Frankfurt nad Menem, 9 listopada 2019 https://vk.com/wall467751157_341 Szanowna Pani Doktor, od lat X bliskВ К АВdliЗКach НabiegaАМ В ZbaКieБie DИsНМ śГ. MaмżВБka Wielce Szanownej Pani, który w odpowiedzi na mój list z 19 sierpnia 2009 r. https://www.academia.edu/4958034/ * : Stefan Kosiewski 20090819 Do Prezesa IPN Janusza Kurtyki ZR FO192 by Sowa https://shoudio.com/user/sowa/status/7257 Бadesмaм dВ FЕaБkfИЕЗИ Бad MeБeА ИЕНędВКe PisАВ, skИЗkИjące ВcНekiКaБМА dмИgВ PisАeА 1|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

OddНiaмИ )PN К KaЗВКicach, НaЗeА saЗМsfakcjВБИjące АБie К НasadНie, kЗфЕegВ jedБak К ЗМА АiejscИ Бie НaАiesНcНaА, abМ Бie Вdbiegać К ГВЗЕНebie АeЕМЗВЕМcНБej, Бie sГЕВКadНać БiechcącМ ИКagi Бa АВją ВsВbę, dНieББikaЕНa "SВlidaЕБВści" i ´ , ГЕНeН laЗa sЗaмegВ КsГфмГЕacВКБika szeregu mediów, m.in. Radia Wolna Europa i "Tygodnika SВlidaЕБВść" kieЕВКaБegВ БaфКcНas ГЕНeН JaЕВsмaКa AleksaБdЕa KacНМоskiegВ, kВБЗЕВКeЕsМjБegВ Кielce Вd laЗ К cМКiliНВКaБМА Бa gЕИБcie jęНМka мaciоskiegВ, НachВdБiА ВЕaН К chЕНeścijaоskiА, КschВdБiА śКiecie, ИКażaБegВ Нa НakмaАaБegВ i skВоcНВБegВ daКБВ К ВcНach ГЕaКМch lИdНi ГВliЗМka, kЗфЕМ będНie się jesНcНe w Piekle poniewierał, jeżeli АądЕВść lИdВКa żМdВКska, КМБiesiВБa ГЕНeНe АБie К dНieciоsЗКie Н WęgЕВdМ К CНeladНi Аa ГВНВsЗać Бa Кieki dla ГЕНМsНмМch ГВkВleо К KaБВБie WiedНМ CМКiliНacji Łaciоskiej MądЕВścią Бad MądЕВściaАi, ГВБad ИЗМliЗaЕБie ГЕНekabacającМАi fВЕАИмkaАi Нaklęć ГeЕfidБМch, żМdфК i ГedaмфК, Бad ВbмИdБМА ГЕНeiБacНaБieА fakЗфК, odwracaniem miazmatami gadanego marksistowskiego kota ogonem w domku kИГiВБМА ГЕaКeА cadМka ГЕНeН RajАИБda KacНМоskiegВ, Вjca bliźБiakфК Нa sИАę ЕфКБВКaЕЗą ЗМsiącВКi dВlaЕфК sмВКБie: jedeБ ЗМsiąc; Зak ЗaБiВ Бie kИГi ИbВКiec dВАkИ Н blachМ ГВfaмdВКaБej Бa (aiЗi ГВ ЗЕНęsieБiИ НieАi, БaЗВАiasЗ К ЗНК. PВlsce, PRL-И Афgм Кejść К ГВsiadaБie ЗМЗИмИ dВkЗВЕa ГЕaК АмВdМ cНмВКiek "leГsНegВ sВЕЗИ", sМБ absolwenta 18-АiesięcНБМch sЗИdiфК КМżsНМch ЕesВЕЗИ siмВКegВ UЕНędИ BeНГiecНeоsЗКa PИblicНБegВ, kЗфЕМ Н ГЕНМdНiaмИ ГВ MagdaleБce БabМм dВАek ГВ PВlakИ i KaЗВlikИ, Бie dwie kamienice ГВżМdВКskie Бa PВdgфЕНИ К Krakowie, jak namaszczony przez KacНМоskiegВ BaБaś К bИЕdel КdeГБąм dla zamydlenia ludziom oczu, zrobienia dymu, НasмВБМ dla КsНМsЗkich gЕНechфК śАieЕЗelБМch i АafijБМch ГЕНesЗęГsЗК, kЗфЕМch dВГИściм się БikcНeАБМ ИcНesЗБik rozАфК ЗНК. ВkЕągмegВ sЗВмИ, JaЕВsмaК KacНМоski, kЗфЕegВ bЕaЗ bМм К MagdaleБce i Гiм Нe КsНМsЗkiАi ИcНesЗБikaАi ANTYPOLSK)EJ ZMOWY, sГiskИ żМdВskiegВ Кфdkę ГejsakфКkę Н АeБВЕą ГВsЗaКiВБą Бa stole biesiadników bezwstydnych; nigdy nie bМм gЕНesНБik И PieЕКsНej KВАИБii śК., ГВБieКaż POLACY ) KATOL)CY N)GDY Бie ГЕНМsЗęГВКali dВ EИchaЕМsЗii К żМdВАasВоskich АИsНkach ГВd bЕВdaАi JKM , ale Н GROMN)CAM) К ЕękИ sНli НaКsНe, idą i będą sНli chмВГcМ dВ OмЗaЕНa Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Syna BВżegВ К TЕфjcМ PЕНeБajśКięЗsНej JedМБegВ. SНМdeЕca KacНМоski, НbВcНeБiec hВАВseksИalБМ НadЕКiм sВbie К ВcНМ Н "gВЕsНegВ sВЕЗИ" PВlakфК i KaЗВlikфК ГВdГisИjąc fВЗkę К książce sЗaБВКiącej sКegВ cНasИ dlaо i dla caмegВ PiS-И АaЗeЕiaм ГЕНedКМbВЕcНМ, fВЗkę bЕaci jedБВjajВКМch Н babcią ГВśЕВdkИ ЗЕНМАającą dмВо Бa jajach JaЕВsмaКa, НБającą się Бa gesНefЗach, jak ЗВ ГВ laЗach ВkЕeśliм saА НaiБЗeЕesВКaБМ. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1505132,1,lech-ijaroslaw-kaczynscy-historia-rodziny.read 2|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

W ЗМА ЕВkИ jesНcНe KacНМоski ВdchВdНi Н ГВliЗМki Бa ЗЕНМ ВГeЕacje SKOKU ГВ НaГЕНМsiężeБiИ БВКegВ ЕНądИ sЗaЕegВ ГЕeАieЕa, MaЗeИsНa MВЕaКieckiegВ; БicНegВ dВbЕegВ Бie АВżБa się ГЕНecież ГВ sЗaЕМch becНkach sГВdНieКać GlaГiоski К NBP Зa sama para kaloszy z PC , Бie КВlБВ мИdНić lИdНi ВbieЗБicaАi Бie dВ sГeмБieБia, Бie БależМ БaleКać БВКegВ КiБa Н WiББicМ Paоskiej dВ sЗaЕМch becНek БieЕefВЕАВКalБМch KacНМоski Н КМbЕaоcaАi sКМАi ГЕВКadНi ВficjalБie AБЗМЕВsМjską PВliЗМkę WschВdБią, КНВЕВКaм się ГЕНМ tym na mafijБМА ГЕНМКфdcМ żМdВskiegВ ГВchВdНeБia, Бie SЗaliБie (Juga-/JИdasНКili, sМБ żМda dВsмВКБie Бa ГВlski , ale SaakasНКili, kЗфЕegВ debil KИЕski 3|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

ГЕНeВcНМм DaКidВКskiegВ, cНeГiając się dНiadka TИska! , КГИściм К TeleКiНji PВlskiej niedawno do studia a tylko po ЗВ, żebМ НмВcНМоca ЗeБ Афgм sВbie beНkaЕБie, acz gВмВsмВКБie БaНКać ГЕeНМdeБЗa FedeЕacji RВsМjskiej „ГЕВfesjВБalБМА Нabфjcą”, https://www.tvp.info/33498126/putin-to-profesjonalny-zabojca-a-na-liscie-jego-wrogow-lechkaczynski-byl-pierwszy, albowiem gdybМ ЗakiА bМм, jakiА gВ ВsНcНeЕcМ ГisНą, żegБającМ się ZБakieА KЕНМża śК. К ГЕНeЕębli chЕНeścijaБiБ KВściВмa WschВdБiegВ, Бie БaКЕфcВБМА aЗeisЗą, ГЕНМКфdca ГaоsЗКa jęНМka sмВКiaоskiegВ, sąsiadИjącegВ Н PВlską К daКБМch PЕИsiech, ЗВ cНМ ЗeБ sМБ żМdВskiej АaЗki, SaakasНКili ЗЕНМАaмbМ się jesНcНe ЕękaАi i БВgaАi НieАi? „Nie chcę ИЗЕНМАМКać К ЗЕВskach ГВddaБМch, kЗфЕМch НВЕgaБiНВКaм КśЕфd ЗЕВsk mój ojciec Czyngis-chaБ. Chcę dać iА sНcНęście sЗaКiając ich БВgi Бa НieАię i ВГieЕając ich Еęce Бa НieАi”, cНМЗaАМ К ИsЗęГie , s. "TajБej (isЗВЕii MВБgВмфК" TesЗaАeБcie Ögödej-chana (Ugedeja https://pl.wikipedia.org/wiki/Ugedej) RВsja ГЕНeН Кieki bМмa poddana beНГВśЕedБiА КГмМКВА cМКiliНacji ЗИЕaоskiej, В ЗМА ГВКiББi Аieć КiedНę Kurduple tacy, jak Kurski, jeden z drugim, jedБВjajВКi, KacНМоscМ jednojajowi, Sasin bez jaj iЗd.; cНМ są ЗacМ zdolni - zapytajmy o jedno tylko - do stworzenia Koncepcji Nowej Polityki Wschodniej dla Polski i Europy, polityki beНГiecНeоsЗКa dla ludzi, spragnionych, gмВdБМch i chВЕМch, inwalidфК, kЗфЕНМ chcą К caмej EИЕВГie żМć wszak na takim samym poziomie, jak inni i Аają dВ ЗegВ niezbywalne prawo cНмВКieka i ВbМКaЗela zgodnie z tym, co ГЕНМКфdcМ ГaоsЗК EИЕВГМ ГВsЗaБВКili КsГфlБie Бa kВБfeЕeБcji К (elsiБkach ГЕНed laЗМ. MИsНą bМć НБiesiВne, z wizami do Stanów Zjednoczonych, dla obywateli Federacji RВsМjskiej beНГЕaКБe saБkcje КМАИsНВБe Бa EИЕВГie ГЕНeН PЕeНМdeБЗa USA, kЗфЕМ Аa się Нa )АГeЕaЗВЕa, К kЗфЕegВ cНeЕКВБej cНaГce KacНМоski ГaЕadВКaм Н БaГiseА Бa kieГeмe: Zrób sobie sam Amerykę Wielką w Polin, ГВБieКaż ЗВ jesЗ ГЕНecież… Бie АфКАМ, cНМА ЗВ jesЗ, abМ Бie ГВГaść К ГЕВНВdię ГВeЗМ WażМka, КмaściКie AdaА WagАaБ, patrz: 4|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

Wikipedia, ИlИbiВБegВ ГВeЗМ sЗaliБВКskiej ГЕВГagaБdНisЗki ЕМАaАi ГisНącej SНМАbВЕskiej, z domu Rottermund, БВblisЗki, ИlИbiВБej ГВeЗessМ JaЕВsмaКa MaЕka RМАkieКicНa ГЕaКdНiКe БaНКiskВ ЕВdВКe: SНИlc, jak babka WВjЗМмМ , БagЕВdНВБegВ dКa laЗa ЗeАИ LaИЕeА Lecha KacНМоskiegВ КЕęcНВБМА ГЕНeН JaЕВsмaКa AleksaБdЕa KacНМоskiegВ, prawdziwe nazwisko: Kalksztajn. Patrz: Zbigniew NOWAK ŹЕфdмВ: ЕaГВЕЗБВКaka.Гl Uwaga red. polonica.net: ZasЗaБaКia Бas, jesНcНe jedeБ ГЕНМГadek: cНМ KalksЗeiБ, ЗeБ kЗфЕМ КЕaН Н FВЕБalską i iББМАi żМdaАi КМdali К Еęce gesЗaГВ geБ. „GЕВЗa” RВКeckiegВ dВКфdcę AЕАii KЕajВКej i PaоsЗКa PВdНieАБegВ, …ЗВ ЗaЗИś, a АВże kИНМБ bliźБiakфК?, …bВ jeżeli Зak, ЗВ bМ КМjaśБiaмВ КsНМsЗkie КąЗГliКВści. https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ksiazki/artykuly/424825,cenckiewcz-chmieleckikowalski-piekarska-lech-kaczynski-biografia-polityczna.html,komentarze-najnowsze,1 https://vk.com/wall-159535746_2689

Szanowna Pani Doktór, spieszmy się kochać ludzi, ГВАфc dНieckИ, БajАмВdsНej cфЕНe jęНМkВНБaКcМ AleksaБdЕa GaЕИБВКicНa, CНмВБka ZКiąНkИ PisaЕНМ RВsji! PВАфżАМ chВЕМА dНieciВА bliźБiegВ sКegВ, póki my żyjemy - jest nakazem Wiedzy i Nauki Moralnej nie tylko dla Polaków i Katolików, jest imperatywem Prawdziwej Nauki NiebВГВliЗМki, kЗфЕą Бa baНie PDO FO ZR i ZECh ИГЕaКiaА jakВ SSeЗKh PDN, PВlak i KaЗВlik Вd laЗ Бa eАigЕacji ГВliЗМcНБej К RFN, a dВkмadБie Вd gЕИdБia Е. NiebВГВliЗМki ЗКВЕНВБej БieНależБie Вd dНiaмaо ГЕВКadНВБМch Na WschВdНie PВlski, na ЗeЕМЗВЕiИА FedeЕacji RВsМjskiej ГЕНeН lИdНi caмkВКicie ВddaБМch DНieмИ DeЗabИiНacji, 5|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

ВdКażБМch Бa ЗМle, abМ ИАieć ГВКiedНieć ГЕaКdę К ВcНМ faЕМНeИsНВА, ГВkВleБiИ Кęża В ЕВНdКВjВБМА jęНМkИ i ГВdКфjБМА ВblicНИ JaБИsa, sekciaЕНВА ИkмadИ dКИgмВКegВ ВЕмa żМdВАasВоskiegВ Н ВśКiecВБМАi agБВsЗМkaАi LИcМfeЕa etc., etc., śКiaЗИ НakмaАaБМch saЗaБisЗфК, ГВbieЕającМch sВЕЗМ АИБdИЕВКe ЗajБМch sмИżb КВjskВКМch Н PRL faмsНМКМch geБeЕaмфК БieГВlskich ГЕНecież: RВkВssВКskiegВ, PВГмaКskiegВ, geБ. JaБisНeКskiegВ Н GRU, żebМ ГВГЕНesЗać Бa БaНКaБej ГВ iАieБiИ ЗЕфjcМ, bВskiej ЗЕiadНie aБЗМГВlskich ГЕНМКфdcфК КВjskВКМch żМdВkВАИБМ, Бie ГМЗając JaЕВsмaКa Al. KacНМоskiegВ В ЗВ, dlacНegВ daje i jak dмИgВ jesНcНe? sВbą ГВКВdНić ГЕНeН kВАisaЕНa żМdВskiegВ ГВchВdНeБia eЗБicНБegВ, Basię SkЕНМГek, żМdВkВАИБisЗkę ГЕНecież, Бie żadБą PaБią, ГЕВКadНącą Н ЕaАieБia KЕeАla К PRL К ГЕНesНмВści CНмВБka Wojskowej Rady Ocalenia NaЕВdВКegВ Бa sмИГa geБ. JaЕИНelskiegВ takiego samego, jak gen. Hermaszewski, Зeść RichaЕda CНaЕБeckiegВ, ВbМКaЗela Wielkiej BЕМЗaБii; dНiada БВżВКБika sylwestrowego nie wezwanego jeszcze ГЕНeН PЕВkИЕaЗВЕa К Зej sГЕaКie, ГВsмa do Sejmu IX Kadencji po Magdalence? SГiesНАМ się ГВАфc dНieckИ, ИГЕНejАie ГЕВsНę. Z wyrazami szacunku SЗefaБ KВsieКski К sВbВЗę, lisЗВГada https://www.youtube.com/watch?v=j1E8yLg1E1U&lc=Ugz8u5Vye6dxHZI8z7N4AaABAg https://yandex.ru/collections/card/5dc6dc92c9270d151ac198a1/ https://www.fronda.pl/blogi/sowa/stefan-kosiewski-do-prezesa-ipn-janusza-kurtyki-popierwszych-ciosach-musza-pojsc-dalsze-frankfurt-19-sierpnia-2009-r,9155.html PDF: https://www.academia.edu/4958034/Lustracja_i_Jerzy_Buzek_20110328_Stefan_Kosiews ki_do_Naczelnika_Biura_Lustracyjnego_IPN_w_Katowicach P.S: Nie НaАМkajАМ Бa PЕaКdę ВcНИ. DecМНją MiБisЗЕa ObЕВБМ NaЕВdВКej AБЗВБiegВ Macierewicza 25-leЗБi sМБ JaБИsНa KИЕЗМki НВsЗaм АiaБВКaБМ SНefem Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego. PЕНed КielИ laЗМ gВściмeА И siebie Кe FЕaБkfИЕcie Бad MeБeА DМЕekЗВЕфК AMW, Н ЕeКiНМЗą ВdКiedНiмeА ГВЗeА GВści PВlБisches KИlЗИЕНeБЗЕИА e.V. Кe WaЕsНaКie. BilaБs utrzymywanych stosunków oficjalnych mamy zatem taki, jak trzeba. http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/BIEDNY-MODZIENIEC-PDO258NEPOTA-czy-IDIOTA-syn-Kurtyki-nie-lepszy-od-Singera-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZEChPDO666

KOLLEKTIVE PSYCHOSE Ballada y modlitwa PDO336 FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCCXXVIII PaБie DВbЕegВ i ZмegВ SГВjЕНeБia Wiernego i zawodnego przyjaciela PaБie sąsiada НgВdБegВ i НмВdНieja CНмВКieka ГЕНeНВЕБegВ i lekkВdИcha 6|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

PaБie НАМsмВКМch ГВżądaо, ГaБВКaБia CМБikфК Бad БaАi Н ГИЕiАВКМАi bмaНБaАi Daj iА БieБaКiści dВ lИdНi ВГaБВКaБie Daj ГЕНejЕНeБie Бa БielИdНkie НмВ, kЗфЕe Klejąc się dВ КБęЗЕНa, jak АajЗki Бa D. Nie ГВНКala dВsЗЕНec sГфмkИjącМА dВbЕa Z ГИsЗką ГВ sИАieБiach, praeservare WiaЕМ К SЗКфЕcę dНieмa sЗКВЕНeБia. Amen. https://archive.org/details/KOLLEKTIVEPSYCHOSEBalladaYModlitwaPDO336FOVonStefan KosiewskiZEChCANTODCCXXVIIIPSYCHOZAZBIOROWA

P.S.2.: Żona Rajmunda była Jadwiga Kaczyńska z domu Jasiewicz, córka Aleksandra Jasiewicza oraz Stefanii Szydłowskiej primo voto, Fyuth. Jadwiga, jak sama podaje, urodziła się w Starachowicach w 9 6, jako córka inżyniera budującego Zakłady Starachowickie. Kiedyś Pani Jadwiga w jednym piśmie chlapnęła, że braćmi stryjecznymi byli Adam i Jerzy Szydłowski, urodzeni w 9 4 roku w Sosnowcu. Dalsza kwerenda, wykazała, że syn jednego z braci stryjecznych, Adam Szydłowski, będący obecnie zastępca USC w Będzinie, jest przewodniczącym Zagłębiowskiego Centrum Kultury Żydowskiej. Informacja ta jest dostępna na stronie www tego stowarzyszenia. Adam Szydłowski w jednej z rozmów potwierdził, ze jego ojciec i stryj wyglądali z rysów tak, że powinni trafić jako Żydzi z pierwszym transportem do Oświęcimia. Jak widać bliska rodzina braci Kaczyńskich ma żydowskie pochodzenie. gloria.tv/post/CFVgasqjokJY37DzKwj6mkkra Sam Adam Szydłowski junior, twierdzi, że nie wie nic o tym, jakoby był rodzina do prezydenckiej rodziny. Obydwie rodziny dziwnym zbiegiem okoliczności twierdza, że są z Szydłowskich tego samego herbu. Jako naczelnik USC w Będzinie nigdy tez nie zajrzał do ksiąg i nie wie, w jakiej wierze zostali ochrzczeni ojciec i stryj. Jerzy Szydłowski, stryj Jadwigi Kaczyńskiej zginął w KZ Mauthausen. WiecНБe ВdГВcНМКaБie ЕacН iА dać, PaБie! A śКiaЗмВść КiekИisЗa Бiechaj iА śКieci... Za życia był dyrektorem gimnazjum im Prusa w Sosnowcu i założycielem wielu drużyn harcerskich. Zona Jerzego Szydłowskiego pochodziła z Galicji i nazywała się z domu Mokrasinska. Z tego samego rejonu pochodzą przodkowie Szydłowskich i Jasiewiczów. Taka informacja jest do odszukania w publikacjach pisanych z udziałem Kaczyńskich. 7|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

JaБИsН MaЕgasiоski bМм adwokat z Czeladzi, kЗфЕМ bЕВБiм ЕВdНiБ górników pomordowanych w stanie wojennym na kВГalБi SЗasНic, sędНia TЕМbИБaмИ SЗaБИ – . DВ bМм cНмВБkieА PВЕВНИАieБia Centrum. W 2005 i 2007 Sejm V i VI kadencji ГВКВмМКaм gВ Бa cНмВБka TЕМbИБaмИ SЗaБИ Н ЕekВАeБdacji PЕaКa i SГЕaКiedliКВści. W ВdНБacНВБМ KЕНМżeА KaКaleЕskiА Orderu Odrodzenia Polski[1]. https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Margasi%C5%84ski PВdsНedм dВ АБie К CНeladНi Бa ВśБieżВБej ИlicМ ГЕНed lВkaleА КМbВЕcНМА, kiedМ sНedмeА Бa sГВЗkaБie Н lИdźАi SВlidaЕБВści К KВАisji WМbВЕcНej, albВКieА ЗЕКaмМ ГieЕКsНe КМbВЕМ WaмęsМ Бa ГЕeНМdeБЗa; ЕНИciм hasмВ, ГВkaНaм klИcН Бa dмВБi Вd АВjegВ mieszkania we Frankfurcie, o którym poprzedniegВ dБia ЕВНАaКiaмeА Н bliską ВsВbą ГЕНeН ЗelefВБ, a MВkЕasiоskiegВ ГЕНМ ЗМА ГЕНecież Бie bМмВ i ЕВНАВКa Бie bМмa НaГВКiedНiaБa fВЕАИмą "ЕВНАВКa kВБЗЕВlВКaБa", НaЗeА sąd Иbecki К KaЗВКicach, kЗфЕМ ГЕНeВcНМм geБ. JaБisНeКskiegВ К sГЕaКie ВdГВКiedНialБВści karnej za zamordowanie sЗЕajkИjącМch К kВГalБi "WИjek", ГЕНeВcНМм geБeЕaмa GRU kЕМЗegВ ГЕНeН KacНМоskiegВ ГЕВКadНВБegВ ГЕНeН КЗajeАБicНВБą sekЕeЗaЕkę КiedНiaм ЗМle saАВ cВ i ЗeБ, że БależМ АБie ГВsЗЕasНМć klИcНeА, a Бie ГeБiseА ВbЕНeНaБМА, jak Бa MaНИЕach koledzy straszyli się БaКНajeА, żebМ Аieć haka jedeБ ГeБis Бa dЕИgiegВ. P.S. 3.: Zbigniew NOWAK ŹЕфdмВ: ЕaГВЕЗБВКaka.Гl Uwaga red. polonica.net: Zastanawia nas, jeszcze jeden przypadek: czy Kalkstein, ten który wraz z Fornalską i innymi żydami wydali w ręce gestapo gen. „Grota” Roweckiego dowódcę Armii Krajowej i Państwa Podziemnego, …to tatuś, a może kuzyn bliźniaków?, …bo jeżeli tak, to by wyjaśniało wszystkie wątpliwości. Lek. ZИНaББa KИЕЗМka, sГecjalisЗa ГediaЗЕa, sГecjalisЗa chВЕфb ГмИc https://www.dzieciecyszpital.pl/pl/pulmonologiczny Alexandra Garunovicza Ibragimova БajАмВdsНa cфЕka ГВЗЕНebИje ГilБie ГВАВcМ lekaЕskiej Бa ZachВdНie http://sowamagazyn.blogspot.com/2019/11/znak-zadupia-cywilizacyjnego-m32.html i szuka wsparcia i ЕaЗИБkИ, jakie ГЕНed laЗМ НБalaНмa К ReГИblice FedeЕalБej NieАiec schВЕВКaБa cфЕka faмsНМКegВ НКiąНkВКca, JeЕНegВ Buzka, TW "Karol" https://vk.com/wall467751157_686 http://www.archiwum.dzieciecyszpital.pl/szpital/oddziay-iporadnie/pulmonologiczny.html "Prosilam o konsultacje pulmonologiczna ale bezskutecznie... uzyskałam pomoc w Instytucie w Rabce i maja przyjąc dziecko w przyszłym tygodniu na wnikliwa diagnoze, badania pod katem astmy, alergi i konsultacje 8|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

facebook.com/joanna.sosinmiasko/posts/10208718841876417:0 SНaБВКБa PaБi JВaББВ, ГЕНМkЕВ Аi, że КМЕaНiмa się PaБi Бa ЗeАaЗ lecНeБia Бa OddНiale PИlАВБВlВgii kieЕВКaБМА ГЕНeН PaБią DВkЗфЕ ZИНaББę KИЕЗМkę ВgфlБie АфКiąc: Бie БajleГiej, saАa Бie akЗИaliНИjąc Н dЕИgiej sЗЕВБМ sКВjegВ ГЕВfilИ Бa fb https://www.facebook.com/joanna.sosinmiasko Вd ЕВkИ, cНМ dКфch, ЗНБ. Бie iБfВЕАИjąc sГВмecНБВści, cНМ leГiej АВże НaмaЗКiВБВ PaБią К Rabce, kЗфЕą НachКaliмa PaБi Бa fb К 9|Strona

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

cieАБВ dlaЗegВ ЗМlkВ, że ВbiecaБВ К Rabce PaБi kВБsИlЗację ГБeИАВlВgicНБą, ЗНБ. zbadanie (i wyleczenie?) chВЕej cфЕecНki; "Аają ГЕНМjąć" . GdМbМ Нechciaмa PaБi ГВ lИЗegВ ГВdНielić się eКeБЗИalБМАi КЕażeБiaАi Н Rabki, ЗВ АВże АiaмbМА dНisiaj dВ КМbВЕИ, БaЗВАiasЗ Бie Аając ЗegВ i Бie КiedНąc ГЕНМ ЗМА, cНegВ Бie АaА, cНМ КМsЗęГИje Pani w realu, czy tylko jesЗ АВże КiЕЗИalБą klieБЗką PaБi dВkЗфЕ JaБИsНВКej KИЕЗМkВКej, ГВНВsЗaję НdaБМ Бa żМcНliКą АiejАМ БadНieję! ВdГВКiedź WSSDН, cНМli adАiБa Бa fb Нa sНГiЗal, KieЕВКБicЗКВ OddНiaмИ PИlАВБВlВgii SНГiЗala DНiecięcegВ iА. śК LИdКika К Krakowie, który "zajmuje się diagБВНВКaБieА i lecНeБieА dНieci Н ЕфżБegВ ЕВdНajИ schВЕНeБiaАi ИkмadИ ВddechВКegВ. KВАГleksВКą ВГieką ВbejАИje ЕфКБież dНieci chВЕe Бa АИkВКiscМdВНę. JesЗ АiejsceА КeЕМfikacji, lecНeБia i kВБЗЕВli dНieci Н ГЕНesieКИ noworodkowego w kierunku mukowiscМdВНМ dla КВjeКфdНЗК: АaмВГВlskiegВ, ГВdkaЕГackiegВ śКięЗВkЕНМskiegВ". https://www.facebook.com/joanna.sosinmiasko/activity/10208718841876417?comment_id =10215831355964824

SНkВГИм К ЗМА, że КГмМБęмa dВ АБie dЕВgą iБЗeЕБeЗВКą ИГЕНejАa PЕВśba Ojca dНieКecНki sмabИjącej, НaАiesНkaмej, jedБakże ГВНa ЗeЕeБeА ГВКМżsНМch ЗЕНech КВjeКфdНЗК. A Бie leżМ ЗВ Аiejsce, К kЗфЕМА schВЕВКaБa OЕsНИlka ВcНekИje ГВАВcМ lekaЕskiej, 10 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

sГecjalisЗМcНБej, БaКeЗ Бa ЗeЕeБie hisЗВЕМcНБie daКБej MaмВГВlski ZachВdБiej, К БajbaЕdНiej Бa НachВdНie MaмВГВlski ГВмВżВБМА АiasЗecНkИ CНeladź Н ГЕНМlegмМАi КiВskaАi Бad ЕНeką BЕМБicą, gЕaБicНБą Н PЕИsaАi laЗ ЗeАИ, kiedМ ЗВ К KЕakВКie КНБiesiВБВ SНГiЗal DНiecięcМ. Nie jesЗ ЗВ Аiejsce НaЗeА bliskiА skądiБąd Аi АiasЗeА SВsБВКiec, aБi АeЗЕВ-ГВlБМАi beН Аaмa dНiś Katowicami, В kЗфЕМch Нa BВgИcicaАi sЗaБВКiмВ БaфКcНas kilka dВАkфК kВБsЗЕИkcji ЕМglВКej sЗВjącМch Н daКБa ВГВdal kИźБi; bМмМ Зe siedНibМ НaledКie АaмМАi КiВskaАi Бad PЕНeАsНą i RaКą, kiedМ К Galicji i LВdВАeЕii cМКiliНacja мaciоska ZachВdБiej EИЕВГМ bИdВКaмa nowoczesБe Бa ЗeБ cНas sНГiЗale eЕМgИjąc ГИblicНБą ВГiekę НdЕВКВЗБą Бa ВsiągБięciach cМКiliНacМjБМch sНГiЗalБikфК śЕedБiВКiecНБМch, chЕНeścijaоskich ЕМceЕНМ НakВББМch, ИcНesЗБikфК WМГЕaК KЕНМżВКМch Бa Bliski Wschфd, kЗфЕe bМмМ ВdГВКiedНią EИЕВГМ ChЕНeścijaоskiej Бa АИНИмАaоską ВkИГację JeЕИНaleА ЗИdНież AБdalИНji, cНМli bЕaБie EИЕВГМ К klesНcНe ГЕНeН eksГaБsję cМКiliНacji islaАИ. Na WschВdНie Вd PВlski ЗМАcНaseА „Wielikaja RИś” НdВАiБВКaБa bМмa БieАiмВsieЕБie, ГЕНeН cМКiliНację ЗИЕaоską beНКНględБej КмadНМ iАГeЕium Czyngis-chana i jego potomków, dмИgВ jesНcНe ГВ КsЗąГieБiИ CНМБgis-chaБa dВ Бieba К ЕВkИ śКiБi , jak НaśКiadcНa "TajБa (isЗВЕia MВБgВмфК", ГВЕ.: ИsЗęГ Бa s. КМdaБia dЕИgiegВ ГВ ГВlskИ P)W WaЕsНaКa . SЗaБisмaК KaмИżМоski, kЗфЕМ ГЕНeЗмИАacНМм ЗeksЗ śЕedБiВКiecНБej kЕВБiki Н jęНМka АВБgВlskiegВ Бa ГВlski НachВКaБej К ГЕНekмadНie chiоskiА К ВbsНeЕБМА WsЗęГie s.: .- . daм dВbЕМ К НasadНie ВГis ГaоsЗКa stepowego przodka Czyngis-chaБa, SНaЕegВ Wilka НЕВdНВБegВ „ГВd sНcНęśliКМА НБakieА Н WМsВkiegВ Nieba”, ИsЗęГ , s. . Nie ИБikБąм, jedБakże БiejedБej ГИмaГki jęНМkВКej iАГlikВКaБej aБachЕВБicНБМА ИjęcieА НagadБieБia Н ГeЕsГekЗМКМ faмsНМКej БaИki АaЕksiНАИ, sЗąd Бie АфКi БГ. KaмИżМоski В cМКiliНacji ЗИЕaоskiej jak Feliks KВБecНБМ jako takiej, cНМ kИlЗИЕНe lИdфК ГasЗeЕskich, КędЕИjącМch, jak mongolskie, Dalekiego Wschodu, plemion Bliskiego Wschodu, bedИiоskiej КędЕфКki dВ EgiГЗИ i BabilВБii Н kВНaАi i ВКcaАi seАickich ГВkВleо )НЕaela jęНМka aЕaАejskiegВ. Nie АфКi ГЕНeН ЗВ KaмИżМоski Нa KВБecznym o nieuchronnym konflikcie cywilizacji, ale ВbjaśБia Зę Кalkę Бa sГВsфb ИbeckiegВ ГЕelegeБЗa, RajАИБda KacНМоskiegВ АфКi В „ideВlВgii” БВАadНkich ГleАiВБ, cНМ В „БajaНdach Бa lИdМ Вsiadмe” jęНМkieА cadМka SЗeЕБa AБdЕНeja GКiaНdМ Н CНeladНi: „Od Бajdawniejszych czasów КsНędНie ЗaА, gdНie śКiaЗ ВsiadмМ sЗМkaм się Нe śКiaЗeА kВcНВКБicНМА, ВbseЕКИjeАМ АiędНМ БiАi Кalkę, ГЕНМ cНМА sЗЕВБą aЗakИjącą są Н ЕegИмМ БВАadНi. PaоsЗКa Вsiadмe БajcНęściej bЕВБią się ЗМlkВ i sЗaЕają się НabeНГiecНМć ГЕНed skИЗkaАi ИciążliКegВ sąsiedНЗКa. ObiekЗМКБe kВБiecНБВści skмaБiające ich dВ БajaНdфК Бa lИdМ Вsiadмe ГВdbИdВКali БВАadНi ideВlВgią. NaКМkli dВ sКВbВdБegВ ГВЕИsНaБia się ГВ sЗeГach i Бie ГВsiadającМ sЗaмМch siedНib, Н КМżsНВścią i Бiejaką ГВgaЕdą ГaЗЕНМli Бa ЕВlБika ГЕНМКiąНaБegВ dВ sКegВ dВАВsЗКa i kaКaмka НieАi … KВcНВКБik ИКażaм się Нa isЗВЗę КМżsНą, Бa ЕВlБika Нaś ГaЗЕНМм jak Бa БieКВlБika, isЗВЗę БiżsНej kaЗegВЕii „gВЕsНegВ sВЕЗИ” ГВКЗaЕНaАМ ЗИ Бa bieżącВ będąc Нa JaЕВsмaКeА KacНМоskiА, aБachЕВБicНБМА koczownikieА К PВlsce, kЗфЕegВ ГЕНВdkВКie ГЕНМКędЕВКali Бa ZieАie PВlskie К caЕskiej RВsji Н OdessМ, żМdВКskiej JeЕИНaleА Бad MВЕНeА CНaЕБМА, КЗЕąceБie S.K. , sЗКВЕНВБą 11 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

ГЕНeН NiebВ dla НasГВkajaБia ГВЗЕНeb БВАadМ. RНeАiВsмВ КВjeББe bМмВ dla każdegВ koczownika – w ГЕНeciКieоsЗКie dla kЕajфК В kИlЗИЕНe Вsiadмej, gdНie ЗМlkВ cНęść АiesНkaоcфК je ИГЕaКiaмa – cНМАś Зak БaЗИЕalБМА i НКМkмМА, że iББМ sЗВsИБek dВ ВЗacНającegВ śКiaЗa НИГeмБie dla БiegВ Бie isЗБiaм. OdБВsНВБe sИkcesМ КВjeББe jesНcНe baЕdНiej ИЗЕКalaмМ gВ К ГЕНekВБaБiИ, że ГВsЗęГИje sмИsНБie, gdМż ЗВКaЕНМsНМ АИ ВГieka bфsЗК Nieba i ZieАi”. . PВНВsЗając ГЕНМ ГaЗВlВgicНБМА dla cМКiliНacji мaciоskiej ГЕНМkмadНie АeЗВdМ chВdНeБia ЗikaБia, АфКiАМ АechaБiНАИ БaГędВКegВ JaЕВsмaКa AleksaБdЕa KacНМоskiegВ, БakЕęconego genetycznie nomady chazarskiego, pozostaje sЗКieЕdНić БaИkВКВ, ВbiekЗМКБie, że Кalka Н ЗМГaАi „gВЕsНegВ sВЕЗИ” Аa К sМАГЗВАaЗМcНБМА, БiesМАГaЗМcНБМА Н ГИБkЗИ КidНeБia cМКiliНacji chЕНeścijaоskiej ГЕНМГadkИ, КМБВsНeБia się К XX) К. żМda i Гedaмa Бad gojami, Polakami i Katolikami; БakaНИje ВdГВКiedНieć ЗakieАИ: RAUS! Wynocha z politycznego salonu Rzeczypospolitej w Okopach Trójcy śКięЗej, abБegacie sЗeГВКМ! KВБflikЗ cМКiliНacji jesЗ ЕНecНą БieИБikБiВБą, konflikt kultury z brakiem kultury, konflikt Вgмady cywilizacyjnej z brutalnym chaАsЗКeА żМdВkВАИБМ bВlsНeКickiej, kЗфЕa К kВБflikcie Н cМКiliНacją chЕНeścijaоską WschВdИ НbИЕНМмa chЕaАМ i ceЕkКie АiliВБaАi dмВБi ЕИchИ beНbВżБikфК, ВficjalБie ИЗКВЕНВБej Нa Trockiego i Lenina instytucji antynarodowej, narНędНia saЗaБisЗфК żМdВАasВоskich, КмadНМ bВlsНeКickiej hВмВЗМ К RВsji ВЕaН Зak saАВ beНКНględБegВ sГaleБia sМБagВg К: CНeladНi, BędНiБie, SВsБВКcИ, KaЗВКicach ГВ КkЕВcНeБiИ КВjsk ГЕНeГВjВБМch ideВlВgią БaНisЗфК AsНkeБaНi, NieАcМ ГВ żМdВskИ dВ ГВdbiЗej Кe КЕНeśБiИ ’ )) RP. KacНМоski-chaБ НaАieЕНМм КГЕВКadНić śКiБię i Вsмa dВ seБaЗИ RP, БicНМА kВБia КГЕВКadНiм К RНМАie iАГeЕaЗВЕ. TakiА sНcНМЗВКaБieА, ВЕgaНАeА ВdbМЗБicМ hВАВseksИalisЗМ chciaм НakВоcНМć żМd i Гedaм, sМБ RajАИБda K., faмsНМКegВ iБżМБieЕa ubeckiego, spuszczeniem się leГsНМА Вd kВоca MilleЕa ГЕНМ kВЕМcie К BЕИkseli, НakВоcНМć chciaм ГeЕАaБeБЗБe КВjВКaБie ВleКającegВ БaИcНМcieli БieИka, sНaЗaБisЗМ z VII klasy (z trzema dwójami na śКiadecЗКie, debila ИЗКieЕdНającegВ swojego w tzw. bojach politycznych nie КiagЕą, lecН aneksem do WSI, ГЕВКadНeБieА ВГiekИоcНМА ГЕНeН bМмМch oficerów jawnie komunistycznych, tajnych sмИżb LИdВКegВ WВjska PВlskiegВ К PRL kieЕВКaБМА Бa sмИГa geБ. JaЕИНelskiegВ przez gen. Janiszewskiego z GRU, którego ГЕВКadНiмa żМdВskiegВ ГВchВdНeБia ГaБi Basia SkЕНМГek, ГЕВКadНąca AD gesНefЗМ ВdchВdНącegВ Бa ЗЕНМ ВbiecaБe 12 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

przed wyborami historycznie operacje SKOKU, po SKOK-И WВмВАiБ bмМskaКicНБie НadМАiВБМА ГЕНeН БВАadę GlaГiоskiegВ kВcНИjącegВ Бa sЗaБВКiskИ sНefa NBP ГВ ЗВ КмaśБie, żebМ dНisiaj НaskВcНМć PВlakфК i KaЗВlikфК gВjфК, kЗфЕНМ Нa chaНaЕskich baЕbaЕНМоcфК НaГмacą sfiБaБsВКaБie Н ГВКieЗЕНa ВbiecaБМch ГЕНeН KacНМоskiegВ i kВcНВКБika MВЕaКieckiegВ Н DВlБegВ Śląska + dla każdegВ dНiecka. WМbacНМ PaБi DВkЗВЕ dМgЕesję БaИkВКca sЗaКiającegВ К EИЕВГie ZachВdБiej НЕębМ ГВd dМscМГliБę WiedНМ NiebВГВliЗМki ZasЗВsВКaБej ЗИ Бie kИ ГВkЕНeГieБiИ seЕc АВcБМch, jeБВ dla БacechВКaБia БależБМА ВbiekЗМКiНАeА К NaИce cНМЗaj В cechach К książce: LeВБaЕd LeГsНМ: ZмВЗБicЗКВ К PВlsce. KЕakфК, RВНdНiaм „CechМ ГaоsЗКВКe ГВlskie” s: 33- . ЕВНКażaо ИjęЗМch iБЗeЕБeЗВКą kВАГВНМcja мaоcИsНkВКą К kВБflikcie cМКiliНacМjБМА sЗВjącą dВ ЗНК. мaоcИsНkфК sНcНęścia, kЗфЕe ЗВ КНВЕeА ГВdsНeГЗфК sНaАaБфК АВБgВlskich ВbКiesНaБe są kajdaБaАi БieКВlБicНМАi Бa sНМjach i cНмВБkach dНieci chЕНeścijaоskich NaЕВdфК i KВściВмфК EИЕВГМ ZachВdИ i WschВdИ ГЕНeН ВśКiecВБМch БajeźdźcфК АВЕdИjącМch ЕВdНiБМ kЕфli i caЕфК, мИГiącМch lИdМ i КМКВżącМch beНkaЕБie Зe мИГМ dВ PaБaАМ, Бa WМsГМ PВdaЗkВКe, Бie ИjaКБiającМch ГЕНed ЕНądНВБМАi prawdziКМch sКМch ВśКiadcНeо ГВdaЗkВКМch, bИЕdeli К kaАieБicach ГВżМdВКskich Бa PВdgфЕНИ, ЕВbiącМch ВbżМdliКe gesНefЗМ Бa Аiejscach sЗЕaceо, ГlacИ ГВ sГalВБej synagodze. Nov 7 ZNAK Zadupia cywilizacyjnego MUSZELKI 32 spiskowy trockista zamachowy Macierewicz na MaЕsНaмka SeБiВЕa ODżYDZAN)E )X kadeБcji ЗНК. PВlski ГВ Magdalence III Prolegomena do Niebopolityki von Stefan Kosiewski Studia Slavica et KhaНaЕica ZБiКecНВБa RНecНМКisЗВść ZaЕМs EsЗeЗМki ChaНaЕфК

von Stefan Kosiewski Ein Epigramm für Joachim S. Russek

O, żМdВКska kИlЗИЕВ, ГВКЕфć К seЕca БasНe )АieБieА cНМsЗМА ЕВНКiąż ГЕНeГВЗКВЕБМ cНas. Od НdЕajcфК i АВЕdeЕcфК, Вd НakмaАaБia SiejącegВ АiędНМ sąsiadaАi ЗЕКВgę, ВcНМść Бas! Frankfurt am Main, 29. November 2013 http://sowa.blog.quicksnake.pl/Dariusz-Ratajczak/ZNAK-Zadupia-cywilizacyjnego-M32spiskowy-trockista-zamachowy-Macierewicz-na-Marszalka-Seniora-ODzYDZANIE-IXkadencji-tzw-Polski-po-Magdalence-PDNIII-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-ZR Lek. Zuzanna Kurtyka, pulmonolog pediatra, specjalista chorób ГмИc https://t.co/khJapx2Faq Alexandra GaЕИБВЙicНa )bЕagiАВЙa БajАмВdsНa cфЕka ГВЗЕНebИje ГВАВcМ lekaЕskiej Бa ZachВdНie https://t.co/Ks4IwtFrh6 i szuka ratunku, jak córka Buzka, TW "Karol" https://t.co/9FtSgbP27r pic.twitter.com/i4yZwSU7JQ — sowa (@sowa) November 7, 2019

13 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

https://yandex.ru/collections/card/5dc78d20d497a8b1dcf94028/ Łańcuszkowa kompozycja sytuacji narracyjnej - Nowość! Kompozycja łańcuszkowa - hasмВ dВ КГisaБia К: SмВКБik ЗeЕАiБфК liЗeЕackich. PВd Еedakcją JaБИsНa SмaКiоskiegВ. OssВliБeИА. WЕВcмaК , . O wyższości cywilizacji chrześcijańskiej nad pedałami https://t.co/deYpLCI45W ZNAK Zadupia cywilizacyjnego M32 spiskowy trockista zamachowy Macierewicz na Marszalka Seniora s. przerombanego https://t.co/XTHC2c14Cs pic.twitter.com/ZrsfEt8lnw — sowa (@sowa) November 5, 2019 "...nowe realia po 1989 r. ИksНЗaмЗВКaмa kВБsekКeБЗБa i ГЕНeАМślБa polityka sВКieckiegВ hegeАВБa. )sЗБiaмa КмaściКie БieГЕНeЕКaБa hisЗВЕМcНБa ciągмВść kadЕВКВ rodzinno- iБЗelekЗИalБa АiędНМ tzw. kujbyszewiakami , których SЗaliБ ГЕНМgВЗВКМКaм К laЗach 40. do roli namiestników ГВdbiЗej PВlski, a eliЗą ВficeЕфК WSI, sztabu generalnego i polskiej dyplomacji..." - JaБ FiliГ SЗaБiмkВ ur. 1979 r.), Dyrektor Departamentu Innowacji w MiБisЗeЕsЗКie PЕНedsiębiВЕcНВści i TechБВlВgii RP НaИКażМм w referacie: Katastrofa smoleńska a geopolityka Lecha Kaczyńskiego..., PDF s.3. III Prolegomena do Niebopolityki von Stefan KosieКski SЗИdia SlaЙica eЗ KhaНaЕica ZБiКecНВБa RНecНМКisЗВść https://t.co/kyraSXFsn8 pic.twitter.com/Z3GFYuPKeg — sowa (@sowa) November 4, 2019 https://twitter.com/sowa/status/1191396971552157696

BARDZO DOBRA DLA UKRYTEGO SYJONU ZMIANA W POLIN fraszka ODŻYDZAN)E M32 PDNIII Y-DNA R1a1 FO von Stefan Kosiewski SSetKh ZECh ZR 16. Krakowska". Zlikwidowano w ub. roku resort Skarbu Państwa, by nie było już kontroli państwa nad spółkami * ZlikКidВКaБe ЕВkИ ГЕНeН fЕaБkisЗВКskiegВ ЗЕВckisЗę Naimskiego MinisЗeЕsЗКВ SkaЕbИ PaоsЗКa ЕeakЗМКВКać Аa ЕВkИ ИkЕМЗМ żМdВКiБ SasiБ ГВd БaНКą MiБisЗeЕsЗКa ZasВbфК cНМ jakВś Зak jak ГЕНМjdНie ГedaмВКi dВ мba Amin

14 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

* ODżYDZAN)E M30 PDNI SЗaБisмaК kaЕdМБaм żМdВИbeckВ-kryptosyjonistyczny Dziwisz )ЕlaБdМНacja WschВdБiej EИЕВГМ M MiędНМБaЕВdВКa SЗЕefa BeНГiecНeоsЗКa ГВd nadzorem ONZ ZMIANA PARADYGMATU PDN von Stefan Kosiewski SSetKh ZECh 20191024 ME SOWA mysowa 24. Okt. audio: gloria.tv/post/N2TeT9ND2MwW6C3VF9zRsKGCJ PDF: https://www.academia.edu/40734432/ https://vk.com/wall467751157_677 https://vk.com/wall467751157_686

https://independent.academia.edu/StefanKosiewski https://vk.com/photo467751157_457242115 Zaplecze abo zadupie cywilizacyjne FO von Stefan K... audio: https://gloria.tv/post/dvmbc4D1Xurf4EXSkCCC28Fqm PaБИ MaЕciБВКi KЕНМżaБВКskieАИ 15 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

Кe WЕВcмaКiИ PDN)) https://vk.com/wall467751157_686 Zaplecze abo zadupie cywilizacyjne https://sowamagazyn.blogspot.com/2019/11/zaplecze-abo-zadupiecywilizacyjne-fo.html FascМБacja ObмędeА ЙВБ SЗefaБ KВsiewski htt... Veröffentlicht 2 Tage her Seiten: 30 Liest: 150 Öffentlich Prolegomena do Niebopolityki von Stefan KВsieКski EИЕВГejska SЗЕefa BeНГiecНeоsЗКa M30 the Blue line

audio: gloria.tv/post/N2TeT9ND2MwW6C3VF9zRsKGCJ Stefan Kosiewski Opublikowane na LinkedIn - 1. Czy Roman Giertych, wnuk Jędrzeja G. Кie АВże К lisЗВГadНie Е., kiedy Polska wybiła się spod żydowskiego panowania na niepodległość ГВ jakich ГaЕИ laЗach? CНМ dВkВБaБВ АВże ГВgЕВАИ Бa ГaБИjącМch żМdach, cНМ cВ? , jeśli Jan Filip Staniłko ur. 1979 r., Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie PЕНedsiębiВЕcНВści i TechБВlВgii RP w referacie: Katastrofa smoleńska a geopolityka Lecha Kaczyńskiego, PDF s.3. НaИКażМм: "...БВКe Еealia ГВ Е. ИksНЗaмЗВКaмa kВБsekКeБЗБa i ГЕНeАМślБa ГВliЗМka sВКieckiegВ hegeАВБa. )stniała właściwie nieprzerwana historyczna ciągłość kadrowo rodzinno- intelektualna między tzw. kujbyszewiakami, których Stalin przygotowywł w latach 0. do roli namiestników podbitej Polski, a elitą oficerów WS), sztabu generalnego i polskiej dyplomacji..."? https://t.co/Ks4IwtX2FG ZNAK Zadupia cywilizacyjnego MUSZELKI 32 spiskowy trockista zamachowy MacieЕeКicН Бa MaЕsНaмka SeБiВЕa sejАИ ГЕНeЕВАbaБegВ IX kadencji tzw. Polski po Magdalence III Prolegomena do Niebopolityki von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica Zniweczona RzecНМКisЗВść https://t.co/uaJ0OfF5yc my father was a pic.twitter.com/rjPdmoCj54 — sowa (@sowa) November 5, 2019 the Blue line Porozumienie dla Pokoju i Rozwoju Lu... 16 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

the Blue line Porozumienie dla Pokoju i Rozwoju Ludzkosci w Europie M30 https://m.vk.com/wall467751157_677 ODzYDZANIE von Stefan Kosiewski SSetKh http://sowa.quicksnake.cz/Protestbewegung/Nowe-Akta-Krola-w-Ministerstwie-SkarbuPanstwa-M30-Prolegomena... Pages: 20 Reads: 1174 Public http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski/Pani-Doktor-Zuzannie-JanuszowejKurtykowej-M32-FO-ZNAK-zadupia-cywilizacyjnego-PDNIII-SSetKh-von-Stefan-KosiewskiODzYDZANIE-ZR-Na-115-periodownice-zamachowcy-sat-Jarosawa-Al-Kaczynskiego Opublikowano 23 hours ago, autor: sowa

vk.com/photo467751157_457242111

audio: mixcloud.com/sowafrankfurt/zmierzch-kaczynskich-pdo629-von-stefan-kosiewskissetkh-dr-dariusz-ratajczakfo132-aneks-do-wsi/ NAUKOWE UZASADNIENIE NIEBOPOLITYKI POLSKIEJ Нe śЕВdМ, lisЗВГada, gВdН. : Novembra 6 AD 2019 dla oceny dokonanej przez premiera i mgra historii, Mateusza MВЕaКieckiegВ, że "WМЕВk TЕМbИБaмИ SГЕaКiedliКВści UБii EИЕВГejskiej TSUE dВЗМcНМ К zasadzie stanu historycznego". https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1438278,morawiecki-wyrok-tsue-wiek-przejsciasedziow-w-stan-spoczynku-reforma-sadownictwa.html Uzasadnienie stanowi naukowe ВdБiesieБie dВ sЗКieЕdНeБia КiceГЕeАieЕa dЕa JaЕВsмaКa GВКiБa Бa мaАach ЕadiВКej T . jki: "PЕaКВ i SГЕaКiedliКВść НgмВsiмВ Зe kaБdМdaЗИЕМ, ВБe Бie bМмМ ИНgadБiaБe z PВЕВНИАieБieА. WkЕфЗce ГВsмВКie PВЕВНИАieБia się sГВЗkają i będНieАМ ЕВНАaКiać Н kВleżaБkaАi, kВlegaАi Н PiS В ЗМch kaБdМdaЗИЕach" WiceГЕeАieЕ К ЕНądНie ZjedБВcНВБej PЕaКicМ НaНБacНМм, że beН gмВsфК ГВliЗМkфК jegВ ГaЕЗii К SejАie А.iБ. ГВseм AБdЕНej SośБieЕН БajГeКБiej Бie będНie КięksНВści dВ ГВКВмaБia ЗМch kaБdМdaЗИЕ. https://vk.com/wall467751157_687 Po Myśli V) Rozdziału filozofii rozwoju raziaństwa Andrieja Diewiatowa No694-9 04.11.19 aurora.network/articles/251-nebopolitika/73379volna-i-tsifra

17 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

"

10. November 2019

". 71-leЗБia ElżbieЗa Chojna-Duch, kandydatka KacНМоskiegВ Бa sędНiegВ TЕМbИБaмИ Konstytucyjnego, ИЕВdНiмa się Аaja Е. НaЗeА jИż laЗ ЗeАИ АВgмa ГЕНejść Бa eАeЕМЗИЕę ГВ MМśli ustawy o ustroju sądфК powszechnych z liГca Е., jedБakże JaЕВsмaК AleksaБdeЕ KacНМоski, ИЕ. cНeЕКca ГВsЗaБВКiм НeАścić się ГeЕfidБie ВdГмacić ГВs . aБМА Нa ГЕНes . aБe, jak ЗВ się АфКi К siedНibie PiS Бa NВКВgЕВdНkiej i Бa BaмИЗach К Mieście ŁВdНi, TЕМbИБaмВКi SГЕaКiedliКВści UБii EИЕВГejskiej TSUE jakВż i АiaБВКaм Н ГВsГiesНБie, Н Бagмa i bЕИЗalБie sЗaЕИsНkę Н КМЕaźБМАi НАiaБaАi geЕiaЗЕМcНБМАi, А.iБ. ГВ ГЕНejściach kЕМАiБalБМch К БajbliżsНej ЕВdНiБie; dНiabБąм БВżeА jedeБ aАaБЗ dЕИgiegВ, kВchaБek bМмegВ Аęża, cВ КМsНмВ Chojna-DИch ГЕНМsмВКiВКВ cНkaКką, ГВБieКaż АИsiaмВ Вdbić się i НaЕМsВКać skaНą ЗЕaИАaЗМcНБą Бa Аającej КsНak ВЕНekać ГВ КsНМsЗkiА ВbiekЗМКБie В НgВdБВści Н KВБsЗМЗИcją RP debilБМch ИsЗaК ИchКalaБМch К SejАie )X KadeБcji ГВ MagdaleБce, ГЕНМgВЗВКМКaБМch ГЕНeН ЕНąd igБВЕaБЗфК ekiГМ MaЗeИsНa MВЕaКieckiego, mgra historii К НakЕesie legeБdМ hisЗВЕii ЗНК. SВlidaЕБВści WalcНącej КмasБegВ Вjca, KВЕБela НaАeliБВКaБegВ К sЗaБie КВjeББМА К PRL И KВchaБki, ГВ ГВЕНИceБiИ MaмżВБki żМdВКskiej, АaЗki dНieciВА; MaЗeИsН ИЕ. Зak БГ. ГВ PaБi MaЗce Аa ГЕaКВ dВ pochodНeБia iНЕaelskiegВ, ГВ ГВsЗaКieБiИ ГieЕКsНegВ kЕВkИ К EЕeН )sЕael, Нaś jeśli Бie dВsЗąГiм jesНcНe ЗegВ dВbЕВcНМББegВ ГЕaКa, ЗВ ЗМlkВ Н КмasБej КВli, albВ skИli debiliНАИ sКegВ faЗЕa, jak АфКią kЕНВki К BВgИciach - Бie ГЗВki БaГмМКВКe eleАeБЗМ repatriacyjne, kЗфЕМ ВdАфКiм ГИblicНБie żМdВКskiegВ ГВchВdНeБia БaЕВdВКegВ ciВЗkВА syna swego, bankstera Mateusza Morawieckiego w obecnie nazywanym SANTANDER baБkИ К PВliБ; К )НЕaelИ НaАiesНkaмМА ciВЗkВА Бa sЗaмe Н ГasНГВЕЗaАi ЗegВ ГaоsЗКa i obywatelstwem (a tylko dlategВ БaЕВbiм sНИАИ Бa TaБКi Бie żМd Нe SНcНebЕНesНМБa НaisЗe, БieГВЗЕНebБie, ażebМ Бie КМdaмВ się ГЕНed kЕНВkaАi PВlakaАi i KaЗВlikaАi, że К AАeЕМce NiagaЕa ЗЕВchę КięksНМ КВdВsГad, chВciaż Maмa EБcМklВГedia PWN ГВdaКaмa Нa GВАИмki a kИ ГВkЕНeГieБiИ seЕc, że КięksНМ sГadek КВdМ И Бas, К АeЗЕach Бa КМsВkВść Аa SiklaКa К TaЗЕach, ЗМАcНaseА sМБ MaЕsНaмka SejАИ i ГЕeАieЕ RНądИ RP jesЗ ГЕaКidмВКegВ, żМdВskiegВ ГВkВleБia Нe КsНМsЗkiАi ЗegВ sЗaБИ ЕНecНМ kВБsekКeБcjaАi, honorami w Yad Vashem itp., karteczkami wtykanМАi gdНie ЗЕНeba Нe żМcНeБiaАi dВ ВficeЕa ГЕВКadНącegВ Н MВsadИ, ГВd ЗНК. ściaБę PмacНИ, żМdВКiБ КciągБięЗМ ГЕНeН 18 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

księdНa żМdВskiegВ kaЕdМБaмa GИlbiБВКicНa К afeЕę Н dВЗacjaАi ИБijБМАi dla ЕВlБicЗКa, kЗфЕe laЗaАi BЕИksela АИsiaмa ГЕНecież kВАИś КМГмacać Бa 14 ha ziemi rolnej, ГЕНekКalifikВКaБej Бa dИżВ baЕdНiej dЕВgВceББe dНiaмki bИdВКlaБe Кe WЕВcмaКiИ, Нe НasВbфК ГaоsЗКa PL scedВКaБМch Бa sмИГa kaГelaБa ГaЕafii КВjskВКej Кe WЕВcмaКiИ, przepisanych na wszelki wypadek przez premiera Mateusza Morawieckiego na żМdВską żВБę, Н kЗфЕą dНieli sЗфм i мВże, chВciaż gesНefЗМ ГЕВКadНi ВddНielБie ГВ ВbjęciИ БВАiБacji, a Бie chciaм ИjaКБić dВchВdфК ГЕНed PВlakaАi jakВ АiБisЗeЕ, ИЕНędБik ГaоsЗКВКМ; БiedВКiaЕek Зaki saА, jak żМdВski aГВsЗВм TВАasН, Бie Иfaм КмasБej żВБie, po zdradzie żВБМ Кe КмasБej ЕВdНiБie ГЕНeН geБeЗМcНБegВ Вjca, MaЕsНaмka SeБiВЕa SejАИ V))) KadeБcji. WielkiegВ PВГЕНedБika, jesНcНe WięksНegВ będНieАМ Аieli in spe MaЕsНaмka SejАИ SeБiВЕa, dКa Аiesiące jedБak АмВdsНegВ Вd sędНiБМ sędНiКej ChВjБa DИch, )cka Singera (nazwisko rodowe) ur. 3 sierpnia 1948 (patrz: Wikipedia: Antoni Macierewicz) z ВГaБceЕНВБą liАИНМБą sмИżbВКВ ГВГЕВКadНВБą ГЕНeН kieЕВКcę ГЕВКadНącegВ, Н gabiБeЗeА Н gмębВkiАi fВЗelaАi, Нe НasмВБaАi Бa ВkБach НмВcВБМАi i giЕlaБdaАi sЗiИkВКМАi Бa ściaБach, Н АмВdНiaБkaАi ЕВНБegliżВКaБМАi Бa ГlafВБach, asМsЗeБЗkaАi i asystentami, miksturami z Apteki Ironia , dietami poselskimi, dodatkami nocnymi za БieГЕНesГaБe ВbЕadМ, sВЕЗaАi АИБdИЕВКМАi, ГЕНМКilejaАi X))) i X)V ГeБsji ГВsмa Кciąż, ГВ odebraniu odpraКМ eАeЕМЗalБej Н KacНМоskiА, a jedБak dНiaЕskiegВ Нe sЗИdeБЗaАi ГЕacИjącМАi К KaБcelaЕii MaЕsНaмka SeБiВЕa НaВcНБie К USA, ГВ sЗażИ НaКВdВКМА ЗajБМch sмИżb WS) LWP К aГЗece fВЕАacji, Зj. А.iБ, К НakЕesie: ЗeЕМЗВЕialБegВ ЗЕНaskaБia jaj К АВźdНieЕНИ, ИbijaБia БasieБia Бa ГiaБę eЗc., jak НaГisaБВ К TesЗaАeБcie AБЗВБiegВ В jajcach ИsЗęГ ., s. .: MВże się НaśАieЕdБąć - Зj. jedeБ ГВЗВАek АВże się КМЕВdНić ГЕНМЗВcНАМ Н TajБej (isЗВЕii MВБgВмфК ЗeБ НaГis: " - A ЗВ ГВdlec! Na cНМich sмВКach ВБ się ВГieЕa, że К ЗeБ sГВsфb ГВНКala sВbie lżМć sЗaЕsНegВ bЕaЗa! PВjedМБcНe jajkВ АВże się НaśАieЕdБąć! JegВ КЕВgВść jesЗ skieЕВКaБa ГЕНeciКkВ sЗaЕsНeАИ bЕaЗИ! PВślę gВ К ГieЕКsНej liБii i każę АИ się КdЕaГМКać Бa АИЕМ ЗКieЕdН КМsВkich, jak gфЕa, aż ГВНЕМКa paznokcie na sКВich dНiesięciИ Гalcach".

19 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

Jak ГВd LeБiБВ i MВБЗe CassiБВ AБdeЕs Н WaБdą WasileКską Нe ZКiąНkИ PaЗЕiВЗфК PВlskich БakaНaм; kИ chКale ВjcНМНБМ, ГaБie MiБisЗЕНe, АмВdsНМ Вd kaБdМdaЗki Бa sędНiБę TЕМbИБaмИ Бad gЕВbeА KacНМоskiegВ, Бa CНмВБka KВБsЗМЗИcМjБego, 71-leЗБiej ElżbieЗМ Chojna-DИch, kЗфЕa Зak saАВ НБa się Бa НgВdБВści Н ГЕaКeА gadaБegВ cВ i dВkЗВЕ ГЕaКa ГЕНeБiesiВБМ dВ klasМ АaЗИЕalБej ГЕНeН ИbВКca KИbeЕskiegВ JaЕВsмaК AleksaБdeЕ KacНМоski, Бie ГЕНesНмa БadgВЕliКie НgмВsНВБa kaБdМdaЗka jedБak badaБia u psychiatry i Бie ГЕНedмВżМмa śКiadecЗКa MВЕalБВści żМda i Гedaмa Вd księdНa kaЕdМБaмa i kaГelaБa КВjskВКegВ GмВdНia, kВlegi hieЕaЕchicНБegВ dla JędЕasНeКskiegВ Вd kЕВГieБia Нa ГieБiądНe dekli dВ sЗИdНieБek kaБaliНacМjБМch К Mieście ŁВdНi, jakВ biskИГ pomocniczy w dieceНji, НaЗeА debile Бie kВБsekЕВКaБi ЕaН jesНcНe będą АВgli НgмВsić ВКą kaБdМdaЗkę dВ KORYTA, żebМ dМЕekЗВЕ CeБЗЕИА )БfВЕАacМjБegВ SejАИ, AБdЕНej GЕНegЕНфмka https://wiadomosci.onet.pl/kraj/wybor-sedziow-do-tk-cis-procedura-bedzie-musiala-bycГВКЗВЕНВБa/ДkЛceГe Бie sГВЗkaм się Нe sмИsНБМАi Н БaИkВКegВ ГИБkЗИ КidНeБia НaЕНИЗaАi fВЕАalБМАi, abМ bМмВ kЕфЗkВ АфКiąc ГЕНeciągaБie НaАiesНaБia АiesięcНБegВ ГВ kмВГВЗach, jakich sНef ABW Бie będНie Аiaм К SГЕaКie AfeЕМ BaБasia, kЗфЕegВ psychiatra na ocНМ Бie КidНiaм ГЕНecież ГЕНed КЕВgiА ГЕНejęcieА kaАieБicМ ГВżМdВskiej К darze od AK-ВКca ЕНekВАВ, jak ВśКiadcНМм БabМКca ГИblicНБie, kЗфЕМ ЗВ ВfiaЕВdaКca kaАieБicМ К AЕАii KЕajВКej Бie bМм, cНМ bМм АВże, КВbec ЗegВ, żМdВski kaАieБicНБik faмsНМКМ К JИdeБЕacie na Podgórzu?

AlbВ К GesЗaГВ żМdВskiА К KЕakВКie i Аieli Бa БiegВ К )PN haka? MiмВsieЕБМ SaАaЕМЗaБiБ, BaБaś ВГiekВКaм się НБaleНiВБМА Н dВАeА sЗaЕМА żМdВskiА bliźБiА, faмsНМКegВ ГaЕЗМНaБЗa НaГЕВsiм dВ BaЕИ MlecНБegВ i dВ NВЗaЕiИsНa i БieИsЗaББie Гмaciм Нa kЕęЗa żМdВskiegВ ИЗЕНМАaБie dВ Иs . aБej śАieЕci, dlaЗegВ J. AleksaБdeЕ KacНМоski АВże 20 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

BВgieА a PЕaКdą ИКażać, iż Аa ЗalАИdМcНБe ГЕaКВ dВ cНМsЗegВ sИАieБie ГВ КsНМsЗkieА, chВć dмВБie sГlaАiВБe będНie Аiaм КiecНМście ГЕНelaБą bЕaЗБie kЕКią bЕaЗВbфjcНą, БaЗВАiasЗ MacieЕeКicНa, kЗфЕМ Бie beН ГВКВdИ Нjadм Вbiad К KaЗМБiИ К ЕesЗaИЕacji kКieЗБia , a dВГieЕВ ГВ OsЗaЗБiej KВБsИАГcji ГВsГiesНМм jak БajsНМbciej Н DВbЕą NВКiБą dВ WaЕsНaКМ, cВ bМ KacНМоskieАИ cНeА ГЕędНej się ГВsГiesНМКsНМ ГЕНekaНać KВБdВleБcje, ЗНБ. КsНМsЗkie АВżliКe НesЗaКМ ГМЗaо do kolejnych, termo barycznych wersji zadymiania .:.Sprawy Zamordowania starotestamentowego Abla przez Kabla, ГВ MМśli TesЗaАeБЗИ Lecha KacНМоskiegВ iЗd. К kieЕИБkИ ВbЕНądkИ sНkВckiegВ GЕИГМ WiБdsВЕ ГЕНeГisВКМА dla .:.bЕaci ВbЕНądkИ sНkВckiegВ Бa WielkiА Wschodzie NiegмИГiegВ, Бadleciaм OśКiecВБМ Ze WschВdИ Na WschВdНie BiaмМch OЕмфК LВżМ ВkЕągмegВ sЗВмИ GRU geБ. JaБisНeКskiegВ Н cНasфК kЕфla Sasa К PaмacИ SaskiА, kЗфЕМ ГЕeНМdeБЗ DИda jaki Гaмac, Зaki Гajac Вbiecaм ЕaН jesНcНe ГВsЗaКić Нa sКВje, ЗНБ. Бiczyje, kiedМ ЗМlkВ ГВГИści Гasa К żМdВАasВоskiА ЕМcie К kieЕИБkИ Kibla. BaБaś К DВbЕej WieЕНe Аa ЗalАИdМcНБe ГЕaКВ dВ cНМsЗegВ sИАieБie, bВć dмВБie sГlaАiВБe KalksНЗajБ będНie Аiaм dВ cНКaЕЗegВ ГВkВleБia hВАВseksИalisЗМ, Бa Кieki kЕКią bЕaЗВbфjcНą, Бie R1a1 sмВКiaоską, dlaЗegВ БaАaściм MacieЕeКicНa PalАą SeБiВЕa, kЗфry ma gadane na КsНelki КМГadek, gdМbМ КМsНмВ, że Бie jedБegВ, faмsНМКegВ ГaЕЗМНaБЗa АiмВsieЕБie ГВГЕВКadНiм SЗaЕsНМ BЕaЗ К DВbЕej WieЕНe dВ NВЗaЕiИsНa a ГВЗeА jesНcНe ГeЕАaБeБЗБie Гмaciм BaБaś Нa kЕęЗa КikЗ i ВГieЕИБek, ИЗЕНМАaБie dВ Иs . aБej śАieЕci, dlaЗegВ NacНelБik żМdВКskiegВ ГaоsЗeКka В kЗфЕМА БaГisaм JędЕНej GieЕЗМch Кe WsЗęГie dВ dНieмa "CМКiliНacja żМdВКska" aИЗВЕsЗКa ГЕВf. Feliksa KВБecНБegВ, s. . .

JaЕВsмaК Aleksander KacНМоski ma chyba Зakże ГВ БaАasНcНeБiИ BaБasia Бa sНefa N)K ГВ LechИ KacНМоskiА ЗalАИdМcНБe ГЕaКВ dВ cНМsЗegВ sИАieБie, chВciaż dмВБie sГlaАiВБe będНie Аiaм kЕКią Бie ВbcegВ, dlaЗegВ 21 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

MacieЕeКicНa, kЗфЕМ Бie beН ГВКВdИ Нjadм Вbiad ГВsГiesznie w restauracji 10 kwietnia БaЕażając się Бa ВКЕНВdНeБie żВмądka, a dВГieЕВ ГВsilВБМ sИЗМА, ЕИskiА sГВsВbeА ГВsГiesНМм jak БajsНМbciej Н DВbЕą NВКiБą dВ WaЕsНaКМ ГЕНВdeА, iżbМ KacНМоskieАИ, ЗajБeАИ КsГфмГЕacВКБikВКi trockistowskiego K.S.S. KOR w PRL-И ГЕНekaНać WМЗМcНБe Kondolencje, tzn. wszystkie НesЗaКМ ГМЗaо dВ kВlejБМch, termo barycznych wersji zadymiania .:.Sprawy Zamordowania starotestamentowego Abla przez Kabla, podstawy legendy Testamentu Lecha KacНМоskiegВ iЗd. К kieЕИБkИ ВbЕНądkИ sНkВckiegВ GЕИГМ Windsor, przepisowego na Wielkim Bliskim Wschodzie Бadleciaм Зak ВЗВ persewerycznie, Zdrowo OśКiecВБМ Ze WschВdИ Na WschВdНie BiaмМch OЕмфК LВżМ OkЕągмegВ SЗВмИ Н cНasфК kЕфla Sasa К PaмacИ Saskim artefaktu, który to ГЕeНМdeБЗ DИda sКфj, Нięć Julka Kornhausera, naszego kolegi po piórze, obieca wnet ГВsЗaКić Нa sКВje К dЕИgiej kadencji Przedwyborczych ObieЗБic, kЗфЕą Аa baБkВКВ КМgЕaБą, jak KВАВЕВКski żМм w przerombanym ГЕНekВБaБiИ, że Бa Нięcia żМdВkВАИБisЗМcНБegВ ГИмkВКБika SB В БaНКiskИ Dziadzia nie ma silnego w POPRL-u; za swoje odbuduje, tzn. za niczyje kiedy tylko KacНМоski БaАaści ГВ sНaАaоskИ bВЕsИka Бa kЕakВКskiА bЕИkИ мajБeА i dЕВgą laКeЕВКaБia НмВЗфКki ГЕНeН GlaГiоskiegВ ГВГИści Гasa К żМdВАasВоskiА kВ ЕМcie kieЕИБkИ НЕфКБВКażВБegВ bИdżeЗИ АВdмфК, НakliБaБia(...), przekabacania, ГЕНeГisМКaБia Бa leКВ Н bмędaАi żМdВsНaАaоskich dВkЗВЕaЗфК geopolitykierów КЗajeАБicНВБМch К KieЕИБki Н КidВkieА, jakВ się ЕНekмВ Бie gЕМГseЕą: Kibla.

vk.com/photo467751157_457242112 22 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

https://yandex.ru/collections/card/5dc19060d497a8e1d8dd87cf/

Tajny znak rombu Lecha Kaczyńskiego, przerąbany w XX) w. znak Zadupia Cywilizacyjnego na tle Ministerstwa Zdrowia Psychicznego tzw. Polski po Magdalence w tajemnicy przed ujawnieniem Зeż gмфКБМch https://avatars.mds.yandex.net/getpdb/2296887/72566f7d-08ef-47f5-a387-57219bb4117e/s1200 ГЕНeАфКieБia iБaИgИЕacМjБegВ MaЕsНaмka SeБiВЕa SejАИ RP )X kadencji, mgra historii )БdiaБ KecНИa, AБЗВБiegВ MaciaЕeКicНa, ЗЕВckisЗВКskiegВ sВcjalisЗМ ЕefВЕАИjącegВ ГeЕАaБeБЗБie żМdВ- kВАИБisЗМcНБМ PRL, ЗКфЕcМ ГaЕaАasВоskiegВ K.S.S. KOR, cфЕki LВżМ "KВГeЕБik" JaБa JфНefa LiГskiegВ, kВleżaБki Н ГЕacМ biИЕkВ К biИЕkВ К )БsЗМЗИcie Badaо LiЗeЕackich , PieЕКsНej MaЗki RНecНМГВsГВliЗej, ГВ АężИ KacНМоska, Н dВАИ żМdВska ЕВdНiБa Н Rфża WВźБiakВКska Н dВАИ, cфЕka Jacka WВźБiakВКskiegВ Н KЕakВКa, ИżМКająca Нa БaНКiskВ idiВАИ ThИБ, ГВЕНИcВБej ВkЕИЗБie ГЕНeН ИbВКca Н bliźБiakami na ЕękИ; ЗКфЕcМ БaИkВКej ЗeВЕii ZaАachИ SАВleоskiegВ, КМiАagiБВКaБej ГЕekВgБicМjБie К chВЕej kieГe gмВКa, ГВ ГВlskИ dЕИżМБВКegВ AБЗka Н CНeЕКВБegВ (aЕceЕsЗКa KИЕВБia К PЕaАiesięcНБicę . ))) Е. ВdБВЗВКaБej Бie jakВ К БВcie ЕabiБackiej dВ kВАeБЗИ na fb Бa ScЕeeБshВЗ Н ГВsЗa: MaЕciБ KЕНМżaБВКski WiceАaЕsНaмek WВjeКфdНЗКa DВlБВśląskiegВ SЗЕВБa gмфКБa https://www.academia.edu/40836335/ Prolegomana do 23 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

NiebВГВliЗМki )) ZaГlecНe abВ НadИГie cМКiliНacМjБe FascМБacja ObмędeА ЙВБ SЗefaБ Kosiewski CIOTA SAMOTRZECIA Studia Slavica et Khazarica M31 Zarys Estetyki Chazarów 20191103 Magazyn Europejski SOWA https://vk.com/wall467751157_687 DETABUIZACJA TRIADAMI 3. Nov. mysowa https://gloria.tv/mysowa

trockistowski żydokomunistarewizjonista, syn szpiega NATO z ulotkami przed kościołami w PRL "W latach 1939- ГВjaКiмa się КśЕфd żМdфК ВЕaН К NieАcНech i К AБglii, АМśl skoncentrowania polskiego i w ogóle śЕВdkВКВeИЕВГejskiegВ żМdВsЗКa К LИbelsНcНМźБie i ГВКВмaБia ЗaА dВ żМcia żМdВКskiegВ ГaоsЗeКka; ГВcНąЗki akcji kolonizacМjБej, żМdВКskiej К LИbelsНcНМźБie НВsЗaмМ НЕВbiВБe. W laЗach -43 Niemcy ГЕНeГЕВКadНili akcję kВБceБЗЕВКaБia lИdБВści żМdВКskiej К PВlsce К Кielkich gettach, z gettem warszawskim na czele i geЗЗВА ЗМА Бadali saАВЕНąd КeКБęЗЕНБМ Н żМdВКską adАiБisЗЕacją ("Judenraty"), sądВКБicЗКeА i ГВlicją ... . JędЕНej GieЕЗМch К PЕНedАВКie dВ CМКiliНacji żМdВКskiej PЕВf. Feliksa KВБecНБegВ sЗКieЕdНiм: "PВ ЕВkИ SЗaliБ ГВsмИżМм się gмфКБie kВАИБisЗaАi żМdaАi ВbВk НЕИsНcНВБМch PВlakфК, Зakich jak АaЕsНaмek RВkВssВКskii geБeЕaм PВГмaКski dВ ЕНądНeБia PВlską i ГЕНelВЗБie, ГЕНeН kilka laЗ, АВżБa ГВКiedНieć, że PВlska bМмa ГВd ГaБВКaБieА żМdВКskiА..." s.: -9). CНМ RВАaБ GieЕЗМch, КБИk JędЕНeja Кie АВże К lisЗВГadНie Е., kiedМ PВlska КМbiмa się sГВd żМdВКskiegВ ГaБВКaБia Бa БieГВdlegмВść? Jeśli JaБ FiliГ SЗaБiмkВ ИЕ. Е.,НaИКażМм К ЕefeЕacjie: KaЗasЗЕВfa sАВleоska a geВГВliЗМka Lecha KacНМоskiegВ, PDF s. .: ""...БВКe Еealia ГВ Е. ИksНЗaмЗВКaмa kВБsekКeБЗБa i ГЕНeАМślБa ГВliЗМka sВКieckiegВ hegeАВБa. )sЗБiaмa КмaściКie БieГЕНeЕКaБa hisЗВЕМcНБa ciągмВść kadЕВКВ rodzinno- iБЗelekЗИalБa АiędНМ ЗНК. kИjbМsНeКiakaАi, kЗфЕМch SЗaliБ ГЕНМgВЗВКМКaм К laЗach . dВ ЕВli БaАiesЗБikфК ГВdbiЗej PВlski, a eliЗą ВficeЕфК W S), sНЗabИ geБeЕalБegВ i polskiej dyplomacji..."? http://sowamagazyn.blogspot.com/2013/11/ http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski/Pani-Doktor-Zuzannie-JanuszowejKurtykowej-M32-FO-ZNAK-zadupia-cywilizacyjnego-PDNIII-SSetKh-von-Stefan-KosiewskiODzYDZANIE-ZR-Na-115-periodownice-zamachowcy-sat-Jarosawa-Al-Kaczynskiego 24 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

-----WiadВАВść ВЕМgiБalБa----Od: -73 <president@clubvi.ru> WМsмaБВ: БiedНiela, lisЗВГada 2019 17:01 Do: + Ш <skosiewski@gmail.com> Temat: Ш . . . Я . № 10.11.19 - No707

10.11.19:

- 74 Я ЯЦ

..." 09.05.2020 – , »–

« , ,

«

»,

."... , - 78 Я (Ш http://shzs.info/

2008)

Ш

-

Я

alexibr@mail.ru

- 73 Я president@clubvi.ru www.clubvi.ru 31 25 | S t r o n a

1999

Ш щ

issuu.com/kulturzentrum

.

щ

Я


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

Х

Х

Х

Х

Ц

Х Х

ХзеенХ Х

Х

Х

Х

Х Х

Х Х Х

Х Х

Х г

Х

Х Х Х

Х Х

Х Х

Э

ЮХ

Х

Х

Х

Х Х

-

бХ

Х

Х Х Х Х

Х »Х Э

Х

issuu.com/kulturzentrum

Х Х

бХ

Х

Х Х Х Х Х

г

Х

Х ЮбХ Х Х

Х«

Х Х

Х Х

Х

Х Х

Х

Х

Х Х

гХ Х Х Х

Х

Х Х

Х

Х

Х Х

Х

Х Х Х Х бХ

Х Х

Х

26 | S t r o n a

бХ

бХ

Х Х Х

Х

Х Х

Х

Х

бХ

Х Х « Х »ХЭ

Х Х Х Х Х Х Юг


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

Х Х Х Х

ХЭ Х Х Х

Х Х Х

г Х

ЮбХ

Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х Х

Х

Х жзлХ г

Х–

ХЭ

Х

Х«

Х

Х

Х«

»Х-

Х

Х Х

issuu.com/kulturzentrum

Х Х Х Х Х ззгжегжоХ Х

гХ

Х

Х

Х бХ Х –

Х

Х

Х Х

Х

Х

г

Х Х

Х Х

Х Х

Х

Х

Х

Х Х »Х Х

бХ г

Х

Х

Х

27 | S t r o n a

Х

Х Х«

Х

Х Х

ежгезгзезеХ Х Х - 神道ЮХ »Х Э

Х ЮХ

Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х Х Х

»Х

Э

ЮХ бХ

Х

Х Х

Х Х Х«

Х

Х Х «

Х Х Х Х ЮХ Х »Х

Х

Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

Э Э

Х

ЮХ Х

Х Х Х Х Х

Х

ХЭ »Х Э 皇) – « Х– « Х

Х Х бХ


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

Х

»Х – ЮХ Х

Х Э Х

Т

照大御神ЮХ

Х

Х Х

Х Х п Х– 30% Х– 15% Х– 15% Х– 5% бХ Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х Э Х Х Юг Х Х

Х

Х Х

Х– 45% Х бХ

Х

Х

令和

– Х Х

Х Х Х

Х

Х Х

г Х

бХ ЮХ

Х

Х

Х

Х

Х Х Хежгежгзезз гХ

Х

Х Э Х

Х

Х .

Х

Х

бХ

Х

ХI Х

бХ

Х

Х Х

бХ Х

« «

Х

»Х

Х

Х

Х

Х

гХ Х Х гХ

28 | S t r o n a

Х« Х Х Х Х Х

»Х– Х

Х

»Х – Х

бХ Х Х пХ

Х Х

бХ

Х Х

Х Х Х

Х

г

issuu.com/kulturzentrum

Х

Х Х Х

Х

Х Х Х Х– Х Х Х Х


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х Х« Х III»бХ Х Х Х Х Хежгежгзеззг Х Х– Х Х Х Х Х Х бХ Х

Х Х бХ Х

Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х Х Х

Х

Х

г Х

Х

Х

Х

Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х

бХ

Х

Х

бХ

Х

Х

гХ

Х Х

Х

Х

Х Х

бХ

Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х

Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

г п

Х Х

«

Х

Х– Х

Х

, Х

»Х Э

Х

Х Х Х

Ю Х

Х

Х

бХ Х Х Х Х

г

Х

Х

Х

Х

Х

пХ

ябХ

бХ

Х

Х Х

Х

Х Х

29 | S t r o n a

Х Х

issuu.com/kulturzentrum

пХ

я Х Х

бХ

Х

Х Х


Europäisches Magazin SOWA

Х

10. November 2019

Х Х

Х Х

Х– – Х Х Х Х г гХ Х г Х Х Х Х Х гХ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х г Х Х Х Х Х Х Х г

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х -

30 | S t r o n a

Х бХ

Х

Х Х Х

Х

Х

Х Х Х

Х Х Х

Х Х Х

Х Х Х

бХ Х

гХ Х Х

issuu.com/kulturzentrum

Х »Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х Х– Х ЭжлоеЮбХ

Х Х

Х

Х

Х Х Х

Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х гХ Х зз-змгжжгжоХ Х Х Х г Х Х Х бХ Х Х Х Х Хж%Х

Х Х

Х

Х

Х « бХ Х

бХ

Х Х

Х

Х Х Х Х

бХ Х Х Х Х


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

Х Х

Х

Х

Х III Х Х ХЭ Х Х Х Х »Х Х Х г Х Х Х пХ«

Х Х Х

Х Х«

Х Х

Х Х Х Х

Х Х

Х Х

Х .

Х Х

Х Х

Х Х

бХ

гХ

бХ знгекгзежлХ гХ Х г гХ Х Х Х

Х

Х

Х Х Х « 31 | S t r o n a

Х

бХ Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х Х Х Х

Х гХ

Х Х

Х

»г Х Х Х

Х

бХ

Х гХ Х

Х

Х Х Х

Х гХ

гХ

Х Х

Х Х

Х г

бХ

Х Х

Х

Хзнгекгжл

Х

Х Х , Х

г Х

Х

бХ »гХ

гХ

ЮХ Х Х

Х

Х бХ

Х

г Х

Х Х

Х

Х–

Х

Х

Х

Х

Х

Х бХ

issuu.com/kulturzentrum

Х Х

Х

Х Х

Х

Х Х

Х Х


Europäisches Magazin SOWA

Х

10. November 2019

Х Х

Х

Х ХЭ

Х

Х Х

Х Х

бХ Х

Х Х

Х

Х

я Х

»Х Х Х

Х«

Х

бХ

Х

я

Х Х

Х Х

я

issuu.com/kulturzentrum

Х

Х Х–

Х

Х

Х

»гХ

Х

Х

Х« гХ

Х«

Х Х Х

Х »Х

Х Х 32 | S t r o n a

Х

Х

Х

Х Х

Х

Х–

бХ Х бХ »Х Х

г

Х–

Х

Х Х 2012) – Х Х«

»гХ

Х

Х«

Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Х (1978-жониЮХ Х

Х

Х

Х »Х Х

Х Х

Х Х

Х

Х

Х Х« Х

Х Х Х

Х

Х Х

Х

Юг

Х

Х

»Х – Х Х Х Х Х Х Юг Х Х « Х Х

Х

»Х

Х

Х

Х Х

Х ХЭ

Х «

Х

ХЭзеемХ Х

г

Х

ХChina Energy Х гХ

Х

Х

Х Х


Europäisches Magazin SOWA

Х

10. November 2019

Х Х Х

Х

Х бХ Х

бХ Х

Х

Х Х

Х Х

Х Х »ХЭ大同ЮХ Х Х Х«

Х Х 命ЮбХ Х 子). Х

Х

Х

Х Х »Х Э »ХЭ

Х Х

Х

Х

Х

Х Х Х бХ гХ Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х

«

Х Х Х

Х Х Х Х Х «

Х Х Х Х Х

»Х

Х

Х Х«

Х Х

гХ Х Х

Х

Х

Х гХ Х

Х Х Х бХ Х Х– Х Х . Х

п Х

Х

Х

Х Х

бХ

Х

Х гХ Х

Х Х

Х

ХЭ Х

»Х Х

Х

Х Х

Х

Х

Х

Х

Х–

Х Х Э东正教ЮгХ

Х

». issuu.com/kulturzentrum

Х

бХ

Х бХ

Х гХ

Х

Х Х

Х

Х

Х

Х Х

Х

Х

Х – Х

33 | S t r o n a

Х« Х

Х

Х

Х Х

Х

бХ Х Х Х

пХ «

гХ Х жооиХ

Х Х Х Х

Х

ЮХ

Х

Х

Х

бХ

Х

Х

Х

Х бХ

Х

бХ

Х ХжкоеХ гбХ

Х Х

Х Х Х


Europäisches Magazin SOWA

10. November 2019

Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х

Х зежиХ гХ

Х

Х

Х бХ

Х

Х

Х

Х бХ

Х

Х Х

Х«

Х

»Х

Х

бХ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х Х Х Х

Х ХЭ

Х Х

Х

Х

Х

»бХ Х

»бХ Х Х

Х

Х Х

Х Х Х

Х Х

Х гХ

Х

ЮгХ Х Х Х Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х

Х Х Х Х«

Х

Х

Х бХ

Х

Х

34 | S t r o n a

Х

г Х

Х Х Х

Х

Х

Х

ХХХХХХенгекгзежкХ Х

Х

国会ЮХ

Х

Х

г

Х

Х

Х Х Х

Х

Х Х

Х

Х

жегекгзежиХ Х

«

гХ

Х

Х

Х

бХ Х

Х Х

Х

Х Х Х Х

гХ енгекгзежкХ гХ

«

Х

бХ

Х

Х

Х

Х

issuu.com/kulturzentrum

Х

Э中华东正教会ЮХ гХХ Х Х Х Х Х »Х Э中国 Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 主教爱

Х


Europäisches Magazin SOWA

«

Х

Х

10. November 2019

Х

»Х Х

Х « Х Х »ХЭ 平 囯 1850-1864). Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х« Х »ХЭ Х Х Х Х ЮХ Х Х Х Х Х Х Х Х Х« Х »Х Х г Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х гХиегжегзежоХ гХ Х Х Х Х Х Х Х Х Х гХ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х г Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х г

Х

-

Х

Х

пХ

Х

Х Х г

Х

бХ

Х

Х

бХ

Х

Х

Х

Х Х Э

Х

35 | S t r o n a

бХ

Х

Х бХ

бХ

Х

зогелгжоХ Х

Х

Х

Х Х Х

ЮХ

Х

Х Х

ХХХ

Х – Х

issuu.com/kulturzentrum

Х Х

пХ Х


Europäisches Magazin SOWA

Х

10. November 2019

Х

Х

Х

Х Э

Х Х

Х

Х

« елгежгжоХ Х

Э

п

Ц Ц

Х

Э

Х

бХ Х– Х

Х Х Х Х

Х »Х б

»Э

Х Х

Х – б

Х »г

Х

Х

Х ХЭ

Х Х Х –

п

Х

ЮХ

Х

Х

Х б

р

Х

Х

Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х

б

б Х Х Х

Х

Х«

п г 16:18,19). Х

Х

Х Х

Х Х г Х

бХ

ЮХ

ХЭ羊群ЮХ

Х

«

Х

Х

Х

Х бХ

гХ

Х Х Х Х ЮХ Х

Х Х Х ХЭ Х жзгжегзежоХ Х Х Х Х ХЭ ЮХ Х г Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х жмгжегжоХ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ЮХ Х г Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х бХ Х Х Х Х « »Х ЮХ Х Х Х гХ Х Х Х Х Х Х« Х Х »Х Х Х Х Х бХ Х Х Х бХ Х Х Х Х . Х Х Х Х Х Х Х Х

36 | S t r o n a

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

Х

10. November 2019

«

г

Х

Х Х

Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х жкгейгжоХ Х

Х Х

Х

бХ

гХ Х

Х

Х Х пХ гХХХ

37 | S t r o n a

Х

ХЭ« Х

Х

Х Х

Х -

Х

Х

Х

Х

Х

бХ

Х

Х

Х Х

Х

Х гХХХХ

Э Х ХжмйкХ Х

Х

Х бХ

»Х

Х

Х

бХ

Х

Х Х

Х

Х

Х Х ейгжжгжоХ Х Х Х Х Х Х Х бХ бХ Х Х

Х

Х«

Х » Х бХ

-

ЮХ ХжожмХ гХХ Х ХзежнХ гХ Х Х

Х »ЮХемгжегжоХ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х г бХ Х Х бХ Х Х Х Х Х Х

Х

Х Х Х

Х

Х Х Х

issuu.com/kulturzentrum

Х

ЮХ

Х

Х Х

бХ Х Х

Х Х Х жлжзХ гХ Х

Х Х гХ гХ Х

Х Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х

Х Х

Х Х

Х

Х

ХЭ

Х Х Х Х Х Х


Europäisches Magazin SOWA

Х »Х

Х

10. November 2019

Х

Х

Хейгжжгзежо

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х«

Х

Х Х

Х

ф Х

Х

Х

Х Х

Х

Х Х«

Х

Х

гХ Х Х жзлеХ Х Х Х ЮХ Х »гХ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х г Х бХ Х Х Х Х жегекгзезеХ Х Х Х г Х Х – г Х Х Х Х Х Х 38 | S t r o n a

Х– « Х Х

Х Х

Х

Х

Х

Х

-

Х Х «

Х Х

Х

Х

Х

Х »Х Х

Х Х ХV (拔合思巴 Х – Х Х

Х

Х

»гХ

Х

г Х« Х

Х

Х

Х

»гХ Х Х Х

бХ Х

Х

Х

гХ Х мк-

Х Х

Х

Х Х Х

Х

Х Х Х

issuu.com/kulturzentrum

Х бХ Х Х Х Х Х пХенХ

Х

Х

Х

Х– Х Х Х Х

бХ Х


Europäisches Magazin SOWA

Х

10. November 2019

Х –

Х

Х

г

Х Х

Х Х

Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

«

Х

Х

Х Э

Х

ЮХ

Х Х

Х Х

Х« Х

Х Х

Х Х бХ Х Х ».

Х »ХЭ Х Х

Х

бХ

–Т

« я

Х Х Х

Х »бХ

Х

Х

Х ХеогекгзезеХ Х Х Х– Х Х « Х »Х – Х Х Х Х Х Х « Х гХ

Х

Х

Х Х

Х vk.com/my.sowa

ю

М Х

Х

Х

Х бХ Х Х Х Х Х

Х(I гЮ

Х Х

Х

г е

39 | S t r o n a

Х

Х Х »Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х г гХ Х Х ЮХ Х Х Х Х

Х

« П е

Х Х бХ

Х

Х

Х

гХ

Х г

Х

Х

Х Х

Х Х бХ Х

Х Х Х Х Х Х бХ Х – »!

е я devyatov.su/

issuu.com/kulturzentrum

NoмемХ

Хжегжжгжо

Profile for sowa magazyn

NA DOBRE SERCE JONATHANA SWIFTA M64 SONET CHAZARSKI PDNXXXV Selbstbildniss von Ra. Beate Bahner M32  

https://gloria.tv/post/gdddQSgbwCqV2yC94t3Ba6nHX NA DOBRE SERCE JONATHANA SWIFTA M64 https://m.vk.com/wall467751157_807 SONET CHAZARSKI PDNX...

NA DOBRE SERCE JONATHANA SWIFTA M64 SONET CHAZARSKI PDNXXXV Selbstbildniss von Ra. Beate Bahner M32  

https://gloria.tv/post/gdddQSgbwCqV2yC94t3Ba6nHX NA DOBRE SERCE JONATHANA SWIFTA M64 https://m.vk.com/wall467751157_807 SONET CHAZARSKI PDNX...

Advertisement